Landsstyremøte Trondheim november 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyremøte Trondheim november 2016"

Transkript

1 Landsstyremøte Trondheim november 2016

2 KOMITÉ/UTVALG LANDSSTYRET Frank Deltagerliste Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Ruben Amble Hirsti Leder Nestleder Aleksander Bræin AU Fullt Navn: Studiested Stian Kåsa Elin Cathrine Morgan Brastad Simen T. Oftedahl Jakob Jøsok Tor-Erik Tøllefsen Maja Emilie Steen Spetaas Marte Ytreland Hedda Eia Vestad Håkon Hannevig Hanna Nyrud Joakim Olsson Aron Landgraff Siril Moen Åsne Lund Tonje Selbekk Aud-Marit Sellereite Mona Spange Wikdahl Elisabeth Vorin Haaland Sebastian Ivar Munoz Guttulsrød Eskild Dragvik Kristine Odgaard Jacobsen Katharina Dimmen Kristoffersen Espen Walmsnæss Wenche Helen Berg Sindre Garcia Tine Elisabeth Gran Hovind Elise Håkull Klungtveit Anne May Viddal Sofie Kirkemo Nils-Jakob Herleiksplass Henriette Haakonsen Kine Bentzen DMMH HSN Drammen HSN Drammen HSN Vestfold HSN Vestfold Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bergen Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen Stord/Haugesund Høgskulen i Volda Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Hedmark Nord, Bodø Nord, Levanger NTNU NTNU UiT, Tromsø REDAKTØR Ragnhild Malm Jensen Redaktør BENK Oda Myklebust Marie Elise Sollied Universitetet i Agder Universitetet i Agder Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Internasjonalt utvalg Kontrollkomité Kontrollkomitè Kontrollkomité Valgkomité Valgkomité Prinsipprogramkomitéen Prinsipprgramkomitéen Organisasjonsutvalget Ordstyrer Ordstyrer Protokollføraren Helge Ødegård Hovland Protokollføraren

3 Gjest Daniel Hansen Masvik UiT Alta Gjest Preben Reinaas Rotlid Høgskolen i Østfold Fet skrift er landsstyrerepresentant. Saksliste Sak: LS 00/16 Møtedato: november Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Trondheim Sak Tittel Saksbehandler Merknad 00/16 Konstituering Valg av: ordstyrere Silje Marie Bentzen protokollførere protokollunderskrivere - Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste og dagsorden Godkjenning av forretningsorden Vedlegg 01/16 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Valgkomiteen I Rapport fra Internasjonalt utvalg Landsstyrerepresentantene Jørgen Jakobsson Bjørn Roberg Silje Marie Bentzen Silje Marie Bentzen Karl Reksten Tellefsen Karl Reksten Tellefsen Valgkomiteen Internasjonalt utvalg Leveres ut på møtet Leveres ut på møtet Leveres ut på møtet Leveres ut på møtet J Rapport fra redaksjonen Redaktør 33/16 Lektorutdanning trinn Silje Marie Bentzen Vedlegg 35/16 Prinsipprogram Prinsipprogramkomitéen 38/16 Resolusjoner Jørgen Jakobsson Vedlegg 39/16 Under Utdanning Frank Aleksander Bræin Vedlegg 40/16 Revidering: Høyere utdanning i fremtiden Bjørn Roberg Vedlegg 41/16 Landsmøtedebatt Jørgen Jakobsson 42/16 Fordelingsnøkkel lokallag Ruben Amble Hirsti 43/16 Delegatfordeling Ruben Amble Hirsti 44/16 Prinsipprogramprioriteringer Silje Marie Bentzen Vedlegg 45/16 Suppleringsvalg av valgkomitéen Bjørn Roberg Vedlegg

4 46/16 Eventuelt

5 01/16 Konstituering Valg av ordstyrere og protokollførere: Forslag til vedtak: Marie Elise Sollied og Oda Myklebust velges som ordstyrere. Helge Ødegård Hovland velges som protokollførar. Forslagsstiller: Valgt! Valg av protokollunderskrivere Forslag til vedtak: Åsne Lund og Aud Marit Sellereite velges som protokollunderskrivere. Forslagsstiller: Valgt Godkjenning av dagsorden Forslag til vedtak: Forslagsstiller: Godkjent Innkalling godkjent. Merknad: Innkallingen ble sendt for sent Saksliste godkjent med tre saker til eventuelt: Møteinnkallelse o Kontrollkomiteen Landstyremøte nummer 4 o Siril Moen

6 Nynorsk o Kristine Ø. Jacobsen Dagsorden godkjent. Forretningsorden godkjent. Forslag nr: 1 Sak: 01/16 Side: 2 Linje: 48,55,59 Tilleggsforslag Forslagsstiller Side 48: ( ) dagsorden, VALGREGLEMENT og Side 55: ( ) alminnelig flertall, BORTSETT FRA VED VEDTAK. Side 59: ( ) for replikk. TALETIDEN VED VEDTAKSSESJONER ER ETT MINUTT. Det gis Vedtatt Forslag nr: 1 Sak: 01/16 Side: 1 Linje: 31 Tilleggsforslag Forslagsstiller INNBUDTE GJESTER HAR TALE-, FORSLAGS- OG STEMMERETT. Vedtatt Forslag nr: 2 Sak: 01/16 Side: 1 Linje: 31 Tilleggsforslag Forslagsstiller Hedda Eia Vestad GJESTER FRA LOKALLAG UTEN AVHOLDT ÅRSMØTE INNVILGES TALERETT. Falt Forslag nr:

7 Sak: Valgreglemente t Side: 3 Tilleggsforslag Forslagsstiller Kontrollkomiteen Linje: ( ) ved personvalg. KONTROLLKOMITEEN BISTÅR VED OPPTELLINGEN. Vedtatt Valgreglement godkjent Godkjenning av komiteer Resolusjoner: Jakob Jøsok, Maja Emilie Steen Spetaas, Hedda Eia Vestad Lektor: Kristine Odgaard Jacobsen, Espen Walmnæss og Siril Moen Ekstra: Simen T. Oftedahl, Joakim Olsson, Hanna Nyrud Forslagsstiller: Valgt

8 02 Orienteringssaker Sak: LS 02/16 Møtedato: november 2016 Saksansvarlig: Sted: Trondheim 01/16 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Valgkomiteen I Rapport fra Internasjonalt utvalg J Rapport fra redaksjonen Landsstyrerepresentantene Jørgen Jakobsson Bjørn Roberg Silje Marie Bentzen Silje Marie Bentzen Karl Reksten Tellefsen Karl Reksten Tellefsen Valgkomiteen Internasjonalt utvalg Redaktør 33 Politisk plattform for Lektorutdanning trinn Sak: 33/16 Møtedato: november Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Trondheim Forslag til vedtak Landsstyret innstiller på Politisk plattform for lektorutdanning trinn til landsmøtet 2017 med de endringer som har kommet fram på møtet Forslagsstiller: Redaksjonelle endringer: Linje : ( ) trinn ( ) o Linje 105 mangler trinn Linje 114 legge inn bindestrek

9 Linje : ( ) semesteroppgave, tilsvarende bacheloroppgave, tredje studieår. Forslag nr: 1 Sak: 33/16 Side: 1 Linje: 7 Strykningsforslag Forslagsstiller Eskild Dragvik ( ) har faglig tyngde og bredde, og ( ) Faller til fordel for forslag nr. 2 Forslag nr: 2 Sak: 33/16 Side: 1 Linje: 7 Endringsforslag Forslagsstiller Aud-Marit Sellereite Utdanningen må sikre at fremtidens lærere har faglig tyngde og bredde FAGKOMPETANSE Vedtas Vedtatt mot 4 stemmer Forslag nr: 3 Sak: 33/16 Side: 1 Linje: Endringsforslag Forslagsstiller Hanna Nyrud Den tette koblingen mellom ( ), må være utdanningens kjennemerke KJENNETEGNE UTDANNINGEN. Avvises Vedtatt mot 7 stemmer Forslag nr: 4 Sak: 33/16 Side: 1 Linje: 18 Endringsforslag Forslagsstiller Eskild Dragvik

10 ( ) felles struktur som sikrer mobilitet ETTER ENDT 3. ÅR, mellom ( ) Avvises Vedtatt mot 1 stemme Forslag nr: 5 Sak: 33/16 Side: 1 Linje: 28 Endringsforslag Forslagsstiller Kristine Odgaard Jacobsen ( ) innenfor områder som gjør dem rustet til yrkesutøvelsen PROFESJONSUTØVELSEN. Vedtas Forslag nr: 6 Sak: 33/16 Side: 2 Linje: 31 Endringsforslag Forslagsstiller Maja Spetaas ( ) ulike elementene fordrer FORUTSETTER at de ( ) Vedtas Forslag nr: 7 Sak: 33/16 Side: 2 Linje: 47 Tilleggsforslag Forslagsstiller DE 20 STUDIEPOENGENE INSTITUSJONENE FORDELER SELV, BØR TILKNYTTES PROFESJONSFAGET. Vedtas Forslag nr: 8 Sak: 33/16 Side: 3 Linje: 84 Endringsforslag

11 Forslagsstiller Kristine Odgaard Jacobsen ( ) fordelt over minst fire av fem år DE FIRE FØRSTE ÅRENE AV UTDANNINGEN. Vedtas Forslag nr: 9 Sak: 33/16 Side: 3 Linje: 85 Tilleggsforslag Forslagsstiller ( ) STUDENTENE MÅ SIKRES UNDERVISNINGSPRAKSIS TIDLIG I STUDIET. Faller til fordel for forslag nr. 10 Forslag nr: 10 Sak: 33/16 Side: 3 Linje: 85 Tilleggsforslag Forslagsstiller Aud-Marit Sellereite ( ) år DER STUDENTENE SKAL HA UNDERVISNINGSPRAKSIS SENEST 2. STUDIEÅR Vedtas Vedtatt mot 7 stemmer Forslag nr: 11 Sak: 33/16 Side: 4 Linje: 88 Endringsforslag Forslagsstiller Hanna Nyrud Det bør SKAL være fokus på overgangen mellom trinn i opplæringen. Vedtas

12 Forslag nr: 12 Sak: 33/16 Side: 4 Linje: Tilleggsforslag Forslagsstiller Daniel Hansen Masvik ( ) utvikle regionale OG NASJONALE samarbeid Vedtas Forslag nr: 13 Sak: 33/16 Side: 5 Linje: 115 Endringsforslag Forslagsstiller Daniel Hansen Masvik ( ) profesjonsrelevant masteroppgave DER STUDENTEN SKAL VELGE MELLOM en faglig eller fagdidaktisk profil som skal ha ( ). Vedtas Forslag nr: 14 Sak: 33/16 Side: 5 Linje: Endringsforslag Forslagsstiller Daniel Hansen Masvik ( ) lektorutdanning trinn skal være en integrert, profesjonsrettet, OG forskningsbasert og krevende utdanning av høy kvalitet. Vedtas mot en Falt mot 8 stemmer Forslag nr: Sak: 33/16 Side: 3 Linje: 68 Strykningsforslag Forslagsstiller Joakim Olsson

13 ( ) disiplinfaget og pedagogikk, og at undervisere i fagdidaktikk skal ha erfaring fra praksisfeltet TRUKKET TRUKKET Forslag nr: Sak: 33/16 Side: 3 Linje: 68 Tilleggsforslag Forslagsstiller Joakim Olsson ( ) pedagogikk. UNDERVISERNE I FAGDIDAKTIKK SKAL HA ERFARING FRA PRAKSISFELTET OG MASTER I DIDAKTIKK TRUKKET TRUKKET Forslag nr: Sak: 33/16 Side: 5 Linje: Endringsforslag Forslagsstiller Daniel Hansen Masvik ( ) lektorutdanning trinn skal være integrert, profesjonsrettet OG forskningsbasert utdanning av høy kvalitet krevende( ). TRUKKET TRUKKET Forslag nr: Sak: 33/16 Side: 3 Linje: 85 Tilleggsforslag Forslagsstiller Aud-Marit Sellereite ( ) år DER STUDENTENE SKAL HA UNDERVISNINGSPRAKSIS FRA OG MED 2. STUDIEÅR. TRUKKET TRUKKET

14 35 Prinsipprogram Sak: 35/16 Møtedato: november Saksansvarlig: Prinsipprogramkomitéen Sted: Trondheim Forslag til vedtak Prinsipprogramkomitéen tar med seg innspillene videre inn i utarbeidelsen av forslaget til nytt prinsipprogram. Forslagsstiller Prinsipprogramkomitéen 38 Resolusjoner Sak: 38/16 Møtedato: November Saksansvarlig: Jørgen Jakobsson Sted: Trondheim Forslag til vedtak: tar med seg de vedtatte resolusjonene tilbake til kontoret for utsending. Kontoret får fullmakt til å vurdere mottaker(e) av de resolusjonene hvor dette allerede ikke er bestemt, eller til andre aktører som ikke er nevnt i de enkelte resolusjonene. Forslagsstiller: Forslag nr: 1 Sak: 38/16 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Hanna Nyrud

15 Rosa kompetanse i utdanningene Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet mener det er essensielt at lærere har kompetanse om LHBTIQ for å kunne arbeide i en mangfoldig skole. Lærerstudenter må derfor lære dette i utdanningen sin, i tillegg til hvordan de skal formidle denne kunnskapen i møte med elever. Dette er viktig for å skape gode holdninger blant elevene samt sikre en trygg og inkluderende hverdag for alle barn i møte med skole og barnehage. Vi foreslår at dette kan oppnås ved at utdanningsinstitusjonene inkluderer emnet i profesjonsfaget, som en del av pensum, og gjennom et samarbeid med organisasjoner som Rosa Kompetanse. Sendes til de kontoret vurderer den som relevant for. Sendes videre til Landsmøtet Forslag nr: 2 Sak: 38/16 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Hedda Eia Vestad Studenter i praksis må kunne gi førstehjelp! Lærerstudenter har obligatorisk praksis i løpet av studiet der man er i nær kontakt med barn og elever i barnehage og skole. Ulykker og akutte hendelser kan inntreffe i praksishverdagen, og det er derfor viktig å ha kunnskap om hvordan en best bør opptre når hendelser inntreffer. Er man alene og det er nødvendig å utføre hjerte- og lungeredning anbefales det å starte med dette før man tilkaller hjelp 1. Lærerstudentene i praksis skal ikke erstatte helsepersonell, men skal ha grunnleggende kompetanse for å kunne handle rett når noe akutt skjer. Pedagogstudentene syns det er urovekkende at institusjonene ikke prioriterer førstehjelpskurs til alle lærerstudenter gjennom 1

16 utdanningen. Som et ledd i utdanningen må institusjonene sikre at studentene får slik grunnleggende kompetanse gjennom obligatorisk førstehjelpskurs. Dette bør avholdes før studentene skal ut i praksisfeltet første gang, da man allerede fra dag én i praksis kan havne i situasjoner der førstehjelp kan redde liv. Pedagogstudentene krever at utdanningsinstitusjonene arrangerer obligatorisk førstehjelpskurs for alle lærerstudenter før første praksis. Sendes til institusjonene og til KD. Vedtas Forslag nr: 3 Sak: 38/16 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Kristine O. Jacobsen Gi oss nøkkelen til fagkombinasjonene! I lektorutdanningen skal lektorstudenten ha to disiplinfag, med unntak av lektorutdanning i praktisk-estetiske fag. Hver institusjon har sine tilbud om disiplinfag og står fritt til å velge hvilke fag det skal være. Noen institusjoner legger til rette for sine anbefalinger av fagkombinasjoner, mens på flere andre institusjoner er fagkombinasjonene låst. Lektorstudenter står dermed ikke alltid fritt til å velge fagkombinasjonene selv. Vi frykter at dette vil påvirke både rekrutteringen til og frafallet fra lektorprogrammet fordi studentene ikke får velge fagkombinasjonen fritt. Fagkombinasjoner som ikke bygger på et reflektert valg av studenten, men som er styrt fra institusjonen sin side, kan resultere i økt frafall. Hvem skal bestemme? Er det institusjonen, studenten eller etterspørselen fra arbeidslivet? Vi har forståelse for at institusjonene har et ansvar for å tilby utdanninger som reflekterer behovet i samfunnet ved å sikre det faglige mangfoldet. Vi mener at dette burde komme som rådgivende informasjon. Pedagogstudentene i

17 Utdanningsforbundet mener at studenten må stå fritt til å selv vurdere fagkombinasjonen på bakgrunn av rådgivende informasjon fra institusjonen, etterspørselen fra arbeidslivet og egne ønsker. Om studentene får ta egne vurderinger på bakgrunn av dette vil det skape en økt motivasjon innenfor de enkelte disiplinfagene. Dette vil også føre til en mer felles struktur mellom institusjonene og en følge av dette kan på sikt føre til økt studentmobilitet. Du er en bedre lærer i de fagene du velger selv. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet krever at: Institusjonenes anbefalinger om fagkombinasjoner skal være rådgivende og ikke fastlåste. Avvises Vedtatt mot 3 stemmer 39 Under Utdanning Sak: 39/16 Møtedato: november Saksansvarlig: Frank Aleksander Bræin Sted: Trondheim Forslag til vedtak: Landsstyret innstiller på at deler av vedtektene åpnes på Pedagogstudentenes landsmøte, slik at de kan endres for å avvikle Under Utdanning og vervet som redaktør. Forslagsstiller: Falt til fordel for forslag 1 Forslag nr: 1 Sak: 39/16 Side: Linje: Endringsforslag til forslag til vedtak Forslagsstiller LANDSSTYRET INSTILLER PÅ Å AVVIKLE UNDER UTDANNING.

18 DERSOM DETTE VEDTAS, INNSTILLER LANDSTYRET PÅ Å ÅPNE DELER AV VEDTEKTENE FOR Å FJERNE VERVET SOM REDAKTØR. Landstyret innstiller på at deler av ( ) vervet som redaktør. Vedtatt mot 1 stemme, 0 avholdende Dissens: Simen T. Oftedahl 40 Revidering: Høyere utdanning i fremtiden Sak: 40/16 Møtedato: november Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Trondheim Forslag til vedtak Landsstyret innstiller på å oppheve dokumentet «Høyere utdanning i fremtiden» inn mot Landsmøte Forslagsstiller

19 41 Landsmøtedebatt Sak: 41/16 Møtedato: november Saksansvarlig: Jørgen Jakobsson Sted: Trondheim Forslag til vedtak: Landsstyret innstiller på tema HVORDAN KAN PEDAGOGSTUDENTENE JOBBE FOR Å ØKE MANGFOLDET PÅ VÅRE LÆRERUTDANNINGER som landsmøtedebatt på Landsmøtet 2017 Forslagstiller: Forslag nr: 1 Sak: 41/16 Side: 1 Linje: 32 Endringsforslag til forslag til vedtak Forslagsstiller Kristine Odgaard Jacobsen ( ) Xxxx NYNORSK I SKOLE OG BARNEHAGE ( ) Falt Forslag nr: Sak: 41/16 Side: 1 Linje: 32 Endringsforslag til forslag til vedtak Forslagsstiller ( ) Xxxx SPRÅK-NYNORSK ( ) TRUKKET Forslag nr: 2 Sak: 41/16 Side: 1 Linje: 32 Endringsforslag til forslag til vedtak Forslagsstiller Hanna Nyrud ( ) Xxxx HVORDAN KAN PS JOBBE FOR Å OPPNÅ KJØNNSBALANSE PÅ ALLE VÅRE UTDANNINGER? ( )

20 Falt Forslag nr: 3 Sak: 41/16 Side: 1 Linje: 32 Endringsforslag til forslag til vedtak Forslagsstiller Joakim Olsson ( ) Xxxx HVORDAN KAN PEDAGOGSTUDENTENE JOBBE FOR Å ØKE MANGFOLDET PÅ VÅRE LÆRERUTDANNINGER? ( ) Vedtatt med 12 stemmer Forslag nr: 4 Sak: 41/16 Side: 1 Linje: 32 Endringsforslag til forslag til vedtak Forslagsstiller Stian Kåsa ( ) Xxxx PRAKSISUTVIKLING BLANT LÆRERUTDANNINGENE ( ) Falt Forslag nr: 5 Sak: 41/16 Side: 1 Linje: 32 Endringsforslag til forslag til vedtak Forslagsstiller Simen T. Oftedahl ( ) Xxxx OBLIGATORISK UNDERVISNING ( ) Falt

21 42 Fordelingsnøkkel lokallag Sak: 42/16 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Trondheim Forslag til vedtak: Landsstyret vedtar at gjeldende økonomifordeling videreføres. Forslagsstiller: 43 Delegatfordeling Sak: 43/16 Møtedato: November Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Trondheim Forslag til vedtak: Delegatene til Pedagogstudentenes landsmøte 2017 fordeles etter fordelingsnøkkel nr. 3. Tallet rundes ned og plassene som ikke er fordelt blir gitt til de lokallagene som mistet mest under avrundingen. Lokallagene kan maks bli tildelt én ekstra plass ved avrunding. Forslagsstiller: Vedtatt mot 1 stemme, 0 avholdende

22 44 Prinsipprogramprioriteringer Sak: 44/16 Møtedato: november Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Trondheim Forslag til vedtak: Landsstyret, prinsipprogramkomiteen og arbeidsutvalget tar med seg innspillene til utarbeidelse av forslag til nytt prinsipprogram. Forslagsstiller: 45 Suppleringsvalg Valgkomitéen Sak: 45/16 Møtedato: november Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Trondheim To kandidater til valg: Gjermund Haugstvedt 6 stemmer Espen Walmsnæss 11 stemmer Valgt Espen Walmsnæss

23 46 Eventuelt Sak: LS 3/16 Møtedato: november Saksansvarlig: - Sted: Trondheim Møteinnkallelse o Kontrollkomiteen Landstyremøte nummer 4 o Siril Moen Nynorsk o Kristine O. Jacobsen Innspill til organisasjonsutvalget o Kristine O. Jacobsen Permisjonssøknader Navn Mona Spange Wikdahl Søker fravær fra dato kl Søker fravær til dato kl Er vara til stede Ja Begrunnelse Forestilling Vedtak Innvilget Navn Silje Marie Bentzen Søker fravær fra dato :00 Søker fravær til dato :20 Er vara til stede Ja Begrunnelse Sykdom Vedtak Innvilget

24 Protokollsignatur Vi bekrefter herved at vi har gått grundig gjennom denne protokollen, og vi går god for at den, så langt vi kan se, gir et riktig bilde av hva som er vedtatt på landsstyremøtet i Trondheim, november Helge Ødegård Hovland Protokollfører Karl Reksten Tellefsen Konsulent Åsne Lund Aud Marit Sellereite Tine Gran Hovind Protokollunderskriver Protokollunderskriver Kontrollkomiteen

Landsstyremøte Stord januar 2017

Landsstyremøte Stord januar 2017 Landsstyremøte Stord 20.-22. januar 2017 KK VK LANDSSTYRET AU DELTAKERLISTE Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Frank Aleksander Bræin Jørgen Jakobsson Ruben Amble Hirsti Aud-Marit Sellereite Eskild Dragvik

Detaljer

Landsstyremøte Nord Universitet

Landsstyremøte Nord Universitet Landsstyremøte Nord Universitet 15.1.2016 17.1.2016 Deltakere AU Navn: Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Elise Håkull Klungtveit Ruben Amble Hirsti Kristine Lund Klippenvåg Studiested, eller verv Leiar

Detaljer

Landsstyremøte Oslo juni 2017

Landsstyremøte Oslo juni 2017 Landsstyremøte Oslo 9.-11. juni 2017 DELTAKERLISTE 1.1: Navn 1.4: Studiested Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Kristine Odgaard Jacobsen Aud-Marit Sellereite Frank Bræin Hedda Eia Vestad

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise Price-Stephens

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Deltakere Arnt Gunnar Johansen Bjørnar Rønning Bjørn Roberg HBV avd. Vestfold Stine Drotningsvik HiB AU Synnøve Bjørgum HiSF Marie Furulund HiB Påtroppende

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 23.9.2016 25.9.2016 KK Vara Landsstyret AU Deltakere Fullt navn: Studiested 101 Silje Marie Bentzen Leder 102 Bjørn Roberg Nestleder 103 Ruben Amble Hirsti Studentmedlem

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Landsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Deltagerliste Arnt Gunnar Johansen Leder Bjørnar Bjørseth Rønning Nestleder Marie Furulund Martin Asheim Signe Britt Ø. Kjosaas NLA Høgskolen

Detaljer

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 22.11.13 24.11.13 VK PPK Varalandsstyrerepresentanter Landsstyrerepresentanter Deltakere Fornavn Etternavn Skole Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Martin Asheim

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Deltakere AU Marie LS LS-vara Påtroppende VK Furulund Martin Asheim Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Kristine Lund Klippenvåg Tonje Ertsås

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012 Landsstyremøte Stavanger 28-30. september 2012 Navn Representerer 1 Mari Nordsæther UiN 2 Eirik Øwre Nilsen UiN 3 Line Larsen Rømma HiST 4 Camilla Richardsen Solheim NTNU 5 Maren Berg Johansen HiVe 6 Michelle

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Deltakere Marie Furulund Martin Asheim AU Bjørn Roberg UiB Stine Drotningsvik HiB Camilla Rikardsen Solheim NTNU Helene Sommerseth Bakkland

Detaljer

Landsstyremøte Stavanger september 2017

Landsstyremøte Stavanger september 2017 Landsstyremøte Stavanger 22.-24. september 2017 KK VK LANDSSTYRET AU DELTAKERLISTE Hedda Eia Vestad Ruben Amble Hirsti Frank Aleksander Bræin Kristine Odgaard Jacobsen Leder Nestleder Aud-Marit Sellereite

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo

Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo 3.6.2016 5.6.2016 Deltakere LS1 Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Ruben Amble Hirsti Frank Aleksander Bræin Jørgen Jakobsson Maja Emilie Steen Spetaas

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Landsstyremøte Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ingerid Hustvedt HSH 3 Vegard Snaunes UiA 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Victoria Flåten Refsenes

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Bakbenk Landsstyret AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Kontoret Leder Martin Asheim Kontoret Nestleder Bjørn Roberg

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyret Diverse Deltakere AU Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Leder Martin Asheim Nestleder Stine Drotningsvik HiB Arbeidsutvalg

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011 Landsstyremøte Oslo 13. -15. Mai 2011 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Hildur Bakkene AU 4 Daniel Windt AU 5 Linda Haukelid AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Martin

Detaljer

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Verv 1 Jan Ola Ellingvåg Leder 2 Bjørnar B. Rønning Nestleder 3 Linda Thu 4 Martin Asheim 5 Marie Furulund 6 Signe Britt Ø. Kjosaas

Detaljer

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012 Landsstyremøte Tønsberg 20-22. januar 2012 Navn Representerer 1 Kristine Evjen NTNU 2 Martin Jensen HVO 3 Maren Mikkelsen UiA 4 Pascale Robinson UiA 5 Ann-Mathilde Jostad HiHm 6 Runhild Heggem HiHm 7 Ingrid

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008 Landsstyremøte Trondheim 19.-21. september 2008 Navn Representerer 1 Muna Ali Osman NTNU 2 Stine Hjerpbakk HIST 3 Knut Eri Bjelland HiB 4 Svein Marthinsen HiBo 5 Hilde Lotsberg HiVo 6 Lene Sletten HiHm

Detaljer

Landsstyremøte. Volda september 2009

Landsstyremøte. Volda september 2009 Landsstyremøte Volda 18-20. september 2009 Navn Representerer 1 Gunnar Oustad HiFm 2 Per-Otto Jørgensen UiA 3 Bjørnar Sollie (vara) UiA 4 Linda Haukelid UiS 5 Anita Kvamme Nygård HiHm, Hamar 6 Irene Nystrøm

Detaljer

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008 Landsstyremøte Kristiansand 12. mars 2008 Navn Representerer 1 Philip Andreas Lyding UiA 2 Katrine Knutsen HiT 3 Stine Hjerpbakk HiST 4 Mariann Bratland HiNe 5 Svein Martinsen HiBo 6 Håkon Wahlquist HiB

Detaljer

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006 Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole 27.-29. januar 2006 Deltakerliste Navn Representerer 1 Anne-Berit Stavenes HiØ 2 Erik Nygaard UiO 3 Julie Nilsen HiA 4 Daniel Olsen HiB 5 Heidi Amundsen HVO

Detaljer

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Landsmøtepermen 7. april - 10. april 2016 Sundvolden Denne permen tilhører: Årets emneknagg: Følg Pedagogstudentene! #PSLM16 @pedagogstud_ @pedagogstud_ www.facebook.com/pedagogstudentene

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011 Landsstyremøte Trondheim 18. 20. november 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ane Kooyman UiS 3 Torstein Nielsen Hole UiB 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Ingerid Merethe H. Hustvedt

Detaljer

Landsstyremøte. Volda november 2010

Landsstyremøte. Volda november 2010 Landsstyremøte Volda 12-14. november 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Erna Thorsrud Ravn UiT 7 Kine

Detaljer

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Vi hadde vårt første møte på landsstyremøte 1, i Oslo, juni 2016. Vi brukte helgen til å sette oss inn i organisasjonens politiske og organisatoriske dokumenter,

Detaljer

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Skole Verv Jan Ola Ellingvåg Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Marie Furulund HiB Arbeidsutvalget Martin Ashem Høgskolen i Vestfold

Detaljer

Innholdsfortegnelse LM 01/17 Konstituering... 4 Forslag til vedtak... 4 LM 01/17A Godkjenning av fullmakter Forslag til vedtak...

Innholdsfortegnelse LM 01/17 Konstituering... 4 Forslag til vedtak... 4 LM 01/17A Godkjenning av fullmakter Forslag til vedtak... Innholdsfortegnelse LM 01/17 Konstituering... 4 Forslag til vedtak... 4 LM 01/17A Godkjenning av fullmakter... 5 Forslag til vedtak... 5 LM 01/17B Valg av ordstyrere og protokollfører... 6 Forslag til

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

06 Politisk plattform for lektorutdanning

06 Politisk plattform for lektorutdanning 06 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. Sak: LM 06/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 Landsstyret vedtok i 2011 et politisk dokument om lærerutdanning

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Deltakerliste: Navn Anne Berit Stavenes Erik Nygaard Julie Nilsen Daniel Olsen Heidi Amundsen Stine Holtet Cecilie Grav Bård Olav Johannessen Charlotte

Detaljer

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009 Landsstyremøte Bodø 23.-25. januar 2009 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Aase Marie Storeng HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 Inga

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013 Landsstyremøte Stord 18-20. januar 2013 Navn Representerer 1 Ingrid B. Wikeland UiT 2 Marta Tysdal HiNT 3 Ida Sovie Slettahjell HiNT 4 Stine Drotningsvik HiB 5 Oda Catherine Campo Åsheim HiB 6 Signe Britt

Detaljer

Landsmøte Sundvollen april

Landsmøte Sundvollen april Landsmøte Sundvollen 7.- 10. april 2016 1 DELEGATER LANDSSTYRET AU Deltagerliste Rolle Navn Merknad Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Elise Håkull Klungtveit Arbeidsutvalgsmedlem Kristine

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012 Landsstyremøte Hamar 23-25. november 2012 Navn Representerer 1 Marja-Leena Eriksen HiOA 2 Tonje Ertsås HiNT 3 Åslaug Hansegård HiNT 4 Marit Nerås Krogsæter NTNU 5 Camilla Rikardsen Solheim NTNU 6 Guro

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN Landsstyremøte Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Bjørnar Sollie UiA 3 Aase Marie Storeng HiB 4 Linda Haukelid UiS 5 Stine Hjerpbakk HiST 6 Inga Hanne Hansen HiTo 7 Søren Kure HiVe 8 Gunnar Oustad

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar 24.01.2014 26.01.2014 Bakbenk LS-Vara LS AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Arnt Gunnar Bjørnar Johansen Rønning Furulund Marie HiB Guro Trøseid Gjerstadberget

Detaljer

04 Arbeidsprogram 2016/2017

04 Arbeidsprogram 2016/2017 1 04 Arbeidsprogram 2016/2017 Sak: LM 04/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Elise Håkull Klungtveit Sted: Sundvolden 1 2 3 Arbeidsprogrammet er Pedagogstudentenes styringsdokument, som legger grunnlaget

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Navn Representerer 1 Inger Marie Andreassen NTNU 2 Haakon Wahlquist HiB 4 Philip Andreas Lyding UiA 5 Leon Romestrand HiVo 6 Stine Hjerpbakk HiST 7

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Kathrine Knutsen HiTø 4 Hilde Lotsberg HVO 5 Bjørnar Sollie UiA 6 Magnhild S. Bye HiB 7 Jan-Rune Rafteseth

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: 24.-26. januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

Årsmelding fra landsstyret

Årsmelding fra landsstyret Årsmelding fra landsstyret 2016-2017 3 Årsmeldingen tar for seg de overordnede sakene Pedagogstudentene har jobbet med i perioden. Punktene fra arbeidsprogrammet står i rød kursiv og innledningsvis i hvert

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo november 2009

Landsstyremøte. Oslo november 2009 Landsstyremøte Oslo 20-22. november 2009 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Muna Ali Osman AU 4 Ruben Sangvik Olsen AU 5 Søren Kure AU 6 Gunnar Oustad HiFm 7 Per-Otto

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen januar 2010

Landsstyremøte. Bergen januar 2010 Landsstyremøte Bergen 28-30.januar 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Martin

Detaljer

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre.

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre. 17 Langtidsplan for oppfølging av organisasjonsutvalgets rapport Sak: LS 17/17 Møtedato: 9.-11. juni Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Lærernes Hus, Oslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010 Landsstyremøte Tromsø 1-3. oktober 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Ola Rønning

Detaljer

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm Navn Representerer Landsstyremøte 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ida Sandholtbråten AU 4 Ingeborg Haanæs AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Kristine Fiskeseth UiA 8

Detaljer

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningen skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn og unges læring og utvikling.

Detaljer

07 Økonomifordeling 2017

07 Økonomifordeling 2017 07 Økonomifordeling 2017 Sak: LM 07/16 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 2 16 17 20 21 Regnskapsposter Budsjett 2016 Budsjett 2017 Endring 1 Landsstyremøter AU-møte

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer VK AU Landsstyret Navn Kristin Johansen Kjos Aksel Stridh Haakon Wahlquist Irene Kokkinos Philip Andreas Lyding Leon Romestrand Aasne Sørumshaugen Mariann Bratland Katrine Knutsen Hanne Vange Vigdis Borlaug

Detaljer

Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1

Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1 Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1 Delegater Landsstyret Deltagerliste Delegatnr. Fornavn Etternavn Skole Verv 100 Arnt Gunnar Johansen Leder 101 Bjørnar B. Rønning Nestleder 102 Martin Bildøy Asheim

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtatt på landsmøtet I Oslo 25-27 mars 2015 1 FORMÅL Ungdom Mot Narkotika UMN er en ungdomsorganisasjon som spesielt arbeider for ungdom og mot narkotika. Organisasjonens

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1

Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1 Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1 Delegater Landsstyret Deltagerliste Delegatnummer: Navn: Studiested 100 Marie Furulund Kontoret 101 Martin Asheim Kontoret 102 Stine Drotningsvik HiB 103 Bjørn

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

Høringssvar - Nye nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Høringssvar - Nye nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 er en interesseorganisasjon for lærer- og pedagogstudenter, med rundt 20 000 medlemmer. Vi setter fokus på kvaliteten i våre utdanninger og tar ansvar for fremtidens utdanningssystem. Universitets- og

Detaljer

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sak 6: Vedtekter Vedtekts komitéen foreslår følgende endring av vedtektene: Forslag 1: 8 Partiskatt 8.1 Alle Akershus SVs folkevalgte betaler en partiskatt på 10 % av godtgjørelsen (lønn eller honorar)

Detaljer

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 1 ANJA LANDSVERK Vedtektskomiteen Studiested: VID - VID vitenskapelige høgskole Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid E-post: Landsverka@gmail.com Telefon:

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) Gjermund Hansen Eggen(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) FO Ole

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008 Landsstyremøte Stavanger 21.-23. november 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Magnhild Bye HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 8 Inga

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17 Dato: 26.01.17- Møtetid: 09.15- - Møtested: Store møterom gamle fysikk Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Til stede: Forfall: Marte

Detaljer

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 09 Resolusjoner Sak: LM 09/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 En resolusjon er utspill til media, politikere og andre aktuelle fora og aktører som

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer

Politisk dokument om struktur i høyere utdanning

Politisk dokument om struktur i høyere utdanning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Politisk dokument om struktur i høyere utdanning Høyere utdanning Det skal være høy kvalitet

Detaljer

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Silje Schei Tveitdal, Ingrid Fiskaa, Anna Tresse, Gülay Kutal, Bjørn Kjensli og Bård Vegar Solhjell (fra 16:50). Forfall Rolf

Detaljer

Sak 25/12 Godkjenning av innkalling og protokoller

Sak 25/12 Godkjenning av innkalling og protokoller Protokoll fra sentralstyremøte 5. mars 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Jan Olav Andersen, Olav Magnus Linge, Rolf Jørn Karlsen, Silje Schei Tveitdal og Ingrid Fiskaa, Signe Ann Jørgensen, Kristin Halvorsen,

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) Landsmøte for (LFB) Referatet er ført etter saksrekkefølge, ikke behandlingsrekkefølge. 01-17 Godkjenning av innkalling Landsmøtet godkjenner innkallingen. 02-17 Godkjenning av delegater Landsmøtet godkjenner

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011

Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011 Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011 1 Deltakerliste Nr. Representerer Navn Status 1 HiB Marie Furulund Delegat 2 HiB Helene Øygarden Delegat 3 HiB Torstein Nielsen Hole Delegat 4 HiHm Per

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012

Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012 Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012 1 Deltakerliste Delegatnr. Etternavn Fornavn Skole Verv 1 Marie Furulund Høgskolen i Bergen Delegat 2 Hilde Thorbjørnsen Høgskolen i Bergen Delegat 3 Sander

Detaljer

SAK 2 Konstituering. Inneholder:

SAK 2 Konstituering. Inneholder: Landsmøte 2013 Trondheim, 30. august til 1. september SAK 2 Konstituering Inneholder: 1. Landsstyrets forslag til tidsplan 2. Landsstyrets forslag til forretningsorden 3. Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer