Accidental Damage Protection ("Uhellsforsikring") og Accidental Damage with Theft Protection ("Uhells- og Tyveriforsikring")

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Accidental Damage Protection ("Uhellsforsikring") og Accidental Damage with Theft Protection ("Uhells- og Tyveriforsikring")"

Transkript

1 Accidental Damage Prtectin ("Uhellsfrsikring") g Accidental Damage with Theft Prtectin ("Uhells- g Tyverifrsikring") Betingelser fr dekning Oversikt Dette dkumentet gir infrmasjn m de t frsikringsnivåene (1) Uhellsfrsikring g (2) Uhells- g Tyverifrsikring. Frsikringsplanen g Dells faktura til deg angir m du har kjøpt: 1. Uhellsfrsikring; eller 2. Uhells- g Tyverifrsikring Ditt eventuelle erstatningskrav er avhengig av dekningen du har valgt, sm angitt på frsikringsplanen g fakturaen fra Dell. Assurandøren fr denne Uhellsfrsikringen eller Uhells- g Tyverifrsikringen ("Frsikringsavtalen") er Lndn General Insurance Cmpany Limited, registrert nummer , registrert adresse Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ, sm har utpekt Dell Prducts med hvedkntr i Raheen Industrial Estate, Limerick, Irland sm deres agent til å selge dette frsikringsprduktet g administrere alle krav sm ppstår under denne frsikringen. Ved å tegne Uhellsfrsikring eller Uhells- g Tyverifrsikring referert til på fakturaen fra Dell samtykker du i å være bundet av g gdta vilkårene g betingelsene i dette dkumentet. Les denne kntrakten i sin helhet. Disse vilkårene g betingelsene supplerer vilkårene g betingelsene i alle gjeldene verlappende signerte avtaler mellm deg g Dell, eller hvis slike avtaler ikke finnes, Dells standard vilkår g betingelser fr salg. Denne kntrakten er mellm deg g Lndn General Insurance Cmpany Limited. Dell er fakturerende agent. Alle rd med str frbkstav sm ikke er definert her, skal inneha betydningen sm spesifiseres i tidligere nevnte signerte avtale eller Dells standard vilkår g betingelser fr salg. Uhellsfrsikring g Uhells- g Tyverifrsikring er kun tilgjengelig fr maskinvare- g mbilitetsprdukter, men det er ikke nødvendig at du kjøper et av frsikringsprduktene fr å kjøpe et prdukt fra Dell. Dells faktura til deg vil indikere m du har kjøpt Uhellsfrsikring eller Uhells- g Tyverifrsikring g fungerer sm kvittering. Prduktet blir merket med et serienummer (Service Tag) sm hjelper deg med å verifisere kjøpet av Uhellsfrsikringen eller Uhells- g Tyverifrsikringen. Du må betale en separat premie fr hvert prdukt sm du ønsker skal være dekket av den valgte frsikringen. Fr eksempel dekkes ikke en skriver sm kjøpes sammen med en bærbar datamaskin av frsikringen sm gjelder den bærbare datamaskinen. Skriveren g den bærbare datamaskinen må ha hver sin frsikring. I tillegg til datamaskiner g mbilitetsprdukter sm telefner g smarttelefner, kan det kjøpes separat dekning fr visse typer tilbehørsprdukter. Hvis du har kjøpt frsikring fr et tilbehørsprdukt, dekkes kun deler sm er innebygd i eller finnes på hvedenheten til tilbehørsprduktet, inkludert deler eller tilbehør sm er nødvendig fr vanlig drift av enheten, g sm sendes fra salgsstedet, fr eksempel internt minne, innebygd LCD, interne kmpnenter/brytere, innebygde knapper, skuffer, lkk eller paneler, fjernkntrller, synkrniseringshlder eller kabler. Infrmasjn m dekning Uhellsfrsikring - gjelder kun når Uhellsfrsikring har blitt kjøpt g den relevante premien betalt, sm angitt på Oversikten g fakturaen fra Dell.

2 2/9 Hva dekkes? Hvis prduktet utsettes fr skade ved en ulykke i løpet av frsikringstiden, reparerer eller erstatter vi prduktet sm er underlagt disse vilkår g betingelser. Reparasjn I løpet av frsikringstiden til denne frsikringen g i henhld til begrensningene i disse frsikringsvilkår, utfører vi nødvendig reparasjn på prduktet fr å rette pp eventuelle skader sm ppstår ved vanlig g riktig bruk av prduktet g sm frårsakes ved et Uhell. Hvis vi reparerer prduktet, frstår g gdtar du at vi kanskje må skifte ut riginaldeler med nye eller brukte deler fra riginalprdusenten eller en annen prdusent. Erstatningsdeler skal være funksjnelt tilsvarende til riginaldeler. Assurandøren kan etter eget skjønn instruere en tredjepersn til å utføre reparasjner på ditt prdukt. Nytt prdukt Hvis vår agent avgjør at det er nødvendig å erstatte prduktet istedenfr å reparere det, så skal erstatningsprduktet, når det er mulig, inneha tilsvarende eller bedre spesifikasjner enn det pprinnelige prduktet sm ble kjøpt av Dell. Vår agent vil etter eget skjønn avgjøre hvilket prdukt du mttar dersm likt prdukt ikke kan fremskaffes. Merk at hvis vi reparerer prduktet, frstår g gdtar du at vi kanskje må skifte ut riginaldeler med nye eller brukte deler fra riginalprdusenten eller en annen prdusent. Denne frsikringen dekker ikke frebyggende vedlikehld. Det er ikke nødvendig at du utfører eventuelt frebyggende vedlikehld på prduktet fr å mtta reparasjn eller erstatning av et prdukt sm under frsikringsvilkårene. Respnsnivå Respnsnivået fr reparasjn eller utskiftning i henhld til denne kntrakten, skal være det samme sm respnsnivået fr den underliggende maskinvare- eller servicegarantien fr prduktet, frutsatt at respnsnivået ikke verstiger respnsnivået i Next Business Day On-Site Service After Remte Diagnsis (service på stedet neste dag etter ekstern diagnse) sm angitt i Dell PrSupprt-servicebeskrivelsen på Hvis du er utenfr hjemlandet, kan respnsnivået variere g det vil leveres med rimelig frventet innsats. Servicedeler Uavhengig av det kjøpte servicerespnsnivået, er nen kmpnentdeler spesifikt utfrmet slik at kunden enkelt skal kunne fjerne dem g skifte dem ut. Slike deler kalles Custmer Self Replaceable (CSR) (uskiftbar av kunde). Hvis Dellanalytikeren under diagnsen fastsetter at reparasjnen kan utføres med en CSR-del, vil Dell sende CSR-delen direkte til kunden. Det finnes t kategrier av CSR-deler: Valgfrie CSR-deler dette er deler sm er utfrmet fr å skiftes ut av kunde. Avhengig av hva slags service sm ble kjøpt med prduktet, vil Dell kanskje tilby at en tekniker skifter ut delene på stedet. Ta kntakt med en teknisk støtteanalytiker fr ytterligere infrmasjn m hvilke valgfrie CSR-deler g hvilke servicerespnsnivåer sm kvalifiserer fr installering på stedet uten ytterligere kstnader. Obligatriske CSR-deler dette er deler sm kunden må skifte ut selv. Dell tilbyr ikke installasjnsarbeid fr dem. Hvis kunden ber m at Dell skal skifte ut disse delene, vil kunden måtte betale et gebyr fr denne tjenesten. Gegrafiske begrensninger g mplassering Reparasjn eller utskiftning i henhld til frsikringsavtalen leveres til det sted sm er angitt på fakturaen. Respnsnivåene, åpningstider fr teknisk støtte g respnstider på stedet varierer gegrafisk g enkelte alternativer er kanskje ikke tilgjengelige på ditt sted. Frpliktelsen m å reparere eller erstatte et prdukt er underlagt tilgjengelighet av lkal service g kan være underlagt ytterligere kstnader i tillegg til inspeksjn g re-sertifisering av prduktet på det aktuelle tidspunkt g satser fr materialknsultasjn. Krav utenfr landet der du kjøpte frsikringen er begrenset til rimelig frventet innsats g er kanskje ikke tilgjengelig fr alle kunder. I tillegg inkluderer ikke støtte utenfr hjemlandet nen utskiftninger av hele enheten. Ta kntakt med en teknisk støtte-analytiker fra Dell fr ytterligere infrmasjn. Du må gi Dell tilstrekkelig g trygg tilgang til prduktet uten kstnad slik at Dell skal ha mulighet til å innfri sine frpliktelser. Ansvarsgrenser Krav under Uhellsfrsikringen er ubegrenset i løpet av frsikringstiden fr denne frsikringen. Krav dekker kun maskinvare.

3 3/9 Hva mfattes ikke? Denne kntrakten dekker ikke g agenten er ikke frpliktet til å reparere eller erstatte: 1. Hvis du kjøpte frsikring fr en datamaskinenhet eller mbilitetsprdukt, tilbehørsenheter eller kmpnenter slik sm (uten begrensninger) dkkingstasjner, eksterne mdemer, eksterne høyttalere, spillenheter, bærevesker, ekstra skjermer, ekstern mus på bærbare datamaskiner, eksterne tastaturer g andre kmpnenter sm ikke er interne i datamaskinprduktet. 2. Hvis du kjøpte frsikring fr et tilbehørs- eller mbilitetsprdukt, eksternt kblede datamaskiner, tilbehør eller andre enheter sm kan jbbe i samarbeid med det frsikrede tilbehørsprduktet, kmpnenter, vesker, veggfester til TV eller skjerm, kabler, eller artikler sm klassifiseres sm ekstrautstyr eller rekvisita g ikke er innebygd i baseenheten, fr eksempel batterier, lyspærer, utskiftbare blekkpatrner, utskrifts- eller ftpapir, minnestasjner, utskiftbare minneenheter, kabelkblinger, bærevesker, Stylus-penner, dkkingstasjner, eksterne mdemer, eksterne høyttalere, spillenheter, spillstasjner, ekstra skjermer, ekstern mus eller andre inn-/ut-enheter, eventuelle andre kmpnenter sm ikke er interne i tilbehørsprduktet sm du kjøpte frsikringen fr, eller andre deler/kmpnenter sm krever regelmessig brukervedlikehld. 3. Prgramvare, inkludert, men ikke begrenset til: (1) eventuelle defekter på eller skade (inkludert, men ikke begrenset til viruspåførte skader) på frhåndslastet prgramvare, kjøpt sammen med eller på annen måte lastet på prduktet, g (2) all prgramvare sm er lastet gjennm Custm Factry Integratin eller alle andre elementer sm er lagt til gjennm Custm Factry Integratin. Assurandøren eller dennes agent vil frsøke å tilby, men garanterer ikke fr, reparasjn eller utskiftning av Custm Factry Integratin-elementer sm ikke er prgramvare, sm ellers kan være ekskluderte kmpnenter. 4. Eventuelle prdukter sm befinner seg utenfr landet eller det sted sm angis på fakturaen eller annen bestillingsbekreftelse. 5. Eventuelle skader på eller defekter i prduktet sm kun er ksmetiske, verflateskader sm fr eksempel riper g bulker sm ikke påvirker din bruk av prduktet eller skader sm ikke påvirker prduktets funksjnalitet dekkes ikke. 6. Alle prdukter sm nen andre enn agenten har frsøkt å reparere. Alle reparasjner eller frsøkte reparasjner på prduktet sm dekkes av denne frsikringen, utført av en annen part enn ss eller agenten, vil føre til at denne Frsikringsavtalen er ugyldig eller pphevet. Utgifter til eventuelle reparasjner sm du eller en annen persn utfører eller frsøker å utføre på prduktet, refunderes ikke. 7. Alle prdukter sm blir skadet i tilknytning til eller sm et resultat av feil eller utilstrekkelig kundeinstallering. Kundeinstallering skal inkludere alle følgende perasjner utført av deg eller en annen tredjepart på vegne av deg: (1) utpakking eller flytting av prduktet, (2) installering eller mntering av et prdukt på en vegg eller annen struktur (eller fjerning av det samme etter installering) g (3) festing av braketter eller andre bærende enheter sm er utfrmet fr mntering eller festing på en vegg eller annen struktur (eller fjerning av det samme). Kundeinstallering inkluderer ikke installeringstjenester sm er kjøpt av Dell. 8. Alle prdukter sm er mistet eller stjålet (brtsett fra hvis du gså har kjøpt Tyveribeskyttelse sm angitt i Oversikten). Hvis du vil mtta reparasjn eller utskifting av et prdukt, må du returnere det skadede prduktet i sin helhet til ss. 9. Alle prdukter sm blir skadet i brann fra en ekstern kilde eller sm skades med verlegg. Hvis vi finner bevis på frsettelig påført skade, er vi ikke frpliktet til å reparere eller erstatte prduktet. 10. All gjenppretting eller verføring av data sm er lagret på prduktet. Du er egenhendig ansvarlig fr all data sm er lagret på prduktet. Vi leverer ingen datagjenpprettingstjenester i henhld til denne kntrakten. Hvis det imidlertid er nødvendig med utskifting av harddisken på et prdukt, vil agenten laste på nytt, uten at det kster deg ne, den da gjeldende versjnen av viktige prgrammer g perativsystemprgramvare sm du pprinnelig kjøpte fra Dell, inkludert eventuelle installerte Custm Factry Integratin-prgrammer. Vi garanterer imidlertid ikke, g denne kntrakten frplikter ss ikke til å sikre, at eventuelle installerte Custm Factry Integratin-applikasjner er kmpatible med erstatningsprduktet. 11. Alle skader sm ppstår fra krig, pprør, terrrhandlinger eller naturkatastrfer, fr eksempel, men ikke begrenset til, lyn, versvømmelse, trnad, jrdskjelv g rkan. Slik sender du inn et krav fr under Uhellsfrsikringen Hvis du vil sende inn et krav under Uhellsfrsikringen, må du ringe avdelingen fr krav i frbindelse med Uhellsfrsikring på

4 4/9 Sikrede mister retten til erstatning dersm kravet ikke er meldt til selskapet uten ugrunnet pphld g senest innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap m de frhld sm begrunner kravet. Hva må jeg gjøre? Når du ringer, ber en tekniker m Service Tag-nummeret sm er plassert på baksiden eller undersiden av prduktet, på fakturaen fra Dell g på frsiden av versiktsdkumentet. Når teknikeren har bekreftet kjøpet av Uhellsfrsikring kan du bli stilt en rekke spørsmål fr å vurdere mfanget g årsaken til skaden på prduktet. Fr å være dekket av denne kntrakten må du samarbeide med agenten vår fr å sikre at prduktet blir reparert på riktig måte. Teknikeren stiller så en rekke spørsmål fr å vurdere mfanget av g årsaken til skaden på prduktet. Disse trinnene fr diagnstikk g feilsøking kan kreve mer enn én samtale eller en utvidet økt, g det kan hende du blir bedt m å vurdere innsiden av prduktet der det er trygt å gjøre det. Agenten vår kan be deg m å returnere prduktet til et lager hvis prduktet har vært utsatt fr betydelig skade (søl av væske, fall fra et høyt sted sv.) selv m du har rett til støtte på stedet. Dette skyldes at det kan finnes skjult skade sm ikke kan diagnstiseres før den åpenbare skaden er reparert. Såfremt du følger instruksjnene fra agenten betaler vi fr alle påløpte kstnader fr retur av prduktet til agentens reparasjnsfasilitet. Når prduktet ankmmer agentens reparasjnsfasilitet, kan prduktet repareres eller det kan hende agenten sender deg et erstatningsprdukt avhengig av en skadevurdering av prduktet. I nen tilfeller der det kan avgjøres ver telefn at det er nødvendig med et erstatningsprdukt, kan agenten etter eget frgdtbefinnende sende deg er erstatningsprdukt umiddelbart. Hvis du imidlertid ikke returnerer det skadede prduktet til ss i sin helhet, gdtar du at du er ansvarlig fr å betale utsalgspris fr erstatningsprduktet. Åpningstidene fr støtte inkluderer ikke vanlig anerkjente ffentlige fridager sm gjelder i det landet der tjenester skal utføres. Vi g agenten er ikke ansvarlig fr eventuell svikt eller frsinkelse i leveringen av tjenestene til deg på grunn av årsaker sm er utenfr vår kntrll. Infrmasjn m dekning Uhell- g Tyveribeskyttelse - gjelder kun når Uhells- g Tyverifrsikring har blitt kjøpt g den relevante premien betalt, sm angitt på Oversikten g fakturaen fra Dell. Hva dekkes? Nytt prdukt Hvis prduktet blir stjålet i løpet av frsikringstiden g er dekket under frsikringsvilkårene leverer vi et erstatningsprdukt av tilsvarende spesifikasjner sm det pprinnelige prduktet sm du kjøpte. Dersm likt prdukt ikke kan fremskaffes står vår agent fritt til å avgjøre hvilket prdukt du skal mtta. Hvis en erstatning med tilsvarende spesifikasjner ikke er tilgjengelig, kan vi etter eget skjønn gså velge å gi deg pengene tilbake, pptil den pprinnelige kjøpsprisen fr prduktet sm du kjøpte fra Dell. Dekning på verdensbasis Denne kntrakten gir Tyveribeskyttelse ver hele verden. Vi erstatter imidlertid kun prduktet når du befinner deg i bestemte land: Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Luxemburg, Nederland, Nrge, Plen, Prtugal, Slvakia, Spania, Sør-Afrika, Sverige, Sveits eller Strbritannia. Hvis du blir utsatt fr Tyveri i henhld til denne kntrakten utenfr de venfr nevnte landene, sender vi kun erstatningsprdukt til disse landene. Ansvarsgrenser Erstatningen er begrenset til ett akseptert Tyverikrav i løpet av frsikringstiden fr Tyveribeskyttelsen. Vi dekker kun maskinvare. Hva mfattes ikke?

5 5/9 Denne kntrakten dekker ikke: 1. Kstnaden fr å erstatte prgramvare. Den da gjeldende versjnen av viktige applikasjner g perativsystemprgramvare sm du pprinnelig kjøpte fra Dell, lastes imidlertid pp på eller leveres sammen med et erstattet prdukt i henhld til denne Tyverifrsikringen uten at det kster deg ne. 2. All gjenppretting eller verføring av data sm er lagret på prduktet. Du er egenhendig ansvarlig fr all data sm er lagret på prduktet. Vi leverer ingen datagjenpprettingstjenester i henhld til denne kntrakten. Agenten laster imidlertid pp på nytt, uten at det kster deg ne, den da gjeldende versjnen av viktige applikasjner g perativsystemprgramvare sm du pprinnelig kjøpte fra Dell, inkludert eventuelle installerte Custm Factry Integratin-applikasjner. Vi garanterer imidlertid ikke, g denne kntrakten frplikter ss ikke til, å sikre at eventuelle installerte Custm Factry Integratin-applikasjner er kmpatible med erstatningsprduktet. 3. Alle Tyverier, med mindre Tyveriet er et resultat av Overfall eller Innbrudd av en tredjepart. 4. Alle Tyverier av tilbehør g rekvisitadeler. 5. Tyveri av prduktet når prduktet har blitt gitt til en tredjepart fr bruk eller ppbevaring. 6. Tyveri av prduktet fra et kjøretøy, med mindre prduktet var skjult i et låst bagasjerm eller hanskerm g kjøretøyet ble åpnet med makt. Bevis på slik tvungen åpning må være vedlagt når du sender inn kravet. 7. Tyveri der et prdukt ligger igjen på arbeidsstedet eller et annet sted fr arbeid, skle eller et annet ffentlig sted, med mindre det var låst med en sikkerhetsledning, safe eller ppbevart i lignende låsbart rm sm det kun er du sm har tilgang til, g sikkerhetsledningen, låsen, safen eller lignende låsbart rm ble fjernet eller åpnet med makt g bevis på slik tvungen tilegnelse eller åpning er vedlagt når du sender inn kravet. 8. Alle tilfeller av Tyveri sm ikke rapprteres til plitiet innen 72 timer etter at frhldet ble ppdaget. 9. Erstatning av prduktet der prduktet har blitt mistet eller frlagt gså hvis det er et resultat av en frce majeure-hendelse. 10. Tyveri der Tyveriet har inntruffet på grunn av (eller sm kan tilskrives) grv uaktsmhet fra din side. Slik legger du inn et krav under Tyverifrsikringen Hvis du vil legge inn et krav fr Tyveri, kan du bruke den elektrniske kravstjenesten på Ved å legge inn kravet elektrnisk sikrer du at det blir behandlet på krtest mulig tid. Du må ppgi Service Tag / plisenummer fr prduktet, slik det angis i Oversikten, g fylle ut g sende inn det elektrniske kravsskjemaet. Du finner fullstendig infrmasjn m hvrdan du legger inn et krav på nettet. Du kan gså ringe avdelingen fr krav i frbindelse med Tyveri på +44 (0) Når du ringer, ber en takstmann deg m frskjellige pplysninger fr å bekrefte at du har kjøpt Tyveribeskyttelse, g du får infrmasjn m hvrdan du legger inn et krav g/eller sender inn et kravsskjema fr behandling. Vi anbefaler at du sender all dkumentasjn via faks eller sm skannet elektrnisk kpi fr å sikre at kravet ditt blir behandlet på krtest mulig tid. Hva må jeg gjøre? 1. Underrett plitiet innen 72 timer etter at du har ppdaget Tyveriet g gi dem følgende infrmasjn: Infrmasjn m det stjålne prduktet, inkludert merke, mdell g Service Tag-nummeret dette er plassert på baksiden eller undersiden av prduktet, på fakturaen fra Dell g på frsiden av versiktsdkumentet. Detaljerte mstendigheter rundt Tyveriet. 2. Underrette avdelingen fr krav i frbindelse med Tyveribeskyttelse. Sikrede mister retten til erstatning dersm kravet ikke er meldt til selskapet uten ugrunnet pphld g senest innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap m de frhld sm begrunner kravet. Følgende dkumenter må sendes til avdelingen:

6 6/9 Et fullstendig utfylt kravsskjema. Kravsskjemaet er tilgjengelig på En kpi av plitirapprten knyttet til Tyveriet av prduktet, inkludert referansenummeret. Bevis på innbrudd eller verfall. 3. I tillegg kan du bli bedt m å levere a. Legeerklæring eller vitneutsagn ved Tyveri via verfall. Vi frbehlder ss retten til å be m riginaldkumenter fr å vurdere alle krav. b. Overslag fr eller kvitteringer fr reparasjner på all eiendmsskade knyttet til Tyveriet inkludert, men ikke begrenset til, skade på kjøretøy, sikkerhetskabel, lås, safe eller lignende låsbart rm når det gjelder innbrudd av en tredjepart kun fr valideringsspørsmål. Vi frbehlder ss retten til å be m riginaldkumenter fr å vurdere alle krav. c. Bekreftelse på at frsikringsselskap fr persn, kmmersiell eiendm eller kjøretøy har blitt underrettet m innbruddet. Generelle vilkår Definisjner Uhell: All tilfeldig, plutselig g ufrutsett skade på prduktet med eksterne metder sm påvirker prduktets drift g funksjn. Uhells- g Tyverifrsikring: Dette er der du har kjøpt frsikringen Uhell med Tyveribeskyttelse. Agent: Dell Prdukter eller alle parter sm er autrisert av ss til å reparere, erstatte eller levere tjenester i henhld til denne kntrakten. Overfall: Alle typer fysisk trussel eller vldshandling utført av en tredjepart fr å berøve prduktet fra deg. Innbrudd: Makt, skade eller ødeleggelse av alt låseutstyr på en bygning eller et kjøretøy. Dekning: Dekning g frdeler sm leveres i henhld til denne Frsikringsavtalen er valgt av deg g angitt på Oversikten, der: Uhellsfrsikring gir dekning fr skade sm følge av Uhell, sm angitt venfr i vilkårene g Uhells- g Tyverifrsikring i tillegg gir dekning ved Tyveri sm angitt venfr i vilkårene. Frsikringsdekning frutsetter at frsikringspremien er betalt i sin helt. Dell: Dell Prdukter g alle hldingselskaper eller datterselskap av Dell Prducts eller alle datterselskaper av slike hldingselskaper sm er en agent. Prdukt: Prduktet/prduktene angitt på Oversikten g på Dells faktura til deg der den riktige frsikringspremien har blitt betalt. Frsikringspremie: Prisen du har betalt fr frsikringen. Oversikt: Oversikten sm bekrefter at du er dekket av denne Frsikringsavtalen. Tyveri: Tap av prduktet sm et resultat av verfall eller innbrudd av en tredjepart. Tredjeparter: Alle andre persner enn deg, ektefelle eller lvlig partner, etterkmmere eller frgjengere, ansatte der du er den juridiske enheten eller enhver persn sm ikke er autrisert av deg til å bruke prduktet. Vi/ss/vår: Lndn General Insurance Cmpany Limited, registrert nummer: Du/din: Individet, selskapet eller enhetsnavnet på Oversikten sm frsikringstakeren. Begrensning av erstatningsansvar Verken vi eller våre datterselskaper, partnere, saksbehandlere, direktører, ansatte eller agenter er ansvarlige verfr deg eller en annen etterfølgende eier eller andre sm bruker prduktet, fr tilfeldige eller følgelige skader inkludert, men ikke begrenset til, erstatningsansvar eller skadeerstatning fr prduktet sm ikke kan brukes, tap eller frringelse av data eller prgramvare, persnskade, dødsfall, annet indirekte tap på grunn av prduktsvikt, eller eventuelle g alle tilfeldige, indirekte, spesielle eller følgelige skader sm ppstår på grunn av eller i tilknytning til bruk av eller ytelsen til prduktet, selv m du har gitt beskjed m muligheten fr slik erstatning. Ved å inngå denne kntrakten frasier du deg alle krav sm beskrives i denne paragrafen. Du gdtar g frstår at vi ikke vil være ansvarlig fr ne erstatningsbeløp utver erstatningskstnaden fr prduktet eller annet prdukt med tilsvarende spesifikasjn når det gjelder ethvert krav i

7 frbindelse med denne kntrakten. Vi er ikke ansvarlige fr betaling av MVA der du er registrert med mmsregisteret fr MVA. Frsikringstid g frnyelse: Dekningen begynner den daten du mttar prduktet fra Dell eller daten da du tegner Uhellsfrsikring eller Uhells- g Tyverifrsikring, avhengig av hva sm kmmer sist. Dekningen utløper når frsikringstiden sm angis på Oversikten er ver, eller, der du har kjøpt Uhells- g Tyverifrsikring, etter en erstatning av prduktet under Tyveridekningen. Dekningen pphører kun fr Tyveribeskyttelse. Dekningen fr Uhellsfrsikring frtsetter til slutten av frsikringstiden sm angitt på Oversikten. Det er ingen frpliktelse fra nen part at denne kntrakten skal frlenges eller frnyes. Krav m knfidensialitet eller eiendmsrettigheter Du gdtar at all infrmasjn eller data sm ppgis eller sendes til agenten vår eller til ss, ver telefn, elektrnisk eller på annen måte, ikke er knfidensiell eller eiendmsbeskyttet fr deg. Overføring av dekningen Gjenværende rettigheter g plikter under frsikringsplisen kan verføres til etterfølgende eiere av prduktet ved underrettelse g autrisasjn fra ss. Ytterligere vilkår, betingelser g kstnader kan gjøre seg gjeldende ved slik verføring. Kansellering Denne frsikringen er datert den daten du mttar prduktet fra Dell eller den daten da du kjøper frsikringen, avhengig av hvilken dat sm kmmer sist. Du kan kansellere denne Frsikringsavtalen innen fjrten (14) dager etter mttak av denne avtalen ved å sende ss skriftlig beskjed. Dells serviceavdeling fr Accidental Damage Prtectin and Accidental Damage with Theft Prtectin Lndn General Insurance Cmpany Limited The Aspen Building Flr 2, Vantage Pint Business Village, Mitcheldean Glucestershire GL17 0AF Strbritannia Hvis du kansellerer denne Frsikringsavtalen innen fjrten (14) dager etter at du mttar den, gir vi deg pengene tilbake, brtsett fra hvis du har mttatt erstatning i henhld til denne Frsikringsavtalen. Da gjelder ikke pengene tilbakegarantien g dekningen kanselleres autmatisk. Hvis du kansellerer denne Frsikringsavtalen etter fjrten (14) dager etter at du har mttatt avtalen, får du ikke betalt tilbake frsikringspremien. Vi kan kansellere denne Frsikringsavtalen hvis du ikke betaler frsikringspremien pluss eventuelle gjeldende avgifter i henhld til Dells standard vilkår g betingelser fr salg, hvis du ikke gir ss eller agenten krrekt infrmasjn eller på annen måte pptrer i strid med frpliktelsene i frbindelse med denne Frsikringsavtalen. Hvis vi kansellerer frsikringsavtalen, sender vi deg skriftlig varsel m kansellering til adressen sm finnes i arkivene våre. Varselet inkluderer grunnen til kanselleringen g den effektive daten fr kanselleringen. Eventuell tilbakebetaling av frsikringspremien skjer etter vårt frgdtbefinnende. Hver frsikringsavtale må kanselleres separat fr hvert prdukt. Svindel Ikke ne i denne kntrakten skal begrense eller ekskludere ansvar fr svindel eller svindelaktig feilinfrmasjn. Verken vi eller agenten vår vil respektere kravet ditt hvis det finnes rimelige grunner til å tr at du er invlvert i svindelaktig eller annen ulvlig virksmhet i frbindelse med denne kntrakten. Rett til subrgasjn 7/9

8 8/9 Vi frbehlder ss retten til å søke m erstatning på dine vegne g å saksøke i ditt navn fr vår vinning, alle krav m gdgjøring, g vi skal ha full diskresjn når det gjelder gjennmføringen av eventuelle rettslige prsesser. I slike tilfeller skal du gi ss all slik infrmasjn g assistanse sm vi kan ha behv fr. Taushetsplikt Hvis ne av infrmasjnen gitt til ss m deg er unøyaktig, eller hvis du ikke ppgir infrmasjn sm rimelig kan påvirke avgjørelsen vår m å gi deg frsikring eller når det gjelder vurderingen av et krav, skal frsikringen under denne kntrakten pphøre g ingen frdel eller utbetaling skal fretas i henhld til denne kntrakten. Ytterligere rettsmidler Denne frsikringen gir deg bestemte juridiske rettigheter. Du kan ha ytterligere juridiske rettigheter. Denne frsikringen er ikke en garanti. Prdukter sm du kjøper fra Dell, kmmer gså med en begrenset garanti fra Dell eller tredjepartsprdusenter av prdukter sm Dell distribuerer. Rådfør deg med Dells begrensede garantierklæringer fr dine rettigheter g rettsmidler i henhld til disse begrensede garantiene. Gjeldende lv Eventuelle tvister sm måtte ppstå i frbindelse med denne Frsikringsavtalen avgjøres etter nrsk lv med Osl tingrett sm rett verneting Vern av pplysninger Du har rett til en kpi av persnpplysningene sm vi har m deg, ved betaling av et gebyr. All persninfrmasjn er beskyttet av lven. Vi behandler kun persninfrmasjn med frmål m å behandle kravet ditt g/eller administrere plisen. Vi lager g ppbevarer infrmasjnen på en egnet måte. Kunder med spesielle behv Vi kan på ppfrdring levere bestemte tjenester fr å hjelpe kunder med spesielle behv. Gi ss beskjed hvis du har behv fr nen av disse tjenestene, slik at vi kan kmmunisere på en egnet mate. Kundebehandling Når det gjelder frespørsler g klager i tilknytning til salget av denne frsiktingsplisen, kan du ta kntakt med Dell slik det legges frem på Dells nettsted i ditt land g på fakturaen din. Når det gjelder frespørsler g klager i tilknytning til behandling av krav fr Uhell, kan du skrive til Dell slik det legges frem på Dells nettsted i ditt land g på fakturaen din. Når det gjelder frespørsler g klager i tilknytning til behandling av krav fr Tyveri, kan du skrive til Custmer Service Manager (kunderservicelederen) i Lndn General Insurance med adresse The Aspen Building, Flr 2, Vantage Pint Business Village, Mitcheldean, Glucestershire GL17 0AF, Strbritannia. Dersm du ikke er frnøyd med svaret, kan du skrive til Custmer Service Directr (kundeservicedirektøren) på samme adresse. Når det gjelder frespørsler g klager i tilknytning til betingelsene i denne frsikringsplisen, kan du skrive til assurandøren, Lndn General Insurance Cmpany Limited, A & T Custmer Services Manager med adresse The Aspen Building, Flr 2, Vantage Pint Business Village, Mitcheldean, Glucestershire GL17 0AF, Strbritannia. Dersm du ikke er frnøyd med svaret, kan du skrive til administrerende direktør hs assurandøren på samme adresse. Hvis klagen adressert til nen av de vennevnte partene, ikke løses på en måte sm du er frnøyd med, eller du ønsker å innhente uavhengige råd når det gjelder klagen din, kan du ta kntakt med Financial Ombudsman Service, Suth Quay Plaza, 183 Marsh Wall, Lndn, E14 9SR, Strbritannia g tydelig fremsette bakgrunnen fr klagen g parten sm klagene pprinnelig ble levert til. Assurandører

9 9/9 Assurandøren fr denne Uhellsfrsikringen eller Uhells- g Tyverifrsikringen er Lndn General Insurance Cmpany Limited, registrert nummer , med registrert adresse Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ, Strbritannia. Erstatning Det er FSCS plikt å sikre at en prsentandel av det krav en frsikringstaker har mt et avviklet frsikringsselskap betales til frsikringstaker hvis frsikringsselskapet ikke kan innfri sitt erstatningsansvar til det fulle. Frsikringsselskapet er dekket fr 90 % av det ttale kravet, uten øvre grense. Dette kmpensasjnssystemet er underlagt begrensninger, g ikke alle frsikringstakere er berettiget. Du kan få mer infrmasjn fra FSCS, 7 th Flr, Llyds Chambers, Prtsken Street, Lndn, E1 8DN, Strbritannia. Du kan gså ringe FSCS på

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet gir informasjon om de to forsikringsnivåene

Detaljer

2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection)

2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection) Accidental Damage Protection and Accidental Damage with Theft Protection (forsikring mot skade som følge av uhell og ulykkesskade med tyveribeskyttelse) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet

Detaljer

Skade og Tyveri. Forsikringsvilkår

Skade og Tyveri. Forsikringsvilkår CmpleteCare Skade g Tyveri Frsikringsvilkår Oversikt Dette dkumentet gir nærmere pplysninger m tre nivåer fr Frsikringsdekning Skadefrsikring, Tyverifrsikring g Flerdekningsfrsikring (både skadefrsikring

Detaljer

Rådgivningstjeneste Lite for implementering av KACE 2000- serien (2 dager på stedet)

Rådgivningstjeneste Lite for implementering av KACE 2000- serien (2 dager på stedet) Tjenestebeskrivelse Rådgivningstjeneste Lite fr implementering av KACE 2000- serien (2 dager på stedet) Innledning til tjenesteavtalen Denne rådgivningstjenesten ( tjenesten ) inkluderer implementering

Detaljer

RADISSON BLU EGG TM -STOL DESIGNKONKURRANSE OFFISIELLE REGLER

RADISSON BLU EGG TM -STOL DESIGNKONKURRANSE OFFISIELLE REGLER RADISSON BLU EGG TM -STOL DESIGNKONKURRANSE OFFISIELLE REGLER INGEN KJØP ELLER BETALINGER KREVES FOR Å DELTA ELLER Å VINNE. KJØP VIL IKKE ØKE VINNERSJANSENE. UGYLDIG HVIS FORBUDT. VED Å DELTA GIR DELTAKEREN

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r.

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r. Gjensidige ( Gjensidige Frsikring ASA Orgnr: N0-995 568 217 K--: FE r 000097020000006 Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-g Interesserganisasjn 92290 Rådhusgata 1-0151 Osl nnhld Frsikringsversikt Side Viser versikt

Detaljer

Gjensidise (D. Faktura. Hovedforfall l1.l I I. Betalingsfrist 13.11.2013 Utstedt 07.10.2013. Avtaleperiode 11.11.2013-11.11.2014.

Gjensidise (D. Faktura. Hovedforfall l1.l I I. Betalingsfrist 13.11.2013 Utstedt 07.10.2013. Avtaleperiode 11.11.2013-11.11.2014. Gjensidise (D Gj ensidige Frsikring ASA Org.nr. NO995 568 217 Marthas Have Huseierfrening Sigurd Iversensvei 41 0281 Osl Frnyelse Fakturanummer 56785760013001 Frsikringsnummer 56785760 Hvedfrfall l1.l

Detaljer

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler Plus500CY Ltd. Erklæring m persnvern g ckie regler Erklæring m persnvern g ckie regler Denne nettstedet pererer av Plus500CY Ltd. (heretter kalt "vi, ss eller vår"). Det er en av våre regler å respektere

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Tilbudsinnbydelse vedrørende

Tilbudsinnbydelse vedrørende Tilbudsinnbydelse vedrørende utfasing av databaseplattfrm (gjennmføring g prsjektledelse), utbedring av rapprteringsløsning g design av et nytt mttakssystem fr statsregnskapet Senter fr statlig øknmistyring

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB g Operative Prsedyrer BERGEN AERO KLUBB Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 3 av 29 Dat: 2015-00-00 Innhld 1. INTRODUKSJON 6 1.1. OM HÅNDBOKEN 6 1.2. MÅLSETTING 6 1.3. MILJØREGLER I BERGEN AERO

Detaljer

Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services

Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services Persnalhåndbk fr knsulenter i Kelly Services Velkmmen til Kelly Services! Vi er glade fr å kunne tilby deg jbb hs en av våre ppdragsgivere! I den frbindelse er det enkelte pplysninger sm kan være nyttige

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Introduksjon Dell har gleden av å tilby og sette inn nytt batteri ved forseglede batterier

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag (INBD International Next Business Day) Internasjonal

Detaljer

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen Kvalitetshåndbk fr BVS Basert på ISO 90;2008 Utgave Nr. Revisjns dat Kmmentarer Gdkjent.11.09 Første utgave Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat:.11.09 Gdkjent av: 1. Omfang... 4 1.1. Litt

Detaljer

UTKAST Vegdirektoratets høringsnotat av 14. april 2010

UTKAST Vegdirektoratets høringsnotat av 14. april 2010 UTKAST Vegdirektratets høringsntat av 14. april 2010 Frslag til frskrift m innhenting, kvalitetssikring g frmidling av data knyttet til ffentlig veg, trafikken m.m. (Vegdatafrskriften). Vegdatafrskrift

Detaljer

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektrnisk medlemsblad fra Nrske Inkassbyråers Frening Generalsekretæren har rdet side 2 Endringer i flketrygdens regler m sykemelding side 6 Legalpant i knkursber side 7 Side 1 av 19 Leder av

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

Standardbetingelser og vilkår

Standardbetingelser og vilkår Standardbetingelser og vilkår Disse standardbetingelsene og vilkårene gjelder for ACN-tjenester beskrevet i punkt 2. Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde for levering av spesifikke ACN-tjenester.

Detaljer

Begrenset garanti og teknisk støtte

Begrenset garanti og teknisk støtte Oppbevares for framtidig referanse Begrenset garanti og teknisk støtte Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA) Dette dokumentet inneholder informasjon om begrenset garanti for datamaskinprodukter innkjøpt i

Detaljer

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD Introduksjon Denne juridiske merknaden gjelder alt innholdet i denne bestillingsmotoren. Vi ber deg ta deg tid til å lese disse vilkår og betingelser for bruk

Detaljer

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper Selskapsrett Sal B Del 4 Utfrming av vedtekter i aksjeselskaper Advkat Tr Bechmann g advkat Heidi Aas Larsen, begge fra Tenden Advkatfirma ANS, Tønsberg UTFORMING AV VEDTEKTER I AKSJESELSKAPER Advkatene

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Sporing og gjenoppretting og tjenesten Ekstern sletting

Detaljer