Årsmelding for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 2011-2012"

Transkript

1 Årsmelding for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

2 Årsmeldingen tar for seg de overordnede sakene Pedagogstudentene har jobbet med i perioden. Første del tar utgangspunkt i arbeidsprogrammet. Punktene fra arbeidsprogrammet står derfor i kursiv og innledningsvis i hvert kapittel. Til slutt er det et avsnitt om aktiviteten og utviklingen i organisasjonen, samt områder som ikke nødvendigvis er beskrevet i arbeidsprogrammet, men som har vært viktige for organisasjonen. Organisasjonen Pedagogstudentene består i dag av ca. 100 aktive tillitsvalgte på alle nivå, og har i overkant av medlemmer. I løpet av perioden har vi jobbet med ulike saker som angår våre utdanninger og vår fremtidige profesjon. Med et utgangspunkt i faglig fokus har vi fremmet medlemmenes interesser, og jobbet for å styrke organisasjonen som helhet. Både for å skape bevissthet hos våre medlemmer og for å være en viktig samfunnsaktør. Landsstyret Landsstyret er organisasjonens øverst besluttende organ mellom landsmøtene, og består av en representant fra hver utdanningsinstitusjon i tillegg til arbeidsutvalget. Landsstyret møtes fem ganger i året, der også komiteer og utvalg deltar på møtene. Landsstyret har hatt møter på følgende steder denne perioden: mai 30. sept. 2. okt november januar 21. mars - Lærernes Hus, Oslo - Høgskolen i Bergen - Høgskolen i Sør-Trøndelag - Høgskolen i Vestfold - Hurdal I vedlegget finner dere en oversikt over hvem som har representert i landsstyret denne perioden. Sakene som har vært diskutert i landsstyret har hovedsakelig vært meldt opp av arbeidsutvalget. Det har vært godt debatt i landsstyret, og stor grad av enighet i de fleste saker som har vært diskutert.

3 Arbeidsutvalget (AU) Arbeidsutvalget ble valgt på landsmøtet i Hurdal i Leder og nestleder med virketid fra 1. juli 2011, studentmedlemmene tiltrådde straks etter landsmøtet. Stine Chr. Holtet og Stine Hjerpbakk var leder og nestleder frem til 30. juni Ida Sandholtbråten og Jan Ola Ellingvåg er leder og nestleder fra og med 1. juli Medlemmene i arbeidsutvalget har i denne perioden vært: Ida Sandholtbråten Allmennlærer- / lektorstudent fra HiST/NTNU Jan Ola Ellingvåg Allmennlærerstudent fra Høgskolen i Volda Linda Haukelid Allmennlærerstudent fra Universitetet i Stavanger Daniel Windt Førskolelærerstudent fra NLA Høgskolen Hildur Bakkene* Allmennlærerstudent fra Høgskolen i Østfold Bjørnar B. Rønning Allmennlærerstudent fra Høgskolen i Bergen. *Hildur Bakkene måtte trekke seg fra arbeidsutvalget. Vara-arbeidsutvalgmedlem Bjørnar B. Rønning har dermed fungert som fullverdig medlem av arbeidsutvalget siden 1. august Mer om arbeidsutvalgets møtevirksomhet og arbeid finnes i «Rapport fra arbeidsutvalget». Sekretariat Sekretariat har bestått av valgt leder og nestleder på fulltid i tillegg til en administrasjonskonsulent i 100 % stilling og organisasjonskonsulent i 50 % stilling. Disse har ansvar for den daglige driften i organisasjonen. Pernille Adolfsen er administrasjonskonsulent, men gikk ut i permisjon 1. mai Karl Reksten Tellefsen er ansatt som vikar i stillingen. Naomi Aass Girardeau tiltro som organisasjonskonsulent i 50 % stilling 1. august Grunnet ombemanning internt i Utdanningsforbundets sekretariat fikk hun en ny stilling utenom Pedagogstudentene fra og med 1. januar Bjørnar B. Rønning er ansatt i et 60 % engasjement fra 15. februar til 30. mars Mer om aktiviteten på kontoret finnes i «Rapport fra kontoret».

4 Lokallagene Hvert studiested er definert som et lokallag så lenge det er over 20 medlemmer. Pr. 21. mars 2012 har PS 29 lokallag. Lokallagsstyrer I perioden har Pedagogstudentene hatt lokallagsstyrer ved følgende utdanningsinstitusjoner: Høgskolen i Finmark Universitetet i Tromsø Universitetet i Nordland* Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Norges Teknisk-Vitenskapelige Universitet (NTNU) Høgskulen i Volda Høgskulen i Sogn og Fjordane NLA Høgskolen Høgskolen i Bergen Høgskolen Stord/Haugesund Universitetet i Stavanger Universitetet i Agder Høgskolen i Telemark, avd. Porsgrunn* Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Østfold Institusjonene som er understreket har ikke avholdt årsmøter for 2012, og har dermed ikke noe lokallagstyre så langt denne perioden. Institusjonene merket med * er nyopprettede lokallagstyrer i Det har vært meget god aktivitet i lokallagene denne perioden. Fagdager, sosiale hendelser, politisk påvirkning, deltakelse på nasjonale arrangement og en god innsats med verving tyder på et godt arbeid. Mer informasjon om de enkelte lokallag finnes i egne lokallagsrapporter.

5 Komiteer og utvalg Valgkomiteen (VK) Valgkomiteen består av tre medlemmer, valgt av landsmøtet. Denne perioden har valgkomiteen bestått av: Marianne Tollefsen (leder), Bård Henry Landsem Paulsen og Alice Østrem Hoy. Alice Østrem Hoy gikk i januar ut i fødselspermisjon, og landsstyret valgte derfor vara-medlem til valgkomiteen. Dag Atle Lee Eksund tredde inn i komiteen i slutten av januar. Valgkomiteen har vært representert ved alle landsstyremøter, samt stormøtet i juni (planleggingsmøte). Valgkomiteens oppgave er å finne kandidater til de ulike vervene i organisasjonen. Det har vært gjennomført to valg i landsstyret denne perioden. Varaarbeidsutvalgsmedlem ble valgt på landsstyremøtet i mai, og nytt medlem av valgkomiteen ble valgt ved landsstyremøtet i januar. Les mer i rapport fra valgkomiteen. Internasjonalt Utvalg (IU) Internasjonalt utvalg ble opprettet på landsmøtet i Den består av to representanter som sitter for to år i gangen, med en overlappende effekt. Arnt Gunnar Johansen sitter for to år, og Torstein Nilsen Hole frem til landsmøtet Internasjonalt utvalg har som ansvar å bringe internasjonale perspektiver inn i organisasjonen. Internasjonalt utvalg har vært representert ved samtlige landsstyremøter denne perioden, i tillegg til at de har vært på en del reiser og møter utenom disse. Les mer i rapport fra internasjonalt utvalg. Redaksjonen for «Under Utdanning» Redaksjonen består av en landsmøtevalgt redaktør i tillegg til redaksjonsmedlemmer. Redaktør for medlemsbladet perioden har vært Elisabeth Udnes, som tok over etter Elin Tegnander 1. juli. Det har blitt utgitt tre utgaver av Under Utdanning siden sist landsmøte. Redaksjonen forøvrig har i perioden bestått av: Ole Henrik F. Berg, Søren E. Kure og Mona Ali Osman. Mer kan leses i egen rapport fra redaksjonen.

6 Landsstyret Følgende personer har sittet i landsstyret for perioden Lokallag / verv LS-representant / AU LS1 LS2 LS3 LS4 LS5 Leder Stine Christensen Holtet Ida Sandholtbråten Nestleder Stine Hjerpbakk Jan Ola Ellingvåg Arbeidsutvalget Linda Haukelid Daniel Windt Hildur Bakkene Bjørnar B. Rønning HiB Bjørnar B. Rønning Maria Astad Sørngård Anna Mong Andreassen HSH Marit Simensen Thea Sivertsen Ingerid Hustvedt NLA Vibeke Sletten Anders Hausvik Birthe Levik HiVo Martin Sørbye Jensen HiVe Nils-Jakob Herleiksplass HiO / HiOA Marja-Leena Eriksen HiNT Ina Nikoline Berg Monsen HiFm Gunnar Oustad NTNU Kristine Evjen UiS Ole Henrik Fabricius Berg Ane Kooyman HiØ Kristine Hov HiNe Liv Enge Stenhaug UiA Pascale Robinson Vegard Snaunes HiHm Ann Mathilde Jostad Runhild Heggem UiT Line Charlotte Johansen HiST Martin Øyangen Adm.konsulent Karl Reksten Tellefsen

7 Politiske saker i perioden Førskolelærerutdanningen PS skal arbeide for å følge opp og sikre kvaliteten i ny rammeplan for førskolelærerutdanningen. Pedagogstudentene er ikke representert i rammeplanutvalget for førskolelærerutdanningene. Likevel har vi gjennom sentralstyret, sekretariat og andre forum i Utdanningsforbundet frontet vår politikk rundt førskolelærerutdanningen og påvirket rammeplanarbeidet. I november sendte Pedagogstudentene, Utdanningsforbundet og Forskerforbundet et felles brev til Statsråd Tora Aasland der vi ba om et møte for å diskutere implementering av ny rammeplan og uttrykte bekymring for at dette skulle skje allerede i Det ble ikke noe møte, men kort tid etter kom en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet med beskjed om at implementering er utsatt til høsten Landsstyret behandlet i november en sak om rammeplanarbeidet for førskolelærerutdanningen denne perioden. Der kom landsstyret med innspill på rammeplanutvalgets forslag til forskrift om ny rammeplan for førskolelærerutdanningen. Innspillene fra landsstyret blir tatt med i et høringssvar til Kunnskapsdepartementet som sendes senest april PEL-faget PS skal sette fokus på kvalitetssikring av faget pedagogikk og elevkunnskap (PEL) i grunnskolelærerutdanningen. Pedagogikk- og elevkunnskapsfaget i grunnskolelærerutdanningen har vært oppe til debatt i landsstyret. Innspillene fra landsstyret ble oversendt følgegruppen for lærerutdanningsreformene i starten av januar Kontoret har også videreformidlet innspillene fra landsstyret til tillitsvalgte og sekretariat i Utdanningsforbundet. Følgegruppens leder Elaine Munthe deltok også på Pedagogstudentenes konferanse «Status, Makt og Stolthet» 29.oktober Her snakket hun om profesjonalitet og kvalifisering til læreryrket. Ida Sandholtbråten og Jan Ola Ellingvåg deltok også på følgegruppens konferanse 15.mars 2012 i Trondheim. Her var pedagogikk- og elevkunnskap et tema.

8 Veiledning av nyutdannede. PS skal jobbe for å få en veiledningsordning for nyutdannede med strukturelle nasjonale føringer, samt bevisstgjøre studenter om å stille forventinger til kvaliteten på tilbudet. Stine Hjerpbakk satt i en arbeidsgruppe, med blant annet Utdanningsforbundet, KS, NOKUT, PBL og Utdanningsdirektoratet, som så på hvordan veiledning for nyutdannede førskolelærere burde bli gjennomført. Ordningen ble innført for førskolelærere fra høsten Gruppen ferdigstilte et dokument som så på den kort- og langsiktige gjennomføringen av ordningen. Pedagogstudentenes politiske mening om veiledning av nyutdannede har preget banneret på forsiden av nettsidene våre siden de nye nettsidene ble tatt i bruk i september. Ida Sandholtbråten har kommet med innspill til GNIST og Kunnskapsdepartementet om viktigheten av en god veiledningsordning. Lærerutdanningene rettet mot trinn. PS skal sette fokus på kvaliteten i lærerutdanningene rettet mot trinn, blant annet gjennom å arbeide for at en egen rammeplan for femårig lektorutdanning blir utarbeidet. Pedagogstudentene er representert i alle de tre rammeplanutvalgene for lærerutdanningene rettet mot trinn. Kristine Evjen sitter i rammeplanutvalget for PPU-Allmennfag / femårig integrert lektorutdanning. Thea Sivertsen i rammeplanutvalget for faglærerutdanning, og Stine Christensen Holtet er PS sin representant i rammeplanutvalget for yrkesfaglærerutdanning / PPU-Yrkesfag. Gjennom denne representasjonen har Pedagogstudentene fått påvirke at det blir utarbeidet egen rammeplan for femåring integrert lektorutdanning. Landsstyret har behandlet tre saker om lærerutdanningene rettet mot trinn. Innspillene herifra har blitt brukt inn i rammeplanutvalgene. Kontoret har hatt jevnlig kontakt med representantene i forkant av og mellom møtene i rammeplanutvalgene. I tillegg har det vært et godt samarbeid med Norsk Studentorganisasjons representanter, blant annet med felles planleggingsmøter i forkant av rammeplanutvalgsmøtene. Dette for å kunne ha en sterkere studentstemme og stått sammen i saker vi eniges om. Sammen utarbeidet PS og NSO sine representanter felles standpunkt i forhold til praksis i utdanningene.

9 Våre lærerutdannere PS skal jobbe for økt fokus på utdanningen og kompetansen til lærerutdannerne ved universitet/høgskole. Landsstyret har innstilt på nytt politisk dokument «Våre lærerutdannere» som skal behandles på landsmøtet Dette dokumentet tar for seg PS` forventninger og krav til og for våre lærerutdannere i praksisfeltet og på utdanningsinstitusjonene. PS har påpekt viktigheten av forskning i lærerutdanningen til aktuelle fora. Blant annet har leder og nestleder deltatt på to seminar om forskningens plass i lærerutdanningene og lærerutdannerens rolle som forsker høsten Mastertilbud PS skal jobbe for bedring og systematisering av mastertilbudene for grunnskolelærerutdanningen og førskolelærerutdanningen. Ledelsen har hatt flere utspill i media hvor viktigheten av gode mastertilbud har blitt påpekt. Blant annet hadde Ida Sandholtbråten et leserinnlegg i Aftenposten 7.juli og Jan Ola Ellingvåg skrev om dette i Stavanger Aftenblad 24.september. Ida Sandholtbråten har snakket varmt for grunnskolelærerutdanning på masternivå i partnerskapsmøter i GNIST. På GNIST-møte 13.desember hadde hun et innlegg om hva som skal til for å styrke lærerprofesjonen. Lærerutdanning på masternivå var et av emnene hun trukket opp. I samband med utarbeidelsen av ny rammeplan for førskolelærerutdanningen har PS frontet at det er viktig med gode mastertilbud som kan bygge videre på en førskolelærerutdanning. Også i arbeidet med rekruttering til førskolelærerutdanningen, Kompetanse 2020 har muligheter til videreutdanning blitt tatt opp. Mastertilbud og lærerutdanningenes lengde har også blitt nevnt i debatter i Utdanningsforbundets sentralstyre flere ganger.

10 Skikkethetsvurdering PS skal sette fokus på å bedre den helhetlige skikkethetsvurderingen Ledelsen hadde i august et møte med Norsk Studentorganisasjon der skikkethetsvurdering ble diskutert. PS kom med flere innspill til NSO sitt svar på en rapport om kvaliteten på skikkethetsvurderingen. Både PS og NSO er opptatt av at det skal foregå en grundig og helhetlig skikkethetsvurdering i lærerutdanningene, men vi er også uenige om noen sider ved skikkethetsvurderingen. Mulighet til å være anonyme ved levering av tvilsmelding er en av sakene som PS og NSO er noe uenige om. Landsstyret behandlet en sak om skikkethetsvurdering på landsstyremøtet i september. Dette resulterte i «Politisk dokument om skikkethetsvurdering». Der ble det blant annet vedtatt at PS mener at studenter skal få mulighet til å være anonyme ved levering av tvilsmelding på en medstudent. Nestleder Jan Ola Ellingvåg skrev i etterkant av landsstyresaken en «Rett på sak» i Utdanningsforbundets medlemsblad Utdanning der han påpekte viktigheten av at det er en grundig og god skikkethetsvurdering i alle lærerutdanninger. Skikkethetsvurdering er en sak som engasjerer flere av våre tillitsvalgte, og som også har vært arbeidet med på lokalt nivå. Organisatoriske satsingsområder i perioden. Samarbeid med Utdanningsforbundet PS skal arbeide for å styrke samarbeidet med Utdanningsforbundet på alle nivå. Kontoret har hatt jevnlige møter med Utdanningsforbundet gjennom samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget består av leder og nestleder i Pedagogstudentene, administrasjonskonsulent, to representanter fra Utdanningsforbundets sentralstyre og en konsulent fra Utdanningsforbundets sekretariat. I samarbeidsutvalget drøftes politiske saker som PS og Utdanningsforbundet har felles i tillegg til samarbeid sentralt og lokalt. Pedagogstudentene har blitt omlokalisert og har nå kontor ved siden av seksjon for organisasjonsbygging. Det ble brukt en god del tid på flyttingen i etterkant av forrige landsmøte. Det har blitt opprettet en delt 100 % stilling mellom Utdanningsforbundet og PS. Denne stillingen ble opprettet på bakgrunn av vedtak i Utdanningsforbundets ungpolitiske handlingsplan.

11 Under vervearbeidet har kontoret vært i kontakt med Utdanningsforbundets fylkeslag. Mange av lokallagene har også samarbeidet med fylkeslagene om verving, jobbsøkerkurs og lignende. Leder i Pedagogstudentene har møtt i Utdanningsforbundets sentralstyre og representantskapet med tale- og forslagsrett. Nestleder representerer PS i kontaktforumet for Universitet og Høgskoleansatte. Det har i løpet av perioden vært to møter mellom politisk ledelse i PS og politisk ledelse i Utdanningsforbundet. Tema for disse møtene har vært samarbeid og forventinger organisasjonene mellom. Ungpolitikk har også vært et område som Pedagogstudentene og Utdanningsforbundet har tradisjon for å samarbeide om. Leder Ida Sandholtbråten deltok på ungseminar med Utdanningsforbundet Oslo januar. Her hadde hun et foredrag om hun viktigheten av engasjement blant unge lærere. Det er flere lokallag som har hatt en god kontakt med Utdanningsforbundet på lokal- og fylkesnivå. Dette gjennom deltakelse på hverandres møter, samarbeid om fagdager og kurs og uformell kontakt ellers. Internasjonale perspektiver PS skal styrke det internasjonale perspektivet i organisasjonen. På landsmøtet i 2011 ble internasjonalt utvalg (IU) opprettet. Arnt Gunnar Johansen ble valgt inn i utvalget for to år, og Torstein Hole ble valgt inn i internasjonalt utvalg for ett år. Internasjonalt utvalg har ført internasjonale perspektiv inn i organisasjonen både i landsstyret og med en egen økt på høstleiren. Jan Ola Ellingvåg og Arnt Gunnar Johansen deltok i oktober på en konferanse i Krakow i regi av European Trade Union Confederation Youth. Konferansen hadde tittelen «Quality Education for Quality Jobs» og tok for seg den økende arbeidsledigheten blant unge i Europa, og fagbevegelsen rolle i dette. Konferansen var for unge i fagbevegelsen og hadde deltakere fra hele Europa.

12 Pedagogstudentene har vært en pådriver for å få opprettet et studentforum under Nordiske Lärarorganisationer i Samarbete (NLS) april 2011 ble det holdt et oppstartsmøte i Helsinki. Her deltok nestleder Stine Hjerpbakk og påtroppende leder Ida Sandholtbråten. De møtte representanter fra lærerstudentorganisasjoner i Sverige, Finland og Færøyene for å diskutere behovet for og rammene rundt et studerandeforum under NLS. I etterkant av møtet vedtok NLS å opprette et studerandeforum, og det første offisielle møtet i studerandreforum ble avholdt i Stockholm oktober. Her deltok Arnt Gunnar Johansen og Torstein Hole fra internasjonalt utvalg og leder Ida Sandholtbråten. Med i NLS studerandeforum er LR-stud og Lärarförbundet student fra Sverige, FSLF og SOOL fra Finland og Lærerstuderendes Landskreds fra Danmark. På det første møtet i studerandeforum sto blant annet Sveriges lærerutdanning på agendaen. Internasjonalt Utvalg har hatt kontakt med SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) for å lære mer om deres arbeid. Utvalget deltok på SAIH sin jubileumsmarkering i oktober. Internasjonalt utvalg har også hatt et møte AIESEC som arbeider med studentutveksling. Det har også vært et møte mellom internasjonal avdeling i Utdanningsforbundet, hvor Arnt Gunnar Johansen fikk en kort innføring i hvordan Utdanningsforbundet jobber internasjonalt. Fokus på internasjonale perspektiv har også vært synlig i Under Utdanning. Bidragsytere her har vært redaksjonen, internasjonalt utvalg, kontoret og SAIHs ledelse. Et annet arbeid som har bidratt til å styre organisasjonens internasjonale perspektiv har vært Global Dignity. Pedagogstudentene har i perioden samarbeidet med Global Dignity Day og bidratt med veiledere til arrangementet. Pedagogstudentene rekrutterte 15 veiledere til arrangementet som ble avholdt på videregående skoler landet over 20.oktober. I tillegg deltok Arnt Gunnar Johansen og Maren Wigdel som veiledere på et forarrangement med H.K.H. kronprins Haakon Magnus på Jåttå videregående skole i Stavanger. Ida Sandholtbråten representerte Pedagogstudentene på en middag for samarbeidspartnere i anledning Global Dignity Day hos kronprinsparet på Skaugum. Pedagogstudentene har også, gjennom Unio-studentene, vært samarbeidspartner med TVaksjonen 2011 som samlet inn penger til Norsk Folkehjelp. Pedagogstudentene har vært representert på landsmøtene/årsmøtene til SAIH, Lærerstuderendes Landskreds (Danmark), LR-stud og Lärarforbundet Student (Sverige).

13 Styrking av egen identitet PS skal styrke egen identitet ved å se på hvordan vi fremstår og vår funksjon som politisk aktør. Identitet har vært tema for en debatt på landsstyremøtet i november. Her var fokus på hva hvilken rolle og budskap vi og hva vi ønsker det skal være. Ett av innspillene fra landsstyret er at organisasjonen i stor grad bidrar til en sterkere yrkesidentitet blant lærerstudenter. Innspillene derifra har blitt tatt med i utviklingen av en kampanje, profileringsmateriell og slagord. Det ble lansert nye nettsider i slutten av september, og ny profil på medlemsbladet Under Utdanning var på plass våren Den nye profilen har tatt over for den tidligere gule og grønne profilen og skal være gjennomgående på alt materiell som Pedagogstudentene benytter seg av som f.eks. plakater, verveblanketter, brosjyrer og lignende. Det ble brukt mye tid på vårparten for å ferdigstille nettsidene og den nye profilen. Ledelsen deltok også på lobbykurs i regi av Sosialistisk Venstreparti 17.november. Her fikk de tips til hvordan man skal drive god lobbyvirksomhet og jobbe med politisk påvirkning. Medievirksomhet PS skal være offensiv i media ved å delta i aktuelle debatter, samt sette saker på dagsorden. Kontoret har sendt ut noen utspill til media i løpet av perioden. Det har vært argumentert for grunnskolelærerutdanning på masternivå, og nei til karakterkrav ved opptak til lærerutdanning. Blant annet hadde Ida Sandholtbråten et leserinnlegg på trykk i Dagbladet 15.juli om opptakskrav. Ida ble også sitert i over 50 lokal- og regionalaviser i forhold til søkertall til lærerutdanningene og hun ble intervjuet om saken på NRK P1 21.juli. Lederen har også vært på TV. 7.november var hun i NRK Nordland og snakket om stipendordninger for å rekruttere lærere til Nordland. I tillegg har også lokallagene bidratt med medieutspill. For mer informasjon, se medierapport. Pedagogstudentene fikk sitt eget nyhetsbrev i midten av oktober som blir sendt til alle medlemmer andre torsdag i måneden via mail.

14 Under Utdanning PS skal arbeide for å styrke medlemsbladet «Under Utdanning». Det har i perioden blitt utgitt fire utgaver av Under Utdanning, alle med nytt design. Det nye designet har blitt godt mottatt av medlemmer og tillitsvalgte i organisasjonen. Redaksjonen fikk skolering på stormøtet i juni, hvor blant annet redaksjonen til Utdanningsforbundets medlemsblad deltok. I tillegg hadde redaksjonen en egen økt på høstleiren for å motivere deltagere til å sende inn bidrag. Det har gjennom perioden vært en god kontakt mellom redaktør og kontoret i utarbeidelsen av bladene. Arbeidsutvalget, internasjonalt utvalg og valgkomiteen har kommet med bidrag til bladet, i tillegg til andre medlemmer og tillitsvalgte i organisasjonen. Det har også vært flere eksterne bidragsytere i perioden. Redaktør har begynt å utarbeide en «redaktørperm» som skal bidra til erfaringsutveksling og kontinuitet i redaktørvervet og redaksjonen for øvrig. Sentralt nivå i organisasjonen. Representasjon. Ledelsen skal jobbe for at PS er representert i relevante fora. I perioden har ledelsen hatt et godt samarbeid med andre studentorganisasjoner, da spesielt Norsk Sykepleierforbund student og NITO-studentene med tanke på å få en plass i nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU). Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) er et organ nedsatt av Universitets og Høgskolerådet. Nestleder i PS og Nestleder i NSF-student har hatt et møte med leder for Unio, Anders Folkestad hvor vi fikk presentert våre ønsker om plass i de nasjonale rådene. NSF-student, NITO-studentene og Pedagogstudentene har hatt et møte med Norsk Studentorganisasjon hvor vi ytret vårt ønske om plass. NSO var positive til å få til en ny observatørplass i hvert av de nasjonale rådene, og vil ytre dette for Universitets- og høyskolerådet. Landsstyret har også skrevet en resolusjon på saken som ble oversendt til de

15 nasjonale rådene, kunnskapsdepartementet og andre involverte. Den 16. og 17. februar hadde NRLU møte ved Universitetet i Bergen hvor det ble enstemmig vedtatt at Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet skal ha en fast observatørplass i rådet. Dette er en sak som PS har jobbet for i mange år, og er en viktig seier for organisasjonen. Pedagogstudentene har fått representanter inn i alle de tre rammeplanutvalgene for lærerutdanningene rettet mot trinn. Utdanningsdirektoratet har oppnevnt tre ressursgrupper som skal følge opp ungdomstrinnsmeldingen. (St.meld ). Pedagogstudentene har fått representasjon i alle disse gruppene. Nils Jakob Herleiksplass i ressursgruppen for regning, Linda Haukelid i ressursgruppen for lesing og Ida Sandholtbråten i ressursgruppen for klasseledelse. Pedagogstudentenes leder møter i partnerskapsmøtene til GNIST. Pedagogstudentenes ledere Stine Christensen Holtet og Ida Sandholtbråten har til sammen deltatt på samtlige møter i partnerskapet. Lederen har også deltatt i gruppen som arbeider særskilt med rekrutteringskampanjen til GNIST. Kunnskapsdepartementet har iverksatt en rekrutteringskampanje til førskolelæreryrket; «Verdens fineste stilling ledig». Til denne kampanjen har det blitt nedsatt en referansegruppe som Pedagogstudentene har fått plass i. Stine Holtet og Ida Sandholtbråten deltok i denne gruppen i oppstartsfasen, men Jan Ola Ellingvåg har representert PS etter at gruppens arbeid satte i gang for fullt. Denne gruppen har ikke et partnerskap som GNIST, men Kunnskapsdepartementet ønsker likevel tilbakemelding fra aktuelle parter. Satsingen og arbeidet for førskolelæreryrket og førskolelærerutdanningen har fått tittelen «GLØD». Stine Christensen Holtet har representert PS i en arbeidsgruppe som var nedsatt av Nasjonalt råd for lærerutdanning. (NRLU) Gruppen hadde til sammen seks møter fra Arbeidsgruppen skulle utrede hvordan de ulike lærerutdanningene best utfører sine oppgaver slik at det utdannes høyt kvalifiserte lærere som ivaretar behovene i barnehage og skole. Dette var et arbeid som det ble brukt mye tid på våren Arbeidsgruppa leverte rapporten; «Helhetlig tilnærming til lærerutdanning» i august Rapporten ser lærerutdanningene under ett og kommer med forslag til tiltak for en bedre sammenheng mellom de ulike veiene inn i læreryrket.

16 Samarbeid med andre studentorganisasjoner Ledelsen skal samarbeide med andre studentorganisasjoner, der Unio-studentene skal prioriteres. Unio-studentene har hatt en høy prioritet i PS sitt arbeid. Pedagogstudentene satt på ledervervet i organisajsonen fram til august da NSF student tok over og PS tok nestlederansvaret. Stine Christensen Holtet hadde lederansvaret for Uniostudentene fram til 1.juli da Ida Sandholtbråten midlertidig tok over. Etter konstitueringsmøtet i august fikk Jan Ola Ellingvåg ansvaret for Unio-studentene i pedagogstudentene. Uniostudentene har hatt møte en gang i måneden siden konstitueringsmøtet. Unio-studentene har diskutert felles utfordringer og blitt enige om å arbeide for økt fagforeningsbevissthet blant unge. Jan Ola Ellingvåg sitter også i Unios arbeidsgruppe for forskning og høyere utdanning. Det ble i 2011 utarbeidet en informasjonsbrosjyre og plakater om Uniostudentene som har blitt brukt i blant annet vervearbeid hos de ulike medlemsforbundene. I perioden har ledelsen hatt et godt samarbeid med Norsk Sykepleierforbund-Student og NITO-studentene. Både gjennom felles saker som nasjonale råd, og møte i andre forum. Det har også vært godt samarbeid med Norsk Studentorganisasjon, spesielt i arbeidet med rammeplanutvalgene for lærerutdanning rettet mot trinn Verving og rekruttering. Arbeidsutvalget skal videreføre og videreutvikle verve- og rekrutteringskampanjen. Arbeidsutvalgsmøtet i juli hadde verving i fokus. Da ble vervemateriell pakket ned for å bli sendt ut til lokallagene i tillegg til at arbeidsutvalget fordelte oppgaver og planla høstens verving.

17 Arbeidsutvalget har i perioden videreutviklet en ny brosjyre som skal brukes i rekrutteringen av nye tillitsvalgte. «Engasjer deg!»-brosjyren ble utviklet i sommer og var klar til årets verving. Denne brosjyren forteller om Pedagogstudentenes organisering, møtearenaer og hva vi jobber med. I tillegg har arbeidsutvalget reist rundt for å bidra lokallagene både til verving og årsmøteavholdelser. Utdanningsforbundet har utviklet en strategiplan for verving. Pedagogstudentene har en sentral plass i vervearbeidet til Utdanningsforbundet, og har Pedagogstudentene en plass i et team som jobber med strategiplanen. Nestleder Jan Ola har representert PS denne perioden. Sekkekampanjen som ble startet for første gang i 2010 ble videreført med nye sekker i Det har vært en del arbeid i utarbeidelsen av design på de nye sekkene. Sekkene har vært populære blant både gamle og nye medlemmer, og vi håper på å videreføre bruken av de i vervearbeidet. Verving har vært diskutert på to landsstyremøter i denne perioden. Først i mai, deretter i september. Innspillene har blitt tatt med i videreutviklingen av en vervestrategi. Skolering Arbeidsutvalget skal utarbeide et helhetlig skoleringsopplegg for tillitsvalgte. Landsstyret har diskutert skolering på landsstyremøtet i november, innspillene derifra er blitt tatt med videre i utarbeidelsen av et helhetlig skoleringsopplegg. Arbeidsutvalget brukt mye tid på å utarbeide et helhetlig skoleringsopplegg for tillitsvalgte. Saken har vært diskutert på samtlige arbeidsutvalgsmøter i perioden. Det helhetlige skoleringsopplegget er bygd opp av ulike moduler. Modulene er temabaserte, med underkategorier som kan settes sammen etter ønske. Arbeidsutvalget har ikke gjort klart innholdet i alle kategorier og moduler, men intensjonen er at modulene kan plukkes rett ut fra skoleringsopplegget og settes inn i skoleringsarenaer lokalt, regionalt og nasjonalt i organisasjonen. I tillegg er det i det nye skoleringsopplegget planlagt en lokallagsledersamling på vårparten. Regionalt seminar er også blitt revidert, og er blitt en skoleringsarena også for nye tillitsvalgte i lokallagsstyrene i tillegg til å være en skolering for landsmøtedelegater.

18 Arrangement i Pedagogstudentene Høstleir Årets høstleir ble arrangert ved Høgskolen i Bergen av lokallagene på NLA Høgskolen i Høgskolen i Bergen. Over 60 personer var med på Høstleir og landsstyremøte. Deltakerne på skoleringsdelen fikk blant annet kurs tale- og debatteknikk, innføring om organisasjonen og de fikk lære mer om lokallagsarbeid. Konferansen 2012 Konferansen ble avholdt i Lærernes Hus i Oslo. Navnet på konferansen var «Status, makt og stolthet en konferanse om lærerprofesjonens identitet og kompetanse.» Godt over 70 deltakere var med på konferansen i år! Foredragsholdere var: Mimi Bjerkestrand Leder av Utdanningsforbundet Lars Gunnar Lingås Førsteamenuensis ved Høgskolen i Vestfold Elaine Munthe Professor i pedagogikk ved Universitetet i Stavanger Magnus E. Marsdal Forfatter av boka «Kunnskapsbløffen» Nina Nakling Entusiastisk førskolelærer Svein Sjøberg Professor i naturfagdidaktikk og PISA-ekspert. Konferansen var en kjempesuksess, og deltakerne var godt fornøyde. Nina Nakling avsluttet konferansen på søndagen med foredraget; «Stolthet og Status eller Galskap, Dorullnisser og Parkdress?» til både latter og tårer fra deltakerne! Regionalt Seminar mars ble det avholdt regionalt seminar ved Universitetet i Stavanger. 33 tillitsvalgte og landsmøtedelegater deltok på det som var en flott skoleringshelg. Arbeidsutvalget fikk prøve ut det nye skoleringsopplegget, og det var gode tilbakemeldinger fra deltakerne. En flott helg, med gode sosiale rammer. Mye takket være lokallaget ved Universitetet i Stavanger.

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011 Landsstyremøte Oslo 13. -15. Mai 2011 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Hildur Bakkene AU 4 Daniel Windt AU 5 Linda Haukelid AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Martin

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Landsstyremøte Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ingerid Hustvedt HSH 3 Vegard Snaunes UiA 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Victoria Flåten Refsenes

Detaljer

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Organisasjonen Pedagogstudentene består i dag av ca. 100 aktive tillitsvalgte på alle nivå, og har rundt 12 000 medlemmer. I løpet av perioden

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011 Landsstyremøte Trondheim 18. 20. november 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ane Kooyman UiS 3 Torstein Nielsen Hole UiB 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Ingerid Merethe H. Hustvedt

Detaljer

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012 Landsstyremøte Tønsberg 20-22. januar 2012 Navn Representerer 1 Kristine Evjen NTNU 2 Martin Jensen HVO 3 Maren Mikkelsen UiA 4 Pascale Robinson UiA 5 Ann-Mathilde Jostad HiHm 6 Runhild Heggem HiHm 7 Ingrid

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012 Landsstyremøte Stavanger 28-30. september 2012 Navn Representerer 1 Mari Nordsæther UiN 2 Eirik Øwre Nilsen UiN 3 Line Larsen Rømma HiST 4 Camilla Richardsen Solheim NTNU 5 Maren Berg Johansen HiVe 6 Michelle

Detaljer

Landsstyremøte. Volda september 2009

Landsstyremøte. Volda september 2009 Landsstyremøte Volda 18-20. september 2009 Navn Representerer 1 Gunnar Oustad HiFm 2 Per-Otto Jørgensen UiA 3 Bjørnar Sollie (vara) UiA 4 Linda Haukelid UiS 5 Anita Kvamme Nygård HiHm, Hamar 6 Irene Nystrøm

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Landsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Deltagerliste Arnt Gunnar Johansen Leder Bjørnar Bjørseth Rønning Nestleder Marie Furulund Martin Asheim Signe Britt Ø. Kjosaas NLA Høgskolen

Detaljer

Landsstyremøte. Volda november 2010

Landsstyremøte. Volda november 2010 Landsstyremøte Volda 12-14. november 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Erna Thorsrud Ravn UiT 7 Kine

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Deltakere Arnt Gunnar Johansen Bjørnar Rønning Bjørn Roberg HBV avd. Vestfold Stine Drotningsvik HiB AU Synnøve Bjørgum HiSF Marie Furulund HiB Påtroppende

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008 Landsstyremøte Trondheim 19.-21. september 2008 Navn Representerer 1 Muna Ali Osman NTNU 2 Stine Hjerpbakk HIST 3 Knut Eri Bjelland HiB 4 Svein Marthinsen HiBo 5 Hilde Lotsberg HiVo 6 Lene Sletten HiHm

Detaljer

Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011

Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011 Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011 1 Deltakerliste Nr. Representerer Navn Status 1 HiB Marie Furulund Delegat 2 HiB Helene Øygarden Delegat 3 HiB Torstein Nielsen Hole Delegat 4 HiHm Per

Detaljer

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm Navn Representerer Landsstyremøte 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ida Sandholtbråten AU 4 Ingeborg Haanæs AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Kristine Fiskeseth UiA 8

Detaljer

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Verv 1 Jan Ola Ellingvåg Leder 2 Bjørnar B. Rønning Nestleder 3 Linda Thu 4 Martin Asheim 5 Marie Furulund 6 Signe Britt Ø. Kjosaas

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen januar 2010

Landsstyremøte. Bergen januar 2010 Landsstyremøte Bergen 28-30.januar 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Martin

Detaljer

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013 Landsstyremøte Stord 18-20. januar 2013 Navn Representerer 1 Ingrid B. Wikeland UiT 2 Marta Tysdal HiNT 3 Ida Sovie Slettahjell HiNT 4 Stine Drotningsvik HiB 5 Oda Catherine Campo Åsheim HiB 6 Signe Britt

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

- Med god gli og på riktig spor

- Med god gli og på riktig spor - Med god gli og på riktig spor I forbindelse med offentliggjøringen av Følgegruppens første rapport til Kunnskapsdepartementet ble det avholdt en konferanse på Oslo Kongressenter 15. mars 2011. I en tale

Detaljer

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010 Landsstyremøte Tromsø 1-3. oktober 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Ola Rønning

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008 Landsstyremøte Kristiansand 12. mars 2008 Navn Representerer 1 Philip Andreas Lyding UiA 2 Katrine Knutsen HiT 3 Stine Hjerpbakk HiST 4 Mariann Bratland HiNe 5 Svein Martinsen HiBo 6 Håkon Wahlquist HiB

Detaljer

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN Landsstyremøte Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Bjørnar Sollie UiA 3 Aase Marie Storeng HiB 4 Linda Haukelid UiS 5 Stine Hjerpbakk HiST 6 Inga Hanne Hansen HiTo 7 Søren Kure HiVe 8 Gunnar Oustad

Detaljer

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009 Landsstyremøte Bodø 23.-25. januar 2009 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Aase Marie Storeng HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 Inga

Detaljer

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Skole Verv Jan Ola Ellingvåg Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Marie Furulund HiB Arbeidsutvalget Martin Ashem Høgskolen i Vestfold

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

04 Arbeidsprogram 2016/2017

04 Arbeidsprogram 2016/2017 1 04 Arbeidsprogram 2016/2017 Sak: LM 04/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Elise Håkull Klungtveit Sted: Sundvolden 1 2 3 Arbeidsprogrammet er Pedagogstudentenes styringsdokument, som legger grunnlaget

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Bakbenk Landsstyret AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Kontoret Leder Martin Asheim Kontoret Nestleder Bjørn Roberg

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo november 2009

Landsstyremøte. Oslo november 2009 Landsstyremøte Oslo 20-22. november 2009 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Muna Ali Osman AU 4 Ruben Sangvik Olsen AU 5 Søren Kure AU 6 Gunnar Oustad HiFm 7 Per-Otto

Detaljer

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 22.11.13 24.11.13 VK PPK Varalandsstyrerepresentanter Landsstyrerepresentanter Deltakere Fornavn Etternavn Skole Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Martin Asheim

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 29. august 2011 Tilstede: Dekan Knut Patrick Hanevik (HiO) (leder NRLU) Fagdekan Ann Gøril Hugaas (HBO) Studiekoordinator, PPU Signe

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: 9.-12. november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Detaljer

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: 24.-26. januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob.

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob. PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 12.-15. OKTOBER 2012 MØTERAMME Fredag 12. oktober kl 17.00 - mandag 15. oktober kl. 14.00, Reykjavik. Arbeidsutvalget (AU) 2012 Leder Unni Dahle Diakonhjemmet høgskole

Detaljer

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Vi hadde vårt første møte på landsstyremøte 1, i Oslo, juni 2016. Vi brukte helgen til å sette oss inn i organisasjonens politiske og organisatoriske dokumenter,

Detaljer

2H Årsmelding fra UNIO-studentene

2H Årsmelding fra UNIO-studentene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Unio-studentene består av representanter fra studentorganisasjonene til Unios forbund. Forbundene er Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet, Forskerforbundet, Politiets Fellesforbund,

Detaljer

Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012

Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012 Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012 1 Deltakerliste Delegatnr. Etternavn Fornavn Skole Verv 1 Marie Furulund Høgskolen i Bergen Delegat 2 Hilde Thorbjørnsen Høgskolen i Bergen Delegat 3 Sander

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 149 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006 Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole 27.-29. januar 2006 Deltakerliste Navn Representerer 1 Anne-Berit Stavenes HiØ 2 Erik Nygaard UiO 3 Julie Nilsen HiA 4 Daniel Olsen HiB 5 Heidi Amundsen HVO

Detaljer

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre.

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre. 17 Langtidsplan for oppfølging av organisasjonsutvalgets rapport Sak: LS 17/17 Møtedato: 9.-11. juni Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Lærernes Hus, Oslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob.

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob. PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 24.-26. FEBRUAR 2012 MØTERAMME Fredag 24. februar kl 17.00 - søndag 26. februar kl. 14.00 i FOs lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo. Hotell er bestilt på Thon Hotel Terminus.

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Årsmelding Internasjonalt utvalg

Årsmelding Internasjonalt utvalg Årsmelding Internasjonalt utvalg Internasjonalt utvalg har i perioden 2016/2017 bestått av Heidi Cecilie Valo og Wenche Helen Berg. Vi har hatt en spennende og innholdsrik periode. Vi har vært representert

Detaljer

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 09 Resolusjoner Sak: LM 09/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 En resolusjon er utspill til media, politikere og andre aktuelle fora og aktører som

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt.

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt. Referat fra møtet 29.-30. september Tilstede: Hans-Kristian Hernes, Tine A. Hestbek, Jorunn Dahl Nordgård, Kristine Evjen, Geir Salvesen, Inger Margrethe Tallaksen, Rolf Mikkelsen, Kevin Johansen, Marianne

Detaljer

07 Økonomifordeling 2017

07 Økonomifordeling 2017 07 Økonomifordeling 2017 Sak: LM 07/16 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 2 16 17 20 21 Regnskapsposter Budsjett 2016 Budsjett 2017 Endring 1 Landsstyremøter AU-møte

Detaljer

Her kommer en liten oppsummering på hva vi lokallaget ved NTNU har drevet med etter landsmøte 2016.

Her kommer en liten oppsummering på hva vi lokallaget ved NTNU har drevet med etter landsmøte 2016. Årsrapport fra NTNU Her kommer en liten oppsummering på hva vi lokallaget ved NTNU har drevet med etter landsmøte 2016. PS-HiST + PS-NTNU Vi har måttet ta adjø med HiST, og vi har vært med på en stor omstilling,

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012 Landsstyremøte Hamar 23-25. november 2012 Navn Representerer 1 Marja-Leena Eriksen HiOA 2 Tonje Ertsås HiNT 3 Åslaug Hansegård HiNT 4 Marit Nerås Krogsæter NTNU 5 Camilla Rikardsen Solheim NTNU 6 Guro

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 92 28 20 00. Mob.: 93 41 28 26

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 92 28 20 00. Mob.: 93 41 28 26 INNKALLING FO-STUDENTENES AU-MØTE 8.-9. AUGUST 2012 MØTERAMME Onsdag 8. august kl 10.00 - torsdag 9.august kl. 18.00 i FOs lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo. Møtet innledes med et møte mellom arbeidsutvalget

Detaljer

Drivkraft i utviklinga av lærarprofesjonen? Framsteg og utfordringar for grunnskulelærarutdanningane. Elaine Munthe 19. mars 2013

Drivkraft i utviklinga av lærarprofesjonen? Framsteg og utfordringar for grunnskulelærarutdanningane. Elaine Munthe 19. mars 2013 Drivkraft i utviklinga av lærarprofesjonen? Framsteg og utfordringar for grunnskulelærarutdanningane Elaine Munthe 19. mars 2013 Innhald i rapporten: Samandrag Kap 1: Om Følgjegruppa og rapporten (inkl.

Detaljer

Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9.

Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9. Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9. 2015 Vår ref.: 15/00803 Til stede: Lise Iversen Kulbrandstad (leder),

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Deltakere Marie Furulund Martin Asheim AU Bjørn Roberg UiB Stine Drotningsvik HiB Camilla Rikardsen Solheim NTNU Helene Sommerseth Bakkland

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise Price-Stephens

Detaljer

Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010

Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010 Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010 Nr. Representerer Navn Status 1 UiT Line Charlotte Johansen Delegat 2 UiT Bård Henry Landsem Paulsen Delegat 3 UiT Erna Thorsrud Ravn Delegat 4 UiT Line Mannerud

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Pedagogstudentenes virke

Pedagogstudentenes virke Pedagogstudentenes virke Pedagogstudentene er opptatt av sitt omdømme, både utad og hos sine medlemmer. Organisasjonsutvalget er usikre på om Pedagogstudentene på en tydelig måte kommuniserer hvordan de

Detaljer

06 Politisk plattform for lektorutdanning

06 Politisk plattform for lektorutdanning 06 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. Sak: LM 06/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 Landsstyret vedtok i 2011 et politisk dokument om lærerutdanning

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Kathrine Knutsen HiTø 4 Hilde Lotsberg HVO 5 Bjørnar Sollie UiA 6 Magnhild S. Bye HiB 7 Jan-Rune Rafteseth

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 251 skoler i 123 kommuner og 7 private skoleeiere har fått tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i pulje 1 Satsingsområder 200 skoler har valgt klasseledelse 137 lesing 122

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar 24.01.2014 26.01.2014 Bakbenk LS-Vara LS AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Arnt Gunnar Bjørnar Johansen Rønning Furulund Marie HiB Guro Trøseid Gjerstadberget

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

13 Hilde Lotsberg Vara-HVO 14 15 Anita Kvamme Nygård Vara-HiHm 16 Irene Nystrøm Vara-HiVe 17 Ola Rui Nygard Vara-HiO

13 Hilde Lotsberg Vara-HVO 14 15 Anita Kvamme Nygård Vara-HiHm 16 Irene Nystrøm Vara-HiVe 17 Ola Rui Nygard Vara-HiO Landsstyremøte Navn Representerer 1 Inga Hanne Hansen HiTo 2 Idar Leknes HiHm, Hamar 3 Gunnar Oustad HiFm 4 Bjørnar Bjørnseth Rønning HiB 5 6 Marianne Egren Halvorsen HiVe 7 Mahyar Harirchi HiO 8 Per-Otto

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret Innhold Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret 2009-2010... 2 Tabell 2: Faglige årsverk fordelt på stillingskategori, studieåret 2009-2010... 3 Tabell 3: Faglige årsverk fordelt

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn SØKERSEMINAR FOR NY GLU-MASTER OSLO, 16.JUNI 2016 Kristin Barstad, nestleder i NRLU Jacob Melting, leder av programgruppen,

Detaljer

Til høyere utdanningsinstitusjoner som tilbyr lærerutdanning. Nr. Vår ref Dato F /

Til høyere utdanningsinstitusjoner som tilbyr lærerutdanning. Nr. Vår ref Dato F / Rundskriv Til høyere utdanningsinstitusjoner som tilbyr lærerutdanning Nr. Vår ref Dato F-02-17 16/6804 10.03.2017 FORSKRIFT OM RAMMEPLAN FOR PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING. RUNDSKRIV MED MERKNADER. Departementet

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Sekretariatet: Anne Marit Vesteraas Danbolt (leder), Ragnhild Narum, Thor André Skrefsrud

Sekretariatet: Anne Marit Vesteraas Danbolt (leder), Ragnhild Narum, Thor André Skrefsrud Referat fra møte 3 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 16. juni 2015 kl. 1000-1715 og onsdag 17. juni 2015 kl. 0830-1430 Vår ref.: 15/00803 Til stede:

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 28.08.2015 Møtetid: 10.15-15.30 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2, Oslo Tilstede: Medlemmer: Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø Norges

Detaljer

3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag 14. februar 2012 Inger-Åshild By Faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Faglærerutdanning

Detaljer

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning 52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning søk videreutdanning kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien varer frem til

Detaljer

Landsstyremøte Nord Universitet

Landsstyremøte Nord Universitet Landsstyremøte Nord Universitet 15.1.2016 17.1.2016 Deltakere AU Navn: Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Elise Håkull Klungtveit Ruben Amble Hirsti Kristine Lund Klippenvåg Studiested, eller verv Leiar

Detaljer

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr Læreren rollen og utdanningen Hanna Marit Jahr Hovedgrep En ny lærerutdanning som er tilpasset skolen og samfunnets behov. Spesialisering: To likeverdige grunnskoleutdanninger, en for 1.-7. trinn og en

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 92 28 20 00. Mob.: 93 41 28 26

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 92 28 20 00. Mob.: 93 41 28 26 INNKALLING FO-STUDENTENES AU-MØTE 8.-10. JUNI 2012 MØTERAMME Fredag 8. juni kl 17.00 - søndag 10. juni kl. 15.00 i FOs lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo. Mimmi Kvisvik innleder møtet med å redegjøre om

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Sak 10. Profesjonsetisk råd

Sak 10. Profesjonsetisk råd Sak 10 Profesjonsetisk råd 1 Bakgrunn for hvorfor saken fremmes på årsmøtet i Hedmark og Landsmøtet. Landsmøtet 2012 ba sentralstyret om å utrede mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd og legge

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

Engasjerer fremtidens lærere!

Engasjerer fremtidens lærere! Engasjerer fremtidens lærere! Vi er fremtidens lærerprofesjon, og for å bli godt rustede profesjonsutøvere må vi ha lærerutdanninger av høy kvalitet. Vårt viktigste ansvarsområde er derfor kvaliteten på

Detaljer

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen EF Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Østfold ble valgt på årsmøtet 11-12 april, og det ble valgt inn 12 personer til fylkesstyret.

Detaljer

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Orientering fra Utdanningsdirektoratet v/ Anne-Ma Grønlie og Jørgen Nicolaysen Avdeling for skoleutvikling Kompetanse for kvalitet t Rektorutdanningen Lederutdanning

Detaljer

Norsk mal: Startside med positiv KD logo. Lærerløftet. Ved statssekretær Bjørn Haugstad. NRLU rådsmøte fredag den 13. februar 2015

Norsk mal: Startside med positiv KD logo. Lærerløftet. Ved statssekretær Bjørn Haugstad. NRLU rådsmøte fredag den 13. februar 2015 Norsk mal: Startside med positiv KD logo Lærerløftet Ved statssekretær Bjørn Haugstad NRLU rådsmøte fredag den 13. februar 2015 Norsk mal: Startside med negativ KD logo Bakgrunnen for arbeidet Faglig

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl.

Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl. Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl. 0800-1600 Vår ref.: 15/00803 Til stede: Lise Iversen Kulbrandstad (leder), Hilde

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 1 ANJA LANDSVERK Vedtektskomiteen Studiested: VID - VID vitenskapelige høgskole Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid E-post: Landsverka@gmail.com Telefon:

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017 Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017 Vedtatt av sentralstyret 4. juni 2016 2015002479 Mandat for faglige og politiske

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Formål med arbeidsprogrammet Dette arbeidsprogrammet skal reflektere elevene i Nordlands organisatoriske samt politiske prinsipper og prioriterte

Detaljer

Handlingsplan 2015 2016

Handlingsplan 2015 2016 Handlingsplan 2015 2016 Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom går nå inn i sitt fjerde år. Vi har lagt tre stolte år bak oss, med stor medlemsvekst og et høyt aktivitetsnivå. Den første landsmøteperioden

Detaljer