Satya Sharma, Rolland legesenter, Åslia 3, 5115 Ulset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Satya Sharma, Rolland legesenter, Åslia 3, 5115 Ulset www.bmsklinikken.no"

Transkript

1 Skulder kapsulitt Funn: Innskrenkning av passive bevegelser av skulderleddet i et kapsulært mønster. Mest innskrenkning av utad rotasjon, mindre av abduksjon og minst av innad rotasjon. Disse funn indikerer artritt eller kapsulitt. Et vanlig mønster vil være: 45 grader reduksjon av abduksjon, 70 grader reduksjon av utad rotasjon og 10 grader reduksjon av innad rotasjon. Vanligste årsaker til reduksjon av bevegelighet i et kapsulært mønster er traumatisk artritt eller monoartikulær reumatoid artritt. Begge responderer bra ved intraartikulære injeksjoner, det gjør ikke artrose. Stadium I: kapseltøyning Stadium II og III: Intraartikulære kortison injeksjoner : Kenacort T 20 mg samt 2-3 ml xylokain ( 5 ml sprøyte og 50 med mer nål) Injeksjonsintervall: dager Behandlingsprinsipp: Neste injeksjon før effekten av forrige injeksjon går ut Injeksjoner stoppes når smertene er borte, pasienten har tilnærmet normal bevegelighet og tilnærmet normal endefølelse (endfeel). Idiopatisk kapsulitt (frossen skulder): Ubehandlet tar det ca 2-3 år før restitusjon. Vanligvis god effekt av steroid injeksjoner. Behandlingsprinsipp og gjennomføring av behandling er den samme som for traumatisk kapsulitt. Trenger noen ganger flere injeksjoner (4-6, sjelden 8). Kapselstrekning har liten effekt. Kapsulær tøyning brukes i stadier I. kortison injeksjoner brukes i stadium II og III. Teknikkene for tøyninger er vist i figur 1 og figur 2. Dersom det er ettersmerter/ubehag i ca 1 time, er korrekt kraft blitt brukt i tøyning, dersom ingen ettersmerter, er det brukt for liten kraft. Dersom smerter vedvarer over noen timer, er tøyninger uegnet og en bør bruke intraartikulær injeksjoner. Injeksjonsteknikk humeroscapulærledd: Medikament: Kenacort/Triamcinalone 10 mg/ml 2 ml eller 40mg/ml, ½ ml. eller celeston, 1 ml eller Lederspan ½ ml av 40mg/ml (5 ml sprøyte og 4 cm grønn nål) og 3 ml. Xylokain. Utstyr: 5 ml. sprøyte og 4 cm lang (grønn) nål. Vask med klorhexidin med spirit 5mg/ml. Ha bomullsdott med plaster klar på forhånd. Pasienten sitter på en stol med albuen flektert. Pasientens hånd hviler på den motsatte skulderen eller underarm ligger i fanget. Legen står bak pasienten og plasserer sin pekefinger på processus coracoideus og tommelen på 90 graders vinkelen mellom spina scapula og acromion. Huden punkteres like under tommelen og siktes mot pekefingeren. Nålen går lett inn inntil den møter kapselen der en møter motstand som blir borte når nålen har passert gjennom kapselen. Nålen stopper når den treffer ben. Dersom det ikke er mulig å injisere, prøv å rotere sprøyten for å få nåleåpning ut av brusk. Dersom fortsatt vanskelig dra nålen tilbake 1-2 mm og innholdet tømmes mens trykket mot ben holdes. Fig 4. Det er flere måter å nå intraartikulært på. Den andre bakre tilgang» er at pasienten ligger på magen med albue flektert il 90 grader. Underarmen legges under abdomen. Dermed kan ikke pasienten bevege seg ved stikksmerter. En sikter like lateralt for pekefingeren. Resten av teknikken er det samme som beskrevet ovenfor. Figur 3.

2 Subdeltoid Bursitt: Lesjon: Bursa subdeltoideus kan ha akutt eller kronisk inflammasjon. Dette er to separate tilstander. Kronisk subdeltoid bursitt er ikke videreføring/fortsettelse av akutt subdeltoid bursitt. Det kan foreligge affeksjon av den superfisielle delen av bursa som ligger under muskulus subdeltoideus og/eller av den dype delen/subacromiale delen. Akutt bursitt gir økende smerter som kan gå ned til håndleddet i løpet av 3-4 dager. Passiv scapulo-humeral abduksjon er svært redusert p.g.a. smerter mens utad rotasjon ikke er affisert. Dette tyder på et ikke-kapsulært mønster. Den palpable delen av bursa (superfisielle del) er palpasjonsøm og fortykket. spontan bedring tar ca 6 uker mens sterke smerter varer i 7 til 10 dager Akutt subdeltoid bursitt er blant de mest smertefulle bløtvevslesjoner blant muskelskjelett lidelser. Bursa subdeltoideus ligger delvis subacromialt og kalles ofte for den dype delen, og den andre som ligger under muskulus deltoideus, kalles for den superfisielle delen. Det er kun den superfisielle delen som kan palperes. Medikament: Kenacort/Triamcinalone 10 mg/ml 2 ml eller 40mg/ml, ½ ml. eller celeston, 1 ml eller Lederspan ½ ml av 40mg/ml (5 ml sprøyte og 4 cm grønn nål) og 3 ml. Xylokain. Utstyr: 5 ml. sprøyte og 4 cm lang (grønn) nål. Vask med klorhexidin med spirit 5mg/ml. Ha bomullsdott med plaster klar på forhånd. Brukes 2 innstikk ett for den dype delen og ett for den superfisielle delen. Målet er å infiltrere hele bursa. Bursa har mange segmenter/septa. Pasienten sitter på en stol med armen i nøytral stilling. Palper forsiktig ut den superfisielle delen av bursa og marker med penn. Stikk inn midt på det markerte området med 5 ml. sprøyte med mm nål helt ned til periost. Dra litt tilbake og infiltrer. På denne måten gir man flere stikk mot periost og infiltrerer etter å ha trukket et par mm tilbake. Gå ikke helt ut i fri luft når du drar nålen tilbake. Figur 5 Den dype delen: Bruk 5 ml sprøyte og 40 mm nål. Identifiser laterale acromion kant. Stikk inn like under laterale acromiale kanten og sikt litt kranialt. Du møter ikke noe motstand med mindre du treffer den laterale acromiale kant. Stikk helt inn og infiltrer under tilbaketrekking. I alt 4-5 innstikk i vifteform bør dekke hele bursa. Som for den superfisielle delen, gå ikke helt ut i fri luft ved tilbaketrekking. Figur 6. Oppfølging: Armen helt i ro, helst i fatle. Kontroll om 2 dager. Ved behov ny infiltrasjon i området som fortsatt er vondt ved palpasjon men med redusert dose, maks halv dose. Kronisk bursitt det er ingen tidsbegrensning på hvor lenge en kronisk bursitt kan vedvare, kanskje mange år full bevegelighet men kanskje noe ubehag ved slutten av bevegelsesutslag smertebue er tilstede men noen isometriske bevegelser kan være smertefrie differensial diagnostikk ved infiltrasjonen av den ømme delen av bursa med xylokain Kronisk Subdeltoid bursitt: Vanligvis er det kun en del (dyp eller superfisielle del) av bursa som er affisert. Smertebue, eventuelt palpasjon peker ut hvilken del som er affisert. Medikament: : Som for akutt bursitt. Bland 20mg Kenacort T eller 1-2 ml. Celeston eller 20mg Lederspan med Markain 2,5mg/ml 2ml eller Xylokain 10mg/ml 2 ml. Brukes 40mm grønn nål. Kan eventuell gjentas etter 2 uker. Infiltreres alt i den affiserte delen. Kontroll etter 2 uker. Dersom delvis effekt, repeter samme prosedyre.

3 Acromio-clavicularledd Lesjon: Hos unge personer er acromio-clavicular strain (forstrekning) hovedårsaken til smerter. Hos eldre med artrose kan overbelastningen forårsake klinisk kapsulitt i ett ellers symptomfritt ledd. Ved traume kan det forekomme lett subluksasjon av leddet men det behøver ikke være smertefull. Gir som oftest mye plager i daglig gjøremål. Acromio- clavicular ledd er derivert fra C4 segmentet, smertene er derfor lokalisert over a-c leddet og kan ikke radiere ned til armen men kan gå liff framfor og bakpå leddet. Funn: aktiv scapulær elevasjon er ofte smertefull smerter ofte ved slutten av bevegelsesutslag ved flere passive bevegelser av skulderleddet horisontal adduksjon er mest smertefull smertebue er ikke vanlig men kan være tilstede Isometriske bevegelser provoserer ikke smerter men noen ganger kan isometrisk adduksjon eller isom. Albu ekstensjon kan provosere smerter pga. overført trykk mot leddet dersom palpasjonsømhet over leddet, kan ligamentum superiorum være affisert men utelukker ikke affeksjon av ligamentum inferiorum. Er palpasjonsømhet ikke tilstedet er det kun affeksjon av ligamentum inferiorum Medikament og utstyr: Kenacort 10 mg (1/4 ml, 40mg/ml) eller 3mg (½ ml) Celeston eller 10 mg(1/2 ml) Lederspan (1 ml sprøyte og 25 mm nål). Det er valgfritt om man vil sette xylokain først eller blande xylokain med korticosteroid. Pasienten sitter med armen i nøytral stilling. Palper A-C leddet som ligger ca 2 cm fra acromions laterale kant. Dersom det er vanskelig å finne leddlinjen kan en assistent gi passiv lateral rotasjon som vil øke gapet i leddet som da kan palperes lettere. Vinkelen av A-C ledd er på ca 60 grader og nåles føres inn i samme vinkel alternativt vertikalt. Stikk så vidt under huden midt i leddet på det ømmeste området. Gå ned til periost. Infiltrer 1 dråpe og gjenta prosedyren inntil mediale og laterale del av leddbåndet er infiltrert i vifte form. Figur 7. Dype del av leddbånd Stikk på samme måte som over, midt i leddet i caudo-medial retning og ca 2 cm ned. Det gis vifteformet infiltrasjon i kapselens anteroposteriore lengde på undersiden av leddet. Ca 10 % av pasienter kan ha intraartikulær menisk. Nålen møter samme motstand hele veien fra penetrasjonspunkt til du er i det subacromiale rommet. Dra i så fall spissen litt tilbake til du er intrakapsulært. Andre ganger kan en merke at det er øvre og nedre kapsel og en kjenner lettere kapsel motstand når en kommer ned til kapselen på undersiden. Oppfølging Armen holdes i ro i 1 uke. Kontroll etter 1 uke. Dersom behov kan infiltrasjon gjentas. For å forebygge residiv, forsøk å arbeide under skulderhøyde. Tverrfriksjonsmassasje (gjelder superfisiell leddbånd) Terapeuten står bak pasienten. Fingertuppen som er forsterket med 3. finger plasseres rett på leddet og beveges horisontalt fram og tilbake. Behandlingen er ofte smertefull. Tverrfriksjonsmassasje er kun gyldig for overfladisk leddbånd. Figur 8.

4 Supraspinatustendinitt: Supraspinatus er aktiv i første grader av abduksjon, deretter overtar muskulus deltoideus. Lesjonen kan ligge i senefestet ved tuberculum majus som er vanmligst eventuelt ved muskel- sene overgangen. Lesjonen må tenkes som kubisk ved infiltrasjonen og man vil prøve å nå alle hjørner. Funn - full passiv bevegelighet er tilstede ved skulderleddet. - isometrisk/isometrisk abduksjon er smertefull, men det er ikke andre isometriske bevegelser. i tillegg - kan full passiv elevasjon provosere smerter. Det kan bety at lesjonen blir klemt mellom tuberculum majus og øvre kant av glenoideum. Affeksjon av den dype delen av senen distalt er mest sannsynlig. - smertebue: Smertefullt arr blir klemt mellom tuberculum majus og acromionen. Lesjonen i superfisielle delen av senen distalt er sannsynlig. dersom ingen av de øvrige to tegnene er tilstede, kan lesjonen ligger i selve senen Lokalisering av senefeste Armen i full medial rotasjon og adduksjon, albu bøyd til ca 90 grader, armen plasseres bak på ryggen. I denne stillingen ligger tenoperiost festet anteriort for fremre kant av acromion. Start ved bakre acromion vinkel, palpere lateral begrensning. Flytt fingeren over til fremre begrensing til en møter acromioclaviculær leddet. Supraspinatusfestet ligger like lateralt for leddlinjen og anteriort for acromion. Senefestet er ca 1 til 1,5 cm bredt. Medikament og utstyr: Kenacort 10 mg ( ¼ ml,40mg/ml) eller 3mg (½ ml) Celeston eller 10 mg(1/2 ml) Lederspan 10 mg (1/2 ml) (1 ml sprøyte og 25 mm nål). Det er valgfritt om man vil sette xylokain først eller blande xylokain med korticosteroid. Pasienten sitter på en stol med armen addusert og medial rotert på ryggen med albuen 90 grader flektert. En stikker med 1 ml sprøyte, 25 mm nål vertikalt mot senter av det tenoperiostale festet. En kjenner karakteristisk senemotstand. Dersom en ikke gjør det kan det foreligge partiell ruptur og en må lete etter den intakte del av senen med nålen. En infiltrerer 1 dråpe løsning som tilsvarer ca 0,1 ml mot periost. En fortsetter å infiltrere ved å dra nålen ut delvis og stikke inn i en annen vinkel til hele senefestet som er ca 1,5 cm bredt er infiltrert. Bør være forsiktig med kortison injeksjoner ved partiell rupturer. Figur 9. Oppfølging Armen holdes i ro i dager. Ved kontorarbeid er ofte et par dagers hvile nok. Kontroll etter dager, om nødvendig gis ny infiltrasjon. Kan belaste fritt etter 2 uker. Vanligvis er 1-2 infiltrasjoner nok. Tverrfriksjonsmassasje Pasientens stilling er akkurat den samme som ved infiltrasjon men han kan sitte mer bakoverlent. Terapeuten bruker hø. hånd for å behandle pasientens høyre skulder og venstre hånd for å behandle venstre skulder. Pekefingeren er litt flektert på distale falang som er forsterket med langfingeren. Mottrykket gis av tommelen. Tverrfriksjonen gis ved å bevege pekefingeren på tvers over seneretningen frem og tilbake. Figur 10 a. Behandling gis 2 ganger ukentlig. Fire til ti behandlinger er nok. Behandlingen må rettes til den rette plassen og en bør ikke bli avledet av det mest ømme punktet. Tverrfriksjonsmassasje til muskel sene overgang. Se figur 10 b

5 Infraspinatustendinitt: Infraspinatustendinitt: Infraspinatus og teres minor er utadrotator. Infraspinatus er hovedaktøren. Lesjonen ligger ved senefeste ved tuberculum majus eller like ved denne. Funn full passiv bevegelighet er til stede ved skulderleddet isometrisk/isometrisk lateral rotasjon er smertefull, men andre isometriske bevegelser er ikke det i tillegg kan full passiv elevasjon provosere smerter. Det kan bety at lesjonen blir klemt mellom tuberculum majus og øvre kant av glenoideum. Affeksjon av den dype delen av senen distalt er mest sannsynlig. smertebue: Smertefull arr blir klemt mellom tuberculum majus og acromion. Lesjon i den superfisielle delen av senen distalt er sannsynlig. dersom ingen av de øvrige to tegnene er til stede, kan lesjonen ligger i selve senen Lokalisering av senefeste Pasienten ligger på magen på en benk, støtter overkroppen på albuene med den affiserte skulderen vertikalt over albuen. Skulderen utad roteres litt ved å be pasienten gripe benkens kant med hånden. Adduksjonen på skulderen oppnås ved at pasienten lener seg mot kanten av benken. I denne stillingen blir senefestet lett tilgjengelig. Palper bakre vinkel av acromion og laterale begrensning av acromion da den kommer ut fra undersiden av acromion. Muskelmassen ligger i fossa infraspinatus. Beveg fingeren mot tuberculum majus. Først kommer en bort i muskel- sene overgang, deretter senen og så tenoperiost festet. Det er ca 2 cm bredt og ligger delvis lateralt for ytre begrensning av acromion og delvis lateralt for den bakre acromiale vinkelen. Medikament og utstyr: Kenacort 10 mg 1/4 ml (40mg/ml) eller 3mg (½ ml) Celeston eller 10 mg(1/2 ml) Lederspan (1 ml sprøyte og 25 mm nål). Det er valgfritt om man vil sette xylokain først eller blande xylokain med korticosteroid. En stikker anterokaudalt til periost gjennom ca 2 cm bløt vev. En møter motstand fra senen som er karakteristisk. Infiltrer en dråpe av løsningen som tilsvarer ca 0,1 ml mot periost. Dra ut nålen og stikk i en ny vinkel til sammen 3-4 ganger i vifteform til hele senefestet er infiltrert. Figur 11. Oppfølging: Armen holdes i relativ ro i 2 uker. Kontroll etter 2 uker. 1-2 injeksjoner er nok. Tverrfriksjonsmassasje: Pasienten inntar samme stilling som beskrevet for infiltrasjonen. Terapeuten plasserer begge tomlene over muskel-sene overganger og når man beveger, er albuene bøyd til ca 90 grader. Ved lett fleksjonekstensjon bevegelse på skulderleddet gis friksjonen til muskel sene overgangen. Figur 12. Dersom du flytter tomlene til senefestet kan friksjonen gis der på samme måten.

6 Subscapularistendinitt: Subscapularistendinitt: Subscapularis, pectoralis major, latissimus dorsi og teres major er medial rotatorer. De siste tre nevnte muskelene er også adduktorer. Lesjonen ligger i tenoperiost feste ved tuberculum minor. Funn fulle passive bevegelser er til stede ved skulderleddet Isometrisk medial rotasjon er smertefull men ikke andre isometriske bevegelser. Når isometrisk adduksjon ikke er smertefull blir subscapularis automatisk isolert som medial rotator. i tillegg Smertebue: Lesjonen er i øverste del av senen ved tuberculum minor. Full passiv horisontal adduksjon av armen er smertefull. Nedre del av senefestet blir klemt mot processus coracoideus. Nesten alltid er det affeksjon av senefestet og derfor hjelper disse to tilleggsfunn å skille mellom affeksjon av øvre eller nedre del av senefestet. Lokalisering av senefestet: Pasienten sitter med hånden hvilende på låret. Armen er litt lateral rotert og hånden supinert. Bicipital grøft er lokalisert anterolateralt. Kjennes best mellom tuberositas major og minor. I denne stillingen peker tuberkulum minor anteriort mens tuberkulum majus peker lateralt. Den ene tommelen plasseres mellom tuberkuli. Med den andre hånden foretas lateral og medial rotasjon. Ved lateral rotasjon kommer tuberkulum minor i kontakt med tommelen og ved medial rotasjon, tuberkulum majus. Plasser fingeren anteromedialt og litt distalt. Senefestet er ca 3 cm bredt. Festet er smalt og kan ikke palperes særskilt. En kjenner bare ben ved palpasjon. Lokaliser det mest ømme del av festet, øvre eller nedre del. : Stikk nålen mot midten av den mest ømme halvdel (øvre eller nedre) av senefestet, inn til ben kontakt og karakteristisk motstand fra senen møtes. Infiltrer 1 dråpe som tilsvarer ca 0,1 ml mot periost. Dra nålen delvis ut og stikk i en annen vinkel og stikk ned til periost igjen. Gjenta stikk på denne måten og infiltrer 3-4 ganger i vifteform rett oppover/nedover i ca 1,5 cm lengde. Figur 13. Oppfølging: Armen holdes i ro i 2 uker. Ny kontroll om 2 uker og ny injeksjon gis da om nødvendig. Bursa subcoracoideus: (Sjelden tilstand) Sjelden tilstand. Pasienten har smertefull begrensning av lateral rotasjon med normal endefølelse (p.g.a. kontraksjon av mediale rotatorer). Dersom testen gjentas med pasientens arm abdusert til 90 grader, forsvinner begrensning av lateral rotasjon selv om det fortsatt gjør vondt fordi pectoralis major komprimerer bursaen mindre i denne stillingen. Dersom mistanke om subcoracoid bursitt, foreta horisontal adduksjon. Dette provoserer mer smerter grunnet klemming av bursaen mellom scapula og overarmen. Medikament og utstyr: Kenacort 10 mg, (¼ ml 40mg/ml) eller 3mg (½ ml) Celeston eller 10 mg(1/2 ml) Lederspan (1 ml sprøyte og 25 mm nål). Det er valgfritt om man vil sette xylokain først eller blande xylokain med korticosteroid. : Pasienten ligger med scapula halvveis addusert og elevert. Palper processus coracoideus og stikk ved et punkt ca 2 cm nedenfor. Stikket rettes i retning cranio- medio- dorsalt. Nålen siktes mot basen av processus coracoideus. Når en treffer periost, trekkes nålen tilbake ca 1 cm og infiltrasjonen foretas ved gjentate tilbaketrekking og stikking. Figur 14. Infiltrasjoner foretas ukentlig. Vanligvis er 3 infiltrasjoner nok. Etter behandling og forebygging av residiv: Etter at en har fått ønsket resultat med kortison injeksjon er det viktig å instruerer pasienten om styrketrening med eksentriske øvelser og eventuell tverr friksjonsmassasje.

Skulderen. Diagnostikk og behandling

Skulderen. Diagnostikk og behandling Skulderen. Diagnostikk og behandling Satya P. Sharma Spesialist i allmennmedisin & Samfunnsmedisin MSc. Ortopedisk medisin (London) Stipendiat, IGS, UIB www.bmsklinikken.no Sykehistorier På kontoret ditt

Detaljer

Skulderen. Diagnostikk og behandling

Skulderen. Diagnostikk og behandling Skulderen. Diagnostikk og behandling Satya P. Sharma Spesialist i allmennmedisin & Samfunnsmedisin MSc. Ortopedisk medisin (London) Stipendiat, IGS, UIB www.bmsklinikken.no Skulder diagnoser - forekomst

Detaljer

Undersøkelse og konservativ behandling av skulderlidelser i allmennpraksis

Undersøkelse og konservativ behandling av skulderlidelser i allmennpraksis Undersøkelse og konservativ behandling av skulderlidelser i allmennpraksis Del 1: Skulderundersøkelse i allmennpraksis satya p. sharma spesialist i allmennmedisin og fastlege i Bergen Skuldersmerter er

Detaljer

Hva blir forelest? Injeksjoner ved muskel-skjelett lidelser. Formål med kortison injeksjon. Grunnleggende prinsipper. Utstyr 23.03.

Hva blir forelest? Injeksjoner ved muskel-skjelett lidelser. Formål med kortison injeksjon. Grunnleggende prinsipper. Utstyr 23.03. Injeksjoner ved muskel-skjelett lidelser Satya Sharma Spesialisti allmenn og samfunnsmedisin MSc. Orthopaedic medicine (London) Stipendiat, IGS, UIB Bergen Muskel skjelett klinikk www.bmsklinikken.no Hva

Detaljer

Kne: Leddbånd. Kne: Leddbånd. Tidsaspektet: Akutt: mindre enn 2 uker etter skade Subakutt: 2-6 uker kronisk: mer enn 6 uker

Kne: Leddbånd. Kne: Leddbånd. Tidsaspektet: Akutt: mindre enn 2 uker etter skade Subakutt: 2-6 uker kronisk: mer enn 6 uker Ligament skade er en vanlig skade i kneet Selv mindre skade kan føre til større handikapp Selv små skader bør tas alvorlig fordi det kan føre til ustabilitet og eventuell adheranse dannelse Dersom pasienten

Detaljer

FROSSEN SKULDER. Diagnostikk og konservativ behandling i allmennpraksis

FROSSEN SKULDER. Diagnostikk og konservativ behandling i allmennpraksis 30 FROSSEN SKULDER Diagnostikk og konservativ behandling i allmennpraksis AV SATYA P. SHARMA For tiden eksisterer det ingen consensus om diagnostisk prosedyre og konservativ behandling for skuldersmerter,

Detaljer

Kirurgi i skulderen. Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus

Kirurgi i skulderen. Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus Kirurgi i skulderen Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus Skulderlidelser Mange lidelser kan behandles kirurgisk. Skal gå gjennom noen av de vanligste. Impingement syndrom Inneklemmingssyndrom

Detaljer

Operasjon ved Seneskade i Skulderen

Operasjon ved Seneskade i Skulderen Operasjon ved Seneskade i Skulderen Andre navn: Rotator cuff ruptur. Skade i rotatormansjetten. ( alle bilder: www.alltheweb.com ) Rotatorsenene i skulderen er 4 kraftige sener, som stabiliserer leddkulen

Detaljer

SKULDER Skjelett Clavicula: Scapula: Humerus:

SKULDER Skjelett Clavicula: Scapula: Humerus: SKULDER Skjelett Skulderleddet danner forbindelsen mellom tre ulike ben: Clavicula, scapula og humerus. Clavicula: Kragebenet er tynt og S-formet. Det holder skulderleddet og dermed overarmen ut fra thorax

Detaljer

STEROIDINJEKSJONER Medikamenter,teknikker og oppfølging. Trond Iversen 071111

STEROIDINJEKSJONER Medikamenter,teknikker og oppfølging. Trond Iversen 071111 STEROIDINJEKSJONER Medikamenter,teknikker og oppfølging Trond Iversen 071111 Indikasjoner for lokal steroidinjeksjon! Inflammatoriske prosesser " Artritt/kapsulitt (revmatoid artritt, urinsyregikt, frozen

Detaljer

Skulderseminar 26.september 2011 Litt røntgen, litt CT, litt MR og mye Ultralyd

Skulderseminar 26.september 2011 Litt røntgen, litt CT, litt MR og mye Ultralyd Skulderseminar 26.september 2011 Litt røntgen, litt CT, litt MR og mye Ultralyd Overlege Arnt Edvin Andersen Radiologisk avdeling Sykehuset Østfold MEDvin ultralyd Dyrendalsveien 13c 1778 Halden Bildemateriale

Detaljer

m. pectoralis major store brystmuskel m. serratus anterior den fremre sagmuskelen m. deltoideus deltamuskelen m. biceps brachii tohodet overarmsmuskel

m. pectoralis major store brystmuskel m. serratus anterior den fremre sagmuskelen m. deltoideus deltamuskelen m. biceps brachii tohodet overarmsmuskel m. pectoralis major store brystmuskel m. serratus anterior den fremre sagmuskelen m. deltoideus deltamuskelen m. rectus abdominis rette bukmuskelen m. obliquus externus abdominis yttre skrå bukmuskelen

Detaljer

Skulderundersøkelse. Trond Iversen Namdal legeforum 270314

Skulderundersøkelse. Trond Iversen Namdal legeforum 270314 Skulderundersøkelse Trond Iversen Namdal legeforum 270314 Diagnostic Test Accuracy Review Editorial Group: Cochrane Bone, Joint and Muscle Trauma Group Physical tests for shoulder impingements and local

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013. Individuell skriftlig eksamen. 1BA 115- Basal anatomi. Mandag 8. oktober 2012 kl

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013. Individuell skriftlig eksamen. 1BA 115- Basal anatomi. Mandag 8. oktober 2012 kl BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013 Individuell skriftlig eksamen i 1BA 115- Basal anatomi Mandag 8. oktober 2012 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 7 sider inkludert forsiden

Detaljer

Treningshefte. manualer. www.abilica.no

Treningshefte. manualer. www.abilica.no Muskler som kommer... Treningshefte for manualer www.abilica.no FØR DU BEGYNNER Dette heftet er laget med tanke på deg som ønsker å begynne å trene med manualer for å få en sterkere og strammere kropp.

Detaljer

Vond skulder De vanligste skulderlidelsene

Vond skulder De vanligste skulderlidelsene Vond skulder De vanligste skulderlidelsene Håndtering i allmennpraksis Tilbudet ved Kysthospitalet Tore Prestgaard overlege, spes. fys. med. & rehab., idrettslege NIMF. Skuldersmerter hyppig årsak til

Detaljer

Program 1 Program 2 Program 3

Program 1 Program 2 Program 3 HÅNDBALLPROGRAM Håndball og skulderplager henger dessverre ofte tett sammen. Mange harde kast, taklinger i skuddøyeblikket og generell stor belastning på skulderen har ført til mange vonde skuldre. Det

Detaljer

SKULDER INJEKSJONER. Gro F. Bertheussen & Gunn Hege Marchand Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering

SKULDER INJEKSJONER. Gro F. Bertheussen & Gunn Hege Marchand Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering SKULDER INJEKSJONER Gro F. Bertheussen & Gunn Hege Marchand Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Skuldersmerter Prevalens 6.9 34% generell befolkning 21% ved > 70 år (Chard 1991) 1.2% av konsultasjoner

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. IDR 115- Basal anatomi. Torsdag 10. oktober 2013 kl

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. IDR 115- Basal anatomi. Torsdag 10. oktober 2013 kl BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014 Individuell skriftlig eksamen i IDR 115- Basal anatomi Torsdag 10. oktober 2013 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 6 sider inkludert forsiden

Detaljer

Skulderkirurgi. Berte Bøe Overlege Artroskopiseksjonen Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus

Skulderkirurgi. Berte Bøe Overlege Artroskopiseksjonen Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus Skulderkirurgi Berte Bøe Overlege Artroskopiseksjonen Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus Disposisjon Anatomi Akutte skader Impingement Rotatorcuffskader Labrumskader/SLAP Bicepsskader Artrose

Detaljer

STEROIDINJEKSJONER. Trond Iversen Namdal legeforum 270314

STEROIDINJEKSJONER. Trond Iversen Namdal legeforum 270314 STEROIDINJEKSJONER Trond Iversen Namdal legeforum 270314 Steroider hemmer prostaglandinsyntesen 0 Steroider virker intracellulært, binder seg til spesifikke reseptorproteiner i cellekjernen og påvirker

Detaljer

Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse

Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim Nidelvkurset 2014 1 Albueleddet Humeroulnar - leddet Humeroradial leddet Fleksjon Ekstensjon Proksimale radioulnar

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013. Utsatt individuell skriftlig eksamen. 1BA 115- Basal anatomi. Mandag 25. februar 2013 kl

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013. Utsatt individuell skriftlig eksamen. 1BA 115- Basal anatomi. Mandag 25. februar 2013 kl BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013 Utsatt individuell skriftlig eksamen i 1BA 115- Basal anatomi Mandag 25. februar 2013 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 7 sider inkludert

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. IDR 115- Basal anatomi. Onsdag 8. oktober 2014 kl

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. IDR 115- Basal anatomi. Onsdag 8. oktober 2014 kl BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015 Individuell skriftlig eksamen i IDR 115- Basal anatomi Onsdag 8. oktober 2014 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 6 sider inkludert forsiden

Detaljer

Smidighetstrening/Uttøying

Smidighetstrening/Uttøying Øvelsesutvalg LITT OM ØVELSENE Samtidig som bevegelighet kanskje er et av de viktigste momentene i håndball, er det kanskje også det momentet som det syndes mest mot. Vi er generelt alt for lite flinke

Detaljer

Norges Idrettshøgskole Studieåret 2016/2017

Norges Idrettshøgskole Studieåret 2016/2017 Norges Idrettshøgskole Studieåret 2016/2017 Individuell Skriftlig Eksamen i Basal Anatomi (IDR 106) Tid til disposisjon: 3 timer Gir maksimalt 100 poeng Merk videre at: Flersvarsoppgavene har kun ett korrekt

Detaljer

Kompliserte rehabiliteringsforløp. Magnus Wallumrød, MT Øystein Skare, MT, Phd

Kompliserte rehabiliteringsforløp. Magnus Wallumrød, MT Øystein Skare, MT, Phd Kompliserte rehabiliteringsforløp Magnus Wallumrød, MT Øystein Skare, MT, Phd 1 Innhold Infeksjoner Postoperative smertereaksjoner Myalgier og spenninger Tendinopatier Statikkforandringer Scapulær dyskinesi

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Utgått individuell skriftlig eksamen. IDR 115- Basal anatomi. Onsdag 14. oktober 2015 kl

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Utgått individuell skriftlig eksamen. IDR 115- Basal anatomi. Onsdag 14. oktober 2015 kl BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015 Utgått individuell skriftlig eksamen i IDR 115- Basal anatomi Onsdag 14. oktober 2015 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert

Detaljer

STØRRELSER: * smith&nephew ANBEFALT PROSEDYRE VED BRUK AV LASKE VED 5. METACARP FRAKTUR FIKSERINGSBIND

STØRRELSER: * smith&nephew ANBEFALT PROSEDYRE VED BRUK AV LASKE VED 5. METACARP FRAKTUR FIKSERINGSBIND BRUK AV LASKE VED 5. METACARP FRAKTUR Ta mål med et fikseringsbind fra tuppen av lillefinger til midt på underarmen. Ikke strekk bindet når du tar mål av armen, slik unngår du å få for kort gipslaske.

Detaljer

Anvendt anatomi - Kne. Anvendt anatomi - Kne. Anvendt anatomi - Kne. Satya Sharma; www.bmsklinikken.no 1. Anvendt anatomi - Kne. Anvendt anatomi - Kne

Anvendt anatomi - Kne. Anvendt anatomi - Kne. Anvendt anatomi - Kne. Satya Sharma; www.bmsklinikken.no 1. Anvendt anatomi - Kne. Anvendt anatomi - Kne Kne fungerer under aksial kompresjon under innflytelse fra tyngdekraften og må derfor ha kompromiss mellom: mobilitet stabilitet Beveglser: fleksjon ekstensjon Innadrotasjon (kreves 90 graders kne-fleksjon)

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2011/2012. Individuell skriftlig eksamen. 1BA 115 - Naturvitenskapelige perspektiver på idrett 1 basal anatomi

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2011/2012. Individuell skriftlig eksamen. 1BA 115 - Naturvitenskapelige perspektiver på idrett 1 basal anatomi BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2011/2012 Individuell skriftlig eksamen i 1BA 115 - Naturvitenskapelige perspektiver på idrett 1 basal anatomi Onsdag 12. oktober 2011 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven

Detaljer

Skuldersmerter forårsaket av skade på leddleppen

Skuldersmerter forårsaket av skade på leddleppen Skuldersmerter forårsaket av skade på leddleppen Anatomi: Leddet mellom skulderbladet og overarmsbenet har en liten leddskål og et stort leddhode. Dette gjør at skulderleddet er det mest bevegelige leddet

Detaljer

Optimal rehabilitering etter ekstreme belastninger

Optimal rehabilitering etter ekstreme belastninger Optimal rehabilitering etter ekstreme belastninger (Bilde: VG) Av Styrkeøvelser...3 Skråflies med hantler...3 Hantelpress...3 Pullover...4 En-arms roing med støtte for hånden...4 Sittende hantelpress...5

Detaljer

Maren Stjernen. Screening av idrettsutøvere

Maren Stjernen. Screening av idrettsutøvere Maren Stjernen Screening av idrettsutøvere Funksjonell screening av idrettsutøvere Hva? - Functional movement screen - 9 test screening battery Hvorfor? - Screene for kjente risikofaktorer for skade -

Detaljer

Virvellegee er det kompakte benet som holder strukturen i en ryggvirvel. Det kompakte benet.

Virvellegee er det kompakte benet som holder strukturen i en ryggvirvel. Det kompakte benet. Eksamen kroppsøving Oppgave 1 a) M. erector spina (stor ryggstrekker) er spesielt ansvarlig for ekstensjon og lateralfleksjon i ryggen. Siden m. erector spina går over hele ryggen er det tosidig kontraksjon

Detaljer

Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse

Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim Nidelvkurset 2016 1 Albueleddet Humeroulnar - leddet Humeroradial leddet Proksimale radioulnar - leddet Fleksjon

Detaljer

Treningsprogram. Treningsprogram med 22 ulike øvelser. 1. Magetrening. - Juster magestøtten til ønsket høyde med

Treningsprogram. Treningsprogram med 22 ulike øvelser. 1. Magetrening. - Juster magestøtten til ønsket høyde med Treningsprogram Treningsprogram med 22 ulike øvelser Disse 22 øvelsene vil vise deg eksempler på treningsprogram som vil jobbe med muskler og muskelgrupper som buk, rygg, overarm og skulder. Start programmet

Detaljer

Arm- og skulderortoser. www.camp.no

Arm- og skulderortoser. www.camp.no www.camp.no Albue-/hælbeskytter Heelbo Elastisk strømpe med trykkavlastende uttagbar gelplate. Beskytter huden på albuen og forebygger trykksår. Art. nr. Farge Størrelse Mål Pk. 53600 Gul Small 15-20 cm

Detaljer

Trekk skuldre bakover press

Trekk skuldre bakover press TRENINGSGUIDE 1 (Periode 06.01.11. 22.02.11.) Velkommen. - Satt av tid til å bruke på oss selv roe oss ned være her og nå. - Hold fokus på egen kropp og eget utgangspunkt! - Fokus på det du får til! Ikke

Detaljer

Tilgang til video og presentasjon.

Tilgang til video og presentasjon. 2 Tilgang til video og presentasjon www.friskforlag.no/skuldervideo Dagens tema Hva er galt med skulderen min? Smertelindring Skulderanalysen Basis Leddmyk Leddstram Forebygging Åpent for spørsmål etter

Detaljer

Overekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Overekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Overekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Overekstremitetsfracturer I. 1. Scapula. 2. Clavicula. 3.Proximale

Detaljer

Fysioterapi v. impingement og partiell rotatorcuffruptur

Fysioterapi v. impingement og partiell rotatorcuffruptur Fysioterapi v. impingement og partiell rotatorcuffruptur Ved Heidi Veeser Gallet Fysioterapeut i klinisk aktivitetsavdeling ved Diakonhjemmet Sykehus 16.09.15 Impingement Impingement symptoms Jobe + Neer

Detaljer

Treningsprogram 34 øvelser for bedre kondisjon og helse

Treningsprogram 34 øvelser for bedre kondisjon og helse Treningsprogram 34 øvelser for bedre kondisjon og helse Disse 34 øvelsene vil hjelpe deg å bygge en bedre kondisjon. Alle muskelgrupper jobbes med. Start med en serie av hver øvelse, og ta deg tid til

Detaljer

Klinisk kneundersøkelse

Klinisk kneundersøkelse ALLMENNMEDISINSKE UTFORDRINGER Utposten publiserer for tiden en artikkelserie under denne fellesbetegnelsen. Vi ønsker å sette lys på felter av allmennmedisinen som kan virke vanskelige, uklare og diffuse,

Detaljer

Tøyninger. Tøyningens effekter:

Tøyninger. Tøyningens effekter: Tøyninger 1 Tøyningens effekter: Gi bedre bevegelighet Skadeforebyggende Muskelavslapning Smertelindring / redusere smerte i en anspent muskel Restitusjon? 2 fagskoleutdanning i massasjeterapi 1 Årsaker

Detaljer

ACUDO Ryu. Treningsdokument. Akupunktør Nils Erik Volden

ACUDO Ryu. Treningsdokument. Akupunktør Nils Erik Volden ACUDO Ryu Treningsdokument Forfatter: Akupunktør Nils Erik Volden Treningnummer: 04 Dato: 02.11.2005 Treningstid: 21.00-22.00 Sted: Trondheim kampsportsenter Trener: Soke Nils Erik Volden Kontaktadresse:

Detaljer

PÅ LAND Kilde: SeaSport, 2004

PÅ LAND Kilde: SeaSport, 2004 PÅ LAND Kilde: SeaSport, 2004 Det er mange deler med utstyr og øvelse gjør mester. Derfor er det alltid en fordel å ha montert sammen seil og brett i hagen før første turen på vannet. Så slipper du å skape

Detaljer

ACUDO Ryu. Treningsdokument. Akupunktør Nils Erik Volden

ACUDO Ryu. Treningsdokument. Akupunktør Nils Erik Volden ACUDO Ryu Treningsdokument Forfatter: Akupunktør Nils Erik Volden Treningnummer: 03 Dato: 26.10.2005 Treningstid: 21.00-22.00 Sted: Trondheim kampsportsenter Trener: Soke Nils Erik Volden Kontaktadresse:

Detaljer

Veiledning for administrering av hetteglass og sprøyter (for pasienter, leger, sykepleiere, farmasøyter.)

Veiledning for administrering av hetteglass og sprøyter (for pasienter, leger, sykepleiere, farmasøyter.) VEILEDNING FOR Å STARTE MED APIDRA 10 ml HETTEGLASS Apidra 100 E/ml injeksjonsvæske, oppløsning er en klar, fargeløs, vandig oppløsning uten synlige partikler. Hvert hetteglass inneholder 10 ml oppløsning

Detaljer

Hofte Kliniske bilder, diagnostikk og tiltak. Pål Kristensen Ranheim legesenter Trondheim

Hofte Kliniske bilder, diagnostikk og tiltak. Pål Kristensen Ranheim legesenter Trondheim Hofte Kliniske bilder, diagnostikk og tiltak Pål Kristensen Ranheim legesenter Trondheim Diagnostisk tankegang Viktig å skille mellom: Ikke kontraktile strukturer I. Kapsulært mønster ledd II. Ikke kapsulært

Detaljer

Askerveien 61, 1384 Asker Tlf

Askerveien 61, 1384 Asker Tlf Askerveien 61, 1384 Asker Tlf 66 75 33 00 www.meda.no Lokal injeksjonsbehandling av ledd Overlege Oddvar Andrup Revmatologisk avdeling Diakonhjemmet sykehus Oslo Redigering: Jan Myhre Produksjon, foto,

Detaljer

ALBUE PMU OSLO 23.10.2014

ALBUE PMU OSLO 23.10.2014 ALBUE PMU OSLO 23.10.2014 Herlof Harstad, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Ny quitz: Hvorfor har vi albuen? Svar: For å bruke hånden .. og jobbe mer med ultralyd Felles strekkesene Brachioradialis

Detaljer

Styrketrening nivå 1 og 2

Styrketrening nivå 1 og 2 Styrketrening nivå 1 og 2 Styrketrening er viktig for å forebygge skader og vondter, og for å mestre dagliglivets oppgaver. i blir anbefalt å trene styrke to ganger i uken. Dette er viktig informasjon

Detaljer

A DOMMERTEGN. OFFISIELLE SPILLEREGLER FOR BASKETBALL Dommertegnene. Gyldig fra August 2014. A.1 Tegnene vist her er de eneste som er tillatt brukt.

A DOMMERTEGN. OFFISIELLE SPILLEREGLER FOR BASKETBALL Dommertegnene. Gyldig fra August 2014. A.1 Tegnene vist her er de eneste som er tillatt brukt. 56 Gyldig fra A DOMMERTEGN A.1 Tegnene vist her er de eneste som er tillatt brukt. A.2 Når dommeren henvender seg til sekretariatet er det anbefalt at man i tillegg til tegnbruken også bruker stemmen.

Detaljer

1. Sittende roing. 2. Sittende rotasjon. 3. Albuestrekk. 4. Sideliggende rotasjon. 5. Sidestabilitet. 6. Utadrotasjon skulder. 7.

1. Sittende roing. 2. Sittende rotasjon. 3. Albuestrekk. 4. Sideliggende rotasjon. 5. Sidestabilitet. 6. Utadrotasjon skulder. 7. PARASPORT / NIVÅ 1 1. Sittende roing Hensikt: Bedre kontrollen i skulderbuen Vær rett i overkroppen 2. Sittende rotasjon Hensikt: Bedre mobiliteten i brystryggen Sitt i skredderposisjon Hold overkroppen

Detaljer

Balansetrening nivå 1 og 2

Balansetrening nivå 1 og 2 Balansetrening nivå 1 og Det er ekstra viktig å trene balanse med økende alder for å forebygge fall og mestre dagliglivets oppgaver. Dette er viktig informasjon til treningsgruppen din. Balansetreningen

Detaljer

Nummer 1. Smerter i skulderregionen bilateralt. Poliklinisk pasient. Hvilke bilder vil du ta?

Nummer 1. Smerter i skulderregionen bilateralt. Poliklinisk pasient. Hvilke bilder vil du ta? Kasuistikker Nummer 1 Smerter i skulderregionen bilateralt. Poliklinisk pasient. Hvilke bilder vil du ta? Høyre Venstre Beskrivelse Nummer 1 Begge skuldre: Ingen undersøkelse til sammenligning. Høyre

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Synlige, kliniske symptomer/tegn

Detaljer

IDR106 1 Funksjonell anatomi

IDR106 1 Funksjonell anatomi IDR106 1 Funksjonell anatomi Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 Art humeri (20 poeng) Skriveoppgave Manuell poengsum 2 Bevegelsesanalyse (12 poeng) Skriveoppgave Manuell poengsum 3 Biomekk. (28 poeng) Skriveoppgave

Detaljer

Informasjon til deg med TFCC-skade

Informasjon til deg med TFCC-skade Informasjon til deg med TFCC-skade Hva er TFCC-skade? TFCC er en engelsk forkortning som står for «Triangular Fibro Cartilage Complex», og er et samlebegrep for leddbånd og menisker som stabiliserer håndleddet

Detaljer

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Tilstander i prioriteringsveilederen

Detaljer

CDS Albue Extension. Bruksanvisning

CDS Albue Extension. Bruksanvisning CDS Albue Extension Bruksanvisning 1 CDS Albueortose Extension Indikasjoner: Leddkontrakturer Etter operasjon Etter konservativ behandling av leddkapselskader Før og etter leddprotese Artrose og kronisk

Detaljer

Rehabilitering av skulderplager

Rehabilitering av skulderplager Rehabilitering av skulderplager Fredrik Granviken Tverrfaglig Poliklinikk rygg-nakke-skulder Avd. for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering St Olavs Hospital Skulderplager er en av de mest vanlige muskelskjelettplagene

Detaljer

www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell

www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell Innledning Dette heftet er utviklet for å øke folks bevissthet og kunnskap om trykksår, og for å

Detaljer

Knestående. Grunnleggende. Pølle. Høyre fot og høyre bein.

Knestående. Grunnleggende. Pølle. Høyre fot og høyre bein. Knestående. Grunnleggende. Knestående kan være teknisk vanskelig, dette fordi kroppsbygningen på den enkelte skytter har større påvirkning en på liggende og stående. Etter som det er så store forskjeller

Detaljer

Anatomisk Radiologi - Thorax og Skjelett

Anatomisk Radiologi - Thorax og Skjelett Anatomisk Radiologi - Thorax og Skjelett Arve Jørgensen, Konst. Overlege Klinikk for Bildediagnostikk og Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk St. Olavs Hospital og NTNU 04.03.16 1 Hensikt Man

Detaljer

BELASTNINGSSKADER OG SKADEBEHANDLING

BELASTNINGSSKADER OG SKADEBEHANDLING Bærum Turnforening BELASTNINGSSKADER OG SKADEBEHANDLING Barn som driver idrett, kan også få belastningsskader. Årsaken er som regel å finne i uttrykket too much, too fast, too soon. Ved belastningsskader

Detaljer

Tema: Fysioterapitiltak i akuttfasen for helsepersonell

Tema: Fysioterapitiltak i akuttfasen for helsepersonell 1 INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund Tte,Tema Tema: Fysioterapitiltak i akuttfasen for helsepersonell RYGGBRUDD eller VERTEBRALE FRAKTURER Vertebrale frakturer (sammelfallsbrudd) er

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2 og 10 for anbefalt dosering Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning Veiledning for pasienter og helsepersonell om klargjøring og administrering av ILARIS

Detaljer

Behandling av luksasjoner Prehospitalt

Behandling av luksasjoner Prehospitalt Behandling av luksasjoner Prehospitalt Olav Røise Klinikkleder og professor Disposisjon Luksasjoner trenger man å bry seg prehospitalt? Prioriteringer ved flere skader Prehospital håndtering av luksasjoner

Detaljer

Skulder hev-senk. Skuldre frem-tilbake. Rull med skuldrene

Skulder hev-senk. Skuldre frem-tilbake. Rull med skuldrene Øvelsesbank Treningsprogram Når en setter opp treningsprogram for hver enkelt pasient må en velge ut de 5-7 viktigste øvelse for hver enkelt. Samtidig bør et program inneholde minst en øvelse fra hver

Detaljer

Subakromialt smertesyndrom

Subakromialt smertesyndrom Diagnosen kan beskrives som smerter i øvre del av skulderleddet. Det kan skyldes betennelse i den øvre slimposen eller senebetennelse/senerift i senene til kappemusklene i skulderen. Andre kilder til informasjon

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 2 - Skuddteknikker

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 2 - Skuddteknikker SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 2 - Skuddteknikker Tema: - Skuddteknikker Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du på siste side i øktplanen. Hovedbudskap i økten: Hva er viktig ved

Detaljer

Mestring av ryggsmerter

Mestring av ryggsmerter Informasjon fra fysioterapeutene Mestring av ryggsmerter i hverdagen Universitetssykehuset Nord-Norge Terapeutavdelingen, Seksjon for Fysioterapi 2012 Velkommen til oss! Dette informasjonsheftet er laget

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it SMERTESYNDROMER

www.pediatric-rheumathology.printo.it SMERTESYNDROMER www.pediatric-rheumathology.printo.it SMERTESYNDROMER Fibromyalgi Fibromyalgi hører til en gruppe sykdommer med diffuse muskel-skjelett smerter uten kjent årsak. Tilstanden er karakterisert ved langvarige,

Detaljer

Ultralyd et nyttig verktøy for revmatologer. Hilde Berner Hammer Revmatologisk avd, Diakonhjemmet sykehus

Ultralyd et nyttig verktøy for revmatologer. Hilde Berner Hammer Revmatologisk avd, Diakonhjemmet sykehus Ultralyd et nyttig verktøy for revmatologer Hilde Berner Hammer Revmatologisk avd, Diakonhjemmet sykehus Litt basalt om ultralyd Ultralyd-bølger sendes ut fra en probe, reflekteres i vevet, kommer tilbake

Detaljer

Forskning viser at å trene ute er bedre for den fysiske og psykiske helsen vår. Oppvarming Øvelse 1 - Hoppetau - Trener ben og kondisjon. klubben.

Forskning viser at å trene ute er bedre for den fysiske og psykiske helsen vår. Oppvarming Øvelse 1 - Hoppetau - Trener ben og kondisjon. klubben. TREN UTE! Forskning viser at å trene ute er bedre for den fysiske og psykiske helsen vår. Å trene ute påvirker sansene våre mer enn innetrening i en sal eller på en tredemølle gjør. Usikker på hva du skal

Detaljer

MANUAL FUNKSJONELL INDEX 2 (FI-2) FOR MÅLING AV FUNKSJON HOS PASIENTER MED POLY- OG DERMATOMYOSITT.

MANUAL FUNKSJONELL INDEX 2 (FI-2) FOR MÅLING AV FUNKSJON HOS PASIENTER MED POLY- OG DERMATOMYOSITT. MANUAL FUNKSJONELL INDEX 2 (FI-2) FOR MÅLING AV FUNKSJON HOS PASIENTER MED POLY- OG DERMATOMYOSITT. Materiell som trengs for å gjennomføre FI-2: En 42 cm høy krakk med plant sete og uten ryggstø. En 25

Detaljer

Øvelser for Pivot C20 Multigym

Øvelser for Pivot C20 Multigym Øvelser for Pivot C20 Multigym C20 gir deg mulighet til å trene en rekke muskelgrupper, og billedserien som følger viser deg en del sentrale øvelser du kan gjøre og hvordan du stiller inn apparatet for

Detaljer

Råd og anbefalinger for riktig bruk av bildediagnostikk ved muskel- skjelettlidelser I allmennpraksis. Allmennmedisin

Råd og anbefalinger for riktig bruk av bildediagnostikk ved muskel- skjelettlidelser I allmennpraksis. Allmennmedisin Råd og anbefalinger for riktig bruk av bildediagnostikk ved muskel- skjelettlidelser I allmennpraksis Referansegruppen for muskelskjelettlidelser I Norsk Forening for Allmennmedisin RÅD OG ANBEFALINGER

Detaljer

Innhold. Forord... 13 Innledning... 14

Innhold. Forord... 13 Innledning... 14 νννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννν INNHOLD ννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννν 5 Innhold Forord.........................................................

Detaljer

Fugl-Meyer funksjonsindex - motorisk funksjon og balanse

Fugl-Meyer funksjonsindex - motorisk funksjon og balanse Fugl-Meyer funksjonsindex - motorisk funksjon og balanse Norsk oversettelse ved Gyrd Thrane 1 FMA Motorisk kontroll, overekstremitet Pasient: Født: A Skulder/albue/underarm DATO: I Refleksaktivitet Fleksorer

Detaljer

Jobb med fritt ben ut til siden. Sørg for at du ikke senker hoften når du løfter.

Jobb med fritt ben ut til siden. Sørg for at du ikke senker hoften når du løfter. Skrå ryggmuskulatur blir ofte oversett og den jobber gjerne mye statisk. Å jobbe dynamisk med å føre høyre hånd mot venstre ankel er gunstig for koordinasjonen og for muskelkvaliteten. Ønsker du å tilføre

Detaljer

Ankel og fot. Anatomi. Funksjonell undersøkelse. Lidelser. Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim

Ankel og fot. Anatomi. Funksjonell undersøkelse. Lidelser. Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim Ankel og fot Anatomi Funksjonell undersøkelse Lidelser Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim 1 Anatomi Definisjoner FUNKSJONELL TERMINOLOGI Plantarfleksjon-dorsalfleksjon Varus-valgus Abduksjon-adduksjon

Detaljer

Injeksjonsteknikk. Regional diabetessykepleier Beryll Kristensen. Regionalt diabetesforum i Helse Nord 24. oktober 2006

Injeksjonsteknikk. Regional diabetessykepleier Beryll Kristensen. Regionalt diabetesforum i Helse Nord 24. oktober 2006 Injeksjonsteknikk Regional diabetessykepleier Beryll Kristensen Regionalt diabetesforum i Helse Nord 24. oktober 2006 Avstand hud - muskel Mage/Lår Armer/Baken 9 mm 15 mm 14 mm 7 mm 23 mm 14 mm 28 mm 36

Detaljer

Praktisklokalisering av alle standardiserte akupunkturpunkter

Praktisklokalisering av alle standardiserte akupunkturpunkter Praktisklokalisering av alle standardiserte akupunkturpunkter av Nils Erik Volden for utøvere av Acudo. Beskrivelsene av punkt lokaliseringene er praktiske. Det taes forbehold for eventuelle feil. Praktisk

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2 for anbefalt dosering Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver for oppløsning til injeksjon Veiledning for helsepersonell om behandling av urinsyregiktanfall som ikke responderer på standardbehandling

Detaljer

Impulsuka 2014. Sted/Dato/Navn

Impulsuka 2014. Sted/Dato/Navn Impulsuka 2014 Sted/Dato/Navn NSFs teknikkoppbygging Crawl Teknikk på grunnleggende nivå (grovkoordinert) Kroppsposisjon: horisontal, rett, strømlinje, ansiktet i vannet Føtter og bein: på linje med kroppen;

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/11-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/11-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert IDR301 1 Kroppsøving del 3, trinn 1-7 Kandidat-ID: 1120 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/11-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 Oppgave 1 (vektes 70 %) Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

Spicheren Treningssenter

Spicheren Treningssenter 1 - Utfall til siden 1 siden. Før det aktive benet ut og legg tyngden av kroppen over til denne siden. Når foten treffer gulvet bremses bevegelsen. Ved sluttstilling er det aktive ben bøyd, og standbenet

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 1 - Kast og mottak

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 1 - Kast og mottak SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 1 - Kast og mottak Tema: - Kast og mottak Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du på siste side i øktplanen. Hvilke typer kast har vi? - Støtkast:

Detaljer

Modul 8 - dag 1. Hjertemeridianen. Beliggenhet: Samling 8 dag 1 og 2

Modul 8 - dag 1. Hjertemeridianen. Beliggenhet: Samling 8 dag 1 og 2 Modul 8 - dag 1 1 Hjertemeridianen Beliggenhet: Starter i sentrum av armhulen, nedover innsiden av armen til albuebøyningens fure. Så nedover underarmens innside og gjennom håndflaten til den mediale side

Detaljer

Suldersmerter. Emnekurs i klinisk kirurgi 16/9-15 Tarjei Lona

Suldersmerter. Emnekurs i klinisk kirurgi 16/9-15 Tarjei Lona Suldersmerter Emnekurs i klinisk kirurgi 16/9-15 Tarjei Lona Dagens skuldermeny Bildediagnostikk Impingement Rotatorcuff SLAP Skulderprotese Røntgendiagnostikk Rtg. UL? Undersøkeravhengig MR Maloney-line

Detaljer

Høst Massasjeteknikker. Massasjeteknikk. Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 1

Høst Massasjeteknikker. Massasjeteknikk. Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 1 Massasjeteknikk 1 2 Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 1 Forventet læringsutbytte Etter gjennomført emne er det forventet at studenten: Kunnskap har kunnskap og forståelse

Detaljer

Oppvarming. Modul 3.0. Læringsmål // Bevisstgjøre behovet for oppvarming og uttøyning for å øke prestasjonsevnen og forebygge skader.

Oppvarming. Modul 3.0. Læringsmål // Bevisstgjøre behovet for oppvarming og uttøyning for å øke prestasjonsevnen og forebygge skader. 48 Modul 3.0 Oppvarming Læringsmål // Bevisstgjøre behovet for oppvarming og uttøyning for å øke prestasjonsevnen og forebygge skader. Hovedpunkter Fysisk oppvarming Mental oppvarming Uttøyning etter skytetrening

Detaljer

Patientinformation. Å leve med barneleddgikt - Juvenil idiopatisk artritt (JIA) En foreldreguide til barn som behandles med Metex /Metex penn

Patientinformation. Å leve med barneleddgikt - Juvenil idiopatisk artritt (JIA) En foreldreguide til barn som behandles med Metex /Metex penn SE Å leve med barneleddgikt - Juvenil idiopatisk artritt (JIA) Patientinformation En foreldreguide til barn som behandles med Metex /Metex penn metotreksat Kjære Foreldre, Ditt barn har blitt diagnostisert

Detaljer

øvelser for deg som er brystkreftoperert

øvelser for deg som er brystkreftoperert øvelser for deg som er brystkreftoperert god bevegelighet i arm og skulder Redusert bevegelighet i arm og skulder, samt stivhet i ledd og muskler, er blant de vanligste plagene etter brystkreftbehandling.

Detaljer

Styrkeprogram nivå 2. Det anbefales å gjøre øvelsene i den rekkefølgen de er satt opp, men du kan variere hvis du foretrekker det.

Styrkeprogram nivå 2. Det anbefales å gjøre øvelsene i den rekkefølgen de er satt opp, men du kan variere hvis du foretrekker det. Styrkeprogram nivå 2 Dette styrketreningsprogrammet kan utføres hjemme eller på treningssenter. Øvelsene gjøres enklere ved å redusere bevegelsesutslaget (hvor langt ned/ut man går). De gjøres tyngre ved

Detaljer