ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER)"

Transkript

1 ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER) Denne lisensavtalen for sluttbruker ( lisensen ) er en avtale mellom deg og Electronic Arts Inc. og tilknyttede selskaper ("EA"). Denne lisensen styrer din bruk av legitime kopier av programvaren og all relatert dokumentasjon, samt oppdateringer og oppgraderinger som erstatter eller supplementer programvaren og som ikke distribueres med en separat lisens (fellesbetegnelse programvaren ). Denne programvaren lisensieres til deg, den selges ikke. Når du installerer eller bruker programvaren, sier du deg enig i at du godtar vilkårene og betingelsene i denne lisensen og er bundet av dem. Hvis ikke du er enig i alle vilkårene i lisensen, må du ikke installere eller bruke programvaren. Del 4 og 5 under beskriver opplysningene EA kan bruke for å yte tjenester og støtte til deg i forbindelse med programvaren. Hvis ikke du sier deg enig i bruken av disse opplysningene, må du ikke installere eller bruke programvaren. HVIS DU INSTALLERER programvaren, godtar du fullt ut vilkårene og betingelsene i denne lisensen. Rett til tilbakelevering: Hvis ikke du er enig i betingelsene i denne lisensavtalen, har kjøpt spillet fra en fysisk butikk i USA og ikke har installert eller brukt programvaren, kan du levere programvaren tilbake mot refusjon eller bytte den inn innen 30 dager fra kjøpsdato ved å følge instruksjonene du finner på warrantyinfo.ea.com. 1. Begrenset lisensoverdragelse og vilkår A. Overdragelse. Gjennom autorisert kjøp eller overdragelse, får du en ikke-eksklusiv lisens av EA til å installere og bruke programvaren til personlig, begrenset og ikke-kommersiell bruk, utelukkende som beskrevet i denne lisensen og tilhørende dokumentasjon. Dine samlede rettigheter er avhengige av at du sier deg enig i og fortsetter å følge denne lisensen. Det er forbudt å bruke programvaren i kommersielt øyemed. Du skal ikke underlisensiere, leie ut eller på annen måte distribuere programvaren eller rettighetene til å bruke programvaren, bortsett fra ved overføring, som beskrevet i paragraf 3 under. Lisensperioden din begynner dagen du installerer eller på annen måte bruker programvaren, og avsluttes på det første av følgende tidspunkter: a) dagen du kvitter deg med programvaren eller b) når EA bringer lisensen til opphør. Lisensen oppheves øyeblikkelig hvis du forsøker å omgå de tekniske kopibeskyttelsessystemene som er brukt i programvaren. All bruk av programvaren er underlagt denne lisensen. En separat avtale om betingelser for bruk og lisensavtalen for The Sims 3 Store styrer din bruk av nettjenestene i forbindelse med programvaren. Du kan lese over betingelsene for bruk på terms.ea.com og lisensavtalen for The Sims 3 Store på nettsidene til The Sims 3 Store. B. Tekniske beskyttelsessystemer. Lisensen din til programvaren verifiseres ved å sette inn disken i stasjonen og skrive inn serienummeret som følger med programvaren. Deretter må du ha disken i stasjonen for å bruke programvaren. Hvis du skrur av eller på annen måte forbigår de tekniske Side1 av 7 Doc41155

2 kopibeskyttelsessystemene, kan det hende at programvaren ikke fungerer. Hvis du gjør dette, har du brutt lisensvilkårene. Ta vare på serienummeret. Du trenger serienummeret for å få tilgang til nettjenester. C. Bruke nettjenester. Du må ha en EA-konto og ha godtatt EAs betingelser for bruk på terms.ea.com, og ha registrert programvaren med det medfølgende serienummeret for å få tilgang til nettjenester som opplasting og nedlasting av ekstra innhold til programvaren, The Sims 3 Exchange, SimPoints og The Sims 3 Store. MAC-brukere må også oppdatere til den siste versjonen av startprogrammet til The Sims 3 for å få tilgang til nettjenester. Kun en versjon av programvaren kan bruke nettjenestene til samme tid. Du må godta en separat avtale for digitale tjenester for å bruke The Sims 3 Store og SimPoints. Kun én bruker av programvaren kan registrere programvaren på nettet for å få tilgang til nettjenestene. Nettregistrering av programvaren er ikke overførbar. Hvis EA-kontoen din blir terminert, kan du ikke laste opp eller ned innhold eller få tilgang til nettjenester. D. Startprogrammet til The Sims 3, programvareoppdateringer og EA Download Manager. Når du installerer programvaren på en PC, gir EA deg muligheten til å installere EAs Download Manager. Du må være tilkoblet Internett og ha Download Manager installert for å laste ned og installere programvareoppdateringer. Hvis ikke du installerer EA Download Manager, kan du ikke laste ned og installere programvareoppdateringer. EA Download Manager følger med spillet. Hvis du vil installere EA Download Manager, dobbeltklikker du på programfilen, så begynner installeringsprosessen. Du kan velge å installere den senere, hvis du vil motta programvareoppdateringer. Du kan også slette filen uten å installere den fra datamaskinen. Hvis du installerer EA Download Manager og ønsker å fjerne programmet, følger du instruksjonene for å fjerne programmer i Windows. Startprogrammet til The Sims 3 er skjermbildet der du starter spillet, administrerer programvareoppdateringer og laster opp og ned innhold, hvis du er tilkoblet Internett.Hvis datamaskinen din er koblet til Internett, vil startprogrammet til The Sims 3 automatisk gi deg tilgang til nyheter, innhold og informasjon om The Sims 3 og nettfellesskapet til The Sims 3 og koble deg til nettsidene til The Sims.Vi kan komme til å oppdatere Download Manager eller andre komponenter av programvaren automatisk når datamaskinen din er tilkoblet Internett for å sørge for at programvaren fungerer som den skal. Du kan avinstallere Download Manager, men hvis du gjør det, kan du ikke laste ned programvareoppdateringer. Programvareoppdateringer kan kun brukes med lisensierte eksemplarer av programvaren. E. IGA Worldwide Technology. Spillene våre inneholder noen ganger dynamisk reklame som leveres av IGA Worldwide Inc. ( IGA Technology ). Dette gjør det mulig å reklamere i spillet som er lastet inn på PC-en eller konsollen din, og bytte ut reklamen når du spiller på nettet. IGA Technology logger bare informasjon som er nødvendig for å måle presentasjonen og for å kunne reklamere i riktig geografisk region på riktig sted i spillet. Dataene som logges kan inkludere IP-adresse eller gamertag, plassering av reklamen i spillet, hvor lenge en reklame var synlig, størrelse på reklamen og synsvinkel. IP-adressen slettes når nettspillet slutter. Spillet kan få et id-nummer, som lagres på PC-en eller konsollen og brukes av IGA Technology for å regne ut antall ganger du har sett reklamen. Id-numre assosieres ikke med personlige opplysninger. Informasjonen som logges brukes ikke til å identifisere deg personlig. Annonseringsteknologien er integrert i spillet. Hvis ikke du vil bruke denne teknologien, må du ikke spille spillet mens du er tilkoblet Internett. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du sjekke personvernregelverket vårt på privacy.ea.com. Side2 av 7

3 2. Immateriell eiendom og eierskap. A. Forbehold av rettigheter. Du har kjøpt en begrenset lisens til programvaren og rettighetene dine er begrenset til lisensavtalen over og underlagt denne lisensen. Du skal ikke på andre måter kopiere, vise, distribuere, publisere, modifisere eller bruke programvaren eller deler av den. Du skal ikke kopiere programvaren på et nettverk der den kan brukes av flere brukere. Bortsett fra i forhold til lisensen du gjennom dette har fått, eier EA og lisenstilbydere alle rettigheter og interesser i programvaren, og alle relaterte data, figurer, temaer, gjenstander, historier, bilder, fotografier, grafiske fremstillinger, animasjoner, videoer, musikkstykker, tekster og tilhørende immateriell eiendom, varemerker, moralske rettigheter og annen immateriell eiendom som er tilknyttet programvaren. Denne lisensen gjelder kun immateriell eiendom tilhørende EA og lisenstilbydere som har rettigheter i programvaren og inkluderer ikke rettigheter til andre patenter eller annen immateriell eiendom. Så langt det er mulig i henhold til gjeldende lovverk, skal du ikke dekompilere, ta fra hverandre eller drive baklengs utvikling på programvaren på noen måte. Du skal ikke fjerne, endre eller skjule produktidentifikasjoner, merknader om opphavsrett eller andre merknader om immateriell eiendom i programvaren. Alle rettigheter som ikke er eksplisitt uttrykt her, forbeholdes EA. B. Innholdsbidrag via startprogrammet til The Sims 3 1. Hvis du har en EA-konto og har registrert programvaren på nettet, gir programvaren deg anledning til å laste ned ekstrainnhold til spillet fra EAs nettside(r) og laste opp innhold til nettsiden(e) ved hjelp av startprogrammet til The Sims Opplasting og nedlasting av innhold er underlagt EA Onlines betingelser og vilkår for bruk (terms.ea.com). Du skal ikke laste opp noe innhold gjennom programvaren som er beskyttet av opphavsrett, varemerker eller immaterielle rettigheter hvis ikke du har tillatelse til å gjøre dette fra eieren eller kan gjøre det i henhold til gjeldende lov. EA kan uten forhåndsvarsel til deg og etter eget skjønn fjerne innhold som kan være i strid med den immaterielle eiendomsretten til tredjepart. Hvis du krenker tredjeparts immaterielle eiendom flere ganger, kan EA med øyeblikkelig virkning si opp kontoen din hos EA Online uten å si fra til deg. 3. I bytte mot at vi godkjenner ditt innholdsbidrag, sier du deg, når du bidrar med innhold gjennom programvaren, enig i at EA får en ikke-eksklusiv, evig, fullt overførbar og underlisensierbar, global, ugjenkallelig rett til å bruke, reprodusere, modifisere og lage avledede arbeider av, distribuere, sende, kringkaste, vise offentlig, hele eller deler av innholdet i forbindelse med distribusjonen av denne typen innhold til andre brukere og potensielle brukere av programvaren (som, for eksempel, profilering av innholdet for nedlasting via startprogrammet til The Sims 3) og markedsføring av og reklamering for programvaren, uten noen form for beskjed, betaling eller godtgjøring til deg. Du gir EA alle rettigheter og klareringer til å bruke innholdet til slike formål. 4. I bytte mot retten til å bruke innhold som kommer fra andre brukere via programvaren, gir du når du bidrar med innhold gjennom programvaren andre brukere av programvaren en ikkeeksklusiv, evig, overførbar, global, ugjenkallelig rett til tilgang, bruk, kopiering, modifisering, Side3 av 7

4 visning, fremføring og å lage avledede arbeider fra det du har bidratt med via programvaren, og til å distribuere og på andre måter kommunisere innholdet du har bidratt med som komponenter av arbeider de lager ved hjelp av programvaren, for eksempel tomter eller videoer med simmer, uten noen form for melding, betaling eller godtgjøring til deg. Du fraskriver deg herved alle moralske rettigheter i forhold til opphav, publisering, rykte eller tilskrivelse under gjeldende lov når det gjelder EAs og andre spilleres bruk av slike innholdsbidrag i forbindelse med programvaren. 3. Overføring. Du kan foreta en permanent engangsoverføring av alle rettighetene dine til å installere og bruke programvaren til et annet individ eller en juridisk enhet under forutsetning: (a) at du også overfører denne lisensen og alle kopier av programvaren, (b) at du ikke beholder noen kopier av programvaren, oppgraderinger, oppdateringer eller tidligere versjoner og (c) at mottaende part godtar vilkårene i denne lisensen. Nettregistrering er ikke overførbar. Når du registrerer programvaren på nettet for å få tilgang til nettjenester, er denne registreringen unik for deg. Hvis du gjør en legitim overføring av programvaren, overfører du den lisensierte retten til eksemplaret av programvaren, men ikke retten til tilgang til tjenester som er tilgjengelige i forbindelse med programvaren på nettet. Det kan hende du ikke kan overføre rettighetene til å motta oppdateringer og dynamisk innhold, rettigheten til å laste opp eller ned innhold eller rettigheten til å bruke EAs nettjenester i forbindelse med programvaren. EA kan kreve at sluttbrukere av programvaren registrerer programvaren på nettet hvis de skal kunne bruke og/eller kjøpe nye lisenser. UTEN Å TA HENSYN TIL DET FOREGÅENDE, SKAL DU IKKE OVERFØRE FORHÅNDSKOPIER AV PROGRAMVAREN. 4. Samtykke til innhenting og bruk av data. For å forenkle programvareoppdateringer, dynamisk innhold som reklame, produktstøtte og nettjenester, sier du deg enig i at EA og tilknyttede selskaper kan innhente, bruke, lagre og sende teknisk og relatert informasjon som identifiserer datamaskinen din (som IP-adresse og maskinvareidentifikasjon), operativsystemet, programvare, ekstrautstyr og annen informasjon som ikke kan identifisere deg personlig, som bruksstatistikk, uten ytterligere beskjed til deg. EA og tilknyttede selskaper kan også bruke denne informasjonen samlet, i en form som ikke identifiserer deg, for å forbedre produktene og tjenestene våre. Vi kan også dele samlede anonyme data med tredjepartsleverandører. 5. Samtykke til offentliggjøring av opplysninger. Hvis du benytter deg av nettjenester, som å laste ned eller laste opp innhold, kan EA og tilknyttede selskaper også samle inn, bruke, lagre, sende og vise offentlig data som har med ditt innholdsbidrag å gjøre, og forbinde med deg innhold som lages og deles av deg med andre spillere og EA. Data som identifiserer deg samles inn, brukes, lagres og oversendes i henhold til EAs personvernregelverk. Dette finner du på privacy.ea.com. 6. Opphør. Denne lisensen er i kraft helt til den blir avsluttet. Rettighetene dine i forhold til denne lisensen opphører øyeblikkelig og uten varsel fra EA hvis ikke du følger betingelsene og vilkårene i lisensavtalen. Når lisensen brytes, skal du øyeblikkelig slutte å bruke programvaren og ødelegge alle kopier av programvaren du har og disponerer. Lisensbruddet vil ikke begrense noen av de andre rettighetene EA har i henhold til denne lisensen eller i henhold til loven. Avsnittene 2 og 4-17 i denne lisensen skal fortsette å gjelde, selv om denne lisensen skulle komme til å utløpe, uavhengig av grunnen til utløpet. 7. Begrenset garanti for lagringsmedier. DEN BEGRENSEDE GARANTIEN SOM GJELDER Side4 av 7

5 LAGRINGSMEDIET PROGRAMVAREN LEVERES PÅ FINNER DU I BRUKERVEILEDNINGEN SOM BLE LEVERT MED PROGRAMVAREN OG ER INKORPORERT HER SOM REFERANSE. DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER. DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER UNDER GJELDENDE LOKALT LOVVERK. DETTE VIL VARIERE FRA JURISDIKSJON TIL JURISDIKSJON. 8. Ansvarsfraskrivelse i henhold til garanti. MED UNNTAK AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN SOM GJELDER LAGRINGSMEDIET SOM ER BESKREVET I BRUKERVEILEDNINGEN TIL PROGRAMVAREN, OG SÅ LANGT DET ER MULIG I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVVERK, LEVERES PROGRAMVAREN "SOM DEN ER", MED ALLE FEIL, UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, OG DU BRUKER DEN HELT OG HOLDENT PÅ EGET ANSVAR. ALT ANSVAR FOR KVALITET OG YTELSE LIGGER HOS DEG. EA OG EAS LISENSTILBYDERE (SAMLEBETEGNELSE EA I DENNE DELEN OG DEL 9) FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR OG GIR INGEN EKSPLISITTE, IMPLISITTE ELLER LOVREGULERTE GARANTIER, INKLUDERT IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET, UAVBRUTT BRUK, TILSTREKKELIG KVALITET, EGNETHET TIL BESTEMTE FORMÅL OG BEGRENSNING AV TREDJEPARTSRETTIGHETER OG GARANTIER SOM HAR MED FORRETNINGER, BRUK OG HANDELSPRAKSIS Å GJØRE. EA GIR INGEN GARANTIER I FORHOLD TIL FAKTORER SOM KAN PÅVIRKE HVOR FORNØYD DU ER MED PROGRAMVAREN, AT PROGRAMVAREN SVARER TIL FORVENTNINGENE, AT BRUK AV PROGRAMVAREN VIL FOREGÅ UAVBRUTT ELLER UTEN FEIL, AT PROGRAMVAREN ER KOMPATIBEL MED TREDJEPARTSPROGRAMVARE ELLER AT EVENTUELLE FEIL I PROGRAMVAREN VIL BLI RETTET. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON ELLER NOEN RÅD SOM ER GITT AV EA ELLER EN AUTORISERT REPRESENTANT FOR EA GIR GARANTI. ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE EKSKLUDERING ELLER BEGRENSNING AV IMPLISITTE BEGRENSNINGER I DE LOVFESTEDE RETTIGHETENE TIL FORBRUKEREN, SÅ DET KAN HENDE AT DET OVENSTÅENDE IKKE GJELDER DEG. 9. Begrensning av erstatningsansvar. SÅ LANGT DET ER MULIG I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, SKAL IKKE EA I NOE TILFELLE VÆRE ERSTATNINGSPLIKTIG OVERFOR DEG I FORHOLD TIL TAP ELLER SKADE AV NOEN TYPE SOM KOMMER SOM RESULTAT AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, INKLUDERT PERSONSKADE, SKADE PÅ EIENDOM, TAPTE DATA (INKLUDERT SPILLERFIGURER, VIRTUELLE VARER ELLER VALUTA, KONTOER, STATISTIKK ELLER ANDRE BRUKERDATA) TAP AV GOODWILL, TJENESTEBRUDD, STOPPET ARBEID, DATAPROBLEMER, TAPTE INNTEKTER, KOSTNADER FOR VARER ELLER TJENESTER ELLER ANDRE FORMER FOR INDIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER SOM INNTREFFER SOM RESULTAT AV DENNE LISENSAVTALEN ELLER BRUK AV PROGRAMVAREN. DETTE GJELDER OM SKADEN SKJER SOM ET FØLGE AV SKADEVOLDENDE HANDLING (INKLUDERT SKJØDESLØSHET), KONTRAKTER, UAKTSOMHET ELLER PÅ ANNEN MÅTE, OG UAVHENGIG AV OM EA HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER I FORHOLD TIL ERSTATNINGSANSVAR FOR DØD, PERSONSKADE, SVINDEL, BESTEMTE OVERLAGTE ELLER UAKTSOMME HANDLINGER OG BRUDD PÅ BESTEMTE LOVER ELLER BEGRENSING AV TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER, SÅ DET KAN HENDE NOE ELLER ALT AV DET OVENSTÅENDE IKKE GJELDER DEG. EA SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ERSTATNINGSPLIKTIG OVERFOR DEG FOR ET STØRRE BELØP ENN DET DU HAR BETALT FOR PROGRAMVAREN (I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVVERK). 10. Begrensning av erstatningsansvar og ansvarsfraskrivelse i forhold til garantier er sentrale vilkår i denne lisensen. Du sier deg enig i at avsnittene i denne lisensen som begrenser erstatningsansvar er essensielle vilkår i lisensen. De ovennevnte begrensningene av erstatningsansvar gjelder selv om de rettslige tvangsmidlene som styrer den begrensede garantien for lagringsmediet ikke oppfyller sin Side5 av 7

6 opprinnelige hensikt. 11. Avbrudd og fortsatt eksistens. Hvis en del av denne avtalen er ulovlig eller ikke kan håndheves under gjeldende lov, skal denne delen av avtalen omformuleres så den får en ordlyd som er så nær den opprinnelige som mulig og ha så nær som mulig betydning. Alle andre deler av avtalen skal fremdeles gjelde. 12. Rettigheter for amerikanske styresmakter. Hvis du er en bruker i de amerikanske styresmaktene, gjelder denne forholdsregelen deg. Programvaren som tilbys i henhold til denne avtalen er utviklet utelukkende ved hjelp av private midler. Som definert i FAR, del 2.101, DFARS, del (a)(1) og DFARS, del (eller liknende eller etterfølgende regler), skal programvaren og tilhørende dokumentasjon regnes som kommersielle elementer, kommersielle dataprogrammer og/eller kommersiell dataprogramdokumentasjon. I henhold til DFARS del og FAR del , de begrensede rettighetene som er beskrevet i FAR del (eller tilsvarende eller etterfølgende lov), skal bruk, modifisering, reproduksjon, lansering, fremvisning, eller distribusjon av eller for de amerikanske styresmakene styres utelukkende av vilkårene i denne avtalen og skal være forbudt unntatt inntil det som er beskrevet i avtalen. 13. Injunctive Relief. Du sier deg enig i at brudd på denne avtalen kan føre til uerstattelig skade for EA, skade som økonomisk erstatning ikke er tilstrekkelig for å dekke. EA skal kunne kreve rettferdig oppreisning i tillegg til å bruke rettslige tvangsmidler i henhold til gjeldende lov. 14. Gjeldende lovverk. Denne lisensavtalen skal håndheves og fortolkes (uten å ta hensyn til konflikter eller valg av juridiske prinsipper) i henhold til lovverket i staten California, på samme måte som andre avtaler som blir inngått i California mellom innbyggere i California. Hvis ikke annet er spesifisert skriftlig av EA, skal alt som har med denne avtalen å gjøre avgjøres av de føderale og statlige rettsinstansene i California, der EA har sitt hovedkvarter. Begge parter sier seg enige i denne jurisdiksjonen og sier seg også enige i at lovene i California eller de føderale lovene i USA skal styre avtalen. Partene er enige om at FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer (Wien, 1980) ikke skal gjelde denne avtalen eller disputter eller transaksjoner som måtte komme som følge av avtalen. 15. Eksport. Du godtar å følge amerikanske og andre eksportlover, og ikke å overføre programvaren til personer eller land som omfattes av handelsblokader uten først å innhente tillatelse fra styresmaktene. Du bekrefter at du ikke er en person som EA ikke har lov til å selge noe til etter gjeldende lov. 16. Tredjepartsteknologi. Hvis du bruker denne programvaren på en MAC, inneholder programvaren din teknologi utviklet av TransGaming Inc. ( Cider ). Cider(tm) er Copyright TransGaming Inc. 17. Hel avtale. Denne avtalen er hele avtalen mellom deg og EA når det gjelder programvaren, og overprøver alle tidligere eller samtidige avtaler om programvaren. Ingen tillegg eller modifikasjoner av avtalen vil være bindende så lenge de ikke er skriftlige og signert av EA. Ingen unnlatelse av utøvelse og ingen forsinkelser i utøvelse av noen av partene når det gjelder rettigheter i følge avtalen skal kunne tolkes som en fraskrivelse av rettigheter, og ingen utøvelse av en bestemt rettighet skal ha innvirkning Side6 av 7

7 på andre rettigheter i avtalen. Hvis det skulle oppstå en konflikt mellom denne avtalen og andre kjøpsbetingelser, vil vilkårene i denne avtalen gjelde. Electronic Arts Inc Side7 av 7

VIKTIG MERKNAD TIL BEBOERE I EU: BLA NEDOVER FOR Å SE GJENNOM SLUTTBRUKERAVTALEN FOR SIMS 3 UTVIDELSESPAKKE SOM GJELDER FOR DEG.

VIKTIG MERKNAD TIL BEBOERE I EU: BLA NEDOVER FOR Å SE GJENNOM SLUTTBRUKERAVTALEN FOR SIMS 3 UTVIDELSESPAKKE SOM GJELDER FOR DEG. VIKTIG MERKNAD TIL BEBOERE I EU: BLA NEDOVER FOR Å SE GJENNOM SLUTTBRUKERAVTALEN FOR SIMS 3 UTVIDELSESPAKKE SOM GJELDER FOR DEG. ELECTRONIC ARTS SLUTTBRUKERAVTALE FOR PROGRAMVARE THE SIMS 3 UTVIDELSESPAKKE

Detaljer

ELECTRONIC ARTS SLUTTBRUKERAVTALE FOR PROGRAMVARE

ELECTRONIC ARTS SLUTTBRUKERAVTALE FOR PROGRAMVARE ELECTRONIC ARTS SLUTTBRUKERAVTALE FOR PROGRAMVARE Denne sluttbrukeravtalen ( avtalen ) er en avtale mellom deg og Electronic Arts Inc. tilknyttede selskaper og underselskaper ("EA"). Denne avtalen regulerer

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore.

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore. Amazon.com Kindle lisensavtale og bruksvilkår Sist oppdatert: 28. september 2011 Dette er en avtale mellom deg og Amazon Digital Services, Inc. (med dets forretningsmessige tilknytninger, Amazon eller

Detaljer

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE VÆR VENNLIG OG LES DENNE SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN ( EULA ) NØYE. VED Å KLIKKE PÅ I AGREE ELLER VED Å TA SKRITT I RETNING AV Å LASTE NED, AKTIVERE (SET-UP),

Detaljer

Lisensavtale for sluttbruker

Lisensavtale for sluttbruker Lisensavtale for sluttbruker Programvaren som er innebygd i Garmin-produktet ditt ("Programvaren") eies av Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper ("Garmin"). Tredjeparts kartdataene som er innebygd

Detaljer

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 1. Avtalens omfang. Denne avtalen regulerer kjøp av Play4Free Funds, penger, mynter eller noen annen virtuell valuta

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online Deling online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden.

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen,

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Høringsnotat. Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Høringsnotat. Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Høringsnotat Norsk lisens for offentlige data (NLOD) 11.04.2011 INNHOLD 1. Innledning og sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Norsk lisens for offentlige

Detaljer

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet:

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: Genworth Financial-familien av selskaper som tilbyr forsikrings- og finanstjenester ("Genworth Financial") leverer disse

Detaljer

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR 1.0 Første utkast 18.01.2017 andpet Revisjon Revisjonen Sist lagret Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av gjelder Dato Tittel Antall sider:

Detaljer

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access Installeringsveiledning for tablet-enheter McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

(For Eee PC på Linux operativsystem)

(For Eee PC på Linux operativsystem) U3000/U3100 Mini (For Eee PC på Linux operativsystem) Hurtigguide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:27:37 PM NW3656 Første utgave January 2008 Opphavsrett 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheter

Detaljer

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Tilleggsvilkår for bruk av Acrobat.com Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter fullstendig versjon av 2. mai 2013. ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Uttrykk skrevet

Detaljer

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare LES DENNE AVTALEN NØYE. VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE

Detaljer

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access Installeringsveiledning for smarttelefoner McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

2. TILDELING AV LISENS

2. TILDELING AV LISENS SMART Technologies Inc. Lisensavtale for programvare LES DENNE LISENSAVTALEN FOR PROGRAMVARE ("LISENSEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN. VED Å BRUKE PROGRAMVAREN GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Installeringsveiledning for PCer. McAfee All Access

Installeringsveiledning for PCer. McAfee All Access Installeringsveiledning for PCer McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Nero 7-støtte for Windows Vista TM

Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero AG Side 1 Informasjon om opphavsrett og varemerker Denne veiledningen og alt innholdet er opphavsrettslig beskyttet og tilhører Nero AG. Med enerett. Denne veiledningen

Detaljer

Takk for at du valgte et Philips Lighting hue personlig trådløst belysningsprodukt produktet.

Takk for at du valgte et Philips Lighting hue personlig trådløst belysningsprodukt produktet. VILKÅR FOR BRUK HUE Takk for at du valgte et Philips Lighting hue personlig trådløst belysningsprodukt produktet. Med produktet kan du få tjenestene til å styre, kontrollere og vedlikeholde produktet.

Detaljer

Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler

Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler Innledning Del ditt #StarlockMoment med oss, og opplev unike øyeblikk fra mange andre land! Som takk får de 1000 første deltakerne et sagblad av typen Starlock

Detaljer

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) 1) Definisjoner Lisens lisens for TomTom Innhold og TomTom Knapp

Detaljer

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Denne begrensede garantien fra produsenten ( garantien ) gjelder bare for autentiske Nokiaprodukter med Windows-telefon solgt via

Detaljer

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE FOR PROGRAMVARE FOR ORIGIN -PROGRAMMET OG RELATERTE TJENESTER

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE FOR PROGRAMVARE FOR ORIGIN -PROGRAMMET OG RELATERTE TJENESTER ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE FOR PROGRAMVARE FOR ORIGIN -PROGRAMMET OG RELATERTE TJENESTER Denne lisensavtalen for sluttbruker ( Lisens") styrer tilgangen din til og bruken av ORIGIN -programmet

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE Les følgende lisensavtale nøye før du bruker dette programmet. Ved å akseptere avtalen samtykker du i bli bruker eller lisenshaver og gir ditt fulle samtykke i alle vilkår

Detaljer

Eleven skal kunne bruke nettvett og følge regler for personvern på Internett og i sosiale medier.

Eleven skal kunne bruke nettvett og følge regler for personvern på Internett og i sosiale medier. Mål KOMPETANSEMÅL Eleven skal kunne bruke nettvett og følge regler for personvern på Internett og i sosiale medier. HOVEDOMRÅDE: REDAKSJONELT ARBEID [...] Bruk av regler for opphavsrett, kildebruk og personvern

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06 for Nokia 6210 Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. SYSTEMKRAV... 1 3. INSTALLERE PC SUITE... 2 4. KOMME

Detaljer

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda Maris Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Personvernerklæringen og policyen for

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...2

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

BlackBerry-ID-avtale

BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtalen eller "avtalen" utgjør en juridisk bindende avtale mellom Research In Motion Limited, eller underselskapet eller partneren som er beskrevet i BBSLA for din jurisdiksjon

Detaljer

Vilkår for bruk Sist oppdatert: 13/05/2013

Vilkår for bruk Sist oppdatert: 13/05/2013 Vilkår for bruk Sist oppdatert: 13/05/2013 NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO Avtale om informasjonsdeling (heretter Avtalen) er inngått mellom: Forbrukerrådet ved finansportalen.no (heretter kalt Lisensgiver) og (heretter

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSJON 1 PROFESJONELL LISENS Versjonen av profesjonell lisens som er relevant for din bruk av programvaren, blir oppgitt når du laster ned programvaren. PROGRAMVARELISENSAVTALE: VERSJON 1: PROFESJONELL

Detaljer

Betingelser og vilkår for bruk av Cider Technology

Betingelser og vilkår for bruk av Cider Technology Betingelser og vilkår for bruk av Cider Technology Cider er Copyright 2000-2012 TransGaming Inc. Cider C/C++ runtime components (msvcrt.dll, msvcr71.dll, msvcp71.dll, msvcr80.dll, msvcp80.dll, msvcr90.dll,

Detaljer

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke

Detaljer

Internett-deling utgave

Internett-deling utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Bruksvilkår for nettside

Bruksvilkår for nettside Bruksvilkår for nettsiden/servicevilkår for imerchant Connect. Bruksvilkår for nettside MERKNAD. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE. VED TILGANG TIL DENNE SIDEN OG ENHVER SIDE DERAV, SIER

Detaljer

b. Medieelementer og maler. Du har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke fotografier, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, figurer,

b. Medieelementer og maler. Du har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke fotografier, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, figurer, LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE SKRIVEBORDSPROGRAMVARE FOR 2007 MICROSOFT OFFICE-SYSTEMET Nedenfor finner du tre separate sett med lisensvilkår. Bare ett gjelder for deg. Når du skal avgjøre hvilke

Detaljer

NEPSY-II. Installasjonsveiledning og programvaremanual, versjon 1.0. Copyright 2014 NCS Pearson, Inc. Art.nr: All kopiering forbudt!

NEPSY-II. Installasjonsveiledning og programvaremanual, versjon 1.0. Copyright 2014 NCS Pearson, Inc. Art.nr: All kopiering forbudt! NEPSY-II Installasjonsveiledning og programvaremanual, versjon 1.0 Copyright 2014 NCS Pearson, Inc. Art.nr: 224650 All kopiering forbudt! Programvarelisens for NEPSY-II PROGRAMVAREN er beskyttet av opphavsrettsbestemmelser

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

Lisensavtale for NPK (Norsk pasientklassifisering)

Lisensavtale for NPK (Norsk pasientklassifisering) Lisensavtale for NPK (Norsk pasientklassifisering) Versjonslogg Versjon Versjondato Kommentar Første versjon. Følger første utprøvningsversjon av «Nye NPK». Lisensavtalen er utviklet med inspirasjon fra

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID FOR Å ETABLERE EN BLACKBERRY-ID-KONTO OG FÅ ADGANG TIL TJENESTER SOM KREVER AT DU HAR EN BLACKBERRY-ID-KONTO, MÅ DU (1) FULLFØRE REGISTRERINGSPROSESSEN FOR EN BLACKBERRY-ID-KONTO

Detaljer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informasjonen i denne utgivelsen er dekket av Juridiske merknader for dette produktet. 16. november 2015 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Fiery Driver Configurator...5

Detaljer

Lisensavtale for norske DRG-definisjoner

Lisensavtale for norske DRG-definisjoner Lisensavtale for norske DRG-definisjoner Versjonslogg Versjon Versjondato Kommentar Første versjon. Lisensavtalen er utviklet med utgangspunkt i lignende avtale for NPK, som igjen er utviklet med inspirasjon

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-20 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9356513 Issue 1 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. KOBLE NOKIA 6600 TIL DATAMASKINEN...2

Detaljer

produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller

produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE WINDOWS VISTA BUSINESS N Disse lisensvilkårene er en avtale mellom deg og produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller den som installerte

Detaljer

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler:

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler: BETINGELSER OG VILKÅR Lagewebside.no er underlagt disse betingelser og vilkår. Ved å bruke nettsiden og deres funksjonaliteter sier du deg enig i de følgende vilkårene, fra første gang du oppretter en

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...3 5. AVINSTALLERE

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et eventsted... 3 Bestille et eventsted... 3 Økonomiske betingelser...

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0 4 PORT USB HUB Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du får stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom

Detaljer

Installere programvare og alternativer for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør

Installere programvare og alternativer for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør Oversikt Ved å oppgradere Polycom-programvaren eller anskaffe tilleggsalternativer til systemet, vil din organisasjon nyte godt av det siste innen teknologi

Detaljer

Nickelodeon Together For Good-konkurransen Avtale om brukerskapt innhold

Nickelodeon Together For Good-konkurransen Avtale om brukerskapt innhold Nickelodeon Together For Good-konkurransen Avtale om brukerskapt innhold Du samtykker i denne innmeldingsavtalen for brukerskapt innhold («Avtalen») i forbindelse med Viacom International Media Networks,

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 INNHOLD Innhold Relaterte dokumenter...3 Krav til systemet...4 Krav til systemet: Mac OS X...4 Krav til systemet: Windows...4 Installere: Mac OS...5 Legge til filer

Detaljer

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke datamaskinen bedre. FORSIKTIG: En FORHOLDSREGEL

Detaljer

UNIBLUE PARTNERAVTALE

UNIBLUE PARTNERAVTALE Sist oppdatert: 02/04/2013. UNIBLUE PARTNERAVTALE 1. Innledning 1.1. Denne partneravtalen (heretter "Avtalen") inngås mellom Uniblue Systems Ltd., Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara By- Pass, Birkirkara,

Detaljer

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 9234594 2. utgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter

Detaljer

Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet:

Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: Brukervilkår Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: AXA-familien av selskaper som tilbyr forsikrings- og finanstjenester ("AXA") leverer disse websidene ("Nettstedet"),

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

WAIS-IV. Installasjonsveiledning og programvaremanual, versjon 1.0. Copyright 2011 NCS Pearson, Inc. Art.nr: All kopiering forbudt!

WAIS-IV. Installasjonsveiledning og programvaremanual, versjon 1.0. Copyright 2011 NCS Pearson, Inc. Art.nr: All kopiering forbudt! WAIS-IV Installasjonsveiledning og programvaremanual, versjon 1.0 Copyright 2011 NCS Pearson, Inc. Art.nr: 211050 All kopiering forbudt! Programvarelisens for WAIS-IV PROGRAMVAREN er beskyttet av opphavsrettsbestemmelser

Detaljer

Norton AntiVirus Brukerhåndbok

Norton AntiVirus Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton AntiVirus Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon 15.0 Copyright

Detaljer

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte.

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte. Brukerbetingelser Ved å gå inn på eller bruke Gjesteboka sitt nettsted, Gjesteboka sin tjeneste, eller noen applikasjoner (inkludert mobile applikasjoner) gjort tilgjengelig av Gjesteboka, godtar du å

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

DeLavals programvare og nettjeneste Brukervilkår

DeLavals programvare og nettjeneste Brukervilkår DeLavals programvare og nettjeneste Brukervilkår Disse brukervilkårene («vilkårene») regulerer rettighetene til og bruken av hver enkelt DeLaval-programvare (herunder, men ikke begrenset til, mobile applikasjoner)

Detaljer

Lisensavtale for NPK (Norsk pasientklassifisering)

Lisensavtale for NPK (Norsk pasientklassifisering) Lisensavtale for NPK (Norsk pasientklassifisering) Versjonslogg Versjon Versjondato Kommentar 1.0 28.4.2015 Første versjon. Følger første utprøvningsversjon av «Nye NPK». Lisensavtalen er utviklet med

Detaljer

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt.

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt. VILKÅR Tjenesten drives av MK liqvi AS med organisasjonsnummer 914849179 og adresse Storgata 17, 9405 Harstad, Norge. Telefon: 92 66 29 04, e-post: post@liqvi.no liqvi gir bruker tilgang til å lage økonomiske

Detaljer

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering,

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Honda MaRIS Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda MaRIS Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda MaRIS Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Denne Personvernerklæringen og policyen

Detaljer

Vanlige spørsmål kunder

Vanlige spørsmål kunder Viktige oppdateringer om vedlikeholdsavtaler Vanlige spørsmål kunder I dette dokumentet får du svar på vanlige spørsmål om kommende endringer i vedlikeholdsavtaler nå som vi går over til én bedriftsmodell.

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ( EULA ) FOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL V-1.8

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ( EULA ) FOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL V-1.8 LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ( EULA ) FOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL V-1.8 Dette er lisensavtalen for sluttbrukere av ActivInspire Professional Edition-programvaren ( programvaren ) fra Promethean.

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 7 3.1 Ordre...s. 7 3.2 Telling...s. 9 3.3 Import...s.11

Detaljer