Muskler i nakken og hode

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Muskler i nakken og hode"

Transkript

1 Muskelanatomi Anatomiboken Muskelanatomi side 63 Spesifikke muskler: side Topografisk anatomi fra side Muskler i nakken og hode Anatomiboken Muskelanatomi side71-81 Topografisk anatomi fra side

2 M. trapezius - kappemuskelen Utspring: - os occipitalis - lig.nuchae - processus spinosus C1 T12 - spina scapula - acromion - clavicula lateralt 3 Funksjon øvre del: - Elevasjon av scapula M. Trapezius forts. - Ekstensjon,lateralfleksjon til samme side og rotasjon til motsatt side av columna cervicalis Funksjon midtre del: - adduksjon av scapula Funksjon nedre del: - depresjon av scapula 4 2

3 M. Trapezius posteriort M. Trapezius lateralt 5 Mm. rhomboideus (minor och major) Utspring: - processus spinosus C6 - T4. (minor: C6 + C7, major: T1 T4) - margo medialis scapulae. Rhomboideus minor Funksjon: - elevasjon og adduksjon av scapula Rhomboideus major 6 3

4 Rhomboideus med feste på skjelettet - posteriort 7 Rhomboideus med feste på skjelettet - lateralt 8 4

5 M. levator scapulae - skulderbladløfteren Utspring: - processus transversus C1-C4. - angulus superior scapulae. Funksjon: - elevasjon av scapula - ekstensjon, lateralfleksjon til samme side og rotasjon til samme side av columna cervicalis 9 M. levator scapulae Posteriort Lateralt 10 5

6 Utspring: - manubrium sterni - clavicula. M. Sternocleidomastoideus - processus Mastoideus - os occipitale Funksjon: - rotasjon til motsatt side og lateralfleksjon til samme side i columna cervicalis - fleksjon av columna cervicalis - ekstensjon av hodet

7 Mm. Scalenii Utspring: - processus transversus C1 - C7. - costae 1-2. Funksjon: - fleksjon, lateralfleksjon og rotasjon av columna cervicalis 13 Mm.suboccipitalis - nakkerosetten Nakkerosetten består av 5 små muskler: 1. m.rectus capitis posterior minor 2. m.rectus capitis posterior major 3. m.obliquus capitis superior 4. m.obliquus capitis inferior 5. (m.rectus capitis lateralis er ikke på bildet) 14 7

8 Mm. suboccipitalis - nakkerosetten Utspring: - processustransversus C1 - tuberculum posterior C1 - processus spinosus C2 - processustransversus C1 - linea nuchae Funksjon: - ekstensjon, rotasjon og lateralfleksjon av hodet 15 M. masseter Utspring: - os zygomaticum - angulus mandibulae Funksjon: - sammenbiting, dra mandibula anteriort, løfte mandibula 16 8

9 M. temporalis Utspring: Funksjon: - os temporale - processus coronoideus - sammenbitning, dra mandibula posteriort 17 Muskler i overkroppen Anatomiboken Muskelanatomi side Topografisk anatomi side

10 M. latissimus dorsi den store brede ryggmuskelen 19 M. latissimus dorsi forts. Utspring: - crista iliaca, dorsalt - sacrum, dorsalt - processus spinosus Th 7 L5 - costae angulus inferior scapulae - crista tuberculum minoris Funksjon: - ekstensjon i art.humeri - innoverrotasjon i art.humeri - adduksjon i art.humeri Bifunksjon: - adduksjon av scapula 20 10

11 Posteriort Lateralt 21 M. serratus posterior superior/ inferior Utspring: - processus spinosus C6-T2 - costae 2-5 Funksjon: - hjelper til ved innpust Utspring: - processus spinosus T11-L3 - costae 9-12 Funksjon: - hjelper til ved utpust 22 11

12 Mm. erector spinae Ytre lag: Kan deles inn i 3 deler: 1. M. iliocostalis (lateral) Består av en lumbal, thorakal og cervikal del 2. M. longissimus (intermediær) Består av en lumbal, thorakal, cervikal og capitis-del 3. M. spinalis (medial) Består av en thorakal, cervikal og capitis-del Utspring: Processus spinosus L1-L5, sacrum, Processus spinosus Th11-Th12, spinae iliaca. Costae, processus transversus, processus spinosus, caput Funksjon: Dobbelsidig virkning: ekstensjon av columna vertebralis Ensidig virkning: Rotasjon og lateralfleksjon av columna vertebralis til samme side 23 Mm. erector spinae Indre lag: 1. M. rotatores 2. M. multifidii 3. M. semispinalis Utspring: I hovedsak fra processus transversus På processus spinosus på ovenforliggende vertebrae Funksjon: Ekstensjon, rotasjon og lateralfleksjon av columna vertebralis Samt viktig for god stabilitet. M. erector spinae har en postural funksjon! 24 12

13 25 M. quadratus lumborum (QL) Utspring: - crista iliaca - ligamentum iliolumbale - processus transversus L1-L5 - costae 12 Funksjon:- lateralfleksjon av torso - løfter os coxae på samme side og stabiliserer overkroppen 26 13

14 Posteriort M. quadratus lumborum (QL) Lateralt 27 M. Psoas major Utspring: - discus + corpus vertebrae T12-L5 - fiber fra costae 12 M. Psoas minor Utspring: - discus intervertebrale T12 L1 M. Iliacus Utspring: - fossa iliaca M. Iliopsoas - hofteleddsbøyer Quadratus lumborum Psoas Major Iliacus Psoas Minor 28 14

15 M.Iliopsoas forts., Felles feste: - trochanter minor Hovedfunksjon: - fleksjon i art. coxae Bifunksjon: - Utoverrotasjon i art. coxae 29 M. pectoralis major den store brystmuskelen Pars clavicularis U: Mediale halvdel av clavicula Fu: Fleksjon + innoverrotasjon i art. humeri horisontaladduksjon Pars sternocostalis U: Sternum + cartilago costalis 2-6 Fu: Fleksjon, horisontaladduksjon Pars abdominalis U: Fascia abdominalis Fu: Adduksjon, horisontaladduksjon Felles feste: crista tuberculi majoris 30 15

16 Anteriort Lateralt 31 M. pectoralis minor den lille brystmuskelen Utspring: - costae processus coracoideus scapulae Funksjon: - depresjon av scapula 32 16

17 M. Subclavicularis Utspring: - costae 1 - claviculas underkant Funksjon: - stabilisere articulatio sternoclavicularis

18 M. serratus anterior Utspring: - costae 1-9 anteriort - margo medialis scapulae Funksjon: - abduksjon av scapulae 35 M. rectus abdominis -den rette bukmuskel Utspring: - cartilago costalis delvis inn i m. pectoralis major - processus xiphoideus - os pubis Funksjon: - fleksjon av torso - senker brystkassen og tipper bekkenet bakover 36 18

19 Rectus abdominis Obliquus externus abdominis Obliquus internus abdominis Transversus abdominis 37 M. obliquus externus abdominis ytre skrå bukmuskel Utspring: - costae crista iliaca - ligamentum inguinale Funksjon unilateralt: - lateralfleksjon av torso Funksjon bilateralt: - rotasjon av torso til motsatt side - bukpress - fleksjon av torso - accessorisk utpustmuskel Obliquus externus abdominis Obliquus internus abdominis 38 19

20 M. obliquus externus abdominis Anteriort Lateralt 39 Utspring: - crista iliaca (sias) - ligamentum inguinale (fascia thoracolumbalis) - costae fascia abdominalis Funksjon unilateralt: - lateralfleksjon av torso Funksjon bilateralt: M. obliquus internus abdominis indre skrå bukmuskel - rotasjon av torso til samme side - bukpress - fleksjon av torso - accessorisk utpustmuskel Obliquus externus abdominis Obliquus internus abdominis 40 20

21 M. obliquus internus abdominis Anteriort Lateralt 41 Anteriort M obliquus internus (høyre) og externus (venstre) Posteriort M obliquus internus (venstre) og externus (høyre) 42 21

22 M. transversus abdominis -den tverre bukmuskel Utspring: - innsiden av cartilago costalis fascia thoracolumbalis - crista iliaca - ligamentum inguinale - fascia abdominalis Funksjon: - bukpress - accessorisk utpustmuskel - viktig for god stabilitet i torso Anteriort 43 M. transversus abdominis Anteriort Lateralt 44 22

23 Diafragma Avgrenser brysthulen fra bukhulen Vår viktigste muskel ved innpust. 45 Pustefunksjonen 1. Diafragma kontraheres 2. Thorax spenner seg ut 46 23

24 Muskler i sete og ben Anatomiboken Muskelanatomi side Topografisk anatomi side M. gluteus maximus -den store setemuskelen Utspring: - crista iliaca - sacrum - coccygis - ligamentum sacrotuberale - trochanter major (25%) via tractus iliotibialis til condylus lateralis tibiae (75%) Funksjon: - ekstensjon og utoverrotasjon i art.coxae Gluteus medius Gluteus maximus 48 24

25 49 M. tensor fascia latae Utspring: - SIAS - crista iliacas fremre del Gluteus medius Gluteus maximus - via tractus iliotibialis til condylus lateralis tibiae Tensor fascia latae Funksjon: - fleksjon, innoverrotasjon, abduksjon i art. coxae - ekstensjon og utoverrotasjon i art. genu Tractus iliotibialis 50 25

26 Lateralt snitt av glutearegionen med mm gluteus maximus og tensor fasciae latae M tensor fasciae ateriort 51 M. Gluteus medius Utspring: - facies glutea, crista iliaca - trochanter major Funksjon: - abduksjon i art. coxae Gluteus medius Gluteus minimus Piriformis Gemellus superios Gemellus inferior Obturatorius internus Quadratus femoris 52 26

27 53 M.Gluteus minimus Utspring: - os ilium, lateralt - trochanter major Funksjon: - abduksjon i art.coxae Gluteus medius Gluteus minimus Piriformis Gemellus superios Gemellus inferior Obturatorius internus Quadratus femoris 54 27

28 55 Utoverrotatorene M.Piriformis M.Gemellus superior M.Gemellus inferior M.Obturatorius internus M.Quadratus femoris Gluteus medius Gluteus minimus Piriformis Gemellus superios Gemellus inferior Obturatorius internus Quadratus femoris 56 28

29 Utoverrotatorene forts. Utspring: - pelvis dorsalt - M. Piriformis: sacrum ventralt - trochanter major Funksjon: - utoverrotasjon i art. coxae - M. Piriformis: innoverrotasjon i art. coxae v/fleksjon over 90º i art. Coxae 57 M. piriformis 58 29

30 Hamstrings (Mm. ischiocruralis) Hamstrings består av 4 muskler: M.Biceps femoris caput longum M.Biceps femoris caput brevis M.Semitendinosus M.Semimembranosus Semitendinosus Semi membranosus Biceps femoris caput longum

31 Hamstrings (Mm. Ischiocrurale) forts. Utspring: - tuber ischiadicum - femur dorsalt - m.semitendinosus: tibia proksimalt medialt (pes anserinus) - m.semibranosus: tibia proksimalt medialt - m. biceps femoris: caput fibula og condylus lateralt tibiae Funksjon: - extensjon i art. coxae - fleksjon, innoverrotasjon og utoverrotasjon i art. genus 61 M.Rectus femoris M.Vastus medialis M.Vastus intermedius M.Vastus lateralis Utspring: - m.rectus femoris: SIAI - m.vastus med/lat/ intermedius: Femur Felles feste: M. quadriceps femoris - via patella på tuberositas tibia - condylus med/lat tibia Felles funksjon: - Ekstensjon i art.genus Vastus intermdius Vastus lateralis Rectus femoris Sartorius Vastus medialis - M. Rectus femoris: fleksjon i art coxae 62 31

32 63 M. sartorius - skreddermuskelen Utspring: - SIAS Vastus intermdius - tibia proksimalt medialt, pes anserinus Vastus lateralis Sartorius Vastus medialis Funksjon: - Fleksjon, utoverrotasjon, abduksjon i art.coxae, fleksjon og innoverrotasjon i art. Genu. Rectus femoris 64 32

33 M. sartorius Anteriort Posteriort 65 Korte adduktorer M.Adductor longus M.Adductor brevis M.Adductor magnus M.Pectineus M.Obturatorius externa Obturatorius externa Pectineus Adduktor brevis Adduktor Longus Adduktor magnus Gracilis 66 33

34 Korte adduktorer Utspring: - os pubis (ikke adduct.magnus) - os ischii ( M.adduct.magnus) - medialt på femur Obturatorius Externa Pectineus Funksjon: - Adduksjon i art.coxae Adduktor brevis Adduktor Longus Adduktor magnus Gracilis 67 Korte adduktorer 68 34

35 Lang adduktor M. Gracilis Utspring: - os pubis Obturatorius Externa - pes anserinus Pectineus Funksjon: - Adduksjon i art.coxae Adduktor brevis Adduktor Longus Adduktor magnus Gracilis 69 M. Gracilis forts

36 Underbenets muskler Anatomiboken Muskelanatomi side Topografisk anatomi side TA: Tibialis anterior ED: Ekstensor digitorum longus EH: Ekstensor hallucis longus TP: Tibialis posterior FD: Fleksor digitorum longus FH: Fleksor hallucis longus PL: Peroneus longus PB: Peroneus brevis 72 36

37 73 M. triceps surae M.Gastrocnemius Utspring: - condylus lat/med. femoris - tuber calcanei - tendon calcaneus Funksjon: - plantarfleksjon i art.talocruralis, fleksjon i art.genu Plantaris Soleus Gastronemius caput medialis Gastronemius caput lateralis 74 37

38 M. triceps surae M.Soleus Utspring: - tibia og fibula proximalt/dorsalt - tuber calcanei - tendo calcaneus Funksjon: - Plantarfleksjon i art. talocruralis Plantaris Soleus Gastronemius caput medialis Gastronemius caput lateralis 75 M. popliteus Utspring: Funksjon: - condylus lateralis femoris - posteriort proximalt på tibia - fleksjon, innoverrotasjon, stabiliserer art.genus 76 38

39 De dype leggmusklene M. Flexor digitorum longus M. Tibialis posterior M. Flexor hallucis longus 77 De dype leggmusklene forts. Utspring: - tibiae og fibulae dorsalt - membrana interossea cruris dorsalt - M. Tibialis posterior - tarsus plantart - M. Flexor digitorum longus: distalt, plantart på digitorum M. Flexor hallucis longus: distalt, plantart digitorum

40 De dype leggmusklene forts. Funksjon: M. Tibialis posterior: - Plantarfleksjon i art. talocruralis M. Flexor digitorum longus: - Fleksjon i digitorum 2-5, plantarfleksjon M. Flexor hallucis longus: - Fleksjon i hallux, plantarfleksjon 79 M. Tibialis anterior Utspring: - tibias fremre proksimale del - basen på metatarsale I - os cuniforme mediale Tibialis anterior Funksjon: - dorsalfleksjon i art. talocruralis (øvre ankelledd) - supinasjon art. intertarsea (nedre ankelledd) 80 40

41 M. Extensor digitorum longus M. Extensor hallucis longus Tærnes lange strekkermuskel/ Stortåens lange strekkermuskel Utspring: - tibia anteriort - fibia anteriort - membrana interossea crusis anteriort - phalanx distalis digiti phalanx distalis digiti 1 Funksjon: - dorsalfleksjon av digiti dorsalfleksjon i art.talocruralis, - supinasjon i art. intertarsea Extensor digitorum longus Extensor hallucis longus 81 M. Peroneus longus/brevis lange og korte leggmusklene Utspring: - caput fibula (longus) - lateralt fibula (brevis) Gastronemius vastus lateralis Funksjon: - metatarsale 1 og cuneiforme mediale (longus) - tuberositas ossis metatarsale 5 (brevis) - pronasjon og plantarfleksjon i øvre og nedre ankeledd Peroneus longus Soleus Tibialis anterior Peroneus brevis Peroneus tertinus 82 41

42 Muskler i skulder og arm Anatomiboken Muskelanatomi side Topografisk anatomi side Utspring fremre del: Utsring midtre del: Utspring bakre del: M. deltoideus -clavicula - acromion - spina scapulae Deltoideus Felles feste: - tuberositas deltoidea Felles funksjon: - abduksjon i art.humeri Fremre delenes funksjon: - fleksjon og innoverrotasjon i art.humeri Bakre delens funksjon: - ekstensjon og utoverrotasjon i art.humeri 84 42

43 M. Deltoideus Lateralt Posteriort 85 Supraspinatus Infraspinatus Teres minor Subscapularis SITS - Rotatorkuffen Infraspinatus Supraspinatus Teres minor Subscapularis 86 43

44 87 M. supraspinatus Utspring: - fossa supraspinata - tuberculum majus humeri Supraspinatus Funksjon: - abduksjon, utoverrotasjon i art.humeri Tilhører rotatorkuffen Infraspinatus Teres minor Teres major 88 44

45 89 M. infraspinatus Utspring: - fossa infraspinata. - tuberculum majus humeri, som veves inn i leddkapselen. Funksjon: - utoverrotasjon og stabiliserer art.humeri. Infraspinatus Supraspinatus Teres minor Tilhører rotatorkuffen Teres major 90 45

46 M. infraspinatus posteriort 91 M. teres minor Utspring: - margo lateralis scapulae og i underkant på fossa infraspinata. - tuberculum majus humeri. Funksjon: - utoverrotasjon art. humeri Supraspinatus Tilhører rotatorkuffen Teres minor Infraspinatus Teres major 92 46

47 M. teres minor posteriort 93 M. teres major Utspring: - angulus inferior scapulae - margo lateralis scapulae - crista tuberculum minoris Supraspinatus Funksjon: - ekstensjon og adduksjon i art.humeri - innoverrotasjon i art.humeri Subscapularus Teres major Latissimus doris 94 47

48 M. teres major posteriort 95 M. subscapularis Supraspinatus Utspring: - fossa subscapularis. - tuberculum minus humeri Funksjon: - innoverrotasjon og adduksjon i art.humeri Subscapularus Tilhører rotatorkuffen Teres major Latissimus doris 96 48

49 M. subscapularis Anteriort Posteriort 97 Muskler i overarmen Overarmen - viser både Biceps og Triceps med feste på skjelettet. Lateralt Posteriort 98 49

50 M. biceps brachii - Caput longum (det lange hodet) - Caput breve (det korte hodet) Caput longum: Utspring: - tuberculum supraglenoidale Felles feste: - tuberositas radii - fascia antebrachii 99 M.Biceps brachii forts. Caput breve: Utspring: Felles feste: Funksjon: - processus coracoideus - tuberositas radii fascia-antebrachii - fleksjon i art.humeri - fleksjon i art.cubiti - supinasjon av underarm

51 M. Coracobrachialis Utspring: - processus coracoideus - medialt humerus. Funksjon: - fleksjon i art. humeri Brachialis Coracobrachialis 101 M. brachialis Utspring: - anteriort art.humeri - anteriort, proximalt på ulna, leddkapselen Funksjon: - fleksjon i art. cubiti (albueleddet) Brachialis Coracobrachialis

52 Utspring: Caput longum: M. triceps brachii trehodede overarmsmuskelen - tuberculum infraglenoidale Caput mediale: - posteriort humerus Caput laterale: - lateralt humerus. 103 M.Triceps brachii forts. - Olecranon - leddkapselens bakside Funksjon caput longum: - ekstensjon og adduksjon i art.humerii og ekstensjon i art.cubiti Funksjon caput lat/med: - ekstensjon i art. cubiti

53 Muskler i underarm og hånd Anatomiboken Muskelanatomi side Underarm Palmara gruppen / fleksorer Ekstensorer av hånden Dorsala gruppen / ekstensorer

54 107 M.Pronator teres Utspring: - epicondylus medialis humeri - radius, medialt Funksjon: - fleksjon art. cubiti - pronasjon i antebrachii

55 M.Pronator teres høyre arm anteriort 109 M. flexor carpi radialis Utspring: - epicondylis medialis humeri - metacarpale 2 og 3 Funksjon: - fleksjon i art.cubiti, - pronasjon i antebrachii, - palmarfleksjon og radialfleksjon i håndledd

56 Utspring: - epicondylis medialis humeri - metacarpale 2 og 3 Funksjon: - fleksjon i art.cubiti, M. flexor carpi radialis venstre arm anteriort - pronasjon i antebrachii, - palmarfleksjon og radialfleksjon i håndledd 111 M. palmaris longus Utspring: Funksjon: - epicondylus medialis humeri - aponeurosis palmaris - palmarfleksjon i håndledd - fleksjon i art.cubiti

57 M. palmaris longus høyre arm anteriort 113 M. flexor carpi ulnaris Utspring - epicondylis medialis humeri - os pisiforme Funksjon: - fleksjon i art. cubiti, palmarfleksjon og ulnardeviasjon i håndledd

58 M. flexor carpi ulnaris høyre arm anteriort 115 M. flexor digitorum superficialis Utspring: - epicondylis medialis humeri - processus Coronoideus - digitorum 2-5 Funksjon: - fleksjon i art.cubiti, palmarfleksjon i håndledd - fleksjon i digitorum

59 M. flexor digitorum profundus Utspring: - proximalt på ulnae - membrana interossea antebrachium - digitorum 2-5 Funksjon: - palmarfleksjon og fleksjon i digitorum M. flexor pollicis longus Utspring: - midt på radius forside membrana interossea antebrachium - digitorum 1, distalt Funksjon: - palmarfleksjon og fleksjon i tommel

60 M. flexor pollicis longus høyre arm anteriort 119 Utspring: - distale del av ulna M. pronator quadratus - distale del av radius Funksjon: - pronasjon av håndledd

61 M. pronator quadratus høyre arm anteriort 121 Ekstensorer Høyre arm posteriort

62 M. brachioradialis Utspring: - epicondylus lateralis humeri. - processus styloideus radii. Funksjon: - fleksjon, supinasjon og pronasjon i art.cubiti. 123 M. brachioradialis høyre arm posteriort

63 M. extensor carpi radialis longus M. extensor carpi radialis brevis Utspring: - epicondylis lateralis humeri - dorsalt metacarpale 2 og 3 Funksjon: - dorsalfleksjon og radialdeviasjon i håndledd. 125 M. extensor carpi radialis longus M. extensor carpi radialis brevis

64 M. extensor digitorum M. extensor carpi ulnaris M. extensor digiti minimi Utspring: - epicondylus lateralis humeri M. Extensor digitorum - digitorum 2-5 Extensor carpi ulnaris- metacarpale 5 Extensor digiti minimi- digitorum M. extensor digitorum M. extensor carpi ulnaris M. extensor digiti minimi

65 M. supinator Utspring: - epicondylus lateralis humeri - ulnas dorsalside - radius anteriort Funksjon: - supinasjon i antebrachi 129 M. abductor pollicis longus Utspring: - dorsalt, proximalt på ulna og radius - dorsalt på metacarpale 1 Funksjon: - radialdeviasjon og supinasjon i håndledd - abduksjon i metacarpale 1 Posteriort

66 M. extensor pollicis brevis Utspring: - radius, dorsalt - membrana interossea antebrachium - digitorum 1 Funksjon: - radialdeviasjon i håndledd - dorsalfleksjon og abduksjon i digitorum M. extensor pollicis longus Utspring: - ulnae, dorsalt - membrana interossea antebrachium - digitorum 1 Funksjon: - dorsalfleksjon og radialfleksjon carpus - ekstensjon av digitorum

67 M. extensor indicis Utspring: - ulnae, dorsalt - membrana interossea antebrachium - digitorum 2 Funksjon: - dorsalfleksjon i håndledd - dorsalfleksjon i digitorum Håndens muskler 1. Retinaculum flexorum og ekstensorum 2. Thenar = tommelens muskler 3. Hypothenar = lillefinger muskler

68

M. trapezius - kappemuskelen

M. trapezius - kappemuskelen Muskelanatomi 1 Muskler i nakken 2 1 M. trapezius - kappemuskelen Utspring: - os occipitalis - lig.nuchae - proc.spinosus C1 T12 trapezius pars descendens - spina scapula - acromion - clavicula lateralt

Detaljer

EKSAMEN Idretts fysiologi Anatomi. 11.oktober 2013

EKSAMEN Idretts fysiologi Anatomi. 11.oktober 2013 1 EKSAMEN 1008-001 Idretts fysiologi Anatomi 11.oktober 2013 Tid : 2 timer (9-11) Målform : Sidetall : Hjelpemiddel : Bokmål 10 sider med forsiden Ingen Merknader : Vedlegg : Ingen Eksamensresultata blir

Detaljer

Flersvarsoppgaver THP Overarmskast

Flersvarsoppgaver THP Overarmskast Seksjon 1 Flersvarsoppgaver THP 101 2019 Overarmskast Ved et overarmskast i håndball vil man gjøre en horisontal adduksjon av skulderleddet. Hvilken muskel nedenfor vil kontrollere denne bevegelse med

Detaljer

Forside. Det er ett korrekt svar på flersvarsoppgavene. Seksjon WISEflow

Forside. Det er ett korrekt svar på flersvarsoppgavene. Seksjon WISEflow Seksjon 1 Forside Det er ett korrekt svar på flersvarsoppgavene. https://europe.wiseflow.net/assessor/flowmulti/printactivity.php?activityid=a8zh-p8su&type=published 1/19 Seksjon 2 Push-up https://europe.wiseflow.net/assessor/flowmulti/printactivity.php?activityid=a8zh-p8su&type=published

Detaljer

Myofasciale triggerpunkter

Myofasciale triggerpunkter Myofasciale triggerpunkter 2 1 3 4 2 Hva er et triggerpunkt? Ofte palperbar ømhet i en spent muskel. Palpasjon skaper umiddelbart en gjenkjennbar og identifiserbar smertefornemmelse hos pasienten. Smerteubredelsen

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013. Utsatt individuell skriftlig eksamen. 1BA 115- Basal anatomi. Mandag 25. februar 2013 kl

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013. Utsatt individuell skriftlig eksamen. 1BA 115- Basal anatomi. Mandag 25. februar 2013 kl BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013 Utsatt individuell skriftlig eksamen i 1BA 115- Basal anatomi Mandag 25. februar 2013 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 7 sider inkludert

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. IDR 115- Basal anatomi. Onsdag 8. oktober 2014 kl

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. IDR 115- Basal anatomi. Onsdag 8. oktober 2014 kl BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015 Individuell skriftlig eksamen i IDR 115- Basal anatomi Onsdag 8. oktober 2014 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 6 sider inkludert forsiden

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013. Individuell skriftlig eksamen. 1BA 115- Basal anatomi. Mandag 8. oktober 2012 kl

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013. Individuell skriftlig eksamen. 1BA 115- Basal anatomi. Mandag 8. oktober 2012 kl BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013 Individuell skriftlig eksamen i 1BA 115- Basal anatomi Mandag 8. oktober 2012 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 7 sider inkludert forsiden

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. IDR 115- Basal anatomi. Torsdag 10. oktober 2013 kl

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. IDR 115- Basal anatomi. Torsdag 10. oktober 2013 kl BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014 Individuell skriftlig eksamen i IDR 115- Basal anatomi Torsdag 10. oktober 2013 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 6 sider inkludert forsiden

Detaljer

FØRSTE ÅR IDRETTSVITENSKAP 2017/2018. Individuell skriftlig eksamen. IDR 106- Funksjonell anatomi. Torsdag 7. desember 2017 kl

FØRSTE ÅR IDRETTSVITENSKAP 2017/2018. Individuell skriftlig eksamen. IDR 106- Funksjonell anatomi. Torsdag 7. desember 2017 kl FØRSTE ÅR IDRETTSVITENSKAP 2017/2018 Individuell skriftlig eksamen i IDR 106- Funksjonell anatomi Torsdag 7. desember 2017 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: kalkulator og formelsamling- blir delt ut under

Detaljer

Norges Idrettshøgskole Studieåret 2016/2017

Norges Idrettshøgskole Studieåret 2016/2017 Norges Idrettshøgskole Studieåret 2016/2017 Individuell Skriftlig Eksamen i Basal Anatomi (IDR 106) Tid til disposisjon: 3 timer Gir maksimalt 100 poeng Merk videre at: Flersvarsoppgavene har kun ett korrekt

Detaljer

Myofasciale triggerpunkter

Myofasciale triggerpunkter Myofasciale triggerpunkter 2 1 3 4 2 Hva er et triggerpunkt? Ofte palperbar ømhet i en spent muskel. Palpasjon skaper umiddelbart en gjenkjennbar og identifiserbar smertefornemmelse hos pasienten. Smerteubredelsen

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2011/2012. Individuell skriftlig eksamen. 1BA 115 - Naturvitenskapelige perspektiver på idrett 1 basal anatomi

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2011/2012. Individuell skriftlig eksamen. 1BA 115 - Naturvitenskapelige perspektiver på idrett 1 basal anatomi BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2011/2012 Individuell skriftlig eksamen i 1BA 115 - Naturvitenskapelige perspektiver på idrett 1 basal anatomi Onsdag 12. oktober 2011 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven

Detaljer

Anatomi histologi, osteologi, leddlære

Anatomi histologi, osteologi, leddlære Anatomi histologi, osteologi, leddlære Medicinskt Kursforum Bevegelsesakser Beskriver kroppens ulike bevegelser Fleksjon Ekstensjon Abduksjon Adduksjon Rotasjon Supinasjon Pronasjon Palmarfleksjon Dorsalfleksjon

Detaljer

Generelt: 3 hovedgrupper; hjerte-, glatt- og tverrstripet muskulatur (skjelett muskulatur)

Generelt: 3 hovedgrupper; hjerte-, glatt- og tverrstripet muskulatur (skjelett muskulatur) Muskulatur (x) Generelt: 3 hovedgrupper; hjerte-, glatt- og tverrstripet muskulatur (skjelett muskulatur) Skjelettmuskulaturen; Viljestyrt Passerer ett eller flere ledd Festet til knokler via sener (utspring-feste)

Detaljer

Anatomi histologi, osteologi, leddlære

Anatomi histologi, osteologi, leddlære Anatomi histologi, osteologi, leddlære Forventet læringsutbytte for fagemnet Bevegelsesapparatets anatomi Etter gjennomført emne er det forventet at studenten: Kunnskap kan forstå og anvende medisinsk

Detaljer

a) Muskler som er ansvarlige for lateralfleksjon og ekstensjon av Columna vertebralis:

a) Muskler som er ansvarlige for lateralfleksjon og ekstensjon av Columna vertebralis: Oppgave 1 a) Muskler som er ansvarlige for lateralfleksjon og ekstensjon av Columna vertebralis: M. Erector spinae (den store ryggstrekker). Den er delt i to deler, en på hver side av ryggsøylen. Dersom

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Utgått individuell skriftlig eksamen. IDR 115- Basal anatomi. Onsdag 14. oktober 2015 kl

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Utgått individuell skriftlig eksamen. IDR 115- Basal anatomi. Onsdag 14. oktober 2015 kl BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015 Utgått individuell skriftlig eksamen i IDR 115- Basal anatomi Onsdag 14. oktober 2015 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert

Detaljer

Klinisk massasjeterapi

Klinisk massasjeterapi Klinisk massasjeterapi 1 Anamnese Hva har skjedd Hvordan skjedde det akutt eller kommet gradvis Når skjedde det Hvor har du vondt (vis / pek på området) Hva provoserer fram smerten / og hva lindrer det

Detaljer

Anatomi histologi, osteologi, leddlære

Anatomi histologi, osteologi, leddlære Anatomi histologi, osteologi, leddlære Forventet læringsutbytte for fagemnet Bevegelsesapparatets anatomi Etter gjennomført emne er det forventet at studenten: Kunnskap kan forstå og anvende medisinsk

Detaljer

m. pectoralis major store brystmuskel m. serratus anterior den fremre sagmuskelen m. deltoideus deltamuskelen m. biceps brachii tohodet overarmsmuskel

m. pectoralis major store brystmuskel m. serratus anterior den fremre sagmuskelen m. deltoideus deltamuskelen m. biceps brachii tohodet overarmsmuskel m. pectoralis major store brystmuskel m. serratus anterior den fremre sagmuskelen m. deltoideus deltamuskelen m. rectus abdominis rette bukmuskelen m. obliquus externus abdominis yttre skrå bukmuskelen

Detaljer

Tøyninger. Tøyningens effekter:

Tøyninger. Tøyningens effekter: Tøyninger 1 Tøyningens effekter: Gi bedre bevegelighet Skadeforebyggende Muskelavslapning Smertelindring / redusere smerte i en anspent muskel Restitusjon? 2 fagskoleutdanning i massasjeterapi 1 Årsaker

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/11-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/11-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert IDR301 1 Kroppsøving del 3, trinn 1-7 Kandidat-ID: 1120 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/11-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 Oppgave 1 (vektes 70 %) Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse

Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim Nidelvkurset 2014 1 Albueleddet Humeroulnar - leddet Humeroradial leddet Fleksjon Ekstensjon Proksimale radioulnar

Detaljer

Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse

Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim Nidelvkurset 2016 1 Albueleddet Humeroulnar - leddet Humeroradial leddet Proksimale radioulnar - leddet Fleksjon

Detaljer

Virvellegee er det kompakte benet som holder strukturen i en ryggvirvel. Det kompakte benet.

Virvellegee er det kompakte benet som holder strukturen i en ryggvirvel. Det kompakte benet. Eksamen kroppsøving Oppgave 1 a) M. erector spina (stor ryggstrekker) er spesielt ansvarlig for ekstensjon og lateralfleksjon i ryggen. Siden m. erector spina går over hele ryggen er det tosidig kontraksjon

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/ Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/ Flervalg Automatisk poengsum Levert IDR301 1 Kroppsøving del 3, trinn 1-7 Kandidat-ID: 1100 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/11-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 Oppgave 1 (vektes 70 %) Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

Modul 8 - dag 1. Hjertemeridianen. Beliggenhet: Samling 8 dag 1 og 2

Modul 8 - dag 1. Hjertemeridianen. Beliggenhet: Samling 8 dag 1 og 2 Modul 8 - dag 1 1 Hjertemeridianen Beliggenhet: Starter i sentrum av armhulen, nedover innsiden av armen til albuebøyningens fure. Så nedover underarmens innside og gjennom håndflaten til den mediale side

Detaljer

Samling 8 - dag 1. Hjertemeridianen. Beliggenhet: Samling 8

Samling 8 - dag 1. Hjertemeridianen. Beliggenhet: Samling 8 - dag 1 1 Hjertemeridianen Beliggenhet: Starter i sentrum av armhulen, nedover innsiden av armen til albuebøyningens fure. Så nedover underarmens innside og gjennom håndflaten til den mediale side av neglefallsvinkelen

Detaljer

IDR106 1 Funksjonell anatomi

IDR106 1 Funksjonell anatomi IDR106 1 Funksjonell anatomi Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 Art humeri (20 poeng) Skriveoppgave Manuell poengsum 2 Bevegelsesanalyse (12 poeng) Skriveoppgave Manuell poengsum 3 Biomekk. (28 poeng) Skriveoppgave

Detaljer

IDR301 1 Kroppsøving del 3, trinn 1-7

IDR301 1 Kroppsøving del 3, trinn 1-7 KANDIDAT 5501 PRØVE IDR301 1 Kroppsøving del 3, trinn 1-7 Emnekode IDR301 Vurderingsform Skriftlig eksamen Starttid 01.12.2016 09:00 Sluttid 01.12.2016 12:00 Sensurfrist 22.12.2016 01:00 PDF opprettet

Detaljer

Norsk bransjeråd for massasje. Nasjonal fagplan for Fagutdanning i massasjeterapi

Norsk bransjeråd for massasje. Nasjonal fagplan for Fagutdanning i massasjeterapi Norsk bransjeråd for massasje Nasjonal fagplan for Fagutdanning i massasjeterapi Januar 2010 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 FAGPLANENS FUNKSJON... 3 3 MASSASJETERAPEUT FAG OG YRKE... 3 3.1 KOMPETANSEOMRÅDER...

Detaljer

ensk Norsk bransjeråd for massasje FAGKRAV KRAV TIL SKOLER

ensk Norsk bransjeråd for massasje FAGKRAV KRAV TIL SKOLER Sv ensk Norsk bransjeråd for massasje FAGKRAV OG KRAV TIL SKOLER Fagkrav og krav til skoler revidert juni 07 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Del Kapitel Tittel 3 Del 1 Krav til skoler 1.1 Generelt

Detaljer

Virvelsøylen (x) 33-34 uregelmessige knokler forbundet med bånd, brusk og ekte ledd 7 cervicale virvler -kjennetegnes ved hull i tverrtaggene ( til

Virvelsøylen (x) 33-34 uregelmessige knokler forbundet med bånd, brusk og ekte ledd 7 cervicale virvler -kjennetegnes ved hull i tverrtaggene ( til Virvelsøylen (x) 33-34 uregelmessige knokler forbundet med bånd, brusk og ekte ledd 7 cervicale virvler -kjennetegnes ved hull i tverrtaggene ( til a. vertebralis) 12 thoracale virvler kjennetegnes ved

Detaljer

IDR301 1 Kroppsøving del 3, trinn 1-7

IDR301 1 Kroppsøving del 3, trinn 1-7 KANDIDAT 5502 PRØVE IDR301 1 Kroppsøving del 3, trinn 1-7 Emnekode IDR301 Vurderingsform Skriftlig eksamen Starttid 01.12.2016 09:00 Sluttid 01.12.2016 12:00 Sensurfrist 22.12.2016 01:00 PDF opprettet

Detaljer

Musklene. Samling 5 dag 1

Musklene. Samling 5 dag 1 Samling 5 dag 1 1 Musklene Det er viktig å behandle musklene som hjelper å holde ryggen oppe og gi oss smidighet. En rygglidelse er ofte et problem som kan løses ved å behandle musklene. 2 Institutt for

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/ Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/ Flervalg Automatisk poengsum Levert IDR300 1 Kroppsøving del 3, trinn 5-10 Kandidat-ID: 9007 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/11-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 Oppgave 1 (vektes 70 %) Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

Forelesningsoversikt. Muskelvev Skjelettmusklenes funksjon Funksjonelle trekk ved muskler Skjelettmuskulatur. Kraftoverføring Sene Muskelfunksjon

Forelesningsoversikt. Muskelvev Skjelettmusklenes funksjon Funksjonelle trekk ved muskler Skjelettmuskulatur. Kraftoverføring Sene Muskelfunksjon Ola Eriksrud Forelesningsoversikt Muskelvev Skjelettmusklenes funksjon Funksjonelle trekk ved muskler Skjelettmuskulatur q q q Anatomi Mikroskopisk anatomi Kontraksjon Kraftoverføring Sene Muskelfunksjon

Detaljer

Behandlingsdagbok. Startdato: År: Deltaker-ID: Fornavn: Etternavn: Pasient ID nummer: Kontakt, lege: Kontakt, pleiepersonale: Avdeling / klinikk:

Behandlingsdagbok. Startdato: År: Deltaker-ID: Fornavn: Etternavn: Pasient ID nummer: Kontakt, lege: Kontakt, pleiepersonale: Avdeling / klinikk: Behandlingsdagbok Startdato: År: Deltaker-ID: Fornavn: Etternavn: Pasient ID nummer: Kontakt, lege: Kontakt, pleiepersonale: Avdeling / klinikk: Addresse: Telefon - og dager / tid for kontakt: INNHOLD

Detaljer

SKULDER Skjelett Clavicula: Scapula: Humerus:

SKULDER Skjelett Clavicula: Scapula: Humerus: SKULDER Skjelett Skulderleddet danner forbindelsen mellom tre ulike ben: Clavicula, scapula og humerus. Clavicula: Kragebenet er tynt og S-formet. Det holder skulderleddet og dermed overarmen ut fra thorax

Detaljer

ensk Norsk bransjeråd for massasje FAGKRAV KRAV TIL SKOLER

ensk Norsk bransjeråd for massasje FAGKRAV KRAV TIL SKOLER Sv ensk Norsk bransjeråd for massasje FAGKRAV OG KRAV TIL SKOLER Fagkrav og krav til skoler revidert juni 07 Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Del Kapitel Tittel 3 Del 1 Krav til skoler 1.1 Generelt

Detaljer

IDR116 generell informasjon

IDR116 generell informasjon IDR116 generell informasjon Emnekode: IDR 116 Emnenavn: idrettsfaglig basis emne Dato: 23.5.2017 Varighet: 3 timer Tillatte hjelpemidler: ingen Merknader: begge delene må beståes -------------------------------

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/ Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/ Flervalg Automatisk poengsum Levert IDR300 1 Kroppsøving del 3, trinn 5-10 Kandidat-ID: 9005 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/11-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 Oppgave 1 (vektes 70 %) Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

Samling 5 dag 1. Tenner/tannsoner/kjeve. Samling 5. Tennene kan forårsake flere problemer; Bittproblemer som igjen gir kjevespenningerkjevesonen

Samling 5 dag 1. Tenner/tannsoner/kjeve. Samling 5. Tennene kan forårsake flere problemer; Bittproblemer som igjen gir kjevespenningerkjevesonen Samling 5 dag 1 1 Tenner/tannsoner/kjeve 2 Tennene kan forårsake flere problemer; Bittproblemer som igjen gir kjevespenningerkjevesonen vises på stortåens innside mot tå 2. øverste del kjeveledd videre

Detaljer

Optimal rehabilitering etter ekstreme belastninger

Optimal rehabilitering etter ekstreme belastninger Optimal rehabilitering etter ekstreme belastninger (Bilde: VG) Av Styrkeøvelser...3 Skråflies med hantler...3 Hantelpress...3 Pullover...4 En-arms roing med støtte for hånden...4 Sittende hantelpress...5

Detaljer

Treningshefte. manualer. www.abilica.no

Treningshefte. manualer. www.abilica.no Muskler som kommer... Treningshefte for manualer www.abilica.no FØR DU BEGYNNER Dette heftet er laget med tanke på deg som ønsker å begynne å trene med manualer for å få en sterkere og strammere kropp.

Detaljer

Solstrandkurset mai 2019 Vanlige tilstander i hofte Klinisk undersøkelse

Solstrandkurset mai 2019 Vanlige tilstander i hofte Klinisk undersøkelse Solstrandkurset 20. 24. mai 2019 Vanlige tilstander i hofte Klinisk undersøkelse Satya Sharma Fastlege, PhD 1.amanuesis, IGS, UiB www.bmsklinikken.no Hofteleddet Synovialt kuleledd God stabilitet Moderat

Detaljer

Anatomi og fysiologi

Anatomi og fysiologi Anatomi og fysiologi Anatomi og fysiologi hva betyr det? Anatomi: Gresk= Ta ifra hverandre Læren om hvordan kroppen er satt sammen av ulike organer og vev. Anatomi og fysiologi hva betyr det? Fysiologi:

Detaljer

ORTOPEDISK UNDERSØKELSESTEKNIKK

ORTOPEDISK UNDERSØKELSESTEKNIKK 1 ORTOPEDISK UNDERSØKELSESTEKNIKK Innhold i hefte I Undersøkelse av overekstremiteter - Skulder - Albue - Hånd/håndledd II Undersøkelse av underekstremiteter - Hofke - Kne - Ankel/fot III Undersøkelse

Detaljer

MANUALØVELSER MED MARTIN J. SUNDBY

MANUALØVELSER MED MARTIN J. SUNDBY MANUALØVELSER MED MARTIN J. SUNDBY Trening med manualer er enkelt og effektivt og gir stort treningsutbytte. Under viser verdensmester og olympiskmester i langrenn, Martin johnsrud Sundby, 10 fine øvelser

Detaljer

ANATOMI OG UNDERSØKELSER

ANATOMI OG UNDERSØKELSER Sko, bevegelse og helse ANATOMI OG UNDERSØKELSER DEL 1 Forfatter: Terje Haugaa Innholdsfortegnelse Læringsmål... 7 Om integrering og progresjon.... 7 1. Fotens knokler og inndeling av knoklene.... 9 1.1

Detaljer

I dag Ny hverdag Data- og kommunikasjonsteknologi Høyt tempo og effektivitet Stillesittende arbeid

I dag Ny hverdag Data- og kommunikasjonsteknologi Høyt tempo og effektivitet Stillesittende arbeid NIAK PT Holdning og holdningsanalyse Svein Ove Husnes Idrettsfysioterapeut (MSc) og Personlig trener (EHFA) Leder Overvektsklinikken Aleris Helse AS Svein Ove Husnes fra homo sapiens til homo computerus?

Detaljer

Ankel og fot. Anatomi. Funksjonell undersøkelse. Lidelser. Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim

Ankel og fot. Anatomi. Funksjonell undersøkelse. Lidelser. Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim Ankel og fot Anatomi Funksjonell undersøkelse Lidelser Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim 1 Anatomi Definisjoner FUNKSJONELL TERMINOLOGI Plantarfleksjon-dorsalfleksjon Varus-valgus Abduksjon-adduksjon

Detaljer

Innhold. Forord... 13 Innledning... 14

Innhold. Forord... 13 Innledning... 14 νννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννν INNHOLD ννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννν 5 Innhold Forord.........................................................

Detaljer

Foten roten til alt vondt?

Foten roten til alt vondt? Foten roten til alt vondt? Hege Erichsen Godheim Idrettsfysioterapeut Løp- og Idrettsklinikken Program Funksjonell anatomi og biomekanik Rygg Bekken benlengdeforskjell Knær Naviculare dropp Artrose/slitasje

Detaljer

IDR116 generell informasjon

IDR116 generell informasjon IDR116 generell informasjon Emnekode: IDR 116 Emnenavn: idrettsfaglig basis emne Dato: 23.5.2017 Varighet: 3 timer Tillatte hjelpemidler: ingen Merknader: begge delene må beståes -------------------------------

Detaljer

Holdning og holdningsanalyse

Holdning og holdningsanalyse Holdning og holdningsanalyse Svein Ove Husnes Idrettsfysioterapeut (MSc) og Personlig trener (EHFA) Leder fagavdelingen Montebellosenteret, Lillehammer Svein Ove Husnes I dag Ny hverdag Data- og kommunikasjonsteknologi

Detaljer

Nakken Relevant anatomi og klinisk undersøkelse

Nakken Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Nakken Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim Nidelvkurset 2014 1 Sorry kurset er fulltegnet! 2 Nakken Klinisk anatomi Cervikalcolumna er det mest kompliserte

Detaljer

Funksjonell magetrening - et dynamisk perspektiv

Funksjonell magetrening - et dynamisk perspektiv ell magetrening - et dynamisk perspektiv Ola Eriksrud MSPT, CSCS Stipendiat, Seksjon for Fysisk Prestasjonsevne Innhold Introduksjon Underekstremitetens rolle DVD Biomekanikk Anatomi Den funksjonelle sammenhengen

Detaljer

Hege Erichsen Godheim

Hege Erichsen Godheim Hege Erichsen Godheim Funksjonell anatomi i UE Overbelastningsskader i underben, ankel og fot Løpestilanalyser Triggerpunkt Behandling med Nåler Terapi Master Sling Exercise Therapy PowerPlate Trening

Detaljer

Foredrag for Romerike Runners Team 14.09.2015. 14.09.2015 Knut Løken 1

Foredrag for Romerike Runners Team 14.09.2015. 14.09.2015 Knut Løken 1 Foredrag for Romerike Runners Team 14.09.2015 14.09.2015 Knut Løken 1 Utdanning: Sagene Lærerskole Norges Idrettshøgskole Norges Musikkhøyskole Knut Løken 14.09.2015 Knut Løken 2 Hvordan drive bevegelighetstrening

Detaljer

Undersøkelse av perifere nerveskader egner seg spesielt godt med nevrofysiologisk teknikk. Slike undersøkelser bør derfor prioriteres

Undersøkelse av perifere nerveskader egner seg spesielt godt med nevrofysiologisk teknikk. Slike undersøkelser bør derfor prioriteres Retningslinjer for metoder i KNF del 1 Kapittel 8 I det følgende gir vi anbefalinger for hvordan nevrofysiologisk undersøkelse kan benyttes i ulike tilstander. Enkelte tilstander som eksempelvis Mortons

Detaljer

Respirasjonsanatomi. Luftveier, lunger og respirasjonsbevegelser MED/OD/ERN 2200

Respirasjonsanatomi. Luftveier, lunger og respirasjonsbevegelser MED/OD/ERN 2200 Respirasjonsanatomi Luftveier, lunger og respirasjonsbevegelser MED/OD/ERN 2200 Trygve B. Leergaard Institutt for medisinske basalfag, seksjon anatomi 2015 Luftveiene Cavum nasi Cavum oris Pharynx Larynx

Detaljer

Definitions and delineation of CTV for preoperative rectal cancer

Definitions and delineation of CTV for preoperative rectal cancer Definitions and delineation of CTV for preoperative rectal cancer Local guidelines for University Hospital of Northern Norway Lise Balteskard, MD, PhD Dept of Radiotherapy Indikasjon for preoperativ strålebehandling

Detaljer

Satya Sharma, Rolland legesenter, Åslia 3, 5115 Ulset www.bmsklinikken.no

Satya Sharma, Rolland legesenter, Åslia 3, 5115 Ulset www.bmsklinikken.no Skulder kapsulitt Funn: Innskrenkning av passive bevegelser av skulderleddet i et kapsulært mønster. Mest innskrenkning av utad rotasjon, mindre av abduksjon og minst av innad rotasjon. Disse funn indikerer

Detaljer

Ankel og fot. Anatomi. Funksjonell undersøkelse. Lidelser. Arne Orderløkken Leangen Fysioterapi Trondheim

Ankel og fot. Anatomi. Funksjonell undersøkelse. Lidelser. Arne Orderløkken Leangen Fysioterapi Trondheim Ankel og fot Anatomi Funksjonell undersøkelse Lidelser Arne Orderløkken Leangen Fysioterapi Trondheim 1 Ankel og fot Tre buer Indre Ytre Tverr Tre funksjonelle segmenter Bakre Midtre Fremre Definisjoner

Detaljer

Lumbalcolumna Klinisk anatomi. Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim

Lumbalcolumna Klinisk anatomi. Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim Lumbalcolumna Klinisk anatomi Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim 1 Den funksjonelle enhet i columna Fremre del: Rygghvirvelen - Intervertebralskiven Longitudinale ligamenter Pediklene Bakre del:

Detaljer

MANUAL FOR LEDDFRIGJØRING

MANUAL FOR LEDDFRIGJØRING Sko, bevegelse og helse MANUAL FOR LEDDFRIGJØRING Hvordan utføre en leddfrigjøring? Spørsmålet er: Er nedsatt bevegelse i fotens sentrale ledd, årsaken til problemer? DEL 9 Forfatter: Terje Haugaa Innledning.

Detaljer

Anatomi. Organsystemer Skjelettsystemet. Funksjonell muskelanatomi. Organ Organsystem: Skjelettsystemet: Oppbygning Funksjon (ledd)

Anatomi. Organsystemer Skjelettsystemet. Funksjonell muskelanatomi. Organ Organsystem: Skjelettsystemet: Oppbygning Funksjon (ledd) Anatomi Organ Organsystem: Skjelettsystemet: Oppbygning Funksjon (ledd) Muskelsystemet Oppbygning Funksjon (muskler) Funksjonell muskelanatomi Plan retninger og bevegelser Musklene på overeks. Musklene

Detaljer

Maren Stjernen. Screening av idrettsutøvere

Maren Stjernen. Screening av idrettsutøvere Maren Stjernen Screening av idrettsutøvere Funksjonell screening av idrettsutøvere Hva? - Functional movement screen - 9 test screening battery Hvorfor? - Screene for kjente risikofaktorer for skade -

Detaljer

Anatomisk Radiologi - Thorax og Skjelett

Anatomisk Radiologi - Thorax og Skjelett Anatomisk Radiologi - Thorax og Skjelett Arve Jørgensen, Konst. Overlege Klinikk for Bildediagnostikk og Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk St. Olavs Hospital og NTNU 04.03.16 1 Hensikt Man

Detaljer

Om eksamensoppgaven: Alle oppgavene skal besvares. Oppgaven som skal løses på papir må merkes med kandidatnummer.

Om eksamensoppgaven: Alle oppgavene skal besvares. Oppgaven som skal løses på papir må merkes med kandidatnummer. Informasjon om eksamen EKSAMEN Emnekode: LIDR10411/LUIDR10411 Emnenavn: Anatomi/Fysiologi/Idrettsskader Dato og tid: 29.11.18, 6 timer Hjelpemidler: Ingen Om eksamensoppgaven: Alle oppgavene skal besvares.

Detaljer

Tøying, styrke og kondisjonstrening for karatutøvere del 2

Tøying, styrke og kondisjonstrening for karatutøvere del 2 Tøying, styrke og kondisjonstrening for karatutøvere del 2 Versjon 1, 2014 Av Eli Stamnes, foto: Inge Stubdal Innhold Styrkeprogram... 3 Hvorfor skal vi trene styrke... 3 Generell styrketrening... 3 Benløft

Detaljer

IDR116 1 Idrettsfaglig basisemne

IDR116 1 Idrettsfaglig basisemne KANDIDAT 4043 PRØVE IDR116 1 Idrettsfaglig basisemne Emnekode IDR116 Vurderingsform Skriftlig eksamen Starttid 25.05.2018 09:00 Sluttid Invalid date Sensurfrist 15.06.2018 02:00 PDF opprettet 02.05.2019

Detaljer

Kompendium. Trener 2 - utdanning i Norges Svømmeforbund

Kompendium. Trener 2 - utdanning i Norges Svømmeforbund Kompendium Trener 2 - utdanning i Norges Svømmeforbund Introduksjon Dette er et kompendium med fokus på idrettsskader og skadeforebygging innen svømming, stup, synkronsvømming, vannpolo og vanngymnastikk.

Detaljer

MANUAL TIL BIOMEKANISK FOTANALYSE

MANUAL TIL BIOMEKANISK FOTANALYSE Sko, bevegelse og helse MANUAL TIL BIOMEKANISK FOTANALYSE Hvordan utføre en kvalitativ analyse av foten? Foten består av 26 knokler, 150 leddband, over 20 muskler, 33 ledd. Foten er sentral i muskelvenepumpens

Detaljer

Tre - elementet. Kapittel 6 dag 1. Kapittel 6

Tre - elementet. Kapittel 6 dag 1. Kapittel 6 Kapittel 6 dag 1 Tre - elementet Representerer barndommen, menneskets barndom, naturens barndom, starten på et prosjekt osv. Tre elementet er aktivt om våren. Her er viljen til å ta valg, viljen til å

Detaljer

Makroanatomi - Kneleddet og kneregionen

Makroanatomi - Kneleddet og kneregionen Makroanatomi - Kneleddet og kneregionen Forfatter Navn Institutt Undervisningsenhet E-post Telefon Henrik Sahlin IKOM Anatomi Henrik.s.pettersen@ntnu.no 91781065 Pettersen Eksaminatorer Navn Institutt

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status. 1 Oppgave 1 Flervalg Automatisk poengsum Levert. 2 Oppgave 2 Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status. 1 Oppgave 1 Flervalg Automatisk poengsum Levert. 2 Oppgave 2 Flervalg Automatisk poengsum Levert IDR104 1 Biologiske emner II Kandidat-ID: 2520 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status forside Dokument Automatisk poengsum Levert 1 Oppgave 1 Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 Oppgave 2 Flervalg Automatisk

Detaljer

Kompliserte rehabiliteringsforløp. Magnus Wallumrød, MT Øystein Skare, MT, Phd

Kompliserte rehabiliteringsforløp. Magnus Wallumrød, MT Øystein Skare, MT, Phd Kompliserte rehabiliteringsforløp Magnus Wallumrød, MT Øystein Skare, MT, Phd 1 Innhold Infeksjoner Postoperative smertereaksjoner Myalgier og spenninger Tendinopatier Statikkforandringer Scapulær dyskinesi

Detaljer

CASE 1. Inneholder 2 bilder

CASE 1. Inneholder 2 bilder HOTSEAT CASE 1 Inneholder 2 bilder Falt fra egen høyde og slått høyre hofte. FCF? KLINISK PROBLEMSTILLING BILDER BESKRIVELSE Det foreligger en udislosert medial collumfemoris fraktur i høyre proximale

Detaljer

Kompendium. Trener 2 - utdanning i Norges Svømmeforbund

Kompendium. Trener 2 - utdanning i Norges Svømmeforbund Kompendium Trener 2 - utdanning i Norges Svømmeforbund Introduksjon Dette er et kompendium med fokus på idrettsskader og skadeforebygging innen svømming, stup, synkronsvømming, vannpolo og vanngymnastikk.

Detaljer

MERK NORSK BRUKERVEILEDNING. Modellnr. WEEVBE2078.0 Serienr. Noter serienummeret i feltet over for fremtidig bruk.

MERK NORSK BRUKERVEILEDNING. Modellnr. WEEVBE2078.0 Serienr. Noter serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Modellnr. WEEVBE2078.0 Serienr. Noter serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. NORSK BRUKERVEILEDNING Du finner serienummeret under setet på produktet. MERK Les gjennom alle forholdsregler og instruksjoner

Detaljer

Anvendt anatomi - Kne. Anvendt anatomi - Kne. Anvendt anatomi - Kne. Satya Sharma; www.bmsklinikken.no 1. Anvendt anatomi - Kne. Anvendt anatomi - Kne

Anvendt anatomi - Kne. Anvendt anatomi - Kne. Anvendt anatomi - Kne. Satya Sharma; www.bmsklinikken.no 1. Anvendt anatomi - Kne. Anvendt anatomi - Kne Kne fungerer under aksial kompresjon under innflytelse fra tyngdekraften og må derfor ha kompromiss mellom: mobilitet stabilitet Beveglser: fleksjon ekstensjon Innadrotasjon (kreves 90 graders kne-fleksjon)

Detaljer

Pasienten liggende, overkropp 30. Godt lys! Ta av overkropp, gjerne

Pasienten liggende, overkropp 30. Godt lys! Ta av overkropp, gjerne Hjertet BH. Pasienten liggende, overkropp 30. Godt lys! Ta av overkropp, gjerne Be pasienten puste ut, så hører du bedre 1. Inspeksjon a. Synlig hjerteaktivitet b. Ødemer, halsvenestuvning, cyanose, arr,

Detaljer

Klinisk undersøkelse av skulder og hofte/bekken

Klinisk undersøkelse av skulder og hofte/bekken Klinisk undersøkelse av skulder og hofte/bekken o Funksjonsdiagnostikk o Mest brukte kliniske tester o Diagnostiske kriterier og supplerende undersøkelser o Injeksjonsteknikk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Skulderen. Diagnostikk og behandling

Skulderen. Diagnostikk og behandling Skulderen. Diagnostikk og behandling Satya P. Sharma Spesialist i allmennmedisin & Samfunnsmedisin MSc. Ortopedisk medisin (London) Stipendiat, IGS, UIB www.bmsklinikken.no Sykehistorier På kontoret ditt

Detaljer

STØRRELSER: * smith&nephew ANBEFALT PROSEDYRE VED BRUK AV LASKE VED 5. METACARP FRAKTUR FIKSERINGSBIND

STØRRELSER: * smith&nephew ANBEFALT PROSEDYRE VED BRUK AV LASKE VED 5. METACARP FRAKTUR FIKSERINGSBIND BRUK AV LASKE VED 5. METACARP FRAKTUR Ta mål med et fikseringsbind fra tuppen av lillefinger til midt på underarmen. Ikke strekk bindet når du tar mål av armen, slik unngår du å få for kort gipslaske.

Detaljer

Treningsprogram 34 øvelser for bedre kondisjon og helse

Treningsprogram 34 øvelser for bedre kondisjon og helse Treningsprogram 34 øvelser for bedre kondisjon og helse Disse 34 øvelsene vil hjelpe deg å bygge en bedre kondisjon. Alle muskelgrupper jobbes med. Start med en serie av hver øvelse, og ta deg tid til

Detaljer

nisk undersøkelse av nakke og skulder

nisk undersøkelse av nakke og skulder RTIGRUTEKURSET 2016 nisk undersøkelse av nakke og skulder e Rørvik ialist i manuellterapi og idrettsmedisin MNMF UNDERSØKELSE AV NAKKE Vanskelig? Plager i nakke og skuldre er sammensatte, og krever en

Detaljer

Hilde Berner Hammer Ass.avd.overlege, dr.med., Revmatologisk avd, Diakonhjemmet sykehus

Hilde Berner Hammer Ass.avd.overlege, dr.med., Revmatologisk avd, Diakonhjemmet sykehus Hilde Berner Hammer Ass.avd.overlege, dr.med., Revmatologisk avd, Diakonhjemmet sykehus Hva er ultralyd? Lydbølger med høye frekvenser Hørbar lyd = 20 20.000 Hz (0.02-2 khz) Medisinsk UL = 1000.000-20.000.000

Detaljer

Måling av vekst og vekt: En oversikt over anbefalte teknikker

Måling av vekst og vekt: En oversikt over anbefalte teknikker Pediatrisk Endokrinologi 2005;19: 23-29 Måling av vekst og vekt: En oversikt over anbefalte teknikker P.B. Júlíusson 1,2,3, S. Vinsjansen 2, B. Nilsen 2, H. Sælensminde 2, R. Vågset 2, G.E. Eide 2,4, P.E.

Detaljer

Terje Haugaa - kun til privat bruk- Only for private use Side 49

Terje Haugaa - kun til privat bruk- Only for private use Side 49 STRUKTURER Biomekanisk Terapi er kunnskapen om å identifisere faktorer som utløser, opprettholder, eller forverrer uspesifikke fot, legg, kne, hofte, og ryggsmerter. 2 B FORFATTER: TERJE HAUGAA Terje@podiatrist.no

Detaljer

Fugl-Meyer funksjonsindex - motorisk funksjon og balanse

Fugl-Meyer funksjonsindex - motorisk funksjon og balanse Fugl-Meyer funksjonsindex - motorisk funksjon og balanse Norsk oversettelse ved Gyrd Thrane 1 FMA Motorisk kontroll, overekstremitet Pasient: Født: A Skulder/albue/underarm DATO: I Refleksaktivitet Fleksorer

Detaljer

Compartmentsyndrom. Jan-Erik Gjertsen Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssykehus

Compartmentsyndrom. Jan-Erik Gjertsen Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssykehus Compartmentsyndrom Jan-Erik Gjertsen Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssykehus Hovedmomenter Definisjoner Etiologi Patofysiologi Diagnostikk Behandling Komplikasjoner Intramuskulært trykk Det hydrostatiske

Detaljer

Overekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Overekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Overekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Overekstremitetsfracturer I. 1. Scapula. 2. Clavicula. 3.Proximale

Detaljer

Nidelvkurset februar 2019

Nidelvkurset februar 2019 Nidelvkurset 6. - 8. februar 2019 Diagnostikk og behandling av albue/hånd-lidelser Spesialist i allmennmedisin Øystein Holmedal Februar 2019 1 Inndeling Tendinopatier/entesitter Nerve entrapments Andre

Detaljer

Praktisklokalisering av alle standardiserte akupunkturpunkter

Praktisklokalisering av alle standardiserte akupunkturpunkter Praktisklokalisering av alle standardiserte akupunkturpunkter av Nils Erik Volden for utøvere av Acudo. Beskrivelsene av punkt lokaliseringene er praktiske. Det taes forbehold for eventuelle feil. Praktisk

Detaljer

Prosessbeskrivelse Tittel: Disseksjon av Gris. ID: Disseksjon av gris Versjon: 5 Side 1 av 6 Utarbeidet av: Gyldig fra: Morten Røe, 26.sept.

Prosessbeskrivelse Tittel: Disseksjon av Gris. ID: Disseksjon av gris Versjon: 5 Side 1 av 6 Utarbeidet av: Gyldig fra: Morten Røe, 26.sept. KVALITETSSYSTEM Prosessbeskrivelse Tittel: Disseksjon av Gris ID: Disseksjon av gris Versjon: 5 Side 1 av 6 Utarbeidet av: Godkjent: Gyldig fra: Morten Røe, 26.sept.2001 Klassifiseringsutvalget 26. september

Detaljer