Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014"

Transkript

1 Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar

2 Landsstyret Diverse Deltakere AU Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Leder Martin Asheim Nestleder Stine Drotningsvik HiB Arbeidsutvalg Bjørn Roberg UiB Arbeidsutvalg Synnøve Bjørgum Hihm, Elverum Arbeidsutvalg Camilla Solheim NTNU LS Tine Elisabeth Gran Hovind HBV Drammen LS Kristine Michael Lund Klippenvåg Andreassen Universitetet i Nordland Universitetet i Stavanger Martin Furland Høgskolen i Bergen LS-vara Maja Emilie Steen Spetaas Høyskolen i Bergen LS Silje Marie Bentzen UiB LS Marte Sakariassen UIB LS-vara Tine Haukenes Mitchell Hit - Notodden LS Anne May Viddal HIST LS-vara Tobias Fogth-Jakobsen Trondheim LS Ruben Amble Hirsti Hamar Ls Joachim Fagervold HBV Vestfold LS Oda Kristine Myklebust HiSF LS Mats Kneppen HiSF/Sogndal LS-vara Ingrid Wikeland Gjermund Lotternes Haugstvedt UiT - Norges Arktiske Universitet UiT - Norges Arktiske Universitet LS LS LS LS-vara Marie Marcelle Jansen HiOA LS-vara Yngve Nykås HSH LS Nils-Jakob Herleiksplass UiS VK Marie Elise Sollied VK May Lise Igelsrud IU Martine Løkholm Rådgiver Karl Reksten Tellefsen Konsulent Linda Thu Ordstyrer Helge Hovland Protokollfører Stine Holtet Ordstyrer Stig Eriksen NLA Observatør

3 Saksliste Sak Tittel Saksbehandler Merknad 00/14 Konstituering Valg av: ordstyrere Marie Furulund protokollførere protokollunderskrivere - Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste og dagsorden Godkjenning av forretningsorden 01/14 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Valgkomiteen I Rapport fra Internasjonalt utvalg Landsstyrerepresentantene Stine Drotningsvik Martin Asheim Marie Furulund Marie Furulund Karl Reksten Tellefsen Karl Reksten Tellefsen Valgkomiteen Internasjonalt utvalg J Rapport fra redaksjonen Redaktør 27/14 Kontrollkomite Martin Asheim 28/14 Revidering av GLUplattformen Marie Furulund Vedlegg 29/14 Landsmøtedebatten Synnøve Bjørgum 30/14 Økonomifordeling lokallag Stine Drotningsvik 31/14 Delegatfordeling LM Bjørn Roberg 32/14 Resolusjoner Synnøve Bjørgum Eventuelt Leveres ut på møtet Leveres ut på møtet Leveres ut på møtet Leveres ut på møtet

4 00/14 Konstituering Forslag til vedtak: Stine C. Holtet og Linda Thu oppnevnes til ordstyrere. Arbeidsutvalget Valgt Forslag til vedtak: Helge Ødegård Hovland oppnevnes til protokollfører. Arbeidsutvalget Valgt! Forslag til vedtak: Tobias Fogth-Jakobsen og Michael Andreassen oppnevnes til protokollunderskrivere. Arbeidsutvalget Valgt Innkalling godkjent. Saksliste godkjent. Dagsorden godkjent. Dagsorden ble godkjent med de endringer som kom frem på møtet.

5 Forretningsorden godkjent. Forslag nr: 1 Sak: 00/11 Side: 13 Linje: 103 Tilleggsforslag Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen ( ) alle med forslagsrett kan be om en prøvevotering. Ved prøvevotering i en sak, foretas denne umiddelbart HVIS LANDSSTYRET ØNSKER DET. Oppnevning til resolusjonskomite for GLU-plattformen Forslag til vedtak: Camilla Solheim, Ingrid Wikeland og Tine Elisabeth Gran Hovind Oppnevning til resolusjonskomite for resolusjoner Forslag til vedtak: Oda Kristine Myklebust, Silje Marie Bentzen og Kristine Lund Klippenvåg Ekstrakomite Forslag til vedtak: Tine Haukenes Mitchell, Michael Andreassen og Tobias Fogth-Jakobsen Forslagstiller: Arbeidsutvalget Valgt

6 01 Orienteringssaker Sak: LS 01/14 Møtedato: november Saksansvarlig: Sted: Hamar 01/14 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Valgkomiteen I Rapport fra Internasjonalt utvalg J Rapport fra redaksjonen Landsstyrerepresentantene Stine Drotningsvik Martin Asheim Marie Furulund Marie Furulund Karl Reksten Tellefsen Martine Løkholm Valgkomiteen Internasjonalt utvalg Redaktør LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT

7 27 Kontrollkomité Sak: LS 27/14 Møtedato: november 2014 Saksansvarlig: Martin Bildøy Asheim Sted: Hamar Forslag til vedtak: Landsstyret har utredet behov for kontrollkomité og det har ikke blitt funnet grunnlag for å opprette kontrollkomité. Arbeidsutvalget Dissens: Synnøve Bjørgum Falt mot 9 stemmer Forslag nr: 1 Sak: 27/14 Side: 2 Linje: 53 Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen ( ) landstyret har utredet behov for kontrollkomité og det har ikke blitt funnet grunnlag for å opprette kontrollkomité. LANDSSTYRET TAR MED SEG INNSPILLENE I DET VIDERE ARBEIDET MED Å UTREDE BEHOV FOR KONTROLLKOMITÉ Vedtatt mot 5 stemmer

8 28 Plattform for grunnskolelærerutdanningen Sak: 28/14 Møtedato: november Saksansvarlig: Marie Furulund Sted: Hamar Forslag til vedtak: Landsstyret innstiller på Plattform for grunnskolelærerutdanning med de endringer som har kommet fram på møtet, og innstiller på dette til landsmøtet Arbeidsutvalget Forslag nr: 1 Sak: 28/14 Side: 1 Linje: 24 Forslagsstiller Arbeidsutvalget ( ) trefagsmaster MASTER MED TRE UNDERVISNINGSFAG. Vedtas Forslag nr: 2 Sak: 28/14 Side: 1 Linje: 26 Forslagsstiller Silje Marie Bentzen Fordypningsfag UNDERVISNINGSFAG skal ha en størrelse på minst 30 studiepoeng og inneha fagdidaktikk. Forslag nr: 3 Faller til fordel for 3a Sak: 28/14 Side: 1 Linje: 26 Tilleggsforslag Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen

9 ( ) inneha fagdidaktikk. NORSK, ENGELSK OG MATEMATIKK SKAL HA EN STØRRELSE PÅ MINST 60 STUDIEPOENG FOR LÆRERE PÅ UNGDOMSTRINNET. Faller til fordel for 3a Forslag nr: 3a Sak: 28/14 Side: 1 Linje: 26 Forslagsstiller Redaksjonskomiteen Fordypningsfag UNDERVISNINGSFAG skal ha en størrelse på minst 30 studiepoeng og inneha fagdidaktikk. NORSK, ENGELSK OG MATEMATIKK SKAL HA EN STØRRELSE PÅ MINST 60 STUDIEPOENG FOR LÆRERE PÅ UNGDOMSTRINNET. Vedtas Forslag nr: 4 Sak: 28/14 Side: 1 Linje: Strykningsforslag Forslagsstiller Arbeidsutvalget ( ) i forhold til FOR Vedtas Forslag nr: 5 Sak: 28/14 Side: 1 Linje: Forslagsstiller Silje Marie Bentzen DIFFERENSIERTE LÆRERUTDANNINGER MASTERLØPENE SKAL VÆRE DIFFERENSIERTE LØP, BÅDE I FORM OG INNHOLD, SOM HAR ULIK FOKUS. GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING 1-7 SKAL HA FOKUS PÅ FAGLIG BREDDE OG GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING 5-10 SKAL HA FOKUS PÅ FAGLIGE

10 FORDYPNING. LÆRERUTDANNINGENE SKAL HA EN PROFESJONSRETTET ELLER FAGDIDAKTISK MASTEROPPGAVE. (stryker linje 33-37) Forslag nr: 6 Vedtas Forslag 6 faller som konsekvens VEDTATT, 1 avholdende Sak: 28/14 Side: 1 Linje: Forslagsstiller Silje Marie Bentzen DIFFERENSIERTE LÆRERUTDANNINGER MASTERLØPENE SKAL VÆRE DIFFERANSIERTE LØP, BÅDE I FORM OG I INNHOLD, SOM HAR ULIKT FOKUS. GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING 1-7 SKAL HA FOKUS PÅ FAGLIG BREDDE MED PROFESJONSRETTET MASTEROPPGAVE OG GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING 5-10 SKAL HA FOKUS PÅ FAGLIG FORDYPNING I FORM AV EN FAGDIDAKTISK MASTEROPPGAVE. (stryker linje 33-37) Faller til fordel for 5 Forslag nr: 7 Sak: 28/14 Side: 1 Linje: 34 Tilleggsforslag Forslagsstiller Ingrid Lotternes GRUNNSKOLELÆRERUTDANNINGEN SKAL HA ET FELLES FØRSTE SEMESTER DER KONTAKT MED PRAKSISFELTET SKAL VÆRE INKLUDERT. Forslag nr: 8 Faller til fordel for 8 Sak: 28/14 Side: 1 Linje: 34 Tilleggsforslag Forslagsstiller Ingrid Lotternes

11 GRUNNSKOLELÆRERUTDANNINGENE SKAL HA ET FELLES FØRSTE SEMESTER. Vedtas VEDTATT MOT 2 STEMMER, 4 AVHOLDENDE Forslag nr: 9 Sak: 28/14 Side: 1 Linje: 43 Tilleggsforslag Forslagsstiller Silje Marie Bentzen ( ) metodisk kompetanse, DIGITAL KOMPETANSE ( ) Vedtas Forslag nr: 10 Sak: 28/14 Side: 2 Linje: 50 Tilleggsforslag Forslagsstiller Kristine Lund Klippenvåg ( ) psykisk helse, KUNNSKAP OM BARN SOM LEVER I UTSATTE OPPVEKSTMILJØ etc. Opplæringen i disse emnene skal integreres i utdanningen. Forslag nr: 11 Faller til fordel for 11 Sak: 28/14 Side: 2 Linje: Forslagsstiller Tine Hovind Studentene skal også oppnå kompetanse innenfor emner som ikke nødvendigvis faller inn under spesifikke fag, som for eksempel helse og ernæring, fysisk aktivitet, førstehjelp, drama, psykisk helse, digitale kunnskaper etc. MEN SOM OPPFYLLER LÆRERROLLENS SAMFUNNSMANDAT. Vedtas Forslag 10, 12, 13 faller som konsekvens. (Se også forslag 16) VEDTATT MOT 4 STEMMER, 1 AVHOLDENDE

12 Forslag nr: 12 Sak: 28/14 Side: 2 Linje: 51 Forslagsstiller Ingrid Lotternes ( ), som for eksempel GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER, helse og ernæring, fysisk aktivitet, førstehjelp, drama og psykisk helse, digitale kunnskaper etc. Forslag nr: 13 Faller til fordel for 11 Sak: 28/14 Side: 2 Linje: 52 Forslagsstiller Silje Marie Bentzen ( ) digitale kunnskaper GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER etc. ( ). Faller til fordel for 11 Forslag nr: 14 Sak: 28/14 Side: 2 Linje: 55 Tilleggsforslag Forslagsstiller Synnøve Bjørgum, Arbeidsutvalget Internasjonalisering i GRUNNSKOLElærerutdanningene. Vedtas

13 Forslag nr: 15 Sak: 28/14 Side: 2 Linje: 67 Tilleggsforslag Forslagsstiller Ingrid Lotternes ( ) forskningsarena tilknyttet studiet. PRAKSISLÆRERE SKAL HA FORMELL KOMPETANSE I VEILEDNING AV STUDENTER. Forslag nr: 16 Vedtas Sak: 28/14 Side: 2 Linje: 78 Tilleggsforslag Forslagsstiller Ingrid Lotternes GRUNNSKOLELÆRER-UTDANNINGENE SKAL HA ET OBLIGATORISK FØRSTEHJELPSKURS. Forslag nr: 17 Vedtas dersom 11 vedtas VEDTATT MOT 1 STEMME Sak: 28/14 Side: 2 Linje: 86 Forslagsstiller Arbeidsutvalget Utdanningen skal være preget av FORANKRET I forskning. Vedtas Forslag nr: 18 Sak: 28/14 Side: 3 Linje: 104 Forslagsstiller Kristine Lund Klippenvåg

14 Skikkethetsvurderingen skal foregå kontinuerlig gjennom studiet, både studenter, praksisfeltet, og ansatte ved utdanningsinstitusjonene OG STUDENTER skal være bevisst sin rolle i skikkethetsvurderingen. Vedtas VEDTATT MOT 1 STEMME Kontoret gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i teksten generelt, ved å skrive ut forkortelsene, og å foreta endring på yrke/profesjon og utdanning/utdanningene.

15 29 Landsmøtedebatt Sak: LS 29/14 Møtedato: november Saksansvarlig: Synnøve Bjørgum Sted: Hamar Forslag til vedtak: Landsstyret innstiller på tema xxxx som landsmøtedebatt på LM Arbeidsutvalget FALT til fordel for forslag nr. 2 Forslag nr: 1 Sak: 29/14 Side: 1 Linje: 30 Forslagsstiller Arbeidsutvalget LANDSSTYRET INNSTILLER PÅ TEMA «STRUKTUR OG DIMENSJONERING I UH- SEKTOREN» SOM LANDSMØTEDEBATT PÅ LM-2015 FALT mot 5 stemmer Forslag nr: 2 Sak: 29/14 Side: 1 Linje: 30 Forslagsstiller Anne May Viddal Landsstyret innstiller på tema «HOBBYFAG UT AV SKOLEN! INN MED MER REALFAG!» som landsmøtedebatt på LM-2015 VEDTATT

16 Forslag nr: 3 Sak: 29/14 Side: 1 Linje: 30 Forslagsstiller Camilla Solheim Landsstyret innstiller på tema «HVOR GÅR GRENSEN MELLOM KARTLEGGING OG TESTING?» som landsmøtedebatt på LM-2015 FALT Forslag nr: 4 Sak: 29/14 Side: 1 Linje: 30 Forslagsstiller Silje Marie Bentzen Landsstyret innstiller på tema «VEILEDNINGSORDNING» som landsmøtedebatt på LM FALT Forslag nr: 5 Sak: 29/14 Side: 1 Linje: 30 Forslagsstiller Silje Marie Bentzen Landsstyret innstiller på tema «PROFESJONSFAGLIG DIGITAL KOMPETANSE» som landsmøtedebatt på LM FALT Forslag nr: 6 Sak: 29/14 Side: 1 Linje: 30 Forslagsstiller Oda Myklebust LANDSSTYRET INNSTILLER PÅ TEMA «PRAKTISKE FERDIGHETER» SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER PÅ LM-2015 FALT

17 Forslag nr: 7 Sak: 29/14 Side: 1 Linje: 30 Forslagsstiller Ingrid Lottenes ( ) «PRAKTIKEREN V.S. TEORETIKEREN HVEM HAR VI BEHOV FOR? ( ) FALT mot 3 stemmer, 1 avholdende Forslag nr: 8 Sak: 29/14 Side: 1 Linje: 30 Forslagsstiller Oda Myklebust ( ) «PRIORITERING OG FOKUS PÅ FAG OG FERDIGHETER I SKULE OG BARNEHAGE» ( ). FALT mot 4 stemmer

18 30 Økonomifordeling Sak: 30/14 Møtedato: november Saksansvarlig: Stine Drotningsvik Sted: Hamar Forslag til vedtak: Landsstyret vedtar at kvart lokallagsstyre får 8000 kroner i lokallagsmidler. Dei økonomiske midla som vert frigjort skal settas inn i ein eigen post i budsjettet, kor lokallagasstyra kan søke om ekstramidler. Arbeidsutvalet VEDTATT MOT 1 STEMME, 1 AVHOLDENDE Forslag nr: 1 Sak: 30/14 Side: 2 Linje: 46 Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen (linje strykes) LANDSSTYRET VEDTAR Å HALDE FRAM MED DAGENS ORDNING FOR ØKONOMIFORDELING. FALT MOT 1 STEMME, 1 AVHOLDENDE

19 31 Delegatfordeling til landsmøte 2015 Sak: LS 31/14 Møtedato: November Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Hamar Forslag til vedtak: Delegatene til Pedagogstudentene sitt landsmøte 2015 fordeles etter fordelingsnøkkel nr. X: Tallet rundes ned og plassene som ikke er fordelt blir gitt til de lokallagene som mistet mest under avrundingen. Arbeidsutvalget Falt til fordel for forslag nr. 2 Forslag nr: 1 Sak: 31/14 Side: 3 Linje: 103 Forslagsstiller Arbeidsutvalget ( ) fordeles etter fordelingsnøkkel nr. x 2. Falt mot 9 stemmer Forslag nr: 2 Sak: 31/14 Side: 3 Linje: 103 Forslagsstiller Oda Myklebust ( ) fordeles etter fordelingsnøkkel nr. x 3. Vedtatt mot 5 stemmer

20 32 Resolusjonar Sak: LS 32/14 Møtedato: November Saksansvarlig: Synnøve Bjørgum Sted: Hamar Forslag til vedtak: Arbeidsutvalet tar med seg dei vedtekne resolusjonane tilbake til kontoret for utsending. Kontoret får fullmakt til å vurdere mottakar(ar) av dei resolusjonane kor dette ikkje allereie er bestemt, eller til andre aktørar som ikkje er nemnd i dei enkelte resolusjonane. Arbeidsutvalet. Forslag nr: 1 Sak: 32/14 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Arbeidsutvalget Lærerløft for alle? Våren 2014 kom rapporten «Fram i lyset! - en kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag» (Grande, Lyckander, Landro & Rokkones 2014). Rapporten trekker fram flere utfordringer tilknyttet yrkesfaglærerutdanningene i Norge. I Solberg-regjeringens politiske plattform er det lansert et yrkesfagløft. Pedagogstudentene kan ikke se at yrkesfagsløftet har blitt prioritert av regjeringen. Vi mener det er et paradoks at man jobber for kvalitet i skolesystemet, men ikke tar tak i den delen av utdanningssystemet med størst frafallsproblematikk og lavest prosentandel kvalifiserte lærere. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet etterlyser at det iverksettes umiddelbare tiltak inn mot yrkesfaglærerutdanningene og yrkesfagene i den videregående skolen, i tråd med rapporten «Fram i lyset!». Pedagogstudentene krever at: - regjeringen realiserer yrkesfagløftet ved blant annet å gjennomføre en nasjonal informasjonskampanje i statlig regi for å sikre jevn rekruttering til yrkesfaglærerutdanningene. - yrkesfaglærerutdanningene heves fra finansieringskategori E til minst kategori D. - fagmiljøene må styrkes og det må sikres kvalitet i utdanningene Vedtas (Sees i sammenheng med forslag nr.3)

21 Forslag nr: 2 Sak: 32/14 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Oda Kristine Myklebust Pedagogstudentene i utdanningsforbundet er bekymret for mengden friluftsliv i kroppsøvingsfaget. Det er læreplanfestet at friluftsliv skal være et hovedområde i faget, men en fersk avhandling viser at det nedprioriteres. Samme avhandling viser at kroppsøvingslærerens kunnskap, erfaring og kompetanse innen friluftsliv er for liten. Pedagogstudentene krever at institusjonene vier mer plass til friluftsdidaktikk i kroppsøving 60p. i GLU. Dette for å sikre at kompetansen til nye kroppsøvingslærere samsvarer med hva læreplanen sier at faget skal være. Avvises Forslag nr: 3 Sak: 32/14 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Camilla Solheim Lærerløftet ekskluderer yrkesfaglærere Kritikkverdig at lærerløftet ekskluderer lærerutdanningen som har størst behov. Nesten halvparten av elevene i den videregående opplæringen går på yrkesfag, fagarbeidere er etterlyst i samfunnet og videregående skoler legger ned linjer grunnet lærermangel. Lærerløftet fra Regjeringen nevner ikke yrkesfag. Våren 2014 kom rapporten Fram i lyset-en kartlegging av status og behov for yrkesfaglærere. I følge funnene i rapporten er det ikke tvil om at det er store utfordringer tilknyttet yrkesfaglærerutdanninger i Norge. Yrkesfaglærerutdanning er på 14 utdanningsinstitusjoner og har 900 studieplasser, hvorav 200 studieplasser er på bachelornivå. Rapporten legger vekt på at det er 6 utdanningsinstitusjoner som ikke har god nok kvalitet på utdanningsinstitusjonen og 12 utdanningsinstitusjoner har ikke bachelorutdanning. Rapportens sentrale spørsmål er om det er behov for flere med bachelorutdanning. Svaret er et klart ja. Rekrutteringen er lav på yrkesfag. Rapporten foreslår stipend til studenter på yrkesfag og peker på at utdanningen bør ha en høyere økonomisk klasse. Tiltaket om å gi kr i studiestipend til de som fullfører 60 studiepoeng er ett tiltak for å gjøre overgangen fra fagarbeideryrket til yrkesfaglæreryrket lettere økonomisk for studenten og kan senke alderen til søkerne. Yrkesfaglærerutdanning er den lærerutdanningen som har mest praksis siden det er skole- og

22 fagpraksis. Det er derfor behov for at økonomi ikke legger begrensninger for utdanningsinstitusjonene for en lærerutdanning. Kvaliteten er lav og utdanningen bør utvides til bachelorutdanning. Dette har ikke alle utdanningsinstitusjonene mulighet til å gjennomføre. Det er hårreisende at økonomi gjør det tilfeldig om yrkesfaglærerstudenter går på en utdanningsinstitusjon som holder en tilfredsstillende kvalitet. 24% av lærerne ved ett programfag på yrkesfag går av med pensjon om 5 år yrkeslærere har ikke utdanning og alderssnittet på de som søker til yrkesfaglærerutdanning er høy, yrkeslærere med mastergrad har sunket siden Rekrutteringsbehovet er enormt. Man kan ikke forvente å få høyere søkertall når yrkesfaglærerutdanning blir ekskludert fra lærerløftet. Pedagogstudentene krever at yrkesfaglærerutdanningen blir prioritert fremover. AVVISES Eventuelt Møtedato: november Sted: Hamar Læringsutvikling Marie Furulund, AU Saksbehandling Camilla Solheim, NTNU

23 IKT-senteret Silje Marie Bentzen, UiB Lærerjobb.no Silje Marie Bentzen, UiB Pedagogstudentenes movemberlag Tobias Fogth-Jakobsen, HiST Kåring av verving-vinnere Arbeidsutvalget

24 Permisjonssøknader Følgende har fått innvilget permisjoner: Ruben Amble Hirsti, HiH, lørdag klokken til søndag pga. klassejulebord. Marie Marcelle Jansen, HiOA, søndag klokken og ut møte pga. sykdom. Protokollsignatur Vi bekrefter herved at vi har gått grundig gjennom denne protokollen, og vi går god for at den, så langt vi kan se, gir et riktig bilde av hva som er vedtatt på landsstyremøtet på Hamar november Helge Ødegård Hovland protokollfører Karl Reksten Tellefsen konsulent Tobias Fogth-Jakobsen protokollunderskriver Michael Andreassen protokollunderskriver

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Deltakere AU Marie LS LS-vara Påtroppende VK Furulund Martin Asheim Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Kristine Lund Klippenvåg Tonje Ertsås

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Landsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Deltagerliste Arnt Gunnar Johansen Leder Bjørnar Bjørseth Rønning Nestleder Marie Furulund Martin Asheim Signe Britt Ø. Kjosaas NLA Høgskolen

Detaljer

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningen skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn og unges læring og utvikling.

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-14/15 Dato/tid 31.05.2015 00:00 Referent Wenche Danielsen Åsheim Arkiv 2015001257 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 6 LS5 00.05.01-14/15 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS411/12 Dato/tid 26.04.2012 00:00 Referent Morten Edvardsen Arkiv 2012001528 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 4 LS4 00.14-11/12 Godkjenning av innkalling LS4 00.15-11/12

Detaljer

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Referat fra rådsmøte i 22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Leder av, Knut Patrick Hanevik, ønsket velkommen til rådsmøtet. Rektor ved Samisk høgskole, Jelena Porsanger, ønsket velkommen

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Rådsmøtet ble avviklet ved Radisson SAS Royal Garden Hotel. Tidsrammen var mandag 9. februar

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-13/14 Dato/tid 23.05.2014 13:00 Referent Bjørn-Anders Hind Arkiv 2014000925 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS5 00.16-13/14 Godkjenning av innkalling LS5 00.17-13/14

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE HOTEL HADELAND 23-25. NOVEMBER

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE HOTEL HADELAND 23-25. NOVEMBER UTKAST TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE HOTEL HADELAND 23-25. NOVEMBER Landstingsrepresentanter Ingvild Aalgaard Høgskolen i Bergen Vernepleie Kristine Titlestad Høgskolen i Bergen Sosialt arbeid Eva Vilhelmine

Detaljer

Ein kamp for framtida. Oppgave 6b. Tidlig innsats. www.pedagogstudentene.no

Ein kamp for framtida. Oppgave 6b. Tidlig innsats. www.pedagogstudentene.no Ein kamp for framtida Oppgave 6b Tidlig innsats www.pedagogstudentene.no HUSK ForSIKrINg Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er det siste man vil stå uten dersom

Detaljer

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG Sak Side LM5 00.0315 Godkjenning av forretningsorden 1 LM5 02.0215 Rammebudsjett for 2016 2 LM5 05.0215 Handlingsplan for NSO 2015/2016 5 LM5 05.0315 Prinsipper for oppførsel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS2-11/12 Dato/tid 25.11.2011 11:30 Referent Janne Nyhus Arkiv 2011006106 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 8 LS2 00.05-11/12 Godkjenning av innkalling LS2 00.06-11/12

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014

Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Tilstede: Leder: Birte Simonsen (Universitetet i Agder) (dag 1) Medlemmer: Ivar Selmer-Olsen (Dronning Mauds Minne Høgskole) Per Arne Michelsen (Høgskolen i Bergen)

Detaljer

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning En helhetlig tilnærming til lærerutdanning Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 1. september 2011 1 1 1. versjon som ble sendt til KD var datert 15.08.2011. En

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS3-13/14 Dato/tid 24.01.2014 12:00 Referent Tord Kleppe Kristensen Arkiv 2013005667 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 4 LS3 00.09-13/14 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for studenter som tar lærer- og pedagogutdanninger.

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for studenter som tar lærer- og pedagogutdanninger.

Detaljer

Master i barnehagen. Kunnskapsministeren. Funkisnytt. www.pedagogstudentene.no

Master i barnehagen. Kunnskapsministeren. Funkisnytt. www.pedagogstudentene.no Master i barnehagen Kunnskapsministeren Funkisnytt www.pedagogstudentene.no Bjørn, Stine og Synnøve Pedagogstudentene har valgt ny ledelse for landsmøteperioden 2014 2015 Påtroppende leder, starter 1.

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS05-10/11 Dato/tid 03.01.2011 10:00 Referent Janne Nyhus Arkiv 2011002616 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS5 00.18-10/11 Godkjenning av innkalling LS5 00.19-10/11

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 STUDENTTINGET - studentens stemme MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser til regjeringens framlegg til statsbudsjett for neste år.

STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser til regjeringens framlegg til statsbudsjett for neste år. Vår.ref: AFi Deres ref: Dato: 23.10.2014 Til Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 OSLO STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser

Detaljer

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no Lær kidsa koding Etter- og videreutdanning Makt og misbruk www.pedagogstudentene.no Unngå brann Av Tor Erik Skaar, Norsk brannvernforening Jula nærmer seg, eksamenstiden har begynt, og det er en hektisk

Detaljer