Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF"

Transkript

1 Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli 2017 Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 7. Innkjøp 2

3 Oppsummering juli Oppsummering Kvalitet Ventetid 47 Fristbrudd 1,2 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ Årsestimat Årsbudsjett Avvik Aktivitet DRG poeng Døgn, dag og poliklinikk iht. "sørge for" - somatikk DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - VOP DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - BUP DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - TSB Polikliniske konsultasjoner Somatikk VOP BUP TSB Bemanning Brutto månedsverk (hittil i år - snitt) Lønn til fast ansatte Innleie helsepersonell (tall i 1000) Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000) Sykepengerefusjoner (tall i 1000) Sykefravær i % 7,7 % Økonomi Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat Resultat

4 Statusbilde 2. Statusbilde ISF-poeng "sørge for" (somatikk) Polikliniske konsultasjoner (somatikk) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Driftsinntekter 5% 0% -5% -10% -15% -20% Polikliniske konsultasjoner (PHV) Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Månedsverk Bud avvik 2017 Nullinje Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den rød linjen viser null avvik mot budsjett. DRG-poeng «sørge for»: DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs knyttet til all behandling for pasienter fra HSØ. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøp fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn og poliklinikk. 4

5 Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager (45 for DPH) Gjennomsnittlig ventetid 3. Kvalitet aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17 jul.17 SI totalt Somatikk PHV voksen PHV BUP PHV TSB Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet i juli var 44 dager. Ventetiden for somatikk var 44 dager, 3 dager kortere enn samme måned i fjor. For voksenpsykiatri var gjennomsnittlig ventetid 43 dager, og for TSB var gjennomsnittlig ventetid på 24 dager i juli. Ventetiden for BUP er gradvis økende og er gjennomsnittlig 52 dager i juli. Antall henvisninger til BUP er økende og avdelingene har ubesatte stillinger. Det var bare sporadiske langtidsventende over ett år (20 totalt fordelt på 15 ulike fagområder). 5

6 3. Kvalitet Andel fristbrudd 4,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17 jul.17 SI totalt Somatikk PHV voksen PHV BUP PHV TSB Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i juli på 1,3 % for SI samlet (54 pasienter). Fristbrudd for ventende var 1,6 % (214 pasienter). Andelen fristbrudd for avviklede er på samme nivå som tidligere i år og sammenlignet med samme periode i fjor. Antallet er lavere enn tidligere i år fordi det behandles færre pasienter i juli. Av samme grunn er det en økning i antall fristbrudd for ventende. 3 pasienter er meldt til HELFO i juli, alle disse takket nei til tilbud om behandling gjennom HELFO. Det var registrert 2 fristbrudd i juli innen BUP. Kun det ene var reelt, det andre skyldtes feilregistrering. 6

7 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 3. Kvalitet Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle divisjoner 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % jul 16 aug 16 sep 16 okt 16 nov 16 des 16 jan 17 feb 17 mar 17 apr 17 mai 17 jun 17 Sist oppdatert: :07: Andel av pasienter som har mottatt bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev for juni er 81 % (spredning 77 % 92 %). Rapportering av denne indikatoren ligger en måned på etterskudd, med måletidspunkt den 15. i måneden. 7

8 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 3. Kvalitet (Alle) 2,0 % Totalt 1,8 % 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % Totalt 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 0,0 % aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17 jul.17 Innen somatikk er 0,5 % av døgnoppholdene i registrert som korridorpasienter i juli. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern. 8

9 100 prosent av epikrisene skal være sendt ut innen syv dager etter utskrivning 3. Kvalitet 100 % Epikrisertid < 7 dager 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17 jul.17 Somatikk VOP BUP TSB Hab/Rehab Somatikk i grafen er inkludert divisjon Habilitering og rehabilitering. Andelen epikriser sendt ut innen 7 dager var 88 % innen somatikk i juli, 80 % innen hab/rehab og 83 % for psykisk helsevern: VOP 83 %, BUP 78 % og TSB (rus) 88 %. Hab/rehab har blitt spesifisert for å kunne følges opp. 9

10 Pakkeforløp for kreft 3. Kvalitet NB! Ulik skala på y-aksen 10

11 Pakkeforløp for kreft med./kir behandling 3. Kvalitet NB! Ulik skala på y-aksen 11

12 Nøkkeltall på foretaksnivå 3. Kvalitet Nøkkeltall på foretaksnivå Siste måned Gjennomsnitt hittil i år Pasienten opplever ikke fristbrudd SI samlet 1,3 % 1,2 % Andel fristbrudd somatikk 1,3 % 1,3 % Andel fristbrudd PHV voksen 0,0 % 0,3 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 3,2 % 1,4 % Andel fristbrudd TSB 0,0 % 1,0 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev* 81,0 % 83,0 % Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager (45 for DPH) SI Samlet Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen Ventetid PHV barn og unge Ventetid TSB Epikrisetid < 7 dager Epikrisetid somatikk 88 % 86 % Epikrisetid PHV voksen 83 % 80 % Epikrisetid PHV barn og unge 78 % 84 % Epikrisetid TSB 88 % 91 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Korridorpasienter - somatikk 0,5 % 1,0 % Kilde: interne data fra SI Mål 12

13 Nøkkeltall pr divisjon 3. Kvalitet Nøkkeltall pr divisjon - juli 2017 Elverum- Hamar Gjøvik Lillehammer Hab-Rehab Psykiatri Kongsvinger Tynset Pasienten opplever ikke fristbrudd Andel fristbrudd somatikk 1,1 % 1,3 % 2,1 % 0,0 % 1,3 % 0,4 % Andel fristbrudd PHV voksen 0,0 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 3,2 % Andel fristbrudd TSB 0,0 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev * 77,0 % 81,0 % 85,0 % 92,0 % 87,0 % 82,0 % 87,0 % Mål Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager (45 for DPH) Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen 43 Ventetid PHV barn og unge 52 Ventetid TSB 24 Epikrisetid < 7 dager Epikrisetid 87 % 91 % 90 % 80 % 83 % 79 % 97 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Korridorpasienter 0,6 % 0,6 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % Kilde: interne data fra SI * Tallene gjelderfor juni 13

14 Aktivitet DRG-poeng «sørge for» -ansvaret pr juli Aktivitet Totalt antall DRG- poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht "sørge for"- ansvaret ,3% 0,1% 0,8% -0,7% -0,5% -0,2% ,0% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des B 2017 F 2015 F 2016 F

15 Aktivitet DRG-poeng «sørge for» -ansvaret 4. Aktivitet Sykehuset Innlandet HF Denne periode Hittil i år Årsest. vs årsbud vs 2017 Faktisk Budsjett % Faktisk Budsjett Budsjettavvik Budsjettavvik % Estimat Budsjett Avvik % HiÅ 2016 DRG-poeng pasientbehandling Døgnbehandling ,7% ,6% ,8% ,6% Dagbehandling ,0% ,5% ,1% ,3% Poliklinisk virksomhet ,4% ,9% ,1% ,5% Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret ,5% ,0% ,6% ,1% Legemidler ,8% ,8% ,0% ,9% Nye legemidler ,1% ,3% ,5% 634 Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret ,0% ,1% ,5% ,2% Endring % 15

16 Aktivitet - somatikk 4. Aktivitet Aktivitet utført i eget helseforetak - DRG-poeng per divisjon (hittil i år) Hittil i år 2017 vs 2016 Radetiketter Budsjett Faktisk Budsjett avvik Avvik DRG i % 2016 Endring Endring % B01 Elverum / Hamar ,2 % ,2% B02 Gjøvik ,3 % ,2% B03 Lillehammer ,7 % ,8% B05 Hab/Rehab ,8 % ,1% B10 Kongsvinger ,4 % ,5% B20 Tynset ,8 % ,1% Totalt ,9 % ,0% I tallene for divisjonene inngår både sørge for -ansvaret og gjestepasienter. DRG-poeng knyttet til biologiske legemidler og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Døgnbehandling) er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet. Divisjonene ligger 530 DRG-poeng etter plantall pr juli. Dette er ikke inkludert etterkoding knyttet til DRG som divisjonene legger inn i regnskapet i juli. Tar vi hensyn til dette er divisjonene 53 DRG-poeng etter plantall. 16

17 Aktivitet DRG-poeng PHV og TSB Poliklinikk 4. Aktivitet Sykehuset Innlandet HF Denne periode Budsjettavvik F 2017 B 2017 Hittil i år Budsjettavvik % F 2017 B 2017 VOP - Psykisk helsevern for voksne ,9 % ,8 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge ,3 % ,4 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi ,0 % ,5 % Sum ,2 % ,1 % % 17

18 Prioriteringsregelen Poliklinikk - alle tjenesteområder 4. Aktivitet Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Faktisk jul.17 Hittil i år Årsest. mot årsbud. HiÅ Budsjett Avvik i Budsjett Avvik i Avvik i Avvik i Faktisk Estimat Avvik HiÅ 2016 Endring avvik prosent avvik prosent prosent prosent Somatikk ,7 % ,8 % ,1 % ,8 % Psykisk helsevern ,9 % ,8 % ,8 % ,6 % VOP ,6 % ,1 % ,1 % ,7 % BUP ,5 % ,3 % ,3 % ,0 % TSB ,8 % ,6 % ,6 % ,9 % For foretaksgruppen i HSØ skal det i 2017 være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. SI har i plantallet for 2017 tatt høyde for dette. Divisjon psykisk helsevern har ved utgangen av juli 20 ledige stillinger i poliklinikkene. Dette tilsvarer 4,2 % av planlagt bemanning. Det er 12 ledige stillinger tilsvarende 4,8 % innen VOP, 2 ledige stillinger innen BUP og 6 ledige stillinger tilsvarende 10,2 % innen TSB. Færre ansatte enn budsjettert resulterer i lavere aktivitet enn budsjettert. Budsjettet for BUP er for høyt pr juli, men dette vil rette seg opp i august og september. Det er i 2017 en endring i hvordan aktiviteten telles i forbindelse med overgang til ISF finansiering. Rapporten forteller nå hvor mange inntektsgivende ISF-episoder divisjonen har hatt. Flere behandlinger på samme pasient samme dag telles nå som en. Det er derfor noe vanskelig å sammenligne aktiviteten i år med budsjettert aktivitet og aktiviteten i fjor. 18

19 Aktivitet dag, døgn og poliklinikk Alle tjenesteområder 4. Aktivitet jul.17 Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett Budsjett Avvik i % Faktisk avvik avvik prosent Estimat Budsjett Avvik % HiÅ 2016 Endring % Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,9 % ,5 % ,0 % ,7 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,7 % ,6 % ,3 % ,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,0 % ,8 % ,0 % ,3 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,7 % ,8 % ,1 % ,8 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,4 % ,4 % ,1 % ,9 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,4 % ,6 % ,5 % ,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % ,0 % 0 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,6 % ,1 % ,1 % ,7 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,1 % ,6 % ,1 % ,5 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,1 % ,3 % ,2 % ,9 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % ,0 % ,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,5 % ,3 % ,3 % ,0 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Antall utskrivninger døgnbehandling ,9 % ,9 % ,1 % ,8 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,8 % ,9 % ,7 % ,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % ,0 % 0 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,8 % ,6 % ,6 % ,9 % 19

20 Utskrivningsklare pasienter 4. Aktivitet Inntektsføring utskrivningsklare pasienter Hittil i år per juli 2017 HIÅ Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ 2016 Elverum-Hamar Gjøvik Lillehammer Kongsvinger Tynset Sykehuset Innlandet lnntektsføring vedr utskrivningsklare pasienter HIÅ - SI Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk akkumulert 2016 Faktisk akkumulert 2017 Budsjett akkumulert

21 Bemanning - Brutto månedsverk 5. Bemanning Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. (Fast ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen). 21

22 Bemanning månedsverk pr divisjon 5. Bemanning Denne perioden Hittil i år (snitt) Hiå (snitt) Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Endring 2016 %-vis endring Stab ,0 % Elverum-Hamar ,2 % Gjøvik ,1 % Lillehammer ,1 % PHT ,5 % Hab/Rehab ,2 % Med. Service ,0 % Psykisk helsevern ,2 % Eiendom og Intern service ,3 % Kongsvinger ,7 % Tynset ,1 % Forskning ,6 % Sykehuset Innlandet ,0 % 22

23 Bemanning Lønnskostnader/innleie helsepersonell TNOK Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon og innleie per måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) Budsjettavvik innleie 5. Bemanning I diagrammet vises besparelse på lønnskostnader som negativt budsjettavvik. Merforbruk på innleie vises som positivt budsjettavvik i tabellen og som rød søyler i diagrammet. Denne periode Hittil i år Årsetimat vs årsbudsjett Sykehuset Innlandet HF Budsjett - Budsjett - Faktisk Budsjett avvik avvik % Estimat Avvik % Lønn til fast ansatte ,3% ,6% Overtid og ekstrahjelp ,6% ,8% Annen lønn ,7% ,5% Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft ,5% ,0% Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) ,6% ,5% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,9% ,9% Innleid arbeidskraft ,2% ,4% 23

24 Sykefravær 5. Bemanning 24

25 Sykefravær pr divisjon 5. Bemanning Sykefravær Divisjon jun.17 jun.16 jun.15 Hittil i år Hittil i år Hittil i år Stab 4,3 % 6,7 % 3,6 % 5,6 % 5,3 % 3,4 % Elverum-Hamar 5,5 % 6,0 % 5,4 % 6,3 % 6,6 % 7,1 % Gjøvik 6,9 % 5,3 % 7,2 % 7,1 % 6,4 % 8,3 % Lillehammer 6,5 % 6,0 % 5,2 % 6,5 % 7,0 % 6,5 % PHT 6,7 % 6,0 % 7,2 % 7,4 % 7,2 % 8,3 % Hab/Rehab 6,4 % 6,8 % 4,9 % 8,1 % 7,1 % 6,1 % Med. Service 5,4 % 4,7 % 6,4 % 6,5 % 5,8 % 7,3 % Psykisk helsevern 8,5 % 8,2 % 7,6 % 9,4 % 8,5 % 8,6 % Eiendom og Intern service 8,9 % 8,4 % 6,8 % 10,0 % 8,3 % 7,8 % Kongsvinger 7,4 % 6,8 % 7,6 % 7,7 % 7,1 % 7,5 % Tynset 5,1 % 6,2 % 5,3 % 5,5 % 7,5 % 6,3 % Forskning 5,4 % 5,1 % 2,7 % 5,8 % 4,5 % - Sykehuset Innlandet 7,0 % 6,7 % 6,4 % 7,7 % 7,3 % 7,5 % 25

26 Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven 5. Bemanning 26

27 Økonomi Resultat pr juni divisjon 6. Økonomi / finans Divisjon Denne periode Resultat hittil i år Resultat Budsjett Avvik Relativt Relativt Resultat Budsjett Avvik avvik % avvik % Stab ,8 % ,3 % Elverum / Hamar ,6 % ,6 % Gjøvik ,2 % ,0 % Lillehammer ,7 % ,3 % Prehospitale tjenester ,2 % ,1 % Habilitering/rehabilitering ,0 % ,6 % Medisinsk service ,9 % ,1 % Psykisk helsevern ,6 % ,7 % Eiendom og Internservice ,4 % ,2 % Kongsvinger ,2 % ,1 % Tynset ,5 % ,0 % Felles ,7 % ,8 % Forskning ,8 % ,3 % Resultat ,3 % ,3 % Pr juni viser regnskapet et positivt resultat på 25 mill kr som er 15 mill kr etter budsjett. SI er trukket i basisinntekter fra HSØ ifht reduserte pensjonskostnader. Dette gir et stort negativt avvik på felles i juni isolert siden det tidligere ble korrigert for under resultatlinjen. Gir riktig resultat akkumulert. Gjør at vi slipper korrigeringslinje under resultatet resten av året. 27

28 Økonomi Resultat pr juli - SI totalt 6. Økonomi / finans Resultat pr mnd og akkumulert 2017 Resultat korrigert for endrede pensjonskostnader Hele tusen Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk Måned 28

29 Økonomi Resultat SI totalt 6. Økonomi / finans Overordnede kommentarer juli 2017 Pr juli viser regnskapet et positivt resultat på 31,6 mill kr som er 15 mill kr etter budsjett. Resultatet i juli isolert er på 6,7 mill kr som er i tråd med budsjettet for denne måneden. Divisjonene og stab har et negativt resultat til sammen på 27,8 mill hittil i år. De somatiske sykehusene har et negativt avvik akkumulert på 41,3 mill kr etter juli. Det er pr juli en stor besparelse på pasientreisekostnader på fellesområdet mot budsjett. Det ble i årsbudsjettet for 2017 avsatt et beløp på 40 mill kr for å dekke økte pasientreisekostnader på fellesområdet. Nå viser det seg at utviklingen i pasientreisekostnader er positiv, og det er en besparelse på 22 mill kr på dette hittil i år i forhold til budsjett. Det har vært arbeidet mye i de kliniske divisjonene og divisjon prehospitale tjenester med å redusere kostnadsøkningen innenfor pasientreisekostnader. Administrerende direktør har derfor besluttet å fordele 20,8 mill kr til de somatiske divisjoner og divisjon Psykisk helsevern i juli fra fellesområdet. Fordelingen er basert på antall drosjerekvisisjoner og antall polikliniske konsultasjoner pr divisjon i snitt 1. halvår 2016 og Fordelingen er hensyntatt i tallene for juli. 29

30 Resultat pr divisjon i juli før /etter fordeling av ubrukte pasientreisekostnader Divisjon Resultat - juli - uten fordeling av ubrukte pas.kost Fordeling av ubrukte pasientreiserkostnader Resultat - juli - inkl fordeling av ubrukte pas.kost Stab Elverum / Hamar Gjøvik Lillehammer Prehospitale tjenester Habilitering/rehabilitering Medisinsk service Psykisk helsevern Eiendom og Internservice Kongsvinger Tynset Felles Forskning Resultat Økonomi / finans 30

31 Økonomi - Resultat SI totalt 6. Økonomi / finans Denne periode Hittil i år Årsetimat vs årsbudsjett Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett - Budsjett - % Faktisk avvik avvik % Estimat Avvik % Basisramme ,3% ,0% ,0% Kvalitetsbasert finansiering ,0% ,0% ,0% ISF-refusjoner ,5% ,4% ,3% Utskrivningsklare pasienter ,3% ,3% ,5% Gjestepasienter ,3% ,3% ,3% Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,4% ,0% ,5% Polikliniske inntekter ,9% ,6% ,3% Andre driftsinntekter ,8% ,3% ,2% Sum driftsinntekter ,7% ,9% ,7% Varekostnader ,6% ,2% ,5% Innleid arbeidskraft ,7% ,2% ,4% Lønnskostnader eks pensjon ,8% ,6% ,5% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,6% ,9% ,9% Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,8% ,0% ,0% Andre driftskostnader ,8% ,4% ,9% Sum driftskostnader ,6% ,6% ,8% Driftsresultat ,2% ,5% ,0% Netto finans ,0% ,4% ,0% Årsresultat

32 Økonomi Resultat SI totalt Hovedforklaring til de vesentligste avvik følger under: 6. Økonomi / finans Innsatsstyrt finansiering (ISF)- refusjoner: Somatikk: ISF-refusjoner har et negativt avvik på 28,8 mill kr akkumulert pr juli. Dette skyldes bla. lavere inntekter knyttet til H-resepter på fellesområdet enn budsjettert. Det følges opp både internt i foretaket og opp mot HSØ dette avviket. Tilsvarende avvik finnes i de andre helseforetakene i HSØ, og er bla knyttet til at enkelte legemidler som benyttes pr nå ikke gir ISF-refusjon. Det arbeides mot Helse- og omsorgsdepartementet ifht dette. Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet (TSB): Akkumulert har foretaket et negativt avvik på 5,1 mill kr. Dette er i hovedsak knyttet til BUP. Innen for distriktspsykiatriene sentre og sentralsykehus ser man en positiv utvikling. Varekostnader: Varekostnader har et positivt avvik på 14,4 mill kr pr juli. Det er en besparelse på høykostmedisiner som bokføres på fellesområdet. Fra 1. mai er det overført nye kreftlegemidler til H-resept ordningen. Det er usikkert hvor store disse kostnadene vil bli for foretaket. Divisjonene har et merforbruk på varekostnader pr juli. Innleid arbeidskraft: Foretaket har et merforbruk pr juli på 19,4 mill kr knyttet til innleid arbeidskraft. Dette er fordelt på flere divisjoner. Lønnskostnader eks pensjon: Det er et merforbruk på lønn på 15 mill kr pr juli. De somatiske sykehusene (unntatt Tynset) har et merforbruk på til sammen på -50 mill kr. Fellesområdet har et positivt avvik på 23,7 mill kr. Avviket er knyttet til avsatte midler til omstilling og buffer for å kompensere uforutsette kostnader i innværende år. 32

33 Årsprognose og tiltak Foretaket opprettholder årsprognosen lik budsjett på 80 millioner kroner. 6. Økonomi / finans Divisjon Resultat pr juli 2017 Årsprognose 2017 Elverum / Hamar (6 985) (16 000) Gjøvik (6 308) (8 000) Lillehammer (22 010) (30 000) Kongsvinger (6 466) (12 000) Psykisk helsevern (7 744) (7 800) Tynset/HabRehab/Medisinsk Service Stab/PHT/EIS/Forskning Resultat/styringsfart divisjoner og stab (27 768) (57 100) Fellesområdet Pasientreiser/buffer Ufordelte omstillingskostnader Besparelse pensjon Gjestepasienter/nye medikamenter Resultat mot budsjett/årsprognose fellesområdet Budsjettert positivt resultat - fellesområdet Resultat pr juli - Foretak Årsprognose foretak De somatiske sykehusene og divisjon Psykisk helsevern ligger an til et negativt resultat i 2017 på ca 74 mill kr hvis ikke planlagte tiltak får ønsket effekt utover året. Det er viktig at foretaket får bremset den negative farten for å sikre prognosen på 80 mill kr og redusere farten inn i

34 Årsprognose og tiltak - divisjoner Divisjon Elverum/Hamar: Divisjonen har satt en prognose for årsresultat 2017 på minus 16 mill kr. Resultatet etter 7 måneder er minus 7 mill kr. Tiltak planlagt i vedtatt budsjett for 2017: Divisjonen har planlagt iverksettelse av tiltak for budsjettbalanse i 2017 på 35 mill kr. Verdien av budsjetterte tiltak for de første sju månedene av året er 16 mill kr. Av dette innfris 75 %, tilsvarende 12 mill kr. Tiltakene som ikke innfris fordeles seg relativt jevnt på færre pasienter enn planlagt i hovedsak innenfor kirurgi og personalkostnader som ikke reduseres. Det arbeides videre i alle avdelinger med å innfri planlagte tiltak i Det økonomiske resultatet for perioden august til desember 2017 uten tilførsel av midler fra reduserte pasientreisekostnader estimeres til minus mill kr. Dette vil gi et negativt driftsresultat før tiltak på minus mill kr. For 3. tertial er det iverksatt følgende tiltak i divisjonen for å bedre det økonomiske resultatet: Nye tiltak som igangsettes i 2017 Omstillingsmidler : 2,0 mill kr Forbedret DRG-koding i divisjonen: 1,0 mill kr Økt volum på plastikkoperasjoner: 2,0 mill kr Indremedisin Elverum, redusert variabel lønn: 0,5 mill kr Indremedisin sengepost Hamar redusert variabel lønn: 1,0 mill kr Sum tiltak 3. tertial 6,5 mill kr 6. Økonomi / finans Kommentarer til iverksettelse og gjennomføring: Tildeling av omstillingsmidler gjelder prosjekter tilknyttet akuttmottak og sammedagskirurgi for å bedre kvalitet og effektivisere pasientforløp i divisjonen. Forbedret DRG-koding er fokus i alle avdelinger og tas opp på avdelingssjefmøter og direkte med kodeansvarlige leger. Fra august 2017 er det en ekstra overlege innenfor plastikk på plass på Hamar. Dette vil forbedre kapasitet og øke pasientvolumet. Nye lokaler og bedret logistikk reduserer behovet for variabel lønn innenfor gastroskopi Elverum. Indremedisinsk avdeling på Hamar slo sammen to sengeposter til en felles sengepost i november Sammenslåingen skulle gi redusert personalkostnader, men det har tatt tid å effektuere dette. Med flere nyansettelser, gjennomgang av turnuser og mer felles kultur arbeides det for å redusere personalkostnadene i 3. tertial

35 Årsprognose og tiltak - divisjoner 6. Økonomi / finans Divisjon Gjøvik: Årsprognosen er satt til minus 8 mill kr. Følgende forutsetninger ligger til grunn: Aktivitetsnivå som budsjettert. Kompensasjon for dyre legemidler som hittil i år. Kompensasjon for merkostnader i forbindelse med RIS/PACS som hittil i år. Omstillingsmidler til pasientforløp overført fra fellesområdet. Effekt av de planlagte tiltak på lønnsområdet med innslagspunkt i august og september. Noe positiv effekt av omstilling kort sikt og sammenslåing av divisjon Gjøvik og divisjon Lillehammer. Dette er det punktet som medfører størst risiko i forhold til å oppnå resultat i henhold til innmeldt prognose. Prosesser som dette kan også medføre såkalte «pukkelkostnader» i en overgangsfase, og dette har inneværende års budsjett ikke tatt høyde for. Tiltak som sikrer årsprognosen og hindrer ytterligere forverring av resultatet: Kompensasjon august-desember for merkostnader i forbindelse med RIS/PACS; 1,3 mill kr. Kompensasjon juli-desember for dyre legemidler; 1-2 mill kr. Omstillingsmidler til optimalisering av pasientforløp august- desember ; 1 mill kr. Diverse mindre tiltak på lønnsområdet med effekt 2. halvår 2017 ; 0,7-1 mill kr. Effekt av omstilling kort sikt og sammenslåing av divisjon Gjøvik og divisjon Lillehammer; Vanskelig å tallfeste pr. i dag, da det ikke er vedtatt hva som blir gjennomført av endringer med økonomisk effekt inneværende år. 35

36 Årsprognose og tiltak - divisjoner Divisjon Lillehammer: Kort vurdering av årsprognosen: Divisjonen opprettholder prognosen på et underskudd på 30 mill kr etter juli. Dette var også prognosen etter juni. Det er utarbeidet kostnadsreduserende tiltak for høsten som vil ha innslagstidspunkt 1. september, samtidig som utsiktene for balanse på ISF inntekter i 2. halvår er gode. ISF inntektene er budsjettert på et nivå noe lavere for 2. halvår enn for 1. halvår. Dersom nivået på faktisk aktivitet 1. halvår fortsetter i 2. halvår, vil man kunne oppnå balanse på ISF inntekter de siste 6 månedene. Avdelingssjefene på Kirurgi og Kvinneklinikken melder om økende tilgang av elektive pasienter etter sommerferien. Tiltak som sikrer årsprognosen og unngå ytterligere forverring av resultatet: Divisjon Lillehammer vedtok i forbindelse med budsjett 2017 inntektsøkende og kostnadsreduserende tiltak for til sammen 38,8 mill kr. Pr juli er gjennomføringsgraden 61 %. Divisjonen har jobbet kontinuerlig med økonomiske tiltak gjennom hele Følgende oversikt gjelder tiltak som skal effektueres nå i høst, i tillegg til de vedtatte tiltakene for budsjett 2017: Kirurgi Reduksjon stillinger, økt aktivitet 1,89 mill kr Gyn/Føde Reduksjon stillinger, økt aktivitet 1,50 mill kr Barn Tildeling Barnehuset, rest ,37 mill kr Indremedisin Reduksjon stillinger 0,48 mill kr Nevrologi: Sammenslåing Pasienthotell og sengepost 0,35 mill kr Akuttmedisin Reduksjon variabel lønn intensiv 0,25 mill kr Bildediagnostikk Refusjon RisPac, bortfall mammografibuss 2,30 mill kr Alle avd Bidrag til pasientforløp 0,50 mill kr Totale ekstra tiltak høsten 2017: 7,64 mill kr 6. Økonomi / finans Samtlige av disse tiltakene er forankret hos den enkelte avdelingssjef, da det er konkrete forslag som har kommet fra de ulike avdelingene. 36

37 Årsprognose og tiltak - divisjoner 6. Økonomi / finans Divisjon Kongsvinger: Årsprognosen for juli er satt til minus 12 mill kr. Denne baserer seg på framskrivning av farten dette året. Tiltak som vil bedre årsprognosen beløper seg til totalt 4,3 mill kr: Signalene fra Ahus om å «få fart på» eksisterende avtale, spesielt etter klargjøringen om foretakstilhørighet, bør kunne gi ytterligere inntektseffekter (lange ventetider på Ahus). Et meget forsiktig anslag med økning på 200 innleggelser/3,8 pasienter mer per uke, gir en merinntekt til Kongsvinger på ca. 2,5 mill kr. i Reduksjon 2 turnusleger fra , ca. 0,6 mill kr. Reduksjon 3 LIS ved ortopedisk seksjon fra , ca. 1,2 mill kr. Dersom disse tiltakene får effekt er ny prognose etter tiltak ca. minus 7,5 mill kr. Organisasjon: En organisasjonsendring med reduksjon av senger og personell i 2016 (september) har gitt de økonomiske resultater som planlagt i reduserte kostnader. Det er en krevende driftsform som medfører mye flytting av pasienter og personale på helg for å kunne stenge senger i helger. Det er nå gjennomført en evaluering av driftsformen og konklusjonen er at kvalitet og pasientsikkerhet ikke er godt nok ivaretatt, arbeidsmiljømessig er dette også krevede. Driften medfører for høy risiko. Prosess fram mot endret organisasjonsform er i gang og ny organisasjons- og ledelsesmodell vil være på plass fra

38 Årsprognose og tiltak - divisjoner 6. Økonomi / finans Divisjon Psykisk helsevern: Divisjon psykisk helsevern har et negativt resultat på 7,7 mill kr ved utløpet av juli og prognosen for 2017 viser et merforbruk på 7,8 mill kr. Merforbruket består hovedsakelig av ikke budsjetterte kostnader knyttet til Fekjær og større kostnader til omstillingskandidater enn budsjettert. Avtalen med Fekjær løper tom august, deretter vil divisjonen ikke ha kostnader til dette. Divisjonens sentralsykehusavdelinger hadde i vår store merkostnader i forbindelse med mange ressurskrevende pasienter. Situasjonen har blitt roligere slik at avdelingene nå har normale driftsforhold. Det forventes også noe reduksjon i kostnader til omstillingskandidater. Divisjonen forventer dermed et resultat i balanse for den resterende del av året. Årprognosen på minus 7,8 mill kr opprettholdes. 38

39 Økonomi Resultat pr juli divisjon Tabellen under viser en oversikt over resultatet for juli måned, hittil i år pr divisjon. 6. Økonomi / finans Denne periode Resultat hittil i år Divisjon Relativt avvik Relativt avvik Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik % % Stab ,6 % ,8 % Elverum / Hamar ,9 % ,0 % Gjøvik ,2 % ,6 % Lillehammer ,8 % ,7 % Prehospitale tjenester ,5 % ,4 % Habilitering/rehabilitering ,3 % ,3 % Medisinsk service ,4 % ,3 % Psykisk helsevern ,2 % ,9 % Eiendom og Internservice ,1 % ,5 % Kongsvinger ,9 % ,9 % Tynset ,9 % ,5 % Felles ,9 % ,4 % Forskning ,4 % ,2 % Resultat ,0 % ,3 % 39

40 Økonomi Resultat pr juli divisjon Kommentarer til enkelte divisjoner: 6. Økonomi / finans Divisjon Elverum-Hamar: Divisjonen har et positivt resultat i juli på 3,1 mill kr. Inkludert i resultatet for juli er det tilført 7,5 mill kr som gjelder besparelse på pasientreisekostnader og er midler overført fra fellesområdet. Akkumulert er divisjonens resultat på minus 7 mill kr. Aktiviteten i divisjonen er samlet sett høy. Divisjonen har høyere personalkostnader enn budsjettert. Det arbeides med å begrense personalkostnadene. Det påløper ekstra kostnader til det nye RIS/PACS systemet. Divisjonen har fått refundert denne kostnaden fra fellesområdet, til sammen 3,5 mill kr pr juli. Kostnadene til dyre medikamenter til kreftbehandling og øyesykdommer er økende og utfordrer divisjonens økonomi. Prognosen for årsresultatet i 2017 settes til minus 16 mill kr. Divisjon Gjøvik: Resultatet for divisjonen i juli er + 4,2 mill kr målt mot budsjett. Akkumulert resultat etter juli er -6,3 mill kr. Det er i juli noe færre døgnpasienter enn budsjettert. Lønnskostnader og varekostnader er tilnærmet i balanse i juli. Overskuddet skyldes at divisjonen er tilført 5 mill kr i juli som gjelder besparelse på pasientreisekostnader og er midler overført fra fellesområdet. Divisjonen har i tillegg i juli fått overført 0,25 mill kr fra fellesområdet til dekning av merkostnader i forbindelse med økt ressursbruk ved innføringen av nytt Ris/Pacs, samt dekning av høykostmedisiner på 0,25 mill kr. 40

41 Økonomi Resultat pr juli divisjon 6. Økonomi / finans Divisjon Lillehammer: Divisjonen fikk et negativt resultat på minus 4 mill kr i juli. Akkumulert avvik utgjør nå 22 mill kr. Inntektene er lavere enn tilsvarende periode i fjor. For ISF inntekter er budsjettert nivå noe lavere for 2. halvår enn for 1. halvår. Dersom nivået på faktisk aktivitet 1. halvår fortsetter i 2. halvår, vil man kunne oppnå balanse på ISF inntekter de siste 6 månedene. Faktisk forbruk av variabel lønn i juni og juli er vesentlig høyere enn tilsvarende periode i Årsaken til dette må analyseres nærmere. Av totalt avvik på 22 mill kr, utgjør avviket på lønn 63 %. Videre har divisjonen fått overført 3,6 mill kr i juli fra fellesområdet som gjelder besparelse på pasientreiserkostnader. Divisjonen opprettholder prognosen på et underskudd på 30 mill kr etter juli. Det er utarbeidet kostnadsreduserende tiltak for høsten som vil ha innslagstidspunkt 1. september, samtidig som utsiktene for balanse på ISF inntekter i 2. halvår er gode. Divisjon Psykisk helsevern: Divisjonen har et akkumulert negativt resultat på 7,7 mill kr. Divisjonen har merinntekter på gjestepasientoppgjør og lavere polikliniske inntekter enn budsjettert. I likhet med andre helseforetak i HSØ har poliklinikkene på BUP området lavere inntekter enn budsjettert, mens det er en positiv utvikling for distriktspsykiatriene sentre og sentralsykehus. Det legges mye arbeid i å følge opp at kodingen blir riktig. Divisjonen har netto kostnader på driftstilskudd til Fekjær på 6,1 mill kr som ikke er budsjettert. Dette vil i 2017 totalt beløpe seg til 7,2 mill kr. Avtalen overføres til HSØ fom september Divisjonen har et merforbruk på lønn og innleie sett under ett på 6,1 mill kr. Dette er inkludert lønnskostnader til omstillingskandidater som er 1,1 mill kr høyere enn budsjettert. I forbindelse med mange ressurskrevende pasienter på sentralsykehusavdelingene har divisjonen pådratt seg høye kostnader til ekstra personale. Av det negative resultatet på 7,7mill kr forklarer merkostnader til Fekjær og omstillingskandidater 7,2 mill kr. Divisjonen arbeider får å nå et resultat i balanse, men risikerer et negativt resultat på 7,9 mill kr dersom en ikke lykkes med tiltak. 41

42 Økonomi Resultat pr juli divisjon 6. Økonomi / finans Divisjon Kongsvinger: Divisjonen har et positivt driftsresultat i juli på pluss 1,6 mill kr. Pr juli er divisjonens driftsresultat minus 6,5 mill kr. Imidlertid er resultatet for juli korrigert med tilbakeførte midler knyttet til urealiserte avsetninger til økte kostnader pasientreiser. Resultatet er slikt sett forbedret med 3,1 mill kr. Reelt resultat i juli er minus 1,4 mill kr. Aktiviteten i divisjonen har i sommerhalvåret vært lav sammenlignet med tidligere år. Negativt resultat i juli er i sin helhet relatert til svikt i inntekter. Kostnadssiden er i balanse. Divisjonen har noe høyere personalkostnader enn budsjettert og er svært sårbar for svikt i aktivitet eller pasienttyngde/indeks. Månedsverkforbruket i juli er 13,7 lavere i 2017 sammenlignet med samme periode i fjor og det er fremdeles fokus på å begrense personalkostnadene. Dette er utfordrende i kombinasjon med fokus på og krav til kvalitets og pasientsikkerhet. Kostnadene til dyre medikamenter til kreftbehandling er økende og utfordrer divisjonens økonomi. Prognosen for årsresultatet i 2017 settes til minus 12 mill kr. Fellesområdet: Fellesområdet har pr juli et positivt avvik mot budsjett på 12,7 mill kr. Budsjettavviket akkumulert på fellesområdet skyldes i hovedsak: Positivt avvik knyttet til endrede pensjonskostnader. 42

43 Økonomi Resultat pr juli divisjon 6. Økonomi / finans H-resepter er inntektsført etter erfaringstall fra tidligere år, samt tilbakemelding over antall DRG-poeng per juni 2017 fra HSØ. Pr juli ligger foretaket 15,6 mill kr etter budsjett. SI ligger betydelig etter budsjett på de nye legemidlene som ble overført til ISF-systemet fra Enkelte legemidler til behandling av hepatitt C som vi har en kostnad på 12 mill kr pr juli gir pr i dag ikke ISF-refusjon. HSØ jobber med å få 2 medikamenter knyttet til dette godkjent med ISF-finansiering. SI har p.t. ikke tatt hensyn til dette i foretakets inntektsføring. Vi vil følge med på utviklingen av nye legemidler fremover og det blir viktig å følge opp kodingen både på nye og gamle H-resepter. Det er knyttet stor usikkerhet til dette området. Videre blir utviklingen på høykostmedisiner fulgt opp fortløpende og det er spesielt høykostmedisiner som det er størst usikkerhet rundt. Foreløpig er det en besparelse på 22,8 millioner kroner på høykostmedisiner. Det er stor sannsynlighet for at det positive avviket blir mindre utover året på grunn av at nye kreftlegemidler er overført til H-resept ordningen fra 1. mai. Foretaket har fått overført midler til dette fra Helse Sør-Øst RHF men det er allikevel stor usikkerhet til nivået. Dette er legemidler som har høy pris og større forbruk en forventet vil gi store kostnader. Besparelse på høykostmedisiner må også sees opp mot mindreinntekter på H-resepter. Kostnader knyttet til gjestepasienter inklusive fritt behandlingsvalg ligger foreløpig lavere enn budsjett. Kostnadene er i stor grad avsatt etter erfaringstall fra tidligere år samt mottatte data fra Norsk pasientregister pr juni. Pasientreiser har en positiv utvikling fra tidligere år og pr juli akkumulert er denne posten i balanse i resultatet til divisjon Prehospitale tjenester. I tillegg er det budsjettert kostnader til pasientreiser for å dekke evt. merforbruk på pasientreisekostnader på fellesområde, pr juli er det en besparelse på 22,2 mill kr. Det er i juli overført 20,8 mill kr til divisjonene som følge av dette. Det er et positivt avvik på lønnsområdet. Dette er i hovedsak knyttet til avsatte midler til omstilling kort sikt og buffer for å kompensere uforutsette kostnader i innværende år. 43

44 Rapportering «50 pluss» 6. Økonomi / finans Foretaket innførte i mai 2016 økonomiske strakstiltak under navnet «50 pluss». Dette var tenkt en varighet på 1 år, fra mai 2016 til mai Foretaket forlenger «50 pluss» innen enkelte av tiltakene. De tiltakene som har en negativ innvirkning på kompetanseutviklingen er ikke hensiktsmessig å forlenge, mens den nøkterne sparingen og de strenge vurderingene knyttet til bemanning vil fortsette for å sikre at foretaket når budsjettert årsresultat. Nedenfor en oversikt over utvalgte områder: Brutto månedsverk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Gjennomsnitt jan juli Endring Tabellen over viser et utdrag for perioden jan-juni 2017 sammenlignet med samme periode i fjor. Det viser en reduksjon i gjennomsnittlig bemanningsnivå på 75 brutto månedsverk. 44

45 Rapportering 50 pluss Kurs, reiser, vedlikehold mm - SI totalt 6. Økonomi / finans jan - jul 2016 jan - jul 2017 Endring 56 Komp. og rekr. ikke oppg.pl Utstyr som ikke skal aktiv Rep., vedlikehold og service Kontorkostnad, trykksak o.l Godtgjørelse for reise - diett Sum Tabell over viser faktiske kostnader på utvalgte konti i perioden januar juli 2017 mot tilsvarende periode i Tallene er i hele tusen og tallene er justert for MVA-komp slik at det er sammenlignbart med tallene. 45

46 Rapportering 50 pluss 6. Økonomi / finans Jan-Juli 2016 Jan - Jul Komp. og rekr. ikke oppg.pl. 65 Utstyr som ikke skal aktiv. 66 Rep., vedlikehold og service 68 Kontorkostna d, trykksak o.l 71 Godtgjørelse for reise - diett Jan-Juli Jan - Jul Tabellen viser et utplukk av poster som er med i tiltakene for «50 pluss». Sammenlignet med samme periode i år er det en nedgang i kostnader på disse områdene men unntak av «Utstyr som ikke skal aktiv og Rep., vedlikehold og service». 46

47 Finans 6. Økonomi / finans Likviditetsprognosen for Sykehuset Innlandet HF viser en utgående likviditetsreserve på MNOK TNOK Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2017 Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen i juli er på 589 mill kr. De blå søylene viser virkelige tall. Den blålilla linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning, og den røde linjen driftskredittrammen for

48 Investeringer 6. Økonomi / finans Investeringer per kategori MNOK Bygg & anlegg IKT MTU Andre B2016 F2016 BHiÅ B2017 RHiÅ E

49 Investeringer 6. Økonomi / finans Investeringer per kategori RHiÅ BHiÅ Avvik E2017 B2017 Avvik Bygg & anlegg IKT/MTU Andre Sum

50 Avtalelojalitet 7. Innkjøp KPI-område KPI-krav nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17 jul.17 Faktisk kjøp på avtale 80,0 % 83,5 % 88,9 % 75,7 % 88,1 % 86,2 % 80,2 % 91,8 % 96,2 % 93,0 % Avtalelojaliteten er veldig høy i både juni og juli, basert på den metode vi benytter for å fremstille denne indikatoren. Det er positivt at det benyttes web-bestilling ved kjøp av forbruksmateriell og tjenester, samt at majoriteten av grunnlaget er fra avtaleleverandører. De største fakturaene som utgjør mye av grunnlaget for indikatoren disse månedene er fra Helfo, Sykehuspartner, Apotek, Taxi og leie av bygg. 50

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai 2017 Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september 2017 Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober 2017 Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2017 Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2018 Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november 2017 Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi februar 2016 Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2018 Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai 2018 Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september 2015 Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mai Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mai Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi mai 2016 Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar 2018 Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober 2015 Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi juli Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi juli Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2016 Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2017 Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli 2018 Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november 2015 Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mars Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mars Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi mars 2016 Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Februar 2015 Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September 2016 Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6.

Detaljer

Månedsrapport. Aktivitet, bemanning og økonomi juni Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Aktivitet, bemanning og økonomi juni Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Aktivitet, bemanning og økonomi juni 2016 Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold Statusbilde Aktivitet Bemanning Økonomi 2 Statusbilde 2. Statusbilde DRG-poeng

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober 2016 Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Ledelsesrapport juli Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport juli Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport juli 2014 Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT FOR JULI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT FOR JULI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 29.08.18 SAK NR 064 2018 MÅNEDSRAPPORT FOR JULI 2018 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juli 2018 til orientering, og ser meget alvorlig på den negative

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Økonomirapport nr Helse Nord

Økonomirapport nr Helse Nord Økonomirapport nr. 10-2008 Helse Nord Økonomi Resultat i oktober Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme

Detaljer

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport september 2014 Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport september 2013 Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Styresak. Januar 2017

Styresak. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2017 23.02.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport mai 2019

Månedsrapport mai 2019 Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Ventetid - alle tjenesteområder Dager 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 Jan 2016 Feb Mar

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport november 2013 Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. april 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.4.2018 Styresak 53-2018 Virksomhetsrapport nr. 3-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer