Landsstyremøte. Bergen januar 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyremøte. Bergen januar 2010"

Transkript

1 Landsstyremøte Bergen januar 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Martin Øianger HiST, vara 8 Jan Ola Ellingvåg HVO 9 Victoria Refsnes HVO,vara 10 Bjørnar Bjørnseth Rønning HIB 11 Torstein Nielsen Hole HiB, vara 12 Daniel Windt NLA 13 Birthe Levik NLA, vara 13 Kristine Evjen NTNU 14 Marianne Tollefsen HiVe 15 Bård Henry Landsem Paulsen UiT 16 Ann Mathilde Jostad HiHm, Hamar 17 Linda Haukelid UiS 18 Arnt Gunnar Johansen UiS,vara 19 Kristine Villanger Fiskeseth UiA 20 Vegard Snaunes UiA,vara 21 Thea Sivertsen HSH 22 Linda Tollefsen HSH,vara 23 Ida Marie Antonsen VK 24 Muna Ali Osman VK 25 Øystein Wormdal KK 26 Bård Henry Landsem PPK 27 Søren Kure PPK 28 Katrine Knutsen Ordstyrer 29 Karl Reksten Tellefsen Ordstyrer 30 Kathrine Hestø Hansen Ordstyrer 31 Pernille Adolfsen Adm.kons. 32 Hilde O. Lotsberg Protokollfører

2 Saksliste Sak: LS 00/11 Møtedato: januar Saksansvarlig: Stine Christensen Holtet Sted: Bergen Sak Tittel Saksbehandler Merknad 00/12 Konstituering Valg av: ordstyrere protokollførere protokollunderskrivere Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste og dagsorden Godkjenning av forretningsorden Stine Chr. Holtet 01/12 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Kontrollkomiteen I Rapport fra Valgkomiteen J Rapport fra redaksjonen Landsstyrerepresentantene Dag Atle Lee Eksund Stine Chr. Holtet Stine Chr. Holtet Ida Sandholtbråten Pernille Adolfsen Pernille Adolfsen Kontrollkomiteen Valgkomiteen Elin Tegnander Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Ettersendes Ettersendes Ettersendes Vedlegg Vedlegg 02/12 Prinsipprogram Stine Chr. Holtet Vedlegg 03/12 Arbeidsprogram Stine Hjerpbakk Vedlegg 04/12 Forretningsorden til Landsmøtet 2011 Ingeborg L. Haanæs Vedlegg 05/12 Økonomifordeling 2011 Pernille Adolfsen Vedlegg 06/12 Delegatfordeling til Landsmøtet 2011 Dag Atle Lee Eksund Vedlegg 07/12 Mandat for internasjonalt utvalg Ida Sandholtbråten Vedlegg 08/12 Lærerutdanning for trinn Ingeborg L. Haanæs Vedlegg 09/12 Årsmelding fra landsstyret Stine Chr. Holtet Vedlegg 10/12 Saker til Landsmøtet 2011 Dag Atle Lee Eksund Vedlegg 11/12 Resolusjoner Ida Sandholtbråten Vedlegg Eventuelt

3 00/11 Konstituering Forslag til vedtak: Kathrine Hestø Hansen, Kathrine Knutsen og Karl Reksten Tellefsen oppnevnes til ordstyrere. Valgt Forslag til vedtak: Hilde O. Lotsberg oppnevnes til protokollfører. Valgt Forslg til vedtak: Daniel Windt oppnevnes til protokollunderskriver. Valgt Forslag til vedtak: Linda Haukelid, Marianne Tollefsen, Torstein Nielsen Hole oppnevnes til redaksjonskomite prinsipprogram Valgt Forslag til vedtak: Tore Flø Brekke, Arnt Gunnar Johansen, Kristine Evjen oppnevnes til redaksjonskomite arbeidsprogrram Valgt Forslag til vedtak: Jan Ola Ellingvåg, Vegard Snaunes, Thea Sivertsen oppnevnes til redaksjonskomite for resolusjoner Valgt Forslag til vedtak: Victoria Refsnes, Ann Mathilde Jostad, Bjørnar Bjørseth Rønning oppnevnes til ekstrakomite Valgt

4 Forslag til vedtak: Forretningsorden godkjennes slik den foreligger. Saksliste godkjennes slik den foreligger, med én ny sak fra AU, sak 12: Revidering av økonomireglement, og en sak til eventuelt: Drama inn som metode i ulike fag. Dagsorden godkjennes med foreslåtte endringer.

5 01 Orienteringssaker Sak: LS 01/11 Møtedato: januar Saksansvarlig: Sted: Bergen 01/12 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Kontrollkomiteen I Rapport fra Valgkomiteen J Rapport fra redaksjonen Landsstyrerepresentantene Dag Atle Lee Eksund Stine Chr. Holtet Stine Chr. Holtet Ida Sandholtbråten Pernille Adolfsen Pernille Adolfsen Kontrollkomiteen Valgkomiteen Elin Tegnander Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Ettersendes Ettersendes Ettersendes Vedlegg Vedlegg 02 Prinsipprogram Sak: LS 02/11 Møtedato: januar Saksansvarlig: Stine Christensen Holtet Sted: Bergen Merknad: Dag Atle Lee Eksund og Ida Sandholtbråten har dissens i deler av dokumentet Forslag nr: 1 Sak: 02/11 Side: 1 Linje: 17 Stykningsforslag Forslagsstiller Søren Kure Derfor skal vi yrkesutøvelse. 2 mot 1 Vedtatt mot 2

6 Forslag nr: 2 Sak: 02/11 Side: 1 Linje: 18 Tileggsforslag Forslagsstiller Søren Kure Vi tar ansvar for VÅRE MEDLEMMERS RETTIGHETER SOM STUDENTER, profesjonenes plass.. Forslag nr: 3 Sak: 02/11 Side: 2 Linje: 51 og 56 Forslagsstiller Bjørnar Rønning Stryke linje 51 og 56 DET SKAL VÆRE KLARE NASJONALE RAMMER SOM LEGGER TIL RETTE FOR INSTITUSJONELL FRIHET OG GIR MULIGHET FOR STUDENTMOBILITET. Vedtatt mot 5 Forslag nr: 4a Sak: 02/11 Side: 2 Linje: 64 Forslagsstiller Linda Haukelid Stryk EKSAMEN SKAL GI EN OBJEKTIV OG RETTFERDIG VURDERING AV HVER ENKELT STUDENTS PRESTASJONER, UAVHENGIG AV ANDRE STUDENTERS PRESTASJONER. Avvises til fordel for 4b Falt Forslag nr: 4b Sak: 02/11 Side: 2 Linje: 64

7 Forslagsstiller Redaksjonskomiteen Stryk EKSAMEN SKAL GI EN OBJEKTIV OG RETTFERDIG VURDERING AV HVER ENKELT STUDENT UAVHENGIG AV ANDRE STUDENTERS PRESTASJONER. t Forslag nr: 5 Sak: 02/11 Side: 2 Linje: Forslagsstiller Bjørnar Rønning EKSAMENSFORM SKAL DEN GI EN objektiv og RETTFERDIG VURDERING AV HVER ENKELT STUDENT uavhengig av andre studenters prestasjoner Avvises til fordel for 4b Falt Forslag nr: 6 Sak: 02/11 Side: 2 Linje: 79 Tileggsforslag Forslagsstiller Linda Haukelid STUDENTPOLITISK ARBEID SKAL VÆRE GODKJENT FRAVÆR. Vedtatt mot 3 Forslag nr: 7 Sak: 02/11 Side: 2 Linje: 84 Forslagsstiller Søren Kure Fullført utdanning. Flyttes til linje 78

8 Forslag nr: 8 Sak: 02/11 Side: 2 Linje: 85 Tileggsforslag Forslagsstiller AU VED BRUK AV OBLIGATORISK UNDERVISNING SKAL DET VÆRE MULIGHET FOR GYLDIG FRAVÆR. Forslag nr: 9 Sak: 02/11 Side: 2 Linje: 85 Tilegsforslag Forslagsstiller MarianneTollefsen DET SKAL IKKE STILLES KRAV TIL STUDENTER SOM ER URIMELIGE OVENFOR VANLIGE ARBEIDSTAKERE, SOM FOR EKSEMPEL OBLIGATORISK OPPMØTE UTEN MULIGHET FOR GYLDIG FRAVÆR Avvises til fordel for 8 Falt Forslag nr: 10a Sak: 02/11 Side: 3 Linje: Tileggsforslag Forslagsstiller Kristine Evjen..studentene innsikt i LÆRERUTDANNINGENES FoU-prosjekter, men mulighet for deltakelse Avvises til fordel for 10b Falt

9 Forslag nr: 10b Sak: 02/11 Side: 3 Linje: Tileggsforslag Forslagsstiller Redaksjonskomiteen..studentene innsikt i LÆRERUTDANNERENES FoU-prosjekter, men mulighet for deltakelse Forslag nr: 11 Sak: 02/11 Side: 3 Linje: Forslagsstiller Linda Haukelid.krevende og, motiverende, og YRKESRELEVANTE må derfor stille tydeligere krav og forventninger til studentene 2 mot 1 Falt mot 7 og 2 avholdende Forslag nr: 12 Sak: 02/11 Side: 3 Linje: 103 Stykningsforslag Forslagsstiller Søren Kure Lærerstudenter øvingslærere. Avvises Vedtatt mot 1 og 2 avholdende Forslag nr: 13 Sak: 02/11 Side: 3 Linje: 112 Forslagsstiller Kristine U. Fiskeseth DET SKAL TILRETTELEGGES FOR ET BREDT UTVALG AV MASTERTILBUD INNENFOR FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN.

10 Førskolelærerutdanningen, grunnskolelærerutdanningen og integrert lektorutdanning skal være femårige masterprogram Avvises til fordel for 16 Falt Forslag nr: 14 Sak: 02/11 Side: 3 Linje: 112 Forslagsstiller Ida Sandholtbråten Førskolelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning og integrert lektorutdanning skal være femårige masterprogram. GRUNNSKOLELÆRERUTDANNINGEN SKAL VÆRE EN FEMÅRIG MASTERUTDANNING Vedtatt mot 1 Avvises til fordel for 15, 2 mot 1. Endret innstilling etter vedtak i forslag 15: 2 mot 1 Forslag nr: 15 Sak: 02/11 Side: 3 Linje: 112 Forslagsstiller Linda Haukelid Førskolelærerutdanning OG grunnskolelærerutdanning og integrert lektorutdanning skal være GI EN REEL MULIGHET TIL FEMÅRIG MASTERPROGRAM 2 mot 1, som vil avvise til fordel for 14 Falt mot 9 og 2 avholdende Forslag nr: 16 Sak: 02/11 Side: 3 Linje: 113 Tillegsforslag Forslagsstiller Ingeborg Haanæs DET SKAL VÆRE MANGE OG GODE MASTERTILBUD PÅ FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN SOM KVALIFISERER TIL ARBEID I BARNEHAGE.

11 Vedtatt mot 2 Forslag nr: 17 Sak: 02/11 Side: 3 Linje: 118 Forslagsstiller Bjørnar Rønning..skikkethetsvurdering der det legges til rette for at alle parter i utdanningen SKAL deltar DELTA Forslag nr: 18 Sak: 02/11 Side: 3 Linje: 120 Forslagsstiller Søren Kure Obligatorisk..måte Flyttes til 82 Forslag nr: 19 Sak: 02/11 Side: 3 Linje: 127 Forslagsstiller Dag Atle Lee Eksund Opptak til utdanningene skal skje på grunnlag av vanlig konkurransebasert karakterkrav DET SKAL SETTES MINSTEKRAV FOR Å KOMME INN PÅ UTDANNINGENE J FORM AV KARAKTERER Avvises 2 mot 1 Vedtatt mot 4 og 1 avholdende

12 Forslag nr: 21a Sak: 02/11 Side: 3 Linje: 128 Forslagsstiller AU OPPTAK TIL UTDANNINGENE SKAL SKJE PÅ GRUNNLAG AV GENERELL STUDIEKOMPETANSE opptak ( ) karakterkrav Avvises til fordel for 21 b. Endret innstilling etter utfall i 21 b: Vedtatt mot 1 avholdende Forslag nr: 21b Sak: 02/11 Side: 3 Linje: 128 Forslagsstiller Redaksjonskomiteen OPPTAK TIL UTDANNINGENE SKAL SKJE PÅ GRUNNLAG AV GENERELL STUDIEKOMPETANSE ELLER VED SPESIELLE OPPTAKSKRAV DER DET ER NØDVENDIG. opptak ( ) karakterkrav Falt med 7 og en avholdende Forslag nr: 22 Sak: 02/11 Side: 3 Linje: 132 Strykningsforslag Forslagsstiller Bjørnar Rønning Politiattest skal kreves ved opptak til alle lærerutdanninger 2 mot 1 Falt mot 9 og 1 avholdende

13 Forslag nr: 23 Sak: 02/11 Side: 4 Linje: 140 Forslagsstiller Søren Kure..utdanningsprofesjonen LÆRERPROFESJONEN Forslag nr: 24a Sak: 02/11 Side: 4 Linje: 148 Forslagsstiller Kristine Fiskeseth Lærerutdannernes erfaring og faglige kompetanse skal være direkte relatert til det faget de underviser i. LÆRERUTDANNERNES PRAKSISERFARING SKAL VÆRE DIREKTE RELATERT TIL TRINNSPESIALISERINGEN DE UNDERVISER I. Avvises til fordel for 24b Falt Forslag nr: 24b Sak: 02/11 Side: 4 Linje: 148 Forslagsstiller Ekstrakomiteen Lærerutdannernes faglige kompetanse og praksiserfaring skal være direkte relatert til faget og trinnspesialiseringen de underviser i.

14 Forslag nr: 25 Sak: 02/11 Side: 4 Linje: 153 Forslagsstiller Bjørnar Rønning Det skal legges til rette for at lærerutdannerne holdes oppdatert i feltet ved hospitering i skole og barnehage. DET SKAL LEGGES TIL RETTE FOR AT LÆRERUTDANNERENE SKAL KUNNE OPPRETTHOLDE KONTAKTEN MED PRAKSISFELTET SAMTIDIG SOM DE HAR TID TIL Å UNDERVISE VED INSTITUSJONEN. Falt med 6 og en avholdende Forslag nr: 26 Sak: 02/11 Side: 4 Linje: 156 Strykningsforslag Forslagsstiller Søren Kure Lærerutdannerne.. Falt med 7 Forslag nr: 27a Sak: 02/11 Side: 4 Linje: 173 Forslagsstiller Kristine Evjen Alle lærerstudenter skal ha praksis hvert semester SKOLEÅR i grunnutdanningen. Avvises for 27b Falt

15 Forslag nr: 27b Sak: 02/11 Side: 4 Linje: 173 Forslagsstiller Ekstrakomiteen Alle lærerstudenter skal ha praksis hvert semester STUDIEÅR i grunnutdanningen. Vedtatt mot 1 Forslag nr: 28 Sak: 02/11 Side: 4 Linje: 177 Forslagsstiller Bjørnar Rønning fokus på OPPFØLGING AV Forslag nr: 29 Sak: 02/11 Side: 4 Linje: Forslagsstiller Bjørnar Rønning tar lærerutdanning rettet mot skolen må sikres TILSTREKKELIG praksis.. alderstrinn OG ALDERSGRUPPER de skal. Studenter som tar lærerutdanning rettet mot barnehagen må sikres praksis tilknyttet ulike aldersgrupper i barnehagen. Falt med 10 og 1 avholdende

16 Forslag nr: 30 Sak: 02/11 Side: 5 Linje: 194 Strykningsforslag Forslagsstiller Bjørnar Rønning denne praksisen skal komme i tillegg til den ordinære praksisopplæringen. Vedtatt mot 1 Forslag nr: 31 Sak: 02/11 Side: 5 Linje: 186 Forslagsstiller Bjørnar Rønning ledelsesrelevant praksis skal ivaretas i LEDELSE SKAL VÆRE EN DEL AV førskolelærerstudiet. Vedtatt mot 1 og 1 avholdende Forslag nr: 32 Sak: 02/11 Side: 5 Linje: 200 Forslagsstiller Søren Kure Lærerprofesjonen UTDANNINGSPROFESJONEN Avvises Forslag nr: 33 Sak: 02/11 Side: 5 Linje: 212 Tileggsforslag Forslagsstiller Bjørnar Rønning OG RELEVANT ERFARING

17 Avvises mot 1 Vedtatt mot 1 Forslag nr: 34 Sak: 02/11 Side: 5 Linje: 223 Forslagsstiller Bjørnar Rønning Lærere bør tilstrebe og SKAL ØKE og utvikle. Enstemming vedtatt Forslag nr: 35 Sak: 02/11 Side: 5 Linje: 223 Forslagsstiller Jan Ola Ellingvåg tilstrebe og Å øke og utvikle. Faller som følge av 34 Falt Forslag til vedtak: Landsstyret vedtar forslag til nytt prinsipprogram, med de endringer som fremkommer på møtet. Forslaget legges fram for Landsmøtet 2011 for behandling. Forslagstiller: Dissenser: Linda Haukelid tar ut dissens i kapitlet Våre Utdanninger. Marianne Tollefsen, Dag Atle Lee Eksund og Tore Flø Brekke tar ut dissens på prinsippet om karakterkrav ved opptak til lærerutdanningene. Kristine V. Fiskeseth tar ut dissens på prinsippet om at førskolelæreutdanning skal være en femårig masterutdanning.

18 Stine Christensen Holtet, Ingeborg Haanæs, Kristine V. Fiskeseth tar ut dissens i følgende punkt: Det skal være mange og gode mastertilbud i førskolelærerutdanningene som kvalifiserer til arbeid i barnehagen. 03 Arbeidsprogram Sak: LS 03/11 Møtedato: januar Saksansvarlig: Stine Hjerpbakk Sted: Bergen Merknad: Ida Sandholtbråten og Dag Atle Lee Eksund har dissenser i deler av dokumentet Forslag nr: 1 Sak: 03/11 Side: 1-3 Linje: Forslagsstiller Linda Haukelid Jobbe ARBEIDE Avvises Vedtatt mot 2/6 avholdende Forslag nr: 2a Sak: 03/11 Side: 2 Linje: 56 Forslagsstiller Bjørnar Rønning Ps skal arbeide med å løfte ny rammeplan PS SKAL ARBEIDE FOR Å FØLGE OPP OG SIKRE KVALITETEN I NY RAMMEPLAN FOR FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Avvises til fordel for 2b. Merk: endret innstilling etter 2b. Instilling: Enstemmig Forslag nr: 2b Sak: 03/11 Side: 2 Linje: Forslagsstiller Jan Ola Ellingvåg ps skal arbeide med.. av ny rammeplan

19 PS SKAL ARBEIDE FOR Å BEDRE KVALITETEN PÅ FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN, OG FØLGE UTARBEIDING AV NY RAMMEPLAN Falt med 8 Forslag nr: 3 Sak: 03/11 Side: 2 Linje: 74 Tilleggsforslag Forslagsstiller Jan Ola Ellingvåg..grunnskolelærerutdanningen OG FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Forslag nr: 4 Sak: 03/11 Side: 2 Linje: 76 Tilleggsforslag Forslagsstiller Thea Sivertsen PS SKAL SETTE FOKUS PÅ Å BEDRE DEN HELHETLIGE SKIKKETHETSVURDERINGEN. Forslag nr: 5 Sak: 03/11 Side: 2 Linje: 80 Tilleggsforslag Forslagsstiller Linda Haukelid LOKALLAGENE SKAL HA FOKUS PÅ Å FRONTE LOKALE SAKER SENTRALT VED FOR EKSEMPEL Å MELDE OPP SAKER ELLER SKRIVE RESOLUSJONER. Avvises

20 Forslag nr: 6 Sak: 03/11 Side: 2 Linje: 80 Tilleggsforslag Forslagsstiller Linda Haukelid PS SKAL VIDEREUTVIKLE ET GODT SAMARBEID MED GNIST-PARTNERSKAPET SENTRALT OG REGIONALT. Avvises Vedtatt mot 1/1avholdende Forslag nr: 7a Sak: 03/11 Side: 2 Linje: 83 Forslagsstiller Bård H. L. Paulsen PS skal styrke egen identitet ved å se BLI BEVISST på hvordan vi fremstår og vår funksjon som politisk aktør. Avvises til fordel for 7b Endret innstilling etter 7b: Innstilling: Avvises Vedtatt mot 3/3 avholdende Forslag nr: 7b Sak: 03/11 Side: 2 Linje: 83 Forslagsstiller Redaksjonskomiteen PS skal styrke egen identitet ved å se på EVALUERE hvordan vi fremstår og vår funksjon som politisk aktør. Falt med 6/1 avholdende Forslag nr: 8 Sak: 03/11 Side: 2 Linje: 94 Forslagsstiller Thea Sivertsen jobbe SØRGE

21 Avvises Vedtatt mot 1 avholdende Forslag nr: 9 Sak: 03/11 Side: 3 Linje: 111 Forslagsstiller Jan Ola Ellingvåg.satse på en økt blesting av PS sine arrangementer SKAPE STOR BLEST OM PS- ARRANGEMENTER Forslag nr: 10 Sak: 03/11 Side: 3 Linje: 112 Tilleggsforslag Forslagsstiller Linda Haukelid LOKALLAGENE SKAL AKTIVT ARBEIDE FOR Å DELTA I GNIST-REGIONALT Avvises til fordel for 12 Falt Forslag nr: 11 Sak: 03/11 Side: 3 Linje: 112 Tilleggsforslag Forslagsstiller Bjørnar Rønning LOKALLAGENE SKAL ARBEIDE FOR Å BLI EN AKTIV AKTØR I STUDENTDEMOKRATIET VED STUDIESTEDET Avvises til fordel for 12 Falt

22 Forslag nr: 12 Sak: 03/11 Side: 3 Linje: 112 Tilleggsforslag Forslagsstiller Redaksjonskomiteen LOKALLAGENE SKAL SE PÅ MULIGHETENE FOR Å DELTA I STUDENTDEMOKRATIET VED STUDIESTEDET OG GNIST REGIONALT. Vedtatt mot 4/1 avholdende Forslag nr: 13 Sak: 03/11 Side: 3 Linje: 112 Tilleggsforslag Forslagsstiller Jan Ola Ellingvåg LOKALLAGENE SKAL PÅ ÅRSMØTET BLI ENIGE OM KJERNESAKER FOR DEN KOMMENDE PERIODEN. Vedtatt mot 1/1 avholdende Forslag til vedtak: Landsstyret innstiller det foreslåtte arbeidsprogrammet med vedtatte endringer til landsmøtet 2011.

23 04 Forretningsorden til Landsmøtet 2011 Sak: LS 04/11 Møtedato: januar Saksansvarlig: Ingeborg L. Haanæs Sted: Bergen Forslag nr: 1 Sak: 04/11 Side: 3 Linje: 132 Forslagsstiller AU..anser det som nødvendig, bestemme FORESLÅ pause i forhandlingene (..) Forslag til vedtak: Landsstyret vedtar forslag til forretningsorden for landsmøtet 2011 med de endringene som fremkommer på møtet. Forslaget legges fram for landsmøtet i PS Økonomifordeling for 2011 Sak: LS 05/11 Møtedato: januar Saksansvarlig: Pernille Adolfsen Sted: Bergen Forslag til vedtak: Landsstyret vedtar AU sitt forslag med eventuelle endringer til økonomifordeling for sentral møtevirksomhet 2011, som en rettledning for PS-arbeidet inneværende år. Landsmøtet skal orienteres om denne fordelingen.

24 06 Delegatfordeling til Landsmøtet 2011 Sak: LS 06/11 Møtedato: januar Saksansvarlig: Dag Atle Lee Eksund Sted: Bergen Forslag nr: 1 Sak: 06/11 Side: Linje: Tileggsforslag Forslagsstiller AU Delegatane til Pedagogstudentene sitt landsmøte 2011 fordeleast etter fylgjande nøkkel Antal delegatplasser = 2 + (80 2 * antall AKTIVE lokallag) * lokallagets medlemstall 15.feb. PS' totale medlemstall VED DE AKTIVE LOKALLAG PR 15.FEB. Forslag til vedtak: Delegatane til Pedagogstudentene sitt landsmøte 2011 fordelast etter fylgjande nøkkel Antal delegatplasser E = 2 + (80 2 * antall AKTIVE lokallag) * lokallagets medlemstall 15.feb._ PS' totale medlemstall VED DE AKTIVE LOKALLAG PR 15.FEB. Tallet rundast ned og plassene som ikkje er fordelt tilfaller dei lokallagene som mistet mest under avrundingen. Dei delegatplassene som lokallagene ikkje kan fylle opp, vert jamt fordelt på lokallag med lovlege valde varadelegatar. Arbeidsutvalet

25 07 Mandat for internasjonalt utvalg Sak: LS 07/11 Møtedato: januar Saksansvarlig: Ida Sandholtbråten Sted: Bergen Forslag nr: 1 Sak: 07/11 Side: Linje: Tileggsforslag Forslagsstiller Ida Sandholtbråten LM 2011 VELGER 2 PERSONER TIL INTERNASJONALT UTVALG DER EN VELGES FOR EN TOÅRSPERIODE OG EN VELGES FOR EN ETÅRSPERIODE. Forslag nr: 2 Sak: 07/11 Side: Linje: Forslagsstiller Bård H. L. Paulsen bringe inn ett ET Forslag nr: 3 Sak: 07/11 Side: Linje: Forslagsstiller Bjørnar Rønning Det skal tilrettelegges for god informasjonsflyt mellom IU og sentrale ALLE ledd i organisasjonen. Forslag til vedtak Landsstyret vedtar arbeidsutvalgets forslag til mandat med de vedtatte endringene. Forslagsstiller

26 08 Lærerutdanning for trinn Sak: LS 08/11 Møtedato: januar Saksansvarlig: Ingeborg L. Haanæs Sted: Bergen Forslag nr: 1 Sak: 08/11 Side: 2 Linje: 72 Tileggsforslag Forslagsstiller Jan Ola Ellingvåg UTDANNINGENE SKAL SIKRE GOD FAGLIG KOMPETANSE OG GOD KOMPETANSE INNEN PEDAGOGIKK OG ELEVKUNNSKAP HOS FREMTIDIGE YRKESUTØVERE I UTDANNINGSSYSTEMET Vedtatt mot 2 og 1 avholdende Forslag til vedtak: Det skal finnes flere veier til å kvalifisere seg til å jobbe innenfor trinn, og det må derfor være ulike utdanninger med sin egenart. Utdanningene skal være tydelige lærerutdanninger med et gjennomgående profesjonsfokus. Utdanningene skal ha pedagogikk rettet mot aldertrinnet, både på individ- og gruppenivå. Pedagogikken skal være yrkesnær.

27 09 Årsmelding fra landsstyret Sak: LS 09/11 Møtedato: januar Saksansvarlig: Stine Christensen Holtet Sted: Bergen Forslag nr: 1 Sak: 09/11 Side: 1 Linje: 33 Forslagsstiller AU xxx MARIANNE TOLLEFSEN og xxx ANN MATHILDE JOSTAD legger fram årsmelding (..) Forslag til vedtak: ferdigstiller årsmelding fra landsstyret ut fra de innspill som har kommet frem under debatten, og sender den ut på høring til landsstyret før neste møte. Marianne Tollefsen og Ann Mathilde Jostad legger fram årsmelding fra landsstyret for landsmøtet, etter de retningslinjer som landsstyret legger. 10 Saker til landsmøtet 2011 Sak: LS 10/11 Møtedato: januar Saksansvarlig: Dag Atle Lee Eksund Sted: Bergen Forslag til vedtak: Landsstyret ønsker ikke å melde opp flere saker til Landsmøtet 2011 enn de saker som allerede er vedtatt at skal behandles.

28 11 Resolusjoner Sak: LS 11/11 Møtedato: januar Saksansvarlig: Ida Sandholtbråten Sted: Bergen Forslag nr: 1 Sak: 11/11 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Kristine Villanger Fiskeseth Praksisreglementet må endres! Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) ser med bekymring på reglementet UiA har vedtatt for studieåret 2010/11 for praksisopplæringen i lærerutdanningene. Per dags dato er det nulltoleranse for fravær i GLU, ALU, FLU og PPU. Pedagogstudentene opplever misfornøyde studenter på grunn av dette. Det må være rom for å ha 20% fravær i løpet av en praksisperiode, i tråd med regler for obligatorisk undervisning. Det er mulig å oppnå praksismålene innenfor samlet plans 5 kompetansekrav og gjennomføre oppgavene som er pålagt studentene innenfor disse fraværsrammene. Dersom øvingslærer mangler vurderingsgrunnlag ved fravær, må studenten ta igjen fraværet ved en senere anledning. Slik praksisordningen foreligger, kan studenter risikere ikke å få gå opp til eksamen på grunn av en dags fravær i praksis. Dette mener Pedagogstudentene er en uheldig vurdering fra institusjonens side, da flere kandidater kan være godt skikket til både å bestå praksis og ta eksamen. Man skal ikke måle skikkethet ut ifra fravær. Praksis skal måles i kvalitet og progresjon! Resolusjonskomiteens

29 Forslag nr: 2a Sak: 11/11 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Linda Haukelid OBLIGATORISK UNDERVISNING? Pedagogstudentene (PS) i utdanningsforbundet ønsker en krevende, utfordrende og spennende utdanning som gjør oss til kompetente og gode lærere. I stortingsmeldingen nr 11, Læreren Rollen og utdanningen står det blant annet: Obligatoriske krav i studiet skal i første rekke stimulere til læring, ikke fungere som kontroll. Dette er noe vi i PS støtter fullt ut. Vi ønsker krav og forventninger til oss studenter gjennom hele studiet, men PS er skeptisk til bruken av utbredt obligatorisk undervisning. Obligatorisk undervisning skal kun benyttes når kunnskapen ikke kan tilegnes på en annen måte. Ved bruk av obligatorisk undervisning må studentene ha en mulighet til å få godkjent gyldig fravær. Vi er engasjerte studenter som tar ansvar for egen læring og vi ønsker en krevende, utfordrende og spennende utdanning. Så gi oss den tilliten, vi sørger for å tilfredsstille de krav som forventes. Sendes ut til alle utdanningsinstitusjoner. Resolusjonskomiteens Avvises til fordel for 2b Falt

30 Forslag nr: 2b Sak: 11/11 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Res. kom OBLIGATORISK UNDERVISNING? Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) ønsker en krevende, utfordrende og spennende utdanning som gjør oss til kompetente og gode lærere. I Stortingsmelding nr. 11; Læreren, rollen og utdanningen står det blant annet; Obligatoriske krav i studiet skal i første rekke stimulere til læring, ikke fungere som kontroll. Dette er noe PS støtter fullt ut. Vi ønsker krav og forventninger til oss studenter gjennom hele studiet, men PS er skeptisk til bruken av utbredt obligatorisk undervisning. Obligatorisk undervisning skal kun benyttes når kunnskapen ikke kan tilegnes på en annen måte, og studentene må ha en mulighet til å få godkjent gyldig fravær. Vi i PS er engasjerte studenter som tar ansvar for egen læring og vi ønsker en krevende, utfordrende og spennende utdanning. Sendes ut til alle utdanningsinstitusjoner. Resolusjonskomiteens Forslag nr: 3 Sak: 11/11 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Ida Sandholtbråten Sørg for god informasjon om fagvalg I arbeidet med rekruttering av lærerstudenter mener Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) at lærerutdanningsinstitusjonene må være tydelige på hvilke fag de tilbyr. Den nye grunnskolelærerutdanningen legger opp til tidlig fagvalg og derfor må studentene sikres god informasjon. Det vil gi studenter som tar bevisste valg i forhold til utdanningssted og fagspesialisering, og som brenner for de fagene de spesialiserer seg i. Resolusjonskomiteens

31 Forslag til vedtak tar med seg de vedtatte resolusjonene tilbake til kontoret for utsendelse. Forslagsstiller 12 Revidering av økonomireglement Sak: LS 12/11 Møtedato: januar Saksansvarlig: Sted: Bergen Forslag nr: 1 Sak: 12/11 Side: 41 Linje: Forslagsstiller AU Frokost 70 Lunsj 80 Middag 150 FROKOST 75 LUNSJ 75 MIDDAG 150 Forslag til vedtak Landsstyret vedtar økonomireglement med de endringer som fremkommer på møtet. Forslagsstiller Permisjonssøknader

32 Navn Victoria F. Refsnes Søker fravær fra dato under gruppearbeid Søker fravær til dato Ut gruppearbeidet Er vara til stede - Begrunnelse Hodepine Vedtak Innvilget Navn Victoria F. Refsnes Søker fravær fra dato Søker fravær til dato Til bedring Er vara til stede - Begrunnelse Feber Vedtak Innvilget Protokollsignatur

33 Vi bekrefter herved at vi har gått grundig gjennom denne protokollen, og vi går god for at den, så langt vi kan se, gir et riktig bilde av hva som er vedtatt på landsstyremøtet i Bergen januar Hilde O. Lotsberg Protokollfører Daniel Windt Protkollunderskriver Øystein Wormdal Kontrollkomitéen

Landsstyremøte. Volda november 2010

Landsstyremøte. Volda november 2010 Landsstyremøte Volda 12-14. november 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Erna Thorsrud Ravn UiT 7 Kine

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Landsstyremøte Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ingerid Hustvedt HSH 3 Vegard Snaunes UiA 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Victoria Flåten Refsenes

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011 Landsstyremøte Oslo 13. -15. Mai 2011 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Hildur Bakkene AU 4 Daniel Windt AU 5 Linda Haukelid AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Martin

Detaljer

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012 Landsstyremøte Tønsberg 20-22. januar 2012 Navn Representerer 1 Kristine Evjen NTNU 2 Martin Jensen HVO 3 Maren Mikkelsen UiA 4 Pascale Robinson UiA 5 Ann-Mathilde Jostad HiHm 6 Runhild Heggem HiHm 7 Ingrid

Detaljer

Landsstyremøte. Volda september 2009

Landsstyremøte. Volda september 2009 Landsstyremøte Volda 18-20. september 2009 Navn Representerer 1 Gunnar Oustad HiFm 2 Per-Otto Jørgensen UiA 3 Bjørnar Sollie (vara) UiA 4 Linda Haukelid UiS 5 Anita Kvamme Nygård HiHm, Hamar 6 Irene Nystrøm

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012 Landsstyremøte Stavanger 28-30. september 2012 Navn Representerer 1 Mari Nordsæther UiN 2 Eirik Øwre Nilsen UiN 3 Line Larsen Rømma HiST 4 Camilla Richardsen Solheim NTNU 5 Maren Berg Johansen HiVe 6 Michelle

Detaljer

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN Landsstyremøte Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Bjørnar Sollie UiA 3 Aase Marie Storeng HiB 4 Linda Haukelid UiS 5 Stine Hjerpbakk HiST 6 Inga Hanne Hansen HiTo 7 Søren Kure HiVe 8 Gunnar Oustad

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008 Landsstyremøte Trondheim 19.-21. september 2008 Navn Representerer 1 Muna Ali Osman NTNU 2 Stine Hjerpbakk HIST 3 Knut Eri Bjelland HiB 4 Svein Marthinsen HiBo 5 Hilde Lotsberg HiVo 6 Lene Sletten HiHm

Detaljer

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm Navn Representerer Landsstyremøte 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ida Sandholtbråten AU 4 Ingeborg Haanæs AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Kristine Fiskeseth UiA 8

Detaljer

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010 Landsstyremøte Tromsø 1-3. oktober 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Ola Rønning

Detaljer

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008 Landsstyremøte Kristiansand 12. mars 2008 Navn Representerer 1 Philip Andreas Lyding UiA 2 Katrine Knutsen HiT 3 Stine Hjerpbakk HiST 4 Mariann Bratland HiNe 5 Svein Martinsen HiBo 6 Håkon Wahlquist HiB

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011 Landsstyremøte Trondheim 18. 20. november 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ane Kooyman UiS 3 Torstein Nielsen Hole UiB 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Ingerid Merethe H. Hustvedt

Detaljer

Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011

Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011 Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011 1 Deltakerliste Nr. Representerer Navn Status 1 HiB Marie Furulund Delegat 2 HiB Helene Øygarden Delegat 3 HiB Torstein Nielsen Hole Delegat 4 HiHm Per

Detaljer

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009 Landsstyremøte Bodø 23.-25. januar 2009 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Aase Marie Storeng HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 Inga

Detaljer

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013 Landsstyremøte Stord 18-20. januar 2013 Navn Representerer 1 Ingrid B. Wikeland UiT 2 Marta Tysdal HiNT 3 Ida Sovie Slettahjell HiNT 4 Stine Drotningsvik HiB 5 Oda Catherine Campo Åsheim HiB 6 Signe Britt

Detaljer

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 22.11.13 24.11.13 VK PPK Varalandsstyrerepresentanter Landsstyrerepresentanter Deltakere Fornavn Etternavn Skole Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Martin Asheim

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Landsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Deltagerliste Arnt Gunnar Johansen Leder Bjørnar Bjørseth Rønning Nestleder Marie Furulund Martin Asheim Signe Britt Ø. Kjosaas NLA Høgskolen

Detaljer

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Verv 1 Jan Ola Ellingvåg Leder 2 Bjørnar B. Rønning Nestleder 3 Linda Thu 4 Martin Asheim 5 Marie Furulund 6 Signe Britt Ø. Kjosaas

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo november 2009

Landsstyremøte. Oslo november 2009 Landsstyremøte Oslo 20-22. november 2009 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Muna Ali Osman AU 4 Ruben Sangvik Olsen AU 5 Søren Kure AU 6 Gunnar Oustad HiFm 7 Per-Otto

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Deltakere Arnt Gunnar Johansen Bjørnar Rønning Bjørn Roberg HBV avd. Vestfold Stine Drotningsvik HiB AU Synnøve Bjørgum HiSF Marie Furulund HiB Påtroppende

Detaljer

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006 Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole 27.-29. januar 2006 Deltakerliste Navn Representerer 1 Anne-Berit Stavenes HiØ 2 Erik Nygaard UiO 3 Julie Nilsen HiA 4 Daniel Olsen HiB 5 Heidi Amundsen HVO

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Deltakere Marie Furulund Martin Asheim AU Bjørn Roberg UiB Stine Drotningsvik HiB Camilla Rikardsen Solheim NTNU Helene Sommerseth Bakkland

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Kathrine Knutsen HiTø 4 Hilde Lotsberg HVO 5 Bjørnar Sollie UiA 6 Magnhild S. Bye HiB 7 Jan-Rune Rafteseth

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Bakbenk Landsstyret AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Kontoret Leder Martin Asheim Kontoret Nestleder Bjørn Roberg

Detaljer

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Skole Verv Jan Ola Ellingvåg Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Marie Furulund HiB Arbeidsutvalget Martin Ashem Høgskolen i Vestfold

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Navn Representerer 1 Inger Marie Andreassen NTNU 2 Haakon Wahlquist HiB 4 Philip Andreas Lyding UiA 5 Leon Romestrand HiVo 6 Stine Hjerpbakk HiST 7

Detaljer

Landsstyremøte Nord Universitet

Landsstyremøte Nord Universitet Landsstyremøte Nord Universitet 15.1.2016 17.1.2016 Deltakere AU Navn: Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Elise Håkull Klungtveit Ruben Amble Hirsti Kristine Lund Klippenvåg Studiested, eller verv Leiar

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008 Landsstyremøte Stavanger 21.-23. november 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Magnhild Bye HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 8 Inga

Detaljer

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012 Landsstyremøte Hamar 23-25. november 2012 Navn Representerer 1 Marja-Leena Eriksen HiOA 2 Tonje Ertsås HiNT 3 Åslaug Hansegård HiNT 4 Marit Nerås Krogsæter NTNU 5 Camilla Rikardsen Solheim NTNU 6 Guro

Detaljer

Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010

Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010 Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010 Nr. Representerer Navn Status 1 UiT Line Charlotte Johansen Delegat 2 UiT Bård Henry Landsem Paulsen Delegat 3 UiT Erna Thorsrud Ravn Delegat 4 UiT Line Mannerud

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyret Diverse Deltakere AU Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Leder Martin Asheim Nestleder Stine Drotningsvik HiB Arbeidsutvalg

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise Price-Stephens

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar 24.01.2014 26.01.2014 Bakbenk LS-Vara LS AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Arnt Gunnar Bjørnar Johansen Rønning Furulund Marie HiB Guro Trøseid Gjerstadberget

Detaljer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer VK AU Landsstyret Navn Kristin Johansen Kjos Aksel Stridh Haakon Wahlquist Irene Kokkinos Philip Andreas Lyding Leon Romestrand Aasne Sørumshaugen Mariann Bratland Katrine Knutsen Hanne Vange Vigdis Borlaug

Detaljer

Landsstyremøte Stord januar 2017

Landsstyremøte Stord januar 2017 Landsstyremøte Stord 20.-22. januar 2017 KK VK LANDSSTYRET AU DELTAKERLISTE Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Frank Aleksander Bræin Jørgen Jakobsson Ruben Amble Hirsti Aud-Marit Sellereite Eskild Dragvik

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Deltakerliste: Navn Anne Berit Stavenes Erik Nygaard Julie Nilsen Daniel Olsen Heidi Amundsen Stine Holtet Cecilie Grav Bård Olav Johannessen Charlotte

Detaljer

13 Hilde Lotsberg Vara-HVO 14 15 Anita Kvamme Nygård Vara-HiHm 16 Irene Nystrøm Vara-HiVe 17 Ola Rui Nygard Vara-HiO

13 Hilde Lotsberg Vara-HVO 14 15 Anita Kvamme Nygård Vara-HiHm 16 Irene Nystrøm Vara-HiVe 17 Ola Rui Nygard Vara-HiO Landsstyremøte Navn Representerer 1 Inga Hanne Hansen HiTo 2 Idar Leknes HiHm, Hamar 3 Gunnar Oustad HiFm 4 Bjørnar Bjørnseth Rønning HiB 5 6 Marianne Egren Halvorsen HiVe 7 Mahyar Harirchi HiO 8 Per-Otto

Detaljer

Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012

Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012 Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012 1 Deltakerliste Delegatnr. Etternavn Fornavn Skole Verv 1 Marie Furulund Høgskolen i Bergen Delegat 2 Hilde Thorbjørnsen Høgskolen i Bergen Delegat 3 Sander

Detaljer

06 Politisk plattform for lektorutdanning

06 Politisk plattform for lektorutdanning 06 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. Sak: LM 06/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 Landsstyret vedtok i 2011 et politisk dokument om lærerutdanning

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim november 2016

Landsstyremøte Trondheim november 2016 Landsstyremøte Trondheim 18.-20. november 2016 KOMITÉ/UTVALG LANDSSTYRET Frank Deltagerliste Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Ruben Amble Hirsti Leder Nestleder Aleksander Bræin AU Fullt Navn: Studiested

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise

Detaljer

Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009

Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009 Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009 Nr. Representerer Navn Status 1 HiO Mahyar Harirchi Delegat 2 HiO (Kom fredag ca kl 10) Juan Diaz Delegat 7 HiHm Anita Kvamme Nygård Delegat 8 HiHm Ann Mathilde

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for studenter som tar lærer- og pedagogutdanninger.

Detaljer

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Landsmøtepermen 7. april - 10. april 2016 Sundvolden Denne permen tilhører: Årets emneknagg: Følg Pedagogstudentene! #PSLM16 @pedagogstud_ @pedagogstud_ www.facebook.com/pedagogstudentene

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Deltakere AU Marie LS LS-vara Påtroppende VK Furulund Martin Asheim Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Kristine Lund Klippenvåg Tonje Ertsås

Detaljer

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Organisasjonen Pedagogstudentene består i dag av ca. 100 aktive tillitsvalgte på alle nivå, og har rundt 12 000 medlemmer. I løpet av perioden

Detaljer

Høringssvar Utkast til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn.

Høringssvar Utkast til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn. Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 150 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Detaljer

11 Høyere utdanning i fremtiden

11 Høyere utdanning i fremtiden 11 Høyere utdanning i fremtiden Sak: LM 11/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Landsmøte 2008 vedtok et politisk dokument som heter «Høyere utdanning

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for studenter som tar lærer-

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningen skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn og unges læring og utvikling.

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: 24.-26. januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

Landsstyremøte Oslo juni 2017

Landsstyremøte Oslo juni 2017 Landsstyremøte Oslo 9.-11. juni 2017 DELTAKERLISTE 1.1: Navn 1.4: Studiested Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Kristine Odgaard Jacobsen Aud-Marit Sellereite Frank Bræin Hedda Eia Vestad

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

04 Arbeidsprogram 2016/2017

04 Arbeidsprogram 2016/2017 1 04 Arbeidsprogram 2016/2017 Sak: LM 04/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Elise Håkull Klungtveit Sted: Sundvolden 1 2 3 Arbeidsprogrammet er Pedagogstudentenes styringsdokument, som legger grunnlaget

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på utdanningene.

Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på utdanningene. 1 Vedtatt landsmøte 2012 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på

Detaljer

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 09 Resolusjoner Sak: LM 09/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 En resolusjon er utspill til media, politikere og andre aktuelle fora og aktører som

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo

Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo 3.6.2016 5.6.2016 Deltakere LS1 Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Ruben Amble Hirsti Frank Aleksander Bræin Jørgen Jakobsson Maja Emilie Steen Spetaas

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 23.9.2016 25.9.2016 KK Vara Landsstyret AU Deltakere Fullt navn: Studiested 101 Silje Marie Bentzen Leder 102 Bjørn Roberg Nestleder 103 Ruben Amble Hirsti Studentmedlem

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

Politisk dokument om struktur i høyere utdanning

Politisk dokument om struktur i høyere utdanning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Politisk dokument om struktur i høyere utdanning Høyere utdanning Det skal være høy kvalitet

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 149 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

Årsmelding for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 2011-2012

Årsmelding for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 2011-2012 Årsmelding for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 2011-2012 Årsmeldingen tar for seg de overordnede sakene Pedagogstudentene har jobbet med i perioden. Første del tar utgangspunkt i arbeidsprogrammet.

Detaljer

Landsmøte 2008 Kristiansand, mars 2008

Landsmøte 2008 Kristiansand, mars 2008 Landsmøte 2008 Kristiansand, 13.-16. mars 2008 1 Deltakerliste Nr. Representerer Navn Status 1 UiA Bjørnar Sollie Delegat 2 UiA Hege Stensland Delegat 3 UiA Ingeborg Løfshus Delegat 5 Uia Ruben Sangvik

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsstyret AU Deltagerliste UiT Fornavn Jan Ola Bjørnar B. Linda Martin Marie Signe Britt Line Larsen Reidun-Marie Mari Vegard Stine Guro Michelle Ingrid Bjørnsdatter

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Drivkraft i utviklinga av lærarprofesjonen? Framsteg og utfordringar for grunnskulelærarutdanningane. Elaine Munthe 19. mars 2013

Drivkraft i utviklinga av lærarprofesjonen? Framsteg og utfordringar for grunnskulelærarutdanningane. Elaine Munthe 19. mars 2013 Drivkraft i utviklinga av lærarprofesjonen? Framsteg og utfordringar for grunnskulelærarutdanningane Elaine Munthe 19. mars 2013 Innhald i rapporten: Samandrag Kap 1: Om Følgjegruppa og rapporten (inkl.

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Vi hadde vårt første møte på landsstyremøte 1, i Oslo, juni 2016. Vi brukte helgen til å sette oss inn i organisasjonens politiske og organisatoriske dokumenter,

Detaljer

Landsstyremøte Stavanger september 2017

Landsstyremøte Stavanger september 2017 Landsstyremøte Stavanger 22.-24. september 2017 KK VK LANDSSTYRET AU DELTAKERLISTE Hedda Eia Vestad Ruben Amble Hirsti Frank Aleksander Bræin Kristine Odgaard Jacobsen Leder Nestleder Aud-Marit Sellereite

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: 9.-12. november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Detaljer

REFERAT FRA AU-15-1314

REFERAT FRA AU-15-1314 Til Arbeidsutvalget Kopi til Fra Lage Nøst, referent Dato 10.02.2014 REFERAT FRA AU-15-1314 Møtedato 28.01.2014 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Hallvard Surlien Talsperson Ingrid

Detaljer

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre.

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre. 17 Langtidsplan for oppfølging av organisasjonsutvalgets rapport Sak: LS 17/17 Møtedato: 9.-11. juni Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Lærernes Hus, Oslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 03/14-15 den 27.oktober 2014 kl.17:00 avholdt i seminarrom E, Studentsenteret SP 33/14-15 Vedtakssak Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Vedta en tidsplan for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 6, 2016.

Vedta en tidsplan for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 6, 2016. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 00.05-16 Gjelder Godkjenning av tidsplan 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til tidsplan for landsmøtet 3 GODKJENNING

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2014 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) Landsmøte for (LFB) Referatet er ført etter saksrekkefølge, ikke behandlingsrekkefølge. 01-17 Godkjenning av innkalling Landsmøtet godkjenner innkallingen. 02-17 Godkjenning av delegater Landsmøtet godkjenner

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for studenter

Detaljer

Høringssvar - Nye nasjonale retningslinjer for praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag

Høringssvar - Nye nasjonale retningslinjer for praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag er en interesseorganisasjon for lærer- og pedagogstudenter, med rundt 20 000 medlemmer. Vi setter fokus på kvaliteten i våre utdanninger og tar ansvar for fremtidens utdanningssystem. Universitets- og

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE /2017

SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE /2017 SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE 5 206/207 Saksnummer Tittel Side SST5 00 Konstituering SST5 00.05-6/7 Konstituering SST5 0 Rapporter og orienteringer 4 SST5 0.0-6/7 Rapporter 4 SST5 0.-6/7 Protokollsaker

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Pedagogstudentenes virke

Pedagogstudentenes virke Pedagogstudentenes virke Pedagogstudentene er opptatt av sitt omdømme, både utad og hos sine medlemmer. Organisasjonsutvalget er usikre på om Pedagogstudentene på en tydelig måte kommuniserer hvordan de

Detaljer

06 Politisk plattform for barnehagelærerutdanning

06 Politisk plattform for barnehagelærerutdanning 1 06 Politisk plattform for barnehagelærerutdanning Sak: LM 06/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 3 4 På landsmøtet i 2010 vedtok Pedagogstudentene politisk

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer