Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato Første utgave F. Hinrichsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen"

Transkript

1 Kvalitetshåndbk fr BVS Basert på ISO 90;2008 Utgave Nr. Revisjns dat Kmmentarer Gdkjent Første utgave

2 Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat: Gdkjent av: 1. Omfang Litt m BVS Generelt m Kvalitetssikring Tillatte utelukkelser Systemreferanser Termer g Definisjner Kvalitetsledelse g Systemer Generelle krav Generelle krav til dkumentasjn Ledelsens ansvar Ledelsens frpliktelser Kundefkusering Kvalitetsplitikk Visjn Kvalitetsplitikk g målsetting Planlegging Kvalitetsmål Kvalitetsplanlegging Administrasjn Generelt Ansvar g myndighet Ledelsens representant Intern kmmunikasjn Dkumentasjn Dkumentkntrll Registreringer Ledelsens gjennmgang Generelt Basis fr gjennmgang Behandling av resultater Ressurser Fremskaffelse av ressurser Menneskelige ressurser Utnevnelse av persnell Opplæring, bevisstgjøring g kmpetanse Infrastruktur Arbeidsmiljø Prduktgjennmføring Planlegging av prsessgjennmføring Kunderelaterte prsesser Identifisering av krav Gjennmgang av krav til prdukter Kmmunikasjn med kunde Utvikling g knstruksjn Innkjøp Kntrll av innkjøp Innkjøpsinfrmasjn Verifikasjn av innkjøpte prdukter Tilvirkning g tjenesteytelse Kntrll av drift Validering av prsesser fr tilvirkning g tjenesteytelse Identifikasjn g sprbarhet Kvalitetshåndbk Side 2 av 16

3 Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat: Gdkjent av: Kundens eiendeler Håndtering av prdukter Kntrll av vervåking g måleutstyr Kntrllmåling, analysering g frbedringer Planlegging Kntrllmåling g vervåking Kundetilfredshet Interne revisjner Kntrllmåling g vervåking av prsesser Kntrllmåling g vervåking av prdukter Avviksbehandling Analysering av data Frbedringer Planlegging av kntinuerlig frbedring Krrigerende tiltak Frebyggende tiltak Sentral gdkjenning, Statens byggtekniske etat Sertifiseringer Kvalitetshåndbk Side 3 av 16

4 Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat: Gdkjent av: 1. Omfang 1.1. Litt m BVS Selskapet ble etablert i 2002 med frmål å være en ttalleverandør av brann- g ventilasjnsprdukter, tilby ttaltjenester innen brannsikring g rådgivende knsulenttjeneste innen nevnte fagmråder. BVS er en prdusent g ttalleverandør av brann- g ventilasjn til Offshre, Onshre g Shipping. BVS tilbyr prduktleveranse, engineeringsarbeid, mntasje g service av brannsikringsutstyr. BVS representerer flere betydelige eurpeiske prdusenter. Disse er alle underlagt strenge kvalitetsnrmer. Vår adresse er BVS AS Nedre Banegate 19 NO-44 STAVANGER Tel.: Faks: E-pst: Hjemmeside: Generelt m Kvalitetssikring Kvalitetssikring (KS) bygger på enkle velprøvde rganisasjnsprinsipper nedfelt i standarder g er et effektivt system fr å verføre eksterne g interne krav til praktisk handling i bedriften. KS er rettet mt de prsesser sm skal sikre ss frnøyde kunder g eiere, gde prdukter g riktige leveranser. Sm grunnleggende frutsetninger fr vårt ks-system gjelder: Målgruppe er alle ansatte. Utgangspunkt er eksterne krav i frm av standarder g spesifikasjner. Offentlige lver g frskrifter. Bygger på å sette mål g velge strategi, planlegge g følge pp planer, frebygge, avdekke g krrigere avvik. Krever styring fr å kunne fungere. Krever dkumentasjn av hvrdan den fungerer i bedriften. Kvalitetshåndbk Side 4 av 16

5 Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat: Gdkjent av: Disse prsessene er sm vist i følgende figur; GRØNN - Aktivitet RØD Ledelse SORT Utførelse BLÅ Resultat Kvalitets manual, kvalitets plitikk, HMS plitikk, generell administrasjn, ressurser, finans mål, ledelsens gjennmgang, interne revisjner, pplærings prgrammer Myndighets krav Lver g frskrifter Kunde krav Kntrakt gjennmgang Kvalitetsplanlegging Ordre behandling Kmpetanse Innkjøp Arbeids frberedelser Vedlikehld utstyr Reparasjn utstyr Salg Rapprtering Spesifikasjner Kntrakts krav Utføre slutt kntrll Kunde krav Salg Markedsføring Mtta ppdrag Utførelse av ppdrag Slutt kntrll Kunde aksept Kstnads estimater Planer Signert rdrer Kntrakt gjennmgang Prduksjnsplaner Ordre bekreftelser Dkumentasjn ihht krav Oppgradert utstyr ihht myndighetskrav Rapprter Annen dkumentasjn ihht krav Fakturering Rapprtering g kntrll av avvik, krrektive g frebyggende tiltak, gjennmgang av resultater fra kundetilfredshet målinger fører til frbedringer g økt kmpetanse Tilfredse kunder BVS har laget denne kvalitetshåndbken i samsvar med NS-EN ISO 90;2008, samt Frskrift m Internkntrll Tillatte utelukkelser Para. 7.3 Utvikling g Knstruksjn Kvalitetshåndbk Side 5 av 16

6 Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat: Gdkjent av: 2. Systemreferanser Den nrmative referansen fr BVS kvalitetssikringssystem er NS-EN ISO 90;2008, kvalitetsledelse, systemer, prinsipper g vkabular 3. Termer g Definisjner Kvalitetssikringssystemet er laget med det frmål å møte termer g definisjner sm ppgitt i NS-EN ISO 90;2008 Organisasjnstermene sm er brukt i dette kvalitetssikringssystem er Leverandør Organisasjn Kunde hvr rganisasjn er den enhet sm er beskrevet i denne manual. 4. Kvalitetsledelse g Systemer 4.1. Generelle krav Kvalitetsledelse er et vesentlig element i bedriftens filsfi g bedriftskultur g derfr en av ledelsens primærppgaver. Ansvaret fr utfrming ligger CEO fr BVS AS. Gjennmføring av kvalitetsplitikken ligger hs den øverste ledelse. Implementering av styringssystemet skal medvirke til å øke lønnsmhet, knkurranseevne g bedre bedriftskulturen. Kvalitetsmålene skal nås gjennm å arbeide etter retningslinjene i denne håndbka slik at ppgavene løses effektivt iht. spesifiserte krav, kundens behv g gjøres riktig hver gang. Regelmessig revisjn skal sikre at systemet kntinuerlig vedlikehldes g frbedres Generelle krav til dkumentasjn Kvalitetshåndbken er laget ut i fra bedriftens rganisasjn g persnalressurser. Systemet er beskrevet slik at en kan finne fram til deler g prsedyrer fr bruk i det daglige arbeidet. Bken har disse bruksmrådene: - håndbk fr medarbeidere. - grunnlag fr pplæring - dkumentasjn verfr kunder, myndigheter g andre sm krever det - grunnlag fr frbedringer. Bken revideres g vedlikehldes av KS/HMS ansvarlig. Endringer skal gdkjennes av CEO. Kvalitetshåndbk Side 6 av 16

7 Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat: Gdkjent av: Håndbken innehlder ikke knfidensielle pplysninger g kan således distribueres eksternt til kunder eller andre sm ber m det. Eksterne eksemplarer vedlikehldes ikke. Detaljerte prsedyrer g instrukser g Sikkerhetsmanual er utviklet med basis i kvalitetshåndbken. Infrmasjn m disse dkumenter er tilgjengelig på frespørsel. Ansvaret fr å implementere innhldet i håndbken følger linjen i rganisasjnen. 5. Ledelsens ansvar 5.1. Ledelsens frpliktelser Øverste ledelse i BVS AS skal synliggjøre sine frpliktelser vedrørende utvikling g frbedring av kvalitetssikringssystemet ved å: kmmunisere viktigheten av å møte kunde g myndighetskrav til rganisasjnen etablere kvalitetsplitikk g kvalitetsmål gjennmføre ledelsens gjennmgang av kvalitetssikringssystemet sørge fr at nødvendige ressurser er til stede sørge fr nødvendig pplæring g kmpetanse 5.2. Kundefkusering Øverste ledelse skal frsikre at kunders krav g frventninger er fastslått g dkumentert i avtaler, rdre g spesifikasjner g at disse blir ppfylt med mål m å ppnå kundetilfredshet. Vår kundebehandling skal gjenspeile at kundeljalitet g kundetilknytning avhenger like mye av service sm av kvalitet på levert prdukt. Klager eller kmmentarer fra kunder vurderes sm verdifull infrmasjn fr frbedring g skal behandles deretter. Vi skal kntinuerlig frbedre g frnye ss fr å skape knkurransefrtrinn fr våre kunder g fr ss selv Kvalitetsplitikk Visjn BVS AS skal utvikles til å bli en av hvedaktørene innen brannsikring g at selskapet skal bli en fretrukket samarbeidspartner g leverandør til våre kunder. Våre tjenester skal bidra til høyere verdiskapning fr våre kunder g en akseptabel inntjening fr våre eiere. Selskapet skal bygge pp et nettverk av høyt kvalifiserte g effektive underleverandører med erfaring g kjennskap til industriens takt g tne Inngå strategiske allianser g kundefrhld sm sikrer selskapet en bred plattfrm g muligheter fr variasjner ved svingninger i markedet Det er styrets ambisjn å ppnå bedriftens vedtatte visjn. Fr å møte denne er det av avgjørende betydning at bedriften etablerer g kntinuerlig vedlikehlder et mfattende g praktisk styringssystem sm mfatter kvalitetsaspekt fr alle nivåer g alle funksjner i bedriften. Kvalitetshåndbk Side 7 av 16

8 Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat: Gdkjent av: Kvalitetsplitikk g målsetting Vårt uttalte mål er å levere frventede varer g tjenester til avtalt tid. Våre kunder skal vite at BVS er synnymt med gd servise g et faglig høyt nivå. Alle våre medarbeidere har riktig g nødvendig kmpetanse fr å utføre de jbbene de blir satt til. Ledelsen i BVS har fastlagt bedriftens målsetting g definert krav g retningslinjer fr de frskjellige frretningsmråder med hensikt å ppnå en lønnsm, effektiv g kvalitetsbevisst virksmhet. Kvalitet er definert til å være ledelsesverktøy fr bedriften g gjrt gjeldende fr det persnell sm leder, utfører g verifiserer arbeid sm innvirker på kvalitet. Etablerte styringssystem i frm av prsedyrer g retningslinjer er tilpasset denne filsfi g skal ivareta at denne målsetting er frstått, etterlevd g vedlikehldt i alle rganisasjnsledd. Bedriftens prdukt skal være kvalitetsmessig tilpasset markedets behv g møte den kravstandard sm er avtalt Planlegging Kvalitetsmål Følgende mål er fast definert: Utføre service g markedsføre prdukter g tjenester sm møter kundens behv g er i verensstemmelse med spesifiserte krav. Ha et mdømme sm en trverdig leverandør. Levere til avtalt tid, til knkurransedyktige priser g med kstnader sm gir best mulig avkastning. BVS AS skal være en trygg g sikker arbeidsplass g skal arbeide aktivt fr å unngå skader. Hlde sykefraværet i bedriften lavest mulig g alltid lavere enn landsgjennmsnittet. Oppretthlde et tillitsfullt samarbeid med ansatte, samarbeidspartnere, kunder g myndigheter. Sette fkus på kunde tilfredshet. Spesifikke årlige mål blir definert i ledelsens gjennmgang Kvalitetsplanlegging Avvik i frhld til definerte kvalitetsmål skal rapprteres på ledermøte. Ledelsen vil initiere tiltak med det mål å eliminere gjentakelser g på den måte ppnå kntinuerlige frbedringer. Endringer i kvalitetssystemet g nye rutiner vil bli infrmert til alle ansatte. Nyansatte vil bli gitt pplæring i det implementerte kvalitetssystem. Prsjekt relaterte kvalitetsplaner vil bli laget ved behv g/eller påkrevd av kunde spesifikasjner Administrasjn Generelt Administrasjn av kvalitetssikringssystemet er definert i ansvars g myndighetsmråder sm vist i de følgende punkter samt rganisasjnskart. Kvalitetshåndbk Side 8 av 16

9 Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat: Gdkjent av: Styret CEO HMSK Øknmi Administrasjn Salg Markedsføring Prsjektleder Offshre Prsjektleder Onshre Prsjektleder Shipping Service/Mntasje Ansvar g myndighet Ansvar, myndighet g samarbeidsfrhld fr persnell sm leder, utfører g verifiserer arbeid sm innvirker på kvalitet, er fastlagt g dkumentert i rganisasjnskart g funksjnsbeskrivelser Ledelsens representant Øverste ledelse i BVS utpeker en persn i ledelse gruppen sm ansvarlig fr kvalitetssikringssystemet. Denne har myndighet til å utføre dette arbeidet uten å ta hensyn til ansvar g myndighet gitt eventuell i annen funksjn. Administrasjnsleder er utpekt til ledelsens representant. Stilling sm leder av styringssystemet er gitt sm HMSK ansvarlig med ansvar g myndighet sm følger: sikre at prsessene angående kvalitetssikringssystemet blir etablert g vedlikehldt rapprtere til øverste ledelse m status på kvalitetssikringssystemet inkludert behv fr frbedringer bevisstgjøre g implementere kvalitetssikringssystemet i rganisasjnen Intern kmmunikasjn Intern kmmunikasjn sm har relevans til et ppdrag skal arkiveres i rdremappe. Kmmunikasjn sm har relevans til den daglige drift, inkludert styringssystem skal arkiveres i administrasjns fil på server. Annen intern kmmunikasjn blir gitt i jevnlige møter med de ansatte. Det avhldes prduksjns møter hvr CEO g prsjektleder deltar Dkumentasjn Kvalitetshåndbken er den verrdnede del av systemdkumentasjnen sm angir kvalitetsplitikken g beskriver rganisasjnens styringssystem. Kvalitetshåndbk Side 9 av 16

10 Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat: Gdkjent av: Nivå 2 prsedyrer innehlder bedriftsavhengige g systemavhengige prsedyrer sm beskriver gjennmføring av de viktigste prsesser g klarlegger ansvar. Prsedyrene kntrlleres av aktivitets ansvarlig g gdkjennes av CEO eventuelt annen lederfunksjn. Funksjnsbeskrivelser gir versikt ver bedriftens ansatte/funksjner med definering av ansvar g myndighetsmråde. Nivå 3 er arbeidsbeskrivelser, tekniske beskrivelser g administrative bestemmelser sm nivå 2 prsedyrene henviser til. Referansedkumenter er faglitteratur, standarder, kmpendier g sluttdkumentasjn sm ppstår ved etterlevelse av styringssystemet. Kvalitetshåndbk, prsedyrer g stillingsinstrukser er tilgjengelig på bedriftens datasystem. Disse regnes sm riginal g er lagret sm pdf fil. Dkumenter sm blir gitt ny revisjn skal legges inn på relevant fil sm pdf fil. Kpi av systemet kan distribueres eksternt etter avtale med ledelsen (ved nye revisjner blir disse ikke vedlikehldt) Dkumentkntrll Alle dkumenter sm er beskrevet i kvalitetssikringssystemet g sm kan relateres til å ha innvirkning på kvalitet skal kntrlleres. En nærmere definisjn av disse er beskrevet i prsedyre fr dkumentkntrll g registreringer, BVS-PR-009. Hensikten med dkumentkntrll er å sikre at dkumenter er; gjennmgått g gdkjent før utgivelse at kun gjeldene utgave er aktivt i bruk å sikre at dkumenter er gyldige, identifiserbare g sprbare å sikre at eksterne dkumenter blir identifisert g distribuert til riktig persnell Registreringer Dkumenter sm er beskrevet i prsedyre fr dkumentkntrll blir registrert. Registreringer ppbevares slik at det ikke er fare fr ttal ødeleggelse Ledelsens gjennmgang Generelt Ledelsen i BVS utfører en ttal gjennmgang av kvalitetssikringssystemet minimum en gang i året. Denne gjennmgangen blir utført ihht prsedyre fr Ledelsens gjennmgang. Resultater fra gjennmgangen blir dkumentert g registrert Basis fr gjennmgang Basis fr gjennmgang er revisjnsresultater, tilbakemelding fra kunder, status prduksjn, status underleverandører, status HMS, prsess- g prdukt avvik g ppfølging fra frrige års gjennmgang. En fast agenda er etablert fr ledelsens gjennmgang. Kvalitetshåndbk Side 10 av 16

11 Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat: Gdkjent av: Behandling av resultater Rapprt fra gjennmgang definerer de frbedringsprsesser sm skal utføres. Det blir definert hvem sm har ansvar g tidsplan fr gjennmføring. Sluttresultat skal verifiseres av ledelsen. 6. Ressurser 6.1. Fremskaffelse av ressurser Ansvarlige enheter i rganisasjnen bestemmer ressursbehv fr sine ansvarsmråder. Disse baseres på de gjeldene budsjetter g på eksisterende g planlagt rdrereserver. Budsjetter blir gdkjent av styret Menneskelige ressurser Utnevnelse av persnell Kriterier g krav sm blir brukt hs BVS ved utnevnelse av persnell i de frskjellige psisjner er en eller flere av følgende: at persnen har utdannelse g/eller nødvendige kvalifikasjner i henhld til stillings krav at persnen har relevant erfaring ansiennitet i firmaet menneskelige faktrer Opplæring, bevisstgjøring g kmpetanse BVS har et system fr rekruttering g pplæring sm sikrer at medarbeiderne har nødvendig kmpetanse fr å ppnå kvalitet på prdukter g tjenester, fr verhldelse av målsettinger g av lver g frskrifter. Gjennm intern utlysning infrmeres det m nye g ledige stillinger. Opplæringsbehv skal vurderes minst en gang årlig. Opplæringsbehvet avdekkes gjennm medarbeidersamtaler eller annen kntakt med nærmeste verrdnede. Det ppstår gså ved innføring av nye prdukter, ny teknlgi g nye arbeidsmetder. Avdelingsledere er ansvarlig fr å kartlegge pplæringsbehv g gjennmføre pplæringstiltak i egen avdeling. Sammen med fadder gjennmgår den nyansatte i verkstedet et fast pplæringsprgram. Presentasjn av relevante persner, prdukter, prsesser g praktiske gjøremål, deri gså gjennmgang av pplæringsbehv. Nyansatte i administrative stillinger blir presentert fr alle ansatte g deretter vist de frskjellige rutiner. Kvalitetsansvarlig gjennmgår kvalitetssystemet med den nyansatte. Fadder i stillinger er nærmeste verrdnede Infrastruktur Basert på eksisterende g estimerte rdrer blir det på ledermøter evaluert behv fr, g status fr ressurser. Resultat av denne evalueringen blir vurdert i frbindelse med kmmende års budsjettarbeid. Ressurser er definert sm persnale, lkaler, utstyr g maskiner. Firmainfrmasjn er kmmunisert til eksisterende g ptensielle nye kunder på internett adresse eller via presentasjner. Kvalitetshåndbk Side 11 av 16

12 Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat: Gdkjent av: 6.4. Arbeidsmiljø BVS har utviklet g implementert rutiner fr Helse, Miljø g Sikkerhet. Disse er dkumentert i egne prsedyrer g møter gjeldene myndighetskrav. Prdukter sm blir brukt under service arbeid g innehlder miljøfarlige stffer ppbevares på tilegnede plasser. Datablader fr disse er kntrllert. Rutiner fr behandling av avfall er beskrevet i HMS rutiner. Frhld sm kan påvirke våre prdukter under mntering g service arbeid er: Temperatur Sterk vind Snø Vi har definert alt verktøy, utstyr, bygg relatert materiell sm krever peridisk vedlikehld. 7. Prduktgjennmføring 7.1. Planlegging av prsessgjennmføring Fr hvert prsjekt ppnevnes en Prsjektansvarlig sm i samarbeid med CEO er ansvarlig fr planlegging av alle aktiviteter i frbindelse med ppstart g drift av prsjektet. Dette kan mfatte: Kntraktsgjennmgang, ref. prsedyre fr kntrakts gjennmgang BVS-PR-003 Arbeidsmfang Bemanning g fremdriftsplaner Prduksjnsunderlag g prsedyrer Kntrllplan Planlegge nødvendige sikkerhetstiltak i prsjektet I den grad det er nødvendig skal alt nøkkelpersnell bli innkalt til BVS fr gjennmgang av kntrakten, med spesiell vekt på de kntraktsfrhld sm dette persnell skal ha ansvaret fr. I tillegg blir det en innføring i BVS s interne prsedyrer angående sikkerhetsbestemmelser, timeregistrering, prduktspesifikasjner, registrering/kntrll av materiell g utstyr, g generell kvalitetskntrll. Kundens prsedyrer innenfr Helse, Miljø g Sikkerhet, g Kvalitetssikrings rutiner til det aktuelle prsjektet gjennmgås dersm kunden krever dette Kunderelaterte prsesser Identifisering av krav Salgs prsesser er utført g styrt av BVS salgs apparat. Identifisering av krav i kntrakter g avtaler blir utført ihht prsedyre fr kntrakts gjennmgang BVS-PR-003 Krav til prdukt resultat skal være klart definert før avtalt arbeid igangsettes. Dette innbefatter tekniske krav g leveringstider. Disse er beskrevet i rdre dkumenter Gjennmgang av krav til prdukter Krav til prdukter må gjennmgås av CEO g/eller Prsjektleder før start av prsjekt/rdre. Kravene er nrmalt beskrevet av kunden med referanse til gjeldene spesifikasjner. Kvalitetshåndbk Side 12 av 16

13 Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat: Gdkjent av: Kmmunikasjn med kunde All kmmunikasjn med kunde sm er relatert til en rdre g sm har/kan ha innvirkning på avtalt sluttresultat skal dkumenteres g registreres. Den ffisielle kmmunikasjn skal kntrlleres av relevant saksbehandler Utvikling g knstruksjn Dette punktet er ikke relevant fr BVS. Alle våre prdukter er typegdkjent g leveres av våre gdkjente leverandører sm har implementerte rutiner fr utvikling g knstruksjn Innkjøp Kntrll av innkjøp Alle anskaffelser av varer utføres i henhld til prsedyre fr innkjøp. BVS-PR-005. Våre tekniske innkjøp består av typegdkjente prdusenter av brannsikrings utstyr. Annet innkjøp er frbruks varer. Vi har registrert våre kritiske leverandører g har jevnlig ppfølging av disse. Vi har liten påvirkning på kvaliteten på typegdkjente prdukter men bidrar med vår erfaring g kmpetanse ved nyutvikling g frbedringsfrslag ved nye prdukter Innkjøpsinfrmasjn Innkjøp av varer skal innehlde tilstrekkelig infrmasjn slik at prdukt type er definert. Dette skal være pris, kvantitet, leveringstider g spesifikasjn. I tillegg kan det være prsjekt spesifikke krav, disse implementeres ved behv Verifikasjn av innkjøpte prdukter Mttakskntrll er den nrmale kntrll sm blir utført. Alle utførte kntrller skal dkumenteres Tilvirkning g tjenesteytelse Kntrll av drift Oppdrags grunnlag skal definere alle prsesser g alle aktiviteter sm må utføres fr å møte definerte krav. Disse er beskrevet i relevante prsedyrer g arbeidsrutiner. Mamut faktura g rdre systemsystem er implementert g alle definerte jbber kntrlleres gjennm dette systemet. All utført service blir verifisert g kntrllert ihht. relevante kravspesifikasjner. Der hvr det er myndighetskrav til 3.part verifikasjn vil dette bli utført g dkumentert Validering av prsesser fr tilvirkning g tjenesteytelse Validering av prsesser fr tivirkning blir utført av våre utstyrs leverandører. Relevant utstyr blir sertifisert til gjeldende standarder g myndighetskrav. Våre sertifiseringer er listet i vedlegg 1 i dette dkument Identifikasjn g sprbarhet Alt relevant materialer g kmpnenter blir kntrllert g merket ved mttak. Hensikten med merkingen er å få materialet allkert til rett rdre/prdukt. Detaljer er spesifisert i hver enkelt rdre Kundens eiendeler Vi skal frsikre ss m at vi håndterer disse i henhld til gjeldene krav. Skulle disse mangle er det vår plikt å kntakte kunde fr å mtta, gjennmgå g implementere relevante krav. Kvalitetshåndbk Side 13 av 16

14 Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat: Gdkjent av: Håndtering av prdukter Prdukter skal håndteres i henhld til spesifiserte krav. Det vil utvikles håndterings instrukser etter behv. Det skal tas hensyn til det ytre miljø g sikkerhet fr både persnell g utstyr når instruksene skrives Kntrll av vervåking g måleutstyr Overvåking g måleutstyr sm brukes av BVS, skal være kntrllert g kalibrert, merket, registrert g ppbevart kntrllert. Prsedyren fr styring med kntrll av vervåking g måleutstyr mfatter metder g tiltak fr alle typer utstyr sm blir benyttet av BVS i denne prsessen. Hver peratør skal daglig selv kntrllere persnlig utlevert arbeidsplass verktøy, før bruk. Ukntrllert måle-/testutstyr er merket spesielt. Alt vervåking g måleutstyr, med krav til kalibrering, blir justert/kalibrert ved freskrevne intervaller, g etter anerkjente nrmaler g fra gdkjente leverandører. Registreringer blir ppbevart sm bevis på kntrllene. Verkstedssjef er ansvarlig fr alt vervåking g måleutstyr, g at prsedyrene vi har fr dette, blir fulgt. 8. Kntrllmåling, analysering g frbedringer 8.1. Planlegging BVS er kjent fr fleksible ansatte med en psitiv hldning til service. Oppdrag blir planlagt med hensyn til å sikre ptimalisering av prduksjnen basert på rdre tilgang. Dette fr å møte rett kvalitet g krav til leveringstider. Planene er basert på gdkjente rdre Kntrllmåling g vervåking Kundetilfredshet Kundetilfredshets målinger vil bli utført g evaluert av Ledelse gruppen ved jevne mellmrm. Metder sm blir brukt er daglig kntakt med kunder, registrering av kundeklager g møtevirksmhet med kunder. Psitive g negative resultater skal registreres g en gjennmgang av disse registreringer vil bli evaluert i den årlige ledelsens gjennmgang Interne revisjner Fr å sikre at vårt kvalitetssikringssystem er hensiktsmessig effektivt g etterleves, gjennmføres interne system revisjner på initiativ fra ledelsen. Ulike deler av systemet skal revideres minimum 1 gang pr 3dje år. Det skal utvikles en årlig plan fr disse aktiviteter sm skal gdkjennes av CEO. Resultatet av revisjner kan føre til frbedrete endringer av rutiner Kntrllmåling g vervåking av prsesser Kntrllrutiner under ppdrag skal være definert på frhånd g er beskrevet i kntraktsdkumenter g arbeidsinstrukser. Ved definerte kunde- eller myndighetskrav skal det lages en kntrllplan fr de aktuelle prdukter eller prsesser. Denne planen skal definere relevante kntrllaktiviteter g krav til dkumentasjn Kntrllmåling g vervåking av prdukter Kntrll g vervåking sm utføres av BVS på prduktene er definert i kntrll planer g arbeidsbeskrivelser sm er relatert til rdre. Disse definerer relevante tester g verifikasjner g viser dkumentkrav. Når påkrevd, viser de gså 3parts kntrller. Kvalitetshåndbk Side 14 av 16

15 Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat: Gdkjent av: 8.3. Avviksbehandling Det er ledelsens ansvar at medarbeiderne kjenner til kvalitetskravene i sitt arbeid g hensikten med avviksregistrering g prsedyren fr dette. Vi definerer avvik sm "mangel på ppfyllelse av spesifiserte krav" sm kan gjelde både aktiviteter beskrevet i styringssystemet, egenskaper ved prdukter, arbeidsutførelse, miljømessige g HMS-aktiviteter. Avvik kan gså være en kilde til frbedring. Et avvik sm har inntruffet men ikke registrert, er en tapt frbedringsmulighet. Alle medarbeidere har ansvar fr g myndighet til å registrere avvik sm ppdages. Referer til prsedyre fr avvik g krrigerende tiltak, BVS-PR Analysering av data Avvik skal rapprteres g dkumenteres. Avviksrapprter g eventuelle reklamasjner fra kunder skal evalueres med det målet å unngå gjentakelser g dermed gjøre kntinuerlige frbedringer. Evalueringene kan skje i ledelse møtene, kunde møter samt interne avdelings møter. Hensikten er at alle parter sm kan bli invlvert i liknende aktiviteter, skal være infrmert Frbedringer Planlegging av kntinuerlig frbedring BVS ser det sm meget vesentlig at interne prsesser g styringssystemet stadig frbedres i takt med endringer i markedet, endrede systemkrav eller utviklingen internt Krrigerende tiltak Krrigerende tiltak planlegges g gjennmføres sm følge av avviksbehandling, revisjner eller gjennmganger. Det kan være endring av aktivitet g/eller dkumentasjn. De krrigerende tiltak skal følges pp fr å påse at det ppfyller hensikten. Referer til prsedyre fr avvik g krrigerende tiltak, BVS-PR Frebyggende tiltak Frebyggende tiltak baseres på indikasjner m at avvik kan kmme til å ppstå. Disse indikasjnene kan kmme tilsyne ved å lage trendanalyse av registrerte avvik, gjennm frslag fra ansatte, gjennm evaluering av kundetilfredshet g gjennm resultater fra kvalitetsrevisjner. Frslag til frebyggende tiltak skal diskuteres g evalueres i egnede møter. Ref prsedyre fr frebyggende tiltak,. BVS-PR-1. Kvalitetshåndbk Side 15 av 16

16 Dk. nr. Nivå 1- Vedlegg 1 Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat: Gdkjent av: Sentral gdkjenning, Statens byggtekniske etat Sentral Gdkjenning Sertifiseringer Flammatex branngardiner A-60 Marine/Offshre BTZ-2 Brannventil BCF-2 Brannventil BR Brannspjeld BS Brannspjeld BEK Brannspjeld BEW Brannspjeld BGL Branngassluke Startbank sertifisering Kvalitetshåndbk Side 16 av 16

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

NA Dok. 58 Veiledning til ISO 9001:2008 for Akuttmottak

NA Dok. 58 Veiledning til ISO 9001:2008 for Akuttmottak Nrsk akkreditering NA Dk. 58: Veiledning til ISO 9001:2008 fr Akuttmttak Utarbeidet av: Saeed Behdad Gdkjent av: AGR Versjn: 1.00 Guideline/Veiledning Gjelder fra: 19.08.2010 Sidenr: 1 av 41 NA Dk. 58

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 HMS-PERM ljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere

Detaljer

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR AUTOMATISERINGSFAGET

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR AUTOMATISERINGSFAGET Matindustriens Opplæringskntr i Osl g Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR AUTOMATISERINGSFAGET Gjennmføringsskjema fr pplæring i bedrift Autmatiseringsfaget Navn: Bedrift: Læretid: Prgramfag: Autmatiseringssystemer

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING

INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING En av målsetningene fr signatarene av den internasjnale avtalen fr GDF SUEZ datert 16. nvember 2010 m grunnleggende rettigheter,

Detaljer

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager 10.6.2013 RAPPORT Tilsynskampanje i kmmunene i Midt-Rgaland Matservering i barnehager 1 Innhld Sammendrag s 3 1. Bakgrunn g mål s 3 2. Regelverksgrunnlag s 3 3. Gjennmføring s 4 4. Resultater g vurdering

Detaljer

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser Praksisgjennmgang Rapprt Stiftelsen Hvasser Pega Human as Trettestykket 51 1388 Brgen Organisasjnsnr. 986 228 179 MVA Telefn 66 78 50 11 Mbiltelefn 962 21 270 e-pst pst@pegahuman.n www.pegahuman.n 2 Rapprtansvarlig:

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Virksomhetsplan for KIM-senteret 2010 Innholdsfortegnelse

Virksomhetsplan for KIM-senteret 2010 Innholdsfortegnelse Virksmhetsplan fr KIM-senteret 2010 Innhldsfrtegnelse 1. ORGANISERING OG STYRINGSORGAN:... 2 Organisasjnen:... 2 Stiftelsens styre:... 2 Frmål g målgruppe:... 3 Bedriftens avdelinger:... 3 2. KVALITETSPOLITIKK:...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen Knkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste fr Riksrevisjnen Side 1 av 13 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere skade på miljø eller materielle verdier. NOFO g Kystverket har derfr

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

VEILEDER FOR EXTRANET

VEILEDER FOR EXTRANET VEILEDER FOR EXTRANET Extranet er et nettbasert dkumentasjns- g analyseverktøy fr målinger sm deltakende enheter i det nasjnale pasientsikkerhetsprgrammet kan benytte fritt i frbindelse med eget frbedringsarbeid

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2015-03-16 1 (6) Relasin Etiske retningslinjer fr TeliaSneraknsernet TeliaSnera har vedtatt disse retningslinjene. Vi frventer at alle ansatte i TeliaSnera g datterselskaper følger retningslinjene i sitt

Detaljer

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune.

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune. HALDEN BRANNVESEN Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kmmune. HALDEN 25. JANUAR 2016 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE 1 Hensikt med veiledningen (frmål)... 3 2 Ansvarsfrhld...

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Veiledning fr kntraktsutarbeidelse DEN NORSKE DATAFORENING Versjn : 2.10 Dat ppdatert : 105.11.201008 Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Side

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Cde f Cnduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Innledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedenfr kalt KVD) er en virksmhet sm mfatter auksjnering på Internett via markedsplassene kvd.se, kvdauctins.cm g kvdnrge.n

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

Programmandat. Sør-Øst

Programmandat. Sør-Øst Dat: 06.05.13 1 / 15 Prgram reginal RIS/PACS Helse Sør-Øst Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat Prgrammandat Prgram: Ett reginalt RIS/PACS Helse Sør-Øst Srt tekst = felles tekst fra

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Strategi og overordnede retningslinjer... 4. 2.1 Strategi... 4 2.2 Risikorammer... 5 2.3 Sentrale retningslinjer...

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Strategi og overordnede retningslinjer... 4. 2.1 Strategi... 4 2.2 Risikorammer... 5 2.3 Sentrale retningslinjer... Risikbasert tilsyn Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Evaluering av styring g kntrll DATO: 10.09.2010 Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Innhld 1. Innledning... 3 2. Strategi g verrdnede

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 Det matematisk, UiO RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 1.1 Frmål 2 1.2 Definisjner 2 1.3 Ansvar 2 2. PROSEDYRER I FORBINDELSE MED FORBEREDELSE, GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING AV FELTARBEIDET

Detaljer

Utgårdskilen regionale fiskerihavn (BR1004)

Utgårdskilen regionale fiskerihavn (BR1004) Hvaler kmmune Utgårdskilen reginale fiskerihavn (BR1004) INFORMASJONSPLAN versjn 1.0 Ole Kristian Helgesen, prsjektleder 05.10.2010 Innhld 1 Innledning... 3 2 Prinsipper... 4 3 Målgrupper... 4 4 Mål...

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE Høgsklen i Gjøvik Seksjn fr sykepleie 2012/2013 INNHOLD PRAKSISSTUDIER 1 RETNINGSLINJER FOR STUDENTENES VAKTPLAN. 2 MAL FOR VAKTPLAN 3 RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Ingeniørenes hverdag

Ingeniørenes hverdag Ingeniørenes hverdag Ingeniøren Tillegges ppgaver sm: - er diffust frmulerte - fte er en del av en større helhet (flerfaglige av karakter) - skal løses innenfr gitte tids- g kstnadsrammer 1 Ingeniørenes

Detaljer

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler Plus500CY Ltd. Erklæring m persnvern g ckie regler Erklæring m persnvern g ckie regler Denne nettstedet pererer av Plus500CY Ltd. (heretter kalt "vi, ss eller vår"). Det er en av våre regler å respektere

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning KS - Arkivgruppe Kmmunens utfrdringer knyttet til infrmasjnsfrvaltning Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem Side 2 av 13 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakteppe... 3 3 Sjekkliste... 4 3.1 Behvsavklaring...

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016 Reginal HR-handlingsplan fr Helse Midt-Nrge Fr periden 2015-2016 Gdkjent av HR-direktør ved Helse Midt-Nrge RHF, 2.3.2015 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Hvedmål g innsatsmråder... 3 3.1 Kmpetanse...

Detaljer

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED Side nr 1 av 8 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE. 1 Hensikt med veiledning (frmål)...3 2 Ansvar...3 3 Virkemråde:...3 4 Definisjner...3 Brannredningsareal...3 Mindre arrangement

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

OVERSIKT OVER IKKE LUKKEDE AVVIK OG MERKNADER ETTER EKSTERNE TILSYN PER UTGANGEN AV MARS 2007

OVERSIKT OVER IKKE LUKKEDE AVVIK OG MERKNADER ETTER EKSTERNE TILSYN PER UTGANGEN AV MARS 2007 Styresaknr. 15/07 REF: 2007/000142 OVERSIKT OVER IKKE LUKKEDE AVVIK OG MERKNADER ETTER EKSTERNE TILSYN PER UTGANGEN AV MARS 2007 Saksbehandler: Per-Ingve Nrheim, Finn Brgvatn, g Jan Steffensen Dkumenter

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Spørsmål som skal besvares og dokumenters av Tilbyder

Spørsmål som skal besvares og dokumenters av Tilbyder Vedlegg 8.1 Til pkt 8 i knkurransegrunnlaget «Krav til Tilbudets innhld» Spørsmål sm skal besvares g dkumenters av Tilbyder i frbindelse med anskaffelse av System fr behandling av skleskysselever i Vestfld

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

ORGANISASJONSUTVIKLING I FORSVARET FRA 2010. (Dreiebok for OU iht HA/TAene og AML)

ORGANISASJONSUTVIKLING I FORSVARET FRA 2010. (Dreiebok for OU iht HA/TAene og AML) ORGANISASJONSUTVIKLING I FORSVARET FRA 2010. (Dreiebk fr OU iht HA/TAene g AML) 1. Generelt En dreiebk skal sikre en tilfredsstillende behandling g gi et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag fr lkal g sentral

Detaljer

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Perspektivering: individuelle planer på ssial- g helsemrådet Rambøll Management på ppdrag fra Integrerings- g mangfldsdirektratet (IMDi) Innhldsfrtegnelse 1. Innledning 1 2. Intrduksjnsprgrammet g individuell

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html VEDLEGG A. INNLEDNING, MÅL OG ØKONOMI B. STRATEGIMATRISE C. ORGANISASJONSKART (Ulike lærlingløp) D. ÅRSHJUL FOR LÆRLINGORDNINGEN E. ANSVARSBESKRIVELSER / VIRKSOMHETER F. ARBEIDSOPPGAVER LÆRESTEDET G. FORVENTNINGSAVKLARING

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKS Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

SIKKERHETSINSTRUKS Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi SIKKERHETSINSTRUKS Fakultet fr ingeniørvitenskap g teknlgi Institutt fr bygg, anlegg g transprt Institutt fr bygg, anlegg g transprt 1 HUSK! DIN SIKKERHET ER DITT ANSVAR!! Den første sm blir ppmerksm på

Detaljer

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjn Dkumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner Sykehuset i Vestfld HF Innhldsfrtegnelse 1. Innledning frmål g prblemstillinger...3 2. Beskrivelse av virksmheten...4 Særlig m de reviderte

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond lyser ut inntil 9,5 mill. kr til prosjekter for implementering av FoU i bedrifter

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond lyser ut inntil 9,5 mill. kr til prosjekter for implementering av FoU i bedrifter Fiskeri- g havbruksnæringens frskningsfnd lyser ut inntil 9,5 mill. kr til prsjekter fr implementering av FU i bedrifter Fiskeri- g havbruksnæringens frskningsfnd, (FHF) lyser ut inntil 9,5 mill. kr til

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG REGIONALT BADEANLEGG - RINGERIKSBADET KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Vår saksbehandler: Rnny Alver Gursli Direkte tlf: 23302781 E-pst: rnny.alver.gursli@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 24.03.2011 Deres dat: Vår referanse: 2010/3560 Deres referanse: Tyrifjrd videregående

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema Tilretteleggingssamtale veiledning g skjema Del 1: Hensikt g ansvar Hensikten med tilretteleggingssamtalen er å avdekke eventuelle behv en medarbeider har fr å kunne utføre sine arbeidsppgaver. Tilretteleggingssamtale

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur.

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Invitasjn til dialgknferanse Tema: Ny rammeavtale på kundeinfrmasjnselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Innledning Omfanget g kmpleksiteten i ffentlig transprt er knstant økende stadig

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN STATUS, UTFORDRINGER OG BEHOV Saksnummer i 360: Versjnsnummer: 0.1 pr 21.02.2014 Første utkast 0.2 pr 27.02.2014 Revidert etter

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Tilsynsrapport - systemrevisjon

Tilsynsrapport - systemrevisjon Rapprt tilsynsrevisjn 06.05.2008 fr Hafslund Nett AS Tilsynsrapprt - systemrevisjn Revidert enhet: Hafslund Nett AS Revis'nsdat: 6. mai 2008 Sted: Drammenveien 144, Skøyen Medvirkende fra revidert enhet:

Detaljer