Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13"

Transkript

1 Landsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag

2 Deltagerliste Arnt Gunnar Johansen Leder Bjørnar Bjørseth Rønning Nestleder Marie Furulund Martin Asheim Signe Britt Ø. Kjosaas NLA Høgskolen Bergen Landsstyret Tobias Fogth-Jakobsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Landsstyret Maria Sagen Hannisdal Høgskolen i Østfold Landsstyret Martin Mørk Schau Universitetet i Stavanger Landsstyret Synnøve Bjørgum Høgskulen i Sogn og Fjordane Landsstyret Stine Drotningsvik Høgskolen i Bergen Landsstyret Therese Nymo Høgskolen i Telemark Landsstyret Desire Poulsen Hive Landsstyret Heidi Bang Høgskolen i Hedmark Landsstyret Ruben Hirsti Amble Høgskolen Stord/Haugesund Landsstyret Simon Slåttøy Andersen Universitetet i Nordland Landsstyret Anette Tjessem Universitetet i Agder Landsstyret Camilla Solheim NTNU Landsstyret Ida Sofie Slettahjell Høgskolen i Nord-Trøndelag Landsstyret Hilde Marie Isaksen Universitetet i Tromsø Landsstyret Line Larsen Rømma Høgskolen i Sør-Trøndelag LS-vara Tine Borg Universitetet i Agder LS-vara Michael Andreassen Universitetet i Stavanger LS-vara Benedicte Næss Høgskolen i Bergen LS-vara Michelle Larsen Høgskolen i Telemark LS-vara Bjørn Roberg hive LS-vara Reidun Marie Hinderaker Høgskolen Stord/Haugesund LS-vara Silje Marie Bentzen Universitetet i Bergen LS-vara Mari Nordsæther Universitetet i Nordland LS-vara Joachim Fagervold Høgskolen i Vestfold Valgkomiteen Jeanett Strøm Olsen Høgskolen Stord/Haugesund Valgkomiteen Marit Nerås Krogsæter NTNU Redaktør May Lise Igelsrud Høgskolen i Nord-Trøndelag Internasjonalt utvalg Nils-Jakob Herleiksplass Universitetet i Stavanger Internasjonalt utvalg Jan Ola Ellingvåg PPK Maren Berg Johansen Høgskolen i Vestfold PPK Sindre garcia Høgskolen i Sør-Trøndelag PPK Stine Christensen Holtet Ordstyrer Philip Andreass Lyding Ordstyrer Kristine Evjen Ordstyrer Dag Atle Eksund Protokollfører Martine Løkholm Rådgiver Karl Reksten Tellefsen Konsulent

3 Tittel Sak 00/13 Konstituering Valg av: ordstyrere protokollførere protokollunderskrivere komiteer Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste og dagsorden Godkjenning av forretningsorden 01/13 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Valgkomiteen I Rapport fra Internasjonalt utvalg Saksbehandler Arnt Gunnar Johansen Ordstyrere Landsstyrerepresentantene Marie Furulund Arnt Gunnar Johansen Arnt Gunnar Johansen Karl Reksten Tellefsen Karl Reksten Tellefsen Valgkomiteen Internasjonalt utvalg J Rapport fra redaksjonen Redaktør 25/13 Prinsipprogrammet Arnt Gunnar Johansen 26/13 Opptakskrav til lærerutdanningene Marie Furulund 27/13 Rekruttering Martin Asheim 28/13 Styrende dokumenter Bjørnar B Rønning 29/13 Resolusjoner Bjørnar B Rønning Eventuelt: Movember i PS Høringssvar Utdanningsdirektoratet Innspills- og iderunde til fagdag ved HIST Tobias Fogth-Jakobsen Arnt Gunnar Johansen Line Larsen Rømma 00/13 Konstituering Stine C. Holtet, Kristine Evjen og Philip A. Lyding oppnevnes til ordstyrere. Valgt

4 Dag Atle Lee Eksund oppnevnes til protokollfører. Karl Reksten Tellefsen fungerer som protokollfører når Lee Eksund ikke er tilstede Valgt! Synnøve Bjørgum og Signe Britt Ø. Kjosaas oppnevnes til protokollunderskrivere. Valgt Innkalling godkjent. Saksliste godkjent. Uis, Hiø, ikke mottatt. Dagsorden godkjent. Forretningsorden godkjent. Forslag Rådgiver har talerett i tråd med sin stilling Forslagsstiller Enstemmig vedtatt Desire Poulsen, Therese Huset Nymo, Tobias Fogth-Jakobsen, oppnevnes til resolusjonsjonskomité. Forslagstiller: Valgt Anette Tjessem, Maren Mørk Schau og Hilde Marie Isaksen oppnevnes til redaksjonskomité ekstra: Forslagstiller:

5 Valgt 01 Orienteringssaker Sak: LS 01/13 Møtedato: Sted: 01/13 Orienteringssaker A Lokallagsrapporter B Rapport fra AU C Rapport fra kontoret D Rapport fra Sentralstyret E PS i mediebildet F Økonomi G Medlemstall H Rapport fra Valgkomiteen I Rapport fra Internasjonalt utvalg J Rapport fra redaksjonen K Rapport fra PPK 25 Prinsipprogrammet Sak: Arnt Gunnar Møtedato: september Sted: HIST Landsstyret, prinsipprogrammet og arbeidsutvalget tar med seg innspillene til videre arbeid Enstemmig vedtatt

6 26 Opptakskrav til lærerutdanningene Sak: Marie Furulund Møtedato: Sted:l Landsstyret, prinsipprogrammet og arbeidsutvalget tar med seg innspillene til videre arbeid Enstemmig vedtatt 27 Rekruttering Sak: Martin Asheim Møtedato: Sted:l tar med seg innspillene videre i arbeidet med å rekruttere flere tillitsvalgte. Landsstyrerepresentantene tar med seg innspillene fra debatten tilbake til lokallagene for å sette fokus på dette lokalt. Forslagstiller:. Enstemmig vedtatt

7 28 Styrende dokumenter Sak: Bjørnar Bjørseth Rønning Møtedato: september Sted: HIST Landsstyret innstiller på at vedtektene skal opp til behandling på landsmøte i og Landsstyret tar med seg innspillene i arbeidet videre med de styrende dokumentene frem mot landsmøte i Forslagstiller:. Enstemmig vedtatt mot en avholdende 29 Resolusjoner Sak: LS 29/13 Møtedato: september Bjørnar B. Rønning Sted: HIST Forslag nr: 1A Sak: 29/13 Side: Linje: Type: Resolusjon Forslagsstiller Therese Nymo Like retningslinjer for bachelor på grunnskolelærerutdanningene Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) opplever at retningslinjene for en bachelor i grunnskolelærerutdanningene varierer mye mellom hver enkelt utdanningsinstitusjon. Noen av ulikhetene er ved innføring i samfunnsvitenskapeligmetode, om bacheloroppgaven utføres i gruppe eller enkeltvis, hvor mye veiledning hver enkelt student får og hvor lang

8 oppgaven skal være. Samtidig teller en bachelorgrad 15 studiepoeng, uavhengig av hvilken institusjon man studerer ved. Dette er forskjeller vi ikke vil oppleve. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) mener at retningslinjene for en bachelor i grunnskolelærerutdanningene bør standardiseres nasjonalt, for å innfri studentenes læringsutbytte, i og etter arbeidet med en bachelorgrad. Sendes til: Kunnskapsdepartementet og utdanningsinstitusjonene Innstilling: Faller til fordel for 1B. Forslag nr: 1B Sak: 29/13 Side: Linje: Type: Resolusjon Forslagsstiller Resolusjonskomiteen Like retningslinjer for bachelor på grunnskolelærerutdanningene En bacheloroppgave i grunnskolelærerutdanningene gir 15 studiepoeng uavhengig av hvilken institusjon man studerer ved. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) synes det er urovekkende at mange studenter opplever ulike retningslinjer for bacheloroppgaven mellom utdanningsinstitusjonene. Noen av ulikhetene omhandler innføring i vitenskapelig metode, hvor mye veiledning den enkelte studenten får, valgmuligheter knyttet til gruppevis eller individuell innlevering samt krav til oppgavens omfang og lengde. PS mener at en bacheloroppgave i grunnskolelærerutdanningene bør ha like retningslinjer. Vi krever lik arbeidsmengde og like læringsmuligheter for de samme 15 studiepoengene i Agder som i Finnmark!

9 Sendes til: Kunnskapsdepartementet og utdanningsinstitusjonene. Innstilling: Vedtas Vedtatt mot en avholdende Landsstyret gir kontoret fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer tar med seg de vedtatte resolusjonene tilbake til kontoret for utsendelse. Kontoret får fullmakt til å vurdere mottaker(e) av de resolusjonene hvor dette ikke allerede er bestemt, eller til andre aktører som ikke er nevnt i de enkelte resolusjonene Enstemmig vedtatt (se merknad) Permisjonssøknader Følgende har fått innvilget permisjoner: Line Larsen Rømma, løpende permisjon, organisering av møtet Marit Krogsæter, frå kl og ut fredag, grunna organisasjonsarbeid og frå laurdag, grunna håplaus kollektivsatsing (heimtur) Martin Mørk Schau, permisjon grunnet sykdom fom. 18:25 på lørdag Anette Tjessem, permisjon fra og med 12:50 søndag grunnet hjemreise Protokollsignatur Vi bekrefter herved at vi har gått grundig gjennom denne protokollen, og vi går god for at den, så langt vi kan se, gir et riktig bilde av hva som er vedtatt på landsstyremøtet på HiST, september Dag Atle Lee Eksund protokollfører Karl Reksten Tellefsen konsulent Signe Britt Ø Kjosaas protokollunderskriver Synnøve Bjørgum protokollunderskriver

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-14/15 Dato/tid 31.05.2015 00:00 Referent Wenche Danielsen Åsheim Arkiv 2015001257 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 6 LS5 00.05.01-14/15 Godkjenning av innkalling

Detaljer

PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTET

PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Tilstede:, Joakim Bjørnstad, Anniken Gjærum Olsen, Karl Magnus Horpestad, Olav D. Snørteland, Anine Klepp, Daniel Iniesta, Torjus Fongaard,

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8-9. januar 2015 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Godkjent med endring. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 19.09.11

Godkjent med endring. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 19.09.11 1 Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 19.09.11 Tid: Mandag 19. september, kl. 17.00. Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Camilla Constanse Strøm-Rødseth, Stine W. Andresen, Tore Lirhus,

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 TIDSRAMME Onsdag 2. April 2014 kl 1800-2100. (ved behov og mulighet) Torsdag 3. April 2014 kl 1000-1800. Fredag 4. April

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS05-10/11 Dato/tid 03.01.2011 10:00 Referent Janne Nyhus Arkiv 2011002616 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS5 00.18-10/11 Godkjenning av innkalling LS5 00.19-10/11

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

Innkalling til organisasjonsseminar

Innkalling til organisasjonsseminar Norsk cøliakiforenings ungdom Innkalling til organisasjonsseminar Kongsberg vandrehjem 26-28. Oktober Velkommen på organisasjonsseminar! Hva er organiasjonsseminaret? Hver høst arrangerer NCFU organisasjonsseminar.

Detaljer

Olav Njaastad leste opp liste over avdøde medlemmer. Det ble gjennomført ett minutts stillhet.

Olav Njaastad leste opp liste over avdøde medlemmer. Det ble gjennomført ett minutts stillhet. FORSLAGS- OG VEDTAKSPROTOKOLL NJs LANDSMØTE SANDEFJORD, 6.- 8. MAI 2003 Tirsdag 6. mai Sak 1: Åpning Landsmøtet ble åpnet ved NJs leder Olav Njaastad. Sak 2: Konstituering Sak 2a: Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-13/14 Dato/tid 23.05.2014 13:00 Referent Bjørn-Anders Hind Arkiv 2014000925 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS5 00.16-13/14 Godkjenning av innkalling LS5 00.17-13/14

Detaljer

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner.

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner. Side 1 av 11 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 14. mai 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 39/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var til stede:

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

Referat fra representantskapsmøte. 22.5.2014 kl 10-14. Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen

Referat fra representantskapsmøte. 22.5.2014 kl 10-14. Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen Referat fra representantskapsmøte 22.5.2014 kl 10-14 Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen REFERAT Nr Sak Saksordfører Vedlegg 1 Åpning av representantskapsmøtet Leder 2 Navnopprop Leder 3 Godkjenning

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

FORSLAG & PRAKTISK. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft.

FORSLAG & PRAKTISK. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. FORSLAG & PRAKTISK NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. Ekstraordinært representantskapsmøte og ledermøte 17.-19. april 2015 Side 2 Velkommen! Velkommen på ekstraordinært

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Saksbeh:KSØ Dato: 28.01.14 Vår ref: 011.0 Møtedato:06.02.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Dato: 06.02.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling

Detaljer

LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND

LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND Lovene ble vedtatt på DNMs generalforsamling (årskonferanse) i Drammen 9.-12. mai 2002. Med endringer: Generalforsamlingen i Ålesund 20.-23. mai 2004, Generalforsamlingen

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte)

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte) fra Landsstyremøte 2 (LS2) 2010/11 26. 28. november 2010 Sørmarka kurs- og konferansesenter INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER LS2 00.05-10/11 Godkjenning av innkalling LS2 00.06-10/11 Godkjenning av saksliste

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Rådsmøtet ble avviklet ved Radisson SAS Royal Garden Hotel. Tidsrammen var mandag 9. februar

Detaljer

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i Protokoll fra NILs Landsmøte i Larvik 25. april 2015 ved Maria Karoline Arvaniti og Maria E. Andreassen Møtet ble avholdt på Farris Bad, Larvik 47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med

Detaljer

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra:

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra: NOTAT Til: Fra: Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581 Rapport fra Konferanseutvalget 1. Innledning Landsmøtet 2011 vedtok at NJ skal prioritere journalistfaglige konferanser

Detaljer

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord.

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. 1 Protokoll Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. Sak 1. Åpning av landsmøtet Lokallagsleder Anders Forreløkken ønsket velkommen til Sandefjord

Detaljer