Landsstyremøte. Stord januar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013"

Transkript

1 Landsstyremøte Stord januar 2013 Navn Representerer 1 Ingrid B. Wikeland UiT 2 Marta Tysdal HiNT 3 Ida Sovie Slettahjell HiNT 4 Stine Drotningsvik HiB 5 Oda Catherine Campo Åsheim HiB 6 Signe Britt Kjosaas NLA 7 Ellen Bjørkelid HiOA 8 Kine Nossen HiOA 9 Tobias Fogth-Jakobsen HiST 10 Amalie Bakke HiST 11 Brynjar Ingolfsson HVO 12 Jeanett Strøm Olsen HSH 13 Reidun Marie Hinderaker HSH 14 Maren Berg Johansen HiVe 15 Joachim Fagervold HiVe 16 Camilla R. Solheim NTNU 17 Martin Mørk Schau UiS 18 Tor Gunnar Roalkvam UiS 19 Siri Anfinsen UiA 20 Vegard Snaunes UiA 21 Markus Johansen Sørem HSF 22 Guro Gjerstadberget HSF 24 Linda Thu AU 25 Marie Furulund AU 27 Martin Asheim AU 28 Bjørnar Bjørseth Rønning AU 29 Jan Ola Ellingvåg AU 30 Karl Reksten Tellefsen Adm. konsulent 31 Arnt-Gunnar Johansen IU 32 Nils-Jakop Herleiksplass IU 33 Kristine Evjen VK 34 Andres Brekke Hausvik VK 35 Stine Holtet Ordstyrer 36 Kathrine Knutsen Ordstyrer 37 Philip Andreas Lyding Ordstyrer 38 Øystein Wormdal Protokollfører

2 Tittel Saksbehandler Merknad Sak 00/13 Konstituering Valg av: ordstyrere Jan Ola Ellingvåg protokollførere protokollunderskrivere komiteer Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste og dagsorden Godkjenning av forretningsorden 01/13 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Valgkomiteen I Rapport fra Internasjonalt utvalg Landsstyrerepresentantene Martin Asheim Bjørnar B. Rønning Jan Ola Ellingvåg Jan Ola Ellingvåg Karl Reksten Tellefsen Karl Reksten Tellefsen Valgkomiteen Internasjonalt utvalg Gis ut på møtet Vedlagt Vedlagt Muntlig på møtet Vedlagt Gis ut på møtet Gis ut på møtet Gis ut på møtet Gis ut på møtet J Rapport fra redaksjonen Elisabeth Udnes Gis ut på møtet 02/13 Arbeidsprogram Marie Furulund Vedlegg 03/13 Forretningsorden for landsmøtet 2013 Marie Furulund Vedlegg 04/13 Økonomifordeling 2013 Jan Ola Ellingvåg 05/13 Veiledningsordning for nyutdannede Jan Ola Ellingvåg Vedlegg 06/13 Landsstyrets oppgaver på landsmøte Linda Thu 07/13 Saker til landsmøtet Linda Thu Vedlegg 08/13 Mandater Martin Asheim Vedlegg 09/13 Årsmelding fra landsstyret Bjørnar B. Rønning Vedlegg 10/13 Resolusjoner Martin Asheim Vedlegg Eventuelt

3 00/12 Konstituering Stine C. Holtet, Kathrine Knutsen og Philip A. Lyding oppnevnes til ordstyrere. Forslagsstiller: Valgt Øystein Wormdal oppnevnes til protokollfører. Forslagsstiller: Valgt Signe Britt Kjosaas og Maren Berg Johansen oppnevnes til protokollunderskrivere. Forslagsstiller: Valgt Camilla R. Solheim, Ida Sofie Slettahjell og Tobias Foght-Jakobsen oppnevnes til resolusjonskomité. Forslagstiller: Valgt Guro Gjerstadberget, Kine Nossen og Vegard Snaunes oppnevnes til redaksjonskomité for arbeidsprogram. Forslagstiller: Valgt Ingrid B. Wikeland, Martin Mørk Schau og Brynjar Ingolfsson oppnevnes til redaksjonskomité for mandater. Forslagstiller: Valgt

4 Innkalling godkjent. Saksliste godkjent med én sak til eventuelt: 11 A Kontrollkomité Dagsorden godkjent. Forretningsorden godkjent. 01 Orienteringssaker Sak: LS 01/12 Møtedato: november 2012 Saksansvarlig: Sted: Hamar 01/13 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Valgkomiteen I Rapport fra Internasjonalt utvalg J Rapport fra redaksjonen Landsstyrerepresentantene Martin Asheim Bjørnar B. Rønning Jan Ola Ellingvåg Jan Ola Ellingvåg Karl Reksten Tellefsen Karl Reksten Tellefsen Valgkomiteen Internasjonalt utvalg Elisabeth Udnes 02 Arbeidsprogram Sak: LS 02/13 Møtedato: januar Saksansvarlig: Marie Furulund Sted: Stord Forslag nr: 1 Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 54 Strykningsforslag Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen «lærerprofesjonens etiske plattform» Behandles redaksjonelt

5 Godkjent Forslag nr: 2 Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 57 Forslagsstiller Maren Berg Johansen PS skal arbeide for at det settes tydeligere krav TIL STUDENTENE i lærerutdanningene. Falt mot 14 stemmer Forslag nr: 3 Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 63 Forslagsstiller Maren Berg Johansen 8-13, og at det opprettes følgegrupper til disse utdanningene. PS SKAL VÆRE EN PÅDRIVER TIL AT DET OPPRETTES FØLGEGRUPPER TIL DISSE UTDANNINGENE OG AT DET ER STUDENTREPRESENTANTER I HVER AV GRUPPENE. Forslag nr: 4a Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 74 Forslagsstiller Ingrid B. Wikeland PS skal arbeide for at PS er ORGANISASJONEN HAR MEDLEMMER representert i relevante fora både nasjonalt og lokalt. Faller som konsekvens av 4b Falt Forslag nr: 4b Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 74

6 Forslagsstiller Arbeidsprogramkomiteen PS skal arbeide for at ORGANISASJONEN ER representert i relevante fora både nasjonalt og lokalt. Forslag nr: 5 Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 75 Forslagsstiller Vegard Snaunes PS SKAL ARBEIDE FOR Å REKRUTTERE FLERE TILLITSVALGTE OG SØRGE FOR GODE SKOLERINGSTILBUD. Vedtatt med 1 avholdende Forslag nr: 6a Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 78 Forslagsstiller Camilla R. Solheim - Lokallagene skal fokusere på verving OG REKRUTTERING i første del av høstsemesteret, da spesielt på å verve førsteårsstudenter OG ALLE UTDANNINGER ORGANISASJONEN REPRESENTERER. Avvises Vedtatt mot 5 stemmer og 2 avholdende Forslag nr: 6b Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 78 Forslagsstiller Arbeidsprogramkomiteen - Lokallagene skal fokusere på verving OG REKRUTTERING i første del av høstsemesteret, spesielt på å verve førsteårsstudenter OG REPRESENTANTER FRA ALLE UTDANNINGER PS REPRESENTERER.

7 Falt mot 9 stemmer Forslag nr: 7 Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 81 Forslagsstiller Stine Drotningsvik opprettholdt ved Maren Berg Johansen skal ha som mål å være på trykk i Under Utdanning. SKAL HA SOM MÅL Å KOMME MED BIDRAG TIL «UNDER UTDANNING» Faller som følge av forslag 8 Falt Forslag nr: 8 Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 81 Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen Lokallagene skal ha som mål å VÆRE SYNLIGE I MEDIA OG KOMME MED BIDRAG TIL være på trykk i «Under Utdanning» i løpet av den kommende landsmøteperioden. Vedtatt mot 3 stemmer Forslag nr: 9 Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 84 Forslagsstiller Kine Nossen Lokallagene skal på årsmøte lage et årshjul og bli enige om kjernesaker OG ARRANGEMENTER for den kommende perioden. Vedtatt med 2 avholdende Forslag nr: 10

8 Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 86 Forslagsstiller Reidun Marie Hinderaker LOKALLAGENE SKAL JOBBE AKTIVT FOR Å ETABLERE ET SAMARBEID MED LEDELSEN PÅ SIN UTDANNINGSINSTITUSJON, OG VIDEREUTVIKLE EVENTUELLE SAMARBEID SOM ALLEREDE EKSISTERER. Forslag nr: 11 Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 86 Forslagsstiller Guro Gjerstadberget LOKALLAGENE SKAL SØRGE FOR FAGLIGE, SOSIALE OG POLITISKE MØTEPLASSER FOR SINE MEDLEMMER. Forslag nr: 12 Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 86 Forslagsstiller Maren Berg Johansen LOKALLAGENE SKAL ARBEIDE FOR Å SYNLIGGJØRE PS OVERFOR IKKE-AKTIVE MEDLEMMER. Avvises Vedtatt mot 4 stemmer Forslag nr: 13 Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 87 Forslagsstiller Kine Nossen LOKALLAGENE SKAL IKKE BARE VÆRE EN POLITISK ARENA, MEN OGSÅ EN SOSIAL. Faller som konsekvens av 11

9 Falt Landsstyret innstiller på det foreslåtte arbeidsprogrammet med vedtatte endringer til landsmøtet 2013 Forslagsstiller: 03 Forretningsorden på landsmøtet 2013 Sak: LS 03/13 Møtedato:18-20.januar Saksansvarlig: Marie Furulund Sted: Stord Forslag nr: 1 Sak: 03/13 Side: 3 Linje: 115 Strykningsforslag Forslagsstiller IU Landsstyret vedtar forslag til forretningsorden for landsmøtet 2013 med de endringene som kom fram under behandlingen. Forslaget legges fram for landsmøtet til Pedagogstudentene Forslagsstiller: 04 Økonomifordeling 2013 Sak: LS 04/13 Møtedato: januar Saksansvarlig: Jan Ola Ellingvåg Sted: Stord

10 Landsstyret vedtar AU sitt forslag med eventuelle endringer til økonomifordeling for sentral møtevirksomhet 2013, som en rettledning for PS-arbeidet inneværende år. Landsmøtet skal orienteres om denne fordelingen. Forslagsstiller: 05 Veiledningsordning for nyutdannede Sak: LS 05/13 Møtedato: januar Saksansvarlig: Jan Ola Ellingvåg Sted: Stord Forslag nr: 1 Sak: 06/13 Side: 2 Linje: Forslagsstiller Opprinnelig forslag i sakspapirene LANDSSTYRET TAR MED SEG INNSPILLENE VIDERE I ARBEIDET MED LANDSMØTESAK OM VEILEDNINGSORDNINGEN FOR NYUTDANNEDE LÆRERE I BANEHAGE OG SKOLE. Landsstyret og lokallagene tar med seg innspillene videre i arbeidet med veiledningsordningen for nyutdannede lærere i barnehage og skole. PS oppfordrer utdanningsinstitusjonene om å levere ut informasjon om veiledningsordningen for nyutdannede lærere og førskolelærere sammen med vitnemål. Forslagstiller:.

11 (strøket, jf. forslag 1) 06 Landsstyrets oppgaver på landsmøte 2013 Sak: LS 06/13 Møtedato: januar 2013 Saksansvarlig: Linda Thu Sted: Stord Landsstyret er innforstått med sine oppgaver og sin rolle under landsmøtet. Forslagsstiller: 07 Saker til landsmøte 2013 Sak: LS 07/13 Møtedato: januar 2013 Saksansvarlig: Linda Thu Sted: Stord Forslag nr: 1 Sak: 07/13 Side: 2 Linje: 44 Forslagsstiller LS innstiller på at mandatene blir landsmøtesak i tillegg til landsmøtedebatt og paneldebatt, samt de obligatoriske sakene. I tillegg ønsker vi innspillsaken XXXXX I TILLEGG SKAL MANDAT FOR PRINSIPPROGRAMKOMITE OG INNSPILLSSAK «VEILEDNING FOR NYUTDANNEDE LÆRERE» VÆRE SAKER. LS innstiller på at mandatene blir landsmøtesak i tillegg til landsmøtedebatt og paneldebatt, samt de obligatoriske sakene. I tillegg ønsker vi innspillsaken XXXXX Forslagsstiller:

12 (se nytt og endret forslag, jf. forslag 1) 08 Mandater Sak: LS 08/13 Møtedato: januar Saksansvarlig: Martin Asheim Sted: Stord Mandat for leder Forslag nr: 1 Sak: 08/13 Side: Mandat leder Linje: 7 eller 32 Forslagsstiller Kine Nossen LEDER BØR TILSTREBE Å IKKE HA SENTRALE VERV INNENFOR PARTIPOLITISKE ORGANISASJONER Faller som konsekvens av forslag 2b Falt Forslag nr: 2 Sak: 08/13 Side: Mandat leder Linje: 24 Forslagsstiller Camilla R. Solheim organisasjonen, OG ANBEFALES Å IKKE INNEHA VERV UTENFOR ORGANISASJONEN. Faller som konsekvens av 2b Falt Forslag nr: 2b Sak: 08/13 Side: Mandat leder Linje: 24 Forslagsstiller Mandatkomiteen organisasjonen, OG ANBEFALES Å IKKE INNEHA PARTIPOLITISKE VERV UTENFOR ORGANISASJONEN.

13 Forslag nr: 3 Sak: 08/13 Side: Mandat leder Linje: 30 Strykingsforslag Forslagsstiller Signe Britt Kjosaas Leder har kontor i Utdanningsforbundets kontorer i Hausmannsgate, Oslo. Avvises Forslag nr: 4 Sak: 08/13 Side: Mandat leder Linje: 32 Forslagsstiller Camilla R. Solheim - LEDER SKAL GI ÅRSRAPPORT OG ERFARINGSSKRIV SKRIFTLIG. Falt mot 8 stemmer, 1 avholdende Forslag nr: 4b Sak: 08/13 Side: Mandat leder Linje: 32 Forslagsstiller Mandatskomiteen - LEDER SKAL GI SKRIFTLIG ÅRSRAPPORT OG ERFARINGSSKRIV TIL PÅTROPPENDE LEDER I LØPET AV OVERLAPPINGSPERIODEN. Falt mot 7, 1 avholdende Mandat for nestleder Merknad: Det bes om redaksjonell endring ved bruk av benevnelsen «kontaktforum universitet og høgskole». Forslag nr: 5 Sak: 08/13 Side: Mandat nestleder Linje: 7 eller 30

14 Forslagsstiller Kine Nossen NESTLEDER BØR TILSTREBE Å IKKE HA SENTRALE VERV INNENFOR PARTIPOLITISKE ORGANISASJONER. Faller som konsekvens av forslag 6B Falt Forslag nr: 6a Sak: 08/13 Side: Mandat Forslagsstiller Camilla R. Solheim nestleder Linje: 22 organisasjonen, OG ANBEFALES Å IKKE INNEHA VERV UTENFOR ORGANISASJONEN. Faller som konsekvens av 6B Falt Forslag nr: 6b Sak: 08/13 Side: Mandat Forslagsstiller Mandatskomiteen nestleder Linje: 22 organisasjonen, OG ANBEFALES Å IKKE INNEHA PARTIPOLITISKE VERV UTENFOR ORGANISASJONEN. Mandat for arbeidsutvalg Forslag nr: 7 Sak: 08/13 Side: Mandat AU Linje: 15 Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen

15 lokallagslederskolering og skolering i forkant av hvert landsmøte LOKALLAGSLEDER- OG LANDSMØTESKOLERING. Forslag nr: 8a Sak: 08/13 Side: Mandat AU Linje: 21 Forslagsstiller Camilla R. Solheim OG SKAL TILSTREBE AT ALLE UTDANNINGER BLIR REPRESENTERT. Avvises Vedtatt med 1 avholdende Forslag nr: 8b Sak: 08/13 Side: Mandat AU Linje: 21 Forslagsstiller Mandatskomiteen AU PLIKTER Å TILEGNE SEG KUNNSKAP OM UTDANNINGEN TIL MEDLEMMENE, OG BØR ARBEIDE FOR AT ALLE UTDANNINGENE ER REPRESENTERT I ALLE LEDD I ORGANISASJONEN. Falt mot 9 stemmer, 2 avholdende Forslag nr: 9 Sak: 08/13 Side: Mandat AU Linje: 30 Forslagsstiller Martin M. Schau Studentmedlemmene velges på landsmøtet og har virketid fra landsmøtets slutt til og med neste landsmøte FØRSTE LANDSSTYREMØTE ETTER NESTE ÅRS LANDSMØTE. Avvises

16 Forslag nr: 10 Sak: 08/13 Side: Mandat AU Linje: 37 Forslagsstiller Martin M. Schau VED VALG AV NYTT AU SKAL DET VÆRE EN PERIODE HVOR INFORMASJON OG ERFARING OVERLEVERES DET NYVALGTE AU. Falt mot 6 stemmer, 5 avholdende Mandat for IU Forslag nr: 11 Sak: 08/13 Side: Mandat IU Linje: 33 Forslagsstiller For å være valgbar skal BØR Mandat for redaktør Forslag nr: 12 Sak: 08/13 Side: Mandat redaktør Strykningsforslag Forslagsstiller Reidun Marie Hinderaker Linje: 8-9 Redaktør skal ha en tett dialog med kontoret i utformingen av medlemsbladet. Forslag nr: 13a Sak: 08/13 Side: Mandat Forslagsstiller Camilla R. Solheim redaktør Linje: 14

17 OG HA TETT DIALOG MED BIDRAGSYTERE. Faller for forslag 13b Falt Forslag nr: 13b Sak: 08/13 Side: Mandat Forslagsstiller Mandatskomiteen redaktør Linje: 14 OG OPPRETTHOLDE TETT DIALOG MED BIDRAGSYTERE. Forslag nr: 14 Sak: 08/13 Side: Mandat redaktør Forslagsstiller Reidun Marie Hinderaker Linje: 16 Redaktørens ansvar at materiell og innhold leveres TIL kontoret i god tid. Behandles redaksjonelt Godkjent Forslag nr: 15 Sak: 08/13 Side: Mandat redaktør Forslagsstiller Reidun Marie Hinderaker Linje: 30 dialog med MELLOM kontoret OG REDAKTØR i utformingen av hver utgave. dersom forslag 12 blir vedtatt. Landsstyret innstiller på mandatene med de vedtatte endringene som er kommet under møtet.

18 Forslagstiller: Vedtatt med 1 avholdende 09 Årsmelding fra landsstyret Sak: LS 09/12 Møtedato: januar Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Stord Forslag nr: 1 Sak: 34/12 Side: 2 Linje: 45 Forslagsstiller xxx MAREN BERG JOHANSEN og xxx REIDUN MARIE HINDERAKER ferdigstiller årsmelding fra landsstyret ut fra de innspill som har kommet frem under debatten, og sender den ut på høring til landsstyret før neste møte. XXX og XXX legger fram årsmelding fra landsstyret for landsmøtet, etter de retningslinjer som landsstyret legger. Forslagsstiller: 10 Resolusjoner Sak: LS 10/13 Møtedato: januar Saksansvarlig: Martin Asheim Sted: Stord

19 Forslag nr: 1a Sak: 10/13 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Guro Gjerstadberget Barnehagelæreren - en leder! Barnehagelærerutdanningen er også en lederutdanning! Som barnehagelærere blir vi ikke bare profesjonelle pedagoger, vi blir også ledere. Den pedagogiske lederen skal ikke bare lede barnegruppa og samarbeide med foreldrene, vedkommende skal også lede personalet. Ikke alle studenter er klar over dette når de søker på studiet. Tilbakemeldinger viser også at mange nyutdannede føler at de mangler kompetanse i å lede personalet. En positiv utvikling er at den nye barnehagelærerutdanningen har styrket lederkompetansen med et eget kunnskapsområde. I årets promoteringskampanje for utdanningen bruker Kunnskapsdepartementet begrepet "leder" aktivt om barnehagelæreren. Vi i Pedagogstudentene mener at studentene, utdanningsinstitusjonene og barnehagefeltet skal bruke begrepet "leder" aktivt i omtalen av profesjonen, for å fortsette å sette fokus på den unike pedagogiske lederkompetansen. Dette mener vi vil være med på å øke yrkesstoltheten og statusen til yrket. Sendes til: Utdanningsforbundet og utdanningsinstitusjonene Faller for 1b Falt Forslag nr: 1b Sak: 10/13 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Resolusjonskomiteen Barnehagelæreren - en leder! Barnehagelærerutdanningen er også en lederutdanning! Som barnehagelærere blir vi profesjonelle pedagoger og ledere. Den pedagogiske lederen skal lede barnegruppa, samarbeide med foreldrene samt lede personalet. Mange studenter er ikke klare over lederrollen når de søker på studiet. Tilbakemeldinger viser også at mange nyutdannede føler at de mangler kompetanse i å lede personalet. En positiv utvikling er at den nye barnehagelærerutdanningen har styrket lederkompetansen med et eget kunnskapsområde. I årets promoteringskampanje for utdanningen bruker Kunnskapsdepartementet begrepet "leder" aktivt om barnehagelæreren. Vi i Pedagogstudentene mener at studentene,

20 utdanningsinstitusjonene og barnehagefeltet skal bruke begrepet "leder" aktivt i omtalen av profesjonen, for å fortsette å sette fokus på den unike pedagogiske lederkompetansen. Dette mener vi vil være med på å øke yrkesstoltheten og statusen til yrket. Sendes til: Utdanningsforbundet og utdanningsinstitusjonene som tilbyr aktuelle utdanninger Merknad: Landsstyret gir kontoret fullmakt til å bytte ut benevnelsen «profesjonen» med benevnelsen «lærere i barnehagen». Forslag nr: 2 Sak: 10/13 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Ida Sofie Slettahjell Vi er lærere og stolt av det! I dag kan alle som underviser kalle seg lærer. En lærer har tre sider en faglig, didaktisk og pedagogisk. Skal det være nok med en, to eller ingen av disse sidene? Etter endt lærerutdanning ender vi opp med samme tittel som ufaglærte «lærere». Hva sier dette om utdanningen vår, og hvilket budskap sender vi da ut? Vi i Pedagogstudentene mener vi i samarbeid med Utdanningsforbundet MÅ jobbe for å beskytte tittelen vår som lærer! Sendes til: Utdanningsforbundet Videresendes til landsmøtet Forslag nr: 3 Sak: 10/13 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Stine Drotningsvik Master for barnehagelærere Barnehagelærere og førskolelærere med master har lett for å havne i stillinger utenfor barnehagen. Barnehagen trenger flere pedagoger. Å få på plass flere relevante masterprogram for de med barnehagelærerutdanning og førskolelærerutdanning, vil gjøre yrket mer attraktivt for flere og øke kompetansen i barnehagen. Dette vil også være med på å øke statusen til yrket.

21 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet ønsker å satse på dette området. Ved å få flere masterprogram som kvalifiserer til stillinger i barnehagen, vil det bidra til mer forskning på barnehagen. Dette mener vi vil være en positiv utvikling. Sendes til: Utdanningsinstitusjonene Avvises Forslag nr: 4 Sak: 10/13 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Camilla R. Solheim Ikke så nøye, så lenge jeg får godkjent Lærerstudenter opplever et misforhold mellom hva vi blir formidlet gjennom utdanningen og den oppfølgingen vi møter fra våre lærerutdannere. Det er helt klart at vi som fremtidige lærere skal gi våre elever god formativ vurdering. Det forventes av oss. Samtidig opplever vi selv å få tilbake oppgaver som kun er vurdert godkjent/ikke godkjent. Hvorfor forventes det ikke mer? Når en slik summativ vurdering blir brukt uten noen tilleggskommentar, skaper dette en norm for hvordan lærerstudentene vil gi vurdering til sine fremtidige elever. Samtidig som det legger føringer for hvilepute istedenfor å se nytteverdien av oppgaven ved en fremtidig anledning. Hensikten med vurdering av oppgaven er ikke målet i seg selv, men at vurderingen er et verktøy for progresjon i faget. Dette er grunnen for at vi krever en mer utfyllende oppfølging. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) krever at avstanden mellom idealskolen vi skal undervise i og virkeligheten vi møter gjennom utdanningen utjevnes. Ved å få vurdering godkjent/ ikke godkjent trenger man ikke å strekke seg og det blir kun et arbeidskrav for å kunne gå opp til eksamen. Slike holdninger burde unngås hos lærerstudenter, derfor mener PS at denne holdningen også må endres hos lærerutdannerne. «Det spiller ingen rolle hvor langt unna gjerdet du kaster, så lenge ballen havner på riktig side.» Sendes til: Utdanningsinstitusjonene og Utdanningsforbundet Videresendes til neste landsstyremøte (i forkant av landsmøtet) Forslag nr: 5 Sak: 10/13 Side: Linje:

22 Resolusjon Forslagsstiller Kine Nossen Resolusjon om fag i praksis Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) har fått henvendelser fra flere studenter som ikke får undervise i fagvalgene sine. Rammeplanen for grunnskolelærerutdanningen påpeker at formålet med den nye lærerutdanningen blant annet er at studentene skal få solide faglige og didaktiske kunnskaper. Praksis skal også være tilpasset studentens fagvalg i alle studieår. I rammeplanen for PPU, faglærer- og lærerutdanning står det at praksisopplæring blir bestemt av hver enkelt utdanningsinstitusjon. Dette medfører at noen studenter ikke får fagkombinasjonen sin i praksis. PS krever at alle lærerstudenter får praksis tilpasset fagvalgene sine, og at praksisinstitusjoner legger til rette for at studentene får undervise i sine respektive fag. Sendes til: Utdanningsinstitusjonene Merknad: Landsstyret gir kontoret fullmakt til å endre resolusjonens overskrift. tar med seg de vedtatte resolusjonene tilbake til kontoret for utsendelse. Forslagsstiller: 11 Eventuelt Sak: LS 11/13 Møtedato: januar Saksansvarlig: - Sted: Stord 11 A Kontrollkomité

23 Permisjonssøknader Navn Jeanett Strøm Olsen Søker fravær fra dato kl Søker fravær til dato kl Er vara til stede Ja Begrunnelse Henting av møtedeltaker Vedtak Innvilget Navn Søker fravær fra dato Søker fravær til dato Er vara til stede Begrunnelse Vedtak Reidun Marie Hinderaker kort tid før pause til pause Ja Forberede servering i pause Innvilget Navn Jeanett Strøm Olsen Søker fravær fra dato kl Søker fravær til dato kl Er vara til stede Ja Begrunnelse Praktisk ifm. arrangement Vedtak Innvilget Navn Anette Tjessem Søker fravær fra dato kl Søker fravær til dato ut møtet Er vara til stede - Begrunnelse Hjemreise Vedtak Innvilget Navn Siri Anfinsen Søker fravær fra dato kl Søker fravær til dato ut møtet Er vara til stede - Begrunnelse Hjemreise Vedtak Innvilget

24 Navn Vegard Snaunes Søker fravær fra dato kl Søker fravær til dato ut møtet Er vara til stede - Begrunnelse Hjemreise Vedtak Innvilget

25 Protokollsignatur Vi bekrefter herved at vi har gått grundig gjennom denne protokollen, og vi går god for at den, så langt vi kan se, gir et riktig bilde av hva som er vedtatt på landsstyremøtet på Stord, januar Øystein Wormdal protokollfører Karl Reksten Tellefsen administrasjonskonsulent Signe Britt Kjosaas protokollunderskriver Maren Berg Johansen protokollunderskriver

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsstyret AU Deltagerliste UiT Fornavn Jan Ola Bjørnar B. Linda Martin Marie Signe Britt Line Larsen Reidun-Marie Mari Vegard Stine Guro Michelle Ingrid Bjørnsdatter

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Landsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Deltagerliste Arnt Gunnar Johansen Leder Bjørnar Bjørseth Rønning Nestleder Marie Furulund Martin Asheim Signe Britt Ø. Kjosaas NLA Høgskolen

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Deltakere AU Marie LS LS-vara Påtroppende VK Furulund Martin Asheim Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Kristine Lund Klippenvåg Tonje Ertsås

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyret Diverse Deltakere AU Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Leder Martin Asheim Nestleder Stine Drotningsvik HiB Arbeidsutvalg

Detaljer

Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009

Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009 Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009 Nr. Representerer Navn Status 1 HiO Mahyar Harirchi Delegat 2 HiO (Kom fredag ca kl 10) Juan Diaz Delegat 7 HiHm Anita Kvamme Nygård Delegat 8 HiHm Ann Mathilde

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for studenter som tar lærer- og pedagogutdanninger.

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for studenter som tar lærer- og pedagogutdanninger.

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-14/15 Dato/tid 31.05.2015 00:00 Referent Wenche Danielsen Åsheim Arkiv 2015001257 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 6 LS5 00.05.01-14/15 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Eleven i sentrum. UnderUtdanning. Landsmøtet. Tema. i Pedagogstudentene. Skolens og elevenes muligheter for mer læring. LUS ikke gammeldags

Eleven i sentrum. UnderUtdanning. Landsmøtet. Tema. i Pedagogstudentene. Skolens og elevenes muligheter for mer læring. LUS ikke gammeldags P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2008 Tema Eleven i sentrum Landsmøtet i Pedagogstudentene 2008 Skolens og elevenes muligheter for mer læring LUS ikke gammeldags

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Skikkethetsvurdering. Lærer og stolt av det. Førskolelærerutdanningen er under lupen. Tema. Jubileum. www.pedagogstudentene.no

Skikkethetsvurdering. Lærer og stolt av det. Førskolelærerutdanningen er under lupen. Tema. Jubileum. www.pedagogstudentene.no Skikkethetsvurdering Lærer og stolt av det Førskolelærerutdanningen er under lupen Tema Jubileum www.pedagogstudentene.no Vinneren er kåret! I fjor arrangerte vi en konkurranse der medlemmene ble oppfordret

Detaljer

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59 Innhold: Fylkesårsmøte Aust-Agder 20. - 21. mai 2015... 3 Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling og fullmakter... 5 Sak 1.2 Valg av Dirigenter... 8 Sak 1.3 Saksliste... 9 Sak 1.4

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS411/12 Dato/tid 26.04.2012 00:00 Referent Morten Edvardsen Arkiv 2012001528 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 4 LS4 00.14-11/12 Godkjenning av innkalling LS4 00.15-11/12

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag

Vedtekter for Norsk Journalistlag Vedtekter for Norsk Journalistlag Forslag til endringer i vedtektene Forklaringer DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår arbeide

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Saksbeh:KSØ Dato: 28.01.14 Vår ref: 011.0 Møtedato:06.02.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Dato: 06.02.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling

Detaljer

Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen.

Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen. 1. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 17. februar 2015 Tid: kl.

Detaljer

Studentliv og sosialisering

Studentliv og sosialisering P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning Tema Studentliv og sosialisering No 1 2007 Mobilitet er viktig! Landsmøtet 2007 Faddertid! Hurra! Studietur till Tanzania Vi skal

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE HOTEL HADELAND 23-25. NOVEMBER

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE HOTEL HADELAND 23-25. NOVEMBER UTKAST TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE HOTEL HADELAND 23-25. NOVEMBER Landstingsrepresentanter Ingvild Aalgaard Høgskolen i Bergen Vernepleie Kristine Titlestad Høgskolen i Bergen Sosialt arbeid Eva Vilhelmine

Detaljer

ELEVTINGET. 1. innkalling

ELEVTINGET. 1. innkalling ELEVTINGET 1. innkalling 1. innkalling til Elevtinget 2014 Elevorganisasjonen 2013 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Morten Østigård, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R3 (Realfagsbygget) Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13 Dato: 30.09.2013 Vår ref: 011.0 Møtedato: Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13 Dato: 12.09.2013 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling og saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer