Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler"

Transkript

1 Plus500CY Ltd. Erklæring m persnvern g ckie regler

2 Erklæring m persnvern g ckie regler Denne nettstedet pererer av Plus500CY Ltd. (heretter kalt "vi, ss eller vår"). Det er en av våre regler å respektere den frtrlig arten av infrmasjnen g persnvernen av menneskenes. Vi er gså bundet av prinsippene sm står i Lven av Behandlingen av den Persnelle Data (Vernen av mennesket) fra 2001 g de EU e-persnvern Direktiv. Denne erklæring av Persnvern g Regler besrkiver på hvilken måte vi styrer g verner den persnelle infrmasjn du gir til ss g sm vi har m våre kunder ("Regler"). Om du visiterer vårt nettstedet g bruker våre tjenester, da blir du enig med våre Regler. Disse reglene er mdifisert av g til, så at å ta hensyn til de frandringene av våre perasjner g prinsipper. Vi gså gir det fr å bli sikker at nettstedet har de samme g riktige frandringer sm gså ppstår i lv, teknlgi g business miljø. All infrmasjn sm vi har, skal styres av våre mest aktuelle Regler. Ved lasting ned den Plus5000 Trading prgram er du enig med med våre Persnver g ckie regler. Hva slags infrmasjn vi samler? Du gir ss den persnelle infmasjn gjennm den knt søknadsprssesseness, sm vi krever å behlde. Vi als styrer infrmasjn fra deres handelsaktivitet, bruk av nettstedet g ckie regler (se nedenfr). Når du visiterer vårt nedttsted eller bruker våre tjenester, kan vi gså registrerer deres IP adresss, en enestående identifikatr fr deres datamaskin eller en annen adgang instrument (sm fr eksempel en ipad eller iphne). Fr kvalitet g kntrll hensikt, kan vi gså vervåke g registrere diskusjnene med Dere. Sjenerelt sagt, er denne infrmasjn fått etter at du er enig å registrere sm en kund av vår g bruker våre tjenester. De instillingen av den ckie tillatelse in vår søkeprgram skal be dere fr å være enig med vår ckie regler. Hvr bruker vi dette? Vi bruker infrmasjnen m dere på den følgende måter: Vi bruker deres persnlige detaljene sm var tidligere fått fra andre kilder fr å tilfredsstille de regulerings- g de juridiske, fr markedsføring, administrasjn g kunde service, fr å skre ss at innehldet g tjenestene s vi tilbyr til dere passer gdt fr dere, fra sysnpunket av deres behv g interesser. Vi ppbevarer infrmasjnen fr en rimelig peride fr disse frmålene. Vi kan ha behv fr å dele din infrmasjn med våre Plus500CY Ltd. is licensed and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Cmmissin as a Cyprus Investment Plus500CY Ltd. Statement n Privacy and Ckie Plicy v1 1

3 tjenesteleverandører g agenter. Sjenerelt sagt, krever vi at tredjeparts rganisasjner sm tar seg av eller får persnlige pplysninger sm tjenesteytere erkjenner sin taushetsplikt g frplikter segselv til å respektere menneskets rett til privatliv g kmme i samsvar med Data Vern prinsipper inkludert disse Regler. Vi eller våre agenter sm virker på vegne av ss kan: utføre identitifisering av penger hvitvaskingr g bedrageri frebyggende søkkelser g kan gi dine pplysninger til andre knsernselskaper g andre rganisasjner (inkludert plitiet) sm er invlvert i bedrageri frebygging g avdekking sm kan bruke deres infrmasjn på samme måte; undersøke kredittverdighet g dermed kan ta kntaktmed banker, finansinstitusjner g kredittpplysningsbyråer; Vi kan bruke infrmasjnen du gir ss til å sende deg SMS eller e-pst kmmunikasjn fr deg å se, g dette inkluderer, men er ikke begrenset til, margin samtaler eller annen infrmasjn. Ved å gi ss dine persnlige infrmasjn sm du er enig med ss til vår behandling av dine persnpplysninger fr de vennevnte frmål. Du gdtar gså med vår verføring av infrmasjn, fr de vennevnte frmål, til land eller jurisdiksjner sm kanskje ikke gir samme grad av datavern sm Kyprs. Taushetsplikt g Persnlig data vern Selskapet kan samle kundeinfrmasjn direkte fra Kunden (i hans fullført Kntåpnings Søknadsskjema eller annet) eller fra andre persner, inkludert, fr eksempel, kredittpplysningsbyråer, svindel frebygging byråer, banker, andre finansinstitusjner, tredjeparts- autentiserings tjenesteleverandører g tilbydere av ffentlige registre. Den Kunde infrmasjn sm Selskapet har, skal behandles av Selskapet sm knfidensielt g vil ikke bli brukt til andre frmål enn i frbindelse med reguleringen, administrasjnen g frbedringen av Tjenestener, fr antihvitvasking av penger g due diligence søkelser frmål, fr frskning g statistiske frmål g fr markeds føringsfrmål. Infrmasjnen sm er allerede in den ffentlige mråde, eller sm allerede er eid av Selskapet uten taushetsplikt, vil ikke bli ansett sm knfidensiell. Selskapet har rett til å utlevere kundepplysninger (herunder innspillinger g dkumenter av knfidensiell art, kredittkrt detaljer) i følgende tilfeller: Når det kreves av lven eller av en rettskjennelse av en kmpetent dmstl. Når den er spurt av CySEC eller en annen tilsynsmyndighet fr å ha kntrll eller jurisdiksjn ver Selskapet eller av Kunden av eller deres samarbeidspartnere sm har i sine mråd ne av Selskapets kunder. Til de relevante myndigheter fr å etterfrske eller frhindre svindel, hvitvasking av penger eller annen ulvlig aktivitet. I en slik grad sm med rimelighet er nødvendig, sm fr eksempel fr å utføre Ordre g til hensikter i frhld til bestemmelsen av Tjenestene. Å prvide kreditt referanse til svindel frebyggende byråer, tredjepartsautentisering tjenesteleverandører, banker g andre finansinstitusjner fr kreditt Plus500CY Ltd. is licensed and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Cmmissin as a Cyprus Investment Plus500CY Ltd. Statement n Privacy and Ckie Plicy v1 2

4 søkkelse, svindel frebygging, anti-hvitvasking av penger frmål, identifikasjn eller due diligence søkkelser av Kunden. Fr å gjøre dette, kan de verifisere detaljenesm Kunden leverte mt eventuelle pplysninger på en database (enten ffentlig eller på annen måte) sm de har tilgang til. De kan gså bruke Kundens infrmasjn i framtiden fr å bistå andre selskaper fr verifiserings hesikt. Et pptak av søket vil bli ppbevart av selskapet. Til Selskapets prfesjnelle rådgivere, hvis den relevante faglige persn skall infrmeres m den knfidensielle art av den slike infrmasjn g frplikte seg til taushetsfrpliketlese, sm er called heretter krav gså. Til andre tjenesteleverandører sm skaper, ppretthlder eller behandler databaser (enten elektrnisk eller ikke), tilbyr rekrd pbevaring tjenester, e-pst verføringstjenester, meldingstjenester eller lignende tjenester sm tar prøver å bistå selskapet å samle inn, lagre, behandle g bruke Kunde infrmasjn eller få i kntakt med Kunden eller frbedre tilbudet av Tjenestene under denne Avtalen. Til en Næringsdrivende Oppbevaringssted eller lignende under Frrdning (EU) nr 648/2012 fra Eurpaparlamentet g Eurpeiske Rådet fra den 4.juli 2012 på OTCderivater, sentrale mtparter (CCP) g næringsdrivende ppbevaringssted (TRS) (EMIR). Til andre tjenesteleverandører sm har statistiske hesikter fr å frbedre Selskapets markedsføring, i et slikt tilfelle at dataene vil bli gitt i en samlet frm. Til markedsundersøkelsene call sentre sm gir telefn- eller e-undersøkelser med hensikten til å frbedre tjenestene i Selskapet, g i et slikt tilfelle bare de kntaktdetaljene dataene vil bli gitt. I tilfellene da det er nødvendig fr at Selskapet til å frsvare segselv eller å utøve sine juridiske rettigheter til nen rettsak eller vldgiftsdmmer eller Ombudet eller ffentlig myndighet. På Kundens frespørsel eller med Kundens samtykke. Til en Partner i Selskapet eller andre selskap i samme knsern av Selskapet. Til etterfølgere eller representanter eller transferees eller kjøpere, med en skriftlig varsel av ti Arbeids Dager til Kunden. Dersm Kunden er en fysisk persn, vil selskapet bruke, ppbevare, behandle g ta seg av den persnlig infrmasjn gitt av Kunden, i frbindelse med ytelse av Tjenester, i henhld til lven av Behandling av Persnpplysninger (Beskyttelse av Individual) fra 2001 g Selskapet er frpliktet til å levere til Kunden, på frespørsel, med en kpi av persnpplysninger sm det hlder m Kunden (hvis nen), frutsatt at kunden betaler et administrasjnsgebyr. Hvid du inngår denne Avtalen, vil Kunden være enig til versendelse av Kundens persnpplysninger utenfr EØS-mrådet, i henhld til bestemmelsene i behandling av lven av Persnpplysninger (Beskyttelse av menneskenet) fra 2001 fr de alleredde navnet hensikter. Telefnsamtaler mellm Kunden g Selskapet kan registreres g ppbevares av Selskapet, g innstillinger vil være den eneste eiendm av Selskapet. Kunden aksepterer slike instillinger sm bevis av Ordrene eller samtaler så innspilte. Kunden gdtar at Selskapet kan, med heniskten å administrere vilkårene i Avtalen, av g til, ta direkte kntakt med Kunden via telefn, faks, e-pst, eller pst. Bruk g management av ckies Vi kan få pplysninger m deg ved å gå inn i cky-ene (tekstfiler sm lagres av deres datamaskin eller andre tilgang enhet) når du besøker vår hjemmeside eller bruker våre Plus500CY Ltd. is licensed and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Cmmissin as a Cyprus Investment Plus500CY Ltd. Statement n Privacy and Ckie Plicy v1 3

5 tjenester. Ckies lagrer små biter av infrmasjn, fr eksempel navn g e-pstadresser. Vi kan gjøre dette ved hjelp av radifyr (gså kjent sm klare GIF eller web bugs). Disse webfyrer lagrer ikke ne ytterligere infrmasjn på deres datamaskinen, men, ved å kmmunisere med våre ckies på din datamaskin, kan de huske ting m vår hjemmeside sm vi bruker til å frbedre deres bruker pplevelsen. Vi bruker funksjnalitets ckies fr å analysere hvrdan søkerene bruker hjemmesiden vår g fr å vervåke nettstedets ytelse g funksjn. Dette gir ss muligheten til å gi en høy kvalitet av kundepplevelse ved en raskt identifisering g løse eventuelle prblemer sm ppstår. Fr eksempel kan vi bruke prestasjn ckies fr å hlde versikt ver hvilke sider er de meste ppulære, g hvilken metde fr å kble mellm nettsidene sm er mest effektiv. Funksjnalitet ckies er brukt av Plus500 Trading Platfrm fr å tillate ss å huske dine preferanser g å identifisere deg sm bruker, å sikre infrmasjnen din at den er sikkert g å drive på en mer pålitelig g effektiv måte. Fr eksempel, ckies hjelpen dre med tiden når du skriver inn ditt brukernavn hver gang du åpner den Trading Platfrm, g husker dine preferanser, fr eksempel hvilke språk du ønsker å se når du lgger inn i vår hjemmeside. Du kan slette ckies på hvilken tid du ønsker, ved hjelp av innstillingene i deres nettleser. Du kan gså bruke nettleseren deres til å deaktivere ckies, selv m dette nettste g andre nettsteder kan ikke da fungere nrmalt, hvis du gjør dette, g du kan ikke være i stand til å lgge på. Ytterligere infrmasjn m ckies sletting eller kntrllering er tilgjengelig på Dette nettstedet bruker Ggle Analytics, en web analyse netttjeneste levert av Ggle, Inc. ("Ggle"). Ggle Analytics bruker "analytiske ckies" lcalisert på din datamaskin, fr å hjelpe nettstedet å analysere en brukers bruk av nettstedet. Infrmasjnen sm ckien m din bruk av nettstedet (inkludert din IP-adresse) kan verføres til Ggle g lagres på deres servere. Ggle kan bruke denne infrmasjnen til å vurdere din nettside bruk, lage rapprter m aktiviteten på nettstedet g yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på nettstedet g internett bruk. Ggle kan gså verføre denne infrmasjn til tredjeparter dersm det er nødvendig fr å gjøre det ved lv, eller dersm slike tredjeparter behandler infrmasjnen på vegne av Ggle. Ggle vil ikke knytte din IP adresse med andre data hldt. Hvis du bruker dette nettstedet, er du enig til behandling av data m deg av Ggle, på den måten g fr hensiktent sm er beskrevet venfr. Hvrdan vi beskytter deres infrmasjn? Vi tar de nødvendige tiltak fr å sikre at infrmasjnen du ppgir til ss er sikkert, nøyaktig, ppdatert g ppbevart bare så lenge det er nødvendig fr de hensiktene sm er angitt, g i samsvar med eventuelle regler av begrensing. Det er hldt i sikre datalagre g underlagt prsedyrer fr å hindre utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade. Du har rett til å be m en kpi av den infrmasjnen vi har m deg (sm vi kan kreve en liten avgift) g fr å krrigere hva sm helpst feil i infrmasjnen. Vennligst gi ss Plus500CY Ltd. is licensed and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Cmmissin as a Cyprus Investment Plus500CY Ltd. Statement n Privacy and Ckie Plicy v1 4

6 beskjed m eventuelle adresseendringer eller andre persnlige frhld å gi ss mulighetentil å ppretthlde en riktig data arkiv. Når g på hvilken måte skaldu ta knkat med ss Hvis dine persnlige pplysninger endres, hvis du har hva sm helpst spørsmål m hvrdan vi bruker din infrmasjn, eller hvis du ønsker å hjelpe ss med å frbedre diss Regler, vennligst gi ss beskjed ved å kntakte ss på: Plus500CY Ltd. is licensed and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Cmmissin as a Cyprus Investment Plus500CY Ltd. Statement n Privacy and Ckie Plicy v1 5

7 Plus500CY Limited is authrised and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Cmmissin, CIF Licence N 250/14. Plus500CY Ltd. 1 Siafi Limassl 3042 Plus500CY Ltd. is licensed and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Cmmissin as a Cyprus Investment Plus500CY Ltd. Statement n Privacy and Ckie Plicy v1 6

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg?

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg? Personvernerklæring 1. Innledning Vi er Supplies Distributors SA, som har registrert kontor i rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, registrert i handelsregisteret i Liège under nr. 208.795, MVA-nr.

Detaljer

Johnson Controls personvernerklæring

Johnson Controls personvernerklæring Johnson Controls personvernerklæring Johnson Controls, Inc. og deres tilknyttede selskaper (i sin helhet kalt Johnson Controls, vi, oss eller vår) tar personvern på alvor og er forpliktet til å behandle

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211 peridisk kntrll Veiledning bransjens Web-baserte InternKntrll Nelf g Prfsys AS Ver. 0702 Hva er NELFO Integratr IKK? Hva er - g Hvrfr IKK? IKK, InternKntrll Kunde, peridisk kntrll av el-anlegg Systematiske

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Personvern og sikkerhet

Personvern og sikkerhet Personvern og sikkerhet Formålet med personvern er å verne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger

Detaljer

REGLER FOR PERSONVERNOG COOKIES (INFORMASJONSKAPSLER) ZARA

REGLER FOR PERSONVERNOG COOKIES (INFORMASJONSKAPSLER) ZARA REGLER FOR PERSONVERNOG COOKIES (INFORMASJONSKAPSLER) ZARA 1. Hver gang du bruker dette nettstedet, er du bundet til de reglene for personvern og cookies som er gyldige i det øyeblikket, og du bør sjekke

Detaljer

Juridisk informasjon, merknader og lisens

Juridisk informasjon, merknader og lisens Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale

Detaljer

Spesialpedagogikk som virker!

Spesialpedagogikk som virker! Spesialpedaggikk sm virker! (del1) Einar Hansen, rektr, Hllenderhaugen sklesenter 01.08.2014 Hvem har ansvaret Side 2 Screening g tiltakspakke sm virker! Side 4 Hindringer fr læring Side 5 Hvr er hindringen

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED Side nr 1 av 8 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE. 1 Hensikt med veiledning (frmål)...3 2 Ansvar...3 3 Virkemråde:...3 4 Definisjner...3 Brannredningsareal...3 Mindre arrangement

Detaljer

Lastebildekk og drivstoffbesparelser. fa klarhet i begrepene én gang for alle

Lastebildekk og drivstoffbesparelser. fa klarhet i begrepene én gang for alle www.prinfhbr.dk 130092 NO Sant eller usant? Lastebildekk g drivstffbesparelser fa klarhet i begrepene én gang fr alle Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, 63000 Clermnt-Ferrand,

Detaljer

Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi smittehygiene og fiskevelferd

Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi smittehygiene og fiskevelferd Rapprt 13 2011 Veterinærinstituttets rapprtserie Nrwegian Veterinary Institute Reprt Series Utvikling av fremtidens brønnbåtteknlgi smittehygiene g fiskevelferd Arve Nilsen Stine Gismervik Eirik Biering

Detaljer

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer.

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer. Idebank til fadderrekrutteringsuken 8.-15. desember På lkale samlinger vil brødre g søstre sm har meldt seg sm ververe få materiell fra SOSbarnebyer: fadderbrsjyre med vervekupng g skisse ver en barneby.

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 11/00906 Dato for kontroll: 27.09.2011 Rapportdato: 13.08.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Skattedirektoratet Sted: Oslo Utarbeidet av: Renate Thoreid Lars-Otto Nymoen Jørgen

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

Bestemmelser for utdanning i Forsvaret

Bestemmelser for utdanning i Forsvaret Bestemmelser fr utdanning i Frsvaret fastsettes til bruk i Frsvaret Akershus festning, 10. desember 2012 Luise Kathrine Dedichen Kntreadmiral Sjef Frsvarets høgskle Bestemmelser fr utdanning i Frsvaret

Detaljer

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE Samlerapport, juni 2014 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: Pb 8177 Dep, 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no Telefon: 22 39 69 00 Faks: 22

Detaljer

ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1

ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1 ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK Side 1 INNHOLD INNLEDNING... 5 ARTIKKEL I DEFINISJONER... 6 ARTIKKEL II PÅBEGYNNE OG VEDLIKEHOLDE REPRESENTANTSKAPET DITT... 8 II.1. Forholdet mellom deg og

Detaljer

Hva vet appen om deg? Kartlegging av personvernutfordringer knyttet til mobilapplikasjoner

Hva vet appen om deg? Kartlegging av personvernutfordringer knyttet til mobilapplikasjoner Hva vet appen om deg? Kartlegging av personvernutfordringer knyttet til mobilapplikasjoner Atle Årnes og Catharina Nes 15. september 2011 Sammendrag Mobilapplikasjoner, såkalte apps, er et marked i kraftig

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet [Sett inn korttittel på studien Hoveddel - sett inn dato] Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet [Fjern den merkede teksten og hakeparentesen og sett inn din egen tekst: Bruk minimum 12 pkt.

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer