Fullstendige vilkår, , SIN01

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fullstendige vilkår, 01.04.08, SIN01"

Transkript

1 Fullstendige vilkår, , SIN01 1. OM FORSIKRINGEN Forsikringen gjelder for deg som eier av produktet. Ved kjøp av hvitevarer gjelder forsikringen kun for privatpersoner. Dersom du selger eller gir bort det forsikrede produktet, gjelder denne forsikringen automatisk for produktets nye eier i 7 dager etter dagen for eierskiftet. Deretter gjelder forsikringen bare dersom melding om eierskiftet er gjort og godkjent av SOLID innenfor denne tidsperioden. Forsikringstiden fremgår av ditt forsikringsbevis. Tiden regnes fra den dagen produktet ble innkjøpt, dvs. produktets opprinnelige kjøpedato. Dersom forsikringstakeren sier opp forsikringen før avtaletidens utløp, tillempes reglene for korttidspremie i henhold til Forsikringsavtaleloven (FAL 16. juni 1989 nr. 69). Ved erstatning i form av erstatningsobjekt, så opphører forsikringen å gjelde. Ingen del av premien betales tilbake. 2. FORSIKRINGENS OMFANG Forsikringen gjelder med nedenstående unntak for skader som følge av plutselig og uforutsett hendelse på produktet som er angitt i forsikringsbeviset. Forsikringen dekker dessuten funksjonsfeil i den grad disse feilene ikke erstattes i henhold til produktgaranti eller faller under selgers feilansvar i henhold til forbrukerkjøpsloven. Med skade menes ikke tyveri eller tap. FORSIKRINGEN OMFATTER IMIDLERTID IKKE: apple Skader forårsaket av forsikret produkt (følgeskader). apple Skader av mindre art som ikke påvirker det forsikrede produktets brukbarhet. apple Skader på, eller forårsaket av komponenter som er installert i forsikret objekt i etterhånd. apple Skader av typen bildepunkter som har sluknet på plasma-/lcd-tv. apple Skader av typen at bildet fryser fast på TV-apparatet. apple Skader som følge av virus. apple Skader som følge av at veggmontert produkt faller ned. apple Skade på programvare/operativsystem som er installert i forsikret objekt og/eller lagrede data, heller ikke erstattes gjenoppretting av programvare og/eller lagrede data. apple Forbruksartikler (f.eks. batterier, lamper, film, skrivehode, patroner osv.). apple Kostnad for service, overhaling, rengjøring av produktet dersom dette ikke betinges av en erstatningspliktig skade. 3. AKTSOMHETSKRAV Det forsikrede objektet skal håndteres slik at skade i størst mulig grad unngås. Produktet må for eksempel ikke etterlates uten tilsyn på offentlig plass eller brukes i et miljø der det foreligger åpenbar risiko for skade. Dersom aktsomhetskravet ikke er oppfylt, kan erstatningen reduseres eller bortfalle helt. 4. VED SKADE Skade skal meldes snarest mulig, og senest tolv måneder etter at forsikringstakeren har fått kjennskap til skaden. Skaden meldes til forhandleren der det forsikrede produktet er kjøpt inn eller til SOLID. 5. ERSTATNING Ved erstatningsbar skade erstatter SOLID reparasjonskostnader opp til produktets gjenskaffelsesverdi ved skadetilfellet, dog maksimalt opprinnelig innkjøpspris. Dersom reparasjon ikke kan utføres til en slik kostnad, kan et objekt med tilsvarende egenskaper gis som erstatning, dog maksimalt opprinnelig innkjøpspris. SOLID har rett til å avgjøre om skadet objekt skal repareres eller erstattes med tilsvarende objekt samt å velge ut tilsvarende objekt. Det gis ikke kontanterstatning. Merkostnader som oppstår ved bruk av annet verksted enn verksted anvist av SOLID eller forhandleren erstattes ikke. Dersom reparasjon utføres på skadet produkt uten at skaden er meldt i henhold til ovenstående, kan eventuell erstatning reduseres eller bortfalle helt. Forsikringen erstatter bare transportkostnader som oppstår dersom verksted anvist av SOLID eller forhandleren må sende det forsikrede objektet til generalagentens verksted eller annet verksted utpekt av generalagenten. Forsikringen dekker således ikke kostnader ved hjemmebesøk. 6. EGENANDEL M.M. Egenandelen fremgår av ditt forsikringsbevis. apple Lyd/Bilde (TV, stereoanlegg, DVD, hjemmekino osv.): Kr 0 (null) ved skade. apple Datamaskiner: Stasjonære datamaskiner kr 190 og for bærbare datamaskiner kr 390 ved skade. apple Office (Skriver, skanner, MP3, konsoller, GPS osv.): Kr 190 ved skade. apple Hvitevare: Kr 190. For støvsuger og mikrobølgeovn kr 0 (null) ved skade. apple Kamera: Videokamera kr 390 og kamera kr 190 ved skade. Ved totalskade utgår erstatning med et nytt produkt med egenskaper tilsvarende egenskapene til det forsikrede objektet. 7. GENERELLE BESTEMMELSER Din rett i henhold til forsikringsavtalen borfaller eller begrenses i henhold til bestemmelsene i Forsikringsavtaleloven dersom du: apple Med den hensikt å bedra har oppgitt, fortiet eller skjult noe av betydning for skadens vurdering apple Har tilsidesatt dine plikter slik de fremgår av ovenstående. Forsikringen gjelder ikke ved tap eller skade som har samband med atomulykke eller krig, krigsliknende hendelse, borgerkrig, revolusjon, opprør eller tiltak fra makthavere som uberettiget har tatt makten eller ødeleggelse gjennom myndigheters inngripen. Forsikringen gjelder heller ikke ved skade eller tap som følge av myndigheters beslutninger. 8. VED DOBBELTFORSIKRING Dersom det objektet som denne forsikringen omfatter også er forsikret gjennom annen forsikring som omfatter forbehold ved dobbeltforsikring, gjelder de samme forbehold også for denne forsikringen. Kostnad for oppgjort skade skal i så fall gjøres opp som angitt i FAL. Merk at dette ikke har noen praktisk betydning for deg som forsikringstaker men regulerer oppgjør forsikringsselskapene imellom.

2 9. FAL For denne forsikringen gjelder for øvrig bestemmelsene i Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL). 10. PERSONOPPLYSNINGSLOVEN (POL) SOLID Försäkrings AB behandler personopplysninger i henhold til lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og tilhørende forskrifter. De personopplysninger som oppgis till SOLID Försäkrings AB, og andre personopplysninger som är relevante for forsikringsforholdet, vil bli registrert og behandlet av selskapet med det formål å administrere og gjennomføre forsikringsavtalen, herunder behandle eventuelle krav under forsikringsavtalen, og håndtere utbetlings- og faktureringsrutiner. Personopplysningene danner også grunnlag for blant annet markeds- og kundeanalyser, forretnings- og metodeutvikling, statistikk og risikohåndtering, markedsføring og vår service for øvrig. Personopplysningene kan for spesifikke formål gis til andre selskaper vi samarbeider med eller till myndigheter som krever slike opplysninger. Forsikringstaker har i henhold til personopplysningslovens 18 rett til å få innsyn i hvilke opplysninger om en selv selskapet behandler, hvilke sikkerhetstiltak som er iverksatt, og man kan når som helst kontakte selskapet for retting av mangelfulle opplysninger, jf. Personopplysningsloven 27. Behandlingsansvarlig for opplysningene er SOLID Försäkrings AB, Box 22209, Helsingborg, Sverige. Henvendelser vedrørende behandling av personopplsyninger kan rettes till produktansvarlig. 11. KLAGER Dersom du er misfornøyd med håndteringen av forsikringssaken skal du i første omgang skriftlig påpeke dette til forsikringsselskapets hovedkontor på adressen nedenfor. Dersom du etter dette fremdeles ikke er fornøyd, kan du få saken din prøvet hos Forsikringsklageombudet eller for domstolene. 12. FORSIKRINGSSELSKAP Forsikringsselskapet er: SOLID Försäkrings AB Box Helsingborg Sverige Tlf. Kundeservice fra Norge: Tre gode grunner for å tegne SIBAs Trygghetsforsikring! 1. Kjenn deg trygg med ditt kjøp. Du får godtgjørelse for kostnader om ditt produkt slutter å fungere pga funksjonsfeil eller uhellsskader i to til tre år fra innkjøpsdagen. 2. Spar tid og penger. Du får ditt produkt reparert eller byttet fort og enkelt ved skade. Du betaler ingen eller lav egenandel, og det er intet aldersfradrag på produktet. 3. Få halve premien i bonuspoeng med SIBA-kortet. Om du tegner en Trygghetsforsikring og betaler med SIBA-kortet, får du halve premien som bonuspoeng. Disse kan senere gi deg opptil 10% rabatt på neste kjøp på SIBA.

3 TRYGGHETS- FORSIKRING Kjøp deg litt flaks i uflaksen!

4 Et tryg Vi ønsker at du skal kjenne deg fornøyd og trygg når du handler hos oss. Vi tilbyr de nyeste produktene til beste pris og alltid med en høy kvalitet. For oss er det også viktig at du kjenner deg trygg med ditt kjøp når du kommer hjem og skal bruke produktet. Med SIBAs Trygghetsforsikring slipper du bekymringer og ekstra utgifter om uhellet er ute og produktet ditt går i stykker. Kort om Trygghetsforsikringen: apple Dekker funksjonsfeil som ikke dekkes av garantien. apple Dekker uhellsskader. apple Løpetid 3 år, med unntak av digitalkameraer og musikkspillere (2 år). Bærbare datamaskiner kan forsikres i 2 til 3 år. Tunge hvitevarer kan forsikres i 3 til 5 år. apple Ingen eller lav egenandel. På finner du informasjon om egenandelen for respektive produktkategorier. apple Intet aldersfradrag. Om ditt produkt ikke kan repareres, vil det erstattes med et produkt med tilsvarende ytelse. apple Eierbytte er mulig.

5 rygt kjøp er et bra k Dette dekker din Trygghetsforsikring Gjennom SIBAs Trygghetsforsikring får du fra innkjøpsdagen en beskyttelse som dekker kostnadene om ditt produkt slutter å fungere, uansett om feilen opprinnelig var på produktet eller ikke. Dessuten får du en beskyttelse mot uhellsskader, det vil si om ditt produkt går i stykker ved et uhell. Trygghetsforsikringen dekker for eksempel om tordenværet slår ut din datamaskin eller om du skulle miste kameraet ditt i gulvet. Ditt produkt dekkes av Trygghetsforsikringen i 3 år fra innkjøpsdatoen, med unntak av digitalkameraer og musikkspillere hvor gyldighetstiden er 2 år. Store hvitevarer kan forsikres i 3 til 5 år. Bærbare datamaskiner kan forsikres i 2 til 3 år. Ingen eller lav egenandel Har du tegnet SIBAs Trygghetsforsikring vet du at du kan bli påført lave eller ingen kostnader ved skade. Det tilkommer ingen egenandel for tv, DVD eller mikrobølgeovner, kr 190 for digitalkameraer og kun kr 390 for bærbare datamaskiner. På finner du en komplett informasjon om egenandelen for forskjellige produktkategorier. Trygghetsforsikringen dekker både kostnadene for materialene og arbeid. Om ditt produkt ikke kan repareres, blir det erstattet med et produkt med tilsvarende ytelse. I slike tilfeller opphører deretter forsikringen å gjelde. Halve premien blir bonuspoeng! Om du tegner en Trygghetsforsikring hos oss og betaler med ditt SIBA-kort, får du halve premien som bonuspoeng. Inntjente bonuspoeng gir deg deretter opptil 10% rabatt på ditt neste kjøp hos SIBA med SIBA-kortet. Allerede 30 dager etter kjøpet kan du benytte deg av rabatten. Dine inntjente bonuspoeng gjelder et helt år fra respektive innkjøpstidspunkt. Opptil 10% rabatt med SIBA-kortet!

6 kjøp! Slik gjør du ved skadeuhell: Om ditt produkt blir skadet, gjør du dette: Store hvitevarer (kjøleskap, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner etc.) 1. Sørg for å ha ditt forsikringsbevis og kvittering tilgengelig. 2. Ring til SOLIDs kundetjeneste på telefon om uhellet er ute. Alternativt; ring SIBAs kundetjeneste på For øvrige produkter: 1. Sørg for å ha ditt forsikringsbevis og kvittering tilgengelig. 2. Reis til nærmeste SIBA-varehus med ditt produkt og lever det inn til service og informer om at du har en Trygghetsforsikring på produktet. Forsikringsgiver er:

trygghetsavtale dekker uhell på dine elektroniske produkter vi tilbyr deg ekstra trygghet

trygghetsavtale dekker uhell på dine elektroniske produkter vi tilbyr deg ekstra trygghet trygghetsavtale dekker uhell på dine elektroniske produkter vi tilbyr deg ekstra trygghet Hvorfor Trygghetsavtale? Trygghet for ditt nye produkt som innebærer: Dekker uhell Fall og støtskader, væskeskader,

Detaljer

Trygghetsavtale. Dersom du ønsker full trygghet. Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring

Trygghetsavtale. Dersom du ønsker full trygghet. Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring Trygghetsavtale Dersom du ønsker full trygghet Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring De viktigste fordelene ved Trygghetsavtale Dekker de fleste produktskader som oppstår ved uforutsette

Detaljer

SLIK GJØR DU VED SKADE:

SLIK GJØR DU VED SKADE: SLIK GJØR DU VED SKADE: 1. Ditt produkt skades eller går i stykker. 2. Ring og meld skade på tlf 815 58 610 eller gå inn på www.safetyplus.no 3. Vi gjør en bedømmelse om det går å reparere produktet. Dersom

Detaljer

trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi hjelper deg

trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi hjelper deg trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi hjelper deg Trygghetsavtale Din trygghet når uhellet er ute Områder hvor Trygghetsavtalen er et godt supplement eller det eneste alternativet for god beskyttelse.

Detaljer

trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter

trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi tilbyr deg ekstra trygghet Hvorfor Trygghetsavtale? Dekker uhell Fall og støtskader, væskeskader, lynnedslag og andre uhell. Dekker tyveri Ved innbrudd

Detaljer

Hvorfor Trygghetsforsikring?

Hvorfor Trygghetsforsikring? Hvorfor Trygghetsforsikring? Dekker uhell Fall. og støtskader, væskeskader, lynnedslag og andre plutselige uhell. Dekker tyveri Ved innbrudd i ditt hjem, kontor eller fritidsbolig. Service eller tilsvarende

Detaljer

Bilag 3 Avtale Atea Finance, AmTrust International Underwriters Ltd, Söderberg & Partners Insurance Consulting AB 2013-06-01

Bilag 3 Avtale Atea Finance, AmTrust International Underwriters Ltd, Söderberg & Partners Insurance Consulting AB 2013-06-01 FORSIKRINGSVILKÅR Eiendomsforsikring for utleaset eiendom INNHOLD 1.1 Hvem forsikringen gjelder 1.2 Når forsikringen gjelder 1.3 Hvor forsikringen gjelder 1.4 Interesse som er forsikret 1.5 Forsikret eiendom

Detaljer

MERKEFORSIKRING Kasko

MERKEFORSIKRING Kasko MERKEFORSIKRING Kasko Forsikringsvilkår SLSV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01 Produktinformasjon/Generell informasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for deg som kjøpt en BRP-produkt.

Detaljer

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING Kaskoforsikring FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for terrengscooter. Du har i følge loven rett til denne informasjonen

Detaljer

VANNSCOOTERFORSIKRING

VANNSCOOTERFORSIKRING VANNSCOOTERFORSIKRING Forsikringsvilkår AV. 2015.01.01 Produktinformasjon Dette heftet inneholder det fullstendige vilkåret som gjelder fra 1 januari 2015 Denne forsikring kan tegnes av eiere til vannscootere

Detaljer

Andel/aksje alle typer boliger inkl. fritidsbolig Enebolig eller rekkehus/to- flermannsbolig med eget gnr./bnr. u/boligsalgsrapport

Andel/aksje alle typer boliger inkl. fritidsbolig Enebolig eller rekkehus/to- flermannsbolig med eget gnr./bnr. u/boligsalgsrapport EGENERKLÆRINGSSKJEMA TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN Dette er et selvstendig skjema som benyttes uavhengig av om det tegnes eierskifteforsikring eller ikke. Dersom det skal

Detaljer

EGENERKLÆRINGSSKJEMA SALGSOBJEKT SELGER (1) SELGER (2) TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER)

EGENERKLÆRINGSSKJEMA SALGSOBJEKT SELGER (1) SELGER (2) TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER) EGENERKLÆRINGSSKJEMA TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN Dette er et selvstendig skjema som benyttes uavhengig av om det tegnes eierskifteforsikring eller ikke. Dersom det skal

Detaljer

Boligsalgsrapport (BSR) ved tegning av eierskifteforsikring.

Boligsalgsrapport (BSR) ved tegning av eierskifteforsikring. EGENERKLÆRINGSSKJEMA TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN Dette er et selvstendig skjema som benyttes uavhengig av om det tegnes eierskifteforsikring eller ikke. Dersom det skal

Detaljer

SALGSOBJEKT (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER) SELGER (1) SELGER (2)

SALGSOBJEKT (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER) SELGER (1) SELGER (2) EGENERKLÆRINGSSKJEMA TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN Dette er et selvstendig skjema som benyttes uavhengig av om det tegnes eierskifteforsikring eller ikke. Dersom det skal

Detaljer

1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap.

1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap. Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.05.2011 1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap. Forsikringen formidles og

Detaljer

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet gir informasjon om de to forsikringsnivåene

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Vilkår for: Mastercard 104-8373 Sparebanken Sør. Gjelder fra 01.01.2015 Erstatter vilkår av 01.12.2012

Vilkår for: Mastercard 104-8373 Sparebanken Sør. Gjelder fra 01.01.2015 Erstatter vilkår av 01.12.2012 Vilkår for: Mastercard 104-8373 Sparebanken Sør Gjelder fra 01.01.2015 Erstatter vilkår av 01.12.2012 AIG Europe Limited Rosenkrantz gt 22 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax:

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Q Verdigjenstand Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring

Vilkår Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring Nordea Bank Norge ASA > 15-03-2013 1. Forsikringsgiver og forsikringsformidler Forsikringsgiver er BNP Paribas Cardif Försäkring AB ( BNP Paribas Cardif ), org nr 516406-0567,

Detaljer

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår av 01.05.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen omfatter sykeavbruddsforsikring for lege som er medlem

Detaljer

Netfonds Bank. Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg. Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg Side 1

Netfonds Bank. Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg. Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg Side 1 Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg Side 1 Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg 1 Forsikringsavtalen Netfonds Kapitalforsikring er en kapitalforsikring

Detaljer

Ulykkesforsikring med livdekning i samarbeid med Eurocard Forkjøpsinformasjon

Ulykkesforsikring med livdekning i samarbeid med Eurocard Forkjøpsinformasjon Ulykkesforsikring med livdekning i samarbeid med Eurocard Forkjøpsinformasjon Om du skal tegne en forsikring er det viktig at du leser denne forkjøpsinformasjonen og leser de fullstendige vilkårene som

Detaljer

r Barneforsikring Forsikringsvilkår

r Barneforsikring Forsikringsvilkår Forsikringsvilkår r Barneforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Gjelder fra juni 2009 AVBESTILLINGS- FORSIKRING

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Gjelder fra juni 2009 AVBESTILLINGS- FORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra juni 2009 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Hvorfor velge en reiseforsikring fra Europeiske? Europeiskes verdensomspennende nettverk Europeiske har bygget sitt verdensomspennende

Detaljer

PLUSS HIB0900200NOPL Hvem gjelder Pluss for? Når begynner Pluss å gjelde? PLUSS C2. Forsinket fremmøte C1. Reiseavbrudd

PLUSS HIB0900200NOPL Hvem gjelder Pluss for? Når begynner Pluss å gjelde? PLUSS C2. Forsinket fremmøte C1. Reiseavbrudd Europ Assistance reiseforsikring PLUSS HIB0900200NOPL PLUSS er en forsikring/gruppeforsikring for deg som allerede har en grunnleggende helårsreiseforsikring eller reiseforsikring gjennom bruk av kredittkort,

Detaljer

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 1. FORSIKRINGSGIVER Forsikringsgiver er BNP Paribas Cardif Försäkring AB ( BNP Paribas Cardif ), org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap.

Detaljer

Betalingsforsikring. Bank Norwegian AS. Vilkår > 20-10-2014 -

Betalingsforsikring. Bank Norwegian AS. Vilkår > 20-10-2014 - Betalingsforsikring Bank Norwegian AS Vilkår > 20-10-2014 - Innholdsfortegnelse 1 Kollektiv forsikringsavtale 1 2 Hva forsikringen omfatter 1 3 Vilkår for å bli forsikret 1 4 Når forsikringen gjelder fra

Detaljer

Forsikringsvilkår. Avtalenummer SP582373. Kontaktinformasjon: Kundesenter Bedrift Øst Magasinet Østre Torg 2317 HAMAR

Forsikringsvilkår. Avtalenummer SP582373. Kontaktinformasjon: Kundesenter Bedrift Øst Magasinet Østre Torg 2317 HAMAR Forsikringsvilkår Avtalenummer SP582373 18. desember 2013 1 (1) NORGES TRIATHLON FORBUND Sognsveien 73 0855 OSLO Vedlagt følger vilkår som gjelder for forsikringen. Vennlig hilsen If Kontaktinformasjon:

Detaljer

Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01

Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01 Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01 PLUSS er en forsikring/gruppeforsikring for deg som allerede har en grunnleggende helårsreiseforsikring eller reiseforsikring gjennom bruk av

Detaljer