Anatomi histologi, osteologi, leddlære

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anatomi histologi, osteologi, leddlære"

Transkript

1 Anatomi histologi, osteologi, leddlære Forventet læringsutbytte for fagemnet Bevegelsesapparatets anatomi Etter gjennomført emne er det forventet at studenten: Kunnskap kan forstå og anvende medisinsk terminologi gjeldende beliggenhetstermer og bevegelsesakser kan identifisere, beskrive og navngi skjelettets og leddenes strukturer, funksjon og oppbygging har innsikt i ligamentapparatet og andre relevante anatomiske strukturer har kunnskap om kroppens muskler med norske og latinske termer, feste, utspring og funksjon Ferdigheter kan anvende sin kunnskap beskrive og navngi bevegelsesapparatets anatomiske strukturer på norsk og latin kan identifisere anatomiske strukturer i bevegelsesapparatet gjennom palpasjon Generell kompetanse Kan anvende sin faglige kunnskap i relasjon til klienter, kollegaer og andre utøvere av alternativ behandling 2 Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 1

2 Terminologi (Anatomiboken s 5 12) Vi anvender tre forskjellige terminologier for å beskrive kroppens posisjoner; Snitt- og plantermer Beliggenhetstermer Bevegelsesakser 3 Snitt og plantermer 1. Horisontalplan (transverse) deler kroppen i en over- og en underdel 2. Frontalplan (Coronal) deler kroppen i en fram- og bakside Sagittalplan (Median) deler kroppen i en høyre og en venstre del Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 2

3 Beliggenhetstermer 1. Medialt (nærmest kroppens midtlinje) 2. Lateralt (til siden, bort fra midtlinjen) 3. Superior (øvre mot hodet) 4. Inferior (nedre mot føttene) 5. Cranialt 6. Caudalt Beliggenhetstermer 7. Anterior - fremre (mot fremsiden/magesiden) 8. Posterior bakre (mot baksiden/ryggsiden) 9. Ventral fremre (mot fremsiden/magesiden) 10. Dorsal bakre (mot baksiden/ryggsiden) Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 3

4 Beliggenhetstermer 11. Proximalt nærmere armen/benets feste 12. Distalt lengst fra armen/benets feste 13. Dorsalt 14. Palmart mot håndflaten Radialt 16. Ulnart 17. Dorsalt 18. Plantart undersiden av foten Fibulart Tibialt 21. Profundus 23. Dexter Superfiscialis 24. Sinister Bevegelsesutslag Beskriver kroppens ulike bevegelser Fleksjon Ekstensjon Abduksjon Adduksjon Rotasjon Supinasjon Pronasjon Palmarfleksjon Dorsalfleksjon (ekstensjon) Plantarfleksjon Lateralfleksjon Horisontalabduksjon Horisontaladduksjon 8 Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 4

5 Bevegelsesutslag 1. Fleksjon 2. Ekstensjon Bevegelsesutslag 1. Ventralfleksjon/fleksjon, framover 2. Dorsalfleksjon/ekstensjon, bakover 10 Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 5

6 Bevegelsesutslag Lateralfleksjon Medicinskt Kursforum 11 Bevegelsesutslag 3. Abduksjon 4. Adduksjon Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 6

7 Bevegelsesutslag Rotasjon 13 Bevegelsesutslag 1. Innover rotasjon 2. Utover rotasjon Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 7

8 Bevegelsesutslag 3. Supinasjon 4. Pronasjon 5. Semisupinasjon (-pronasjon) Bevegelsesutslag 6. Radialfleksjon 7. Ulnarfleksjon Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 8

9 Bevegelsesutslag 8. Palmarfleksjon 9. Dorsalfleksjon Skjelettlære - osteologi (Anatomiboken s 17-19) 18 Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 9

10 Skjelettlære - osteologi (Anatomiboken s 17-19) Benvev deles inn i to hovedtyper Kompakt ben (substantia compacta) Spongiøst ben (substantia spongiosa) Man kan dele knoklene inn i fire ulike hovedkategorier: Lange knokler (rørknokler) Korte knokler Flate knokler Luftholdige knokler 19 Skjelettlære - osteologi (Anatomiboken s 17-19) Lange knokler (rørknokler) - Finner vi i ekstremitetene. Består av en lang smal del (skaftet eller diafysen), samt to fortykkede ender epifysen. Korte knokler - Finner vi hånden og foten Flate knokler - bl.a skallen, brystbenet, ribbena, skulderblad og hofte. Luftholdige knokler - - Bla. Skallens ben som inneholder slimkledte hulrom (bihuler eller sinus) 20 Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 10

11 Skjelettets bløtdeler Benhinne (periosteum) består av blodkar, nerver, gul og rød benmarg Brusk finnes utenpå alle ledd 21 Skjelettet osteologi Anatomiboken: Skjelettet fra side 22 Spesifikk skjelettanatomi fra side 29 Topografisk (overflate) anatomi side Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 11

12 Columna vertebralis - ryggraden Ryggraden utgjør den sentrale delen av skjelettet Den er kroppens reisverk og beskytter ryggmargen (medulla spinalis) Ryggraden består av ryggvirvler. Korsben og haleben forbenes i voksen alder. 23 Columna vertebralis - ryggraden Columna cervicalis (halsvirvler) C 1 - C 7 Columna thoracalis (brystvirvler) T 1 - T 12 Columna lumbalis (lendevirvler) L 1 - L 5 Columna sacralis (korsvirvler) S1 - S 5 Columna coccygialis (halevirvler) Co 1 - Co 4 (5) 24 Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 12

13 Vertebra - virvel 1. Corpus vertebrae - virvellegeme 2. Arcus vertebrae - virvelbue 3. Processus spinosus - ryggtagg 4. Foramen vertebrale - virvelhull 5. Processus tranversus - tverrtagg 6. Processus articularis - leddtagg 25 Columna vertebralis 7. Discus intervertebrale (mellomvirvelskive) 8. Foramen intervertebrale (mellomvirvelhull) 26 Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 13

14 Venstrekonvex thoracal skoliose 27 Ryggradens oppbygning Anatomiboken Skjelettlære side Topografisk anatomi side Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 14

15 Columna vertebralis ryggraden A t l a s C 1 A x i s C 2 C 7 V e r t e b r a p r o m i n e n s T h 6 T h 1 2 L 5 S a c r u m C o c c y g i s 29 C o l u m n a d o r s a l v y C o l u m n a a n t e r i o r v y Columna cervicalis C1-C7 De to øverste nakkevirvlene (C1 og C2) skiller seg fra de øvrige med hensyn til oppbygning, og de er viktige for hodets bevegelser. 9. Atlas - C1 10. Axis - C2 5. Prominens - C7 Den syvende halsvirvel er lengre enn de øvrige 30 Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 15

16 Columna cervicalis Atlas & axis 1. Atlas 2. Processus tranversus 3. Foramen tranversarium 4. Tuberculum posterior 6. Axis 7. Dens axis 31 Columna cervicalis 1. Corpus vertebra Processus transversus 3. Foramen transversarium 4. Processus spinosus Foramen vertebrale Medicinskt Kursforum 4 32 Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 16

17 Art. Atlantooccipitale (Anatomiboken Leddlære s 48) Fleksjon, ekstensjon, lateralfleksjon, rotasjon 33 Columna thoracalis T1-T12 1. Corpus vertebrae 4. Processus transversus 6. Processus spinosus 9. Foramen vertebrale 34 Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 17

18 Columna lumbalis L1-L5 1. Corpus vertebrae 2. Processus transversus 3. Prosessus costarius 5. Prossesus spinosus 6. Foramen vertebrale 35 Discus intervertebrale (Anatomiboken Leddlære s 49) Lumbalvirvel med mellomvirvelskive 1. Anulus fibrosus 2. Nucleus pulposus Tåler 600 kg trykk Består av 70-90% vann -Ingen mellomvirvelskive mellom C0 - C1, og C1 - C2 - Ingen mellomvirvelskiver i sacrum og coccygis Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 18

19 Columna sacralis S1 S5 1. Processus spinosus 2. Crista sacralis mediana 3. Canalis sacralis 37 Os coccygis C1-C4(C5) 38 Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 19

20 Mellomvirvelskivens funktion (Anatomiboken Leddlære s 50) Støtdempende Stabiliserende Sammenføyende 39 Ryggradens ligament (Anatomiboken Leddlære s 50) 1. Lig. longitudinale anterior 2. Lig. longitudinale posterior 3. Lig. Flavum 4. Lig. Interspinale 5. Lig. Supraspinale 6. Lig. Nuchae 7. (Lig. Intertransversarium) Medicinskt Kursforum 40 Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 20

21 Sykdomslære mellomvirvelskiven (Anatomiboken Leddlære s 51) 1. Diskruptur 2. Diskprolaps 3. Vanligst mellom år 4. L5-S1 & L Radierende/strålesmerte 41 Ryggradens forbindelser (Anatomiboken Leddlære s 48) - Articulatio intervertebrale Fra C1-L5 Facettledd 2 øvre 2 nedre Facettledd med leddkapsel articulatio intervertebralis corpus vertebrae discus intervertebralis foramen intervertebrale proc. spinosus 42 Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 21

22 Brystkassens øvrige skjelett Anatomiboken Skjelettlære side 25, og side 33 Topografisk anatomi side T1 - T12 1. Cartilago costalis 2. Sternum Costae - ribbena Costae 1-7 sternale Costae 8-12 asternale Costae frie 44 Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 22

23 Sternum brystbenet 3. Cartilago costalis 5. Manubrium sterni 6. Corpus sterni 7. Processus xiphoideus 8. Incisura jugularis 45 Brystkassens forbindelser (Anatomiboken Leddlære s 52) Art. Costavertebrales 46 Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 23

24 Hodets anatomi Anatomiboken side Topografisk anatomi side Hodets anatomi 1. Os occipitale (bakhodebenet) (7. Os sphenoidale (kilebenet)) 9. Os frontale (pannebenet) 10. Os temporale (tinningbenet) 12. Os parietale (issebenet) 14. Os mandibularis (underkjeven) 15. Os maxillaris (overkjeven) (18. Os nasale (nesebenet)) (19. Os lacrimale (tårebenet)) 17. Os zygomaticum (kinnbenet) Arcus zygomaticus 48 Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 24

25 1. Os occipitale 10. Os temporale 11. Processus mastoideus Hodets anatomi Neurocraniet NC Medicinskt Kursforum VC 49 Os Mandibularis 21. Corpus mandibulae 24. Angulus mandibulae 26. Processus coronoideus 27. Caput mandibulae Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 25

26 Art. Temporomandibularis (Anatomiboken Leddlære s 61) 1. Discus articularis 51 Bekkenet og benas anatomi Anatomiboken Skjelettlære side 27, og side Topografisk anatomi side Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 26

27 Underekstremitetene - bena 1 1. Coxae - hoftebenet 2. Femur - lårbenet 3. Tibia - skinnbenet 2 4. Fibula - leggbenet 5. Patella - kneskjellet Os coxae anteriort og posteriort 4. Acetabulum leddforbindelse femur 5. Sacroiliaca leddet - SI-leddet 6. Crista iliaca 7. SIAS - spina iliaca anterior superior 8. SIAI - spina iliaca anterior inferior 9. SIPS - spina iliaca posterior superior 10. SIPI spina iliaca posterior inferior 11. Tuber ischiadicus (TBI) 12. Symphysis pubica 13. Facies glutea 14. Fossa iliaca tarmbensgropen Medicinskt Kursforum 54 Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 27

28 55 Os coxae Os coxae består av 3 deler: - os ilium - os ischii - os pubis Pelvis lateral vy 56 Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 28

29 Ligamenter i art. Coxae (Anatomiboken Leddlære s 55) 1. Lig. iliofemorale 2. Lig. ischiofemorale 3. Lig. pubofemorale 4. Lig. capites femoris Anteriort Medicinskt Kursforum Posteriort 57 Ligamenter i art. Sacroiliaca Anteriort (Anatomiboken Leddlære s 53) 3. Lig. sacroiliacum ventrale 4. Lig. iliolumbale 5. Lig. inguinale lig. sacroilacum ventrale 4. lig. iliolumbale Medicinskt Kursforum lig. inguinale 58 Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 29

30 Ligamenter i art. Sacroiliaca anteriort 3. Lig. sacroiliacum ventrale 4. Lig. iliolumbale lig. sacroilacum ventrale 4. lig. iliolumbale 5. Lig. inguinale Medicinskt Kursforum lig. inguinale 59 Ligamenter i art. Sacroiliaca posteriort Lig sacroilacum dorsale 1. Lig. Sacroilacum dorsale 2. Lig. Sacrotuberale Medicinskt Kursforum Lig. sacrotuberale 60 Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 30

31 Femur 1. Caput femoris 2. (Fovea capitis femoris) 3. Collum femoris 4. Trochanter major 5. Trochanter minor 7. Condylus medialis femoris 8. Condylus lateralis femoris 9. Epicondylus lateralis femoris 10. Epicondylus medialis femoris 61 Patella kneskjellet 62 Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 31

32 Art. genus superiort (Anatomiboken Leddlære s 55) 1. Meniscus medialis 2. Meniscus lateralis 7 3. Lig crusiatum anterior 4. Lig crusiatum posterior 5. Lig collaterale mediale Lig collaterale laterale 7. Lig patellae Art. Genus - medialt 1. Meniscus medialis 5. Lig. Collaterale mediale Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 32

33 Art. genus - posteriort 3. Lig. crusiatum anterius - (fremre korsbånd) 3 4. Lig. crusiatum posterius - (bakre korsbånd) 5. Lig. collaterale mediale - (indre sideligament) 6. Lig. collaterale laterale - (ytre sideligament) Dexter art genu posterior vy 65 Art. genus - lateralt 6 2. Meniscus lateralis 6. Lig. collaterale laterale 7. Lig. patellae Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 33

34 Art. genus - anteriort 1. Meniscus medialis 2. Meniscus lateralis 5. Lig.collaterale mediale 6. Lig. collaterale laterale Lig. patellae Art. genus anteriort 1. Meniscus medialis 2. Meniscus lateralis 3. Lig. crusiatum anterior Lig. crusiatum posterior 5. Lig. collaterale mediale 6 6. Lig. collaterale laterale Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 34

35 Bursaer i art.genus Femur 8. Bursa suprapatellaris 9. Bursa prepatellaris 10. Bursa infrapatellaris profundus 11. Bursa infrapatellaris superficialis Patella Tibia Medicinskt Kursforum 69 Crus - underben 13. Condylus lateralis tibiae 14. Tuberositas tibiae 17. Caput fibulae 18. Malleolus lateralis 70 Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 35

36 Crus - underben Tibia skinnbenet 12. Condylus medialis tibiae 13. Condylus lateralis tibiae 14. Tuberositas tibiae 15. Pes anserinus gåsefoten 16. Malleolus medialis Fibula leggbenet 17. Caput fibula 18. Malleolus lateralis Pes - fot 6. Tarsus fotroten 7. Ossa metatarsi mellomfoten 8. Ossa digitorum pedis tærne 9. Talus 10. Calcaneus Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 36

37 73 1. Lig. Fibulatalare anterior FTA 2. Lig. calcaneofibulare Art. Tarsus (Anatomiboken Leddlære s 58) Art. Talocruralis (øvre ankelledd) Medicinskt Kursforum 74 Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 37

38 Skulderen og armens anatomi Anatomiboken Skjelettlære side 26, og side Topografisk anatomi side Overekstremitetene - arm Består av: - Skulderbuen - Overarmen, brachium - Underarmen, antebrachium - Hånden, manus - Ossa carpi - Ossa metacarpi - Ossa digiterorum manus 76 Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 38

39 Clavicula kragebenet, er en avlang svakt S-formet knokken. Den ytre enden er mot skulderbladet og den indre enden mot brystbenet. 1. Extremitas sternalis 2. Extremitas acromialis Skulderbuen Scapula skulderbladet, er en flat trekantet knokkel som ligger tett inntil dorsalflaten av thorax. 3. Margo medialis 4. Margo lateralis 77 Art. Sternoclavicularis (det indre kragebensledd) (Anatomiboken Leddlære s 59) SC-ledd 78 Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 39

40 Scapula 79 Scapula 5. Margo superior 6. Angulus superior 7. Angulus inferior 9. Cavitas glenoidale 10. Tuberculum supraglenoidale 11. Tuberculum infraglenoidale 12. Processus coracoideus 13. Fossa subscapularis 14. Spina scapula 15. Acromion 16. Fossa supraspinata 17. Fossa infraspinata 80 Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 40

41 81 1. Bursa subacromiale 2. Bursa subdeltiodea 3. Bursa subscapularis Art. Humeri (skulderleddet) (glenohumeralleddet) (Anatomiboken Leddlære s 59) 3 82 Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 41

42 Art. Acromioclavicularis (det ytre kragebensledd) Lig coracoacromialis Art acromioclavicularis 1. Bursa subacromiale 3. Bursa subscapularis Tendo biceps brahii caput Longum AC-ledd 83 Humerus - overarmsbenet 1. Caput humeri 3. Tuberculum majus 4. Tuberculum minus 5. Crista tuberculi majoris 6. Crista tuberculi minoris 7. Sulcus inter tubercularis 8. Tuberositas deltoidea 9. Troclea humeri 10. Fossa olecrani 11.Fossa coronoidea 12.Epicondylus medialis humeri 13.Epicondylus lateralis humeri anteriort posteriort 84 Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 42

43 Ulna og radius - underarmsben Ulna albuebenet 14. Olecranon 15. Processus coronoideus 16. Incisura trochlearis 17. Caput ulnae 18. Processus styloideus ulnae Radius spolebenet 19. Caput radii 20. Tuberositas radii 21. Processus styloideus radii 85 Bursaer i art. Cubiti (Anatomiboken Leddlære s 60) 4. Bursa subcutanea olecrani 86 Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 43

44 Ossa manus - hånden Ossa carpi Ossa metacarpi I-V Ossa digitorum manus 87 Carpus - håndroten Håndroten består av 8 carpalknokler, som ligger i 2 rekker mellom underarmen og mellomhånden. 88 Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 44

45 Art. Manus (håndleddene) (Anatomiboken Leddlære s 60) Sadelledd Eggledd 89 Carpus Består av 8 carpalknokler Metacarpus Os metacarpale 1 (tommel) Os metacarpale 2 5 Carpus - håndroten Metacarpus - mellomhånden Digiti manus - fingrene Ossa digitorum manus Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 45

46 Eks.: Allmenn leddlære (Anatomiboken Leddlære s 45) Uekte ledd SC-ledd /AC-ledd / SI-ledd Art. sternocostalis Skallens ben Ekte ledd Eks.: Skulderledd Kneledd Hofteledd m.m. 91 Benhinne - periost Membrana interossea antebrachium/cruris 92 Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 46

47 Bruskhinne Symfysis pubica 93 Ekte ledd Cavum articularis (leddvæske, næring) Cartilago (leddbrusk,friksjonsminskning) Synovialmembran - (produserer leddvæske) Capsula articularis - (leddkapsel) Carum articularis Capsula articularis Leddbrusk Synovialmembran 94 Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 47

48 Hengselledd Albue og kneledd 95 Planledd To halsvirvler anteriort Ryggraden 96 Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 48

49 Vrideledd Albue C1/C2 97 Sadelledd Tommelens grunnledd 98 Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 49

50 Kuleledd Hofteledd - anteriort Skulderledd og hofteledd 99 Kuleledd Hofteledd anteriort Bevegelse i hofteledd. 100 Institutt for helhetsmedisin Fagskoleutdanning i massasjeterapi 50

Anatomi histologi, osteologi, leddlære

Anatomi histologi, osteologi, leddlære Anatomi histologi, osteologi, leddlære Medicinskt Kursforum Bevegelsesakser Beskriver kroppens ulike bevegelser Fleksjon Ekstensjon Abduksjon Adduksjon Rotasjon Supinasjon Pronasjon Palmarfleksjon Dorsalfleksjon

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2011/2012. Individuell skriftlig eksamen. 1BA 115 - Naturvitenskapelige perspektiver på idrett 1 basal anatomi

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2011/2012. Individuell skriftlig eksamen. 1BA 115 - Naturvitenskapelige perspektiver på idrett 1 basal anatomi BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2011/2012 Individuell skriftlig eksamen i 1BA 115 - Naturvitenskapelige perspektiver på idrett 1 basal anatomi Onsdag 12. oktober 2011 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Utgått individuell skriftlig eksamen. IDR 115- Basal anatomi. Onsdag 14. oktober 2015 kl

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Utgått individuell skriftlig eksamen. IDR 115- Basal anatomi. Onsdag 14. oktober 2015 kl BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015 Utgått individuell skriftlig eksamen i IDR 115- Basal anatomi Onsdag 14. oktober 2015 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert

Detaljer

a) Muskler som er ansvarlige for lateralfleksjon og ekstensjon av Columna vertebralis:

a) Muskler som er ansvarlige for lateralfleksjon og ekstensjon av Columna vertebralis: Oppgave 1 a) Muskler som er ansvarlige for lateralfleksjon og ekstensjon av Columna vertebralis: M. Erector spinae (den store ryggstrekker). Den er delt i to deler, en på hver side av ryggsøylen. Dersom

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013. Utsatt individuell skriftlig eksamen. 1BA 115- Basal anatomi. Mandag 25. februar 2013 kl

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013. Utsatt individuell skriftlig eksamen. 1BA 115- Basal anatomi. Mandag 25. februar 2013 kl BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013 Utsatt individuell skriftlig eksamen i 1BA 115- Basal anatomi Mandag 25. februar 2013 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 7 sider inkludert

Detaljer

Virvellegee er det kompakte benet som holder strukturen i en ryggvirvel. Det kompakte benet.

Virvellegee er det kompakte benet som holder strukturen i en ryggvirvel. Det kompakte benet. Eksamen kroppsøving Oppgave 1 a) M. erector spina (stor ryggstrekker) er spesielt ansvarlig for ekstensjon og lateralfleksjon i ryggen. Siden m. erector spina går over hele ryggen er det tosidig kontraksjon

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013. Individuell skriftlig eksamen. 1BA 115- Basal anatomi. Mandag 8. oktober 2012 kl

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013. Individuell skriftlig eksamen. 1BA 115- Basal anatomi. Mandag 8. oktober 2012 kl BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013 Individuell skriftlig eksamen i 1BA 115- Basal anatomi Mandag 8. oktober 2012 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 7 sider inkludert forsiden

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. IDR 115- Basal anatomi. Onsdag 8. oktober 2014 kl

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. IDR 115- Basal anatomi. Onsdag 8. oktober 2014 kl BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015 Individuell skriftlig eksamen i IDR 115- Basal anatomi Onsdag 8. oktober 2014 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 6 sider inkludert forsiden

Detaljer

M. trapezius - kappemuskelen

M. trapezius - kappemuskelen Muskelanatomi 1 Muskler i nakken 2 1 M. trapezius - kappemuskelen Utspring: - os occipitalis - lig.nuchae - proc.spinosus C1 T12 trapezius pars descendens - spina scapula - acromion - clavicula lateralt

Detaljer

Norges Idrettshøgskole Studieåret 2016/2017

Norges Idrettshøgskole Studieåret 2016/2017 Norges Idrettshøgskole Studieåret 2016/2017 Individuell Skriftlig Eksamen i Basal Anatomi (IDR 106) Tid til disposisjon: 3 timer Gir maksimalt 100 poeng Merk videre at: Flersvarsoppgavene har kun ett korrekt

Detaljer

Norsk bransjeråd for massasje. Nasjonal fagplan for Fagutdanning i massasjeterapi

Norsk bransjeråd for massasje. Nasjonal fagplan for Fagutdanning i massasjeterapi Norsk bransjeråd for massasje Nasjonal fagplan for Fagutdanning i massasjeterapi Januar 2010 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 FAGPLANENS FUNKSJON... 3 3 MASSASJETERAPEUT FAG OG YRKE... 3 3.1 KOMPETANSEOMRÅDER...

Detaljer

ensk Norsk bransjeråd for massasje FAGKRAV KRAV TIL SKOLER

ensk Norsk bransjeråd for massasje FAGKRAV KRAV TIL SKOLER Sv ensk Norsk bransjeråd for massasje FAGKRAV OG KRAV TIL SKOLER Fagkrav og krav til skoler revidert juni 07 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Del Kapitel Tittel 3 Del 1 Krav til skoler 1.1 Generelt

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/11-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/11-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert IDR301 1 Kroppsøving del 3, trinn 1-7 Kandidat-ID: 1120 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/11-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 Oppgave 1 (vektes 70 %) Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/ Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/ Flervalg Automatisk poengsum Levert IDR300 1 Kroppsøving del 3, trinn 5-10 Kandidat-ID: 9007 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/11-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 Oppgave 1 (vektes 70 %) Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/ Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/ Flervalg Automatisk poengsum Levert IDR301 1 Kroppsøving del 3, trinn 1-7 Kandidat-ID: 1100 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/11-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 Oppgave 1 (vektes 70 %) Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

Anatomi og fysiologi

Anatomi og fysiologi Anatomi og fysiologi Anatomi og fysiologi hva betyr det? Anatomi: Gresk= Ta ifra hverandre Læren om hvordan kroppen er satt sammen av ulike organer og vev. Anatomi og fysiologi hva betyr det? Fysiologi:

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. IDR 115- Basal anatomi. Torsdag 10. oktober 2013 kl

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. IDR 115- Basal anatomi. Torsdag 10. oktober 2013 kl BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014 Individuell skriftlig eksamen i IDR 115- Basal anatomi Torsdag 10. oktober 2013 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 6 sider inkludert forsiden

Detaljer

Modul 8 - dag 1. Hjertemeridianen. Beliggenhet: Samling 8 dag 1 og 2

Modul 8 - dag 1. Hjertemeridianen. Beliggenhet: Samling 8 dag 1 og 2 Modul 8 - dag 1 1 Hjertemeridianen Beliggenhet: Starter i sentrum av armhulen, nedover innsiden av armen til albuebøyningens fure. Så nedover underarmens innside og gjennom håndflaten til den mediale side

Detaljer

Skjelettet 208-212 knokler og ca. 17% av kroppsvekten Alle 24 navn på figuren skal læres (x)

Skjelettet 208-212 knokler og ca. 17% av kroppsvekten Alle 24 navn på figuren skal læres (x) Skjelettet 208-212 knokler og ca. 17% av kroppsvekten Alle 24 navn på figuren skal læres (x) Oppgave: (x) Reisverk holder kroppen oppreist og gir feste til organer Beskytte - gir mekanisk beskyttelse

Detaljer

Figurer og tabeller kapittel 8 Bevegelse

Figurer og tabeller kapittel 8 Bevegelse Side 158 Hodeskalle Kragebein Skulderblad Overarmsbein Brystbein Ribbein Virvelsøyle (ryggrad) Albuebein Spolebein Hoftebein Korsbein Håndrotsbein Mellomhåndsbein Fingerbein Lårbein Kneskjell Leggbein

Detaljer

SKULDER Skjelett Clavicula: Scapula: Humerus:

SKULDER Skjelett Clavicula: Scapula: Humerus: SKULDER Skjelett Skulderleddet danner forbindelsen mellom tre ulike ben: Clavicula, scapula og humerus. Clavicula: Kragebenet er tynt og S-formet. Det holder skulderleddet og dermed overarmen ut fra thorax

Detaljer

Virvelsøylen (x) 33-34 uregelmessige knokler forbundet med bånd, brusk og ekte ledd 7 cervicale virvler -kjennetegnes ved hull i tverrtaggene ( til

Virvelsøylen (x) 33-34 uregelmessige knokler forbundet med bånd, brusk og ekte ledd 7 cervicale virvler -kjennetegnes ved hull i tverrtaggene ( til Virvelsøylen (x) 33-34 uregelmessige knokler forbundet med bånd, brusk og ekte ledd 7 cervicale virvler -kjennetegnes ved hull i tverrtaggene ( til a. vertebralis) 12 thoracale virvler kjennetegnes ved

Detaljer

Anatomisk Radiologi - Thorax og Skjelett

Anatomisk Radiologi - Thorax og Skjelett Anatomisk Radiologi - Thorax og Skjelett Arve Jørgensen, Konst. Overlege Klinikk for Bildediagnostikk og Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk St. Olavs Hospital og NTNU 04.03.16 1 Hensikt Man

Detaljer

Anatomi. Organsystemer Skjelettsystemet. Funksjonell muskelanatomi. Organ Organsystem: Skjelettsystemet: Oppbygning Funksjon (ledd)

Anatomi. Organsystemer Skjelettsystemet. Funksjonell muskelanatomi. Organ Organsystem: Skjelettsystemet: Oppbygning Funksjon (ledd) Anatomi Organ Organsystem: Skjelettsystemet: Oppbygning Funksjon (ledd) Muskelsystemet Oppbygning Funksjon (muskler) Funksjonell muskelanatomi Plan retninger og bevegelser Musklene på overeks. Musklene

Detaljer

IDR106 1 Funksjonell anatomi

IDR106 1 Funksjonell anatomi IDR106 1 Funksjonell anatomi Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 Art humeri (20 poeng) Skriveoppgave Manuell poengsum 2 Bevegelsesanalyse (12 poeng) Skriveoppgave Manuell poengsum 3 Biomekk. (28 poeng) Skriveoppgave

Detaljer

Foten roten til alt vondt?

Foten roten til alt vondt? Foten roten til alt vondt? Hege Erichsen Godheim Idrettsfysioterapeut Løp- og Idrettsklinikken Program Funksjonell anatomi og biomekanik Rygg Bekken benlengdeforskjell Knær Naviculare dropp Artrose/slitasje

Detaljer

Anatomi II. Skjelettsystemet. Organsystemer. Organ Organsystem: Skjelettsystemet: Oppbygning Funksjon (ledd) Svein Ove Husnes

Anatomi II. Skjelettsystemet. Organsystemer. Organ Organsystem: Skjelettsystemet: Oppbygning Funksjon (ledd) Svein Ove Husnes Svein Ove Husnes Anatomi II Organ Organsystem: Skjelettsystemet: Oppbygning Funksjon (ledd) Muskelsystemet Oppbygning Funksjon (muskler) Nervesystemet Oppbygning Funksjon Organsystemer Skjelettsystemet

Detaljer

Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse

Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim Nidelvkurset 2014 1 Albueleddet Humeroulnar - leddet Humeroradial leddet Fleksjon Ekstensjon Proksimale radioulnar

Detaljer

Innhold. Forord... 13 Innledning... 14

Innhold. Forord... 13 Innledning... 14 νννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννν INNHOLD ννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννν 5 Innhold Forord.........................................................

Detaljer

Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse

Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim Nidelvkurset 2016 1 Albueleddet Humeroulnar - leddet Humeroradial leddet Proksimale radioulnar - leddet Fleksjon

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/ Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/ Flervalg Automatisk poengsum Levert IDR300 1 Kroppsøving del 3, trinn 5-10 Kandidat-ID: 9005 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/11-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 Oppgave 1 (vektes 70 %) Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

Tre - elementet. Kapittel 6 dag 1. Kapittel 6

Tre - elementet. Kapittel 6 dag 1. Kapittel 6 Kapittel 6 dag 1 Tre - elementet Representerer barndommen, menneskets barndom, naturens barndom, starten på et prosjekt osv. Tre elementet er aktivt om våren. Her er viljen til å ta valg, viljen til å

Detaljer

Maren Stjernen. Screening av idrettsutøvere

Maren Stjernen. Screening av idrettsutøvere Maren Stjernen Screening av idrettsutøvere Funksjonell screening av idrettsutøvere Hva? - Functional movement screen - 9 test screening battery Hvorfor? - Screene for kjente risikofaktorer for skade -

Detaljer

Lumbalcolumna Klinisk anatomi. Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim

Lumbalcolumna Klinisk anatomi. Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim Lumbalcolumna Klinisk anatomi Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim 1 Den funksjonelle enhet i columna Fremre del: Rygghvirvelen - Intervertebralskiven Longitudinale ligamenter Pediklene Bakre del:

Detaljer

Nakken Relevant anatomi og klinisk undersøkelse

Nakken Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Nakken Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim Nidelvkurset 2014 1 Sorry kurset er fulltegnet! 2 Nakken Klinisk anatomi Cervikalcolumna er det mest kompliserte

Detaljer

Satya Sharma, Rolland legesenter, Åslia 3, 5115 Ulset www.bmsklinikken.no

Satya Sharma, Rolland legesenter, Åslia 3, 5115 Ulset www.bmsklinikken.no Skulder kapsulitt Funn: Innskrenkning av passive bevegelser av skulderleddet i et kapsulært mønster. Mest innskrenkning av utad rotasjon, mindre av abduksjon og minst av innad rotasjon. Disse funn indikerer

Detaljer

Skjelettet og Musklene. v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU

Skjelettet og Musklene. v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU Skjelettet og Musklene v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU Skjelettet 1 Kroppens reisverk Beskytter de indre organene, bidrar til bevegelse og viktig lager for kalsium og fosfat

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING

EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING Utdanning : Høgskolen i Bergen, Institutt for Radiografi Kull : R-09 Emnekode/-navn/-namn : BRE103. Radiografi som kunnskapsområde

Detaljer

Hilde Berner Hammer Ass.avd.overlege, dr.med., Revmatologisk avd, Diakonhjemmet sykehus

Hilde Berner Hammer Ass.avd.overlege, dr.med., Revmatologisk avd, Diakonhjemmet sykehus Hilde Berner Hammer Ass.avd.overlege, dr.med., Revmatologisk avd, Diakonhjemmet sykehus Hva er ultralyd? Lydbølger med høye frekvenser Hørbar lyd = 20 20.000 Hz (0.02-2 khz) Medisinsk UL = 1000.000-20.000.000

Detaljer

Nummer 1. Smerter i skulderregionen bilateralt. Poliklinisk pasient. Hvilke bilder vil du ta?

Nummer 1. Smerter i skulderregionen bilateralt. Poliklinisk pasient. Hvilke bilder vil du ta? Kasuistikker Nummer 1 Smerter i skulderregionen bilateralt. Poliklinisk pasient. Hvilke bilder vil du ta? Høyre Venstre Beskrivelse Nummer 1 Begge skuldre: Ingen undersøkelse til sammenligning. Høyre

Detaljer

Funksjonell magetrening - et dynamisk perspektiv

Funksjonell magetrening - et dynamisk perspektiv ell magetrening - et dynamisk perspektiv Ola Eriksrud MSPT, CSCS Stipendiat, Seksjon for Fysisk Prestasjonsevne Innhold Introduksjon Underekstremitetens rolle DVD Biomekanikk Anatomi Den funksjonelle sammenhengen

Detaljer

Overekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Overekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Overekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Overekstremitetsfracturer I. 1. Scapula. 2. Clavicula. 3.Proximale

Detaljer

Askerveien 61, 1384 Asker Tlf

Askerveien 61, 1384 Asker Tlf Askerveien 61, 1384 Asker Tlf 66 75 33 00 www.meda.no Lokal injeksjonsbehandling av ledd Overlege Oddvar Andrup Revmatologisk avdeling Diakonhjemmet sykehus Oslo Redigering: Jan Myhre Produksjon, foto,

Detaljer

Ankel og fot. Anatomi. Funksjonell undersøkelse. Lidelser. Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim

Ankel og fot. Anatomi. Funksjonell undersøkelse. Lidelser. Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim Ankel og fot Anatomi Funksjonell undersøkelse Lidelser Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim 1 Anatomi Definisjoner FUNKSJONELL TERMINOLOGI Plantarfleksjon-dorsalfleksjon Varus-valgus Abduksjon-adduksjon

Detaljer

CASE 1. Inneholder 2 bilder

CASE 1. Inneholder 2 bilder HOTSEAT CASE 1 Inneholder 2 bilder Falt fra egen høyde og slått høyre hofte. FCF? KLINISK PROBLEMSTILLING BILDER BESKRIVELSE Det foreligger en udislosert medial collumfemoris fraktur i høyre proximale

Detaljer

Skulderlidelser fra ortopedens ståsted. Berndt Salkowitsch Kurs for allmennleger og sykehusleger 27.03.2014

Skulderlidelser fra ortopedens ståsted. Berndt Salkowitsch Kurs for allmennleger og sykehusleger 27.03.2014 Skulderlidelser fra ortopedens ståsted Berndt Salkowitsch Kurs for allmennleger og sykehusleger 27.03.2014 1 Litt historikk 80 årene Tilbakeholdende med operativ behandling av skulderledd 85 de første

Detaljer

Osteoartrithiske og Osteoporotiske forandringer i skjelett fra middelalderen

Osteoartrithiske og Osteoporotiske forandringer i skjelett fra middelalderen Osteoartrithiske og Osteoporotiske forandringer i skjelett fra middelalderen - Hvordan påvirket disse sykdommene menneskene i deres daglige liv, og hvordan kan medisinsk ekspertise være til hjelp ved en

Detaljer

Optimal rehabilitering etter ekstreme belastninger

Optimal rehabilitering etter ekstreme belastninger Optimal rehabilitering etter ekstreme belastninger (Bilde: VG) Av Styrkeøvelser...3 Skråflies med hantler...3 Hantelpress...3 Pullover...4 En-arms roing med støtte for hånden...4 Sittende hantelpress...5

Detaljer

ETIOLOGY MANUAL TIL BIOMEKANISK FOTANALYSE

ETIOLOGY MANUAL TIL BIOMEKANISK FOTANALYSE ETIOLOGY MANUAL TIL BIOMEKANISK FOTANALYSE Hvordan utføre en kvalitativ analyse av foten? Foten består av 28 knokler, 214 leddband, over 20 muskler, 33 ledd. Foten er kroppens støtdemper, og er den første

Detaljer

Instruktøren. Kort innføring i anatomi... 3

Instruktøren. Kort innføring i anatomi... 3 Instruktøren Kort innføring i anatomi............................. 3 Celle- og vevsanatomi................................... 3 Muskel- og skjelettsystemet.............................. 4 Begrepsavklaring.......................................

Detaljer

Definitions and delineation of CTV for preoperative rectal cancer

Definitions and delineation of CTV for preoperative rectal cancer Definitions and delineation of CTV for preoperative rectal cancer Local guidelines for University Hospital of Northern Norway Lise Balteskard, MD, PhD Dept of Radiotherapy Indikasjon for preoperativ strålebehandling

Detaljer

Måling av vekst og vekt: En oversikt over anbefalte teknikker

Måling av vekst og vekt: En oversikt over anbefalte teknikker Pediatrisk Endokrinologi 2005;19: 23-29 Måling av vekst og vekt: En oversikt over anbefalte teknikker P.B. Júlíusson 1,2,3, S. Vinsjansen 2, B. Nilsen 2, H. Sælensminde 2, R. Vågset 2, G.E. Eide 2,4, P.E.

Detaljer

Generelt: 3 hovedgrupper; hjerte-, glatt- og tverrstripet muskulatur (skjelett muskulatur)

Generelt: 3 hovedgrupper; hjerte-, glatt- og tverrstripet muskulatur (skjelett muskulatur) Muskulatur (x) Generelt: 3 hovedgrupper; hjerte-, glatt- og tverrstripet muskulatur (skjelett muskulatur) Skjelettmuskulaturen; Viljestyrt Passerer ett eller flere ledd Festet til knokler via sener (utspring-feste)

Detaljer

Praktisklokalisering av alle standardiserte akupunkturpunkter

Praktisklokalisering av alle standardiserte akupunkturpunkter Praktisklokalisering av alle standardiserte akupunkturpunkter av Nils Erik Volden for utøvere av Acudo. Beskrivelsene av punkt lokaliseringene er praktiske. Det taes forbehold for eventuelle feil. Praktisk

Detaljer

Kroppens struktur og funksjon

Kroppens struktur og funksjon Kroppens struktur og funksjon av Benjamin Latir Fye Kroppene våre har mange forskjellige størrelser og fasonger, men i bunn og grunn så er vi alle bygd på samme måte. Gjennom denne teksten skal vi snakke

Detaljer

Om skjelettet - en anatomisk oppdagelsesreise

Om skjelettet - en anatomisk oppdagelsesreise Om skjelettet - en anatomisk oppdagelsesreise Fra en undervisningsperiode i 9.klasse av Arve Mathisen Trykket i Steinerskolen 1992 nr. 1 Hvor tåpelig å besynge sin elskedes rosenkinn, hennes barm eller

Detaljer

Skjelettets modning og vekst

Skjelettets modning og vekst Skjelettets modning og vekst Skjelettet Rigid støtte for kroppen Beskytter organer Feste for muskler og sener Vektstang for musklene Mineralreserve (kalsium og fosfor) Inneholder beinmarg som produserer

Detaljer

Treningsprogram. Treningsprogram med 22 ulike øvelser. 1. Magetrening. - Juster magestøtten til ønsket høyde med

Treningsprogram. Treningsprogram med 22 ulike øvelser. 1. Magetrening. - Juster magestøtten til ønsket høyde med Treningsprogram Treningsprogram med 22 ulike øvelser Disse 22 øvelsene vil vise deg eksempler på treningsprogram som vil jobbe med muskler og muskelgrupper som buk, rygg, overarm og skulder. Start programmet

Detaljer

Nevromuskulær kontroll som risikofaktor for skulderproblemer hos mannlige elitehåndballspillere

Nevromuskulær kontroll som risikofaktor for skulderproblemer hos mannlige elitehåndballspillere Stig Haugsbø Andersson Nevromuskulær kontroll som risikofaktor for skulderproblemer hos mannlige elitehåndballspillere - En prospektiv kohortstudie Masteroppgave i idrettsfysioterapi Seksjon for idrettsmedisinske

Detaljer

a)hvilke andre strukturer i tillegg til endoplasmatisk reticulum og golgiapparatet inngår? (8poeng)

a)hvilke andre strukturer i tillegg til endoplasmatisk reticulum og golgiapparatet inngår? (8poeng) Essayeksamen konte 2015 Oppgave 1 (10 poeng) Denne oppgaven omhandler det endomembrane systemet hvor de største strukturene er endoplasmatisk reticulum og golgiapparatet. Forklar oppbygning og funksjon

Detaljer

Bacheloroppgave!!!! Osteopaters oppfatning av årsaker og symptomer hos pasienter med kjeveleddsproblematikk

Bacheloroppgave!!!! Osteopaters oppfatning av årsaker og symptomer hos pasienter med kjeveleddsproblematikk Bacheloroppgave Osteopaters oppfatning av årsaker og symptomer hos pasienter med kjeveleddsproblematikk av 101469/101336 18.05.2015 VF200 Bacheloroppgave BacheloriOsteopati 12284ord Mai,2015 NorgesHelsehøyskole

Detaljer

Ankel og fot. Anatomi. Funksjonell undersøkelse. Lidelser. Arne Orderløkken Leangen Fysioterapi Trondheim

Ankel og fot. Anatomi. Funksjonell undersøkelse. Lidelser. Arne Orderløkken Leangen Fysioterapi Trondheim Ankel og fot Anatomi Funksjonell undersøkelse Lidelser Arne Orderløkken Leangen Fysioterapi Trondheim 1 Ankel og fot Tre buer Indre Ytre Tverr Tre funksjonelle segmenter Bakre Midtre Fremre Definisjoner

Detaljer

Kompendium. Trener 2 - utdanning i Norges Svømmeforbund

Kompendium. Trener 2 - utdanning i Norges Svømmeforbund Kompendium Trener 2 - utdanning i Norges Svømmeforbund Introduksjon Dette er et kompendium med fokus på idrettsskader og skadeforebygging innen svømming, stup, synkronsvømming, vannpolo og vanngymnastikk.

Detaljer

Tøying, styrke og kondisjonstrening for karatutøvere del 2

Tøying, styrke og kondisjonstrening for karatutøvere del 2 Tøying, styrke og kondisjonstrening for karatutøvere del 2 Versjon 1, 2014 Av Eli Stamnes, foto: Inge Stubdal Innhold Styrkeprogram... 3 Hvorfor skal vi trene styrke... 3 Generell styrketrening... 3 Benløft

Detaljer

Smidighetstrening/Uttøying

Smidighetstrening/Uttøying Øvelsesutvalg LITT OM ØVELSENE Samtidig som bevegelighet kanskje er et av de viktigste momentene i håndball, er det kanskje også det momentet som det syndes mest mot. Vi er generelt alt for lite flinke

Detaljer

BIOMEKANIKK: Litt om.

BIOMEKANIKK: Litt om. BIOMEKANIKK: Litt om. Olav A. Foss Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital Forelesning, IB 12.02.2015 Kjenn din plass i historien flagellat glassmanet mygg Avgrensning Bevegelsesapparatet hos mennesker

Detaljer

Trekk skuldre bakover press

Trekk skuldre bakover press TRENINGSGUIDE 1 (Periode 06.01.11. 22.02.11.) Velkommen. - Satt av tid til å bruke på oss selv roe oss ned være her og nå. - Hold fokus på egen kropp og eget utgangspunkt! - Fokus på det du får til! Ikke

Detaljer

Fugl-Meyer funksjonsindex - motorisk funksjon og balanse

Fugl-Meyer funksjonsindex - motorisk funksjon og balanse Fugl-Meyer funksjonsindex - motorisk funksjon og balanse Norsk oversettelse ved Gyrd Thrane 1 FMA Motorisk kontroll, overekstremitet Pasient: Født: A Skulder/albue/underarm DATO: I Refleksaktivitet Fleksorer

Detaljer

Skulderundersøkelse. Trond Iversen Namdal legeforum 270314

Skulderundersøkelse. Trond Iversen Namdal legeforum 270314 Skulderundersøkelse Trond Iversen Namdal legeforum 270314 Diagnostic Test Accuracy Review Editorial Group: Cochrane Bone, Joint and Muscle Trauma Group Physical tests for shoulder impingements and local

Detaljer

Funksjonell anatomi og biomekanik av cervical delen av ryggraden

Funksjonell anatomi og biomekanik av cervical delen av ryggraden «Therapeutic Exercise at the worksite - THEWS» Funksjonell anatomi og biomekanik av cervical delen av ryggraden Manos Stefanakis PT, MManipTher, PhD Anatomi av ryggraden To deler: Bevegelig del Ubevegelig

Detaljer

- 2 - 1. utgave, 2006 Utarbeidet av Petter Heim og Magnus Rørvik i samarbeid med Astrid Indrebø, Norsk Kennel Klub

- 2 - 1. utgave, 2006 Utarbeidet av Petter Heim og Magnus Rørvik i samarbeid med Astrid Indrebø, Norsk Kennel Klub PROSEDYREBESKRIVELSE VED RØNTGENFOTOGRAFERING AV HOFTER OG ALBUER for avlesning i Norsk Kennel Klub PROSEDYREBESKRIVELSE 1. utgave, 2006 VED RØNTGENFOTOGRAFERING AV HOFTER OG ALBUER for avlesning i Norsk

Detaljer

Skulderen. Diagnostikk og behandling

Skulderen. Diagnostikk og behandling Skulderen. Diagnostikk og behandling Satya P. Sharma Spesialist i allmennmedisin & Samfunnsmedisin MSc. Ortopedisk medisin (London) Stipendiat, IGS, UIB www.bmsklinikken.no Sykehistorier På kontoret ditt

Detaljer

STØRRELSER: * smith&nephew ANBEFALT PROSEDYRE VED BRUK AV LASKE VED 5. METACARP FRAKTUR FIKSERINGSBIND

STØRRELSER: * smith&nephew ANBEFALT PROSEDYRE VED BRUK AV LASKE VED 5. METACARP FRAKTUR FIKSERINGSBIND BRUK AV LASKE VED 5. METACARP FRAKTUR Ta mål med et fikseringsbind fra tuppen av lillefinger til midt på underarmen. Ikke strekk bindet når du tar mål av armen, slik unngår du å få for kort gipslaske.

Detaljer

Forelesningsoversikt. Muskelvev Skjelettmusklenes funksjon Funksjonelle trekk ved muskler Skjelettmuskulatur. Kraftoverføring Sene Muskelfunksjon

Forelesningsoversikt. Muskelvev Skjelettmusklenes funksjon Funksjonelle trekk ved muskler Skjelettmuskulatur. Kraftoverføring Sene Muskelfunksjon Ola Eriksrud Forelesningsoversikt Muskelvev Skjelettmusklenes funksjon Funksjonelle trekk ved muskler Skjelettmuskulatur q q q Anatomi Mikroskopisk anatomi Kontraksjon Kraftoverføring Sene Muskelfunksjon

Detaljer

Ultralyd et nyttig verktøy for revmatologer. Hilde Berner Hammer Revmatologisk avd, Diakonhjemmet sykehus

Ultralyd et nyttig verktøy for revmatologer. Hilde Berner Hammer Revmatologisk avd, Diakonhjemmet sykehus Ultralyd et nyttig verktøy for revmatologer Hilde Berner Hammer Revmatologisk avd, Diakonhjemmet sykehus Litt basalt om ultralyd Ultralyd-bølger sendes ut fra en probe, reflekteres i vevet, kommer tilbake

Detaljer

Stabilitet viktigst. Coronoid frakturer 50% regelen 24.10.2014. 1. Coronoid < 50% = ustabil, uansett radius hode, MCL eller LUCL

Stabilitet viktigst. Coronoid frakturer 50% regelen 24.10.2014. 1. Coronoid < 50% = ustabil, uansett radius hode, MCL eller LUCL Stabilitet viktigst 1. Coronoid < 50% = ustabil, uansett radius hode, MCL eller LUCL Torstein Husby Oslo Universitetssykehus Ortopedisk avdeling Seksjon for overekstremitetskirurgi LUCL 2. LUCL = posterolat

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status. 1 Oppgave 1 Flervalg Automatisk poengsum Levert. 2 Oppgave 2 Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status. 1 Oppgave 1 Flervalg Automatisk poengsum Levert. 2 Oppgave 2 Flervalg Automatisk poengsum Levert IDR104 1 Biologiske emner II Kandidat-ID: 2520 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status forside Dokument Automatisk poengsum Levert 1 Oppgave 1 Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 Oppgave 2 Flervalg Automatisk

Detaljer

Anvendelse av THEWS- protokollen. Anastasia Beneka, Associate Professor DUTH Paraskevi Malliou, Professor DUTH

Anvendelse av THEWS- protokollen. Anastasia Beneka, Associate Professor DUTH Paraskevi Malliou, Professor DUTH Anvendelse av THEWS- protokollen Anastasia Beneka, Associate Professor DUTH Paraskevi Malliou, Professor DUTH Alle må lytte til kroppens smertesignaler! Smerte oppstår = et problem kommer.. THEWS mål!

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING

EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING Utdanning : Høgskolen i Bergen, Institutt for Radiografi Kull : R-09 Emnekode/-navn/-namn : BRE103. Radiografi som kunnskapsområde

Detaljer

Behandling av luksasjoner Prehospitalt

Behandling av luksasjoner Prehospitalt Behandling av luksasjoner Prehospitalt Olav Røise Klinikkleder og professor Disposisjon Luksasjoner trenger man å bry seg prehospitalt? Prioriteringer ved flere skader Prehospital håndtering av luksasjoner

Detaljer

Utredning og behandling av kroniske ryggpasienter i almenpraksis

Utredning og behandling av kroniske ryggpasienter i almenpraksis Utredning og behandling av kroniske ryggpasienter i almenpraksis av stud.med Trond Berset. Veileder Nils Gunnar Juel, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

m. pectoralis major store brystmuskel m. serratus anterior den fremre sagmuskelen m. deltoideus deltamuskelen m. biceps brachii tohodet overarmsmuskel

m. pectoralis major store brystmuskel m. serratus anterior den fremre sagmuskelen m. deltoideus deltamuskelen m. biceps brachii tohodet overarmsmuskel m. pectoralis major store brystmuskel m. serratus anterior den fremre sagmuskelen m. deltoideus deltamuskelen m. rectus abdominis rette bukmuskelen m. obliquus externus abdominis yttre skrå bukmuskelen

Detaljer

Anvendt anatomi - Kne. Anvendt anatomi - Kne. Anvendt anatomi - Kne. Satya Sharma; www.bmsklinikken.no 1. Anvendt anatomi - Kne. Anvendt anatomi - Kne

Anvendt anatomi - Kne. Anvendt anatomi - Kne. Anvendt anatomi - Kne. Satya Sharma; www.bmsklinikken.no 1. Anvendt anatomi - Kne. Anvendt anatomi - Kne Kne fungerer under aksial kompresjon under innflytelse fra tyngdekraften og må derfor ha kompromiss mellom: mobilitet stabilitet Beveglser: fleksjon ekstensjon Innadrotasjon (kreves 90 graders kne-fleksjon)

Detaljer

Overekstremitets fracturer II. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Overekstremitets fracturer II. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Overekstremitets fracturer II. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Humerus fracturer. Proximale 80% Skaft 14 % Distale 6 %

Detaljer

Bekken-, Hofte- og og acetabularfrakturer. Hasan Banitalebi, Ahus

Bekken-, Hofte- og og acetabularfrakturer. Hasan Banitalebi, Ahus Bekken-, Hofte- og og acetabularfrakturer Hasan Banitalebi, Ahus 2 Bekken anatomi Bekkenbein Sakrum Linea pectinea Coccyx Symfysen 3 Lillebekkenet Os ilium Os pubis Os sakrum 4 Crista iliaca Os ilium Ant.

Detaljer

Treningshefte. manualer. www.abilica.no

Treningshefte. manualer. www.abilica.no Muskler som kommer... Treningshefte for manualer www.abilica.no FØR DU BEGYNNER Dette heftet er laget med tanke på deg som ønsker å begynne å trene med manualer for å få en sterkere og strammere kropp.

Detaljer

12. Nakkens anatomi. Side 63 av 168. Halsvirvler (Cervicalvirvler) C1-C7. lordose. Brystvirvler (Toracalvirvler) T1-T12. kyfose

12. Nakkens anatomi. Side 63 av 168. Halsvirvler (Cervicalvirvler) C1-C7. lordose. Brystvirvler (Toracalvirvler) T1-T12. kyfose 12. Nakkens anatomi I Norge har nevrologene hatt ansvar for diagnostikk/vurdering av alle typer nakkeskader, og operasjoner har vært nevrokirurgenes ansvar. Pasientene er altså blitt undersøkt/vurdert

Detaljer

Skulderkirurgi. Berte Bøe Overlege Artroskopiseksjonen Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus

Skulderkirurgi. Berte Bøe Overlege Artroskopiseksjonen Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus Skulderkirurgi Berte Bøe Overlege Artroskopiseksjonen Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus Disposisjon Anatomi Akutte skader Impingement Rotatorcuffskader Labrumskader/SLAP Bicepsskader Artrose

Detaljer

Spicheren Treningssenter

Spicheren Treningssenter 1 - Utfall til siden 1 siden. Før det aktive benet ut og legg tyngden av kroppen over til denne siden. Når foten treffer gulvet bremses bevegelsen. Ved sluttstilling er det aktive ben bøyd, og standbenet

Detaljer

1. Sittende roing. 2. Sittende rotasjon. 3. Albuestrekk. 4. Sideliggende rotasjon. 5. Sidestabilitet. 6. Utadrotasjon. 7.

1. Sittende roing. 2. Sittende rotasjon. 3. Albuestrekk. 4. Sideliggende rotasjon. 5. Sidestabilitet. 6. Utadrotasjon. 7. PARASPORT / NIVÅ 1 1. Sittende roing Hensikt: Bedre kontrollenen i skulderbuen Trekk skulderbladene sammen i sluttstilling 2. Sittende rotasjon Hensikt: Bedre bevegeligheten i brystryggen mens du roterer

Detaljer

nisk undersøkelse av nakke og skulder

nisk undersøkelse av nakke og skulder RTIGRUTEKURSET 2016 nisk undersøkelse av nakke og skulder e Rørvik ialist i manuellterapi og idrettsmedisin MNMF UNDERSØKELSE AV NAKKE Vanskelig? Plager i nakke og skuldre er sammensatte, og krever en

Detaljer

Undersøkelse og konservativ behandling av skulderlidelser i allmennpraksis

Undersøkelse og konservativ behandling av skulderlidelser i allmennpraksis Undersøkelse og konservativ behandling av skulderlidelser i allmennpraksis Del 1: Skulderundersøkelse i allmennpraksis satya p. sharma spesialist i allmennmedisin og fastlege i Bergen Skuldersmerter er

Detaljer

VED RØNTGENFOTOGRAFERING. for avlesning i Norsk Kennel Klub VED RØNTGENFOTOGRAFERING AV HOFTER OG ALBUER. for avlesning i Norsk Kennel Klub

VED RØNTGENFOTOGRAFERING. for avlesning i Norsk Kennel Klub VED RØNTGENFOTOGRAFERING AV HOFTER OG ALBUER. for avlesning i Norsk Kennel Klub PROSEDYREBESKRIVELSE VED RØNTGENFOTOGRAFERING for avlesning i Norsk Kennel Klub PROSEDYREBESKRIVELSE 2014 VED RØNTGENFOTOGRAFERING AV HOFTER OG ALBUER for avlesning i Norsk Kennel Klub utarbeidet av Petter

Detaljer

1. Sittende roing. 2. Sittende rotasjon. 3. Albuestrekk. 4. Sideliggende rotasjon. 5. Sidestabilitet. 6. Utadrotasjon skulder. 7.

1. Sittende roing. 2. Sittende rotasjon. 3. Albuestrekk. 4. Sideliggende rotasjon. 5. Sidestabilitet. 6. Utadrotasjon skulder. 7. PARASPORT / NIVÅ 1 1. Sittende roing Hensikt: Bedre kontrollen i skulderbuen Vær rett i overkroppen 2. Sittende rotasjon Hensikt: Bedre mobiliteten i brystryggen Sitt i skredderposisjon Hold overkroppen

Detaljer

Gipsekurs. Introforelesning. Oslo Chirurgiske Sælskab

Gipsekurs. Introforelesning. Oslo Chirurgiske Sælskab Gipsekurs Introforelesning Fractura radii extremitas distalis - Distal radiusfraktur (DRF) Hyppigste fraktur i Norge Ca. 20% à 15000/år Skademekanisme Hovedtyper Klinisk undersøkelse Radiologi Konservativ

Detaljer

Grunnleggende skyteteknikk

Grunnleggende skyteteknikk Grunnleggende skyteteknikk Liggende skytestilling Et hovedprinsipp er at stillingen skal være uanstrengt og behagelig. For liggende skytestilling er følgende hovedpunkter viktig for å oppnå dette. 2 Kroppen

Detaljer

Styrkeprogram nivå 1. Altså: 3 knebøy 1 minutt pause 3 knebøy 1 minutt pause 3 knebøy 1 minutt pause Videre til neste øvelse!

Styrkeprogram nivå 1. Altså: 3 knebøy 1 minutt pause 3 knebøy 1 minutt pause 3 knebøy 1 minutt pause Videre til neste øvelse! Styrkeprogram nivå 1 Dette er et treningsprogram for deg som skal begynne med forsiktig styrketrening. Du trenger ikke ha noe utstyr, og du kan gjennomføre treningsprogrammet hjemme i stua. Dersom du er

Detaljer

Lidelser i nakke og overekstremiteter. Bildediagnostikk. Spesiallege/radiolog Gunnar Myhr Unilabs Røntgen Trondheim

Lidelser i nakke og overekstremiteter. Bildediagnostikk. Spesiallege/radiolog Gunnar Myhr Unilabs Røntgen Trondheim Lidelser i nakke og overekstremiteter. Bildediagnostikk Spesiallege/radiolog Gunnar Myhr Unilabs Røntgen Trondheim Nakkesmerter Klinisk anamnese Akutt subakutt kronisk (

Detaljer