Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi juli Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi juli Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF"

Transkript

1 Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2016 Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2

3 Oppsummering juli Oppsummering Kvalitet Ventetid 53 Fristbrudd 0,8 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ Årsestimat Årsbudsjett Avvik Aktivitet DRG poeng "Sørge for" (Dag, døgn og poliklinikk) Utført i eget HF Polikliniske konsultasjoner Somatikk VOP BUP TSB Bemanning Brutto månedsverk (hittil i år - snitt) Lønn til fast ansatte Innleie helsepersonell (tall i 1000) Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000) Sykefravær (tall i 1000) Sykefravær i % 7,3 % Økonomi Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat Resultat

4 Statusbilde 2. Statusbilde DRG-poeng - utført i eget HF DRG-poeng "sørge for" Polikliniske konsultasjoner (TSB) Driftsinntekter 10% 5% 0% -5% -10% -15% Polikliniske konsultasjoner (PHV) Driftskostnader Månedsverk Lønnskostnader (eks. pensjon) Bud avvik 2016 Nullinje Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den rød linjen viser null avvik mot budsjett. DRG-poeng «sørge for»: DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs knyttet til all behandling for pasienter fra HSØ. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøp fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn og poliklinikk. 4

5 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett 3. Kvalitet aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 SI totalt Somatikk PHV voksen PHV BUP PHV TSB Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet i juli var 47 dager. Ventetiden for somatikk var 47 dager, 5 dager kortere enn samme måned i fjor. For voksenpsykiatri var gjennomsnittlig ventetid 33 dager, og for TSB var gjennomsnittlig ventetid på 28 dager i juli. Det er fortsatt en positiv utvikling av ventetider innen både voksenpsykiatri og rus, noe som kan tyde på at tiltakene med å øke antallet konsultasjoner pr behandler pr dag gir effekt, slik vi også så ved forrige rapportering. Dette er våre interne tall. 5

6 3. Kvalitet Andel fristbrudd Pasienten opplever ikke fristbrudd 5,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 SI totalt Somatikk PHV voksen PHV BUP PHV TSB Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i juli på 1,1 % for SI samlet (44 pasienter). Fristbrudd for ventende var 1,5 % (205 pasienter). Det er fortsatt øyeavdelingen som har de største utfordringene, av de 205 fristbrudd for ventende er ca 70 fra dette fagområdet. I juni og juli samlet ble det meldt inn 55 fristbrudd til HELFO. Av disse har 8 fått behandlingstilbud, mens hovedandelen ikke har ønsket tilbud via HELFO eller har fått behandling i SI etter fristen. 6

7 Det skal normalt ikke være korridorpasienter Divisjon Avd 3. Kvalitet Andel KorrPas (Alle) 1,2 % Totalt 1,0 % 0,8 % 0,6 % Totalt 0,4 % 0,2 % 0,0 % jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 periode Innen somatikk er 0,8 % av døgnoppholdene i registrert som korridorpasienter i juli. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern. 7

8 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Divisjon - Avd Andel direkte time Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 3. Kvalitet Alle divisjoner 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % jun 15 jul 15 aug 15 sep 15 okt 15 nov 15 des 15 jan 16 feb 16 mar 16 apr 16 mai 16 jun 16 jul 16 Mnd År Sist oppdatert: :10: Andel av pasienter som har mottatt bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev for juli er 78 % (spredning 72 % 95 %). Nedgangen kan skyldes normal ferievariasjon, men utviklingen overvåkes utover høsten. 8

9 100 prosent av epikrisene skal være sendt ut innen syv dager etter utskrivning 3. Kvalitet 100 % Epikrisertid < 7 dager 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 Somatikk VOP BUP TSB Andelen epikriser sendt ut innen 7 dager var 86 % innen somatikk i juli og 82 % for psykisk helsevern totalt, hvorav VOP 77 %, BUP 82 % og TSB (rus) 90%. 9

10 Nøkkeltall på foretaksnivå 3. Kvalitet Nøkkeltall på foretaksnivå Siste måned Gjennomsnitt hittil i år Pasienten opplever ikke fristbrudd SI samlet 1,1 % 0,8 % Andel fristbrudd somatikk 1,1 % 0,8 % Andel fristbrudd PHV voksen 0,7 % 0,3 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 4,4 % 2,3 % Andel fristbrudd TSB 0,0 % 0,0 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 83%* 83,3 % Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager SI Samlet Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen Ventetid PHV barn og unge Ventetid TSB Epikrisetid < 7 dager Epikrisetid somatikk 86 % 85 % Epikrisetid PHV voksen 77 % 85 % Epikrisetid PHV barn og unge 82 % 79 % Epikrisetid TSB 90 % 82 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Korridorpasienter - somatikk 0,8 % 0,8 % Kilde: interne data fra SI Mål 10

11 3. Kvalitet Nøkkeltall pr divisjon Nøkkeltall pr divisjon - juli Elverum- Hamar Gjøvik Lillehammer Hab-Rehab Psykiatri Kongsvinger Tynset Pasienten opplever ikke fristbrudd Andel fristbrudd somatikk 1,4 % 0,3 % 1,3 % 0,0 % 1,3 % 1,1 % Andel fristbrudd PHV voksen 0,7 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 4.4% Andel fristbrudd TSB 0,0 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 74,0 % 93,0 % 78,0 % 80,0 % 91,0 % 88,0 % 96,0 % Mål Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen 33 Ventetid PHV barn og unge 44 Ventetid TSB 28 Epikrisetid < 7 dager Epikrisetid 86 % 93 % 83 % 89 % 78 % 81 % 93 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Korridorpasienter 0,5 % 1,0 % 1,5 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % Kilde: interne data fra SI 11

12 Pakkeforløp for kreft Helse Sør-Øst alle 28 pakkeforløp tom

13 Aktivitet 4. Aktivitet Jul 2016 Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett Budsjett Avvik i % Faktisk avvik avvik prosent Estimat Avvik % HiÅ 2015 Endring % Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,8 % ,0 % ,0 % ,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,7 % ,5 % ,9 % ,3 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,0 % ,0 % ,9 % ,7 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,6 % ,4 % ,0 % ,8 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,5 % ,0 % ,0 % ,9 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,4 % ,9 % ,3 % ,7 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % ,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,5 % ,5 % ,6 % ,3 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,8 % ,2 % ,3 % ,5 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,3 % ,7 % ,3 % ,9 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 2 2 0,0 % 5 5 0,0 % ,8 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,3 % ,5 % ,3 % ,1 % Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Antall utskrivninger døgnbehandling ,7 % ,9 % ,4 % ,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,9 % ,6 % ,3 % ,4 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,8 % ,6 % ,9 % ,7 % 13

14 Aktivitet DRG-poeng «sørge for» -ansvaret, akkumulert pr juli 4. Aktivitet Totalt antall DRG- poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht "sørge for"- ansvaret ,9% -0,9% 1,0% -0,2% -0,2% -0,4% -0,4% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des B 2016 F 2014 F 2015 F

15 Aktivitet DRG-poeng «sørge for» -ansvaret Sykehuset Innlandet HF DRG-poeng pasientbehandling Jul Denne periode Hittil i år Årsest. vs årsbud vs 2016 Budsjettavviavvik Budsjett- Endring % Faktisk % Estimat Avvik % HiÅ Aktivitet Døgnbehandling ,4% ,0% ,1% ,8% Dagbehandling ,7% ,8% ,7% ,9% Poliklinisk virksomhet ,2% ,9% ,2% ,1% Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret ,7% ,4% ,4% ,9% DRG-poeng dyre biologiske legemidler ,9% ,3% ,0% ,6% DRG-poeng kreftlegemidler ,0% ,3% ,0% 361 Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret ,2% ,6% ,4% ,9% % 15

16 Aktivitet Aktivitet utført i eget helseforetak - DRG-poeng per divisjon (hittil i år) Hittil i år 2016 vs Aktivitet Radetiketter Budsjett Faktisk Budsjett avvik Avvik DRG i % 2015 Endring Endring % B01 Elverum / Hamar ,3% ,4% B02 Gjøvik ,3% ,4% B03 Lillehammer ,3% ,5% B05 Hab/Rehab ,5% ,1% B10 Kongsvinger ,3% ,7% B20 Tynset ,7% ,1% Totalt ,5% ,9% I tallene for divisjonene inngår både sørge for -ansvaret og gjestepasienter. DRG-poeng knyttet til biologiske legemidler og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Døgnbehandling) er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet. Divisjonene ligger 851 DRG-poeng etter plantall pr juli. Dette er ikke inkludert etterkoding knyttet til DRG som divisjonene legger inn i regnskapet i juli. Tar vi hensyn til dette er divisjonene 286 DRG-poeng etter plantall. 16

17 Utskrivningsklare pasienter lnntektsføring vedr utskrivningsklare pasienter HIÅ - SI Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Inntektsføring utskrivningsklare pasienter Hittil i år per juli 2016 HIÅ Budsjett Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ Elverum-Hamar Gjøvik Lillehammer Kongsvinger Tynset Sykehuset Innlandet

18 Prioriteringsregelen Poliklinikk - alle tjenesteområder Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Faktisk Hittil i år Årsest. mot årsbud. HiÅ Budsjett Avvik i Avvik i Estimat Budsjett Avvik HiÅ 2015 Endring avvik prosent prosent For foretaksgruppen i HSØ skal det samlet i 2016 planlegges med en høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn innen somatikk. Det forutsettes at helseforetakene og sykehusene bidrar til at dette målet innfris. SI har i plantallet for 2016 tatt høyde for dette. Divisjon psykisk helsevern har ved utgangen av juli 33 ledige stillinger i poliklinikkene. Dette tilsvarer 8 % av planlagt bemanning. Færre ansatte samt lavere produktivitet enn planlagt har hittil i år gitt en svikt i aktiviteten. I juli måned var aktiviteten lavere enn budsjett for alle de tre områdene. For BUP har dette sammenheng med overgang fra BUP-data til DIPS. Andre helseforetak har hatt samme erfaring med at registrert aktivitet har gått ned ca. 15 % etter overgangen. VOP og TSB har en produktivitetsøkning på til sammen 11,1 % sammenlignet med samme periode i Divisjon psykisk helsevern har ikke nådd planlagt poliklinisk aktivitet per juli. Divisjonen jobber kontinuerlig med å øke aktiviteten. Administrerende direktør vil følge situasjonen nøye fremover for at foretaket skal oppfylle prioriteringsregelen på dette feltet. 4. Aktivitet Avvik i prosent Somatikk ,4 % ,0 % ,8 % Psykisk helsevern ,4 % ,3 % ,6 % VOP ,5 % ,6 % ,3 % BUP ,5 % ,3 % ,1 % TSB ,6 % ,9 % ,7 % 18

19 Bemanning Brutto månedsverk 5. Bemanning Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. (Fast ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen). Bemanningstallet for SI totalt for juli måned ligger 27 brutto månedsverk lavere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene et forbruk som ligger 52 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. For foretaket har vi et avvik på 0,6 %, tilsvarende et merforbruk på 47 brutto månedsverk hittil i De 7 første månedene av 2016 viser et bemanningsnivå som ligger 21 brutto månedsverk lavere enn samme periode i fjor. 19

20 Bemanning månedsverk pr divisjon 5. Bemanning Denne perioden Hittil i år (snitt) Hiå (snitt) Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Endring %-vis endring Stab ,4 % Elverum-Hamar ,1 % Gjøvik ,7 % * Lillehammer ,9 % PHT ,7 % Hab/Rehab ,4 % Med. Service ,0 % Psykisk helsevern ,3 % Eiendom og Intern service ,2 % Kongsvinger ,0 % Tynset ,4 % Forskning ,4 % Sykehuset Innlandet ,5 % * Inkludert virksomhetsoverdragelse av stråleterapipersonell med 22 månedsverk 20

21 Bemanning Lønnskostnader/innleie helsepersonell TNOK Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon og innleie per måned 5. Bemanning I diagrammet vises besparelse på lønnskostnader som negativt budsjettavvik Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Merforbruk på innleie vises som positivt budsjettavvik i tabellen og som rød søyler i diagrammet Budsjettavvik lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) Budsjettavvik innleie Denne periode Hittil i år Sykehuset Innlandet HF Budsjett - Budsjett - Jul % HiÅ avvik avvik % Lønn til fast ansatte ,9% ,7% Overtid og ekstrahjelp ,9% ,2% Annen lønn ,6% ,2% Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft ,7% ,2% Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) ,3% ,0% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,0% ,0% Innleid arbeidskraft ,7% ,2% 21

22 Sykefravær 5. Bemanning 22

23 Sykefravær pr divisjon 5. Bemanning 23

24 Brudd på arbeidsmiljøloven 5. Bemanning På grunn av pågående arbeid med integrasjon mot regionale indikatorer og løsning rapporteres det ikke på AMLbrudd for inneværende måned. 24

25 3. Kvalitet Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Resultat pr mnd og akkumulert Resultat korrigert for pensjon Hele tusen Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk Måned 25

26 Økonomi Resultat SI totalt 6. Økonomi / finans Denne periode Hittil i år Årsetimat vs årsbudsjett Sykehuset Innlandet HF Jul Budsjett - avvik % HiÅ Budsjett - avvik % Estimat Avvik % Basisramme ,0% ,0% ,0% Kvalitetsbasert finansiering ,0% ,0% ,0% ISF-refusjoner ,6% ,3% ,4% Utskrivningsklare pasienter ,5% ,6% ,3% Gjestepasienter ,1% ,2% ,2% Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,6% ,9% ,7% Polikliniske inntekter ,6% ,8% ,2% Andre driftsinntekter ,1% ,6% ,0% Sum driftsinntekter ,6% ,1% ,3% Varekostnader ,2% ,4% ,1% Innleid arbeidskraft ,7% ,2% ,6% Lønnskostnader eks pensjon ,3% ,0% ,0% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,0% ,0% ,0% Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,8% ,1% ,0% Andre driftskostnader ,2% ,6% ,7% Sum driftskostnader ,5% ,9% ,3% Driftsresultat ,2% ,8% ,0% Netto finans ,6% ,5% ,0% Årsresultat

27 Økonomi Resultat SI totalt 6. Økonomi / finans Overordnede kommentarer: Resultatet for juli måned viser et negativt resultat på 0,7 mill kr, som er 4,9 mill kr etter budsjettert resultat for måneden. Akkumulert har foretaket et positivt resultat på 2,8 mill kr hittil i år, noe som er 26,4 mill kr etter budsjett. Divisjonene og stab har samlet et negativt resultat akkumulert pr juli på 23,1 mill kr. Det knytter seg noe usikkerhet til lønnskostnader i feriemånedene, men bemanningstallene for august er positive på foretaksnivå. Det er store variasjoner mellom divisjonenes økonomiske resultat hittil i år. De somatiske sykehusene har samlet et negativt avvik mot budsjett - 7 mill kr i juli, akkumulert avvik er på - 46,5 mill kr. Øvrige divisjoner og stab har et positivt resultat pr juli på til sammen på 22 mill kr. 27

28 Hovedforklaring til de vesentligste avvik følger under: ISF- refusjoner Isolert i juli er det et negativt avvik på 0,9 mill kr knyttet til DRG-inntektene, hittil i år er avviket på + 4,4 mill kr. Det har i juli vært noe lavere aktivitet enn planlagt. SI ble i budsjettet 2016 trukket ca 15 mill kr (flytting av midler fra basisramme til ISF) som følge av at flere yrkes/diagnosegrupper gir ISF-refusjon i 2016 enn i tidligere år. Dette skulle gi positiv effekt på ca 708 DRG-poeng. På bakgrunn av beregninger foretatt pr juli viser at foretaket kun har hatt en økning på 40 % i DRG sammenlignet med Økningen er beregnet til 3 mill kr på årsbasis. Dette tilsvarer en inntektsreduksjon på om lag 12 mill kr i Varekostnad Kjøp av offentlige helsetjenester under varekostnader og gjestepasientutgifter må sees i sammenheng. Varekostnader totalt har et negativt avvik på 24 mill kr etter juli akkumulert. I 2016 fikk helseforetakene ansvar for en rekke nye legemidler, og finansiering ifht å dekke dette. Det er usikkerhet rundt utviklingen av bruken av disse medikamentene, men tall pr juli tyder på at forbruket er om lag på budsjett hittil i år. Innleid arbeidskraft Det er et negativt avvik på innleie pr juli på 9 mill kr. Dette er i hovedsak knyttet til divisjon Psykisk helsevern. Årsaken skyldes vakante stillinger. Lønnskostnader eks pensjon Pr juli er det et mindreforbruk på lønnsområdet på 1 mill kr. Det er variasjoner mellom divisjonene. Det er divisjonene som i hovedsak har et negativt resultat pr juli som har et merforbruk på lønn. Dette gjelder bla divisjon Elverum/Hamar, Lillehammer, Gjøvik og Kongsvinger og er i hovedsak knyttet til merforbruk på overtid og ekstrahjelp. 28

29 Endring i årsestimat Pr divisjon 6. Økonomi / finans 2016 Estimat - resultat jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Stab Elverum-Hamar Gjøvik Lillehammer PHT Hab/Rehab Med. Service Psykisk helsevern Eiendom og Intern service Kongsvinger Tynset Felles Forskning Sykehuset Innlandet

30 Kommentarer til årsestimat 6. Økonomi / finans Foretaket opprettholder prognosen på 50 mill kr etter juli. Det knytter seg imidlertid en betydelig risiko i forhold til resultatoppnåelse i flere av divisjonene samt innen for enkelte kostnadsarter: Det er en bekymringsfull utvikling i de somatiske divisjonene som utfordrer prognosen på foretaksnivå: Elverum/Hamar Lillehammer Kongsvinger Gjøvik Divisjon Gjøvik og Lillehammer er i balanse i juli måned isolert. Divisjon Lillehammer har i juli hatt bra aktivitet i forhold til planen. Divisjon Elverum/Hamar har et negativt resultat i juni og juli som gir divisjonen et negativt resultat akkumulert på 8,2 mill kr. Det har vært en uforutsett økning i pasientreisekostnader, prognose på 38 mill kr i Sterk økning i kostnader knyttet til behandlingshjelpemidler. Økning i gjestepasientkostnader. Nettoeffekt pensjon utgjør 6 mill kr i minus for Usikkerhet knyttet til høykostmedisiner. Resultatet etter juli akkumulert er 2,8 mill kr og indikerer at det blir utfordrende å nå prognosen for året på 50 mill kr. Utvikling i kostnadene nevnt over og en svært negativ utvikling i enkelte divisjoner gjør at risikoen for måloppnåelse anses å være svært krevende, og fordrer ytterligere tiltak for å endre driftssituasjonen. Det er helt nødvendig å oppnå positive årsresultater for å få frigjort midler til investeringer. 30

31 Økonomi Resultat pr juli divisjon 6. Økonomi / finans Tabellen under viser en oversikt over resultatet for juli måned, hittil i år pr divisjon. Divisjon Denne periode Resultat hittil i år Årsbusdjett Årsprognose Resultat Budsjett Avvik Relativt Relativt Resultat Budsjett Avvik avvik % avvik % Stab ,1 % ,3 % Elverum / Hamar ,1 % ,1 % 0 Gjøvik ,0 % ,3 % Lillehammer ,2 % ,0 % Prehospitale tjenester ,2 % ,8 % Habilitering/rehabilitering ,1 % ,5 % 0 Medisinsk service ,3 % ,2 % 0 Psykisk helsevern ,9 % ,8 % 0 Eiendom og Internservice ,4 % ,1 % Kongsvinger ,7 % ,5 % 0 Tynset ,3 % ,3 % 0 Felles ,9 % ,5 % Forskning ,2 % ,6 % Resultat ,9 % ,5 %

32 Økonomi Resultat pr måned - divisjon 6. Økonomi / finans Kommentarer til divisjonene: Stab: Resultatet pr juli er på pluss 6,5 mill kr. Overskuddet skyldes i hovedsak mindreforbruk prosjektmidler, utleie av personell, økte sykelønnsrefusjoner og mindreforbruk på andre driftskostnader hittil i år. Prognosen opprettholdes til 6 mill kr i pluss eksklusive arbeidet med idefasen. Når det gjelder arbeidet med idefasen medfører forsering av tidsplanen er vridning av kostnader mellom år. Det prognostiseres derfor et merforbruk på dette på om lag 3,5 mill kr i Divisjon Elverum/Hamar: Divisjonen har et negativt driftsresultat i juli på minus 4,5 mill kr og et akkumulert negativt driftsresultat pr juli på minus 8,2 mill kr. Pr juli er divisjonens inntekter 4,8 mill kr høyere enn budsjettert. Antall pasienter inkludert gjestepasienter er lavere enn planlagt for døgnopphold og poliklinikk, men høyere enn budsjettert for dagopphold. Divisjonens økonomiske resultat er svært avhengig av et høyt aktivitetsnivå og god medisinsk koding. Antall DRG-poeng pr juli er ca 1,7 % høyere enn planlagt og 3,4 % høyere enn tilsvarende periode i Dette er inkludert 300 DRG-poeng i etterkoding. Kostnadene til medisinske forbruksvarer og instrumenter påvirkes av valutakursutviklingen. De siste årene har en sterk kronekurs bidratt til å holde kostnadsnivået relativt stabilt. Situasjonen er forandret i 2016 og kostnadsnivået er svakt økende samtidig som DRG-prisen ikke er kompensert for prisutviklingen. Dette er utfordrende når divisjonen ønsker og er pålagt å tilby moderne pasientbehandling. Personalkostnadene utgjør ca 84 % av divisjonens budsjett. Pr juli er lønnskostnadene 3,9 mill kr høyere, eller 0,6 % høyere enn budsjettert. Den økonomiske og budsjettmessige situasjonen for divisjon Elverum-Hamar er marginal og krevende. Mindre endringer i pasientvolum, endring i valutakurser, vakanser i legestillinger eller operasjonsrettede spesialsykepleiere kan gjøre til dels store utslag i divisjonens resultat fra måned til måned. Prognosen er usikker, men settes foreløpig til 0. 32

33 Økonomi Resultat pr måned - divisjon 6. Økonomi / finans Divisjon Gjøvik: Resultatet for divisjon Gjøvik i juli er balanse målt mot budsjettet. Akkumulert resultat etter juli er -10 mill kr. Det er gjort avsetninger for variabel lønn påløpt i juli som utbetales i august og september. Det er også periodisert inn ISFinntekter knyttet til stort etterslep på koding i forbindelse med ferieavviklingen. Prognosen for 2016 opprettholdes til - 3 mill kr. Dette med bakgrunn i ekstra-kostnader til rekruttering av radiologer, samt utviklingen i kostnader til kreftlegemidler. Divisjonen vil likevel arbeide for et årsresultat i balanse. Divisjonen har vedtatt en rekke tiltak med effekt fra 1. september og utover høsten. Dette er i hovedsak kostnadsreduserende tiltak med reduksjon i bemanning. Det gjelder endringer i organisering, drift av poliklinikker/sengeposter, samt en gjennomgang av merkantile tjenester. Divisjon Lillehammer: Divisjonen er omtrent i balanse i juli, akkumulert pr juli har divisjonen et underskudd på 15 mill kr. Divisjonen har hatt en høyere aktivitet enn budsjettert i juli, og det veier opp mot overforbruket på lønn. Det er stor usikkerhet rundt lønnskostnadene i juli, da det er stor andel av ferievikarer og annen variabel lønn. Det er periodisert inn variabel lønn på samme nivå som tidligere år. Varekostnadene er lavere i juli enn de foregående månedene. Den elektive aktiviteten er redusert i ferietiden, og da reduseres også varekostnadene. Prognosen for året holdes uendret på et underskudd på 3 mill kr. 33

34 Økonomi Resultat pr måned - divisjon 6. Økonomi / finans Divisjon Prehospitale tjenester: Divisjonen har et overskudd på 3,4 mill kr etter sju måneder. Lønnskostnader viser innsparing, men det meste av denne innsparingen ligger på Enhet for reiseoppgjør som har planlagt mindre bemanning og hvor HSØ finansierer driften. Årsprognosen settes til pluss 4 mill kr. Styringsfarten pt er altså tilfredsstillende mtp økonomisk balanse og prognose for året for divisjonen (eksklusive «Ansvar 8030 Kjøp av pasientreiser). Pasientreiser har hatt et merforbruk i forhold til budsjettet på 19,7 mill kr; merforbruket er flyttet til SI Felles. Dette består av 2,2 mill kr i mindreinntekter og 17,5 mill kr i merkostnader. Etter de to første månedene i 2016 var ikke bildet negativt når vi så resultatet i forhold til Etter mars forverret bildet seg, og etter april ble det klart at det går mot et stort negativt avvik på årsbasis. Divisjonen ser da at følgende forklaringsfaktorer er aktuelle Økt aktivitet i SI - mer behandling på ettermiddag /kveld Pasientene har større behov for å reise med drosje; tidligere utskrivinger/kortere liggetider, vridning til poliklinikk (flere oppmøter per pasient) Endret rekvisisjonspraksis både internt i SI og hos fastleger og fysioterapeuter, pasienter som tidligere ville reist med buss/egen bil, får drosje Dyrere (lengre) reiser med drosje I budsjettet for 2016 er det ikke regnet med en volumvekst. Budsjettet er prisjustert (2,7 %) i samsvar med statsbudsjettforutsetningene. I tillegg kommer effekten av at merverdiavgiften for transport økte fra 8 % til 10 %. Dette var beregnet til ca fire mill kr som ikke ble kompensert i budsjett. Et anslag for årsresultatet (prognose) må ta hensyn til at kostnadene historisk er lavere i sommermånedene og at inntektene øker utover i året. Foreløpig settes prognosen til 38 mill kr i avvik. Dette er hensyntatt i prognosen til fellesområdet, men gjør det krevende å oppnå budsjettert årsresultat for foretaket som helhet. 34

35 Økonomi Resultat pr måned - divisjon 6. Økonomi / finans Divisjon Habilitering og rehabilitering: Juli ble en bra måned med 1,9 mill kr i pluss. Totalt etter 7 måneder har divisjonen nå et overskudd på 0,6 mill. kr. Divisjonen har et stort fokus på å oppnå budsjetterte ISF inntekter. Det svinger noe fra måned til måned. Det blir riktig å se juni og juli samlet. Juni var en svak måned mens juli ble bedre enn forventet. Det er også fokus på å ikke ha overskridelser på bruk av lønnsmidler. Pr juli har divisjonen 3 mill kr i overskudd på lønn. Tiltakene i budsjettet er alle i rute. Årsprognose settes til 0. Divisjon Medisinsk service: Divisjonen har et positivt resultat i juli på 0,8 mill kr og et akkumulert resultat på minus 0,5 mill kr. Det er spesielt på varekostnader divisjonen sliter for å holde budsjettet. Det er utarbeidet tiltak som får virkning utover høsten. Årsprognosen settes fremdeles til 0 da divisjonen mener å ha kontroll på situasjonen så framt aktiviteten ikke øker enda mere. 35

36 Økonomi Resultat pr måned - divisjon 6. Økonomi / finans Divisjon Psykisk helsevern: Divisjonen har et resultat på 0,9 mill kr isolert i juli, akkumulert er resultatet på 7,4 mill kr. På inntektssiden har divisjonen svikt i polikliniske inntekter. Dette skyldes både ledige stillinger og at divisjonen ikke helt har nådd budsjettert økning i produktivitet. Gjestepasientinntektene er høyere enn budsjett samtidig som divisjonen også har lavere gjestepasientkostnader. Situasjonen er nå slik at det divisjonen sparer på lønnskostnader i hovedsak blir brukt opp på innleie av leger. Divisjonen har også lavere driftskostnader enn budsjett. Prognosen settes lik 0. Divisjon Eiendom og internservice: Divisjonen har et positivt resultat pr juli på 4,3 mill kr er et år med noe mer usikkerhet knyttet til divisjonens resultat enn tidligere. Divisjonen er pr juli i balanse resultatmessig. Lønnskostnadene er høyere enn budsjett. Dette skyldes både at noen tiltak er forsinket i tid og et merforbruk av variable lønnskostnader. Sistnevnte står for brorparten. Divisjonens forbruk av månedsverk sist 12 måneder er pr juli ca 13,5 lavere enn i fjor. I juni og juli brukte divisjonen nesten 18 mindre månedsverk enn 2015 pr mnd. Vedlikeholdsavdelingen kan melde om vesentlig høyere kostnader enn normalt knyttet til havarier av tekniske anlegg. Det er store kostnader på hver av de store lokasjonene. Dette får konsekvenser for øvrige deler av vedlikeholdsbudsjettet. Som en følge av foretakets «50 pluss» prosjekt har foretaket gitt divisjonen et styringsmål på 5 mill i overskudd for Divisjonen vil lojalt følge opp dette. Dette vil gi noe konsekvenser. Dog vil støtte til pasientbehandling bli forsøkt skjermet. 36

37 Økonomi Resultat pr måned - divisjon Divisjon Kongsvinger: : Divisjonen har et svært dårlig resultat også i juli, minus 2,8 mill kr. Akkumulert pr juli har divisjonen et underskudd på 13,7 mill kr. Det negative resultatet skyldes unormal lav aktivitet. Sammenlignet med juli i fjor har det vært hele 623 færre pasientkontakter. Det er forventet effekt av iverksatte tiltak utover høsten. Tiltakene skal gi reduserte lønnsutgifter og vil i så måte kunne veie opp for redusert aktivitet siste halvår. Prognosen er usikker, men settes foreløpig til 0. Divisjon Tynset: Resultatet for juli viser et overskudd på 0,15 mill kr. Akkumulert resultat er resultatet 0,3 mill kr. I sum ser tiltakene ut til å få effekt utover det planlagte. Høyt elektivt aktivitetsnivå er årsaken til dette. 37

38 Økonomi Resultat pr måned - divisjon 6. Økonomi / finans Felles: På fellesområdet er det et akkumulert negativt avvik mot budsjett på - 3,2 mill kr. Dette skyldes bl.a. endring i pensjonskostnader som vi ikke får fullt ut kompensert. Pr juli utgjør dette 3,5 mill kr. Det er en økt inntekt på dyre biologiske legemidler inkludert kreftlegemidler på til sammen 13 mill kr akkumulert i juli i forhold til budsjett. Inntektsføringen av slike H-resepter skjer etter reseptutskrivelse og en gang pr pasient pr år. Dvs inntektene faller utover i året. I budsjettet er dette periodisert flatt gjennom året og det vil derfor bli positivt avvik på begynnelsen av året og mest sannsynlig negativ mot slutten av året. Årsprognose er vurdert lik budsjett. Det er et merforbruk på pasientreiser hittil i år på ca 19,7 mill kr som er overført fra divisjon Prehospitale tjenester til fellesområdet. I juli utgjorde merforbruket 3,5 mill kr. Utviklingen er urovekkende og spiser av resultatet på fellesområdet. Behandlingshjelpemidler har et merforbruk på til sammen - 13,5 mill kr hittil i år, og - 1,8 mill kr i juli isolert. Kostnadene er overført til fellesområdet fra divisjon medisinsk service. Det er på felles tatt høyde for noe merforbruk i budsjettet knyttet til behandlingshjelpemidler og pasientreiser, men ikke i den størrelsesorden som faktisk resultat viser. I 2016 fikk helseforetakene ansvar for en rekke nye legemidler, og finansiering ifht å dekke dette. Det er usikkerhet rundt utviklingen av bruken av disse medikamentene, men foreløpig ser det ikke ut til at vi får noen kostnadssprekk på dette i inneværende år. Det er ikke påløpt noe kostnader ifht Fritt behandlingsvalg i HSØ tom juli, men vi har periodisert inn ihht budsjett ihht råd fra HSØ. Det er en besparelse på avskrivninger på til sammen 1,3 mill kr i juli og akkumulert pluss 9,9 mill kr. 38

39 Finans 6. Økonomi / finans Likviditetsprognosen for Sykehuset Innlandet HF viser en utgående likviditetsreserve på MNOK TNOK Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2016 Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen pr juli er på 737,7 mill kr. De blå søylene viser virkelige tall. Den blålilla linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning, og den røde linjen driftskredittrammen for

40 Investeringer 6. Økonomi / finans Investeringer per kategori MNOK Bygg & anlegg IKT MTU Andre B2015 F2015 BHiÅ B2016 RHiÅ E

41 Investeringer 6. Økonomi / finans Investeringer per kategori RHiÅ BHiÅ Avvik E2016 B2016 Avvik Bygg & anlegg IKT MTU Andre Sum

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mai Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mai Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi mai 2016 Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi februar 2016 Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Månedsrapport. Aktivitet, bemanning og økonomi juni Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Aktivitet, bemanning og økonomi juni Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Aktivitet, bemanning og økonomi juni 2016 Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold Statusbilde Aktivitet Bemanning Økonomi 2 Statusbilde 2. Statusbilde DRG-poeng

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2018 Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober 2015 Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september 2015 Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november 2015 Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2017 Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mars Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mars Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi mars 2016 Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2

Detaljer

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Februar 2015 Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september 2017 Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6.

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober 2017 Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai 2017 Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September 2016 Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2018 Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november 2017 Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober 2016 Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai 2018 Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport juli Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport juli Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport juli 2014 Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar 2018 Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2017 Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.07.16 SAK NR 050 2016 MÅNEDSRAPPORT PER JUNI 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juni til etterretning. 2. Styret konstaterer at driftssituasjonen

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli 2018 Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport september 2014 Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli 2017 Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport september 2013 Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT FOR JULI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT FOR JULI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 29.08.18 SAK NR 064 2018 MÅNEDSRAPPORT FOR JULI 2018 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juli 2018 til orientering, og ser meget alvorlig på den negative

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Økonomirapport nr Helse Nord

Økonomirapport nr Helse Nord Økonomirapport nr. 10-2008 Helse Nord Økonomi Resultat i oktober Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport november 2013 Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2018

Styresak Driftsrapport januar 2018 Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Månedsrapport mai 2019

Månedsrapport mai 2019 Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. april 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.4.2018 Styresak 53-2018 Virksomhetsrapport nr. 3-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2018

Styresak Driftsrapport april 2018 Direktøren Styresak 030-2018 Driftsrapport april 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.05.2018 Møtedato: 23.05.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer