Accidental Damage Protection ("Uhellsforsikring") og Accidental Damage with Theft Protection ("Uhells- og Tyveriforsikring")

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Accidental Damage Protection ("Uhellsforsikring") og Accidental Damage with Theft Protection ("Uhells- og Tyveriforsikring")"

Transkript

1 Accidental Damage Prtectin ("Uhellsfrsikring") g Accidental Damage with Theft Prtectin ("Uhells- g Tyverifrsikring") Betingelser fr dekning Oversikt Dette dkumentet gir infrmasjn m de t frsikringsnivåene (1) Uhellsfrsikring g (2) Uhells- g Tyverifrsikring. Frsikringsplanen g Dells faktura til deg angir m du har kjøpt: 1. Uhellsfrsikring; eller 2. Uhells- g Tyverifrsikring Ditt eventuelle erstatningskrav er avhengig av dekningen du har valgt, sm angitt på frsikringsplanen g fakturaen fra Dell. Assurandøren fr denne Uhellsfrsikringen eller Uhells- g Tyverifrsikringen ("Frsikringsavtalen") er Lndn General Insurance Cmpany Limited, registrert nummer , registrert adresse Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ, sm har utpekt Dell Prducts med hvedkntr i Raheen Industrial Estate, Limerick, Irland sm deres agent til å selge dette frsikringsprduktet g administrere alle krav sm ppstår under denne frsikringen. Ved å tegne Uhellsfrsikring eller Uhells- g Tyverifrsikring referert til på fakturaen fra Dell samtykker du i å være bundet av g gdta vilkårene g betingelsene i dette dkumentet. Les denne kntrakten i sin helhet. Disse vilkårene g betingelsene supplerer vilkårene g betingelsene i alle gjeldene verlappende signerte avtaler mellm deg g Dell, eller hvis slike avtaler ikke finnes, Dells standard vilkår g betingelser fr salg. Denne kntrakten er mellm deg g Lndn General Insurance Cmpany Limited. Dell er fakturerende agent. Alle rd med str frbkstav sm ikke er definert her, skal inneha betydningen sm spesifiseres i tidligere nevnte signerte avtale eller Dells standard vilkår g betingelser fr salg. Uhellsfrsikring g Uhells- g Tyverifrsikring er kun tilgjengelig fr maskinvare- g mbilitetsprdukter, men det er ikke nødvendig at du kjøper et av frsikringsprduktene fr å kjøpe et prdukt fra Dell. Dells faktura til deg vil indikere m du har kjøpt Uhellsfrsikring eller Uhells- g Tyverifrsikring g fungerer sm kvittering. Prduktet blir merket med et serienummer (Service Tag) sm hjelper deg med å verifisere kjøpet av Uhellsfrsikringen eller Uhells- g Tyverifrsikringen. Du må betale en separat premie fr hvert prdukt sm du ønsker skal være dekket av den valgte frsikringen. Fr eksempel dekkes ikke en skriver sm kjøpes sammen med en bærbar datamaskin av frsikringen sm gjelder den bærbare datamaskinen. Skriveren g den bærbare datamaskinen må ha hver sin frsikring. I tillegg til datamaskiner g mbilitetsprdukter sm telefner g smarttelefner, kan det kjøpes separat dekning fr visse typer tilbehørsprdukter. Hvis du har kjøpt frsikring fr et tilbehørsprdukt, dekkes kun deler sm er innebygd i eller finnes på hvedenheten til tilbehørsprduktet, inkludert deler eller tilbehør sm er nødvendig fr vanlig drift av enheten, g sm sendes fra salgsstedet, fr eksempel internt minne, innebygd LCD, interne kmpnenter/brytere, innebygde knapper, skuffer, lkk eller paneler, fjernkntrller, synkrniseringshlder eller kabler. Infrmasjn m dekning Uhellsfrsikring - gjelder kun når Uhellsfrsikring har blitt kjøpt g den relevante premien betalt, sm angitt på Oversikten g fakturaen fra Dell.

2 2/9 Hva dekkes? Hvis prduktet utsettes fr skade ved en ulykke i løpet av frsikringstiden, reparerer eller erstatter vi prduktet sm er underlagt disse vilkår g betingelser. Reparasjn I løpet av frsikringstiden til denne frsikringen g i henhld til begrensningene i disse frsikringsvilkår, utfører vi nødvendig reparasjn på prduktet fr å rette pp eventuelle skader sm ppstår ved vanlig g riktig bruk av prduktet g sm frårsakes ved et Uhell. Hvis vi reparerer prduktet, frstår g gdtar du at vi kanskje må skifte ut riginaldeler med nye eller brukte deler fra riginalprdusenten eller en annen prdusent. Erstatningsdeler skal være funksjnelt tilsvarende til riginaldeler. Assurandøren kan etter eget skjønn instruere en tredjepersn til å utføre reparasjner på ditt prdukt. Nytt prdukt Hvis vår agent avgjør at det er nødvendig å erstatte prduktet istedenfr å reparere det, så skal erstatningsprduktet, når det er mulig, inneha tilsvarende eller bedre spesifikasjner enn det pprinnelige prduktet sm ble kjøpt av Dell. Vår agent vil etter eget skjønn avgjøre hvilket prdukt du mttar dersm likt prdukt ikke kan fremskaffes. Merk at hvis vi reparerer prduktet, frstår g gdtar du at vi kanskje må skifte ut riginaldeler med nye eller brukte deler fra riginalprdusenten eller en annen prdusent. Denne frsikringen dekker ikke frebyggende vedlikehld. Det er ikke nødvendig at du utfører eventuelt frebyggende vedlikehld på prduktet fr å mtta reparasjn eller erstatning av et prdukt sm under frsikringsvilkårene. Respnsnivå Respnsnivået fr reparasjn eller utskiftning i henhld til denne kntrakten, skal være det samme sm respnsnivået fr den underliggende maskinvare- eller servicegarantien fr prduktet, frutsatt at respnsnivået ikke verstiger respnsnivået i Next Business Day On-Site Service After Remte Diagnsis (service på stedet neste dag etter ekstern diagnse) sm angitt i Dell PrSupprt-servicebeskrivelsen på Hvis du er utenfr hjemlandet, kan respnsnivået variere g det vil leveres med rimelig frventet innsats. Servicedeler Uavhengig av det kjøpte servicerespnsnivået, er nen kmpnentdeler spesifikt utfrmet slik at kunden enkelt skal kunne fjerne dem g skifte dem ut. Slike deler kalles Custmer Self Replaceable (CSR) (uskiftbar av kunde). Hvis Dellanalytikeren under diagnsen fastsetter at reparasjnen kan utføres med en CSR-del, vil Dell sende CSR-delen direkte til kunden. Det finnes t kategrier av CSR-deler: Valgfrie CSR-deler dette er deler sm er utfrmet fr å skiftes ut av kunde. Avhengig av hva slags service sm ble kjøpt med prduktet, vil Dell kanskje tilby at en tekniker skifter ut delene på stedet. Ta kntakt med en teknisk støtteanalytiker fr ytterligere infrmasjn m hvilke valgfrie CSR-deler g hvilke servicerespnsnivåer sm kvalifiserer fr installering på stedet uten ytterligere kstnader. Obligatriske CSR-deler dette er deler sm kunden må skifte ut selv. Dell tilbyr ikke installasjnsarbeid fr dem. Hvis kunden ber m at Dell skal skifte ut disse delene, vil kunden måtte betale et gebyr fr denne tjenesten. Gegrafiske begrensninger g mplassering Reparasjn eller utskiftning i henhld til frsikringsavtalen leveres til det sted sm er angitt på fakturaen. Respnsnivåene, åpningstider fr teknisk støtte g respnstider på stedet varierer gegrafisk g enkelte alternativer er kanskje ikke tilgjengelige på ditt sted. Frpliktelsen m å reparere eller erstatte et prdukt er underlagt tilgjengelighet av lkal service g kan være underlagt ytterligere kstnader i tillegg til inspeksjn g re-sertifisering av prduktet på det aktuelle tidspunkt g satser fr materialknsultasjn. Krav utenfr landet der du kjøpte frsikringen er begrenset til rimelig frventet innsats g er kanskje ikke tilgjengelig fr alle kunder. I tillegg inkluderer ikke støtte utenfr hjemlandet nen utskiftninger av hele enheten. Ta kntakt med en teknisk støtte-analytiker fra Dell fr ytterligere infrmasjn. Du må gi Dell tilstrekkelig g trygg tilgang til prduktet uten kstnad slik at Dell skal ha mulighet til å innfri sine frpliktelser. Ansvarsgrenser Krav under Uhellsfrsikringen er ubegrenset i løpet av frsikringstiden fr denne frsikringen. Krav dekker kun maskinvare.

3 3/9 Hva mfattes ikke? Denne kntrakten dekker ikke g agenten er ikke frpliktet til å reparere eller erstatte: 1. Hvis du kjøpte frsikring fr en datamaskinenhet eller mbilitetsprdukt, tilbehørsenheter eller kmpnenter slik sm (uten begrensninger) dkkingstasjner, eksterne mdemer, eksterne høyttalere, spillenheter, bærevesker, ekstra skjermer, ekstern mus på bærbare datamaskiner, eksterne tastaturer g andre kmpnenter sm ikke er interne i datamaskinprduktet. 2. Hvis du kjøpte frsikring fr et tilbehørs- eller mbilitetsprdukt, eksternt kblede datamaskiner, tilbehør eller andre enheter sm kan jbbe i samarbeid med det frsikrede tilbehørsprduktet, kmpnenter, vesker, veggfester til TV eller skjerm, kabler, eller artikler sm klassifiseres sm ekstrautstyr eller rekvisita g ikke er innebygd i baseenheten, fr eksempel batterier, lyspærer, utskiftbare blekkpatrner, utskrifts- eller ftpapir, minnestasjner, utskiftbare minneenheter, kabelkblinger, bærevesker, Stylus-penner, dkkingstasjner, eksterne mdemer, eksterne høyttalere, spillenheter, spillstasjner, ekstra skjermer, ekstern mus eller andre inn-/ut-enheter, eventuelle andre kmpnenter sm ikke er interne i tilbehørsprduktet sm du kjøpte frsikringen fr, eller andre deler/kmpnenter sm krever regelmessig brukervedlikehld. 3. Prgramvare, inkludert, men ikke begrenset til: (1) eventuelle defekter på eller skade (inkludert, men ikke begrenset til viruspåførte skader) på frhåndslastet prgramvare, kjøpt sammen med eller på annen måte lastet på prduktet, g (2) all prgramvare sm er lastet gjennm Custm Factry Integratin eller alle andre elementer sm er lagt til gjennm Custm Factry Integratin. Assurandøren eller dennes agent vil frsøke å tilby, men garanterer ikke fr, reparasjn eller utskiftning av Custm Factry Integratin-elementer sm ikke er prgramvare, sm ellers kan være ekskluderte kmpnenter. 4. Eventuelle prdukter sm befinner seg utenfr landet eller det sted sm angis på fakturaen eller annen bestillingsbekreftelse. 5. Eventuelle skader på eller defekter i prduktet sm kun er ksmetiske, verflateskader sm fr eksempel riper g bulker sm ikke påvirker din bruk av prduktet eller skader sm ikke påvirker prduktets funksjnalitet dekkes ikke. 6. Alle prdukter sm nen andre enn agenten har frsøkt å reparere. Alle reparasjner eller frsøkte reparasjner på prduktet sm dekkes av denne frsikringen, utført av en annen part enn ss eller agenten, vil føre til at denne Frsikringsavtalen er ugyldig eller pphevet. Utgifter til eventuelle reparasjner sm du eller en annen persn utfører eller frsøker å utføre på prduktet, refunderes ikke. 7. Alle prdukter sm blir skadet i tilknytning til eller sm et resultat av feil eller utilstrekkelig kundeinstallering. Kundeinstallering skal inkludere alle følgende perasjner utført av deg eller en annen tredjepart på vegne av deg: (1) utpakking eller flytting av prduktet, (2) installering eller mntering av et prdukt på en vegg eller annen struktur (eller fjerning av det samme etter installering) g (3) festing av braketter eller andre bærende enheter sm er utfrmet fr mntering eller festing på en vegg eller annen struktur (eller fjerning av det samme). Kundeinstallering inkluderer ikke installeringstjenester sm er kjøpt av Dell. 8. Alle prdukter sm er mistet eller stjålet (brtsett fra hvis du gså har kjøpt Tyveribeskyttelse sm angitt i Oversikten). Hvis du vil mtta reparasjn eller utskifting av et prdukt, må du returnere det skadede prduktet i sin helhet til ss. 9. Alle prdukter sm blir skadet i brann fra en ekstern kilde eller sm skades med verlegg. Hvis vi finner bevis på frsettelig påført skade, er vi ikke frpliktet til å reparere eller erstatte prduktet. 10. All gjenppretting eller verføring av data sm er lagret på prduktet. Du er egenhendig ansvarlig fr all data sm er lagret på prduktet. Vi leverer ingen datagjenpprettingstjenester i henhld til denne kntrakten. Hvis det imidlertid er nødvendig med utskifting av harddisken på et prdukt, vil agenten laste på nytt, uten at det kster deg ne, den da gjeldende versjnen av viktige prgrammer g perativsystemprgramvare sm du pprinnelig kjøpte fra Dell, inkludert eventuelle installerte Custm Factry Integratin-prgrammer. Vi garanterer imidlertid ikke, g denne kntrakten frplikter ss ikke til å sikre, at eventuelle installerte Custm Factry Integratin-applikasjner er kmpatible med erstatningsprduktet. 11. Alle skader sm ppstår fra krig, pprør, terrrhandlinger eller naturkatastrfer, fr eksempel, men ikke begrenset til, lyn, versvømmelse, trnad, jrdskjelv g rkan. Slik sender du inn et krav fr under Uhellsfrsikringen Hvis du vil sende inn et krav under Uhellsfrsikringen, må du ringe avdelingen fr krav i frbindelse med Uhellsfrsikring på

4 4/9 Sikrede mister retten til erstatning dersm kravet ikke er meldt til selskapet uten ugrunnet pphld g senest innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap m de frhld sm begrunner kravet. Hva må jeg gjøre? Når du ringer, ber en tekniker m Service Tag-nummeret sm er plassert på baksiden eller undersiden av prduktet, på fakturaen fra Dell g på frsiden av versiktsdkumentet. Når teknikeren har bekreftet kjøpet av Uhellsfrsikring kan du bli stilt en rekke spørsmål fr å vurdere mfanget g årsaken til skaden på prduktet. Fr å være dekket av denne kntrakten må du samarbeide med agenten vår fr å sikre at prduktet blir reparert på riktig måte. Teknikeren stiller så en rekke spørsmål fr å vurdere mfanget av g årsaken til skaden på prduktet. Disse trinnene fr diagnstikk g feilsøking kan kreve mer enn én samtale eller en utvidet økt, g det kan hende du blir bedt m å vurdere innsiden av prduktet der det er trygt å gjøre det. Agenten vår kan be deg m å returnere prduktet til et lager hvis prduktet har vært utsatt fr betydelig skade (søl av væske, fall fra et høyt sted sv.) selv m du har rett til støtte på stedet. Dette skyldes at det kan finnes skjult skade sm ikke kan diagnstiseres før den åpenbare skaden er reparert. Såfremt du følger instruksjnene fra agenten betaler vi fr alle påløpte kstnader fr retur av prduktet til agentens reparasjnsfasilitet. Når prduktet ankmmer agentens reparasjnsfasilitet, kan prduktet repareres eller det kan hende agenten sender deg et erstatningsprdukt avhengig av en skadevurdering av prduktet. I nen tilfeller der det kan avgjøres ver telefn at det er nødvendig med et erstatningsprdukt, kan agenten etter eget frgdtbefinnende sende deg er erstatningsprdukt umiddelbart. Hvis du imidlertid ikke returnerer det skadede prduktet til ss i sin helhet, gdtar du at du er ansvarlig fr å betale utsalgspris fr erstatningsprduktet. Åpningstidene fr støtte inkluderer ikke vanlig anerkjente ffentlige fridager sm gjelder i det landet der tjenester skal utføres. Vi g agenten er ikke ansvarlig fr eventuell svikt eller frsinkelse i leveringen av tjenestene til deg på grunn av årsaker sm er utenfr vår kntrll. Infrmasjn m dekning Uhell- g Tyveribeskyttelse - gjelder kun når Uhells- g Tyverifrsikring har blitt kjøpt g den relevante premien betalt, sm angitt på Oversikten g fakturaen fra Dell. Hva dekkes? Nytt prdukt Hvis prduktet blir stjålet i løpet av frsikringstiden g er dekket under frsikringsvilkårene leverer vi et erstatningsprdukt av tilsvarende spesifikasjner sm det pprinnelige prduktet sm du kjøpte. Dersm likt prdukt ikke kan fremskaffes står vår agent fritt til å avgjøre hvilket prdukt du skal mtta. Hvis en erstatning med tilsvarende spesifikasjner ikke er tilgjengelig, kan vi etter eget skjønn gså velge å gi deg pengene tilbake, pptil den pprinnelige kjøpsprisen fr prduktet sm du kjøpte fra Dell. Dekning på verdensbasis Denne kntrakten gir Tyveribeskyttelse ver hele verden. Vi erstatter imidlertid kun prduktet når du befinner deg i bestemte land: Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Luxemburg, Nederland, Nrge, Plen, Prtugal, Slvakia, Spania, Sør-Afrika, Sverige, Sveits eller Strbritannia. Hvis du blir utsatt fr Tyveri i henhld til denne kntrakten utenfr de venfr nevnte landene, sender vi kun erstatningsprdukt til disse landene. Ansvarsgrenser Erstatningen er begrenset til ett akseptert Tyverikrav i løpet av frsikringstiden fr Tyveribeskyttelsen. Vi dekker kun maskinvare. Hva mfattes ikke?

5 5/9 Denne kntrakten dekker ikke: 1. Kstnaden fr å erstatte prgramvare. Den da gjeldende versjnen av viktige applikasjner g perativsystemprgramvare sm du pprinnelig kjøpte fra Dell, lastes imidlertid pp på eller leveres sammen med et erstattet prdukt i henhld til denne Tyverifrsikringen uten at det kster deg ne. 2. All gjenppretting eller verføring av data sm er lagret på prduktet. Du er egenhendig ansvarlig fr all data sm er lagret på prduktet. Vi leverer ingen datagjenpprettingstjenester i henhld til denne kntrakten. Agenten laster imidlertid pp på nytt, uten at det kster deg ne, den da gjeldende versjnen av viktige applikasjner g perativsystemprgramvare sm du pprinnelig kjøpte fra Dell, inkludert eventuelle installerte Custm Factry Integratin-applikasjner. Vi garanterer imidlertid ikke, g denne kntrakten frplikter ss ikke til, å sikre at eventuelle installerte Custm Factry Integratin-applikasjner er kmpatible med erstatningsprduktet. 3. Alle Tyverier, med mindre Tyveriet er et resultat av Overfall eller Innbrudd av en tredjepart. 4. Alle Tyverier av tilbehør g rekvisitadeler. 5. Tyveri av prduktet når prduktet har blitt gitt til en tredjepart fr bruk eller ppbevaring. 6. Tyveri av prduktet fra et kjøretøy, med mindre prduktet var skjult i et låst bagasjerm eller hanskerm g kjøretøyet ble åpnet med makt. Bevis på slik tvungen åpning må være vedlagt når du sender inn kravet. 7. Tyveri der et prdukt ligger igjen på arbeidsstedet eller et annet sted fr arbeid, skle eller et annet ffentlig sted, med mindre det var låst med en sikkerhetsledning, safe eller ppbevart i lignende låsbart rm sm det kun er du sm har tilgang til, g sikkerhetsledningen, låsen, safen eller lignende låsbart rm ble fjernet eller åpnet med makt g bevis på slik tvungen tilegnelse eller åpning er vedlagt når du sender inn kravet. 8. Alle tilfeller av Tyveri sm ikke rapprteres til plitiet innen 72 timer etter at frhldet ble ppdaget. 9. Erstatning av prduktet der prduktet har blitt mistet eller frlagt gså hvis det er et resultat av en frce majeure-hendelse. 10. Tyveri der Tyveriet har inntruffet på grunn av (eller sm kan tilskrives) grv uaktsmhet fra din side. Slik legger du inn et krav under Tyverifrsikringen Hvis du vil legge inn et krav fr Tyveri, kan du bruke den elektrniske kravstjenesten på Ved å legge inn kravet elektrnisk sikrer du at det blir behandlet på krtest mulig tid. Du må ppgi Service Tag / plisenummer fr prduktet, slik det angis i Oversikten, g fylle ut g sende inn det elektrniske kravsskjemaet. Du finner fullstendig infrmasjn m hvrdan du legger inn et krav på nettet. Du kan gså ringe avdelingen fr krav i frbindelse med Tyveri på +44 (0) Når du ringer, ber en takstmann deg m frskjellige pplysninger fr å bekrefte at du har kjøpt Tyveribeskyttelse, g du får infrmasjn m hvrdan du legger inn et krav g/eller sender inn et kravsskjema fr behandling. Vi anbefaler at du sender all dkumentasjn via faks eller sm skannet elektrnisk kpi fr å sikre at kravet ditt blir behandlet på krtest mulig tid. Hva må jeg gjøre? 1. Underrett plitiet innen 72 timer etter at du har ppdaget Tyveriet g gi dem følgende infrmasjn: Infrmasjn m det stjålne prduktet, inkludert merke, mdell g Service Tag-nummeret dette er plassert på baksiden eller undersiden av prduktet, på fakturaen fra Dell g på frsiden av versiktsdkumentet. Detaljerte mstendigheter rundt Tyveriet. 2. Underrette avdelingen fr krav i frbindelse med Tyveribeskyttelse. Sikrede mister retten til erstatning dersm kravet ikke er meldt til selskapet uten ugrunnet pphld g senest innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap m de frhld sm begrunner kravet. Følgende dkumenter må sendes til avdelingen:

6 6/9 Et fullstendig utfylt kravsskjema. Kravsskjemaet er tilgjengelig på En kpi av plitirapprten knyttet til Tyveriet av prduktet, inkludert referansenummeret. Bevis på innbrudd eller verfall. 3. I tillegg kan du bli bedt m å levere a. Legeerklæring eller vitneutsagn ved Tyveri via verfall. Vi frbehlder ss retten til å be m riginaldkumenter fr å vurdere alle krav. b. Overslag fr eller kvitteringer fr reparasjner på all eiendmsskade knyttet til Tyveriet inkludert, men ikke begrenset til, skade på kjøretøy, sikkerhetskabel, lås, safe eller lignende låsbart rm når det gjelder innbrudd av en tredjepart kun fr valideringsspørsmål. Vi frbehlder ss retten til å be m riginaldkumenter fr å vurdere alle krav. c. Bekreftelse på at frsikringsselskap fr persn, kmmersiell eiendm eller kjøretøy har blitt underrettet m innbruddet. Generelle vilkår Definisjner Uhell: All tilfeldig, plutselig g ufrutsett skade på prduktet med eksterne metder sm påvirker prduktets drift g funksjn. Uhells- g Tyverifrsikring: Dette er der du har kjøpt frsikringen Uhell med Tyveribeskyttelse. Agent: Dell Prdukter eller alle parter sm er autrisert av ss til å reparere, erstatte eller levere tjenester i henhld til denne kntrakten. Overfall: Alle typer fysisk trussel eller vldshandling utført av en tredjepart fr å berøve prduktet fra deg. Innbrudd: Makt, skade eller ødeleggelse av alt låseutstyr på en bygning eller et kjøretøy. Dekning: Dekning g frdeler sm leveres i henhld til denne Frsikringsavtalen er valgt av deg g angitt på Oversikten, der: Uhellsfrsikring gir dekning fr skade sm følge av Uhell, sm angitt venfr i vilkårene g Uhells- g Tyverifrsikring i tillegg gir dekning ved Tyveri sm angitt venfr i vilkårene. Frsikringsdekning frutsetter at frsikringspremien er betalt i sin helt. Dell: Dell Prdukter g alle hldingselskaper eller datterselskap av Dell Prducts eller alle datterselskaper av slike hldingselskaper sm er en agent. Prdukt: Prduktet/prduktene angitt på Oversikten g på Dells faktura til deg der den riktige frsikringspremien har blitt betalt. Frsikringspremie: Prisen du har betalt fr frsikringen. Oversikt: Oversikten sm bekrefter at du er dekket av denne Frsikringsavtalen. Tyveri: Tap av prduktet sm et resultat av verfall eller innbrudd av en tredjepart. Tredjeparter: Alle andre persner enn deg, ektefelle eller lvlig partner, etterkmmere eller frgjengere, ansatte der du er den juridiske enheten eller enhver persn sm ikke er autrisert av deg til å bruke prduktet. Vi/ss/vår: Lndn General Insurance Cmpany Limited, registrert nummer: Du/din: Individet, selskapet eller enhetsnavnet på Oversikten sm frsikringstakeren. Begrensning av erstatningsansvar Verken vi eller våre datterselskaper, partnere, saksbehandlere, direktører, ansatte eller agenter er ansvarlige verfr deg eller en annen etterfølgende eier eller andre sm bruker prduktet, fr tilfeldige eller følgelige skader inkludert, men ikke begrenset til, erstatningsansvar eller skadeerstatning fr prduktet sm ikke kan brukes, tap eller frringelse av data eller prgramvare, persnskade, dødsfall, annet indirekte tap på grunn av prduktsvikt, eller eventuelle g alle tilfeldige, indirekte, spesielle eller følgelige skader sm ppstår på grunn av eller i tilknytning til bruk av eller ytelsen til prduktet, selv m du har gitt beskjed m muligheten fr slik erstatning. Ved å inngå denne kntrakten frasier du deg alle krav sm beskrives i denne paragrafen. Du gdtar g frstår at vi ikke vil være ansvarlig fr ne erstatningsbeløp utver erstatningskstnaden fr prduktet eller annet prdukt med tilsvarende spesifikasjn når det gjelder ethvert krav i

7 frbindelse med denne kntrakten. Vi er ikke ansvarlige fr betaling av MVA der du er registrert med mmsregisteret fr MVA. Frsikringstid g frnyelse: Dekningen begynner den daten du mttar prduktet fra Dell eller daten da du tegner Uhellsfrsikring eller Uhells- g Tyverifrsikring, avhengig av hva sm kmmer sist. Dekningen utløper når frsikringstiden sm angis på Oversikten er ver, eller, der du har kjøpt Uhells- g Tyverifrsikring, etter en erstatning av prduktet under Tyveridekningen. Dekningen pphører kun fr Tyveribeskyttelse. Dekningen fr Uhellsfrsikring frtsetter til slutten av frsikringstiden sm angitt på Oversikten. Det er ingen frpliktelse fra nen part at denne kntrakten skal frlenges eller frnyes. Krav m knfidensialitet eller eiendmsrettigheter Du gdtar at all infrmasjn eller data sm ppgis eller sendes til agenten vår eller til ss, ver telefn, elektrnisk eller på annen måte, ikke er knfidensiell eller eiendmsbeskyttet fr deg. Overføring av dekningen Gjenværende rettigheter g plikter under frsikringsplisen kan verføres til etterfølgende eiere av prduktet ved underrettelse g autrisasjn fra ss. Ytterligere vilkår, betingelser g kstnader kan gjøre seg gjeldende ved slik verføring. Kansellering Denne frsikringen er datert den daten du mttar prduktet fra Dell eller den daten da du kjøper frsikringen, avhengig av hvilken dat sm kmmer sist. Du kan kansellere denne Frsikringsavtalen innen fjrten (14) dager etter mttak av denne avtalen ved å sende ss skriftlig beskjed. Dells serviceavdeling fr Accidental Damage Prtectin and Accidental Damage with Theft Prtectin Lndn General Insurance Cmpany Limited The Aspen Building Flr 2, Vantage Pint Business Village, Mitcheldean Glucestershire GL17 0AF Strbritannia Hvis du kansellerer denne Frsikringsavtalen innen fjrten (14) dager etter at du mttar den, gir vi deg pengene tilbake, brtsett fra hvis du har mttatt erstatning i henhld til denne Frsikringsavtalen. Da gjelder ikke pengene tilbakegarantien g dekningen kanselleres autmatisk. Hvis du kansellerer denne Frsikringsavtalen etter fjrten (14) dager etter at du har mttatt avtalen, får du ikke betalt tilbake frsikringspremien. Vi kan kansellere denne Frsikringsavtalen hvis du ikke betaler frsikringspremien pluss eventuelle gjeldende avgifter i henhld til Dells standard vilkår g betingelser fr salg, hvis du ikke gir ss eller agenten krrekt infrmasjn eller på annen måte pptrer i strid med frpliktelsene i frbindelse med denne Frsikringsavtalen. Hvis vi kansellerer frsikringsavtalen, sender vi deg skriftlig varsel m kansellering til adressen sm finnes i arkivene våre. Varselet inkluderer grunnen til kanselleringen g den effektive daten fr kanselleringen. Eventuell tilbakebetaling av frsikringspremien skjer etter vårt frgdtbefinnende. Hver frsikringsavtale må kanselleres separat fr hvert prdukt. Svindel Ikke ne i denne kntrakten skal begrense eller ekskludere ansvar fr svindel eller svindelaktig feilinfrmasjn. Verken vi eller agenten vår vil respektere kravet ditt hvis det finnes rimelige grunner til å tr at du er invlvert i svindelaktig eller annen ulvlig virksmhet i frbindelse med denne kntrakten. Rett til subrgasjn 7/9

8 8/9 Vi frbehlder ss retten til å søke m erstatning på dine vegne g å saksøke i ditt navn fr vår vinning, alle krav m gdgjøring, g vi skal ha full diskresjn når det gjelder gjennmføringen av eventuelle rettslige prsesser. I slike tilfeller skal du gi ss all slik infrmasjn g assistanse sm vi kan ha behv fr. Taushetsplikt Hvis ne av infrmasjnen gitt til ss m deg er unøyaktig, eller hvis du ikke ppgir infrmasjn sm rimelig kan påvirke avgjørelsen vår m å gi deg frsikring eller når det gjelder vurderingen av et krav, skal frsikringen under denne kntrakten pphøre g ingen frdel eller utbetaling skal fretas i henhld til denne kntrakten. Ytterligere rettsmidler Denne frsikringen gir deg bestemte juridiske rettigheter. Du kan ha ytterligere juridiske rettigheter. Denne frsikringen er ikke en garanti. Prdukter sm du kjøper fra Dell, kmmer gså med en begrenset garanti fra Dell eller tredjepartsprdusenter av prdukter sm Dell distribuerer. Rådfør deg med Dells begrensede garantierklæringer fr dine rettigheter g rettsmidler i henhld til disse begrensede garantiene. Gjeldende lv Eventuelle tvister sm måtte ppstå i frbindelse med denne Frsikringsavtalen avgjøres etter nrsk lv med Osl tingrett sm rett verneting Vern av pplysninger Du har rett til en kpi av persnpplysningene sm vi har m deg, ved betaling av et gebyr. All persninfrmasjn er beskyttet av lven. Vi behandler kun persninfrmasjn med frmål m å behandle kravet ditt g/eller administrere plisen. Vi lager g ppbevarer infrmasjnen på en egnet måte. Kunder med spesielle behv Vi kan på ppfrdring levere bestemte tjenester fr å hjelpe kunder med spesielle behv. Gi ss beskjed hvis du har behv fr nen av disse tjenestene, slik at vi kan kmmunisere på en egnet mate. Kundebehandling Når det gjelder frespørsler g klager i tilknytning til salget av denne frsiktingsplisen, kan du ta kntakt med Dell slik det legges frem på Dells nettsted i ditt land g på fakturaen din. Når det gjelder frespørsler g klager i tilknytning til behandling av krav fr Uhell, kan du skrive til Dell slik det legges frem på Dells nettsted i ditt land g på fakturaen din. Når det gjelder frespørsler g klager i tilknytning til behandling av krav fr Tyveri, kan du skrive til Custmer Service Manager (kunderservicelederen) i Lndn General Insurance med adresse The Aspen Building, Flr 2, Vantage Pint Business Village, Mitcheldean, Glucestershire GL17 0AF, Strbritannia. Dersm du ikke er frnøyd med svaret, kan du skrive til Custmer Service Directr (kundeservicedirektøren) på samme adresse. Når det gjelder frespørsler g klager i tilknytning til betingelsene i denne frsikringsplisen, kan du skrive til assurandøren, Lndn General Insurance Cmpany Limited, A & T Custmer Services Manager med adresse The Aspen Building, Flr 2, Vantage Pint Business Village, Mitcheldean, Glucestershire GL17 0AF, Strbritannia. Dersm du ikke er frnøyd med svaret, kan du skrive til administrerende direktør hs assurandøren på samme adresse. Hvis klagen adressert til nen av de vennevnte partene, ikke løses på en måte sm du er frnøyd med, eller du ønsker å innhente uavhengige råd når det gjelder klagen din, kan du ta kntakt med Financial Ombudsman Service, Suth Quay Plaza, 183 Marsh Wall, Lndn, E14 9SR, Strbritannia g tydelig fremsette bakgrunnen fr klagen g parten sm klagene pprinnelig ble levert til. Assurandører

9 9/9 Assurandøren fr denne Uhellsfrsikringen eller Uhells- g Tyverifrsikringen er Lndn General Insurance Cmpany Limited, registrert nummer , med registrert adresse Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ, Strbritannia. Erstatning Det er FSCS plikt å sikre at en prsentandel av det krav en frsikringstaker har mt et avviklet frsikringsselskap betales til frsikringstaker hvis frsikringsselskapet ikke kan innfri sitt erstatningsansvar til det fulle. Frsikringsselskapet er dekket fr 90 % av det ttale kravet, uten øvre grense. Dette kmpensasjnssystemet er underlagt begrensninger, g ikke alle frsikringstakere er berettiget. Du kan få mer infrmasjn fra FSCS, 7 th Flr, Llyds Chambers, Prtsken Street, Lndn, E1 8DN, Strbritannia. Du kan gså ringe FSCS på

Skade og Tyveri. Forsikringsvilkår

Skade og Tyveri. Forsikringsvilkår CmpleteCare Skade g Tyveri Frsikringsvilkår Oversikt Dette dkumentet gir nærmere pplysninger m tre nivåer fr Frsikringsdekning Skadefrsikring, Tyverifrsikring g Flerdekningsfrsikring (både skadefrsikring

Detaljer

2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection)

2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection) Accidental Damage Protection and Accidental Damage with Theft Protection (forsikring mot skade som følge av uhell og ulykkesskade med tyveribeskyttelse) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet

Detaljer

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet gir informasjon om de to forsikringsnivåene

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

HÅNDHOLDTE PRODUKTER GLOBALT BEGRENSET GARANTI OG TEKNISK STØTTE

HÅNDHOLDTE PRODUKTER GLOBALT BEGRENSET GARANTI OG TEKNISK STØTTE HÅNDHOLDTE PRODUKTER GLOBALT BEGRENSET GARANTI OG TEKNISK STØTTE Generelle betingelser Denne begrensede HP-garantien fr maskinvare gir deg, kunden, uttrykkelige rettigheter fra HP, prdusenten. Vennligst

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Forsikringsvilkår. - gjelder bare hvis CompleteCare Skadeforsikring er tegnet og forsikringspremien betalt, som angitt i Forsikringsplanen.

Forsikringsvilkår. - gjelder bare hvis CompleteCare Skadeforsikring er tegnet og forsikringspremien betalt, som angitt i Forsikringsplanen. Dette dokumentet beskrever tjenester for leveranse i forhold til kontrakt OFA-K2011.023 til Vest-Agder fylkeskommune, og inkluderer kun Skadeforsikring. CompleteCare Skade Oversikt Forsikringsvilkår Dette

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgjengelig defibrillator) Oppgradering av programvare

VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgjengelig defibrillator) Oppgradering av programvare VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (ffentlig tilgjengelig defibrillatr) Oppgradering av prgramvare Til eiere av samaritan PAD 500P Frmålet med dette brevet er å infrmere m

Detaljer

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler Plus500CY Ltd. Erklæring m persnvern g ckie regler Erklæring m persnvern g ckie regler Denne nettstedet pererer av Plus500CY Ltd. (heretter kalt "vi, ss eller vår"). Det er en av våre regler å respektere

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

AvraLE MELLoM. AvralpNs TNNHoLD. 2 SpnsrprsERrNG AV AVTALENS TNNHoLD. . /Vonsr SlluersrNrER (oreonrcsctvtn)

AvraLE MELLoM. AvralpNs TNNHoLD. 2 SpnsrprsERrNG AV AVTALENS TNNHoLD. . /Vonsr SlluersrNrER (oreonrcsctvtn) Arr15;* Nrs[< $jrmatsenter g Linnea Raclgivninrg AvraLE MELLM. /Vnsr SlluersrNrER (renrcsctvtn) OG Ltuttsd RActvwtuc trurc Svtnnsrv, zrgnr: 984295790 (mvrnetrt/n) L AvralpNs TNNHLD Avtalen gjelder leveranse

Detaljer

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Disse lisensvilkårene utgjør en rettslig bindende avtale ( avtalen ) mellm deg g Micrsft Crpratin (eller et av dets tilknyttede selskaper,

Detaljer

Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din 552 S Statens innkxevbigsseiitral I appcatebss RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD Dat: Vår referanse: 03. august 2015 2737632 Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Detaljer

STATENS IN NK REVING SSENTRAL

STATENS IN NK REVING SSENTRAL 7 STATENS IN NK REVING SSENTRAL www.sism.n Organisasjnsnummer 971 648 198 5568020199010394 RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD Dat 03.11.2014 Vår referanse: 06125537993 AVHOLDT UTLEGGSFORRETNING

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Varsel om utleggsforretning - vi vil tvangsinnkreve det du skylder

Varsel om utleggsforretning - vi vil tvangsinnkreve det du skylder 2646 Statens innkrevingssentral RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD I Dat: Vår referanse: 20. mai 2015 2737632 Varsel m utleggsfrretning - vi vil tvangsinnkreve det du skylder Statens innkrevingssentral

Detaljer

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL OG TANDEM EIENDOM AS Denne avtale regulerer de tjenester sm Tandem Eiendm AS yter verfr Aurskggata BRL, Aurskggata 5,0655 Osl. 1. FORRETNINGSFØRERS ARBEID OMFATTER: 1.1.

Detaljer

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt Nrges vassdrags- g energidirektrat N V E Advkatfirmaet Elden DA Pstbks 434 Sentrum 0103 OSLO 2601 2C7 Vår dat: Vår ref.: NVE 200700325-18 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dat: 18.01.2007 Deres ref.: Christian

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

Financial Insurance Company Ltd. og Financial Assurance Company Ltd. kjennetegnet ved Genworth Financial

Financial Insurance Company Ltd. og Financial Assurance Company Ltd. kjennetegnet ved Genworth Financial Financial Insurance Cmpany Ltd. g Financial Assurance Cmpany Ltd. kjennetegnet ved Genwrth Financial Skadenr. (fylles ut av Genwrth Financial) SKADEMELDINGSSKJEMA VED ULYKKE, SYKDOM ELLER SYKEHUSOPPHOLD

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

GTS Webbooking (GTSVE093)

GTS Webbooking (GTSVE093) GTS Webbking (GTSVE093) BRUKSANVISNING - 2011 Brukerveiledning GTS Webbking (GTSVE093) Utarbeidet av 24.08.2011 Antall sider: 15 Side : 2 av 15 Utarbeidet av : Dat : 24.08.2011 Innhld 1 Innledning 3 2

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

Forsikringspolise personlig datautstyr - Vilkår. CompleteCare

Forsikringspolise personlig datautstyr - Vilkår. CompleteCare Forsikringspolise personlig datautstyr - Vilkår CompleteCare 1. Innledning Hvilke ytelser De har krav på vil avhenge av hvilke dekninger De har valgt, noe som fremgår av Deres forsikringsbevis. Denne CompleteCare-polisen

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR AUTOMATISERINGSFAGET

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR AUTOMATISERINGSFAGET Matindustriens Opplæringskntr i Osl g Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR AUTOMATISERINGSFAGET Gjennmføringsskjema fr pplæring i bedrift Autmatiseringsfaget Navn: Bedrift: Læretid: Prgramfag: Autmatiseringssystemer

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Rådgivningstjeneste Lite for implementering av KACE 2000- serien (2 dager på stedet)

Rådgivningstjeneste Lite for implementering av KACE 2000- serien (2 dager på stedet) Tjenestebeskrivelse Rådgivningstjeneste Lite fr implementering av KACE 2000- serien (2 dager på stedet) Innledning til tjenesteavtalen Denne rådgivningstjenesten ( tjenesten ) inkluderer implementering

Detaljer

KUN TIL INTERN BRUK!

KUN TIL INTERN BRUK! Internt dkument V1 CHAR 04.11.2013 Veiledning til nytt anbud på Mdulppbygde sittesystemer g understell Anbudet mfatter følgende tjenester: - Utprøving - Reparasjn utenfr garantitid - Klargjøring fr gjenbruk

Detaljer

Europa ADR-program. Fordeler med ADR

Europa ADR-program. Fordeler med ADR Eurpa -prgram Frdeler med er et autmatisk månedlig bestillingsprgram fr distributører, kunder g frdelskunder. Det tilrettelegger fr månedlige, autmatiske kjøp av Nu Skin, Pharmanex g Big Planet prdukter,

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Cde f Cnduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Innledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedenfr kalt KVD) er en virksmhet sm mfatter auksjnering på Internett via markedsplassene kvd.se, kvdauctins.cm g kvdnrge.n

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Halvor Ingebrigtsen Øyfjellgata 14 8656 MOSJØEN Konto nr: 4516 27216 43 Org nr: 9982 98350 Epost: post@anlegg-utleie.no Mob.

Halvor Ingebrigtsen Øyfjellgata 14 8656 MOSJØEN Konto nr: 4516 27216 43 Org nr: 9982 98350 Epost: post@anlegg-utleie.no Mob. Halvr Ingebrigtsen Knt nr: 4516 27216 43 Leiekntrakt fr bbilutleie Leietaker Navn: Adresse: Pstnummer: Fødselsdat: Telefn: Epst: Sted: Leiebjekt Merke: Årsmdell: Mdell: Kjennetegn: Registrert fr antall

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden 33308 Returadresse, NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD Dat: 12. ktber 2015 M Nye regler fr barnetillegget i uføretrygden Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse:

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel.

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel. ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer fr ansattes egenhandel. Anbefalingen er fastsatt av styret i Nrges Fndsmeglerfrbund 17. august 1999 g trådte i kraft 1. september 1999. Sm følge av implementeringen

Detaljer

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG REGIONALT BADEANLEGG - RINGERIKSBADET KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r.

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r. Gjensidige ( Gjensidige Frsikring ASA Orgnr: N0-995 568 217 K--: FE r 000097020000006 Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-g Interesserganisasjn 92290 Rådhusgata 1-0151 Osl nnhld Frsikringsversikt Side Viser versikt

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjn Dkumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner Sykehuset i Vestfld HF Innhldsfrtegnelse 1. Innledning frmål g prblemstillinger...3 2. Beskrivelse av virksmheten...4 Særlig m de reviderte

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Veiledning fr kntraktsutarbeidelse DEN NORSKE DATAFORENING Versjn : 2.10 Dat ppdatert : 105.11.201008 Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Side

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen Knkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste fr Riksrevisjnen Side 1 av 13 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Tøm skjema Søknad m driftsknsesjn i henhld til minerallven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktratet fr mineralfrvaltning E-pst: mail@dirmin.n med Bergmesteren fr Svalbard Telefn Sentralbrd: (+47)

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day)

I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day) Beskrivelse av Dell-tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day) Service på stedet neste arbeidsdag omfatter, fra

Detaljer

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør!

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør! www.serviceassistenten.cm Oppgavebasert brukermanual fr mntør, v.1.0 Brukermanual www.serviceassistent.cm Oppgavebasert versjn, fr mntører. Gjennmgår de vanligste gjøremålene fr en mntør! Fr en annen,

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

RADISSON BLU EGG TM -STOL DESIGNKONKURRANSE OFFISIELLE REGLER

RADISSON BLU EGG TM -STOL DESIGNKONKURRANSE OFFISIELLE REGLER RADISSON BLU EGG TM -STOL DESIGNKONKURRANSE OFFISIELLE REGLER INGEN KJØP ELLER BETALINGER KREVES FOR Å DELTA ELLER Å VINNE. KJØP VIL IKKE ØKE VINNERSJANSENE. UGYLDIG HVIS FORBUDT. VED Å DELTA GIR DELTAKEREN

Detaljer

VEILEDER FOR EXTRANET

VEILEDER FOR EXTRANET VEILEDER FOR EXTRANET Extranet er et nettbasert dkumentasjns- g analyseverktøy fr målinger sm deltakende enheter i det nasjnale pasientsikkerhetsprgrammet kan benytte fritt i frbindelse med eget frbedringsarbeid

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2015-03-16 1 (6) Relasin Etiske retningslinjer fr TeliaSneraknsernet TeliaSnera har vedtatt disse retningslinjene. Vi frventer at alle ansatte i TeliaSnera g datterselskaper følger retningslinjene i sitt

Detaljer

Spørsmål som skal besvares og dokumenters av Tilbyder

Spørsmål som skal besvares og dokumenters av Tilbyder Vedlegg 8.1 Til pkt 8 i knkurransegrunnlaget «Krav til Tilbudets innhld» Spørsmål sm skal besvares g dkumenters av Tilbyder i frbindelse med anskaffelse av System fr behandling av skleskysselever i Vestfld

Detaljer

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 RIKSARKIVAREN ~ ~EN -1 i 1~MARS2nJ7 Universitetet i Bergen Pstbks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dat 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 Vedtak m bevaring g kassasjn av eksamensbesvarelser m.m. i

Detaljer

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT NOKUTs erfaringer med falske dkumenter Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT Agenda Hjemmelsgrunnlag Universitets- g høysklelven med tilhørende frskrift Straffelven Definisjner Falsk frklaring

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak: Arkivkde: Saksbeh.: 201000395 : Frde Ott/ Marianne Schwerdt/ Gunnar Sinnes Behandles av utvalg: Møtedat: Utvalgssaksnr. Frmannskapet Administrasjnsutvalget Bystyret

Detaljer

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll:

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ettervern g ppfølgingsrutiner nå r student er invlvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ulykker/hendelser/dødsfall hvr BI student er invlvert må umiddelbart meldes fra m til studenteier Dersm dødsfall

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel Radi håndsender 2-kanal Art.-nr. : HS2 RF Radi håndsender 4-kanal Art.-nr. : HS4 RF Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinfrmasjn Mntering g innbygging av elektriske apparater må kun gjennmføres av autriserte elektrikere.

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0 Dkumentasjn TDC Invice Online Ver. August2010-3.0 TDC AS Side 1 av 14 Innhld TDC INVOICE ONLINE FAKTURAPORTAL... 3 ADMINISTRATOR KATEGORIER... 3 1.1. KUNDEADMINISTRATOR...3 1.2. FAKTURASTEDSANSVARLIG...4

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniTouch 8002/8012 DeskPhone OmniPCX Office Rich Communication Edition Brukerhåndbok. 8AL90879NVBBed02 R110-1414

Alcatel-Lucent OmniTouch 8002/8012 DeskPhone OmniPCX Office Rich Communication Edition Brukerhåndbok. 8AL90879NVBBed02 R110-1414 Alcatel-Lucent OmniTuch 8002/8012 DeskPhne OmniPCX Office Rich Cmmunicatin Editin Brukerhåndbk 8AL90879NVBBed02 R110-1414 Innføring Takk fr at du valgte en Alcatel-Lucent-telefn i 80x2-serien. Hvrdan du

Detaljer

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 Det matematisk, UiO RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 1.1 Frmål 2 1.2 Definisjner 2 1.3 Ansvar 2 2. PROSEDYRER I FORBINDELSE MED FORBEREDELSE, GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING AV FELTARBEIDET

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 1.1 ELSMART... 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 1.1 ELSMART... 1 Retningslinje 01-01-01 ELEKTRONISK MELDING AV INSTALLASJONS- ARBEIDER Dk. ansvarlig: Arne Ringstad Dk. gdkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-10-28 Distribusjn: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune.

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune. HALDEN BRANNVESEN Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kmmune. HALDEN 25. JANUAR 2016 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE 1 Hensikt med veiledningen (frmål)... 3 2 Ansvarsfrhld...

Detaljer

samt kommunene Frosta, Levanger og Verdal som egne rettssubjekt. TILBUDSGRUNNLAG ELEKTRONISK JOURNAL, ARKIV OG SAKSBEHANDLINGSSYSTEM

samt kommunene Frosta, Levanger og Verdal som egne rettssubjekt. TILBUDSGRUNNLAG ELEKTRONISK JOURNAL, ARKIV OG SAKSBEHANDLINGSSYSTEM samt kmmunene Frsta, Levanger g Verdal sm egne rettssubjekt. TILBUDSGRUNNLAG ELEKTRONISK JOURNAL, ARKIV OG SAKSBEHANDLINGSSYSTEM 1. INNLEDNING...3 1.1. Presentasjn av kmmunene...3 1.2. Om gjennmføring

Detaljer

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen Kvalitetshåndbk fr BVS Basert på ISO 90;2008 Utgave Nr. Revisjns dat Kmmentarer Gdkjent.11.09 Første utgave Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat:.11.09 Gdkjent av: 1. Omfang... 4 1.1. Litt

Detaljer

Søknad om motorferdsel i utmark

Søknad om motorferdsel i utmark Nes kmmune - Buskerud Rukkedalsvn. 46 Kmmunehuset 3540 Nesbyen Telefn: 32 06 83 00 Telefaks: 32 06 83 21 E-pst: pstmttak@nes-bu.kmmune.n Hjemmeside: http://www.nes-bu.kmmune.n Søknad m mtrferdsel i utmark

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN fr søknad m tiltak uten ansvarsrett Innhld Generell infrmasjn Veiledning fr utfylling av blankett 5153 Eksempel på tegninger g situasjnsplan Ferdigstillelse av tiltaket/ferdigattest Søknadsblanketter

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide fr studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelr Søknad til Berkeley Cllege (Bachelr) Du sm skal søke på Berkeley gjør det på nett. Det er kster $50 å søke på Berkeley, g tillegg skal du betale

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01 Rådsavgjørelse 14.04.08: Klage på reklame fr Acmplia, sanfi-aventis (R0508) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 75.000,-. Navn på firma sm klager: Statens legemiddelverk Navn på firma

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014.

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014. VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014. s.1 Installatørmøte_2014 AGENDA Frtum Distributin AS Hafslund Nett AS ved Marius. 15:00 15:20 NEK 399 FEK ved Marius / Arild 15:20 16:00 Pause Tilknytnings avdelingen

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for NHN-EDI med opsjon FTPS

Tjenestebeskrivelse for NHN-EDI med opsjon FTPS Tjenestebeskrivelse fr NHN-EDI med psjn FTPS Fr sending g mttak av stre meldinger Versjnskntrll: Dkumentstatus Versjn Status Ansvarlig Dat 1.15 Gdkjent Trnd Utne Larsen 08.12.09 1 Innhld 1 Innhld 2 2 Generelt

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Samarbeidsprosjektet Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten

Samarbeidsprosjektet Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten Samarbeidsprsjektet Riktigere pririteringer i spesialisthelsetjenesten Mttak, vurdering g registrering av henvisninger til planlagt helsehjelp i spesialisthelsetjenesten 1 Målgrupper Spesialister sm vurderer

Detaljer

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy Intrduksjn til Retrievers nye analyseverktøy Retriever har ppgradert sitt analyseverktøy slik at det er enklere å bruke g samtidig gi deg flere bruksmråder fr statistikken. Nen av nyhetene i analyseverktøyet:

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- g kulturkmiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kmmunestyresalen Trsdag 05.03.2015 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste g saksdkumenter. Tidsplan fr

Detaljer

Saksgang: Hedemarken tingrett THEDM 2010 178391 Eidsivating lagmannsrett LE 2011 50469 (11 050469ASD ELAG/ 11 138706ASK-ELAG/).

Saksgang: Hedemarken tingrett THEDM 2010 178391 Eidsivating lagmannsrett LE 2011 50469 (11 050469ASD ELAG/ 11 138706ASK-ELAG/). Eidsivating lagmannsrett Dm Avsagt: 012011 i sak LE-2011-50469 Saksgang: Hedemarken tingrett THEDM2010178391 Eidsivating lagmannsrett LE201150469 (11050469ASDELAG/ 11 138706ASK-ELAG/). Parter: Helse Sør-Øst

Detaljer