Landsstyremøte. Oslo november 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyremøte. Oslo november 2009"

Transkript

1 Landsstyremøte Oslo november 2009 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Muna Ali Osman AU 4 Ruben Sangvik Olsen AU 5 Søren Kure AU 6 Gunnar Oustad HiFm 7 Per-Otto Jørgensen UiA 8 Linda Haukelid UiS 9 Anita Kvamme Nygård HiHm, Hamar 10 Marianne Egren Halvorsen HiVe 11 Anne Tone Vestad HiST 12 Bjørnar Bjørnseth Rønning HiB 13 Ida Marie Antonsen HiVo 14 Ida Sandholtbråten NTNU/LISTEN 13 Elin Tegnander HiO 14 Irene Egbe HSH - Stord 15 Vidar Haga HiNe 16 Inga Hanne Hansen UiT 17 Bård Henry Landsem Paulsen (vara) UiT 18 Ingeborg Haanæs (vara) UiA 19 Malene Frøystadvåg (vara) UiS 20 Ane Lodden Boine (vara) NTNU 21 Jan Ola Ellingvåg (vara) HiVo 22 Irene Nystrøm (vara) HiVe 23 Ola Rui Nygard (vara) HiO 24 Monica Wilhelmine Bruland (vara) HiHm, Hamar 25 Øystein Wormdal KK 26 Karl Reksten Tellefsen KK 27 Irene Kokkinos KK 28 Hege Stensland VK 29 Svein Marthinsen VK 30 Kathrine Hestø Hansen ordstyrer 31 Kathrine Knutsen ordstyrer 32 Ståle Nordøen protokollfører 33 Pernille Adolfsen adm.kons. 34 Line Sunde (observatør) HiO 35 Mahyar Harirchi (obeservatør) HiO 36 Trude Kjelvik (valg) HiVo

2 Sak Tittel Saksbehandler Merknad 00/09 Konstituering Valg av: ordstyrere Stine Christensen Holtet protokollførere protokollunderskrivere Godkjenning av saksliste og dagsorden Godkjenning av forretningsorden 01/09 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret og representantskapet E Rapport fra seksjon HUK F PS i mediebildet G Landsmøtet til Utdanningsforbundet H Rapport økonomi I Rapport medlemstall J Rapport fra LISTEN K Rapport fra Kontrollkomiteen L Rapport fra Valgkomiteen M Rapport fra redaksjonen Landsstyrerepresentantene Ruben Sangvik Olsen Stine Christensen Holtet Stine Christensen Holtet Stine Hjerpbakk Muna Ali Osman Søren Evensen Kure Pernille Adolfsen Pernille Adolfsen LISTEN-representantene Kontrollkomiteen Valgkomiteen Beate Riise Utleveres på møtet Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Ettersendes Utleveres på møtet Utleveres på møtet Muntlig på møtet Muntlig på møtet Utleveres på møtet Utleveres på møtet 40/09 Evaluering av kontrollkomiteen Stine Hjerpbakk Vedlegg 41/09 Mentorordning i skole og barnehage Søren Evensen Kure Vedlegg 42/09 Fordelingsnøkkel for lokallagsmidler Pernille Adolfsen Vedlegg 43/09 Krav til praksis i førskolelærerutdanningen Muna Ali Osman Vedlegg 44/09 Forskrift til ny grunnskolelærerutdanning Stine Christensen Holtet Vedlegg 45/09 Retningslinjer for fag i Stine Christensen Holtet Vedlegg grunnskolelærerutdanningen 46/09 Resolusjoner Ruben Sangvik Olsen Vedlegg 47/09 Valg av vara til arbeidsutvalget Muna Ali Osman Vedlegg Eventuelt

3 00/08 Konstituering Forslag til vedtak: Kathrine Hestø Hansen og Katrine Knutsen oppnevnes til ordstyrere. Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valgt Forslag til vedtak: Ståle Nordøen oppnevnes til protokollfører. Øystein Wormdal (KK) virker som protokollfører fredag til Ståle Nordøen ankommer. Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valgt Forslag til vedtak: Marianne Egren Halvorsen oppnevnes til protokollunderskriver. Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valgt Forslag til vedtak: Anne Tone Vestad, Inga Hanne Hansen og Vidar Haga oppnevnes til redaksjonskomité for resolusjoner. Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valgt Forslag til vedtak: Ida Sandholtbråten, Bjørnar Bjørseth Rønning og Ida Marie Antonsen oppnevnes til redaksjonskomite for mentorordning i skole og barnehage. Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valgt Forretningsorden - endringsforslag: Linje side 2 fjernes Ny tekst linje 72: ALLE PERSONVALG SKJER VED SKRIFTLIG AVSTEMNING OG KREVER ABSOLUTT FLERTALL. NÅR DET ER FLERE KANDIDATER TIL SAMME VERV, VELGES DEN ELLER

4 DE SOM FÅR FLEST ANTALL STEMMER, OG OPPNÅR ABSOLUTT FLERTALL. OM INGEN OPPNÅR ABSOLUTT FLERTALL VED PERSONVALG, FORETAS NY STEMMEGIVING MELLOM DE TO KANDIDATENE SOM FIKK FLEST STEMMER I FØRSTE VALGRUNDE. Forslagsstiller: Kontrollkomiteen Forslag til vedtak: Forretningsorden godkjennes med foreslåtte endringer. Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Saksliste og dagsorden godkjent med tre saker til eventuelt: 48 A NTNU: Alternative utdanninger. Teach First, 48 B Ida Marie Antonsen: Retningslinjer for Ad. Hoc. arbeid, og 48 C Rekruttering Orienteringssaker Sak: LS 01/09 Møtedato: november Saksansvarlig: - Sted: Oslo 01/09 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret og representantskapet E Rapport fra seksjon HUK F PS i mediebildet G Landsmøtet til Utdanningsforbundet H Rapport økonomi I Rapport medlemstall J Rapport fra LISTEN K Rapport fra Kontrollkomiteen L Rapport fra Valgkomiteen M Rapport fra redaksjonen Landsstyrerepresentantene Ruben Sangvik Olsen Stine Christensen Holtet Stine Christensen Holtet Stine Hjerpbakk Muna Ali Osman Søren Evensen Kure Pernille Adolfsen Pernille Adolfsen LISTEN-representantene Kontrollkomiteen Valgkomiteen Beate Riise Utleveres på møtet Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Ettersendes Utleveres på møtet Utleveres på møtet Muntlig på møtet Muntlig på møtet Utleveres på møtet Utleveres på møtet

5 40 Evaluering av kontrollkomiteen (KK) Sak: LS 40/09 Møtedato: november Saksansvarlig: Stine Hjerpbakk Sted: Oslo Forslag til vedtak: Landsstyret tar med seg innspillene i det videre arbeidet med evalueringen av kontrollkomiteens mandat. Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 41 Mentorordning i barnehage og skole Sak: LS 41/09 Møtedato: november Saksansvarlig: Søren Evensen Kure Sted: Oslo 1. Pedagogstudentene mener følgende må være mentorordningens viktigste formål: - Å være en arena for faglig utvikling for nyutdannede - Å gi nyutdannede personlig oppfølging og hjelp med hverdagen i skole/barnehage - Å støtte nyutdannede som selvstendige yrkesutøvere 2. Pedagogstudentene mener følgende er det viktigste vi må kreve av mentorordningen: - En attraktiv stilling for erfarne lærere og et attraktivt tilbud til nyutdannede - Reduserte arbeidsoppgaver og leseplikt for både mentorer og nyutdannede - Et system for evaluering og kvalitetssikring av ordningen og hver enkelt mentor - Tilknytning til universitet eller høyskole i regionen, blant annet med tanke på etter- og videreutdanning for mentorer og seminarer for både mentorer

6 og nyutdannede 3. Pedagogstudentene mener følgende er det viktigste vi må kreve av lærerne som skal fungere som mentor: - Yrkesrelevant lærerutdanning - Formell veiledningskompetanse i form av et mentorkurs med skikkethetsvurdering - Fast stilling på den nyutdannedes arbeidsplass Forslag nr: 1 Sak: 41/09 Side: 2 Linje: 66 Forslagsstiller Inga Hanne Hansen Å være en arena for faglig utvikling for nyutdannede OG MENTOR, SAMT EN RESSURS FOR SKOLEN SOM HELHET Avvises til fordel for forslag 3. Avvist, enstemmig Forslag nr: 2 Sak: 41/09 Side: 2 Linje: 67 Endringsforslag Forslagsstiller Irene Egbe Å gi nyutdannende personlig oppfølging og hjelp VEILEDNING med I hverdagen i skole/barnehage Vedtas Vedtatt mot 1 stemme Forslag nr: 3 Sak: 41/09 Side: 3 Linje: 70 Forslagsstiller Ida Sandholtbråten

7 Å VÆRE ET LÆRINGSFELLESSKAP MELLOM NYUTDANNA OG MENTOR, OG EN RESSURS FOR SKOLEN SOM HELHET. Vedtas Vedtatt mot 6 Forslag nr: 4 Sak: 41/09 Side: 2 Linje: 77 Forslagsstiller Anita Kvamme Nygård Det må være klare rammer i mentorordningen som sikrer innholdet i veiledningen. Avvises. Vedtatt mot 6 stemmer Forslag nr: 5 Sak: 41/09 Side: 3 Linje: 77/78 Forslagsstiller Inga Hanne Hansen Et system for KONTINUERLIG evaluering og kvalitetssikring av ordningen og hver enkelt mentor Vedtas. Forslag nr: 6 Sak: 41/09 Side: 3 Linje: 77/78 Endringsforslag Forslagsstiller Linda Haukelid Et system for evaluering og kvalitetssikring av ordningen og hver enkelt mentor MENTORORDNINGEN SKAL KVALITETSSIKRES VED KONTINUERLIG EVALUERING Avvises til fordel for forslag 5. Falt grunnet forslag 5

8 Forslag nr: 7 Sak: 41/09 Side: 3 Linje: 82 Forslagsstiller Marianne Halvorsen Det skal eksistere et mentor-nettverk med personer som har ansvar for mentorene, slik at mentoren og den nyutdannede får en tredjeperson å samarbeide med. Avvises. Avvist mot 1 stemme Forslag nr: 8 Sak: 41/09 Side: 3 Linje: 85 Forslagsstiller Anita Kvamme Nygård Yrkesrelevant lærerutdanning og FLERE ÅRS RELEVANT YRKESERFARING Vedtas Forslag nr: 9 Sak: 41/09 Side: 3 Linje: 85 Forslagsstiller Inga Hanne - RELEVANT YRKESERFARING Avvises til fordel for forslag 8. Avvist (Grunnet forslag 8) Forslag nr: 10 Sak: 41/09 Side: 3 Linje: 85 Forslagsstiller Per-Otto Jørgensen - Yrkesrelevant utdanning OG MINIMUM 5 ÅR RELEVANT YRKESERFARING

9 Avvises til fordel for forslag 8. Falt grunnet forslag 8 Forslag nr: 11 Sak: 41/09 Side: 3 Linje: 86/87 Forslagsstiller Linda Haukelid med MINIMUM 10 STUDIEPOENG. I TILLEGG MÅ DET VÆRE SKIKKETHETSVURDERING Avvises. Avvist mot 1 stemme, 1 avholdende Forslag nr: 12 Sak: 41/09 Side: 3 Linje: 87 Forslagsstiller Linda Haukelid DET ER VIKTIG AT SAMARBEIDET MELLOM UNIVERSITET/HØGSKOLE BLIR AVKLART MELLOM INSTITUSJONENE OG SKOLENE/BARNEHAGEN Avvises. Avvist mot 1 stemme Forslag nr: 13 Sak: 41/09 Side: 3 Linje: 88 Forslagsstiller AU Fast stilling på den ARBEIDE på den nyutdannedes arbeidsplass. Avvises til fordel for 14b

10 Falt grunnet forslag 14 b Forslag nr: 14a Sak: 41/09 Side: 3 Linje: 88 Forslagsstiller Anita Kvamme Nygård Fast stilling på den nyutdannedes arbeidsplass DER DET ER MULIG OG HENSIKTSMESSIG FOR DEN NYUTDANNEDE. Avvises til fordel for 14b Falt grunnet forslag 14 b Forslag nr: 14b Sak: 41/09 Side: 3 Linje: 88 Tilleggs-/Endringsforslag Forslagsstiller Redaksjonskomiteen ARBEIDE på den nyutdannedes arbeidsplass, DER DET ER MULIG OG HENSIKTSMESSIG FOR DEN NYUTDANNEDE. Vedtas. Forslag nr: 15a Sak: 41/09 Side: 3 Linje: 89 Forslagsstiller Ida Marie Antonsen 4. Midler til mentorordningen må være øremerkede. Avvises til fordel for 15b. Falt grunnet forslag 15 b Forslag nr: 15b Sak: 41/09 Side: 3 Linje: 89

11 Forslagsstiller Ida Marie Antonsen 4. Pedagogstudentene mener at midler til mentorordningen må være øremerkede. Vedtas. Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Forslag til vedtak Mentorordning i skole og barnehage vedtas med innkomne endringer. 42 Fordelingsnøkkel for lokallagene Sak: LS 42/09 Møtedato: november 2009 Saksansvarlig: Pernille Adolfsen Sted: Oslo Forslag nr: 1 Sak: 42/09 Side: Linje: Forslagsstiller Arbeidsutvalget Forslag til vedtak: Lokallagsmidlene for 2010 blir fordelte til lokallagene etter denne nøkkelen: Hvert lokallag får et grunnbeløp på kr og i tillegg 4 kr per medlem ved studiestedet per 1.1. Forslag nr: 2 Sak: 42/09 Side: Linje: Forslagsstiller Arbeidsutvalget

12 AU ser på mulighet for økning av grunnbeløp for aktive lokallag i læpet av perioden og det tilstrebes å utlyse ekstramidler i løpet av perioden. 43 Krav til praksis i førskolelærerutdanningen Sak: 43/09 Møtedato: november Saksansvarlig: Muna Ali Osman Sted: Oslo Forslag nr: 1 Sak: 43/09 Side: Linje: Forslagsstiller Arbeidsutvalget Landsstyret tar med seg innspillene videre i arbeidet med førskolelærerutdanningen. Forslag nr: 2 Sak: 43/09 Side: 2 Linje: 59 Forslagsstiller Linda Haukelid Landsstyret OG AD HOC/GRUPPEN tar med seg innspillene videre i arbeidet med førskolelærerutdanningen. 44 Forskrift til ny grunnskolelærerutdanning Sak: 44/09 Møtedato: november Saksansvarlig: Stine Christensen Holtet Sted: Oslo Forslag til vedtak:

13 Arbeidsutvalget tar med seg innspillene fra debatten videre i arbeidet med høringssvar til forskrift for grunnskolelærerutdanningen. Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 45 Retningslinjer for fag i grunnskolelærerutdanningen Sak: 45/09 Møtedato: november Saksansvarlig: Stine Christensen Holtet Sted: Oslo Forslag til vedtak Landsstyret og kontaktpersonene tar med seg innspillene videre i arbeidet med retningslinjer for fagene matematikk, samfunnsfag og kroppsøving. Forslagsstiller Arbeidsutvalget 46 Resolusjoner Sak: LS 46/09 Møtedato: November Saksansvarlig: Muna Ali Osman Sted: Oslo Forslag nr: 1 Sak: 46/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller AU Landsstyret til Pedagogstudentene vil med dette takke sentralstyret for et godt samarbeid i denne perioden. Vi opplever en god dialog med medlemmene i styret, og setter pris på at vår politikk blir tatt på alvor i de ulike debattene. Landsstyret vil også gratulere det nyvalgte sentralstyret, og ser frem til et videre samarbeid. Vi håper neste periode blir en periode hvor PS og Utdanningsforbundet samarbeider tett både med organisatoriske og politiske saker.

14 Lykke til videre! Sendes til: Nye og gamle SST. Resolusjonskomiteens vedtas Forslag nr: 2a Sak: 46/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller AU Styrk praksis det første møtet med yrket Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) ønsker med dette å sette fokus på praksis i den nye grunnskolelærerutdanningen. St.meld. 11 Læreren Rollen og utdanningen ga klare forventninger om en styrket praksis. I det nye forslaget til rammeplan, foreslås det samlet 100 dager i løpet av studiet som tilsvarer 20 arbeidsuker. PS ser det som positivt at man går fra uker til dager, men mener også at en økning på ti dager praksis er nødvendig. Dette vil gi en styrket helhetlig praksis og vil også ha betydning for antall uker i de ulike studieårene spesielt 4. studieår. En praksis av en viss lengde i 4. studieår er nødvendig for i større grad å kunne forberede studenten på den nært forestående hverdagen i skolen. Vi ser det også som nødvendig med en klarere fordeling av antall uker på studieårene, dette for å få sikret muligheten for studentmobilitet, samt at studentene får nok praksis siste studieår altså det siste året før man skal ut i jobb. Intensjonene fra St.meld. 11 om en satsning på praksis må nå gjenspeiles i den nye rammeplanen. PS mener derfor man må ha en økning av antall uker praksis i grunnskolelærerutdanningen samt en klarere fordeling av ukene enn det forslaget lyder i dag. Sendes til: Rammeplanutvalget, KD og media Resolusjonskomiteens Avvises, til fordel for 2b Falt grunnet forslag 2b Forslag nr: 2b Sak: 46/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Resolusjonsomiteen

15 Styrk praksis det første møtet med yrket Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) ønsker med dette å sette fokus på praksis i den nye grunnskolelærerutdanningen. St.meld. 11 Læreren Rollen og utdanningen ga klare forventninger om en styrket praksis. I det nye forslaget til rammeplan, foreslås det samlet 100 dager i løpet av studiet som tilsvarer 20 arbeidsuker. PS ser det som positivt at man går fra uker til dager, men mener også at en økning på ti dager praksis er nødvendig. Dette vil gi en styrket helhetlig praksis og vil også ha betydning for antall dager i de ulike studieårene spesielt 4. studieår. En praksis av en viss lengde i 4. studieår er nødvendig for i større grad å kunne forberede studenten på den nært forestående hverdagen i skolen. Vi ser det også som nødvendig med en klarere fordeling av antall dager på studieårene, dette for å få sikret muligheten for studentmobilitet. Intensjonene fra St.meld. 11 om en satsning på praksis må nå gjenspeiles i den nye rammeplanen. PS mener derfor man må ha en økning av antall dager praksis i grunnskolelærerutdanningen, samt en klarere fordeling av dagene på studieårene enn slik forslaget lyder i dag. Sendes til: Rammeplanutvalget, KD og media Resolusjonskomiteens Vedtas Forslag nr: 3 Sak: 46/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Linda Haukelid Oppretthold fagtilbudet for allmennlærerutdanningen! Fra 2010 får vi ny todelt lærerutdanning, noe som vi i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet stiller oss veldig positive til. Det som nå er viktig er at dere ikke glemmer oss som allerede går allmennlærerutdanningen, og at vi skal få gjennomføre vårt studieforløp som vi har blitt forespeilet. Vi krever at utdanningsinstitusjonene skal tilstrebe at de eksisterende fagtilbudene i allmennlærerutdanningen etter rammeplanen for allmennlærerutdanningen fra 2003 skal opprettholdes. Sendes til: Videresendes til alle institusjoner.

16 Resolusjonskomiteens Videresendes til AU for redaksjonelle endringer og utsendelse Forslag nr: 4a Sak: 46/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Anne Tone Vestad Spesialpedagogiske elementer i lærerutdanningen. For at alle som skal bli lærere skal få nok kunnskap til å kunne sikre elevens rett til et tilstrekkelig og tilfredsstillende læringsutbytte mener Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) at enkelte spesialpedagogiske elementer må ivaretas i lærerutdanningen, da spesielt i pedagogikkfaget, men også i andre fag. I følge Midtlyng-utvalgets rapport Rett til læring er det bare halvparten av de som trenger ekstra oppfølging og tilrettelegging som får det de har behov for. Et av forslagene som er blitt lagt frem for å bøte på dette, er å styrke lærerstudenters kompetanse på lærevansker, konsentrasjonsvansker og problematferd. Man ønsker også at lærerstudentene skal få bedre kompetanse innen samarbeid og koordinering med andre aktuelle yrkesgrupper. Midtlyngrapporten sier også at samspillet mellom kartlegging, evaluering og tiltak skal styrkes. Dette er viktige elementer PS mener må styrkes i lærerutdanningene. Vi mener samtidig at det er viktig å bevare spesialpedagogens spisskompetanse; læreren skal ikke erstatte spesialpedagogen! Ved spesielle behov som ikke kan bøtes på ved tilpasset opplæring og tilrettelegging, må læreren ha kunnskap om hvor og hvordan man skal henvise videre for at barnet skal få hjelp. Denne hjelpen må læreren også kunne samarbeide med andre instanser om å gjennomføre, da alle elever har rett til å bli inkludert i et fellesskap. PS mener at følgende tre punktene må ivaretas i lærerutdanningene: Alle lærere må ha kunnskap om hvordan de kan oppdage og avdekke spesielle behov hos barn, og hvordan de kan forebygge behovet for spesialpedagogiske tiltak gjennom tilpasset opplæring og ekstra tilrettelegging. Alle lærere må ha kompetanse om støttesystemene til skolen og barnehagen systemkompetanse. På denne måten har de kunnskap om hvordan de best mulig kan

17 samarbeide med ulike instanser for å sikre at barnet får tilgang til gode spesialpedagogiske tiltak når dette er nødvendig. Alle lærere må ha kunnskap om hvordan de, i samarbeid med spesialpedagog, skal gjennomføre tiltak i barnets hverdag. Dette for å sikre barnets rett til tilpasset opplæring og inkludering i fellesskapet. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet ønsker kompetente og kunnskapsrike lærere som kan ivareta alle barna og deres ulike behov. Derfor mener vi det er viktig å få de spesialpedagogiske elementene som er nevnt ovenfor inn i lærerutdanningen. Kilde: Midtlyng-utvalgets rapport Rett til læring. Resolusjonskomiteens Avvises til fordel for 4b Falt grunnet forslag 4 a Forslag nr: 4b Sak: 46/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Anne Tone Vestad Spesialpedagogiske elementer i lærerutdanningen. For at alle som skal bli lærere skal få nok kunnskap til å kunne sikre elevens rett til et tilstrekkelig og tilfredsstillende læringsutbytte mener Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) at enkelte spesialpedagogiske elementer må ivaretas i lærerutdanningen, da spesielt i pedagogikkfaget, men også i andre fag. Dette i tråd med Midtlyng-utvalgets rapport Rett til læring. PS mener at følgende tre punkter må ivaretas i lærerutdanningene: Alle lærere må ha kunnskap om hvordan de kan oppdage og avdekke spesielle behov hos barn, og hvordan de kan forebygge behovet for spesialpedagogiske tiltak gjennom tilpasset opplæring og ekstra tilrettelegging. Alle lærere må ha kompetanse om støttesystemene til skolen og barnehagen systemkompetanse. På denne måten har de kunnskap om hvordan de best mulig kan

18 samarbeide med ulike instanser for å sikre at barnet får tilgang til gode spesialpedagogiske tiltak når dette er nødvendig. Alle lærere må ha kunnskap om hvordan de, i samarbeid med spesialpedagog, skal gjennomføre tiltak i barnets hverdag. Dette for å sikre barnets rett til tilpasset opplæring og inkludering i fellesskapet. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet ønsker kompetente og kunnskapsrike lærere som kan ivareta alle barna og deres ulike behov. Derfor mener vi det er viktig å få de spesialpedagogiske elementene som er nevnt ovenfor inn i lærerutdanningen. Vi mener samtidig det er viktig å bevare spesialpedagogens spisskompetanse; læreren skal ikke erstatte spesialpedagogen. Resolusjonskomiteens Videresendes AU for utsendelse Forslag nr: 5 Sak: 46/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Ida Sandholtbråten Forslag til resolusjon LISTEN Til: Søsterorganisasjoner i Norden. Vi står sterkere sammen og kan lære mye av hverandre! I det siste har ikke det nordiske samarbeidet LISTEN fungert slik intensjonen bak samarbeidet har vært. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet ønsker fortsatt et sterkt nordisk samarbeid mellom lærerstudentorganisasjonene. Sammen står vi sterkere som politisk aktør og vi kan utveksle erfaringer og meninger både organisatorisk og politisk. (Må også oversettes til Engelsk.) Resolusjonskomiteens Oversendes til AU for redaksjonelle endringer og utsendelse

19 Forslag nr: 6a Sak: 46/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Gunnar Oustad Nasjonal plan for praksis i førskolelærerutdanninga. Praksis i førskolelærerutdanninga utføres ulikt av alle utdanningsinstitusjonene i landet, og Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet ser på dette som meget uheldig. Dette fører til store kvalitetsforskjeller på utdanninga mellom de forskjellige institusjonene. Som en konsekvens blir læringsutbyttet til studentene av variabel kvalitet. Som ferdig utdannet skal alle ha lik kompetanse. På bakgrunn av NOKUTs evaluering av førskolelærerutdanninga som snart avsluttes, bør det føre til nasjonale føringer for praksis. Vårt mål er at det vil føre til etablering av en nasjonal plan for praksis i førskolelærerutdanninga. Dette til de beste for førskolelærerne og barna de skal jobbe med. En nasjonal plan for praksis vil gjøre det mulig å evaluere og kvalitetssikre praksis på et nasjonalt nivå. Sendes til: KD, Utdannings direktoratet, høgskoler og universitet. Resolusjonskomiteens Avvises til fordel for 6b Falt grunnet forslag 6 b Forslag nr: 6b Sak: 46/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Gunnar Oustad Nasjonal plan for praksis i førskolelærerutdanninga. Praksis i førskolelærerutdanninga utføres i dag ulikt på utdanningsinstitusjonene i landet. Dette fører til store kvalitetsforskjeller på innholdet i praksis mellom institusjonene. Som en konsekvens av dette blir studentenes læringsutbytte av variert kvalitet. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet ser på dette som svært uheldig. Vi krever at det skal være nasjonale føringer for praksis i førskolelærerutdanninga, noe som vil være med på å sikre kvalifiserte og kompetente førskolelærere uavhengig av geografisk tilhørighet. Nasjonale føringer for praksis vil også gjøre det mulig å evaluere og kvalitetssikre praksis på et nasjonalt nivå. Sendes til: KD, Utdannings direktoratet, høgskoler og universitet. Resolusjonskomiteens Videresendes til AU, (innstilling 2 mot 1)

20 Vedtatt mot 1 og 1 avholdende Forslag nr: 7 Sak: 46/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Søren Evensen Kure Syv krav til en vellykket mentorordning Regjeringen har lovet at den såkalte mentorordningen for nyutdannede lærere i skole og barnehage skal tilbys på alle arbeidsplasser innen henholdsvis 2010 og Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er positive til ordningen, men ser samtidig mange mulige utfordringer med gjennomføringen. Landsstyret i Pedagogstudentene har derfor formulert en liste på syv krav til en vellykket mentorordning: 1. At det øremerkes midler til ordningen. 2. At mentor har yrkesrelevant utdanning og erfaring. 3. At mentorstillingen blir en attraktiv karrierevei for erfarne lærere. 4. At både mentor og nyutdannet får redusert arbeidstid i form av færre oppgaver og nedsatt leseplikt. 5. At ordningen kvalitetssikres gjennom skolering og evaluering av mentorer og kontinuerlig evaluering av ordningen selv. 6. At det blir et tett samarbeid mellom mentor, nyutdannet og høyskole/universitet i regionen. 7. At den nyutdannede blir respektert som en selvstendig yrkesutøver. Mentorordningen kan bli et positivt tilskudd til lærerenes jobbhverdag og kan være med på å minske det mye omtalte «praksissjokket». Oppfylles disse kravene, kan mentorordningen bli en verdifull støtte for nyutdannede og et løft for erfarne lærere i skole og barnehage. Sendes til Kunnskapsdepartementet, Utdanningdirektoratet Resolusjonskomiteens Vedtas Forslag til vedtak: Arbeidsutvalget tar med seg de vedtatte resolusjonene tilbake til kontoret for utsendelse. Forslagsstiller: Arbeidsutvalget

21 47 Valg av vara til arbeidsutvalget Sak: LS 47/09 Møtedato: november Saksansvarlig: Muna Ali Osman/VK Sted: Oslo Valgkomiteens Landsstyret velger Ida Sandholtbråten som vara til arbeidsutvalget. Kandidater: Irene: 0 Ida: 9 Trude: 1 Bård: 3 Ida Sandholtbråten valgt som vara AU. 48 Eventuelt Sak: LS 40/09 Møtedato: november Saksansvarlig: - Sted: Oslo 48 A NTNU: Alternative utdanninger. Teach first 48 B Ida Marie Antonsen: Retningslinjer for ad. hoc. Arbeid. 48 C AU: Rekruttering 2010

22 Protokollsignatur Vi bekrefter herved at vi har gått grundig gjennom denne protokollen, og vi går god for at den, så langt vi kan se, gir et riktig bilde av hva som er vedtatt på landsstyremøtet i Oslo november Ståle Nordøen Protokollfører Øystein Wormdal Protokollfører (fredag) Marianne Egren Halvorsen Protokollunderskriver Karl Reksten Tellefsen Kontrollkomiteen

Landsstyremøte. Volda september 2009

Landsstyremøte. Volda september 2009 Landsstyremøte Volda 18-20. september 2009 Navn Representerer 1 Gunnar Oustad HiFm 2 Per-Otto Jørgensen UiA 3 Bjørnar Sollie (vara) UiA 4 Linda Haukelid UiS 5 Anita Kvamme Nygård HiHm, Hamar 6 Irene Nystrøm

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011 Landsstyremøte Oslo 13. -15. Mai 2011 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Hildur Bakkene AU 4 Daniel Windt AU 5 Linda Haukelid AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Martin

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008 Landsstyremøte Trondheim 19.-21. september 2008 Navn Representerer 1 Muna Ali Osman NTNU 2 Stine Hjerpbakk HIST 3 Knut Eri Bjelland HiB 4 Svein Marthinsen HiBo 5 Hilde Lotsberg HiVo 6 Lene Sletten HiHm

Detaljer

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN Landsstyremøte Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Bjørnar Sollie UiA 3 Aase Marie Storeng HiB 4 Linda Haukelid UiS 5 Stine Hjerpbakk HiST 6 Inga Hanne Hansen HiTo 7 Søren Kure HiVe 8 Gunnar Oustad

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Landsstyremøte Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ingerid Hustvedt HSH 3 Vegard Snaunes UiA 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Victoria Flåten Refsenes

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012 Landsstyremøte Stavanger 28-30. september 2012 Navn Representerer 1 Mari Nordsæther UiN 2 Eirik Øwre Nilsen UiN 3 Line Larsen Rømma HiST 4 Camilla Richardsen Solheim NTNU 5 Maren Berg Johansen HiVe 6 Michelle

Detaljer

Landsstyremøte. Volda november 2010

Landsstyremøte. Volda november 2010 Landsstyremøte Volda 12-14. november 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Erna Thorsrud Ravn UiT 7 Kine

Detaljer

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008 Landsstyremøte Kristiansand 12. mars 2008 Navn Representerer 1 Philip Andreas Lyding UiA 2 Katrine Knutsen HiT 3 Stine Hjerpbakk HiST 4 Mariann Bratland HiNe 5 Svein Martinsen HiBo 6 Håkon Wahlquist HiB

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011 Landsstyremøte Trondheim 18. 20. november 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ane Kooyman UiS 3 Torstein Nielsen Hole UiB 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Ingerid Merethe H. Hustvedt

Detaljer

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm Navn Representerer Landsstyremøte 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ida Sandholtbråten AU 4 Ingeborg Haanæs AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Kristine Fiskeseth UiA 8

Detaljer

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012 Landsstyremøte Tønsberg 20-22. januar 2012 Navn Representerer 1 Kristine Evjen NTNU 2 Martin Jensen HVO 3 Maren Mikkelsen UiA 4 Pascale Robinson UiA 5 Ann-Mathilde Jostad HiHm 6 Runhild Heggem HiHm 7 Ingrid

Detaljer

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009 Landsstyremøte Bodø 23.-25. januar 2009 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Aase Marie Storeng HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 Inga

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Deltakere Arnt Gunnar Johansen Bjørnar Rønning Bjørn Roberg HBV avd. Vestfold Stine Drotningsvik HiB AU Synnøve Bjørgum HiSF Marie Furulund HiB Påtroppende

Detaljer

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010 Landsstyremøte Tromsø 1-3. oktober 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Ola Rønning

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008 Landsstyremøte Stavanger 21.-23. november 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Magnhild Bye HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 8 Inga

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Kathrine Knutsen HiTø 4 Hilde Lotsberg HVO 5 Bjørnar Sollie UiA 6 Magnhild S. Bye HiB 7 Jan-Rune Rafteseth

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Landsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Deltagerliste Arnt Gunnar Johansen Leder Bjørnar Bjørseth Rønning Nestleder Marie Furulund Martin Asheim Signe Britt Ø. Kjosaas NLA Høgskolen

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen januar 2010

Landsstyremøte. Bergen januar 2010 Landsstyremøte Bergen 28-30.januar 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Martin

Detaljer

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Verv 1 Jan Ola Ellingvåg Leder 2 Bjørnar B. Rønning Nestleder 3 Linda Thu 4 Martin Asheim 5 Marie Furulund 6 Signe Britt Ø. Kjosaas

Detaljer

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006 Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole 27.-29. januar 2006 Deltakerliste Navn Representerer 1 Anne-Berit Stavenes HiØ 2 Erik Nygaard UiO 3 Julie Nilsen HiA 4 Daniel Olsen HiB 5 Heidi Amundsen HVO

Detaljer

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013 Landsstyremøte Stord 18-20. januar 2013 Navn Representerer 1 Ingrid B. Wikeland UiT 2 Marta Tysdal HiNT 3 Ida Sovie Slettahjell HiNT 4 Stine Drotningsvik HiB 5 Oda Catherine Campo Åsheim HiB 6 Signe Britt

Detaljer

13 Hilde Lotsberg Vara-HVO 14 15 Anita Kvamme Nygård Vara-HiHm 16 Irene Nystrøm Vara-HiVe 17 Ola Rui Nygard Vara-HiO

13 Hilde Lotsberg Vara-HVO 14 15 Anita Kvamme Nygård Vara-HiHm 16 Irene Nystrøm Vara-HiVe 17 Ola Rui Nygard Vara-HiO Landsstyremøte Navn Representerer 1 Inga Hanne Hansen HiTo 2 Idar Leknes HiHm, Hamar 3 Gunnar Oustad HiFm 4 Bjørnar Bjørnseth Rønning HiB 5 6 Marianne Egren Halvorsen HiVe 7 Mahyar Harirchi HiO 8 Per-Otto

Detaljer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer VK AU Landsstyret Navn Kristin Johansen Kjos Aksel Stridh Haakon Wahlquist Irene Kokkinos Philip Andreas Lyding Leon Romestrand Aasne Sørumshaugen Mariann Bratland Katrine Knutsen Hanne Vange Vigdis Borlaug

Detaljer

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 22.11.13 24.11.13 VK PPK Varalandsstyrerepresentanter Landsstyrerepresentanter Deltakere Fornavn Etternavn Skole Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Martin Asheim

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Navn Representerer 1 Inger Marie Andreassen NTNU 2 Haakon Wahlquist HiB 4 Philip Andreas Lyding UiA 5 Leon Romestrand HiVo 6 Stine Hjerpbakk HiST 7

Detaljer

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Skole Verv Jan Ola Ellingvåg Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Marie Furulund HiB Arbeidsutvalget Martin Ashem Høgskolen i Vestfold

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Deltakerliste: Navn Anne Berit Stavenes Erik Nygaard Julie Nilsen Daniel Olsen Heidi Amundsen Stine Holtet Cecilie Grav Bård Olav Johannessen Charlotte

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Bakbenk Landsstyret AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Kontoret Leder Martin Asheim Kontoret Nestleder Bjørn Roberg

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Deltakere Marie Furulund Martin Asheim AU Bjørn Roberg UiB Stine Drotningsvik HiB Camilla Rikardsen Solheim NTNU Helene Sommerseth Bakkland

Detaljer

Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009

Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009 Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009 Nr. Representerer Navn Status 1 HiO Mahyar Harirchi Delegat 2 HiO (Kom fredag ca kl 10) Juan Diaz Delegat 7 HiHm Anita Kvamme Nygård Delegat 8 HiHm Ann Mathilde

Detaljer

Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010

Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010 Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010 Nr. Representerer Navn Status 1 UiT Line Charlotte Johansen Delegat 2 UiT Bård Henry Landsem Paulsen Delegat 3 UiT Erna Thorsrud Ravn Delegat 4 UiT Line Mannerud

Detaljer

Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011

Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011 Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011 1 Deltakerliste Nr. Representerer Navn Status 1 HiB Marie Furulund Delegat 2 HiB Helene Øygarden Delegat 3 HiB Torstein Nielsen Hole Delegat 4 HiHm Per

Detaljer

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012 Landsstyremøte Hamar 23-25. november 2012 Navn Representerer 1 Marja-Leena Eriksen HiOA 2 Tonje Ertsås HiNT 3 Åslaug Hansegård HiNT 4 Marit Nerås Krogsæter NTNU 5 Camilla Rikardsen Solheim NTNU 6 Guro

Detaljer

Landsstyremøte Nord Universitet

Landsstyremøte Nord Universitet Landsstyremøte Nord Universitet 15.1.2016 17.1.2016 Deltakere AU Navn: Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Elise Håkull Klungtveit Ruben Amble Hirsti Kristine Lund Klippenvåg Studiested, eller verv Leiar

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise Price-Stephens

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 149 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Organisasjonen Pedagogstudentene består i dag av ca. 100 aktive tillitsvalgte på alle nivå, og har rundt 12 000 medlemmer. I løpet av perioden

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyret Diverse Deltakere AU Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Leder Martin Asheim Nestleder Stine Drotningsvik HiB Arbeidsutvalg

Detaljer

Landsstyremøte Stord januar 2017

Landsstyremøte Stord januar 2017 Landsstyremøte Stord 20.-22. januar 2017 KK VK LANDSSTYRET AU DELTAKERLISTE Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Frank Aleksander Bræin Jørgen Jakobsson Ruben Amble Hirsti Aud-Marit Sellereite Eskild Dragvik

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Deltakere AU Marie LS LS-vara Påtroppende VK Furulund Martin Asheim Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Kristine Lund Klippenvåg Tonje Ertsås

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim november 2016

Landsstyremøte Trondheim november 2016 Landsstyremøte Trondheim 18.-20. november 2016 KOMITÉ/UTVALG LANDSSTYRET Frank Deltagerliste Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Ruben Amble Hirsti Leder Nestleder Aleksander Bræin AU Fullt Navn: Studiested

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar 24.01.2014 26.01.2014 Bakbenk LS-Vara LS AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Arnt Gunnar Bjørnar Johansen Rønning Furulund Marie HiB Guro Trøseid Gjerstadberget

Detaljer

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Vi hadde vårt første møte på landsstyremøte 1, i Oslo, juni 2016. Vi brukte helgen til å sette oss inn i organisasjonens politiske og organisatoriske dokumenter,

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre.

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre. 17 Langtidsplan for oppfølging av organisasjonsutvalgets rapport Sak: LS 17/17 Møtedato: 9.-11. juni Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Lærernes Hus, Oslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Landsstyremøte Oslo juni 2017

Landsstyremøte Oslo juni 2017 Landsstyremøte Oslo 9.-11. juni 2017 DELTAKERLISTE 1.1: Navn 1.4: Studiested Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Kristine Odgaard Jacobsen Aud-Marit Sellereite Frank Bræin Hedda Eia Vestad

Detaljer

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: 9.-12. november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Detaljer

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: 24.-26. januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Høringssvar Utkast til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn.

Høringssvar Utkast til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn. Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 150 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

04 Arbeidsprogram 2016/2017

04 Arbeidsprogram 2016/2017 1 04 Arbeidsprogram 2016/2017 Sak: LM 04/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Elise Håkull Klungtveit Sted: Sundvolden 1 2 3 Arbeidsprogrammet er Pedagogstudentenes styringsdokument, som legger grunnlaget

Detaljer

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Landsmøtepermen 7. april - 10. april 2016 Sundvolden Denne permen tilhører: Årets emneknagg: Følg Pedagogstudentene! #PSLM16 @pedagogstud_ @pedagogstud_ www.facebook.com/pedagogstudentene

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012

Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012 Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012 1 Deltakerliste Delegatnr. Etternavn Fornavn Skole Verv 1 Marie Furulund Høgskolen i Bergen Delegat 2 Hilde Thorbjørnsen Høgskolen i Bergen Delegat 3 Sander

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo

Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo 3.6.2016 5.6.2016 Deltakere LS1 Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Ruben Amble Hirsti Frank Aleksander Bræin Jørgen Jakobsson Maja Emilie Steen Spetaas

Detaljer

06 Politisk plattform for lektorutdanning

06 Politisk plattform for lektorutdanning 06 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. Sak: LM 06/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 Landsstyret vedtok i 2011 et politisk dokument om lærerutdanning

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr Læreren rollen og utdanningen Hanna Marit Jahr Hovedgrep En ny lærerutdanning som er tilpasset skolen og samfunnets behov. Spesialisering: To likeverdige grunnskoleutdanninger, en for 1.-7. trinn og en

Detaljer

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 09 Resolusjoner Sak: LM 09/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 En resolusjon er utspill til media, politikere og andre aktuelle fora og aktører som

Detaljer

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) Landsmøte for (LFB) Referatet er ført etter saksrekkefølge, ikke behandlingsrekkefølge. 01-17 Godkjenning av innkalling Landsmøtet godkjenner innkallingen. 02-17 Godkjenning av delegater Landsmøtet godkjenner

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 23.9.2016 25.9.2016 KK Vara Landsstyret AU Deltakere Fullt navn: Studiested 101 Silje Marie Bentzen Leder 102 Bjørn Roberg Nestleder 103 Ruben Amble Hirsti Studentmedlem

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Landsmøte 2008 Kristiansand, mars 2008

Landsmøte 2008 Kristiansand, mars 2008 Landsmøte 2008 Kristiansand, 13.-16. mars 2008 1 Deltakerliste Nr. Representerer Navn Status 1 UiA Bjørnar Sollie Delegat 2 UiA Hege Stensland Delegat 3 UiA Ingeborg Løfshus Delegat 5 Uia Ruben Sangvik

Detaljer

Ny rammeplan for grunnskolelærerutdanningen. Frode Rønning HiST ALT og NTNU PLU

Ny rammeplan for grunnskolelærerutdanningen. Frode Rønning HiST ALT og NTNU PLU Ny rammeplan for grunnskolelærerutdanningen Frode Rønning HiST ALT og NTNU PLU 21.09.09 Viktige bakgrunnsdokumenter NOKUTs evaluering av allmennlærerutdanningen fra 2006 Stortingsmelding nr. 11 (2008-2009)

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU10-17/18 Dato/tid 05.10.2017 13:30 Protokollfører Bjørn-Anders Hind (Sekretariatet) Arkiv Sak 17/58, journalpost 2017002859 Til stede: Mats Johansen Beldo, Anne

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologis utdanning (NRT)

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologis utdanning (NRT) Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologis utdanning (NRT) 2010 2011 Arbeidsplanen er blitt til etter en prosess hvor rådet har bestemt hvilke punkter som skal med i planen. Planen er for hele NRT og

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Vedtekter. Sak GF 05/17. Om dokumentet

Vedtekter. Sak GF 05/17. Om dokumentet Vedtekter Sak GF 05/17 Om dokumentet Vedtektene er de reglene som organisasjonen jobber etter og er organisasjonens «grunnlov». Det ble meldt inn to endringsforslag til Unge funksjonshemmedes vedtekter.

Detaljer

Evaluering av førskolelærerutdanningen Noen hovedfunn og anbefalinger

Evaluering av førskolelærerutdanningen Noen hovedfunn og anbefalinger Evaluering av førskolelærerutdanningen 2010. Noen hovedfunn og anbefalinger Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin NOKUT, Avdeling for utredning og analyse 1 KDs oppdragsbrev (14. mars 2008) Mål Oppnå et

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Protokoll fra fylkesstyremøte nr 09/2016

Protokoll fra fylkesstyremøte nr 09/2016 Vår dato: Referanse: Tlf: 8.12.2016 16/01240-22 Saksbehandler: Tone E. Stangnes Gjerstad Protokoll fra fylkesstyremøte nr 09/2016 Møtedato/tidspunkt: torsdag, 8. desember 2016 09.00-16.00 Fredag, 9. desember

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn SØKERSEMINAR FOR NY GLU-MASTER OSLO, 16.JUNI 2016 Kristin Barstad, nestleder i NRLU Jacob Melting, leder av programgruppen,

Detaljer

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsstyret AU Deltagerliste UiT Fornavn Jan Ola Bjørnar B. Linda Martin Marie Signe Britt Line Larsen Reidun-Marie Mari Vegard Stine Guro Michelle Ingrid Bjørnsdatter

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer

Landsstyremøte Stavanger september 2017

Landsstyremøte Stavanger september 2017 Landsstyremøte Stavanger 22.-24. september 2017 KK VK LANDSSTYRET AU DELTAKERLISTE Hedda Eia Vestad Ruben Amble Hirsti Frank Aleksander Bræin Kristine Odgaard Jacobsen Leder Nestleder Aud-Marit Sellereite

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 08.09.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201603206-7 Inge Haraldstad, 23461761

Detaljer

REFERAT FRA AU-15-1314

REFERAT FRA AU-15-1314 Til Arbeidsutvalget Kopi til Fra Lage Nøst, referent Dato 10.02.2014 REFERAT FRA AU-15-1314 Møtedato 28.01.2014 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Hallvard Surlien Talsperson Ingrid

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Mentorordningen i skolen utfordringer for skoleledere?

Mentorordningen i skolen utfordringer for skoleledere? 1 Mentorordningen i skolen utfordringer for skoleledere? Hva er begrunnelsene for tilbud om veiledning av nyutdannede lærere? Utfordringer for skoleeier/-leder? En mentor hva er det? Mentorutdanning for

Detaljer

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT LM6 05.01-16 Vedtekter vedlegg 4 1 VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT Forslag nr. Hva forslaget gjelder Innstilling Merknad 1 1 2.2 - Vedtak om utmeldelse fra NSO. Strykningsforslag 2 2 2.4

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Årsmelding for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 2011-2012

Årsmelding for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 2011-2012 Årsmelding for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 2011-2012 Årsmeldingen tar for seg de overordnede sakene Pedagogstudentene har jobbet med i perioden. Første del tar utgangspunkt i arbeidsprogrammet.

Detaljer