STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S"

Transkript

1 STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser, sammen med den gjeldende lands tillegg (til sammen, Betingelser og Vilkår )skal gjelder for leveranser fra en leverandør ( Leverandøren )av produkter eller tjenester (enkeltvis, Produkt ) som kan blir brukt i McDonald s systemet (definert under) som følger av en skriftlig eller elektronisk innkjøpsordre som spesifisere pris, mengde og levering, betalingsbetingelser og andre betingelser (enkeltvis Innkjøpsordre ) utstedt på vegne av McDonald s Corporation eller noen av dens datterselskaper eller partnere (enkeltvis, hvor gjeldende, Kjøper ). I tilfelle hvor Leverandøren har en eksisterende skriftlig avtale (enkeltvis, Eksisterende Avtale ) med en Kjøper gjeldende en Produkt som er levert i henhold til en Innkjøpsordre, Leverandørens levering av et slikt Produkt skal reguleres av de betingelser og vilkår spesifisert i den Eksisterende Avtale og disse Betingelser og Vilkår skal ikke gjelde for en slik Innkjøpsordre. (b) Utrykket Leverandørtilknyttet Selskaper som er brukt her omfatter alle direkte eller indirekte datterselskaper og partnerselskaper og alle ledere, direktører, ansatte, agenter, konsulenter, selvstendige entreprenører, underleverandører, representanter eller andre som handler på vegne av Leverandøren og slike direkte eller indirekte datterselskaper og partnerselskaper av en Kjøper, alle franchisetakere og leverandører (med unntak av Leverandøren og deres Datterselskaper). Uttrykket McDonald s Systemet betyr den omfattende system for den kontinuerlige utvikling, drift og vedlikehold av McDonald s restauranter og omfatter blant andre, McDonald s Corporation, hver enkelt av dens respektive datterselskaper og partnerselskaper, og hver enkelt av deres respektive franchisetakere og leverandører. 2. Taushetsplikt (a) Med unntak av det som er bestemt i Avsnitt (b) under, hver enkelt av partene, inklusiv deres respektive datterselskaper, skal oppbevare og sørge for å trygge alle konfidensielle opplysninger gjeldende for den andre part som er fremlagt eller anskaffet fra en Innkjøpsordre og skal ikke utnytte eller fremlegge den med unntak av for den riktige utførelse av en Innkjøpsordre eller med den foregående skriftlige tillatelse av den andre part. (b) Kjøper har rett til å meddele alle konfidensielle opplysninger angående Leverandøren til Kjøperens datterselskaper, i tilfelle hvor Kjøperen mener det er nødvendig og betinget av at Kjøperen forsikrer at Kjøperens datterselskaper overholder Taushetsplikten omfattet av disse Betingelser og Vilkår. (c) Taushetsplikten i henhold til Avsnitt 2 omfatter ikke saker hvor den meddelende part kan vise til at det er blitt offentlig tilgjengelig for andre årsaker enn som resultat av taushetsbrudd i henhold til disse Betingelser og Vilkår;; eller som var en del av en skriftlige nedtegnelse før datoen til Innkjøpsordren, var informert av en tredje part som hadde rett til å avsløre disse opplysninger, eller har plikt til å meddele det i henhold til gyldig lovgivning, eller var beordret av en rettsinstans eller en statsorgan eller annet kompetent myndighet. (d) Leverandøren skal ikke gjøre kjent til noen eller på noen måte offentliggjøre eksistensen av eller innhold i en Innkjøpsordre uten skriftlig forhåndssamtykke fra Kjøperen. Leverandøren skal ikke bruke navnet eller logoen til Kjøperen eller Kjøperens datterselskaper i kundelister, reklamemateriale eller annen form for publisitet uten skriftlig forhåndssamtykke fra Kjøperen.

2 3. Produkter (a) Kjøperen streber etter å opprettholde kvalitet og ensartethet i McDonald s System ved å identifisere de standarder, prosedyrer, spesifikasjoner og krav som er fastsatt i Innkjøpsordren eller på annet måte skriftlig fra Kjøperen til Leverandøren (til sammen Standarder ) for produksjonen, distribusjonen og innkjøpet, tilvirkning og leveransen av varer, tjenester, forsyninger, fast inventar, utstyr og lagervarer. Det er Kjøperens vurdering at disse Standarder er av kritisk betydning for den fortsatt fremgang av McDonald s Systemet. (b) Leverandøren forstår og samtykker og vil informere Leverandørens Datterselskaper, når det er hensiktsmessig, og får dem til å forstå at (1) en avtale om å kjøpe et produkt kun gjelder når Kjøperen har utstedt et Innkjøpsordre; (2) verken Kjøperen eller Kjøperens Datterselskaper gir tilsagn til, forpliktelse (med unntak av de gjeldende Innkjøpsordrer som er utstedt av og i navnet av Kjøperen) eller garantier til salg eller fortjeneste, og (3) Kjøperens Datterselskaper er ikke ansvarlig for og garantier ikke betaling av fakturaer som er forfalt eller forfallen gjeld av noen Kjøper. (c) Leverandøren innestår og garanterer og vil får Kjøperens Datterselskaper til å innestå og garantere at enhver produkt skal (1) rette seg etter Kjøperens gjeldende Standarder (2) være salgbar; (3) være fri for defekter i design, oppførelse, utførelse, materialer og emballasje; (4) være egnet til sitt anvendelsesområde og/eller som den fremstår på emballasjen, etiketter eller reklame; og (5) tilsvarer i materialer, kvalitet, tilpasning, utførelse, ytelse og design vareprøver, hvor gjeldende, som har vært lagt fram og godkjent av Kjøperen. 4. Forsikring Leverandøren skal opprettholde for egen regning hensiktsmessige forsikringspoliser som er adekvat med hensyn til sine forpliktelser og ansvar i henhold til en Innkjøpsordre og skal når Kjøperen krever det tillater Kjøperen fra tid til annen å kontrollere og/eller forsyne Kjøperen med kopier av den fullstendige polisedokument for slike poliser. 5. Rett til å forkaste Leverandøren samtykker, og skal få Leverandørens Datterselskaper til å samtykke, i, at i tillegg til alle andre rettsmidler som Kjøperne måtte ha til rådighet, kan Produktet blir avvist og abandonert, returnert eller oppbevart for Kjøpernes eller Kjøperens Datterselskapenes omkostninger, når et slikt Produkt (1) er ikke produsert, solgt, transportert i henhold til betingelsene i disse Betingelser og Vilkår eller gjeldende Innkjøpsordre; (2) overtrer eller angivelig overtrer føderal-, delstats- og lokale lovgivning, forskrifter, forordninger og administrative reglementer og anordninger i U.S.A., dens territorium og alle andre land hvor Produktet er produsert eller levert. 6. Skadeserstatning Leverandøren skal verne, holde skadesløs og beskytte Kjøperen mot alle krav, ansvar, erstatning, tap og utgifter, inklusiv men ikke begrenset til saksomkostninger, som oppstår fra eller på noen måte er forbundet med et Produkt, inklusiv, uten begrensning, krav som oppstår på grunn av uaktsomhet, forsømmelse eller forsettlig mislighold på vegne av Leverandøren eller dens Datterselskaper eller agenter; og krav som hevder at bruk av Leverandørens immaterielle rettigheter bryter med eller krenker en tredje parts patentrettslig eller immaterielle rettigheter. Kjøperen skal umiddelbart melde

3 fra til Leverandøren om slike krav. Dersom Leverandøren er enig om at et slikt krav eller skadeserstatning er dekket i sin helhet av denne Skadeserstatningsklausul og så framt som Leverandøren imøtekommer sine forpliktelser i henhold til denne Avsnitt 6, da skal den tillates å føre forsvaret eller oppgjøret ved slik krav med unntak av at den skal ikke inngår en forliksavtale uten Kjøperens skriftlig forhåndssamtykke. Dersom Leverandøren mener at slik krav eller skadeserstatning ikke dekkes i sin helhet av denne klausul 6, da er partene enige om å forhandle fram i god tro en rettferdig ordning med hensyn til styring av forsvaret mot kravet eller rettsaken og en eventuell forliksavtale i overensstemmelse med Leverandørens forpliktelser beskrevet over. Når Leverandøren krever det, skal Kjøperen påvise rimelig samarbeid, opplysninger, og assistanse (på Leverandørens bekostning) i forbindelse med Leverandørens forsvar eller inngåelse av en forliksavtale om et krav. 7. McDonald s Etiske Retningslinjer for Leverandører Leverandøren garanterer at han har lest og vil imøtekomme prinsippene, forventninger og betingelser satt frem i McDonald s Code of Conduct for Suppliers under Code of Conduct.pdf 8. Forføyninger Leverandøren erkjenner og aksepterer at ved å unngå eller ved at Leverandørens Datterselskaper unngår å imøtekomme noen av opplysninger, garantierklæringer, forpliktelser, tilsagn, avtaler og bestemmelser i henhold til disse Betingelser og Vilkår skal forårsake materielle eller ugunstig skade til Kjøperen eller Kjøperens Datterselskaper hvor det finnes ingen tilstrekkelig rettsmiddel. Derfor, samtykker Leverandøren i og skal få Leverandørens Datterselskaper til å samtykke i at, i tillegg til annet rettsmiddel som er tilgjengelige, Kjøperen og Kjøperens Datterselskaper vil ha rett til en namsrettskjennelse om brudd eller varslet brudd på opplysninger, garantierklæringer, forpliktelser, tilsagn, avtaler og bestemmelser fra Leverandøren eller Leverandørens Datterselskaper, uten bevis for faktiske skader og uten å utstede en garanti eller annet form for sikkerhet. 9. Begunstiget Tredjepart Kjøper og hver enkelt av Kjøperens Datterselskaper er tiltenkt som begunstiget tredjepart i henhold til Disse Betingelser og Vilkår.

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler)

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) www.dmgmori.com DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) 1. Generelle bestemmelser Følgende vilkår og betingelser

Detaljer

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

Garantibetingelser. Hva garantibetingelsene dekker

Garantibetingelser. Hva garantibetingelsene dekker Garantibetingelser Garantien Lenovo gir i disse garantibetingelsene gjelder bare for Lenovo-maskinvareprodukter som Kunden kjøper til eget bruk, og ikke for videresalg. Disse garantibetingelsene kan kalles

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår

Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår Ved å delta i enhver del av Endgame-konkurransen ( Konkurransen ) godtar du å bindes av disse Offisielle reglene ( Offisielle reglene ) og forplikter deg til

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenesteoversikt Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenestebeskrivelse Dells garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse ("tjeneste" eller "tjenester") gir tilgang til Dells maskinstøtteteknikerer

Detaljer

Advokatforskriften. Kapittel 12. Regler for god advokatskikk. 1. Innledning

Advokatforskriften. Kapittel 12. Regler for god advokatskikk. 1. Innledning Forskrift 1996-12-20 nr. 1161 Forskrift til: Domstolloven Straffeprosessloven Tvisteloven Advokatforskriften Kapittel 12. Regler for god advokatskikk 1. Innledning 1.1 Reglenes formål Regler for god advokatskikk

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Globale regler for god forretningsskikk Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Parkers verdierklæring Vi er Parker... Vår virksomhet bygger på en historikk av rettferdige handlemåter

Detaljer

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER Fastsatt av Legemiddelindustriforeningens generalforsamling 15. november 1994 med senere endringer på generalforsamlingene i LMI 31. mars 2009, 3. mars 2010 og senest

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Introduksjon Dell har gleden av å tilby og sette inn nytt batteri ved forseglede batterier

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct Regler for Code god forretningsopptreden of Business Conduct 2 Melding fra Styreformann og CEO Kjære kolleger, I nesten hundre år har medarbeidere hos Halliburton arbeidet for å levere fremragende produkter,

Detaljer

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett. INNLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellom deg som passasjer og Air Cairo som flyselskap når du bestiller en reise med deres regulærfly eller du har en billett, eller del av billett,

Detaljer

VEDLEGG XI REGLER OM UTGIFTER SOM GIR RETT TIL STØTTE FONDET FOR DE YTRE GRENSER. I. Generelle prinsipper

VEDLEGG XI REGLER OM UTGIFTER SOM GIR RETT TIL STØTTE FONDET FOR DE YTRE GRENSER. I. Generelle prinsipper VEDLEGG XI REGLER OM UTGIFTER SOM GIR RETT TIL STØTTE FONDET FOR DE YTRE GRENSER I. Generelle prinsipper I.1. Grunnprinsipper 1. I henhold til den grunnleggende rettsakten må utgifter for å gi rett til

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MASTERGRADSOPPGAVER OG STØRRE STUDENTOPPGAVER

RETNINGSLINJER FOR MASTERGRADSOPPGAVER OG STØRRE STUDENTOPPGAVER 1 RETNINGSLINJER FOR MASTERGRADSOPPGAVER OG STØRRE STUDENTOPPGAVER PÅ BACHELORNIVÅ VED HØGSKOLEN I GJØVIK Fastsatt av studie- og forskningsdirektøren ved Høgskolen i Gjøvik 2010-10-01 Retningslinjene gjelder

Detaljer