Pasienten liggende, overkropp 30. Godt lys! Ta av overkropp, gjerne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pasienten liggende, overkropp 30. Godt lys! Ta av overkropp, gjerne"

Transkript

1

2 Hjertet BH. Pasienten liggende, overkropp 30. Godt lys! Ta av overkropp, gjerne Be pasienten puste ut, så hører du bedre 1. Inspeksjon a. Synlig hjerteaktivitet b. Ødemer, halsvenestuvning, cyanose, arr, deformiteter c. Asymmetri d. Ictus hjertespissens anslag mot brystveggen 2. Palpasjon a. Finn apex ictus cordis. (5. intercostalrom, midtre cl. linje) b. Puls (sterk/svak, regelmessig, frekvens) c. Fremissement dirring på eller over sternum ved skade 3. Perkusjon a. Hjertets beliggenhet b. Størrelse 4. Auskultasjon a. Systematisk: 2hicr, 2vicr, vicr. (Identifiser systole, diastole, lytt etter bilyder, spaltet 2. tone. Lytt separat etter 1. og 2. tone. Beskriv styrke) b. Bilyder (mest teori): Systolisk, midtsystolisk, holosystolisk, diastolisk, tidligdiastolisk, midtdiastolisk, sendiastolisk. Form: crescendo, decrescendo, platå. Beskriv utstråling, intensitet, frekvens og kvalitet. Hvor hører man hva? 2hicr = Aortaklaffen 2vicr = Pulmonarklaffen 3-4-5vicr = Tricuspidalklaffen 5 vicr midtclavikulært = Mitralklaffen Huskeregel: ArbeiderPartiets TillitsMann

3 Lunge/Thorax Undersøkelsen foregår på sittende pasient. Bar overkropp, BH kan bli. 1. Inspeksjon a. Observer resp. Frekvens (normalt 12/min), dybde, rytme og anstrengelse. b. Lytt etter ulyder c. Se etter tegn på cyanose lepper og neglerot. d. Se etter thorax assymetrier e. Bevegelser ved respirasjon 2. Palpasjon a. Identifiser ømme områder gjør dette vondt? b. Stemmefremitus Si 333, hold på siden av thorax. c. Kjenn etter lymfeknuter på collum, supraclaviculært og axillært. 3. Perkusjon a. Undersøk begge sider systematisk, bestem lungegrenser. Perkuter i en s-form annhver gang på hver side. b. Normalt høres sonar perkusjonslyd, patologiske funn er hypersonar (veldig høy lyd = emfysem) eller dempning (lite lyd = vann, ødem mm). Finn diafragmademping. 4. Auskultasjon a. Systematisk på begge sider, begynn på ryggen. Lytt etter intensistet, varighet, styrke. Adskilt på inspirasjon og ekspirasjon. b. Vesikulær respirasjonslyd høres best ved basis, høyere ved inspirasjon. Bronkial respirasjonslyd høres best ved apex og over manubrium, høyere ved expirasjon. c. Patologiske lyder: i. Knatring: Væske i alveolene. Høres ved basis. Skyldes venstresidig hjertesvikt, pneumoni, fibrose mm. ii. Pipelyder: Trange luftveier. Høres ved apex, langs midtlinjen. Skyldes KOLS, astma mm. Rapportering av funn: Respirasjon normofrekvent og upåfallende. Thorax: Thorax finnes symmetrisk og med normal konfigurasjo. Normale respirasjonsbevegelser. Normale forhold ved mammae. Ingen spesifikk ømhet ved palpasjon. Lunger: Sonor perkusjonslyd, hjertedemping tilstede. Normale lungegrenser. Vesikulær respirasjonslyd, ingen fremmedlyd.

4 Abdomen Pasienten i god liggestilling, viktig å være avslappet. Bar overkropp, knepp opp bukse og dra den litt ned. Unngå full urinblære. Samspill med pasienten. Her auskulteres pasienten før palpasjonen, da hard berøring kan medføre unaturlig mye peristaltikk og bevegelse. H. Hypokondrie Epigastriet V. Hypokondriet. H. Flanke Umbilicus V. Flanke V. Inguinale Suprapubis H. Inguinale De 9 delene av magen. De loddrette linjene går fra brystvortene, den øverste går under ribbeinsbrusken, den nederste går mellom Spina Iliaca Anterior Superior. 1. Inspeksjon a. Hud (arr, striae strekkmerker, vener, utslett, farge tegninger) b. Umbilicus navlen c. Konturer d. Symmetri e. Peristaltikk f. Pulsasjon g. respirasjonsbevegelser 2. Auskultasjon a. Bedømme tarmmotilitet. Vanlig motilitet høres hvor som helst. b. Vaskulær obstruksjon Lytt 5 steder etter stenoselyder: aorta, aa renalis, aa iliaca. Karsus? c. Lever-tipset. Lytt og stryk fingeren over der leveren er. 3. Perkusjon a. Tympanisme (vindfull mage) b. Demping (ved full tarm) c. Øm? 4. Palpasjon a. Overfladisk kjenn etter ømhet, øm muskulatur mm. b. Dyp se etter oppfylling, ømhet ved direkte eller indirekte kontakt. c. Palper aorta abdominalis, med to hender for å kjenne etter aneurisme. Organundersøkelse: Lever Milt Nyrer Perkusjon: Demping, utbredelse. Palpasjon: Flate hender, fingre under costabuen. Dyp inspirasjon press inn og opp. Kjenn på konsistens, og overflate. Ømhet. Perkusjon: Kan muligens perkutere på v. side av costabuen. Bare kraftig forstørret milt er palpabel. Vanligvisk ikke palpabel eller perkuterbar. Kan lytte etter stenoser i a. Renalis fra hypokondriene. Ligger bak den 12. Costavertebrale vinkel. Ingen bankeømme nyrelosjer.

5 Rapportering av funn på abdomen: Inspeksjon: Abdomen er symmetrisk. Normale respirasjonsbevegelser. Normal konfigurasjon, hudfarge og tegninger. Ingen svulst, arr, brokk eller synlig peristaltikk. Auskultasjon: Normale tarmlyder. Ingen karsus. Perkusjon: Uøm, tympanittisk perkusjonslyd. Normal demping over lever og milt. Palpasjon: Ingen direkte eller indirekte smerte. Myk. Ingen hepatosplenomegali. Ingen oppfylling for øvrig. Ikke bankeømme nyrelosjer.

6 Perifer Sirkulasjon Liggende pasient, i undertøy. Må ta av sko og sokker også. 1. Inspeksjon a. Omkrets (på ekstremiteter) b. Symmetri c. Hevelse d. Venetegninger e. Hudfarge (blek/rød) f. Sår 2. Palpasjon a. Temperatur (tørr/klam) b. Ødemer - særlig i beina. c. Pitting når huden blir værende nede etter trykk d. Pulsundersøkelse identifiser puls, bestem styrke. i. a.carotis på halsen ii. a.brachialis medialt i fossa cubiti iii. a.radialis lateralt i hådnleddet iv. a.ulnaris medialt i håndleddet v. a.femoralis lysken, midtveis mellom symfyse og SIAS vi. a.poplitea i fossa poplitea vii. a.dorsalis pedis dorsalt på fotbadet, lat. for ext. pollicis viii. a.tibialis posterior bak/under mediale malleol 3. Auskultasjon a. Lytt til stenoselyder/karsus i. a.carotis på halsen ii. ao.abdominis rett over navlen iii. a.iliaca medialt for SIAS iv. a.femoralis lysken, midtveis mellom symfyse og SIAS

7 Lymfe Inspeksjon av fauces og palpasjon av lymfeknuter på collum og perifert på truncus er en del av den generelle somatiske undersøkelse. Patologiske lymfeknuter kan være reaksjoner på lokale prosesser eller ledd i generell sykdom. Bare de overfladiske lymfeknuter er tilgjengelige for palpasjon; de finner vi på collum, i axiller og albue og i lyske. Collum Inspeksjon og palpasjon av lymfeknuter: (figur). Beskriv: palpable eller ikke palpable, størrelse, form, begrensning, bevegelighet, konsistens, ømhet. 1. Preaurikulære kjertler 2. Posterior aurikulær 3. Occipital 4. Tonsillar 5. Submandibular 6. Submental 7. Cervikal superficiell 8. Cervikal posterior 9. Cervikal profund 10. Supraclavicular Axille 1. Sentrale (dypt i midten) 2. Laterale 3. Pektorale (anterior) 4. Subscapulær (posterior) (side 318) 5. Epitrokleare kjertler i albue (side 430) Lyske 1. Horisontal gruppe 2. Vertikal gruppe

8 Blodtrykksmåling Måling etter minutter hvile. Unngå koffein og nikotin 30 minutter før. Pasienten er sittende med underarm mot fast underlag. Vanligvis høyere arm. Klær løsnes eller tas av. Mansjetten tas rundt midten av overarm, 2-3 cm over albuen. Albuen holdes lett flektert. Palper a.brachialis. Stetoskopet over denne på hjertehøyde 4 icr. Viktig at mansjetten er tilpasset armens omkrets. Målingen: 1. Først kan man pumpe opp til palpatorisk radialispuls forsvinner. 2. Mansjetten pumpes til 30 mmhg over den verdien der den palpatorisk forsvinner over a. radialis. 3. Trykket reduseres langsomt 2-4 mmhg per sekund. 4. Systolisk blodtrykk når første tone høres. 5. Diastolisk blodtrykk når karlyden forsvinner helt. 6. Avrundes til nærmeste 0/5. Hos blodtrykkspasienter måles 3 ganger med en liten pause på minst 2 minutter mellom hver gang. Resultatet skrives ned som et gjennomsnitt av 2. og 3. måling.

9 Diagnostisk nytte av aktive og passive bevegelser 1. Aktive tester: Å finne ut i hvilket område smertene kommer fra og hvilket vev som må testes mer spesifikt. Aktive bevegelser er en kombinasjon av: a. Pasientens evne og vilje b. Størrelsen på bevegelsesutslaget c. Muskulær styrke 2. Passive tester: Det passive leddutslaget forteller oss om tilstanden til det ikke-kontraktile vevet (leddkapsel, ligamenter, menisker, bursaer osv). Pasienten vil da si når og hvor i bevegelsesbanen smertene oppstår. Den passive bevegelsen kan være normal, redusert eller forøket. Passiv forøket mobilitet kan indikere en skade av ligamenter og leddkapsel. 3. Isometriske tester: Disse gir informasjon om musklenes tilstand. Pasientene genererer full kraft mot motstand, oftest i leddets midtstilling. Den isometriske testen kan være smertefull, kraftutviklingen i muskelen kan være redusert, eller en kombinasjon av disse.

10 Hofte Kle av alt utenom undertøy. 1. Inspeksjon: Symmetri, gange. Obs trofi (a- og hyper-) 2. Palper: SIAS, trochanter major, bursa, lyskerommet. Ømhet, symmetri. 3. Trendelenburgs test: Stå på ett ben. Tester M. Gluteus Medius 4. Bevegelsestester alle tester utføres aktivt, passivt og isometrisk. a. Ryggleie i. Fleksjon med strakt kne (Lasegues test n. Ischiadicus) ii. Fleksjon med flektert kne legg en hånd under korsryggen iii. Abduksjon en hånd på SIAS for å kontrollere begegelsen iv. Adduksjon en hånd på SIAS for å kontrollere begegelsen v. Mål benlegde forskell fra SIAS til medial malleol b. Mageleie i. Ekstensjon strakt ben, legg en hånd på sacrum ii. Innadrotasjon flektert kne, legg en hånd på sacrum iii. Utadrotasjon - flektert kne, legg en hånd på sacrum Viktig med symmetriske utslag! Bevegelsesutslag: 1. Fleksjon Ekstensjon Abduksjon Adduksjon Innoverrotasjon (30-35) 6. Utoverrotasjon Fleksorgruppen: M. iliopsoas M. rectus. Femoris M. pectineus Ekstensorgruppen: M. gluteus maximus M. biceps femoris M. semitendinosus M. semimembranosus Abduksjon: M. gluteus medius Adduksjon: M. pectineus M. gracilis Mm. adductor longus, brevis et magnus Medial rotasjon: Mm. gluteus minimus et medius Lateralrotasjon: M. piriformis Mm. obturatorius internus et externus Mm. gemellus superior et inferior M. quadratus femoris

11 Skulder Kle av på overkroppen, BH kan bli. 1. Inspeksjon a. Observer gange, avkledning (spesielt bakfra) b. Symmetri c. Rødhet, hevelser, deformiteter d. Medbeveglighet av armer 2. Palpasjon a. Ømhet b. Hudvarme c. Lyder, krepitasjoner 3. Aktive bevegelser observer 6 bevegelser a. Abduksjon rett ut fra siden b. Adduksjon foran brystet c. Utadrotasjon foretas i 90 flektert albue d. Innadrotasjon foretas i 90 flektert albue e. Ekstensjon skyv armen bakover f. Fleksjon trekk armen rett foran deg 4. Passive bevegelser samme 6. Undersøkes med fiksert skulderblad dersom aktiv bevegelighet er nedsatt. 5. Isometrisk kontraksjon samme 6. Bevegelsesutslag: 7. Fleksjon Ekstensjon Abduksjon Adduksjon Innoverrotasjon Utoverrotasjon 70

12 Rygg Kle av helt utenom undertøy. 1. Stående a. Spontan bevegelse. Ved gange og avkledning. Hæl (L5) tågange (S1), hinke. Observer smerte. b. Ryggens krumninger. Cervikal lordose, torakal kyfose, lumbal lordose, sakral kyfose i saggitalplanet. Scoliose i frontalplanet. c. Bekkenstilling og skulderhøyde d. Sidebevegelighet, bakover- og fremoverbøyning, rotasjon med fiksert hofte. 2. Liggende a. Lasegues test: Fleksjon i hofte med strakt kne. (ryggleie, tester L5-S1) b. Omvendt Lasegues test: Ekstensjon i hofte med strakt kne (mageleie, tester L3-L4) c. Palpasjon av ryggen identifiser ryggvirvler og mellomvirvelrom. d. Registrer muskelkonsistens.

13 Reflekser Foretas sittende pasienten kler av seg til undertøy. 1. Bicepsrefleksen Slapp, lett flektert arm. Palper bicepssenen, legg din tommel på denne. Slå løst på tommelen din, og kjenn at muskelen kontraherer. Innerveres av n. Musculocutaneus tester C5-C6. 2. Brachioradialis Ha pasientens hånd slapp i ditt fang, hold hånden i din, trekk ned og medialt. Slå distalt på oversiden av radius. Innerveres av n. Radialis tester C5-C6. 3. Triceps Hold pasientens arm bøyd med underarm rett ned. Slå på tricepssenen, rett overfor olecranon. Innerveres av n. Radialis tester C6-C7 4. Pattelar Slå på quadricepssenen. Pasienten kan trekke hendene sine fra hverandre for å øke responsen. Innerveres av n. Femoralis tester L3- L4. 5. Akilles Dorsalflekter ankelleddet, ha pasientens legg på ditt lår. Slå på senen med skaftet. Innerveres av n. Tibialis tester S1-S2. 6. Plantarrefleksen Tærne skal plantarflekteres, dersom de dorsalflekteres tyder det på CNS skade. En refleksundersøkelse er en objektiv test. Meget sentral i en nevrologisk undersøkelse. I denne undersøkelsen slår vi på senen, strekker dermed muskelspolene som igjen aktiverer refleksen. Senerefleksene graderes 0 til ingen + moderat svekket refleks ++ normalt refleksutslag +++ forøket refleks +++(+) subklonus ++++ klonisk refleks (rytmisk ossillering mellom fleksjon og ekstensjon)

14 Motoriske funksjoner Kle av alt utenom undertøy, pasienten sittende på benken. Inspiser: a. Gange b. Symmetri c. Muskeltekstur/masse, atrofi d. Ufrivillige bevegelser fasikulasjoner,chorrea, tremor Palpasjon: Palper muskelmasse. Tester muskeltonus i hele overarmen. Pasienten er slapp, tester passivt i hele leddutslaget. Fingerledd, håndledd, albueledd og skulderledd. Motstand i hele bevegelsen rigiditet (basalganglier). Motstand i begynnelsen av bevegelsen spasmer (slag). Viktig å teste begge sider. Tester muskelstyrke i overarmen kjenner på kraften. Spriker med fingre du klemmer i mot Pasienten klemmer på din peke- og langfinger. Ekstensjon og fleksjon i håndleddet Ekstensjon og fleksjon i albueleddet Beina Styrken betegnes fra 0-5. For alle praktiske formål er det for vår del 5 i alle ledd. Grad 0: Grad 1: Grad 2: Grad 3: Grad 4: Grad 5: Ingen kontraksjon Synlig og/eller palpabel kontraksjon Bevegelse over ledd når tyngdekraften oppheves Bevegelse mot tyngdekraften eller lett motstand 50 75% av full kraft Full kraft.

15 Sensoriske funksjoner Pasienten kler av seg til undertøy, liggende på en benk. Tester begge sider etter hverandre. Normalt ville vi testet bestemte områder, nå tester vi overalt. a. Lett berøring: Bomullsdott test alle ekstremiteter både distalt og proximalt. b. Smerte: Stikk med noe spisst. Distalt og proximalt. c. Vibrasjon: På bein med stemmegaffel. Tester tær og fingre. Håndledd, mediale malleol. Nedsatt vibrasjonsfølelse kan komme av diabetes og alkoholisme. d. Propriosepsjon: Vis pasienten at du åpner og lukker fingerledd/tå. Lukk øynene og ta fingerledd opp og ned, be pasienten si hva du gjør. e. Diskriminerende sans: Prikk med noe spisst med to punkter. Finn den minimale avstand pasienten kan diskriminere at det er to punkter. f. Taktil lokalisering: Pasienten holder øynene lukket mens du prikker to steder på armen. Be pasienten gjengi hvor du peker.

16 Cerebellære funksjoner Gjerne fullt påkledt. Sittende til å begynne med. Først med øyne åpne, så med øyne lukkede. a. Finger til nese b. Kne til hel - hel på motsatt kne, gli nedover til stortå c. Rombergs test - står med føttene sammen sekunder.positivt utslag tyder på proprioceptiv svikt. Falltendens cellebelær hemisfærelesjon på samme side. d. Hurtig alternerende bevegelser Håndflater opp og ned fra lårene. Dystiadochokinesi. e. Gange, gå på linje tå til hel. Gå med åpne og lukkete øyne. Rapport av funn: Mental status: Våken, avslappet, medgjørlig. Orientert for person, tid og sted. Motorsyst: God muskelmasse og tonus. Styrke 5/5 alle steder undersøkt. Cerebellær: Raskt alternerende bevegelser, finger til neste, knæ-hel intakt. Ganglag normalt/upåfallende. Romberg beholder balanse med øyne lukket. Sensorisk: Nålestikk, lett berøring, posisjon, vibrasjon intakt. Refleks: 2 + og symmetrisk, nedadgående plantar refleks

17 Konsultasjonskartet 1. Åpningen motta pasienten, etablere kontakt og starte konsultasjonen Hils med fornavn og etternavn. Spør etter navn og alder. 2. Hva er problemet? Hva består det i? Hvilket omfang? Varighet? Hvorfor er du her i dag? Kan du fortelle litt mer? Når begynte det? Vondt i magen...? (gjensvar) Smerten, på en skala fra 1-10? Skal ha med: Art, varighet og omfang. 3. Hvilke konsekvenser har problemet? Fysiske, psykiske, sosiale, økonomiske, trygdemessige. Hva har dette ført til for deg? Hvilke konsekvenser har dette for deg? Oppfølging: Hvordan da? Hvordan påvirker dette deg i hverdagen? Hvordan er søvnen din? 4. Hvilke forestillinger har pasienten om problemets art? Hva er pasientens sykdomsbilde eller ide? Har pasienten bekymringer? Har pasienten erfaringer med tilsvarende problem tidligere? Hva har pasienten gjort med problemet så langt? Har du opplevd noe lignende før? Har du tenkt noe på hva dette kan være? Hva tror du det kan være? Er du redd for at det kan være noe annet? Er du redd for at det kan være kreft/hiv/graviditet osv? Har du gjort noe med problemet? Hvorfor kom du hit akkurat i dag? 5. Hvilken psykososial kontekst er pasienten i? Virker kontekst fremmende, hemmende eller indifferent på plager og helbredelse? Jeg skjønner at du er kommet hit for blablabla men nå kunne jeg

18 tenke meg å høre litt om din livssituasjon...? Kan du fortelle litt mer om familien din? Hvordan er forholdet til familien din? Hvordan vil du beskrive din psykiske helse? Du nevnte i sted at du ikke har vært på jobb i et par dager, hvor er det du egentlig jobber? Hva driver du med til daglig? Hvilket yrke har du? Hvordan har du det på jobben? Hva med fritiden din? Partner, familie, venner, jobb, miljø. 6. Hvilke forventninger har pasienten til konsultasjonen? Hva vil han at legen skal gjøre? Hvilke prøver skal tas? Undersøkelser? Hva ønsker du at jeg skal gjøre for deg i dag? Hva vil du at det skal komme ut av denne konsultasjonen? 7. Har pasienten kroniske sykdommer eller livsproblemer? Har disse betydning for aktuelle problem? Har du noen andre plager i dagliglivet? Har du vært innlagt på sykehus? Tar du noen faste medisiner? Hvordan er helsen din ellers? Røyker du? Hvor mye? Hvor lenge? Drikker du? Hvor mye? Hvor mye er litt? Hvor mye drikker du hver uke? 8. Kom frem til en felles forståelse med pasienten om problemet Da har jeg lyst til å oppsummere litt, for å se om jeg har gått glipp av noe. Har du noen andre bekymringer før vi avslutter? 9. Avslutte konsultasjonen Det viktigste er å avklare problemet! Man skal ikke drukne i sosialtemplaten, det aller viktigste er det aktuelle problemet! Bra om man tar tak i en kjerneopplysning

19 Kollegial rapport 1. Sosialtemplaten a. Kjønn b. Alder c. Samlivssituasjon d. Barn e. Boforhold f. Forhold i familien g. Yrke h. Forhold på arbeidsplassen i. Økonomi 2. Det presenterte problem og hva pasienten selv sier 3. Utdyping av det aktuelle problem a. Aktuell episode b. Varighet c. Konsekvenser av plagene d. Bekymringer e. Forventninger f. Oppfatninger g. Tiltak så langt 4. Tidligere sykdommer a. Samme eller andre relevante sykdommer b. Kroniske sykdommer c. Tidsrelasjon 5. Medikamenter 6. Andre relevante opplysninger a. Risikofaktorer b. Allergier c. Stimulantia d. Naturlige funksjoner Symptomattributter:

20 a. Lokalisering b. Kvalitet c. Kvantitet d. Tidsaspekt (når, frekvens, varighet) e. Sammenhenger f. Påvirkningsfaktorer g. Assosierte manifestasjoner Hovedmodus 1. Avgrenset modus (lukket modus) a. Spesifikke spørsmål (ja, nei) b. Orienterende utsagn (hvor, når) 2. Prosessmodus (åpen) a. Åpne hva/hvordan spørsmål b. Stimulerende uttrykk (hmm, fortell, si mer...) c. Refleksjon (gjenta eksakt) d. Reformulering (gjenta med andre ord) e. Klargjøring (forkortet tydeliggjøring) f. Oppsummering

Undersøkelse og konservativ behandling av skulderlidelser i allmennpraksis

Undersøkelse og konservativ behandling av skulderlidelser i allmennpraksis Undersøkelse og konservativ behandling av skulderlidelser i allmennpraksis Del 1: Skulderundersøkelse i allmennpraksis satya p. sharma spesialist i allmennmedisin og fastlege i Bergen Skuldersmerter er

Detaljer

Kompendium. Trener 2 - utdanning i Norges Svømmeforbund

Kompendium. Trener 2 - utdanning i Norges Svømmeforbund Kompendium Trener 2 - utdanning i Norges Svømmeforbund Introduksjon Dette er et kompendium med fokus på idrettsskader og skadeforebygging innen svømming, stup, synkronsvømming, vannpolo og vanngymnastikk.

Detaljer

Retningslinjer for undersøkelse innen manuell terapi generell del

Retningslinjer for undersøkelse innen manuell terapi generell del 1 Retningslinjer for undersøkelse innen manuell terapi generell del Henvisningsprosjektet 2001-2003 Faggruppen for manuell terapi Innhold Formål med retningslinjene.....4 Formål med retningslinjer for

Detaljer

Innholdsfortegnelse MediYoga Startpakke 3

Innholdsfortegnelse MediYoga Startpakke 3 Innholdsfortegnelse MediYoga Startpakke 3 Innhold i hefte: > Hva er MediYoga? > Å tenke på før du begynner > Om yoga > Om meditasjon > Medisinsk yoga som terapi > Pusteteknikk - Lange, dype åndedrag. >

Detaljer

Instruktøren. Kort innføring i anatomi... 3

Instruktøren. Kort innføring i anatomi... 3 Instruktøren Kort innføring i anatomi............................. 3 Celle- og vevsanatomi................................... 3 Muskel- og skjelettsystemet.............................. 4 Begrepsavklaring.......................................

Detaljer

En god holdning er ditt vakreste smykke

En god holdning er ditt vakreste smykke Brosjyren inneholder øvelser Et liv i bevegelse En god holdning er ditt vakreste smykke Bevegelse er den beste medisin Norsk Kiropraktorforening Et liv i bevegelse En god helse er avhengig av en aktiv

Detaljer

3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet

3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet 16 Bransje, fag og miljø Bransje, fag og miljø 17 3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet Helse, Miljø og Sikkerhet er tre viktige stikkord i arbeidslivet. Vi har et eget regelverk for oppfølging av HMS-spørsmål

Detaljer

Sikkerhetsinstruksjoner:

Sikkerhetsinstruksjoner: Sikkerhetsinstruksjoner: ADVARSEL! Dersom du har hatt en sykdom/skade eller det er lenge siden du har trent jevnlig, bør du kontakte lege før du starter treningen. Dette er ikke noe leketøy, la aldri barn

Detaljer

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co.

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co. Del 5 av 5 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015 1 Videregående førstehjelp Deltakerhefte Kjære kursdeltaker! Velkommen som deltaker på Videregående førstehjelp i Norges Røde Kors Hjelpekorps! 2 Dette kurset bygger på kurset «Kvalifisert førstehjelp»

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

MEDISINSK EMBETSEKSAMEN

MEDISINSK EMBETSEKSAMEN UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET Kand. nr. MEDISINSK EMBETSEKSAMEN OPPGAVER I KIRURGISKE FAG 17. november 2005 kl. 09.00 14.00 Eksamen består av 10 oppgaver med delspørsmål. Der hvor delspørsmålene

Detaljer

Smidige bevegelser, en flott kropp og en god helse. Det finnes ingen snarveier, men noen metoder er mer effektive enn andre.

Smidige bevegelser, en flott kropp og en god helse. Det finnes ingen snarveier, men noen metoder er mer effektive enn andre. f STYRKETRENING TUNGE LØFT =STERK KROPP Smidige bevegelser, en flott kropp og en god helse. Det finnes ingen snarveier, men noen metoder er mer effektive enn andre. Tekst: Marta Holstein-Beck Foto: Anne

Detaljer

EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM

EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM Veileder for oppfølging ved EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM TRS - et kompetansesenter for sjeldne diagnoser Forord TRS er et landsdekkende kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Senteret bygger opp kompetanse,

Detaljer

Knestående. Grunnleggende. Pølle. Høyre fot og høyre bein.

Knestående. Grunnleggende. Pølle. Høyre fot og høyre bein. Knestående. Grunnleggende. Knestående kan være teknisk vanskelig, dette fordi kroppsbygningen på den enkelte skytter har større påvirkning en på liggende og stående. Etter som det er så store forskjeller

Detaljer

Allmenntilstand. Allmenntilstand og helse

Allmenntilstand. Allmenntilstand og helse a l l m e n n t i l s ta n d 91 Allmenntilstand og helse Hva er allmenntilstand Med allmenntilstand mener vi en persons generelle helsetilstand uten forbigående sykdom eller helsesvikt. Det omfatter både

Detaljer

Sikkerhet og komfort

Sikkerhet og komfort Sikkerhet og komfort Også tilgjengelig på www.hp.com/ergo Document Part Number: 297660-092 Denne veiledningen beskriver riktig utforming av arbeidsplassen, arbeidsstilling og helse- og arbeidsvaner for

Detaljer

Behandling av kvinner utsatt for incest

Behandling av kvinner utsatt for incest Fysioterapeuten nr. 4/2000: Behandling av kvinner utsatt for incest Einar Hafsahl, fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi Behandlingen som beskrives her, er blitt til som

Detaljer

10 ENKLE TILTAK TIL BRUK I TIMEN OG/ELLER SOM PASIENTEN KAN BRUKE HJEMME

10 ENKLE TILTAK TIL BRUK I TIMEN OG/ELLER SOM PASIENTEN KAN BRUKE HJEMME Av Cathrine Ramm, psykomotorisk fysioterapeut og tilknyttet RVTS Øst Tryggere Traumeterapeuter -program. Med for- og etterord ved Trine Anstorp, fagteamleder Traumeforebyggende team RVTS Øst. 10 ENKLE

Detaljer

Velkommen til en Frisk Rygg

Velkommen til en Frisk Rygg Introduksjon 6 Velkommen til en Frisk Rygg va er det som gjør at noen får vondt H i ryggen og noen har frisk rygg hele livet? Fra vi begynte å undersøke ryggsmerter og ryggforskning, har vi vært interessert

Detaljer

Å leve med MS. Karenslyst Allé 8B Skøyen 0278 Oslo Tlf: 23 12 06 38 Fax: 23 12 05 98

Å leve med MS. Karenslyst Allé 8B Skøyen 0278 Oslo Tlf: 23 12 06 38 Fax: 23 12 05 98 I N F O R M A S J O N S S E R I E Å leve med MS Karenslyst Allé 8B Skøyen 0278 Oslo Tlf: 23 12 06 38 Fax: 23 12 05 98 Innholdsfortegnelse Hva er multippel sklerose? 1 Hvem får MS? 2 Årsaker til MS 3 Hvordan

Detaljer

Råd til deg som skal gjennomgå en. ryggoperasjon

Råd til deg som skal gjennomgå en. ryggoperasjon Informasjon fra fysioterapeutene Råd til deg som skal gjennomgå en ryggoperasjon Universitetssykehuset Nord-Norge Øye og Nevrokirurgisk avdeling 2011 Velkommen til avdelingen! Dette informasjonsheftet

Detaljer

TRAUMEPASIENTEN PREHOSPITAL VURDERING OG STABILISERING

TRAUMEPASIENTEN PREHOSPITAL VURDERING OG STABILISERING TRAUMEPASIENTEN PREHOSPITAL VURDERING OG STABILISERING Ivar Austlid Overlege Anestesi og intensivavd. Haukeland sykehus Luftambulansen, akuttmedisinsk seksjon E-post: ivar.austlid@haukeland.no www.akuttmedisin.uib.no

Detaljer

Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager

Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager 1 Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager ad modum manuell terapi Henvisningsprosjektet 2001-2003 Faggruppen for manuell terapi Innhold Formål med retningslinjene... 6 Formål

Detaljer

Klatring og idrettsskader. Trener 2-utdanning i Norges klatreforbund

Klatring og idrettsskader. Trener 2-utdanning i Norges klatreforbund Klatring og idrettsskader Trener 2-utdanning i Norges klatreforbund Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Idrettsskader... 4 2.1 Generelle skadeforebyggende tiltak... 7 2.2 Generell behandling av akutte skader...

Detaljer

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS.

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS. HÅNDBOK OM STRESS Hva er stress? Et moderne liv er preget av travelhet, temposkift, deadlines, utfordringer og forandringer. Alt dette er forhold som vi i perioder kan oppleve som stressende, fordi de

Detaljer

seksjon for fysioterapi. medisinsk klinikk. oslo universitetssykehus sophies minde ortopedi

seksjon for fysioterapi. medisinsk klinikk. oslo universitetssykehus sophies minde ortopedi illustrasjonsfoto: Momentum veiledning til deg som har amputert et ben informasjon fra fysioterapeutene seksjon for fysioterapi. medisinsk klinikk. oslo universitetssykehus sophies minde ortopedi Informasjon

Detaljer

Artikkelen er laget for å leses sammen med den mer detaljerte Hospital or carer notes for M.E.

Artikkelen er laget for å leses sammen med den mer detaljerte Hospital or carer notes for M.E. Dette er en norsk oversettelse av artikkelen Assisting the M.E. patient in managing relapses and adrenalinesurges av Jodi Basset. Oversettelsen er gjort av en M.E. pårørende, da jeg føler denne artikkelen

Detaljer