Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015"

Transkript

1 Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø

2 Deltakere Marie Furulund Martin Asheim AU Bjørn Roberg UiB Stine Drotningsvik HiB Camilla Rikardsen Solheim NTNU Helene Sommerseth Bakkland DMMH Joachim Fagervold Kristine Lund Klippenvåg Line Silde Bungum HBV Vestfold Universitetet i Nordland Høgskolen i Bergen LS Maria Sagen Hannisdal Østfold/Halden Marlene Sandal Høgskulen i Volda Michael Andreassen UiS Oda Kristine Myklebust Sogndal Ruben Amble Hirsti Hamar Silje Marie Bentzen UiB Tine Elisabeth Gran Hovind HBV campus Drammen Tine Haukenes Mitchell HiT avd. Notodden Tobias Fogth-Jakobsen HiST Tonje Ertsås HiNT Røstad IU May Lise Igelsrud Redaktør Marit Nerås Krogsæter NTNU VK Rådgiver Konsulent Ordstyrere Protokollfører Nils-Jakob Herleiksplass UiS Simon slåttøy Andersen UiN Marie Elise Sollied Martine Løkholm Karl Tellefsen Linda Thu Philip Andreas Lyding Stine Holtet. Helge Hovland

3 Saksliste Sak Tittel Saksbehandler Merknad 00/15 Konstituering Valg av: ordstyrere Marie Furulund protokollførere protokollunderskrivere - Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste og dagsorden Godkjenning av forretningsorden Vedlegg 01/15 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Valgkomiteen I Rapport fra Internasjonalt utvalg Landsstyrerepresentantene Synnøve Bjørgum Martin Asheim Marie Furulund Martin Asheim Karl Reksten Tellefsen Karl Reksten Tellefsen Valgkomiteen Internasjonalt utvalg Leveres ut på møtet Leveres ut på møtet Leveres ut på møtet J Rapport fra redaksjonen Redaktør Leveres ut på møtet 02/15 Kontrollkomite, mandat Martin Asheim Vedlegg 03/15 Kontrollkomite, for.mot Martin Asheim 04/15 Landsmøtedebatten Synnøve Bjørgum Vedlegg 05/15 Landsstyrets rolle på landsmøtet Stine Drotningsvik 06/15 Budsjett 2015 Marie Furulund Vedlegg 07/15 Saker til landsmøte Synnøve Bjørgum Vedlegg leveres ut på møtet 08/15 Struktur i høyere utdanning Marie Furulund Vedlegg 09/15 Arbeidsprogram Bjørn Roberg Vedlegg 10/15 Forretningsorden LM 2015 Bjørn Roberg Vedlegg 11/15 Årsmelding LS Marie Furulund Vedlegg Eventuelt

4 00/14 Konstituering Philip A. Lyding, Stine C. Holtet og Linda Thu oppnevnes til ordstyrere. Arbeidsutvalget Valgt Helge Ødegård Hovland oppnevnes til protokollfører. Arbeidsutvalget Valgt! Tine Elisabeth Gran Hovind og Tonje Ertsås oppnevnes til protokollunderskrivere. Arbeidsutvalget Valgt Innkalling godkjent. Saksliste godkjent. Dagsorden godkjent. Dagsorden ble godkjent med de endringer som kom frem på møtet.

5 Forretningsorden godkjent. Oppnevning til redaksjonskomite for KK-mandat Michael Andreassen, Camilla Rikardsen Solheim og Ruben Amble Hirsti Oppnevning til redaksjonskomite for struktur i høyere utdanning Oda Kristine Myklebust, Tine Haukenes Mitchell og Joachim Fagervold Oppnevning til redaksjonskomite for arbeidsprogrammet. Maria Sagen Hannisdal, Line Silde Bungum og Tobias Fogth-Jakobsen Forslagstiller: Arbeidsutvalget Valgt

6 01 Orienteringssaker Sak: LS 01/15 Møtedato: januar Saksansvarlig: Sted: Bodø 01/15 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Valgkomiteen I Rapport fra Internasjonalt utvalg J Rapport fra redaksjonen Landsstyrerepresentantene Marie Furulund Martin Asheim Marie Furulund Martin Asheim Karl Reksten Tellefsen Karl Reksten Tellefsen Valgkomiteen Internasjonalt utvalg Redaktør LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT

7 2/15 Kontrollkomité mandat Sak: LS 2/15 Møtedato: januar 2015 Saksansvarlig: Martin Bildøy Asheim Sted: Bodø Landsstyret vedtar mandat for kontrollkomité for videre behandling i sak 03/15 om kontrollkomité. Arbeidsutvalget Forslag nr: 1 Sak: 2/15 Side: Til endelig vedtak Helhetlig endringsforslag Forslagsstiller Arbeidsutvalget Linje: Landsstyret vedtar mandat for kontrollkomite MED VEDTATTE ENDRINGER for videre behandling ( ) Forslag nr: 2 Sak: 2/15 Side: 1 Linje: 3 Forslagsstiller Camilla Solheim Mandat for Kontrollkomité (KK) MANDAT FOR ORGANISASJONSKOMIÉ (OK) Avvises 2 mot 1 Vedtatt mot 4, 1 avholdende

8 Forslag nr: 3 Sak: 2/15 Side: 1 Linje: 5 Forslagsstiller Kristine Lund Klippenvåg Kontrollkomiteens oppgave er å kontrollere PÅSE at organisasjonen handler i tråd med politiske vedtak og organisasjonens vedtekter Forslag nr: 4 Avvises 2 mot 1 Falt med 9 stemmer, 1 avholdende Sak: 2/15 Side: 1 Linje: 5-6 Forslagsstiller Maria Sagen Hannisdal Kontrollkomiteens ORGANISASJONSKOMITEEN oppgave er å kontrollere PÅSE at STEMMEBERETTIGEDE ORGAN I organisasjonen handler ( ) Avvises Forslag nr: 5 Sak: 2/15 Side: 1 Linje: Forslagsstiller Silje Marie Bentzen Kontrollkomiteen skal påse at landsstyret SKAL FUNGERE SOM EN OBJEKTIV OBSERVATØR AV LANDSSTYRET, ARBEIDSUTVALGET OG LANDSSTYREDELEGATENE PÅ LANDSSTYREMØTENE OG LANDSMØTET, OG PÅSE AT DE HANDLER I TRÅD MED LANDSMØTETS VEDTATTE POLITIKK OG VEDTEKTER. Avvises Vedtatt mot 5, 1 avholdende

9 Forslag nr: 5A Sak: 2/15 Side: 1 Linje: Forslagsstiller Redaksjonskomiteen Kontrollkomiteen skal påse at landsstyret SKAL FUNGERE SOM EN OBJEKTIV OBSERVATØR AV LANDSSTYRET, ARBEIDSUTVALGET OG DELEGATENE PÅ LANDSMØTET, OG PÅSE AT DE HANDLER I TRÅD MED LANDSMØTETS VEDTATTE POLITIKK OG VEDTEKTER. Avvises Vedtatt mot 2 stemmer Forslag nr: 6 Sak: 2/15 Side: 1 Linje: Forslagsstiller Kristine Lund Klippenvåg Kontrollkomiteen består av tre personer som velges av landsmøtet og har virketid fra landsmøtets slutt til neste landsmøte VED DIREKTEVALG PÅ LANDSMØTE. HVERT ÅR VELGES ETT MEDLEM FOR EN ETTÅRSPERIODE. FØRSTE GANG KONTROLLKOMITE VELGES SKAL DET VELGES TRE MEDLEMMER, EN FOR TOÅRSPERIODE OG TO FOR ETTÅRSPERIODE. Faller til fordel for 6A Forslag nr: 6A Sak: 2/15 Side: 1 Linje: Forslagsstiller Redaksjonskomiteen Kontrollkomiteen består av tre personer som velges av landsmøtet og har virketid fra landsmøtets slutt til neste landsmøte VED DIREKTEVALG PÅ LANDSMØTE. HVERT ÅR VELGES ETT MEDLEM FOR EN ETTÅRSPERIODE, OG ETT MEDLEM FOR EN

10 TOÅRSPERIODE. FØRSTE GANG KONTROLLKOMITE VELGES SKAL DET VELGES TRE MEDLEMMER, EN FOR TOÅRSPERIODE OG TO FOR ETTÅRSPERIODE. Forslag nr: 7 Sak: 2/15 Side: 1 Linje: 24 Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen ( ) virketid fra landsmøtets slutt til neste landsmøte VIRKETID FRA 1. JULI TIL 1. JULI Avvises Forslag nr: 8 Sak: 2/15 Side: 1 Linje: 24 Forslagsstiller Silje Marie Bentzen PERSONER SOM IKKE ER MEDLEMMER KAN OGSÅ STILLE TIL VALG. Faller til fordel for forslag 9 Forslag nr: 9 Sak: 2/15 Side: 1 Linje: Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen PERSONER SOM IKKE ER MEDLEMMER ER OGSÅ VALGBARE TIL VERVET.

11 Forslag nr: 10 Sak: 2/15 Side: 1 Linje: 28 Strykningsforslag Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen dersom sittende ( ) 1. juli samme året Faller for 11 Forslag nr: 11 Sak: 2/15 Side: 1 Linje: 28 Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen dersom sittende ( ) 1. juli samme året VIRKETIDA TIL KONTROLLKOMITEEN GÅR FRA 1. JULI INNEVÆRENDE ÅR TIL 1. JULI PÅFØLGENDE ÅR. Forslag nr: 12 Vedtatt mot 1 stemme, 3 avholdende Sak: 2/15 Side: 1 Linje: Forslagsstiller Oda Myklebust Medlemmer av Kontrollkomiteen skal ikke ha SENTRALE verv i andre ledd av organisasjonen, ELLER VÆRE LANDSSTYREREPRESENTANTER.

12 3/15 Kontrollkomité, for,mot Sak: LS 3/15 Møtedato: januar 2015 Saksansvarlig: Martin Bildøy Asheim Sted: Bodø Landsstyret vedtar at det har blitt utredet behov for kontrollkomité og det har ikke blitt funnet grunnlag for å opprette kontrollkomité. Arbeidsutvalget Vedtatt, mot 8 stemmer. (Leders dobbeltstemme gjeldende) Forslag nr: 1 Sak: 3/15 Side: 2 Linje: 79 Forslagsstiller Camilla Solheim LANDSSTYRET VEDTAR Å OPPRETTE KONTROLLKOMITÉ (KK). Forslag nr: 2 Sak: 3/15 Side: 2 Linje: 79 Forslagsstiller Line Silde Bungum landsstyret vedtar at det har blitt utredet behov for kontrollkomité og at det ikke har blitt funnet grunnlag for å opprette kontrollkomité OG FUNNET GRUNNLAG FOR Å OPPRETTE EN KONTROLLKOMITÉ. BEHOVET FOR EN KONTROLLKOMITÉ SKAL IGJEN OPP TIL VURDERING PÅ LANDSMØTET I 2018.

13 04/15 Landsmøtedebatten Sak: 04/15 Møtedato: Januar Saksansvarlig: Martin Asheim Sted: Bodø Arbeidsutvalet og landsstyret tar med seg innspela inn mot gjennomføring av landsmøtedebatten Arbeidsutvalet 05/15 Landsstyrets rolle på landsmøte 2015 Sak: 05/15 Møtedato: januar Saksansvarlig: Stine Drotningsvik Sted: Bodø Landsstyret tar med seg innspela inn mot landsmøtet Arbeidsutvalet Vedtatt mot 4 stemmer, 3 avholdende Forslag nr: 1 Sak: 5/15 Side: 3 Linje: 88 Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen ( ) landsmøtet LANDSSTYRET VEDTAR Å FORESLÅ FOR LANDSMØTET AT TAKKETALER LEGGES TIL ETTER VALG ER GJENNOMFØRT. Vedtatt mot 4 stemmer, 7 avholdende

14 06/15 Budsjett 2015 Sak: LS 06/15 Møtedato: januar Saksansvarlig: Marie Furulund Sted: Bodø Landsstyret vedtar AU sitt forslag med eventuelle endringer til økonomifordeling for sentral møtevirksomhet 2015, som en rettledning for arbeidet inneværende år. Landsmøtet skal orienteres om denne fordelingen. Arbeidsutvalget 07/15 Saker til landsmøte Sak: 07/15 Møtedato: Januar Saksansvarlig: Stine Drotningsvik Sted: Bodø Landsstyret innstiller på at landsmøtedebatt, resolusjoner, GLU-plattform, sak XXXX, samt dei obligatoriske sakene økonomi, val og arbeidsprogrammet, vert saker til landsmøtet 2015 Arbeidsutvalet Forslag nr: 1 Sak: 7/15 Side: 2 Linje: 55 Forslagsstiller Arbeidsutvalget landsstyret ( ) sak XXXX KONTROLLKOMITÉ, samt dei ( ). Vedtatt mot 3 stemmer

15 Forslag nr: 2 Sak: 7/15 Side: 2 Linje: 55 Forslagsstiller Tine Hovind ( ) sak XXXX STRUKTUR I HØYERE UTDANNING ( ). Falt mot 3 stemmer Forslag nr: 3 Sak: 7/15 Side: Linje: Forslagsstiller Arbeidsutvalget Innstilling i mandatsak: Landsstyret har utredet behov for kontrollkomité og det har ikke blitt funnet grunnlag for å opprette kontrollkomité. Landsmøte vedtar at det ikke skal opprettes kontrollkomité. (Vedlegg: forslag til mandat kontrollkomité) Protokolltilførsel Vi ønsker heller å diskutere struktur i høyere utdanning enn kontrollkomité på landsmøtedebatten. Tine Elisabeth Gran Hovind, HBV Drammen Oda K. Myklebust, HiSF Dissenser i forbindelse med sak 3/15 Kontrollkomité: Camilla Solheim, NTNU Silje Marie Bentzen, UiB Tobias Fogth-Jakobsen, HiST Tonje Ertsås, HiNT Line Silde Bungum, HiB Kristine Lund Klippenvåg, UiN Helene Sommerset Bakkland, DMMH Marlene Sandal, HVO

16 08/15 Struktur i høyere utdanning Sak: 08/15 Møtedato: januar Saksansvarlig: Marie Furulund Sted: Bodø Landsstyret vedtar dokumentet Struktur i høyere utdanning med de endringer som kommer fram på møtet. Arbeidsutvalget Forslag nr: 1 Sak: 8/15 Side: 1 Linje: 3-6 Forslagsstiller Silje Marie Bentzen Det skal være ( ) robuste fagmiljøer SOM INNEBÆRER FORSKNINGSSTERKE FAGMILJØER DER UNDERVISNING OG PRAKSIS AV HØY KVALITET BLIR PRIORITERT. FOR Å FÅ TIL ET ROBUST FAGMILJØ MÅ INSTITUSJONENE HA INSTITUSJONELL FRIHET, FORUTSIGBARHET OG EN LANGSIKTIG PLAN FOR STRUKTURERING. DET BØR ETTERSTREBES EN HENSIKTMESSIG ARBEIDSDELING MELLOM INSTITUSJONENE OG EN TILSTREKKELIG FORDELING MELLOM ANTALL STUDENTER OG ANSATTE., god arbeidsdeling og tilstrekkelig studentantall. Forslag nr: 2 Sak: 8/15 Side: 1 Linje: Forslagsstiller Silje Marie Bentzen Vi vil poengtere at ( ) helhetsvurderingen AV INSTITUSJONENE. DETTE INNEBÆRER AT UTDANNINGSKVALITETEN IKKE SKAL VÆRE AVHENGIG AV SENTRALISERINGSPOLITIKK, FINANSIERINGSORDNINGEN, MEN HA FOKUS PÅ

17 KVALITET I ALLE LEDD AV UTDANNINGEN. DET BØR VÆRE FOKUS PÅ REKRUTTERING FOR Å SPEILE FRAMTIDENS BEHOV I VELFERDSYRKENE. Dette ( ). Avvises (Må sees i sammenheng med 2A) Forslag nr: 2A Sak: 8/15 Side: 1 Linje: Forslagsstiller Redaksjonskomitéen Vi vil poengtere at ( ) helhetsvurdering AV INSTITUSJONENE. DETTE INNEBÆRER AT UTDANNINGSKVALITETEN IKKE SKAL VÆRE AVHENGIG AV SENTRALISERINGSPOLITIKK, FINANSIERINGSORDNINGEN, MEN HA FOKUS PÅ KVALITET I ALLE LEDD AV UTDANNINGEN. DET BØR VÆRE FOKUS PÅ REKRUTTERING FOR Å SPEILE FREMTIDENS BEHOV I VELFERDSYRKENE. Det vil også i fremtiden være stort behov for rekruttering til velferdsyrkene. Dette ( ). Avvises Vedtatt mot 4 stemmer, 1 avholdende Forslag nr: 3 Sak: 8/15 Side: 1 Linje: 22 Forslagsstiller Tine Hovind ( ) og fagmiljøene OG STUDENTENES stemme ( ). Avvises Vedtatt mot 5 stemmer, 2 avholdende

18 Forslag nr: 4 Sak: 8/15 Side: 1 Linje: Forslagsstiller Tine Hovind.Ved Politisk ( ) studieplasser, skal IKKE FÅ NEGATIVE KONSEKVENSER FOR verken studenter, fagansatte eller institusjonen bli skadelidende. Avvises Vedtatt mot 2 stemmer Forslag nr: 5 Sak: 8/15 Side: 1 Linje: 25 Forslagsstiller Tine Hovind PEDAGOGSTUDENTENE MENER AT STUDENTENES MENINGER OGSÅ SKAL OVERVEIES VED UTARBEIDING AV FUSJON. Forslag nr: 6 Falt med 7 stemmer, 3 avholdende Sak: 8/15 Side: 1 Linje: 25 Forslagsstiller Michael Andreassen SENTRALISERINGSPOLITIKK SKAL IKKE GI NEGATIVE KONSEKVENSER FOR KVALITETEN I UTDANNINGEN Avvises Vedtatt mot 1 stemme Forslag nr: 7 Sak: 8/15 Side: 1 Linje: 25 Forslagsstiller Tine Hovind LIK PRAKTISERING AV STUDIEPROGRAMMER VED SAMME INSTITUSJON BØR VÆRE EN KONSEKVENS AV FUSJONERING.

19 Avvises Vedtatt mot 1 stemme Forslag nr: 8 Sak: 8/15 Side: 1 Linje: 29 Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen rettigheter, kan det virke dempende på «universitets-jaget» JAGET ETTER Å OPPNÅ UNIVERSITETSSTATUS. Forslag nr: 9 Sak: 8/15 Side: 1 Linje: 31 Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen ( ) tittelen «uuniversity» i internasjonal sammenheng, UTEN ORDET «COLLEGE» OM DET ER ØNSKELIG, FOR Å SYNLIGGJØRE AT MAN ER AKKREDITERTE UTDANNINGSINSTITUSJONER PÅ LIK LINJE MED UNIVERSITETER. Forslag nr: 10 Sak: 8/15 Side: Forslag til Forslagsstiller Oda Myklebust vedtak Linje: 54 ( ) vedtar dokumentet Struktur i høyere utdanning POLITISK DOKUMENT OM STRUKTUR I HØYERE UTDANNING.

20 09/15 Arbeidsprogram Sak: 09/15 Møtedato: Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Bodø Landsstyret innstiller på det foreslåtte arbeidsprogrammet med vedtatte endringer til landsmøtet 2015 Arbeidsutvalget Forslag nr: 1 Sak: 09/15 Side: 1 Linje: 14 Forslagsstiller Silje Marie Bentzen Pedagogstudentene ( ) på I ALLE lærerutdanningene ( ). Forslag nr: 2 Sak: 09/15 Side: 1 Linje: 15 Forslagsstiller Arbeidsutvalget vår fremtidige yrkesutøvelse PROFESJONSUTØVELSE Forslag nr: 3 Sak: 09/15 Side: 2 Linje: Strykningsforslag Forslagsstiller Arbeidsutvalget Pedagogstudentene skal følge opp rapporten om skikkethetsvurdering fra 2011 og ta initiativ til at forskriften revideres i henhold til rapporten.

21 Forslag nr: 4 Sak: 09/15 Side: 2 Linje: Forslagsstiller Silje Marie Bentzen PEDAGOGSTUDENTENE SKAL UTARBEIDE EN RAPPORT OM SKIKKETHETSVURDERINGEN. Forslag nr: 5 Avvises Vedtatt mot 2 stemmer, 3 avholdende Sak: 09/15 Side: 2 Linje: 55 Forslagsstiller Arbeidsutvalget Pedagogstudentene skal følge opp UTVIKLINGEN OG implementeringen ( ). Forslag nr: 6 Sak: 09/15 Side: 2 Linje: 58 Forslagsstiller Silje Marie Bentzen Pedagogstudentene skal følge opp NOKUTs ( ) og KARAKTERUNDERSØKELSE i matematikk i grunnskolelærerutdanningene. Forslag nr: 6A Faller til fordel for forslag 6A Sak: 09/15 Side: 2 Linje: 58 Forslagsstiller Redaksjonskomiteen

22 Pedagogstudentene skal følge opp KARAKTERUNDERSØKELSER OG NOKUTs arbeid med nasjonale deleksamener i matematikk i grunnskolelærerutdanningene. Forslag nr: 7 Sak: 09/15 Side: 2 Linje: 64 Strykningsforslag Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen Pedagogstudentene skal være offensiv i media og videreføre arbeidet med mediestrategier Forslag nr: 8 Avvises Sak: 09/15 Side: 2 Linje: 70 Forslagsstiller Oda Myklebust ( ) revidering av ORGANISATORISKE OG POLITISKE dokumenter. Forslag nr: 9 Sak: 09/15 Side: 2 Linje: 72 Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen Pedagogstudentene skal lage UTARBEIDE et valgreglement FOR VALG PÅ LANDSMØTET Vedtatt mot 4 stemmer, 6 avholdende

23 Forslag nr: 10 Sak: 09/15 Side: 2 Linje: 77 Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen LOKALLAGENE SKAL KOMME MED BIDRAG TIL UNDER UTDANNING I LØPET AV DEN KOMMENDE LANDSMØTEPERIODEN FOR Å SKAPE ET BEST MULIG GRUNNLAG FOR EVALUERINGA AV MEDLEMSBLADET. Vedtatt mot 1 stemme, 3 avholdende Forslag nr: 11 Sak: 09/15 Side: 2 Linje: 77 Forslagsstiller Camilla Solheim LOKALLAGET SKAL FÅ DIALOG MED UTDANNINGSFORBUNDET PÅ LOKALT OG REGIONALT NIVÅ Forslag nr: 12 Avvises Vedtatt, 3 avholdende Sak: 09/15 Side: 2 Linje: 77 Forslagsstiller Line Silde Bungum LOKALLAGENE SKAL JOBBE MED Å VÆRE SYNLIGE PÅ SIN UTDANNINGSINSTITUSJON.

24 Forslag nr: 13 Sak: 09/15 Side: 2 Linje: 78 Forslagsstiller Camilla Solheim LOKALLAGET SKAL UTFORME MANDAT TIL STYRET Avvises Vedtatt mot 1 stemme Dissens: Arbeidsutvalget til forslag nummer 9. Camilla Solheim, NTNU, til forslag nummer 10.

25 10/15 Forretningsorden LM 2015 Sak: 10/15 Møtedato: Saksansvarlig: Sted: Bodø Bjørn Roberg Landsstyret vedtar forslag til forretningsorden for landsmøtet 2015 med de endringene som kom fram under behandlingen. Forslaget legges fram for landsmøtet til Pedagogstudentene Arbeidsutvalget ENSTEMMIG VEDTATT Forslag nr: 1 Sak: 10/15 Side: 3 Linje: 116 Forslagsstiller Ruben A. Hirsti ( ) å presentere seg ELLER BLI PRESENTERT ENSTEMMIG VEDTATT

26 11/15 Årsmelding fra landsstyret Sak: LS 11/15 Møtedato: januar Saksansvarlig: Marie Furulund Sted: Bodø Arbeidsutvalget ferdigstiller årsmelding fra landsstyret ut fra de innspill som har kommet frem under debatten, og sender den ut på høring til landsstyret før neste møte. XXX og XXX legger fram årsmelding fra landsstyret for landsmøtet, etter de retningslinjer som landsstyret legger. Arbeidsutvalget Forslag nr: 1 Sak: 11/15 Side: 1 Linje: 36 Forslagsstiller Arbeidsutvalget ( ) xxx og xxx TOBIAS FOGTH-JAKOBSEN OG MICHAEL ANDREASSEN legger fram ( ).

27 Eventuelt Møtedato: januar 2015 Sted: Bodø Medlemskap Camilla Solheim, NTNU Vervestrategier Arbeidsutvalget

28 Permisjonssøknader Følgende har fått innvilget permisjoner: Marlene Sandal, HVO, søndag klokken 13:50 og ut møte pga. hjemreise. Protokollsignatur Vi bekrefter herved at vi har gått grundig gjennom denne protokollen, og vi går god for at den, så langt vi kan se, gir et riktig bilde av hva som er vedtatt på landsstyremøtet i Bodø januar Helge Ødegård Hovland protokollfører Karl Reksten Tellefsen konsulent Tine Elisabeth Gran Hovind protokollunderskriver Tonje Ertsås protokollunderskriver

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Deltakere Arnt Gunnar Johansen Bjørnar Rønning Bjørn Roberg HBV avd. Vestfold Stine Drotningsvik HiB AU Synnøve Bjørgum HiSF Marie Furulund HiB Påtroppende

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Bakbenk Landsstyret AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Kontoret Leder Martin Asheim Kontoret Nestleder Bjørn Roberg

Detaljer

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 22.11.13 24.11.13 VK PPK Varalandsstyrerepresentanter Landsstyrerepresentanter Deltakere Fornavn Etternavn Skole Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Martin Asheim

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Landsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Deltagerliste Arnt Gunnar Johansen Leder Bjørnar Bjørseth Rønning Nestleder Marie Furulund Martin Asheim Signe Britt Ø. Kjosaas NLA Høgskolen

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012 Landsstyremøte Stavanger 28-30. september 2012 Navn Representerer 1 Mari Nordsæther UiN 2 Eirik Øwre Nilsen UiN 3 Line Larsen Rømma HiST 4 Camilla Richardsen Solheim NTNU 5 Maren Berg Johansen HiVe 6 Michelle

Detaljer

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Verv 1 Jan Ola Ellingvåg Leder 2 Bjørnar B. Rønning Nestleder 3 Linda Thu 4 Martin Asheim 5 Marie Furulund 6 Signe Britt Ø. Kjosaas

Detaljer

Landsstyremøte Nord Universitet

Landsstyremøte Nord Universitet Landsstyremøte Nord Universitet 15.1.2016 17.1.2016 Deltakere AU Navn: Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Elise Håkull Klungtveit Ruben Amble Hirsti Kristine Lund Klippenvåg Studiested, eller verv Leiar

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyret Diverse Deltakere AU Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Leder Martin Asheim Nestleder Stine Drotningsvik HiB Arbeidsutvalg

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise Price-Stephens

Detaljer

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012 Landsstyremøte Tønsberg 20-22. januar 2012 Navn Representerer 1 Kristine Evjen NTNU 2 Martin Jensen HVO 3 Maren Mikkelsen UiA 4 Pascale Robinson UiA 5 Ann-Mathilde Jostad HiHm 6 Runhild Heggem HiHm 7 Ingrid

Detaljer

Landsstyremøte. Volda september 2009

Landsstyremøte. Volda september 2009 Landsstyremøte Volda 18-20. september 2009 Navn Representerer 1 Gunnar Oustad HiFm 2 Per-Otto Jørgensen UiA 3 Bjørnar Sollie (vara) UiA 4 Linda Haukelid UiS 5 Anita Kvamme Nygård HiHm, Hamar 6 Irene Nystrøm

Detaljer

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008 Landsstyremøte Kristiansand 12. mars 2008 Navn Representerer 1 Philip Andreas Lyding UiA 2 Katrine Knutsen HiT 3 Stine Hjerpbakk HiST 4 Mariann Bratland HiNe 5 Svein Martinsen HiBo 6 Håkon Wahlquist HiB

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Landsstyremøte Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ingerid Hustvedt HSH 3 Vegard Snaunes UiA 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Victoria Flåten Refsenes

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Deltakere AU Marie LS LS-vara Påtroppende VK Furulund Martin Asheim Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Kristine Lund Klippenvåg Tonje Ertsås

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011 Landsstyremøte Oslo 13. -15. Mai 2011 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Hildur Bakkene AU 4 Daniel Windt AU 5 Linda Haukelid AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Martin

Detaljer

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013 Landsstyremøte Stord 18-20. januar 2013 Navn Representerer 1 Ingrid B. Wikeland UiT 2 Marta Tysdal HiNT 3 Ida Sovie Slettahjell HiNT 4 Stine Drotningsvik HiB 5 Oda Catherine Campo Åsheim HiB 6 Signe Britt

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008 Landsstyremøte Trondheim 19.-21. september 2008 Navn Representerer 1 Muna Ali Osman NTNU 2 Stine Hjerpbakk HIST 3 Knut Eri Bjelland HiB 4 Svein Marthinsen HiBo 5 Hilde Lotsberg HiVo 6 Lene Sletten HiHm

Detaljer

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Skole Verv Jan Ola Ellingvåg Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Marie Furulund HiB Arbeidsutvalget Martin Ashem Høgskolen i Vestfold

Detaljer

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009 Landsstyremøte Bodø 23.-25. januar 2009 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Aase Marie Storeng HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 Inga

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim november 2016

Landsstyremøte Trondheim november 2016 Landsstyremøte Trondheim 18.-20. november 2016 KOMITÉ/UTVALG LANDSSTYRET Frank Deltagerliste Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Ruben Amble Hirsti Leder Nestleder Aleksander Bræin AU Fullt Navn: Studiested

Detaljer

04 Arbeidsprogram 2016/2017

04 Arbeidsprogram 2016/2017 1 04 Arbeidsprogram 2016/2017 Sak: LM 04/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Elise Håkull Klungtveit Sted: Sundvolden 1 2 3 Arbeidsprogrammet er Pedagogstudentenes styringsdokument, som legger grunnlaget

Detaljer

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN Landsstyremøte Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Bjørnar Sollie UiA 3 Aase Marie Storeng HiB 4 Linda Haukelid UiS 5 Stine Hjerpbakk HiST 6 Inga Hanne Hansen HiTo 7 Søren Kure HiVe 8 Gunnar Oustad

Detaljer

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006 Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole 27.-29. januar 2006 Deltakerliste Navn Representerer 1 Anne-Berit Stavenes HiØ 2 Erik Nygaard UiO 3 Julie Nilsen HiA 4 Daniel Olsen HiB 5 Heidi Amundsen HVO

Detaljer

Landsstyremøte Stord januar 2017

Landsstyremøte Stord januar 2017 Landsstyremøte Stord 20.-22. januar 2017 KK VK LANDSSTYRET AU DELTAKERLISTE Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Frank Aleksander Bræin Jørgen Jakobsson Ruben Amble Hirsti Aud-Marit Sellereite Eskild Dragvik

Detaljer

Landsstyremøte Oslo juni 2017

Landsstyremøte Oslo juni 2017 Landsstyremøte Oslo 9.-11. juni 2017 DELTAKERLISTE 1.1: Navn 1.4: Studiested Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Kristine Odgaard Jacobsen Aud-Marit Sellereite Frank Bræin Hedda Eia Vestad

Detaljer

Landsstyremøte. Volda november 2010

Landsstyremøte. Volda november 2010 Landsstyremøte Volda 12-14. november 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Erna Thorsrud Ravn UiT 7 Kine

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar 24.01.2014 26.01.2014 Bakbenk LS-Vara LS AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Arnt Gunnar Bjørnar Johansen Rønning Furulund Marie HiB Guro Trøseid Gjerstadberget

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011 Landsstyremøte Trondheim 18. 20. november 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ane Kooyman UiS 3 Torstein Nielsen Hole UiB 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Ingerid Merethe H. Hustvedt

Detaljer

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Landsmøtepermen 7. april - 10. april 2016 Sundvolden Denne permen tilhører: Årets emneknagg: Følg Pedagogstudentene! #PSLM16 @pedagogstud_ @pedagogstud_ www.facebook.com/pedagogstudentene

Detaljer

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012 Landsstyremøte Hamar 23-25. november 2012 Navn Representerer 1 Marja-Leena Eriksen HiOA 2 Tonje Ertsås HiNT 3 Åslaug Hansegård HiNT 4 Marit Nerås Krogsæter NTNU 5 Camilla Rikardsen Solheim NTNU 6 Guro

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Navn Representerer 1 Inger Marie Andreassen NTNU 2 Haakon Wahlquist HiB 4 Philip Andreas Lyding UiA 5 Leon Romestrand HiVo 6 Stine Hjerpbakk HiST 7

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Deltakerliste: Navn Anne Berit Stavenes Erik Nygaard Julie Nilsen Daniel Olsen Heidi Amundsen Stine Holtet Cecilie Grav Bård Olav Johannessen Charlotte

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 23.9.2016 25.9.2016 KK Vara Landsstyret AU Deltakere Fullt navn: Studiested 101 Silje Marie Bentzen Leder 102 Bjørn Roberg Nestleder 103 Ruben Amble Hirsti Studentmedlem

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo

Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo 3.6.2016 5.6.2016 Deltakere LS1 Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Ruben Amble Hirsti Frank Aleksander Bræin Jørgen Jakobsson Maja Emilie Steen Spetaas

Detaljer

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm Navn Representerer Landsstyremøte 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ida Sandholtbråten AU 4 Ingeborg Haanæs AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Kristine Fiskeseth UiA 8

Detaljer

Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1

Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1 Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1 Delegater Landsstyret Deltagerliste Delegatnr. Fornavn Etternavn Skole Verv 100 Arnt Gunnar Johansen Leder 101 Bjørnar B. Rønning Nestleder 102 Martin Bildøy Asheim

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010 Landsstyremøte Tromsø 1-3. oktober 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Ola Rønning

Detaljer

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Vi hadde vårt første møte på landsstyremøte 1, i Oslo, juni 2016. Vi brukte helgen til å sette oss inn i organisasjonens politiske og organisatoriske dokumenter,

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsstyret AU Deltagerliste UiT Fornavn Jan Ola Bjørnar B. Linda Martin Marie Signe Britt Line Larsen Reidun-Marie Mari Vegard Stine Guro Michelle Ingrid Bjørnsdatter

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Kathrine Knutsen HiTø 4 Hilde Lotsberg HVO 5 Bjørnar Sollie UiA 6 Magnhild S. Bye HiB 7 Jan-Rune Rafteseth

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1

Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1 Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1 Delegater Landsstyret Deltagerliste Delegatnummer: Navn: Studiested 100 Marie Furulund Kontoret 101 Martin Asheim Kontoret 102 Stine Drotningsvik HiB 103 Bjørn

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen januar 2010

Landsstyremøte. Bergen januar 2010 Landsstyremøte Bergen 28-30.januar 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Martin

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Politisk dokument om struktur i høyere utdanning

Politisk dokument om struktur i høyere utdanning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Politisk dokument om struktur i høyere utdanning Høyere utdanning Det skal være høy kvalitet

Detaljer

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: 24.-26. januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre.

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre. 17 Langtidsplan for oppfølging av organisasjonsutvalgets rapport Sak: LS 17/17 Møtedato: 9.-11. juni Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Lærernes Hus, Oslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008 Landsstyremøte Stavanger 21.-23. november 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Magnhild Bye HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 8 Inga

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo november 2009

Landsstyremøte. Oslo november 2009 Landsstyremøte Oslo 20-22. november 2009 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Muna Ali Osman AU 4 Ruben Sangvik Olsen AU 5 Søren Kure AU 6 Gunnar Oustad HiFm 7 Per-Otto

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 ONF - Organisasjon for norske fagskolestudenter innkaller herved våre medlemmer til Landsmøtet 2016. Landsmøtet holdes på Sørmarka konferansehotell utenfor Oslo helgen

Detaljer

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) Landsmøte for (LFB) Referatet er ført etter saksrekkefølge, ikke behandlingsrekkefølge. 01-17 Godkjenning av innkalling Landsmøtet godkjenner innkallingen. 02-17 Godkjenning av delegater Landsmøtet godkjenner

Detaljer

Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012

Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012 Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012 1 Deltakerliste Delegatnr. Etternavn Fornavn Skole Verv 1 Marie Furulund Høgskolen i Bergen Delegat 2 Hilde Thorbjørnsen Høgskolen i Bergen Delegat 3 Sander

Detaljer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer VK AU Landsstyret Navn Kristin Johansen Kjos Aksel Stridh Haakon Wahlquist Irene Kokkinos Philip Andreas Lyding Leon Romestrand Aasne Sørumshaugen Mariann Bratland Katrine Knutsen Hanne Vange Vigdis Borlaug

Detaljer

Landsstyremøte Stavanger september 2017

Landsstyremøte Stavanger september 2017 Landsstyremøte Stavanger 22.-24. september 2017 KK VK LANDSSTYRET AU DELTAKERLISTE Hedda Eia Vestad Ruben Amble Hirsti Frank Aleksander Bræin Kristine Odgaard Jacobsen Leder Nestleder Aud-Marit Sellereite

Detaljer

Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011

Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011 Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011 1 Deltakerliste Nr. Representerer Navn Status 1 HiB Marie Furulund Delegat 2 HiB Helene Øygarden Delegat 3 HiB Torstein Nielsen Hole Delegat 4 HiHm Per

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

07 Økonomifordeling 2017

07 Økonomifordeling 2017 07 Økonomifordeling 2017 Sak: LM 07/16 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 2 16 17 20 21 Regnskapsposter Budsjett 2016 Budsjett 2017 Endring 1 Landsstyremøter AU-møte

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Organisasjonen Pedagogstudentene består i dag av ca. 100 aktive tillitsvalgte på alle nivå, og har rundt 12 000 medlemmer. I løpet av perioden

Detaljer

11 Høyere utdanning i fremtiden

11 Høyere utdanning i fremtiden 11 Høyere utdanning i fremtiden Sak: LM 11/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Landsmøte 2008 vedtok et politisk dokument som heter «Høyere utdanning

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17 Dato: 26.01.17- Møtetid: 09.15- - Møtested: Store møterom gamle fysikk Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Til stede: Forfall: Marte

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om endringer

PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om endringer Til FO-Studentenes lokallag FO-Studentenes valgkomite Kopi: FOs avdelinger FOs politiske ledelse Vår ref.: sro Oslo 14. mars 2013 PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om

Detaljer

Vedtekter. NITO Studentene

Vedtekter. NITO Studentene Vedtekter NITO Studentene 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 Formål NITO Studentene har til formål å arbeide for ingeniør- og teknologistudenter. NITO Studentene skal ivareta deres interesser i studentpolitiske

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer

REFERAT FRA AU-15-1314

REFERAT FRA AU-15-1314 Til Arbeidsutvalget Kopi til Fra Lage Nøst, referent Dato 10.02.2014 REFERAT FRA AU-15-1314 Møtedato 28.01.2014 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Hallvard Surlien Talsperson Ingrid

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer verksemda til organisasjonen. 1 Innhald DEL 1 FORMÅL OG MEDLEMSKAP... 3 1 Formål... 3 2 Medlemskap... 3 DEL 2 STYRINGSSTRUKTUR...

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 09 Resolusjoner Sak: LM 09/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 En resolusjon er utspill til media, politikere og andre aktuelle fora og aktører som

Detaljer

Sak 25/12 Godkjenning av innkalling og protokoller

Sak 25/12 Godkjenning av innkalling og protokoller Protokoll fra sentralstyremøte 5. mars 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Jan Olav Andersen, Olav Magnus Linge, Rolf Jørn Karlsen, Silje Schei Tveitdal og Ingrid Fiskaa, Signe Ann Jørgensen, Kristin Halvorsen,

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

13 Hilde Lotsberg Vara-HVO 14 15 Anita Kvamme Nygård Vara-HiHm 16 Irene Nystrøm Vara-HiVe 17 Ola Rui Nygard Vara-HiO

13 Hilde Lotsberg Vara-HVO 14 15 Anita Kvamme Nygård Vara-HiHm 16 Irene Nystrøm Vara-HiVe 17 Ola Rui Nygard Vara-HiO Landsstyremøte Navn Representerer 1 Inga Hanne Hansen HiTo 2 Idar Leknes HiHm, Hamar 3 Gunnar Oustad HiFm 4 Bjørnar Bjørnseth Rønning HiB 5 6 Marianne Egren Halvorsen HiVe 7 Mahyar Harirchi HiO 8 Per-Otto

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 18.mars 2015, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 18.mars 2015, klokken 16.15 SP-sak Referat Møtedato 18.03.15 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 18.mars 2015, klokken 16.15 Studentparlamentet: Camilla J. Hansen

Detaljer

06 Politisk plattform for lektorutdanning

06 Politisk plattform for lektorutdanning 06 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. Sak: LM 06/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 Landsstyret vedtok i 2011 et politisk dokument om lærerutdanning

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU10-17/18 Dato/tid 05.10.2017 13:30 Protokollfører Bjørn-Anders Hind (Sekretariatet) Arkiv Sak 17/58, journalpost 2017002859 Til stede: Mats Johansen Beldo, Anne

Detaljer

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Silje Schei Tveitdal, Ingrid Fiskaa, Anna Tresse, Gülay Kutal, Bjørn Kjensli og Bård Vegar Solhjell (fra 16:50). Forfall Rolf

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2014 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE /2017

SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE /2017 SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE 5 206/207 Saksnummer Tittel Side SST5 00 Konstituering SST5 00.05-6/7 Konstituering SST5 0 Rapporter og orienteringer 4 SST5 0.0-6/7 Rapporter 4 SST5 0.-6/7 Protokollsaker

Detaljer

Landsmøte Sundvollen april

Landsmøte Sundvollen april Landsmøte Sundvollen 7.- 10. april 2016 1 DELEGATER LANDSSTYRET AU Deltagerliste Rolle Navn Merknad Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Elise Håkull Klungtveit Arbeidsutvalgsmedlem Kristine

Detaljer

Vedtekter for Norges kristelige studentforbund

Vedtekter for Norges kristelige studentforbund Vedtekter for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2017 2 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro

Detaljer

Line Gausdal, Ola Solberg Christoffersen

Line Gausdal, Ola Solberg Christoffersen Til Lokallagene, NCF Dato 31.10.2015 Sted: Brisk A/S sine lokaler, Ålesund Referat Landsmøte i NCFU Tilstede: 20 delegater 18 observatører Seks fra sentralstyret Tre fra sekretariatet Se vedlegg 1 for

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer