Landsstyremøte. Bodø januar 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009"

Transkript

1 Landsstyremøte Bodø januar 2009 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Aase Marie Storeng HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 Inga Hanne Hansen HiTo 9 Søren Kure HiVe 10 Gunnar Oustad HiFm 11 Muna Ali Osman NTNU 12 Line Charlotte Johansen HiTo- vara 13 Marianne Egren Halvorsen HiVe - vara 14 Magnus Leirfall HiST - vara 15 Philip Lyding AU 16 Stine Holtet AU 17 Ida Marie Antonsen AU 18 Idar Leknes AU 19 Rebecca Haga (fra lørdag) AU 20 Trine Berg Jacobsen VK 21 Bjørn Borkvik VK 22 Muna Ali Osman LISTEN 23 Ida Sandholtbråten LISTEN 24 Irene Kokkinos(fra lørdag) KK 25 Karl Reksten Tellefsen KK 26 Øystein Wormdal KK 27 Kathrine H. Hansen Ordstyrer 28 Marius Bruun Ordstyrer 29 Erik Nygaard 30 Pernille Adolfsen adm.konsulent 31 Rita Sirirud Strandbakke Protokollfører 32 Beate Riise Redaksjonen 33 Svein Inge Sjøbu (fra lørdag) Redaksjonen

2 Sak Tittel Saksbehandler Merknad 00/09 Konstituering Valg av: ordstyrere Philip Andreas Lyding protokollførere protokollunderskriver Godkjenning av saksliste og dagsorden - Godkjenning av forretningsorden - Oppmelding til eventuelt 01/09 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra AU C Rapport fra kontoret D Rapport fra HUK E Rapport fra sentralstyret F PS i mediebildet G Rapport økonomi H Rapport medlemstall I Rapport fra redaksjonen J Rapport fra valgkomiteen K Rapport fra Kontrollkomiteen Landsstyrerepresentantene Idar Leknes Stine Chr. Holtet Stine Chr. Holtet Philip Andreas Lyding Ida Marie Antonsen Pernille Adolfsen Pernille Adolfsen Philip Andreas Lyding Valgkomiteen Kontrollkomiteen Utleveres på møtet Vedlegg Vedlegg Ettersendes Ettersendes Vedlegg Muntlig på møtet Utleveres på møtet Vedlegg Utleveres på møtet Muntlig på møtet L Rapport fra LISTEN LISTEN Utleveres på møtet 02/09 Vedtekter Stine Chr. Holtet Vedlegg 03/09 Økonomifordeling for 2009 Pernille Adolfsen Ettersendes 04/09 Delegatfordeling til landsmøtet Ida Marie Antonsen Vedlegg 05/09 Forretningsorden for landsmøtet Philip Andreas Lyding Vedlegg 06/09 Årsmelding fra landsstyret Philip Andreas Lyding Vedlegg 07/09 Arbeidsprogram 2009/2010 Philip Andreas Lyding Vedlegg 08/09 Mediestrategi for PS Rebecca Haga Vedlegg 09/09 Saker til landsmøtet 2009 Idar Leknes Vedlegg 10/09 Internasjonal utveksling Ida Marie Antonsen Vedlegg 11/09 Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) Rebecca Hage Vedlegg 12/09 Allmennlærerutdanningen for fremtiden Stine Chr. Holtet og Idar Leknes Vedlegg 13/09 Resolusjoner Idar Leknes Vedlegg 14/09 Valg av redaktør Rebecca Haga Vedlegg Eventuelt

3 00/09 Konstituering Marius Eide Bruun, Kathrine Hestø Hansen og Erik Nygaard oppnevnes til ordstyrere. Valgt Rita Sirirud Strandbakke og Erik Nygaard oppnevnes til protokollførere. Valgt Søren Kure oppnevnes til protokollunderskriver. Valgt Linda Haukelid, Bjørnar Sollie og Line Charlotte Johansen oppnevnes til redaksjonskomité for Resolusjoner. Valgt Marianne Egren Halvorsen, Aase Marie Storeng og Stine Hjerpbakk oppnevnes til redaksjonskomité for Arbeidsprogram. Valgt Inga Hanne Hansen, Gunnar Oustad og Hilde Lotsberg oppnevnes til redaksjonskomité for Mediestrategi. Valgt

4 Muna Ali Osman, Søren Kure og Magnus Leirfall oppnevnes til redaksjonskomité for Vedtekter. Valgt Forretningsorden godkjennes. Godkjent Saksliste og dagsorden godkjent med to saker til eventuelt, A Partnerskap og B Høring ALU/FLU. Saksliste ble senere åpnet, og to nye saker meldt opp til eventuelt, C Konstituering av kontrollkomiteen og D Årsmøter. 01 Orienteringssaker Sak: LS 01/09 Møtedato: jan Saksansvarlig: Sted: Stavanger 01/09 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra AU C Rapport fra kontoret D Rapport fra HUK E Rapport fra sentralstyret F PS i mediebildet G Rapport økonomi H Rapport medlemstall I Rapport fra redaksjonen J Rapport fra valgkomiteen K Rapport fra Kontrollkomiteen L Rapport fra LISTEN Landsstyrerepresentantene Idar Leknes Stine Chr. Holtet Stine Chr. Holtet Philip Andreas Lyding Ida Marie Antonsen Pernille Adolfsen Pernille Adolfsen Philip Andreas Lyding Valgkomiteen Kontrollkomiteen LISTEN Utleveres på møtet Vedlegg Vedlegg Ettersendes Ettersendes Vedlegg Utleveres på møtet Utleveres på møtet Vedlegg Utleveres på møtet Muntlig på møtet Utleveres på møtet

5 02 Vedtekter Sak: LS 02/09 Møtedato: jan Saksansvarlig: Stine Christensen Holtet Sted: Stavanger Forslag nr: 1 Sak: 02/09 Side: 1 Linje: 25 Strykningsforslag Forslagsstiller Aase Marie Storeng videregående opplæring, folkehøgskole, høgskole eller universitet. Dette gjelder studenter både i grunnutdanning og direkte påfølgende videreutdanning. Avvises Forslag nr: 2 Sak: 02/09 Side: 2 Linje: Endringsforslag Forslagsstiller Søren Kure Hvert lokallag HVER UTDANNINGSINSTITUSJON er sikret minst to delegater. De resterende delegatene fordeles av landsstyret etter TOTALT medlemstall i lokallagene per 1. januar. Avvises Forslag nr: 3 Sak: 02/09 Side: 2 Linje: 94 Strykningsforslag Forslagsstiller tale- og forslagsrett. Leder stemmer på vegne av landsstyret.

6 Forslag nr: 4 Sak: 02/09 Side: 3 Linje: 102 LANDSSTYRET SKAL LEGGE FRAM ÅRSMELDING FOR LANDSMØTEPERIODEN, MED HOVEDPUNKTER FRA PERIODEN. Avvises Vedtatt mot en stemme Forslag nr: 5 Sak: 02/09 Side: 3 Linje: 103 Forslagsstiller Innbudte gjester og observatører kan innvilges talerett I ENKELTSAKER med kvalifisert flertall. (2/3) Forslag nr: 6 Sak: 02/09 Side: 3 Linje: 110 Forslagsstiller Aase Marie Storeng LOKALLAGET MED FLEST MEDLEMMER SKAL HA SOM MÅL Å IVARETA INTERESSENE TIL ALLE MEDLEMMER VED INSTITUSJONEN. Avvises

7 Forslag nr: 7 Sak: 02/09 Side: 3 Linje: Endringsforslag Forslagsstiller Beate Riise Vararepresentanter har mulighet til å delta på møtene hvis det er ønskelig. DET ER ØNSKELIG AT VARAREPRESENTANTER OGSÅ DELTAR PÅ MØTENE. Vedtatt mot 2 stemmer, 2 avholdende Forslag nr: 8 Sak: 02/09 Side: 4 Linje: 139 Forslagsstiller Innbudte gjester og observatører kan innvilges talerett I ENKELTSAKER med kvalifisert flertall. (2/3) Forslag nr: 9 Sak: 02/09 Side: 4 Linje: 144 VARA ARBEIDUTVALGSMEDLEM BLIR VALGT AV LANDSSTYRET PÅ FØRSTE LANDSSTYREMØTE ETTER LANDSMØTET. Avvist, 1 avholdende

8 Forslag nr: 10 Sak: 02/09 Side: 4 Linje: 168 Endringsforslag Forslagsstiller Landsmøtet har fullmakt til å avgjøre AVGJØR eventuell Forslag nr: 11 Sak: 02/09 Side: 5 Linje: 175 Forslagsstiller Bjørnar Sollie FØLGENDE KRITERIER LEGGES TIL GRUNN FOR Å VÆRE ET AKTIVT LOKALLAG: - AVHOLDE ÅRSMØTE. Avvises Vedtatt, 1 avholdende Forslag nr: 12 Sak: 02/09 Side: 5 Linje: 183 HVIS DET OPPRETTES ET AKTIVT LOKALLAG ETTER 15. FEBRUAR, KAN DET AVHOLDES ET ÅRSMØTE, SELV OM FRISTEN ER GÅTT UT. EVENTUELLE LANDSMØTEDELEGATER MÅ DA GODKJENNES AV LANDSMØTET. Avvises Vedtatt mot 2 stemmer

9 Forslag nr: 13 Sak: 02/09 Side: 5 Linje: 190 aktivisere medlemmene, OG SAMTIDIG FØLGE OPP EGET ÅRSMØTES, LANDSMØTES OG LANDSSTYRETS BESLUTNINGER. Avvises Vedtatt mot 3 stemmer, 4 avholdende Forslag nr: 14 Sak: 02/09 Side: 5 Linje: 192 LOKALLAGENE SKRIVER EN ÅRSRAPPORT SOM GJØRES KJENT FOR LOKALLAGETS MEDLEMMER OG FOR LANDSMØTET. Avvises Vedtatt mot 1 stemme Landsstyret vedtar forslag til nye vedtekter for Pedagogstudentene med de endringene som kom fram under behandlingen. Forslaget legges fram for landsmøtet i PS 2009.

10 03 Økonomifordeling for 2009 Sak: LS 03/09 Møtedato: jan Saksansvarlig: Pernille Adolfsen Sted: Stavanger Framlegg til vedtak: Landsstyret vedtar AU sitt forslag med eventuelle endringer til økonomifordeling for sentral møtevirksomhet 2009, som en rettledning for PS-arbeidet inneværende år. Landsmøtet skal orienteres om denne fordelingen. Forslaget laget av: 04 Delegatfordeling til PS' landsmøte 2009 Sak: LS 04/09 Møtedato: Januar 2009 Saksansvarlig: Ida Marie Antonsen Sted: Bodø Delegatene til Pedagogstudentenes landsmøte 2009 skal fordeles etter følgende prinsipp: Hver høgskole sikres to delegater. De resterende delegatene fordeles etter hvor nært de er opp mot neste hele tall. Følgende formel legges til grunn for fordelingen. (delegater totalt - 2 antall delegasjoner) medlemmer lokalt delegasjon 2 medlemmer totalt Delegatplasser til lokallag som ikke har avholdt årsmøte, eller til lokallag som ikke kan fylle opp sine plasser, vil bli jevnt fordelt til lokallag som har lovlig valgte varadelegater. Vedtatt mot 1 stemme

11 05 Forretningsorden for Landsmøtet 2009 Sak: LS 05/09 Møtedato: januar 2009 Saksansvarlig: Philip Andreas Lyding Sted: Bodø Forslag nr: 1 Sak: 05/09 Side: 2 Linje: 29 PERSONER MED FORSLAGSRETT KAN FORESLÅ Å ENDRE TALETIDEN. DETTE MÅ VEDTAS MED KVALIFISERT FLERTALL. (2/3) Forslag nr: 2 Sak: 05/09 Side: 3 Linje: 15 Forslagsstiller AU LANDSSTYREREPRESENTANTER HAR STEMMERETT VED PERSONVALG. LEDER STEMMER PÅ VEGNE AV ARBEIDSUTVALGET. Landsstyret vedtar forslag til forretningsorden for landsmøtet 2009 med de endringene som kom fram under behandlingen. Forslaget legges fram for landsmøtet i PS 2009.

12 06 Årsmelding fra Landsstyret Sak: LS 06/09 Møtedato: januar 2009 Saksansvarlig: Philip Andreas Lyding Sted: Bodø Forslag nr: 1 Sak: 06/09 Side: Linje: Forslagsstiller AU XXX og XXX legger fram årsmelding fra landsstyret for landsmøtet, etter de retningslinjer som landsstyret legger. Trukket Forslag nr: 2 Sak: 06/09 Side: Linje: Forslagsstiller AU Svein Marthinsen og Hilde Lotsberg legger fram årsmelding fra landsstyret for landsmøtet, etter de retningslinjer som landsstyret legger.

13 07 Arbeidsprogram 09/10 Sak: LS 07/09 Møtedato: januar 2009 Saksansvarlig: Philip Andreas Lyding Sted: Bodø Forslag nr: 1 Sak: 07/09 Side: 1-2 Linje: Strykningsforslag PS skal sette fokus på ( ) samt i skoler og barnehager. Forslag nr: 2 Sak: 07/09 Side: 1 Linje: 27 PS SKAL DELTA AKTIVT I DEBATTEN OM LÆRERROLLEN OG LÆRERUTDANNINGENE, OG STORTINGSMELDINGEN TILKNYTTET DETTE. PS SKAL FORTSETTE ARBEIDET MED Å FÅ UTVIDET ALLMENNLÆRERUTDANNINGEN TIL ET FEMÅRIG MASTERSTUDIUM MED ET STERKT PROFESJONSFOKUS, OG VÆRE AKTIVE I KVALITETSSIKRINGEN AV DETTE. Avvises til fordel for forslag nr. 20

14 Forslag nr: 3 Sak: 07/09 Side: 1 Linje: 39 PS SKAL SETTE FOKUS PÅ KVALITETEN I FØRSKOLELÆRERUTDANNINGENE OG JOBBE OPP MOT NOKUTS EVALUERINGER AV DISSE UTDANNINGENE. PS SKAL SETTE KVALITET I PPU-STUDIET OG INTEGRERT LÆRERUTDANNING PÅ AGENDAEN. Avvises til fordel for forslag nr. 20 Forslag nr: 4 Sak: 07/09 Side: 1 Linje: 44 PS SKAL ARBEIDE FOR AT STUDENTENE FÅR MULIGHET TIL Å DRIVE MED RELEVANT FORKSNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID SOM EN INTEGRERT DEL AV STUDIET. PS SKAL ARBEIDE FOR AT STUDENTENE BLIR INFORMERT OM FOU-PROSJEKTER VED UTDANNINGSINSTITUSJONEN SAMT I SKOLER OG BARNEHAGER. PS SKAL JOBBE FOR Å HEVE KVALITETEN PÅ PRAKSISOPPLÆRINGEN OG FREMME VÅRT SYN PÅ PRAKSIS. PS SKAL BRUKE MANIFEST OM PRAKSIS AKTIVT I DETTE ARBEIDET. PS SKAL JOBBE FOR AT PRAKSIS BLIR INKLUDERT SOM EN VIKTIG DEL AV EN HELHETLIG PROFESJONSUTDANNING. Avvises til fordel for forslag nr. 20

15 Forslag nr: 5 Sak: 07/09 Side: 2 Linje: 56 PS SKAL SETTE FOKUS PÅ REKRUTTERINGEN TIL LÆRER- OG PEDAGOGUTDANNINGER OG ARBEIDE MED EVENTUELLE PROBLEMSTILLINGER TILKNYTTET DETTE. PS SKAL VÆRE EN PÅDRIVER FOR AT DET UTVIKLES EN REKRUTTERINGSPLAN FOR LÆRERUTDANNINGENE. PS SKAL SETTE FOKUS PÅ PEDAGOGTETTHETEN I UTDANNINGSSYSTEMET. PS SKAL JOBBE FOR Å ENDRE DEN EKSISTERENDE ORDNINGEN MED PERMANENTE DISPENSASJONER FRA UTDANNINGSKRAV FOR PEDAGOGISKE STILLINGER I BARNEHAGENE. Avvises til fordel for forslag nr. 20 Forslag nr: 6 Sak: 07/09 Side: 2 Linje: 64 PS SKAL SE PÅ ORGANISERING AV OG FORHOLDET MELLOM HØYERE UTDANNING I NORGE. PS SKAL FØLGE OPP DEBATTEN RUNDT STJÆRNØ-UTVALGETS INNSTILLING OG SE DETTE I FORHOLD TIL ARBEIDET MED VÅRE UTDANNINGER. PS SKAL JOBBE FOR Å ENDRE FINANSIERINGSMODELLEN FOR HØYERE UTDANNING. Avvises til fordel for forslag nr. 20

16 Forslag nr: 7 Sak: 07/09 Side: 1 Linje: 29 Strykningsforslag Forslagsstiller Aase Marie Storeng PS skal være en pådriver for at det utvikles en rekrutteringsplan for lærerutdanningene. Avvises Forslag nr: 8 Sak: 07/09 Side: 1 Linje: 31 Strykningsforslag Forslagsstiller Aase Marie Storeng PS skal sette fokus på pedagogtettheten i utdanningssystemet. Avvises Vedtatt mot 1 Forslag nr: 9 Sak: 07/09 Side: 2 Linje: Strykningsforslag Forslagsstiller Linda Haukelid PS skal arbeide for at studentene får muligheten til å drive med relevant forskningsog utviklingsarbeid som en integrert del av studiet. Avvises Vedtatt mot en, en avholdende

17 Forslag nr: 10 Sak: 07/09 Side: 2 Linje: 72 Forslagsstiller Hilde Lotsberg PS SKAL ARBEIDE FOR BEDRE INTERNASJONALISERING AV LÆRER- OG PEDAGOGUTDANNINGENE. Forslag nr: 11 Sak: 07/09 Side: 2 Linje: 78 Forslagsstiller Muna Ali Osman GJENNOM UTVEKSLING AV ERFARINGER OG ARBEIDSMÅTER SKAL LISTEN BRUKES I ARBEIDET FOR Å STYRKE ORGANISASJONEN. Forslag nr: 12 Sak: 07/09 Side: 2 Linje: 78 Forslagsstiller AU PS SKAL JUSTERE ORGANISATORISKE RETNINGSLINJER OG FORRETNINGSORDENER I HENHOLD TIL NYE VEDTEKTER.

18 Forslag nr: 13 Sak: 07/09 Side: 2 Linje: 83 Forslagsstiller Søren Kure PS SKAL UTARBEIDE EN PLATTFORM FOR FØRSKOLELÆRERUTDANNINGENE. Forslag nr: 14 Sak: 07/09 Side: 2 Linje: 83 PS SKAL SE PÅ MULIGHETENE FOR Å OPPRETTE EGNE DOMENER FOR LOKALLAGENE. Forslag nr: 15 Sak: 07/09 Side: 2 Linje: 84 Forslagsstiller Gunnar Oustad ARBEIDET MED OPPRETTELSE AV IDEBANK FORTSETTES. Vedtatt mot en stemme

19 Forslag nr: 16 Sak: 07/09 Side: 2 Linje: 89 Forslagsstiller AU skal besøke høgskoler og universiteter med LÆRER- OG pedagogutdanninger. Forslag nr: 17 Sak: 07/09 Side: 4 Linje: Endringsforslag Forslagsstiller Linda Haukelid LOKALLAGSSTYRENE SKAL FOKUSERE PÅ HVORDAN UTDANNINGENE KAN BLI BEDRE. Lokallagsstyrene DE skal arbeide for å sikre studentene den mengde og kvalitet på undervisning og praksis som er forespeilet i de nasjonale rammeplanene og de lokale fagplanene. Lokallagsstyrene skal være åpne for innspill fra medlemmer for å fokusere på hvordan utdanningen kan bli bedre. Avvises Vedtatt mot 3, 1 avholdende Forslag nr: 18 Sak: 07/09 Side: 5 Linje: 213 Strykningsforslag Forslagsstiller Linda Haukelid Lokallagsstyrene skal påse at de blir invitert til fylkeslagsmøtene i Utdanningsforbundet og delta når det er hensiktsmessig. Avvises

20 Forslag nr: 19 Sak: 07/09 Side: 5 Linje: 216 Strykningsforslag Forslagsstiller Bjørnar Sollie Lokallagsstyrenes arbeid skal være i henhold til PS styrende dokumenter. Forslag nr: 20 Sak: 07/09 Side: 1-2 Linje: 27- Endringsforslag. Forslagsstiller Redaksjonskomiteen Side 1 linje 27- side 2 linje 71. PS SKAL DELTA AKTIVT I DEBATTEN OM LÆRERROLLEN OG LÆRERUTDANNINGENE, OG STORTINGSMELDINGEN TILKNYTTET DETTE. PS SKAL FORTSETTE ARBEIDET MED Å FÅ UTVIDET ALLMENNLÆRERUTDANNINGEN TIL ET FEMÅRIG MASTERSTUDIUM MED ET STERKT PROFESJONSFOKUS, OG VÆRE AKTIVE I KVALITETSSIKRINGEN AV DETTE. PS SKAL SETTE FOKUS PÅ KVALITETEN I FØRSKOLELÆRERUTDANNINGENE OG JOBBE OPP MOT NOKUTS EVALUERINGER AV DISSE UTDANNINGENE. PS SKAL SETTE KVALITET I PPU-STUDIET OG INTEGRERT LÆRERUTDANNING PÅ AGENDAEN. PS SKAL ARBEIDE FOR AT STUDENTENE FÅR MULIGHET TIL Å DRIVE MED RELEVANT FORKSNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID SOM EN INTEGRERT DEL AV STUDIET. PS SKAL ARBEIDE FOR AT STUDENTENE BLIR INFORMERT OM FOU-PROSJEKTER VED UTDANNINGSINSTITUSJONEN SAMT I SKOLER OG BARNEHAGER. PS SKAL JOBBE FOR Å HEVE KVALITETEN PÅ PRAKSISOPPLÆRINGEN OG FREMME VÅRT SYN PÅ PRAKSIS. PS SKAL BRUKE MANIFEST OM PRAKSIS AKTIVT I DETTE ARBEIDET. PS SKAL JOBBE FOR AT PRAKSIS BLIR INKLUDERT SOM EN VIKTIG DEL AV EN HELHETLIG PROFESJONSUTDANNING.

21 PS SKAL SETTE FOKUS PÅ REKRUTTERINGEN TIL LÆRER- OG PEDAGOGUTDANNINGER OG ARBEIDE MED EVENTUELLE PROBLEMSTILLINGER TILKNYTTET DETTE. PS SKAL VÆRE EN PÅDRIVER FOR AT DET UTVIKLES EN REKRUTTERINGSPLAN FOR LÆRERUTDANNINGENE. PS SKAL SETTE FOKUS PÅ PEDAGOGTETTHETEN I UTDANNINGSSYSTEMET. PS SKAL JOBBE FOR Å ENDRE DEN EKSISTERENDE ORDNINGEN MED PERMANENTE DISPENSASJONER FRA UTDANNINGSKRAV FOR PEDAGOGISKE STILLINGER I BARNEHAGENE. PS SKAL SE PÅ ORGANISERING AV OG FORHOLDET MELLOM HØYERE UTDANNING I NORGE. PS SKAL FØLGE OPP DEBATTEN RUNDT STJÆRNØ-UTVALGETS INNSTILLING OG SE DETTE I FORHOLD TIL ARBEIDET MED VÅRE UTDANNINGER. PS SKAL JOBBE FOR Å ENDRE FINANSIERINGSMODELLEN FOR HØYERE UTDANNING. Landsstyret innstiller det foreslåtte arbeidsprogrammet med vedtatte endringer til landsmøtet Dissenser: LS-representant Linda Haukelid, UiS. Forslag 9. Jeg, Linda Haukelid tar ut dissens i sak 07/09. Saknr 9 side 2 linje Som lyder: PS skal arbeide for at studentene får muligheten til å drive med relevant forsknings og utviklingsarbeid som en integrert del av studie.

22 08 Mediestrategi for PS Sak: LS 08/09 Møtedato: januar 2009 Saksansvarlig: Rebecca Haga Sted: Bodø Forslag nr: 1 Sak: 08/09 Side: 1 Linje: 25 Strykningsforslag Forslagsstiller AU Det er viktig at PS tar opp alle sider ved skole og utdanning. Det skal komme frem at vi er en tydelig og profesjonell organisasjon. Forslag nr: 2 Sak: 08/09 Side: 1 Linje: 27 Forslagsstiller AU PS SKAL VÆRE AKTIVE I Å SETTE DEBATTEN OM KUNNSKAPS-, KOMPETANSE-, OG UTDANNINGSSYN PÅ DAGSORDEN. Forslag nr: 3 Sak: 08/09 Side: 2 Linje: 58 Strykningsforslag Invitere lokalmedia til lokallagsårsmøtene.

23 Forslag nr: 4 Sak: 08/09 Side: 2 Linje: 64 INVITERE MEDIA TIL LOKALE ARRANGEMENTER DER PS DELTAR, ELLER SOM PS ARRANGERER. Landsstyret vedtar mediestrategien med de endringer som er kommet frem under behandlingen. Vedtatt mot 1 avholdende 09 Saker til landsmøtet Sak: LS 09/09 Møtedato: januar 2009 Saksansvarlig: Idar Leknes Sted: Bodø LS innstiller XXXX som sak(er) til landsmøtet og XXXX som tema for landsmøtedebatten. Trukket

24 Forslag nr: 1 Sak: 09/09 Side: Linje: Forslag til vedtak Forslagsstiller AU LS innstiller framtidas allmennlærerutdanning og førskolelærerutdanningen som saker til landsmøtet og kvalitet i utdanningssystemet som tema for landsmøtedebatten. Falt, mot 1 stemme Forslag nr: 2 Sak: 09/09 Side: Linje: Forslag til vedtak LS innstiller Framtidas allmennlærerutdanning og førskolelærerutdanning som saker til landsmøtet og kvalitet i høyere utdanning blir vi kompetente yrkesutøvere, eller en gjeng med glade amatører? som tema for landsmøtedebatten. Vedtatt mot 1 stemme Forslag nr: 3 Sak: 09/09 Side: Linje: Forslag til vedtak Forslagsstiller Søren Kure LS innstiller Framtidas allmennlærerutdanning og førskolelærerutdanning som saker til landsmøtet og sertifisering av pedagoger som tema for landsmøtedebatten. Falt, 3 avholdende

25 10 Internasjonal utveksling Sak: LS 10/09 Møtedato: januar 2009 Saksansvarlig: Ida Marie Antonsen Sted: Bodø og LISTEN- representantene tar med seg innspillene videre i sitt arbeid.. 11 Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) Sak: LS 11/09 Møtedato: januar 2009 Saksansvarlig: Rebecca Haga Sted: Bodø Au tar innspillende med seg videre i sitt arbeid. 12 Allmennlærerutdanningen for fremtiden Sak: LS 12/09 Møtedato: januar 2009 Saksansvarlig: Stine Christensen Holtet og Idar Sted: Bodø Leknes LS tar med innspillene videre i arbeidet med en politisk plattform for allmennlærerutdanningen.

26 13 Resolusjoner Sak: LS 13/09 Møtedato: januar 2009 Saksansvarlig: Idar Leknes Sted: Bodø Forslag nr: 1 Sak: 13/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Svein Marthinsen Førskolelærerens kvalifikasjoner. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet ønsker å fremme kvalifikasjonene til førskolelærerne. Førskolelærerens kvalifikasjoner går på å gi barna i barnehagen en god omsorg, trygg hverdag og mulighet til å utvikle hvert barns spesielle egenskaper og ulikheter. Det er viktig å være våkne for hvert barns behov og uttrykk. Dette gjøres med ulike observasjonsmetoder. Det handler om å se her og nå situasjonen der barna er. De voksne er gode rollemodeller for barna ved å vise respekt for sine medarbeidere og barna. Slike lærer barna å forholde seg til samfunnet. (Sosialisering). Førskolelærerstudentene er stolte av våre kvalifikasjoner og ønsker å videreformidle dette til resten av samfunnet. Det er viktig å tenke muligheter og ikke begrensninger. Sendes til videre arbeid i lokallagene. Res.koms

27 Forslag nr: 2 A Sak: 13/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Gunnar Oustad Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) ønsker bedre tilrettelegging for studentpolitisk arbeid. Utdanningsinstitusjonene vil tjene på å ha engasjerte studenter som er med på å profilere utdanningsinstitusjonen og ivareta studentdemokratiet. PS mener også at fagforeningsbevissthet og utdanningspolitikk er tema som det er viktig at studentene har kunnskap om. Dette skal ikke erstatte det faglige innholdet i studiene, men være et nyttig supplement for å kunne bidra til bedre faglig refleksjon hos studentene. De vil også komme ut med en styrket forståelse for utdanningssystemet som helhet gjennom engasjement i studentpolitikken. PS forventer at studentene skal ha mulighet til å delta aktivt i studentorganisasjoner, og at de ikke skal møte hindringer mot å engasjere seg. Vi håper derfor på å få til gode løsninger slik at studentene har mulighet til å delta i studentpolitikken, uten at det skal bli ekstra byrder på studentene med tanke på praksis og obligatorisk undervisning. Vi ser fram til et samarbeid i tiden framover for å finne løsninger som både tjener PS, utdanningsinstitusjonene og studentene som ønsker å engasjere seg. Sendes til høgskoler og universitet Res.koms Avises til fordel for 2 B

28 Forslag nr: 2 B Sak: 13/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Resolusjon komiteen Vil dere ha engasjerte studenter? Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) ønsker bedre tilrettelegging for studentpolitisk arbeid. Utdanningsinstitusjonene vil tjene på å ha engasjerte studenter som er med på å profilere utdanningsinstitusjonen og ivareta studentdemokratiet. PS mener også at fagforeningsbevissthet og utdanningspolitikk er tema som det er viktig at studentene har kunnskap om. Dette skal ikke erstatte det faglige innholdet i studiene, men være et nyttig supplement for å kunne bidra til bedre faglig refleksjon hos studentene. De vil også komme ut med en styrket forståelse for utdanningssystemet som helhet gjennom engasjement i studentpolitikken. PS forventer at studentene skal ha mulighet til å delta aktivt i studentorganisasjoner, og at de ikke skal møte hindringer mot å engasjere seg. Vi krever gode løsninger slik at studentene har mulighet til å delta i studentpolitikken. Det skal ikke være en byrde for studentene med tanke på praksis og obligatorisk undervisning. Vi ser fram til et samarbeid i tiden framover for å finne løsninger som både tjener PS, utdanningsinstitusjonene og studentene som ønsker å engasjere seg. Sendes til høgskoler og universitet Res.koms

29 Forslag nr: 3 Sak: 13/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller AU Gi oss en femårig allmennlærerutdanning NÅ! Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) venter i spenning på stortingsmeldingen om lærerollen og lærerutdanningene. PS har mange ganger tidligere belyst at allmennlærerutdanningen bør utvides fra dagens fireårige modell til en femårig utdanning med integrert profesjonsmaster. Signalene fra Kunnskapsdepartementet i forkant av stortingsmeldingen tyder på at regjeringen går inn for å bevare den fireårige modellen med en tanke om å utvikle denne til en femårig utdanning på sikt. Landsstyret til PS reagerer på at regjeringen inntar en så passiv innstilling i forhold til å ta steget mot en femårig allmennlærerutdanning. I en fremtidig allmennlærerutdanning er det viktig med en viss faglig bredde og mulighet for god faglig fordypning. Parallelt med dette er det viktig at profesjonsinnretningen i utdanningen videreutvikles. Et profesjonsrettet masterstudium for alle allmennlærerstudenter vil øke mulighetene for å styrke kontakten mellom lærerutdanningsinstitusjonene og praksisfeltet. Landsstyret i PS mener at i en fremtidig femårig profesjonsmaster må FoU-arbeid være sentralt, og praksisfeltet må brukes som en forskningsarena. På den måten vil studentene i større grad bli mer forberedt på sitt fremtidige yrke, og ta en større del i utformingen av utviklingen i skolen. For å lykkes med å utvikle en god allmennlærerutdanning må steget mot en femårig allmennlærerutdanning tas nå! Sendes til media, KD Res.koms, mot en stemme Vedtatt, en avholdende tar med seg de vedtatte resolusjonene tilbake til kontoret for utsendelse.

30 14 Valg av redaktør Sak: LS 14/09 Møtedato: november 2009 Saksansvarlig: Rebecca Haga Sted: Bodø Til valg: Beate Stavdahl Riise Valgkomiteens Beate Stavdahl Riise Ny redaktør valgt ved akklamasjon. Beate Stavdahl Riise er valgt som ny redaktør. Beate Stavdahl Riise tiltrer vervet umiddelbart og innehar vervet frem til 30.juni Eventuelt A Partnerskap B Høring ALU/Flu C Konstituering av kontrollkomiteen D Årsmøter

31 Permisjonssøknader Navn Beate Stavdal Riise Søker fravær fra dato kl 18:20 Søker fravær til dato ut kvelden. Er vara tilstede Nei Begrunnelse Redaksjonsarbeid Vedtak Innvilget Protokollsignatur Vi bekrefter herved at vi har gått grundig gjennom denne protokollen, og vi går god for at den, så langt vi kan se, gir et riktig bilde av hva som er vedtatt på landsstyremøtet i Bodø, januar Søren Kure Protokollunderskriver Protokollunderskriver Erik Nygaard Protokollfører

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008 Landsstyremøte Trondheim 19.-21. september 2008 Navn Representerer 1 Muna Ali Osman NTNU 2 Stine Hjerpbakk HIST 3 Knut Eri Bjelland HiB 4 Svein Marthinsen HiBo 5 Hilde Lotsberg HiVo 6 Lene Sletten HiHm

Detaljer

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008 Landsstyremøte Kristiansand 12. mars 2008 Navn Representerer 1 Philip Andreas Lyding UiA 2 Katrine Knutsen HiT 3 Stine Hjerpbakk HiST 4 Mariann Bratland HiNe 5 Svein Martinsen HiBo 6 Håkon Wahlquist HiB

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Landsstyremøte Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ingerid Hustvedt HSH 3 Vegard Snaunes UiA 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Victoria Flåten Refsenes

Detaljer

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012 Landsstyremøte Tønsberg 20-22. januar 2012 Navn Representerer 1 Kristine Evjen NTNU 2 Martin Jensen HVO 3 Maren Mikkelsen UiA 4 Pascale Robinson UiA 5 Ann-Mathilde Jostad HiHm 6 Runhild Heggem HiHm 7 Ingrid

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012 Landsstyremøte Stavanger 28-30. september 2012 Navn Representerer 1 Mari Nordsæther UiN 2 Eirik Øwre Nilsen UiN 3 Line Larsen Rømma HiST 4 Camilla Richardsen Solheim NTNU 5 Maren Berg Johansen HiVe 6 Michelle

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008 Landsstyremøte Stavanger 21.-23. november 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Magnhild Bye HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 8 Inga

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Navn Representerer 1 Inger Marie Andreassen NTNU 2 Haakon Wahlquist HiB 4 Philip Andreas Lyding UiA 5 Leon Romestrand HiVo 6 Stine Hjerpbakk HiST 7

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Kathrine Knutsen HiTø 4 Hilde Lotsberg HVO 5 Bjørnar Sollie UiA 6 Magnhild S. Bye HiB 7 Jan-Rune Rafteseth

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Deltakere Marie Furulund Martin Asheim AU Bjørn Roberg UiB Stine Drotningsvik HiB Camilla Rikardsen Solheim NTNU Helene Sommerseth Bakkland

Detaljer

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Verv 1 Jan Ola Ellingvåg Leder 2 Bjørnar B. Rønning Nestleder 3 Linda Thu 4 Martin Asheim 5 Marie Furulund 6 Signe Britt Ø. Kjosaas

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Deltakere Arnt Gunnar Johansen Bjørnar Rønning Bjørn Roberg HBV avd. Vestfold Stine Drotningsvik HiB AU Synnøve Bjørgum HiSF Marie Furulund HiB Påtroppende

Detaljer

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013 Landsstyremøte Stord 18-20. januar 2013 Navn Representerer 1 Ingrid B. Wikeland UiT 2 Marta Tysdal HiNT 3 Ida Sovie Slettahjell HiNT 4 Stine Drotningsvik HiB 5 Oda Catherine Campo Åsheim HiB 6 Signe Britt

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011 Landsstyremøte Trondheim 18. 20. november 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ane Kooyman UiS 3 Torstein Nielsen Hole UiB 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Ingerid Merethe H. Hustvedt

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Landsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Deltagerliste Arnt Gunnar Johansen Leder Bjørnar Bjørseth Rønning Nestleder Marie Furulund Martin Asheim Signe Britt Ø. Kjosaas NLA Høgskolen

Detaljer

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm Navn Representerer Landsstyremøte 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ida Sandholtbråten AU 4 Ingeborg Haanæs AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Kristine Fiskeseth UiA 8

Detaljer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer VK AU Landsstyret Navn Kristin Johansen Kjos Aksel Stridh Haakon Wahlquist Irene Kokkinos Philip Andreas Lyding Leon Romestrand Aasne Sørumshaugen Mariann Bratland Katrine Knutsen Hanne Vange Vigdis Borlaug

Detaljer

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010 Landsstyremøte Tromsø 1-3. oktober 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Ola Rønning

Detaljer

13 Hilde Lotsberg Vara-HVO 14 15 Anita Kvamme Nygård Vara-HiHm 16 Irene Nystrøm Vara-HiVe 17 Ola Rui Nygard Vara-HiO

13 Hilde Lotsberg Vara-HVO 14 15 Anita Kvamme Nygård Vara-HiHm 16 Irene Nystrøm Vara-HiVe 17 Ola Rui Nygard Vara-HiO Landsstyremøte Navn Representerer 1 Inga Hanne Hansen HiTo 2 Idar Leknes HiHm, Hamar 3 Gunnar Oustad HiFm 4 Bjørnar Bjørnseth Rønning HiB 5 6 Marianne Egren Halvorsen HiVe 7 Mahyar Harirchi HiO 8 Per-Otto

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Bakbenk Landsstyret AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Kontoret Leder Martin Asheim Kontoret Nestleder Bjørn Roberg

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise Price-Stephens

Detaljer

Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009

Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009 Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009 Nr. Representerer Navn Status 1 HiO Mahyar Harirchi Delegat 2 HiO (Kom fredag ca kl 10) Juan Diaz Delegat 7 HiHm Anita Kvamme Nygård Delegat 8 HiHm Ann Mathilde

Detaljer

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Skole Verv Jan Ola Ellingvåg Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Marie Furulund HiB Arbeidsutvalget Martin Ashem Høgskolen i Vestfold

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyret Diverse Deltakere AU Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Leder Martin Asheim Nestleder Stine Drotningsvik HiB Arbeidsutvalg

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise

Detaljer

Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010

Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010 Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010 Nr. Representerer Navn Status 1 UiT Line Charlotte Johansen Delegat 2 UiT Bård Henry Landsem Paulsen Delegat 3 UiT Erna Thorsrud Ravn Delegat 4 UiT Line Mannerud

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Deltakere AU Marie LS LS-vara Påtroppende VK Furulund Martin Asheim Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Kristine Lund Klippenvåg Tonje Ertsås

Detaljer

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012 Landsstyremøte Hamar 23-25. november 2012 Navn Representerer 1 Marja-Leena Eriksen HiOA 2 Tonje Ertsås HiNT 3 Åslaug Hansegård HiNT 4 Marit Nerås Krogsæter NTNU 5 Camilla Rikardsen Solheim NTNU 6 Guro

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

REFERAT FRA AU-15-1314

REFERAT FRA AU-15-1314 Til Arbeidsutvalget Kopi til Fra Lage Nøst, referent Dato 10.02.2014 REFERAT FRA AU-15-1314 Møtedato 28.01.2014 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Hallvard Surlien Talsperson Ingrid

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON VEDTEKTER for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014 Kapittel 1: FORMÅL 1.1. Natur og Ungdom, Luondu ja Nuorat, har som formål å arbeide for framsynt disponering av, vern om og en jevnere fordeling

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012

Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012 Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012 1 Deltakerliste Delegatnr. Etternavn Fornavn Skole Verv 1 Marie Furulund Høgskolen i Bergen Delegat 2 Hilde Thorbjørnsen Høgskolen i Bergen Delegat 3 Sander

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningen skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn og unges læring og utvikling.

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

NR: 1 Kapittel 1 Endre 1.3 a) Forslagsstiller: Bergen NU

NR: 1 Kapittel 1 Endre 1.3 a) Forslagsstiller: Bergen NU Sak 7: Vedtekter I endringsforslagene er endringene streket under. Strykninger er streket over. Det er tre ulike typer forslag: Endring av eksisterende punkt Sletting av eksisterende punkt Nytt punkt X

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om endringer

PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om endringer Til FO-Studentenes lokallag FO-Studentenes valgkomite Kopi: FOs avdelinger FOs politiske ledelse Vår ref.: sro Oslo 14. mars 2013 PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Vår ref: 011.0 Møtedato:10.04.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Dato: 10.04.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: KA-GU412 SAKSLISTE Innkalling og saksliste Referat til godkjenning

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no. Generalforsamlinga 2014 - Sak 9 Vedteksendringer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no. Generalforsamlinga 2014 - Sak 9 Vedteksendringer Sak 9 Forberedt av: Per Escild Hadland Vedtektsendringer Endringer i seksjon 1, 2 og 10 krever ¾ flertall for å bli vedtatt. Andre endringer krever ⅔ flertall for å bli vedtatt. For hvert vedtektsendringsforslag

Detaljer

VEDTEKTER - Sist endret 18.04.2015. Vedtekter

VEDTEKTER - Sist endret 18.04.2015. Vedtekter Vedtekter Vedtatt på Stiftelsesmøte 16. august 2007 Endret på Landsmøtet 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2014.Sist endret 18.04.2015 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob.

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob. PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 24.-26. FEBRUAR 2012 MØTERAMME Fredag 24. februar kl 17.00 - søndag 26. februar kl. 14.00 i FOs lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo. Hotell er bestilt på Thon Hotel Terminus.

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5 Sak 1-6 Konstituering N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 5 Innhold Program for NETFs... 7 Forretningsorden (sak 2)... 8 Dagsorden for NETFs (sak 5)...

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014 1 2 3 VEDTEKTER Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf... 0 2 Navn... 0 3 Organisasjon... 0 4 Medlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER Kapitel 1. Navn, formål og oppgaver 1-1. Navn Fylkeslagets navn er AUF i Buskerud. 1-2. Organisering Fylkeslaget er Arbeidernes Ungdomsfylkings

Detaljer

ANSAs statutter 2015-2016

ANSAs statutter 2015-2016 ANSAs statutter 2015-2016 Vedtatt på ANSAs 59. Generalforsamling 31. juli - 1. august 2015 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige,

Detaljer

1.3 Den spanske oversettelsen er: El Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Academicos Noruegos.

1.3 Den spanske oversettelsen er: El Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Academicos Noruegos. Vedtatt på Rådsmøte 3.-5. april 1981, med endringer vedtatt på Årsmøtet 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,

Detaljer

LANDSMØTEGUIDEN. Norsk studentorganisasjons landsmøte 2015

LANDSMØTEGUIDEN. Norsk studentorganisasjons landsmøte 2015 LANDSMØTEGUIDEN Norsk studentorganisasjons landsmøte 2015 INNHOLD Velkommen til landsmøtet... 2 1. Hvem deltar på landsmøtet... 2 2. Saksforberedelser til landsmøtet... 3 3. Hva skal behandles på møtet?...

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 26. oktober 2011 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen deltok på hele møtet.

Detaljer

SAK 2 Konstituering. Inneholder:

SAK 2 Konstituering. Inneholder: Landsmøte 2013 Trondheim, 30. august til 1. september SAK 2 Konstituering Inneholder: 1. Landsstyrets forslag til tidsplan 2. Landsstyrets forslag til forretningsorden 3. Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

PROGRAM LOKALLAGSKONFERANSE

PROGRAM LOKALLAGSKONFERANSE PROGRAM LOKALLAGSKONFERANSE Fredag 27. september 13.00 Lunsj 14.00 Velkommen ved Anel Sadzak Presentasjon av AU og valgkomite Informasjon v/studentkonsulent 14.15 Icebreakers 16.45 Cafébord 17.00 Slutt

Detaljer

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER Bakgrunn Vedtektene er organisasjonens «lover». De forklarer for eksempel hvordan vi velger arbeidsutvalget (AU), hvem som sitter i landsstyret (LS), hvem som kan være medlemmer

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje TIDSRAMME Fredag 1. mai kl. 10.00-17.00 Lunsj kl 1230 (Ikke bestemt sted), middag kl 1900 (YO Sushi, Østbanehallen) Lørdag

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30.

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30. Til: Kopi: Representantskapets medlemmer vararepresentanter (til orientering) Oslo, 9. januar 2015 Det innkalles med dette til Oslo Høyres årsmøte 2015: FREDAG 23. JANUAR KL. 17.00 20.30 LØRDAG 24. JANUAR

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Vår ref.: msk Oslo 23.mai 2012

Vår ref.: msk Oslo 23.mai 2012 Vår ref.: msk Oslo 23.mai 2012 PROTOKOLL, FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING 04.-06. MAI I SANDNES FO-Studentenes arbeidsutvalg (AU) og lokallagene ved Diakonhjemmet Høgskole i Rogaland og

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2012 Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob.

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob. PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 12.-15. OKTOBER 2012 MØTERAMME Fredag 12. oktober kl 17.00 - mandag 15. oktober kl. 14.00, Reykjavik. Arbeidsutvalget (AU) 2012 Leder Unni Dahle Diakonhjemmet høgskole

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Navn og formål 1 Elevorganisasjonen i Nordland er et fylkeslag i Elevorganisasjonen i Norge. Fylkeslaget skal aktivt arbeide i samsvar med Elevorganisasjonen

Detaljer