Fraskrivelse av egenandel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fraskrivelse av egenandel"

Transkript

1 Fraskrivelse av egenandel Innhold Side Viktige telefonnumre 1 Oversikt over dekningen 1 Viktig informasjon 2 Definisjon av formulering 3 Generelle unntak 3 Vilkår 4 Søke om erstatning 4 Klage 5 Del 1 Tilbakebetaling av egenandel for skadeuhell 5 Viktige telefonnumre Support: Klager: Oversikt over dekningen Følgende er bare en oppsummering av den viktigste forsikringsdekningen. Du må lese resten av denne forsikringspolisen for alle vilkårene og betingelsene. Dekning Tilbakebetaling av egenandel for skadeuhell Grense (inntil) kr for hvert krav 1

2 Viktig informasjon Takk for at du har tatt ut ebookers.nos egenandelsforsikring for kollisjonsskade med oss. Ditt forsikringsoppsett viser personene som er dekket og spesielle vilkår og betingelser som kan gjelde. Din forsikringspolise dekker ikke alt. Du bør lese denne forsikringspolisen nøye for å forsikre deg om at den dekker dine behov. Hvis det er noe du ikke forstår bør du ringe din kontakt hos ebookers.no Egenandelsforsikring for kollisjonsskade på Forsikringsgiver Din ebookers.no egenandelsforsikring for kollisjonsskade er forsikret hos AGA International SA, nederlandsk Branch, opererer under kontorer på,, Nederland. Registrert i Netherlands Authority for Financial Markets (AFM) Vilkårene for polisen Din forsikringspolise og forsikringsoppsett er en kontrakt mellom deg og oss. Vi vil betale ethvert krav du fremsetter som er dekket av denne forsikringspolisen og som skjer i løpet av forsikringsperioden. Hvis ikke annet er oppgitt, vil dekningen og unntakene innen hvert avsnitt gjelde for alle forsikrede personer. Noen ord har en spesiell betydning, slik det fremkommer i avsnittet Definisjon av ord. Disse ordene har blitt uthevet med fet skrift i hele Fortell oss om relevante fakta Før du reiser må du fortelle oss om alt som kan påvirke din dekning. Hvis du ikke er sikker på om noe er relevant, må du fortelle oss det likevel. Du bør holde en oversikt over all ekstra informasjon du gir oss. Hvis du ikke forteller oss noe som kan være relevant, kan din dekning bli avvist og det kan være vi ikke dekker tilhørende krav. Rett til avbestilling Hvis din forsikringsperiode er mindre enn 120 dager, og hvis din dekning ikke møter dine krav, vennligst gi beskjed til ebookers.no innen 14 dager etter at du har mottatt forsikringskvitteringen din og returner alle dokumentene dine for en tilbakebetaling av forsikringspremien din. Hvis du i løpet av denne 14-dagersperioden har reist, fremsatt krav eller kommer til å fremsette krav, kan vi få tilbakebetalt alle kostnadene som du har brukt for disse tjenestene. Vennligst legg merke til at avbestillingsrettighetene dine ikke lenger er gyldige etter den første 14-dagersperioden med mindre varigheten av forsikringspolise din er mer enn 120 dager. Databeskyttelse Informasjon om din forsikringspolise kan bli delt mellom ebookers.no Limited, oss og forsikringsgiveren for underskrifts- og behandlingshensikter. Du må forstå at sensitiv helse- og annen informasjon du gir vil bli brukt av oss, våre representanter (hvis gjeldende), forsikringsgiveren, andre forsikringsgivere og bransjestyrende og lovgivende organer for å behandle din forsikring, håndtere krav og forhindre bedrag. Dette kan involvere overføring av informasjon til andre land (som kan ha begrensede eller ingen databeskyttelseslover). Vi har gjort tiltak for å forsikre at informasjonen din blir sikkert oppbevart. Gjeldende lover Hvis ikke annet har blitt avtalt, vil norsk lov gjelde og all kommunikasjon og dokumentasjon i forbindelse med denne forsikringspolisen vil være på norsk. I tilfelle en tvist angående denne forsikringspolisen skal norske domsstoler brukes, hvis ikke partene sier seg enige om å løse konflikten på annet vis. Spørsmål eller klager må først og fremst rettes til Skadeavdeling i Falck Global Assistance. Hvis du ikke er tilfreds med behandlingen av en klage, kan du skrive til Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo 2

3 Definisjon av ord Når følgende ord og uttrykk står i forsikringspolisen eller i forsikringsoppsettet, så har de betydningene som oppgitt nedenfor. Disse ordene er understreket med fet skrift. Dekningsområde Verdensomfattende (eksklusiv Afghanistan, Hviterussland, Cuba, Kongo, Iran, Irak, Elfenbenskysten, Liberia, Nord-Korea, Burma, Sudan og Zimbabwe). Du, deg, forsikret person Hver person vist på forsikringsoppsettet som er autorisert til å kjøre det forsikrede kjøretøyet når riktig forsikringspremie har blitt betalt. Forsikret kjøretøy Kjøretøyet er eid av et lisensiert leieselskap eller -byrå som du har sagt deg enig å leie fra dem ifølge vilkårene til din leieavtale. Kjøretøyet må: ikke være eldre enn 10 år, ikke har flere enn 9 seter, ikke bli kjørt utenfor en offentlig hovedvei,, ikke være en campingbil, campingvogn, kommersielt kjøretøy, minibuss, motorsykkel eller moped, ha en salgspris på under kr. Forsikringsgiver AGA International SA, Nederlandske branch, opererer under kontorer på, 1059 VM Amsterdam, Nederland. Registrert i Netherlands Authority for Financial Markets (AFM) Forsikringsperiode Dekningen starter med din leieperiode og avsluttes ved slutten av din leieperiode. All dekning avsluttes ved utløpsdatoen som vist på ditt forsikringsoppsett. Hjem Ditt vanlige bosted er i Norge, Sverige, Danmark eller Finland. Innbygger En person som har sin hovedresidens i Norge, Sverige, Danmark eller Finland og som ikke har tilbrakt mer enn seks måneder i utlandet i løpet av året før forsikringspolisen ble utstedt. Leieperiode Datoene du har oppgitt for å leie det forsikrede kjøretøyet, som bekreftet i din leieavtale. Du vil kun være forsikret hvis du er mellom 21 og 64 år på tidspunktet når din forsikringspolise ble utstedt. Enhver reise som begynner etter at du kommer tilbake er ikke dekket. - En reise som er reservert for å vare mer enn 120 dager er ikke forsikret. Vi, vår, oss AGA International SA, Nederlandske branch. Følgende vilkår gjelder for hele din forsikringspolise: Generelle unntak Vi vil ikke forsikre deg for ethvert krav som oppstår fra, eller består av, følgende: 1 En relevant opplysning som du var klar over før du reiste, hvis ikke vi har sagt oss skriftlig enige i det. 2 Krig, invasjon, handling fra utenlandsk fiende, uro (enten krig er erklært eller ikke), borgerkrig, sivil uro, opprør, revolusjon, oppstand, militær styrke, statskupp, terrorisme, masseødeleggelsesvåpen. 3 Enhver epidemi eller pandemi. 4 At du ikke følger forslag eller anbefalinger fra myndigheter eller embetsmenn i løpet av forsikringsperioden. 5 Din eiendom som du innehar blir tatt, ødelagt eller skadd ifølge en beslutning fra en regjering eller tollmyndigheter. 6 Ioniserende stråling eller radioaktiv smitte fra atombrensel eller radioaktivt avfall eller enhver risiko fra kjernefysisk utstyr. 7 Enhver endring i valutakurser. 8 Feil eller frykt for feil eller manglende evne til ethvert utstyr eller datamaskinprogram, enten du eier det eller ikke, til å gjenkjenne og korrekt tolke eller behandle enhver dato som ekte eller korrekt dato, eller for å fortsette å fungere korrekt etter den datoen. 9 At du opptrer på en ulovlig eller ondsinnet måte. 10 Ethvert tap som et direkte resultat av alt du fremlegger krav for, for eksempel tap av inntekt, inntil annet blir oppgitt i 3

4 Vilkår Følgende vilkår gjelder for hele din forsikringspolise: Vennligst les disse nøye, ettersom vi kun kan betale kravet ditt hvis du møter disse: 1 Du er innbygger i Norge, Sverige, Danmark eller Finland. 2 Du tar rimelig vare på og beskytter det forsikrede kjøretøyet og din eiendom mot uhell, skade, tap og ødeleggelse og handler som om du ikke er forsikret for å minimere potensielle krav. 3 Du har et gyldig forsikringsoppsett. 4 Du aksepterer at vi ikke vil utvide forsikringsperioden hvis den opprinnelige forsikringspolisen pluss enhver utvidelse enten har blitt avsluttet, ikke er i virkning i mer enn 120 dager eller du vet at du vil fremlegge et krav. 5 Du kontakter oss så raskt som mulig med fullstendige opplysninger om alt som kan resultere i et krav og gir oss all informasjon som vi ber om. Vennligst se avsnittet Sende inn et krav for mer informasjon. 6 Du aksepterer at ingen endringer til vilkårene og betingelsene i polisen gjelder, med mindre vi bekrefter dem skriftlig til deg. 7 Du er ikke 20 år eller under og 64 år eller over på det tidspunktet din forsikringspolise ble utstedt. Vi har rett til å gjøre følgende: 1 Annullere polisen og ikke foreta noen utbetaling hvis du fremstiller et falskt krav. Vi kan under disse omstendighetene rapportere saken til politiet. 2 Kun forsikre deg for bilutleieperioden og ikke utstede en forsikringspolise hvis du allerede har leid en bil. 3 Overta og behandle, i ditt navn, ethvert krav som du fremstiller i henhold til denne polisen. 4 Gå til rettssak i ditt navn (men på vår bekostning) og be deg gi oss opplysninger og fylle ut ethvert skjema som vil hjelpe oss med å få tilbake enhver betaling vi har utført ifølge denne 5 Kun tilbakebetale eller overføre din forsikringspremie hvis du beslutter at denne forsikringspolisen ikke møter dine krav og du har kontaktet oss innen 14 dager fra tidspunktet du mottok din forsikringspolise og forsikringsoppsett. Vi kan tilbakebetale alle kostnader som du har brukt hvis du har reist eller foretatt et krav eller vurderer å foreta et krav. 6 Vi vil ikke betale ut noe erstatningskrav på noe beløp som dekkes av en annen forsikring. Under disse omstendighetene vil vi kun betale vår del av kravet. 7 Hvis du annullerer eller forkorter din bilutleieperiode, vil all forsikring gitt i følge din forsikringspolise bli annullert uten tilbakebetaling av din forsikringspremie. 8 Be deg om å betale oss tilbake ethvert beløp som vi har betalt deg som ikke er dekket av denne Søke om erstatning For å fremsette et krav, vennligst kontakt Falck Global Assistance på telefon eller e-post ( mandag til fredag) og be om et kravskjema. Du kan også skrive til: Falck Global Assistance Postboks 172 Sentrum N-0102 Oslo Norge Du må fylle ut skjemaet fullstendig og sannferdig og sende det til oss så snart som mulig med all informasjonen og dokumentene som vi ber om. Det er svært viktig at du gir oss så detaljerte opplysninger som mulig, slik at vi kan behandle saken din så snart som mulig. Vennligst ta kopier av all informasjon du sender Falck Global Assistance. Du må fremskaffe informasjonen om kravet ditt mens du er borte. Under finner du en liste over dokumentene som vi trenger for å behandle saken din. For alle krav Ditt opprinnelige forsikringsoppsett, bilutleieavtale og reisedokumenter som viser datoer og tidspunkt for reise. Opprinnelige kvitteringer og regninger for alle utgifter du måtte betale. Opprinnelige regninger eller fakturaer du blir bedt om å betale. Opplysninger om eventuelle andre forsikringer som du kan ha som kan dekke det samme tapet. Så mye bevismateriale som mulig for å støtte kravet ditt. En kopi av sertifikatet til personen som kjørte det forsikrede kjøretøyet på ulykkestidspunktet. Tilbakebetaling av egenandel for skadeuhell Detaljert informasjon om omstendighetene rundt hendelsen, inklusiv fotografier og videobevis (hvis dette gjelder). Fullstendig informasjon fra vitner, gitt at skriftlige erklæringer er tilgjengelig. Detaljert informasjon om omstendighetene som førte til ulykken/skaden på det forsikrede kjøretøyet, inklusiv hvor gjeldende en skriftlig politirapport. 4

5 Klage Vi vil gjøre alt for å gi deg en førsteklasses forsikring og service. Likevel kan det hende at du ikke synes at vi har gjort det. I dette tilfellet, vennligst fortell oss om det slik at vi kan gjøre vårt beste for å løse problemet. Hvis du fremlegger et krav vil dine juridiske rettigheter ikke bli berørt. I første omgang, vennligst ta kontakt med: Administrerende direktør i Falck Global Assistance Falck Global Assistance Postboks 172 Sentrum N-0102 Oslo Norge Vennligst gi Falck Global Assistance ditt navn, adresse, forsikringspolisnummer og kravnummer og vedlegg kopier av relevant korrespondanse ettersom dette vil hjelpe oss med å behandle ditt krav så raskt som mulig. Hvis du ikke er tilfreds med håndteringen av en klage, kan du skrive til Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo DU ER FORSIKRET MOT FØLGENDE: Del 1 Tilbakebetaling av egenandel for skadeuhell Vi vil betale inntil kr sammenlagt for tilbakebetaling av egenandel som gjelder din bilutleieforsikring hvis det forsikrede kjøretøyet har blitt skadd ved et uhell (inklusiv skade på vinduer, dekk, tak og understell) involvert i en ulykke, stjålet, skadd av brann eller vandalisert i løpet av utleieperioden. DU ER IKKE FORSIKRET MOT FØLGENDE: Ethvert krav hvor du ikke har fulgt vilkårene i din leieavtale. Vennligst bruk også avsnittene for generelle unntak, vilkår og søke om erstatning som også gjelder. ebookers.no reiseforsikring er forsikret av AGA International SA, nederlandsk Branch, opererer under kontorer på,, Nederland. Registrert i Netherlands Authority for Financial Markets (AFM) 4221TVL (1) 11/14POL AGA International SA som er autorisert av Autorité de Contrôle Prudential i Frankrike og er styrt av Financial Services Authority for forretningsoppførsel i NORGE. 5

sskade Innhold Side 1 1 2

sskade Innhold Side 1 1 2 Fraskrivelse av egenandel for kollisjons sskade Innhold Viktige telefonnumre Oversikt over dekningen Viktig informasjon Definisjon av formulering Generelle unntak Betingelser Søke om erstatning Klage Del

Detaljer

Avbestillingsforsikring for arrangementer

Avbestillingsforsikring for arrangementer P.TMS.NO-11/14 Avbestillingsforsikring for arrangementer Viktig kontakter Policykanselleringer: Kundesstøtte: Krav: e-post via nettstedet på: www.billettservice.no/help/inbenta/inbenta.en-us.html eller

Detaljer

Forsikring Ekstra. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Ekstra Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 40 fga@no.falck.

Forsikring Ekstra. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Ekstra Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 40 fga@no.falck. Viktig kontaktinformasjon Kundeservice: (hvis du har spørsmål vedrørende reiseforsikringen) Telefon: +7 15 000 33 Epost: info@nazar.no Krav: Telefon: +7 23 00 77 0 Epost: claims.fga@no.falck.com 2timers

Detaljer

Forsikring Total. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Total Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 39 fga@no.falck.

Forsikring Total. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Total Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 39 fga@no.falck. Viktig kontaktinformasjon Kundeservice: (hvis du har spørsmål vedrørende reiseforsikringen) Telefon: +7 15 000 33 Epost: info@nazar.no 2timers medisinsk bistand for nødstilfeller: (medisinske akuttilfeller

Detaljer

FORSIKRING DEKNINGSOVERSIKT

FORSIKRING DEKNINGSOVERSIKT FORSIKRING DEKNINGSOVERSIKT For umiddelbar assistanse i forbindelse med innleggelse på sykehus eller ved dødsfall, hjemsendelse til Norge og alternativ losji, bes du vennligst umiddelbart ta kontakt med:

Detaljer

RYANAIR REISEFORSIKRING OG TRAVEL PLUS

RYANAIR REISEFORSIKRING OG TRAVEL PLUS RYANAIR REISEFORSIKRING OG TRAVEL PLUS Ryanair reiseforsikring fordeler* 3 Avbestillingsgebyr KUN15e 3 Tyveri eller tap av dokumenter 3 24 timers medisinsk hjelp 3 Kompensasjon for forsinket bagasje 3

Detaljer

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet gir informasjon om de to forsikringsnivåene

Detaljer

2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection)

2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection) Accidental Damage Protection and Accidental Damage with Theft Protection (forsikring mot skade som følge av uhell og ulykkesskade med tyveribeskyttelse) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet

Detaljer

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no.

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no. Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no. Når vi leier ut en bil til deg, opererer vi som en reservasjonsagent i samarbeid med utleiefirmaet. Derfor må vi forholde

Detaljer

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Gotogate.no.

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Gotogate.no. Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Gotogate.no. Når vi leier ut en bil til deg, opererer vi som en reservasjonsagent i samarbeid med utleiefirmaet. Derfor må vi forholde

Detaljer

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS 1. Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. som handler som Shuttle Direct vil opptre som bestillingsagent ved bestilling av transporttjenester på denne hjemmesiden.

Detaljer

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra.

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. (185NO00200) På beviset/fakturaen vil det fremkomme hvilket produkt og

Detaljer

trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi hjelper deg

trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi hjelper deg trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi hjelper deg Trygghetsavtale Din trygghet når uhellet er ute Områder hvor Trygghetsavtalen er et godt supplement eller det eneste alternativet for god beskyttelse.

Detaljer

Hvorfor Trygghetsforsikring?

Hvorfor Trygghetsforsikring? Hvorfor Trygghetsforsikring? Dekker uhell Fall. og støtskader, væskeskader, lynnedslag og andre plutselige uhell. Dekker tyveri Ved innbrudd i ditt hjem, kontor eller fritidsbolig. Service eller tilsvarende

Detaljer

Trygghetsavtale. Dersom du ønsker full trygghet. Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring

Trygghetsavtale. Dersom du ønsker full trygghet. Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring Trygghetsavtale Dersom du ønsker full trygghet Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring De viktigste fordelene ved Trygghetsavtale Dekker de fleste produktskader som oppstår ved uforutsette

Detaljer

Reiseforsikring PLUSS & TOTAL/BASIS

Reiseforsikring PLUSS & TOTAL/BASIS Reiseforsikring PLUSS & TOTAL/BASIS Ingen egenandel? Forsinket fremmøte? Hjelp på plass? Erstatningsreise? Reis med rett forsikring Europ Assistances reiseforsikring, PLUSS og TOTAL/ BASIS, gir deg omfattende

Detaljer

Definisjoner Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Total. (185NO00201) Reiseforsikring Total 1.1 Omfang reise. Innledende bestemmelser.

Definisjoner Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Total. (185NO00201) Reiseforsikring Total 1.1 Omfang reise. Innledende bestemmelser. Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Total. (185NO00201) På beviset/fakturaen vil det fremkomme hvilket produkt og

Detaljer

PLUSS HIB0900200NOPL Hvem gjelder Pluss for? Når begynner Pluss å gjelde? PLUSS C2. Forsinket fremmøte C1. Reiseavbrudd

PLUSS HIB0900200NOPL Hvem gjelder Pluss for? Når begynner Pluss å gjelde? PLUSS C2. Forsinket fremmøte C1. Reiseavbrudd Europ Assistance reiseforsikring PLUSS HIB0900200NOPL PLUSS er en forsikring/gruppeforsikring for deg som allerede har en grunnleggende helårsreiseforsikring eller reiseforsikring gjennom bruk av kredittkort,

Detaljer

SLIK GJØR DU VED SKADE:

SLIK GJØR DU VED SKADE: SLIK GJØR DU VED SKADE: 1. Ditt produkt skades eller går i stykker. 2. Ring og meld skade på tlf 815 58 610 eller gå inn på www.safetyplus.no 3. Vi gjør en bedømmelse om det går å reparere produktet. Dersom

Detaljer

Vilkår for: 104-8399 BB Finans ASA. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.06.2012

Vilkår for: 104-8399 BB Finans ASA. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.06.2012 Vilkår for: 104-8399 BB Finans ASA Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.06.2012 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo. Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax:

Detaljer

Ulykkesforsikring med livdekning i samarbeid med Eurocard Forkjøpsinformasjon

Ulykkesforsikring med livdekning i samarbeid med Eurocard Forkjøpsinformasjon Ulykkesforsikring med livdekning i samarbeid med Eurocard Forkjøpsinformasjon Om du skal tegne en forsikring er det viktig at du leser denne forkjøpsinformasjonen og leser de fullstendige vilkårene som

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03 FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Danske Bank Innehaver av World Elite Mastercard utstedt av Danske Bank(kortholder) 01.07.2015

Detaljer

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum. Gjelder fra den 1 april 2015

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum. Gjelder fra den 1 april 2015 Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum Gjelder fra den 1 april 2015 1 Forsikringsvilkår Reise-og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum Alminnelige vilkår

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

Vertikal Helse. Forsikringsvilkår. pr. 1.1.2014

Vertikal Helse. Forsikringsvilkår. pr. 1.1.2014 Vertikal Helse Forsikringsvilkår pr. 1.1.2014 Forsikringsgiver er Codan Forsikring Innholdsfortegnelse 1. Generelt om forsikringsvilkårene side 2 2. Bakgrunn side 2 3. Vertikal Helseforsikring side 2 4.

Detaljer

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business. Gjelder fra den 1 april 2015

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business. Gjelder fra den 1 april 2015 Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business Gjelder fra den 1 april 2015 1 Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business Alminnelige

Detaljer

Vilkår for: VISA Gold 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011

Vilkår for: VISA Gold 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011 Vilkår for: VISA Gold 104-7688 Sparebanken Sogn og Fjordane Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: +

Detaljer

Vilkår for: Gullservice 104-7688. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011

Vilkår for: Gullservice 104-7688. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011 Vilkår for: Gullservice 104-7688 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47

Detaljer

Forsikringsbevis LISENSFORSIKRING NBF

Forsikringsbevis LISENSFORSIKRING NBF Norges Bryteforbund Avtalenummer : 116312 Serviceboks 1 Ullevål Stadion Kundenummer: 32317 Gjelder fra og med: 01.09.2014 0855 OSLO Gjelder til og med: 31.08.2015 Utstedt dato: 05.09.2014 Forsikringsbevis

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer