Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010"

Transkript

1 Landsstyremøte Tromsø 1-3. oktober 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Ola Rønning HiST 8 Jan Ola Ellingvåg HVO 9 Janne Hasle Langer HVO 10 Synnøve Wilhelmsen UiT 11 Torstein Nielsen Hole HiB 12 Daniel Windt NLA 13 Kristine Evjen NTNU 14 Karina Solli Iversen HiNe 15 Marianne Tollefsen HiVe 16 Ann Mathilde Jostad HiHm, Hamar 17 Anita Kvamme Nygård HiHm, Hamar 18 Kristine Villanger Fiskeseth UiA 19 Alice Hoy UiA 20 Ida Marie Antonsen VK 21 Marinne Halvorsen VK 22 Irene Nystrøm KK 23 Øystein Wormdal KK/protokollfører 24 Idar Leknes KK 25 Bård Henry Landsem PPK 26 Søren Kure PPK 27 Kathrine Hestø Hansen Ordstyrer 28 Karl Reksten Tellefsen Ordstyrer/innleder 29 Ann Mari Milo Lorentzen Ordstyrer/innleder 30 Pernille Adolfsen Adm. kons.

2 Sak Tittel Saksbehandler Merknad 00/10 Konstituering Valg av: ordstyrere Stine Chr. Holtet protokollførere protokollunderskrivere Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste og dagsorden Godkjenning av forretningsorden 01/10 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Kontrollkomiteen I Rapport fra Valgkomiteen J Rapport fra redaksjonen Landsstyrerepresentantene Dag Atle Lee Eksund Stine Chr. Holtet Stine Chr. Holtet Ingeborg L. Haanæs Pernille Adolfsen Pernille Adolfsen Kontrollkomiteen Valgkomiteen Redaksjonen Utleveres på møtet Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Utleveres på møtet 31/10 Evaluering av førskolelærerutdanningen Stine Chr. Holtet Vedlegg 32/10 Internasjonalt arbeid Stine Hjerpbakk Vedlegg 33/10 Flerspråklig barn og unge i utdanningssystemet Ida Sandholtbråten Vedlegg Ingeborg L. Haanæs 34/10 Økonomireglementet Ingeborg L. Haanæs Vedlegg 35/10 Prinsipprogrammet: kva skal vi meine noko om? Dag Atle Lee Eksund Vedlegg 36/10 Økte ressurser i Pedagogstudentene Stine Chr. Holtet Vedlegg 37/10 er Ida Sandholtbråten Vedlegg Eventuelt 00/10 Konstituering Kathrine Hestø Hansen, Ann Mari Milo Lorentzen og Karl Reksten Tellefsen oppnevnes til ordstyrere. Valgt

3 Øystein Wormdal (kontrollkomiteen) oppnevnes til protokollfører. Valgt Kristine Evjen oppnevnes til protokollunderskriver. Valgt Ann Mathilde Jostad, Jan Ola Ellingsvåg og Ola Rønning oppnevnes til redaksjonskomité for resolusjoner. Valgt Forretningsorden godkjennes slik den foreligger. Saksliste godkjennes slik den foreligger. Én eventueltsak meldt. Dagsorden godkjennes med foreslåtte endringer.

4 01/10 Orienteringssaker Sak: LS 01/10 Møtedato: 17. mars Saksansvarlig: Stine Christensen Holtet Sted: Trondheim 01/10 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Kontrollkomiteen I Rapport fra Valgkomiteen J Rapport fra redaksjonen Landsstyrerepresentantene Dag Atle Lee Eksund Stine Chr. Holtet Stine Chr. Holtet Ingeborg L. Haanæs Pernille Adolfsen Pernille Adolfsen Kontrollkomiteen Valgkomiteen Redaksjonen 31 Evaluering av førskolelærerutdanningen Sak: LS 31/10 Møtedato: oktober Saksansvarlig: Stine Christensen Holtet Sted: Tromsø Forslag til vedtak Landsstyret tar med seg innspillene til videre arbeid med evalueringen av førskolelærerutdanningen. Forslagsstiller 32 Internasjonalt arbeid Sak: LS 32/10 Møtedato: oktober Saksansvarlig: Stine Hjerpbakk Sted: Tromsø

5 Forslag nr: 1 Sak: 15/10 Side: 3 Linje: 99 Endring Forslagsstiller Jan Ola Ellingsvåg PS ønsker å jobbe mot å opprette ( ) PS VIL SE VIDERE PÅ MULIGHETEN TIL Å OPPRETTE ( ) Vedtatt mot 2 stemmer - Det internasjonale arbeidet i PS skal komme organisasjonen som helhet til gode. Arbeidet skal ha både ha elementer av erfaringsutveksling og politisk arbeid. - PS vil se videre på muligheten til å opprette to nye verv som internasjonalt ansvarlige, som fortrinnsvis blir valgt på landsmøtet Mandatet til disse to vervene settes av LS på et senere tidspunkt i denne perioden. - PS ønsker å ha et uformelt nordisk samarbeid med søsterorganisasjoner i Norden. For at et slikt samarbeid skal fungere godt, må man finne gode løsninger for ansvarsfordeling, økonomisk innsats og møteplasser. - PS er positive til å se på samarbeidsmuligheter i forhold til solidaritetsarbeid med SAIH og Utdanningsforbundet. 33 Flerspråklige barn og unge i utdanningssystemet Sak: LS 33/10 Møtedato: oktober Saksansvarlig: Ida Sandholtbråten og Ingeborg Sted: Tromsø L. Haanæs tar med seg innspillene videre i arbeidet med å ferdigstille høringssvar til NOU 2010:7 Mangfold og mestring.

6 34 Økonomireglementet Sak: LS 34/10 Møtedato: oktober Saksansvarlig: Ingeborg L. Haanæs Sted: Tromsø Landsstyret vedtar AUs forslag til økonomireglement med de endringene som er fremkommet på møtet. 35 Prinsipprogrammet: Kva skal vi meine noko om? Sak: LS 35/10 Møtedato: oktober Saksansvarlig: Dag Atle Lee Eksund Sted: Tromsø PPK og landsstyret tar med seg innspel i vidare arbeid med å utvikle eit prinsipprogram. Arbeidsutvalet 36 Økte ressurser i Pedagogstudentene Sak: LS 36/10 Møtedato: oktober Saksansvarlig: Stine Christensen Holtet Sted: Tromsø Landsstyret ønsker at det jobbes for å få organisasjonskonsulent sentralt i PS.

7 AU tar med seg innspillene videre i arbeidet med å få en stilling til på kontoret. Forslagstiller: Vedtatt mot 1 stemme og 1 avholdende 37 er Sak: LS 37/10 Møtedato: oktober Saksansvarlig: Ida Sandholtbråten Sted: Tromsø Forslag nr: 1A Forslagsstiller Torstein Nielsen Hole Reaksjon på NOKUT-evalueringen Førskolelæreryrket er i en forrykende endringsprosess. Norske barnehager er nå en del av Kunnskapsdepartementet (KD) og med barnehageløftet går nå de fleste barn i barnehage. I den forbindelse er det viktig at førskolelærere som utdannes er forberedt på nye utfordringer og er generelt trygge i fag og yrkesutøvelse. NOKUT leverte den 20. september en god og omfattende gjennomgang av norsk førskolelærerutdanning. Evalueringen peker på flere positive elementer ved utdanningen, men også flere utfordringer. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) mener det er positivt at utdanningen generelt er tilstrekkelig, men er likevel bekymret for en del sentrale moment. NOKUTs evaluering viser blant annet at utdanningen ikke er omfattende nok og peker på store kvalitetsforskjeller mellom forskjellige utdanningsinstitusjoner. Disse utfordringene må løses gjennom høyt fokus på førskolelærerutdanningen de nærmeste årene. PS mener vi må fokusere på noen få konkrete tiltak som førskolelærerutdanningene bør se nærmere på. NOKUT har konkludert med at studenter bruker i gjennomsnitt 20 timer i uken på studiet. Altså langt lavere enn en normal arbeidsuke (30-40 timer) som bør være målet. Resultatet kan tolkes på flere måter, men PS mener først og fremst det er et uttrykk for at utdanningen leverer for få krav og i for liten grad engasjerer studentene. Det er med andre ord et uttrykk for at kvaliteten på utdanningen er for lav. PS mener det er noen viktige punkt som bør utbedres i førskolelæreutdanningen generelt. Kravet til studentene bør økes ettersom det tydeligvis er mulig å gå gjennom utdanningen med lav arbeidsinnsats. Dermed blir en naturlig konsekvens at utdanningen ikke krever nok av studentene i form av kunnskap og aktivitetsnivå.

8 Viktigst er kanskje likevel at studiet ikke engasjerer nok. For PS er det tydelig at hvis utdanningen var god nok, ville også trolig arbeidsinnsatsen per uke vært betraktelig høyere. NOKUT påpeker blant annet at dette kan ha utspring i for lite relevant faglig arbeid, som ikke relateres tilstrekkelig til praksisfeltet. Konkret kan utdanningene gjøre mer bruk av oppgaver som må løses i barnehager. Eksempelvis vil en oppgave i språkstimulering der man må besøke en barnehage, gi langt større utbytte enn kun teorioppgaver. Mer bruk av praksis i løpet av terminen trenger ikke nødvendigvis å gå ut over vanlig obligatorisk praksis. PS mener NOKUTs evalueringer er et nyttig verktøy som aktivt må tas i bruk for å forbedre norsk førskolelærerutdanning. Oversendes: KD og lokallag i PS som kan bruke dette videre i sine institusjoner. skomiteens Avvises til fordel for 1B Falt som konsekvens av vedtak i 1B Forslag nr: 1B Forslagsstiller skomiteen Reaksjon på NOKUT-evalueringen Førskolelæreryrket er i en forrykende endringsprosess. Norske barnehager er nå en del av Kunnskapsdepartementet (KD) og med barnehageløftet går nå de fleste barn i barnehage. I den forbindelse er det viktig at førskolelærere som utdannes er forberedt på nye utfordringer og er generelt trygge i fag og yrkesutøvelse. NOKUT leverte den 20. september en god og omfattende gjennomgang av norsk førskolelærerutdanning. Evalueringen peker på flere positive elementer ved utdanningen, men også flere utfordringer. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) mener det er positivt at utdanningen generelt er tilstrekkelig, men er likevel bekymret for en del sentrale moment. NOKUTs evaluering viser blant annet at innholdet i utdanningen ikke er omfattende nok og peker på store kvalitetsforskjeller mellom forskjellige utdanningsinstitusjoner. Disse utfordringene må løses gjennom høyt fokus på førskolelærerutdanningen de nærmeste årene. PS mener vi må fokusere på noen få konkrete tiltak som førskolelærerutdanningene bør se nærmere på. NOKUT har konkludert med at studenter bruker i gjennomsnitt 20 timer i uken på studiet. Altså langt lavere enn en normal arbeidsuke (30-40 timer) som bør være målet. Resultatet kan tolkes på flere måter, men PS mener først og fremst det er et uttrykk for at utdanningen leverer for få krav og i for liten grad engasjerer studentene. Det er med andre ord et uttrykk for at kvaliteten på utdanningen er for lav. PS mener det er noen viktige punkt som bør utbedres i førskolelæreutdanningen generelt. Kravet til studentene bør økes ettersom det tydeligvis er mulig å gå gjennom utdanningen med lav arbeidsinnsats. Dette er en konsekvens av at utdanningen ikke krever nok av studentene i form av kunnskap og aktivitetsnivå.

9 Viktigst er kanskje likevel at studiet ikke engasjerer nok. For PS er det tydelig at hvis utdanningen var god nok, ville også trolig arbeidsinnsatsen per uke vært betraktelig høyere. PS mener NOKUTs evalueringer er et nyttig verktøy som aktivt må tas i bruk for å forbedre norsk førskolelærerutdanning. Oversendes: Lokallag i PS som kan bruke dette videre i sine institusjoner. skomiteens Vedtas Forslag nr: 2A Forslagsstiller AU PS ønsker organisasjonskonsulent Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) mener det vil være hensiktsmessig å øke ressursene på kontoret, og ønsker derfor midler til en stilling til en organisasjonskonsulent. Det har vært nedsatt en gruppe som har sett på Pedagogstudentenes struktur, og deres rapport viser at organisasjonen trenger flere ressurser. Ved å sørge for at PS får nettopp dette, vil kontoret bli lettet i sitt arbeid. PS har et stort potensial både når det gjelder vervearbeid, rekruttering av tillitsvalgte, politisk påvirkning og informasjonsarbeid. I dag er det vanskelig å strekke til for å nå de målsetninger som er satt. Det er mange saker som er aktuelle innenfor høyere utdanning og lærerutdanning, men dessverre er det vanskelig å ligge i forkant. Det er vanskelig å få kapasitet til å utarbeide gode politiske saker og sette disse på dagsorden, og det jobbes i dag i liten grad for eksempel opp mot ulike partier og komiteer på Stortinget. En organisasjonskonsulent ville være med på å lette dette arbeidet ved å holde på gode nettverk og sørge for å benytte ulike påvirkningskanaler. Ikke minst vil en organisasjonskonsulent sørge for å sikre kontinuitet i en studentorganisasjon med hyppige utskiftninger. Det er viktig å satse på å styrke organisasjonen ved å øke ressursene. Det vil kunne være med på å øke mulighetene for på drive politisk arbeid, noe som kan styrke organisasjonen både lokalt og sentralt og sørge for flere medlemmer. Ved større politisk synlighet vil medlemsmasse og engasjementet øke, og Pedagogstudentene og Utdanningsforbundet blir styrket blant kommende lærere. Utdanningsforbundet vil dermed bli en mer naturlig fagforening for kommende lærere å velge når de skal over i jobb. PS ønsker å bli en sterke politisk aktør og tror en organisasjonskonsulent vil være med på å benytte seg av det potensialet som ligger i organisasjonen. Sendes til: UDF skomiteens Avvises til fordel for 2B

10 Falt som konsekvens av vedtak i 2B Forslag nr: 2B Forslagsstiller skomiteen PS ønsker organisasjonskonsulent Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) mener det vil være hensiktsmessig å øke ressursene på kontoret, og ønsker derfor midler til en stilling til en organisasjonskonsulent. Det har vært nedsatt en gruppe som har sett på Pedagogstudentenes struktur, og deres rapport viser at organisasjonen trenger flere ressurser. Ved å sørge for at PS får nettopp dette, vil kontoret bli lettet i sitt arbeid, og man får utnyttet potensialet i større grad. I dag er det vanskelig å strekke til for å nå de målsetninger som er satt. Det er mange saker som er aktuelle innenfor høyere utdanning og lærerutdanning, men dessverre er det vanskelig å ligge i forkant. Det er vanskelig å få kapasitet til å utarbeide gode politiske saker og sette disse på dagsorden, og det jobbes i dag i liten grad for eksempel opp mot ulike partier og komiteer på Stortinget. En organisasjonskonsulent ville være med på å lette dette arbeidet ved å holde på gode nettverk og sørge for å benytte ulike påvirkningskanaler. Ikke minst vil en organisasjonskonsulent sørge for å sikre kontinuitet i en studentorganisasjon med hyppige utskiftninger. Det er viktig å satse på å styrke organisasjonen ved å øke ressursene. Det vil kunne være med på å øke mulighetene for på drive politisk arbeid, noe som kan styrke organisasjonen både lokalt og sentralt og sørge for flere medlemmer. Ved større politisk synlighet vil medlemsmasse og engasjement øke, og Pedagogstudentene og Utdanningsforbundet blir styrket blant kommende lærere. PS ønsker å bli en sterke politisk aktør og tror en organisasjonskonsulent vil være med på å benytte seg av det potensialet som ligger i organisasjonen. Sendes til: UDF skomiteens Vedtas

11 Forslag nr: 3A Forslagsstiller Synnøve Wilhelmsen Relevant praksis Innenfor den 4-årige lærerutdanningen er det 20 uker praksis. I allmennlærerutdanningen og utdanningen rettet mot små- og mellomtrinnet er det lagt opp til at man skal kunne undervise i alle fag. De vil kunne ha nærmest enhver klasse i praksis og enhver øvingslærer. Innenfor faglærerutdanningen og mellom- ungdomstrinnet har man spesifikke fag man utdanner seg til å undervise i, men risikerer likevel å få øvingslærere som ikke har kompetanse innenfor det faget/de fagene man utdanner seg til. En faglærer vil ha utfordringer med å finne seg jobb som bare inneholder sine fagfelt. Som oftest får man en prosentstilling innen relevante fag og må i verste fall ta opp flere fag for å få fylt opp stillingsbrøken pga manglende formell kompetanse innenfor disse fagene. Likevel pålegges disse studentene alle fag under praksisen. Det er få øvingslærere som har kun relevante fag på si timeplan. Det resulterer i at studentene ofte må ha alle fag i praksisen og i verste fall kun 1-2 timer i uka med relevante fag, uten å nødvendigvis kunne få jobb innenfor de fagene senere til tross for at man har mer praksiserfaring innenfor de andre fagene. Det er på mange måter nyttig å ha andre fag i praksisen, men når fokuset ikke havner på relevante fag i det hele tatt, kan vi i verste fall risikere å utdanne faglærere som har helt nede i 20 timer relevant praksis på 20 uker. Vi krever at vi får mer relevant praksis med kompetente øvingslærere innenfor våre fagfelt så vi kan komme ut i arbeidslivet med sterkere kompetanse i våre fag, og vite mer hva hverdagen for en faglærer kan inneholde. PS bør jobbe mot utdanningsinstitusjonene og politisk. Sendes til: Høgskoler og universitet, KD, relevante media skomiteens Avvises Forslag nr: 3B Forslagsstiller skomiteen

12 Relevant praksis Innenfor den 4-årige lærerutdanningen er det 20 uker praksis. I allmennlærerutdanningen og grunnskolelærerutdanningen rettet mot små- og mellomtrinnet, er det lagt opp til at man skal kunne undervise i alle fag. Studentene vil kunne ha nærmest enhver klasse og øvingslærer i praksis. Innenfor faglærerutdanningen og mellom- ungdomstrinnet har man spesifikke fag man utdanner seg til å undervise i, men risikerer likevel å få øvingslærere som ikke har kompetanse innenfor det faget/de fagene man utdanner seg til. Det er få øvingslærere som har kun relevante fag på sin timeplan. Det resulterer i at studentene ofte må ha alle fag i praksisen og i verste fall kun 1-2 timer i uka med relevante fag, uten og nødvendigvis kunne få jobb innenfor de fagene senere til tross for at man har mer praksiserfaring innenfor de andre fagene. Det er på mange måter nyttig å ha andre fag i praksisen, men når fokuset ikke havner på relevante fag i det hele tatt, kan vi i verste fall risikere å utdanne faglærere som har helt nede i 20 timer relevant praksis på 20 uker. Vi krever at vi får mer relevant praksis med kompetente øvingslærere innenfor våre fagfelt, så vi kan komme ut i arbeidslivet med sterkere kompetanse i våre fag, og vite mer hva hverdagen for en faglærer kan inneholde. Sendes til: Høgskoler og universitet, Kunnskapsdepartementet, relevante media skomiteens Vedtas Avvist med 6 stemmer, 3 avholdende Forslag nr: 4A Forslagsstiller AU Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) har tidligere påpekt viktigheten av praksis rettet mot deler av utdanningsløpet som utdanningen ikke direkte kvalifiserer for. Dette har igjen blitt et aktuelt tema. I NOU 2010:7 Mangfold og mestring er et av de foreslåtte tiltakene for å styrke kompetansen til læreren innen språkutvikling at studenter i grunnskolelærerutdanningen 1-7 bør ha barnehagepraksis. PS mener alle lærerutdanninger skal ha praksis som omhandler overganger mellom de ulike nivå i utdanningssystemet overganger som er relevant for vår yrkesutøvelse. Ved å få kunnskap om de områdene barn og unge kommer fra og skal til, vil man kunne bedre det helhetlige opplæringstilbudet. PS tror dette vil kunne styrke gode overganger, språkopplæringen, videreføring av spesialpedagogiske tiltak og hindre frafall fra videregående opplæring.

13 PS vil understreke at man må tilrettelegge for en slik praksis utover den ordinære rammen for praksisopplæring. Sendes til: skomiteens Avvises til fordel for 4B Falt som konsekvens av vedtak i 4B Forslag nr: 4B Forslagsstiller skomiteen Mer alternativ praksis Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) har tidligere påpekt viktigheten av praksis i deler av utdanningsløpet som utdanningen ikke direkte kvalifiserer til. Dette har igjen blitt et aktuelt tema. I NOU 2010:7 Mangfold og mestring er et av de foreslåtte tiltakene for å styrke kompetansen til læreren innen språkutvikling at studenter i grunnskolelærerutdanningen 1-7 bør ha barnehagepraksis. Eksempelvis vil førskolelæreres gode kompetanse på læringsprosesser i lek komme grunnskolelærerne til nytte. PS mener alle lærerutdanninger skal ha praksis som omhandler overganger mellom de ulike nivå i utdanningssystemet overganger som er relevant for vår yrkesutøvelse. Ved å få kunnskap om de områdene barn og unge kommer fra og skal til, vil man kunne bedre det helhetlige opplæringstilbudet. PS tror dette vil kunne styrke gode overganger, språkopplæringen, videreføring av spesialpedagogiske tiltak og hindre frafall fra videregående opplæring. PS vil understreke at man må tilrettelegge for en slik praksis utover den ordinære rammen for praksisopplæring. Sendes til: Media, politiske partier, KD skomiteens Merknad: Vedtas Landsstyret gir kontoret fullmakt til å endre overskriften

14 Forslag nr: 5A Forslagsstiller Jan Ola Ellingvåg Hvor er heltidsstudenten? I samtlige av sine partiprogram lovte regjeringspartinene å sørge for 11-måneders studiestøtte til studenter. I Soria Moria 2 og ved fremlegg av Statsbudsjettet 2010, brøt regjeringspartiene sine løfter. Vi i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) mener at studiefinansieringen skal gjøre det mulig å være heltidsstudent. 10-måneders studiestøtte fører til at mange ikke får så mye tid til arbeidsmengden som kreves av studiet. Eksamensperioden er for de fleste studenter i månedsskiftet mai/juni. Spesielt i denne perioden er det vanskelig med ekstrajobb ved siden av studiene. Investeringen av 11- måneders studiestøtte vil gi flere mulighet til å være heltidsstudenter. PS krever derfor at 11-måneders studiestøtte kommer inn i revidert budsjett for Vi forventer at regjeringen gjør noe med dette umiddelbart. Sendes til: Regjering skomiteens Avvises til fordel for 5B Falt som konsekvens av vedtak i 5B Forslag nr: 5B Forslagsstiller skomiteen Hvor er heltidsstudenten? I samtlige av sine partiprogram lovte regjeringspartiene å sørge for 11-måneders studiestøtte. I Soria Moria 2 og ved fremlegg av Statsbudsjettet 2010, brøt regjeringspartiene sine løfter. Vi i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) mener at studiefinansieringen skal gjøre det mulig å være heltidsstudent. 10-måneders studiestøtte fører til at mange nedprioriterer studiet for å klare husleien. Eksamensperioden er for de fleste studenter i månedsskiftet mai/juni. I denne perioden er det vanskelig med ekstrajobb ved siden av studiene, noe som fører til nedprioritering av eksamensforberedelser. 11-måneders studiestøtte vil gi studenter mulighet til å jobbe på heltid med studiene sine og resultere i bedre resultater.

15 PS krever derfor at 11-måneders studiestøtte kommer inn i budsjettet for Vi forventer at regjeringen gjør noe med dette umiddelbart. Sendes til: Regjering, media, opposisjonspartiene skomiteens Merknad: Vedtas Landsstyret gir kontoret fullmakt til å endre ordlyd tar med seg de vedtatte resolusjonene tilbake til kontoret for utsendelse. 38 Eventuelt Sak: LS 38/10 Møtedato: 1-3. oktober 2010 Saksansvarlig: - Sted: Tromsø Samarbeidsavtale mellom lærerstudentorganisasjoner

16 Permisjonssøknader Navn Synnøve Wilhelmsen Søker fravær fra dato 2/10-10 kl Søker fravær til dato 2/10-10 kl Er vara til stede Ja Begrunnelse Tidlig avreise Vedtak Innvilget Navn Kristine Fiskeseth Søker fravær fra dato 3/10-10 kl 9.30 Søker fravær til dato Ut dagen Er vara til stede Nei Begrunnelse Tidlig avreise Vedtak Innvilget

17 Protokollsignatur Vi bekrefter herved at vi har gått grundig gjennom denne protokollen, og vi går god for at den, så langt vi kan se, gir et riktig bilde av hva som er vedtatt på landsstyremøtet i Tromsø 1-3. oktober Øystein Wormdal Protokollfører Kristine Evjen Protkollunderskriver Idar Leknes Kontrollkomitéen

Landsstyremøte. Volda september 2009

Landsstyremøte. Volda september 2009 Landsstyremøte Volda 18-20. september 2009 Navn Representerer 1 Gunnar Oustad HiFm 2 Per-Otto Jørgensen UiA 3 Bjørnar Sollie (vara) UiA 4 Linda Haukelid UiS 5 Anita Kvamme Nygård HiHm, Hamar 6 Irene Nystrøm

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Landsstyremøte Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ingerid Hustvedt HSH 3 Vegard Snaunes UiA 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Victoria Flåten Refsenes

Detaljer

Landsstyremøte. Volda november 2010

Landsstyremøte. Volda november 2010 Landsstyremøte Volda 12-14. november 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Erna Thorsrud Ravn UiT 7 Kine

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011 Landsstyremøte Oslo 13. -15. Mai 2011 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Hildur Bakkene AU 4 Daniel Windt AU 5 Linda Haukelid AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Martin

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012 Landsstyremøte Stavanger 28-30. september 2012 Navn Representerer 1 Mari Nordsæther UiN 2 Eirik Øwre Nilsen UiN 3 Line Larsen Rømma HiST 4 Camilla Richardsen Solheim NTNU 5 Maren Berg Johansen HiVe 6 Michelle

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008 Landsstyremøte Trondheim 19.-21. september 2008 Navn Representerer 1 Muna Ali Osman NTNU 2 Stine Hjerpbakk HIST 3 Knut Eri Bjelland HiB 4 Svein Marthinsen HiBo 5 Hilde Lotsberg HiVo 6 Lene Sletten HiHm

Detaljer

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm Navn Representerer Landsstyremøte 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ida Sandholtbråten AU 4 Ingeborg Haanæs AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Kristine Fiskeseth UiA 8

Detaljer

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012 Landsstyremøte Tønsberg 20-22. januar 2012 Navn Representerer 1 Kristine Evjen NTNU 2 Martin Jensen HVO 3 Maren Mikkelsen UiA 4 Pascale Robinson UiA 5 Ann-Mathilde Jostad HiHm 6 Runhild Heggem HiHm 7 Ingrid

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Landsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Deltagerliste Arnt Gunnar Johansen Leder Bjørnar Bjørseth Rønning Nestleder Marie Furulund Martin Asheim Signe Britt Ø. Kjosaas NLA Høgskolen

Detaljer

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN Landsstyremøte Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Bjørnar Sollie UiA 3 Aase Marie Storeng HiB 4 Linda Haukelid UiS 5 Stine Hjerpbakk HiST 6 Inga Hanne Hansen HiTo 7 Søren Kure HiVe 8 Gunnar Oustad

Detaljer

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008 Landsstyremøte Kristiansand 12. mars 2008 Navn Representerer 1 Philip Andreas Lyding UiA 2 Katrine Knutsen HiT 3 Stine Hjerpbakk HiST 4 Mariann Bratland HiNe 5 Svein Martinsen HiBo 6 Håkon Wahlquist HiB

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011 Landsstyremøte Trondheim 18. 20. november 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ane Kooyman UiS 3 Torstein Nielsen Hole UiB 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Ingerid Merethe H. Hustvedt

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen januar 2010

Landsstyremøte. Bergen januar 2010 Landsstyremøte Bergen 28-30.januar 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Martin

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo november 2009

Landsstyremøte. Oslo november 2009 Landsstyremøte Oslo 20-22. november 2009 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Muna Ali Osman AU 4 Ruben Sangvik Olsen AU 5 Søren Kure AU 6 Gunnar Oustad HiFm 7 Per-Otto

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Deltakere Arnt Gunnar Johansen Bjørnar Rønning Bjørn Roberg HBV avd. Vestfold Stine Drotningsvik HiB AU Synnøve Bjørgum HiSF Marie Furulund HiB Påtroppende

Detaljer

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009 Landsstyremøte Bodø 23.-25. januar 2009 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Aase Marie Storeng HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 Inga

Detaljer

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Verv 1 Jan Ola Ellingvåg Leder 2 Bjørnar B. Rønning Nestleder 3 Linda Thu 4 Martin Asheim 5 Marie Furulund 6 Signe Britt Ø. Kjosaas

Detaljer

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013 Landsstyremøte Stord 18-20. januar 2013 Navn Representerer 1 Ingrid B. Wikeland UiT 2 Marta Tysdal HiNT 3 Ida Sovie Slettahjell HiNT 4 Stine Drotningsvik HiB 5 Oda Catherine Campo Åsheim HiB 6 Signe Britt

Detaljer

Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011

Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011 Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011 1 Deltakerliste Nr. Representerer Navn Status 1 HiB Marie Furulund Delegat 2 HiB Helene Øygarden Delegat 3 HiB Torstein Nielsen Hole Delegat 4 HiHm Per

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Kathrine Knutsen HiTø 4 Hilde Lotsberg HVO 5 Bjørnar Sollie UiA 6 Magnhild S. Bye HiB 7 Jan-Rune Rafteseth

Detaljer

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 22.11.13 24.11.13 VK PPK Varalandsstyrerepresentanter Landsstyrerepresentanter Deltakere Fornavn Etternavn Skole Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Martin Asheim

Detaljer

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Skole Verv Jan Ola Ellingvåg Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Marie Furulund HiB Arbeidsutvalget Martin Ashem Høgskolen i Vestfold

Detaljer

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006 Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole 27.-29. januar 2006 Deltakerliste Navn Representerer 1 Anne-Berit Stavenes HiØ 2 Erik Nygaard UiO 3 Julie Nilsen HiA 4 Daniel Olsen HiB 5 Heidi Amundsen HVO

Detaljer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer VK AU Landsstyret Navn Kristin Johansen Kjos Aksel Stridh Haakon Wahlquist Irene Kokkinos Philip Andreas Lyding Leon Romestrand Aasne Sørumshaugen Mariann Bratland Katrine Knutsen Hanne Vange Vigdis Borlaug

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008 Landsstyremøte Stavanger 21.-23. november 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Magnhild Bye HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 8 Inga

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Bakbenk Landsstyret AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Kontoret Leder Martin Asheim Kontoret Nestleder Bjørn Roberg

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Deltakere Marie Furulund Martin Asheim AU Bjørn Roberg UiB Stine Drotningsvik HiB Camilla Rikardsen Solheim NTNU Helene Sommerseth Bakkland

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Navn Representerer 1 Inger Marie Andreassen NTNU 2 Haakon Wahlquist HiB 4 Philip Andreas Lyding UiA 5 Leon Romestrand HiVo 6 Stine Hjerpbakk HiST 7

Detaljer

Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010

Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010 Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010 Nr. Representerer Navn Status 1 UiT Line Charlotte Johansen Delegat 2 UiT Bård Henry Landsem Paulsen Delegat 3 UiT Erna Thorsrud Ravn Delegat 4 UiT Line Mannerud

Detaljer

13 Hilde Lotsberg Vara-HVO 14 15 Anita Kvamme Nygård Vara-HiHm 16 Irene Nystrøm Vara-HiVe 17 Ola Rui Nygard Vara-HiO

13 Hilde Lotsberg Vara-HVO 14 15 Anita Kvamme Nygård Vara-HiHm 16 Irene Nystrøm Vara-HiVe 17 Ola Rui Nygard Vara-HiO Landsstyremøte Navn Representerer 1 Inga Hanne Hansen HiTo 2 Idar Leknes HiHm, Hamar 3 Gunnar Oustad HiFm 4 Bjørnar Bjørnseth Rønning HiB 5 6 Marianne Egren Halvorsen HiVe 7 Mahyar Harirchi HiO 8 Per-Otto

Detaljer

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012 Landsstyremøte Hamar 23-25. november 2012 Navn Representerer 1 Marja-Leena Eriksen HiOA 2 Tonje Ertsås HiNT 3 Åslaug Hansegård HiNT 4 Marit Nerås Krogsæter NTNU 5 Camilla Rikardsen Solheim NTNU 6 Guro

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Deltakerliste: Navn Anne Berit Stavenes Erik Nygaard Julie Nilsen Daniel Olsen Heidi Amundsen Stine Holtet Cecilie Grav Bård Olav Johannessen Charlotte

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise Price-Stephens

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyret Diverse Deltakere AU Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Leder Martin Asheim Nestleder Stine Drotningsvik HiB Arbeidsutvalg

Detaljer

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Organisasjonen Pedagogstudentene består i dag av ca. 100 aktive tillitsvalgte på alle nivå, og har rundt 12 000 medlemmer. I løpet av perioden

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 149 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

Landsstyremøte Nord Universitet

Landsstyremøte Nord Universitet Landsstyremøte Nord Universitet 15.1.2016 17.1.2016 Deltakere AU Navn: Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Elise Håkull Klungtveit Ruben Amble Hirsti Kristine Lund Klippenvåg Studiested, eller verv Leiar

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009

Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009 Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009 Nr. Representerer Navn Status 1 HiO Mahyar Harirchi Delegat 2 HiO (Kom fredag ca kl 10) Juan Diaz Delegat 7 HiHm Anita Kvamme Nygård Delegat 8 HiHm Ann Mathilde

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Deltakere AU Marie LS LS-vara Påtroppende VK Furulund Martin Asheim Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Kristine Lund Klippenvåg Tonje Ertsås

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim november 2016

Landsstyremøte Trondheim november 2016 Landsstyremøte Trondheim 18.-20. november 2016 KOMITÉ/UTVALG LANDSSTYRET Frank Deltagerliste Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Ruben Amble Hirsti Leder Nestleder Aleksander Bræin AU Fullt Navn: Studiested

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: 24.-26. januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 09 Resolusjoner Sak: LM 09/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 En resolusjon er utspill til media, politikere og andre aktuelle fora og aktører som

Detaljer

Landsstyremøte Stord januar 2017

Landsstyremøte Stord januar 2017 Landsstyremøte Stord 20.-22. januar 2017 KK VK LANDSSTYRET AU DELTAKERLISTE Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Frank Aleksander Bræin Jørgen Jakobsson Ruben Amble Hirsti Aud-Marit Sellereite Eskild Dragvik

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar 24.01.2014 26.01.2014 Bakbenk LS-Vara LS AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Arnt Gunnar Bjørnar Johansen Rønning Furulund Marie HiB Guro Trøseid Gjerstadberget

Detaljer

Høringssvar Utkast til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn.

Høringssvar Utkast til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn. Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 150 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Vi hadde vårt første møte på landsstyremøte 1, i Oslo, juni 2016. Vi brukte helgen til å sette oss inn i organisasjonens politiske og organisatoriske dokumenter,

Detaljer

04 Arbeidsprogram 2016/2017

04 Arbeidsprogram 2016/2017 1 04 Arbeidsprogram 2016/2017 Sak: LM 04/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Elise Håkull Klungtveit Sted: Sundvolden 1 2 3 Arbeidsprogrammet er Pedagogstudentenes styringsdokument, som legger grunnlaget

Detaljer

Landsstyremøte Oslo juni 2017

Landsstyremøte Oslo juni 2017 Landsstyremøte Oslo 9.-11. juni 2017 DELTAKERLISTE 1.1: Navn 1.4: Studiested Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Kristine Odgaard Jacobsen Aud-Marit Sellereite Frank Bræin Hedda Eia Vestad

Detaljer

Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012

Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012 Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012 1 Deltakerliste Delegatnr. Etternavn Fornavn Skole Verv 1 Marie Furulund Høgskolen i Bergen Delegat 2 Hilde Thorbjørnsen Høgskolen i Bergen Delegat 3 Sander

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Landsmøtepermen 7. april - 10. april 2016 Sundvolden Denne permen tilhører: Årets emneknagg: Følg Pedagogstudentene! #PSLM16 @pedagogstud_ @pedagogstud_ www.facebook.com/pedagogstudentene

Detaljer

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: 9.-12. november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 23.9.2016 25.9.2016 KK Vara Landsstyret AU Deltakere Fullt navn: Studiested 101 Silje Marie Bentzen Leder 102 Bjørn Roberg Nestleder 103 Ruben Amble Hirsti Studentmedlem

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre.

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre. 17 Langtidsplan for oppfølging av organisasjonsutvalgets rapport Sak: LS 17/17 Møtedato: 9.-11. juni Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Lærernes Hus, Oslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

06 Politisk plattform for lektorutdanning

06 Politisk plattform for lektorutdanning 06 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. Sak: LM 06/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 Landsstyret vedtok i 2011 et politisk dokument om lærerutdanning

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Ny rammeplan for grunnskolelærerutdanningen. Frode Rønning HiST ALT og NTNU PLU

Ny rammeplan for grunnskolelærerutdanningen. Frode Rønning HiST ALT og NTNU PLU Ny rammeplan for grunnskolelærerutdanningen Frode Rønning HiST ALT og NTNU PLU 21.09.09 Viktige bakgrunnsdokumenter NOKUTs evaluering av allmennlærerutdanningen fra 2006 Stortingsmelding nr. 11 (2008-2009)

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

Evaluering av førskolelærerutdanningen Noen hovedfunn og anbefalinger

Evaluering av førskolelærerutdanningen Noen hovedfunn og anbefalinger Evaluering av førskolelærerutdanningen 2010. Noen hovedfunn og anbefalinger Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin NOKUT, Avdeling for utredning og analyse 1 KDs oppdragsbrev (14. mars 2008) Mål Oppnå et

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Landsmøte 2008 Kristiansand, mars 2008

Landsmøte 2008 Kristiansand, mars 2008 Landsmøte 2008 Kristiansand, 13.-16. mars 2008 1 Deltakerliste Nr. Representerer Navn Status 1 UiA Bjørnar Sollie Delegat 2 UiA Hege Stensland Delegat 3 UiA Ingeborg Løfshus Delegat 5 Uia Ruben Sangvik

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Tirsdag 24.januar 2017, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Tirsdag 24.januar 2017, klokken 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 24.01.17 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Tirsdag 24.januar 2017, klokken 16.15 Studentparlamentet: Mats Cromann

Detaljer

Årsmelding for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 2011-2012

Årsmelding for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 2011-2012 Årsmelding for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 2011-2012 Årsmeldingen tar for seg de overordnede sakene Pedagogstudentene har jobbet med i perioden. Første del tar utgangspunkt i arbeidsprogrammet.

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo

Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo 3.6.2016 5.6.2016 Deltakere LS1 Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Ruben Amble Hirsti Frank Aleksander Bræin Jørgen Jakobsson Maja Emilie Steen Spetaas

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.april 2017, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.april 2017, klokken 16.15 1 SP-sak Protokoll Møtedato 26.04.17 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.april 2017, klokken 16.15 Studentparlamentet: STA-styret:

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

11 Høyere utdanning i fremtiden

11 Høyere utdanning i fremtiden 11 Høyere utdanning i fremtiden Sak: LM 11/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Landsmøte 2008 vedtok et politisk dokument som heter «Høyere utdanning

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

Pedagogstudentenes virke

Pedagogstudentenes virke Pedagogstudentenes virke Pedagogstudentene er opptatt av sitt omdømme, både utad og hos sine medlemmer. Organisasjonsutvalget er usikre på om Pedagogstudentene på en tydelig måte kommuniserer hvordan de

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU10-17/18 Dato/tid 05.10.2017 13:30 Protokollfører Bjørn-Anders Hind (Sekretariatet) Arkiv Sak 17/58, journalpost 2017002859 Til stede: Mats Johansen Beldo, Anne

Detaljer

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsstyret AU Deltagerliste UiT Fornavn Jan Ola Bjørnar B. Linda Martin Marie Signe Britt Line Larsen Reidun-Marie Mari Vegard Stine Guro Michelle Ingrid Bjørnsdatter

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 05.12.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 06.11-15/16 Gjelder Utredning av NSOs faglige komiteer 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Mandat for adhockomite for utredning

Detaljer

Landsstyremøte Stavanger september 2017

Landsstyremøte Stavanger september 2017 Landsstyremøte Stavanger 22.-24. september 2017 KK VK LANDSSTYRET AU DELTAKERLISTE Hedda Eia Vestad Ruben Amble Hirsti Frank Aleksander Bræin Kristine Odgaard Jacobsen Leder Nestleder Aud-Marit Sellereite

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU13-16/17 Dato/tid 14.06.2016 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 16/93, journalpost 2016003300 Til stede: Fravær: Marianne Knutsdotter

Detaljer

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT LM6 05.01-16 Vedtekter vedlegg 4 1 VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT Forslag nr. Hva forslaget gjelder Innstilling Merknad 1 1 2.2 - Vedtak om utmeldelse fra NSO. Strykningsforslag 2 2 2.4

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU27-14/15 Dato/tid 16.03.2015 11:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 14/35, journalpost 2015000735 Tilstede: Anders Kvernmo Langset,

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 02.02-17 Gjelder Rammebudsjett for 2018 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2018 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer