Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar"

Transkript

1 Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar

2 Bakbenk LS-Vara LS AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Arnt Gunnar Bjørnar Johansen Rønning Furulund Marie HiB Guro Trøseid Gjerstadberget HiSF, Sogndal Martin Asheim HiVe Hilde Marie Isaksen UiT Simon Andersen UiN Marta Tysdal HiNT Tobias Fogth-Jakobsen HiST Kent Roger Aarberg DMMH Camilla Solheim NTNU Synnøve Bjørgum HiSF Liv Eirin Stene UiB Stine Drotningsvik HiB Reidun marie Hinderaker HSH Stord Michael Andreassen UiS Anette Tjessem UiA Bjørn Roberg HiVe Therese Nymo HiTe, Porsgrunn Anne-Guri Bråtalien HiØ Ruben Amble Hirsti HIHM Anne May Viddal Hist Charlotte Wiik DMMH Anne Dalseide HiSF Haukenes Tine Mitchell HiB Silje Marie Bentzen UiB Yngve Nykås HSH Stord Martin Mørk Schau UiS Magnus Engman UiA Michelle Larsen HiTe Porsgrunn Michael D. Christensen HiVe Stian Høydal HiØ Observatør Heidi Cecilie Valo HiTe, Drammen Joachim Fagervold HiVe Vegard Snaunes UiA Nils-Jakob Herleiksplass UIS Jan Ola Ellingvåg HiVolda Stine Christensen Holtet Philip Andreas Lyding

3 Kristine Evjen Helge Ø. Hovland Karl Tellefsen Martine Løkholm Saksliste Sak Tittel Saksbehandler Merknad 00/14 Konstituering Valg av: ordstyrere Arnt Gunnar Johansen protokollførere protokollunderskrivere - Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste og dagsorden Godkjenning av forretningsorden 01/14 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Valgkomiteen I Rapport fra Internasjonalt utvalg J Rapport fra redaksjonen Landsstyrerepresentantene Marie Furulund Arnt Gunnar Johansen Arnt Gunnar Johansen Arnt Gunnar Johansen Karl Reksten Tellefsen Karl Reksten Tellefsen Valgkomiteen Internasjonalt utvalg Redaktør K Rapport Prinsipprogramkomiteen Prinsipprogramkomiteen 02/14 Prinsipprogram Arnt Gunnar Johansen Vedlegg 03/14 Vedtekter Bjørnar B. Rønning Vedlegg 04/14 Landsstyrets rolle på landsmøte Bjørnar B. Rønning 05/14 Arbeidsprogram Marie Furulund Vedlegg 06/14 Saker til landsmøte 2014 Guro T. Gjerstadberget 07/14 Forretningsorden landsmøte 2014 Martin Asheim Vedlegg 08/14 Årsmelding fra landsstyret Guro T. Gjerstadberget Vedlegg Eventuelt Deles ut på møtet Deles ut på møtet Deles ut på møtet Deles ut på møtet Tittel Saksbehandler Merknad Sak 00/14 Konstituering Valg av: ordstyrere Arnt Gunnar Johansen protokollførere protokollunderskrivere

4 - Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste og dagsorden Godkjenning av forretningsorden 00/14 Konstituering Forslag til vedtak: Stine C. Holtet, Kristine Evjen og Philip A. Lyding oppnevnes til ordstyrere. Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valgt Forslag til vedtak: Helge Ødegård Hovland oppnevnes til protokollfører. Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valgt! Forslag til vedtak: Hilde Marie Isaksen og Stine Drotningsvik oppnevnes til protokollunderskrivere. Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valgt Innkalling godkjent. Saksliste godkjent. Dagsorden godkjent.

5 Forretningsorden godkjent. Forslag nr: 1 Sak: 00/14 Side: Linje: Forslagsstiller Arbeidsutvalget Heidi C. Valo (HiT, Drammen) innvilges talerett hele landsstyremøte. Enstemmig vedtatt Oppnevning til redaksjonskomiteer PP Forslag til vedtak: Tobias Foght-Jakobsen, Synnøve Bjørgum, Simon Andersen Vedtekt Forslag til vedtak: Bjørn Roberg, Camilla Solheim, Anette Tjessem Arb.prog Forslag til vedtak: Therese Nymo, Michael Andreassen, Stine Drotningsvik Ekstra 1 Forslag til vedtak: Hilde Marie Isaksen, Kent Roger Aarberg, Anne Guri Bråtalien Ekstra 2 Forslag til vedtak: Liv Eirin Stene, Marta Tysdal, Reidun Marie Hinderaker Forslagstiller: Arbeidsutvalget Valgt

6 01 Orienteringssaker Sak: LS 01/14 Møtedato: januar Saksansvarlig: Sted:HiHm 01/14 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Valgkomiteen I Rapport fra Internasjonalt utvalg J Rapport fra redaksjonen K Rapport Prinsipprogramkomiteen Landsstyrerepresentantene Marie Furulund Arnt Gunnar Johansen Arnt Gunnar Johansen Arnt Gunnar Johansen Karl Reksten Tellefsen Karl Reksten Tellefsen Valgkomiteen Internasjonalt utvalg Redaktør Prinsipprogramkomiteen LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT

7 02 Prinsipprogram Sak: LS 02/14 Saksansvarlig: Arnt Gunnar Johansen Møtedato: januar Sted: HiHm Forslag til vedtak: Landsstyret vedtar forslag til nytt prinsipprogram, med de endringer som fremkommer på møtet. Forslaget legges fram for Landsmøtet 2014 for behandling. Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Enstemmig vedtatt Forslag nr: 1 Sak: 02/14 Side: 1 Linje: 12 Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en organisasjon for studentmedlemmer i Utdanningsforbundet. Organisasjonen skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser og studentenes særlige interesser i Utdanningsforbundet. Pedagogstudentene arbeider for at lærerutdanningene er profesjonsutdanninger av høy kvalitet. PARTIPOLITISK UAVHENGIG INTERESSEORGANISASJON FOR STUDENTER SOM TAR LÆRER- OG PEDAGOGUTDANNINGER. PEDAGOGSTUDENTENE ARBEIDER FOR MEDLEMMENES RETTIGHETER OG AT LÆRERUTDANNINGENE ER PROFESJONSUTDANNINGER AV HØY KVALITET. Vedtatt mot 7 stemmer

8 Forslag nr: 2 Sak: 02/14 Side: 1 Linje: 13 Forslagsstiller AU Organisasjonen ER PARTIPOLITISK UAVHENGIG OG skal ivareta ( ) Faller til fordel for forslag nr. 1 Forslag nr: 3 Sak: 02/14 Side: 2 Linje: 49 Strykningsforslag Forslagsstiller Liv Stene Innenfor de gjeldene nasjonale forskriftene skal institusjonene ha frihet til å gi et kvalitetsmessig godt utdanningstilbud. Vedtatt mot 2 stemmer Forslag nr: 4 Sak: 02/14 Side: 2 Linje: 51 Forslagsstiller Liv Stene Innenfor gjeldene nasjonale rammer må utdanningsinstitusjonen utvise skjønn som muliggjør TILRETTELEGGE FOR studentmobilitet. mot 8 stemmer

9 Forslag nr: 5 Sak: 02/14 Side: 2 Linje: Forslagsstiller Therese Nymo DET SKAL BLI UTARBEIDET KLARE NASJONALE RAMMER SOM LEGGER TIL RETTE FOR INSTITUSJONELL FRIHET OG SOM SIKRER GODE MULIGHETER FOR STUDENTMOBILITET. Forslag nr: 6 Sak: 02/14 Side: 2 Linje: Strykningsforslag Forslagsstiller Therese Nymo Innenfor gjeldene nasjonale rammer må utdanningsinstitusjonen utvise skjønn som muliggjør studentmobilitet. Forslag nr: 7 Sak: 02/14 Side: 2 Linje: 56 Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen ( ) studiene eller på KOMPETANSEN TIL de uteksaminerte studentene. Enstemmig vedtatt

10 Forslag nr: 8 Sak: 02/14 Side: 2 Linje: Forslagsstiller Michael Andreassen ( ) må internasjonale strømninger ikke gå på bekostning av nasjonale behov SKAL NASJONALE BEHOV PRIORITERES FREMFOR INTERNASJONALE STRØMNINGER Forslag nr: 9 Sak: 02/14 Side: 2 Linje: 62 Forslagsstiller Stine Drotningsvik I utviklingen av høyere utdanning må internasjonale strømninger ikke gå på bekostning av nasjonale behov. UTVIKLING AV HØYERE UTDANNING SKAL VÆRE BASERT PÅ FORSKNING OG NASJONALE BEHOV. Forslag nr: 10 Sak: 02/14 Side: 2 Linje: 62 Forslagsstiller Stine Drotningsvik I utviklingen ( ) nasjonale behov. UTVIKLINGEN AV HØYERE UTDANNING SKAL BASERES PÅ ET NASJONALT OG INTERNASJONALT FORSKNINGSGRUNNLAG SAMTIDIG SOM MAN SKAL IVARETA NASJONALE BEHOV. Vedtatt mot 3 stemmer

11 Forslag nr: 11 Sak: 02/14 Side: 2 Linje: Forslagsstiller Anne-Guri Bråtalien DET SKAL TILRETTELEGGES FOR INTERNASJONAL UTVEKSLING OG SAMARBEID, SÅ LENGE DET IKKE GÅR PÅ BEKOSTNING AV NASJONALE BEHOV. Forslag nr: 12 Sak: 02/14 Side: 2 Linje: Strykningsforslag Forslagsstiller Anne-Guri Bråtalien I utviklingen av høyere utdanning må internasjonale strømninger ikke gå på bekostning av nasjonale behov Det skal tilrettelegges for internasjonale utveksling og samarbeid Forslag nr: 13 Sak: 02/14 Side: 2 Linje: 69 Forslagsstiller Liv Stene Eksamen skal gi en rettverdig vurdering av hver enkelt student uavhengig av andre studenters prestasjoner. DET BØR SETTES KRAV OM NASJONALE RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING. Vedtatt mot 3 stemmer

12 Forslag nr: 14 Sak: 02/14 Side: 2 Linje: 80 Strykningsforslag Forslagsstiller Stine Drotningsvik Studiefinansieringen må gjøre det mulig å være heltidsstudent Faller til fordel for forslag nr. 14,5 Forslag nr: 14,5 Sak: 02/14 Side: 2 Linje: 80 Forslagsstiller AU Studiefinansieringen må gjøre det DET SKAL VÆRE mulig å være heltidsstudent. Enstemmig vedtatt Forslag nr: 15 Sak: 02/14 Side: 3 Linje: 100 Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen Lærerstudenter skal være bevisst sin rolle som fremtidige profesjonelle yrkesutøvere PROFESJONSUTØVERE. Og det DET Falt mot 7 stemmer Forslag nr: 16 Sak: 02/14 Side: 3 Linje: 103 Forslagsstiller Anne-Guri Bråtalien LÆRERUTDANNING SKAL GJENSPEILE DAGENS OG FREMTIDENS SAMFUNN. DET SKAL VÆRE LÆRERUTDANNING ELLER NØDVENDIG KURSING TIL ALLE EKSISTERENDE FAG. Enstemmig vedtatt

13 Forslag nr: 17 Sak: 02/14 Side: 3 Linje: 103 Forslagsstiller Camilla R. Solheim LÆRERUTDANNING SKAL GJENSPEILE DAGENS OG FREMTIDENS SAMFUNN. DET SKAL VÆRE LÆRERUTDANNING TIL ALLE EKSISTERENDE FAG. Forslag nr: 18 Sak: 02/14 Side: 3 Linje: 110 Forslagsstiller Stine Drotningsvik Utdanningen ( ) for deltakelse. Studentene skal gjennomføre egne FOU-prosjekter MED FOKUS PÅ BLANT ANNET AKSJONSFORSKNING. Falt mot 4 stemmer / 3 avholdende Forslag nr: 19 Sak: 02/14 Side: 3 Linje: 112 Forslagsstiller Liv Stene Utdanningene skal sikre ( ) digital kompetanse LÆRERUTDANNINGENE SKAL GJENSPEILE DAGENS OG FREMTIDENS SAMFUNN OG SIKRE AT STUDENTENE FÅR GRUNNLEGGENDE PROFESJONSFAGLIG KOMPETANSE I DIGITAL FORSTÅELSE OG GLOBALE STRØMNINGER. Vedtatt / 1 avholdende

14 Forslag nr: 20 Sak: 02/14 Side: 3 Linje: Strykningsforslag Forslagsstiller Synnøve Bjergum Grunnskolelærer- og lektorutdanningen skal være en integrert femårig masterutdanning. Disse skal være ulike lærerutdanninger, som gir ulik dybde og bredde i studentenes faglige sluttkompetanse. Forslag nr: 21 Vedtatt / 1 avholdende Sak: 02/14 Side: 3 Linje: Forslagsstiller Synnøve Bjørgum Grunnskolelærer- og lektorutdanningen skal være en integrert femårig master. GRUNNSKOLELÆRERUTDANNINGEN SKAL VÆRE EN FEMÅRIG PROFESJONSUTDANNING. Disse skal være ulike lærerutdanninger som gir ulik dybde og bredde i studentenes faglige sluttkompetanse. Vedtatt / 1 avholdende Forslag nr: 22 Sak: 02/14 Side: 3 Linje: 119 Forslagsstiller Reidun - Marie Hinderaker De treårige faglærerutdanningene bør på sikt fases ut. Det bør etableres grunnskolelærerutdanninger med spesielt fokus på de praktisk-estetiske fagene, og lektor utdanninger i praktisk-estetiske fag med kun et undervisningsfag. DE TREÅRIGE FAGLÆRERUTDANNINGENE BØR OPPRETTHOLDES, OG HELLER HA ET BREDT TILBUD OM MASTER OG VIDEREUTDANNING.

15 Forslag nr: 23 Sak: 02/14 Side: 3 Linje: 119 Forslagsstiller Reidun-Marie Hinderaker De treårige faglærerutdanningene bør på sikt fases ut. Det bør ( ) DET SKAL FORTSATT VÆRE TREÅRIGE FAGLÆRERUTDANNINGER. DET SKAL VÆRE GODE ETTER- OG VIDEREUTDANNINGER PÅ MASTERNIVÅ. Vedtatt mot 4 stemmer / 3 avholdende Forslag nr: 24 Sak: 02/14 Side: 3 Linje: 119 Forslagsstiller Marta Tysdal De treårige faglærerutdanningene ( ) kun ett undervisningsfag. DET SKAL VÆRE MULIGHET TIL Å TA VIDEREUTDANNING ELLER MASTER ETTER TREÅRIG FAGLÆRERUTDANNING. DET BØR OGSÅ ETABLERES LEKTORUTDANNINGER I PRAKTISK-ESTETISKE FAG MED KUN ETT UNDERVISNINGSFAG. Faller til fordel for forslag 23 Forslag nr: 25 Sak: 02/14 Side: 3 Linje: 119 Strykningsforslag Forslagsstiller Bjørn Roberg De treåringe faglærerutdannigene bør på sikt fases ut. Det bør etableres grunnskolelærerutdanninger med spesielt fokus på de praktisk-estetiske fagene, og lektorutdanninger i praktisk-estetiske fag med kun ett undervisningsfag. Faller til fordel for forslag 23

16 Forslag nr: 26 Sak: 02/14 Side: 3 Linje: 120 Forslagsstiller Anne-Guri Bråtalien ( ) grunnskolelærerutdanninger med MULIGHET FOR TREÅRIG FAGLÆRERUTDANNING i de praktisk-estetiske fagene, ( ) Forslag nr: 27 Faller til fordel for forslag 23 Sak: 02/14 Side: 3 Linje: 121 Forslagsstiller Camilla R. Solheim ( ) lektorutdanninger i praktisk-estetiske fag med kun ett TO undervisningsfag Faller til fordel for forslag 23 Forslag nr: 28 Sak: 02/14 Side: 3 Linje: 122 Strykningsforslag Forslagsstiller Stine Drotningsvik Det skal være mange og gode mastertilbud på barnehagelærerutdanningen som kvalifiserer til og er relevant for arbeid i barnehagen. Forslag nr: 29 Sak: 02/14 Side: 3 Linje: 122 Forslagsstiller Stine Drotningsvik Det skal være mange og gode ET BREDT mastertilbud på barnehagelærerutdanningen som kvalifiserer til og er relevant for arbeid i barnehagen. Vedtatt / 1 avholdende

17 Forslag nr: 30 Sak: 02/14 Side: 3 Linje: 124 Strykningsforslag Forslagsstiller Kent R. Aarberg Det er et mål at flere barnehagelærere tar en mastergrad og at det blir et krav for styrer og pedagogisk leder. Barnehagelærerutdanningen skal på sikt bli en integrert femårig masterutdanning. 2 mot 1 Falt mot 4 stemmer / 1 avholdende Forslag nr: 31 Sak: 02/14 Side: 3 Linje: 126 Strykningsforslag Forslagsstiller Stine Drotningsvik Det er et mål at flere barnehagelærere tar en mastergrad, og at det blir et krav for styrer og pedagogisk leder. Barnehagelærerutdanningen skal på sikt bli en integrert femårig masterutdanning. Vedtatt mot 4 stemmer / 1 avholdende Forslag nr: 32 Sak: 02/14 Side: 3 Linje: 127 Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen Yrkesfaglærerutdanningen skal være en treårig bachlorgrad TREÅRIG UTDANNING. Forslag nr: 33 Vedtatt mot 1 stemme / 1 avholdende Sak: 02/14 Side: 4 Linje: 137 Forslagsstiller Bjørn Roberg Skikkethetsvurderingen skal inneholde MINST en utviklingssamtale i hvert studieår Enstemmig vedtatt

18 Forslag nr: 34 Sak: 02/14 Side: 4 Linje: Forslagsstiller Synnøve Bjørgum DET SKAL LEGGES TIL RETTE FOR samlingsbaserte lærerutdanninger SOM skal kvalitetssikres på lik linje som ordinære lærerutdanninger. Vedtatt mot 4 stemmer Forslag nr: 35 Sak: 02/14 Side: 4 Linje: 144 Forslagsstiller Synnøve Bjørgum DET SKAL UTREDES HVILKEN BETYDNING EN MASTERGRAD HAR FOR SKOLE OG BARNEHAGE I NORGE. Vedtatt mot 7 stemmer / 1 avholdende Forslag nr: 36 Sak: 02/14 Side: 4 Linje: 151 Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen Opptak til barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanningene og lektorutdanning skal skje på grunnlag av generell studiekompetanse. Om DERSOM en søker mangler generell studiekompetanse skal alternativet være opptak på grunnlag av relevant realkompetanse. Falt mot 3 stemmer / 1 avholdende

19 Forslag nr: 37 Sak: 02/14 Side: 4 Linje: Forslagsstiller Stine Drotningsvik Opptak til ( ) relevant realkompetanse. TIL DE ULIKE LÆRERUTDANNINGENE BØR DET FORELIGGE ET KARAKTERKRAV ELLER OPPTAKSPRØVE. Vedtatt mot 3 stemmer Forslag nr: 38 Sak: 02/14 Side: 4 Linje: 155 Forslagsstiller Camilla Solheim Ved opptak til lektorutdanningen skal det i tillegg være krav om fordypning på videregående nivå i undervisningsfag 1, med unntak av praktisk-estetiske fag hvor opptaksprøve skal være krav til opptak. VED OPPTAK TIL LÆRERUTDANNING MED PRAKTISK-ESTETISKE FAG SKAL DET VÆRE KRAV OM OPPTAKSPRØVE Forslag nr: 39 Falt mot 8 stemmer / 3 avholdende Sak: 02/14 Side: 4 Linje: 158 Forslagsstiller Camilla Solheim Det skal kreves mastergrad med to relevante undervisningssfag for opptak til praktiskpedagogisk utdanning (PPU). DET SKAL KREVES BACHLOR ELLER 3 FAG MED 60 STP DER TO AV FAGENE ER UNDERVISNINGSFAG FOR OPPTAK TIL PRAKTISK PEDAGOGISK UTDANNING. Avises til fordel for 39B

20 Forslag nr: 39 B ekstra komité Sak: 02/14 ekstra Side: 4 Linje: 158 kommite Forslagsstiller Camilla Solheim Det skal kreves mastergrad med to relevante undervisningssfag for opptak til praktiskpedagogisk utdanning (PPU). DET SKAL KREVES BACHELOR ELLER 3 RELEVANTE FAG MED 60 STP DER TO AV FAGENE ER UNDERVISNINGSFAG FOR OPPTAK TIL PRAKTISK PEDAGOGISK UTDANNING. Forslag nr: 40 Vedtatt mot 5 stemmer / 3 avholdende Sak: 02/14 Side: 4 Linje: Forslagsstiller Synnøve Bjørgum Det skal kreves mastergrad BACHLORGRAD med to relevante undervisningsfag for opptak til praktisk pedagogisk utdanning. PPU SKAL GÅ OVER TO ÅR, MED ØKT MENGDE DIDAKTIKK. Forslag nr: 41 Sak: 02/14 Side: 4 Linje: Forslagsstiller Synnøve Bjørgum Det skal kreves mastergrad med to relevante undervisningsfag BACHELORGRAD for opptak til praktisk pedagogisk utdanning. til fordel for 39B

21 Forslag nr: 42 Sak: 02/14 Side: 5 Linje: 181 Forslagsstiller Therese Nymo Lærerutdannerne skal ha RELEVANT mastergrad eller høyere til fordel for 43 Forslag nr: 43 Sak: 02/14 Side: 5 Linje: 181 Forslagsstiller AU Lærerutdannerne VED UTDANNINGSINSTITUSJONENE skal ha RELEVANT mastergrad eller høyere. Enstemmig vedtatt Forslag nr: 44 Sak: 02/14 Side: 5 Linje: 191 Forslagsstiller Anne-Guri Bråtalien Det skal FORVENTES at lærerutdannerne holdes oppdatert i feltet ved hospiteres i skole og barnehage. Lærerutdannerne skal gjennomføre relevant praksis ved hospitering i barnehage og skole minimum hvert 5.år.

22 Forslag nr: 45 Sak: 02/14 Side: 5 Linje: 179 og 197 Forslagsstiller Liv Stene 5/197: Lærerutdannerne skal benytte varierte undervisningsmetoder og være profesjonelle forbilder 5/179: Lærerutdannerne skal ha RELEVANT OG OPPDATERT og tilegne seg kompetanse innen veiledning og didaktikk UNDERVISNINGSKOMPETANSE for undervisning på høgskole- og universitetsnivå. DER DE NYTTER SEG AV VARIERTE UNDERVISNINGSMETODER OG FREMMER ENDRINGSKOMPETANSE I SITT FAG. Vedtatt mot 4 stemmer Forslag nr: 45B ekstra komite Sak: 02/14 ekstra Side: 5 Linje: 179 og 197 komite Forslagsstiller Liv Stene 5/197: Lærerutdannerne skal benytte varierte undervisningsmetoder og være profesjonelle forbilder 5/179: Lærerutdannerne skal ha RELEVANT OG OPPDATERT og tilegne seg kompetanse innen veiledning og didaktikk UNDERVISNINGSKOMPETANSE for undervisning på høgskole- og universitetsnivå. DER DE NYTTER SEG AV VARIERTE UNDERVISNINGSMETODER, FREMMER ENDRINGSKOMPETANSE I SITT FAG OG VERE PROFOSJONELLE FORBILDER. Falt mot 7 stemmer / 1 avholdende

23 Forslag nr: 46 Sak: 02/14 Side: 5 Linje: 202 Tilligsforslag Forslagsstiller Synnøve Bjørgum LÆRERUTDANNERNE MÅ HA MINST TO ÅRS ARBEIDSERFARING til fordel for 47 Forslag nr: 47 Sak: 02/14 Side: 5 Linje: 202 Forslagsstiller Heidi Bang LÆRERUTDANNERNE MÅ HA MINST TO ÅRS RELEVANT ARBEIDSERFARING Vedtatt mot 1 stemme Forslag nr: 48 Sak: 02/14 Side: 5 Linje: 209 Forslagsstiller Bjørn Roberg UTDANNINGSINSTITUSJONEN SKAL HA ET ANSVAR FOR AT PRAKSISSTED ER KVALIFISERT I HENHOLD TIL UTDANNINGEN, MED TETT SAMARBEID OG OPPFØLGING AV PRAKSISVEILEDER. Forslag nr: 49 Sak: 02/14 Side: 5 Linje: 215 Forslagsstiller Hilde Isaksen Alle lærerstudenter skal ha praksis hvert studieår i grunnutdanningen, SOM IKKE MÅ KOLLIDERE MED FORELESNINGER OG ANDRE DELER AV STUDIET Vedtatt mot 1 stemme

24 Forslag nr: 50 Sak: 02/14 Side: 6 Linje: 226 Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen Barnehagelærerstudiet UTDANNING Vedtatt mot 1 stemme Forslag nr: 51 Sak: 02/14 Side: 6 Linje: 227 Forslagsstiller Camilla R. Solheim Praksis skal ( ) selvstendige profesjonsutøvere. 50 % AV PRAKSISEN SKAL VÆRE SELVSTENDIG Forslag nr: 52 Sak: 02/14 Side: 6 Linje: Forslagsstiller Reidun - Marie Hinderaker Praksislærere skal ha flere års MINIMUM 2 års arbeidserfaring fra profesjonsfeltet og inneha formell veiledningskompetanse. Vedtatt mot 3 stemmer / 1 avholdende

25 Forslag nr: 53 Sak: 02/14 Side: 6 Linje: 240 Forslagsstiller Synnøve Bjørgum PRAKSISLÆRERE SKAL GJENNOM KURSING VED UTDANNINGSINSTITUSJONEN I VURDERINGSKRITERIER, VURDERE OM DEN ENKELTE STUDENTEN ER SKIKKET TIL YRKET. Forslag nr: 54 Sak: 02/14 Side: 6 Linje: 240 Forslagsstiller AU DET SKAL LEGGES TIL RETTE FOR SKOLEOVERTAKELSE I LØPET AV STUDIELØPET. Vedtatt mot 1 stemme / 2 avholdende Forslag nr: 55 Sak: 02/14 Side: 6 Linje: 240 Forslagsstiller Synnøve Bjergum STUDENTAR SKAL UTFØRE STUDENTOPPGÅVER OG IKKJE VERA EIN EKSTRA ARBEIDSRESSURS

26 Forslag nr: 56 Sak: 02/14 Side: 6 Linje: 248 Forslagsstiller Bjørn Roberg For å kunne kalle seg RETTSMESSIG BRUKE TITTELEN lærer må man ha PÅ ET OFFISIELT NIVÅ SKAL DET KREVES formell lærerutdanning Vedtatt mot 1 stemme Forslag nr: 57 Sak: 02/14 Side: 6 Linje: 248 Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen For å kunne kalle seg lærer må man ha LÆRERTITTELEN MÅ BLI BESKYTTA OG RESERVERT FOR DE MED formell lærerutdanning. Vedtatt mot 2 stemmer Forslag nr: 58 Sak: 02/14 Side: 7 Linje: 268 Strykningsforslag Forslagsstiller Therese Nymo ( ) som nyutdannet og nytilsatte lærere BEHANDLES REDAKSJONELT

27 Dissenser: Dissens nr: 1 Sak: 02/14 Side: Linje: Dissens Forslagsstiller Camilla R. Solheim ( ) opptak til barnehagelærerutdanning skal skje på grunnlag av generell studiekompetanse ( ). Underskrivere Camilla R. Solheim, Stine Drotningsvik, Kent R. Aarberg Dissens nr: 2 Sak: 02/14 Side: Linje: Dissens Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen Det skal stå i prinsipprogrammet at vi ønsker generell studiekompetanse som eneste opptakskrav til lærerutdanningene Underskrivere Tobias Fogth-Jakobsen, Kent R. Aarberg Dissens nr: 3 Sak: 02/14 Side: Linje: Dissens Forslagsstiller Kent Roger Aarberg Det er et mål at flere barnehagelærere tar en mastergrad, og at det blir et krav for styrer og pedagogisk leder. Barnehagelærerutdanningen skal på sikt blir en integrert femårig masterutdanning Underskrivere Tobias Fogth-Jakobsen, Kent R. Aarberg, Hilde Marie Isaksen, Camilla R. Solheim

28 Dissens nr: 4 Sak: 02/14 Side: Linje: Dissens Forslagsstiller Bjørnar B. Rønning Det skal fortsatt være treårige faglærerutdanninger. Det skal være gode etter- og videreutdanninger på masternivå. Underskrivere Bjørnar B. Rønning, Arnt Gunnar Johansen, Martin B. Asheim, Marie Furulund, Bjørn Roberg Dissens nr: 5 Sak: 02/14 Side: Linje: Dissens Forslagsstiller Bjørnar B. Rønning Det skal kreves bachelor eller 3 relevante fag med 60 stp der to av fagene er undervisningsfag for opptak til praktisk pedagogisk utdanning. Underskrivere Bjørnar B. Rønning, Arnt Gunnar Johansen, Martin B. Asheim, Marie Furulund, Bjørn Roberg, Stine Drotningsvik Dissens nr: 6 Sak: 02/14 Side: Linje: Dissens Forslagsstiller Michael Andreassen Barnehagelærerutdanningen skal på sikt bli en integrert femårig masterutdanning. Underskrivere Michael Andreassen Dissens nr: 7 Sak: 02/14 Side: Linje: Dissens Forslagsstiller Michael Andreassen Det skal legges til rette for skoleovertakelse i løpet av studieløpet. Underskrivere Michael Andreassen

29 Dissens nr: 8 Sak: 02/14 Side: Linje: Dissens Forslagsstiller Synnøve Bjørgum Samlingsbaserte lærerutdanninger skal kvalitetssikres på lik linje som ordinære lærerutdanninger. Underskrivere Synnøve Bjørgum, Simon Andersen, Kent R. Aarberg Dissens nr: 9 Sak: 02/14 Side: Linje: Dissens Forslagsstiller Simon Andersen Det skal utredes hvilken betydning en mastergrad har for skole og barnehage Underskrivere Simon Andersen, Reidun-Marie Hinderaker, Arnt Gunnar Johansen, Marie Furulund, Stine Drotningsvik Landsstyret ga kontoret fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i prinsipprogrammet.

30 03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Møtedato: januar Sted: HiHm Forslag til vedtak Landsstyret vedtar forslag til nye vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet med de vedtatte endringer som er kommet fram under behandlingen på møtet. Forslaget legges fram for landsmøtet i Pedagogstudentene Forslagsstiller Arbeidsutvalget Forslag til vedtak Landsstyret vedtar forslag til nye vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet med de vedtatte endringer som er kommet fram under behandlingen på møtet. Landsstyret legger frem følgende forslag for landsmøte 2014: «Landsmøte vedtar vedtektene med de vedtatte endringer som er kommet på møtet. Vedtektene revideres hvert tredje år med første revidering på landsmøtet i Forslagsstiller Arbeidsutvalget ENSTEMMIG VEDTATT Forslag nr: 1 Sak: 03/14 Side: 3 Linje: 48 Forslagsstiller Camilla R. Solheim Bidra til å skape profesjonsidentitet blant fremtidige lærere og PEDAGOGER ENSTEMMIG VEDTATT

31 Forslag nr: 2 Sak: 03/14 Side: 3 Linje: Forslagsstiller Reidun-Marie Hinderaker Studenter ved høgskole ( ) personale i barnehage, grunnskole, KULTURSKOLE, videregående opplæring ( ). Forslag nr: 3 Sak: 03/14 Side: 3 Linje: Forslagsstiller Michael Andressen ( ) kompetanse som pedagogisk personale ( ) høgskole eller universitet ( ) INNENFOR PEDAGOGISKE PROFESJONER har rett til ( ). ENSTEMMIG VEDTATT Forslag nr: 4 Sak: 03/14 Side: 3 Linje: 61 Forslagsstiller Synnøve Bjørgum å få bistand i spørsmål vedrørende studentrettigheter BISTAND I SAKER KNYTTA TIL STUDIESITUASJONEN. Forslag nr: 5 VEDATT / 1 AVHOLDENDE Sak: 03/14 Side: 3 Linje: 61 Forslagsstiller Synnøve Bjørgum å få bistand i spørsmål vedrørende studentrettigheter EIN VISS BISTAND I SAKER KNYTTA TIL STUDIESITUASJONEN.

32 Forslag nr: 6 Sak: 03/14 Side: 5 Linje: Forslagsstiller Synnøve Bjørgum Hvert lokallag er sikret minst en delegat. HVER UTDANNINGSINSTITUSJON ER SIKRET MINST TO DELEGATER DER UTDANNINGSINSTITUSJONENE HAR FLERE STUDIESTEDER MED AKTIVE LOKALLAG, ER HVERT LOKALLAG SIKRET MINST EN DELEGAT. De resterende delegatene fordeles av landsstyret etter medlemstall i lokallagene pr. 1. januar. ENSTEMMIG VEDTATT Forslag nr: 7 Sak: 03/14 Side: 6 Linje: 135 Forslagsstiller Karl R. Tellefsen ( ) har møteplikt, talerett OG FORSLAGSRETT i tråd ( ). ENSTEMMIG VEDTATT Forslag nr: 8 Sak: 03/14 Side: 6 Linje: 136 Forslagsstiller AU VED TREDJE GANGS STEMMELIKHET AVGJØR LEDER PÅ VEGNE AV LANDSSTYRET. DETTE GJELDER IKKE PERSONVALG VEDTATT / 1 AVHOLDENDE

33 Forslag nr: 9 Sak: 03/14 Side: 6 Linje: 163 Forslagsstiller Bjørn Roberg Dersom vara-landstyrerepresentant innkalles OG har vedkommende talerett. Forslag nr: 10 Sak: 03/14 Side: 6 Linje: 163 Forslagsstiller Synnøve Bjørgum Dersom vara-landstyrerepresentant innkalles har vedkommende talerett. DET ER ØNSKELIG AT VARAREPRESENTANTER OGSÅ DELTAR PÅ MØTENE. VEDKOMMENDE HAR DA TALERETT. Forslag nr: 11 VEDTATT / 1 AVHOLDENDE Sak: 03/14 Side: 6 Linje: 163 Forslagsstiller Reidun-Marie Hinderaker VARA-LANDSSTYREREPRESENTANT BØR INNKALLES VED NYOPPSTARTEDE LOKALLAG OG LOKALSTYRESKIFTE. Dersom vara-landsstyrerepresentant innkalles har vedkommende talerett. VEDTATT / 1 AVHOLDENDE Forslag nr: 12 Sak: 03/14 Side: 7 Linje: 167 Forslagsstiller Karl R. Tellefsen ( ) har møterett, talerett OG FORSLAGSRETT i tråd ( ). ENSTEMMIG VEDTATT

34 Forslag nr: 13 Sak: 03/14 Side: 8 Linje: 214 Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen Virkeperioden for lokale styreverv går fra ENDT landsmøte til ENDT landsmøte. Forslag nr: 14 Sak: 03/14 Side: 8 Linje: Forslagsstiller AU Virkeperioden ( ) fra ENDT landsmøte til ENDT landsmøte PÅFØLGENDE ÅR. ENSTEMMIG VEDTATT Forslag nr: 15 Sak: 03/14 Side: 9 Linje: 246 Strykningsforslag Forslagsstiller Reidun-Marie Hinderaker ( ) påta seg å representere og inkludere andre studiesteder i eget fylke. Landsstyret gav kontoret fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i vedtektene. Side 3/linje 65: lokallagstyret Side 6/linje 140: organet Side 9/linje 228: organiserer

35 04 Landsstyrets rolle på landsmøte Sak: LS 04/14 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Møtedato: januar Sted: HiHm Forslag til vedtak: Landsstyret er inneforstått med sine oppgaver og sin rolle under landsmøtet. Forslagsstiller: Arbeidsutvalget ENSTEMMIG VEDTATT

36 05 Arbeidsprogram Sak: LS 05/14 Saksansvarlig: Marie Furulund Møtedato: januar Sted: HiHm Forslag til vedtak: Landsstyret innstiller på det foreslåtte arbeidsprogrammet med vedtatte endringer til landsmøtet Forslagsstiller: Arbeidsutvalget ENSTEMMIG VEDTATT Forslag nr: 1 Sak: 05/14 Side: 1 Linje: 12 Strykningsforslag Forslagsstiller AU Pedagogstudentene skal jobbe for å realisere vår politikk, og utvikle organisasjonen ( ). Forslag nr: 2 VEDTATT MOT 2 STEMMER Sak: 05/14 Side: 1 Linje: Forslagsstiller Liv Stene PEDAGOGSTUDENTENE I UTDANNINGSFORBUDET SKAL JOBBE FOR Å REALISERE OG UTVIKLE ORGANISASJONEN POLITISK, ORGANISATORISK OG LOKALT. Organisasjonen skal ( ) på I lærerutdanningene. Faller til fordel for forslag 1

37 Forslag nr: 3 Sak: 05/14 Side: 2 Linje: 65 Forslagsstiller Stine Drotningsvik PS skal se på KARTLEGGE lokallagsleders rolle i organisasjonen. VEDTATT MOT 1 STEMME Forslag nr: 4 Sak: 05/14 Side: 2 Linje: 65 Forslagsstiller Bjørn Roberg PS skal se TYDELIGGJØRE OG FOKUSERE på lokallagsleders rolle i organisasjonen. Faller til fordel for forslag 3 Forslag nr: 5 Sak: 05/14 Side: 2 Linje: 69 Forslagsstiller Hilde Isaksen LOKALLAGENE SKAL FOKUSERE PÅ VERVING I FØRSTE DEL AV HØSTSEMESTERET, DA SPESIELT PÅ PÅ Å VERVE FØRSTEÅRSSTUDENTER. Forslag nr: 6 VEDTATT MOT 6 STEMMER / 1 AVHOLDENDE Sak: 05/14 Side: 2 Linje: 70 Forslagsstiller Camilla R. Solheim LOKALLAGSSTYRENE SKAL UTARBEIDE RETNINGSLINJER FOR VERVENE I STYRET VEDTATT MOT 8 STEMMER

38 Forslag nr: 7 Sak: 05/14 Side: 2 Linje: 70 Forslagsstiller Michael Andreassen LOKALLAGENE SKAL ETTER KAPASITET JOBBE FOR ET GODT SAMARBEID MED ANDRE STUDENTORGANISASJONER VED GJELDENDE INSTITUSJONER SOM ER GIVENDE FOR UTVIKLINGEN AV ET VELFUNGERENDE LOKALLAG Forslag nr: 8 VEDTATT MOT 1 STEMME / 3 AVHOLDENDE Sak: 05/14 Side: 2 Linje: 70 Forslagsstiller Synnøve Bjørgum LOKALLAGENE SKAL SØRGE FOR FAGLIGE, SOSIALE, OG POLITISKE MØTEPLASSER FOR SINE MEDLEMMER Forslag nr: 9 VEDTATT MOT 1 STEMME / 1 AVHOLDENDE Sak: 05/14 Side: 2 Linje: 70 Forslagsstiller Synnøve Bjørgum LOKALLAGENE SKAL LAGE DELMÅL TIL MÅLA PÅ LOKALT NIVÅ I ARBEIDSPROGRAMMET Faller til fordel for forslag 20B

39 Forslag nr: 10 Sak: 05/14 Side: 2 Linje: 70 Forslagsstiller Anette Tjessem LOKALLAGENE SKAL JOBBE FOR Å BISTÅ MEDLEMMENE I KONFLIKTER TILKNYTTET STUDIESITUASJONEN OG EVENTUELT KONTAKTE SEKRETARIATET FOR VIDERE BISTAND. Forslag nr: 11 Sak: 05/14 Side: 2 Linje: 70 Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen LOKALLAGSSTYRENE SKAL HA SOM MÅL Å MØTE I UTDANNINGSFORBUNDETS FYLKESSTYREMØTER Forslag nr: 12 ENSTEMMIG VEDTATT Sak: 05/14 Side: 2 Linje: 70 Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen PS SKAL VÆRE TILGJENGELIG OG SYNLIG PÅ STUDIESTEDET

40 Forslag nr: 13 Sak: 05/14 Side: 2 Linje: 70 Forslagsstiller Bjørn Roberg LOKALLAGENE SKAL JOBBE AKTIVT FOR Å ETABLERE ET SAMARBEID MED LEDELSEN PÅ SIN UTDANNINGSINSTITUSJON, OG VIDEREUTVIKLE EVENTUELLE SAMARBEID SOM ALLEREDE EKSISTERER ENSTEMMIG VEDTATT Forslag nr: 14 Sak: 05/14 Side: 2 Linje: 70 Forslagsstiller Simon Andersen LOKALLAGENE SKAL ARBEIDE FOR BEVISTGJØRING OG GOD OPPFØLGING AV SKIKKETHETSVURDERING PÅ SIN INSTITUSJON. Forslag nr: 15 FALT MOT 7 STEMMER / 2 AVHOLDENDE Sak: 05/14 Side: 2 Linje: 70 Forslagsstiller Anette Tjessem LOKALLAGENE SKAL JOBBE FOR Å BISTÅ MEDLEMMENE I VANSKELIGE SITUASJONER TILKNYTTET STUDIET OG EVENTUELT KONTAKTE SEKRETARIATET FOR VIDERE BISTAND. VEDTATT MOT 2 STEMMER

41 Forslag nr: 16 Sak: 05/14 Side: 2 Linje: 70 Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen PS SKAL VÆRE TILGJENGELIG OG SYNLIG PÅ STUDIESTEDET FOR Å SKAPE LOKAL MEDLEMSAKTIVITET Forslag nr: 17 VEDTATT MOT 1 STEMME / 1 AVHOLDENDE Sak: 05/14 Side: 2 Linje: 71 Forslagsstiller Anne-Guri Bråtalien ALLE LOKALLAG SKAL I LØPET AV PERIODEN ENDT LANDSMØTE TIL ENDT LANDSMØTE PÅLØPENDE ÅR SENDE MINST ETT BIDRAG TIL «UNDER UTDANNING» Forslag nr: 18 Faller til fordel for 19 Sak: 05/14 Side: 2 Linje: 71 Forslagsstiller Camilla R. Solheim LOKALLAGENE SKAL KOMME MED MINST 1 BIDRAG TIL UNDER UTDANNING I LØPET AV LANDSMØTEPERIODEN Faller til fordel for 19

42 Forslag nr: 19 Sak: 05/14 Side: 2 Linje: 71 Forslagsstiller Bjørn Roberg LOKALLAGENE SKAL JOBBE FOR Å VÆRE SYNLIGE I MEDIA OG KOMME MED BIDRAG TIL «UNDER UTDANNING» I LØPET AV DEN KOMMENDE LANDSMØTEPERIODEN VEDTATT MOT 5 STEMMER Forslag nr: 20A Sak: 05/14 Side: 2 Linje: 71 Forslagsstiller Hilde Isaksen LOKALLASSTYRET SKAL INNEN 2 UKER ETTER ÅRSMØTE HA LAGET ÅRSHJUL MED KLARE MÅL OG ARBEIDSOPPGAVER FOR PERIODEN. Forslag nr: 20B Red. Komité Faller til fordel for forslag 20B Sak: 05/14 Side: 2 Linje: 71 Forslagsstiller Hilde Isaksen LOKALLAGSSTYRET SKAL ETTER ÅRSMØTET LAGE ET ÅRSHJUL MED KLARE MÅL OG ARBEIDSOPPGAVER FOR DEN KOMMENDE PERIODEN. VEDTATT MOT 2 STEMMER / 1 AVHOLDENDE

43 Forslag nr: 21 Sak: 05/14 Side: 2 Linje: 71 Forslagsstiller Anne-Guri Bråtalien ALLE LOKALLAG SKAL SENDE BIDRAG TIL «UNDER UTDANNING» MINST ÉN GANG I LØPET AV ÅRET. Dissenser: Dissens nr: 1 Sak: 05/14 Side: Linje: Dissens Forslagsstiller Michael Andreassen Ønsker å snakke for: Lokallagene skal etter kapasitet jobbe for et godt samarbeid ( ) utviklingen av et velfungerende lokallag. Underskrivere Michael Andreassen Dissens nr: 2 Sak: 05/14 Side: Linje: Dissens Forslagsstiller Synnøve Bjørgum Lokallagsstyret skal etter årsmøtet lage et årshjul med klare mål og arbeidsoppgaver for den kommende perioden. Underskrivere Synnøve Bjørgum, Anne-Guri Bråtalien, Reidun-Marie Hinderaker

44 Dissens nr: 3 Sak: 05/14 Side: Linje: Dissens Forslagsstiller Synnøve Bjergum Ønsker å snakke for: Lokallagsstyrene skal utarbeide retningslinjer for vervene i styret Underskrivere Michael Andreassen 06 Saker til landsmøte Sak: LS 06/14 Møtedato: januar Saksansvarlig: Guro Trøseid Gjerstadberget Sted: HiHm Forslag til vedtak: Landsstyret innstiller på at nye vedtekter, prinsipprogram for perioden , landsmøtedebatt, resolusjoner, samt de obligatoriske sakene blir saker til landsmøtet Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Enstemmig vedtatt

45 07 Forretningsorden landsmøte 2014 Sak: LS 07/14 Saksansvarlig: Martin Asheim Møtedato: januar Sted: HiHm Forslag til vedtak: Landsstyret vedtar forslag til forretningsorden for landsmøtet 2014 med de endringene som kom fram under behandlingen. Forslaget legges fram for landsmøtet til Pedagogstudentene Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Enstemmig vedtatt Forslag nr: 1 Sak: 07/14 Side: 4 Linje: 140 Forslagsstiller Arbeidsutvalget ( ) landsstyret. DETTE GJELDER IKKE PERSONVALG. Enstemmig vedtatt

46 08 Årsmelding fra landsstyret Sak: LS 08/14 Saksansvarlig: Guro Trøseid Gjerstadberget Møtedato: januar Sted: HiHm Forslag til vedtak: Arbeidsutvalget ferdigstiller årsmelding fra landsstyret ut fra de innspill som har kommet frem under debatten, og sender den ut på høring til landsstyret før neste møte. Synnøve Bjørgum og Stine Drotningsvik legger fram årsmelding fra landsstyret for landsmøtet, etter de retningslinjer som landsstyret legger. Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Enstemmig vedtatt Forslag nr: 1 Sak: 08/14 Side: 1 Linje: 36 Forslagsstiller Arbeidsutvalget ( ) SYNNØVE BJØRGUM og STINE DROTNINGSVIK legger fram årsmelding ( ). Enstemmig vedtatt

47 Permisjonssøknader Følgende har fått innvilget permisjoner: Simon Andersen, UiN, fredag 24.1 klokken til pga. refleksjonsseminar i forbindelse med praksis Anne Dalseide, HiSF, fredag 24.1 klokken og ut dagen for å nå en buss Marie Furulund, AU, lørdag 25.1 klokken og frem til lunsj på lørdag pga. sykdom. Protokollsignatur Vi bekrefter herved at vi har gått grundig gjennom denne protokollen, og vi går god for at den, så langt vi kan se, gir et riktig bilde av hva som er vedtatt på landsstyremøtet på HiHm januar Helge Ødegård Hovland protokollfører Karl Reksten Tellefsen konsulent Hilde Marie Isaksen protokollunderskriver Stine Drotningsvik protokollunderskriver

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 22.11.13 24.11.13 VK PPK Varalandsstyrerepresentanter Landsstyrerepresentanter Deltakere Fornavn Etternavn Skole Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Martin Asheim

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Landsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Deltagerliste Arnt Gunnar Johansen Leder Bjørnar Bjørseth Rønning Nestleder Marie Furulund Martin Asheim Signe Britt Ø. Kjosaas NLA Høgskolen

Detaljer

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Verv 1 Jan Ola Ellingvåg Leder 2 Bjørnar B. Rønning Nestleder 3 Linda Thu 4 Martin Asheim 5 Marie Furulund 6 Signe Britt Ø. Kjosaas

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Deltakere Arnt Gunnar Johansen Bjørnar Rønning Bjørn Roberg HBV avd. Vestfold Stine Drotningsvik HiB AU Synnøve Bjørgum HiSF Marie Furulund HiB Påtroppende

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Bakbenk Landsstyret AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Kontoret Leder Martin Asheim Kontoret Nestleder Bjørn Roberg

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012 Landsstyremøte Stavanger 28-30. september 2012 Navn Representerer 1 Mari Nordsæther UiN 2 Eirik Øwre Nilsen UiN 3 Line Larsen Rømma HiST 4 Camilla Richardsen Solheim NTNU 5 Maren Berg Johansen HiVe 6 Michelle

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Deltakere Marie Furulund Martin Asheim AU Bjørn Roberg UiB Stine Drotningsvik HiB Camilla Rikardsen Solheim NTNU Helene Sommerseth Bakkland

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Landsstyremøte Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ingerid Hustvedt HSH 3 Vegard Snaunes UiA 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Victoria Flåten Refsenes

Detaljer

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013 Landsstyremøte Stord 18-20. januar 2013 Navn Representerer 1 Ingrid B. Wikeland UiT 2 Marta Tysdal HiNT 3 Ida Sovie Slettahjell HiNT 4 Stine Drotningsvik HiB 5 Oda Catherine Campo Åsheim HiB 6 Signe Britt

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011 Landsstyremøte Oslo 13. -15. Mai 2011 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Hildur Bakkene AU 4 Daniel Windt AU 5 Linda Haukelid AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Martin

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Skole Verv Jan Ola Ellingvåg Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Marie Furulund HiB Arbeidsutvalget Martin Ashem Høgskolen i Vestfold

Detaljer

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012 Landsstyremøte Tønsberg 20-22. januar 2012 Navn Representerer 1 Kristine Evjen NTNU 2 Martin Jensen HVO 3 Maren Mikkelsen UiA 4 Pascale Robinson UiA 5 Ann-Mathilde Jostad HiHm 6 Runhild Heggem HiHm 7 Ingrid

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyret Diverse Deltakere AU Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Leder Martin Asheim Nestleder Stine Drotningsvik HiB Arbeidsutvalg

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Detaljer

Landsstyremøte. Volda september 2009

Landsstyremøte. Volda september 2009 Landsstyremøte Volda 18-20. september 2009 Navn Representerer 1 Gunnar Oustad HiFm 2 Per-Otto Jørgensen UiA 3 Bjørnar Sollie (vara) UiA 4 Linda Haukelid UiS 5 Anita Kvamme Nygård HiHm, Hamar 6 Irene Nystrøm

Detaljer

Landsstyremøte Nord Universitet

Landsstyremøte Nord Universitet Landsstyremøte Nord Universitet 15.1.2016 17.1.2016 Deltakere AU Navn: Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Elise Håkull Klungtveit Ruben Amble Hirsti Kristine Lund Klippenvåg Studiested, eller verv Leiar

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise Price-Stephens

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for studenter som tar lærer-

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008 Landsstyremøte Trondheim 19.-21. september 2008 Navn Representerer 1 Muna Ali Osman NTNU 2 Stine Hjerpbakk HIST 3 Knut Eri Bjelland HiB 4 Svein Marthinsen HiBo 5 Hilde Lotsberg HiVo 6 Lene Sletten HiHm

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011 Landsstyremøte Trondheim 18. 20. november 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ane Kooyman UiS 3 Torstein Nielsen Hole UiB 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Ingerid Merethe H. Hustvedt

Detaljer

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006 Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole 27.-29. januar 2006 Deltakerliste Navn Representerer 1 Anne-Berit Stavenes HiØ 2 Erik Nygaard UiO 3 Julie Nilsen HiA 4 Daniel Olsen HiB 5 Heidi Amundsen HVO

Detaljer

Landsstyremøte Stord januar 2017

Landsstyremøte Stord januar 2017 Landsstyremøte Stord 20.-22. januar 2017 KK VK LANDSSTYRET AU DELTAKERLISTE Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Frank Aleksander Bræin Jørgen Jakobsson Ruben Amble Hirsti Aud-Marit Sellereite Eskild Dragvik

Detaljer

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: 24.-26. januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008 Landsstyremøte Kristiansand 12. mars 2008 Navn Representerer 1 Philip Andreas Lyding UiA 2 Katrine Knutsen HiT 3 Stine Hjerpbakk HiST 4 Mariann Bratland HiNe 5 Svein Martinsen HiBo 6 Håkon Wahlquist HiB

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Deltakere AU Marie LS LS-vara Påtroppende VK Furulund Martin Asheim Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Kristine Lund Klippenvåg Tonje Ertsås

Detaljer

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009 Landsstyremøte Bodø 23.-25. januar 2009 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Aase Marie Storeng HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 Inga

Detaljer

Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1

Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1 Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1 Delegater Landsstyret Deltagerliste Delegatnr. Fornavn Etternavn Skole Verv 100 Arnt Gunnar Johansen Leder 101 Bjørnar B. Rønning Nestleder 102 Martin Bildøy Asheim

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene

Detaljer

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012 Landsstyremøte Hamar 23-25. november 2012 Navn Representerer 1 Marja-Leena Eriksen HiOA 2 Tonje Ertsås HiNT 3 Åslaug Hansegård HiNT 4 Marit Nerås Krogsæter NTNU 5 Camilla Rikardsen Solheim NTNU 6 Guro

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for studenter som tar lærer- og pedagogutdanninger.

Detaljer

Landsstyremøte. Volda november 2010

Landsstyremøte. Volda november 2010 Landsstyremøte Volda 12-14. november 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Erna Thorsrud Ravn UiT 7 Kine

Detaljer

06 Politisk plattform for lektorutdanning

06 Politisk plattform for lektorutdanning 06 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. Sak: LM 06/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 Landsstyret vedtok i 2011 et politisk dokument om lærerutdanning

Detaljer

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN Landsstyremøte Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Bjørnar Sollie UiA 3 Aase Marie Storeng HiB 4 Linda Haukelid UiS 5 Stine Hjerpbakk HiST 6 Inga Hanne Hansen HiTo 7 Søren Kure HiVe 8 Gunnar Oustad

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim november 2016

Landsstyremøte Trondheim november 2016 Landsstyremøte Trondheim 18.-20. november 2016 KOMITÉ/UTVALG LANDSSTYRET Frank Deltagerliste Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Ruben Amble Hirsti Leder Nestleder Aleksander Bræin AU Fullt Navn: Studiested

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen januar 2010

Landsstyremøte. Bergen januar 2010 Landsstyremøte Bergen 28-30.januar 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Martin

Detaljer

07 Pedagogstudentenes virke Sak: LM 09/18 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden

07 Pedagogstudentenes virke Sak: LM 09/18 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 07 Pedagogstudentenes virke Sak: LM 09/18 Møtedato: 12.-15. april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Detaljer

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm Navn Representerer Landsstyremøte 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ida Sandholtbråten AU 4 Ingeborg Haanæs AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Kristine Fiskeseth UiA 8

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Deltakerliste: Navn Anne Berit Stavenes Erik Nygaard Julie Nilsen Daniel Olsen Heidi Amundsen Stine Holtet Cecilie Grav Bård Olav Johannessen Charlotte

Detaljer

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Landsmøtepermen 7. april - 10. april 2016 Sundvolden Denne permen tilhører: Årets emneknagg: Følg Pedagogstudentene! #PSLM16 @pedagogstud_ @pedagogstud_ www.facebook.com/pedagogstudentene

Detaljer

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Vi hadde vårt første møte på landsstyremøte 1, i Oslo, juni 2016. Vi brukte helgen til å sette oss inn i organisasjonens politiske og organisatoriske dokumenter,

Detaljer

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsstyret AU Deltagerliste UiT Fornavn Jan Ola Bjørnar B. Linda Martin Marie Signe Britt Line Larsen Reidun-Marie Mari Vegard Stine Guro Michelle Ingrid Bjørnsdatter

Detaljer

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: 9.-12. november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for studenter

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo

Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo 3.6.2016 5.6.2016 Deltakere LS1 Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Ruben Amble Hirsti Frank Aleksander Bræin Jørgen Jakobsson Maja Emilie Steen Spetaas

Detaljer

Politisk dokument om struktur i høyere utdanning

Politisk dokument om struktur i høyere utdanning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Politisk dokument om struktur i høyere utdanning Høyere utdanning Det skal være høy kvalitet

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 09 Resolusjoner Sak: LM 09/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 En resolusjon er utspill til media, politikere og andre aktuelle fora og aktører som

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer verksemda til organisasjonen. 1 Innhald DEL 1 FORMÅL OG MEDLEMSKAP... 3 1 Formål... 3 2 Medlemskap... 3 DEL 2 STYRINGSSTRUKTUR...

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Kathrine Knutsen HiTø 4 Hilde Lotsberg HVO 5 Bjørnar Sollie UiA 6 Magnhild S. Bye HiB 7 Jan-Rune Rafteseth

Detaljer

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010 Landsstyremøte Tromsø 1-3. oktober 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Ola Rønning

Detaljer

04 Arbeidsprogram 2016/2017

04 Arbeidsprogram 2016/2017 1 04 Arbeidsprogram 2016/2017 Sak: LM 04/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Elise Håkull Klungtveit Sted: Sundvolden 1 2 3 Arbeidsprogrammet er Pedagogstudentenes styringsdokument, som legger grunnlaget

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Navn Representerer 1 Inger Marie Andreassen NTNU 2 Haakon Wahlquist HiB 4 Philip Andreas Lyding UiA 5 Leon Romestrand HiVo 6 Stine Hjerpbakk HiST 7

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 23.9.2016 25.9.2016 KK Vara Landsstyret AU Deltakere Fullt navn: Studiested 101 Silje Marie Bentzen Leder 102 Bjørn Roberg Nestleder 103 Ruben Amble Hirsti Studentmedlem

Detaljer

Landsstyremøte Oslo Januar 2018

Landsstyremøte Oslo Januar 2018 Landsstyremøte Oslo 26.-28. Januar 2018 LANDSSTYRET DELTAKERLISTE AU Hedda Eia Vestad Leder Ruben Amble Hirsti Nestleder Frank Aleksander Bræin Aud-Marit Sellereite Kristine Odgaard Jacobsen Anders Daae

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo november 2009

Landsstyremøte. Oslo november 2009 Landsstyremøte Oslo 20-22. november 2009 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Muna Ali Osman AU 4 Ruben Sangvik Olsen AU 5 Søren Kure AU 6 Gunnar Oustad HiFm 7 Per-Otto

Detaljer

Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011

Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011 Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011 1 Deltakerliste Nr. Representerer Navn Status 1 HiB Marie Furulund Delegat 2 HiB Helene Øygarden Delegat 3 HiB Torstein Nielsen Hole Delegat 4 HiHm Per

Detaljer

Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1

Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1 Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1 Delegater Landsstyret Deltagerliste Delegatnummer: Navn: Studiested 100 Marie Furulund Kontoret 101 Martin Asheim Kontoret 102 Stine Drotningsvik HiB 103 Bjørn

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 2017-2020 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for studenter som tar lærer- og pedagogutdanninger.

Detaljer

Landsstyremøte Oslo juni 2017

Landsstyremøte Oslo juni 2017 Landsstyremøte Oslo 9.-11. juni 2017 DELTAKERLISTE 1.1: Navn 1.4: Studiested Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Kristine Odgaard Jacobsen Aud-Marit Sellereite Frank Bræin Hedda Eia Vestad

Detaljer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer VK AU Landsstyret Navn Kristin Johansen Kjos Aksel Stridh Haakon Wahlquist Irene Kokkinos Philip Andreas Lyding Leon Romestrand Aasne Sørumshaugen Mariann Bratland Katrine Knutsen Hanne Vange Vigdis Borlaug

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på utdanningene.

Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på utdanningene. 1 Vedtatt landsmøte 2012 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008 Landsstyremøte Stavanger 21.-23. november 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Magnhild Bye HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 8 Inga

Detaljer

For opptak til praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag skal opptakskravet være enten:

For opptak til praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag skal opptakskravet være enten: 05 Politisk plattform for Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag Sak: LM 05/18 Møtedato: 12. 15. april Saksansvarlig: Hedda Eia Vestad Sted: Sundvolden Hotel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer verksemda til organisasjonen. 1 Innhald DEL 1 FORMÅL OG MEDLEMSKAP... 3 1 Formål... 3 2 Medlemskap... 3 DEL 2 STYRINGSSTRUKTUR...

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er studentorganisasjonen til Utdanningsforbundet, og er en partipolitisk

Detaljer

11 Høyere utdanning i fremtiden

11 Høyere utdanning i fremtiden 11 Høyere utdanning i fremtiden Sak: LM 11/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Landsmøte 2008 vedtok et politisk dokument som heter «Høyere utdanning

Detaljer

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Organisasjonen Pedagogstudentene består i dag av ca. 100 aktive tillitsvalgte på alle nivå, og har rundt 12 000 medlemmer. I løpet av perioden

Detaljer

Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012

Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012 Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012 1 Deltakerliste Delegatnr. Etternavn Fornavn Skole Verv 1 Marie Furulund Høgskolen i Bergen Delegat 2 Hilde Thorbjørnsen Høgskolen i Bergen Delegat 3 Sander

Detaljer

01A Godkjenning av fullmakter

01A Godkjenning av fullmakter 01A Godkjenning av fullmakter Sak: LM 01/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden Merknad: Landsstyrets innstilling legges fram på landsmøtet 1 2 For å sikre at landsmøtet

Detaljer

Landsstyremøte

Landsstyremøte Landsstyremøte 3 2018-2019 Kristiansand, 16. 18. november 2018 Innholdsfortegnelse 00 Konstituering... 5 LS3 00.06-18/19 Valg av møteledelse... 5... 5 LS3 00.07-18/19 Valg av protokollunderskrivere...

Detaljer

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre.

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre. 17 Langtidsplan for oppfølging av organisasjonsutvalgets rapport Sak: LS 17/17 Møtedato: 9.-11. juni Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Lærernes Hus, Oslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på Landsmøtet April NITO Studentene

Vedtekter. Vedtatt på Landsmøtet April NITO Studentene Vedtekter Vedtatt på Landsmøtet 4.-6. April 2014 NITO Studentene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 Formål

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Landsstyremøte Oslo November

Landsstyremøte Oslo November Landsstyremøte Oslo 09.-12. November 2017 1 AU LANDSSTYRET VK IU KK DELTAKERLISTE Hedda Eia Vestad Ruben Amble Hirsti Frank Aleksander Bræin Aud-Marit Sellereite Kristine Odgaard Jacobsen Alexander Egner-Kaupang

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Kapittel 1. Navn, formål og medlemskap

Kapittel 1. Navn, formål og medlemskap VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på det 28. landsmøtet mars 2010, 29. landsmøtet mars 2012, 30. landsmøtet mars 2014, 31. landsmøtet mars 2016

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 3 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 03.09.2018 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-18/19 Gjelder Godkjenning av forretningsorden for sentralstyret 2018/2019 Vedlegg til saken: 1. Forslag

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET 2018/2019

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET 2018/2019 Vedtatt på sentralstyremøte 1, 3. september 2018. FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET 2018/2019 Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode, og gjelder frem til ny forretningsorden

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtatt på landsmøtet I Oslo 25-27 mars 2015 1 FORMÅL Ungdom Mot Narkotika UMN er en ungdomsorganisasjon som spesielt arbeider for ungdom og mot narkotika. Organisasjonens

Detaljer

1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønne Studenter, stiftet , eksisterer som organisasjon.

1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønne Studenter, stiftet , eksisterer som organisasjon. 1 1 STIFTELSE OG NAVN 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønne Studenter, stiftet 25.4.2013, eksisterer som organisasjon. 1.2 Organisasjonens navn er Grønne Studenter (bokmål), Grøne Studentar (nynorsk)

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

13 Hilde Lotsberg Vara-HVO 14 15 Anita Kvamme Nygård Vara-HiHm 16 Irene Nystrøm Vara-HiVe 17 Ola Rui Nygard Vara-HiO

13 Hilde Lotsberg Vara-HVO 14 15 Anita Kvamme Nygård Vara-HiHm 16 Irene Nystrøm Vara-HiVe 17 Ola Rui Nygard Vara-HiO Landsstyremøte Navn Representerer 1 Inga Hanne Hansen HiTo 2 Idar Leknes HiHm, Hamar 3 Gunnar Oustad HiFm 4 Bjørnar Bjørnseth Rønning HiB 5 6 Marianne Egren Halvorsen HiVe 7 Mahyar Harirchi HiO 8 Per-Otto

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer