Landsstyremøte Stord januar 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyremøte Stord januar 2017"

Transkript

1 Landsstyremøte Stord januar 2017

2 KK VK LANDSSTYRET AU DELTAKERLISTE Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Frank Aleksander Bræin Jørgen Jakobsson Ruben Amble Hirsti Aud-Marit Sellereite Eskild Dragvik Hanna Louise Price- Stephens Hanna Nyrud Hedda Eia Vestad Jakob Jøsok Joakim Olsson Kari Egelandsdal Maja Emilie Steen Spetaas Martha Nyrud Troe Preben Reinaas Rotlid Tonje Selbekk Åsne Lund Simen T. Oftedahl Tarald Nikolaisen Kristine Odgaard Jacobsen Leder Nestleder Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget NTNU UiA, Kristiansand DMMH HVL, Stord HiOA HSN, Vestfold HVO UiS HVL, Bergen HiHm, Hamar HiØ Nord, Levanger Nord, Bodø HSN, Drammen UiT, Tromsø UiO IU Heidi Cecilie Valo Wenche Helen Berg Anne May Viddal Espen Walmsnæss Sofie Kirkemo Elise Håkull Klungtveit Sindre Garcia Internasjonalt Utvalg Internasjonalt Utvalg Valgkomité Valgkomité Valgkomité Kontrollkomité Kontrollkomité Tine Elisabeth Gran Hovind Kontrollkomité RÅDGIVER Martine Løkholm Politisk Rådgiver ORG.UTV Steinar Pedersen Organisasjonsutvalget PPK ORDSTYRER Henriette Haakonsen Nils-Jakob Herleiksplass Marie Elise Sollied Philip Andreas Lyding Oda Kristine Myklebust Protokollføreren Helge Ødegård Hovland Prinsipprogramkomité Prinsipprogramkomité Ordstyrer Ordstyrer Ordstyrer Protokollføreren

3 Saksliste Sak: LS 00/17 Møtedato: januar Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Stord Sak Tittel Saksbehandler Merknad 00/17 Konstituering Valg av: ordstyrere Silje Marie Bentzen protokollførere protokollunderskrivere - Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste og dagsorden Godkjenning av forretningsorden Vedlegg 01/17 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Valgkomiteen I Rapport fra Internasjonalt utvalg J Rapport fra redaksjonen Vervepakken Landsstyrerepresentantene Frank Aleksander Bræin Bjørn Roberg Silje Marie Bentzen Silje Marie Bentzen Martine Løkholm Martine Løkholm Valgkomiteen Internasjonalt utvalg Redaktør Bjørn Roberg Org.utvalgets rapport Organisasjonsutvalget 02/17 Resolusjoner Jørgen Jakobsson 03/17 Budsjett 2017 Silje Marie Bentzen 04/17 Arbeidsprogram Ruben Amble Hirsti Vedlegg 05/17 Forretningsorden LM17 Jørgen Jakobsson Vedlegg 06/17 Valgreglement LM17 Bjørn Roberg Vedlegg 07/17 Landsstyrets rolle på landsmøtet Frank Aleksander Bræin Leveres ut på møtet Leveres ut på møtet Leveres ut på møtet Leveres ut på møtet Leveres ut på møtet 08/17 Prinsipprogram Silje Marie Bentzen Leveres ut senere 09/17 Årsmelding fra landsstyret Silje Marie Bentzen Vedlegg 10/17 Eventuelt

4 01/16 Konstituering Valg av ordstyrere og protokollføreren: Forslag til vedtak: Marie Elise Sollied, Philip Andreas Lyding og Oda Myklebust velges som ordstyrere. Helge Ødegård Hovland velges som protokollføraren. Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valgt! Valg av protokollunderskrivere Forslag til vedtak: Martha Nyrud Troe og Tonje Selbekk velges som protokollunderskrivere. Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valgt Godkjenning av dagsorden Forslag til vedtak: Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjent Innkalling godkjent. Saksliste godkjent med tre saker til eventuelt: Digitalisering o Bjørn Roberg, AU Rekrutteringskamp o Hanna Nyrud, HVL Statsbudsjettprioriteringen

5 o Silje Marie Bentzen, AU Sak 5/17 og 6/17 ble utsatt til LS5 Dagsorden godkjent. Forretningsorden godkjent. Godkjenning av komiteer Arbeidsprogram: Eskild Dragvik, Hanna Louise Price-Stephens, Hanna Nyrud Prinsipprogram:, Hedda Eia Vestad Aud Marit Sellereite, Joakim Olsson Ekstra 2: Kari Egelandsdal, Simen T. Oftedahl, Maja Emilie Steen Spetaas Ekstra 3: Marthe Nyrud Troe, Preben Reinaas Rotlid, Tonje Selbekk Ekstra 4: Åsne Lund, Tarald Nikolaisen, Jakob Jøsok Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valgt

6 02 Orienteringssaker Sak: LS 04/17 Møtedato: januar 2017 Saksansvarlig: Sted: Stord 01/17 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Valgkomiteen I Rapport fra Internasjonalt utvalg J Rapport fra redaksjonen Vervepakken Org.utvalgets rapport Landsstyrerepresentantene Frank Aleksander Bræin Bjørn Roberg Silje Marie Bentzen Silje Marie Bentzen Martine Løkholm Martine Løkholm Valgkomiteen Internasjonalt utvalg Redaktør Bjørn Roberg Organisasjonsutvalget LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS OREINTERT IKKE TILSTEDE LS ORIENTERT LS ORIENTERT 02 Resolusjoner Sak: 02/17 Møtedato: januar Saksansvarlig: Jørgen Jakobsson Sted: Stord Forslag til vedtak: Arbeidsutvalget tar med seg de vedtatte resolusjonene tilbake til kontoret for utsending. Kontoret får fullmakt til å vurdere mottaker(e) av de resolusjonene hvor dette allerede ikke er bestemt, eller til andre aktører som ikke er nevnt i de enkelte resolusjonene. Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Falt til fordel for forslag 1 Forslag nr: 1 Sak: 02/17 Side: Linje: Endringsforslag helhetlig vedtak Forslagsstiller Jørgen Jakobsson, AU

7 Arbeidsutvalget tar ( ) resolusjonene. LANDSSTYREREPRESENTANTENE TAR MED DE RESOLUSJONENE SOM BLE PÅBEGYNT UNDER SELVE MØTE TILBAKE TIL LOKALLAGENE FOR VIDERE BEHANDLING 03 Budsjettforslag 2017 Sak: 03/17 Møtedato: januar Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Stord Forslag til vedtak Landsstyret vedtar arbeidsutvalgets forslag med eventuelle endringer til økonomifordeling for sentral møtevirksomhet 2017, som en rettledning for arbeidet inneværende år. Landsmøtet skal orienteres om denne fordelingen. Forslagsstiller Arbeidsutvalget

8 04 Arbeidsprogram Sak: 04/17 Møtedato: januar Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Stord Forslag til vedtak: Landsstyret innstiller på det foreslåtte arbeidsprogrammet med vedtatte endringer til landsmøtet 2017 Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Forslag nr: 1 Sak: 04/17 Side: 2 Linje: 41 Endringsforslag Forslagsstiller AU Pedagogstudentene ( ) veiledningsordning for nyutdannede OG NYTILSATTE LÆRERE I BARNEHAGE OG SKOLE, BLIR EN LOVFESTET NASJONAL ORDNING MED NASJONALE FØRINGER. Vedtas

9 Forslag nr: 2 Sak: 04/17 Side: 2 Linje: 55 Strykningsforslag Forslagsstiller AU Pedagogstudentene ( ) kjønnsbalanse i våre lærerutdanninger. Vedtas Forslag nr: 3 Sak: 04/17 Side: 2 Linje: 57 Forslagsstiller Aud-Marit PEDAGOGSTUDENTENE SKAL ARBEIDE FOR MOBILITET I VÅRE UTDANNINGER. Avvises VEDTATT MOT 2, 1 AVHOLDENDE

10 Forslag nr: 4 Sak: 04/17 Side: 2 Linje: 68 Endringsforslag Forslagsstiller AU Pedagogstudentene skal I STØRRE GRAD PROFILERE SEG arbeide for digital profilering PÅ ULIKE DIGITALE ARENAER Vedtas Forslag nr: 5 Sak: 04/17 Side: 2 Linje: 72 Forslagsstiller Hedda Eia Vestad LOKALLAGENE SKAL ARBEIDE FOR Å REKRUTTERE AKTIVE MEDLEMMER SLIK AT LOKALLAGSSTYRENE VIDEREFØRES. Vedtas VEDTATT MOT 1 STEMME

11 Forslag nr: 6 Sak: 04/17 Side: 2 Linje: 72 Forslagsstiller Kari LOKALLAGENE SKAL SYNLIGGJØRE SEG PÅ STUDIESTEDENE I FORBINDELSE MED JUBILEUMSÅRET. Vedtas VEDTATT MOT 2 STEMMER Forslag nr: 7 Sak: 04/17 Side: 2 Linje: 72 Forslagsstiller Joakim Olsson LOKALLAGENE SKAL ARBEIDE FOR Å SKAPE POLITISKE, FAGLIGE OG SOSIALE MØTEPLASSER PÅ SIN UTDANNINGSINSTITUSJON. Vedtas

12 Forslag nr: 8 Sak: 04/17 Side: 2 Linje: 72 Forslagsstiller Hanna Nyrud PEDAGOGSTUDENTENE SKAL ARBEIDE FOR AT AKTIVITETER SOM KREVES FOR Å BESTÅ UTDANNINGEN IKKE SKAL FØRE TIL MERKOSTNAD FOR STUDENTENE PÅ UTDANNINGSINSTITUSJONENE. Vedtas VEDTATT MOT 1 STEMME, 1 AVHOLDENDE

13 05 Forretningsorden LM 2017 Sak: 05/17 Møtedato: januar Saksansvarlig: Jørgen Jakobsson Sted: Stord Forslag til vedtak: Landsstyret vedtar forslag til forretningsorden for landsmøtet 2017 med de endringene som kom fram under behandlingen. Forslaget legges fram for landsmøtet til Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Forslagsstiller: Arbeidsutvalget UTSATT TIL LS5 06 Valgreglement LM 2017 Sak: 06/17 Møtedato: januar Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Stord Forslag til vedtak: Landsstyret vedtar forslag til valgreglement for landsmøtet 2017 med de endringene som kom fram under behandlingen. Forslaget legges fram for landsmøtet til Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Forslagsstiller: Arbeidsutvalget UTSATT TIL LS5

14 07 Landsstyrets rolle på landsmøte 2017 Sak: 07/17 Møtedato: januar Saksansvarlig: Frank Aleksander Bræin Sted: Stord Forslag til vedtak: Landsstyret tar med seg innspillene inn mot landsmøte 2017 Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 08 Prinsipprogram Sak: 08/17 Møtedato: januar 2017 Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Stord Forslag til vedtak: Landsstyret vedtar forslag til nytt prinsipprogram med de endringer som fremkommer på møtet. Forslaget legges fram for Landsmøtet 2017 for behandling. Forslagsstiller: Arbeidsutvalget TRUKKET Forslag nr: Sak: 08/17 Side: Linje: Helhetlig forslag til vedtak Forslagsstiller AU

15 Landstyret vedtar forslag til nytt prinsipprogram med de VEDTATTE endringer ( ). Dissenser: Forslag nr. 23 o Simen T. Oftedahl o Jakob Jøsok Linje og o Tonje Selbekk o Tarald Nikolaisen Forslag 7 og 25 o Tarald Nikolaisen Forslag nr: 1 Sak: 08/17 Side: 3 Linje: 48 Forslagsstiller AU Fremtidsrettede lærer- OG PEDAGOGutdanninger VEDTAS Forslag nr: 2 Sak: 08/17 Side: 3 Linje: Endringsforslag Forslagsstiller Hedda Eia Vestad ( ) barnehage. HENSYNET TIL ELEVEN OG BARNET SKAL STÅ I SENTRUM I VÅRE UTDANNINGER. DETTE SKAL være avgjørende når vi definerer kvaliteten på våre utdanninger. Faller til fordel for 2a Forslag nr: 2a Sak: 08/17 Side: 3 Linje: Endringsforslag Forslagsstiller Redaksjonskomitéen

16 ( ) barnehage. Eleven og barnet skal stå i sentrum i våre utdanninger, og det er hensynet til dem som skal HENSYNET TIL ELEVEN OG BARNET SKAL STÅ I SENTRUM I VÅRE UTDANNINGER. DETTE SKAL være avgjørende når vi definerer kvaliteten på våre utdanninger. VEDTAS Forslag nr: 3 Sak: 08/17 Side: 3 Linje: Endringsforslag Forslagsstiller Tarald De må derfor DERFOR MÅ DE ( ) VEDTAS Forslag nr: 4A Sak: 08/17 Side: 3 Linje: 67 Strykningsforslag Forslagsstiller Simen T. Oftedahl SOM STUDENT HAR DU RETT TIL Å få være med å PÅVIRKE EGEN UTDANNING, ( ) VEDTAS Forslag nr: 4 Sak: 08/17 Side: 4 Linje: 91 Forslagsstiller Kristine Odgaard Jacobsen ALLE SKAL HA LIKE MULIGHETER TIL Å TA HØYERE UTDANNING. STUDENTMEDVIRKNING ER EN FORUTSETNING FOR Å SIKRE KVALITET I STUDIET OG GODE VILKÅR FOR STUDENTENE GJENNOM

17 UTDANNINGEN. STUDENTER HAR RETT TIL REELL MEDVIRKNING I GJENNOMFØRINGEN AV STUDIENE. VEDTAS, sees i sammenheng med forslag 11 Forslag nr: 5 Sak: 08/17 Side: 4 Linje: 91 Forslagsstiller Hedda Eia Vestad SKIKKETHETSVURDERING SKAL SIKRE AT STUDENTER SOM GJENNOMFØRER EN UTDANNING MED DET SIKTEMÅL Å JOBBE I BARNEHAGE, SKOLE OG PEDAGOGISK STØTTESYSTEM SKAL HA DE NØDVENDIGE FORUTSETNINGER FOR Å UTØVE YRKET. VEDTAS Forslag nr: 6 Sak: 08/17 Side: 4 Linje: 96 Forslagsstiller AU ( ) statlig DETALJstyring ( ) VEDTAS VEDTATT MOT 1 STEMME Forslag nr: 7 Sak: 08/17 Side: 4 Linje: Endringsforslag Forslagsstiller Tarald ( ) Studenter skal ha klagerett og mulighet til å få begrunnelse ved alle eksamener STUDENTENE SKAL HA KLAGERETT PÅ BÅDE KARAKTER OG VED FORMELLE FEIL PÅ ALLE EKSAMENER.

18 STUDENTENE SKAL HA KRAV PÅ Å FÅ BEGRUNNELSE FOR KARAKTER OM DETTE ØNSKES. AVVISES VEDTATT MOT 2, 1 AVHOLDENDE Forslag nr: 8 Sak: 08/17 Side: 4 Linje: 125 Forslagsstiller Martha N. Troe STUDENTER SKAL FÅ TILBUD OM DIGITALISERT MUNTLIG- OG PRAKTISK EKSAMEN. AVVISES VEDTATT MOT 5, 1 AVHOLDENDE Forslag nr: 9 Sak: 08/17 Side: 4 Linje: Endringsforslag Forslagsstiller Hanna Louise Price-Stephens UTDANNINGSINSTITUSJONENE MÅ TILRETTELEGGE FOR STUDENTMOBILITET INNENFOR GJELDENDE NASJONALE RAMMER. Faller til fordel for 9a Forslag nr: 9a Sak: 08/17 Side: 4 Linje: Endringsforslag Forslagsstiller Redaksjonskomitéen Innenfor gjeldende nasjonale rammer må utdanningsinstitusjonene tilrettelegge for studentmobilitet. UTDANNINGSINSTITUSJONENE MÅ TILRETTELEGGE FOR STUDENTMOBILITET INNENFOR GJELDENDE NASJONALE RAMMER.

19 VEDTAS Forslag nr: 10 Sak: 08/17 Side: 5 Linje: 153 Forslagsstiller Hedda Eia Vestad ( ) anonymt, SÅ FREMT SKIKKETHETSANSVARLIG KJENNER MELDERS IDENTITET. DERSOM SAKEN GÅR TIL NEMND OPPHØRER MULIGHETEN TIL Å VÆRE ANONYM. VEDTAS Forslag nr: 11 Sak: 08/17 Side: 5 Linje: Strykningsforslag Forslagsstiller Kristine Odgaard Jacobsen Alle skal ha ( ) gjennomføring av studiene VEDTAS, sees i sammenheng med forslag 4 Forslag nr: 12 Sak: 08/17 Side: 5 Linje: 160 Forslagsstiller Aud Marit ( ) internasjonale studenter. AKTIVITETER SOM KREVES FOR Å BESTÅ UTDANNINGEN SKAL IKKE FØRE TIL MERKOSTNAD FOR STUDENTENE. AVVISES VEDTATT MOT 2 STEMMER

20 Forslag nr: 13 Sak: 08/17 Side: 5 Linje: 173 Forslagsstiller Maja Spetaas OBLIGATORISK STUDENTDELTAKELSE SKAL KUN BENYTTES DERSOM KUNNSKAPEN, FERDIGHETEN ELLER KOMPETANSEN STUDENTENE SKAL TILEGNE SEG IKKE KAN OPPNÅS PÅ ANNEN MÅTE. AVVISES Forslag nr: 14 Sak: 08/17 Side: 6 Linje: Strykningsforslag Forslagsstiller Aud-Marit Skolen og barnehagen er (..) ulike nivåene i utdanningssystemet. Det må finnes ( ) og skolen blir ivaretatt VEDTAS Forslag nr: 15 Sak: 08/17 Side: 6 Linje: 197 Forslagsstiller Kristine Odgaard Jacobsen GODE UTDANNERE ER EN AV DE VIKTIGSTE FAKTORENE FOR KVALITET I UTDANNINGENE. LÆRERUTDANNERNE ER EN DEL AV LÆRERPROFESJONEN, OG ER DE SOM UTDANNER LÆRERE PÅ UTDANNINGSINSTITUSJONEN OG I PRAKSISFELTET. DERES HELHETLIGE KOMPETANSE ER AVGJØRENDE FOR VÅR FREMTIDIGE YRKESUTØVELSE. FALLER til fordel for forslag 20

21 Forslag nr: 16 Sak: 08/17 Side: 6 Linje: 197 Forslagsstiller Kristine Odgaard Jacobsen PRAKSIS ER EN SENTRAL DEL AV VÅRE UTDANNINGER, OG SKAL SIKRE BÅDE NÆRHET TIL FELTET OG TILKNYTNING TIL PROFESJONEN. STUDENTENE SKAL FÅ ET REALISTISK BILDE AV SITT FREMTIDIGE YRKE OG GJØRE DEM TRYGGERE I MØTE MED YRKESHVERDAGEN. UTDANNERE VED UTDANNINGSINSTITUSJONEN OG I PRAKSIS HAR ET LIKEVERDIG, MEN ULIKT ANSVAR FOR AT STUDENTENE TILEGNER SEG DEN NØDVENDIGE KOMPETANSEN FOR Å VIRKE SOM LÆRER ELLER PEDAGOG. PRAKSIS MÅ OGSÅ ETTERSTREBES I DE PEDAGOGISKE OG SPESIALPEDAGOGISKE UTDANNINGENE FOR Å SIKRE AT STUDENTENE FÅR ERFARING MED PROFESJONEN DE SKAL UT I. VEDTAS, sees i sammenheng med forslag 24 Forslag nr: 17 Sak: 08/17 Side: 6 Linje: 197 Forslagsstiller Kristine Odgaard Jacobsen PEDAGOGIKK ER SAMMEN MED DIDAKTIKK, DISIPLINFAG OG PRAKSIS GRUNNSTEINENE I LÆRERUTDANNINGENE. PROFESJONSFAGET HAR ET SÆRSKILT ANSVAR FOR PROGRESJON OG PRAKSIS, OG ER FELLESNEVNEREN FOR ALLE LÆRERUTDANNINGER. VEDTAS, sees i sammenheng med forslag 34 Forslag nr: 18 Sak: 08/17 Side: 6 Linje: 197 Forslagsstiller Kristine Odgaard Jacobsen LÆRER- OG PEDAGOGSTUDENTER SKAL UT Å JOBBE I EN MANGFOLDIG SKOLE, BARNEHAGE OG STØTTESYSTEM, DERFOR ER

22 DET VIKTIG AT KUNNSKAP OM MANGFOLD OG LIKESTILLING HAR ET SPESIELT STORT FOKUS I VÅRE UTDANNINGER. I ET SAMFUNN I RASK OG KONTINUERLIG ENDRING, ER DET SPESIELT VIKTIG AT DE SOM SKAL UTDANNE OG DANNE FRAMTIDENS BARN OG UNGE, ARBEIDER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD OG JOBBER MOT ALL FORM FOR DISKRIMINERING. FALLER til fordel for forslag 19 Forslag nr: 19 Sak: 08/17 Side: 6 Linje: 197 Forslagsstiller Aud-Marit LÆRER- OG PEDAGOGSTUDENTER SKAL UT Å JOBBE I EN MANGFOLDIG SKOLE, BARNEHAGE OG STØTTESYSTEM, DERFOR ER DET VIKTIG AT KUNNSKAP OM MANGFOLD OG LIKESTILLING HAR ET SPESIELT STORT FOKUS I VÅRE UTDANNINGER. DET MÅ FINNES ET MANGFOLD AV FAG OG RETNINGER SLIK AT BEHOVENE TIL BARNEHAGEN OG SKOLEN BLIR IVARETATT. I ET SAMFUNN I RASK OG KONTINUERLIG ENDRING ER DET SPESIELT VIKTIG AT DE SOM SKAL UTDANNE OG DANNE FREMTIDENS BARN OG UNGE, ARBEIDER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD OG JOBBER MOT ALL FORM FOR DISKRIMINERING. VEDTAS, sees i sammenheng med forslag 37 Forslag nr: 20 Sak: 08/17 Side: 6 Linje: 197 Forslagsstiller Aud-Marit GODE UTDANNERE ER EN AV DE VIKTIGSTE FAKTORENE FOR KVALITET I UTDANNINGENE. LÆRERUTDANNERNE ER EN DEL AV LÆRERPROFESJONEN OG DER DE SOM UTDANNER LÆRERE PÅ UTDANNINGSINSTITUSJONEN OG I PRAKSISFELTET. DERES HELHETLIGE KOMPETANSE ER AVGJØRENDE FOR VÅR FREMTIDIGE YRKESUTØVELSE. LÆRERUTDANNERE PÅ UTDANNINGSINSTITUSJONENE SKAL INNEHA PEDAGOGISK,

23 DISIPLINFAGLIG OG DIDAKTISK KOMPETANSE SAMT ERFARING FRA, ELLER KOMPETANSE OM, PRAKSISFELTET. VEDTAS, sees i sammenheng med forslag 38 Forslag nr: 21 Sak: 08/17 Side: 6 Linje: Endringsforslag Forslagsstiller Hanna Louise Price-Stephens Det er et mål at ( ), det bør SKAL være et krav for styrer og pedagogisk leder og styrer VEDTAS Forslag nr: 22 Sak: 08/17 Side: 7 Linje: , Endringsforslag og strykningsforslag Forslagsstiller Jakob Jøsok Opptak til barnehagelærerutdanningene LÆRERUTDANNINGENE ( ) Stryke linje 246 og 247 AVVISES VEDTATT, 1 AVHOLDENDE Forslag nr: 23 Sak: 08/17 Side: 7 Linje: og 246- Endringsforslag Forslagsstiller Simen T. Oftedahl Opptak til barnehagelærerutdanning-grunnskolelærer-, FAGLÆRER- OG LEKTORUTDANNINGENE skal skje ( ) skolepoeng. Stryke linje

24 AVVISES mot 1 VEDTATT MOT 5, 3 AVHOLDENDE Forslag nr: 24 Sak: 08/17 Side: 8 Linje: Strykningsforslag Forslagsstiller Aud-Marit Praksis er en sentral del av våre utdanninger ( ) studentene får erfaring med profesjonen de skal ut i. Stryk s. 8 linje VEDTAS, sees i sammenheng med forslag 16. Forslag 31 faller som en konsekvens. Forslag nr: 25 Sak: 08/17 Side: 8 Linje: 294 Forslagsstiller Tarald ALLE LÆRERSTUDENTER SKAL I LØPET AV SIN STUDIETID FÅ KUNNSKAP OM BARN OG UNGE I VANSKELIGSTILTE SITUASJONER AVVISES VEDTATT MOT 6 STEMMER Forslag nr: 26 Sak: 08/17 Side: 8 Linje: 294 Forslagsstiller Tarald ALLE LÆRERSTUDENTER SKAL I LØPET AV SIN STUDIETID FÅ KUNNSKAP OM BARN OG UNGE I VANSKELIGSTILTE SITUASJONER, SÆRLIG RETTET MOT VOLD OG OVERGREP AVVISES VEDTATT MOT 2 STEMMER

25 Forslag nr: 27 Sak: 08/17 Side: 8 Linje: 294 Forslagsstiller Tarald ALLE LÆRERSTUDENTER SKAL I LØPET AV SIN STUDIETID FÅ KUNNSKAP OM KJØNN, SEKSUALITET, VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP, SÆRLIG RETTET MOT BARN OG UNGE. AVVISES VEDTATT MOT 1 STEMME Forslag nr: 28 Sak: 08/17 Side: 8 Linje: 294 Forslagsstiller Joakim Olsson UTDANNINGSINSTITUSJONENE SKAL LEGGE TIL RETTE FOR TVERRPROFESJONELT SAMARBEID MELLOM LÆRER- OG PEDAGOGUTDANNINGER OG ANDRE RELEVANTE AKTØRER INNEN BARNEHAGE, SKOLE OG STØTTESYSTEM. VEDTAS Forslag nr: 29 Sak: 08/17 Side: 8 Linje: Endringsforslag Forslagsstiller Hedda Eia Vestad Flytte linje til linje 197 Praksislærerne er lærerutdannere i praksisfeltet, og har en signifikant rolle for studentenes utvikling og møte med barnehage, skole og støttesystem. VEDTAS

26 Forslag nr: 30 Sak: 08/17 Side: 8 Linje: Endringsforslag Forslagsstiller AU Praksislærerne er lærerutdannere i praksisfeltet ( ) barnehage, skole og støttesystem. (Flytte til under "våre utdannere" i innledningen til 396) FALLER til fordel for forslag 29 Forslag nr: 31 Sak: 08/17 Side: 8 Linje: Strykningsforslag Forslagsstiller Kristine Odgaard Jacobsen Praksislærere er lærerutdannere ( ) våre lærerutdanninger. FALLER til fordel for forslag 24 Forslag nr: 32 Sak: 08/17 Side: 9 Linje: Forslagsstiller AU Praksisperioden skal være av en ( ) oppgaver KNYTTET TIL PROFESJONSHVERDAGEN på en tilfredsstillende måte. VEDTAS Forslag nr: 33

27 Sak: 08/17 Side: 9 Linje: 340 Forslagsstiller Kristine Odgaard Jacobsen PRAKSISLÆRERNE ER LÆRERUTDANNERE I PRAKSISFELTET, OG HAR EN SIGNIFIKANT ROLLE FOR STUDENTENES UTVIKLING OG MØTE MED BARNEHAGE, SKOLE OG STØTTESYSTEM. Praksislærere skal ha ( ). FALLER til fordel for forslag 29 Forslag nr: 34 Sak: 08/17 Side: 10 Linje: Strykningsforslag Forslagsstiller Kristine Odgaard Jacobsen Pedagogikk er sammen ( ) for alle lærerutdanningene. VEDTAS, sees i sammenheng med forslag 17 Forslag nr: 35 Sak: 08/17 Side: 10 Linje: 368 Strykningsforslag Forslagsstiller Hanna Nyrud Lærerstudenter skal sikres tilstrekkelig spesialpedagogisk kompetanse AVVISES VEDTATT MOT 2 STEMMER Forslag nr: 36 Sak: 08/17 Side: 10 Linje: 368 Endringsforslag Forslagsstiller Hanna Louise Price-Stephens Lærerstudenter skal sikres tilstrekkelig spesialpedagogisk kompetanse SLIK AT DE KAN GJENKJENNE OG ARBEIDE MED SPESIALPEDAGOGISKE BEHOV HOS ELEVER OG BARN.

28 AVVISES VEDTATT MOT 6 STEMMER Forslag nr: 37 Sak: 08/17 Side: 10 Linje: Strykningsforslag Forslagsstiller Kristine Odgaard Jacobsen Lærer- og pedagogstudenter ( ) form for diskriminering. VEDTAS, sees i sammenheng med forslag 19 Forslag nr: 38 Sak: 08/17 Side: Linje: Strykningsforslag Forslagsstiller Kristine Odgaard Jacobsen Gode utdannere ( ) praksisfeltet. VEDTAS, sees i sammenheng med forslag 20 Forslag nr: 39 Sak: 08/17 Side: 11 Linje: 405 Forslagsstiller Kristine Odgaard Jacobsen ( ) høyere INNENFOR SITT FAGFELT. AVVISES, sees i sammenheng med forslag 20 Forslag nr: 40 Sak: 08/17 Side: 11 Linje: 426 Strykningsforslag Forslagsstiller AU

29 Sammensetningen av lærerutdannerne på utdanningsinstitusjonen ( ). FALLER til fordel for forslag 41 Forslag nr: 41 Sak: 08/17 Side: 11 Linje: Endringsforslag og strykningsforslag Forslagsstiller AU FAGMILJØENE VED UTDANNINGSINSTITUSJONENE SKAL BESTÅ AV VITENSKAPLIG ANSATTE MED HØY KOMPETANSE OG ULIK FAGLIG BAKGRUNN FOR Å SIKRE DEN FAGLIGE BREDDEN I MILJØENE. Stryk linje og endre til: DET MÅ SIKRES EN TILSTREKKELIG ANDEL UTDANNERE MED FØRSTEKOMPETANSE SAMT UTDANNERE MED PROFESJONSFORANKRING. VEDTAS Forslag nr: 42 Sak: 08/17 Side: 12 Linje: 441 Forslagsstiller Kristine Odgaard Jacobsen VÅRE UTDANNINGER MÅ RUSTE OSS TIL AKTIV DELTAKELSE I ARBEID OG DISKUSJONEN OMKRING YRKESUTØVELSEN. Å HOLDE SEG OPPDATERT PÅ FORSKNING OG UTDANNINGSPOLITIKK ER AVGJØRENDE I ARBEIDET SOM LÆRER OG PADAGOG, OG UTDANNINGENE SKAL GI OSS GRUNNLAG TIL Å LESE OG BRUKE FORSKNING. PROFESJONSUTVIKLING FOR LÆRERE OG PEDAGOGER ER BÅDE EN RETTIGHET OG EN PLIKT. DET MÅ DERFOR VÆRE ET SYSTEM FOR FAGLIG UTVIKLING GJENNOM ETTER- OG VIDEREUTDANNINGSTILBUD OG ANDRE TYPER SYSTEMATISK KOMPETANSEHEVING. VI REGNES SOM NYUTDANNEDE LÆRERE I TRE ÅR ETTER ENDT UTDANNING. EN SOLID VEILEDNINGSORDNING ER AVGJØRENDE FOR Å STYRKE DEN ENKELTES PROFESJONSUTVIKLING

30 I OVERGANGEN MELLOM UTDANNING OG ARBEIDSLIV. DETTE KAN HINDRE AT NYUTDANNEDE LÆRERE VELGER ANDRE KARRIEREVEIER UTENFOR SKOLEN OG BARNEHAGEN. VEDTAS, sees i sammenheng med forslag 44 Forslag nr: 43 Sak: 08/17 Side: 12 Linje: 453 Endringsforslag Forslagsstiller AU ( ) offentlig grads SEKTOR-ph.d VEDTAS Forslag nr: 44 Sak: 08/17 Side: Linje: Strykningsforslag Forslagsstiller Kristine Odgaard Jacobsen Lærere skal øke ( ) innhold i ordningen. VEDTAS, sees i sammenheng med forslag 42 Forslag nr: 45 Sak: 08/17 Side: 13 Linje: 504 Forslagsstiller AU VEILEDNING MÅ FOREGÅ JEVNLIG, MINIMUM TO GANGER PER MÅNED. VEDTAS (som nytt punkt på linje 504, resten av teksten flyttes ned)

31 Forslag nr: 46 Sak: 08/17 Side: 13 Linje: 513 Strykningsforslag Forslagsstiller AU Skal derfor legge VEDTAS Forslag nr: 47 Sak: 08/17 Side: 13 Linje: 515 Forslagsstiller Kristine Odgaard Jacobsen Flytte nåværende punkt på linje 515 ned, og erstatte det med dette: REKTOR ELLER STYRER SKAL HA ET SPESIELT ANSVAR FOR Å IVARETA OG TILRETTELEGGE ARBEIDSOPPGAVER FOR Å GI EN GOD OG TRYGG OVERGANG FRA UTDANNING TIL YRKET. VEDTAS, sees i sammenheng med forslag 44 Redaksjonell endring: Endre "høyskole" til "høgskole" s. 4 l. 103, s.8 l. 282, s.13 l. 512 Avsnitt linje 67-71: Gjøre om DU til VI/VÅRE Forslag til PP, uten rødt, s.7, avsnitt 2, siste linjen: "sikre" ikke "sikres" AU får foreta redaksjonelle endringer i prinsipprogrammet for å kunne strukturere innledningene på en hensiktsmessig måte slik at dokumentet lar seg lese.

32 09 Årsmelding fra landsstyret Sak: 09/17 Møtedato: januar Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Stord Forslag til vedtak: Arbeidsutvalget ferdigstiller årsmelding fra landsstyret ut fra de innspill som er kommet frem under debatten, og sender den ut på høring til landsstyret. XXXXXXX legger frem årsmelding fra landsstyret for landsmøtet, etter de retningslinjer som landsstyret legger. Forslagsstiller: Arbeidsutvalget TRUKKET Forslag nr: Sak: 09/17 Side: Linje: Helhetlig endringsforslag til endelig vedtak Forslagsstiller AU Arbeidsutvalget ferdigstiller årsmelding fra landsstyret ut fra de innspill som er kommet frem under debatten, og sender den ut på høring til landsstyret. Hedda Eia Vestad, Aud Marit Sellereite og Maja Emilie Steen Spetaas legger fram årsmelding fra landsstyret for landsmøte etter de retningslinjer som landsstyret legger. 10 Eventuelt Sak: LS 4/17 Møtedato: januar Saksansvarlig: - Sted: Stord Digitalisering o Bjørn Roberg, AU Rekrutteringskampanje o Hanna Nyrud, HVL Statsbudsjettprioriteringen o Silje Marie Bentzen, AU

33 President Permisjonssøknader Navn Aud-Marit Sellereite Søker fravær fra dato kl. 15:50 Søker fravær til dato kl Er vara til stede Nei Begrunnelse Vedtak Innvilget Navn Jørgen Jakobsson Søker fravær fra dato kl. 16:05 Søker fravær til dato kl Er vara til stede Begrunnelse Sykdom Vedtak Innvilget Protokollsignatur Vi bekrefter herved at vi har gått grundig gjennom denne protokollen, og vi går god for at den, så langt vi kan se, gir et riktig bilde av hva som er vedtatt på landsstyremøtet på Stord, januar Helge Ødegård Hovland Protokollfører Martha Nyrud Troe Tine Hovind Tonje Selbekk Protokollunderskriver Kontrollkomiteen Protokollunderskriver

Landsstyremøte Trondheim november 2016

Landsstyremøte Trondheim november 2016 Landsstyremøte Trondheim 18.-20. november 2016 KOMITÉ/UTVALG LANDSSTYRET Frank Deltagerliste Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Ruben Amble Hirsti Leder Nestleder Aleksander Bræin AU Fullt Navn: Studiested

Detaljer

Landsstyremøte Nord Universitet

Landsstyremøte Nord Universitet Landsstyremøte Nord Universitet 15.1.2016 17.1.2016 Deltakere AU Navn: Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Elise Håkull Klungtveit Ruben Amble Hirsti Kristine Lund Klippenvåg Studiested, eller verv Leiar

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Deltakere Arnt Gunnar Johansen Bjørnar Rønning Bjørn Roberg HBV avd. Vestfold Stine Drotningsvik HiB AU Synnøve Bjørgum HiSF Marie Furulund HiB Påtroppende

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise Price-Stephens

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Deltakere Marie Furulund Martin Asheim AU Bjørn Roberg UiB Stine Drotningsvik HiB Camilla Rikardsen Solheim NTNU Helene Sommerseth Bakkland

Detaljer

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012 Landsstyremøte Tønsberg 20-22. januar 2012 Navn Representerer 1 Kristine Evjen NTNU 2 Martin Jensen HVO 3 Maren Mikkelsen UiA 4 Pascale Robinson UiA 5 Ann-Mathilde Jostad HiHm 6 Runhild Heggem HiHm 7 Ingrid

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012 Landsstyremøte Stavanger 28-30. september 2012 Navn Representerer 1 Mari Nordsæther UiN 2 Eirik Øwre Nilsen UiN 3 Line Larsen Rømma HiST 4 Camilla Richardsen Solheim NTNU 5 Maren Berg Johansen HiVe 6 Michelle

Detaljer

Landsstyremøte Oslo juni 2017

Landsstyremøte Oslo juni 2017 Landsstyremøte Oslo 9.-11. juni 2017 DELTAKERLISTE 1.1: Navn 1.4: Studiested Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Kristine Odgaard Jacobsen Aud-Marit Sellereite Frank Bræin Hedda Eia Vestad

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 23.9.2016 25.9.2016 KK Vara Landsstyret AU Deltakere Fullt navn: Studiested 101 Silje Marie Bentzen Leder 102 Bjørn Roberg Nestleder 103 Ruben Amble Hirsti Studentmedlem

Detaljer

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 22.11.13 24.11.13 VK PPK Varalandsstyrerepresentanter Landsstyrerepresentanter Deltakere Fornavn Etternavn Skole Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Martin Asheim

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Landsstyremøte Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ingerid Hustvedt HSH 3 Vegard Snaunes UiA 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Victoria Flåten Refsenes

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Landsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Deltagerliste Arnt Gunnar Johansen Leder Bjørnar Bjørseth Rønning Nestleder Marie Furulund Martin Asheim Signe Britt Ø. Kjosaas NLA Høgskolen

Detaljer

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Verv 1 Jan Ola Ellingvåg Leder 2 Bjørnar B. Rønning Nestleder 3 Linda Thu 4 Martin Asheim 5 Marie Furulund 6 Signe Britt Ø. Kjosaas

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Bakbenk Landsstyret AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Kontoret Leder Martin Asheim Kontoret Nestleder Bjørn Roberg

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo

Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo 3.6.2016 5.6.2016 Deltakere LS1 Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Ruben Amble Hirsti Frank Aleksander Bræin Jørgen Jakobsson Maja Emilie Steen Spetaas

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011 Landsstyremøte Oslo 13. -15. Mai 2011 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Hildur Bakkene AU 4 Daniel Windt AU 5 Linda Haukelid AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Martin

Detaljer

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008 Landsstyremøte Kristiansand 12. mars 2008 Navn Representerer 1 Philip Andreas Lyding UiA 2 Katrine Knutsen HiT 3 Stine Hjerpbakk HiST 4 Mariann Bratland HiNe 5 Svein Martinsen HiBo 6 Håkon Wahlquist HiB

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008 Landsstyremøte Trondheim 19.-21. september 2008 Navn Representerer 1 Muna Ali Osman NTNU 2 Stine Hjerpbakk HIST 3 Knut Eri Bjelland HiB 4 Svein Marthinsen HiBo 5 Hilde Lotsberg HiVo 6 Lene Sletten HiHm

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Deltakere AU Marie LS LS-vara Påtroppende VK Furulund Martin Asheim Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Kristine Lund Klippenvåg Tonje Ertsås

Detaljer

Landsstyremøte. Volda september 2009

Landsstyremøte. Volda september 2009 Landsstyremøte Volda 18-20. september 2009 Navn Representerer 1 Gunnar Oustad HiFm 2 Per-Otto Jørgensen UiA 3 Bjørnar Sollie (vara) UiA 4 Linda Haukelid UiS 5 Anita Kvamme Nygård HiHm, Hamar 6 Irene Nystrøm

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyret Diverse Deltakere AU Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Leder Martin Asheim Nestleder Stine Drotningsvik HiB Arbeidsutvalg

Detaljer

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006 Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole 27.-29. januar 2006 Deltakerliste Navn Representerer 1 Anne-Berit Stavenes HiØ 2 Erik Nygaard UiO 3 Julie Nilsen HiA 4 Daniel Olsen HiB 5 Heidi Amundsen HVO

Detaljer

Landsstyremøte Stavanger september 2017

Landsstyremøte Stavanger september 2017 Landsstyremøte Stavanger 22.-24. september 2017 KK VK LANDSSTYRET AU DELTAKERLISTE Hedda Eia Vestad Ruben Amble Hirsti Frank Aleksander Bræin Kristine Odgaard Jacobsen Leder Nestleder Aud-Marit Sellereite

Detaljer

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013 Landsstyremøte Stord 18-20. januar 2013 Navn Representerer 1 Ingrid B. Wikeland UiT 2 Marta Tysdal HiNT 3 Ida Sovie Slettahjell HiNT 4 Stine Drotningsvik HiB 5 Oda Catherine Campo Åsheim HiB 6 Signe Britt

Detaljer

Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på utdanningene.

Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på utdanningene. 1 Vedtatt landsmøte 2012 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på

Detaljer

04 Arbeidsprogram 2016/2017

04 Arbeidsprogram 2016/2017 1 04 Arbeidsprogram 2016/2017 Sak: LM 04/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Elise Håkull Klungtveit Sted: Sundvolden 1 2 3 Arbeidsprogrammet er Pedagogstudentenes styringsdokument, som legger grunnlaget

Detaljer

Innholdsfortegnelse LM 01/17 Konstituering... 4 Forslag til vedtak... 4 LM 01/17A Godkjenning av fullmakter Forslag til vedtak...

Innholdsfortegnelse LM 01/17 Konstituering... 4 Forslag til vedtak... 4 LM 01/17A Godkjenning av fullmakter Forslag til vedtak... Innholdsfortegnelse LM 01/17 Konstituering... 4 Forslag til vedtak... 4 LM 01/17A Godkjenning av fullmakter... 5 Forslag til vedtak... 5 LM 01/17B Valg av ordstyrere og protokollfører... 6 Forslag til

Detaljer

Landsstyremøte. Volda november 2010

Landsstyremøte. Volda november 2010 Landsstyremøte Volda 12-14. november 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Erna Thorsrud Ravn UiT 7 Kine

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011 Landsstyremøte Trondheim 18. 20. november 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ane Kooyman UiS 3 Torstein Nielsen Hole UiB 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Ingerid Merethe H. Hustvedt

Detaljer

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN Landsstyremøte Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Bjørnar Sollie UiA 3 Aase Marie Storeng HiB 4 Linda Haukelid UiS 5 Stine Hjerpbakk HiST 6 Inga Hanne Hansen HiTo 7 Søren Kure HiVe 8 Gunnar Oustad

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene

Detaljer

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Skole Verv Jan Ola Ellingvåg Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Marie Furulund HiB Arbeidsutvalget Martin Ashem Høgskolen i Vestfold

Detaljer

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009 Landsstyremøte Bodø 23.-25. januar 2009 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Aase Marie Storeng HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 Inga

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar 24.01.2014 26.01.2014 Bakbenk LS-Vara LS AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Arnt Gunnar Bjørnar Johansen Rønning Furulund Marie HiB Guro Trøseid Gjerstadberget

Detaljer

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Vi hadde vårt første møte på landsstyremøte 1, i Oslo, juni 2016. Vi brukte helgen til å sette oss inn i organisasjonens politiske og organisatoriske dokumenter,

Detaljer

Landsmøte Sundvollen april

Landsmøte Sundvollen april Landsmøte Sundvollen 7.- 10. april 2016 1 DELEGATER LANDSSTYRET AU Deltagerliste Rolle Navn Merknad Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Elise Håkull Klungtveit Arbeidsutvalgsmedlem Kristine

Detaljer

Politisk dokument om struktur i høyere utdanning

Politisk dokument om struktur i høyere utdanning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Politisk dokument om struktur i høyere utdanning Høyere utdanning Det skal være høy kvalitet

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Navn Representerer 1 Inger Marie Andreassen NTNU 2 Haakon Wahlquist HiB 4 Philip Andreas Lyding UiA 5 Leon Romestrand HiVo 6 Stine Hjerpbakk HiST 7

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 2017-2020 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for studenter som tar lærer- og pedagogutdanninger.

Detaljer

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Landsmøtepermen 7. april - 10. april 2016 Sundvolden Denne permen tilhører: Årets emneknagg: Følg Pedagogstudentene! #PSLM16 @pedagogstud_ @pedagogstud_ www.facebook.com/pedagogstudentene

Detaljer

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm Navn Representerer Landsstyremøte 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ida Sandholtbråten AU 4 Ingeborg Haanæs AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Kristine Fiskeseth UiA 8

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er studentorganisasjonen til Utdanningsforbundet, og er en partipolitisk

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Deltakerliste: Navn Anne Berit Stavenes Erik Nygaard Julie Nilsen Daniel Olsen Heidi Amundsen Stine Holtet Cecilie Grav Bård Olav Johannessen Charlotte

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Kathrine Knutsen HiTø 4 Hilde Lotsberg HVO 5 Bjørnar Sollie UiA 6 Magnhild S. Bye HiB 7 Jan-Rune Rafteseth

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for studenter som tar lærer-

Detaljer

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010 Landsstyremøte Tromsø 1-3. oktober 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Ola Rønning

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen januar 2010

Landsstyremøte. Bergen januar 2010 Landsstyremøte Bergen 28-30.januar 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Martin

Detaljer

Årsmelding fra landsstyret

Årsmelding fra landsstyret Årsmelding fra landsstyret 2016-2017 3 Årsmeldingen tar for seg de overordnede sakene Pedagogstudentene har jobbet med i perioden. Punktene fra arbeidsprogrammet står i rød kursiv og innledningsvis i hvert

Detaljer

07 Økonomifordeling 2017

07 Økonomifordeling 2017 07 Økonomifordeling 2017 Sak: LM 07/16 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 2 16 17 20 21 Regnskapsposter Budsjett 2016 Budsjett 2017 Endring 1 Landsstyremøter AU-møte

Detaljer

06 Politisk plattform for lektorutdanning

06 Politisk plattform for lektorutdanning 06 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. Sak: LM 06/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 Landsstyret vedtok i 2011 et politisk dokument om lærerutdanning

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo november 2009

Landsstyremøte. Oslo november 2009 Landsstyremøte Oslo 20-22. november 2009 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Muna Ali Osman AU 4 Ruben Sangvik Olsen AU 5 Søren Kure AU 6 Gunnar Oustad HiFm 7 Per-Otto

Detaljer

11 Høyere utdanning i fremtiden

11 Høyere utdanning i fremtiden 11 Høyere utdanning i fremtiden Sak: LM 11/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Landsmøte 2008 vedtok et politisk dokument som heter «Høyere utdanning

Detaljer

Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1

Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1 Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1 Delegater Landsstyret Deltagerliste Delegatnr. Fornavn Etternavn Skole Verv 100 Arnt Gunnar Johansen Leder 101 Bjørnar B. Rønning Nestleder 102 Martin Bildøy Asheim

Detaljer

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: 9.-12. november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: 24.-26. januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer VK AU Landsstyret Navn Kristin Johansen Kjos Aksel Stridh Haakon Wahlquist Irene Kokkinos Philip Andreas Lyding Leon Romestrand Aasne Sørumshaugen Mariann Bratland Katrine Knutsen Hanne Vange Vigdis Borlaug

Detaljer

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre.

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre. 17 Langtidsplan for oppfølging av organisasjonsutvalgets rapport Sak: LS 17/17 Møtedato: 9.-11. juni Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Lærernes Hus, Oslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for studenter som tar lærer- og pedagogutdanninger.

Detaljer

Årsmelding fra arbeidsutvalget

Årsmelding fra arbeidsutvalget 02C Årsmelding fra arbeidsutvalget Sak: LM 02/17C Møtedato: 27.-30. april 2017 Saksansvarlig: Frank Aleksander Bræin Sted: Sundvolden 1 2 Begynnelsen på en ny periodes 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for studenter

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningen skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn og unges læring og utvikling.

Detaljer

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012 Landsstyremøte Hamar 23-25. november 2012 Navn Representerer 1 Marja-Leena Eriksen HiOA 2 Tonje Ertsås HiNT 3 Åslaug Hansegård HiNT 4 Marit Nerås Krogsæter NTNU 5 Camilla Rikardsen Solheim NTNU 6 Guro

Detaljer

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Organisasjonen Pedagogstudentene består i dag av ca. 100 aktive tillitsvalgte på alle nivå, og har rundt 12 000 medlemmer. I løpet av perioden

Detaljer

Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1

Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1 Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1 Delegater Landsstyret Deltagerliste Delegatnummer: Navn: Studiested 100 Marie Furulund Kontoret 101 Martin Asheim Kontoret 102 Stine Drotningsvik HiB 103 Bjørn

Detaljer

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsstyret AU Deltagerliste UiT Fornavn Jan Ola Bjørnar B. Linda Martin Marie Signe Britt Line Larsen Reidun-Marie Mari Vegard Stine Guro Michelle Ingrid Bjørnsdatter

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008 Landsstyremøte Stavanger 21.-23. november 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Magnhild Bye HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 8 Inga

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011

Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011 Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011 1 Deltakerliste Nr. Representerer Navn Status 1 HiB Marie Furulund Delegat 2 HiB Helene Øygarden Delegat 3 HiB Torstein Nielsen Hole Delegat 4 HiHm Per

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 09 Resolusjoner Sak: LM 09/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 En resolusjon er utspill til media, politikere og andre aktuelle fora og aktører som

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 23.03.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST5 06.17-16/17 Gjelder Saker til NSOs landsmøte 2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Innstillinger i saker til NSOs landsmøte

Detaljer

Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012

Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012 Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012 1 Deltakerliste Delegatnr. Etternavn Fornavn Skole Verv 1 Marie Furulund Høgskolen i Bergen Delegat 2 Hilde Thorbjørnsen Høgskolen i Bergen Delegat 3 Sander

Detaljer

Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010

Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010 Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010 Nr. Representerer Navn Status 1 UiT Line Charlotte Johansen Delegat 2 UiT Bård Henry Landsem Paulsen Delegat 3 UiT Erna Thorsrud Ravn Delegat 4 UiT Line Mannerud

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 149 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE /2017

SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE /2017 SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE 5 206/207 Saksnummer Tittel Side SST5 00 Konstituering SST5 00.05-6/7 Konstituering SST5 0 Rapporter og orienteringer 4 SST5 0.0-6/7 Rapporter 4 SST5 0.-6/7 Protokollsaker

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

Høringssvar - Nye nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Høringssvar - Nye nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 er en interesseorganisasjon for lærer- og pedagogstudenter, med rundt 20 000 medlemmer. Vi setter fokus på kvaliteten i våre utdanninger og tar ansvar for fremtidens utdanningssystem. Universitets- og

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Årsmelding Internasjonalt utvalg

Årsmelding Internasjonalt utvalg Årsmelding Internasjonalt utvalg Internasjonalt utvalg har i perioden 2016/2017 bestått av Heidi Cecilie Valo og Wenche Helen Berg. Vi har hatt en spennende og innholdsrik periode. Vi har vært representert

Detaljer

Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17

Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17 Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17 Om dokumentet Dagsorden forteller hvilke saker generalforsamlingen skal behandle og når sakene skal behandles. Dokumenter - Styrets forslag til dagsorden Forslag

Detaljer

LS02 08/09. Vedtaksprotokoll. Mathilde Emilie Pettersvold 12/09/ - 14/09/ Studiekompetanse... 1

LS02 08/09. Vedtaksprotokoll. Mathilde Emilie Pettersvold 12/09/ - 14/09/ Studiekompetanse... 1 Mathilde Emilie Pettersvold 12/09/ - 14/09/2008 Saker : 040 Studiekompetanse... 1 041 Høring om retten til rådgivning og kompetanse for rådgivere...2 042 Uttalelse til støtte for Elevorganisasjonen i Colombia,

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 18.mars 2015, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 18.mars 2015, klokken 16.15 SP-sak Referat Møtedato 18.03.15 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 18.mars 2015, klokken 16.15 Studentparlamentet: Camilla J. Hansen

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/10

Program og saksliste Sak: GF 03/10 Program og saksliste Sak: GF 03/10 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva, det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

LM RESOLUSJONER REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING

LM RESOLUSJONER REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING LM5 03.01-15 RESOLUSJONER REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING Komiteens medlemmer: Mats Belbo (UiT) Aleksander Milde (HiL) Isabel Byrkjeflot Nærø (HiOA) Eirin Vetaas (UiA) Andreas Olsbø (HiB) REDAKSJONSKOMITEENS

Detaljer

REFERAT FRA AU-15-1314

REFERAT FRA AU-15-1314 Til Arbeidsutvalget Kopi til Fra Lage Nøst, referent Dato 10.02.2014 REFERAT FRA AU-15-1314 Møtedato 28.01.2014 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Hallvard Surlien Talsperson Ingrid

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer