Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF"

Transkript

1 Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september 2015 Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2

3 1. Oppsummering Oppsummering september 2015 Kvalitet Ventetid 63 Fistbrudd 2,1 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ Årsestimat Årsbudsjett Avvik Aktivitet DRG poeng "Sørge for" (Dag, døgn og poliklinikk) Utført i eget HF Polikliniske konsultasjoner Somatikk VOP BUP TSB Bemanning Brutto månedsverk Innleie helsepersonell (tall i 1000) Overtid og eksrahjelp (tall i 1000) Sykefravær (tall i 1000) Sykefravær i % 7,5 % Økonomi Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat Resultat

4 2. Statusbilde Statusbilde DRG-poeng - utført i eget HF DRG-poeng "sørge for" Driftsinntekter 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Bud avvik 2015 Nullinje Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Polikliniske konsultasjoner (PHV) Budsjettavvik i prosent hittil i år Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den rød linjen viser null avvik mot budsjett. DRG-poeng «sørge - for ansvaret»: DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs knyttet til all behandling for pasienter fra HSØ. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøp fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn og poliklinikk. 4

5 3. Kvalitet Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 SI totalt Somatikk PHV voksen PHV BUP PHV TSB Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet (både med og uten rett) i september var 67,7 dager, dvs. ingen økning fra august. Ventetiden for somatikk var 68,4 dager, ca. 4 dager kortere enn samme måned i fjor. For voksenpsykiatri var gjennomsnittlig ventetid 53,1 dager, og for TSB var gjennomsnittlig ventetid på 34,6 dager i september. Det er en positiv utvikling av ventetider innen både voksenpsykiatri og rus, noe som kan tyde på at tiltakene med å øke antallet konsultasjoner pr. behandler pr. dag gir effekt. Dette er våre interne tall. 5

6 3. Kvalitet Andel fristbrudd 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 SI totalt Somatikk PHV voksen PHV BUP PHV TSB Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i september på 1,7 % for SI samlet (59 pasienter). Fristbrudd for ventende var 1,0 % (60 pasienter). Kapasitetsutfordringene med ubesatte stillinger innen nevrologi kommer nå til syne med en økning i antall fristbrudd (12 i september). 6

7 3. Kvalitet Det skal normalt ikke være korridorpasienter Divisjon Avd Andel KorrPas Gjøvik 2,0 % Totalt 1,8 % 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % Totalt 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 0,0 % sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 periode Innen somatikk er 0,8 % av døgnoppholdene i registrert som korridorpasienter i september. Nivået har holdt seg lavere etter at det er åpnet pasienthotell ved en av divisjonene som hadde flest korridorpasienter (Lillehammer). Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern. 7

8 3. Kvalitet Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Divisjon - Avd Andel direkte time Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle divisjoner 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % apr 14 mai 14 jun 14 jul 14 aug 14 sep 14 okt 14 nov 14 des 14 jan 15 feb 15 mar 15 apr 15 mai 15 jun 15 jul 15 aug 15 sep 15 Mnd År Andel av pasienter som har mottatt bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev for september er 68 % (spredning 58% 88%). Direkte time har vært tema i alle divisjonsledermøter nå i høst, og viktigheten er videre tatt opp etter kravet i tilleggsdokumentet for OBD om 6 måneders planleggingshorisont. 8

9 3. Kvalitet 100 prosent av epikrisene skal være sendt ut innen syv dager etter utskrivning 100 % Epikrisertid < 7 dager 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 Somatikk VOP BUP TSB Andelen epikriser innen 7 dager var 87 % innen somatikk i september, og 90 % for psykisk helsevern totalt, hvorav VOP var 88 %, BUP 94 % og rus 86,5 %. Det har vært en forbedring av andelen epikriser sendt innen 7 dager innen TSB etter sommeren. 9

10 3. Kvalitet Nøkkeltall på foretaksnivå Nøkkeltall på foretaksnivå Siste måned Gjennomsnitt hittil i år Pasienten opplever ikke fristbrudd SI samlet 1,7 % 2,1 % Andel fristbrudd somatikk 1,8 % 2,2 % Andel fristbrudd PHV voksen 0,0 % 1,1 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 1,4 % 0,5 % Andel fristbrudd TSB 0,0 % 0,9 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 68,0 % 67,2 % Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager SI Samlet Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen Ventetid PHV barn og unge Ventetid TSB Epikrisetid < 7 dager Epikrisetid somatikk 87 % 87 % Epikrisetid PHV voksen 88 % 88 % Epikrisetid PHV barn og unge 94 % 89 % Epikrisetid TSB 87 % 82 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Korridorpasienter - somatikk 0,8 % 0,8 % Kilde: interne data fra SI Mål 10

11 3. Kvalitet Nøkkeltall pr divisjon Nøkkeltall pr divisjon - september Elverum- Hamar Gjøvik Lillehammer Hab-Rehab Psykiatri Kongsvinger Tynset Mål Pasienten opplever ikke fristbrudd Andel fristbrudd somatikk Andel fristbrudd PHV voksen Andel fristbrudd PHV barn og unge Andel fristbrudd TSB Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen Ventetid PHV barn og unge Ventetid TSB 1,3 % 0,7 % 3,0 % 4,9 % 4,1 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 61,0 % 69,0 % 63,0 % 58,0 % 77,0 % 85,0 % 82,0 % Epikrisetid < 7 dager Epikrisetid 83 % 93 % 90 % 68 % 90 % 87 % 91 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Korridorpasienter 0,6 % 0,7 % 1,6 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % Kilde: interne data fra SI 11

12 3. Kvalitet Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Resultat pr mnd og akkumulert (korrigert for pensjon) Hele tusen Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk Måned Etter utgangen av september har SI et positivt resultat på 40,7 mill kr, som er -11,8 mill kr etter budsjett. I budsjettet for 2015 er det budsjettert med et overskudd på 70 mill kr. Prognosen er etter 2. tertial redusert til 50 mill kr. Positivt økonomisk resultat i driften i 2015 vil bli benyttet til investeringer innenfor medisinsk teknisk utstyr, bygg, IKT og annet. 12

13 4. Aktivitet Aktivitet Døgn, dag og poliklinikk Sep 2015 Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett Budsjett Avvik i % Faktisk avvik avvik prosent Estimat Avvik % HiÅ 2014 Endring % Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,7 % ,6 % ,6 % ,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,7 % ,5 % ,0 % ,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,5 % ,1 % ,9 % ,4 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,0 % ,2 % ,6 % ,0 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,6 % ,3 % ,0 % ,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,4 % ,4 % ,1 % ,9 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,1 % ,3 % ,9 % ,1 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,4 % ,3 % ,7 % ,5 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,7 % ,2 % ,3 % ,7 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,7 % ,3 % ,8 % ,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,1 % ,9 % ,4 % ,2 % Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Antall utskrivninger døgnbehandling ,3 % ,6 % ,4 % ,9 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,1 % ,4 % ,6 % ,2 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,7 % ,6 % ,2 % ,5 % 13

14 Aktivitet Aktivitet DRG-poeng «sørge for» -ansvaret Totalt antall DRG- poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht "sørge for"- ansvaret ,3% -0,7% 0,5% 0,6% 0,0% 0,4% 0,2% 0,2% 0,4% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des B 2015 F 2013 F 2014 F 2015 Sykehuset Innlandet HF Sep Denne periode Hittil i år Årsest. vs årsbud vs 2015 Budsjettavviavvik Budsjett- Endring % Faktisk % Estimat Avvik % HiÅ % DRG-poeng pasientbehandling Døgnbehandling ,7% ,5% ,1% ,1% Dagbehandling ,4% ,4% ,7% ,1% Poliklinisk virksomhet ,9% ,0% ,4% ,8% Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret ,2% ,4% ,7% ,9% DRG-poeng dyre biologiske legemidler ,4% ,5% ,8% ,7% DRG-poeng kreftlegemidler ,6% ,1% ,0% Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret ,9% ,4% ,5% ,1% 14

15 Aktivitet Aktivitet utført i eget helseforetak - DRG-poeng per divisjon (hittil i år) 4. Aktivitet Hittil i år 2015 vs 2014 Radetiketter Budsjett Faktisk Budsjett avvik Avvik DRG i % 2014 Endring Endring % B01 Elverum / Hamar % ,3 % B02 Gjøvik % ,2 % B03 Lillehammer % ,1 % B05 Hab/Rehab % ,5 % B10 Kongsvinger % ,0 % B20 Tynset % ,0 % Totalt ,4 % ,2 % Tallene for divisjonene inngår både sørge for -ansvaret og gjestepasienter. DRG-poeng knyttet til biologiske legemidler og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Døgnbehandling) er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet. DRG poeng i september knyttet til stråleenheten ved divisjon Gjøvik er ikke med i tabellen over, og utgjør ca. 50 poeng. Faktisk avvik er dermed ca. 450 poeng akkumulert. Dette er hensyntatt i regnskapet. Divisjonene ligger 321 DRG-poeng etter plantall pr september. Dette er ikke inkludert etterkoding knyttet til DRG som divisjonene legger inn i regnskapet pr september. Tar vi hensyn til dette er divisjonene 55 DRG-poeng foran plantall. Divisjon Elverum/Hamar har behandlet flere døgnpasienter og hatt flere polikliniske konsultasjoner enn budsjettert etter september og flere enn i tilsvarende periode i I forhold til planlagt nivå er det spesielt Kirurgisk avdeling på Hamar som har et høyt aktivitetsnivå. Dette skyldes blant annet stor og god utnyttelse 15 av investeringen i operasjonsrobot. Divisjon Kongsvinger ligger også foran plantall. Øvrige divisjoner ligger noe etter plantall pr september.

16 Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Faktisk «Den gyldne regel» Poliklinikk - alle tjenesteområder 4. Aktivitet Sep 2015 Hittil i år Årsest. mot årsbud. HiÅ Budsjett Avvik i Budsjett Avvik i Avvik i Faktisk Estimat Budsjett Avvik HiÅ 2014 Endring avvik prosent avvik prosent prosent Avvik i prosent Somatikk ,0 % ,2 % ,6 % ,0 % VOP ,4 % ,3 % ,7 % ,5 % BUP ,1 % ,9 % ,4 % ,2 % TSB ,7 % ,6 % ,2 % ,5 % En av føringene fra HSØ i 2015 er at det skal være større vekst innen psykiatri og rus enn innen somatikk. Det er i budsjettet til divisjon psykisk helsevern lagt opp til en meget stor aktivitetsvekst innen polikliniske konsultasjoner i Dette viser seg å være for ambisiøst. Det ble budsjettert med aktivitet i alle budsjetterte stillinger i poliklinikkene. Det har i gjennomsnitt vært 6,3 % ledige stillinger i poliklinikkene så langt i år. Hovedårsakene til lavere poliklinisk aktivitet er derfor ledige stillinger i poliklinikkene samt at divisjonen ikke har nådd budsjettert produktivitet pr behandler. Det ble i budsjettet lagt opp til en sterk økning i produktiviteten. Aktiviteten har økt sammenlignet med fjoråret på alle områder, men ikke så mye som budsjettert. Det er i prognosen forutsatt at divisjonen får samme utvikling i aktiviteten som i fjor. For døgnbehandling er det mindre avvik i aktiviteten. I prognosen forutsettes det at aktiviteten vil få samme utvikling som i fjor. Avdeling for TSB har fått noe lavere aktivitet som følge av flytting av Familieenheten fra Hov i Land til Reinsvoll og noe lavt belegg i starten på året. Sammenlignet med fjoråret er det en større aktivitetsvekst innen psykisk helsevern og rus enn somatikk. 16

17 5. Bemanning Bemanning Brutto månedsverk Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. (Fast ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen). Bemanningstallet for SI totalt for september måned ligger 215 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Under ett viser månedene januar - september bemanningstall som i gjennomsnitt ligger 116 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene for månedene januar - september et forbruk som i gjennomsnitt ligger 123 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. For foretaket har vi målt i % et avvik på 1,56% mellom faktiske og budsjetterte brutto årsverk hittil i T.O: Tallene for oktober foreligger og de viser et bemanningsavvik på 23 brutto månedsverk lavere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Sett under ett viser månedene januar - oktober bemanningstall som i gjennomsnitt ligger 102 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. Når vi sammenligner bemanningstallene i 2015 med fjorårets 17 tall, viser årets tall for oktober måned at bemanningen i noe større grad enn i fjor er tilbake på nivået for månedene forut for august og september.

18 5. Bemanning Bemanning månedsverk pr divisjon Denne perioden Hittil i år (snitt) Hiå (snitt) Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Endring %-vis endring Stab ,5 % Elverum-Hamar ,3 % Gjøvik ,9 % Lillehammer ,1 % PHT ,1 % Hab/Rehab ,2 % Med. Service ,4 % Psykisk helsevern ,1 % Eiendom og Intern service ,5 % Kongsvinger ,3 % Tynset ,6 % Sykehuset Innlandet ,1 % 18

19 5. Bemanning Bemanning Lønnskostnader/innleie helsepersonell TNO Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon og innleie per måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des I diagrammet vises besparelse på lønnskostnader som negativt budsjettavvik. Merforbruk på innleie vises som rød søyler i diagrammet Budsjettavvik lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) Budsjettavvik innleie 19

20 5. Bemanning Sykefravær Status: Sykefraværsprosenten for august 2015 er beregnet til 6,0%. Dette er samme nivå som august i fjor. Eventuelle tiltak: Det jobbes systematisk med IA-arbeidet og Helsefremmende arbeidsplasser. Se tertialrapporten for 2. tertial for en nærmere beskrivelse og status rundt IA-arbeidet i foretaket. 20

21 5. Bemanning Sykefravær pr divisjon Sykefravær Divisjon aug.15 aug.14 aug.13 Hittil i år Hittil i år Hittil i år Stab 3,4 % 3,7 % 3,7 % 3,5 % 3,6 % 4,2 % Elverum-Hamar 5,7 % 5,3 % 5,0 % 6,9 % 6,2 % 6,1 % Gjøvik 5,2 % 5,7 % 6,8 % 7,7 % 7,4 % 7,5 % Lillehammer 5,7 % 5,9 % 6,2 % 6,4 % 7,1 % 7,4 % PHT 5,9 % 6,4 % 6,4 % 7,8 % 7,7 % 7,8 % Hab/Rehab 3,7 % 6,6 % 4,2 % 5,7 % 6,8 % 5,7 % Med. Service 5,5 % 5,3 % 4,3 % 7,0 % 6,7 % 5,8 % Psykisk helsevern 7,1 % 6,4 % 7,3 % 8,3 % 7,9 % 8,5 % Eiendom og Intern service 6,3 % 8,2 % 7,4 % 7,5 % 9,3 % 9,0 % Kongsvinger 6,8 % 4,5 % 5,5 % 7,3 % 6,4 % 6,2 % Tynset 5,2 % 7,2 % 4,9 % 6,0 % 6,8 % 5,6 % Sykehuset Innlandet 6,0 % 6,0 % 6,1 % 7,3 % 7,2 % 7,3 % 21

22 5. Bemanning Brudd på arbeidsmiljøloven For foretaket sett under ett viser antall Aml-brudd i september om lag 1400 brudd. Økningen i juli og august sammenlignet med de forutgående månedene i 2015, knyttes til ferieavvikling. Det er fortsatt fokus på tiltakene i den styrevedtatte handlingsplanen for å hindre brudd, samt oppfølging av de divisjonsvise aksjonsplanene som ble iverksatt høsten Brudd på overenskomstfestede arbeidstidsbestemmelser for leger er ikke inkludert i søylediagrammene. Det er lagt inn en bruddgrense for maks timer per dag på 13 timer. For ambulansetjenesten er bruddgrensen satt til 26,06 som en følge av normallengden på vakter. 22

23 Økonomi resultat SI totalt 6. Økonomi / finans Denne periode Hittil i år Årsetimat vs årsbudsjett Sykehuset Innlandet HF Sep Budsjett - avvik % HiÅ Budsjett - avvik % Estimat Avvik % Basisramme ,0% ,0% ,0% Kvalitetsbasert finansiering ,0% ,0% ,0% ISF-refusjoner ,9% ,4% ,5% Utskrivningsklare pasienter ,7% ,4% ,3% Gjestepasienter ,1% ,7% ,2% Salg av konserninterne helsetjenester ,3% ,1% ,4% Polikliniske inntekter ,7% ,9% ,6% Andre driftsinntekter ,6% ,5% ,8% Sum driftsinntekter ,4% ,2% ,3% Varekostnader ,9% ,4% ,8% Innleid arbeidskraft ,0% ,2% ,3% Lønnskostnader eks pensjon ,3% ,0% ,8% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,0% ,0% ,0% Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,7% ,4% ,8% Andre driftskostnader ,9% ,3% ,5% Sum driftskostnader ,7% ,4% ,5% Driftsresultat ,0% ,9% ,2% Netto finans ,5% ,4% ,0% Årsresultat

24 Økonomi resultat SI totalt 6. Økonomi / finans Overordnede kommentarer: Resultatet for september måned viser et positivt resultat på 3,8 mill kr. I forhold til budsjett for måneden, er dette 2 mill kr etter budsjettert resultat. Akkumulert pr september viser regnskapet et positivt resultat på 40,7 mill kr som er -11,8 mill kr etter budsjett. Divisjonene har et negativt resultat akkumulert pr september på -6,9 mill kr. Stab har et positivt avvik på 17,8 mill kr, av dette utgjør mindreforbruk på forskning i overkant av 8,7 mill kr. De somatiske sykehusene har et negativt avvik på -7,4 mill kr i september, og akkumulert avvik er på -23,3 mill kr. Divisjon Gjøvik har isolert i september et stort minus på -7,7 mill kr. Det er i hovedsak knyttet til lavere inntekter enn planlagt og merforbruk på lønn. Flere divisjoner melder om dyr ferieavvikling som nå kommer til uttrykk i september-regnskapet utover allerede foretatte periodiseringer. Besparelsen knyttet til redusert arbeidsgiveravgift i Glåmdalen er i sin helhet beholdt på aktuell divisjon tom september. For divisjon Kongsvinger utgjør dette pr september ca 8 mill kr. Enkelte divisjoner har fra fellesområdet fått overført til sammen 9,2 mill kr i september knyttet til ubrukte ø- hjelpsmidler i Dette er 9/12 av total besparelse på 12,4 mill kr foretaket har ifht utbetalinger til kommuner ifht ikke opparbeidede KAD-senger i Elverum/Hamar har fått overført 6,2 mill kr, Lillehammer 0,4 mill kr, Tynset 1,5 mill kr, HabRehab 0,5 mill kr og Medisinsk Service 0,5 mill kr. Resterende beløp på 3,2 mill kr vil bli inntektsført resten av året. 24

25 Økonomi resultat SI totalt 6. Økonomi / finans Hovedforklaring til de vesentligste avvik følger under: ISF- refusjoner Isolert i september er det et positivt avvik på 3,5 mill kr knyttet til ISF-refusjoner. Akkumulert er foretaket 5,7 mill kr bedre enn budsjett. Det er divisjon Elverum/Hamar som har det største positive avviket (+15,6 mill kr). Divisjon Kongsvinger har også et positiv avvik i forhold til budsjett (+4,2 mill kr). Øvrige divisjoner har et negativt avvik, på til sammen 14 mill kr. Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) Divisjon psykisk helsevern har en betydelig svikt i gjestepasientinntekter. Akkumulert er divisjonen 11,7 mill kr etter budsjett pr september. Videre er det innen somatikk en positiv avvik mot budsjett på 4,8 mill kr. Varekostnad og gjestepasientkostnader Kjøp av offentlige helsetjenester under varekostnader og gjestepasientutgifter må sees i sammenheng. Varekostnader totalt har et negativt avvik på 34 mill kr pr september. Gjestepasientkostnader og kjøp av offentlige helsetjenester har et positivt avvik på 19,9 mill kr pr september. Varekostnader knyttet til aktiviteten har et merforbruk på 54 mill kr. Dette er i hovedsak knyttet til de somatiske divisjonene, i tillegg til Medisinsk Service. I tillegg er det et merforbruk på dyre biologiske legemidler som ligger på fellesområdet. Det har de senere årene vært en relativ stor økning i kostnader knyttet til kreftlegemidler og H-resepter, kostnadene ser ut til å øke ytterligere i Kostnadsøkningen er bare delvis budsjettert og finansiert. Innleid arbeidskraft Det er et negativt avvik på innleie pr september på 17,2 mill kr. Dette er i hovedsak knyttet til divisjon Psykisk helsevern. Årsaken skyldes vakante stillinger. Lønnskostnader eks pensjon Det er positivt avvik ift budsjett på lønnsområdet på 33,1 mill kr. Dette må delvis ses i sammenheng med merforbruket på innleie. Flere av divisjonene har besparelser på lønnsområdet. Divisjon 25 psykisk helsevern har det største positive avviket, 28,8 mill kr. Tilsvarende har divisjonen et negativt avvik på 10,9 mill kr på innleie.

26 6. Økonomi / finans Endring i årsestimat pr divisjon 2015 Estimat - resultat jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Stab Elverum-Hamar Gjøvik Lillehammer PHT Hab/Rehab Med. Service Psykisk helsevern Eiendom og Intern service Kongsvinger Tynset Felles Sykehuset Innlandet SI har i 2015 et positivt budsjett på 70 mill kr. Foretaket har etter august justert ned sin årsprognose til 50 mill kr. Dette på bakgrunn av følgende vurdering: Divisjonene og stabsområdet har rapportert en prognose på til sammen 8,5 mill kr i pluss. Fellesområdet har en prognose på 41,5 mill kr i pluss. Dette skyldes hovedsakelig følgende endringer i forhold til budsjett: Merkostnader knyttet til pensjonskostnader som vi ikke får kompensert, 5,8 mill kr. Økning i konserninterne og eksterne gjestepasientkostnader, anslått et merforbruk i 2015 på ca. 10 mill. kr. Betydelig økning i behandlingshjelpemidler hittil i år, pr september er det et merforbruk på 12,2 mill kr. Merforbruk for året anslås til ca. 14 mill. kr. Reduksjon i strømkostnader på om lag 10 mill kr. 26

27 6. Økonomi / finans Økonomi Resultat pr september- divisjon Tabellen under viser en oversikt over resultatet pr september pr divisjon. Divisjon Denne periode Resultat hittil i år Årsbusdjett Årsprognose Resultat Budsjett Avvik Relativt Relativt Resultat Budsjett Avvik avvik % avvik % B00 Stab SI HF ,9 % ,2 % B01 Elverum / Hamar ,3 % ,1 % 0 B02 Gjøvik ,8 % ,4 % B03 Lillehammer ,2 % ,4 % B04 Prehospitale tjenester ,5 % ,0 % B05 Hab/Rehab ,6 % ,4 % 0 B07 Med service ,6 % ,5 % B08 Psykiatri ,4 % ,0 % 0 B09 Eiendom og Internservice ,9 % ,4 % B10 Kongsvinger ,6 % ,0 % 0 B20 Tynset ,5 % ,7 % 902 B90 Felles SI HF ,0 % ,3 % Resultat ,3 % ,2 %

28 . Kommentarer til enkelte divisjoner: Økonomi Resultat pr måned - divisjon 6. Økonomi / finans Stab: Akkumulert resultat pr september er på +17,8 mill kr. Av dette utgjør forskning + 8,7 mill kr. Prognosen for stabsområdet settes til 14,4 mill kr. Det er forventet en økning i antall stipendiater på forskning utover det som er planlagt. Divisjon Elverum/Hamar: Driftsresultatet i september er på 1,3 mill kr. Det er bokført lønnskostnader som gjelder arbeidet tid i juli og august utover beregnet og periodisert nivå. Dette gir et driftsresultat på ca minus 4 mill kr. Som følge av tilførsel av midler fra ubenyttede midler til ø-hjelp senger i kommunene på 4,3 mill kr mer enn budsjettert har divisjonen et lite positivt resultat etter september på 0,6 mill kr. Personalkostnadene i perioden juni til september er 8,5 % høyere enn i samme periode i I budsjettet ble det lagt til grunn en vekst på 4,5 %. Mesteparten av kostnadsøkningen gjelder variabel lønn tilknyttet sommerferieavviklingen. Divisjonen setter fortsatt prognosen til 0 til tross for tilførsel av over 4 mill kr i friske ø-hjelp penger. Årsaken til dette er at personalkostnadene i gjennom sommerperioden er høyere enn budsjettert. Divisjon Gjøvik: Resultatet for divisjon Gjøvik i september er på 7,7 mill kr. Dette skyldes en kombinasjon av mindre inntekter knyttet til døgnbehandling, og merforbruk på variabel lønn og vikarer. Merforbruket på variabel lønn er i hovedsak knyttet til leger, men det er også noe merforbruk på sengepostene. Noe sykefravær på legesiden kan forklare deler av avviket, men divisjonen har satt i gang et arbeid med å analysere nivået på lønnskostnader i ferieperioden. Det er et stort etterslep på refusjon fra NAV, men det er vanskelig å anslå divisjonens andel av dette. I tillegg har det i perioden påløpt vesentlige kostnader knyttet til enkeltpasienter. Akkumulert resultat etter september er 17,7 mill kr. Med bakgrunn i tiltak med planlagt effekt i 4. kvartal 2015, settes årsprognosen til - 15 mill kr. 28

29 6. Økonomi / finans Økonomi Resultat pr måned - divisjon Divisjon Lillehammer: Regnskap for september viser et positivt resultat på 0,1 mill kr og akkumulert underskudd på 8,4 mill kr. Årsaken til det positive avviket tilskrives langsiktig jobbing med tiltak, en tilbakeføring av Ø-hjelpsmidler på ca 0,4 mill kr i september, samt en god planlegging av sommerferieavviklingen. Dette ga færre vakansvakter i legeturnusen enn tidligere år. Effekten av etableringen av Pasienthotellet vises også i september. Til tross for at det ble åpnet i mai, er september den første måneden med «normal» drift. Til tross for positive resultat de siste månedene, opprettholdes prognosen på et underskudd på 8 mill kr. Divisjon Psykisk helsevern: Divisjonen er omtrent i balanse pr september. Salg av konserninterne gjestepasientinntekter er 11,7 mill kr lavere enn budsjett. Det er svikt i inntekter både for VOP og TSB, men er størst for TSB. Svikt i polikliniske inntekter på 5,6 mill kr (8,3 %) skyldes ledige behandlerstillinger (6,3 %) og for lav aktivitet pr behandler pr dag. Sparte lønnskostnader på ledige stillinger er større en den tilhørende inntektssvikten. Kostnader til innleie av spesialister er 10,9 mill kr høyere enn budsjett. Dette skyldes innleie av spesialister pga ledige stillinger og må sees i sammenheng med lavere lønnskostnader enn budsjett. Lønnskostnader er 28,8 mill kr lavere enn budsjett. Dette skyldes ledige stillinger. Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasientutgifter) er 4,1 mill kr høyere enn budsjett. Utviklingen går dermed på dette område motsatt vei i forhold til inntektssiden. Divisjonen regner med å komme ut med et resultat på 0. I prognosen er det innarbeidet en stor svikt i konserninterne gjestepasientinntekter. Det forutsettes også at utviklingen for polikliniske inntekter fortsetter. På kostnadssiden forutsettes det at utviklingen så langt i år fortsetter. Felles: På fellesområdet er det et negativt avvik mot budsjett akkumulert på -22,6 mill kr. Dette skyldes bl.a. merkostnader knyttet til pensjonskostnader som vi ikke får kompensert. Pr september utgjør dette 4,4 mill kr. Videre er det en besparelse på strøm hittil i år på 8,5 mill kr som er overført fra divisjon EIS. Behandlingshjelpemidler har et merforbruk pr september på 12,2 mill kr. Kostnadene er overført til fellesområdet fra divisjon medisinsk service. Økningen i kostnader knyttet til konserninterne gjestepasienter har flatet noe ut i september. 29

30 6. Økonomi / finans Finans TNOK Periodisk likviditetsprognose for Sykehuset Innlandet HF pr September 2015 viser avvik på TNOK fra DK ramme Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2015 Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen pr september er på 264 mill kr. De blå søylene viser virkelige tall. Den blålilla linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning, og den røde linjen driftskredittrammen for

31 6. Økonomi / finans Investeringer Investeringer per kategori MNOK Bygg & anlegg IKT MTU Andre B2014 F2014 BHiÅ B2015 RHiÅ E2015 Investeringer per kategori RHiÅ BHiÅ Avvik E2015 B2015 Avvik Bygg & anlegg IKT MTU Andre Sum

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober 2015 Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november 2015 Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi februar 2016 Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Februar 2015 Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport juli Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport juli Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport juli 2014 Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mars Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mars Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi mars 2016 Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mai Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mai Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi mai 2016 Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2017 Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2018 Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi juli Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi juli Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2016 Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september 2017 Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober 2017 Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport september 2014 Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai 2017 Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2018 Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September 2016 Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai 2018 Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november 2017 Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport september 2013 Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Månedsrapport. Aktivitet, bemanning og økonomi juni Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Aktivitet, bemanning og økonomi juni Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Aktivitet, bemanning og økonomi juni 2016 Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold Statusbilde Aktivitet Bemanning Økonomi 2 Statusbilde 2. Statusbilde DRG-poeng

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober 2016 Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli 2018 Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar 2018 Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport november 2013 Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2017 Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli 2017 Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT FOR JULI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT FOR JULI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 29.08.18 SAK NR 064 2018 MÅNEDSRAPPORT FOR JULI 2018 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juli 2018 til orientering, og ser meget alvorlig på den negative

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Månedsrapport mai 2019

Månedsrapport mai 2019 Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2018

Styresak Driftsrapport januar 2018 Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018 Møtedato: 14.desember 2018 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arkivnr: 2018/200 Økonomisjef Tove Lyngved Mo i Rana, 13.desember 2018 Styresak 97-2018 Virksomhetsrapport pr. november 2018 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer