Landsstyremøte. Tønsberg januar 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012"

Transkript

1 Landsstyremøte Tønsberg januar 2012 Navn Representerer 1 Kristine Evjen NTNU 2 Martin Jensen HVO 3 Maren Mikkelsen UiA 4 Pascale Robinson UiA 5 Ann-Mathilde Jostad HiHm 6 Runhild Heggem HiHm 7 Ingrid B. Wikeland UiT 8 Therese Soge Røch UiT 9 Line Charlotte Johansen UiT 10 Marja-Leena Eriksen HiOA 11 Ane Kooyman UiS 12 Arnt-Gunnar Johansen UiS/IU 13 Martin Asheim HiVe 14 Nils-Jakob Herleiksplass HiVe 15 Thea Sivertsen HSH 16 Birthe Levik NLA 17 Anders Hausvik NLA 18 Anna Mong Andreassen HiB 19 Marie Furulund HiB 20 Ida Sandholtbråten AU 21 Jan Ola Ellingvåg AU 22 Linda Haukelid AU 23 Bjørnar Bjørseth Rønning AU 24 Daniel Windt AU 25 Marianne Tollefsen VK 26 Bård Henry Landsem Paulsen VK 27 Kathrine Hestø Hansen ordstyrer 28 Kathrine Knutsen ordstyrer 29 Øystein Wormdal protokollfører 30 Karl Reksten Tellefsen adm. kons.

2 Sak Tittel Saksbehandler Merknad 00/12 Konstituering Valg av: ordstyrere Ida Sandholtbråten protokollførere protokollunderskrivere Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste og dagsorden Godkjenning av forretningsorden 01/12 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Valgkomiteen I Rapport fra Internasjonalt utvalg J Rapport fra redaksjonen Landsstyrerepresentantene Linda Haukelid Jan Ola Ellingvåg Ida Sandholtbråten Ida Sandholtbråten Karl Reksten Tellefsen Karl Reksten Tellefsen Valgkomiteen Internasjonalt utvalg Elisabeth Udnes Vedlegg Vedlegg Muntlig Muntlig 02/12 Arbeidsprogram Linda Haukelid Vedlegg 03/12 Forretningsorden til Landsmøtet 2012 Bjørnar B. Rønning Vedlegg 04/12 Økonomifordeling 2012 Ida Sandholtbråten Vedlegg 05/12 Delegatfordeling til Landsmøtet 2012 Daniel Windt Vedlegg 06/12 Årsmelding fra landsstyret Jan Ola Ellingvåg Vedlegg 07/12 Saker til Landsmøtet 2012 Ida Sandholtbråten Vedlegg 08/12 Våre lærerutdannere Jan Ola Ellingvåg Vedlegg 09/12 Praksis Daniel Windt Vedlegg 10/12 Landsstyrets oppgaver på LM Bjørnar B. Rønning Vedlegg 11/12 Valg av vara VK Linda Haukelid Vedlegg 12/12 Resolusjoner Bjørnar B. Rønning Vedlegg Eventuelt

3 00/12 Konstituering Kathrine Hestø Hansen og Kathrine Knutsen oppnevnes til ordstyrere. Valgt Øystein Wormdal oppnevnes til protokollfører. Valgt Ane Kooyman og Birthe Levik oppnevnes til protokollunderskrivere. Valgt Marja-Leena Eriksen, Ane Kooyman og Pascale Robinson oppnevnes til redaksjonskomité for resolusjoner. Valgt Kristine Evjen, Line Charlotte Johansen og Birthe Levik oppnevnes til redaksjonskomité i saken Våre lærerutdannere. Valgt Thea Sivertsen, Anders Hausvik og Martin? oppnevnes til ekstrakomité. Valgt Forretningsorden godkjennes.

4 Godkjent Saksliste og dagsorden godkjent med to saker til eventuelt: 13 A Utsending av blader fra Utdanningsforbundet 13 B Spørsmål i forbindelse med landsmøtet Orienteringssaker Sak: LS 01/12 Møtedato: januar 2012 Saksansvarlig: - Sted: Tønsberg 01/12 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Valgkomiteen I Rapport fra Internasjonalt utvalg J Rapport fra redaksjonen Landsstyrerepresentantene Linda Haukelid Jan Ola Ellingvåg Ida Sandholtbråten Ida Sandholtbråten Karl Reksten Tellefsen Karl Reksten Tellefsen Valgkomiteen Internasjonalt utvalg Elisabeth Udnes Vedlegg Vedlegg Muntlig Muntlig 02/12 Arbeidsprogram Sak: LS 02/12 Møtedato: januar 2012 Saksansvarlig: Linda Haukelid Sted: Tønsberg Forslag nr: 1 Sak: 02/12 Side: 1 Linje: 2 og 11 Forslagsstiller Linje 2: ( ) Pedagogstudentene I UTDANNINGSFORBUNDET (PS)

5 Linje 11: PS PEDAGOGSTUDENTENE skal jobbe ( ) Forslag nr: 2 Sak: 02/12 Side: 2 Linje: 56 Forslagsstiller Birthe Levik PS skal jobbe for AT NYUTDANNEDE FÅR EN TILFREDSSTILLENDE VEILEDNINGSORDNING med strukturelle, nasjonale føringer ( ) Forslag nr: 3 Sak: 02/12 Side: 2 Linje: 62 Forslagsstiller Marie Furulund PS SKAL JOBBE FOR AT ALLE VÅRE UTDANNINGER SKAL PRAKTISERE EN GRUNDIG OG GJENNOMGÅENDE SKIKKETHETSVURDERING DER ALLE PARTER I UTDANNINGA SKAL DELTA. Forslag nr: 4 Sak: 02/12 Side: 2 Linje: 62 Forslagsstiller Line Charlotte Johansen Innstilling: Faller til fordel for forslag 5 PS SKAL SETTE FOKUS PÅ KVALITET I PRAKSIS. Falt

6 Forslag nr: 5 Sak: 02/12 Side: 2 Linje: 62 Forslagsstiller 2 mot 1 PS SKAL VIDEREUTVIKLE SIN POLITIKK OM PRAKSIS. Vedtatt mot 5 stemmer Forslag nr: 6 Sak: 02/12 Side: 2 Linje: 63 Forslagsstiller Birthe Levik Innstilling: Avises 2 mot 1 PS SKAL JOBBE FOR KVALITETSSIKRING AV LÆRERUTDANNERE. Vedtatt med 1 avholdende Forslag nr: 7 Sak: 02/12 Side: 2 Linje: 66 Strykningsforslag Forslagsstiller Martin S. Jensen Innstilling: Avvises 2 mot 1 PS skal arbeide for å styrke samarbeidet med Utdanningsforbundet på alle nivå. Vedtatt mot 1 stemme og med 1 avholdende Forslag nr: 8 Sak: 02/12 Side: 2 Linje: 75 Forslagsstiller Thea Sivertsen Innstilling: Avvises 2 mot 1 PS SKAL JOBBE FOR Å DISTRIBUERE MEDLEMSBLADET UNDER UTDANNING PÅ ANDRE ARENAER.

7 Vedtatt mot 3 stemmer og med 1 avholdende Forslag nr: 9 Sak: 02/12 Side: 2 Linje: 84 Forslagsstiller Pascale Robinson Innstilling: Avvises Lokallagene skal på årsmøtet TA OPP RELEVANTE SAKER bli enige om kjernesaker for den kommende perioden. Forslag nr: 10 Sak: 02/12 Side: 2 Linje: 85 Forslagsstiller Thea Sivertsen LOKALLAGENE SKAL MARKERE PEDAGOGSTUDENTENES 10-ÅRSJUBILEUM. Vedtatt mot 1 stemme Forslag nr: 11 Sak: 02/12 Side: 2 Linje: 85 Forslagsstiller Martin Asheim LOKALLAGENE SKAL JOBBE FOR Å SYNLIGGJØRE PS OVERFOR IKKE-AKTIVE MEDLEMMER. Forslag nr: 12 Sak: 02/12 Side: Hele dokumentet Linje: Hele dokumentet

8 Forslagsstiller Ann Mathilde Jostad jobbe ARBEIDE Vedtatt mot 3 stemmer og med 1 avholdende Landsstyret innstiller på det foreslåtte arbeidsprogrammet med vedtatte endringer til landsmøtet Forretningsorden for Landsmøtet 2012 Sak: LS 03/12 Møtedato: januar 2012 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Tønsberg Forslag nr: 1 Sak: 03/12 Side: 1 Linje: 6 Forslagsstiller Nils-Jakob Herleiksplass KK = Kontrollkomiteen Forslag nr: 2 Sak: 03/12 Side: 1 Linje: 10 Forslagsstiller Nils-Jakob Herleiksplass IU = INTERNASJONALT UTVALG

9 Forslag nr: 3 Sak: 03/12 Side: 1 Linje: 25 Forslagsstiller sekretariatet LANDSSTYRET Forslag nr: 4 Sak: 03/12 Side: 1 Linje: 36 Forslagsstiller E TELLEKORPS TO TELLEKORPS OPPNEVNES UNDER KONSTITUERINGEN. TELLEKORPSENE SKAL BESTÅ AV FIRE REPRESENTANTER FRA LANDSSTYRET. TELLEKORPS SKAL VED BEHOV TELLE STEMMER I VEDTAKSSAKER. Forslag nr: 5 Sak: 03/12 Side: 3 Linje: 119 Forslagsstiller Fullmaktskomiteen foretar opptelling av stemmene ved personvalg ADMINISTRASJONSKONSULENT, EN ORDSTYRER OG EN PROTOKOLLFØRER FORETAR OPPTELLING AV STEMMENE VED PERSONVALG.

10 Landsstyret vedtar forslag til forretningsorden for landsmøtet 2012 med de endringene som kom fram under behandlingen. Forslaget legges fram for landsmøtet til Pedagogstudentene Økonomifordeling 2012 Sak: LS 04/12 Møtedato: januar 2012 Saksansvarlig: Ida Sandholtbråten Sted: Tønsberg Landsstyret vedtar arbeidsutvalgets forslag med eventuelle endringer til økonomifordeling for sentral møtevirksomhet 2012, som en rettledning for PSarbeidet inneværende år. Landsmøtet skal orienteres om denne fordelingen. 05 Delegatfordeling til landsmøtet 2012 Sak: LS 05/12 Møtedato: januar 2012 Saksansvarlig: Daniel Windt Sted: Tønsberg Delegatene til Pedagogstudentenes landsmøte 2012 fordeles etter følgende nøkkel: Antall delegatplasser = = 2 + (80 2 * antall AKTIVE lokallag) * lokallagets medlemstall PS' totale medlemstall VED DE AKTIVE LOKALLAG PR 15.FEB.

11 Tallet rundes ned og plassene som ikke er fordelt blir gitt til de lokallagene som mistet mest under avrundingen. De delegatplassene som lokallagene ikke kan fylle opp, blir jevnt fordelt på lokallag med lovlig valgte varadelegater. Vedtatt mot 1 stemme 06 Årsmelding fra landsstyret Sak: LS 06/12 Møtedato: januar 2012 Saksansvarlig: Jan Ola Ellingvåg Sted: Tønsberg ferdigstiller årsmelding fra landsstyret ut fra de innspill som har kommet frem under debatten, og sender den ut på høring til landsstyret før neste møte. Thea Sivertsen og Nils-Jakob Herleiksplass legger fram årsmelding fra landsstyret for landsmøtet, etter de retningslinjer som landsstyret legger. 07 Saker til landsmøtet 2012 Sak: LS 07/12 Møtedato: januar 2012 Saksansvarlig: Ida Sandholtbråten Sted: Tønsberg LS innstiller på at våre lærerutdannere og profesjonsetikk blir landsmøtesaker i tillegg til landsmøtedebatt og paneldebatt, samt de obligatoriske sakene.

12 08 Våre lærerutdannere Sak: LS 08/12 Møtedato: januar 2012 Saksansvarlig: Jan Ola Ellingvåg Sted: Tønsberg Forslag nr: 1 Sak: 08/12 Side: 1 Linje: 9 Strykingsforslag Forslagsstiller Marja-Leena Eriksen En tettere kobling mellom disse typene lærerutdannere ( ) Forslag nr: 2 Sak: 08/12 Side: 1 Linje: 11 Strykingsforslag Forslagsstiller Nils-Jakob Herleiksplass Både utdanningsinstitusjon og praksisskoler/-barnehager har et felles ansvar for å skape gode lærere og må ta/få dette ansvaret. Forslag nr: 3 Sak: 08/12 Side: 2 Linje: Forslagsstiller Line Charlotte Johansen

13 Lærerutdannere skal holde seg oppdatert på praksisfeltet. BL.A. GJENNOM HOSPITERING OG FOU-ARBEID. Dette skal ivaretas via en hospiteringsordning. Merknad: Landsstyret gir arbeidsutvalget fullmakt til å bytte punktum etter første periode til komma. Forslag nr: 4 Sak: 08/12 Side: 2 Linje: Strykingsforslag Forslagsstiller Linda Haukelid Innstilling: Faller til fordel for 3. Dette skal ivaretas via en hospiteringsordning. Falt Forslag nr: 5a Sak: 08/12 Side: 2 Linje: 52 Forslagsstiller Nils-Jakob Herleiksplass Innstilling: Faller til fordel for 5b DERFOR MÅ DET FINNES TILSTREKKELIG MED MASTERGRADSTILBUD SOM KVALIFISEER TIL Å BLI LÆRERUTDANNER. Falt Forslag nr: 5b Sak: 08/12 Side: 2 Linje: 52 Forslagsstiller Redaksjonskomitè DERFOR MÅ DET FINNES TILSTREKKELIG MED UTDANNINGSTILBUD SOM KVALIFISEER TIL Å BLI LÆRERUTDANNER.

14 Forslag nr: 6 Sak: 08/12 Side: 2 Linje: 53 Forslagsstiller Linda Haukelid Linje LÆRERUTDANNERE MÅ HA TILHØRIGHET TIL SAMME PROFESJON SOM DE UTDANNER STUDENTER TIL. DE MÅ KJENNE PRAKSISFELTET, GI OG VÆRE GODE EKSEMPLER. Vedtatt mot 1 stemme Forslag nr: 7 Sak: 08/12 Side: 2 Linje: 54 Strykingsforslag Forslagsstiller Line Charlotte Johansen Innstilling: Faller til fordel for 6 Lærerutdannere må ha tilhørighet til samme profesjon som de utdanner studenter til. Falt Forslag nr: 8 Sak: 08/12 Side: 2 Linje: 70-71, Forslagsstiller Anders Hausvik Lærerutdannere fra utdanningsinstitusjonen skal være tilstrekkelig tilstede på praksisstedet til å kunne veilede studentene på en hensiktsmessig måte. Lærerutdannere skal følge opp OG GI TILSTREKKELIG VEILEDNING TIL STUDENTENE i praksisfeltet. DET SKAL INKLUDERE BÅDE FAGLIG, DIDAKTISK OG PEDAGOGISK OPPFØLGING. Forslag nr: 9

15 Sak: 08/12 Side: 3 Linje: 90 Strykingsforslag Forslagsstiller Daniel Windt Øvingslæreren skal ha faglig utbytte av å ha studenter i praksis. Forslag nr: 10a Sak: 08/12 Side: 3 Linje: 92 Forslagsstiller Linda Haukelid Innstilling: Faller til fordel for 10b Å være øvingslærer skal ansees være som en karrierevei og gi muligheter for videre karrieremuligheter være et godt utgangspunkt for videre karriere i skolen og barnehagen. Falt Forslag nr: 10b Sak: 08/12 Side: 3 Linje: 92 Forslagsstiller redaksjonskomitè Å være øvingslærer skal over lengre tid gi karrieremuligheter innenfor skoleverket. VÆRE EN KARRIEREVEI OG VÆRE ET GODT UTGANGSPUNKT FOR VIDERE KARRIERE I SKOLEN OG BARNEHAGEN. Forslag nr: 11a Sak: 08/12 Side: 3 Linje: 98 Forslagsstiller Anders Hausvik Innstilling: Faller til fordel for 11b STUDENTENE SKAL HA MULIGHET TIL Å EVALUERE ØVINGSLÆRER.

16 Falt Forslag nr: 11b Sak: 08/12 Side: 3 Linje: 109 Forslagsstiller Redaksjonskomitè Innstilling: vedtas STUDENTENE SKAL HA MULIGHET TIL Å EVALUERE ØVINGSLÆRER. Vedtatt mot 2 stemmer Forslag nr: 12 Sak: 08/12 Side: 3 Linje: 109 Forslagsstiller Martin S. Jensen Innstilling: Faller til fordel for 11b STUDENTENE SKAL VÆRE MED Å EVALUERE ØVINGSLÆRERNE. Falt Forslag nr: 13 Sak: 08/12 Side: 4 Linje: 126 Forslagsstiller Line Charlotte Johansen Avslutning SAMARBEID Forslag nr: 14 Sak: 08/12 Side: 4 Linje: 129 Forslagsstiller Kristine Evjen Innstilling: Avvises

17 DENNE FORMEN FOR SAMARBEID BØR FORMALISERES VED AT PRAKSISSKOLENE SERTIFISERES. Vedtatt med 1 avholdende Forslag nr: 15 Sak: 08/12 Side: 4 Linje: 131 Forslagsstiller Marie Furulund Praksisplaner skal utarbeides i dialog mellom UTDANNINGSINSTITUSJONEN, LÆRERUTDANNERE, STUDENTER OG ØVINGSLÆRERE øvingslærere, lærerutdannere og utdanningsinstitusjon. Forslag nr: 16 Sak: 08/12 Side: 4 Linje: Forslagsstiller Nils-Jakob Herleiksplass Innstilling: Faller til fordel for 15 Praksisplaner skal utarbeides i dialog mellom LÆRERUTDANNERE, UTDANNINGSINSTITUSJON OG ØVINGSLÆRERE øvingslærere, lærerutdannere og utdanningsinstitusjon. Falt Forslag nr: 17 Sak: 08/12 Side: 4 Linje: 132 Forslagsstiller Marja-Leena Eriksen Gjennom i større grad VED å inkludere praksisfeltet, vil lærerprofesjonen bli mer delaktig i utformingen av lærerutdanningen.

18 Forslag nr: 18 Sak: 08/12 Side: 4 Linje: 134 Strykingsforslag Forslagsstiller Thea Sivertsen Dette vil gi fremtidige lærere kompetansen som etterspørres og som trengs i profesjonen. Forslag nr: 19 Sak: 08/12 Side: 4 Linje: 142 Forslagsstiller Thea Sivertsen STUDENTENE SKAL INKLUDERES I SAMARBEIDET MELLOM PRAKSISFELTET OG UTDANNINGSINSTITUSJONENE. Forslag nr: 20 Sak: 08/12 Side: Hele Forslagsstiller Marie Furulund Praksislærer(-e) ØVINGSLÆRER(-E) dokumentet Linje: Hele dokumentet Vedtatt mot 1 stemme Merknad: Landsstyret gir arbeidsutvalget fullmakt til å avklare hvilket av de to benevnelser (praksis- eller øvingslærer) som er formelt rett og å oppdatere dokumentet med rett benevnelse. Forslag nr: 21 Sak: 08/12 Side: Hele Linje: Hele dokumentet

19 Forslagsstiller Martin S. Jensen dokumentet Skolen OG BARNEHAGEN Linje 92: skoleverket SKOLEN OG BARNEHAGEN Landsstyret innstiller dokument Våre lærerutdannere med de endringer som kom frem på møtet. Dokumentet legges frem for landsmøtet Praksis Sak: LS 09/12 Møtedato: januar 2012 Saksansvarlig: Daniel Windt Sted: Tønsberg og landsstyret tar med seg innspillene i debatten og ser på muligheten for å revidere vårt politiske dokument om praksis. 10 Landsstyrets oppgaver på landsmøte 2012 Sak: LS 10/12 Møtedato: januar 2012 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Tønsberg

20 Landsstyret er inneforstått med sine oppgaver og sin rolle under landsmøtet. 11 Valg av vara VK Sak: LS 11/12 Møtedato: januar 2012 Saksansvarlig: Linda Haukelid Sted: Tønsberg Meldt kandidat: Dag Atle Lee Eksund Dag Atle Lee Eksund ble valgt med akklamasjon. Forslag til vedtak Landsstyret velger Dag Atle Lee Eksund som vararepresentant til valgkomiteen. Valgt 12 Resolusjoner Sak: LS 12/12 Møtedato: januar 2012 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Tønsberg Merknad: Ingen resolusjoner ble meldt. tar med seg de vedtatte resolusjonene tilbake til kontoret for utsendelse.

21 13 Eventuelt Sak: LS 13/12 Møtedato: januar 2012 Saksansvarlig: - Sted: Tønsberg 13 A Utsending av blader fra Utdanningsforbundet 13 B Spørsmål i forbindelse med landsmøtet 2012 Permisjonssøknader Navn Ane Kooyman Søker fravær fra dato 20/ :30 Søker fravær til dato 20/ :30 Er vara til stede Ja Begrunnelse Sykdom Vedtak Innvilget Navn Marja-Leena Eriksen Søker fravær fra dato 20/ :30 Søker fravær til dato 20/ :30 Er vara til stede Nei Begrunnelse Kjøring til legevakt Vedtak Innvilget Navn Søker fravær fra dato Søker fravær til dato Er vara til stede Begrunnelse Vedtak Ingrid B. Wikeland 21/1-12 (fra møtestart) 21/1-12 (til møteslutt) Ja Familiære grunner Innvilget

22 Protokollsignatur Vi bekrefter herved at vi har gått grundig gjennom denne protokollen, og vi går god for at den, så langt vi kan se, gir et riktig bilde av hva som er vedtatt på landsstyremøtet i Tønsberg, januar Øystein Wormdal Protokollfører Ane Kooyman Protokollunderskriver Birthe Levik Protokollunderskriver

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Landsstyremøte Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ingerid Hustvedt HSH 3 Vegard Snaunes UiA 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Victoria Flåten Refsenes

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012 Landsstyremøte Stavanger 28-30. september 2012 Navn Representerer 1 Mari Nordsæther UiN 2 Eirik Øwre Nilsen UiN 3 Line Larsen Rømma HiST 4 Camilla Richardsen Solheim NTNU 5 Maren Berg Johansen HiVe 6 Michelle

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011 Landsstyremøte Oslo 13. -15. Mai 2011 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Hildur Bakkene AU 4 Daniel Windt AU 5 Linda Haukelid AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Martin

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011 Landsstyremøte Trondheim 18. 20. november 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ane Kooyman UiS 3 Torstein Nielsen Hole UiB 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Ingerid Merethe H. Hustvedt

Detaljer

Landsstyremøte. Volda september 2009

Landsstyremøte. Volda september 2009 Landsstyremøte Volda 18-20. september 2009 Navn Representerer 1 Gunnar Oustad HiFm 2 Per-Otto Jørgensen UiA 3 Bjørnar Sollie (vara) UiA 4 Linda Haukelid UiS 5 Anita Kvamme Nygård HiHm, Hamar 6 Irene Nystrøm

Detaljer

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Verv 1 Jan Ola Ellingvåg Leder 2 Bjørnar B. Rønning Nestleder 3 Linda Thu 4 Martin Asheim 5 Marie Furulund 6 Signe Britt Ø. Kjosaas

Detaljer

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013 Landsstyremøte Stord 18-20. januar 2013 Navn Representerer 1 Ingrid B. Wikeland UiT 2 Marta Tysdal HiNT 3 Ida Sovie Slettahjell HiNT 4 Stine Drotningsvik HiB 5 Oda Catherine Campo Åsheim HiB 6 Signe Britt

Detaljer

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 22.11.13 24.11.13 VK PPK Varalandsstyrerepresentanter Landsstyrerepresentanter Deltakere Fornavn Etternavn Skole Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Martin Asheim

Detaljer

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008 Landsstyremøte Kristiansand 12. mars 2008 Navn Representerer 1 Philip Andreas Lyding UiA 2 Katrine Knutsen HiT 3 Stine Hjerpbakk HiST 4 Mariann Bratland HiNe 5 Svein Martinsen HiBo 6 Håkon Wahlquist HiB

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Landsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Deltagerliste Arnt Gunnar Johansen Leder Bjørnar Bjørseth Rønning Nestleder Marie Furulund Martin Asheim Signe Britt Ø. Kjosaas NLA Høgskolen

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Deltakere Arnt Gunnar Johansen Bjørnar Rønning Bjørn Roberg HBV avd. Vestfold Stine Drotningsvik HiB AU Synnøve Bjørgum HiSF Marie Furulund HiB Påtroppende

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen januar 2010

Landsstyremøte. Bergen januar 2010 Landsstyremøte Bergen 28-30.januar 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Martin

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008 Landsstyremøte Trondheim 19.-21. september 2008 Navn Representerer 1 Muna Ali Osman NTNU 2 Stine Hjerpbakk HIST 3 Knut Eri Bjelland HiB 4 Svein Marthinsen HiBo 5 Hilde Lotsberg HiVo 6 Lene Sletten HiHm

Detaljer

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm Navn Representerer Landsstyremøte 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ida Sandholtbråten AU 4 Ingeborg Haanæs AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Kristine Fiskeseth UiA 8

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Deltakere Marie Furulund Martin Asheim AU Bjørn Roberg UiB Stine Drotningsvik HiB Camilla Rikardsen Solheim NTNU Helene Sommerseth Bakkland

Detaljer

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009 Landsstyremøte Bodø 23.-25. januar 2009 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Aase Marie Storeng HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 Inga

Detaljer

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010 Landsstyremøte Tromsø 1-3. oktober 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Ola Rønning

Detaljer

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Skole Verv Jan Ola Ellingvåg Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Marie Furulund HiB Arbeidsutvalget Martin Ashem Høgskolen i Vestfold

Detaljer

Landsstyremøte Nord Universitet

Landsstyremøte Nord Universitet Landsstyremøte Nord Universitet 15.1.2016 17.1.2016 Deltakere AU Navn: Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Elise Håkull Klungtveit Ruben Amble Hirsti Kristine Lund Klippenvåg Studiested, eller verv Leiar

Detaljer

Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012

Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012 Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012 1 Deltakerliste Delegatnr. Etternavn Fornavn Skole Verv 1 Marie Furulund Høgskolen i Bergen Delegat 2 Hilde Thorbjørnsen Høgskolen i Bergen Delegat 3 Sander

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Bakbenk Landsstyret AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Kontoret Leder Martin Asheim Kontoret Nestleder Bjørn Roberg

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo november 2009

Landsstyremøte. Oslo november 2009 Landsstyremøte Oslo 20-22. november 2009 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Muna Ali Osman AU 4 Ruben Sangvik Olsen AU 5 Søren Kure AU 6 Gunnar Oustad HiFm 7 Per-Otto

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyret Diverse Deltakere AU Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Leder Martin Asheim Nestleder Stine Drotningsvik HiB Arbeidsutvalg

Detaljer

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006 Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole 27.-29. januar 2006 Deltakerliste Navn Representerer 1 Anne-Berit Stavenes HiØ 2 Erik Nygaard UiO 3 Julie Nilsen HiA 4 Daniel Olsen HiB 5 Heidi Amundsen HVO

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise Price-Stephens

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Kathrine Knutsen HiTø 4 Hilde Lotsberg HVO 5 Bjørnar Sollie UiA 6 Magnhild S. Bye HiB 7 Jan-Rune Rafteseth

Detaljer

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012 Landsstyremøte Hamar 23-25. november 2012 Navn Representerer 1 Marja-Leena Eriksen HiOA 2 Tonje Ertsås HiNT 3 Åslaug Hansegård HiNT 4 Marit Nerås Krogsæter NTNU 5 Camilla Rikardsen Solheim NTNU 6 Guro

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Navn Representerer 1 Inger Marie Andreassen NTNU 2 Haakon Wahlquist HiB 4 Philip Andreas Lyding UiA 5 Leon Romestrand HiVo 6 Stine Hjerpbakk HiST 7

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Deltakerliste: Navn Anne Berit Stavenes Erik Nygaard Julie Nilsen Daniel Olsen Heidi Amundsen Stine Holtet Cecilie Grav Bård Olav Johannessen Charlotte

Detaljer

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Landsmøtepermen 7. april - 10. april 2016 Sundvolden Denne permen tilhører: Årets emneknagg: Følg Pedagogstudentene! #PSLM16 @pedagogstud_ @pedagogstud_ www.facebook.com/pedagogstudentene

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008 Landsstyremøte Stavanger 21.-23. november 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Magnhild Bye HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 8 Inga

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar 24.01.2014 26.01.2014 Bakbenk LS-Vara LS AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Arnt Gunnar Bjørnar Johansen Rønning Furulund Marie HiB Guro Trøseid Gjerstadberget

Detaljer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer VK AU Landsstyret Navn Kristin Johansen Kjos Aksel Stridh Haakon Wahlquist Irene Kokkinos Philip Andreas Lyding Leon Romestrand Aasne Sørumshaugen Mariann Bratland Katrine Knutsen Hanne Vange Vigdis Borlaug

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Deltakere AU Marie LS LS-vara Påtroppende VK Furulund Martin Asheim Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Kristine Lund Klippenvåg Tonje Ertsås

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim november 2016

Landsstyremøte Trondheim november 2016 Landsstyremøte Trondheim 18.-20. november 2016 KOMITÉ/UTVALG LANDSSTYRET Frank Deltagerliste Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Ruben Amble Hirsti Leder Nestleder Aleksander Bræin AU Fullt Navn: Studiested

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010

Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010 Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010 Nr. Representerer Navn Status 1 UiT Line Charlotte Johansen Delegat 2 UiT Bård Henry Landsem Paulsen Delegat 3 UiT Erna Thorsrud Ravn Delegat 4 UiT Line Mannerud

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsstyret AU Deltagerliste UiT Fornavn Jan Ola Bjørnar B. Linda Martin Marie Signe Britt Line Larsen Reidun-Marie Mari Vegard Stine Guro Michelle Ingrid Bjørnsdatter

Detaljer

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: 24.-26. januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Organisasjonen Pedagogstudentene består i dag av ca. 100 aktive tillitsvalgte på alle nivå, og har rundt 12 000 medlemmer. I løpet av perioden

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Vi hadde vårt første møte på landsstyremøte 1, i Oslo, juni 2016. Vi brukte helgen til å sette oss inn i organisasjonens politiske og organisatoriske dokumenter,

Detaljer

04 Arbeidsprogram 2016/2017

04 Arbeidsprogram 2016/2017 1 04 Arbeidsprogram 2016/2017 Sak: LM 04/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Elise Håkull Klungtveit Sted: Sundvolden 1 2 3 Arbeidsprogrammet er Pedagogstudentenes styringsdokument, som legger grunnlaget

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Landsstyremøte Oslo juni 2017

Landsstyremøte Oslo juni 2017 Landsstyremøte Oslo 9.-11. juni 2017 DELTAKERLISTE 1.1: Navn 1.4: Studiested Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Kristine Odgaard Jacobsen Aud-Marit Sellereite Frank Bræin Hedda Eia Vestad

Detaljer

Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009

Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009 Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009 Nr. Representerer Navn Status 1 HiO Mahyar Harirchi Delegat 2 HiO (Kom fredag ca kl 10) Juan Diaz Delegat 7 HiHm Anita Kvamme Nygård Delegat 8 HiHm Ann Mathilde

Detaljer

13 Hilde Lotsberg Vara-HVO 14 15 Anita Kvamme Nygård Vara-HiHm 16 Irene Nystrøm Vara-HiVe 17 Ola Rui Nygard Vara-HiO

13 Hilde Lotsberg Vara-HVO 14 15 Anita Kvamme Nygård Vara-HiHm 16 Irene Nystrøm Vara-HiVe 17 Ola Rui Nygard Vara-HiO Landsstyremøte Navn Representerer 1 Inga Hanne Hansen HiTo 2 Idar Leknes HiHm, Hamar 3 Gunnar Oustad HiFm 4 Bjørnar Bjørnseth Rønning HiB 5 6 Marianne Egren Halvorsen HiVe 7 Mahyar Harirchi HiO 8 Per-Otto

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo

Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo 3.6.2016 5.6.2016 Deltakere LS1 Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Ruben Amble Hirsti Frank Aleksander Bræin Jørgen Jakobsson Maja Emilie Steen Spetaas

Detaljer

VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016

VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016 vedlegg 1 1 2 VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016 Vedtatt på NSOs landsmøte 2016. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 FORRETNINGSORDEN

Detaljer

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre.

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre. 17 Langtidsplan for oppfølging av organisasjonsutvalgets rapport Sak: LS 17/17 Møtedato: 9.-11. juni Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Lærernes Hus, Oslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

Årsmelding for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 2011-2012

Årsmelding for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 2011-2012 Årsmelding for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 2011-2012 Årsmeldingen tar for seg de overordnede sakene Pedagogstudentene har jobbet med i perioden. Første del tar utgangspunkt i arbeidsprogrammet.

Detaljer

Line Gausdal, Ola Solberg Christoffersen

Line Gausdal, Ola Solberg Christoffersen Til Lokallagene, NCF Dato 31.10.2015 Sted: Brisk A/S sine lokaler, Ålesund Referat Landsmøte i NCFU Tilstede: 20 delegater 18 observatører Seks fra sentralstyret Tre fra sekretariatet Se vedlegg 1 for

Detaljer

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 2017.

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 2017. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 24.03.2017-26.03.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 00.03-17 Gjelder Godkjenning av forretningsorden 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til forretningsorden 3 GODKJENNING

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

REFERAT FRA AU-15-1314

REFERAT FRA AU-15-1314 Til Arbeidsutvalget Kopi til Fra Lage Nøst, referent Dato 10.02.2014 REFERAT FRA AU-15-1314 Møtedato 28.01.2014 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Hallvard Surlien Talsperson Ingrid

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 23.9.2016 25.9.2016 KK Vara Landsstyret AU Deltakere Fullt navn: Studiested 101 Silje Marie Bentzen Leder 102 Bjørn Roberg Nestleder 103 Ruben Amble Hirsti Studentmedlem

Detaljer

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) Landsmøte for (LFB) Referatet er ført etter saksrekkefølge, ikke behandlingsrekkefølge. 01-17 Godkjenning av innkalling Landsmøtet godkjenner innkallingen. 02-17 Godkjenning av delegater Landsmøtet godkjenner

Detaljer

Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1

Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1 Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1 Delegater Landsstyret Deltagerliste Delegatnr. Fornavn Etternavn Skole Verv 100 Arnt Gunnar Johansen Leder 101 Bjørnar B. Rønning Nestleder 102 Martin Bildøy Asheim

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Beslutningsprotokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte og ledermøte i NORILCO. Avholdt 18. april 2015.

Beslutningsprotokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte og ledermøte i NORILCO. Avholdt 18. april 2015. Beslutningsprotokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte og ledermøte i NORILCO. Avholdt 18. april 2015. Ordveksling Sak Protokoll Antall stemmer: 78 ved møtestart. Åpning av ekstraordinært representantskapsmøte

Detaljer

Landsmøte 2008 Kristiansand, mars 2008

Landsmøte 2008 Kristiansand, mars 2008 Landsmøte 2008 Kristiansand, 13.-16. mars 2008 1 Deltakerliste Nr. Representerer Navn Status 1 UiA Bjørnar Sollie Delegat 2 UiA Hege Stensland Delegat 3 UiA Ingeborg Løfshus Delegat 5 Uia Ruben Sangvik

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 09 Resolusjoner Sak: LM 09/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 En resolusjon er utspill til media, politikere og andre aktuelle fora og aktører som

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: 42.02.14 - Møtetid: 18.15 R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Styret

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet SAK 1 KONSTITUERING 4 / 64 a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet b. Valg a referent c. Godkjenning av innkalling Første innkalling ble sendt

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Sak 25/12 Godkjenning av innkalling og protokoller

Sak 25/12 Godkjenning av innkalling og protokoller Protokoll fra sentralstyremøte 5. mars 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Jan Olav Andersen, Olav Magnus Linge, Rolf Jørn Karlsen, Silje Schei Tveitdal og Ingrid Fiskaa, Signe Ann Jørgensen, Kristin Halvorsen,

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 23.03.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST5 06.17-16/17 Gjelder Saker til NSOs landsmøte 2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Innstillinger i saker til NSOs landsmøte

Detaljer

Vedta en tidsplan for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 6, 2016.

Vedta en tidsplan for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 6, 2016. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 00.05-16 Gjelder Godkjenning av tidsplan 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til tidsplan for landsmøtet 3 GODKJENNING

Detaljer

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november Landsmøte 2015 Sarpsborg, 6. 8. november SAK 2 Konstituering Inneholder: 1) Landsstyrets forslag til forretningsorden for landsmøtet 2) Landsstyrets forslag til tidsplan 3) Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

Forretningsorden for SDSN

Forretningsorden for SDSN Forretningsorden for SDSN Forretningsorden er underlagt SDSNs vedtekter. Kapittel 1. Gjennomføring av møter 1.1 Konstituering Opprop 1.2 Lukking av møtet Møtene i PF, CS og SR er åpne- PF/CS kan, med 2/3

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

En sengelektyre for delegater og funksjonærer på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen mars 2009

En sengelektyre for delegater og funksjonærer på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen mars 2009 En sengelektyre for delegater og funksjonærer på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen 30. - 31. mars 2009 1 Kjære delegat/funksjonær på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen For at Utdanningsforbundet

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

SAK 2 Konstituering. Inneholder:

SAK 2 Konstituering. Inneholder: Landsmøte 2013 Trondheim, 30. august til 1. september SAK 2 Konstituering Inneholder: 1. Landsstyrets forslag til tidsplan 2. Landsstyrets forslag til forretningsorden 3. Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

00 KONSTITUERING Sak Side LM Godkjenning av innkalling LM Valg av møteledelse LM Godkjenning av forretningsorden

00 KONSTITUERING Sak Side LM Godkjenning av innkalling LM Valg av møteledelse LM Godkjenning av forretningsorden 00 KONSTITUERING Sak Side LM7 00.0-7 Godkjenning av innkalling LM7 00.0-7 Valg av møteledelse LM7 00.03-7 Godkjenning av forretningsorden 3 LM7 00.04-7 Godkjenning av saksliste 0 LM7 00.05-7 Godkjenning

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for studenter som tar lærer- og pedagogutdanninger.

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 01 KONSTITUERING 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Valg av dirigenter 1.3. Valg av referenter 1.4. Godkjenning av delegater 1.5. Godkjenning

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer