Landsstyremøte. Stavanger november 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008"

Transkript

1 Landsstyremøte Stavanger november 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Magnhild Bye HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 8 Inga Hanne Hansen HiTo 9 Søren Kure HiVe 10 Hanne Vange HiHm 11 Darija Zivanovic NTNU 12 Gunnar Oustad HiFm 13 Petter Skjervold HiST 14 Hege Stensland UiA 15 Roy Arild Vestrheim Huun (fra lørdag) UiS 16 Marianne Egren Halvorsen HiVe 17 Philip Lyding AU 18 Stine Holtet AU 19 Ida Marie Antonsen AU 20 Idar Leknes AU 21 Rebecca Haga AU 22 Christina Maria Svensson (fra lørdag) VK 23 Bjørn Borkvik (fra lørdag) VK 24 Muna Ali Osman LISTEN 25 Ida Sandholtbråten LISTEN 26 Irene Kokkinos KK 27 Ann Mari Milo Lorentzen KK 28 Øystein Wormdal KK 29 Kathrine H. Hansen Ordstyrer 30 Marius Bruun Ordstyrer 31 Pernille Adolfsen adm.konsulent 32 Rita Sirirud Strandbakke Protokollfører

2 Sak Tittel Saksbehandler Merknad 00/08 Konstituering Valg av: ordstyrere Philip Andreas Lyding protokollførere protokollunderskriver Godkjenning av saksliste og dagsorden - Godkjenning av forretningsorden - Oppmelding til eventuelt 01/08 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra AU C Rapport fra kontoret D Rapport fra HUK E Rapport fra sentralstyret F Rapport fra Unggruppa G PS i mediebildet H Rapport økonomi I Rapport medlemstall J Rapport fra redaksjonen K Rapport fra valgkomiteen L Rapport fra Kontrollkomiteen Landsstyrerepresentantene Rebecca Haga Philip Andreas Lyding Stine Chr. Holtet Philip Andreas Lyding Stine Chr. Holtet Ida Marie Antonsen Pernille Adolfsen Pernille Adolfsen Philip Andreas Lyding Valgkomiteen Kontrollkomiteen Muntlig på møtet Muntlig på møtet M Rapport fra LISTEN LISTEN Ettersendes 46/08 Vedtekter - struktur Stine Chr. Holtet 47/08 Mediestrategi Philip Andreas Lyding 48/08 Sertifisering Ida Marie Antonsen 49/08 FoU Idar Leknes 50/08 Organisasjonsidentitet Rebecca Haga 51/08 Styrende dokumenter i LISTEN Idar Leknes Ettersendes 52/08 Fordelingsnøkkel Pernille Adolfsen 53/08 Resolusjoner Ida Marie Antonsen 54/08 Valg av medlem i kontrollkomiteen Rebecca Haga 55/08 Working Plan for LISTEN Idar Leknes Ettersendes Eventuelt 00/08 Konstituering Marius Eide Bruun og Kathrine Hestø Hansen oppnevnes til ordstyrere. Valgt

3 Rita Sirirud Strandbakke oppnevnes til protokollfører. Valgt Svein Marthinsen til protokollunderskriver. Valgt Stine Hjerpbakk, Søren Kure og Inga Hanne Hansen oppnevnes til redaksjonskomité for Resolusjoner. Valgt Hanne Vange, Hilde Lotsberg og Gunnar Oustad oppnevnes til redaksjonskomité for sak 47/08 Mediestrategi. Valgt Forretningsorden godkjennes. Godkjent Saksliste og dagsorden godkjent med to saker til eventuelt, 56 A intervju ved opptak til allmennlærerutdanning og 56 B PPU.

4 01 Orienteringssaker Sak: LS 01/08 Møtedato: nov Saksansvarlig: Sted: Stavanger 01/08 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra AU C Rapport fra kontoret D Rapport fra HUK E Rapport fra sentralstyret F Rapport fra Unggruppa G PS i mediebildet H Rapport økonomi I Rapport medlemstall J Rapport fra redaksjonen K Rapport fra valgkomiteen L Rapport fra Kontrollkomiteen M Rapport fra LISTEN Landsstyrerepresentantene Rebecca Haga Philip Andreas Lyding Stine Chr. Holtet Philip Andreas Lyding Stine Chr. Holtet Ida Marie Antonsen Pernille Adolfsen Pernille Adolfsen Philip Andreas Lyding Valgkomiteen Kontrollkomiteen LISTEN Muntlig på møtet Muntlig på møtet Ettersendes 46 Vedtekter - struktur Sak: LS 46/08 Møtedato: nov Saksansvarlig: Stine Christensen Holtet Sted: Stavanger tar med seg innspillene i det videre arbeidet med vedtektene. Eventuelle prøvevoteringer vil bli rådgivende for videre arbeid. 47 Mediestrategi Sak: LS 47/08 Møtedato: nov Saksansvarlig: Philip Andreas Lyding Sted: Stavanger

5 Forslag nr: 1 Sak: 47/08 Side: 1-2 Linje: Hele dokumentet Endringsforslag Forslagsstiller Linda Haukelid skal BØR på disse linjene: I forkant ( ) s. 1 Under møtet ( ) s. 1 I etterkant ( ) s. 1 I fellesskap ( ) s. 2 På sentralt nivå ( ) s. 2 På lokalt nivå ( ) s. 2 Red.koms Avvises Vedtatt mot 2 stemmer Forslag nr: 2 Sak: 47/08 Side: 1 Linje: Tiltak, vi skal i fellesskap pkt. 3 Tilleggsforslag Forslagsstiller Darija Zivanovic DET ER VIKTIG Å VÆRE BEVISST PÅ HVILKE TYPER MEDIER MAN HENVENDER SEG TIL. Red.koms Avvises Avvist mot 4 stemmer, 1 avholdende Forslag nr: 3 Sak: 47/08 Side: 1 Linje: Mål, pkt. 7 Tilleggsforslag Forslagsstiller Stine Hjerpbakk DET ER VIKTIG AT PS TAR OPP ALLE SIDER VED SKOLE OG UTDANNING. DET SKAL KOMME FRAM AT VI ER EN TYDELIG OG PROFESJONELL ORGANISASJON. Red.koms Vedtas Vedtatt mot 1 stemme

6 Forslag nr: 4 Sak: 47/08 Side: 1 Linje: Tiltak, vi skal i Tilleggsforslag Forslagsstiller Inga Hanne Hansen JOBBE MED Å SKOLERE LOKALLAGSTYRENE I MEDIASTRATEGI. fellesskap pkt. 5 Red.koms Vedtas Avvist mot 2 stemmer, 3 avholdende Forslag nr: 5 Sak: 47/08 Side: 1 Linje: Nest siste linje Endringsforslag Forslagsstiller Linda Haukelid På lokalt nivå skal vi PÅ LOKALT NIVÅ KAN VI Red.koms Avvises Vedtatt mot 3 stemmer Forslag nr: 6 Sak: 47/08 Side: 2 Linje: På lokalt nivå, Tilleggsforslag Forslagsstiller Stine Hjerpbakk pkt. 1 Bruke FORMIDLINGSFORUM SOM FOR EKSEMPEL It s learning/fronter Red.koms Vedtas Forslag nr: 7 Sak: 47/08 Side: 2 Linje: På lokalt nivå, Tilleggsforslag Forslagsstiller Stine Hjerpbakk pkt. 2

7 Bruke studentmedia ( ) I FORKANT BØR MAN VÆRE MED PÅ Å SETTE KRITERIENE TIL HVORDAN ULIKE SAKER BELYSES OG FRAMSTILLES. Red.koms Vedtas Vedtatt med 1 avholdende Landsstyret vedtar mediestrategien med de endringer som er kommet frem under behandlingen. Avvist mot 4 stemmer Nytt forslag til vedtak: Forslag nr: 1 Sak: 47/08 Side: Vedtak Linje: Endringsforslag Forslagsstiller Bjørnar Sollie Landsstyret vedtar mediestrategien med de endringer som er kommet frem under behandlingen. LANDSSTYRET TAR MED SEG FORSLAGET TIL MEDIESTRATEGI MED DE ENDRINGER SOM HAR KOMMET FREM PÅ MØTET TILBAKE TIL LOKALLAGENE FOR VIDERE ARBEID. 48 Sertifisering Sak: LS 48/08 Møtedato: nov Saksansvarlig: Ida Marie Antonsen Sted: Stavanger Landsstyret er skeptiske til innføring av en sertifiseringsordning for lærere. Det reises tvil om hvorvidt dette er et tiltak som vil styrke profesjon i sin helhet. Landsstyret mener det vil være en fare for større byråkratisering av lærerrollen, og mindre fokus på kvalitetssikring gjennom studiet.

8 Avvist mot 9 stemmer Nytt forslag til vedtak: Forslag nr: 1 Sak: 48/08 Side: vedtak Linje: Endringsforslag Forslagsstiller Stine Hjerpbakk LANDSSTYRET SER POSITIVE SIDER VED EN EVENTUELL INNFØRING AV EN SERTIFISERINGSORDNING FORDI VI TROR DETTE KAN VÆRE MED PÅ Å STYRKE LÆRERUTDANNIGA OG PROFESJONEN I SIN HELHET. LANDSSTYRET ER LIKEVEL KRITISK TIL GJENNOMFØRINGEN AV EN SLIK ORDNING, BLANT ANNET FORDI DET ER USIKKERT HVILKE KRITERIER SOM SKAL LEGGES TIL GRUNN FOR SERTIFISERING, HVEM SOM SKAL SERTIFISERE OG HVORDAN RETTSSIKKERHETEN SKAL IVARETAS. DET ER VIKTIG AT PROFESJONEN ER STERKT DELAKTIG I UTARBEIDELSEN AV EN EVENTUELL SERTIFISERINGSORDNING. Vedtatt med 1 avholdende. 49 FoU Sak: LS 49/08 Møtedato: nov Saksansvarlig: Idar Leknes Sted: Stavanger Landsstyret tar med seg innspillene videre i arbeidet med FoU. 50 Organisasjonsidentitet Sak: LS 50/08 Møtedato: nov Saksansvarlig: Rebecca Haga Sted: Stavanger

9 Landsstyret tar med seg innspillene videre for inkludering av våre medlemsgrupper og styrking av organisasjonen. Dette i tråd med styrende dokumenter. Organisasjonsidentiteten bør være tydelig i fremtidig vervingsarbeid. 51 Styrende dokumenter i LISTEN Sak: LS 51/08 Møtedato: nov Saksansvarlig: Idar Leknes Sted: Stavanger Landsstyret gir LISTEN-representantene fullmakt til å godkjenne LISTEN Rules dersom en rulleringsordning og møteplikt blir spesifisert i dokumentet. De får også fullmakt til å godkjenne eventuelle endringer dersom det ikke strider imot PS sin politikk eller styrende dokumenter. LISTEN-representantene tar med innspillene fra landsstyret angående Order of Procedure. Vedtatt med 1 avholdende 52 Fordelingsnøkkel Sak: LS 52/08 Møtedato: nov Saksansvarlig: Pernille Adolfsen Sted: Stavanger Lokallagsmidlene for 2009 blir fordelte til lokallagene etter denne nøkkelen: Hvert lokallag får et grunnbeløp på kr og i tillegg 4 kr per medlem ved studiestedet per 1.1.

10 53 Resolusjoner Sak: LS 53/08 Møtedato: nov Saksansvarlig: Ida Marie Antonsen Sted: Stavanger Forslag nr: 1 Sak: 53/08 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Svein Marthinsen Førskolelærerens mange kvaliteter Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) har erfart at førskolelærerne stadig mister status som pedagoger. Førskolelærerne som pedagoger har mange kvaliteter som ikke blir verdsatt. Blant annet innen GLSM. De har blant annet god kompetanse på barns språkutvikling fram mot skolestart. Det trekkes fram at barn som går i barnehage har et bedre utgangspunkt ved skolestart. Førskolelærerne har lært å bruke ulike metoder innen observasjon. Fra høsten 2008 kan ikke lenger førskolestudentene kvalifisere seg til å jobbe i 1. trinn i grunnskolen. PS ønsker at det settes fokus på de kvaliteter en førskolelærer har. Sendes til lokallagene for videre behandling. Res.koms Vedtas Forslag nr: 2 A Sak: 53/08 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Ida-Marie Antonsen Gratisprinsippet for høyere utdanning gjelder også praksis Landsstyret i Pedagogstudentene (PS) mener at det er viktig at praksisen i våre profesjonsutdanninger skal være fullfinansiert som resten av høyere utdanning. Praksis er en obligatorisk del av utdanninga og er derfor underlagt gratisprinsippet for høyere utdanning.

11 PS opplever at utdanningsinstitusjonene har ulike rutiner når det kommer til utgifter knyttet til praksis. Reise- og oppholdskostnader i praksisperioder kan være store. Dette er meget uheldig siden det strider i mot Lov om universiteter og høyskoler. I paragraf 7.1 fastslås det at: Statlige universiteter og høyskoler kan ikke kreve egenbetaling fra studenter for ordinære utdanninger som fører frem til en grad eller yrkesutdanning. Variasjonene i utgiftene rundt finansieringen av praksis er store. På noen institusjoner opererer man med en egenandel, men på andre institusjoner kreves det at studentene selv dekker hele beløpet. Det er viktig at alle institusjoner følger samme retningslinjer. PS krever at utdanningsinstitusjonene ikke skal pålegge studentene kostnader knyttet til praksis. Sendes til utdanningsinstitusjonene, KD og media Res.koms Avvises til fordel for 2B Forslag nr: 2 B Sak: 53/08 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Res. Kom. Gratisprinsippet for høyere utdanning gjelder også praksis Landsstyret i Pedagogstudentene (PS) mener at det er viktig at praksisen i våre profesjonsutdanninger skal være fullfinansiert som resten av høyere utdanning. Praksis er en obligatorisk del av utdanninga og er derfor underlagt gratisprinsippet for høyere utdanning. Praksis er en stor del av utdanningen vår. Alle skal ha lik rett og mulighet til å ta utdanning, uavhengig av økonomisk bakgrunn. I og med at praksis kan medføre store utgifter, kan en risikere at enkelte ikke har muligheten til å ta lærerutdanningen. PS opplever at utdanningsinstitusjonene har ulike rutiner når det kommer til utgifter knyttet til praksis. Reise- og oppholdskostnader i praksisperioder kan være store. Dette er meget uheldig siden det strider i mot Lov om universiteter og høyskoler. I paragraf 7.1 fastslås det at: Statlige universiteter og høyskoler kan ikke kreve egenbetaling fra studenter for ordinære utdanninger som fører frem til en grad eller yrkesutdanning. Variasjonene i utgiftene rundt finansieringen av praksis er store. På noen institusjoner opererer man med en egenandel, men på andre institusjoner kreves det

12 at studentene selv dekker hele beløpet. Det er viktig at alle institusjoner følger samme retningslinjer. PS krever at utdanningsinstitusjonene dekker alle kostnader studentene har knyttet til obligatorisk praksis. Sendes til utdanningsinstitusjonene, KD og media. Res.koms Vedtas Forslag nr: 3 Sak: 53/08 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Magnhild Bye Jo flere vi er sammen...? Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) ser med bekymring på den ukritiske bruken av gruppearbeid. Slik vi ser det, brukes denne arbeidsformen for mye ved skriftlige innleveringsarbeid. Vi setter spørsmålstegn ved om læringsutbyttet ved bruken i slike sammenhenger. Vi ser at det er en nyttig arbeidsform i noen sammenhenger, men på skriftlig innleveringsarbeid ser vi at bruken ofte bremser læringseffekten. I mange fag og emner vil en ha større læringsutbytte av individuelt arbeid enn å arbeide i grupper. Vi ser det også som et problem at grunnlaget for vurderinga kan skje utelukkende på basis av gruppeoppgaver. Dette kan føre til at det individuelle vurderingsgrunnlaget vil bli for svakt. PS oppfordrer derfor institusjonene til å sette klarere mål og gi tydeligere begrunnelse, for arbeidsmetodene som brukes i utdanninga. Sendes til høgskoler og universitet. Res.koms Avvises Forslag nr: 4 Sak: 53/08 Side: Linje: Resolusjon

13 Forslagsstiller Stine Hjerpbakk Offentliggjøring av nasjonale prøver Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) mener det er sterkt uheldig at de nasjonale prøvene gjennomført i grunnskolen, blir offentliggjort. En rangering av skolene i landet kan anses som en uthenging av enkeltklasser og enkeltlærere. De nasjonale prøvene burde være et verktøy for den enkelte lærer, der han kan se sine elever og sin undervisning opp imot et landsgjennomsnitt. Lærerne kan dermed reflektere og utvikle egen undervisning, i motsetning til å måle seg selv med andre skoler og lærere. Vi mener en offentliggjøring bidrar til et konkurranseaspekt i norsk skole, som vi i PS ikke ønsker - verken som studenter eller framtidige lærere. De nasjonale prøvene viser ikke nødvendigvis et korrekt bilde av det som skjer i de ulike klasserommene i Norge. Mange lærere retter undervisningen mot prøvene for å få et best mulig resultat, mens andre velger andre undervisningsmetoder. Hvem av disse har den beste klassen? Vi mener dette ikke lar seg gjenspeile i de nasjonale prøvene. I tillegg vet vi at enkelte skoler forhindrer elever som vil prestere svakere i å delta på prøvene. Dette gir ikke bare et feil bilde på den faktiske situasjonen i skole-norge, men er også med å stigmatisere og utsortere enkeltelever. Det er ikke dette vi ønsker i en inkluderende enhetsskole som legger vekt på tilpasset opplæring. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) krever derfor at Utdanningsdirektoratet ikke offentliggjør resultatene fra de nasjonale prøvene. Dette for å forhindre konkurranse mellom skoler og for bevare elevers, læreres og enkeltskolers anonymitet. Sendes til UDIR, KD, media Res.koms Vedtas, 2 mot 1 Vedtatt mot 2 stemmer, 1 avholdende Forslag nr: 5A Sak: 53/08 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Søren Kure I don t want your money, honey, I want your luve I forslag til Statsbudsjettet ligger det en gavepakke på 20 mill til studenter som i 2009 fullfører integrert masterprogram i lærerutdanningen eller toårig fagdidaktisk masterprogram med realfag eller fremmedspråk. Dette mottar også studenter som

14 tar praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i 2009 og tidligere har fullført mastergrad eller hovedfag i matematisk-naturvitenskaplige fag, teknologiske fag, sivilingeniørutdanning eller har en ingeniørutdanning. Dette blir beskrevet som et rekrutteringstiltak for å få flere lærere inn i videregående sektor. Landstyret i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet mener at dette er lite mer enn en symbolhandling og vil ikke ha en reell effekt på rekruttering. Det å bevilge et engangsbeløp til allerede ferdigutdannede studenter påvirker på ingen måte utdanningsvalget nye studenter foretar seg. Tiltaket blir dermed ikke mer enn en gavepakke som ikke tjener den videre rekrutteringen til læreryrket. Sendes til media og KUF-komiteen Res.koms Avvises, mot 5B Forslag nr: 5B Sak: 53/08 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Res.kom. Veldedighet uten formål I forslag til Statsbudsjettet ligger det en gavepakke på 20 mill til studenter som i 2009 fullfører integrert masterprogram i lærerutdanningen eller toårig fagdidaktisk masterprogram med realfag eller fremmedspråk. Dette går også til studenter som tar praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i 2009 og tidligere har fullført mastergrad eller hovedfag i matematisk-naturvitenskaplige fag, teknologiske fag, sivilingeniørutdanning eller har en ingeniørutdanning. Dette blir beskrevet som et rekrutteringstiltak for å få flere lærere inn i videregående sektor. Landstyret i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet mener at dette er lite mer enn en symbolhandling og vil ikke ha en reell effekt på rekruttering. Samtidig er det ingen garanti for at de studentene som mottar denne pengesummen vil velge læreryrket, i og med at dette ikke settes som et kriterium. Det å bevilge et engangsbeløp til allerede ferdigutdannede studenter påvirker på ingen måte utdanningsvalget nye studenter foretar seg. Tiltaket blir dermed ikke mer enn en gavepakke som ikke tjener den videre rekrutteringen til læreryrket. Sendes til media og KUF-komiteen

15 Res.koms Vedtas Forslag nr: 6 Sak: 53/08 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Gunnar Oustad Nyttig praksis Noe av det viktigste når en tar allmennlærerutdanningen og førskolelærerutdanningen er praksisperiodene. Det er viktig å jevne ut forskjellene mellom praksisstedene. Slik sikrer vi at alle får en like stor forutsetning for å bli gode allmennlærere/førskolelærere. Praksisstudentenes største ønske er å bli inspirert og få et innblikk i hva yrket innebærer. Innholdet i praksisopplæringen må være skikkelig avklart, for å kunne få et best mulig utbytte av praksisen. Det er ulike momenter som må være klarlagte som f.eks. observering, praktisering, veiledning og evaluering. Alle praksisstedene må ha minimumskrav når det gjelder dette, men det må også være rom for individuell tilpassning. Hvis praksisstudentene eller praksisveileder har godkjent fravær så må det være regler som sier noe om hvilke retningslinjer en da skal følge. Det er viktig at utdanningsinstitusjonens retningslinjer er lett tilgjengelig for praksisstedene og praksisveilederne. Alle studenter må få kjenne til hvor og hvordan en kan klage på praksisstedene eller praksisveilederne. Dette er viktig slik at alle studenter får en god praksisopplæring og at de useriøse praksisstedene eller praksisveilederne får oppfølging og mer opplæring i hvordan de kan skape et bedre praksissted. Det bør være en spesielt tett oppfølging under denne prosessen. Hvis praksisstedet eller praksisveilederne ikke forbedrer seg, må disse veiledes ut av ordningen. Det økonomiske aspektet for de ulike praksisstedene og praksisveilederne må være så gode at vi klarer å rekruttere. Er de økonomiske rammene gode nok vil en også få en bedre praksisopplæring. I tillegg må det være obligatorisk med opplæring av praksisveilederne, med vekt på veiledningspedagogikk. Alle er tjent med gode praksissteder og dyktige praksisveilederne. På denne måten får vi godt utdannede allmennlærere og førskolelærere. Res.koms Avvises Vedtatt mot 1 stemme

16 tar med seg de vedtatte resolusjonene tilbake til kontoret for utsendelse. 54 Valg av medlem i kontrollkomiteen Sak: LS 54/08 Møtedato: nov Saksansvarlig: Rebecca Haga Sted: Stavanger Til valg: Karl Reksten Tellefsen Ståle Nordøen Valgkomiteens Karl Reksten Tellefsen Opptelling: Karl Reksten Tellefsen: Ståle Nordøen: 11 stemmer 1 stemme Karl Reksten Tellefsen er valgt som nytt medlem av kontrollkomiteen. Karl Reksten Tellefsen tiltrer vervet umiddelbart og innehar vervet til og med LM Working Plan for LISTEN Sak: LS 55/08 Møtedato: nov Saksansvarlig: Rebecca Haga Sted: Stavanger Landsstyret godkjenner Working Plan for LISTEN. LISTEN-representantene tar med seg innspillene fra landsstyret i videre arbeid med Working Plan.

17 LISTEN-representantene får fullmakt til å godkjenne eventuelle tillegg dersom det ikke strider i mot PS sin politikk eller styrende dokumenter. 56 Eventuelt 56 /A Intervju ved opptak til allmennlærerutdanning 56/B PPU 56/C Pedagogikkfaget i utdannelsen 56/D AU sin rolle under møter Protokollsignatur Vi bekrefter herved at vi har gått grundig gjennom denne protokollen, og vi går god for at den, så langt vi kan se, gir et riktig bilde av hva som er vedtatt på landsstyremøtet i Stavanger, november Svein Marthinsen Protokollunderskriver Øystein Wormdal Protokollunderskriver Rita Sirirud Strandbakke Protokollfører

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008 Landsstyremøte Trondheim 19.-21. september 2008 Navn Representerer 1 Muna Ali Osman NTNU 2 Stine Hjerpbakk HIST 3 Knut Eri Bjelland HiB 4 Svein Marthinsen HiBo 5 Hilde Lotsberg HiVo 6 Lene Sletten HiHm

Detaljer

Landsstyremøte. Volda september 2009

Landsstyremøte. Volda september 2009 Landsstyremøte Volda 18-20. september 2009 Navn Representerer 1 Gunnar Oustad HiFm 2 Per-Otto Jørgensen UiA 3 Bjørnar Sollie (vara) UiA 4 Linda Haukelid UiS 5 Anita Kvamme Nygård HiHm, Hamar 6 Irene Nystrøm

Detaljer

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN Landsstyremøte Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Bjørnar Sollie UiA 3 Aase Marie Storeng HiB 4 Linda Haukelid UiS 5 Stine Hjerpbakk HiST 6 Inga Hanne Hansen HiTo 7 Søren Kure HiVe 8 Gunnar Oustad

Detaljer

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008 Landsstyremøte Kristiansand 12. mars 2008 Navn Representerer 1 Philip Andreas Lyding UiA 2 Katrine Knutsen HiT 3 Stine Hjerpbakk HiST 4 Mariann Bratland HiNe 5 Svein Martinsen HiBo 6 Håkon Wahlquist HiB

Detaljer

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009 Landsstyremøte Bodø 23.-25. januar 2009 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Aase Marie Storeng HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 Inga

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Landsstyremøte Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ingerid Hustvedt HSH 3 Vegard Snaunes UiA 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Victoria Flåten Refsenes

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011 Landsstyremøte Oslo 13. -15. Mai 2011 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Hildur Bakkene AU 4 Daniel Windt AU 5 Linda Haukelid AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Martin

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Kathrine Knutsen HiTø 4 Hilde Lotsberg HVO 5 Bjørnar Sollie UiA 6 Magnhild S. Bye HiB 7 Jan-Rune Rafteseth

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012 Landsstyremøte Stavanger 28-30. september 2012 Navn Representerer 1 Mari Nordsæther UiN 2 Eirik Øwre Nilsen UiN 3 Line Larsen Rømma HiST 4 Camilla Richardsen Solheim NTNU 5 Maren Berg Johansen HiVe 6 Michelle

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo november 2009

Landsstyremøte. Oslo november 2009 Landsstyremøte Oslo 20-22. november 2009 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Muna Ali Osman AU 4 Ruben Sangvik Olsen AU 5 Søren Kure AU 6 Gunnar Oustad HiFm 7 Per-Otto

Detaljer

Landsstyremøte. Volda november 2010

Landsstyremøte. Volda november 2010 Landsstyremøte Volda 12-14. november 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Erna Thorsrud Ravn UiT 7 Kine

Detaljer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer VK AU Landsstyret Navn Kristin Johansen Kjos Aksel Stridh Haakon Wahlquist Irene Kokkinos Philip Andreas Lyding Leon Romestrand Aasne Sørumshaugen Mariann Bratland Katrine Knutsen Hanne Vange Vigdis Borlaug

Detaljer

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012 Landsstyremøte Tønsberg 20-22. januar 2012 Navn Representerer 1 Kristine Evjen NTNU 2 Martin Jensen HVO 3 Maren Mikkelsen UiA 4 Pascale Robinson UiA 5 Ann-Mathilde Jostad HiHm 6 Runhild Heggem HiHm 7 Ingrid

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Navn Representerer 1 Inger Marie Andreassen NTNU 2 Haakon Wahlquist HiB 4 Philip Andreas Lyding UiA 5 Leon Romestrand HiVo 6 Stine Hjerpbakk HiST 7

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Deltakere Arnt Gunnar Johansen Bjørnar Rønning Bjørn Roberg HBV avd. Vestfold Stine Drotningsvik HiB AU Synnøve Bjørgum HiSF Marie Furulund HiB Påtroppende

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011 Landsstyremøte Trondheim 18. 20. november 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ane Kooyman UiS 3 Torstein Nielsen Hole UiB 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Ingerid Merethe H. Hustvedt

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Landsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Deltagerliste Arnt Gunnar Johansen Leder Bjørnar Bjørseth Rønning Nestleder Marie Furulund Martin Asheim Signe Britt Ø. Kjosaas NLA Høgskolen

Detaljer

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010 Landsstyremøte Tromsø 1-3. oktober 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Ola Rønning

Detaljer

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm Navn Representerer Landsstyremøte 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ida Sandholtbråten AU 4 Ingeborg Haanæs AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Kristine Fiskeseth UiA 8

Detaljer

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Verv 1 Jan Ola Ellingvåg Leder 2 Bjørnar B. Rønning Nestleder 3 Linda Thu 4 Martin Asheim 5 Marie Furulund 6 Signe Britt Ø. Kjosaas

Detaljer

13 Hilde Lotsberg Vara-HVO 14 15 Anita Kvamme Nygård Vara-HiHm 16 Irene Nystrøm Vara-HiVe 17 Ola Rui Nygard Vara-HiO

13 Hilde Lotsberg Vara-HVO 14 15 Anita Kvamme Nygård Vara-HiHm 16 Irene Nystrøm Vara-HiVe 17 Ola Rui Nygard Vara-HiO Landsstyremøte Navn Representerer 1 Inga Hanne Hansen HiTo 2 Idar Leknes HiHm, Hamar 3 Gunnar Oustad HiFm 4 Bjørnar Bjørnseth Rønning HiB 5 6 Marianne Egren Halvorsen HiVe 7 Mahyar Harirchi HiO 8 Per-Otto

Detaljer

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006 Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole 27.-29. januar 2006 Deltakerliste Navn Representerer 1 Anne-Berit Stavenes HiØ 2 Erik Nygaard UiO 3 Julie Nilsen HiA 4 Daniel Olsen HiB 5 Heidi Amundsen HVO

Detaljer

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013 Landsstyremøte Stord 18-20. januar 2013 Navn Representerer 1 Ingrid B. Wikeland UiT 2 Marta Tysdal HiNT 3 Ida Sovie Slettahjell HiNT 4 Stine Drotningsvik HiB 5 Oda Catherine Campo Åsheim HiB 6 Signe Britt

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Bakbenk Landsstyret AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Kontoret Leder Martin Asheim Kontoret Nestleder Bjørn Roberg

Detaljer

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 22.11.13 24.11.13 VK PPK Varalandsstyrerepresentanter Landsstyrerepresentanter Deltakere Fornavn Etternavn Skole Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Martin Asheim

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen januar 2010

Landsstyremøte. Bergen januar 2010 Landsstyremøte Bergen 28-30.januar 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Martin

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise Price-Stephens

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Deltakere Marie Furulund Martin Asheim AU Bjørn Roberg UiB Stine Drotningsvik HiB Camilla Rikardsen Solheim NTNU Helene Sommerseth Bakkland

Detaljer

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Skole Verv Jan Ola Ellingvåg Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Marie Furulund HiB Arbeidsutvalget Martin Ashem Høgskolen i Vestfold

Detaljer

Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009

Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009 Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009 Nr. Representerer Navn Status 1 HiO Mahyar Harirchi Delegat 2 HiO (Kom fredag ca kl 10) Juan Diaz Delegat 7 HiHm Anita Kvamme Nygård Delegat 8 HiHm Ann Mathilde

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Deltakerliste: Navn Anne Berit Stavenes Erik Nygaard Julie Nilsen Daniel Olsen Heidi Amundsen Stine Holtet Cecilie Grav Bård Olav Johannessen Charlotte

Detaljer

Landsstyremøte Nord Universitet

Landsstyremøte Nord Universitet Landsstyremøte Nord Universitet 15.1.2016 17.1.2016 Deltakere AU Navn: Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Elise Håkull Klungtveit Ruben Amble Hirsti Kristine Lund Klippenvåg Studiested, eller verv Leiar

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyret Diverse Deltakere AU Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Leder Martin Asheim Nestleder Stine Drotningsvik HiB Arbeidsutvalg

Detaljer

Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011

Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011 Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011 1 Deltakerliste Nr. Representerer Navn Status 1 HiB Marie Furulund Delegat 2 HiB Helene Øygarden Delegat 3 HiB Torstein Nielsen Hole Delegat 4 HiHm Per

Detaljer

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012 Landsstyremøte Hamar 23-25. november 2012 Navn Representerer 1 Marja-Leena Eriksen HiOA 2 Tonje Ertsås HiNT 3 Åslaug Hansegård HiNT 4 Marit Nerås Krogsæter NTNU 5 Camilla Rikardsen Solheim NTNU 6 Guro

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Deltakere AU Marie LS LS-vara Påtroppende VK Furulund Martin Asheim Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Kristine Lund Klippenvåg Tonje Ertsås

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 149 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Organisasjonen Pedagogstudentene består i dag av ca. 100 aktive tillitsvalgte på alle nivå, og har rundt 12 000 medlemmer. I løpet av perioden

Detaljer

Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010

Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010 Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010 Nr. Representerer Navn Status 1 UiT Line Charlotte Johansen Delegat 2 UiT Bård Henry Landsem Paulsen Delegat 3 UiT Erna Thorsrud Ravn Delegat 4 UiT Line Mannerud

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Landsmøte 2008 Kristiansand, mars 2008

Landsmøte 2008 Kristiansand, mars 2008 Landsmøte 2008 Kristiansand, 13.-16. mars 2008 1 Deltakerliste Nr. Representerer Navn Status 1 UiA Bjørnar Sollie Delegat 2 UiA Hege Stensland Delegat 3 UiA Ingeborg Løfshus Delegat 5 Uia Ruben Sangvik

Detaljer

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Vi hadde vårt første møte på landsstyremøte 1, i Oslo, juni 2016. Vi brukte helgen til å sette oss inn i organisasjonens politiske og organisatoriske dokumenter,

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim november 2016

Landsstyremøte Trondheim november 2016 Landsstyremøte Trondheim 18.-20. november 2016 KOMITÉ/UTVALG LANDSSTYRET Frank Deltagerliste Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Ruben Amble Hirsti Leder Nestleder Aleksander Bræin AU Fullt Navn: Studiested

Detaljer

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 09 Resolusjoner Sak: LM 09/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 En resolusjon er utspill til media, politikere og andre aktuelle fora og aktører som

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

Landsstyremøte Stord januar 2017

Landsstyremøte Stord januar 2017 Landsstyremøte Stord 20.-22. januar 2017 KK VK LANDSSTYRET AU DELTAKERLISTE Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Frank Aleksander Bræin Jørgen Jakobsson Ruben Amble Hirsti Aud-Marit Sellereite Eskild Dragvik

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

06 Politisk plattform for lektorutdanning

06 Politisk plattform for lektorutdanning 06 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. Sak: LM 06/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 Landsstyret vedtok i 2011 et politisk dokument om lærerutdanning

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar 24.01.2014 26.01.2014 Bakbenk LS-Vara LS AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Arnt Gunnar Bjørnar Johansen Rønning Furulund Marie HiB Guro Trøseid Gjerstadberget

Detaljer

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: 24.-26. januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

07 Pedagogstudentenes virke Sak: LM 09/18 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden

07 Pedagogstudentenes virke Sak: LM 09/18 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 07 Pedagogstudentenes virke Sak: LM 09/18 Møtedato: 12.-15. april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr Læreren rollen og utdanningen Hanna Marit Jahr Hovedgrep En ny lærerutdanning som er tilpasset skolen og samfunnets behov. Spesialisering: To likeverdige grunnskoleutdanninger, en for 1.-7. trinn og en

Detaljer

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningen skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn og unges læring og utvikling.

Detaljer

Pedagogstudentenes virke

Pedagogstudentenes virke Pedagogstudentenes virke Pedagogstudentene er opptatt av sitt omdømme, både utad og hos sine medlemmer. Organisasjonsutvalget er usikre på om Pedagogstudentene på en tydelig måte kommuniserer hvordan de

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Landsmøtepermen 7. april - 10. april 2016 Sundvolden Denne permen tilhører: Årets emneknagg: Følg Pedagogstudentene! #PSLM16 @pedagogstud_ @pedagogstud_ www.facebook.com/pedagogstudentene

Detaljer

Landsstyremøte Oslo November

Landsstyremøte Oslo November Landsstyremøte Oslo 09.-12. November 2017 1 AU LANDSSTYRET VK IU KK DELTAKERLISTE Hedda Eia Vestad Ruben Amble Hirsti Frank Aleksander Bræin Aud-Marit Sellereite Kristine Odgaard Jacobsen Alexander Egner-Kaupang

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på utdanningene.

Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på utdanningene. 1 Vedtatt landsmøte 2012 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på

Detaljer

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: 9.-12. november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Detaljer

04 Arbeidsprogram 2016/2017

04 Arbeidsprogram 2016/2017 1 04 Arbeidsprogram 2016/2017 Sak: LM 04/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Elise Håkull Klungtveit Sted: Sundvolden 1 2 3 Arbeidsprogrammet er Pedagogstudentenes styringsdokument, som legger grunnlaget

Detaljer

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT LM6 05.01-16 Vedtekter vedlegg 4 1 VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT Forslag nr. Hva forslaget gjelder Innstilling Merknad 1 1 2.2 - Vedtak om utmeldelse fra NSO. Strykningsforslag 2 2 2.4

Detaljer

For opptak til praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag skal opptakskravet være enten:

For opptak til praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag skal opptakskravet være enten: 05 Politisk plattform for Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag Sak: LM 05/18 Møtedato: 12. 15. april Saksansvarlig: Hedda Eia Vestad Sted: Sundvolden Hotel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo

Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo 3.6.2016 5.6.2016 Deltakere LS1 Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Ruben Amble Hirsti Frank Aleksander Bræin Jørgen Jakobsson Maja Emilie Steen Spetaas

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre.

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre. 17 Langtidsplan for oppfølging av organisasjonsutvalgets rapport Sak: LS 17/17 Møtedato: 9.-11. juni Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Lærernes Hus, Oslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

STYLE seminar 4. mars 2016

STYLE seminar 4. mars 2016 STYLE seminar 4. mars 2016 Strategi 2020: UiO skal tilby landets beste lærerutdanning og øke rekrutteringen av gode studenter innenfor realfag (s.8). Lektorutdanningen skal heves til internasjonalt nivå.

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU10-17/18 Dato/tid 05.10.2017 13:30 Protokollfører Bjørn-Anders Hind (Sekretariatet) Arkiv Sak 17/58, journalpost 2017002859 Til stede: Mats Johansen Beldo, Anne

Detaljer

Landsstyremøte Oslo juni 2017

Landsstyremøte Oslo juni 2017 Landsstyremøte Oslo 9.-11. juni 2017 DELTAKERLISTE 1.1: Navn 1.4: Studiested Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Kristine Odgaard Jacobsen Aud-Marit Sellereite Frank Bræin Hedda Eia Vestad

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 23.9.2016 25.9.2016 KK Vara Landsstyret AU Deltakere Fullt navn: Studiested 101 Silje Marie Bentzen Leder 102 Bjørn Roberg Nestleder 103 Ruben Amble Hirsti Studentmedlem

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 08.09.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201603206-7 Inge Haraldstad, 23461761

Detaljer

Evaluering av førskolelærerutdanningen Noen hovedfunn og anbefalinger

Evaluering av førskolelærerutdanningen Noen hovedfunn og anbefalinger Evaluering av førskolelærerutdanningen 2010. Noen hovedfunn og anbefalinger Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin NOKUT, Avdeling for utredning og analyse 1 KDs oppdragsbrev (14. mars 2008) Mål Oppnå et

Detaljer

Samlet oversikt over evalueringskomiteens forslag til anbefalinger til lærerutdanningsinstitusjonene og departementet

Samlet oversikt over evalueringskomiteens forslag til anbefalinger til lærerutdanningsinstitusjonene og departementet Samlet oversikt over evalueringskomiteens forslag til anbefalinger til lærerutdanningsinstitusjonene og departementet Institusjonene og deres organisering å ha oppmerksomheten rettet mot førskolelærerutdanningens

Detaljer

Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012

Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012 Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012 1 Deltakerliste Delegatnr. Etternavn Fornavn Skole Verv 1 Marie Furulund Høgskolen i Bergen Delegat 2 Hilde Thorbjørnsen Høgskolen i Bergen Delegat 3 Sander

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

LM RESOLUSJONER REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING

LM RESOLUSJONER REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING LM5 03.01-15 RESOLUSJONER REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING Komiteens medlemmer: Mats Belbo (UiT) Aleksander Milde (HiL) Isabel Byrkjeflot Nærø (HiOA) Eirin Vetaas (UiA) Andreas Olsbø (HiB) REDAKSJONSKOMITEENS

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.april 2017, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.april 2017, klokken 16.15 1 SP-sak Protokoll Møtedato 26.04.17 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.april 2017, klokken 16.15 Studentparlamentet: STA-styret:

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for studenter som tar lærer- og pedagogutdanninger.

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014

Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014 Saksframlegg Sentralstyret Møtedato: Arkivreferanse: Saksbehandler: 27.01.2015 14/00230-4 Kirsti Renate Sommerdal Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014 Sammendrag: Sentralstyret får i denne orienteringssaken

Detaljer

11 Høyere utdanning i fremtiden

11 Høyere utdanning i fremtiden 11 Høyere utdanning i fremtiden Sak: LM 11/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Landsmøte 2008 vedtok et politisk dokument som heter «Høyere utdanning

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Sentralstyret Protokoll

Sentralstyret Protokoll Sentralstyret Protokoll Møte SST1-19/20 Dato 14.09.2019 Protokollførere Mari Winsents, Bjørn-Anders Hind (Sekretariatet) Arkiv Sak 19/121, journalpost 2019001759 Vedlegg til protokollen: 1. forretningsorden

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer