Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF"

Transkript

1 Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november 2015 Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2

3 1. Oppsummering Oppsummering november 2015 Kvalitet Ventetid 63,8 Fistbrudd 2,0 % Aktivitet Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ Årsestimat Årsbudsjett Avvik DRG poeng "Sørge for" (Dag, døgn og poliklinikk) Utført i eget HF Polikliniske konsultasjoner Somatikk VOP BUP TSB Bemanning Brutto månedsverk Innleie helsepersonell (tall i 1000) Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000) Sykefravær (tall i 1000) Sykefravær i % 7,2 % Økonomi Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat Resultat

4 2. Statusbilde Statusbilde DRG-poeng - utført i eget HF DRG-poeng "sørge for" Driftsinntekter 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Bud avvik 2015 Nullinje Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Polikliniske konsultasjoner (PHV) Budsjettavvik i prosent hittil i år Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den rød linjen viser null avvik mot budsjett. DRG-poeng «sørge for»: DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs knyttet til all behandling for pasienter fra HSØ. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøp fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn og poliklinikk. 4

5 3. Kvalitet Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 SI totalt Somatikk PHV voksen PHV BUP PHV TSB Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet (både med og uten rett) i november var 61,1 dager, dvs. en ytterligere nedgang på 3 dager fra oktober. Ventetiden for somatikk var 62,3 dager, for voksenpsykiatri var gjennomsnittlig ventetid 41,9 dager, og for TSB var den på 30,5 dager i november. Dette er våre interne tall. 5

6 3. Kvalitet Andel fristbrudd 6,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 SI totalt Somatikk PHV voksen PHV BUP PHV TSB Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i november på 1,4 % for SI samlet (67 pasienter). Fristbrudd for ventende var 0,6 % (61 pasienter). 6

7 3. Kvalitet Det skal normalt ikke være korridorpasienter Avd Divisjon Summer av andel korrpas 1,4 % Andel korridorpasienter (Alle) 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % Totalt 0,4 % 0,2 % 0,0 % nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 periode Innen somatikk er 0,7% av døgnoppholdene i registrert som korridorpasienter i november, dvs. på samme nivå som måneden før. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern. 7

8 3. Kvalitet Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Divisjon - Avd Andel direkte time Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle divisjoner 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % sep 14 okt 14 nov 14 des 14 jan 15 feb 15 mar 15 apr 15 mai 15 jun 15 jul 15 aug 15 sep 15 okt 15 nov 15 Mnd År Sist oppdatert: :06: Andel av pasienter som har mottatt bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev for november er for første gang opp i 80 % (spredning 69 95, og mer en halvparten av avd. har mer enn 90 % direkte timereservasjon). 8

9 3. Kvalitet 100 % 100 prosent av epikrisene skal være sendt ut innen syv dager etter utskrivning Epikrisertid < 7 dager 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 Somatikk VOP BUP TSB Andelen epikriser innen 7 dager var 86 % innen somatikk i november, og 87 % for psykisk helsevern totalt, hvorav VOP var 88 %, BUP 87 % og rus 80 %. (Tallene for BUP gjelder oktober innføring av DIPS i BUP den 23.oktober) 9

10 Mål 3. Kvalitet Nøkkeltall på foretaksnivå Nøkkeltall på foretaksnivå Siste måned Gjennomsnitt hittil i år Pasienten opplever ikke fristbrudd SI samlet 1,4 % 1,9 % Andel fristbrudd somatikk 1,5 % 2,0 % Andel fristbrudd PHV voksen 0,0 % 1,1 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 2,5 % 0,5%* Andel fristbrudd TSB 0,0 % 0,7 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80,0 % 69,0 % Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager SI Samlet Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen Ventetid PHV barn og unge 43 44* Ventetid TSB Epikrisetid < 7 dager Epikrisetid somatikk 86 % 86 % Epikrisetid PHV voksen 88 % 88 % Epikrisetid PHV barn og unge* 87 % 89 % Epikrisetid TSB 80 % 82 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Korridorpasienter - somatikk 0,7 % 0,7 % Kilde: interne data fra SI * Data t.o.m. oktober p.g.a. innføring av DIPS i BUP 10

11 Mål 3. Kvalitet Nøkkeltall pr divisjon Nøkkeltall pr divisjon - november Elverum- Hamar Gjøvik Lillehammer Hab-Rehab Psykiatri Kongsvinger Tynset Pasienten opplever ikke fristbrudd Andel fristbrudd somatikk 0,9 % 0,6 % 3,0 % 1,9 % 2,7 % 0,0 % Andel fristbrudd PHV voksen 0,0 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 2,5 % Andel fristbrudd TSB 0,0 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 69,0 % 95,0 % 83,0 % 89,0 % 80,0 % 80,0 % 79,0 % Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen 42 Ventetid PHV barn og unge 43 Ventetid TSB 31 Epikrisetid < 7 dager Epikrisetid 83 % 93 % 90 % 68 % 87%* 87 % 91 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Korridorpasienter 0,8 % 0,7 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Kilde: interne data fra SI * Epikrisetall for BUP er for oktober.- innføring av DIPS i BUP 23.november *Epikrisetall for VOP og TSB er for november. 11

12 Hele tusen 3. Kvalitet Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Resultat pr mnd og akkumulert (korrigert for pensjon) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk Måned Etter utgangen av november har SI et positivt resultat på 26,2 mill kr, som er -38 mill kr etter budsjett. I budsjettet for 2015 er det budsjettert med et overskudd (dvs. midler til investering) på 70 mill kr. Prognosen er etter november redusert til 10 mill kr. Positivt økonomisk resultat i driften i 2015 vil bli benyttet til investeringer innenfor medisinsk teknisk utstyr, bygg, IKT og annet. 12

13 4. Aktivitet Aktivitet Døgn, dag og poliklinikk Nov 2015 Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett Budsjett Avvik i % Faktisk avvik avvik prosent Estimat Avvik % HiÅ 2014 Endring % Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,2 % ,1 % ,6 % ,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,0 % ,1 % ,5 % ,2 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,8 % ,1 % ,9 % ,5 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,5 % ,2 % ,0 % ,1 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,3 % ,1 % ,4 % ,6 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,9 % ,9 % ,9 % ,7 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,4 % ,5 % ,9 % ,3 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,7 % ,9 % ,7 % ,7 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,2 % ,7 % ,7 % ,9 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,2 % ,0 % ,5 % ,4 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,0 % ,0 % #DIV/0! ,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,8 % ,9 % ,5 % ,9 % Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Antall utskrivninger døgnbehandling ,3 % ,1 % ,4 % ,5 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,5 % ,4 % ,6 % ,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,3 % ,4 % ,9 % ,4 % 13

14 4. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng «sørge for» -ansvaret Totalt antall DRG- poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht "sørge for"- ansvaret ,3% -0,7% 0,5% 0,6% 0,0% 0,4% 0,2% 0,2% 0,4% 0,2% -0,2% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des B 2015 F 2013 F 2014 F 2015 Sykehuset Innlandet HF Nov Denne periode Hittil i år Årsest. vs årsbud vs 2015 Budsjettavviavvik Budsjett- Endring % Faktisk % Estimat Avvik % HiÅ % DRG-poeng pasientbehandling Døgnbehandling ,1% ,2% ,4% ,2% Dagbehandling ,7% ,4% ,3% ,2% Poliklinisk virksomhet ,6% ,1% ,7% ,9% Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret ,6% ,2% ,4% ,2% DRG-poeng dyre biologiske legemidler ,3% ,0% ,7% ,0% DRG-poeng kreftlegemidler ,0% ,7% ,1% Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret ,1% ,5% ,1% ,3% 14

15 Aktivitet Aktivitet utført i eget helseforetak - DRG-poeng per divisjon (hittil i år) 4. Aktivitet Hittil i år 2015 vs 2014 Radetiketter Budsjett Faktisk Budsjett avvik Avvik DRG i % 2014 Endring Endring % B01 Elverum / Hamar % ,7 % B02 Gjøvik % ,9 % B03 Lillehammer % ,3 % B05 Hab/Rehab % ,5 % B10 Kongsvinger % ,6 % B20 Tynset % ,5 % Totalt ,6 % ,9 % Tallene for divisjonene inngår både sørge for -ansvaret og gjestepasienter. DRG-poeng knyttet til biologiske legemidler og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Døgnbehandling) er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet. Divisjonene ligger 567 DRG-poeng etter plantall pr november. Dette er ikke inkludert etterkoding knyttet til DRG som divisjonene legger inn i regnskapet pr november. Tar vi hensyn til dette er divisjonene 162 DRG-poeng etter plantall. Divisjon Elverum/Hamar har behandlet flere døgnpasienter og hatt flere polikliniske konsultasjoner enn budsjettert etter november og flere enn i tilsvarende periode i I forhold til planlagt nivå er det spesielt Kirurgisk avdeling på Hamar som har et høyt aktivitetsnivå. Dette skyldes blant annet stor og god utnyttelse av investeringen i operasjonsrobot. Divisjon Kongsvinger ligger også foran plantall. Øvrige divisjoner ligger noe etter plantall pr november. 15

16 «Den gylne regel» Poliklinikk - alle tjenesteområder 4. Aktivitet Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Faktisk Hittil i år Årsest. mot årsbud. HiÅ Budsjett Avvik i Avvik i Estimat Budsjett Avvik HiÅ 2014 Endring avvik prosent prosent Avvik i prosent Somatikk ,2 % ,0 % ,1 % VOP ,9 % ,7 % ,7 % BUP ,9 % ,5 % ,9 % TSB ,4 % ,9 % ,4 % En av føringene fra HSØ i 2015 er at det skal være større vekst innen psykiatri og rus enn innen somatikk. Det er i budsjettet til divisjon psykisk helsevern lagt opp til en meget stor aktivitetsvekst innen polikliniske konsultasjoner i Dette viser seg å være for ambisiøst. Poliklinikk: Det ble budsjettert med aktivitet i alle budsjetterte stillinger i poliklinikkene. Det har i gjennomsnitt vært 6,4 % ledige stillinger i poliklinikkene så langt i år. Hovedårsakene til lavere poliklinisk aktivitet er derfor ledige stillinger i poliklinikkene samt at divisjonen ikke har nådd budsjettert produktivitet. Det ble i budsjettet lagt opp til en sterk økning i produktiviteten for VoP og TSB og det er på disse områdene divisjonen opplever størst svikt i forhold til budsjett. Aktiviteten har økt sammenlignet med fjoråret på alle områder, men ikke så mye som budsjettert. Døgn: For døgnbehandling er det mindre avvik i aktiviteten. Avdeling for TSB har fått noe lavere aktivitet som følge av flytting av Familieenheten fra Hov i Land til Reinsvoll og noe lavt belegg i starten på året. Det er i prognosen forutsatt at vi får samme utvikling i aktiviteten som i fjor. Sammenlignet med fjoråret er det en større aktivitetsvekst innen psykisk helsevern og rus enn somatikk.. 16

17 5. Bemanning Bemanning Brutto månedsverk Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. (Fast ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen). Bemanningstallet for SI totalt for november måned ligger 132 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Under ett viser månedene januar - november bemanningstall som i gjennomsnitt ligger 105 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene for månedene januar - november et forbruk som i gjennomsnitt ligger 122 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. For foretaket har vi et avvik på 1,41 % mellom faktiske og budsjetterte brutto årsverk hittil i Det er kontoarter for vikarer og overtid som viser størst endring fra oktober til november. Der er divisjonene Elverum - Hamar, Gjøvik og Lillehammer har et større avvik mellom faktiske og budsjetterte brutto månedsverk i november enn hva tilfellet var i oktober. Det utgjør 53 brutto månedsverk av endringen. 17

18 5. Bemanning Bemanning månedsverk pr divisjon Denne perioden Hittil i år (snitt) Hiå (snitt) Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Endring %-vis endring Stab ,1 % Elverum-Hamar ,4 % Gjøvik ,5 % Lillehammer ,5 % PHT ,3 % Hab/Rehab ,2 % Med. Service ,2 % Psykisk helsevern ,0 % Eiendom og Intern service ,7 % Kongsvinger ,8 % Tynset ,8 % Sykehuset Innlandet ,0 % 18

19 5. Bemanning Bemanning Lønnskostnader/innleie helsepersonell TNO Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon og innleie per måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des I diagrammet vises besparelse på lønnskostnader som negativt budsjettavvik. Merforbruk på innleie vises som positivt budsjettavvik i tabellen og som rød søyler i diagrammet Budsjettavvik lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) Budsjettavvik innleie Denne periode Hittil i år Årsetimat vs årsbudsjett Sykehuset Innlandet HF Nov Budsjett - Budsjett - % HiÅ avvik avvik % Estimat Avvik % Lønn til fast ansatte ,6% ,6% ,8% Overtid og ekstrahjelp ,1% ,1% ,7% Annen lønn ,5% ,7% ,6% Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft ,2% ,7% ,5% Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) ,4% ,7% ,8% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,0% ,0% ,0% Innleid arbeidskraft ,5% ,7% ,9% 19

20 5. Bemanning Sykefravær Status: Sykefraværsprosenten for oktober 2015 er beregnet til 6,9%. Dette er samme nivå som oktober Eventuelle tiltak: Det jobbes systematisk med IA-arbeidet og Helsefremmende arbeidsplasser. Se tertialrapporten for 2. tertial for en nærmere beskrivelse og status rundt IA-arbeidet i foretaket. 20

21 5. Bemanning Sykefravær pr divisjon Sykefravær Divisjon okt.15 okt.14 okt.13 Hittil i år Hittil i år Hittil i år Stab 3,0 % 3,7 % 3,5 % 3,4 % 3,7 % 4,1 % Elverum-Hamar 5,7 % 6,6 % 6,0 % 6,6 % 6,3 % 6,0 % Gjøvik 6,4 % 7,1 % 8,6 % 7,4 % 7,2 % 7,6 % Lillehammer 7,4 % 6,3 % 7,3 % 6,5 % 7,0 % 7,3 % PHT 7,6 % 6,1 % 7,1 % 7,8 % 7,4 % 7,7 % Hab/Rehab 6,3 % 8,5 % 6,4 % 5,8 % 7,2 % 5,8 % Med. Service 6,9 % 6,6 % 4,9 % 7,0 % 6,6 % 5,5 % Psykisk helsevern 8,0 % 8,1 % 8,6 % 8,2 % 7,9 % 8,4 % Eiendom og Intern service 7,4 % 7,4 % 9,3 % 7,5 % 9,0 % 8,9 % Kongsvinger 6,7 % 5,9 % 7,0 % 7,3 % 6,2 % 6,3 % Tynset 6,4 % 4,8 % 5,2 % 6,1 % 6,5 % 5,6 % Sykehuset Innlandet 6,9 % 6,9 % 7,3 % 7,2 % 7,2 % 7,3 % 21

22 5. Bemanning Brudd på arbeidsmiljøloven For foretaket sett under ett viser antall Aml-brudd i november i underkant av 1500 brudd. Det er fortsatt fokus på tiltakene i den styrevedtatte handlingsplanen for å hindre brudd, samt oppfølging av de divisjonsvise aksjonsplanene som ble iverksatt høsten Brudd på overenskomstfestede arbeidstidsbestemmelser for leger er ikke inkludert i søylediagrammene. Det er lagt inn en bruddgrense for maks timer per dag på 13 timer. For ambulansetjenesten er bruddgrensen satt til 26,06 som en følge av normallengden på vakter. 22

23 Økonomi resultat SI totalt 6. Økonomi / finans Sykehuset Innlandet HF Nov Budsjett - avvik % HiÅ Budsjett - avvik % Estimat Avvik % Basisramme ,0% ,0% ,0% Kvalitetsbasert finansiering ,0% ,0% ,0% ISF-refusjoner ,1% ,5% ,1% Utskrivningsklare pasienter ,2% ,8% ,0% Gjestepasienter ,6% ,9% ,2% Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,1% ,8% ,4% Polikliniske inntekter ,6% ,9% ,2% Andre driftsinntekter ,3% ,1% ,1% Sum driftsinntekter ,0% ,1% ,2% Varekostnader ,5% ,3% ,2% Innleid arbeidskraft ,5% ,7% ,9% Lønnskostnader eks pensjon ,4% ,7% ,6% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,0% ,0% ,0% Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,4% ,2% ,2% Andre driftskostnader ,4% ,2% ,7% Sum driftskostnader ,4% ,6% ,8% Driftsresultat ,4% ,4% ,5% Netto finans ,9% ,7% ,0% Årsresultat Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetnin Nytt resultatkrav grunnet redusert pensjonskostnad Korrigert resultat

24 Økonomi resultat SI totalt 6. Økonomi / finans Overordnede kommentarer: Resultatet for november måned viser et negativt resultat på 4,1 mill kr. I forhold til budsjettet for måneden, er dette -9,9 mill kr etter budsjettert resultat. Akkumulert pr november viser regnskapet et positivt resultat på 26,2 mill kr som er -38 mill kr etter budsjett. Divisjonene har et negativt resultat akkumulert pr november på -27,7 mill kr. Stab har et positivt avvik på 19,3 mill kr, av dette utgjør mindreforbruk på forskning i overkant av 9,3 mill kr. De somatiske sykehusene har et negativt avvik på -12,3 mill kr i november, og akkumulert avvik er på -47,6 mill kr. Avregningsutvalgets årsrapport for 2015 ble publisert nå i november. SI får en avkorting på 4,5 mill kr. Stab Helse har gjort en gjennomgang og fordelt avkortingen på aktuell divisjon. SI tar dette på november, og belaster divisjonsledelsen med beløpet. Nedenfor vises fordelingen av trekk pr divisjon: Fødsel og høy vaginalrift Poliklinisk rehabiliteri ng ved fedme Divisjon Innleggelse for søvnapnoe Fødsel og blødning Sum pr divisjon Elverum / Hamar Gjøvik Lillehammer Hab/Rehab 0 Kongsvinger Tynset Sum Divisjonene Elverum/Hamar, Lillehammer, Tynset, Hab/Rehab og Medisinsk Service har fra fellesområdet fått overført til sammen 11,2 mill kr pr november knyttet til ubrukte ø-hjelpsmidler i Dette er 11/12 av total besparelse på 12,4 mill kr vi har ifht utbetalinger til kommuner ifht ikke opparbeidede KAD-senger i Divisjon Elverum/Hamar har hittil i år fått overført 7,6 mill kr, og de andre divisjonene noe mindre beløp. 24

25 Hovedforklaring til de vesentligste avvik følger under: Økonomi resultat SI totalt 6. Økonomi / finans ISF- refusjoner Isolert i november er det et negativt avvik på 11,4 mill kr. Deler av dette skyldes avregning 2014, jfr bilde ovenfor. Resten er i hovedsak knyttet til dyre biologiske legemidler. Akkumulert er foretaket -9,5 mill kr etter budsjett. Divisjonene ligger omtrent 3,3 mill kr etter budsjett. Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) Divisjon psykisk helsevern har en betydelig svikt i gjestepasientinntekter. Akkumulert er divisjonen 12,6 mill kr etter budsjett. Videre er det innen somatikk en positiv avvik mot budsjett på 5,8 mill kr. Varekostnad og gjestepasientkostnader Kjøp av offentlige helsetjenester under varekostnader og gjestepasientutgifter må sees i sammenheng. Varekostnader totalt har et negativt avvik på 31,5 mill kr pr november. Gjestepasientkostnader og kjøp av offentlige helsetjenester har et positivt avvik på 10,5 mill kr pr november. Varekostnader knyttet til aktiviteten har et merforbruk på 56,3 mill kr. Dette er i hovedsak knyttet til de somatiske divisjonene, i tillegg til Medisinsk Service. I tillegg er det et merforbruk på dyre biologiske legemidler som ligger på fellesområdet. Det har de senere årene vært en relativ stor økning i kostnader knyttet til kreftlegemidler og H-resepter, kostnadene ser ut til å øke ytterligere i Kostnadsøkningen er bare delvis budsjettert. Innleid arbeidskraft Det er et negativt avvik på innleie pr november på 21,5 mill kr. Dette er i hovedsak knyttet til divisjon Psykisk helsevern. Årsaken skyldes vakante stillinger. Lønnskostnader eks pensjon Akkumulert er det et positivt avvik ift budsjett på lønnsområdet på 30,8 mill kr. Dette må delvis ses i sammenheng med merforbruket på innleie. Divisjon psykisk helsevern har ett positivt avvik på 32,6 mill kr. Tilsvarende har divisjonen et negativt avvik på 13,3 mill kr på innleie. 25

26 6. Økonomi / finans Endring i årsestimat pr divisjon 2015 Estimat - resultat jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Stab Elverum-Hamar Gjøvik Lillehammer PHT Hab/Rehab Med. Service Psykisk helsevern Eiendom og Intern service Kongsvinger Tynset Felles Sykehuset Innlandet SI har i 2015 et positivt budsjett på 70 mill kr. Foretaket har etter november justert ned sin prognose til 10 mill kr. Resultatet har de siste måneder blitt betydelig dårligere enn forventet. Foretaket har valgt å justere ned prognosen ytterligere. Dette på bakgrunn av følgende vurdering: Divisjonene og stabsområdet har rapportert en prognose på til sammen -17 mill kr i minus. Fellesområdet har en prognose på 27 mill kr i pluss. Dette skyldes hovedsakelig følgende endringer i forhold til budsjett: Merkostnader knyttet til pensjonskostnader som vi ikke får kompensert, 5,8 mill kr. Økning i konserninterne og eksterne gjestepasientkostnader, anslått et merforbruk i 2015 på ca. 10 mill. kr. Betydelig økning i behandlingshjelpemidler hittil i år, pr november er det et merforbruk på 16,4 mill kr. Merforbruk for året anslås til ca. 18 mill kr. Besparelse strøm anslås til ca 12 mill kr. Tap knyttet til salget av DPS Lena, og en andel av tap vedrørende realisasjon av Hov i Land,. 26

27 6. Økonomi / finans Økonomi Resultat pr november- divisjon Tabellen under viser en oversikt over resultatet pr november pr divisjon. Divisjon Denne periode Resultat hittil i år Årsbusdjett Årsprognose Resultat Budsjett Avvik Relativt Relativt Resultat Budsjett Avvik avvik % avvik % B00 Stab SI HF ,9 % ,2 % B01 Elverum / Hamar ,1 % ,1 % B02 Gjøvik ,8 % ,3 % B03 Lillehammer ,6 % ,3 % B04 Prehospitale tjenester ,5 % ,9 % B05 Hab/Rehab ,7 % ,3 % B07 Med service ,1 % ,2 % B08 Psykiatri ,7 % ,0 % B09 Eiendom og Internservice ,4 % ,1 % B10 Kongsvinger ,5 % ,0 % B20 Tynset ,5 % ,2 % B90 Felles SI HF ,4 % ,4 % Resultat ,3 % ,5 %

28 . Kommentarer til enkelte divisjoner: Økonomi Resultat pr måned - divisjon 6. Økonomi / finans Stab: Akkumulert resultat pr november er på +19,3 mill kr. Av dette utgjør forskning + 9,3 mill kr. Prognosen for stabsområdet settes til 14,5 mill kr. Det er forventet en økning i antall stipendiater på forskning utover det som er planlagt. Divisjon Elverum/Hamar: Divisjonens resultat i november er minus 5,3 mill kr og akkumulert minus 12,1 mill kr. Årsaken til det negative resultatet er at lønnskostnadene og kostnadene til medikamenter, medisinske forbruksvarer og reisekostnader til vikarer er høyere enn budsjettert. I tillegg er divisjonen belastet med en kostnad på 1,7 mill kr som følge av at avregningsutvalget har besluttet å redusere ISF-refusjoner til divisjonen på 1,7 mill kr etter revisjon av DRG-koding for I hovedsak gjelder dette koding av pasientbehandling tilknyttet søvnutredninger. Prognose for driftsresultat i 2015 settes til minus 13 mill kr. Budsjettert krav til inntekter vurderes som moderat i desember. Samlet sett forventes divisjonen å få inntekter som ligger ca 24 mill kr høyere enn budsjettert og lønnskostnader inkludert innleie som ligger ca 28 mill kr høyere enn budsjettert. Divisjon Gjøvik: Resultatet for divisjon Gjøvik i november er på 1,7 mill kr. Akkumulert resultat etter november er 21,5 mill kr. Avvik inneværende måned er i hovedsak knyttet til avregningsrapporten for ISF 2014, hvor divisjon Gjøvik får en avkortning på 1,1 mill kr. Kostnaden er i sin helhet belastet regnskapet for november, og er en engangshendelse. Avvik utover dette er knyttet til lønnskostnader. Med bakgrunn i resultatet pr november, justeres prognosen til -20 mill kr for

29 6. Økonomi / finans Økonomi Resultat pr måned - divisjon Divisjon Lillehammer: Resultatet for november endte på et underskudd på 0,42 mill kr. Av dette utgjør 0,74 mill kr en korreksjon ifm avregningsrapporten for ISF Driftsmessig fikk divisjonen dermed et overskudd på 0,3 mill kr, noe som er positivt mht endringene som ble foretatt tidligere i år. Driften er ihht budsjett, ingen store avvik i november. På grunn av avregningsrapporten er prognosen justert til et underskudd på 10 mill kr i 2015, da det forventes et resultat i balanse i desember. Divisjon Medisinsk service: Divisjonen har et akkumulert resultat på -0,8 mill kr. Det har i november vært en høy aktivitet på Mikrobiologi. Dette gjenspeiler seg på varekostnader og lønn. Årsprognosen på minus 1 mill kr opprettholdes pga usikkerhet knyttet til desembermåned. Divisjon Kongsvinger: Divisjon Kongsvinger har et negativt resultat i oktober på -4,8 mill kr og et akkumulert negativt resultat på 3,8 mill kr. Avviket oppstår i hovedsak som følge av pasienttørke i november, spesielt ved Medisinsk avdeling, samt oppbemanning som følge av lovpålagte krav og som en konsekvens av nyopprettet vikarpool. Det forventes ikke effekter av vikarpool før i Det er også knyttet merkostnader til økt sykefravær i Overforbruk på varekost må sees i sammenheng med tilsvarende pluss på ISF-inntekter. Divisjonen har ikke hatt ø-hjelp pasienter, ortopedi fra AHUS i 3. tertial, dette betyr mindre inntekter på ca 3 mill kr. Dette har sammenheng med oppsigelse av avtale fra Ahus knyttet til dette. Imidlertid jobbes det med nye avtaler mot Ahus, omfanget er ikke klarlagt ennå. Prognosen settes til minus 5 mill kr. 29

30 Økonomi Resultat pr måned - divisjon 6. Økonomi / finans. Felles: På fellesområdet er det et negativt avvik mot budsjett akkumulert på -29,6 mill kr. Dette skyldes bl.a. merkostnader knyttet til pensjonskostnader som vi ikke får kompensert. Pr november utgjør dette 5,3 mill kr. Behandlingshjelpemidler har et merforbruk pr november på 16,4 mill kr (2 mill kr i november isolert). Kostnadene er overført til fellesområdet fra divisjon Medisinsk service. Pasienttransport har også et merforbruk, og det er i november overført 4 mill kr til fellesområdet. Det er også merforbruk på gjestepasienter og høykostmedisiner. Videre er det en besparelse på strøm hittil i år på 12 mill kr som er overført fra divisjon EIS. Videre er det i regnskapet pr bokført et tap vedr. salg av eiendommer på til sammen 10,3 mill kr. Tapene er relatert til salget av DPS Lena, og en andel av tap vedr. realisasjon av Hov i Land. Det er avdekket flere anleggsmidler som inngår i kostprisen på Hov, noe som vil medføre ytterligere tapsføring i desember. Dette utgjør om lag 20 mill kr i regnskapsmessig tap. Salget av Hagen behandlingssenter er ikke bokført enda. Her er det en regnskapsmessig gevinst. Selv om salget er gjennomført blir ikke eiendommen overført til kjøper før i januar 2016, og gevinsten skal da inntektsføres i

31 6. Økonomi / finans Finans TNOK Periodisk likviditetsprognose for Sykehuset Innlandet HF pr November 2015 viser avvik på TNOK fra DK ramme Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2015 Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen pr september er på 116,2 mill kr. De blå søylene viser virkelige tall. Den blålilla linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning, og den røde linjen driftskredittrammen for

32 6. Økonomi / finans Investeringer Investeringer per kategori MNOK Bygg & anlegg IKT MTU Andre B2014 F2014 BHiÅ B2015 RHiÅ E2015 Investeringer per kategori RHiÅ BHiÅ Avvik E2015 B2015 Avvik Bygg & anlegg IKT MTU Andre Sum

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober 2015 Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september 2015 Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi februar 2016 Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Februar 2015 Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mars Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mars Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi mars 2016 Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mai Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mai Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi mai 2016 Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2017 Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2018 Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september 2017 Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi juli Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi juli Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2016 Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Ledelsesrapport juli Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport juli Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport juli 2014 Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober 2017 Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai 2017 Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2018 Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport september 2014 Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november 2017 Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai 2018 Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September 2016 Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6.

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Månedsrapport. Aktivitet, bemanning og økonomi juni Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Aktivitet, bemanning og økonomi juni Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Aktivitet, bemanning og økonomi juni 2016 Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold Statusbilde Aktivitet Bemanning Økonomi 2 Statusbilde 2. Statusbilde DRG-poeng

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober 2016 Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport september 2013 Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar 2018 Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli 2018 Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2017 Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport november 2013 Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli 2017 Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2018

Styresak Driftsrapport januar 2018 Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Økonomirapport nr Helse Nord

Økonomirapport nr Helse Nord Økonomirapport nr. 10-2008 Helse Nord Økonomi Resultat i oktober Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Månedsrapport mai 2019

Månedsrapport mai 2019 Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer