Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014"

Transkript

1 Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar

2 Landsstyret Diverse Deltakere AU Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Leder Martin Asheim Nestleder Stine Drotningsvik HiB Arbeidsutvalg Bjørn Roberg UiB Arbeidsutvalg Synnøve Bjørgum Hihm, Elverum Arbeidsutvalg Camilla Solheim NTNU LS Tine Elisabeth Gran Hovind HBV Drammen LS Kristine Michael Lund Klippenvåg Andreassen Universitetet i Nordland Universitetet i Stavanger Martin Furland Høgskolen i Bergen LS-vara Maja Emilie Steen Spetaas Høyskolen i Bergen LS Silje Marie Bentzen UiB LS Marte Sakariassen UIB LS-vara Tine Haukenes Mitchell Hit - Notodden LS Anne May Viddal HIST LS-vara Tobias Fogth-Jakobsen Trondheim LS Ruben Amble Hirsti Hamar Ls Joachim Fagervold HBV Vestfold LS Oda Kristine Myklebust HiSF LS Mats Kneppen HiSF/Sogndal LS-vara Ingrid Wikeland Gjermund Lotternes Haugstvedt UiT - Norges Arktiske Universitet UiT - Norges Arktiske Universitet LS LS LS LS-vara Marie Marcelle Jansen HiOA LS-vara Yngve Nykås HSH LS Nils-Jakob Herleiksplass UiS VK Marie Elise Sollied VK May Lise Igelsrud IU Martine Løkholm Rådgiver Karl Reksten Tellefsen Konsulent Linda Thu Ordstyrer Helge Hovland Protokollfører Stine Holtet Ordstyrer Stig Eriksen NLA Observatør

3 Saksliste Sak Tittel Saksbehandler Merknad 00/14 Konstituering Valg av: ordstyrere Marie Furulund protokollførere protokollunderskrivere - Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste og dagsorden Godkjenning av forretningsorden 01/14 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Valgkomiteen I Rapport fra Internasjonalt utvalg Landsstyrerepresentantene Stine Drotningsvik Martin Asheim Marie Furulund Marie Furulund Karl Reksten Tellefsen Karl Reksten Tellefsen Valgkomiteen Internasjonalt utvalg J Rapport fra redaksjonen Redaktør 27/14 Kontrollkomite Martin Asheim 28/14 Revidering av GLUplattformen Marie Furulund Vedlegg 29/14 Landsmøtedebatten Synnøve Bjørgum 30/14 Økonomifordeling lokallag Stine Drotningsvik 31/14 Delegatfordeling LM Bjørn Roberg 32/14 Resolusjoner Synnøve Bjørgum Eventuelt Leveres ut på møtet Leveres ut på møtet Leveres ut på møtet Leveres ut på møtet

4 00/14 Konstituering Forslag til vedtak: Stine C. Holtet og Linda Thu oppnevnes til ordstyrere. Arbeidsutvalget Valgt Forslag til vedtak: Helge Ødegård Hovland oppnevnes til protokollfører. Arbeidsutvalget Valgt! Forslag til vedtak: Tobias Fogth-Jakobsen og Michael Andreassen oppnevnes til protokollunderskrivere. Arbeidsutvalget Valgt Innkalling godkjent. Saksliste godkjent. Dagsorden godkjent. Dagsorden ble godkjent med de endringer som kom frem på møtet.

5 Forretningsorden godkjent. Forslag nr: 1 Sak: 00/11 Side: 13 Linje: 103 Tilleggsforslag Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen ( ) alle med forslagsrett kan be om en prøvevotering. Ved prøvevotering i en sak, foretas denne umiddelbart HVIS LANDSSTYRET ØNSKER DET. Oppnevning til resolusjonskomite for GLU-plattformen Forslag til vedtak: Camilla Solheim, Ingrid Wikeland og Tine Elisabeth Gran Hovind Oppnevning til resolusjonskomite for resolusjoner Forslag til vedtak: Oda Kristine Myklebust, Silje Marie Bentzen og Kristine Lund Klippenvåg Ekstrakomite Forslag til vedtak: Tine Haukenes Mitchell, Michael Andreassen og Tobias Fogth-Jakobsen Forslagstiller: Arbeidsutvalget Valgt

6 01 Orienteringssaker Sak: LS 01/14 Møtedato: november Saksansvarlig: Sted: Hamar 01/14 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Valgkomiteen I Rapport fra Internasjonalt utvalg J Rapport fra redaksjonen Landsstyrerepresentantene Stine Drotningsvik Martin Asheim Marie Furulund Marie Furulund Karl Reksten Tellefsen Martine Løkholm Valgkomiteen Internasjonalt utvalg Redaktør LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT

7 27 Kontrollkomité Sak: LS 27/14 Møtedato: november 2014 Saksansvarlig: Martin Bildøy Asheim Sted: Hamar Forslag til vedtak: Landsstyret har utredet behov for kontrollkomité og det har ikke blitt funnet grunnlag for å opprette kontrollkomité. Arbeidsutvalget Dissens: Synnøve Bjørgum Falt mot 9 stemmer Forslag nr: 1 Sak: 27/14 Side: 2 Linje: 53 Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen ( ) landstyret har utredet behov for kontrollkomité og det har ikke blitt funnet grunnlag for å opprette kontrollkomité. LANDSSTYRET TAR MED SEG INNSPILLENE I DET VIDERE ARBEIDET MED Å UTREDE BEHOV FOR KONTROLLKOMITÉ Vedtatt mot 5 stemmer

8 28 Plattform for grunnskolelærerutdanningen Sak: 28/14 Møtedato: november Saksansvarlig: Marie Furulund Sted: Hamar Forslag til vedtak: Landsstyret innstiller på Plattform for grunnskolelærerutdanning med de endringer som har kommet fram på møtet, og innstiller på dette til landsmøtet Arbeidsutvalget Forslag nr: 1 Sak: 28/14 Side: 1 Linje: 24 Forslagsstiller Arbeidsutvalget ( ) trefagsmaster MASTER MED TRE UNDERVISNINGSFAG. Vedtas Forslag nr: 2 Sak: 28/14 Side: 1 Linje: 26 Forslagsstiller Silje Marie Bentzen Fordypningsfag UNDERVISNINGSFAG skal ha en størrelse på minst 30 studiepoeng og inneha fagdidaktikk. Forslag nr: 3 Faller til fordel for 3a Sak: 28/14 Side: 1 Linje: 26 Tilleggsforslag Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen

9 ( ) inneha fagdidaktikk. NORSK, ENGELSK OG MATEMATIKK SKAL HA EN STØRRELSE PÅ MINST 60 STUDIEPOENG FOR LÆRERE PÅ UNGDOMSTRINNET. Faller til fordel for 3a Forslag nr: 3a Sak: 28/14 Side: 1 Linje: 26 Forslagsstiller Redaksjonskomiteen Fordypningsfag UNDERVISNINGSFAG skal ha en størrelse på minst 30 studiepoeng og inneha fagdidaktikk. NORSK, ENGELSK OG MATEMATIKK SKAL HA EN STØRRELSE PÅ MINST 60 STUDIEPOENG FOR LÆRERE PÅ UNGDOMSTRINNET. Vedtas Forslag nr: 4 Sak: 28/14 Side: 1 Linje: Strykningsforslag Forslagsstiller Arbeidsutvalget ( ) i forhold til FOR Vedtas Forslag nr: 5 Sak: 28/14 Side: 1 Linje: Forslagsstiller Silje Marie Bentzen DIFFERENSIERTE LÆRERUTDANNINGER MASTERLØPENE SKAL VÆRE DIFFERENSIERTE LØP, BÅDE I FORM OG INNHOLD, SOM HAR ULIK FOKUS. GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING 1-7 SKAL HA FOKUS PÅ FAGLIG BREDDE OG GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING 5-10 SKAL HA FOKUS PÅ FAGLIGE

10 FORDYPNING. LÆRERUTDANNINGENE SKAL HA EN PROFESJONSRETTET ELLER FAGDIDAKTISK MASTEROPPGAVE. (stryker linje 33-37) Forslag nr: 6 Vedtas Forslag 6 faller som konsekvens VEDTATT, 1 avholdende Sak: 28/14 Side: 1 Linje: Forslagsstiller Silje Marie Bentzen DIFFERENSIERTE LÆRERUTDANNINGER MASTERLØPENE SKAL VÆRE DIFFERANSIERTE LØP, BÅDE I FORM OG I INNHOLD, SOM HAR ULIKT FOKUS. GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING 1-7 SKAL HA FOKUS PÅ FAGLIG BREDDE MED PROFESJONSRETTET MASTEROPPGAVE OG GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING 5-10 SKAL HA FOKUS PÅ FAGLIG FORDYPNING I FORM AV EN FAGDIDAKTISK MASTEROPPGAVE. (stryker linje 33-37) Faller til fordel for 5 Forslag nr: 7 Sak: 28/14 Side: 1 Linje: 34 Tilleggsforslag Forslagsstiller Ingrid Lotternes GRUNNSKOLELÆRERUTDANNINGEN SKAL HA ET FELLES FØRSTE SEMESTER DER KONTAKT MED PRAKSISFELTET SKAL VÆRE INKLUDERT. Forslag nr: 8 Faller til fordel for 8 Sak: 28/14 Side: 1 Linje: 34 Tilleggsforslag Forslagsstiller Ingrid Lotternes

11 GRUNNSKOLELÆRERUTDANNINGENE SKAL HA ET FELLES FØRSTE SEMESTER. Vedtas VEDTATT MOT 2 STEMMER, 4 AVHOLDENDE Forslag nr: 9 Sak: 28/14 Side: 1 Linje: 43 Tilleggsforslag Forslagsstiller Silje Marie Bentzen ( ) metodisk kompetanse, DIGITAL KOMPETANSE ( ) Vedtas Forslag nr: 10 Sak: 28/14 Side: 2 Linje: 50 Tilleggsforslag Forslagsstiller Kristine Lund Klippenvåg ( ) psykisk helse, KUNNSKAP OM BARN SOM LEVER I UTSATTE OPPVEKSTMILJØ etc. Opplæringen i disse emnene skal integreres i utdanningen. Forslag nr: 11 Faller til fordel for 11 Sak: 28/14 Side: 2 Linje: Forslagsstiller Tine Hovind Studentene skal også oppnå kompetanse innenfor emner som ikke nødvendigvis faller inn under spesifikke fag, som for eksempel helse og ernæring, fysisk aktivitet, førstehjelp, drama, psykisk helse, digitale kunnskaper etc. MEN SOM OPPFYLLER LÆRERROLLENS SAMFUNNSMANDAT. Vedtas Forslag 10, 12, 13 faller som konsekvens. (Se også forslag 16) VEDTATT MOT 4 STEMMER, 1 AVHOLDENDE

12 Forslag nr: 12 Sak: 28/14 Side: 2 Linje: 51 Forslagsstiller Ingrid Lotternes ( ), som for eksempel GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER, helse og ernæring, fysisk aktivitet, førstehjelp, drama og psykisk helse, digitale kunnskaper etc. Forslag nr: 13 Faller til fordel for 11 Sak: 28/14 Side: 2 Linje: 52 Forslagsstiller Silje Marie Bentzen ( ) digitale kunnskaper GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER etc. ( ). Faller til fordel for 11 Forslag nr: 14 Sak: 28/14 Side: 2 Linje: 55 Tilleggsforslag Forslagsstiller Synnøve Bjørgum, Arbeidsutvalget Internasjonalisering i GRUNNSKOLElærerutdanningene. Vedtas

13 Forslag nr: 15 Sak: 28/14 Side: 2 Linje: 67 Tilleggsforslag Forslagsstiller Ingrid Lotternes ( ) forskningsarena tilknyttet studiet. PRAKSISLÆRERE SKAL HA FORMELL KOMPETANSE I VEILEDNING AV STUDENTER. Forslag nr: 16 Vedtas Sak: 28/14 Side: 2 Linje: 78 Tilleggsforslag Forslagsstiller Ingrid Lotternes GRUNNSKOLELÆRER-UTDANNINGENE SKAL HA ET OBLIGATORISK FØRSTEHJELPSKURS. Forslag nr: 17 Vedtas dersom 11 vedtas VEDTATT MOT 1 STEMME Sak: 28/14 Side: 2 Linje: 86 Forslagsstiller Arbeidsutvalget Utdanningen skal være preget av FORANKRET I forskning. Vedtas Forslag nr: 18 Sak: 28/14 Side: 3 Linje: 104 Forslagsstiller Kristine Lund Klippenvåg

14 Skikkethetsvurderingen skal foregå kontinuerlig gjennom studiet, både studenter, praksisfeltet, og ansatte ved utdanningsinstitusjonene OG STUDENTER skal være bevisst sin rolle i skikkethetsvurderingen. Vedtas VEDTATT MOT 1 STEMME Kontoret gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i teksten generelt, ved å skrive ut forkortelsene, og å foreta endring på yrke/profesjon og utdanning/utdanningene.

15 29 Landsmøtedebatt Sak: LS 29/14 Møtedato: november Saksansvarlig: Synnøve Bjørgum Sted: Hamar Forslag til vedtak: Landsstyret innstiller på tema xxxx som landsmøtedebatt på LM Arbeidsutvalget FALT til fordel for forslag nr. 2 Forslag nr: 1 Sak: 29/14 Side: 1 Linje: 30 Forslagsstiller Arbeidsutvalget LANDSSTYRET INNSTILLER PÅ TEMA «STRUKTUR OG DIMENSJONERING I UH- SEKTOREN» SOM LANDSMØTEDEBATT PÅ LM-2015 FALT mot 5 stemmer Forslag nr: 2 Sak: 29/14 Side: 1 Linje: 30 Forslagsstiller Anne May Viddal Landsstyret innstiller på tema «HOBBYFAG UT AV SKOLEN! INN MED MER REALFAG!» som landsmøtedebatt på LM-2015 VEDTATT

16 Forslag nr: 3 Sak: 29/14 Side: 1 Linje: 30 Forslagsstiller Camilla Solheim Landsstyret innstiller på tema «HVOR GÅR GRENSEN MELLOM KARTLEGGING OG TESTING?» som landsmøtedebatt på LM-2015 FALT Forslag nr: 4 Sak: 29/14 Side: 1 Linje: 30 Forslagsstiller Silje Marie Bentzen Landsstyret innstiller på tema «VEILEDNINGSORDNING» som landsmøtedebatt på LM FALT Forslag nr: 5 Sak: 29/14 Side: 1 Linje: 30 Forslagsstiller Silje Marie Bentzen Landsstyret innstiller på tema «PROFESJONSFAGLIG DIGITAL KOMPETANSE» som landsmøtedebatt på LM FALT Forslag nr: 6 Sak: 29/14 Side: 1 Linje: 30 Forslagsstiller Oda Myklebust LANDSSTYRET INNSTILLER PÅ TEMA «PRAKTISKE FERDIGHETER» SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER PÅ LM-2015 FALT

17 Forslag nr: 7 Sak: 29/14 Side: 1 Linje: 30 Forslagsstiller Ingrid Lottenes ( ) «PRAKTIKEREN V.S. TEORETIKEREN HVEM HAR VI BEHOV FOR? ( ) FALT mot 3 stemmer, 1 avholdende Forslag nr: 8 Sak: 29/14 Side: 1 Linje: 30 Forslagsstiller Oda Myklebust ( ) «PRIORITERING OG FOKUS PÅ FAG OG FERDIGHETER I SKULE OG BARNEHAGE» ( ). FALT mot 4 stemmer

18 30 Økonomifordeling Sak: 30/14 Møtedato: november Saksansvarlig: Stine Drotningsvik Sted: Hamar Forslag til vedtak: Landsstyret vedtar at kvart lokallagsstyre får 8000 kroner i lokallagsmidler. Dei økonomiske midla som vert frigjort skal settas inn i ein eigen post i budsjettet, kor lokallagasstyra kan søke om ekstramidler. Arbeidsutvalet VEDTATT MOT 1 STEMME, 1 AVHOLDENDE Forslag nr: 1 Sak: 30/14 Side: 2 Linje: 46 Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen (linje strykes) LANDSSTYRET VEDTAR Å HALDE FRAM MED DAGENS ORDNING FOR ØKONOMIFORDELING. FALT MOT 1 STEMME, 1 AVHOLDENDE

19 31 Delegatfordeling til landsmøte 2015 Sak: LS 31/14 Møtedato: November Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Hamar Forslag til vedtak: Delegatene til Pedagogstudentene sitt landsmøte 2015 fordeles etter fordelingsnøkkel nr. X: Tallet rundes ned og plassene som ikke er fordelt blir gitt til de lokallagene som mistet mest under avrundingen. Arbeidsutvalget Falt til fordel for forslag nr. 2 Forslag nr: 1 Sak: 31/14 Side: 3 Linje: 103 Forslagsstiller Arbeidsutvalget ( ) fordeles etter fordelingsnøkkel nr. x 2. Falt mot 9 stemmer Forslag nr: 2 Sak: 31/14 Side: 3 Linje: 103 Forslagsstiller Oda Myklebust ( ) fordeles etter fordelingsnøkkel nr. x 3. Vedtatt mot 5 stemmer

20 32 Resolusjonar Sak: LS 32/14 Møtedato: November Saksansvarlig: Synnøve Bjørgum Sted: Hamar Forslag til vedtak: Arbeidsutvalet tar med seg dei vedtekne resolusjonane tilbake til kontoret for utsending. Kontoret får fullmakt til å vurdere mottakar(ar) av dei resolusjonane kor dette ikkje allereie er bestemt, eller til andre aktørar som ikkje er nemnd i dei enkelte resolusjonane. Arbeidsutvalet. Forslag nr: 1 Sak: 32/14 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Arbeidsutvalget Lærerløft for alle? Våren 2014 kom rapporten «Fram i lyset! - en kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag» (Grande, Lyckander, Landro & Rokkones 2014). Rapporten trekker fram flere utfordringer tilknyttet yrkesfaglærerutdanningene i Norge. I Solberg-regjeringens politiske plattform er det lansert et yrkesfagløft. Pedagogstudentene kan ikke se at yrkesfagsløftet har blitt prioritert av regjeringen. Vi mener det er et paradoks at man jobber for kvalitet i skolesystemet, men ikke tar tak i den delen av utdanningssystemet med størst frafallsproblematikk og lavest prosentandel kvalifiserte lærere. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet etterlyser at det iverksettes umiddelbare tiltak inn mot yrkesfaglærerutdanningene og yrkesfagene i den videregående skolen, i tråd med rapporten «Fram i lyset!». Pedagogstudentene krever at: - regjeringen realiserer yrkesfagløftet ved blant annet å gjennomføre en nasjonal informasjonskampanje i statlig regi for å sikre jevn rekruttering til yrkesfaglærerutdanningene. - yrkesfaglærerutdanningene heves fra finansieringskategori E til minst kategori D. - fagmiljøene må styrkes og det må sikres kvalitet i utdanningene Vedtas (Sees i sammenheng med forslag nr.3)

21 Forslag nr: 2 Sak: 32/14 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Oda Kristine Myklebust Pedagogstudentene i utdanningsforbundet er bekymret for mengden friluftsliv i kroppsøvingsfaget. Det er læreplanfestet at friluftsliv skal være et hovedområde i faget, men en fersk avhandling viser at det nedprioriteres. Samme avhandling viser at kroppsøvingslærerens kunnskap, erfaring og kompetanse innen friluftsliv er for liten. Pedagogstudentene krever at institusjonene vier mer plass til friluftsdidaktikk i kroppsøving 60p. i GLU. Dette for å sikre at kompetansen til nye kroppsøvingslærere samsvarer med hva læreplanen sier at faget skal være. Avvises Forslag nr: 3 Sak: 32/14 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Camilla Solheim Lærerløftet ekskluderer yrkesfaglærere Kritikkverdig at lærerløftet ekskluderer lærerutdanningen som har størst behov. Nesten halvparten av elevene i den videregående opplæringen går på yrkesfag, fagarbeidere er etterlyst i samfunnet og videregående skoler legger ned linjer grunnet lærermangel. Lærerløftet fra Regjeringen nevner ikke yrkesfag. Våren 2014 kom rapporten Fram i lyset-en kartlegging av status og behov for yrkesfaglærere. I følge funnene i rapporten er det ikke tvil om at det er store utfordringer tilknyttet yrkesfaglærerutdanninger i Norge. Yrkesfaglærerutdanning er på 14 utdanningsinstitusjoner og har 900 studieplasser, hvorav 200 studieplasser er på bachelornivå. Rapporten legger vekt på at det er 6 utdanningsinstitusjoner som ikke har god nok kvalitet på utdanningsinstitusjonen og 12 utdanningsinstitusjoner har ikke bachelorutdanning. Rapportens sentrale spørsmål er om det er behov for flere med bachelorutdanning. Svaret er et klart ja. Rekrutteringen er lav på yrkesfag. Rapporten foreslår stipend til studenter på yrkesfag og peker på at utdanningen bør ha en høyere økonomisk klasse. Tiltaket om å gi kr i studiestipend til de som fullfører 60 studiepoeng er ett tiltak for å gjøre overgangen fra fagarbeideryrket til yrkesfaglæreryrket lettere økonomisk for studenten og kan senke alderen til søkerne. Yrkesfaglærerutdanning er den lærerutdanningen som har mest praksis siden det er skole- og

22 fagpraksis. Det er derfor behov for at økonomi ikke legger begrensninger for utdanningsinstitusjonene for en lærerutdanning. Kvaliteten er lav og utdanningen bør utvides til bachelorutdanning. Dette har ikke alle utdanningsinstitusjonene mulighet til å gjennomføre. Det er hårreisende at økonomi gjør det tilfeldig om yrkesfaglærerstudenter går på en utdanningsinstitusjon som holder en tilfredsstillende kvalitet. 24% av lærerne ved ett programfag på yrkesfag går av med pensjon om 5 år yrkeslærere har ikke utdanning og alderssnittet på de som søker til yrkesfaglærerutdanning er høy, yrkeslærere med mastergrad har sunket siden Rekrutteringsbehovet er enormt. Man kan ikke forvente å få høyere søkertall når yrkesfaglærerutdanning blir ekskludert fra lærerløftet. Pedagogstudentene krever at yrkesfaglærerutdanningen blir prioritert fremover. AVVISES Eventuelt Møtedato: november Sted: Hamar Læringsutvikling Marie Furulund, AU Saksbehandling Camilla Solheim, NTNU

23 IKT-senteret Silje Marie Bentzen, UiB Lærerjobb.no Silje Marie Bentzen, UiB Pedagogstudentenes movemberlag Tobias Fogth-Jakobsen, HiST Kåring av verving-vinnere Arbeidsutvalget

24 Permisjonssøknader Følgende har fått innvilget permisjoner: Ruben Amble Hirsti, HiH, lørdag klokken til søndag pga. klassejulebord. Marie Marcelle Jansen, HiOA, søndag klokken og ut møte pga. sykdom. Protokollsignatur Vi bekrefter herved at vi har gått grundig gjennom denne protokollen, og vi går god for at den, så langt vi kan se, gir et riktig bilde av hva som er vedtatt på landsstyremøtet på Hamar november Helge Ødegård Hovland protokollfører Karl Reksten Tellefsen konsulent Tobias Fogth-Jakobsen protokollunderskriver Michael Andreassen protokollunderskriver

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Deltakere Arnt Gunnar Johansen Bjørnar Rønning Bjørn Roberg HBV avd. Vestfold Stine Drotningsvik HiB AU Synnøve Bjørgum HiSF Marie Furulund HiB Påtroppende

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Bakbenk Landsstyret AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Kontoret Leder Martin Asheim Kontoret Nestleder Bjørn Roberg

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Deltakere Marie Furulund Martin Asheim AU Bjørn Roberg UiB Stine Drotningsvik HiB Camilla Rikardsen Solheim NTNU Helene Sommerseth Bakkland

Detaljer

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 22.11.13 24.11.13 VK PPK Varalandsstyrerepresentanter Landsstyrerepresentanter Deltakere Fornavn Etternavn Skole Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Martin Asheim

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Landsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Deltagerliste Arnt Gunnar Johansen Leder Bjørnar Bjørseth Rønning Nestleder Marie Furulund Martin Asheim Signe Britt Ø. Kjosaas NLA Høgskolen

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012 Landsstyremøte Stavanger 28-30. september 2012 Navn Representerer 1 Mari Nordsæther UiN 2 Eirik Øwre Nilsen UiN 3 Line Larsen Rømma HiST 4 Camilla Richardsen Solheim NTNU 5 Maren Berg Johansen HiVe 6 Michelle

Detaljer

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Verv 1 Jan Ola Ellingvåg Leder 2 Bjørnar B. Rønning Nestleder 3 Linda Thu 4 Martin Asheim 5 Marie Furulund 6 Signe Britt Ø. Kjosaas

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise Price-Stephens

Detaljer

Landsstyremøte Nord Universitet

Landsstyremøte Nord Universitet Landsstyremøte Nord Universitet 15.1.2016 17.1.2016 Deltakere AU Navn: Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Elise Håkull Klungtveit Ruben Amble Hirsti Kristine Lund Klippenvåg Studiested, eller verv Leiar

Detaljer

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012 Landsstyremøte Tønsberg 20-22. januar 2012 Navn Representerer 1 Kristine Evjen NTNU 2 Martin Jensen HVO 3 Maren Mikkelsen UiA 4 Pascale Robinson UiA 5 Ann-Mathilde Jostad HiHm 6 Runhild Heggem HiHm 7 Ingrid

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Landsstyremøte Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ingerid Hustvedt HSH 3 Vegard Snaunes UiA 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Victoria Flåten Refsenes

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011 Landsstyremøte Oslo 13. -15. Mai 2011 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Hildur Bakkene AU 4 Daniel Windt AU 5 Linda Haukelid AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Martin

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Deltakere AU Marie LS LS-vara Påtroppende VK Furulund Martin Asheim Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Kristine Lund Klippenvåg Tonje Ertsås

Detaljer

Landsstyremøte. Volda september 2009

Landsstyremøte. Volda september 2009 Landsstyremøte Volda 18-20. september 2009 Navn Representerer 1 Gunnar Oustad HiFm 2 Per-Otto Jørgensen UiA 3 Bjørnar Sollie (vara) UiA 4 Linda Haukelid UiS 5 Anita Kvamme Nygård HiHm, Hamar 6 Irene Nystrøm

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim november 2016

Landsstyremøte Trondheim november 2016 Landsstyremøte Trondheim 18.-20. november 2016 KOMITÉ/UTVALG LANDSSTYRET Frank Deltagerliste Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Ruben Amble Hirsti Leder Nestleder Aleksander Bræin AU Fullt Navn: Studiested

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008 Landsstyremøte Trondheim 19.-21. september 2008 Navn Representerer 1 Muna Ali Osman NTNU 2 Stine Hjerpbakk HIST 3 Knut Eri Bjelland HiB 4 Svein Marthinsen HiBo 5 Hilde Lotsberg HiVo 6 Lene Sletten HiHm

Detaljer

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Skole Verv Jan Ola Ellingvåg Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Marie Furulund HiB Arbeidsutvalget Martin Ashem Høgskolen i Vestfold

Detaljer

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008 Landsstyremøte Kristiansand 12. mars 2008 Navn Representerer 1 Philip Andreas Lyding UiA 2 Katrine Knutsen HiT 3 Stine Hjerpbakk HiST 4 Mariann Bratland HiNe 5 Svein Martinsen HiBo 6 Håkon Wahlquist HiB

Detaljer

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013 Landsstyremøte Stord 18-20. januar 2013 Navn Representerer 1 Ingrid B. Wikeland UiT 2 Marta Tysdal HiNT 3 Ida Sovie Slettahjell HiNT 4 Stine Drotningsvik HiB 5 Oda Catherine Campo Åsheim HiB 6 Signe Britt

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011 Landsstyremøte Trondheim 18. 20. november 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ane Kooyman UiS 3 Torstein Nielsen Hole UiB 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Ingerid Merethe H. Hustvedt

Detaljer

Landsstyremøte Stord januar 2017

Landsstyremøte Stord januar 2017 Landsstyremøte Stord 20.-22. januar 2017 KK VK LANDSSTYRET AU DELTAKERLISTE Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Frank Aleksander Bræin Jørgen Jakobsson Ruben Amble Hirsti Aud-Marit Sellereite Eskild Dragvik

Detaljer

Landsstyremøte. Volda november 2010

Landsstyremøte. Volda november 2010 Landsstyremøte Volda 12-14. november 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Erna Thorsrud Ravn UiT 7 Kine

Detaljer

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN Landsstyremøte Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Bjørnar Sollie UiA 3 Aase Marie Storeng HiB 4 Linda Haukelid UiS 5 Stine Hjerpbakk HiST 6 Inga Hanne Hansen HiTo 7 Søren Kure HiVe 8 Gunnar Oustad

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar 24.01.2014 26.01.2014 Bakbenk LS-Vara LS AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Arnt Gunnar Bjørnar Johansen Rønning Furulund Marie HiB Guro Trøseid Gjerstadberget

Detaljer

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006 Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole 27.-29. januar 2006 Deltakerliste Navn Representerer 1 Anne-Berit Stavenes HiØ 2 Erik Nygaard UiO 3 Julie Nilsen HiA 4 Daniel Olsen HiB 5 Heidi Amundsen HVO

Detaljer

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009 Landsstyremøte Bodø 23.-25. januar 2009 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Aase Marie Storeng HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 Inga

Detaljer

Landsstyremøte Oslo juni 2017

Landsstyremøte Oslo juni 2017 Landsstyremøte Oslo 9.-11. juni 2017 DELTAKERLISTE 1.1: Navn 1.4: Studiested Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Kristine Odgaard Jacobsen Aud-Marit Sellereite Frank Bræin Hedda Eia Vestad

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 23.9.2016 25.9.2016 KK Vara Landsstyret AU Deltakere Fullt navn: Studiested 101 Silje Marie Bentzen Leder 102 Bjørn Roberg Nestleder 103 Ruben Amble Hirsti Studentmedlem

Detaljer

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012 Landsstyremøte Hamar 23-25. november 2012 Navn Representerer 1 Marja-Leena Eriksen HiOA 2 Tonje Ertsås HiNT 3 Åslaug Hansegård HiNT 4 Marit Nerås Krogsæter NTNU 5 Camilla Rikardsen Solheim NTNU 6 Guro

Detaljer

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm Navn Representerer Landsstyremøte 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ida Sandholtbråten AU 4 Ingeborg Haanæs AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Kristine Fiskeseth UiA 8

Detaljer

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Landsmøtepermen 7. april - 10. april 2016 Sundvolden Denne permen tilhører: Årets emneknagg: Følg Pedagogstudentene! #PSLM16 @pedagogstud_ @pedagogstud_ www.facebook.com/pedagogstudentene

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Deltakerliste: Navn Anne Berit Stavenes Erik Nygaard Julie Nilsen Daniel Olsen Heidi Amundsen Stine Holtet Cecilie Grav Bård Olav Johannessen Charlotte

Detaljer

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010 Landsstyremøte Tromsø 1-3. oktober 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Ola Rønning

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo

Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo 3.6.2016 5.6.2016 Deltakere LS1 Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Ruben Amble Hirsti Frank Aleksander Bræin Jørgen Jakobsson Maja Emilie Steen Spetaas

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningen skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn og unges læring og utvikling.

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

06 Politisk plattform for lektorutdanning

06 Politisk plattform for lektorutdanning 06 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. Sak: LM 06/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 Landsstyret vedtok i 2011 et politisk dokument om lærerutdanning

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1

Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1 Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1 Delegater Landsstyret Deltagerliste Delegatnummer: Navn: Studiested 100 Marie Furulund Kontoret 101 Martin Asheim Kontoret 102 Stine Drotningsvik HiB 103 Bjørn

Detaljer

Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1

Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1 Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1 Delegater Landsstyret Deltagerliste Delegatnr. Fornavn Etternavn Skole Verv 100 Arnt Gunnar Johansen Leder 101 Bjørnar B. Rønning Nestleder 102 Martin Bildøy Asheim

Detaljer

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Vi hadde vårt første møte på landsstyremøte 1, i Oslo, juni 2016. Vi brukte helgen til å sette oss inn i organisasjonens politiske og organisatoriske dokumenter,

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Navn Representerer 1 Inger Marie Andreassen NTNU 2 Haakon Wahlquist HiB 4 Philip Andreas Lyding UiA 5 Leon Romestrand HiVo 6 Stine Hjerpbakk HiST 7

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen januar 2010

Landsstyremøte. Bergen januar 2010 Landsstyremøte Bergen 28-30.januar 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Martin

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008 Landsstyremøte Stavanger 21.-23. november 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Magnhild Bye HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 8 Inga

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo november 2009

Landsstyremøte. Oslo november 2009 Landsstyremøte Oslo 20-22. november 2009 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Muna Ali Osman AU 4 Ruben Sangvik Olsen AU 5 Søren Kure AU 6 Gunnar Oustad HiFm 7 Per-Otto

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Kathrine Knutsen HiTø 4 Hilde Lotsberg HVO 5 Bjørnar Sollie UiA 6 Magnhild S. Bye HiB 7 Jan-Rune Rafteseth

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Landsstyremøte Stavanger september 2017

Landsstyremøte Stavanger september 2017 Landsstyremøte Stavanger 22.-24. september 2017 KK VK LANDSSTYRET AU DELTAKERLISTE Hedda Eia Vestad Ruben Amble Hirsti Frank Aleksander Bræin Kristine Odgaard Jacobsen Leder Nestleder Aud-Marit Sellereite

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsstyret AU Deltagerliste UiT Fornavn Jan Ola Bjørnar B. Linda Martin Marie Signe Britt Line Larsen Reidun-Marie Mari Vegard Stine Guro Michelle Ingrid Bjørnsdatter

Detaljer

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 09 Resolusjoner Sak: LM 09/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 En resolusjon er utspill til media, politikere og andre aktuelle fora og aktører som

Detaljer

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Organisasjonen Pedagogstudentene består i dag av ca. 100 aktive tillitsvalgte på alle nivå, og har rundt 12 000 medlemmer. I løpet av perioden

Detaljer

Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012

Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012 Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012 1 Deltakerliste Delegatnr. Etternavn Fornavn Skole Verv 1 Marie Furulund Høgskolen i Bergen Delegat 2 Hilde Thorbjørnsen Høgskolen i Bergen Delegat 3 Sander

Detaljer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer VK AU Landsstyret Navn Kristin Johansen Kjos Aksel Stridh Haakon Wahlquist Irene Kokkinos Philip Andreas Lyding Leon Romestrand Aasne Sørumshaugen Mariann Bratland Katrine Knutsen Hanne Vange Vigdis Borlaug

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17 Dato: 26.01.17- Møtetid: 09.15- - Møtested: Store møterom gamle fysikk Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Til stede: Forfall: Marte

Detaljer

Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011

Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011 Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011 1 Deltakerliste Nr. Representerer Navn Status 1 HiB Marie Furulund Delegat 2 HiB Helene Øygarden Delegat 3 HiB Torstein Nielsen Hole Delegat 4 HiHm Per

Detaljer

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: 24.-26. januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

Høringsuttalelse: Forslag om endring av karakterkrav i matematikk til lærerutdanning

Høringsuttalelse: Forslag om endring av karakterkrav i matematikk til lærerutdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Oslo, 17.11.2014 Vårt saksnummer: 2014/11576 Deres saksnummer: 14/3741- Postboks 1133 0318 Oslo Telefon: 22 84 18 00 postmottak@samordnaopptak.no www.samordnaopptak.no

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Byrådssak 1493/12 Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 IFOS SARK-03-201100106-66 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte 31.8.2012 ut til høring forslag

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

Landsmøte Sundvollen april

Landsmøte Sundvollen april Landsmøte Sundvollen 7.- 10. april 2016 1 DELEGATER LANDSSTYRET AU Deltagerliste Rolle Navn Merknad Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Elise Håkull Klungtveit Arbeidsutvalgsmedlem Kristine

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

04 Arbeidsprogram 2016/2017

04 Arbeidsprogram 2016/2017 1 04 Arbeidsprogram 2016/2017 Sak: LM 04/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Elise Håkull Klungtveit Sted: Sundvolden 1 2 3 Arbeidsprogrammet er Pedagogstudentenes styringsdokument, som legger grunnlaget

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer

LM RESOLUSJONER REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING

LM RESOLUSJONER REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING LM5 03.01-15 RESOLUSJONER REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING Komiteens medlemmer: Mats Belbo (UiT) Aleksander Milde (HiL) Isabel Byrkjeflot Nærø (HiOA) Eirin Vetaas (UiA) Andreas Olsbø (HiB) REDAKSJONSKOMITEENS

Detaljer

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT LM6 05.01-16 Vedtekter vedlegg 4 1 VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT Forslag nr. Hva forslaget gjelder Innstilling Merknad 1 1 2.2 - Vedtak om utmeldelse fra NSO. Strykningsforslag 2 2 2.4

Detaljer

13 Hilde Lotsberg Vara-HVO 14 15 Anita Kvamme Nygård Vara-HiHm 16 Irene Nystrøm Vara-HiVe 17 Ola Rui Nygard Vara-HiO

13 Hilde Lotsberg Vara-HVO 14 15 Anita Kvamme Nygård Vara-HiHm 16 Irene Nystrøm Vara-HiVe 17 Ola Rui Nygard Vara-HiO Landsstyremøte Navn Representerer 1 Inga Hanne Hansen HiTo 2 Idar Leknes HiHm, Hamar 3 Gunnar Oustad HiFm 4 Bjørnar Bjørnseth Rønning HiB 5 6 Marianne Egren Halvorsen HiVe 7 Mahyar Harirchi HiO 8 Per-Otto

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn SØKERSEMINAR FOR NY GLU-MASTER OSLO, 16.JUNI 2016 Kristin Barstad, nestleder i NRLU Jacob Melting, leder av programgruppen,

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 149 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: 9.-12. november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Høringssvar - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser

Høringssvar - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser Om Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en interesseorganisasjon for lærer- og pedagogstudenter, med over 17 500 medlemmer. Vi setter fokus på kvaliteten

Detaljer

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtatt på landsmøtet I Oslo 25-27 mars 2015 1 FORMÅL Ungdom Mot Narkotika UMN er en ungdomsorganisasjon som spesielt arbeider for ungdom og mot narkotika. Organisasjonens

Detaljer

Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010

Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010 Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010 Nr. Representerer Navn Status 1 UiT Line Charlotte Johansen Delegat 2 UiT Bård Henry Landsem Paulsen Delegat 3 UiT Erna Thorsrud Ravn Delegat 4 UiT Line Mannerud

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Politisk dokument om struktur i høyere utdanning

Politisk dokument om struktur i høyere utdanning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Politisk dokument om struktur i høyere utdanning Høyere utdanning Det skal være høy kvalitet

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE /2017

SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE /2017 SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE 5 206/207 Saksnummer Tittel Side SST5 00 Konstituering SST5 00.05-6/7 Konstituering SST5 0 Rapporter og orienteringer 4 SST5 0.0-6/7 Rapporter 4 SST5 0.-6/7 Protokollsaker

Detaljer

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 ONF - Organisasjon for norske fagskolestudenter innkaller herved våre medlemmer til Landsmøtet 2016. Landsmøtet holdes på Sørmarka konferansehotell utenfor Oslo helgen

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

07 Økonomifordeling 2017

07 Økonomifordeling 2017 07 Økonomifordeling 2017 Sak: LM 07/16 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 2 16 17 20 21 Regnskapsposter Budsjett 2016 Budsjett 2017 Endring 1 Landsstyremøter AU-møte

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer