Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF"

Transkript

1 Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november 2017 Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi / Finans 7. Innkjøp 2

3 Oppsummering november Oppsummering Kvalitet Ventetid 50 Fristbrudd 1,6 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ Årsestimat Årsbudsjett Avvik Aktivitet DRG poeng Døgn, dag og poliklinikk iht. "sørge for" - somatikk DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - VOP DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - BUP DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - TSB Polikliniske konsultasjoner Somatikk VOP BUP TSB Bemanning Brutto månedsverk (hittil i år - snitt) Lønn til fast ansatte (tall i 1000) Innleie helsepersonell (tall i 1000) Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000) Sykepengerefusjoner (tall i 1000) Sykefravær i % 7,5 % Økonomi Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat Resultat

4 Statusbilde 2. Statusbilde ISF-poeng "sørge for" (somatikk) Polikliniske konsultasjoner (somatikk) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Driftsinntekter 5% 0% -5% -10% -15% -20% Polikliniske konsultasjoner (PHV) Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Månedsverk Bud avvik 2017 Nullinje Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den rød linjen viser null avvik mot budsjett. DRG-poeng «sørge for»: DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs knyttet til all behandling for pasienter fra HSØ. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøp fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn og poliklinikk. 4

5 Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager (45 for Divisjon psykisk helsevern) Gjennomsnittlig ventetid 3. Kvalitet des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17 jul.17 aug.17 sep.17 okt.17 nov.17 SI totalt Somatikk PHV voksen PHV BUP PHV TSB Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet i november var 51 dager. Ventetiden for somatikk var 51 dager. For voksenpsykiatri var gjennomsnittlig ventetid 40 dager, og for TSB var gjennomsnittlig ventetid på 33 dager i november. Det er registrert noen langtidsventende (30), dette er dog ikke reelle langtidsventende men feilregistreringer av pasienter som er overført fra andre foretak for oppfølging/kontroll etter at helsehjelp er startet. 5

6 Pasienten opplever ikke fristbrudd Andel fristbrudd 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17 jul.17 aug.17 sep.17 okt.17 nov.17 SI totalt Somatikk PHV voksen PHV BUP PHV TSB 3. Kvalitet Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i november på 1,5 % for SI samlet (117 pasienter). Fristbrudd for ventende var 1,1 % (156 pasienter). Dette er en ytterligere nedgang fra forrige måned og ligger nå på samme nivå som før sommeren. Det er fortsatt fagområdene fordøyelsessykdommer, øyesykdommer og fysikalsk medisin og rehabilitering som har de største utfordringer, men det er en forbedring innenfor alle områdene siste måned. 2 pasienter er meldt til HELFO i november, ingen av disse er i behandling via HELFO. 6

7 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Divisjon - Avd Andel direkte time Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 3. Kvalitet Alle divisjoner 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % nov 16 des 16 jan 17 feb 17 mar 17 apr 17 mai 17 jun 17 jul 17 aug 17 sep 17 okt 17 Mnd År Sist oppdatert: :08: Andel av pasienter som har mottatt bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev for oktober er 82 %, samme som forrige måned. Rapportering av denne indikatoren ligger en måned på etterskudd, med måletidspunkt den 15. i måneden. 7

8 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 3. Kvalitet Avd Divisjon Andel KorrPas (Alle) 2,0 % Totalt 1,8 % 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % Totalt 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 0,0 % des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17 jul.17 aug.17 sep.17 okt.17 nov.17 periode Innen somatikk er 1 % av døgnoppholdene registrert som korridorpasienter i november. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern. 8

9 100 prosent av epikrisene skal være sendt ut innen syv dager etter utskrivning 3. Kvalitet 100 % Epikrisertid < 7 dager 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17 jul.17 aug.17 sep.17 okt.17 nov.17 Somatikk VOP BUP TSB Hab/Rehab Somatikk i grafen er inkludert Habilitering og rehabilitering. Andelen epikriser sendt ut innen 7 dager var 84 % innen somatikk i oktober, 65 % innen habilitering-rehabilitering og 77 % for psykisk helsevern VOP 76 %, BUP 82 % og TSB (rus) 74 %. Hab-reehab har blitt spesifisert for å kunne følges opp, ellers ingen særskilt oppmerksomhet på denne indikatoren. 9

10 Pakkeforløp for kreft 3. Kvalitet NB! Ulik skala på y-aksen 10

11 Pakkeforløp for kreft med./kir behandling 3. Kvalitet NB! Ulik skala på y-aksen 11

12 Nøkkeltall på foretaksnivå 3. Kvalitet Nøkkeltall på foretaksnivå Siste måned Gjennomsnitt hittil i år Pasienten opplever ikke fristbrudd SI samlet 1,5 % 1,6 % Andel fristbrudd somatikk 1,5 % 1,6 % Andel fristbrudd PHV voksen 0,7 % 0,3 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 1,0 % 2,6 % Andel fristbrudd TSB 4,2 % 1,0 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev* 82,0 % 82,0 % Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager (45 for DPH) SI Samlet Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen Ventetid PHV barn og unge Ventetid TSB Epikrisetid < 7 dager Epikrisetid somatikk 84 % 86 % Epikrisetid PHV voksen 76 % 80 % Epikrisetid PHV barn og unge 82 % 84 % Epikrisetid TSB 74 % 86 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Korridorpasienter - somatikk 1,0 % 1,0 % Kilde: interne data fra SI Mål 12

13 Nøkkeltall pr divisjon 3. Kvalitet Nøkkeltall pr divisjon - november 2017 Elverum - Hamar Gjøvik - Lillehammer Hab-Rehab Psykiatri Kongsvinger Tynset Pasienten opplever ikke fristbrudd Andel fristbrudd somatikk 1,6 % 1,4 % 7,6 % 0,7 % 1,2 % Andel fristbrudd PHV voksen 0,7 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 1,0 % Andel fristbrudd TSB 4,2 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev * 80,0 % 85,0 % 87,0 % 87,0 % 77,0 % 79,0 % Mål Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager (45 for DPH) Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen 40 Ventetid PHV barn og unge 47 Ventetid TSB 33 Epikrisetid < 7 dager Epikrisetid 80 % 88 % 65 % 77 % 82 % 89 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Korridorpasienter 1,0 % 1,3 % 0,2 % 0,2 % Kilde: interne data fra SI * Tallene gjelderfor oktober 13

14 Bemanning - Brutto månedsverk 4. Bemanning Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. (Fast ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen). 14

15 Bemanning månedsverk pr divisjon 4. Bemanning 15

16 Bemanning Lønnskostnader/innleie helsepersonell TNOK Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon og innleie per måned 4. Bemanning I diagrammet vises besparelse på lønnskostnader som negativt budsjettavvik Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) Budsjettavvik innleie Merforbruk på innleie vises som positivt budsjettavvik i tabellen og som rød søyler i diagrammet. Denne periode Hittil i år Årsetimat vs årsbudsjett Sykehuset Innlandet HF Budsjett - Budsjett - Faktisk Budsjett % Faktisk Budsjett avvik avvik % Estimat Avvik % Lønn til fast ansatte ,7% ,6% ,4% Overtid og ekstrahjelp ,5% ,5% ,4% Annen lønn ,8% ,0% ,4% Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft ,0% ,1% ,0% Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) ,9% ,3% ,3% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,9% ,5% ,7% Innleid arbeidskraft ,6% ,4% ,3% 16

17 Sykefravær 4. Bemanning 17

18 Sykefravær pr divisjon 4. Bemanning 18

19 Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven 4. Bemanning 19

20 Aktivitet DRG-poeng «sørge for» -ansvaret pr november Totalt antall DRG- poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht "sørge for"- ansvaret 5. Aktivitet ,3% 0,1% 0,8% -0,7% -0,5% -0,2% -1,0% -1,0% -1,1% -1,5% -1,8% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des B 2017 F 2015 F 2016 F

21 Aktivitet DRG-poeng «sørge for» -ansvaret 5. Aktivitet Sykehuset Innlandet HF Denne periode Hittil i år Årsest. vs årsbud vs 2017 Faktisk Budsjett % Faktisk Budsjett Budsjettavvik Budsjettavvik % Estimat Budsjett Avvik % HiÅ 2016 DRG-poeng pasientbehandling Døgnbehandling ,9% ,8% ,5% ,4% Dagbehandling ,8% ,2% ,3% ,6% Poliklinisk virksomhet ,6% ,8% ,8% ,4% Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret ,8% ,8% ,1% ,4% Legemidler ,9% ,4% ,0% ,9% Nye legemidler ,6% ,1% ,0% Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret ,4% ,3% ,5% ,6% Endring % 21

22 Aktivitet - somatikk 5. Aktivitet Aktivitet utført i eget helseforetak - DRG-poeng per divisjon (hittil i år) Hittil i år 2017 vs 2016 Radetiketter Budsjett Faktisk Budsjett avvik Avvik DRG i % 2016 Endring Endring % Elverum - Hamar ,5 % ,7% Gjøvik -Lillehammer ,3 % ,9% Hab/Rehab ,7 % ,6% Kongsvinger ,5 % ,5% Tynset ,1 % ,5% Totalt ,0 % ,2% I tallene for divisjonene inngår både sørge for -ansvaret og gjestepasienter. DRG-poeng knyttet til biologiske legemidler og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Døgnbehandling) er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet. Divisjonene ligger -910 DRG-poeng etter plantall pr november. Dette er ikke inkludert etterkoding knyttet til DRG som divisjonene legger inn i regnskapet i november. Tar vi hensyn til dette er divisjonene 345 DRG-poeng etter plantall. 22

23 Aktivitet DRG-poeng Psykisk helsevern og TSB Poliklinikk 5. Aktivitet Sykehuset Innlandet HF Denne periode Budsjettavvik F 2017 B 2017 Hittil i år Budsjettavvik % F 2017 B 2017 VOP - Psykisk helsevern for voksne ,3 % ,5 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge ,5 % ,6 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi ,7 % ,8 % Sum ,8 % ,3 % % 23

24 Prioriteringsregelen Poliklinikk - alle tjenesteområder Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Faktisk nov.17 Hittil i år Årsest. mot årsbud. HiÅ Budsjett Avvik i Budsjett Avvik i Avvik i Avvik i Faktisk Estimat Avvik HiÅ 2016 Endring avvik prosent avvik prosent prosent prosent Somatikk ,4 % ,1 % ,8 % ,0 % Psykisk helsevern ,8 % ,5 % ,8 % ,3 % VOP ,7 % ,9 % ,3 % ,0 % BUP ,2 % ,1 % ,2 % ,6 % TSB ,5 % ,7 % ,8 % ,2 % 5. Aktivitet For foretaksgruppen i HSØ skal det i 2017 være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Distriktspsykiatriene sentre og psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. SI har i plantallet for 2017 tatt høyde for dette. Selv om man etter innføring av ISF for Psykisk helsevern og TSB fortsetter å rapportere antall inntektsgivende kontakter som uttrykk for aktivitet, innebærer innføringen av ISF et brudd med hva som blir regnet som aktivitet. Før innføringen av ISF rapporterte man HELFO-godkjente konsultasjoner, mens man etter innføringen rapporterer ISF-godkjente opphold. Bruddet består i hovedsak av at et ISF-godkjent opphold kan bestå av flere konsultasjoner, konsultasjoner som tidligere ble rapportert som selvstendige HELFO-godkjente konsultasjoner. Dette reduserer antall godkjente konsultasjoner. Videre består bruddet av krav til endret registrering av gruppebehandling. Etter innføringen av ISF skal hver deltaker i gruppen i hver seanse registreres med selvstendige opphold, mens man tidligere registrerte gruppekonsultasjonen kun på en av deltakerne. Dette trekker antall opphold opp. Dersom vi likevel sammenligner aktiviteten med foregående år har antall hovedtakster i poliklinikkene økt fra takster i 2016 til i 2017, som er en økning på 0,7 %. Divisjon psykisk helsevern fortsetter arbeidet med å øke produktiviteten i poliklinikkene. 24

25 Aktivitet dag, døgn og poliklinikk Alle tjenesteområder 5. Aktivitet nov.17 Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett Budsjett Avvik i % Faktisk avvik avvik prosent Estimat Avvik % HiÅ 2016 Endring % Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,7 % ,0 % ,1 % ,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,2 % ,3 % ,0 % ,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,0 % ,4 % ,1 % ,3 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,4 % ,1 % ,8 % ,0 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,4 % ,5 % ,1 % ,7 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,7 % ,9 % ,3 % ,8 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % ,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,7 % ,9 % ,3 % ,0 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,0 % ,8 % ,3 % ,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,7 % ,1 % ,2 % ,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % ,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,2 % ,1 % ,2 % ,6 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Antall utskrivninger døgnbehandling ,3 % ,1 % ,6 % ,8 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,1 % ,6 % ,2 % ,8 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,5 % ,7 % ,8 % ,2 % 25

26 Utskrivningsklare pasienter 5. Aktivitet Inntektsføring utskrivningsklare pasienter Hittil i år per november 2017 HIÅ Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ 2016 Elverum-Hamar Gjøvik - Lillehammer Kongsvinger Tynset Sykehuset Innlandet lnntektsføring vedr utskrivningsklare pasienter HIÅ - SI Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk akkumulert 2016 Faktisk akkumulert 2017 Budsjett akkumulert

27 6. Økonomi / finans Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Hele tusen Resultat pr mnd og akkumulert 2017 Resultat korrigert for endrede pensjonskostnader Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk Måned 27

28 Økonomi - Resultat Sykehuset Innlandet totalt Overordnede kommentarer november Økonomi / finans Resultatet i november er på pluss 1,7 millioner kroner, som er 5 millioner kroner etter budsjettet for denne måneden. Pr november viser regnskapet et positivt akkumulert resultat hittil i år på 58,5 millioner kroner som er 14,8 millioner kroner etter budsjett. Det er i november periodisert/avsatt for følgende forhold: Foretaket har fått avregningsutvalgets årsrapport for avregning ISF SI ble avregnet for 13,6 millioner kroner, beløpet er i sin helhet ført på fellesområdet i november. Det meste av trekket er knyttet til Divisjon Habilitering og rehabilitering. Divisjonen skal selv«betale» trekket ifht kompleks rehabilitering med tidligere oppsparte investeringsmidler. Foretaket har også mottatt ISFavregningen for 2016, dette vil bli bokført i desember-regnskapet. Trekket utgjør ca 2-3 millioner kroner, dette skal kvalitetssikres nærmere. Det er hensyn tatt i prognosen til foretaket. Det er i november periodisert inn en forventet inntekt på 14,8 millioner kroner. Dette er knyttet til forventet tilbakebetaling av for mye innbetalt og kostnadsført arbeidsgiveravgift knyttet til pensjon for 2015 og Kravet er oversendt kemneren, og det forventes utbetalt i desember Det er satt av 0,8 millioner kroner til forventet foretaksbot knyttet informasjonssikkerhet i HSØ fra Datatilsynet. 28

29 Økonomi - Resultat Sykehuset Innlandet totalt Divisjonene har pr november fått overført fra fellesområde til dekning av følgende poster: De somatiske divisjonene: Dekning av merkostnader knyttet til økt ressursbruk ifbm innføringen av nytt radiologisystem på 1,3 millioner kroner, akkumulert er beløpet på 13,8 millioner kroner. De somatiske divisjonene: Dekning av høykostmedisiner, akkumulert er beløpet på 8,8 millioner kroner. Det er ikke overført noe i november. Divisjonene har i november fått overført til sammen 5,7 millioner kroner knyttet til omstillingsmidler 2017, akkumulert er beløpet 14,9 millioner kroner. Tidligere har de somatiske divisjoner, Eiendom og internservice, divisjon Psykisk helsevern og prehospitale tjenester fått overført til sammen 31 millioner kroner som følge av besparelse på pasientreisekostnader på fellesområdet. Til sammen er det overført 68,5 millioner kroner til divisjonene per november 2017 fra fellesområdet. 29

30 6. Økonomi / finans Økonomi - Resultat Sykehuset innlandet totalt Denne periode Hittil i år Årsetimat vs årsbudsjett Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett - Budsjett - % Faktisk avvik avvik % Estimat Avvik % Basisramme ,0% ,0% ,0% Kvalitetsbasert finansiering ,0% ,0% ,0% ISF-refusjoner ,6% ,1% ,2% Utskrivningsklare pasienter ,9% ,8% ,6% Gjestepasienter ,9% ,9% ,5% Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,5% ,1% ,2% Polikliniske inntekter ,6% ,9% ,7% Andre driftsinntekter ,0% ,0% ,8% Sum driftsinntekter ,8% ,9% ,5% Varekostnader ,9% ,2% ,4% Innleid arbeidskraft ,6% ,4% ,3% Lønnskostnader eks pensjon ,9% ,3% ,3% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,9% ,5% ,7% Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,0% ,9% ,5% Andre driftskostnader ,4% ,6% ,5% Sum driftskostnader ,0% ,6% ,5% Driftsresultat ,1% ,8% ,8% Netto finans ,0% ,6% ,2% Årsresultat

31 Økonomi Resultat Sykehuset Innlandet totalt Hovedforklaring til de vesentligste avvik følger under: 6. Økonomi / finans Basisinntekter: Basisinntekter fra HSØ er redusert med 50,7 millioner kroner hittil i år. Dette som følge av reduserte pensjonskostnader. Innsatsstyrt finansiering (ISF)- refusjoner: Somatikk: ISF-refusjoner har et negativt avvik på 62,2 millioner kroner akkumulert pr november. Dette skyldes bl.a. lavere inntekter knyttet til H-resepter på fellesområdet enn budsjettert. Videre er det enkelte divisjoner som har lavere aktivitet enn planlagt. Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet (TSB): Akkumulert har foretaket et negativt avvik på - 7 millioner kroner. Dette er i hovedsak knyttet til BUP. Innen for distriktspsykiatriene sentre og sentralsykehus ser man en positiv utvikling. Varekostnader: Varekostnader har et positivt avvik på 22 millioner kroner pr november. Det er i hovedsak besparelse på medikamenter som er budsjettert på fellesområdet. Innleid arbeidskraft: Foretaket har et merforbruk pr november på - 35 millioner kroner knyttet til innleid arbeidskraft. Dette er fordelt på flere divisjoner. Lønnskostnader eks pensjon: Det er et merforbruk på lønn på - 14,6 millioner kroner pr november. De somatiske sykehusene har et merforbruk på til sammen på - 92,7 millioner kroner. Fellesområdet har et positivt avvik på 67,6 millioner kroner. Avviket er knyttet til avsatte midler til omstilling og buffer for å kompensere uforutsette kostnader i innværende år. 31

32 Årsprognose og tiltak Foretaket opprettholder årsprognosen lik budsjett på 80 millioner kroner. 6. Økonomi / finans Divisjon Resultat pr november 2017 Årsprognose 2017 Stab Elverum / Hamar Gjøvik / Lillehammer Prehospitale tjenester Habilitering/rehabilitering Medisinsk service Psykisk helsevern Eiendom og Internservice Kongsvinger Tynset Forskning Resultat/styringsfart divisjoner og stab Fellesområdet Pasientreiser/buffer Ufordelte omstillingskostnader Besparelse pensjon Gjestepasienter/medikamenter Resultat mot budsjett/årsprognose fellesområdet Budsjettert positivt resultat - fellesområdet Resultat pr oktober - Foretak Årsprognose foretak De somatiske sykehusene og divisjon Psykisk helsevern ligger an til et negativt resultat i 2017 på ca 106 millioner kroner. Det er viktig at foretaket får bremset farten for å sikre prognosen på 80 millioner kroner og redusere farten inn i

33 Økonomi Resultat pr november divisjon 6. Økonomi / finans Divisjon Denne periode Resultat hittil i år Resultat Budsjett Avvik Relativt Relativt Resultat Budsjett Avvik avvik % avvik % Stab ,4 % ,9 % Elverum - Hamar ,0 % ,4 % Gjøvik - Lillehammer ,1 % ,2 % Prehospitale tjenester ,1 % ,8 % Habilitering/rehabilitering ,7 % ,1 % Medisinsk service ,6 % ,7 % Psykisk helsevern ,9 % ,1 % Eiendom og Internservice ,6 % ,2 % Kongsvinger ,4 % ,9 % Tynset ,3 % ,7 % Felles ,1 % ,5 % Forskning ,2 % ,2 % Resultat ,7 % ,2 % 33

34 6. Økonomi / finans Økonomi Resultat pr november divisjon Kommentarer til enkelte divisjoner: Divisjon Elverum-Hamar: Divisjonen har et negativt resultat i november på 4,1 millioner kroner. Aktiviteten er høyere enn planlagt. Sengepostene har perioder med belegg på over 100 % i november. Antall utskrivningsklare pasienter til kommunene er redusert fra et høyt nivå og er nå lavere enn budsjettert. Aktiviteten koster. Divisjonen har kostnader til medikamenter og forbruksvarer som ligger 4 millioner kroner høyere enn budsjett. I tillegg er personalkostnadene inklusive innleie fra vikarbyrå 3,6 millioner kroner høyere enn budsjettert. Kostnadene for innleie fra byrå i november var 1,3 millioner kroner og skyldes i hovedsak innleie av legespesialister. Akkumulert har divisjonen et negativt resultat på 15,4 millioner kroner. Divisjonens største utfordring er at personalkostnadene samlet sett er 31 millioner kroner høyere enn budsjettert. Dette er inkludert leie fra vikar byråer på 10 millioner kroner. Hovedårsaken til avviket er variabel lønn. Nivået på personalkostnadene er også høyere enn budsjettert fordi enkelte av tiltakene som er relatert til reduksjon av personalkostnader i 2017 ikke er innfridd. Antall pasienter behandlet av divisjonen er samlet sett høyere enn planlagt. Dette gir ISF-refusjoner på ca 5 millioner kroner høyere enn budsjettert. Inntektene er ikke store nok til å dekke divisjonens kostnader slik driften i dag er strukturert og innrettet. Prognosen for 2017 settes til minus 17,5 millioner kroner. 34

35 6. Økonomi / finans Økonomi Resultat pr november divisjon Divisjon Gjøvik - Lillehammer: Resultat for divisjon Gjøvik-Lillehammer ble i november et merforbruk på 8,8 millioner kroner. 7,3 millioner kroner av dette skyldes et overforbruk på lønnsområdet, og da spesielt på variabel lønn. Inntektene er 1,8 millioner kroner foran plan i november, men varekostnadene var 3,2 millioner kroner over budsjett. Akkumulert har divisjonen nå et negativt resultat på 55,7 millioner kroner. Resultatet for Gjøvik i november er på minus 6,9 millioner kroner målt mot budsjett. Akkumulert resultat etter november er på minus 13,7 millioner kroner. Det har i november vært aktivitet på nivå med budsjett for poliklinikk og dagbehandling, men mindre aktivitet knyttet til døgnbehandling. Varekostnader har et negativt avvik på 1,3 millioner kroner i november. Det fordeler seg på både innleie, medikamenter, implantater og forbruksmateriell. Overforbruk på lønnskostnader er 3,7 millioner kroner målt mot budsjett. På Lillehammer ble resultatet på minus 1,9 millioner kroner i november. Dette er en stor bedring fra de siste månedene, og skyldes i all hovedsak høyere aktivitet på samtlige avdelinger. Lønnsavviket er fortsatt høyt, 3,6 millioner kroner over plan. Det er fortsatt en høy andel av utskrivningsklare pasienter på Lillehammer og disse er ressurskrevende. Varekostnadene har et negativt avvik på 1,9 millioner kroner, dette er en naturlig konsekvens av den høye aktiviteten. Årsprognosen for divisjon Gjøvik Lillehammer er på minus 60 millioner kroner. 35

36 6. Økonomi / finans Økonomi Resultat pr november divisjon Divisjon Psykisk helsevern: Divisjonen har et akkumulert negativt resultat på 15 millioner kroner. Hovedårsaken til merforbruket er lavere ISF-inntekter enn budsjettert, svikt i gjestepasientoppgjør innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet (TSB), høyere kostnader på omstillingsenheten enn forutsatt i budsjett,og høye kostnader på akuttpostene og sikkerhetsposten på sentralsykehusene. I tillegg til dette har driftsavtalen med Fekjær, som i budsjettet var forutsatt avviklet i 2016, gitt merkostnader på 6 millioner kroner. Divisjonen har en besparelse på 10 millioner kroner på Fritt behandlingsvalg. Helsedirektoratet har i november innført en ny grupperingslogikk knyttet til isf-inntekter som i forhold til den gamle øker ISF inntektene med 3,8 millioner kroner. Svikten i gjestepasientinntekter TSB knytter seg i hovedsak til lavere inntekter til den regionale Enheten for gravide og familie enn budsjettert. I tilknytning til dette er HSØ bedt om å øke sitt driftstilskudd. Dette er akseptert av HSØ, men først med virkning for Årsprognosen justeres til minus 17,2 millioner kroner. Divisjon Kongsvinger: Divisjonen har et negativt resultat på 0,8 millioner kroner i november. Dette skyldes endring i bruk av medikamenter knyttet til cytostatika som har gitt høye utbetalinger i november. Ellers balanserer merinntekter ISF mot overforbruk lønn. Akkumulert resultat er på minus 6,7 millioner kroner. Årsprognosen holdes på minus 7,2 millioner kroner. 36

37 Økonomi Resultat pr november divisjon 6. Økonomi / finans Divisjon Tynset: Divisjonen har et negativt resultat isolert i november på 1 million kroner, akkumulert er resultat på minus - 3,3 millioner kroner. Merforbruk på 1 million kroner skyldes merkostnader på variabel lønn (sykdom/innleie) og medikamenter. Årsprognosen justeres til minus 4,2 millioner kroner. Fellesområdet: Budsjettavviket akkumulert på fellesområdet skyldes i hovedsak: Positivt avvik knyttet til endrede pensjonskostnader. Samlet reduksjon i pensjonskostnader for Sykehuset innlandet pr oktober er på 14,5 millioner kroner. For 2017 er reduksjon av pensjonskostnader samlet på 15,8 millioner kroner. H-resepter er inntektsført etter erfaringstall fra tidligere år, samt tilbakemelding over antall DRG-poeng per oktober 2017 fra HSØ. I tillegg er det i I Prop. 21S vedtatt å inkludere de nye legemidlene til behandling av hepatitt C (Epclusa og Zepatier) i ISF-ordningen i Dette utgjør pr november ca 9 millioner kroner som foretaket har hensyntatt i regnskapet i november. Pr november ligger foretaket fortsatt noe etter budsjett på de nye legemidlene som ble overført til ISF-systemet fra Behandlingshjelpemidler har et merforbruk på til sammen 27 millioner kroner hittil i år, og 3,7 millioner kroner i november isolert. Kostnadene er overført til fellesområdet fra divisjon medisinsk service. Trenden viser en økning i kostnader de siste måneder. Dette må følges opp nærmere. Pasientreiser har en positiv utvikling fra tidligere år. Dette området er omtrent i balanse pr november. 37

38 Økonomi - Resultat pr november divisjon 6. Økonomi / finans IKT Sykehuspartner: Det er forventet et merforbruk i Pr november er det et negativt akkumulert avvik på 5,3 millioner kroner. I tillegg er følgende forhold bokført i november: Foretaket har fått avregningsutvalgets årsrapport for avregning ISF-inntekter for Sykehuset Innlandet er blitt avregnet for 13,6 millioner kroner, beløpet er i sin helet ført på fellesområdet i november. Det meste av trekket er knyttet til Divisjon Habilitering og rehabilitering. Divisjonen skal selv«betale» trekket ifht kompleks rehabilitering med tidligere oppsparte investeringsmidler. Divisjon Habilitering og rehabilitering endret praksis ifht kompleks rehabilitering i løpet av Det er derfor satt av 6,5 millioner kroner for feil kodepraksis første del av 2017 for avregning neste år. Det er i november periodisert inn en forventet inntekt på 14,8 millioner kroner. Dette er knyttet til forventet tilbakebetaling av for mye innbetalt arbeidsgiveravgift knyttet til pensjon for 2015 og Kravet er oversendt kemneren, og det forventes utbetalt i desember Det er satt av 0,8 millioner kroner til forventet foretaksbot knyttet informasjonssikkerhet i HSØ fra Datatilsynet. Årsprognosen til fellesområdet er justert til pluss 158,7 millioner kroner. Samlet for foretaket opprettholdes prognosen lik årsbudsjett på 80 millioner kroner. Det vil være usikkerhet knyttet til måloppnåelse avhengig av resultatene i divisjonene, samt årsoppgjørsavsetninger. 38

39 Finans 6. Økonomi / finans Likviditetsprognosen for Sykehuset Innlandet HF viser en utgående likviditetsreserve på MNOK TNOK Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2017 Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen i juli er på 814,9 mill kr. De blå søylene viser virkelige tall. Den blålilla linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning, og den røde linjen driftskredittrammen for

40 Investeringer 6. Økonomi / finans Investeringer per kategori MNOK Bygg & anlegg IKT MTU Andre B2016 F2016 BHiÅ B2017 RHiÅ E

41 Investeringer 6. Økonomi / finans Investeringer per kategori RHiÅ BHiÅ Avvik E2017 B2017 Avvik Bygg & anlegg IKT/MTU Andre Sum Årsaken til redusert estimat knyttet til MTU-investeringer skyldes at investering i Framtidens laboratorier ikke vil bli effektuert før i Dette skal finansieres ved finansiell leasing, men presenteres som investering i budsjettet i henhold til retningslinjer fra Helse Sør-øst RHF. 41

42 Avtalelojalitet 7. Innkjøp KPI-område KPI-krav des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17 jul.17 aug.17 sep.17 okt.17 nov.17 Faktisk kjøp på avtale 80,0 % 88,9 % 75,7 % 88,1 % 86,2 % 80,2 % 91,8 % 96,2 % 93,0 % 92,2 % 82,1 % 90,9 % 88,5 % Det er kostnadsført mer i november enn oktober, men nokså likt i kjøp fra avtaleleverandører. 42

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober 2017 Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september 2017 Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2018 Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2017 Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2018 Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai 2017 Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai 2018 Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2017 Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi februar 2016 Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar 2018 Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli 2018 Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober 2015 Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september 2015 Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november 2015 Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mai Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mai Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi mai 2016 Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2 Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi juli Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi juli Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2016 Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Februar 2015 Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli 2017 Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mars Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mars Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi mars 2016 Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September 2016 Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6.

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Aktivitet, bemanning og økonomi juni Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Aktivitet, bemanning og økonomi juni Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Aktivitet, bemanning og økonomi juni 2016 Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold Statusbilde Aktivitet Bemanning Økonomi 2 Statusbilde 2. Statusbilde DRG-poeng

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober 2016 Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport juli Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport juli Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport juli 2014 Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport september 2014 Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport september 2013 Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak. Januar 2017

Styresak. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2017 23.02.2017 Innhold

Detaljer

Månedsrapport mai 2019

Månedsrapport mai 2019 Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Økonomirapport nr Helse Nord

Økonomirapport nr Helse Nord Økonomirapport nr. 10-2008 Helse Nord Økonomi Resultat i oktober Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport november 2013 Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT FOR JULI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT FOR JULI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 29.08.18 SAK NR 064 2018 MÅNEDSRAPPORT FOR JULI 2018 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juli 2018 til orientering, og ser meget alvorlig på den negative

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2018

Styresak Driftsrapport januar 2018 Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2018 16.04.2018 1 Innhold

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Ventetid - alle tjenesteområder Dager 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 Jan 2016 Feb Mar

Detaljer