Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014"

Transkript

1 Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar

2 Landsstyret Diverse Deltakere AU Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Leder Martin Asheim Nestleder Stine Drotningsvik HiB Arbeidsutvalg Bjørn Roberg UiB Arbeidsutvalg Synnøve Bjørgum Hihm, Elverum Arbeidsutvalg Camilla Solheim NTNU LS Tine Elisabeth Gran Hovind HBV Drammen LS Kristine Michael Lund Klippenvåg Andreassen Universitetet i Nordland Universitetet i Stavanger Martin Furland Høgskolen i Bergen LS-vara Maja Emilie Steen Spetaas Høyskolen i Bergen LS Silje Marie Bentzen UiB LS Marte Sakariassen UIB LS-vara Tine Haukenes Mitchell Hit - Notodden LS Anne May Viddal HIST LS-vara Tobias Fogth-Jakobsen Trondheim LS Ruben Amble Hirsti Hamar Ls Joachim Fagervold HBV Vestfold LS Oda Kristine Myklebust HiSF LS Mats Kneppen HiSF/Sogndal LS-vara Ingrid Wikeland Gjermund Lotternes Haugstvedt UiT - Norges Arktiske Universitet UiT - Norges Arktiske Universitet LS LS LS LS-vara Marie Marcelle Jansen HiOA LS-vara Yngve Nykås HSH LS Nils-Jakob Herleiksplass UiS VK Marie Elise Sollied VK May Lise Igelsrud IU Martine Løkholm Rådgiver Karl Reksten Tellefsen Konsulent Linda Thu Ordstyrer Helge Hovland Protokollfører Stine Holtet Ordstyrer Stig Eriksen NLA Observatør

3 Saksliste Sak Tittel Saksbehandler Merknad 00/14 Konstituering Valg av: ordstyrere Marie Furulund protokollførere protokollunderskrivere - Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste og dagsorden Godkjenning av forretningsorden 01/14 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Valgkomiteen I Rapport fra Internasjonalt utvalg Landsstyrerepresentantene Stine Drotningsvik Martin Asheim Marie Furulund Marie Furulund Karl Reksten Tellefsen Karl Reksten Tellefsen Valgkomiteen Internasjonalt utvalg J Rapport fra redaksjonen Redaktør 27/14 Kontrollkomite Martin Asheim 28/14 Revidering av GLUplattformen Marie Furulund Vedlegg 29/14 Landsmøtedebatten Synnøve Bjørgum 30/14 Økonomifordeling lokallag Stine Drotningsvik 31/14 Delegatfordeling LM Bjørn Roberg 32/14 Resolusjoner Synnøve Bjørgum Eventuelt Leveres ut på møtet Leveres ut på møtet Leveres ut på møtet Leveres ut på møtet

4 00/14 Konstituering Forslag til vedtak: Stine C. Holtet og Linda Thu oppnevnes til ordstyrere. Arbeidsutvalget Valgt Forslag til vedtak: Helge Ødegård Hovland oppnevnes til protokollfører. Arbeidsutvalget Valgt! Forslag til vedtak: Tobias Fogth-Jakobsen og Michael Andreassen oppnevnes til protokollunderskrivere. Arbeidsutvalget Valgt Innkalling godkjent. Saksliste godkjent. Dagsorden godkjent. Dagsorden ble godkjent med de endringer som kom frem på møtet.

5 Forretningsorden godkjent. Forslag nr: 1 Sak: 00/11 Side: 13 Linje: 103 Tilleggsforslag Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen ( ) alle med forslagsrett kan be om en prøvevotering. Ved prøvevotering i en sak, foretas denne umiddelbart HVIS LANDSSTYRET ØNSKER DET. Oppnevning til resolusjonskomite for GLU-plattformen Forslag til vedtak: Camilla Solheim, Ingrid Wikeland og Tine Elisabeth Gran Hovind Oppnevning til resolusjonskomite for resolusjoner Forslag til vedtak: Oda Kristine Myklebust, Silje Marie Bentzen og Kristine Lund Klippenvåg Ekstrakomite Forslag til vedtak: Tine Haukenes Mitchell, Michael Andreassen og Tobias Fogth-Jakobsen Forslagstiller: Arbeidsutvalget Valgt

6 01 Orienteringssaker Sak: LS 01/14 Møtedato: november Saksansvarlig: Sted: Hamar 01/14 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Valgkomiteen I Rapport fra Internasjonalt utvalg J Rapport fra redaksjonen Landsstyrerepresentantene Stine Drotningsvik Martin Asheim Marie Furulund Marie Furulund Karl Reksten Tellefsen Martine Løkholm Valgkomiteen Internasjonalt utvalg Redaktør LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT

7 27 Kontrollkomité Sak: LS 27/14 Møtedato: november 2014 Saksansvarlig: Martin Bildøy Asheim Sted: Hamar Forslag til vedtak: Landsstyret har utredet behov for kontrollkomité og det har ikke blitt funnet grunnlag for å opprette kontrollkomité. Arbeidsutvalget Dissens: Synnøve Bjørgum Falt mot 9 stemmer Forslag nr: 1 Sak: 27/14 Side: 2 Linje: 53 Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen ( ) landstyret har utredet behov for kontrollkomité og det har ikke blitt funnet grunnlag for å opprette kontrollkomité. LANDSSTYRET TAR MED SEG INNSPILLENE I DET VIDERE ARBEIDET MED Å UTREDE BEHOV FOR KONTROLLKOMITÉ Vedtatt mot 5 stemmer

8 28 Plattform for grunnskolelærerutdanningen Sak: 28/14 Møtedato: november Saksansvarlig: Marie Furulund Sted: Hamar Forslag til vedtak: Landsstyret innstiller på Plattform for grunnskolelærerutdanning med de endringer som har kommet fram på møtet, og innstiller på dette til landsmøtet Arbeidsutvalget Forslag nr: 1 Sak: 28/14 Side: 1 Linje: 24 Forslagsstiller Arbeidsutvalget ( ) trefagsmaster MASTER MED TRE UNDERVISNINGSFAG. Vedtas Forslag nr: 2 Sak: 28/14 Side: 1 Linje: 26 Forslagsstiller Silje Marie Bentzen Fordypningsfag UNDERVISNINGSFAG skal ha en størrelse på minst 30 studiepoeng og inneha fagdidaktikk. Forslag nr: 3 Faller til fordel for 3a Sak: 28/14 Side: 1 Linje: 26 Tilleggsforslag Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen

9 ( ) inneha fagdidaktikk. NORSK, ENGELSK OG MATEMATIKK SKAL HA EN STØRRELSE PÅ MINST 60 STUDIEPOENG FOR LÆRERE PÅ UNGDOMSTRINNET. Faller til fordel for 3a Forslag nr: 3a Sak: 28/14 Side: 1 Linje: 26 Forslagsstiller Redaksjonskomiteen Fordypningsfag UNDERVISNINGSFAG skal ha en størrelse på minst 30 studiepoeng og inneha fagdidaktikk. NORSK, ENGELSK OG MATEMATIKK SKAL HA EN STØRRELSE PÅ MINST 60 STUDIEPOENG FOR LÆRERE PÅ UNGDOMSTRINNET. Vedtas Forslag nr: 4 Sak: 28/14 Side: 1 Linje: Strykningsforslag Forslagsstiller Arbeidsutvalget ( ) i forhold til FOR Vedtas Forslag nr: 5 Sak: 28/14 Side: 1 Linje: Forslagsstiller Silje Marie Bentzen DIFFERENSIERTE LÆRERUTDANNINGER MASTERLØPENE SKAL VÆRE DIFFERENSIERTE LØP, BÅDE I FORM OG INNHOLD, SOM HAR ULIK FOKUS. GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING 1-7 SKAL HA FOKUS PÅ FAGLIG BREDDE OG GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING 5-10 SKAL HA FOKUS PÅ FAGLIGE

10 FORDYPNING. LÆRERUTDANNINGENE SKAL HA EN PROFESJONSRETTET ELLER FAGDIDAKTISK MASTEROPPGAVE. (stryker linje 33-37) Forslag nr: 6 Vedtas Forslag 6 faller som konsekvens VEDTATT, 1 avholdende Sak: 28/14 Side: 1 Linje: Forslagsstiller Silje Marie Bentzen DIFFERENSIERTE LÆRERUTDANNINGER MASTERLØPENE SKAL VÆRE DIFFERANSIERTE LØP, BÅDE I FORM OG I INNHOLD, SOM HAR ULIKT FOKUS. GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING 1-7 SKAL HA FOKUS PÅ FAGLIG BREDDE MED PROFESJONSRETTET MASTEROPPGAVE OG GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING 5-10 SKAL HA FOKUS PÅ FAGLIG FORDYPNING I FORM AV EN FAGDIDAKTISK MASTEROPPGAVE. (stryker linje 33-37) Faller til fordel for 5 Forslag nr: 7 Sak: 28/14 Side: 1 Linje: 34 Tilleggsforslag Forslagsstiller Ingrid Lotternes GRUNNSKOLELÆRERUTDANNINGEN SKAL HA ET FELLES FØRSTE SEMESTER DER KONTAKT MED PRAKSISFELTET SKAL VÆRE INKLUDERT. Forslag nr: 8 Faller til fordel for 8 Sak: 28/14 Side: 1 Linje: 34 Tilleggsforslag Forslagsstiller Ingrid Lotternes

11 GRUNNSKOLELÆRERUTDANNINGENE SKAL HA ET FELLES FØRSTE SEMESTER. Vedtas VEDTATT MOT 2 STEMMER, 4 AVHOLDENDE Forslag nr: 9 Sak: 28/14 Side: 1 Linje: 43 Tilleggsforslag Forslagsstiller Silje Marie Bentzen ( ) metodisk kompetanse, DIGITAL KOMPETANSE ( ) Vedtas Forslag nr: 10 Sak: 28/14 Side: 2 Linje: 50 Tilleggsforslag Forslagsstiller Kristine Lund Klippenvåg ( ) psykisk helse, KUNNSKAP OM BARN SOM LEVER I UTSATTE OPPVEKSTMILJØ etc. Opplæringen i disse emnene skal integreres i utdanningen. Forslag nr: 11 Faller til fordel for 11 Sak: 28/14 Side: 2 Linje: Forslagsstiller Tine Hovind Studentene skal også oppnå kompetanse innenfor emner som ikke nødvendigvis faller inn under spesifikke fag, som for eksempel helse og ernæring, fysisk aktivitet, førstehjelp, drama, psykisk helse, digitale kunnskaper etc. MEN SOM OPPFYLLER LÆRERROLLENS SAMFUNNSMANDAT. Vedtas Forslag 10, 12, 13 faller som konsekvens. (Se også forslag 16) VEDTATT MOT 4 STEMMER, 1 AVHOLDENDE

12 Forslag nr: 12 Sak: 28/14 Side: 2 Linje: 51 Forslagsstiller Ingrid Lotternes ( ), som for eksempel GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER, helse og ernæring, fysisk aktivitet, førstehjelp, drama og psykisk helse, digitale kunnskaper etc. Forslag nr: 13 Faller til fordel for 11 Sak: 28/14 Side: 2 Linje: 52 Forslagsstiller Silje Marie Bentzen ( ) digitale kunnskaper GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER etc. ( ). Faller til fordel for 11 Forslag nr: 14 Sak: 28/14 Side: 2 Linje: 55 Tilleggsforslag Forslagsstiller Synnøve Bjørgum, Arbeidsutvalget Internasjonalisering i GRUNNSKOLElærerutdanningene. Vedtas

13 Forslag nr: 15 Sak: 28/14 Side: 2 Linje: 67 Tilleggsforslag Forslagsstiller Ingrid Lotternes ( ) forskningsarena tilknyttet studiet. PRAKSISLÆRERE SKAL HA FORMELL KOMPETANSE I VEILEDNING AV STUDENTER. Forslag nr: 16 Vedtas Sak: 28/14 Side: 2 Linje: 78 Tilleggsforslag Forslagsstiller Ingrid Lotternes GRUNNSKOLELÆRER-UTDANNINGENE SKAL HA ET OBLIGATORISK FØRSTEHJELPSKURS. Forslag nr: 17 Vedtas dersom 11 vedtas VEDTATT MOT 1 STEMME Sak: 28/14 Side: 2 Linje: 86 Forslagsstiller Arbeidsutvalget Utdanningen skal være preget av FORANKRET I forskning. Vedtas Forslag nr: 18 Sak: 28/14 Side: 3 Linje: 104 Forslagsstiller Kristine Lund Klippenvåg

14 Skikkethetsvurderingen skal foregå kontinuerlig gjennom studiet, både studenter, praksisfeltet, og ansatte ved utdanningsinstitusjonene OG STUDENTER skal være bevisst sin rolle i skikkethetsvurderingen. Vedtas VEDTATT MOT 1 STEMME Kontoret gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i teksten generelt, ved å skrive ut forkortelsene, og å foreta endring på yrke/profesjon og utdanning/utdanningene.

15 29 Landsmøtedebatt Sak: LS 29/14 Møtedato: november Saksansvarlig: Synnøve Bjørgum Sted: Hamar Forslag til vedtak: Landsstyret innstiller på tema xxxx som landsmøtedebatt på LM Arbeidsutvalget FALT til fordel for forslag nr. 2 Forslag nr: 1 Sak: 29/14 Side: 1 Linje: 30 Forslagsstiller Arbeidsutvalget LANDSSTYRET INNSTILLER PÅ TEMA «STRUKTUR OG DIMENSJONERING I UH- SEKTOREN» SOM LANDSMØTEDEBATT PÅ LM-2015 FALT mot 5 stemmer Forslag nr: 2 Sak: 29/14 Side: 1 Linje: 30 Forslagsstiller Anne May Viddal Landsstyret innstiller på tema «HOBBYFAG UT AV SKOLEN! INN MED MER REALFAG!» som landsmøtedebatt på LM-2015 VEDTATT

16 Forslag nr: 3 Sak: 29/14 Side: 1 Linje: 30 Forslagsstiller Camilla Solheim Landsstyret innstiller på tema «HVOR GÅR GRENSEN MELLOM KARTLEGGING OG TESTING?» som landsmøtedebatt på LM-2015 FALT Forslag nr: 4 Sak: 29/14 Side: 1 Linje: 30 Forslagsstiller Silje Marie Bentzen Landsstyret innstiller på tema «VEILEDNINGSORDNING» som landsmøtedebatt på LM FALT Forslag nr: 5 Sak: 29/14 Side: 1 Linje: 30 Forslagsstiller Silje Marie Bentzen Landsstyret innstiller på tema «PROFESJONSFAGLIG DIGITAL KOMPETANSE» som landsmøtedebatt på LM FALT Forslag nr: 6 Sak: 29/14 Side: 1 Linje: 30 Forslagsstiller Oda Myklebust LANDSSTYRET INNSTILLER PÅ TEMA «PRAKTISKE FERDIGHETER» SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER PÅ LM-2015 FALT

17 Forslag nr: 7 Sak: 29/14 Side: 1 Linje: 30 Forslagsstiller Ingrid Lottenes ( ) «PRAKTIKEREN V.S. TEORETIKEREN HVEM HAR VI BEHOV FOR? ( ) FALT mot 3 stemmer, 1 avholdende Forslag nr: 8 Sak: 29/14 Side: 1 Linje: 30 Forslagsstiller Oda Myklebust ( ) «PRIORITERING OG FOKUS PÅ FAG OG FERDIGHETER I SKULE OG BARNEHAGE» ( ). FALT mot 4 stemmer

18 30 Økonomifordeling Sak: 30/14 Møtedato: november Saksansvarlig: Stine Drotningsvik Sted: Hamar Forslag til vedtak: Landsstyret vedtar at kvart lokallagsstyre får 8000 kroner i lokallagsmidler. Dei økonomiske midla som vert frigjort skal settas inn i ein eigen post i budsjettet, kor lokallagasstyra kan søke om ekstramidler. Arbeidsutvalet VEDTATT MOT 1 STEMME, 1 AVHOLDENDE Forslag nr: 1 Sak: 30/14 Side: 2 Linje: 46 Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen (linje strykes) LANDSSTYRET VEDTAR Å HALDE FRAM MED DAGENS ORDNING FOR ØKONOMIFORDELING. FALT MOT 1 STEMME, 1 AVHOLDENDE

19 31 Delegatfordeling til landsmøte 2015 Sak: LS 31/14 Møtedato: November Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Hamar Forslag til vedtak: Delegatene til Pedagogstudentene sitt landsmøte 2015 fordeles etter fordelingsnøkkel nr. X: Tallet rundes ned og plassene som ikke er fordelt blir gitt til de lokallagene som mistet mest under avrundingen. Arbeidsutvalget Falt til fordel for forslag nr. 2 Forslag nr: 1 Sak: 31/14 Side: 3 Linje: 103 Forslagsstiller Arbeidsutvalget ( ) fordeles etter fordelingsnøkkel nr. x 2. Falt mot 9 stemmer Forslag nr: 2 Sak: 31/14 Side: 3 Linje: 103 Forslagsstiller Oda Myklebust ( ) fordeles etter fordelingsnøkkel nr. x 3. Vedtatt mot 5 stemmer

20 32 Resolusjonar Sak: LS 32/14 Møtedato: November Saksansvarlig: Synnøve Bjørgum Sted: Hamar Forslag til vedtak: Arbeidsutvalet tar med seg dei vedtekne resolusjonane tilbake til kontoret for utsending. Kontoret får fullmakt til å vurdere mottakar(ar) av dei resolusjonane kor dette ikkje allereie er bestemt, eller til andre aktørar som ikkje er nemnd i dei enkelte resolusjonane. Arbeidsutvalet. Forslag nr: 1 Sak: 32/14 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Arbeidsutvalget Lærerløft for alle? Våren 2014 kom rapporten «Fram i lyset! - en kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag» (Grande, Lyckander, Landro & Rokkones 2014). Rapporten trekker fram flere utfordringer tilknyttet yrkesfaglærerutdanningene i Norge. I Solberg-regjeringens politiske plattform er det lansert et yrkesfagløft. Pedagogstudentene kan ikke se at yrkesfagsløftet har blitt prioritert av regjeringen. Vi mener det er et paradoks at man jobber for kvalitet i skolesystemet, men ikke tar tak i den delen av utdanningssystemet med størst frafallsproblematikk og lavest prosentandel kvalifiserte lærere. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet etterlyser at det iverksettes umiddelbare tiltak inn mot yrkesfaglærerutdanningene og yrkesfagene i den videregående skolen, i tråd med rapporten «Fram i lyset!». Pedagogstudentene krever at: - regjeringen realiserer yrkesfagløftet ved blant annet å gjennomføre en nasjonal informasjonskampanje i statlig regi for å sikre jevn rekruttering til yrkesfaglærerutdanningene. - yrkesfaglærerutdanningene heves fra finansieringskategori E til minst kategori D. - fagmiljøene må styrkes og det må sikres kvalitet i utdanningene Vedtas (Sees i sammenheng med forslag nr.3)

21 Forslag nr: 2 Sak: 32/14 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Oda Kristine Myklebust Pedagogstudentene i utdanningsforbundet er bekymret for mengden friluftsliv i kroppsøvingsfaget. Det er læreplanfestet at friluftsliv skal være et hovedområde i faget, men en fersk avhandling viser at det nedprioriteres. Samme avhandling viser at kroppsøvingslærerens kunnskap, erfaring og kompetanse innen friluftsliv er for liten. Pedagogstudentene krever at institusjonene vier mer plass til friluftsdidaktikk i kroppsøving 60p. i GLU. Dette for å sikre at kompetansen til nye kroppsøvingslærere samsvarer med hva læreplanen sier at faget skal være. Avvises Forslag nr: 3 Sak: 32/14 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Camilla Solheim Lærerløftet ekskluderer yrkesfaglærere Kritikkverdig at lærerløftet ekskluderer lærerutdanningen som har størst behov. Nesten halvparten av elevene i den videregående opplæringen går på yrkesfag, fagarbeidere er etterlyst i samfunnet og videregående skoler legger ned linjer grunnet lærermangel. Lærerløftet fra Regjeringen nevner ikke yrkesfag. Våren 2014 kom rapporten Fram i lyset-en kartlegging av status og behov for yrkesfaglærere. I følge funnene i rapporten er det ikke tvil om at det er store utfordringer tilknyttet yrkesfaglærerutdanninger i Norge. Yrkesfaglærerutdanning er på 14 utdanningsinstitusjoner og har 900 studieplasser, hvorav 200 studieplasser er på bachelornivå. Rapporten legger vekt på at det er 6 utdanningsinstitusjoner som ikke har god nok kvalitet på utdanningsinstitusjonen og 12 utdanningsinstitusjoner har ikke bachelorutdanning. Rapportens sentrale spørsmål er om det er behov for flere med bachelorutdanning. Svaret er et klart ja. Rekrutteringen er lav på yrkesfag. Rapporten foreslår stipend til studenter på yrkesfag og peker på at utdanningen bør ha en høyere økonomisk klasse. Tiltaket om å gi kr i studiestipend til de som fullfører 60 studiepoeng er ett tiltak for å gjøre overgangen fra fagarbeideryrket til yrkesfaglæreryrket lettere økonomisk for studenten og kan senke alderen til søkerne. Yrkesfaglærerutdanning er den lærerutdanningen som har mest praksis siden det er skole- og

22 fagpraksis. Det er derfor behov for at økonomi ikke legger begrensninger for utdanningsinstitusjonene for en lærerutdanning. Kvaliteten er lav og utdanningen bør utvides til bachelorutdanning. Dette har ikke alle utdanningsinstitusjonene mulighet til å gjennomføre. Det er hårreisende at økonomi gjør det tilfeldig om yrkesfaglærerstudenter går på en utdanningsinstitusjon som holder en tilfredsstillende kvalitet. 24% av lærerne ved ett programfag på yrkesfag går av med pensjon om 5 år yrkeslærere har ikke utdanning og alderssnittet på de som søker til yrkesfaglærerutdanning er høy, yrkeslærere med mastergrad har sunket siden Rekrutteringsbehovet er enormt. Man kan ikke forvente å få høyere søkertall når yrkesfaglærerutdanning blir ekskludert fra lærerløftet. Pedagogstudentene krever at yrkesfaglærerutdanningen blir prioritert fremover. AVVISES Eventuelt Møtedato: november Sted: Hamar Læringsutvikling Marie Furulund, AU Saksbehandling Camilla Solheim, NTNU

23 IKT-senteret Silje Marie Bentzen, UiB Lærerjobb.no Silje Marie Bentzen, UiB Pedagogstudentenes movemberlag Tobias Fogth-Jakobsen, HiST Kåring av verving-vinnere Arbeidsutvalget

24 Permisjonssøknader Følgende har fått innvilget permisjoner: Ruben Amble Hirsti, HiH, lørdag klokken til søndag pga. klassejulebord. Marie Marcelle Jansen, HiOA, søndag klokken og ut møte pga. sykdom. Protokollsignatur Vi bekrefter herved at vi har gått grundig gjennom denne protokollen, og vi går god for at den, så langt vi kan se, gir et riktig bilde av hva som er vedtatt på landsstyremøtet på Hamar november Helge Ødegård Hovland protokollfører Karl Reksten Tellefsen konsulent Tobias Fogth-Jakobsen protokollunderskriver Michael Andreassen protokollunderskriver

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Deltakere Arnt Gunnar Johansen Bjørnar Rønning Bjørn Roberg HBV avd. Vestfold Stine Drotningsvik HiB AU Synnøve Bjørgum HiSF Marie Furulund HiB Påtroppende

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Bakbenk Landsstyret AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Kontoret Leder Martin Asheim Kontoret Nestleder Bjørn Roberg

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Deltakere Marie Furulund Martin Asheim AU Bjørn Roberg UiB Stine Drotningsvik HiB Camilla Rikardsen Solheim NTNU Helene Sommerseth Bakkland

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Landsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Deltagerliste Arnt Gunnar Johansen Leder Bjørnar Bjørseth Rønning Nestleder Marie Furulund Martin Asheim Signe Britt Ø. Kjosaas NLA Høgskolen

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012 Landsstyremøte Stavanger 28-30. september 2012 Navn Representerer 1 Mari Nordsæther UiN 2 Eirik Øwre Nilsen UiN 3 Line Larsen Rømma HiST 4 Camilla Richardsen Solheim NTNU 5 Maren Berg Johansen HiVe 6 Michelle

Detaljer

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Verv 1 Jan Ola Ellingvåg Leder 2 Bjørnar B. Rønning Nestleder 3 Linda Thu 4 Martin Asheim 5 Marie Furulund 6 Signe Britt Ø. Kjosaas

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise Price-Stephens

Detaljer

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012 Landsstyremøte Tønsberg 20-22. januar 2012 Navn Representerer 1 Kristine Evjen NTNU 2 Martin Jensen HVO 3 Maren Mikkelsen UiA 4 Pascale Robinson UiA 5 Ann-Mathilde Jostad HiHm 6 Runhild Heggem HiHm 7 Ingrid

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Landsstyremøte Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ingerid Hustvedt HSH 3 Vegard Snaunes UiA 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Victoria Flåten Refsenes

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Deltakere AU Marie LS LS-vara Påtroppende VK Furulund Martin Asheim Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Kristine Lund Klippenvåg Tonje Ertsås

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008 Landsstyremøte Trondheim 19.-21. september 2008 Navn Representerer 1 Muna Ali Osman NTNU 2 Stine Hjerpbakk HIST 3 Knut Eri Bjelland HiB 4 Svein Marthinsen HiBo 5 Hilde Lotsberg HiVo 6 Lene Sletten HiHm

Detaljer

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008 Landsstyremøte Kristiansand 12. mars 2008 Navn Representerer 1 Philip Andreas Lyding UiA 2 Katrine Knutsen HiT 3 Stine Hjerpbakk HiST 4 Mariann Bratland HiNe 5 Svein Martinsen HiBo 6 Håkon Wahlquist HiB

Detaljer

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013 Landsstyremøte Stord 18-20. januar 2013 Navn Representerer 1 Ingrid B. Wikeland UiT 2 Marta Tysdal HiNT 3 Ida Sovie Slettahjell HiNT 4 Stine Drotningsvik HiB 5 Oda Catherine Campo Åsheim HiB 6 Signe Britt

Detaljer

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Skole Verv Jan Ola Ellingvåg Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Marie Furulund HiB Arbeidsutvalget Martin Ashem Høgskolen i Vestfold

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011 Landsstyremøte Trondheim 18. 20. november 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ane Kooyman UiS 3 Torstein Nielsen Hole UiB 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Ingerid Merethe H. Hustvedt

Detaljer

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009 Landsstyremøte Bodø 23.-25. januar 2009 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Aase Marie Storeng HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 Inga

Detaljer

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012 Landsstyremøte Hamar 23-25. november 2012 Navn Representerer 1 Marja-Leena Eriksen HiOA 2 Tonje Ertsås HiNT 3 Åslaug Hansegård HiNT 4 Marit Nerås Krogsæter NTNU 5 Camilla Rikardsen Solheim NTNU 6 Guro

Detaljer

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm Navn Representerer Landsstyremøte 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ida Sandholtbråten AU 4 Ingeborg Haanæs AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Kristine Fiskeseth UiA 8

Detaljer

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010 Landsstyremøte Tromsø 1-3. oktober 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Ola Rønning

Detaljer

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningen skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn og unges læring og utvikling.

Detaljer

Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1

Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1 Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1 Delegater Landsstyret Deltagerliste Delegatnummer: Navn: Studiested 100 Marie Furulund Kontoret 101 Martin Asheim Kontoret 102 Stine Drotningsvik HiB 103 Bjørn

Detaljer

Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1

Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1 Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1 Delegater Landsstyret Deltagerliste Delegatnr. Fornavn Etternavn Skole Verv 100 Arnt Gunnar Johansen Leder 101 Bjørnar B. Rønning Nestleder 102 Martin Bildøy Asheim

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Navn Representerer 1 Inger Marie Andreassen NTNU 2 Haakon Wahlquist HiB 4 Philip Andreas Lyding UiA 5 Leon Romestrand HiVo 6 Stine Hjerpbakk HiST 7

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008 Landsstyremøte Stavanger 21.-23. november 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Magnhild Bye HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 8 Inga

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Kathrine Knutsen HiTø 4 Hilde Lotsberg HVO 5 Bjørnar Sollie UiA 6 Magnhild S. Bye HiB 7 Jan-Rune Rafteseth

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsstyret AU Deltagerliste UiT Fornavn Jan Ola Bjørnar B. Linda Martin Marie Signe Britt Line Larsen Reidun-Marie Mari Vegard Stine Guro Michelle Ingrid Bjørnsdatter

Detaljer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer VK AU Landsstyret Navn Kristin Johansen Kjos Aksel Stridh Haakon Wahlquist Irene Kokkinos Philip Andreas Lyding Leon Romestrand Aasne Sørumshaugen Mariann Bratland Katrine Knutsen Hanne Vange Vigdis Borlaug

Detaljer

Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012

Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012 Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012 1 Deltakerliste Delegatnr. Etternavn Fornavn Skole Verv 1 Marie Furulund Høgskolen i Bergen Delegat 2 Hilde Thorbjørnsen Høgskolen i Bergen Delegat 3 Sander

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Byrådssak 1493/12 Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 IFOS SARK-03-201100106-66 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte 31.8.2012 ut til høring forslag

Detaljer

13 Hilde Lotsberg Vara-HVO 14 15 Anita Kvamme Nygård Vara-HiHm 16 Irene Nystrøm Vara-HiVe 17 Ola Rui Nygard Vara-HiO

13 Hilde Lotsberg Vara-HVO 14 15 Anita Kvamme Nygård Vara-HiHm 16 Irene Nystrøm Vara-HiVe 17 Ola Rui Nygard Vara-HiO Landsstyremøte Navn Representerer 1 Inga Hanne Hansen HiTo 2 Idar Leknes HiHm, Hamar 3 Gunnar Oustad HiFm 4 Bjørnar Bjørnseth Rønning HiB 5 6 Marianne Egren Halvorsen HiVe 7 Mahyar Harirchi HiO 8 Per-Otto

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser til regjeringens framlegg til statsbudsjett for neste år.

STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser til regjeringens framlegg til statsbudsjett for neste år. Vår.ref: AFi Deres ref: Dato: 23.10.2014 Til Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 OSLO STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010

Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010 Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010 Nr. Representerer Navn Status 1 UiT Line Charlotte Johansen Delegat 2 UiT Bård Henry Landsem Paulsen Delegat 3 UiT Erna Thorsrud Ravn Delegat 4 UiT Line Mannerud

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

REFERAT FRA AU-15-1314

REFERAT FRA AU-15-1314 Til Arbeidsutvalget Kopi til Fra Lage Nøst, referent Dato 10.02.2014 REFERAT FRA AU-15-1314 Møtedato 28.01.2014 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Hallvard Surlien Talsperson Ingrid

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009

Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009 Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009 Nr. Representerer Navn Status 1 HiO Mahyar Harirchi Delegat 2 HiO (Kom fredag ca kl 10) Juan Diaz Delegat 7 HiHm Anita Kvamme Nygård Delegat 8 HiHm Ann Mathilde

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet

Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet Lærerutdanning for trinn 8-13 Hans-Kristian Hernes Rammeplanarbeidet Prosess initiert av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om endringer

PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om endringer Til FO-Studentenes lokallag FO-Studentenes valgkomite Kopi: FOs avdelinger FOs politiske ledelse Vår ref.: sro Oslo 14. mars 2013 PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5. 10. trinn ved Samisk høgskole i VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder samisk grunnskolelærerutdanning som tilbys

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt.

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt. Referat fra møtet 29.-30. september Tilstede: Hans-Kristian Hernes, Tine A. Hestbek, Jorunn Dahl Nordgård, Kristine Evjen, Geir Salvesen, Inger Margrethe Tallaksen, Rolf Mikkelsen, Kevin Johansen, Marianne

Detaljer

Stortingsmeldingen om læreren rollen og utdanningen

Stortingsmeldingen om læreren rollen og utdanningen Til Kopi til Fra Dato 2. mars 2009 Saksnr. LS164-08/09 Landsstyret Sentralstyret, Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen, Styret i Operasjon Dagsverk sentralstyremedlem Ingrid Liland Stortingsmeldingen

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU18-15/16 Dato/tid 12.11.2015 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015003364 Til stede: Fravær: Therese Eia Lerøen,

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Byrådssak 1407 /13 Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. LIGA ESARK-03-201300286-56 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 14.6.2013

Detaljer

A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13

A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Camilla Nereid Dato: 23.11.2011 A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13 I studieåret 2012/13 skal siste kull med ALU-studenter gå ut fra ALT. Samtidig

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 5 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 8. oktober 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det akademiske kvarter. 5 VT 60/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

REFERAT FRA AU-12-1314

REFERAT FRA AU-12-1314 Til Landsstyret Kopi til Sentralstyret Fra Arbeidsutvalget Dato 06.11.2013 Saksnr. REFERAT FRA AU-12-1314 Møtedato 06.11.2013 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Ingrid Ophaug Dahl

Detaljer

PROGRAM LOKALLAGSKONFERANSE

PROGRAM LOKALLAGSKONFERANSE PROGRAM LOKALLAGSKONFERANSE Fredag 27. september 13.00 Lunsj 14.00 Velkommen ved Anel Sadzak Presentasjon av AU og valgkomite Informasjon v/studentkonsulent 14.15 Icebreakers 16.45 Cafébord 17.00 Slutt

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

Lærerutdanning for 8-13 Krevende praksisnær forskende lærerutdanning

Lærerutdanning for 8-13 Krevende praksisnær forskende lærerutdanning Lærerutdanning for 8-13 Krevende praksisnær forskende lærerutdanning Ved rådgiver Øyvind Johnson Felles rammeplanmøte 13/04-11 Radisson BLU Scandinavia Hotel Bakgrunn ny grunnskolelærerutdanning Hvilke

Detaljer

Vår ref.: msk Oslo 23.mai 2012

Vår ref.: msk Oslo 23.mai 2012 Vår ref.: msk Oslo 23.mai 2012 PROTOKOLL, FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING 04.-06. MAI I SANDNES FO-Studentenes arbeidsutvalg (AU) og lokallagene ved Diakonhjemmet Høgskole i Rogaland og

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og I følge vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 15/2016 08.09.2015 Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 3 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 06.11.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST2 06.06-15/16 Gjelder Høring om forslag til endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - Diskusjonssak

Detaljer

ÅRSMØTE. Velkommen til årsmøte i. Elevorganisasjonen i Akershus. Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer

ÅRSMØTE. Velkommen til årsmøte i. Elevorganisasjonen i Akershus. Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer ÅRSMØTE elkommen til årsmøte i Elevorganisasjonen i Akershus Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer 1. innkalling til årsmøte 2014/2015 Til: Medlemsskolene i Elevorganisasjonen

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i?

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? En analyse av grunnskolelærerstudentenes studiepoengproduksjon 2012/13 av Bjørn Smestad Høgskolen i Oslo og Akershus Desember 2013 Noen hovedpunkter I 2012/13

Detaljer

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes HiST 2020 Helge Klungland Rektor, HiST UH-sektoren Foto: Terje Visnes 1 Entusiasme & begeistring Opplevelse På vei mot krevende mål Å nå sine mål Felles mål: HiST Siden 1994 Norge har i dag 8 universiteter,

Detaljer

Norsk mal: Startside med positiv KD logo. Lærerløftet. Ved statssekretær Bjørn Haugstad. NRLU rådsmøte fredag den 13. februar 2015

Norsk mal: Startside med positiv KD logo. Lærerløftet. Ved statssekretær Bjørn Haugstad. NRLU rådsmøte fredag den 13. februar 2015 Norsk mal: Startside med positiv KD logo Lærerløftet Ved statssekretær Bjørn Haugstad NRLU rådsmøte fredag den 13. februar 2015 Norsk mal: Startside med negativ KD logo Bakgrunnen for arbeidet Faglig

Detaljer

Referat fra nasjonalt fagrådsmøte i norsk som andrespråk

Referat fra nasjonalt fagrådsmøte i norsk som andrespråk Referat fra nasjonalt fagrådsmøte i norsk som andrespråk Universitetet i Oslo 7. mars 2013 SAKER Sak 1 Sak 2 Referat og saksliste godkjent. Nytt styre for fagrådet ble valgt ved akklamasjon. Leder: Elisabeth

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Hedmark 21. mars 2007

Landsstyremøte. Høgskolen i Hedmark 21. mars 2007 Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark 21. mars 2007 Navn Representerer 1 Knut Eri Bjelland Leder 2 Erik Nygaard Nestleder 3 Karl Reksten Tellefsen AU 4 Aksel Stridh AU 5 Rita S Strandbakke AU 6 Idar Leknes

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) Gjermund Hansen Eggen(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) FO Ole

Detaljer

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv.

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Endring i opplæringsloven - 10-2 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012, og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringer i forskrift til opplæringsloven

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter

Felles studieadministrativt tjenestesenter Felles studieadministrativt tjenestesenter Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 13.11.2015 Deres ref.: 15/129 Vår ref.: 2015/13545 Høringsuttalelse - forslag til endringer i forskrift

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Til stede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 12. mars 2014 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen deltok på hele møtet

Detaljer

Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014

Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014 Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014 Samordna opptak (SO) 1 har publisert søkertallene for studieåret 2014-15. Tallene viser at

Detaljer

Styret for lærerutdanningene ved UiA A7-006, Universitetet i Agder - Gimlemoen. Møtedato: 29. oktober 2014. Følgende faste medlemmer møtte:

Styret for lærerutdanningene ved UiA A7-006, Universitetet i Agder - Gimlemoen. Møtedato: 29. oktober 2014. Følgende faste medlemmer møtte: Styret for lærerutdanningene ved UiA A7-006, Universitetet i Agder - Gimlemoen Møtedato: 29. oktober 2014 Følgende faste medlemmer møtte: Forfall: Navn Marit Aamodt Nielsen Birte Simonsen Svein Rune Olsen

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Navn og formål 1 Elevorganisasjonen i Nordland er et fylkeslag i Elevorganisasjonen i Norge. Fylkeslaget skal aktivt arbeide i samsvar med Elevorganisasjonen

Detaljer

1 Tallene er hentet fra www.samordnaopptak.no.

1 Tallene er hentet fra www.samordnaopptak.no. Samordna opptak 2015: Spansk og tysk fortsetter å øke, fransk og mindre underviste språk går ned Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 4/2015 Samordna opptak (SO) 1 har publisert søkertallene

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: www.stivolda.no Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 29. januar 2014, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 TIDSRAMME Onsdag 2. April 2014 kl 1800-2100. (ved behov og mulighet) Torsdag 3. April 2014 kl 1000-1800. Fredag 4. April

Detaljer

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Årsmøtet i Osloforbundet har vedtatt nye vedtekter. Disse må godkjennes

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: HiST Kalvskinnet, Retorten Kl.18.15 21.30 Referent: Arnstein Kroglund Fiskum Kopi til: 3 stk:

Detaljer

Møtet satt med 23/25 stemmeberettigede

Møtet satt med 23/25 stemmeberettigede Møte i studentparlamentet 03.12.15 Sosialistisk Studentlag Tilstede Vara 1 Bendik Storvik Nilsen Ja 2 Ina Marie Ruud Guttulsrød Ja Sosialdemokratiske studenter 3 Kari Ripel Eie Ja 4 Morten Antonsen Ja

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 1. mars 2013 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje TIDSRAMME Fredag 1. mai kl. 10.00-17.00 Lunsj kl 1230 (Ikke bestemt sted), middag kl 1900 (YO Sushi, Østbanehallen) Lørdag

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 09-08 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 09-08 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for IR Møtedato: Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Organisasjonskonsulent sbehandler: Wenche Gunnarstorp snr: 09-08 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer