KUN TIL INTERN BRUK!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUN TIL INTERN BRUK!"

Transkript

1 Internt dkument V1 CHAR Veiledning til nytt anbud på Mdulppbygde sittesystemer g understell Anbudet mfatter følgende tjenester: - Utprøving - Reparasjn utenfr garantitid - Klargjøring fr gjenbruk - Frakt av prdukt til bruker, sluttilpassing g pplæring av bruker Innhld i denne veiledningen: - Leveringstid tjenester - Felles regler fr reise- g pphldskstnader i frbindelse med tjenestereise - Utprøving - Reparasjner - Klargjøring fr gjenbruk - Frakt av prdukt til bruker, sluttilpassing g pplæring av bruker - Kassasjn - Opplæring - Service g teknisk bistand fr øvrig - Dkumentasjn til NAV Hjelpemiddelsentralene - Oversikt ver tilknytning til serviceavtalen KUN TIL INTERN BRUK! 1

2 LEVERINGSTID TJENESTER Tjeneste Inngå avtale m utprøving Gjennmføre utprøving Reparasjn innenfr g utenfr garanti Klargjøring fr gjenbruk Frakt av prdukt til bruker, sluttilpassing g pplæring av bruker Leveringsfrist etter mttatt bestilling 5 virkedager 15 virkedager 7 kalenderdager 15 virkedager 15 virkedager Etter at tjenesten er ferdigstilt, skal Leverandøren dkumentere utførelsen av tjenesten ved å utferdige skriftlig rapprt sm beskriver hvilket arbeide sm er gjrt. Når tjenesten er utført hs bruker skal bruker eller brukers fresatte signere rapprten. Rapprten sendes til NAV Hjelpemiddelsentral. Tidspunktet fr når denne rapprten er mttatt av NAV Hjelpemiddelsentral, regnes sm leveringsdag fr tjenesten. Kpi av signert pakkseddel vedlegges faktura. FELLES REGLER FOR REISE- OG OPPHOLDSKOSTNADER I FORBINDELSE MED TJENESTEREISE Der det i avsnittene nedenfr er ppgitt at reise- g pphldsutgifter ikke er inkludert i tjenesteprisen, gjelder følgende: Disse kstnadene faktureres NAV Hjelpemiddelsentral iht. Statens satser, uten påslag. Ved fakturering skal reisestart- g slutt når det gjelder tid g avstand ta utgangspunkt i den aktuelle NAV Hjelpemiddelsentrals fysiske lkalisering i det fylket hvr ppdraget utføres. Hvis Leverandøren har adresse nærmere leveringsstedet/utførelsesstedet enn NAV Hjelpemiddelsentral, skal Leverandørens adresse tas sm utgangspunkt. Dersm Leverandøren utfører flere ppdrag fr Kunden på samme reise, skal det bare beregnes utgifter fr én reise. Reisetid skal faktureres med samme timepris sm fr reparasjner 2

3 UTPRØVING Leverandøren skal levere utprøving av prdukt hs NAV Hjelpemiddelsentral eller hs den enkelte bruker etter bestilling fra NAV Hjelpemiddelsentral. NAV Hjelpemiddelsentral skal ppgi navn på bruker/brukers fresatte g kntakt i kmmunehelsetjenesten. Leverandør skal innen 5 virkedager etter mttatt bestilling ha avtalt tid g sted fr utprøvning med lkal frmidler eller NAV Hjelpemiddelsentral. Dersm dette ikke lar seg gjøre skal NAV Hjelpemiddelsentral gis tilbakemelding. Utprøving mfatter: Transprt av hjelpemidlet g nødvendig tilbehør til bruker/nav Hjelpemiddelsentral. Leverandøren skal hente aktuelt hjelpemiddel hs NAV Hjelpemiddelsentral, hvis dette er lagerført, eventuelt medbringe hjelpemiddelet fra Leverandørens lager. Alle aktiviteter hs bruker eller hs NAV Hjelpemiddelsentral sm er nødvendig fr at bruker skal få prøvd hjelpemidlet, slik at frmidlerne (fra kmmune g/eller NAV Hjelpemiddelsentral) g bruker skal kunne trekke en knklusjn m hjelpemidlet er egnet fr brukeren. Eventuelt retur av hjelpemidlet (hvis ikke egnet) Utprøvning skal være levert innen 15 virkedager. Hvis lkal frmidler g/eller NAV Hjelpemiddelsentral etter utprøvingen knkluderer med at hjelpemidlet er egnet fr bruker, kan Leverandøren etter avtale med NAV Hjelpemiddelsentral levere hjelpemidlet til bruker. Leverandøren skal gså underrette sentralen skriftlig med et kmplett betalingskrav (prdukt, frbruk av tilbehør/reservedeler g reisekstnader) på alle utgifter, samt underskrift fra frmidler/bruker/pårørende på at ppdraget er utført. Leverandør mttar ppdatert bestilling fra SFE g sender da inn endelig faktura til NAV. Hvis utprøvingen knkluderer med at hjelpemiddelet ikke er egnet, skal gså leverandøren underrette hjelpemiddelsentralen skriftlig med et prisppsett på alle utgifter, samt underskrift fra frmidler/bruker/pårørende på at ppdraget er utført, g ta hjelpemiddelet i retur. Leverandøren skal tilby enhetspris fr utprøving sm dekker alle aktivitetene sm er nødvendig fr å gjennmføre utprøvingen. Handicares enhetspriser fr utprøving: HMS art.nr. Varenr. Varebeskrivelse Enhetspris utprøving Timepris/reisetid KM gdt SALG Utprøving Squiggles selger 790 Ja Ja TEK Utprøving Squiggles intern 790 Ja Ja teknikker SALG Utprøving Myg selger TEK Utprøving Myg intern teknikker 990 Ja Ja Ja Ja SALG Utprøving KIT selger 1390 Ja Ja TEK Utprøving KIT intern teknikker 1390 Ja Ja SALG Utprøving Everyday Activity 590 Ja Ja Seat selger TEK Utprøving Everyday Activity Seat intern teknikker 590 Ja Ja Eksempel: NAV Hjelpemiddelsentral bestiller utprøving av Squiggles sittemdul med Hi Lw understell g diverse tilbehør, utprøving skal fregå hjemme hs bruker. Bruker br t timers kjøring fra NAV Hjelpemiddelsentral. NAV Hjelpemiddelsentral har ikke Squiggles på lager, g det skal derfr prøves ut et nytt prdukt. Prduktet kan settes igjen hs bruker dersm det er egnet. Ved utprøving knkluderes det med at prduktet er egnet g det settes igjen hs bruker. Etter endt utprøving sendes en signert pakkseddel sammen med et tilbud til NAV Hjelpemiddelsentral. Tilbudet innehlder hvedprdukt(er) g tilbehør, enhetsprisen fr utprøving, reisetid, kjøregdtgjørelse 3

4 etter statens satser g evt andre reisekstnader. Bestilling fra NAV Hjelpemiddelsentral ppdateres i henhld til tilbudet, g faktura sendes NAV Hjelpemiddelsentral. Kmmentar: Det er viktig at vi legger pp frnuftige reiseruter slik at vi så langt sm mulig har flere ppdrag på samme reise. 4

5 REPARASJONER Garantireparasjner Leverandøren skal vederlagsfritt ferdigstille garantireparasjner innen 7 kalenderdager etter at NAV Hjelpemiddelsentral har reklamert. Reparasjner utenfr garantien Dette punktet gjelder reparasjnsarbeider sm ikke er mfattet av rammeavtalens garanti- g reklamasjnsbestemmelser. Leverandøren skal levere reparasjner av «Mdulppbygde sittesystemer g understell» etter bestilling fra NAV Hjelpemiddelsentral. Reparasjner av «Mdulppbygde sittesystemer g understell» skal utføres fagmessig, g slik at prduktet i ettertid fungerer slik det er ment å gjøre. Leveringsfrist fr reparasjner er 7 kalenderdager. Dkumentasjn av utført tjeneste følger av avsnittet m Leveringstid tjenester. Leverandøren skal fakturere på følgende måte: Når reparasjner utføres hs Leverandør, faktureres faktisk timefrbruk med den tilbudte timeprisen, frbrukte deler samt frakt til avtalt leveringssted. Dersm prduktet må fraktes til Leverandøren, skal NAV Hjelpemiddelsentral dekke frakt til Leverandørens lkaler. Når reparasjner utføres hs NAV Hjelpemiddelsentral eller hs bruker, faktureres faktisk timefrbruk med tilbud timepris g frbrukte deler. Reise- g pphldsutgifter kmmer i tillegg hvis reparasjnen skjer hs bruker. Den tilbudte timeprisen på reparasjner skal gså benyttes ved reisetid. NAV Hjelpemiddelsentral besørger frsendelse av «Mdul ppbygde sittesystemer g understell» til Leverandøren fr reparasjn. Leverandøren skal etter reparasjn sende «Mdulppbygde sittesystemer g understell» til NAV Hjelpemiddelsentral på en rimelig g hensiktsmessig måte. NAV Hjelpemiddelsentral betaler fraktkstnader i frbindelse med reparasjn. Handicares timepriser ved reparasjn/reisetid: HMS art.nr. Varenr. Varebeskrivelse Pris Timepris KM gdt SALG Timepris Sittesystem selger 580 Ja Ja TEK Timepris Sittesystem intern teknikker 580 Ja Ja Eksempel 1: NAV Hjelpemiddelsentral bestiller en reparasjn av Myg. Reparasjnen skal fregå hs hjemme hs bruker. Bruker br t timers kjøring fra Handicares lkaler, en times kjøring fra NAV Hjelpemiddelsentral. Etter utført reparasjn sendes signert serviceppdrag til NAV Hjelpemiddelsentral sm bekreftelse på utført ppdrag. Oppdraget faktureres på følgende måte: Reservedeler/tilbehør, reisetid tur/retur NAV Hjelpemiddelsentral bruker (2x1 time à kr. 580,-), kjøregdtgjørelse etter statens satser, faktisk tid sm er gått med til reparasjn à kr. 580,- pr time. Kmmentar: Det er viktig at vi legger pp frnuftige reiseruter slik at vi så langt sm mulig har flere ppdrag på samme reise. Eksempel 2: NAV Hjelpemiddelsentral bestiller reparasjn av Myg. Reparasjnen skal fregå på NAV Hjelpemiddelsentral. Etter utført reparasjn sendes signert serviceppdrag til NAV Hjelpemiddelsentral sm bekreftelse på utført ppdrag. Oppdraget faktureres på følgende måte: Reservedeler/tilbehør, faktisk tid sm er gått med til reparasjn à kr. 580,- pr time. 5

6 KLARGJØRING FOR GJENBRUK Med gjenbruk menes at en bruker ikke lenger har behv fr prduktet, g at hele eller deler av prduktet settes i stand slik at det kan brukes på nytt. Leverandørene skal tilby klargjøring fr gjenbruk av de enkelte prduktene. Vurderingen av hvrvidt prduktene skal gjenbrukes gjøres av den enkelte NAV Hjelpemiddelsentral. NAV Hjelpemiddelsentral skal levere enheter de ønsker gjenbrukt til Leverandøren. Enhetspris fr gjenbruk skal innehlde: Rengjøring i den utstrekning det er nødvendig Ettersyn, herunder funksjnstest Reparasjn/utskiftning av ødelagte g slitte deler, slik at hjelpemiddelet fremstår i standardknfigurasjn Ny bruksanvisning Frakt til hjelpemiddelsentralen Klargjøring g utsendelse skal være levert innen 15 virkedager. Gjenbruk bestilles av NAV Hjelpemiddelsentralen. Ovennevnte tjenester skal utføres fagmessig. Etter at arbeidet i frbindelse med klargjøring fr gjenbruk er gjennmført, skal prduktet fremstå sm tilnærmet nytt. En fast enhetspris mfatter vennevnte kulepunkter. I tillegg kmmer stykkpris på reservedeler g tilbehør sm byttes ved gjenbruk. NAV Hjelpemiddelsentral besørger frsendelse av «Mdul ppbygde sittesystemer g understell» til Leverandøren i frbindelse med klargjøring fr gjenbruk. NAV Hjelpemiddelsentral betaler fraktkstnadene fr å sende prduktet til Leverandøren i frbindelse med klargjøring fr gjenbruk. Handicares enhetspriser på klargjøring fr gjenbruk: HMS art.nr. Varenr. Varebeskrivelse Pris Timepris Km gdt TEK Gjenbruk Squiggles/Myg intern teknikker 790 Nei Nei TEK Gjenbruk KIT intern teknikker 890 Nei Nei TEK Gjenbruk Everyday Activity Seat intern teknikker 590 Nei Nei Eksempel: NAV Hjelpemiddelsentral bestiller klargjøring til gjenbruk av fire Squiggles. NAV Hjelpemiddelsentral sørger fr at prduktene blir levert til Handicares lkasjn. Etter at prduktene er klargjrt fr gjenbruk sendes en signert pakkseddel/serviceppdrag til NAV Hjelpemiddelsentral sm bekreftelse på utført ppdrag. Handicare frakter prduktene tilbake til NAV Hjelpemiddelsentral. Oppdraget faktureres på følgende måte: Reservedeler/tilbehør, enhetspris fr klargjøring fr gjenbruk x4. 6

7 FRAKT AV PRODUKT TIL BRUKER, SLUTTILPASSING OG OPPLÆRING AV BRUKER Hvedregelen er at NAV Hjelpemiddelsentraler velger m utstyr leveres NAV Hjelpemiddelsentral eller bruker. Ved levering til NAV Hjelpemiddelsentral gjelder leveringsbetingelsen Delivery Duty Paid (DDP), Incterms Tjenesten «Frakt av Mdulppbygd sittesystem g understell til bruker, sluttilpassing g pplæring av bruker» benyttes i situasjner der prduktet leveres direkte til bruker g når NAV Hjelpemiddelsentraler har et nytt eller gjenbrukt prdukt på sitt lager, sm skal transprteres til bruker, g bruker får pplæring ved levering. Tjenesten gjelder enten Mdulppbygd sittesystem g understell leveres sm en enhet eller hver fr seg. Leverandøren skal levere frakt av prdukt fra leverandør eller NAV Hjelpemiddelsentral til bruker g pplæring av bruker etter bestilling fra NAV Hjelpemiddelsentral. NAV Hjelpemiddelsentral har ansvaret fr å krdinere med bruker/brukers fresatte g evt. kmmunehelsetjenesten. Frakt av prdukt til bruker, sluttilpassing g pplæring skal være utført innen 15 virkedager g dkumenteres sm beskrevet under Leveringstid tjenester. Reise- g pphldskstnader er inkludert i enhetsprisen. Handicares enhetspriser på Frakt av prdukt til bruker, sluttilpassing g pplæring av bruker: HMS art.nr. Varenr. Varebeskrivelse Pris Timepris Km gdt SALG Frakt Squiggles/Myg/KIT til bruker 1990 Nei Nei inkludert sluttilpassing g pplæring TEK Frakt Squiggles/Myg/KIT til bruker 1990 Nei Nei inkludert sluttilpassing g pplæring SALG Frakt Everyday Activity Seat til bruker 1590 Nei Nei inkludert sluttilpassing g pplæring TEK Frakt Everyday Activity Seat til bruker inkludert sluttilpassing g pplæring 1590 Nei Nei Kmmentar: Det er viktig å være bservant i frhld til denne tjenesten. NAVs intensjn med denne tjenesten er å synliggjøre g rettferdiggjøre at denne tjenesten er en tjeneste sm leverandørene kan g skal ta betalt fr. Dersm det kmmer reaksjner på at vi fakturerer fr dette, skal dette meldes inn umiddelbart med rdrenummer, slik at vi kan ta det pp med NAV sentralt. Det samme gjelder dersm vi pplever at NAV Hjelpemiddelsentral benytter andre leverandører frdi de er rimeligere på denne tjenesten. Dette er brudd på kntrakten. Prisen på blant annet denne tjenesten er innregnet i ttalkstnad på prduktet g er dermed med i evalueringen til NAV i frhld til hva sm er mest øknmisk lønnsmt fr NAV. Vær bs på at enhetsprisen gså gjelder gjenbrukte prdukter. Dette vil nk ikke ramme ss i større grad, men kan nk være et tema fr Etac g Hjelpemiddelspesialisten nå sm de skal selge færre seter, samtidig sm de har en del seter ute i markedet. Eksempel 1: NAV Hjelpemiddelsentral bestiller en Myg med Hi Lw understell levert til bruker. Bruker br t timers kjøring fra NAV Hjelpemiddelsentral. Handicare frakter prduktet til bruker, tilpasser prduktet g gir pplæring. Etter endt levering sender Handicare en signert pakkseddel til NAV Hjelpemiddelsentral sm bekreftelse på utført ppdrag. Bestillingen faktureres på følgende måte: Hvedprdukt, understell, evt tilbehør, enhetspris fr frakt av prdukt til bruker, sluttilpassing g pplæring av bruker. Reisekstnader skal ikke legges på i tillegg. 7

8 Eksempel 2: NAV Hjelpemiddelsentral bestiller levering av en gjenbrukt Myg med Hi Lw understell til bruker. Bruker br t timers kjøring fra NAV Hjelpemiddelsentral. Handicare frakter prduktet til bruker g tilpasser prduktet. Etter endt levering, sender Handicare en signert pakkseddel/servicerdre til NAV Hjelpemiddelsentral sm bekreftelse på utført ppdrag. Bestillingen faktureres på følgende måte: Evt. nytt tilbehør (etter avtale med NAV Hjelpemiddelsentral), enhetspris fr frakt av prdukt til bruker, sluttilpassing g pplæring av bruker. Reisekstnader skal ikke legges på i tillegg. 8

9 KASSASJON Leverandøren skal ved reparasjn g klargjøring fr gjenbruk alltid vurdere m prduktet bør kasseres. Vurderingen skal basere seg på en kst nytte betraktning, samt at det gså skal ses hen til frhldet mt pris fr helt nytt prdukt. Tilsier denne vurderingen at prduktet bør kasseres, skal Leverandøren freslå kassasjn, g Leverandøren skal så raskt sm mulig infrmere NAV Hjelpemiddelsentral (kassasjnsutvalget) slik at kassasjn kan vurderes. Leverandørens anbefaling skal innehlde prduktets HMS artikkelnummer g en begrunnelse fr hvrfr prduktet bør kasseres. Dersm kassasjnsutvalget mener at prduktet ikke skal kasseres skal det uten ugrunnet pphld, g senest innen 5 virkedager, gi Leverandøren skriftlig beskjed m dette, g Leverandøren skal da gjøre arbeidet ferdig i henhld til pprinnelig bestilling. Leveringstiden er 7 kalenderdager fr reparasjn g 15 virkedager fr klargjøring til gjenbruk g skal økes med det antall dager sm har gått fra Leverandøren sendte melding m freslått kassasjn til Leverandøren mttk kassasjnsutvalgets skriftlige meddelelse m at kassasjn ikke skal skje. Dersm Leverandøren ikke har rientert NAV Hjelpemiddelsentral (kassasjnsutvalget) i verensstemmelse med vennevnte, g det må antas at NAV Hjelpemiddelsentral ellers hadde latt være å bestille tjenester, eller avbestilt, kan Leverandøren ikke kreve betaling i videre utstrekning enn m Kunden hadde latt være å bestille tjenester eller hadde avbestilt. Leverandøren har ansvar fr kstnadsfritt å avhende prdukter sm er besluttet kassert, dvs. transprtere deler eller prdukter g depnere dem på gdkjent avfallsplass. 9

10 OPPLÆRING Leverandør skal på frespørsel kunne tilby vederlagsfritt prduktfaglige kurs/ppdateringskurs fr NAV Hjelpemiddelsentralenes persnell. Slike kurs skal frtrinnsvis avhldes ved NAV Hjelpemiddelsentral. Leverandør skal fr alle antatte hvedprdukter vederlagsfritt etter avtale gjennmføre nødvendig demnstrasjn ved NAV Hjelpemiddelsentraler. Opplæring g kurs sm nevnt i dette punkt skal være kstnadsfritt fr Kunden. Eventuelle reise- g pphldsutgifter fr arbeids- g velferdsetatens persnell dekkes av NAV Hjelpemiddelsentralene. Kmmentar: Det er laget en prduktpresentasjn sm kan benyttes ved kurs/pplæring. Denne er å finne på nettsiden under de enkelte prduktene. 10

11 SERVICE OG TEKNISK BISTAND FOR ØVRIG Leverandøren skal, under g etter utløpt garantitid, kunne gi nødvendig prduktsupprt, service g teknisk bistand. Leverandørens persnell skal kmmunisere på nrsk, eller annet skandinavisk språk g være tilgjengelig på arbeidsdager i tidsrmmet kl DOKUMENTASJON TIL HJELPEMIDDELSENTRALENE Leverandøren skal, på frespørsel fra NAV Hjelpemiddelsentral, vederlagsfritt versende nødvendig dkumentasjn. Denne skal til enhver tid være ppdatert. Bruksanvisning, mnteringsanvisning g servicemanual inkludert vedlikehldsbeskrivelse skal være på nrsk. Følgende dkumentasjn skal vedlegges hvert enkelt av hvedprduktene ved utsendelse til NAV Hjelpemiddelsentral. Bruksanvisning Mnteringsanvisning Servicemanual inkludert vedlikehldsbeskrivelse Ved første gangs utsendelse til hver enkelt NAV Hjelpemiddelsentral skal følgende dkumentasjn vedlegges: Sprengskisse, med artikkelnummer på reservedeler. Bruksanvisning, mnteringsanvisning g servicemanual inkludert vedlikehldsbeskrivelse fr gjenbrukte prdukter skal leveres vederlagsfritt etter avtale. Elektrniske versjner av disse dkumentene bør finnes på internett. 11

12 OVERSIKT OVER TILKNYTNING TIL SERVICEAVTALEN HMS Reparasjn utenfr reklamasjnsg garantitid Utprøving av mdulppby gde sitteenheter Klargjøring av hvedprduk t fr lager (klargjøring fr gjenbruk) Frakt av hvedprdukt til bruker, slutttilpassing g pplæring av bruker NAV Hjelpemiddelsentral Aust- ja ja ja ja Agder NAV Hjelpemiddelsentral ja ja ja Ja Buskerud NAV Hjelpemiddelsentral ja ja ja Ja Finnmark NAV Hjelpemiddelsentral ja ja ja Ja Hedmark NAV Hjelpemiddelsentral ja ja ja ja Hrdaland NAV Hjelpemiddelsentral Møre ja ja ja ja g Rmsdal NAV Hjelpemiddelsentral nei ja ja ja Nrdland NAV Hjelpemiddelsentral Nrd- ja ja ja ja Trøndelag NAV Hjelpemiddelsentral ja ja ja ja Oppland NAV Hjelpemiddelsentral Osl Ja ja ja ja g Akershus NAV Hjelpemiddelsentral ja ja ja ja Rgaland NAV Hjelpemiddelsentral Sgn ja ja ja ja g Fjrdane NAV Hjelpemiddelsentral Sør- ja ja ja ja Trøndelag NAV Hjelpemiddelsentral ja ja ja ja Telemark NAV Hjelpemiddelsentral Trms ja ja ja ja NAV Hjelpemiddelsentral Vest- nei nei nei nei Agder NAV Hjelpemiddelsentral ja ja ja ja Vestfld NAV Hjelpemiddelsentral ja ja ja ja Østfld SUM Kmmentar: NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Agder er ikke tilknyttet nen av servicetjenestene g vi er derfr ikke bundet av de tilbudte time- g enhetsprisene. Dersm NAV hjelpemiddelsentral Vest-Agder velger å benytte ss i frhld til nen av disse tjenestene, skal dette faktureres på vanlig måte. NAV Hjelpemiddelsentral Nrdland er ikke tilknyttet servicetjenestene i frhld til reparasjn utenfr garantitiden. Evt. frespørsler fra de faktureres på vanlig måte. Alle andre NAV Hjelpemiddelsentraler er tilknyttet avtalen på alle punkter. Dette betyr gså at de ikke kan sette ppdraget ut til tredje part. De kan velge å utføre ppdraget selv eller bestille tjenesten av ss, til kntraktsfestede priser. 12

Moduloppbygde sittesystemer og understell 01.12.13-30.11.2015

Moduloppbygde sittesystemer og understell 01.12.13-30.11.2015 Betingelser Omfang og bruk av avtalene Innenfor produktområdet moduloppbygde sittesystemer og understell har NAV Økonomiavdeling inngått hhv. rammeavtale for kjøp av moduloppbygde sittesystemer og understell

Detaljer

Sykler med hjelpemotor, sykkelfronter med hjelpemotor, hjelpemotorer, deler og tilbehør og tjenester

Sykler med hjelpemotor, sykkelfronter med hjelpemotor, hjelpemotorer, deler og tilbehør og tjenester Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen for sykler med hjelpemotor, sykkelfronter med hjelpemotor, hjelpemotorer deler, tilbehør og tjenester. 01.05.2015-30.04.2017. Etter 30.04.2017 kan avtalen forlenges

Detaljer

Elektriske rullestoler, drivaggregat og tjenester 15.03.2015 14.03.2017

Elektriske rullestoler, drivaggregat og tjenester 15.03.2015 14.03.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen for elektriske rullestoler og drivaggregater gjelder i perioden 15.03.2015-14.03.2017. Etter 14.03.2017 kan avtalen forlenges i en periode på totalt 2 år. Eventuelle

Detaljer

Tjenestene i Avtalen er valgfrie, og den enkelte hjelpemiddelsentral har selv valgt om de ønsker å være tilknyttet tjenestene.

Tjenestene i Avtalen er valgfrie, og den enkelte hjelpemiddelsentral har selv valgt om de ønsker å være tilknyttet tjenestene. Betingelser Omfang og bruk av avtalene Innenfor produktområdet stoler med oppreisningsfunksjon har NAV Økonomiavdeling inngått hhv. Rammeavtale for kjøp av stoler med oppreisningsfunksjon, tilbehør, reservedeler

Detaljer

Betingelser Omfang og bruk av avtalene

Betingelser Omfang og bruk av avtalene Betingelser Omfang og bruk av avtalene Innenfor produktområdet hygienehjelpemidler har NAV inngått hhv Rammeavtale for kjøp av hygienehjelpemidler, tilbehør, reservedeler og tjenester dertil med følgende

Detaljer

Betingelser. Informasjon om eventuelle forlengelser vil bli gitt på Navet og nav.no samt at OeBS vil bli oppdatert.

Betingelser. Informasjon om eventuelle forlengelser vil bli gitt på Navet og nav.no samt at OeBS vil bli oppdatert. Betingelser Omfang og bruk av avtalene Arbeids- og velferdsetaten har innenfor produktområdet personløftere inngått rammeavtaler for kjøp av mobile, stasjonære og badekarmonterte personløftere samt seler

Detaljer

Betingelser Elektrisk hev og senk av innredning for kjøkken og bad

Betingelser Elektrisk hev og senk av innredning for kjøkken og bad Betingelser Betingelser Elektrisk hev og senk av innredning for kjøkken og bad Omfang og bruk av avtalene Innenfor produktområdet elektrisk hev og senk av innredning på kjøkken og bad har NAV inngått hhv

Detaljer

Kun til internt bruk!

Kun til internt bruk! Internt dokument V1 WAKA 1.4.2013 Veiledning til nytt anbud på LØFTEPLATTFORMER mm. (gjelder Strategos B, LP5, LP8 og Handi-Lift EA7) - leveringstid - prosjektering - montering - demontering - gjenbruk

Detaljer

Kjøreramper 15.04.2015 14.04.2017

Kjøreramper 15.04.2015 14.04.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen for levering av kjøreramper gjelder i perioden 15.04.2015 14.04.2017. NAV har rett til å forlenge avtalen i inntil ytterligere 2 år. Informasjon om eventuelle

Detaljer

Varmehjelpemidler 15.12.2015 14.11.2017

Varmehjelpemidler 15.12.2015 14.11.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 15.12.2015 14.12.2017. Etter 14.12.2017 kan avtalen forlenges i en periode på totalt 2 år. Eventuelle oppdateringer vil bare publiseres på

Detaljer

Betingelser Gyldighetsperiode Omfang og bruk av avtalene

Betingelser Gyldighetsperiode Omfang og bruk av avtalene Betingelser Gyldighetsperiode Denne produkt- og prisoversikten gjelder i perioden 01.04.2013-31.03.2015, med mulighet for NAV til å forlenge i inntil 2 år for hele eller deler av Avtalen. Eventuelle oppdateringer

Detaljer

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 1.9.2015-31.8.2017. Etter 31.8.2017 kan hele eller deler av avtalen prolongeres i en periode på inntil 2 år. Eventuelle oppdateringer vil

Detaljer

Formstøpte sitteenheter 01.06.2014 31.05.206

Formstøpte sitteenheter 01.06.2014 31.05.206 Betingelser Formstøpte sitteenheter 01.06.2014 31.05.206 Gyldighetsperiode Denne avtalen på formstøpte sitteenheter gjelder fra 01.06.2014-30.05.2016. Etter 31.05.2016 har NAV muligheten til forlenge hele

Detaljer

Betingelser Anbud 14/4969 og 15/3482 Senger, sengebunner, madrasser, hjertebrett, sengebord, tilbehør og reservedeler

Betingelser Anbud 14/4969 og 15/3482 Senger, sengebunner, madrasser, hjertebrett, sengebord, tilbehør og reservedeler Betingelser 1. OMFANG OG BRUK AV AVTALENE Arbeids- og velferdsetaten har inngått rammeavtale for kjøp av senger (til barn og voksne), ståsenger, sengebunner, madrasser, hjertebrett, sengebord, (heretter

Detaljer

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER Opplegget er i regi av Helsenettverket Lister ved Fyrtårnet Velferdsteknlgi g telemedisin g Fyrtårnet Psykisk helse g rus. Kurssted: Listerreginen

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon

Vedlegg A. Kravspesifikasjon Vedlegg A Kravspesifikasjn Innhld 1 Innledning... 2 1.1 Frmål med anskaffelsen... 2 1.2 Oppdragets mfang (billett- g kvalitetskntrll)... 2 2 Gjennmføring... 3 2.1 Innledning... 3 2.2 Oppdragsgivers ansvar...

Detaljer

Anbud gå- og ståtreningshjelpemidler og ståstativer

Anbud gå- og ståtreningshjelpemidler og ståstativer Anbud gå- og ståtreningshjelpemidler og ståstativer Informasjon og muligheter INTERN BRUK Oppdatert pr. 13.02.2013 Anbudets omfang Rammeavtalen vil omfatte kjøp av Hovedprodukter Gå- og ståtreningshjelpemidler

Detaljer

Rammeavtale Utviklingstjenester

Rammeavtale Utviklingstjenester Bilag 5 til Rammeavtalen BESKRIVELSE AV PRIS, PRISPRINSIPPER OG BETALINGSBETINGELSER Avtalereferanse: NT-008X-14 Rammeavtale Utviklingstjenester Innhldsfrtegnelse Bilag 5 til Rammeavtalen: Beskrivelse

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av AV- og møteromsutstyr

Rammeavtale for kjøp av AV- og møteromsutstyr Rammeavtale fr kjøp av AV- g møtermsutstyr Kundens spesifikasjn av leveranser på rammeavtalen R Bilag 1 til Rammeavtalen Innhldsfrtegnelse 1 Innledning... 3 2 Kundens frmål g bakgrunn fr anskaffelsen...

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Avtale om drift av og/eller avsetning av avfall fra gjenvinningsstasjoner i Drammensregionen

Avtale om drift av og/eller avsetning av avfall fra gjenvinningsstasjoner i Drammensregionen VEDLEGG 1 Avtale m drift av g/eller avsetning av avfall fra gjenvinningsstasjner i Drammensreginen mellm Renvasjnsselskapet fr Drammensreginen IKS, rg nr. 984 459 947, P.B. 154 Bragernes, 3001 Drammen,

Detaljer

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 RIKSARKIVAREN ~ ~EN -1 i 1~MARS2nJ7 Universitetet i Bergen Pstbks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dat 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 Vedtak m bevaring g kassasjn av eksamensbesvarelser m.m. i

Detaljer

Relevant informasjon om avtalen på. Manuelle rullestoler og drivhjul med elektrisk motor

Relevant informasjon om avtalen på. Manuelle rullestoler og drivhjul med elektrisk motor Relevant informasjon om avtalen på Manuelle rullestoler og drivhjul med elektrisk motor Dette dokumentet gir en kortfattet oversikt over postene, betingelsene i den aktuelle avtalen samt kontaktinformasjon

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Høreapparater 01.10.2015-30.09.2017

Høreapparater 01.10.2015-30.09.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne produkt- og prisoversikten gjelder for kontraktsperioden fra og med 01.10.2015 til og med 30.09.2017. Deretter kan avtalen forlenges i en periode på totalt to år. Oppdateringer

Detaljer

Kvalitet på innhald i elektroniske meldingar

Kvalitet på innhald i elektroniske meldingar Kvalitet på innhald i elektrniske meldingar Meldingsutveksling mellm kmmune g helseføretak Skei 08.11.14 - Oddmund Nytun g Anita Slvang Prsjekt i regi av Mål : Heve kvaliteten på innhaldet i meldingane.

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1.1 Generelt m Undervisningsbygg Undervisningsbygg har nrmalt prsjekter fr rundt 70 skleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder

Detaljer

Trappeheiser, løfteplattformer i og uten sjakt og trappeheiser med plattform

Trappeheiser, løfteplattformer i og uten sjakt og trappeheiser med plattform Forord Hva er en produktoversikt NAV kjøper og eier hjelpemidler for funksjonshemmede. Hjelpemidlene blir formidlet gjennom NAV Hjelpemiddelsentralene. For følgende produktområder inngår, eller planlegger,

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

Forord. Alt utlån og kjøp av hjelpemidler skal skje gjennom eller i samråd med hjelpemiddelsentral.

Forord. Alt utlån og kjøp av hjelpemidler skal skje gjennom eller i samråd med hjelpemiddelsentral. Forord Hva er en produkt- og prisoversikt kjøper og eier hjelpemidler for funksjonshemmede. Hjelpemidlene blir formidlet gjennom Hjelpemiddelsentralene. For følgende produktområder inngår, eller planlegger,

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

REFERAT ROVERNEMNDSMØTE 9.-11. MARS, OSLO

REFERAT ROVERNEMNDSMØTE 9.-11. MARS, OSLO REFERAT ROVERNEMNDSMØTE 9.-11. MARS, OSLO Fredag 9. mars Møte starter 18.00 Til stede: Øyvind Øygarden Anne-Line Dahlen Evenstad Sigrid Michaelsen Øystein Lthe Eldhlm Ingebrg Marie Kristiansen Skjelm Lørdag

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015 Hbøl Drill Søknad m deltakelse pa drillknkurranser i 2015 Trppene i Hbøl Drill Drillere i Trpp-I kan søke m å delta i drilldans sl/duett/trpp, twirling sl 1 batn, twirl duet g twirling sl strut. Drillere

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

SAKSBEHANDLER / FORFATTER Willy Røstum Thelin BEHANDLING UTTALELSE

SAKSBEHANDLER / FORFATTER Willy Røstum Thelin BEHANDLING UTTALELSE SINTEF Byggfrsk Pstadresse: Pstbks 4760 Trgarden 7465 Trndheim Ntat Frslag til endringer i SINTEF Teknisk Gdkjenning (TG) fr styrking av drift g vedlikehld av minirenseanlegg Fretaksregister: NO 948 007

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Økt bruk av realkompetansevurdering. i grenseflaten mellom utdanningspolitikk og arbeidsmarkedspolitikk

Økt bruk av realkompetansevurdering. i grenseflaten mellom utdanningspolitikk og arbeidsmarkedspolitikk Økt bruk av realkmpetansevurdering fr arbeidssøkere i grenseflaten mellm utdanningsplitikk g arbeidsmarkedsplitikk 1 Økt bruk av realkmpetansevurdering av arbeidssøkere Camilla Alfsen, Vx Ingunn Hagen,

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Tinn kmmune v/ rådmannenen Endelig TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Tinn kmmune 27. april 2016 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN fr søknad m tiltak uten ansvarsrett Innhld Generell infrmasjn Veiledning fr utfylling av blankett 5153 Eksempel på tegninger g situasjnsplan Ferdigstillelse av tiltaket/ferdigattest Søknadsblanketter

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE VEDRØRENDE INNLEIE AV KONSULENT REVISJONSLEDER JERNBANEVERKET UTBYGGING. Prosjekt: Vestfoldbanen

TILBUDSINNBYDELSE VEDRØRENDE INNLEIE AV KONSULENT REVISJONSLEDER JERNBANEVERKET UTBYGGING. Prosjekt: Vestfoldbanen TILBUDSINNBYDELSE VEDRØRENDE INNLEIE AV KONSULENT REVISJONSLEDER JERNBANEVERKET UTBYGGING Prsjekt: Vestfldbanen Innleien skal dekke et midlertidig behv g både vikarbyråer g prduksjnsbedrifter kan inngi

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Statens vegvesen Regin øst/jernbaneverket Utbygging B3-1 B3 Krav til tilbud g spesielle knkurranseregler Innhld 1 Bruk av tekniske spesifikasjner, fa 8-3 / 17-3...2 2 Utlevering av knkurransegrunnlaget...2

Detaljer

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden 33308 Returadresse, NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD Dat: 12. ktber 2015 M Nye regler fr barnetillegget i uføretrygden Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse:

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Tøm skjema Søknad m driftsknsesjn i henhld til minerallven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktratet fr mineralfrvaltning E-pst: mail@dirmin.n med Bergmesteren fr Svalbard Telefn Sentralbrd: (+47)

Detaljer

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 12 00 E-pst: pst@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118 Dat: 24.februar 2011 Sted: Arbeidsgiverfreningen Spekter,

Detaljer

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG REGIONALT BADEANLEGG - RINGERIKSBADET KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL OG TANDEM EIENDOM AS Denne avtale regulerer de tjenester sm Tandem Eiendm AS yter verfr Aurskggata BRL, Aurskggata 5,0655 Osl. 1. FORRETNINGSFØRERS ARBEID OMFATTER: 1.1.

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautkein kmmune ved rådmann Bredbukstnesveien 6 9520 Kautkein ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn etter barnehagelven: Kmmunens plikt til å påse at barnehagene drives etter lv m barnehager Kautkein kmmune 13.09.17

Detaljer

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt Nrges vassdrags- g energidirektrat N V E Advkatfirmaet Elden DA Pstbks 434 Sentrum 0103 OSLO 2601 2C7 Vår dat: Vår ref.: NVE 200700325-18 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dat: 18.01.2007 Deres ref.: Christian

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: SRY-møte

Vår dato: Vår referanse: SRY-møte Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 00 E-pst: pst@udir.n Vår dat: 12.4.2012 Vår referanse: SRY-møte 2 2012 Dat: 27.4.2012 Sted: SRY-sak 13-02-2012 Dkument Innstilling Representasjn i yrkespplæringsnemndene

Detaljer

Kopi : Rut Naversen, Bente Bredholt, Bjørn Roar Lien, Trond Kvaal Vedlegg :

Kopi : Rut Naversen, Bente Bredholt, Bjørn Roar Lien, Trond Kvaal Vedlegg : KmUT Midt-Nrge Versjn 1.0 Dat 20.03.2015 Side 1 av 5 Møtetittel : KmUT-nettverk Sted :Lync Møteleder : Grimnes Olsen Referent : Går til : N-T: Tanja Skjevik, Martin Stenseth,,Åse Mette Haldrsen, Grethe

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek Innhld 1. Bakgrunn... 2 2. Utlevering av infrmasjn g reseptvarer ver disk... 2 2.1 Hvedregel...

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Mamut Enterprise Helpdesk Produkt og Kundeservice

Mamut Enterprise Helpdesk Produkt og Kundeservice Mamut Enterprise Helpdesk Prdukt g Kundeservice Dette er en innføring i hvrdan du bruker prduktet Mamut Enterprise Prdukt- g Kundeservice. Det vil bli illustrert hvrdan du bruker systemet med et fiktivt

Detaljer

AVTALE vedrørende kjøp av

AVTALE vedrørende kjøp av KONTRAKTSVILKÅR Side 1 av 10 AVTALE vedrørende kjøp av 1 stk. ultralyd hjerte med psjn på 1 stk. ultralyd bryst/endkrinlgi mellm Akershus universitetssykehus HF 1478 LØRENSKOG Og Org. nr: 983 971 636 (heretter

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Haugestad, Lierbyen Møtedat: 08.10.2012 Tid: 09.30 Etter møtet vil det være anledning til å delta på rientering m statsbudsjettet

Detaljer

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT NOKUTs erfaringer med falske dkumenter Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT Agenda NOKUTs rutiner ved mistanke m falske dkumenter Eksempel fra Pakistan Eksempel fra Russland Eksempel fra Diplma

Detaljer

Tiltakskjedemodellen - skole

Tiltakskjedemodellen - skole Orkdal kmmune Agdenes kmmune Oppvekst Tiltakskjedemdellen - skle Tiltakskjedemdellen er en arbeidsmdell fr samarbeid mellm fresatte, skle g PPT, g er inndelt i ulike faser. Den er sklens dkumentasjn av

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgjengelig defibrillator) Oppgradering av programvare

VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgjengelig defibrillator) Oppgradering av programvare VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (ffentlig tilgjengelig defibrillatr) Oppgradering av prgramvare Til eiere av samaritan PAD 500P Frmålet med dette brevet er å infrmere m

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda fr ffentlige anskaffelser I en begrenset idéknkurranse skulle innklagede velge ut 5 leverandører til å delta i knkurransen. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet i lvens 5 til etterprøvbarhet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II BILAG 1 BEHOV- OG KRAVSPESIFIKASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II BILAG 1 BEHOV- OG KRAVSPESIFIKASJON 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II BILAG 1 BEHOV- OG KRAVSPESIFIKASJON av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 KLASSIFISERING... 4 SPESIFISERING AV ANBUDSKONKURRANSEN... 4.1 Definisjoner... 4 3 PRODUKT- OG DOKUMENTASJONSKRAV...

Detaljer

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker Søknad m dispensasjn Infrmasjn til tiltakshaver g søker Hva er en dispensasjn? En dispensasjn er et vedtak sm innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhld av plan- g bygningslven

Detaljer

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE Innhld 1 Generelt...2 2 Plikter...2 3 Skytterens ansvar...2 4 Bruksperide fr trykkluft-behldere i luftvåpen...2 5 Behandling av våpen utenfr

Detaljer

AKSJONSPLAN OLJEVERN

AKSJONSPLAN OLJEVERN Distribusjnsliste: Kystverket Beredskapsavd. Ptil Statens Frurensningstilsyn OD NOFO Prduksjnsdirektør Statfjrd AKSJONSPLAN OLJEVERN Statfjrd A OLS A Dat: 07.11.2008 Revisjn: 10 (sluttrapprt) Utarbeidet

Detaljer

STATENS IN NK REVING SSENTRAL

STATENS IN NK REVING SSENTRAL 7 STATENS IN NK REVING SSENTRAL www.sism.n Organisasjnsnummer 971 648 198 5568020199010394 RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD Dat 03.11.2014 Vår referanse: 06125537993 AVHOLDT UTLEGGSFORRETNING

Detaljer

Vedtak i uenighetssak om leveringskvalitet mellom Thorne og Hjartdal Elverk AS

Vedtak i uenighetssak om leveringskvalitet mellom Thorne og Hjartdal Elverk AS Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Vår dat: 23.12.2014 Vår ref.: 201401376-5 Arkiv: 642 Deres dat:

Detaljer

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema Tilretteleggingssamtale veiledning g skjema Del 1: Hensikt g ansvar Hensikten med tilretteleggingssamtalen er å avdekke eventuelle behv en medarbeider har fr å kunne utføre sine arbeidsppgaver. Tilretteleggingssamtale

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4 Analyse Innhld Dagens situasjn... 1 Han... 1 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 2 Prblemer:... 4 Fixit... 4 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 6 Prblemer:... 8 Følgende funksjnalitet

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 Det matematisk, UiO RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 1.1 Frmål 2 1.2 Definisjner 2 1.3 Ansvar 2 2. PROSEDYRER I FORBINDELSE MED FORBEREDELSE, GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING AV FELTARBEIDET

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse Vedlegg 1 til Knkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON Salgstjenester fr butikkaktiviteter HANDL-050-13 Åpen anbudsknkurranse Anskaffelse ver EØS-terskelverdi Vedlegg 1 Kravspesifikasjn HANDL-050-2013 Salgstjenester

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek 1. Bakgrunn Ved utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger må helsepersnell

Detaljer

Varsel om utleggsforretning - vi vil tvangsinnkreve det du skylder

Varsel om utleggsforretning - vi vil tvangsinnkreve det du skylder 2646 Statens innkrevingssentral RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD I Dat: Vår referanse: 20. mai 2015 2737632 Varsel m utleggsfrretning - vi vil tvangsinnkreve det du skylder Statens innkrevingssentral

Detaljer

FAGDAG KUNSTGRESS Oslo, 27. april 2015

FAGDAG KUNSTGRESS Oslo, 27. april 2015 FAGDAG KUNSTGRESS Osl, 27. april 2015 Geirfinn Kvalheim Anleggsknsulent Nrges Ftballfrbund Mbil: 906 80006 Email: geirfinn.kvalheim@ftball.n Status, frventninger g fremtiden Status per 31.12.14 Hva gjør

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 Smarte målere (AMS) Status g planer fr installasjn g ppstart per 1. kvartal 2015 Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 2015 R A P P O R T Smarte målere (AMS) Utgitt av: Redaktør: Frfattere: Nrges vassdrags-

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen Knkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste fr Riksrevisjnen Side 1 av 13 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

ELEKTRISKE RULLESTOLER OG DRIVAGGREGATER TIL MANUELLE RULLESTOLER

ELEKTRISKE RULLESTOLER OG DRIVAGGREGATER TIL MANUELLE RULLESTOLER Produkt- og prisoversikt Gjelder for perioden 15.03.2011 til 14.03.2013 01.01.2011 til 31.12.2011 (drivaggregater) ELEKTRISKE RULLESTOLER OG DRIVAGGREGATER TIL MANUELLE RULLESTOLER NS-EN ISO 9999: 12 23

Detaljer