Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF"

Transkript

1 Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai 2017 Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 7. Innkjøp 2

3 Oppsummering mai Oppsummering Kvalitet Ventetid 47 Fristbrudd 1,2 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ Årsestimat Årsbudsjett Avvik Aktivitet DRG poeng Døgn, dag og poliklinikk iht. "sørge for" - somatikk DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - VOP DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - BUP DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - TSB Polikliniske konsultasjoner Somatikk VOP BUP TSB Bemanning Brutto månedsverk (hittil i år - snitt) Lønn til fast ansatte Innleie helsepersonell (tall i 1000) Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000) Sykepengerefusjoner (tall i 1000) Sykefravær i % 7,9 % Økonomi Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat Endrede pensjonskostnader utover forutsetningen Resultat

4 Statusbilde 2. Statusbilde ISF-poeng "sørge for" (somatikk) Polikliniske konsultasjoner (somatikk) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Driftsinntekter 4% 2% 0% -2% -4% -6% Polikliniske konsultasjoner (PHV) Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Månedsverk Bud avvik 2017 Nullinje Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den rød linjen viser null avvik mot budsjett. DRG-poeng «sørge for»: DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs knyttet til all behandling for pasienter fra HSØ. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøp fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn og poliklinikk. 4

5 Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager (45 dager for DPH) Gjennomsnittlig ventetid 3. Kvalitet jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 SI totalt Somatikk PHV voksen PHV BUP PHV TSB Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet i mai var 48 dager. Ventetiden for somatikk var 49 dager, 4 dager kortere enn samme måned i fjor. For voksenpsykiatri var gjennomsnittlig ventetid 44 dager, og for TSB var ventetiden på 33 dager i mai. Det var sporadiske langtidsventende over ett år (24 totalt, spredt på 14 sykdomsgrupper). 5

6 Andel fristbrudd Pasienten opplever ikke fristbrudd 5,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 SI totalt Somatikk PHV voksen PHV BUP PHV TSB 3. Kvalitet Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i mai på 1,1 % for SI samlet (82 pasienter). Fristbrudd for ventende var 0,7 % (88 pasienter). Hyppigste fristbrudd var fortsatt for fordøyelsessykdommer med 30 pasienter og øye med 15 pasienter, mens pasienter med hudsykdommer nå ble behandlet innen fristen. 6

7 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 3. Kvalitet Divisjon - Avd Andel direkte time Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle divisjoner 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % mai 16 jun 16 jul 16 aug 16 sep 16 okt 16 nov 16 des 16 jan 17 feb 17 mar 17 apr 17 Mnd År Sist oppdatert: :07: Andel av pasienter som har mottatt bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev for april er 82 % (spredning 76 96). To divisjoner ligger under 80 %. Rapportering av denne indikatoren ligger en måned på etterskudd, med måletidspunkt den 15. i måneden. 7

8 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 3. Kvalitet Divisjon Avd Andel KorrPas (Alle) 2,0 % Totalt 1,8 % 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % Totalt 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 0,0 % jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 periode Innen somatikk er 0,6 % av døgnoppholdene i pasientsystemet DIPS registrert som korridorpasienter i mai. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern. 8

9 100 prosent av epikrisene skal være sendt ut innen syv dager etter utskrivning 3. Kvalitet 100 % Epikrisertid < 7 dager 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 Somatikk VOP BUP TSB Hab/Rehab Somatikk i grafen er inkludert habilitering og rehabilitering. Andelen epikriser sendt ut innen 7 dager var 85 % innen somatikk i mai, 77 % innen habilitering og rehabilitering og 77 % for psykisk helsevern VOP 76 %, BUP 85 % og TSB (rus) 85 %. Habilitering og rehabilitering har blitt spesifisert for å kunne følges opp, ellers ingen særskilt oppmerksomhet på denne indikatoren. 9

10 3. Kvalitet Pakkeforløp for kreft (til februar tall fra Helsedirektoratet) NB! Ulik skala på y-aksen 10

11 Pakkeforløp for kreft med./kir behandling 3. Kvalitet NB! Ulik skala på y-aksen 11

12 Nøkkeltall på foretaksnivå Nøkkeltall på foretaksnivå Siste måned Gjennomsnitt hittil i år Pasienten opplever ikke fristbrudd SI samlet 1,1 % 1,2 % Andel fristbrudd somatikk 1,1 % 1,2 % Andel fristbrudd PHV voksen 0,4 % 0,3 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 0,9 % 0,9 % Andel fristbrudd TSB 3,2 % 0,6 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev* 82,0 % 83,0 % Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager (45 for DPH) SI Samlet Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen Ventetid PHV barn og unge Ventetid TSB Epikrisetid < 7 dager Epikrisetid somatikk 85 % 86 % Epikrisetid PHV voksen 76 % 80 % Epikrisetid PHV barn og unge 85 % 84 % Epikrisetid TSB 85 % 91 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Korridorpasienter - somatikk 0,6 % 1,2 % Kilde: interne data fra SI Mål 3. Kvalitet 12

13 3. Kvalitet Nøkkeltall pr divisjon Nøkkeltall pr divisjon - mai 2017 Elverum- Hamar Gjøvik Lillehammer Hab-Rehab Psykiatri Kongsvinger Tynset Pasienten opplever ikke fristbrudd Andel fristbrudd somatikk 1,0 % 1,8 % 1,3 % 1,8 % 0,4 % 0,4 % Andel fristbrudd PHV voksen 0,4 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 0,9 % Andel fristbrudd TSB 3,2 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev * 76,0 % 91,0 % 88,0 % 89,0 % 83,0 % 76,0 % 96,0 % Mål Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager (45 for DPH) Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen 44 Ventetid PHV barn og unge 50 Ventetid TSB 33 Epikrisetid < 7 dager Epikrisetid 81 % 90 % 89 % 77 % 77 % 79 % 97 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Korridorpasienter 0,5 % 0,5 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 13

14 Aktivitet 4. Aktivitet mai.17 Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett Budsjett Avvik i % Faktisk avvik avvik prosent Estimat Budsjett Avvik % HiÅ 2016 Endring % Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,6 % ,3 % ,0 % ,6 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,8 % ,7 % ,3 % ,9 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,2 % ,6 % ,0 % ,7 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,7 % ,7 % ,8 % ,2 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,8 % ,7 % ,0 % ,6 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,7 % ,1 % ,8 % ,3 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % ,0 % 0 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,6 % ,5 % ,5 % ,2 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,3 % ,1 % ,1 % ,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,9 % ,6 % ,6 % ,5 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % ,0 % ,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,8 % ,8 % ,8 % ,0 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Antall utskrivninger døgnbehandling ,8 % ,8 % ,6 % ,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,9 % ,5 % ,7 % ,3 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % ,0 % 0 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,2 % ,9 % ,8 % ,6 % 14

15 Aktivitet DRG-poeng «sørge for» -ansvaret pr mai Aktivitet Totalt antall DRG- poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht "sørge for"- ansvaret ,3% 0,1% 0,8% -0,7% -0,5% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des B 2017 F 2015 F 2016 F

16 Aktivitet DRG-poeng «sørge for» -ansvaret 4. Aktivitet Sykehuset Innlandet HF Denne periode Hittil i år 2016 vs 2017 Faktisk % Faktisk Budsjettavvik Budsjettavvik % HiÅ 2016 Endring DRG-poeng pasientbehandling Døgnbehandling ,7% ,8% ,8% Dagbehandling ,3% ,4% ,6% Poliklinisk virksomhet ,2% ,0% ,0% Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret ,7% ,5% ,6% Legemidler ,1% ,5% ,7% Nye legemidler ,4% ,7% 655 Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret ,1% ,4% ,4% % 16

17 Aktivitet DRG-poeng PHV og TSB Poliklinikk 4. Aktivitet Sykehuset Innlandet HF Denne periode F 2017 B 2017 Budsjett avvik Hittil i år % F 2017 B 2017 Budsjett avvik VOP - Psykisk helsevern for voksne ,2 % ,5 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge ,6 % ,6 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi ,2 % ,0 % Sum ,1 % ,6 % % 17

18 Aktivitet - somatikk 4. Aktivitet Aktivitet utført i eget helseforetak - DRG-poeng per divisjon (hittil i år) Hittil i år 2017 vs 2016 Radetiketter Budsjett Faktisk Budsjett avvik Avvik DRG i % 2016 Endring Endring % B01 Elverum / Hamar ,6 % ,0% B02 Gjøvik ,6 % ,0% B03 Lillehammer ,5 % ,1% B05 Hab/Rehab ,8 % ,0% B10 Kongsvinger ,9 % ,2% B20 Tynset ,9 % ,3% Totalt ,7 % ,5% I tallene for divisjonene inngår både sørge for -ansvaret og gjestepasienter. DRG-poeng knyttet til biologiske legemidler og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (døgnbehandling) er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet. Divisjonene ligger 301 DRG-poeng foran plantall pr mai. Dette er ikke inkludert etterkoding knyttet til DRG som divisjonene legger inn i regnskapet i mai. Tar vi hensyn til dette er divisjonene 518 DRG-poeng foran plantall. 18

19 Utskrivningsklare pasienter Inntektsføring utskrivningsklare pasienter Hittil i år per mai 2017 HIÅ Budsjett Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Elverum-Hamar Gjøvik Lillehammer Kongsvinger Tynset Sykehuset Innlandet Aktivitet lnntektsføring vedr utskrivningsklare pasienter HIÅ - SI Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk akkumulert 2016 Faktisk akkumulert 2017 Budsjett akkumulert

20 Prioriteringsregelen Poliklinikk - alle tjenesteområder Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Faktisk 4. Aktivitet mai.17 Hittil i år Årsest. mot årsbud. HiÅ Budsjett Avvik i Budsjett Avvik i Avvik i Avvik i Faktisk Estimat Avvik HiÅ 2016 Endring avvik prosent avvik prosent prosent prosent Somatikk ,7 % ,7 % ,8 % ,2 % Psykisk helsevern ,3 % ,5 % ,5 % ,3 % VOP ,6 % ,5 % ,5 % ,2 % BUP ,8 % ,8 % ,8 % ,0 % TSB ,2 % ,9 % ,8 % ,6 % For foretaksgruppen i HSØ skal det i 2017 være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Distriktspsykiatriene sentre og psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. SI har i plantallet for 2017 tatt høyde for dette. Divisjon Psykisk helsevern har ved utgangen av april 21 ledige stillinger i poliklinikkene. Dette tilsvarer 4,5 % av planlagt bemanning. Det er 17 ledige stillinger tilsvarende 4,2 % innen psykisk helsevern og 4 ledige stillinger tilsvarende 6,2 % innen TSB. Færre ansatte enn budsjettert resulterer i lavere aktivitet enn budsjettert. Svikten i aktivitet i forhold til budsjett innen TSB skyldes lavere aktivitet ved DPS-ene i Oppland. DPS Lillehammer har 20,6 % lavere aktivitet enn budsjettert og 38,5 % færre ansatte enn budsjettert. DPS Gjøvik har en svikt i aktiviteten på 8,7 % og 12,1 % færre ansatte enn budsjettert. Det er i 2017 en endring i hvordan aktiviteten telles i forbindelse med overgang til ISF finansiering. Det er derfor noe vanskelig å sammenligne aktiviteten i år med budsjettert aktivitet og aktiviteten i fjor. Inntektene fra poliklinikk har de tre siste måneder vært høyere enn budsjettert. Dersom vi likevel sammenligner med foregående år har aktiviteten for VOP økt med 0,2 %, for BUP har den økt med 6,7 % og for TSB er den polikliniske aktiviteten redusert med 5,6 %. Avdelingene fortsetter arbeidet med å øke produktiviteten i poliklinikkene. 20

21 Bemanning - Brutto månedsverk 5. Bemanning Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. (Fast ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen). Bemanningstallet for SI totalt for mai måned ligger 3 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Sammenlignet med mai i fjor ligger bemanningstallene i mai i år 46 brutto månedsverk lavere. For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene i mai et forbruk som ligger 23 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. Hittil i år etter fire måneder ligger dermed bemanningen 12 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett, tilsvarende 0,17 %. Dersom den avtagende trenden i bemanningen på foretaksnivå fortsetter i samme grad resten av året, vil vi være i tråd med budsjett ved årets slutt. 21

22 Bemanning månedsverk pr divisjon 5. Bemanning Denne perioden Hittil i år (snitt) Hiå (snitt) Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Endring %-vis endring Stab ,0 % Elverum-Hamar ,3 % Gjøvik ,2 % Lillehammer ,1 % PHT ,6 % Hab/Rehab ,3 % Med. Service ,2 % Psykisk helsevern ,4 % Eiendom og Intern service ,4 % Kongsvinger ,2 % Tynset ,1 % Forskning ,8 % Sykehuset Innlandet ,1 % 22

23 Bemanning Lønnskostnader/innleie helsepersonell TNOK Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon og innleie per måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) Budsjettavvik innleie 5. Bemanning I diagrammet vises besparelse på lønnskostnader som negativt budsjettavvik. Merforbruk på innleie vises som positivt budsjettavvik i tabellen og som rød søyler i diagrammet. Denne periode Hittil i år Årsetimat vs årsbudsjett Sykehuset Innlandet HF Budsjett - Budsjett - Faktisk Budsjett % Faktisk Budsjett avvik avvik % Estimat Avvik % Lønn til fast ansatte ,8% ,5% ,4% Overtid og ekstrahjelp ,6% ,7% ,8% Annen lønn ,2% ,6% ,9% Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft ,2% ,7% ,0% Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innl ,4% ,0% ,2% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,5% ,5% ,9% Innleid arbeidskraft ,1% ,4% ,0% 23

24 Sykefravær 5. Bemanning 24

25 Sykefravær pr divisjon 5. Bemanning Sykefravær Divisjon apr.17 apr.16 apr.15 Hittil i år Hittil i år Hittil i år Stab 5,8 % 4,8 % 3,9 % 5,8 % 4,5 % 3,9 % Elverum-Hamar 5,5 % 6,6 % 6,2 % 6,6 % 6,8 % 7,7 % Gjøvik 6,6 % 6,0 % 8,0 % 7,1 % 6,9 % 8,7 % Lillehammer 5,3 % 6,6 % 6,5 % 6,6 % 7,4 % 7,0 % PHT 6,0 % 6,7 % 8,4 % 7,8 % 7,6 % 8,8 % Hab/Rehab 7,6 % 7,2 % 4,4 % 8,7 % 7,1 % 6,8 % Med. Service 6,3 % 6,8 % 7,1 % 6,9 % 6,0 % 7,4 % Psykisk helsevern 9,3 % 8,3 % 7,7 % 9,6 % 8,8 % 9,1 % Eiendom og Intern service 8,9 % 8,2 % 6,7 % 10,5 % 8,4 % 8,3 % Kongsvinger 7,5 % 6,3 % 6,9 % 7,9 % 7,4 % 7,4 % Tynset 5,5 % 8,9 % 6,8 % 5,7 % 7,5 % 6,6 % Forskning 5,8 % 3,4 % 1,5 % 5,9 % 4,4 % - Sykehuset Innlandet 7,1 % 7,1 % 6,9 % 7,9 % 7,5 % 8,0 % 25

26 Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven 5. Bemanning 26

27 Økonomi Resultat SI totalt 6. Økonomi / finans Hele tusen Resultat pr mnd og akkumulert 2017 Resultat korrigert for endrede pensjonskostnader Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk Måned 27

28 Økonomi Resultat Sykehuset Innlandet totalt 6. Økonomi / finans Overordnede kommentarer mai 2017: Pr mai viser regnskapet et positivt resultat på 48,9 mill kr. Justeres det for besparelsen knyttet til pensjon på 26,5 mill kr, som foretaket ikke kan forvente å få beholde, har SI et positivt resultat på 22,4 mill kr hittil i år og et negativt avvik mot budsjett på -10,9 mill kr pr mai. For mai isolert er det et merforbruk på - 0,9 mill kr, noe som er ca 7,5 mill kr etter budsjett for denne måneden. Divisjonene og stab har et negativt resultat til sammen på 25,6 mill hittil i år. De somatiske sykehusene har et negativt avvik akkumulert på 38,8 mill kr pr mai. De somatiske sykehusene har i mai måned fått overført 1,3 mill kr fra fellesområde til dekning for merkostnader knyttet til økt ressursbruk ifbm innføringen av Ris/pacs. 28

29 Økonomi - Resultat SI totalt 6. Økonomi / finans Denne periode Hittil i år Årsetimat vs årsbudsjett Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett - Budsjett - % Faktisk avvik avvik % Estimat Avvik % Basisramme ,0% ,0% ,0% Kvalitetsbasert finansiering ,0% ,0% ,0% ISF-refusjoner ,0% ,6% ,1% Utskrivningsklare pasienter ,7% ,1% ,6% Gjestepasienter ,8% ,2% ,3% Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,4% ,9% ,5% Polikliniske inntekter ,1% ,7% ,3% Andre driftsinntekter ,4% ,9% ,2% Sum driftsinntekter ,5% ,0% ,3% Varekostnader ,9% ,0% ,1% Innleid arbeidskraft ,1% ,4% ,0% Lønnskostnader eks pensjon ,4% ,0% ,2% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,5% ,5% ,9% Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,1% ,9% ,5% Andre driftskostnader ,5% ,9% ,2% Sum driftskostnader ,9% ,3% ,5% Driftsresultat ,0% ,3% ,5% Netto finans ,6% ,7% ,0% Årsresultat Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetnin Korrigert resultat

30 Økonomi Resultat SI totalt Hovedforklaring til de vesentligste avvik følger under: 6. Økonomi / finans Innsatsstyrt finansiering (ISF)- refusjoner: Somatikk: ISF-refusjoner har et negativt avvik på 14 mill kr akkumulert pr mai. Dette skyldes i hovedsak lavere inntekter knyttet til H-resepter på fellesområdet enn budsjettert. Det følges opp både internt i foretaket og opp mot HSØ dette avviket. Tilsvarende avvik finnes i de andre helseforetakene i HSØ, og er bla knyttet at enkelte legemidler som benyttes pr nå ikke gir ISF-refusjon. Det arbeides mot Helse- og omsorgsdepartementet ifht dette. Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet (TSB): Akkumulert har foretaket et negativt avvik på 2,4 mill kr. Det var lavere ISF inntekter enn budsjettert i januar og februar, men fra mars har inntektene vært høyere enn budsjettert. Konserninterne gjestepasienter: Det positive avviket er i hovedsak knyttet til divisjon Psykisk helsevern. Divisjonen har en større vekst innen gjestepasienter enn budsjettert hittil i år. Årsprognosen er justert på denne posten da det er forventet at denne økningen fortsetter utover året. Varekostnader: Varekostnader er omtrent i balanse pr mai. Det er en besparelse på høykostmedisiner som bokføres på fellesområdet. Det er ikke forventet at dette skal vedvare ut året. Fra 1. mai er det overført nye kreftlegemidler til H-resept ordningen. Det er usikkert hvor store disse kostnadene vil bli for foretaket. Divisjonene har et merforbruk på varekostnader pr mai. Innleid arbeidskraft: Foretaket har et merforbruk pr mai på 11,7 mill kr. Dette er fordelt på flere divisjoner. 30

31 Økonomi Resultat pr mai divisjon Tabellen under viser en oversikt over resultatet for mai måned, hittil i år pr divisjon. 6. Økonomi / finans Divisjon Denne periode Resultat hittil i år Resultat Budsjett Avvik Relativt Relativt Resultat Budsjett Avvik avvik % avvik % Stab ,9 % ,6 % Elverum / Hamar ,1 % ,4 % Gjøvik ,1 % ,4 % Lillehammer ,6 % ,4 % Prehospitale tjenester ,0 % ,1 % Habilitering/rehabilitering ,6 % ,9 % Medisinsk service ,0 % ,2 % Psykisk helsevern ,2 % ,2 % Eiendom og Internservice ,3 % ,7 % Kongsvinger ,2 % ,5 % Tynset ,6 % ,0 % Felles ,1 % ,5 % Forskning ,0 % ,5 % Resultat ,3 % ,4 % Herav endrede pensjonskostnader ifht budsjett Korrigert resultat ,0 % ,3 % 31

32 Prognose Foretaket opprettholder årsprognosen lik budsjett på 80 mill kr, men det knytter seg stor usikkerhet til måloppnåelse. Samtlige somatiske divisjoner i tillegg til divisjon Psykisk helsevern har et negativt resultat hittil i år. De somatiske sykehusene opprettholder sine årsprognoser lik budsjett. Risikoen i årsprognosen til de somatiske sykehusene er estimert til ca 80 mill kr i negativ retning. Dette krever ytterligere tiltak for de somatiske divisjonene for å komme i økonomisk balanse i I tillegg vil divisjonene være avhengig av effekter av omstillingsarbeidet som er planlagt i Helseforetakene har fått overført finansieringsansvaret for ytterligere et stort antall nye medikamenter i Dette medfører økt usikkerhet i forhold til hvor mye kostnader dette utgjør i forhold til overførte inntekter for året. Utviklingen følges opp nøye. Foretaket innførte i mai 2016 økonomiske strakstiltak under navnet «50 pluss». Dette var tenkt en varighet på 1 år, fra mai 2016 til mai Foretaket forlenger «50 pluss» innen enkelte av tiltakene. De tiltakene som har en negativ innvirkning på kompetanseutviklingen er ikke hensiktsmessig å forlenge, mens den nøkterne sparingen og de strenge vurderingene knyttet til bemanning vil fortsette for å sikre at foretaket når årsbudsjettet. 32

33 Økonomi Resultat pr mai divisjon 6. Økonomi / finans Kommentarer til enkelte divisjoner: Divisjon Elverum-Hamar: Divisjonen har et negativt driftsresultat i mai på minus 2,2 mill kr. Inkludert i resultatet for mai er en svikt i beregnet inntekt fra etterkoding for 1. tertial på 3,3 mill kr. Resultatet for mai er derfor isolert pluss 1,1 mill kr. Etter fem måneder er divisjonens driftsresultat minus 7,5 mill kr. Aktiviteten i divisjonen er samlet sett høy. Divisjonen har samlet 15,7 mill kr høyere inntekter enn budsjettert. Dette inkluderer refusjoner til høykostmedikamenter fra sentral budsjettpost på 1,3 mill kr. Divisjonen har høyere personalkostnader enn budsjettert og er svært sårbar for svikt i aktivitet eller pasienttyngde/indeks. Det arbeides med å redusere personalkostnadene. Det påløper ekstra kostnader til det nye RIS/PACS systemet. Divisjonen har fått refundert denne kostnaden fra sentral budsjettpost i årets fem første måneder. Kostnadene til dyre medikamenter til kreftbehandling og øyesykdommer er økende og utfordrer divisjonens økonomi. Divisjonen ligger an til en årsprognose på -25 mill kr dersom ikke ytterligere tiltak iverksettes og at effekt av planlagte tiltak slår inn i sin helhet. Divisjon Gjøvik: Resultatet for divisjonen i mai er -0,6 mill kr målt mot budsjett. Akkumulert resultat etter mai er -9,9 mill kr. Divisjonen har hatt en måned med høy aktivitet på alle omsorgsnivå. I mai har divisjonen et negativt avvik på lønnskostnader på kr. 3,1 mill kr. Dette gjelder i hovedsak avdelingene indremedisin og kirurgi. Divisjonen har i april fått overført 0,25 mill kr fra fellesområdet til dekning for merkostnader i forhold til økt ressursbruk i forbindelse med innføringen av Ris/Pacs. Dersom divisjonen ikke får effekt av planlagte tiltak inneværende år er det risiko for at årsprognosen kan bli -13 mill kr. Divisjonen understreker at man er avhengig av effekt av omstillingstiltak inneværende år, for å kunne oppnå et økonomisk resultat i balanse. 33

34 Økonomi Resultat pr mai divisjon 6. Økonomi / finans Divisjon Lillehammer: Divisjonen fikk et merforbruk 4 mill kr i mai 2017, akkumulert resultat er på minus 15,5 mill kr. Avdelinger med størst merforbruk pr mai 2017 er Kirurgi med 6,5 mill kr, Indremedisin med 6,6 mill kr og Gyn/føde med 3,5 mill kr. Det er lønnskostnadene som er hovedutfordringen til divisjonen. Disse blir ikke redusert selv om aktiviteten er lavere enn planlagt. Dette er en utfordring som har vedvart i 2017, da akkumulert avvik på lønnsområdet utgjør 8,8 mill kr av det totale merforbruket på 15,5 mill kr. Avviket på inntektene utgjør 3,9 mill kr pr mai, og overforbruk på varekostnader utgjør 3 mill kr. Divisjonen ligger an til en årsprognose på -30 mill kr dersom ikke ytterligere tiltak iverksettes, i tillegg til at effekt av planlagte tiltak må slå inn. Divisjon Psykisk helsevern: Divisjonen har et akkumulert resultat på minus 1,1 mill kr. Divisjonen hadde lavere ISF inntekter enn budsjettert i januar og februar, men har etter dette hatt høyere inntekter enn budsjettert. I likhet med andre helseforetak i HSØ har poliklinikkene på BUP området lavere inntekter enn budsjettert, mens det er en positiv utvikling for DPS og sentralsykehus. Det legges mye arbeid i å følge opp at kodingen blir riktig. Gjestepasientoppgjør viser et positivt resultat, men det er mindre overskudd på dette enn i tidligere måneder. Divisjonen har netto kostnader på driftstilskudd til Fekjær på 4,5 mill kr som ikke er budsjettert. Dette vil i 2017 totalt beløpe seg til 7,2 mill kr. Avtalen overføres til HSØ fom september Divisjonen har et merforbruk på lønn og innleie sett under ett på 4 mill kr. Dette er inkludert lønnskostnader til omstillingskandidater som er 1,4 mill kr høyere enn budsjettert. I forbindelse med mange ressurskrevende pasienter på sentralsykehusavdelingene har divisjonen pådratt seg høye kostnader til ekstra personale. Divisjonen leverer en prognose med resultat i balanse, men med en risiko mellom 0-7 mill kr. 34

35 Økonomi Resultat pr mai divisjon 6. Økonomi / finans Divisjon Kongsvinger: Divisjonen har et positivt resultat i mai måned på 1 mill kr. Akkumulert er resultatet på minus 5,8 mill kr. Etterkodingen for 1. tertial har gitt divisjonen en positiv effekt på 0,6 mill kr som er bokført i mai. Isolert sett er mai i balanse. Divisjonen ligger an til en årsprognose på -13,9 mill kr dersom ikke ytterligere tiltak iverksettes og at effekt av planlagte tiltak slår inn i sin helhet. Fellesområdet: Fellesområdet har pr mai et positive avvik mot budsjett på 14,6 mill kr justert for lavere pensjonskostnad. Det er imidlertid flere usikre poster som kan slå negativt ut for foretaket: H-resepter er inntektsført etter erfaringstall fra tidligere år, samt tilbakemelding over antall DRG-poeng per april 2017 fra HSØ. Rapportering for de nye legemidlene som ble overført til ISF-systemet fra 2017 er nå på plass, og vi har rapportert dette for 1. tertial. Etter 1. tertial ligger SI betydelig etter budsjett. Foretaket har vært i kontakt med HSØ som informerer om tilsvarende lave inntekter i de andre foretakene. Enkelte legemidler til behandling av hepatitt C som SI har en kostnad på 13,5 mill kr pr mai gir pr i dag ikke ISF-refusjon. HSØ jobber med å få 2 medikamenter knyttet til dette godkjent som ISFfinansiering. Foretaket har p.t. ikke tatt hensyn til dette i inntektsføringen. Foretaket vil følge med utviklingen av nye legemidler fremover og det blir viktig å følge opp kodingen både på nye og gamle H-resepter. Det er knyttet stor usikkerhet til dette området. 35

36 Økonomi Resultat pr mai divisjon 6. Økonomi / finans Høykostmedisiner: Foreløpig er det en besparelse på 16,4 millioner kroner knyttet til kostnadssiden på høykostmedisiner. Det er stor sannsynlighet for at det positive avviket blir mindre utover året på grunn av at nye kreftlegemidler er overført til H- resept ordningen fra 1. mai. Foretaket har fått overført midler til dette fra Helse Sør-Øst RHF men det er likevel stor usikkerhet til nivået. Dette er legemidler som har høy pris og større forbruk en forventet vil gi store kostnader for foretaket. Besparelse på høykostmedisiner må også sees opp mot mindreinntekter på H-resepter. Utviklingen på høykostmedisiner blir fulgt opp fortløpende og det er denne posten som det er størst usikkerhet knyttet til. Kostnader knyttet til gjestepasienter inklusive fritt behandlingsvalg ligger foreløpig lavere enn budsjett. Kostnadene er i stor grad avsatt etter erfaringstall fra tidligere år samt mottatte data fra Norsk pasientregister pr april. Kostnader knyttet til pasientreiser er i balanse i forhold til budsjett etter mai. Dette er et område det har vært arbeidet mye med i forhold til informasjon for å redusere kostnadsutviklingen. Det er satt av budsjett på fellesområdet til å dekke eventuell overskridelse. Foreløpig gir dette et positivt avvik på fellesområdet når pasientreiser så langt er i balanse hittil i år. Det er et positivt avvik på lønnsområdet. Dette er i hovedsak knyttet til avsatte midler til omstilling kort sikt og buffer for å kompensere uforutsette kostnader i innværende år. 36

37 Rapportering «50 pluss» 6. Økonomi / finans Foretaket innførte i mai 2016 økonomiske strakstiltak under navnet «50 pluss». Dette var tenkt en varighet på 1 år, fra mai 2016 til mai Foretaket forlenger «50 pluss» innen enkelte av tiltakene. De tiltakene som har en negativ innvirkning på kompetanseutviklingen er ikke hensiktsmessig å forlenge, mens den nøkterne sparingen og de strenge vurderingene knyttet til bemanning vil fortsette for å sikre at foretaket når budsjettert årsresultat. Nedenfor en oversikt over utvalgte områder: Brutto månedsverk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Gjennomsnit t jan mai Endring Tabellen over viser et utdrag for perioden jan-mai 2017 sammenlignet med samme periode i fjor. Det viser en reduksjon i gjennomsnittlig bemanningsnivå på 83 brutto månedsverk. 37

38 Rapportering 50 pluss Kurs, reiser, vedlikehold mm - SI totalt 6. Økonomi / finans Jan-mai 2016 Jan - mai 2017 Endring 56 Komp. og rekr. ikke oppg.pl Utstyr som ikke skal aktiv Rep., vedlikehold og service Kontorkostnad, trykksak o.l Godtgjørelse for reise - diett Sum Tabell over viser faktiske kostnader på utvalgte konti i perioden januar mai 2017 mot tilsvarende periode i Tallene er i hele tusen og tallene er justert for MVA-komp slik at det er sammenlignbart med tallene. Oversikten viser en nedgang i disse kostnadene på til sammen 0,6 mill kr. Tallene for 2017 viser brutto kostnader, inkl mva. Regnskapet for 2017 forøvrig viser netto tall eks mva. 38

39 Rapportering 50 pluss 6. Økonomi / finans Jan-mai 2016 Jan - mai Komp. og rekr. ikke oppg.pl. 65 Utstyr som ikke skal aktiv. 66 Rep., vedlikehold og service 68 Kontorkostna d, trykksak o.l 71 Godtgjørelse for reise - diett Jan-mai Jan - mai Tabellen viser et utplukk av poster som er med i tiltakene for «50 pluss». Sammenlignet med samme periode i år er det en nedgang i kostnader på disse områdene men unntak av «Utstyr som ikke skal aktiv og Rep., vedlikehold og service». 39

40 Finans 6. Økonomi / finans Likviditetsprognosen for Sykehuset Innlandet HF viser en utgående likviditetsreserve på MNOK TNOK Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2017 Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen i mai er på 576 mill kr. De blå søylene viser virkelige tall. Den blålilla linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning, og den røde linjen driftskredittrammen for

41 Investeringer 6. Økonomi / finans Investeringer per kategori MNOK Bygg & anlegg IKT MTU Andre B2016 F2016 BHiÅ B2017 RHiÅ E

42 Investeringer 6. Økonomi / finans Investeringer per kategori RHiÅ BHiÅ Avvik E2017 B2017 Avvik Bygg & anlegg IKT/MTU Andre Sum

43 Avtalelojalitet 7. Innkjøp KPI-område KPI-krav nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 Faktisk kjøp på avtale 80,0 % 83,5 % 88,9 % 75,7 % 88,1 % 86,2 % 80,2 % 91,8 % Avtalelojaliteten er noe varierende fra måned til måned. De store variasjonene skyldes hovedsakelig forskjellig omsetning, da april var en måned med generelt lite fakturaer og få av de store fakturaene fra blant annet Sykehuspartner. De fakturaene fra Sykehuspartner som ikke ble kontert i april, ble kontert i mai i stedet, og det er hovedårsaken for hvorfor avtalelojaliteten er veldig høy. Når det gjelder bruk av ehandel har denne vært veldig lav i april og mai, sett i forhold til bruk tidligere i år. 43

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2017 Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2018 Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september 2017 Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober 2017 Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi februar 2016 Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2018 Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november 2017 Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai 2018 Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mai Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mai Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi mai 2016 Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober 2015 Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november 2015 Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september 2015 Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mars Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mars Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi mars 2016 Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli 2017 Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar 2018 Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Februar 2015 Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli 2018 Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi juli Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi juli Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2016 Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2017 Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September 2016 Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6.

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Månedsrapport. Aktivitet, bemanning og økonomi juni Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Aktivitet, bemanning og økonomi juni Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Aktivitet, bemanning og økonomi juni 2016 Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold Statusbilde Aktivitet Bemanning Økonomi 2 Statusbilde 2. Statusbilde DRG-poeng

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober 2016 Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Ledelsesrapport juli Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport juli Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport juli 2014 Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport september 2014 Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT FOR JULI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT FOR JULI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 29.08.18 SAK NR 064 2018 MÅNEDSRAPPORT FOR JULI 2018 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juli 2018 til orientering, og ser meget alvorlig på den negative

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport september 2013 Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Økonomirapport nr Helse Nord

Økonomirapport nr Helse Nord Økonomirapport nr. 10-2008 Helse Nord Økonomi Resultat i oktober Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme

Detaljer

Styresak. Januar 2017

Styresak. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2017 23.02.2017 Innhold

Detaljer

Månedsrapport mai 2019

Månedsrapport mai 2019 Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2018

Styresak Driftsrapport januar 2018 Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport november 2013 Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2018 16.04.2018 1 Innhold

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. april 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.4.2018 Styresak 53-2018 Virksomhetsrapport nr. 3-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer