Landsstyremøte Nord Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyremøte Nord Universitet"

Transkript

1 Landsstyremøte Nord Universitet

2 Deltakere AU Navn: Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Elise Håkull Klungtveit Ruben Amble Hirsti Kristine Lund Klippenvåg Studiested, eller verv Leiar Nestleiar Arbeidsutvalg LS Kristine Odgaard Jacobsen Universitetet i Oslo Jørgen Jakobsson Uis Hedda Eia Vestad HiOA Hanna Louise Price-Stephens Dronning Mauds Minne Høgskole Martha Nyrud Troe Høgskolen i Hedmark Tine Elisabeth Gran Hovind HSN Drammen Ragnhild Malm Jensen HSN Notodden Anne May Viddal NTNU Rotvoll Mona Spange Wikdahl NTNU Joachim Fagervold HSN Vestfold Marlene Sandal Høgskulen i Volda Ansatte IU VK Under Utd OrgUtv Benken Silje urheim Gjermund Haugstvedt Kristina Finne Ingrid Helene Kvalvaag See Thorbjørn Birkeland Karl Reksten Tellefsen Jonas Ohlgren Østvik Stine Drotningsvik Line Silde Bungum Øystein Grøndahl Tone Sandalsnes Tellevik Heidi Cecilie Valo Sofie Kirkemo Camilla Rikardsen Solheim Bjørnar Tegnander-Rønning Kine Bentzen Steinar Pedersen Marie Elise Sollied Philip Andreas Lyding Helge Ødegård Hovland Amalie Lunde Bakke Nord Universitet Universitetet I Tromsø Norges Artiske Universitet Høyskolen i Bergen Universitetet i Agder, Kristiansand Høgskolen Stord/Haugesund Konsulent Rådgiver Internasjonal utvalg Internasjonalt utvalg Valgkomité Valgkomité Valgkomité Redaktør Organisasjonsutvalget Organisasjonsutvalget Organisasjonsutvalget Organisasjonsutvalget Ordstyrer Ordstyrer Prokokollstyrer Protokollfører

3 Saksliste Sak Tittel Saksbehandler Merknad 00/16 Konstituering Valg av: ordstyrere Silje Marie Bentzen protokollførere protokollunderskrivere - Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste og dagsorden Godkjenning av forretningsorden Vedlegg 01/16 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon Landsstyrerepresentantene B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Valgkomiteen I Rapport fra Internasjonalt utvalg J Rapport fra redaksjonen Elise Håkull Klungtveit Bjørn Roberg Silje Marie Bentzen Silje Marie Bentzen Karl Reksten Tellefsen Karl Reksten Tellefsen Valgkomiteen Internasjonalt utvalg Redaktør 02/16 Valgreglement Bjørn Roberg Vedlegg 03/16 Landsmøtedebatt Kristine Lund Klippenvåg 04/16 Politisk plattform FLU/BLU Silje Marie Bentzen Vedlegg 05/16 Budsjett 2016 Silje Marie Bentzen 06/16 Årsmelding Kristine Lund Klippenvåg Vedlegg 07/16 Arbeidsprogram 2016/2017 Elise Håkull Klungtveit Vedlegg 08/16 Statsbudsjettprioritering Silje Marie Bentzen Vedlegg 09/16 Forretningsorden LM Ruben Amble Hirsti Vedlegg 10/16 Dagsorden LM Bjørn Roberg Vedlegg 11/16 Landsstyrets rolle på landsmøtet Ruben Amble Hirsti 12/16 Eventuelt Leveres ut på møtet Leveres ut på møtet Leveres ut på møtet Leveres ut på møtet Leveres ut på møtet

4 00/14 Konstituering Forslag til vedtak: Philip A. Lyding og Marie Elise Sollied oppnevnes til ordstyrere. Forslagsstiller: Valgt Forslag til vedtak: Helge Ødegård Hovland og Amalie Lunde Bakke oppnevnes til protokollførere. Forslagsstiller: Valgt! Forslag til vedtak: Mona Spange Wikedahl og Anne May Viddal oppnevnes til protokollunderskrivere. Forslagsstiller: Valgt Innkalling godkjent. Saksliste godkjent. Følgende tilleggssaker ble vedtatt inn: Resolusjoner Saker til Landsmøte 2016 Dagsorden godkjent. Dagsorden ble godkjent med de endringer som kom frem på møtet.

5 Forretningsorden godkjent. Oppnevning til redaksjonskomiteer Valgreglement Tine Elisabeth Gran Hovind Kristine Odgaard Jacobsen Marlene Sandal Resolusjon Hedda Eia Vestad Joachim Fagervold Martha Nyrud Troe BLU Ekstrakomite 1 Ingrid Helene Kvalvaag See Gjermund Haugstvedt Silje Urheim Hanna Louise Price- Stephens Kristina Finne Arbeidsprogram Jørgen Jakobsson Ekstrakomite 2 Anne May Viddal Mona Spange Wikdahl Ragnhild Malm Jensen Thorbjørn Birkeland

6 01 Orienteringssaker Sak: LS 01/16 Møtedato: januar Saksansvarlig: Sted: Bodø 01/16 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Valgkomiteen I Rapport fra Internasjonalt utvalg J Rapport fra redaksjonen Landsstyrerepresentantene Elise Håkull Klungtveit Bjørn Roberg Silje Marie Bentzen Silje Marie Bentzen Karl Reksten Tellefsen Karl Reksten Tellefsen Valgkomiteen Internasjonalt utvalg Redaktør LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT

7 02 Valgreglement Sak: LS 02/16 Møtedato: januar Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Bodø Forslag til vedtak: Landsstyret vedtar forslaget til valgreglement med de endringer som er vedtatt på møtet, og legger det frem på Landsmøte Forslagsstiller: ENSTEMMIG VEDTATT De to vedtatte punktene inngår i forslag til vedtekter til Landsmøte 2016 Redaksjonelle endringer tillates ved bruk av ordet valgkomité isteden for komité Forslag nr: 1 Sak: 02/16 Side: 1 Linje: 16 Forslagsstiller AU Valgkomitéen skal bruke listen KRITERIENE UNDER som ( ) ENSTEMMIG VEDTATT Forslag nr: 2 Sak: 02/16 Side: 1 Linje: 29 Strykningsforslag Forslagsstiller Ingrid See Kjønn (mindre tyngde særlig for leder og nestleder) Avvises (2 mot 1) FALT MOT 5, 1 AVHOLDENDE Forslag nr: 3 Sak: 02/16 Side: 2 Linje: 34-36

8 Forslagsstiller Tine, Thorbjørn, Hedda Det er mulig for alle ( ) enn andre kandidater. VED BLOKKVALG KREVES I TILLEGG FLERE STEMMER ENN ANDRE KANDIDATER. Forslag nr: 4 ENSTEMMIG VEDTATT Sak: 02/16 Side: 2 Linje: 46 Forslagsstiller Mona Spange Wikedahl ved annen ( ) stemme blankt. OM ABSOLUTT FLERTALL IKKE OPPNÅS MELLOM TO KANDIDATER FOR ANNEN GANG, BLIR BLANKE STEMMER STRØKET FRA TELLENDE STEMMER Avvises VEDTATT MOT 5, 3 AVHOLDENDE Forslag nr: 5 Sak: 02/16 Side: 2 Linje: 47 Forslagsstiller Mona Spange Wikedahl ( ) valget ved at VALGkomitéens ( ) Behandles redaksjonelt Forslag nr: 6 Sak: 02/16 Side: 3 Linje: 64 Forslagsstiller Mona Spange Wikedahl ( ) én ordstyrer, EN FRA KONTROLLKOMITÉEN og én ( ) Avvises VEDTATT MOT 2, 1 AVHOLDENDE

9 Forslag nr: 7 Sak: 02/16 Side: Helhetlig Linje: Helhetlig Forslagsstiller AU Landsmøte 2016 SOM ET EGET DOKUMENT, LIKESTILT SOM FORRETNINGSORDEN, SOM BEHANDLES PÅ SAMME MÅTE SOM FORRETNINGSORDEN PÅ DE MØTENE DER VALG SKAL SKJE. PUNKTENE KANDIDATFRIST FOR LEDER OG NESTLEDER FOR Å VÆRE MED PÅ VALGKOMITÉENS INNSTILLING TIL LEDER OG NESTLEDER, MÅ MAN MELDE SITT KANDIDATUR SENEST FIRE UKER FØR LANDSMØTETS START. DENNE FRISTEN KAN AVVIKE DERSOM MAN MANGLER KANDIDATER. INNSTILLINGEN TIL LEDER OG NESTLEDER SKAL OFFENTLIGGJØRES MINST TO UKER FØR LANDSMØTET. OG LANDSMØTET KAN GI LANDSSTYRET FULLMAKT TIL Å GJENNOMFØRE ET VALG PÅ VEGNE AV LANDSMØTET. SKRIVES INN I VEDTEKTENE MELLOM HENHOLDSVIS LINJE 126 OG 127, OG 146 OG 147. ENSTEMMIG VEDTATT Dissens til forslag 2: Jørgen Jakobsson, Ingrid Helene See Dissens til forslag 4: Mona Spange Wikedahl, Hedda Eia Vestad

10 03 Landsmøtedebatt Sak: 03/16 Møtedato: januar Saksansvarlig: Kristine Lund Klippenvåg Sted: Bodø Forslag til vedtak: og landsstyret tar med seg innspillene inn mot gjennomføringen av landsmøtedebatten Forslagsstiller: ENSTEMMIG VEDTATT

11 04 Politisk plattform for barnehagelærerutdanningen Sak: 04/16 Møtedato: januar Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Bodø Forslag til vedtak Landsstyret innstiller på Politisk plattform for barnehagelærerutdanningen med de endringer som har kommet fram på møtet, og innstiller på dette til landsmøtet Forslagsstiller: ENSTEMMIG VEDTATT Redaksjonell endring på linje 137 fra de til DET. Forslag nr: 1 Sak: 04/16 Side: 1 Linje: Strykningsforslag Forslagsstiller Hanna Louise Price-Stephens ( ) i arbeidet med barn. under opplæringspliktig alder Forslag nr: 2 Sak: 04/16 Side: 1 Linje: 18 Strykningsforslag Forslagsstiller Joachim Fagervold,uavhengig av geografi.

12 Forslag nr: 3 Sak: 04/16 Side: 1 Linje: 26 Forslagsstiller Ragnhild Malm Jensen Barnehagelærerutdanning på HELTID, deltid og arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning skal ha LIKEVERDIG høy kvalitet. på lik linje med barnehagelærerutdanning på heltid. Faller til fordel for forslag 4 Forslag nr: 4 Sak: 04/16 Side: 1 Linje: Forslagsstiller AU Stryke hele teksten på linje BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN PÅ HELTID, DELTID OG ARBEIDSPLASSBASERT SKAL VÆRE LIKEVERDIGE UTDANNINGER AV HØY KVALITET. Forslag nr: 5 Sak: 04/16 Side: 1 Linje: Forslagsstiller Hanna Louise Price-Stephens Barnehagelærerutdanning på HELTID, deltid og arbeidsbasert barnehagelærerutdanning skal ha høy kvalitet. på lik linje med barnehagelærerutdanning på heltid. TRUKKET TRUKKET Forslag nr: 6 Sak: 04/16 Side: 1 Linje: Forslagsstiller Tine Gran Hovind

13 Utdanningen skal gi studentene særskilt kunnskap om barnehagen som organisasjon,. med DET SKAL VÆRE spesielt fokus på ( ). Forslag nr: 7 Sak: 04/16 Side: 1 Linje: Forslagsstiller Kristina Finne Utdanningen skal gi studentene særskilt kunnskap om barnehagen som organisasjon, med. BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN SKAL HA spesielt fokus på ledelse av barn, personale og den pedagogiske virksomheten,. VIDERE SKAL BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN HA FOKUS PÅ samarbeid mellom barnehage og hjem, og samarbeid med andre instanser. Faller til fordel for forslag 6 Forslag nr: 8 Sak: 04/16 Side: 2 Linje: 53 Forslagsstiller Silje Urheim ( ) i utdanningen. DERFOR SKAL DET VÆRE MINIMUM FEM DAGER PRAKSIS I SKOLEN DER DET PEDAGOGISKE FOKUSET LIGGER PÅ SKOLESTART. Avvises 2/1 Vedtatt mot 4, 3 avholdende Forslag nr: 9 Sak: 04/16 Side: 3 Linje: 95 Forslagsstiller Hanna Louise Price-Stephens ( ) 5 dager praksis i skolen PÅ FØRSTE TRINN I BARNESKOLEN.

14 Forslag nr: 10 Sak: 04/16 Side: 3 Linje: 102 Forslagsstiller Ingrid See KOSTNADER KNYTTET TIL PRAKSIS MÅ TAS MED I BEREGNINGEN AV FINANSIERINGEN AV BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN. Forslag nr: 11 Sak: 04/16 Side: 3 Linje: Forslagsstiller Silje Urheim minimum 15 studiepoeng i veiledning OG HA MINIMUM 3 ÅRS ARBEIDSERFARING ETTER ENDT UTDANNING. Faller til fordel for forslag 11A Forslag nr: 11 A Sak: 04/16 Side: 3 Linje: Forslagsstiller Redaksjonskomite ( ) MINST TRE ÅRS ARBEIDSERFARING ETTER ENDT UTDANNING OG minimum 15 studiepoeng i veiledning. Forslag nr: 12 Sak: 04/16 Side: 3 Linje: 95 Forslagsstiller Silje Urheim

15 5 dager praksis i SMÅskolen. Faller til fordel for nr. 9 Forslag nr: 13 Sak: 04/16 Side: 3 Linje: Forslagsstiller Tine Hovind PRAKSIS SKAL FUNGERE SOM EN LÆRINGS- OG FORSKNINGSARENA FOR STUDENTENE. Praksis skal OGSÅ sørge for ( ) i praksisfeltet, og skal være forankret ( )

16 05 Budsjettforslag 2016 Sak: LS 05/16 Møtedato: januar Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Bodø Forslag til vedtak Landsstyret vedtar AU sitt forslag med eventuelle endringer til økonomifordeling for sentral møtevirksomhet 2016, som en rettledning for arbeidet inneværende år. Landsmøtet skal orienteres om denne fordelingen. Forslagsstiller ENSTEMMIG VEDTATT

17 06 Årsmelding fra landsstyret Sak: 06/16 Møtedato: januar Saksansvarlig: Kristine Lund Klippenvåg Sted: Bodø Forslag til vedtak: ferdigstiller årsmelding fra landsstyret ut fra de innspill som er kommet frem under debatten, og sender den ut på høring til landsstyret. XXXXX og XXXXX legger frem årsmelding fra landsstyret for landsmøtet, etter de retningslinjer som landsstyret legger. ENSTEMMIG VEDTATT Forslag nr: 1 Sak: 06/16 Side: 2 Linje: 39 Forslagsstiller XXXXX GJERMUND og XXXXX RAGNHILD legger frem årsmelding ( ) ENSTEMMIG VEDTATT

18 07 Arbeidsprogram 2016/2017 Sak: 07/16 Møtedato: januar Saksansvarlig: Elise Håkull Klungtveit Sted: Bodø Forslag til vedtak: Landsstyret innstiller på det foreslåtte arbeidsprogrammet med de vedtatte endringer til landsmøtet 2016 Forslagsstiller: ENSTEMMIG VEDTATT Forslag nr: 1 Sak: 07/16 Side: 1 Linje: 13 Forslagsstiller Martha N. Troe Arbeidsprogrammet framhever ER de områdene( ) Avvises Vedtatt mot 1 stemme, 2 avholdende Forslag nr: 2 Sak: 07/16 Side: 2 Linje: 64 Forslagsstiller Hanna Louise Price-Stephens PEDAGOGSTUDENTENE SKAL SAMARBEIDE MED ANDRE ORGANISASJONER, BÅDE NASJONALT OG INTERNASJONALT. Falt, 1 avholdende Forslag nr: 3

19 Sak: 07/16 Side: 2 Linje: 70 Forslagsstiller Tine Hovind Pedagogstudentene skal se på muligheten ARBEIDE for å øke digitaliseringen av organisasjonens virksomhet. Forslag nr: 4 Sak: 07/16 Side: 2 Linje: 70 Forslagsstiller Mona S. Wikdahl pedagogstudentene skal se på muligheten for å FORBEDRE OG øke digitaliseringen ( ) Faller til fordel for nr. 3. Forslag nr: 5 Sak: 07/16 Side: 2 Linje: 72 Forslagsstiller Jørgen Jakobsson Nytt punkt. PEDAGOGSTUDENTENE SKAL ARBEIDE MED EFFEKTIVISERING AV TIDSTYVER. DA SPESIELT MED FOKUS PÅ DIGITALE LØSNINGER. Avvises 2/1 stemme Forslag nr: 6 Sak: 07/16 Side: 2 Linje: 72 Forslagsstiller Anne May Viddal PEDAGOGSTUDENTENE SKAL JOBBE FOR Å OPPRETTHOLDE OG UTVIKLE UNDER UTDANNING, OG DELEGERE ANSVAR FOR ULIKE TEMAER TIL LOKALLAGENE.

20 Forslag nr: 7 Sak: 07/16 Side: 2 Linje: 72 Forslagsstiller PEDAGOGSTUDENTENE SKAL I DEN KOMMENDE PERIODEN BIDRA AKTIVT INN I ARBEIDET TIL ORGANISASJONSUTVALGET. Forslag nr: 8 Sak: 07/16 Side: 2 Linje: 74 Forslagsstiller Kristina Finne LOKALLAGENE SKAL JOBBE MED Å VÆRE SYNLIGE PÅ SIN UTDANNINGSINSTITUSJON. Vedtatt, 1 avholdende Forslag nr: 9 Sak: 07/16 Side: 2 Linje: 74 Forslagsstiller Tine Hovind LOKALLAGENE SKAL KOMME MED BIDRAG TIL UNDER UTDANNING I LØPET AV DEN KOMMENDE LANDSMØTEPERIODEN. (sees i sammenheng med forslag 12) Vedtatt, mot 8 stemmer

21 Forslag nr: 10 Sak: 07/16 Side: 2 Linje: 74 Forslagsstiller Kristina Finne LOKALLAGENE SKAL JOBBE MED VERVING GJENNOM HELE PERIODEN, MED SPESIELL VEKT PÅ STUDIESTART. Forslag nr: 11 Sak: 07/16 Side: 2 Linje: 74 Forslagsstiller Kristina Finne LOKALLAGENE SKAL ARBEIDE FOR Å SKAPE POLITISKE, FAGLIGE OG SOSIALE MØTEPLASSER PÅ SIN UTDANNINGSINSTITUSJON. Forslag nr: 12 Sak: 07/16 Side: 2 Linje: 74 Forslagsstiller Kristina Finne LOKALLAGENE SKAL I SAMARBEID MED REDAKSJONEN KOMME MED BIDRAG TIL UNDER UTDANNING. Faller til fordel for nr. 9.

22 08 Statsbudsjettprioritering 2017 Sak: 08/16 Møtedato: Januar Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Bodø Forslag til vedtak: Pedagogstudentenes krav til statsbudsjettet for 2017 er: - Øremerkede midler til veiledningsordning for nyutdannede og nytilsatte. - Løfte barnehagelærerutdanningen fra kostnadskategori E til D. Forslagsstiller: ENSTEMMIG VEDTATT

23 09 Forretningsorden LM 2016 Sak: 09/16 Møtedato: januar Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Bodø Forslag til vedtak: Landsstyret vedtar forslag til forretningsorden for landsmøtet 2016 med de endringene som kom fram under behandlingen. Forslaget legges fram for landsmøtet til Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Forslagsstiller: ENSTEMMIG VEDTATT Forslag nr: 1 Sak: 9/16 Side: 2 Linje: 59 Forslagsstiller AU Forslag til forretningsorden, VALGREGLEMENT, saksliste og dagsorden tas opp til godkjenning i landsmøte. Forslag nr: 2 Sak: 9/16 Side: 3 Linje: 103 Forslagsstiller AU ( ) en før hver avstemning, TALETIDEN ER ETT MINUTT PER INNLEGG.

24 10 Dagsorden på landsmøtet Sak: 10/16 Møtedato: januar Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Bodø Forslag til vedtak: tar med seg innspillene til videre utarbeiding av dagsorden for Landsmøte Forslagsstiller:

25 11 Landsstyrets rolle på landsmøte 2016 Sak: 11/16 Møtedato: januar Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Bodø Forslag til vedtak: Landsstyret tar med seg innspillene inn mot landsmøte 2016 Forslagsstiller: 12 Resolusjoner Sak: 12/16 Møtedato: januar Saksansvarlig: Innmeldt sak av Landsstyre Sted: Bodø 13 Saker til Landsmøte 2016 Sak: 13/16 Møtedato: januar Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Bodø Forslag til vedtak: Landsstyret innstiller på at revidering av vedtekter, mandat for kontrollkomité, politisk plattform for barnehagelærerutdanning, landsmøtedebatt, resolusjoner, samt de obligatoriske sakene blir saker til landsmøtet Forslagsstiller:

26 Eventuelt Møtedato: januar 2016 Sted: Bodø Flyktningsituasjonen Forslagstiller: GLU-høring Forslagstiller: Permisjonssøknader Følgende har fått innvilget permisjoner: Kristine Lund Klippenvåg, AU, fra møtestart og ut møte pga. praksis på Grand Canaria. Protokollsignatur Vi bekrefter herved at vi har gått grundig gjennom denne protokollen, og vi går god for at den, så langt vi kan se, gir et riktig bilde av hva som er vedtatt på landsstyremøtet i Bodø januar Helge Ødegård Hovland Protokollfører Karl Reksten Tellefsen konsulent Mona Spange Wikdahl protokollunderskriver Anne May Viddal protokollunderskriver

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise Price-Stephens

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Deltakere Arnt Gunnar Johansen Bjørnar Rønning Bjørn Roberg HBV avd. Vestfold Stine Drotningsvik HiB AU Synnøve Bjørgum HiSF Marie Furulund HiB Påtroppende

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Deltakere Marie Furulund Martin Asheim AU Bjørn Roberg UiB Stine Drotningsvik HiB Camilla Rikardsen Solheim NTNU Helene Sommerseth Bakkland

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise

Detaljer

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 22.11.13 24.11.13 VK PPK Varalandsstyrerepresentanter Landsstyrerepresentanter Deltakere Fornavn Etternavn Skole Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Martin Asheim

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Landsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Deltagerliste Arnt Gunnar Johansen Leder Bjørnar Bjørseth Rønning Nestleder Marie Furulund Martin Asheim Signe Britt Ø. Kjosaas NLA Høgskolen

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Deltakere AU Marie LS LS-vara Påtroppende VK Furulund Martin Asheim Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Kristine Lund Klippenvåg Tonje Ertsås

Detaljer

Landsstyremøte Stord januar 2017

Landsstyremøte Stord januar 2017 Landsstyremøte Stord 20.-22. januar 2017 KK VK LANDSSTYRET AU DELTAKERLISTE Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Frank Aleksander Bræin Jørgen Jakobsson Ruben Amble Hirsti Aud-Marit Sellereite Eskild Dragvik

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012 Landsstyremøte Stavanger 28-30. september 2012 Navn Representerer 1 Mari Nordsæther UiN 2 Eirik Øwre Nilsen UiN 3 Line Larsen Rømma HiST 4 Camilla Richardsen Solheim NTNU 5 Maren Berg Johansen HiVe 6 Michelle

Detaljer

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Verv 1 Jan Ola Ellingvåg Leder 2 Bjørnar B. Rønning Nestleder 3 Linda Thu 4 Martin Asheim 5 Marie Furulund 6 Signe Britt Ø. Kjosaas

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim november 2016

Landsstyremøte Trondheim november 2016 Landsstyremøte Trondheim 18.-20. november 2016 KOMITÉ/UTVALG LANDSSTYRET Frank Deltagerliste Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Ruben Amble Hirsti Leder Nestleder Aleksander Bræin AU Fullt Navn: Studiested

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Bakbenk Landsstyret AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Kontoret Leder Martin Asheim Kontoret Nestleder Bjørn Roberg

Detaljer

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012 Landsstyremøte Tønsberg 20-22. januar 2012 Navn Representerer 1 Kristine Evjen NTNU 2 Martin Jensen HVO 3 Maren Mikkelsen UiA 4 Pascale Robinson UiA 5 Ann-Mathilde Jostad HiHm 6 Runhild Heggem HiHm 7 Ingrid

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Landsstyremøte Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ingerid Hustvedt HSH 3 Vegard Snaunes UiA 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Victoria Flåten Refsenes

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011 Landsstyremøte Oslo 13. -15. Mai 2011 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Hildur Bakkene AU 4 Daniel Windt AU 5 Linda Haukelid AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Martin

Detaljer

Landsstyremøte. Volda september 2009

Landsstyremøte. Volda september 2009 Landsstyremøte Volda 18-20. september 2009 Navn Representerer 1 Gunnar Oustad HiFm 2 Per-Otto Jørgensen UiA 3 Bjørnar Sollie (vara) UiA 4 Linda Haukelid UiS 5 Anita Kvamme Nygård HiHm, Hamar 6 Irene Nystrøm

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyret Diverse Deltakere AU Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Leder Martin Asheim Nestleder Stine Drotningsvik HiB Arbeidsutvalg

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008 Landsstyremøte Trondheim 19.-21. september 2008 Navn Representerer 1 Muna Ali Osman NTNU 2 Stine Hjerpbakk HIST 3 Knut Eri Bjelland HiB 4 Svein Marthinsen HiBo 5 Hilde Lotsberg HiVo 6 Lene Sletten HiHm

Detaljer

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Landsmøtepermen 7. april - 10. april 2016 Sundvolden Denne permen tilhører: Årets emneknagg: Følg Pedagogstudentene! #PSLM16 @pedagogstud_ @pedagogstud_ www.facebook.com/pedagogstudentene

Detaljer

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008 Landsstyremøte Kristiansand 12. mars 2008 Navn Representerer 1 Philip Andreas Lyding UiA 2 Katrine Knutsen HiT 3 Stine Hjerpbakk HiST 4 Mariann Bratland HiNe 5 Svein Martinsen HiBo 6 Håkon Wahlquist HiB

Detaljer

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013 Landsstyremøte Stord 18-20. januar 2013 Navn Representerer 1 Ingrid B. Wikeland UiT 2 Marta Tysdal HiNT 3 Ida Sovie Slettahjell HiNT 4 Stine Drotningsvik HiB 5 Oda Catherine Campo Åsheim HiB 6 Signe Britt

Detaljer

Landsstyremøte Oslo juni 2017

Landsstyremøte Oslo juni 2017 Landsstyremøte Oslo 9.-11. juni 2017 DELTAKERLISTE 1.1: Navn 1.4: Studiested Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Kristine Odgaard Jacobsen Aud-Marit Sellereite Frank Bræin Hedda Eia Vestad

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 23.9.2016 25.9.2016 KK Vara Landsstyret AU Deltakere Fullt navn: Studiested 101 Silje Marie Bentzen Leder 102 Bjørn Roberg Nestleder 103 Ruben Amble Hirsti Studentmedlem

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo

Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo 3.6.2016 5.6.2016 Deltakere LS1 Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Ruben Amble Hirsti Frank Aleksander Bræin Jørgen Jakobsson Maja Emilie Steen Spetaas

Detaljer

04 Arbeidsprogram 2016/2017

04 Arbeidsprogram 2016/2017 1 04 Arbeidsprogram 2016/2017 Sak: LM 04/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Elise Håkull Klungtveit Sted: Sundvolden 1 2 3 Arbeidsprogrammet er Pedagogstudentenes styringsdokument, som legger grunnlaget

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011 Landsstyremøte Trondheim 18. 20. november 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ane Kooyman UiS 3 Torstein Nielsen Hole UiB 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Ingerid Merethe H. Hustvedt

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006 Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole 27.-29. januar 2006 Deltakerliste Navn Representerer 1 Anne-Berit Stavenes HiØ 2 Erik Nygaard UiO 3 Julie Nilsen HiA 4 Daniel Olsen HiB 5 Heidi Amundsen HVO

Detaljer

Landsstyremøte. Volda november 2010

Landsstyremøte. Volda november 2010 Landsstyremøte Volda 12-14. november 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Erna Thorsrud Ravn UiT 7 Kine

Detaljer

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Skole Verv Jan Ola Ellingvåg Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Marie Furulund HiB Arbeidsutvalget Martin Ashem Høgskolen i Vestfold

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN Landsstyremøte Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Bjørnar Sollie UiA 3 Aase Marie Storeng HiB 4 Linda Haukelid UiS 5 Stine Hjerpbakk HiST 6 Inga Hanne Hansen HiTo 7 Søren Kure HiVe 8 Gunnar Oustad

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009 Landsstyremøte Bodø 23.-25. januar 2009 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Aase Marie Storeng HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 Inga

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Vi hadde vårt første møte på landsstyremøte 1, i Oslo, juni 2016. Vi brukte helgen til å sette oss inn i organisasjonens politiske og organisatoriske dokumenter,

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1

Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1 Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1 Delegater Landsstyret Deltagerliste Delegatnummer: Navn: Studiested 100 Marie Furulund Kontoret 101 Martin Asheim Kontoret 102 Stine Drotningsvik HiB 103 Bjørn

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar 24.01.2014 26.01.2014 Bakbenk LS-Vara LS AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Arnt Gunnar Bjørnar Johansen Rønning Furulund Marie HiB Guro Trøseid Gjerstadberget

Detaljer

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm Navn Representerer Landsstyremøte 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ida Sandholtbråten AU 4 Ingeborg Haanæs AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Kristine Fiskeseth UiA 8

Detaljer

Landsmøte Sundvollen april

Landsmøte Sundvollen april Landsmøte Sundvollen 7.- 10. april 2016 1 DELEGATER LANDSSTYRET AU Deltagerliste Rolle Navn Merknad Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Elise Håkull Klungtveit Arbeidsutvalgsmedlem Kristine

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

Landsstyremøte Stavanger september 2017

Landsstyremøte Stavanger september 2017 Landsstyremøte Stavanger 22.-24. september 2017 KK VK LANDSSTYRET AU DELTAKERLISTE Hedda Eia Vestad Ruben Amble Hirsti Frank Aleksander Bræin Kristine Odgaard Jacobsen Leder Nestleder Aud-Marit Sellereite

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Deltakerliste: Navn Anne Berit Stavenes Erik Nygaard Julie Nilsen Daniel Olsen Heidi Amundsen Stine Holtet Cecilie Grav Bård Olav Johannessen Charlotte

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Innholdsfortegnelse LM 01/17 Konstituering... 4 Forslag til vedtak... 4 LM 01/17A Godkjenning av fullmakter Forslag til vedtak...

Innholdsfortegnelse LM 01/17 Konstituering... 4 Forslag til vedtak... 4 LM 01/17A Godkjenning av fullmakter Forslag til vedtak... Innholdsfortegnelse LM 01/17 Konstituering... 4 Forslag til vedtak... 4 LM 01/17A Godkjenning av fullmakter... 5 Forslag til vedtak... 5 LM 01/17B Valg av ordstyrere og protokollfører... 6 Forslag til

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Navn Representerer 1 Inger Marie Andreassen NTNU 2 Haakon Wahlquist HiB 4 Philip Andreas Lyding UiA 5 Leon Romestrand HiVo 6 Stine Hjerpbakk HiST 7

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Kathrine Knutsen HiTø 4 Hilde Lotsberg HVO 5 Bjørnar Sollie UiA 6 Magnhild S. Bye HiB 7 Jan-Rune Rafteseth

Detaljer

Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1

Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1 Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1 Delegater Landsstyret Deltagerliste Delegatnr. Fornavn Etternavn Skole Verv 100 Arnt Gunnar Johansen Leder 101 Bjørnar B. Rønning Nestleder 102 Martin Bildøy Asheim

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012 Landsstyremøte Hamar 23-25. november 2012 Navn Representerer 1 Marja-Leena Eriksen HiOA 2 Tonje Ertsås HiNT 3 Åslaug Hansegård HiNT 4 Marit Nerås Krogsæter NTNU 5 Camilla Rikardsen Solheim NTNU 6 Guro

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre.

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre. 17 Langtidsplan for oppfølging av organisasjonsutvalgets rapport Sak: LS 17/17 Møtedato: 9.-11. juni Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Lærernes Hus, Oslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen januar 2010

Landsstyremøte. Bergen januar 2010 Landsstyremøte Bergen 28-30.januar 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Martin

Detaljer

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: 24.-26. januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo november 2009

Landsstyremøte. Oslo november 2009 Landsstyremøte Oslo 20-22. november 2009 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Muna Ali Osman AU 4 Ruben Sangvik Olsen AU 5 Søren Kure AU 6 Gunnar Oustad HiFm 7 Per-Otto

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010 Landsstyremøte Tromsø 1-3. oktober 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Ola Rønning

Detaljer

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsstyret AU Deltagerliste UiT Fornavn Jan Ola Bjørnar B. Linda Martin Marie Signe Britt Line Larsen Reidun-Marie Mari Vegard Stine Guro Michelle Ingrid Bjørnsdatter

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Silje Schei Tveitdal, Ingrid Fiskaa, Anna Tresse, Gülay Kutal, Bjørn Kjensli og Bård Vegar Solhjell (fra 16:50). Forfall Rolf

Detaljer

07 Økonomifordeling 2017

07 Økonomifordeling 2017 07 Økonomifordeling 2017 Sak: LM 07/16 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 2 16 17 20 21 Regnskapsposter Budsjett 2016 Budsjett 2017 Endring 1 Landsstyremøter AU-møte

Detaljer

Årsmelding fra landsstyret

Årsmelding fra landsstyret Årsmelding fra landsstyret 2016-2017 3 Årsmeldingen tar for seg de overordnede sakene Pedagogstudentene har jobbet med i perioden. Punktene fra arbeidsprogrammet står i rød kursiv og innledningsvis i hvert

Detaljer

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) Landsmøte for (LFB) Referatet er ført etter saksrekkefølge, ikke behandlingsrekkefølge. 01-17 Godkjenning av innkalling Landsmøtet godkjenner innkallingen. 02-17 Godkjenning av delegater Landsmøtet godkjenner

Detaljer

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Organisasjonen Pedagogstudentene består i dag av ca. 100 aktive tillitsvalgte på alle nivå, og har rundt 12 000 medlemmer. I løpet av perioden

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer VK AU Landsstyret Navn Kristin Johansen Kjos Aksel Stridh Haakon Wahlquist Irene Kokkinos Philip Andreas Lyding Leon Romestrand Aasne Sørumshaugen Mariann Bratland Katrine Knutsen Hanne Vange Vigdis Borlaug

Detaljer

Sak 25/12 Godkjenning av innkalling og protokoller

Sak 25/12 Godkjenning av innkalling og protokoller Protokoll fra sentralstyremøte 5. mars 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Jan Olav Andersen, Olav Magnus Linge, Rolf Jørn Karlsen, Silje Schei Tveitdal og Ingrid Fiskaa, Signe Ann Jørgensen, Kristin Halvorsen,

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

REFERAT FRA AU-15-1314

REFERAT FRA AU-15-1314 Til Arbeidsutvalget Kopi til Fra Lage Nøst, referent Dato 10.02.2014 REFERAT FRA AU-15-1314 Møtedato 28.01.2014 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Hallvard Surlien Talsperson Ingrid

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008 Landsstyremøte Stavanger 21.-23. november 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Magnhild Bye HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 8 Inga

Detaljer

Årsmelding fra arbeidsutvalget

Årsmelding fra arbeidsutvalget 02C Årsmelding fra arbeidsutvalget Sak: LM 02/17C Møtedato: 27.-30. april 2017 Saksansvarlig: Frank Aleksander Bræin Sted: Sundvolden 1 2 Begynnelsen på en ny periodes 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Detaljer

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT LM6 05.01-16 Vedtekter vedlegg 4 1 VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT Forslag nr. Hva forslaget gjelder Innstilling Merknad 1 1 2.2 - Vedtak om utmeldelse fra NSO. Strykningsforslag 2 2 2.4

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE /2017

SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE /2017 SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE 5 206/207 Saksnummer Tittel Side SST5 00 Konstituering SST5 00.05-6/7 Konstituering SST5 0 Rapporter og orienteringer 4 SST5 0.0-6/7 Rapporter 4 SST5 0.-6/7 Protokollsaker

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 23.03.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST5 06.17-16/17 Gjelder Saker til NSOs landsmøte 2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Innstillinger i saker til NSOs landsmøte

Detaljer

Line Gausdal, Ola Solberg Christoffersen

Line Gausdal, Ola Solberg Christoffersen Til Lokallagene, NCF Dato 31.10.2015 Sted: Brisk A/S sine lokaler, Ålesund Referat Landsmøte i NCFU Tilstede: 20 delegater 18 observatører Seks fra sentralstyret Tre fra sekretariatet Se vedlegg 1 for

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012

Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012 Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012 1 Deltakerliste Delegatnr. Etternavn Fornavn Skole Verv 1 Marie Furulund Høgskolen i Bergen Delegat 2 Hilde Thorbjørnsen Høgskolen i Bergen Delegat 3 Sander

Detaljer

Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010

Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010 Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010 Nr. Representerer Navn Status 1 UiT Line Charlotte Johansen Delegat 2 UiT Bård Henry Landsem Paulsen Delegat 3 UiT Erna Thorsrud Ravn Delegat 4 UiT Line Mannerud

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Protokoll årsmøte Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik

Protokoll årsmøte Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik Protokoll årsmøte 2014 - Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik Dato, tid: 31/01-2014 kl. 17:00 Sted: K105 Antall sider: 10 STUDENTRÅDET VED HØGSKOLEN I GJØVIK Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax:

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/11

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/11 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/11 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011

Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011 Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011 1 Deltakerliste Nr. Representerer Navn Status 1 HiB Marie Furulund Delegat 2 HiB Helene Øygarden Delegat 3 HiB Torstein Nielsen Hole Delegat 4 HiHm Per

Detaljer

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Møtested: Skagen Hotell, Bodø Møtedato: 06.02.2016 Tid: 15:30 20.30 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og møteregler 3. Gjennomgang

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer verksemda til organisasjonen. 1 Innhald DEL 1 FORMÅL OG MEDLEMSKAP... 3 1 Formål... 3 2 Medlemskap... 3 DEL 2 STYRINGSSTRUKTUR...

Detaljer