SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP"

Transkript

1 SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP 1. Om denne serviceavtalen Denne avtalen inneholder viktig informasjon om hva denne serviceavtalen dekker og eventuelle unntak. Denne serviceavtalen for feilfylling og nøkkelhjelp er bare tilgjengelig for forsikringsselskapets kunder med en gjeldende kasko- eller superkaskoforsikret motorvogn. Ta deg tid til å lese denne dokumentasjonen. Hvis du har spørsmål, eller hvis det er noe du ikke forstår, kan du ta kontakt med oss slik at vi kan hjelpe deg videre. 2. Feilfylling A. Dette er inkludert Vi betaler opptil NOK 6000 totalt i løpet av 12 sammenhengende måneder i løpet av én avtaleperiode for følgende kostnader og utgifter som følger av en feilfyllingshendelse: 1. Kostnaden for å tømme og skylle drivstofftanken på kjøretøyet; 2. Rensing, reparasjon eller erstatning av injeksjonspumpe eller injeksjonssystem (hvis disse komponentene ble skadet som følge av en feilfyllingshendelse som dekkes av denne serviceavtalen); og liter med riktig drivstoff for kjøretøyets drivstofftank.-sikring gjelder for sikrede som er omfattet av innboforsikring. B. Dette er ikke inkludert Vi tilbyr ikke hjelp eller betaling for: 1. Egenandelen på NOK 225 for hver feilfyllinghendelse ; 2. Eventuelle kostnader som overstiger det maksimale beløpet på NOK 6000 i løpet av 12 sammenhengende måneder i løpet av én avtaleperiode. 3. En feilfyllingshendelse utenfor Europa. 4. Eventuelle tap eller skader som forekommer utenfor avtaleperioden; 5. Refusjon eller erstatning for drivstoff (annet enn 10 liter med riktig drivstoff for kjøretøyets drivstofftank); 6. Hendelser som forårsakes av at fremmedlegemer kommer inn i drivstoffsystemet som ikke er diesel eller bensin; 7. Overlagt handling; 8. Eventuelle tap eller skader som ikke forekommer som et direkte resultat av en feilfyllingshendelse; 9. Tap av bruk av kjøretøyet eller andre indirekte kostnader; 10. Kostnaden for å leie et erstatningskjøretøy; 11. Eventuelle eksisterende feil, mangler som skyldes slitasje eller gradvis forverring av en komponent; 12. Eventuelle andre kjøretøy som ikke er et kjøretøy som er dekket av en gyldig og gjeldende motorvognforsikring hos forsikringsselskapet; 13. Hendelser som oppstår som følge av deltakelsen din i en ulovlig handling; 14. Feilfyllingshendelse som oppstår hos personer som er påvirket av alkohol eller andre rusmidler; 15. Kjøretøy som drives utelukkende av strøm; 16. Kostnader for å reparere eller erstatte skadede komponenter som ikke kan dokumenteres ved rapport fra reparatør. 17. Eventuelle kostnader som ikke er godkjent av oss på forhånd, og som er helt uforholdsmessige i forhold til arbeidet som ble utført; 18. Hendelse eller tap som direkte eller indirekte er forårsaket av krig, invasjon, handlinger av utenlandske fiender, fiendtligheter (enten det er erklært krig eller ikke), borgerkrig, revolusjon, militær eller sivil maktovertakelse, opprør eller sivile uroligheter eller enhver form av terrorhandlinger; eller 19. Hendelse eller tap som direkte eller indirekte er forårsaket av ioniserende stråling eller radioaktiv forurensning fra kjernefysisk brensel eller kjernefysisk avfall fra forbrenning av kjernefysisk brensel.

2 3. Nøkkelhjelp A. Dette er inkludert Vi betaler opptil NOK 3000 totalt i løpet av 12 sammenhengende måneder i løpet av én avtaleperiode for følgende kostnader og utgifter som følger av skade, tap eller tyveri av nøklene til kjøretøyet ditt: 1. Kostnaden for å erstatte adgangsnøkkelen eller nøkkeltransponderen; 2. Kostnaden for å erstatte tenningslåsen eller andre låser som kan åpnes med nøkkelen eller nøkkeltransponderen som har blitt mistet eller stjålet; 3. Maksimalt NOK 2000 for låsesmedkostnader for å få tilbake nøkkelen eller nøkkeltransponderen din hvis den knekker i låsen eller hvis den ved et uhell blir glemt igjen i en låst bil eller et låst lokale; og 4. Kostnaden for å leie et erstatningskjøretøy i maksimalt to dager hvis dette er nødvendig for å fortsette reisen eller hvis kjøretøyet ditt ikke kan brukes. B. Dette er ikke inkludert Vi tilbyr ikke hjelp for: 1. Egenandelen på NOK 225 per hendelse som medfører utbetaling 2. Eventuelle kostnader som overstiger det maksimale beløpet på NOK 3000 i løpet av 12 sammenhengende måneder i én avtaleperiode; 3. Hendelser som oppstår når kjøretøyet er utenfor Europa; 4. Eventuelle tap eller skader som forekommer utenfor avtaleperioden; 5. Kostnader under seksjon A3 og A4 i del 3 hvis en annen nøkkel eller nøkkeltransponder er tilgjengelig eller kan fremskaffes innen rimelig tid; 6. Eventuelle eksisterende feil, mangler som skyldes slitasje eller gradvis forverring av en 7. komponent; 8. Tap av bruk av kjøretøyet eller andre indirekte kostnader; 9. Eventuelle andre kjøretøy som ikke er et kjøretøy som er dekket av en gyldig og gjeldende kasko eller superkasko motorvognforsikring hos forsikringsselskapet; 10. Erstatningslåser, -nøkler eller nøkkeltranspondere som har bedre spesifikasjoner eller bedre standard enn de som erstattes; 11. Et tyveri der adgangsnøkkelen eller nøkkeltransponderen blir stjålet av et familiemedlem eller andre som bor permanent i hjemmet ditt, med mindre vedkommende blir dømt for dette tyveriet; 12. Hendelse som oppstår som følge av din deltakelse i ulovlige handlinger; 13. Eventuelle kostnader som ikke er godkjent av oss på forhånd, og som er helt uforholdsmessige i forhold til arbeidet som ble utført; 14. Hendelse eller tap som direkte eller indirekte er forårsaket av krig, invasjon, handlinger foretatt av utenlandske fiender, fiendtligheter (enten det er erklært krig eller ikke), borgerkrig, revolusjon, militær eller sivil maktovertakelse, opprør eller sivile uroligheter, terroristaktiviteter; eller 15. Hendelse eller tap som direkte eller indirekte er forårsaket av ioniserende stråling eller radioaktiv forurensning fra kjernefysisk brensel eller kjernefysisk avfall fra forbrenning av kjernefysisk brensel. 4. Generelle vilkår og betingelser (gjelder for hele serviceavtalen) 1. Vi tar forebygging av svindel på alvor. Hvis en hendelse som er dekket av denne serviceavtalen, er falsk, svikaktig eller er ment å villede, eller hvis du eller noen som handler på dine vegne bruker villedende eller falske midler for å få dekning av denne tjenesteavtalen, vil rettighetene du har i henhold til denne tjenesteavtalen utgå, serviceavtalen blir annullert og vi vil ha rett til å få tilbakebetalt eventuelle utbetalinger og kostnader som er pådratt som følge av en slik falsk, svikaktig eller villedende hendelse. Vi vil også ha muligheten til å kontakte politi.

3 2. Tvist om vilkårene i denne tjenesteavtalen som ikke kan løses kan bringes inn for Finansklagenemnda i Norge. 3. Du må ta alle rimelige forholdsregler for å hindre tap eller skade. 4. Du kan ikke overføre rettighetene dine i denne tjenesteavtalen til noen andre uten samtykke fra oss. 5. Slik ber du om reparasjon Feilfyllingshendelse Ring for å be om reparasjon. Før du ber om reparasjon, må du sørge for at du har alle de relevante opplysningene som beskrives nedenfor tilgjengelig Samtaler blir tatt opp for å beskytte begge parter, og av hensyn til overholdelse av relevante regelverk og skadebehandlingsformål. Følg prosedyrene nedenfor (og de som refereres til under del 6 Vilkår for avtalen). 1. Hvis du mistenker at det har skjedd en feilfyllingshendelse, MÅ DU IKKE BRUKE KJØRETØYET. Dette kan føre til ytterligere skade som du kanskje ikke kan få reparert. Kontakt oss på for å få råd om hva du bør gjøre. Hvis det eventuelt er vanskelig for deg å kontakte oss ved en feilfyllingshendelse, kan du be reparatøren ringe for å oppgi reparasjonsinformasjonen. 2. Vi kan kreve følgende opplysninger: a) Navnet og forsikringsnummeret ditt hos forsikringsselskapet. b) Hvor kjøretøyet befinner seg. c) Dersom tauing av bilen viser seg å være nødvendig hjelper vi deg å kontakte forsikringsselskapets veihjelptjeneste. Egne vilkår gjelder for redningsforsikring. 3. Vi vil sørge for at en reparatør som spesialiserer seg innen feilfyllingshendelser, tar hånd om kjøretøyet ditt. Hvis feilfyllingshendelsen dekkes av serviceavtalen, gir vi muntlig godkjenning til reparatøren om å starte reparasjonen. Avgjørelser om dekning blir holdt tilbake inntil vi mottar bekreftelse fra reparatøren. 4. Når reparasjonen er ferdig, må du sende den spesifiserte fakturaen for den autoriserte reparasjonen til oss, og vi vil refundere deg opptil det maksimale erstatningsansvaret for denne tjenesteavtalen. 5. Hvis en feilfyllingshendelse ikke dekkes av serviceavtalen din og du vil ha en skriftlig forklaring, gir vi deg gjerne dette ved forespørsel. Nøkkelhjelp Ring for å få hjelp. Før du ber om hjelp, må du sørge for at du har alle de relevante opplysningene som beskrives nedenfor tilgjengelig. Samtaler blir tatt opp for å beskytte begge parter, og av hensyn til overholdelse av relevante regelverk og skadebehandlingsformål. Følg prosedyrene nedenfor (og de som refereres til under del 6 Vilkår for avtalen). 1. Vi kan kreve følgende opplysninger: a) Navnet og forsikringsnummeret ditt hos forsikringsselskapet. b) Hvor kjøretøyet befinner seg. c) Dersom tauing av bilen viser seg å være nødvendig hjelper vi deg å kontakte forsikringsselskapets veihjelptjeneste. Egne vilkår gjelder for redningsforsikring 2. Hvis du ikke kommer deg inn i kjøretøyet fordi du har mistet nøklene eller de har blitt stjålet, eller hvis låsen er skadet, sørger vi for å få låst opp kjøretøyet og dekker de påfølgende kostnadene, inkludert kostnader for en ny lås og erstatning av nøkkelen eller nøkkeltransponderen etter tap eller tyveri, på opptil NOK 2000 for hver enkelt hjelpehendelse og/eller NOK 3000 totalt i løpet av 12 sammenhengende måneder i én avtaleperiode. 3. Hvis det er nødvendig å fortsette reisen eller hvis kjøretøyet ikke kan brukes, vil vi sørge for en leiebil for maksimalt 2 dager og påtar oss de påfølgende kostnadene som en del av maksimalkostnadene på

4 opptil NOK 3000 totalt i løpet av 12 sammenhengende måneder i én avtaleperiode. 6. Vilkår for avtalen 1. Du må beholde alle kvitteringer eller dokumentasjon som er relevant for hendelsen, og sende dette inn hvis vi krever det. 2. Hvis nøkkelen eller nøkkeltransponderen blir stjålet, må du anmelde det til politiet og få et referansenummer for forbrytelsen. 3. Du må til enhver tid samarbeide så godt du kan med oss for at vi kan undersøke og avklare hendelsen. 4. Du må rapportere alle hendelser så snart som mulig, men ikke senere enn ett år etter hendelsen du krever hjelp for. 7. Avbestilling Denne tjenesteavtalen gjelder sammen med motorvognforsikringen din. Hvis motorvognforsikringen din avbestilles eller ikke blir fornyet, avsluttes all dekning under denne serviceavtalen på samme dato. Serviceavtalen din kan termineres dersom du opptrer svikaktig. 8. Tvister og klager Enhver klage skal rettes til oss i første omgang. Affinion International AS Kjørbokollen Sandvika Vi tar sikte på å svare deg skriftlig på klagen din innen to uker etter vi har mottatt den. Fremgangsmåten for å behandle klager som er beskrevet ovenfor gjelder i tillegg til rettigheter du måtte ha i henhold til gjeldene lov. 9. Juridisk, forskriftsmessig og annen informasjon 1. Språk som gjelder i kontrakten Denne kontrakten, alle tilhørende dokumenter og all kommunikasjon vedrørende den er på norsk. 2. Gjeldende lov Med mindre begge parter er enige om noe annet, gjelder norsk lov for denne forsikringen. 3. Databeskyttelse Vi vil bare bruke informasjonen du oppgir til å forvalte tjenesteavtalen din og behandle eventuelle krav. Vi kan oppgi informasjonen din til andre parter som handler på våre vegne i dette henseende, innenfor og utenfor EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet), i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi kan også dele informasjonen din med andre organisasjoner, regulerende organer, etater for svindelforebygging eller andre parter der dette er tillatt eller kreves i henhold til loven. Vi vil ta nødvendige grep for å sikre at informasjonen vi har, er nøyaktig og kun blir brukt og beholdt så lenge som nødvendig. Du har rett på tilgang til eller endring av de personlige opplysningene vi har om deg. Du kan gjøre dette ved å sende en skriftlig forespørsel til Affinion International, Kjørbokollen 30, 1377 Sandvika. Samtaler blir tatt opp for å beskytte begge parter, og av hensyn til overholdelse av relevante regelverk og skadebehandlingsformål. 4. Sanksjoner Vi tilbyr ingen fordeler i henhold til denne tjenesteavtalen dersom dette bryter med en sanksjon, forbud eller begrensning som er pålagt ved lov eller forskrift. 5. Overdragelse Vi kan, på vår egen bekostning, gå til sak i ditt navn for å få erstatning fra en tredjepart i forbindelse med hjelp som blir gitt under denne serviceavtalen.

5 Eventuelle tilbakebetalinger vil tilhøre oss, og du må hjelpe oss så godt du kan, innenfor rimelighetens grenser, med å få refusjonen. 10. Definisjoner Følgende ord og fraser har spesiell betydning og har samme betydning overalt der de vises i fet skrift i denne serviceavtalen. Familiemedlem Din ektefelle, forelder, svigerforelder eller steforelder, sønn, svigersønn eller stesønn, datter, svigerdatter eller stedatter, bror, svoger eller stebror, søster, svigerinne eller stesøster. Vi, oss, vår Affinion International AS. Du, deg, din, dine, ditt En person med forsikring fra forsikringsselskapet med en kvalifiserende og korresponderende motorvognforsikring (full kasko eller delkasko). Hvis motorvognforsikringen avsluttes eller ikke blir fornyet, annulleres denne serviceavtalen samme dato. Forsikringsselskapet Troll Forsikring AS. Tap/tapt Ikke lenger i din besittelse fordi noe har blitt forlagt ved et uhell eller er på et utilgjengelig sted. Feilfyllingshendelse En hendelse der du fyller feil drivstoff i drivstofftanken til kjøretøyet ditt. Avtaleperiode Tidsperioden der du er dekket av denne serviceavtalen. Denne tjenesteavtalen gjelder sammen med motorvognforsikringen din (med mindre du blir informert om noe annet når du fornyer motorvognforsikringen din). Hvis motorvognforsikringen avbestilles eller ikke blir fornyet, annulleres all dekning under denne serviceavtalen samme dato. Reparatør Et reparasjonsverksted for kjøretøy som drives fra et næringslokale. Tyveri Den lovstridige handlingen å ta din eiendom, mot din vilje, med den hensikt å frata deg det permanent. Kjøretøy Ett eller flere kjøretøy som tilhører en person med forsikring fra forsikringsselskapet med en kvalifiserende og korresponderende motorvognforsikring. Hvis motorvognforsikringen avsluttes eller ikke blir fornyet, annulleres denne serviceavtalen samme dato.

Fraskrivelse av egenandel

Fraskrivelse av egenandel Fraskrivelse av egenandel Innhold Side Viktige telefonnumre 1 Oversikt over dekningen 1 Viktig informasjon 2 Definisjon av formulering 3 Generelle unntak 3 Vilkår 4 Søke om erstatning 4 Klage 5 Del 1 Tilbakebetaling

Detaljer

sskade Innhold Side 1 1 2

sskade Innhold Side 1 1 2 Fraskrivelse av egenandel for kollisjons sskade Innhold Viktige telefonnumre Oversikt over dekningen Viktig informasjon Definisjon av formulering Generelle unntak Betingelser Søke om erstatning Klage Del

Detaljer

Avbestillingsforsikring for arrangementer

Avbestillingsforsikring for arrangementer P.TMS.NO-11/14 Avbestillingsforsikring for arrangementer Viktig kontakter Policykanselleringer: Kundesstøtte: Krav: e-post via nettstedet på: www.billettservice.no/help/inbenta/inbenta.en-us.html eller

Detaljer

Forsikring Ekstra. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Ekstra Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 40 fga@no.falck.

Forsikring Ekstra. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Ekstra Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 40 fga@no.falck. Viktig kontaktinformasjon Kundeservice: (hvis du har spørsmål vedrørende reiseforsikringen) Telefon: +7 15 000 33 Epost: info@nazar.no Krav: Telefon: +7 23 00 77 0 Epost: claims.fga@no.falck.com 2timers

Detaljer

Forsikring Total. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Total Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 39 fga@no.falck.

Forsikring Total. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Total Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 39 fga@no.falck. Viktig kontaktinformasjon Kundeservice: (hvis du har spørsmål vedrørende reiseforsikringen) Telefon: +7 15 000 33 Epost: info@nazar.no 2timers medisinsk bistand for nødstilfeller: (medisinske akuttilfeller

Detaljer

Reiseforsikringspolise

Reiseforsikringspolise Reiseforsikringspolise Dekningen er for kundene som foretar reservasjonen via ebookers.no. Viktig kontaktinformasjon Kundetjenester: support.fga@no.falck.com 24-timers medisinsk nødassistanse (for medisinske

Detaljer

Reiseforsikringspolise

Reiseforsikringspolise Reiseforsikringspolise Dekningen er for kundene som foretar reservasjonen via ebookers.no. Viktig kontaktinformasjon Kundetjenester: support@falcktravelcare.no 24-timers medisinsk nødassistanse (for medisinske

Detaljer

Vilkår for: Mastercard 104-8373 Sparebanken Sør. Gjelder fra 01.01.2015 Erstatter vilkår av 01.12.2012

Vilkår for: Mastercard 104-8373 Sparebanken Sør. Gjelder fra 01.01.2015 Erstatter vilkår av 01.12.2012 Vilkår for: Mastercard 104-8373 Sparebanken Sør Gjelder fra 01.01.2015 Erstatter vilkår av 01.12.2012 AIG Europe Limited Rosenkrantz gt 22 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax:

Detaljer

OPPSUMMERING AV RYANAIRS REISEFORSIKRINGSPOLISE ØKONOMIDEKNING

OPPSUMMERING AV RYANAIRS REISEFORSIKRINGSPOLISE ØKONOMIDEKNING OPPSUMMERING AV RYANAIRS REISEFORSIKRINGSPOLISE ØKONOMIDEKNING Fordeler med reiseforsikring* Avbrytelses- eller avkortingsutgifter på opp til 500. Egenandelvedavbestilling 15, Reiseassistanse Tap av eller

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

Generelle vilkår for forbrukere

Generelle vilkår for forbrukere Generelle vilkår for forbrukere 1 GYLDIGHET 1.1 Disse generelle vilkårene, inkludert alle andre vilkår og dokumenter det refereres til (heretter kalt «vilkårene»), gjelder for alle avtaler og alle andre

Detaljer

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD Introduksjon Denne juridiske merknaden gjelder alt innholdet i denne bestillingsmotoren. Vi ber deg ta deg tid til å lese disse vilkår og betingelser for bruk

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

- 1 - FORSIKRINGSBEVIS Buyers Advantage. henhold til de fastsatte begrensninger av erstatningsansvaret.

- 1 - FORSIKRINGSBEVIS Buyers Advantage. henhold til de fastsatte begrensninger av erstatningsansvaret. FORSIKRINGSBEVIS Buyers Advantage Disse vilkår trer i kraft fra 1. januar 2009, og vil gjelde til forsikringen fornyes eller opphører. Forsikringsgiver: Cassidy Davis Syndicate 5820 at Lloyd s of London,

Detaljer

RESURS SUPREME CARD GOLD MASTERCARD ERSTATNINGSTABELL

RESURS SUPREME CARD GOLD MASTERCARD ERSTATNINGSTABELL RESURS SUPREME CARD GOLD MASTERCARD ERSTATNINGSTABELL ERSTATNINGSOVERSIKT Alle erstatningsbeløp er per dekkede personer per reise med mindre noe annet er angitt Del A Gebyrer ved avbestilling eller avbrudd

Detaljer

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Gotogate.no.

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Gotogate.no. Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Gotogate.no. Når vi leier ut en bil til deg, opererer vi som en reservasjonsagent i samarbeid med utleiefirmaet. Derfor må vi forholde

Detaljer

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no.

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no. Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no. Når vi leier ut en bil til deg, opererer vi som en reservasjonsagent i samarbeid med utleiefirmaet. Derfor må vi forholde

Detaljer

Standardbetingelser og vilkår

Standardbetingelser og vilkår Standardbetingelser og vilkår Disse standardbetingelsene og vilkårene gjelder for ACN-tjenester beskrevet i punkt 2. Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde for levering av spesifikke ACN-tjenester.

Detaljer

RYANAIR REISEFORSIKRING OG TRAVEL PLUS

RYANAIR REISEFORSIKRING OG TRAVEL PLUS RYANAIR REISEFORSIKRING OG TRAVEL PLUS Ryanair reiseforsikring fordeler* 3 Avbestillingsgebyr KUN15e 3 Tyveri eller tap av dokumenter 3 24 timers medisinsk hjelp 3 Kompensasjon for forsinket bagasje 3

Detaljer

I. INFORMASJON EIERSKIFTEFORSIKRING VILKÅR. Tolkning

I. INFORMASJON EIERSKIFTEFORSIKRING VILKÅR. Tolkning I. INFORMASJON Sikrede bes lese gjennom vilkårene og forsikringsbeviset. Disse dokumentene er viktige. Hvis noe er uklart, vennligst ta kontakt med programadministrator (Norwegian Broker) Vilkårene består

Detaljer

OPPSUMMERING AV RYANAIRS REISEFORSIKRINGSPOLISE STANDARD DEKNING

OPPSUMMERING AV RYANAIRS REISEFORSIKRINGSPOLISE STANDARD DEKNING OPPSUMMERING AV RYANAIRS REISEFORSIKRINGSPOLISE STANDARD DEKNING Fordeler med reiseforsikring* Avbrytelses- eller avkortingsutgifter på opp til 3000. Egenandel ved avbestilling 15, Akutt medisinsk assistanse

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER Bakgrunn Dynafleet Online Tjenester er del av de telematisk baserte tjenestene som tilbys av Volvo Truck Corporation for å støtte

Detaljer

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet gir informasjon om de to forsikringsnivåene

Detaljer

Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01

Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01 Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01 PLUSS er en forsikring/gruppeforsikring for deg som allerede har en grunnleggende helårsreiseforsikring eller reiseforsikring gjennom bruk av

Detaljer

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden.

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden. Generelle vilkår For www.zalando.no Denne siden / dette avsnitt (samt de dokumenter, som det refereres til) inneholder de generelle vilkår (de generelle vilkår ), som gjelder for alle varer (enhver vare

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR SALG

GENERELLE VILKÅR FOR SALG GENERELLE VILKÅR FOR SALG 1. ANVENDELSEN AV DISSE VILKÅRENE Disse vilkår og betingelser for salg ("Vilkårene") skal gjelde for alle anbud og eventuell salgskontrakt ("Avtalen"), med mindre partene avtaler

Detaljer

Vilkår 3ID62 ID - forsikring med Uflaks BIL

Vilkår 3ID62 ID - forsikring med Uflaks BIL Vilkår 3ID62 ID - forsikring med Uflaks BIL I forsikringsavtalen inngår følgende: Forsikringsbeviset med angitt forsikringsomfang, spesifikasjoner og særvilkår Forsikringsvilkårene Selskapets Generelle

Detaljer

Generelle forretningsvilkår for paysafecard

Generelle forretningsvilkår for paysafecard Generelle forretningsvilkår for paysafecard Versjon: Oktober 2013 1. Generelle bestemmelser 1.1 Les nøye gjennom disse generelle forretningsvilkår, ettersom det er disse vilkårene som gjelder ved bruk

Detaljer

ESSO CARD Generelle Vilkår og Betingelser

ESSO CARD Generelle Vilkår og Betingelser November 2011 ESSO CARD Generelle Vilkår og Betingelser Norsk standard 1. Formål Formålet med denne Avtale er å definere betingelsene som gjelder for Kunders bruk av Esso Card Kort for anskaffelse av Varer

Detaljer

TESLA SERVICEPLANAVTALE

TESLA SERVICEPLANAVTALE TESLA SERVICEPLANAVTALE Denne serviceplanavtalen ("Avtalen") fra Tesla Motors S.r.l. ("Tesla") dekker de spesifiserte, årlige vedlikeholdskontrollene for det aktuelle kjøretøyet i henhold til den valgte

Detaljer