- Med god gli og på riktig spor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Med god gli og på riktig spor"

Transkript

1 - Med god gli og på riktig spor I forbindelse med offentliggjøringen av Følgegruppens første rapport til Kunnskapsdepartementet ble det avholdt en konferanse på Oslo Kongressenter 15. mars I en tale til deltakerne på konferansen sammenlignet statsråd Tora Aasland innføringen av de nye grunnskolelærerutdanningene med ski-vm, og sa at reformen så langt har vært en suksesshistorie. Vel 100 deltakere fra blant annet lærerutdanningsinstitusjonene, Kunnskapsdepartementet, fagforbund og Pedagogstudentene deltok på konferansen, som ble åpnet av kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Hun brukte personlig trener som en metafor på Følgegruppens rolle som rådgiver til både institusjonene og KD i tilknytning til innføring av de nye grunnskolelærerutdanningene, og presiserte at det var viktig ikke å sluntre unna dersom resultatet skulle bli bra. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen holder sin åpningstale på konferansen Etter statsrådens åpningstale fikk deltakerne en smakebit på andre lærerutdanningsreformer som er under innføring i to av våre naboland, Sverige og Danmark. Professor Tobias Werler fra Høgskolen i Volda og professor Jens Rasmussen fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole/Aarhus Universitet, begge medlemmer i Følgegruppen, synliggjorde i sine

2 presentasjoner at det foregår prosesser i begge disse landene for å styrke lærerutdanningen, og at disse prosessene både har likhetstrekk og forskjeller med den norske prosessen. To utdanninger i intensjonsfasen Med et nordisk perspektiv i bakhodet ble deltakerne ledet over i den norske lærerutdanningsreformen og Følgegruppens arbeid knyttet til innføringen av reformen. Hovedtemaet for Følgegruppeleder Elaine Munthes presentasjon var sentrale momenter og konklusjoner fra gruppens første rapport til Kunnskapsdepartementet Frå allmennlærar til grunnskulelærar. Innfasing og oppstart av nye grunnskulelærarutdanningar. Rapporten består av åtte kapitler som mellom annet tar for seg temaer som rekruttering, differensiering og fagtilbud. Munthe var opptatt av å få frem at data viser at vi både har fått en økning av antall primærsøkere til de nye grunnskolelærerutdanningene på 10 %, og at økningen av antall registrerte studenter er på nesten 15 %. Det er også en balanse mellom antall tildelte studieplasser og antall registrerte studenter totalt sett. Vi må allikevel være oppmerksom på at det er store forskjeller lokalt når det gjelder rekruttering, og at enkelte læresteder sliter med å fylle opp sine studieplasser, mens andre overbooker, presiserte Munthe til en lyttende forsamling. Differensiering, fagtilbud og organiseringsformer innenfor GLU er andre ytre rammer i reformen som spiller en sentral rolle i rapporten. Munthe trakk blant annet frem hvilke ulike studieorganiseringsmodeller som eksisterer innenfor GLU, for eksempel nett- og samlingsbasert, og at det er behov for forskning knyttet til hvordan for eksempel ulike organiseringsformer påvirker studentenes læringsutbytte. Hun var også opptatt av at institusjonene må sikre at alle fag tilbys innenfor den enkelte region, og at fagmiljøene må ha en viss bredde og stabilitet over tid for å kunne levere den nødvendige forskningsbaserte undervisningskvaliteten. Andre tema i rapporten er profesjonsretting, integrering, forskningsbasert utdanning, grunnleggende ferdigheter og internasjonalisering. Dette er elementer som belyser innholdssiden av reformen. I sin presentasjon pekte Elaine Munthe på at institusjonene fremdeles befinner seg i intensjonsfasen, og at det er vanskelig å si noe sikkert om kvaliteten i utdanningene etter at et halvt år har gått.

3 Professor Elaine Munthe presenterer Følgegruppens rapport Integrert master, differensiering og nettbaserte studier i fokus Eksterne bidragsytere spilte også en sentral rolle i konferansen. Universitetet i Tromsø var høsten 2010 først ut i Norge med å tilby integrert master i grunnskolelærerutdanning for henholdsvis trinn og trinn. Instituttleder Sonni Olsen holdt et foredrag om oppbyggingen av de nye masterprogrammene, og foreløpige erfaringer med dette arbeidet. Differensiering og alternative studieorganiseringsmodeller var andre sentrale tema på konferansen. Dekan og påtroppende rektor ved Høgskolen Stord/Haugesund, Liv Reidun Grimstvedt, snakket om differensiering sett ut i fra en liten lærerutdanningsinstitusjons perspektiv, og la i sitt innlegg vekt på den oppgaven de små institusjonene har som leverandører av lærere til eget nærområde. Koordinator for nettbaserte studier ved Høgskolen i Telemark, Hjørdis Hjukse, gav en demonstrasjon av synkron nettbasert undervisning i praksis. Deltakere i salen fikk både muligheten til å høre flere påloggede studenter fortelle om hvordan de opplevde å studere ved hjelp av nettbasert undervisning, og til å stille direkte spørsmål til studentene. Lærerutdanninger på riktig spor Som en avrunding av dagens innlegg fikk fem representanter fra henholdsvis Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) (Knut Patrick Hanevik), praktisk-estetiske fag (Torstein Vasset),

4 norsk (Marit Krogtoft), PEL (Arve Thorshaug) og studentene (Stine Christensen Holtet) mulighet til å gi sine kommentarer til reformen. Knut Patrick Hanevik trakk blant annet frem at de nye grunnskolelærerutdanningene i stor grad har klart å svare på de utfordringene som kom frem i NOKUT-undersøkelsen i 2006: - Spranget mellom Nokuts evaluering og dagens konferanse er stort. Stemningen er forskjellig og vi har gjort veldig mye for få penger, med liten tid og med godt resultat. Dette synes jeg at lærerutdanningene skal være stolte av, sa Hanevik. Samtidig ble det også skissert en del utfordringer knyttet for eksempel til møte mellom intensjonene i reformen og lokale tilpasninger, de praktisk-estetiske fagenes plass i de nye grunnskolelærerutdanningene, PEL-fagets rolle, samt hvordan man kan sikre et godt og stabilt fagtilbud med høy kvalitet på både små og store institusjoner. Det ble også stilt spørsmål om kvaliteten på nettbasert grunnskolelærerutdanning, og fremmet et ønske om forskning på dette feltet for å finne ut om denne type studieorganisering gir godt kvalifiserte lærere. Knut Patrick Hanevik (NRLU) gir sin kommentar til reformen. Fra venstre sitter Thorstein Vasset (Høgskolen i Volda), Marit Krogtoft (Universitetet i Nordland), Arve Thorshaug (Høgskolen i Nord-Trøndelag) og Stine Christensen Holtet (Pedagogstudentene).

5 Fremdeles litt is i rubben? Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland avrundet konferansen med å fokusere på at innføring av de nye grunnskolelærerutdanningene så langt har vært en suksesshistorie, og at det ligger hardt arbeid bak disse prestasjonene. Hun var også opptatt av å få frem de utfordringene som ble skissert i Følgegruppens rapport, og at dette er utfordringer som både institusjonene og departementet må ta inn over seg: - Vi risikerer alltid is i rubben (sagt av Oddbjørn Hjelmeset etter dårlig stafettetappe i forrige OL), men følger vi Følgegruppas anbefalinger, er det kanskje lærerutdanningene som kan inviteres til Universitetsplassen for å bli feiret neste gang. Det må jo være målet, sa statsråd Aasland. Statsråd Tora Aasland kommenterer Følgegruppens rapport.

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Referat fra rådsmøte i 22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Leder av, Knut Patrick Hanevik, ønsket velkommen til rådsmøtet. Rektor ved Samisk høgskole, Jelena Porsanger, ønsket velkommen

Detaljer

LÆRERUTDANNINGER I ENDRING

LÆRERUTDANNINGER I ENDRING LÆRERUTDANNINGER I ENDRING Indre utvikling ytre kontekstuelle og strukturelle hinder Rapport fra Følgegruppen til Kunnskapsdepartementet RAPPORT NR. 4 2014 ISBN 978-82-998977-4-7 Følgegruppen for lærerutdanningsreformen

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014

Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Tilstede: Leder: Birte Simonsen (Universitetet i Agder) (dag 1) Medlemmer: Ivar Selmer-Olsen (Dronning Mauds Minne Høgskole) Per Arne Michelsen (Høgskolen i Bergen)

Detaljer

IKT i lærerutdanningen. På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen

IKT i lærerutdanningen. På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen IKT i lærerutdanningen På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen Rapport 20/2013 IKT i lærerutdanningen På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse?

Detaljer

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning En helhetlig tilnærming til lærerutdanning Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 1. september 2011 1 1 1. versjon som ble sendt til KD var datert 15.08.2011. En

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Høringsuttalelse Høring - Rapport om spesialpedagogikk

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Høringsuttalelse Høring - Rapport om spesialpedagogikk Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Rapport om spesialpedagogikk 2014002662 Høringsuttalelse Høringsuttalelse: Utdanning

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Rådsmøtet ble avviklet ved Radisson SAS Royal Garden Hotel. Tidsrammen var mandag 9. februar

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Oppsummering av Samarbeidskonferansen

Oppsummering av Samarbeidskonferansen Oppsummering av Samarbeidskonferansen mellom NAV og utdanningssektoren 7-8 november 2011 Bilde fra Soria Moria // Oppsummering av Samarbeidskonferansen Innhold Kjære leser 3 program 4 Nye arbeidsformer

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene

Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Joakim Caspersen Rapport 29/2011 Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Joakim Caspersen Rapport 29/2011 Rapport

Detaljer

Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen

Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning Samordningsutvalg for praksis i grunnskolen Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen Tidspunkt: Mandag 12. mai 2014, kl. 9.00 11.30

Detaljer

NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap

NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap Gjennomføring og resultater Juni 2015 NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet har tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning,

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk Dato: Tirsdag 22.05.2012 Tid: 10.00 15.30 Sted: Christies gate 18, Bergen. Representerte institusjoner: HSH, NTNU, UiS, UiB, HiB, UiT, UiO, NMH, HiOA, HiHm,

Detaljer

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities SMIL-studien Hvilken sammenheng er det

Detaljer

Regner med å kunne gi tusenvis av elever en bedre skolehverdag

Regner med å kunne gi tusenvis av elever en bedre skolehverdag Djupedalutvalget: Regner med å kunne gi tusenvis av elever en bedre skolehverdag tekst og foto: tore brøyn Utvalget som skal se på hva som må til for å bedre skolemiljøet og redusere mobbingen, vil levere

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold RAPPORT 30/2008 Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold En vurdering av resultater og virkemidler Ingvild Marheim Larsen, Peter Maassen og Bjørn Stensaker Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET Innovasjon Norge Rapport Oktober, 2010 INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag

Detaljer

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14 Kultur får elever til å blomstre Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud Rapport 2013-14 Proba-rapport nr. 2013-14, Prosjekt nr. 13011 ISSN: 1891-8093 TT,PDS,SK/HB

Detaljer

Kartlegging av realkompetansereformen

Kartlegging av realkompetansereformen NIFU SKRIFTSERIE 6/2004 Håvard Helland Vibeke Opheim Kartlegging av realkompetansereformen NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo NIFU Skriftserie 6/20004

Detaljer

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i?

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? En analyse av grunnskolelærerstudentenes studiepoengproduksjon 2012/13 av Bjørn Smestad Høgskolen i Oslo og Akershus Desember 2013 Noen hovedpunkter I 2012/13

Detaljer

Situasjon, utfordringer og statlig satsing på skoleanlegg

Situasjon, utfordringer og statlig satsing på skoleanlegg Foredragsholder: Statssekretær Lisbet Rugtvedt, Kunnskapsdepartementet Arrangement: Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om skoleanlegg 2008. Tittel: Fleksible skoleanlegg Arrangør: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

Inkludert eller segregert?

Inkludert eller segregert? RAPPORT 17/2009 Eifred Markussen, Mari Wigum Frøseth og Jens B. Grøgaard Inkludert eller segregert? Om spesialundervisning i videregående opplæring like etter innføringen av Kunnskapsløftet NIFU STEP Norsk

Detaljer

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere 1 Formelle aspekter 1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere Lærende nettverk 3 Rogaland er ledet av Elen Instefjord fra Høgskolen Stord/Haugesund, avdeling for lærerutdanning og kulturfag.

Detaljer