Landsstyremøte. Bodø januar 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009"

Transkript

1 Landsstyremøte Bodø januar 2009 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Aase Marie Storeng HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 Inga Hanne Hansen HiTo 9 Søren Kure HiVe 10 Gunnar Oustad HiFm 11 Muna Ali Osman NTNU 12 Line Charlotte Johansen HiTo- vara 13 Marianne Egren Halvorsen HiVe - vara 14 Magnus Leirfall HiST - vara 15 Philip Lyding AU 16 Stine Holtet AU 17 Ida Marie Antonsen AU 18 Idar Leknes AU 19 Rebecca Haga (fra lørdag) AU 20 Trine Berg Jacobsen VK 21 Bjørn Borkvik VK 22 Muna Ali Osman LISTEN 23 Ida Sandholtbråten LISTEN 24 Irene Kokkinos(fra lørdag) KK 25 Karl Reksten Tellefsen KK 26 Øystein Wormdal KK 27 Kathrine H. Hansen Ordstyrer 28 Marius Bruun Ordstyrer 29 Erik Nygaard 30 Pernille Adolfsen adm.konsulent 31 Rita Sirirud Strandbakke Protokollfører 32 Beate Riise Redaksjonen 33 Svein Inge Sjøbu (fra lørdag) Redaksjonen

2 Sak Tittel Saksbehandler Merknad 00/09 Konstituering Valg av: ordstyrere Philip Andreas Lyding protokollførere protokollunderskriver Godkjenning av saksliste og dagsorden - Godkjenning av forretningsorden - Oppmelding til eventuelt 01/09 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra AU C Rapport fra kontoret D Rapport fra HUK E Rapport fra sentralstyret F PS i mediebildet G Rapport økonomi H Rapport medlemstall I Rapport fra redaksjonen J Rapport fra valgkomiteen K Rapport fra Kontrollkomiteen Landsstyrerepresentantene Idar Leknes Stine Chr. Holtet Stine Chr. Holtet Philip Andreas Lyding Ida Marie Antonsen Pernille Adolfsen Pernille Adolfsen Philip Andreas Lyding Valgkomiteen Kontrollkomiteen Utleveres på møtet Vedlegg Vedlegg Ettersendes Ettersendes Vedlegg Muntlig på møtet Utleveres på møtet Vedlegg Utleveres på møtet Muntlig på møtet L Rapport fra LISTEN LISTEN Utleveres på møtet 02/09 Vedtekter Stine Chr. Holtet Vedlegg 03/09 Økonomifordeling for 2009 Pernille Adolfsen Ettersendes 04/09 Delegatfordeling til landsmøtet Ida Marie Antonsen Vedlegg 05/09 Forretningsorden for landsmøtet Philip Andreas Lyding Vedlegg 06/09 Årsmelding fra landsstyret Philip Andreas Lyding Vedlegg 07/09 Arbeidsprogram 2009/2010 Philip Andreas Lyding Vedlegg 08/09 Mediestrategi for PS Rebecca Haga Vedlegg 09/09 Saker til landsmøtet 2009 Idar Leknes Vedlegg 10/09 Internasjonal utveksling Ida Marie Antonsen Vedlegg 11/09 Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) Rebecca Hage Vedlegg 12/09 Allmennlærerutdanningen for fremtiden Stine Chr. Holtet og Idar Leknes Vedlegg 13/09 Resolusjoner Idar Leknes Vedlegg 14/09 Valg av redaktør Rebecca Haga Vedlegg Eventuelt

3 00/09 Konstituering Marius Eide Bruun, Kathrine Hestø Hansen og Erik Nygaard oppnevnes til ordstyrere. Valgt Rita Sirirud Strandbakke og Erik Nygaard oppnevnes til protokollførere. Valgt Søren Kure oppnevnes til protokollunderskriver. Valgt Linda Haukelid, Bjørnar Sollie og Line Charlotte Johansen oppnevnes til redaksjonskomité for Resolusjoner. Valgt Marianne Egren Halvorsen, Aase Marie Storeng og Stine Hjerpbakk oppnevnes til redaksjonskomité for Arbeidsprogram. Valgt Inga Hanne Hansen, Gunnar Oustad og Hilde Lotsberg oppnevnes til redaksjonskomité for Mediestrategi. Valgt

4 Muna Ali Osman, Søren Kure og Magnus Leirfall oppnevnes til redaksjonskomité for Vedtekter. Valgt Forretningsorden godkjennes. Godkjent Saksliste og dagsorden godkjent med to saker til eventuelt, A Partnerskap og B Høring ALU/FLU. Saksliste ble senere åpnet, og to nye saker meldt opp til eventuelt, C Konstituering av kontrollkomiteen og D Årsmøter. 01 Orienteringssaker Sak: LS 01/09 Møtedato: jan Saksansvarlig: Sted: Stavanger 01/09 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra AU C Rapport fra kontoret D Rapport fra HUK E Rapport fra sentralstyret F PS i mediebildet G Rapport økonomi H Rapport medlemstall I Rapport fra redaksjonen J Rapport fra valgkomiteen K Rapport fra Kontrollkomiteen L Rapport fra LISTEN Landsstyrerepresentantene Idar Leknes Stine Chr. Holtet Stine Chr. Holtet Philip Andreas Lyding Ida Marie Antonsen Pernille Adolfsen Pernille Adolfsen Philip Andreas Lyding Valgkomiteen Kontrollkomiteen LISTEN Utleveres på møtet Vedlegg Vedlegg Ettersendes Ettersendes Vedlegg Utleveres på møtet Utleveres på møtet Vedlegg Utleveres på møtet Muntlig på møtet Utleveres på møtet

5 02 Vedtekter Sak: LS 02/09 Møtedato: jan Saksansvarlig: Stine Christensen Holtet Sted: Stavanger Forslag nr: 1 Sak: 02/09 Side: 1 Linje: 25 Strykningsforslag Forslagsstiller Aase Marie Storeng videregående opplæring, folkehøgskole, høgskole eller universitet. Dette gjelder studenter både i grunnutdanning og direkte påfølgende videreutdanning. Avvises Forslag nr: 2 Sak: 02/09 Side: 2 Linje: Endringsforslag Forslagsstiller Søren Kure Hvert lokallag HVER UTDANNINGSINSTITUSJON er sikret minst to delegater. De resterende delegatene fordeles av landsstyret etter TOTALT medlemstall i lokallagene per 1. januar. Avvises Forslag nr: 3 Sak: 02/09 Side: 2 Linje: 94 Strykningsforslag Forslagsstiller tale- og forslagsrett. Leder stemmer på vegne av landsstyret.

6 Forslag nr: 4 Sak: 02/09 Side: 3 Linje: 102 LANDSSTYRET SKAL LEGGE FRAM ÅRSMELDING FOR LANDSMØTEPERIODEN, MED HOVEDPUNKTER FRA PERIODEN. Avvises Vedtatt mot en stemme Forslag nr: 5 Sak: 02/09 Side: 3 Linje: 103 Forslagsstiller Innbudte gjester og observatører kan innvilges talerett I ENKELTSAKER med kvalifisert flertall. (2/3) Forslag nr: 6 Sak: 02/09 Side: 3 Linje: 110 Forslagsstiller Aase Marie Storeng LOKALLAGET MED FLEST MEDLEMMER SKAL HA SOM MÅL Å IVARETA INTERESSENE TIL ALLE MEDLEMMER VED INSTITUSJONEN. Avvises

7 Forslag nr: 7 Sak: 02/09 Side: 3 Linje: Endringsforslag Forslagsstiller Beate Riise Vararepresentanter har mulighet til å delta på møtene hvis det er ønskelig. DET ER ØNSKELIG AT VARAREPRESENTANTER OGSÅ DELTAR PÅ MØTENE. Vedtatt mot 2 stemmer, 2 avholdende Forslag nr: 8 Sak: 02/09 Side: 4 Linje: 139 Forslagsstiller Innbudte gjester og observatører kan innvilges talerett I ENKELTSAKER med kvalifisert flertall. (2/3) Forslag nr: 9 Sak: 02/09 Side: 4 Linje: 144 VARA ARBEIDUTVALGSMEDLEM BLIR VALGT AV LANDSSTYRET PÅ FØRSTE LANDSSTYREMØTE ETTER LANDSMØTET. Avvist, 1 avholdende

8 Forslag nr: 10 Sak: 02/09 Side: 4 Linje: 168 Endringsforslag Forslagsstiller Landsmøtet har fullmakt til å avgjøre AVGJØR eventuell Forslag nr: 11 Sak: 02/09 Side: 5 Linje: 175 Forslagsstiller Bjørnar Sollie FØLGENDE KRITERIER LEGGES TIL GRUNN FOR Å VÆRE ET AKTIVT LOKALLAG: - AVHOLDE ÅRSMØTE. Avvises Vedtatt, 1 avholdende Forslag nr: 12 Sak: 02/09 Side: 5 Linje: 183 HVIS DET OPPRETTES ET AKTIVT LOKALLAG ETTER 15. FEBRUAR, KAN DET AVHOLDES ET ÅRSMØTE, SELV OM FRISTEN ER GÅTT UT. EVENTUELLE LANDSMØTEDELEGATER MÅ DA GODKJENNES AV LANDSMØTET. Avvises Vedtatt mot 2 stemmer

9 Forslag nr: 13 Sak: 02/09 Side: 5 Linje: 190 aktivisere medlemmene, OG SAMTIDIG FØLGE OPP EGET ÅRSMØTES, LANDSMØTES OG LANDSSTYRETS BESLUTNINGER. Avvises Vedtatt mot 3 stemmer, 4 avholdende Forslag nr: 14 Sak: 02/09 Side: 5 Linje: 192 LOKALLAGENE SKRIVER EN ÅRSRAPPORT SOM GJØRES KJENT FOR LOKALLAGETS MEDLEMMER OG FOR LANDSMØTET. Avvises Vedtatt mot 1 stemme Landsstyret vedtar forslag til nye vedtekter for Pedagogstudentene med de endringene som kom fram under behandlingen. Forslaget legges fram for landsmøtet i PS 2009.

10 03 Økonomifordeling for 2009 Sak: LS 03/09 Møtedato: jan Saksansvarlig: Pernille Adolfsen Sted: Stavanger Framlegg til vedtak: Landsstyret vedtar AU sitt forslag med eventuelle endringer til økonomifordeling for sentral møtevirksomhet 2009, som en rettledning for PS-arbeidet inneværende år. Landsmøtet skal orienteres om denne fordelingen. Forslaget laget av: 04 Delegatfordeling til PS' landsmøte 2009 Sak: LS 04/09 Møtedato: Januar 2009 Saksansvarlig: Ida Marie Antonsen Sted: Bodø Delegatene til Pedagogstudentenes landsmøte 2009 skal fordeles etter følgende prinsipp: Hver høgskole sikres to delegater. De resterende delegatene fordeles etter hvor nært de er opp mot neste hele tall. Følgende formel legges til grunn for fordelingen. (delegater totalt - 2 antall delegasjoner) medlemmer lokalt delegasjon 2 medlemmer totalt Delegatplasser til lokallag som ikke har avholdt årsmøte, eller til lokallag som ikke kan fylle opp sine plasser, vil bli jevnt fordelt til lokallag som har lovlig valgte varadelegater. Vedtatt mot 1 stemme

11 05 Forretningsorden for Landsmøtet 2009 Sak: LS 05/09 Møtedato: januar 2009 Saksansvarlig: Philip Andreas Lyding Sted: Bodø Forslag nr: 1 Sak: 05/09 Side: 2 Linje: 29 PERSONER MED FORSLAGSRETT KAN FORESLÅ Å ENDRE TALETIDEN. DETTE MÅ VEDTAS MED KVALIFISERT FLERTALL. (2/3) Forslag nr: 2 Sak: 05/09 Side: 3 Linje: 15 Forslagsstiller AU LANDSSTYREREPRESENTANTER HAR STEMMERETT VED PERSONVALG. LEDER STEMMER PÅ VEGNE AV ARBEIDSUTVALGET. Landsstyret vedtar forslag til forretningsorden for landsmøtet 2009 med de endringene som kom fram under behandlingen. Forslaget legges fram for landsmøtet i PS 2009.

12 06 Årsmelding fra Landsstyret Sak: LS 06/09 Møtedato: januar 2009 Saksansvarlig: Philip Andreas Lyding Sted: Bodø Forslag nr: 1 Sak: 06/09 Side: Linje: Forslagsstiller AU XXX og XXX legger fram årsmelding fra landsstyret for landsmøtet, etter de retningslinjer som landsstyret legger. Trukket Forslag nr: 2 Sak: 06/09 Side: Linje: Forslagsstiller AU Svein Marthinsen og Hilde Lotsberg legger fram årsmelding fra landsstyret for landsmøtet, etter de retningslinjer som landsstyret legger.

13 07 Arbeidsprogram 09/10 Sak: LS 07/09 Møtedato: januar 2009 Saksansvarlig: Philip Andreas Lyding Sted: Bodø Forslag nr: 1 Sak: 07/09 Side: 1-2 Linje: Strykningsforslag PS skal sette fokus på ( ) samt i skoler og barnehager. Forslag nr: 2 Sak: 07/09 Side: 1 Linje: 27 PS SKAL DELTA AKTIVT I DEBATTEN OM LÆRERROLLEN OG LÆRERUTDANNINGENE, OG STORTINGSMELDINGEN TILKNYTTET DETTE. PS SKAL FORTSETTE ARBEIDET MED Å FÅ UTVIDET ALLMENNLÆRERUTDANNINGEN TIL ET FEMÅRIG MASTERSTUDIUM MED ET STERKT PROFESJONSFOKUS, OG VÆRE AKTIVE I KVALITETSSIKRINGEN AV DETTE. Avvises til fordel for forslag nr. 20

14 Forslag nr: 3 Sak: 07/09 Side: 1 Linje: 39 PS SKAL SETTE FOKUS PÅ KVALITETEN I FØRSKOLELÆRERUTDANNINGENE OG JOBBE OPP MOT NOKUTS EVALUERINGER AV DISSE UTDANNINGENE. PS SKAL SETTE KVALITET I PPU-STUDIET OG INTEGRERT LÆRERUTDANNING PÅ AGENDAEN. Avvises til fordel for forslag nr. 20 Forslag nr: 4 Sak: 07/09 Side: 1 Linje: 44 PS SKAL ARBEIDE FOR AT STUDENTENE FÅR MULIGHET TIL Å DRIVE MED RELEVANT FORKSNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID SOM EN INTEGRERT DEL AV STUDIET. PS SKAL ARBEIDE FOR AT STUDENTENE BLIR INFORMERT OM FOU-PROSJEKTER VED UTDANNINGSINSTITUSJONEN SAMT I SKOLER OG BARNEHAGER. PS SKAL JOBBE FOR Å HEVE KVALITETEN PÅ PRAKSISOPPLÆRINGEN OG FREMME VÅRT SYN PÅ PRAKSIS. PS SKAL BRUKE MANIFEST OM PRAKSIS AKTIVT I DETTE ARBEIDET. PS SKAL JOBBE FOR AT PRAKSIS BLIR INKLUDERT SOM EN VIKTIG DEL AV EN HELHETLIG PROFESJONSUTDANNING. Avvises til fordel for forslag nr. 20

15 Forslag nr: 5 Sak: 07/09 Side: 2 Linje: 56 PS SKAL SETTE FOKUS PÅ REKRUTTERINGEN TIL LÆRER- OG PEDAGOGUTDANNINGER OG ARBEIDE MED EVENTUELLE PROBLEMSTILLINGER TILKNYTTET DETTE. PS SKAL VÆRE EN PÅDRIVER FOR AT DET UTVIKLES EN REKRUTTERINGSPLAN FOR LÆRERUTDANNINGENE. PS SKAL SETTE FOKUS PÅ PEDAGOGTETTHETEN I UTDANNINGSSYSTEMET. PS SKAL JOBBE FOR Å ENDRE DEN EKSISTERENDE ORDNINGEN MED PERMANENTE DISPENSASJONER FRA UTDANNINGSKRAV FOR PEDAGOGISKE STILLINGER I BARNEHAGENE. Avvises til fordel for forslag nr. 20 Forslag nr: 6 Sak: 07/09 Side: 2 Linje: 64 PS SKAL SE PÅ ORGANISERING AV OG FORHOLDET MELLOM HØYERE UTDANNING I NORGE. PS SKAL FØLGE OPP DEBATTEN RUNDT STJÆRNØ-UTVALGETS INNSTILLING OG SE DETTE I FORHOLD TIL ARBEIDET MED VÅRE UTDANNINGER. PS SKAL JOBBE FOR Å ENDRE FINANSIERINGSMODELLEN FOR HØYERE UTDANNING. Avvises til fordel for forslag nr. 20

16 Forslag nr: 7 Sak: 07/09 Side: 1 Linje: 29 Strykningsforslag Forslagsstiller Aase Marie Storeng PS skal være en pådriver for at det utvikles en rekrutteringsplan for lærerutdanningene. Avvises Forslag nr: 8 Sak: 07/09 Side: 1 Linje: 31 Strykningsforslag Forslagsstiller Aase Marie Storeng PS skal sette fokus på pedagogtettheten i utdanningssystemet. Avvises Vedtatt mot 1 Forslag nr: 9 Sak: 07/09 Side: 2 Linje: Strykningsforslag Forslagsstiller Linda Haukelid PS skal arbeide for at studentene får muligheten til å drive med relevant forskningsog utviklingsarbeid som en integrert del av studiet. Avvises Vedtatt mot en, en avholdende

17 Forslag nr: 10 Sak: 07/09 Side: 2 Linje: 72 Forslagsstiller Hilde Lotsberg PS SKAL ARBEIDE FOR BEDRE INTERNASJONALISERING AV LÆRER- OG PEDAGOGUTDANNINGENE. Forslag nr: 11 Sak: 07/09 Side: 2 Linje: 78 Forslagsstiller Muna Ali Osman GJENNOM UTVEKSLING AV ERFARINGER OG ARBEIDSMÅTER SKAL LISTEN BRUKES I ARBEIDET FOR Å STYRKE ORGANISASJONEN. Forslag nr: 12 Sak: 07/09 Side: 2 Linje: 78 Forslagsstiller AU PS SKAL JUSTERE ORGANISATORISKE RETNINGSLINJER OG FORRETNINGSORDENER I HENHOLD TIL NYE VEDTEKTER.

18 Forslag nr: 13 Sak: 07/09 Side: 2 Linje: 83 Forslagsstiller Søren Kure PS SKAL UTARBEIDE EN PLATTFORM FOR FØRSKOLELÆRERUTDANNINGENE. Forslag nr: 14 Sak: 07/09 Side: 2 Linje: 83 PS SKAL SE PÅ MULIGHETENE FOR Å OPPRETTE EGNE DOMENER FOR LOKALLAGENE. Forslag nr: 15 Sak: 07/09 Side: 2 Linje: 84 Forslagsstiller Gunnar Oustad ARBEIDET MED OPPRETTELSE AV IDEBANK FORTSETTES. Vedtatt mot en stemme

19 Forslag nr: 16 Sak: 07/09 Side: 2 Linje: 89 Forslagsstiller AU skal besøke høgskoler og universiteter med LÆRER- OG pedagogutdanninger. Forslag nr: 17 Sak: 07/09 Side: 4 Linje: Endringsforslag Forslagsstiller Linda Haukelid LOKALLAGSSTYRENE SKAL FOKUSERE PÅ HVORDAN UTDANNINGENE KAN BLI BEDRE. Lokallagsstyrene DE skal arbeide for å sikre studentene den mengde og kvalitet på undervisning og praksis som er forespeilet i de nasjonale rammeplanene og de lokale fagplanene. Lokallagsstyrene skal være åpne for innspill fra medlemmer for å fokusere på hvordan utdanningen kan bli bedre. Avvises Vedtatt mot 3, 1 avholdende Forslag nr: 18 Sak: 07/09 Side: 5 Linje: 213 Strykningsforslag Forslagsstiller Linda Haukelid Lokallagsstyrene skal påse at de blir invitert til fylkeslagsmøtene i Utdanningsforbundet og delta når det er hensiktsmessig. Avvises

20 Forslag nr: 19 Sak: 07/09 Side: 5 Linje: 216 Strykningsforslag Forslagsstiller Bjørnar Sollie Lokallagsstyrenes arbeid skal være i henhold til PS styrende dokumenter. Forslag nr: 20 Sak: 07/09 Side: 1-2 Linje: 27- Endringsforslag. Forslagsstiller Redaksjonskomiteen Side 1 linje 27- side 2 linje 71. PS SKAL DELTA AKTIVT I DEBATTEN OM LÆRERROLLEN OG LÆRERUTDANNINGENE, OG STORTINGSMELDINGEN TILKNYTTET DETTE. PS SKAL FORTSETTE ARBEIDET MED Å FÅ UTVIDET ALLMENNLÆRERUTDANNINGEN TIL ET FEMÅRIG MASTERSTUDIUM MED ET STERKT PROFESJONSFOKUS, OG VÆRE AKTIVE I KVALITETSSIKRINGEN AV DETTE. PS SKAL SETTE FOKUS PÅ KVALITETEN I FØRSKOLELÆRERUTDANNINGENE OG JOBBE OPP MOT NOKUTS EVALUERINGER AV DISSE UTDANNINGENE. PS SKAL SETTE KVALITET I PPU-STUDIET OG INTEGRERT LÆRERUTDANNING PÅ AGENDAEN. PS SKAL ARBEIDE FOR AT STUDENTENE FÅR MULIGHET TIL Å DRIVE MED RELEVANT FORKSNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID SOM EN INTEGRERT DEL AV STUDIET. PS SKAL ARBEIDE FOR AT STUDENTENE BLIR INFORMERT OM FOU-PROSJEKTER VED UTDANNINGSINSTITUSJONEN SAMT I SKOLER OG BARNEHAGER. PS SKAL JOBBE FOR Å HEVE KVALITETEN PÅ PRAKSISOPPLÆRINGEN OG FREMME VÅRT SYN PÅ PRAKSIS. PS SKAL BRUKE MANIFEST OM PRAKSIS AKTIVT I DETTE ARBEIDET. PS SKAL JOBBE FOR AT PRAKSIS BLIR INKLUDERT SOM EN VIKTIG DEL AV EN HELHETLIG PROFESJONSUTDANNING.

21 PS SKAL SETTE FOKUS PÅ REKRUTTERINGEN TIL LÆRER- OG PEDAGOGUTDANNINGER OG ARBEIDE MED EVENTUELLE PROBLEMSTILLINGER TILKNYTTET DETTE. PS SKAL VÆRE EN PÅDRIVER FOR AT DET UTVIKLES EN REKRUTTERINGSPLAN FOR LÆRERUTDANNINGENE. PS SKAL SETTE FOKUS PÅ PEDAGOGTETTHETEN I UTDANNINGSSYSTEMET. PS SKAL JOBBE FOR Å ENDRE DEN EKSISTERENDE ORDNINGEN MED PERMANENTE DISPENSASJONER FRA UTDANNINGSKRAV FOR PEDAGOGISKE STILLINGER I BARNEHAGENE. PS SKAL SE PÅ ORGANISERING AV OG FORHOLDET MELLOM HØYERE UTDANNING I NORGE. PS SKAL FØLGE OPP DEBATTEN RUNDT STJÆRNØ-UTVALGETS INNSTILLING OG SE DETTE I FORHOLD TIL ARBEIDET MED VÅRE UTDANNINGER. PS SKAL JOBBE FOR Å ENDRE FINANSIERINGSMODELLEN FOR HØYERE UTDANNING. Landsstyret innstiller det foreslåtte arbeidsprogrammet med vedtatte endringer til landsmøtet Dissenser: LS-representant Linda Haukelid, UiS. Forslag 9. Jeg, Linda Haukelid tar ut dissens i sak 07/09. Saknr 9 side 2 linje Som lyder: PS skal arbeide for at studentene får muligheten til å drive med relevant forsknings og utviklingsarbeid som en integrert del av studie.

22 08 Mediestrategi for PS Sak: LS 08/09 Møtedato: januar 2009 Saksansvarlig: Rebecca Haga Sted: Bodø Forslag nr: 1 Sak: 08/09 Side: 1 Linje: 25 Strykningsforslag Forslagsstiller AU Det er viktig at PS tar opp alle sider ved skole og utdanning. Det skal komme frem at vi er en tydelig og profesjonell organisasjon. Forslag nr: 2 Sak: 08/09 Side: 1 Linje: 27 Forslagsstiller AU PS SKAL VÆRE AKTIVE I Å SETTE DEBATTEN OM KUNNSKAPS-, KOMPETANSE-, OG UTDANNINGSSYN PÅ DAGSORDEN. Forslag nr: 3 Sak: 08/09 Side: 2 Linje: 58 Strykningsforslag Invitere lokalmedia til lokallagsårsmøtene.

23 Forslag nr: 4 Sak: 08/09 Side: 2 Linje: 64 INVITERE MEDIA TIL LOKALE ARRANGEMENTER DER PS DELTAR, ELLER SOM PS ARRANGERER. Landsstyret vedtar mediestrategien med de endringer som er kommet frem under behandlingen. Vedtatt mot 1 avholdende 09 Saker til landsmøtet Sak: LS 09/09 Møtedato: januar 2009 Saksansvarlig: Idar Leknes Sted: Bodø LS innstiller XXXX som sak(er) til landsmøtet og XXXX som tema for landsmøtedebatten. Trukket

24 Forslag nr: 1 Sak: 09/09 Side: Linje: Forslag til vedtak Forslagsstiller AU LS innstiller framtidas allmennlærerutdanning og førskolelærerutdanningen som saker til landsmøtet og kvalitet i utdanningssystemet som tema for landsmøtedebatten. Falt, mot 1 stemme Forslag nr: 2 Sak: 09/09 Side: Linje: Forslag til vedtak LS innstiller Framtidas allmennlærerutdanning og førskolelærerutdanning som saker til landsmøtet og kvalitet i høyere utdanning blir vi kompetente yrkesutøvere, eller en gjeng med glade amatører? som tema for landsmøtedebatten. Vedtatt mot 1 stemme Forslag nr: 3 Sak: 09/09 Side: Linje: Forslag til vedtak Forslagsstiller Søren Kure LS innstiller Framtidas allmennlærerutdanning og førskolelærerutdanning som saker til landsmøtet og sertifisering av pedagoger som tema for landsmøtedebatten. Falt, 3 avholdende

25 10 Internasjonal utveksling Sak: LS 10/09 Møtedato: januar 2009 Saksansvarlig: Ida Marie Antonsen Sted: Bodø og LISTEN- representantene tar med seg innspillene videre i sitt arbeid.. 11 Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) Sak: LS 11/09 Møtedato: januar 2009 Saksansvarlig: Rebecca Haga Sted: Bodø Au tar innspillende med seg videre i sitt arbeid. 12 Allmennlærerutdanningen for fremtiden Sak: LS 12/09 Møtedato: januar 2009 Saksansvarlig: Stine Christensen Holtet og Idar Sted: Bodø Leknes LS tar med innspillene videre i arbeidet med en politisk plattform for allmennlærerutdanningen.

26 13 Resolusjoner Sak: LS 13/09 Møtedato: januar 2009 Saksansvarlig: Idar Leknes Sted: Bodø Forslag nr: 1 Sak: 13/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Svein Marthinsen Førskolelærerens kvalifikasjoner. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet ønsker å fremme kvalifikasjonene til førskolelærerne. Førskolelærerens kvalifikasjoner går på å gi barna i barnehagen en god omsorg, trygg hverdag og mulighet til å utvikle hvert barns spesielle egenskaper og ulikheter. Det er viktig å være våkne for hvert barns behov og uttrykk. Dette gjøres med ulike observasjonsmetoder. Det handler om å se her og nå situasjonen der barna er. De voksne er gode rollemodeller for barna ved å vise respekt for sine medarbeidere og barna. Slike lærer barna å forholde seg til samfunnet. (Sosialisering). Førskolelærerstudentene er stolte av våre kvalifikasjoner og ønsker å videreformidle dette til resten av samfunnet. Det er viktig å tenke muligheter og ikke begrensninger. Sendes til videre arbeid i lokallagene. Res.koms

27 Forslag nr: 2 A Sak: 13/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Gunnar Oustad Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) ønsker bedre tilrettelegging for studentpolitisk arbeid. Utdanningsinstitusjonene vil tjene på å ha engasjerte studenter som er med på å profilere utdanningsinstitusjonen og ivareta studentdemokratiet. PS mener også at fagforeningsbevissthet og utdanningspolitikk er tema som det er viktig at studentene har kunnskap om. Dette skal ikke erstatte det faglige innholdet i studiene, men være et nyttig supplement for å kunne bidra til bedre faglig refleksjon hos studentene. De vil også komme ut med en styrket forståelse for utdanningssystemet som helhet gjennom engasjement i studentpolitikken. PS forventer at studentene skal ha mulighet til å delta aktivt i studentorganisasjoner, og at de ikke skal møte hindringer mot å engasjere seg. Vi håper derfor på å få til gode løsninger slik at studentene har mulighet til å delta i studentpolitikken, uten at det skal bli ekstra byrder på studentene med tanke på praksis og obligatorisk undervisning. Vi ser fram til et samarbeid i tiden framover for å finne løsninger som både tjener PS, utdanningsinstitusjonene og studentene som ønsker å engasjere seg. Sendes til høgskoler og universitet Res.koms Avises til fordel for 2 B

28 Forslag nr: 2 B Sak: 13/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Resolusjon komiteen Vil dere ha engasjerte studenter? Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) ønsker bedre tilrettelegging for studentpolitisk arbeid. Utdanningsinstitusjonene vil tjene på å ha engasjerte studenter som er med på å profilere utdanningsinstitusjonen og ivareta studentdemokratiet. PS mener også at fagforeningsbevissthet og utdanningspolitikk er tema som det er viktig at studentene har kunnskap om. Dette skal ikke erstatte det faglige innholdet i studiene, men være et nyttig supplement for å kunne bidra til bedre faglig refleksjon hos studentene. De vil også komme ut med en styrket forståelse for utdanningssystemet som helhet gjennom engasjement i studentpolitikken. PS forventer at studentene skal ha mulighet til å delta aktivt i studentorganisasjoner, og at de ikke skal møte hindringer mot å engasjere seg. Vi krever gode løsninger slik at studentene har mulighet til å delta i studentpolitikken. Det skal ikke være en byrde for studentene med tanke på praksis og obligatorisk undervisning. Vi ser fram til et samarbeid i tiden framover for å finne løsninger som både tjener PS, utdanningsinstitusjonene og studentene som ønsker å engasjere seg. Sendes til høgskoler og universitet Res.koms

29 Forslag nr: 3 Sak: 13/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller AU Gi oss en femårig allmennlærerutdanning NÅ! Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) venter i spenning på stortingsmeldingen om lærerollen og lærerutdanningene. PS har mange ganger tidligere belyst at allmennlærerutdanningen bør utvides fra dagens fireårige modell til en femårig utdanning med integrert profesjonsmaster. Signalene fra Kunnskapsdepartementet i forkant av stortingsmeldingen tyder på at regjeringen går inn for å bevare den fireårige modellen med en tanke om å utvikle denne til en femårig utdanning på sikt. Landsstyret til PS reagerer på at regjeringen inntar en så passiv innstilling i forhold til å ta steget mot en femårig allmennlærerutdanning. I en fremtidig allmennlærerutdanning er det viktig med en viss faglig bredde og mulighet for god faglig fordypning. Parallelt med dette er det viktig at profesjonsinnretningen i utdanningen videreutvikles. Et profesjonsrettet masterstudium for alle allmennlærerstudenter vil øke mulighetene for å styrke kontakten mellom lærerutdanningsinstitusjonene og praksisfeltet. Landsstyret i PS mener at i en fremtidig femårig profesjonsmaster må FoU-arbeid være sentralt, og praksisfeltet må brukes som en forskningsarena. På den måten vil studentene i større grad bli mer forberedt på sitt fremtidige yrke, og ta en større del i utformingen av utviklingen i skolen. For å lykkes med å utvikle en god allmennlærerutdanning må steget mot en femårig allmennlærerutdanning tas nå! Sendes til media, KD Res.koms, mot en stemme Vedtatt, en avholdende tar med seg de vedtatte resolusjonene tilbake til kontoret for utsendelse.

30 14 Valg av redaktør Sak: LS 14/09 Møtedato: november 2009 Saksansvarlig: Rebecca Haga Sted: Bodø Til valg: Beate Stavdahl Riise Valgkomiteens Beate Stavdahl Riise Ny redaktør valgt ved akklamasjon. Beate Stavdahl Riise er valgt som ny redaktør. Beate Stavdahl Riise tiltrer vervet umiddelbart og innehar vervet frem til 30.juni Eventuelt A Partnerskap B Høring ALU/Flu C Konstituering av kontrollkomiteen D Årsmøter

31 Permisjonssøknader Navn Beate Stavdal Riise Søker fravær fra dato kl 18:20 Søker fravær til dato ut kvelden. Er vara tilstede Nei Begrunnelse Redaksjonsarbeid Vedtak Innvilget Protokollsignatur Vi bekrefter herved at vi har gått grundig gjennom denne protokollen, og vi går god for at den, så langt vi kan se, gir et riktig bilde av hva som er vedtatt på landsstyremøtet i Bodø, januar Søren Kure Protokollunderskriver Protokollunderskriver Erik Nygaard Protokollfører

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008 Landsstyremøte Trondheim 19.-21. september 2008 Navn Representerer 1 Muna Ali Osman NTNU 2 Stine Hjerpbakk HIST 3 Knut Eri Bjelland HiB 4 Svein Marthinsen HiBo 5 Hilde Lotsberg HiVo 6 Lene Sletten HiHm

Detaljer

Landsstyremøte. Volda september 2009

Landsstyremøte. Volda september 2009 Landsstyremøte Volda 18-20. september 2009 Navn Representerer 1 Gunnar Oustad HiFm 2 Per-Otto Jørgensen UiA 3 Bjørnar Sollie (vara) UiA 4 Linda Haukelid UiS 5 Anita Kvamme Nygård HiHm, Hamar 6 Irene Nystrøm

Detaljer

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN Landsstyremøte Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Bjørnar Sollie UiA 3 Aase Marie Storeng HiB 4 Linda Haukelid UiS 5 Stine Hjerpbakk HiST 6 Inga Hanne Hansen HiTo 7 Søren Kure HiVe 8 Gunnar Oustad

Detaljer

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008 Landsstyremøte Kristiansand 12. mars 2008 Navn Representerer 1 Philip Andreas Lyding UiA 2 Katrine Knutsen HiT 3 Stine Hjerpbakk HiST 4 Mariann Bratland HiNe 5 Svein Martinsen HiBo 6 Håkon Wahlquist HiB

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Landsstyremøte Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ingerid Hustvedt HSH 3 Vegard Snaunes UiA 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Victoria Flåten Refsenes

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011 Landsstyremøte Oslo 13. -15. Mai 2011 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Hildur Bakkene AU 4 Daniel Windt AU 5 Linda Haukelid AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Martin

Detaljer

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012 Landsstyremøte Tønsberg 20-22. januar 2012 Navn Representerer 1 Kristine Evjen NTNU 2 Martin Jensen HVO 3 Maren Mikkelsen UiA 4 Pascale Robinson UiA 5 Ann-Mathilde Jostad HiHm 6 Runhild Heggem HiHm 7 Ingrid

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012 Landsstyremøte Stavanger 28-30. september 2012 Navn Representerer 1 Mari Nordsæther UiN 2 Eirik Øwre Nilsen UiN 3 Line Larsen Rømma HiST 4 Camilla Richardsen Solheim NTNU 5 Maren Berg Johansen HiVe 6 Michelle

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008 Landsstyremøte Stavanger 21.-23. november 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Magnhild Bye HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 8 Inga

Detaljer

Landsstyremøte. Volda november 2010

Landsstyremøte. Volda november 2010 Landsstyremøte Volda 12-14. november 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Erna Thorsrud Ravn UiT 7 Kine

Detaljer

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006 Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole 27.-29. januar 2006 Deltakerliste Navn Representerer 1 Anne-Berit Stavenes HiØ 2 Erik Nygaard UiO 3 Julie Nilsen HiA 4 Daniel Olsen HiB 5 Heidi Amundsen HVO

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Kathrine Knutsen HiTø 4 Hilde Lotsberg HVO 5 Bjørnar Sollie UiA 6 Magnhild S. Bye HiB 7 Jan-Rune Rafteseth

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Navn Representerer 1 Inger Marie Andreassen NTNU 2 Haakon Wahlquist HiB 4 Philip Andreas Lyding UiA 5 Leon Romestrand HiVo 6 Stine Hjerpbakk HiST 7

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Deltakere Marie Furulund Martin Asheim AU Bjørn Roberg UiB Stine Drotningsvik HiB Camilla Rikardsen Solheim NTNU Helene Sommerseth Bakkland

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Deltakere Arnt Gunnar Johansen Bjørnar Rønning Bjørn Roberg HBV avd. Vestfold Stine Drotningsvik HiB AU Synnøve Bjørgum HiSF Marie Furulund HiB Påtroppende

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo november 2009

Landsstyremøte. Oslo november 2009 Landsstyremøte Oslo 20-22. november 2009 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Muna Ali Osman AU 4 Ruben Sangvik Olsen AU 5 Søren Kure AU 6 Gunnar Oustad HiFm 7 Per-Otto

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Verv 1 Jan Ola Ellingvåg Leder 2 Bjørnar B. Rønning Nestleder 3 Linda Thu 4 Martin Asheim 5 Marie Furulund 6 Signe Britt Ø. Kjosaas

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013 Landsstyremøte Stord 18-20. januar 2013 Navn Representerer 1 Ingrid B. Wikeland UiT 2 Marta Tysdal HiNT 3 Ida Sovie Slettahjell HiNT 4 Stine Drotningsvik HiB 5 Oda Catherine Campo Åsheim HiB 6 Signe Britt

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011 Landsstyremøte Trondheim 18. 20. november 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ane Kooyman UiS 3 Torstein Nielsen Hole UiB 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Ingerid Merethe H. Hustvedt

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Landsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Deltagerliste Arnt Gunnar Johansen Leder Bjørnar Bjørseth Rønning Nestleder Marie Furulund Martin Asheim Signe Britt Ø. Kjosaas NLA Høgskolen

Detaljer

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm Navn Representerer Landsstyremøte 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ida Sandholtbråten AU 4 Ingeborg Haanæs AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Kristine Fiskeseth UiA 8

Detaljer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer VK AU Landsstyret Navn Kristin Johansen Kjos Aksel Stridh Haakon Wahlquist Irene Kokkinos Philip Andreas Lyding Leon Romestrand Aasne Sørumshaugen Mariann Bratland Katrine Knutsen Hanne Vange Vigdis Borlaug

Detaljer

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 22.11.13 24.11.13 VK PPK Varalandsstyrerepresentanter Landsstyrerepresentanter Deltakere Fornavn Etternavn Skole Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Martin Asheim

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen januar 2010

Landsstyremøte. Bergen januar 2010 Landsstyremøte Bergen 28-30.januar 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Martin

Detaljer

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010 Landsstyremøte Tromsø 1-3. oktober 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Ola Rønning

Detaljer

Landsstyremøte Nord Universitet

Landsstyremøte Nord Universitet Landsstyremøte Nord Universitet 15.1.2016 17.1.2016 Deltakere AU Navn: Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Elise Håkull Klungtveit Ruben Amble Hirsti Kristine Lund Klippenvåg Studiested, eller verv Leiar

Detaljer

13 Hilde Lotsberg Vara-HVO 14 15 Anita Kvamme Nygård Vara-HiHm 16 Irene Nystrøm Vara-HiVe 17 Ola Rui Nygard Vara-HiO

13 Hilde Lotsberg Vara-HVO 14 15 Anita Kvamme Nygård Vara-HiHm 16 Irene Nystrøm Vara-HiVe 17 Ola Rui Nygard Vara-HiO Landsstyremøte Navn Representerer 1 Inga Hanne Hansen HiTo 2 Idar Leknes HiHm, Hamar 3 Gunnar Oustad HiFm 4 Bjørnar Bjørnseth Rønning HiB 5 6 Marianne Egren Halvorsen HiVe 7 Mahyar Harirchi HiO 8 Per-Otto

Detaljer

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Vi hadde vårt første møte på landsstyremøte 1, i Oslo, juni 2016. Vi brukte helgen til å sette oss inn i organisasjonens politiske og organisatoriske dokumenter,

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Bakbenk Landsstyret AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Kontoret Leder Martin Asheim Kontoret Nestleder Bjørn Roberg

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Deltakerliste: Navn Anne Berit Stavenes Erik Nygaard Julie Nilsen Daniel Olsen Heidi Amundsen Stine Holtet Cecilie Grav Bård Olav Johannessen Charlotte

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise Price-Stephens

Detaljer

Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009

Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009 Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009 Nr. Representerer Navn Status 1 HiO Mahyar Harirchi Delegat 2 HiO (Kom fredag ca kl 10) Juan Diaz Delegat 7 HiHm Anita Kvamme Nygård Delegat 8 HiHm Ann Mathilde

Detaljer

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Skole Verv Jan Ola Ellingvåg Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Marie Furulund HiB Arbeidsutvalget Martin Ashem Høgskolen i Vestfold

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Landsmøtepermen 7. april - 10. april 2016 Sundvolden Denne permen tilhører: Årets emneknagg: Følg Pedagogstudentene! #PSLM16 @pedagogstud_ @pedagogstud_ www.facebook.com/pedagogstudentene

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: 24.-26. januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyret Diverse Deltakere AU Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Leder Martin Asheim Nestleder Stine Drotningsvik HiB Arbeidsutvalg

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim november 2016

Landsstyremøte Trondheim november 2016 Landsstyremøte Trondheim 18.-20. november 2016 KOMITÉ/UTVALG LANDSSTYRET Frank Deltagerliste Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Ruben Amble Hirsti Leder Nestleder Aleksander Bræin AU Fullt Navn: Studiested

Detaljer

Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010

Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010 Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010 Nr. Representerer Navn Status 1 UiT Line Charlotte Johansen Delegat 2 UiT Bård Henry Landsem Paulsen Delegat 3 UiT Erna Thorsrud Ravn Delegat 4 UiT Line Mannerud

Detaljer

04 Arbeidsprogram 2016/2017

04 Arbeidsprogram 2016/2017 1 04 Arbeidsprogram 2016/2017 Sak: LM 04/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Elise Håkull Klungtveit Sted: Sundvolden 1 2 3 Arbeidsprogrammet er Pedagogstudentenes styringsdokument, som legger grunnlaget

Detaljer

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012 Landsstyremøte Hamar 23-25. november 2012 Navn Representerer 1 Marja-Leena Eriksen HiOA 2 Tonje Ertsås HiNT 3 Åslaug Hansegård HiNT 4 Marit Nerås Krogsæter NTNU 5 Camilla Rikardsen Solheim NTNU 6 Guro

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Deltakere AU Marie LS LS-vara Påtroppende VK Furulund Martin Asheim Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Kristine Lund Klippenvåg Tonje Ertsås

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar 24.01.2014 26.01.2014 Bakbenk LS-Vara LS AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Arnt Gunnar Bjørnar Johansen Rønning Furulund Marie HiB Guro Trøseid Gjerstadberget

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer verksemda til organisasjonen. 1 Innhald DEL 1 FORMÅL OG MEDLEMSKAP... 3 1 Formål... 3 2 Medlemskap... 3 DEL 2 STYRINGSSTRUKTUR...

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011

Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011 Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011 1 Deltakerliste Nr. Representerer Navn Status 1 HiB Marie Furulund Delegat 2 HiB Helene Øygarden Delegat 3 HiB Torstein Nielsen Hole Delegat 4 HiHm Per

Detaljer

Landsstyremøte Stord januar 2017

Landsstyremøte Stord januar 2017 Landsstyremøte Stord 20.-22. januar 2017 KK VK LANDSSTYRET AU DELTAKERLISTE Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Frank Aleksander Bræin Jørgen Jakobsson Ruben Amble Hirsti Aud-Marit Sellereite Eskild Dragvik

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Organisasjonen Pedagogstudentene består i dag av ca. 100 aktive tillitsvalgte på alle nivå, og har rundt 12 000 medlemmer. I løpet av perioden

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Landsmøte 2008 Kristiansand, mars 2008

Landsmøte 2008 Kristiansand, mars 2008 Landsmøte 2008 Kristiansand, 13.-16. mars 2008 1 Deltakerliste Nr. Representerer Navn Status 1 UiA Bjørnar Sollie Delegat 2 UiA Hege Stensland Delegat 3 UiA Ingeborg Løfshus Delegat 5 Uia Ruben Sangvik

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: 42.02.14 - Møtetid: 18.15 R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Styret

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer verksemda til organisasjonen. 1 Innhald DEL 1 FORMÅL OG MEDLEMSKAP... 3 1 Formål... 3 2 Medlemskap... 3 DEL 2 STYRINGSSTRUKTUR...

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 149 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016

VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016 vedlegg 1 1 2 VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016 Vedtatt på NSOs landsmøte 2016. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 FORRETNINGSORDEN

Detaljer

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre.

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre. 17 Langtidsplan for oppfølging av organisasjonsutvalgets rapport Sak: LS 17/17 Møtedato: 9.-11. juni Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Lærernes Hus, Oslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

06 Politisk plattform for lektorutdanning

06 Politisk plattform for lektorutdanning 06 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. Sak: LM 06/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 Landsstyret vedtok i 2011 et politisk dokument om lærerutdanning

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på Landsmøtet April NITO Studentene

Vedtekter. Vedtatt på Landsmøtet April NITO Studentene Vedtekter Vedtatt på Landsmøtet 4.-6. April 2014 NITO Studentene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 Formål

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 2017.

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 2017. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 24.03.2017-26.03.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 00.03-17 Gjelder Godkjenning av forretningsorden 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til forretningsorden 3 GODKJENNING

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

Vedtekter. NITO Studentene

Vedtekter. NITO Studentene Vedtekter NITO Studentene 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 Formål NITO Studentene har til formål å arbeide for ingeniør- og teknologistudenter. NITO Studentene skal ivareta deres interesser i studentpolitiske

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: 9.-12. november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Detaljer

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 09 Resolusjoner Sak: LM 09/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 En resolusjon er utspill til media, politikere og andre aktuelle fora og aktører som

Detaljer

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtatt på landsmøtet I Oslo 25-27 mars 2015 1 FORMÅL Ungdom Mot Narkotika UMN er en ungdomsorganisasjon som spesielt arbeider for ungdom og mot narkotika. Organisasjonens

Detaljer

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) Landsmøte for (LFB) Referatet er ført etter saksrekkefølge, ikke behandlingsrekkefølge. 01-17 Godkjenning av innkalling Landsmøtet godkjenner innkallingen. 02-17 Godkjenning av delegater Landsmøtet godkjenner

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Landsstyremøte Oslo juni 2017

Landsstyremøte Oslo juni 2017 Landsstyremøte Oslo 9.-11. juni 2017 DELTAKERLISTE 1.1: Navn 1.4: Studiested Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Kristine Odgaard Jacobsen Aud-Marit Sellereite Frank Bræin Hedda Eia Vestad

Detaljer

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 00.03-16 Gjelder Godkjenning av forretningsorden 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til forretningsorden 3 GODKJENNING

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité Vedtekter 2008 2009 Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring 1 Elevorganisasjonen er en landsomfattende

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1 Formål 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet er Norwegian organization for children

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer