Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo juni 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015"

Transkript

1 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo juni 2015

2 Deltakere AU Marie LS LS-vara Påtroppende VK Furulund Martin Asheim Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Kristine Lund Klippenvåg Tonje Ertsås Stig Eriksen Tine Elisabeth Gran Hovind Gjermund Haugstvedt Silje Elisabeth Urheim Rasmussen Ragnhild Malm Jensen Marlene Sandal Oda Kristine Myklebust Mona Spange Wikdahl Katja Hoven Martha Nyrud Troe Jørgen Jakobsson Mari Nordsæther Hanna Louise Price-Stephens Ingrid Helene Kvalvaag Seetiangtham Guro Hårstad Kristian Hovd Sjøli Isak Aleksander Mørck Tobias Fogth-Jakobsen Camilla Therese Johnsen Bjørn Roberg UiB Silje Marie Bentzen Tone Sandalsnes Tellevik Heidi Cecilie Valo Øystein Grøndahl Hamar Høgskolen i Bergen Universitetet i Nordland HiNT NLA Høgskolen, Breistein HBV avd. Drammen UIT Universitet i Nordland HiT, Notodden Høgskulen i Volda Sogndal NTNU UiB Hamar UiS HiST DMMH UiA Høgskolen i Bergen NTNU Drammen Høgskolen i Sør-Trøndelag Uit - tromsø arktiske universitet UiB NTNU Drammen HSH Redaktør Sofie Kirkemo HiST Internasjonalt utvalg Line Silde Bungum Høgskolen i Bergen Observatører Tor Gunnar Viste Roalkvam Universitetet i Stavanger "benken" Lene Rosten Stine Drotningsvik Susanne Hebnes Philip Lyding Stine Holtet Linda Thu Helge Ø. Hovland May Lise Igelsrud Høgskolen i Bergen HiB Universitetet i Tromsø

3 Ansatte Karl Reksten Tellefsen Martine Løkholm Konsulent Rådgiver Saksliste Sak Tittel Saksbehandler Merknad 00/15 Konstituering Valg av: ordstyrere Marie Furulund protokollførere protokollunderskrivere - Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste og dagsorden Godkjenning av forretningsorden Vedlegg 01/15 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Valgkomiteen I Rapport fra Internasjonalt utvalg Landsstyrerepresentantene Elise Klungtveit Martin Asheim Marie Furulund Marie Furulund Karl Reksten Tellefsen Karl Reksten Tellefsen Valgkomiteen Internasjonalt utvalg J Rapport fra redaksjonen Redaktør 18/15 Organisasjonsutvalg Bjørn Roberg 19/15 Vedtekter Martin Asheim Vedlegg 20/15 Konferansen Ruben Amble Hirsti 21/15 Valgreglement Marie Furulund Vedlegg 22/15 Resolusjoner Kristine Lund Klippenvåg Vedlegg 23/15 Konkretisering av arbeidsprogram Silje Marie Bentzen Vedlegg 24/15 Suppleringsvalg Internasjonalt utvalg Marie Furulund Vedlegg 25/15 Valg vara-au Elise Klungtveit 26/15 Eventuelt 00/14 Konstituering Stine C. Holtet, Linda Thus og Philip A. Lyding oppnevnes til ordstyrere.

4 Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valgt Helge Ødegård Hovland og Mai Lise Iglerud oppnevnes til protokollførere. Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valgt! Jørgen Jakobsson og Ingrid Helene Kvalvaag Seetiangtham oppnevnes til protokollunderskrivere. Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valgt Innkalling: Merknad: Vararepresentanter fikk ikke tilsendt sakspapirer Godkjent Saksliste: Merknad: Sak knyttet til «Under Utdanning» var meldt inn på forhånd men ikke tatt med i sakspapirere. Godkjent Dagsorden: Godkjent

5 Forretningsorden Påtroppende ledelse fikk invilget talerett for møtet Oppnevning til redaksjonskomiteer Valgreglement Guro Hårstad, Martha Nyrud Troe og Tonje Ertsås Resolusjoner Stig Eriksen, Tine Elisabeth Gran Hovind og Ingrid Helene Kvalvaag Seetiangtham Ekstra 1 Ragnhild Malm Jensen, Marlene Sandal og Mari Nordsæther Ekstra 2 Katja Hoven, Hanna Louise Price-Stephens og Gjermund Haugstvedt Forslagstiller: Arbeidsutvalget Valgt

6 01 Orienteringssaker Sak: LS 01/15 Saksansvarlig: 01/14 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Valgkomiteen I Rapport fra Internasjonalt utvalg J Rapport fra redaksjonen Landsstyrerepresentantene Elise Klungtveit Martin Asheim Marie Furulund Marie Furulund Karl Reksten Tellefsen Karl Reksten Tellefsen Valgkomiteen Internasjonalt utvalg Marit Krogsæter LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT

7 18 Organisasjonsutvalg Sak: LS 18/15 Møtedato: Juni 2015 Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Oslo Arbeidsutvalget og landsstyret tar med seg innspillene i debatten videre i arbeidet med å utarbeide mandat. Forslagsstiller: Arbeidsutvalget

8 19 Vedtekter Sak: LS 19/15 Møtedato: juni Saksansvarlig: Martin Andre Asheim Sted: Oslo Arbeidsutvalget og landsstyret tar med seg innspillene som kom fram på møte med seg i videre behandling av vedtektene. Forslagsstiller: Arbeidsutvalget

9 20 Konferansen Sak: LS 20/15 Møtedato: juni Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes Hus Arbeidsutvalget tar med seg innspillene fra landsstyret i sitt videre arbeid med konferansen. Forslagsstiller: Arbeidsutvalget

10 21 Valgreglement Sak: LS 21/15 Møtedato: juni Saksansvarlig: Marie Furulund Sted: Oslo, Lærernes Hus Landsstyret vedtar valgreglement med de endringer som er vedtatt på møtet. Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Faller til fordel for forslag 25 Forslag nr: 1 Sak: 21/15 Side: 1 Linje: 3 Tilleggsforslag Forslagsstiller Kristian Sjøli DETTE VALGREGLEMENTET SETTER RAMMENE FOR OG REGULERER GJENNOMFØRINGEN AV VALG I PEDAGOGSTUDENTENE I UTDANNINGSFORBUDET. REGLEMENTET ER UNDERLAGT VEDTEKTENE. Forslag nr: 2 Vedtas Sak: 21/15 Side: 1 Linje: 6 Endringsforslag Forslagsstiller Kristian Sjøli For å velges kreves absolutt flertall (JFR. FORRETNINGSORDEN) Faller til fordel for 4A Falt Forslag nr: 3 Sak: 21/15 Side: 1 Linje: 6 Strykningsforslag Forslagsstiller Arbeidsutvalget For å( ) flertall,samt flere stemmer enn noen annen kandidat Faller til fordel for 4A

11 Falt Forslag nr: 4 Sak: 21/15 Side: 1 Linje: 6-9 Endringsforslag Forslagsstiller Tonje Ertsås For å velges kreves ( ) før valgtalene starter. FOR Å BLI VALGT KREVES ABSOLUTT FLERTALL. DET ER MULIG FOR ALLE KANDIDATER Å OPPNÅ ABSOLUTT FLERTALL OGSÅ VED BLOKKVALG. ALLE MEDLEMMER KAN STILLE TIL VALG. MAN MÅ HA MELDT SITT KANDIDATUR FØR VALGTALENE STARTER. Faller til fordel for 4A Falt Forslag nr: 4A Sak: 21/15 Side: 1 Linje: 6-9 Endringsforslag Forslagsstiller Redaksjonskomiteen For å velges kreves ( ) før valgtalene starter. FOR Å BLI VALGT KREVES ABSOLUTT FLERTALL. DET ER MULIG FOR ALLE KANDIDATER Å OPPNÅ ABSOLUTT FLERTALL OGSÅ VED BLOKKVALG, DERFOR ER DET OGSÅ ET KRAV OM FLERE STEMMER ENN ANDRE KANDIDATER. ALLE MEDLEMMER AV PEDAGOGSTUDENTENE KAN STILLE TIL VALG. DER DET ER SPESIFISERT I MANDATET TIL DET ENKELTE VERV ER OGSÅ ANDRE VALGBARE. MAN MÅ HA MELDT SITT KANDIDATUR FØR VALGTALENE STARTER. Forslag nr: 5 Vedtas Sak: 21/15 Side: 1 Linje: 7 Strykningsforslag Forslagsstiller Jørgen Jakobsson (valg under ett), Forslag nr: 6 Faller til fordel for 4A Falt

12 Sak: 21/15 Side: 1 Linje: 8-9 Tilleggsforslag/Endringsforslag Forslagsstiller Kristian Sjøli, Oda Myklebust, Tine Hovind Alle medlemmer AV PEDAGOGSTUDENTENE kan stille til valg. DER DETTE ER SPESIFISERT I MANDATET TIL DET ENKELTE VERV ER OGSÅ ANDRE VALGBARE. Forslag nr: 7 Faller til fordel for 4A Falt Sak: 21/15 Side: 1 Linje: 9 Tilleggsforslag Forslagsstiller Kristian Sjøli DERSOM DET ER FLERE KANDIDATER TIL ET VERV, AVGJØRES VALGET VED SKRIFTLIG VOTERING. Forslag nr: 8 Vedtas Sak: 21/15 Side: 1 Linje: 9 Tilleggsforslag Forslagsstiller Kristian Sjøli I ALLE VALG HVOR DET ER MER ENN EN KANDIDAT GJENNOMFØRES SKRIFTLIG VALG. Forslag nr: 9 Faller til fordel for 7 Falt Sak: 21/15 Side: 1 Linje: 17 Tilleggsforslag Forslagsstiller Arbeidsutvalget omvalg ( ) flertall. VED ANNEN GANGS STEMMELIKHET ER DET STEMMEPLIKT, OG KAN DERMED IKKE STEMME BLANKT. Ved tredje gangs ( ). Faller til fordel for 9A Falt

13 Forslag nr: 9A Sak: 21/15 Side: 1 Linje: 17 Tilleggsforslag Forslagsstiller Redaksjonskomiteen omvalg ( ) flertall. VED ANNEN GANGS STEMMELIKHET ER DET STEMMEPLIKT, OG MAN KAN DERMED IKKE STEMME BLANKT. Ved tredje gangs ( ). Vedtas Vedtatt mot 1 Forslag nr: 10 Sak: 21/15 Side: 1 Linje: 21 Endringsforslag Forslagsstiller Kristian Sjøli til noen verv gis det også anledning til støttetaler som ikke holdes av personer med sentrale verv i pedagogstudentene. TIL LEDER- OG NESTLEDERVERVET GIS DET OGSÅ ANLEDNING TIL TO STØTTETALER. TIL VERVET SOM STUDENTMEDLEM I ARBEIDSUTVALGET GIS DET ANLEDNING TIL ÉN STØTTETALE. STØTTETALER KAN IKKE HOLDES AV PERSONER MED SENTRALE VERV I PEDAGOGSTUDENTENE. taletider reguleres av forretningsorden. Forslag nr: 11 Vedtas Sak: 21/15 Side: 1 Linje: 30 Endringsforslag Forslagsstiller Stig Eriksen ( ).jfr. dagsorden I HENHOLD TIL GJELDENDE FRISTER Forslag nr: 12 Vedtas Vedtatt med 1 avholdende Sak: 21/15 Side: 1 Linje: 35 Tilleggsforslag Forslagsstiller Tine Hovind ( ) valgkomiteen. JFR. VEDTEKTENE. Vedtas

14 Vedtatt mot 1 Forslag nr: 13 Sak: 21/15 Side: 2 Linje: 44 Endringsforslag Forslagsstiller Arbeidsutvalget Valgrekkefølgen er: ( ) i arbeidsutvalget, redaktør INTERNASJONALT UTVALG, REDAKTØR Vedtatt mot 1 Vedtas (sees i sammenheng med forslag 14) Forslag nr: 14 Sak: 21/15 Side: 2 Linje: Endringsforslag Forslagsstiller Mari Nordsæther valgrekkefølgen er: Leder, nestleder, studentmedlemmer i arbeidsutvalget, redaktør, internasjonalt utvalg, valgkomité, kontrollkomité og øvrige valg KONTROLLKOMITÉ, REDAKTØR, INTERNASJONALT UTVALG, VALGKOMITÉ OG ØVRIGE VALG. Faller til fordel for 13 Falt Forslag nr: 15 Sak: 21/15 Side: 2 Linje: Endringsforslag Forslagsstiller Mari Nordsæther valgrekkefølgen er: Leder, nestleder, studentmedlemmer i arbeidsutvalget, redaktør, internasjonalt utvalg, valgkomité, kontrollkomité og øvrige valg VALGKOMITÉ, KONTROLLKOMITÉ, REDAKTØR, INTERNASJONALT UTVALG OG ØVRIGE VALG. TRUKKET TRUKKET Forslag nr: 16 Sak: 21/15 Side: 2 Linje: Strykningsforslag Forslagsstiller Stig Eriksen

15 kandidaturfrist for leder og nestleder for å være ( ) man mangler kandidater. Trukket Forslag nr: 17 Sak: 21/15 Side: 2 Linje: 55 Tilleggsforslag Forslagsstiller Mari Nordsæther landsmøtet., DERSOM ET VALG IKKE BLIR GJENNOMFØRT F.EKS. VED MANGEL PÅ KANDIDATER TIL VERVET. Avvises Vedtas mot 3 Forslag nr: 18 Sak: 21/15 Side: 2 Linje: 74 Strykningsforslag Forslagsstiller Jørgen Jakobsson Kjønn ( ) leder og nestleder) Forslag nr: 19 Avvises Vedtatt mot 5 og 1 avholdende Sak: 21/15 Side: 2 Linje: Strykningsforslag Forslagsstiller Jørgen Jakobsson kriterier for ( ) og nestleder) Forslag nr: 20 Avvises Vedtatt mot 4 og 1 avholdende Sak: 21/15 Side: 2 Linje: Endringsforslag Forslagsstiller Ragnhild Malm Jensen dersom det er andre kandidater, skal de presentere seg eller bli presentert etter samme kriterier: SOM ER RELEVANTE FOR DEN AKTUELLE OPPNEVNINGEN. Vedtas (ses i sammenheng med 21)

16 Forslag nr: 21 Sak: 21/15 Side: 3 Linje: Strykningsforslag Forslagsstiller Ragnhild Malm Jensen fartstid erfaring bredde i sammensetningen av utvalget (dersom det er flere medlemmer av utvalget) Forslag nr: 22 Vedtas (ses i sammenheng med 20) Sak: 21/15 Side: 3 Linje: 88 Strykningsforslag Forslagsstiller Kristian Sjøli Dersom det er flere kandidater, avgjøres det ved skriftlig votering. Forslag nr: 23 Avvises Sak: 21/15 Side: 3 Linje: 88 Endringsforslag Forslagsstiller Gjermund Haugstvedt dersom det er flere kandidater TIL VERVET, avgjøres det VALGET ved skriftlig votering. Forslag nr: 24 Avvises Sak: 21/15 Side: 0 Linje: 45 Endringsforslag Forslagsstiller Arbeidsutvalget Landstyret ( ) vedtatt på møtet. LANDSTYRET VEDTAR FORSLAGET TIL VALGREGLEMENT. LANDSSTYRET GIR ARBEIDSUTVALGET MANDAT TIL Å JUSTERE STRUKTUREN I HENHOLD TIL DEBATTEN TRUKKET

17 TRUKKET Forslag nr: 25 Sak: 21/15 Side: 2 Linje: 45 Endringsforslag Forslagsstiller Tine Hovind og Kristian Sjøli Nytt forslag til vedtak: Landsstyret tar med utkastet med vedtatte endringer videre i utarbeidelsen av forslag til valgreglement. Vedtas Redaksjonelle endringer -også også

18 22 Resolusjoner Sak: LS 22/15 Møtedato: juni Saksansvarlig: Kristine Lund Klippenvåg Sted: Oslo Arbeidsutvalget tar med seg de vedtatte resolusjonene tilbake til kontoret for utsending. Kontoret får fullmakt til å vurdere mottaker(e) av de resolusjonene hvor dette allerede ikke er bestemt, eller til andre aktører som ikke er nevnt i de enkelte resolusjonene. Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Forslag nr: 1 Sak: Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Arbeidsutvalget Studiefinansiering et nasjonalt problem I skoleåret ligger den maksimale studiestøtten fra Lånekassen på kr ,- i året, betalt over 10 mnd. I juni og juli er det ingen utbetaling, dette til tross for at mange studenter også har eksamen sent i juni. Utbetalingene uteblir, men studentenes husleie, matutgifter og andre levekostnader forblir den samme også i sommermånedene. SIFO 1 regner at man trenger kroner i måneden for å få budsjettet til å gå opp, samtidig som årets studenter kun vil få kroner utbetalt over 10 måneder. For de studentene som kun livnærer seg på studiestøtten, vil det innebære at de går 2000 kroner i minus hver måned. Norge taper omtrent 900 millioner kroner årlig i skatteinntekter på at mange studenter ikke fullfører studiene på normert tid 2. NSO påpeker at en økning i studiestøtten og at den utbetales over 11 måneder, vil gjøre at flere klarer å fullføre studiet til normert tid og dermed komme fortere ut i arbeid. Statistisk sentralbyrå (SSB) 3 har funnet at så mange som 9 av 10 studenter mottar studiestøtte fra lånekassen, men for svært mange strekker ikke denne til. Undersøkelsen viser videre at over 60 % er avhengig av en deltidsjobb ved siden av studiet, og at over halvparten av alle studenter mottar økonomisk støtte fra familie for å dekke bo- og levekostnader. 1 lest lest lest

19 I 2006 falt studiestøtten for første gang under 1,3 G og har siden falt til et historisk lavt nivå på 1,11 G. En studiestøtte på 1,5 G ville i dag tilsvart kr ,- (Folketrygden, pr ). Pedagogstudentene mener at studiestøtten må gjøre det mulig å være heltidsstudent og at studiestøtten skal tilsvare minst 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Pedagogstudentene krever: - Studiestøtte på minst 1,5 G - Utbetaling av studielån over 11 måneder 1 lest lest lest Faller til fordel for 1A Forslag nr: 1A Sak: Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Resolusjonskomiteen Studiefinansiering et nasjonalt problem I studieåret ligger den maksimale studiestøtten fra Lånekassen på kr ,- i året, betalt over 10 mnd. I juni og juli er det ingen utbetaling, dette til tross for at mange studenter også har eksamen sent i juni. Utbetalingene uteblir, men studentenes husleie, matutgifter og andre levekostnader forblir den samme også i sommermånedene. Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) 4 regner at man trenger kroner i måneden for å få budsjettet til å gå opp, samtidig som årets studenter kun vil få kroner utbetalt over 10 måneder. For de studentene som kun livnærer seg på studiestøtten, vil det innebære at de går 2000 kroner i minus hver måned. Norge taper omtrent 900 millioner kroner årlig i skatteinntekter på at mange studenter ikke fullfører studiene på normert tid 5. Norsk studentorganisasjon (NSO) påpeker at en økning i studiestøtten og at den utbetales over 11 måneder vil gjøre at flere klarer å fullføre studiet til normert tid og dermed komme fortere ut i arbeid. Statistisk sentralbyrå (SSB) 6 har funnet at så mange som 9 av 10 studenter mottar studiestøtte fra lånekassen, men for svært mange strekker ikke denne til. Undersøkelsen viser videre at over 60 % er avhengig av en deltidsjobb ved siden av studiet, og at over halvparten av alle studenter mottar økonomisk støtte fra familie for å dekke bo- og levekostnader. 4 lest lest lest

20 I 2006 falt studiestøtten for første gang under 1,3 G og har siden falt til et historisk lavt nivå på 1,11 G. En studiestøtte på 1,5 G ville i dag tilsvart kr ,- (Folketrygden, pr ). Pedagogstudentene mener at studiestøtten må gjøre det mulig å være heltidsstudent og at studiestøtten skal tilsvare minst 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Pedagogstudentene krever: - Studiestøtte på minst 1,5 G - Utbetaling av studielån over 11 måneder 1 lest lest lest Vedtas Forslag nr: 2 Sak: 22/15 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Silje Marie Bentzen PPU- A Den glemte lærerutdanningen Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPU-A) er den utdanningen som utdanner flest lærere. Det er i tillegg den lærerutdanningen som har bredest spekter av fagkombinasjoner, utdanningsnivå og studentmasse. PPU-A har stort frafall og en betydelig andel lærerstudenter som aldri begynner i skolen, eller som slutter etter få år i yrket 7. Til nå har ikke politikerne tatt tak i problematikken knyttet til denne utdanningen. PPU-A skulle fått ny rammeplan i 2013, men endringen uteble. Politikerne forventer at det skal utarbeides nasjonale retningslinjer og fagplaner som skal fastsette innhold, arbeidsmåter og vurderingsordninger. Det er problematisk når rammeplanen ikke er oppdatert siden I dag er kravet for opptak til PPU-A 180 studiepoeng, der 60 av disse må være i et av skolens undervisningsfag. Samtidig sier den politiske ledelsen at alle lærere i skolen skal ha mastergrad. Det er ikke gjort rede for om masterkravet også vil gjelde opptak til PPU-A. Når man ser på forventet lærermangel i årene framover, bør man stille spørsmål om hvilke konsekvenser et eventuelt krav om masterkompetanse for opptak til PPU-A vil ha. Pedagogstudentene stiller seg undrende til om konsekvensene av forventet lærermangel er grunnen til at politisk ledelse unnlater å svare på hva som skal skje med rammeplanen til PPU-A. Hva blir konsekvensen av et 7 Roness, Dag (2012) Hvorfor bli lærer? Motivasjon for utdanning og utøving. Universitetet i Bergen

21 eventuelt masterkrav når man allerede i dag har et enormt rekrutteringsbehov for lærere i skolen? Pedagogstudentene krever at: - Det blir gjort en konsekvensutredning til krav om masterutdanning for opptak til PPU-A. - Kunnskapsdepartementet tar ansvar for å iverksette arbeidet med ny rammeplan for PPU-A. Kilder: Roness, Dag (2012) Hvorfor bli lærer? Motivasjon for utdanning og utøving. Universitetet i Bergen Vedtas Redaksjonelle endringer: - Jfr endres til jf - Utvide G til grunnbeløp( forkortelse) - endre tallene slik at de stemmer med intensjonen i teksten

22 23 Konkretisering av arbeidsprogram Sak: LS 23/15 Møtedato: juni Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Oslo, Lærernes hus Landsstyret tar med seg innspillene til konkretiseringen av Arbeidsprogram Det ferdigstilte dokumentet blir sendt til lokallagslederne. Lokallagene konkretiserer og fyller ut lokalt nivå i lokallagsstyrene ut fra sine forutsetninger. Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Lokallagsledere får innvilget talerett i denne saken

23 24 Suppleringsvalg Internasjonalt utvalg Sak: LS 24/15 Møtedato: juni Saksansvarlig: Marie Furulund Sted: Oslo, Lærernes Hus Forslagsstiller: Valgkomiteen Antall stemmeberettigete i salen under valget: 17 Kandidater: Stine Drottningsvik ( ) Antall stemmer:14 Tonje Ertsås Antall stemmer:3 Valgt: Stine Drottningsvik

24 25 Valg vara-au Sak: LS 25/15 Møtedato: juni Saksansvarlig: Elise Håkull Klungtveit Sted: Oslo, Lærernes hus Forslagsstiller: Valgkomiteen Antall stemmeberettigete i salen under valget:17 Kandidater: Tine Elisabeth Gran Hovind ( )Antall stemmer:12 Sindre AugustoT. Garcia Antall stemmer:5 Valgt: Tine Elisabeth Gran Hovik 26 Eventuelt Sak: LS 26/15 Møteplan Saksansvarlig: Arbeidsutvalget Møtedato: juni Sted: Oslo, Lærernes hus

25 Permisjonssøknader Navn Marit Krogsæter Søker fravær fra dato :10 Søker fravær til dato (ut møte) Begrunnelse Jobb Vedtak Innvilget Navn Silje U. Rasmussen Søker fravær fra dato :10 Søker fravær til dato :10 Begrunnelse Sykdom Vedtak Innvilget Navn Katja Hoven Søker fravær fra dato :10 Søker fravær til dato Inntil videre Begrunnelse Ukjent Vedtak Innvilget Protokollsignatur Vi bekrefter herved at vi har gått grundig gjennom denne protokollen, og vi går god for at den, så langt vi kan se, gir et riktig bilde av hva som er vedtatt på landsstyremøtet i Oslo juni Helge Ødegård Hovland/May Lise Igelsrud protokollfører Karl Reksten Tellefsen konsulent Jørgen Jakobsson protokollunderskriver Ingrid Helene Kvalvaag Seetiangtham protokollunderskriver

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-14/15 Dato/tid 31.05.2015 00:00 Referent Wenche Danielsen Åsheim Arkiv 2015001257 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 6 LS5 00.05.01-14/15 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Styringsdokument NSOs vedtekter

Styringsdokument NSOs vedtekter Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Styringsdokument NSOs vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2012. 20XX0000X NSOs vedtekter VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her Vår dato 13.03.14 Telefon Vår ref. SP-møte 02-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG Sak Side LM5 00.0315 Godkjenning av forretningsorden 1 LM5 02.0215 Rammebudsjett for 2016 2 LM5 05.0215 Handlingsplan for NSO 2015/2016 5 LM5 05.0315 Prinsipper for oppførsel

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner.

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner. Side 1 av 11 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 14. mai 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 39/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var til stede:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

SAK 7: Vedtekter. Forslagsnummer 7.01 til 7.19: Landsstyrets innstilling til vedtekter

SAK 7: Vedtekter. Forslagsnummer 7.01 til 7.19: Landsstyrets innstilling til vedtekter Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 7: Vedtekter Forslagsnummer 7.01 til 7.19: Landsstyrets innstilling til vedtekter Forslagsnummer 7.20 til 7.29: Endringsforslag til

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14 Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Vedtekter og styringsdokument

Vedtekter og styringsdokument Vedtekter og styringsdokument Kapitteloversikt 1 Statuttar Side: 3-6 Sist revidert: 2. desember 2014 2 Valgreglement Side: 7-9 Sist revidert : 2. desember 2014 3 Forretningsorden Side: 10-11 Sist revidert:

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R10 Møtetid: 17.30 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER Bakgrunn Vedtektene er organisasjonens «lover». De forklarer for eksempel hvordan vi velger arbeidsutvalget (AU), hvem som sitter i landsstyret (LS), hvem som kan være medlemmer

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 12.02.14 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 19.02.14 klokken 17:00 Møtested: Teorifagsbygget Hus 1, rom 1.343 (NB!) Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Saksbeh:KSØ Dato: 28.01.14 Vår ref: 011.0 Møtedato:06.02.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Dato: 06.02.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7 ÅRSMØTE 2014 31. januar 2014 Innhold 1 Saksliste 2 2 - Årsrapport 2013 3 3 - Resultatregnskap 2013 4 4 - Budsjett 2014 5 5 - Arbeidsprogram 2014 6 6 - Vedtektsendringer 7 7 - Midlertidig forlengelse av

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-13/14 Dato/tid 23.05.2014 13:00 Referent Bjørn-Anders Hind Arkiv 2014000925 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS5 00.16-13/14 Godkjenning av innkalling LS5 00.17-13/14

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Studentparlamentsmøte 23.02.10

Studentparlamentsmøte 23.02.10 Studentparlamentsmøte 23.02.10 Forslag til dagsorden Tid: 1600 Møtested: Studenthuset driv, 4. etg 16:00: Middag på Driv 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat 17:05: Orienteringer

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Tid: Mandag 31. januar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Ulrikke Phils Hus Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig

Detaljer