Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mai Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mai Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF"

Transkript

1 Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi mai 2016 Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2

3 Oppsummering mai Oppsummering Kvalitet Ventetid 55 Fristbrudd 0,7 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ Årsestimat Årsbudsjett Avvik Aktivitet DRG poeng "Sørge for" (Dag, døgn og poliklinikk) Utført i eget HF Polikliniske konsultasjoner Somatikk VOP BUP TSB Bemanning Brutto månedsverk (hittil i år - snitt) Lønn til fast ansatte Innleie helsepersonell (tall i 1000) Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000) Sykefravær (tall i 1000) Sykefravær i % 7,5 % Økonomi Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat Endrede pensjonskostnader utover forutsetningen Resultat

4 Statusbilde 2. Statusbilde DRG-poeng - utført i eget HF DRG-poeng "sørge for" Polikliniske konsultasjoner (TSB) Driftsinntekter 10% 5% 0% -5% -10% Polikliniske konsultasjoner (PHV) Driftskostnader Månedsverk Lønnskostnader (eks. pensjon) Bud avvik 2016 Nullinje Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den rød linjen viser null avvik mot budsjett. DRG-poeng «sørge for»: DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs knyttet til all behandling for pasienter fra HSØ. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøp fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn og poliklinikk. 4

5 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett 3. Kvalitet jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 SI totalt Somatikk PHV voksen PHV BUP PHV TSB Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet (både med og uten rett) i mai var 54 dager, dvs. på samme nivå som i april. Ventetiden for somatikk var 55 dager. For voksenpsykiatri var gjennomsnittlig ventetid 37 dager, og for TSB var på 30 dager i mai, mens BUP hadde en gjennomsnittlig ventetid på 52 dager. Utviklingen av ventetidene for BUP følges opp videre. Dette er våre interne tall. 5

6 3. Kvalitet Andel fristbrudd 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0,0 % jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 SI totalt Somatikk PHV voksen PHV BUP PHV TSB Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i mai på 1,0 % for SI samlet (71 pasienter). Fristbrudd for ventende var 0,6 % (71 pasienter). I mai ble det meldt 30 fristbrudd til HELFO, alle innenfor øye, men bare 4 har takket ja til tilbud via Fritt behandlingsvalg. 6

7 Det skal normalt ikke være korridorpasienter Divisjon Avd 3. Kvalitet Andel KorrPas (Alle) 1,2 % Totalt 1,0 % 0,8 % 0,6 % Totalt 0,4 % 0,2 % 0,0 % jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 periode Innen somatikk er 0,6 % av døgnoppholdene i registrert som korridorpasienter i mai, det samme som i april. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern. 7

8 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Divisjon - Avd Andel direkte time Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 3. Kvalitet Alle divisjoner 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % jun 15 jul 15 aug 15 sep 15 okt 15 nov 15 des 15 jan 16 feb 16 mar 16 apr 16 mai 16 Mnd År Sist oppdatert: :38: Andel av pasienter som har mottatt bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev for mai er 79 % (spredning 69 % 93 %). 8

9 100 prosent av epikrisene skal være sendt ut innen syv dager etter utskrivning 3. Kvalitet 100 % Epikrisertid < 7 dager 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 Somatikk VOP BUP TSB Andelen epikriser sendt ut innen 7 dager var 83 % innen somatikk i mai, og 82 % for psykisk helsevern totalt, hvorav VOP 83 %, BUP 81 % og TSB (rus) 76 %. Det er ingen store endringer i epikrisetidene for noen av områdene. 9

10 Nøkkeltall på foretaksnivå 3. Kvalitet Nøkkeltall på foretaksnivå Siste måned Gjennomsnitt hittil i år Pasienten opplever ikke fristbrudd SI samlet 1,0 % 0,7 % Andel fristbrudd somatikk 1,1 % 0,7 % Andel fristbrudd PHV voksen 0,0 % 0,3 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 0,9 % 2,1 % Andel fristbrudd TSB 0,0 % 0,0 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 84,0 % 87,0 % Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager SI Samlet Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen Ventetid PHV barn og unge Ventetid TSB Epikrisetid < 7 dager Epikrisetid somatikk 83 % 84 % Epikrisetid PHV voksen 83 % 86 % Epikrisetid PHV barn og unge 81 % 76 % Epikrisetid TSB 76 % 79 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Korridorpasienter - somatikk 0,6 % 0,8 % Kilde: interne data fra SI Mål 10

11 Nøkkeltall pr divisjon 3. Kvalitet Nøkkeltall pr divisjon - mai Elverum- Hamar Gjøvik Lillehammer Hab-Rehab Psykiatri Kongsvinger Tynset Pasienten opplever ikke fristbrudd Andel fristbrudd somatikk 1,8 % 0,4 % 0,8 % 0,5 % 0,7 % 1,1 % Andel fristbrudd PHV voksen 0,0 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 0,9 % Andel fristbrudd TSB 0,0 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 74,0 % 93,0 % 78,0 % 80,0 % 84,0 % 88,0 % 96,0 % Mål Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen 37 Ventetid PHV barn og unge 52 Ventetid TSB 30 Epikrisetid < 7 dager Epikrisetid 79 % 87 % 88 % 70 % 82 % 77 % 85 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Korridorpasienter 0,8 % 0,6 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % Kilde: interne data fra SI 11

12 Pakkeforløp for kreft Helse Sør-Øst alle 28 pakkeforløp tom

13 3. Kvalitet Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Resultat pr mnd og akkumulert Resultat korrigert for pensjon Hele tusen Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk Måned 13

14 Aktivitet 4. Aktivitet Mai 2016 Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett Budsjett Avvik i % Faktisk avvik avvik prosent Estimat Avvik % HiÅ 2015 Endring % Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,6 % ,6 % ,0 % ,9 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,3 % ,1 % ,9 % ,7 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,5 % ,2 % ,9 % ,6 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,6 % ,5 % ,0 % ,1 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,7 % ,3 % ,0 % ,6 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,0 % ,2 % ,0 % ,4 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % ,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,8 % ,5 % ,8 % ,3 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,2 % ,6 % ,0 % ,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,7 % ,4 % ,0 % ,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 2 2 0,0 % 5 5 0,0 % ,8 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,4 % ,3 % ,3 % ,3 % Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Antall utskrivninger døgnbehandling ,9 % ,1 % ,3 % ,5 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,3 % ,4 % ,3 % ,8 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,2 % ,7 % ,0 % ,3 % 14

15 Aktivitet DRG-poeng «sørge for» -ansvaret, akkumulert pr mai 4. Aktivitet Totalt antall DRG- poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht "sørge for"- ansvaret ,9% -0,9% 1,0% -0,2% -0,2% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des B 2016 F 2014 F 2015 F

16 Aktivitet DRG-poeng «sørge for» -ansvaret 4. Aktivitet Sykehuset Innlandet HF Mai Denne periode Hittil i år Årsest. vs årsbud vs 2016 Budsjettavviavvik Budsjett- Endring % Faktisk % Estimat Avvik % HiÅ % DRG-poeng pasientbehandling Døgnbehandling ,5% ,4% ,8% ,7% Dagbehandling ,4% ,1% ,0% ,3% Poliklinisk virksomhet ,4% ,7% ,2% ,9% Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret ,3% ,2% ,4% ,3% DRG-poeng dyre biologiske legemidler ,5% ,8% ,0% ,5% DRG-poeng kreftlegemidler ,4% ,2% ,0% 333 Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret ,1% ,2% ,4% ,4% 16

17 Aktivitet Aktivitet utført i eget helseforetak - DRG-poeng per divisjon (hittil i år) Hittil i år 2016 vs Aktivitet Radetiketter Budsjett Faktisk Budsjett avvik Avvik DRG i % 2015 Endring Endring % B01 Elverum / Hamar ,2% ,7% B02 Gjøvik ,1% ,0% B03 Lillehammer ,2% ,3% B05 Hab/Rehab ,0% ,8% B10 Kongsvinger ,8% ,3% B20 Tynset ,2% ,6% Totalt ,7% ,1% Tallene for divisjonene inngår både sørge for -ansvaret og gjestepasienter. DRG-poeng knyttet til biologiske legemidler og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (døgnbehandling) er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet. Divisjonene ligger 300 DRG-poeng etter plantall i mai. Dette er ikke inkludert etterkoding knyttet til DRG som divisjonene legger inn i regnskapet i mai. Tar vi hensyn til dette er divisjonene 133 DRG-poeng etter plantall. 17

18 Utskrivningsklare pasienter lnntektsføring vedr utskrivningsklare pasienter HIÅ - SI , , , , , , , , , ,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Inntektsføring utskrivningsklare pasienter Hittil i år per mai 2016 HIÅ Budsjett Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ Elverum-Hamar Gjøvik Lillehammer Kongsvinger Tynset Sykehuset Innlandet

19 Prioriteringsregelen Poliklinikk - alle tjenesteområder Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Faktisk Hittil i år Årsest. mot årsbud. HiÅ Budsjett Avvik i Avvik i Estimat Budsjett Avvik HiÅ 2015 Endring avvik prosent prosent Avvik i prosent 4. Aktivitet Somatikk ,5 % ,0 % ,1 % Psykisk helsevern ,4 % ,5 % ,8 % VOP ,5 % ,8 % ,3 % BUP ,3 % ,3 % ,3 % TSB ,7 % ,0 % ,3 % For foretaksgruppen i HSØ skal det samlet i 2016 planlegges med en høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn innen somatikk. Det forutsettes at helseforetakene og sykehusene bidrar til at dette målet innfris. SI har i plantallet for 2016 tatt høyde for dette. Divisjonen har ved utgangen av mai 28 ledige stillinger i poliklinikkene. Dette tilsvarer 6,9 % av planlagt bemanning. Færre ansatte samt lavere produktivitet enn planlagt har hittil i år gitt en svikt i aktiviteten. I mai måned var aktiviteten høyere enn budsjett for voksenpsykiatri(7,2 %) og TSB (11,6 %), mens den for BUP var 4,1 % lavere enn budsjett. For BUP har dette sammenheng med overgang fra BUP-data til DIPS. Andre helseforetak har hatt samme erfaring med at registrert aktivitet har gått ned ca. 15 % etter overgangen. I forhold til aktiviteten på samme tid i fjor har divisjonen en økning på 5,3 % for voksenpsykiatri og 20,3 % for TSB. Når vi ser begge gruppene sammen har aktiviteten økt med konsultasjoner. Dette tilsvarer 8,4 %. I den samme perioden har disse poliklinikkene hatt 10,3 færre ansatte. Dette tilsvarer 3,9 %. Poliklinikkene har dermed hatt en produktivitetsøkning på 12,3 % hittil i år. Avdelingene fortsetter arbeidet med å øke produktiviteten i poliklinikkene. 19

20 Bemanning Brutto månedsverk 5. Bemanning Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. (Fast ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen). Bemanningstallet for SI totalt for mai måned ligger 12 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene et forbruk som ligger 21 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. For foretaket har vi et avvik på 0,93 %, tilsvarende et merforbruk på 68 brutto månedsverk i gjennomsnitt pr måned hittil i De 5 første månedene av 2016 viser et bemanningsnivå som ligger 13 brutto månedsverk lavere enn samme periode i fjor. 20

21 Bemanning månedsverk pr divisjon 5. Bemanning Denne perioden Hittil i år (snitt) Hiå (snitt) Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Endring %-vis endring Stab ,1 % Elverum-Hamar ,1 % Gjøvik ,9 % Lillehammer ,1 % PHT ,3 % Hab/Rehab ,4 % Med. Service ,7 % Psykisk helsevern ,0 % Eiendom og Intern service ,9 % Kongsvinger ,5 % Tynset ,1 % Forskning ,3 % Sykehuset Innlandet ,4 % 21

22 Bemanning Lønnskostnader/innleie helsepersonell TNOK Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon og innleie per måned 5. Bemanning I diagrammet vises besparelse på lønnskostnader som negativt budsjettavvik Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) Budsjettavvik innleie Merforbruk på innleie vises som positivt budsjettavvik i tabellen og som rød søyler i diagrammet. Denne periode Hittil i år Sykehuset Innlandet HF Budsjett - Budsjett - Mai % HiÅ avvik avvik % Lønn til fast ansatte ,7% ,9% Overtid og ekstrahjelp ,6% ,6% Annen lønn ,7% ,3% Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft ,6% ,2% Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) ,1% ,2% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,3% ,1% Innleid arbeidskraft ,0% ,6% 22

23 Sykefravær 5. Bemanning 23

24 Sykefravær pr divisjon 5. Bemanning 24

25 Brudd på arbeidsmiljøloven 5. Bemanning På grunn av pågående arbeid med integrasjon mot regionale indikatorer og løsning rapporteres det ikke på AMLbrudd for inneværende måned. 25

26 Økonomi Resultat SI totalt 6. Økonomi / finans Denne periode Hittil i år Årsetimat vs årsbudsjett Sykehuset Innlandet HF Mai Budsjett - avvik % HiÅ Budsjett - avvik % Estimat Avvik % Basisramme ,0% ,0% ,0% Kvalitetsbasert finansiering ,9% ,0% ,0% ISF-refusjoner ,8% ,9% ,4% Utskrivningsklare pasienter ,4% ,8% ,3% Gjestepasienter ,3% ,1% ,2% Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,9% ,9% ,7% Polikliniske inntekter ,9% ,5% ,2% Andre driftsinntekter ,3% ,1% ,0% Sum driftsinntekter ,0% ,2% ,3% Varekostnader ,8% ,7% ,1% Innleid arbeidskraft ,0% ,6% ,7% Lønnskostnader eks pensjon ,1% ,2% ,1% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,3% ,1% ,2% Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,9% ,1% ,0% Andre driftskostnader ,4% ,0% ,7% Sum driftskostnader ,6% ,5% ,1% Driftsresultat ,7% ,0% ,6% Netto finans ,6% ,4% ,0% Årsresultat Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetnin Korrigert resultat

27 Økonomi Resultat SI totalt 6. Økonomi / finans Overordnede kommentarer: Akkumulert pr mai viser regnskapet et positivt resultat på 170,53 mill kr. Pensjonskostnader for 2016 er redusert med til sammen 393 mill kr ifht det som ble lagt til grunn i budsjettet. Dette gir en besparelse på 164 mill kr pr mai som foretaket ikke får beholde. Justerer vi for besparelsen knyttet til pensjon har SI et positivt resultat på 6,6 mill kr hittil i år og et negativt avvik mot budsjett på 14,2 mill kr. For mai isolert er det et positivt resultat på 1,4 mill kr, noe som er 2,7 mill kr etter budsjett. Divisjonene og stab har samlet et negativt resultat på -16,7 mill kr etter mai. I mai isolert er det et negativt resultat på -0,5 mill kr. De somatiske divisjonene har et negativt avvik på til sammen -7 mill kr i mai, akkumulert avvik er på -33 mill kr. 27

28 Hovedforklaring til de vesentligste avvik følger under: ISF- refusjoner Isolert i mai er det et positivt avvik på 8,8 mill kr knyttet til DRG-inntektene, hittil i år er avviket på + 8,4 mill kr. Dette er i hovedsak knyttet til dyrebiologiske legemidler inkludert kreftlegemidler. I etterkoding har divisjonene lagt inn til sammen 3,5 mill kr i mai. Varekostnad Varekostnader totalt har et negativt avvik på 14 mill kr akkumulert pr mai. I 2016 fikk helseforetakene ansvar for en rekke nye legemidler, og finansiering ifht å dekke dette. Det er usikkerhet rundt utviklingen av bruken av disse medikamentene. Innleid arbeidskraft Det er et negativt avvik på innleie av personell på 5,3 mill kr pr mai. Dette er fordelt på flere divisjoner. Lønnskostnader eksklusiv pensjon Pr mai er det et mindreforbruk på lønnsområdet på 3,4 mill kr. Det er variasjoner mellom divisjonene. Det er divisjonene som i hovedsak har et negativt resultat pr mai som har et merforbruk på lønn. Dette gjelder bla Kongsvinger, Lillehammer og Gjøvik, og er i hovedsak knyttet til merforbruk på overtid og ekstrahjelp. 28

29 Endring i årsestimat Pr divisjon 2016 Estimat - resultat jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Stab Elverum-Hamar Gjøvik Lillehammer PHT Hab/Rehab Med. Service Psykisk helsevern Eiendom og Intern service Kongsvinger Tynset Felles Forskning Sykehuset Innlandet Økonomi / finans 29

30 Kommentarer til årsestimat 6. Økonomi / finans Foretaket opprettholder årsprognosen på 50 mill kr som tilsvarer årsbudsjettet for Dette vil bli krevende å oppnå og forutsetter at divisjonene går i balanse. Alle de somatiske divisjonene (unntatt Elverum/Hamar) går med underskudd hittil i år, og det er gjennomført et strengere oppfølgingsregime med månedlige oppfølgingsmøter og ekstraordinære oppfølgingsmøter med divisjoner som har størst utfordring knyttet til økonomi og bemanningsutvikling. Videre er det usikkerhet knyttet til flere områder. Dette gjelder bl.a. konserninterne gjestepasientkostnader, høykostmedikamenter, behandlingshjelpemidler og pasientreiser. Sistnevnte har hatt en betydelig økning hittil i år og vil gå mot et stort negativt avvik på årsbasis. Hvis den negative utviklingen i pasientreisekostnader fortsetter må en vurdere årsprognosen igjen på et senere tidspunkt. Foretaket har i tillegg til divisjonsvise tiltak iverksatt strakstiltak på foretaksnivå for å oppnå økonomisk balanse. Arbeidet kalles «50 Pluss» og er en pakke med tiltak av ulik art for å sikre at årsresultatet på 50 mill kr nås. Enkelte tiltak har økonomisk effekt som påvirker resultatet direkte, mens andre tiltak er av mer indirekte karakter. De fleste tiltak er midlertidige og er ikke optimale i en organisasjon av Sykehuset Innlandet sin størrelse. Den økonomiske situasjonen foretaket krever at disse økonomiske strakstiltakene får virkning i inneværende år. Det er avtalt med tillitsvalgte hvilke tiltak som skal drøftes i hht hovedavtalen. Eksempler på tiltak er strengere ansettelses-/stillingskontroll, strengere innkjøpskontroll, midlertidig stopp i deler av kompetanseutviklingen, midlertidig stopp av enkelte planlagte vedlikeholdsprosjekter, kutt i reisebudsjetter etc. Strakstiltakene vil bli fulgt opp gjennom månedlige oppfølgingsmøter med divisjonene og i foretakets ledergruppemøter 30

31 Økonomi Resultat pr mai divisjon 6. Økonomi / finans Tabellen under viser en oversikt over resultatet for mai måned, hittil i år pr divisjon. Redusert pensjonskostnad føres på fellesområde og er korrigert for i egen linje under resultatet. Divisjon Denne periode Resultat hittil i år Årsbusdjett Årsprognose Resultat Budsjett Avvik Relativt Relativt Resultat Budsjett Avvik avvik % avvik % Stab ,0 % ,2 % Elverum / Hamar ,7 % ,0 % 0 Gjøvik ,7 % ,1 % Lillehammer ,2 % ,4 % Prehospitale tjenester ,0 % ,5 % 815 Habilitering/rehabilitering ,3 % ,1 % 0 Medisinsk service ,0 % ,0 % 0 Psykisk helsevern ,4 % ,0 % 0 Eiendom og Internservice ,4 % ,8 % 0 Kongsvinger ,3 % ,0 % 0 Tynset ,0 % ,1 % 0 Felles ,4 % ,6 % Forskning ,3 % ,1 % Resultat ,8 % ,8 % Herav endrede pensjonskostnader ifht budsjett Korrigert resultat ,3 % ,4 %

32 Økonomi Resultat pr måned - divisjon 6. Økonomi / finans Kommentarer til enkelte divisjoner: Stab: Resultatet akkumulert pr mai er på pluss 4,7 mill kr. Overskuddet skyldes i hovedsak mindreforbruk av prosjektmidler, utleie av personell, økte sykelønnsrefusjoner og mindreforbruk på andre driftskostnader hittil i år. Prognosen er justert til pluss 3,2 mill kr. Divisjon Elverum-Hamar: Resultat hittil i år viser et overskudd på 0,2 mill kr. De første fem måneder i 2016 var preget av et høyt aktivitetsnivå. ISF-inntekter er 7,8 mill kr foran budsjett hittil i år. En høy aktivitet medfører høyere kostnader til medikamenter og medisinske forbruksvarer. Varekost er 4 mill kr over budsjett hittil i år. Etter fem måneders drift er de samlede personalkostnadene til lønn og innleie fra vikarbyrå 2,2 mill kr høyere enn budsjettert. Den økonomiske situasjonen for divisjonen er fortsatt krevende. I 2016 har divisjonen budsjettert med tiltak for budsjettbalanse på over 40 mill kr. Divisjonen har i hovedsak levert etter de fleste tiltakene som planlagt. Samtidig har divisjonen fått nye kostnader til bl.a medikamenter og økte personalkostnader til innføring av kreftpakker. Prognosen for det økonomiske resultatet for divisjon Elverum-Hamar settes til 0. For å oppnå et positivt driftsresultat jobber divisjonen med flere ekstra tiltak. 32

33 Økonomi Resultat pr måned - divisjon Divisjon Gjøvik: Resultatet for divisjon Gjøvik i mai er på -3,1 mill kr. Akkumulert resultat etter mai er 10,1 mill kr. Avvik inneværende måned skyldes lavere inntekter enn budsjettert for ØNH og Gyn/føde. Divisjonen har også avvik knyttet til lønnskostnader. I hovedsak gjelder det avdeling for indremedisin, i tillegg til at bildediagnostikk har avvik knyttet til rekrutteringskostnader. Med bakgrunn i dette endres prognosen for året i henhold til budsjett til -3 mill kr. Det jobbes nå med en plan for omstilling og utvikling som presenteres for foretaksledelsen , hvor man ser på tiltak innenfor flere områder. Det gjelder blant annet organisering, drift av poliklinikker/sengeposter, samt prioritering av oppgaver. Divisjon Lillehammer: Resultatet for mai viser et underskudd på 3,3 mill kr. Akkumulert resultat er på 12,8 mill kr. Dette skyldes i hovedsak for optimistisk periodisering av ISF inntekter ifm stenging av 1. tertial. Det ble en differanse på ca 2 mill kr ift periodisering og endelig resultat etter april. Videre er det overforbruk på lønnsområdet på 0,9 mill kr i mai. Overtid alene utgjør 0,5 mill kr av overforbruket som stammer fra påsken. Divisjon Lillehammer planlegger å iverksette ytterligere tiltak for ca 10 mill kr 2. halvår 2016: Kurs-konferanser reise reduksjon 1 mill kr. Bemanningsreduksjon/ Nedtak lønn: 8,7 mill kr. Ressursstyringsteamet Økte inntekter ca kr. Økt poliklinikk kveld og helg Nevrofysiologi: Gjestepasienter fra Stavanger Palliasjon Prognosen settes til et underskudd på 3 mill kr. 6. Økonomi / finans 33

34 Økonomi Resultat pr måned - divisjon 6. Økonomi / finans Divisjon Prehospitale tjenester: Divisjonen kommer ut med et lite overskudd etter fem måneder. Lønnskostnader viser innsparing, men det meste av denne innsparingen ligger på Enhet for reiseoppgjør som har planlagt mindre bemanning. Prognosen settes til pluss 0,8 mill kr. Pasientreiser har hatt et merforbruk i forhold til budsjettet på 14,9 mill kr; merforbruket er flyttet til SI Felles. Dette består av 1,4 mill kr i mindreinntekter og 13,5 mill kr i merkostnader. Etter de to første månedene i 2016 var ikke bildet negativt når vi så resultatet i forhold til Etter mars forverret bildet seg, og etter april ble det klart at det går mot et stort negativt avvik på årsbasis. Situasjonen er noe bedret etter mai i det avviket er mindre enn tidligere måneder. Divisjonen ser da at følgende forklaringsfaktorer er aktuelle Økt aktivitet i SI Pasientene har større behov for å reise med drosje; tidligere utskrivinger/kortere liggetider, vridning til poliklinikk Endret rekvisisjonspraksis både internt i SI og hos fastleger og fysioterapeuter, pasienter som tidligere ville reist med buss/egen bil, får drosje Dyrere (lengre) reiser I budsjettet for 2016 er det ikke regnet med en volumvekst. Budsjettet er prisjustert (2,7 %) i samsvar med statsbudsjettforutsetningene. I tillegg kommer effekten av at merverdiavgiften for transport økte fra 8 % til 10 %. Dette var beregnet til ca fire mill kr som ikke ble kompensert i budsjett. Et anslag for årsresultatet (prognose) må ta hensyn til at kostnadene historisk er lavere i sommermånedene og at inntektene øker utover i året. Foreløpig settes prognosen til 35 mill kr i avvik. Dette er hensyntatt i prognosen til fellesområdet. 34

35 Økonomi Resultat pr måned - divisjon Divisjon Psykisk helsevern: Divisjon psykisk helsevern hadde i mai måned et overskudd på 2,1 mil krl. Divisjonen hadde ved utgangen av mai et akkumulert overskudd på 7,4 mill kr. Overskuddet i mai skyldes i hovedsak at netto gjestepasientoppgjør er 2,4 mill kr bedre enn budsjettert. De polikliniske inntektene var i mai høyere enn budsjett til tross for at divisjonen hadde 28 ledige stillinger på dette området. Divisjonen har en svikt i polikliniske inntekter hovedsakelig i sammenheng med at det i gjennomsnitt har vært 26 ledige stillinger i poliklinikkene tilsvarende 5,9 %, samtidig som produktiviteten har vært lavere enn forutsatt i budsjett. Videre er lønnskostnadene i sammenheng med ledige stillinger noe lavere enn budsjett. Divisjonen sparer mer på ledige stillinger enn inntektssvikten. Divisjonen har ved utløpet av mai et positivt budsjettavvik på gjestepasientoppgjøret på 6,3 mill kr. Prognosen er til lik 0. Divisjon Kongsvinger: Den økonomiske situasjonen etter mai er svært anstrengt. Hovedårsaken til dette er knyttet til uventet lav aktivitet i mai måned. En inntektssvikt på 3,8 mill kr i mai er kanskje å anse som en engangshendelse siden aktiviteten har tatt seg opp siste dagene i mai og starten på juni. Lønn er imidlertid nå i balanse. Forventet effekt av nye tiltak fom juni gjør at KOS har satt prognosen til 0. 35

36 Økonomi Resultat pr måned - divisjon 6. Økonomi / finans Felles: På fellesområdet er det positive avviket i hovedsak knyttet til pensjon. I tillegg er det en økt inntekt på dyre biologiske legemidler inkludert kreftlegemidler på til sammen 12,8 mill kr akkumulert i mai i forhold til budsjett. Inntektsføringen av slike H- resepter skjer etter reseptutskrivelse og en gang pr pasient pr år. Dvs inntektene faller utover i året. I budsjettet er dette periodisert flatt gjennom året og det vil derfor bli positivt avvik på begynnelsen av året og mest sannsynlig negativ mot slutten av året. Årsprognose er vurdert lik budsjett. Videre et det et merforbruk på pasientreiser hittil i år på ca 14,9 mill kr som er overført fra divisjon PHT til fellesområdet. I mai utgjorde merforbruket 2,3 mill kr. Det er i budsjettet til divisjon prehospitale tjenester periodisert slik at dette merforbruket ikke er forventet å bli tilsvarende høyt resten av året, men utviklingen er urovekkende. Behandlingshjelpemidler har et merforbruk på til sammen 7,5 mill kr hittil i år, og -1,4 mill kr i mai isolert. Kostnadene er overført til fellesområdet fra divisjon medisinsk service. Det er på felles tatt høyde for noe merforbruk i budsjettet på fellesområdet knyttet til behandlingshjelpemidler og pasientreiser. Det er i mai et merforbruk på strøm på 0,5 mill kr som er overført fra divisjon EIS til fellesområdet. Videre er det satt av 2 mill kr til tap på fordringer og 2 mill kr avsetning variabel lønn. I 2016 fikk helseforetakene ansvar for en rekke nye legemidler, og finansiering ifht å dekke dette. Det er usikkerhet rundt utviklingen av bruken av disse medikamentene. Det er ikke påløpt noe kostnader ifht Fritt behandlingsvalg i HSØ tom mai, men vi har periodisert inn ihht budsjett ihht råd fra HSØ. Det er en besparelse på avskrivninger og finans på til sammen 2,3 mill kr i mai og akkumulert pluss 12,5 mill kr. 36

37 Finans 6. Økonomi / finans Likviditetsprognosen for Sykehuset Innlandet HF viser en utgående likviditetsreserve på MNOK TNOK Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2016 Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen pr mai er på 616,5 mill kr. De blå søylene viser virkelige tall. Den blålilla linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning, og den røde linjen driftskredittrammen for

38 Investeringer 6. Økonomi / finans Investeringer per kategori MNOK Bygg & anlegg IKT MTU Andre B2015 F2015 BHiÅ B2016 RHiÅ E

39 Investeringer 6. Økonomi / finans Investeringer per kategori RHiÅ BHiÅ Avvik E2016 B2016 Avvik Bygg & anlegg IKT MTU Andre Sum

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi februar 2016 Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi juli Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi juli Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2016 Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober 2015 Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september 2015 Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2017 Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mars Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mars Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi mars 2016 Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2018 Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november 2015 Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Februar 2015 Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai 2017 Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september 2017 Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober 2017 Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2018 Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Aktivitet, bemanning og økonomi juni Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Aktivitet, bemanning og økonomi juni Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Aktivitet, bemanning og økonomi juni 2016 Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold Statusbilde Aktivitet Bemanning Økonomi 2 Statusbilde 2. Statusbilde DRG-poeng

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai 2018 Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november 2017 Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September 2016 Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6.

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Ledelsesrapport juli Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport juli Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport juli 2014 Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober 2016 Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli 2018 Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar 2018 Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport september 2014 Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2017 Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli 2017 Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport september 2013 Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport november 2013 Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT FOR JULI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT FOR JULI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 29.08.18 SAK NR 064 2018 MÅNEDSRAPPORT FOR JULI 2018 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juli 2018 til orientering, og ser meget alvorlig på den negative

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.07.16 SAK NR 050 2016 MÅNEDSRAPPORT PER JUNI 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juni til etterretning. 2. Styret konstaterer at driftssituasjonen

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Økonomirapport nr Helse Nord

Økonomirapport nr Helse Nord Økonomirapport nr. 10-2008 Helse Nord Økonomi Resultat i oktober Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme

Detaljer

Månedsrapport mai 2019

Månedsrapport mai 2019 Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak. Januar 2017

Styresak. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2017 23.02.2017 Innhold

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2018

Styresak Driftsrapport januar 2018 Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. april 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.4.2018 Styresak 53-2018 Virksomhetsrapport nr. 3-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer