Landsstyremøte. Bodø januar 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009"

Transkript

1 Landsstyremøte Bodø januar 2009 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Aase Marie Storeng HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 Inga Hanne Hansen HiTo 9 Søren Kure HiVe 10 Gunnar Oustad HiFm 11 Muna Ali Osman NTNU 12 Line Charlotte Johansen HiTo- vara 13 Marianne Egren Halvorsen HiVe - vara 14 Magnus Leirfall HiST - vara 15 Philip Lyding AU 16 Stine Holtet AU 17 Ida Marie Antonsen AU 18 Idar Leknes AU 19 Rebecca Haga (fra lørdag) AU 20 Trine Berg Jacobsen VK 21 Bjørn Borkvik VK 22 Muna Ali Osman LISTEN 23 Ida Sandholtbråten LISTEN 24 Irene Kokkinos(fra lørdag) KK 25 Karl Reksten Tellefsen KK 26 Øystein Wormdal KK 27 Kathrine H. Hansen Ordstyrer 28 Marius Bruun Ordstyrer 29 Erik Nygaard 30 Pernille Adolfsen adm.konsulent 31 Rita Sirirud Strandbakke Protokollfører 32 Beate Riise Redaksjonen 33 Svein Inge Sjøbu (fra lørdag) Redaksjonen

2 Sak Tittel Saksbehandler Merknad 00/09 Konstituering Valg av: ordstyrere Philip Andreas Lyding protokollførere protokollunderskriver Godkjenning av saksliste og dagsorden - Godkjenning av forretningsorden - Oppmelding til eventuelt 01/09 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra AU C Rapport fra kontoret D Rapport fra HUK E Rapport fra sentralstyret F PS i mediebildet G Rapport økonomi H Rapport medlemstall I Rapport fra redaksjonen J Rapport fra valgkomiteen K Rapport fra Kontrollkomiteen Landsstyrerepresentantene Idar Leknes Stine Chr. Holtet Stine Chr. Holtet Philip Andreas Lyding Ida Marie Antonsen Pernille Adolfsen Pernille Adolfsen Philip Andreas Lyding Valgkomiteen Kontrollkomiteen Utleveres på møtet Vedlegg Vedlegg Ettersendes Ettersendes Vedlegg Muntlig på møtet Utleveres på møtet Vedlegg Utleveres på møtet Muntlig på møtet L Rapport fra LISTEN LISTEN Utleveres på møtet 02/09 Vedtekter Stine Chr. Holtet Vedlegg 03/09 Økonomifordeling for 2009 Pernille Adolfsen Ettersendes 04/09 Delegatfordeling til landsmøtet Ida Marie Antonsen Vedlegg 05/09 Forretningsorden for landsmøtet Philip Andreas Lyding Vedlegg 06/09 Årsmelding fra landsstyret Philip Andreas Lyding Vedlegg 07/09 Arbeidsprogram 2009/2010 Philip Andreas Lyding Vedlegg 08/09 Mediestrategi for PS Rebecca Haga Vedlegg 09/09 Saker til landsmøtet 2009 Idar Leknes Vedlegg 10/09 Internasjonal utveksling Ida Marie Antonsen Vedlegg 11/09 Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) Rebecca Hage Vedlegg 12/09 Allmennlærerutdanningen for fremtiden Stine Chr. Holtet og Idar Leknes Vedlegg 13/09 Resolusjoner Idar Leknes Vedlegg 14/09 Valg av redaktør Rebecca Haga Vedlegg Eventuelt

3 00/09 Konstituering Marius Eide Bruun, Kathrine Hestø Hansen og Erik Nygaard oppnevnes til ordstyrere. Valgt Rita Sirirud Strandbakke og Erik Nygaard oppnevnes til protokollførere. Valgt Søren Kure oppnevnes til protokollunderskriver. Valgt Linda Haukelid, Bjørnar Sollie og Line Charlotte Johansen oppnevnes til redaksjonskomité for Resolusjoner. Valgt Marianne Egren Halvorsen, Aase Marie Storeng og Stine Hjerpbakk oppnevnes til redaksjonskomité for Arbeidsprogram. Valgt Inga Hanne Hansen, Gunnar Oustad og Hilde Lotsberg oppnevnes til redaksjonskomité for Mediestrategi. Valgt

4 Muna Ali Osman, Søren Kure og Magnus Leirfall oppnevnes til redaksjonskomité for Vedtekter. Valgt Forretningsorden godkjennes. Godkjent Saksliste og dagsorden godkjent med to saker til eventuelt, A Partnerskap og B Høring ALU/FLU. Saksliste ble senere åpnet, og to nye saker meldt opp til eventuelt, C Konstituering av kontrollkomiteen og D Årsmøter. 01 Orienteringssaker Sak: LS 01/09 Møtedato: jan Saksansvarlig: Sted: Stavanger 01/09 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra AU C Rapport fra kontoret D Rapport fra HUK E Rapport fra sentralstyret F PS i mediebildet G Rapport økonomi H Rapport medlemstall I Rapport fra redaksjonen J Rapport fra valgkomiteen K Rapport fra Kontrollkomiteen L Rapport fra LISTEN Landsstyrerepresentantene Idar Leknes Stine Chr. Holtet Stine Chr. Holtet Philip Andreas Lyding Ida Marie Antonsen Pernille Adolfsen Pernille Adolfsen Philip Andreas Lyding Valgkomiteen Kontrollkomiteen LISTEN Utleveres på møtet Vedlegg Vedlegg Ettersendes Ettersendes Vedlegg Utleveres på møtet Utleveres på møtet Vedlegg Utleveres på møtet Muntlig på møtet Utleveres på møtet

5 02 Vedtekter Sak: LS 02/09 Møtedato: jan Saksansvarlig: Stine Christensen Holtet Sted: Stavanger Forslag nr: 1 Sak: 02/09 Side: 1 Linje: 25 Strykningsforslag Forslagsstiller Aase Marie Storeng videregående opplæring, folkehøgskole, høgskole eller universitet. Dette gjelder studenter både i grunnutdanning og direkte påfølgende videreutdanning. Avvises Forslag nr: 2 Sak: 02/09 Side: 2 Linje: Endringsforslag Forslagsstiller Søren Kure Hvert lokallag HVER UTDANNINGSINSTITUSJON er sikret minst to delegater. De resterende delegatene fordeles av landsstyret etter TOTALT medlemstall i lokallagene per 1. januar. Avvises Forslag nr: 3 Sak: 02/09 Side: 2 Linje: 94 Strykningsforslag Forslagsstiller tale- og forslagsrett. Leder stemmer på vegne av landsstyret.

6 Forslag nr: 4 Sak: 02/09 Side: 3 Linje: 102 LANDSSTYRET SKAL LEGGE FRAM ÅRSMELDING FOR LANDSMØTEPERIODEN, MED HOVEDPUNKTER FRA PERIODEN. Avvises Vedtatt mot en stemme Forslag nr: 5 Sak: 02/09 Side: 3 Linje: 103 Forslagsstiller Innbudte gjester og observatører kan innvilges talerett I ENKELTSAKER med kvalifisert flertall. (2/3) Forslag nr: 6 Sak: 02/09 Side: 3 Linje: 110 Forslagsstiller Aase Marie Storeng LOKALLAGET MED FLEST MEDLEMMER SKAL HA SOM MÅL Å IVARETA INTERESSENE TIL ALLE MEDLEMMER VED INSTITUSJONEN. Avvises

7 Forslag nr: 7 Sak: 02/09 Side: 3 Linje: Endringsforslag Forslagsstiller Beate Riise Vararepresentanter har mulighet til å delta på møtene hvis det er ønskelig. DET ER ØNSKELIG AT VARAREPRESENTANTER OGSÅ DELTAR PÅ MØTENE. Vedtatt mot 2 stemmer, 2 avholdende Forslag nr: 8 Sak: 02/09 Side: 4 Linje: 139 Forslagsstiller Innbudte gjester og observatører kan innvilges talerett I ENKELTSAKER med kvalifisert flertall. (2/3) Forslag nr: 9 Sak: 02/09 Side: 4 Linje: 144 VARA ARBEIDUTVALGSMEDLEM BLIR VALGT AV LANDSSTYRET PÅ FØRSTE LANDSSTYREMØTE ETTER LANDSMØTET. Avvist, 1 avholdende

8 Forslag nr: 10 Sak: 02/09 Side: 4 Linje: 168 Endringsforslag Forslagsstiller Landsmøtet har fullmakt til å avgjøre AVGJØR eventuell Forslag nr: 11 Sak: 02/09 Side: 5 Linje: 175 Forslagsstiller Bjørnar Sollie FØLGENDE KRITERIER LEGGES TIL GRUNN FOR Å VÆRE ET AKTIVT LOKALLAG: - AVHOLDE ÅRSMØTE. Avvises Vedtatt, 1 avholdende Forslag nr: 12 Sak: 02/09 Side: 5 Linje: 183 HVIS DET OPPRETTES ET AKTIVT LOKALLAG ETTER 15. FEBRUAR, KAN DET AVHOLDES ET ÅRSMØTE, SELV OM FRISTEN ER GÅTT UT. EVENTUELLE LANDSMØTEDELEGATER MÅ DA GODKJENNES AV LANDSMØTET. Avvises Vedtatt mot 2 stemmer

9 Forslag nr: 13 Sak: 02/09 Side: 5 Linje: 190 aktivisere medlemmene, OG SAMTIDIG FØLGE OPP EGET ÅRSMØTES, LANDSMØTES OG LANDSSTYRETS BESLUTNINGER. Avvises Vedtatt mot 3 stemmer, 4 avholdende Forslag nr: 14 Sak: 02/09 Side: 5 Linje: 192 LOKALLAGENE SKRIVER EN ÅRSRAPPORT SOM GJØRES KJENT FOR LOKALLAGETS MEDLEMMER OG FOR LANDSMØTET. Avvises Vedtatt mot 1 stemme Landsstyret vedtar forslag til nye vedtekter for Pedagogstudentene med de endringene som kom fram under behandlingen. Forslaget legges fram for landsmøtet i PS 2009.

10 03 Økonomifordeling for 2009 Sak: LS 03/09 Møtedato: jan Saksansvarlig: Pernille Adolfsen Sted: Stavanger Framlegg til vedtak: Landsstyret vedtar AU sitt forslag med eventuelle endringer til økonomifordeling for sentral møtevirksomhet 2009, som en rettledning for PS-arbeidet inneværende år. Landsmøtet skal orienteres om denne fordelingen. Forslaget laget av: 04 Delegatfordeling til PS' landsmøte 2009 Sak: LS 04/09 Møtedato: Januar 2009 Saksansvarlig: Ida Marie Antonsen Sted: Bodø Delegatene til Pedagogstudentenes landsmøte 2009 skal fordeles etter følgende prinsipp: Hver høgskole sikres to delegater. De resterende delegatene fordeles etter hvor nært de er opp mot neste hele tall. Følgende formel legges til grunn for fordelingen. (delegater totalt - 2 antall delegasjoner) medlemmer lokalt delegasjon 2 medlemmer totalt Delegatplasser til lokallag som ikke har avholdt årsmøte, eller til lokallag som ikke kan fylle opp sine plasser, vil bli jevnt fordelt til lokallag som har lovlig valgte varadelegater. Vedtatt mot 1 stemme

11 05 Forretningsorden for Landsmøtet 2009 Sak: LS 05/09 Møtedato: januar 2009 Saksansvarlig: Philip Andreas Lyding Sted: Bodø Forslag nr: 1 Sak: 05/09 Side: 2 Linje: 29 PERSONER MED FORSLAGSRETT KAN FORESLÅ Å ENDRE TALETIDEN. DETTE MÅ VEDTAS MED KVALIFISERT FLERTALL. (2/3) Forslag nr: 2 Sak: 05/09 Side: 3 Linje: 15 Forslagsstiller AU LANDSSTYREREPRESENTANTER HAR STEMMERETT VED PERSONVALG. LEDER STEMMER PÅ VEGNE AV ARBEIDSUTVALGET. Landsstyret vedtar forslag til forretningsorden for landsmøtet 2009 med de endringene som kom fram under behandlingen. Forslaget legges fram for landsmøtet i PS 2009.

12 06 Årsmelding fra Landsstyret Sak: LS 06/09 Møtedato: januar 2009 Saksansvarlig: Philip Andreas Lyding Sted: Bodø Forslag nr: 1 Sak: 06/09 Side: Linje: Forslagsstiller AU XXX og XXX legger fram årsmelding fra landsstyret for landsmøtet, etter de retningslinjer som landsstyret legger. Trukket Forslag nr: 2 Sak: 06/09 Side: Linje: Forslagsstiller AU Svein Marthinsen og Hilde Lotsberg legger fram årsmelding fra landsstyret for landsmøtet, etter de retningslinjer som landsstyret legger.

13 07 Arbeidsprogram 09/10 Sak: LS 07/09 Møtedato: januar 2009 Saksansvarlig: Philip Andreas Lyding Sted: Bodø Forslag nr: 1 Sak: 07/09 Side: 1-2 Linje: Strykningsforslag PS skal sette fokus på ( ) samt i skoler og barnehager. Forslag nr: 2 Sak: 07/09 Side: 1 Linje: 27 PS SKAL DELTA AKTIVT I DEBATTEN OM LÆRERROLLEN OG LÆRERUTDANNINGENE, OG STORTINGSMELDINGEN TILKNYTTET DETTE. PS SKAL FORTSETTE ARBEIDET MED Å FÅ UTVIDET ALLMENNLÆRERUTDANNINGEN TIL ET FEMÅRIG MASTERSTUDIUM MED ET STERKT PROFESJONSFOKUS, OG VÆRE AKTIVE I KVALITETSSIKRINGEN AV DETTE. Avvises til fordel for forslag nr. 20

14 Forslag nr: 3 Sak: 07/09 Side: 1 Linje: 39 PS SKAL SETTE FOKUS PÅ KVALITETEN I FØRSKOLELÆRERUTDANNINGENE OG JOBBE OPP MOT NOKUTS EVALUERINGER AV DISSE UTDANNINGENE. PS SKAL SETTE KVALITET I PPU-STUDIET OG INTEGRERT LÆRERUTDANNING PÅ AGENDAEN. Avvises til fordel for forslag nr. 20 Forslag nr: 4 Sak: 07/09 Side: 1 Linje: 44 PS SKAL ARBEIDE FOR AT STUDENTENE FÅR MULIGHET TIL Å DRIVE MED RELEVANT FORKSNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID SOM EN INTEGRERT DEL AV STUDIET. PS SKAL ARBEIDE FOR AT STUDENTENE BLIR INFORMERT OM FOU-PROSJEKTER VED UTDANNINGSINSTITUSJONEN SAMT I SKOLER OG BARNEHAGER. PS SKAL JOBBE FOR Å HEVE KVALITETEN PÅ PRAKSISOPPLÆRINGEN OG FREMME VÅRT SYN PÅ PRAKSIS. PS SKAL BRUKE MANIFEST OM PRAKSIS AKTIVT I DETTE ARBEIDET. PS SKAL JOBBE FOR AT PRAKSIS BLIR INKLUDERT SOM EN VIKTIG DEL AV EN HELHETLIG PROFESJONSUTDANNING. Avvises til fordel for forslag nr. 20

15 Forslag nr: 5 Sak: 07/09 Side: 2 Linje: 56 PS SKAL SETTE FOKUS PÅ REKRUTTERINGEN TIL LÆRER- OG PEDAGOGUTDANNINGER OG ARBEIDE MED EVENTUELLE PROBLEMSTILLINGER TILKNYTTET DETTE. PS SKAL VÆRE EN PÅDRIVER FOR AT DET UTVIKLES EN REKRUTTERINGSPLAN FOR LÆRERUTDANNINGENE. PS SKAL SETTE FOKUS PÅ PEDAGOGTETTHETEN I UTDANNINGSSYSTEMET. PS SKAL JOBBE FOR Å ENDRE DEN EKSISTERENDE ORDNINGEN MED PERMANENTE DISPENSASJONER FRA UTDANNINGSKRAV FOR PEDAGOGISKE STILLINGER I BARNEHAGENE. Avvises til fordel for forslag nr. 20 Forslag nr: 6 Sak: 07/09 Side: 2 Linje: 64 PS SKAL SE PÅ ORGANISERING AV OG FORHOLDET MELLOM HØYERE UTDANNING I NORGE. PS SKAL FØLGE OPP DEBATTEN RUNDT STJÆRNØ-UTVALGETS INNSTILLING OG SE DETTE I FORHOLD TIL ARBEIDET MED VÅRE UTDANNINGER. PS SKAL JOBBE FOR Å ENDRE FINANSIERINGSMODELLEN FOR HØYERE UTDANNING. Avvises til fordel for forslag nr. 20

16 Forslag nr: 7 Sak: 07/09 Side: 1 Linje: 29 Strykningsforslag Forslagsstiller Aase Marie Storeng PS skal være en pådriver for at det utvikles en rekrutteringsplan for lærerutdanningene. Avvises Forslag nr: 8 Sak: 07/09 Side: 1 Linje: 31 Strykningsforslag Forslagsstiller Aase Marie Storeng PS skal sette fokus på pedagogtettheten i utdanningssystemet. Avvises Vedtatt mot 1 Forslag nr: 9 Sak: 07/09 Side: 2 Linje: Strykningsforslag Forslagsstiller Linda Haukelid PS skal arbeide for at studentene får muligheten til å drive med relevant forskningsog utviklingsarbeid som en integrert del av studiet. Avvises Vedtatt mot en, en avholdende

17 Forslag nr: 10 Sak: 07/09 Side: 2 Linje: 72 Forslagsstiller Hilde Lotsberg PS SKAL ARBEIDE FOR BEDRE INTERNASJONALISERING AV LÆRER- OG PEDAGOGUTDANNINGENE. Forslag nr: 11 Sak: 07/09 Side: 2 Linje: 78 Forslagsstiller Muna Ali Osman GJENNOM UTVEKSLING AV ERFARINGER OG ARBEIDSMÅTER SKAL LISTEN BRUKES I ARBEIDET FOR Å STYRKE ORGANISASJONEN. Forslag nr: 12 Sak: 07/09 Side: 2 Linje: 78 Forslagsstiller AU PS SKAL JUSTERE ORGANISATORISKE RETNINGSLINJER OG FORRETNINGSORDENER I HENHOLD TIL NYE VEDTEKTER.

18 Forslag nr: 13 Sak: 07/09 Side: 2 Linje: 83 Forslagsstiller Søren Kure PS SKAL UTARBEIDE EN PLATTFORM FOR FØRSKOLELÆRERUTDANNINGENE. Forslag nr: 14 Sak: 07/09 Side: 2 Linje: 83 PS SKAL SE PÅ MULIGHETENE FOR Å OPPRETTE EGNE DOMENER FOR LOKALLAGENE. Forslag nr: 15 Sak: 07/09 Side: 2 Linje: 84 Forslagsstiller Gunnar Oustad ARBEIDET MED OPPRETTELSE AV IDEBANK FORTSETTES. Vedtatt mot en stemme

19 Forslag nr: 16 Sak: 07/09 Side: 2 Linje: 89 Forslagsstiller AU skal besøke høgskoler og universiteter med LÆRER- OG pedagogutdanninger. Forslag nr: 17 Sak: 07/09 Side: 4 Linje: Endringsforslag Forslagsstiller Linda Haukelid LOKALLAGSSTYRENE SKAL FOKUSERE PÅ HVORDAN UTDANNINGENE KAN BLI BEDRE. Lokallagsstyrene DE skal arbeide for å sikre studentene den mengde og kvalitet på undervisning og praksis som er forespeilet i de nasjonale rammeplanene og de lokale fagplanene. Lokallagsstyrene skal være åpne for innspill fra medlemmer for å fokusere på hvordan utdanningen kan bli bedre. Avvises Vedtatt mot 3, 1 avholdende Forslag nr: 18 Sak: 07/09 Side: 5 Linje: 213 Strykningsforslag Forslagsstiller Linda Haukelid Lokallagsstyrene skal påse at de blir invitert til fylkeslagsmøtene i Utdanningsforbundet og delta når det er hensiktsmessig. Avvises

20 Forslag nr: 19 Sak: 07/09 Side: 5 Linje: 216 Strykningsforslag Forslagsstiller Bjørnar Sollie Lokallagsstyrenes arbeid skal være i henhold til PS styrende dokumenter. Forslag nr: 20 Sak: 07/09 Side: 1-2 Linje: 27- Endringsforslag. Forslagsstiller Redaksjonskomiteen Side 1 linje 27- side 2 linje 71. PS SKAL DELTA AKTIVT I DEBATTEN OM LÆRERROLLEN OG LÆRERUTDANNINGENE, OG STORTINGSMELDINGEN TILKNYTTET DETTE. PS SKAL FORTSETTE ARBEIDET MED Å FÅ UTVIDET ALLMENNLÆRERUTDANNINGEN TIL ET FEMÅRIG MASTERSTUDIUM MED ET STERKT PROFESJONSFOKUS, OG VÆRE AKTIVE I KVALITETSSIKRINGEN AV DETTE. PS SKAL SETTE FOKUS PÅ KVALITETEN I FØRSKOLELÆRERUTDANNINGENE OG JOBBE OPP MOT NOKUTS EVALUERINGER AV DISSE UTDANNINGENE. PS SKAL SETTE KVALITET I PPU-STUDIET OG INTEGRERT LÆRERUTDANNING PÅ AGENDAEN. PS SKAL ARBEIDE FOR AT STUDENTENE FÅR MULIGHET TIL Å DRIVE MED RELEVANT FORKSNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID SOM EN INTEGRERT DEL AV STUDIET. PS SKAL ARBEIDE FOR AT STUDENTENE BLIR INFORMERT OM FOU-PROSJEKTER VED UTDANNINGSINSTITUSJONEN SAMT I SKOLER OG BARNEHAGER. PS SKAL JOBBE FOR Å HEVE KVALITETEN PÅ PRAKSISOPPLÆRINGEN OG FREMME VÅRT SYN PÅ PRAKSIS. PS SKAL BRUKE MANIFEST OM PRAKSIS AKTIVT I DETTE ARBEIDET. PS SKAL JOBBE FOR AT PRAKSIS BLIR INKLUDERT SOM EN VIKTIG DEL AV EN HELHETLIG PROFESJONSUTDANNING.

21 PS SKAL SETTE FOKUS PÅ REKRUTTERINGEN TIL LÆRER- OG PEDAGOGUTDANNINGER OG ARBEIDE MED EVENTUELLE PROBLEMSTILLINGER TILKNYTTET DETTE. PS SKAL VÆRE EN PÅDRIVER FOR AT DET UTVIKLES EN REKRUTTERINGSPLAN FOR LÆRERUTDANNINGENE. PS SKAL SETTE FOKUS PÅ PEDAGOGTETTHETEN I UTDANNINGSSYSTEMET. PS SKAL JOBBE FOR Å ENDRE DEN EKSISTERENDE ORDNINGEN MED PERMANENTE DISPENSASJONER FRA UTDANNINGSKRAV FOR PEDAGOGISKE STILLINGER I BARNEHAGENE. PS SKAL SE PÅ ORGANISERING AV OG FORHOLDET MELLOM HØYERE UTDANNING I NORGE. PS SKAL FØLGE OPP DEBATTEN RUNDT STJÆRNØ-UTVALGETS INNSTILLING OG SE DETTE I FORHOLD TIL ARBEIDET MED VÅRE UTDANNINGER. PS SKAL JOBBE FOR Å ENDRE FINANSIERINGSMODELLEN FOR HØYERE UTDANNING. Landsstyret innstiller det foreslåtte arbeidsprogrammet med vedtatte endringer til landsmøtet Dissenser: LS-representant Linda Haukelid, UiS. Forslag 9. Jeg, Linda Haukelid tar ut dissens i sak 07/09. Saknr 9 side 2 linje Som lyder: PS skal arbeide for at studentene får muligheten til å drive med relevant forsknings og utviklingsarbeid som en integrert del av studie.

22 08 Mediestrategi for PS Sak: LS 08/09 Møtedato: januar 2009 Saksansvarlig: Rebecca Haga Sted: Bodø Forslag nr: 1 Sak: 08/09 Side: 1 Linje: 25 Strykningsforslag Forslagsstiller AU Det er viktig at PS tar opp alle sider ved skole og utdanning. Det skal komme frem at vi er en tydelig og profesjonell organisasjon. Forslag nr: 2 Sak: 08/09 Side: 1 Linje: 27 Forslagsstiller AU PS SKAL VÆRE AKTIVE I Å SETTE DEBATTEN OM KUNNSKAPS-, KOMPETANSE-, OG UTDANNINGSSYN PÅ DAGSORDEN. Forslag nr: 3 Sak: 08/09 Side: 2 Linje: 58 Strykningsforslag Invitere lokalmedia til lokallagsårsmøtene.

23 Forslag nr: 4 Sak: 08/09 Side: 2 Linje: 64 INVITERE MEDIA TIL LOKALE ARRANGEMENTER DER PS DELTAR, ELLER SOM PS ARRANGERER. Landsstyret vedtar mediestrategien med de endringer som er kommet frem under behandlingen. Vedtatt mot 1 avholdende 09 Saker til landsmøtet Sak: LS 09/09 Møtedato: januar 2009 Saksansvarlig: Idar Leknes Sted: Bodø LS innstiller XXXX som sak(er) til landsmøtet og XXXX som tema for landsmøtedebatten. Trukket

24 Forslag nr: 1 Sak: 09/09 Side: Linje: Forslag til vedtak Forslagsstiller AU LS innstiller framtidas allmennlærerutdanning og førskolelærerutdanningen som saker til landsmøtet og kvalitet i utdanningssystemet som tema for landsmøtedebatten. Falt, mot 1 stemme Forslag nr: 2 Sak: 09/09 Side: Linje: Forslag til vedtak LS innstiller Framtidas allmennlærerutdanning og førskolelærerutdanning som saker til landsmøtet og kvalitet i høyere utdanning blir vi kompetente yrkesutøvere, eller en gjeng med glade amatører? som tema for landsmøtedebatten. Vedtatt mot 1 stemme Forslag nr: 3 Sak: 09/09 Side: Linje: Forslag til vedtak Forslagsstiller Søren Kure LS innstiller Framtidas allmennlærerutdanning og førskolelærerutdanning som saker til landsmøtet og sertifisering av pedagoger som tema for landsmøtedebatten. Falt, 3 avholdende

25 10 Internasjonal utveksling Sak: LS 10/09 Møtedato: januar 2009 Saksansvarlig: Ida Marie Antonsen Sted: Bodø og LISTEN- representantene tar med seg innspillene videre i sitt arbeid.. 11 Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) Sak: LS 11/09 Møtedato: januar 2009 Saksansvarlig: Rebecca Haga Sted: Bodø Au tar innspillende med seg videre i sitt arbeid. 12 Allmennlærerutdanningen for fremtiden Sak: LS 12/09 Møtedato: januar 2009 Saksansvarlig: Stine Christensen Holtet og Idar Sted: Bodø Leknes LS tar med innspillene videre i arbeidet med en politisk plattform for allmennlærerutdanningen.

26 13 Resolusjoner Sak: LS 13/09 Møtedato: januar 2009 Saksansvarlig: Idar Leknes Sted: Bodø Forslag nr: 1 Sak: 13/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Svein Marthinsen Førskolelærerens kvalifikasjoner. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet ønsker å fremme kvalifikasjonene til førskolelærerne. Førskolelærerens kvalifikasjoner går på å gi barna i barnehagen en god omsorg, trygg hverdag og mulighet til å utvikle hvert barns spesielle egenskaper og ulikheter. Det er viktig å være våkne for hvert barns behov og uttrykk. Dette gjøres med ulike observasjonsmetoder. Det handler om å se her og nå situasjonen der barna er. De voksne er gode rollemodeller for barna ved å vise respekt for sine medarbeidere og barna. Slike lærer barna å forholde seg til samfunnet. (Sosialisering). Førskolelærerstudentene er stolte av våre kvalifikasjoner og ønsker å videreformidle dette til resten av samfunnet. Det er viktig å tenke muligheter og ikke begrensninger. Sendes til videre arbeid i lokallagene. Res.koms

27 Forslag nr: 2 A Sak: 13/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Gunnar Oustad Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) ønsker bedre tilrettelegging for studentpolitisk arbeid. Utdanningsinstitusjonene vil tjene på å ha engasjerte studenter som er med på å profilere utdanningsinstitusjonen og ivareta studentdemokratiet. PS mener også at fagforeningsbevissthet og utdanningspolitikk er tema som det er viktig at studentene har kunnskap om. Dette skal ikke erstatte det faglige innholdet i studiene, men være et nyttig supplement for å kunne bidra til bedre faglig refleksjon hos studentene. De vil også komme ut med en styrket forståelse for utdanningssystemet som helhet gjennom engasjement i studentpolitikken. PS forventer at studentene skal ha mulighet til å delta aktivt i studentorganisasjoner, og at de ikke skal møte hindringer mot å engasjere seg. Vi håper derfor på å få til gode løsninger slik at studentene har mulighet til å delta i studentpolitikken, uten at det skal bli ekstra byrder på studentene med tanke på praksis og obligatorisk undervisning. Vi ser fram til et samarbeid i tiden framover for å finne løsninger som både tjener PS, utdanningsinstitusjonene og studentene som ønsker å engasjere seg. Sendes til høgskoler og universitet Res.koms Avises til fordel for 2 B

28 Forslag nr: 2 B Sak: 13/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Resolusjon komiteen Vil dere ha engasjerte studenter? Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) ønsker bedre tilrettelegging for studentpolitisk arbeid. Utdanningsinstitusjonene vil tjene på å ha engasjerte studenter som er med på å profilere utdanningsinstitusjonen og ivareta studentdemokratiet. PS mener også at fagforeningsbevissthet og utdanningspolitikk er tema som det er viktig at studentene har kunnskap om. Dette skal ikke erstatte det faglige innholdet i studiene, men være et nyttig supplement for å kunne bidra til bedre faglig refleksjon hos studentene. De vil også komme ut med en styrket forståelse for utdanningssystemet som helhet gjennom engasjement i studentpolitikken. PS forventer at studentene skal ha mulighet til å delta aktivt i studentorganisasjoner, og at de ikke skal møte hindringer mot å engasjere seg. Vi krever gode løsninger slik at studentene har mulighet til å delta i studentpolitikken. Det skal ikke være en byrde for studentene med tanke på praksis og obligatorisk undervisning. Vi ser fram til et samarbeid i tiden framover for å finne løsninger som både tjener PS, utdanningsinstitusjonene og studentene som ønsker å engasjere seg. Sendes til høgskoler og universitet Res.koms

29 Forslag nr: 3 Sak: 13/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller AU Gi oss en femårig allmennlærerutdanning NÅ! Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) venter i spenning på stortingsmeldingen om lærerollen og lærerutdanningene. PS har mange ganger tidligere belyst at allmennlærerutdanningen bør utvides fra dagens fireårige modell til en femårig utdanning med integrert profesjonsmaster. Signalene fra Kunnskapsdepartementet i forkant av stortingsmeldingen tyder på at regjeringen går inn for å bevare den fireårige modellen med en tanke om å utvikle denne til en femårig utdanning på sikt. Landsstyret til PS reagerer på at regjeringen inntar en så passiv innstilling i forhold til å ta steget mot en femårig allmennlærerutdanning. I en fremtidig allmennlærerutdanning er det viktig med en viss faglig bredde og mulighet for god faglig fordypning. Parallelt med dette er det viktig at profesjonsinnretningen i utdanningen videreutvikles. Et profesjonsrettet masterstudium for alle allmennlærerstudenter vil øke mulighetene for å styrke kontakten mellom lærerutdanningsinstitusjonene og praksisfeltet. Landsstyret i PS mener at i en fremtidig femårig profesjonsmaster må FoU-arbeid være sentralt, og praksisfeltet må brukes som en forskningsarena. På den måten vil studentene i større grad bli mer forberedt på sitt fremtidige yrke, og ta en større del i utformingen av utviklingen i skolen. For å lykkes med å utvikle en god allmennlærerutdanning må steget mot en femårig allmennlærerutdanning tas nå! Sendes til media, KD Res.koms, mot en stemme Vedtatt, en avholdende tar med seg de vedtatte resolusjonene tilbake til kontoret for utsendelse.

30 14 Valg av redaktør Sak: LS 14/09 Møtedato: november 2009 Saksansvarlig: Rebecca Haga Sted: Bodø Til valg: Beate Stavdahl Riise Valgkomiteens Beate Stavdahl Riise Ny redaktør valgt ved akklamasjon. Beate Stavdahl Riise er valgt som ny redaktør. Beate Stavdahl Riise tiltrer vervet umiddelbart og innehar vervet frem til 30.juni Eventuelt A Partnerskap B Høring ALU/Flu C Konstituering av kontrollkomiteen D Årsmøter

31 Permisjonssøknader Navn Beate Stavdal Riise Søker fravær fra dato kl 18:20 Søker fravær til dato ut kvelden. Er vara tilstede Nei Begrunnelse Redaksjonsarbeid Vedtak Innvilget Protokollsignatur Vi bekrefter herved at vi har gått grundig gjennom denne protokollen, og vi går god for at den, så langt vi kan se, gir et riktig bilde av hva som er vedtatt på landsstyremøtet i Bodø, januar Søren Kure Protokollunderskriver Protokollunderskriver Erik Nygaard Protokollfører