Landsstyremøte. Stord januar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013"

Transkript

1 Landsstyremøte Stord januar 2013 Navn Representerer 1 Ingrid B. Wikeland UiT 2 Marta Tysdal HiNT 3 Ida Sovie Slettahjell HiNT 4 Stine Drotningsvik HiB 5 Oda Catherine Campo Åsheim HiB 6 Signe Britt Kjosaas NLA 7 Ellen Bjørkelid HiOA 8 Kine Nossen HiOA 9 Tobias Fogth-Jakobsen HiST 10 Amalie Bakke HiST 11 Brynjar Ingolfsson HVO 12 Jeanett Strøm Olsen HSH 13 Reidun Marie Hinderaker HSH 14 Maren Berg Johansen HiVe 15 Joachim Fagervold HiVe 16 Camilla R. Solheim NTNU 17 Martin Mørk Schau UiS 18 Tor Gunnar Roalkvam UiS 19 Siri Anfinsen UiA 20 Vegard Snaunes UiA 21 Markus Johansen Sørem HSF 22 Guro Gjerstadberget HSF 24 Linda Thu AU 25 Marie Furulund AU 27 Martin Asheim AU 28 Bjørnar Bjørseth Rønning AU 29 Jan Ola Ellingvåg AU 30 Karl Reksten Tellefsen Adm. konsulent 31 Arnt-Gunnar Johansen IU 32 Nils-Jakop Herleiksplass IU 33 Kristine Evjen VK 34 Andres Brekke Hausvik VK 35 Stine Holtet Ordstyrer 36 Kathrine Knutsen Ordstyrer 37 Philip Andreas Lyding Ordstyrer 38 Øystein Wormdal Protokollfører

2 Tittel Saksbehandler Merknad Sak 00/13 Konstituering Valg av: ordstyrere Jan Ola Ellingvåg protokollførere protokollunderskrivere komiteer Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste og dagsorden Godkjenning av forretningsorden 01/13 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Valgkomiteen I Rapport fra Internasjonalt utvalg Landsstyrerepresentantene Martin Asheim Bjørnar B. Rønning Jan Ola Ellingvåg Jan Ola Ellingvåg Karl Reksten Tellefsen Karl Reksten Tellefsen Valgkomiteen Internasjonalt utvalg Gis ut på møtet Vedlagt Vedlagt Muntlig på møtet Vedlagt Gis ut på møtet Gis ut på møtet Gis ut på møtet Gis ut på møtet J Rapport fra redaksjonen Elisabeth Udnes Gis ut på møtet 02/13 Arbeidsprogram Marie Furulund Vedlegg 03/13 Forretningsorden for landsmøtet 2013 Marie Furulund Vedlegg 04/13 Økonomifordeling 2013 Jan Ola Ellingvåg 05/13 Veiledningsordning for nyutdannede Jan Ola Ellingvåg Vedlegg 06/13 Landsstyrets oppgaver på landsmøte Linda Thu 07/13 Saker til landsmøtet Linda Thu Vedlegg 08/13 Mandater Martin Asheim Vedlegg 09/13 Årsmelding fra landsstyret Bjørnar B. Rønning Vedlegg 10/13 Resolusjoner Martin Asheim Vedlegg Eventuelt

3 00/12 Konstituering Stine C. Holtet, Kathrine Knutsen og Philip A. Lyding oppnevnes til ordstyrere. Forslagsstiller: Valgt Øystein Wormdal oppnevnes til protokollfører. Forslagsstiller: Valgt Signe Britt Kjosaas og Maren Berg Johansen oppnevnes til protokollunderskrivere. Forslagsstiller: Valgt Camilla R. Solheim, Ida Sofie Slettahjell og Tobias Foght-Jakobsen oppnevnes til resolusjonskomité. Forslagstiller: Valgt Guro Gjerstadberget, Kine Nossen og Vegard Snaunes oppnevnes til redaksjonskomité for arbeidsprogram. Forslagstiller: Valgt Ingrid B. Wikeland, Martin Mørk Schau og Brynjar Ingolfsson oppnevnes til redaksjonskomité for mandater. Forslagstiller: Valgt

4 Innkalling godkjent. Saksliste godkjent med én sak til eventuelt: 11 A Kontrollkomité Dagsorden godkjent. Forretningsorden godkjent. 01 Orienteringssaker Sak: LS 01/12 Møtedato: november 2012 Saksansvarlig: Sted: Hamar 01/13 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Valgkomiteen I Rapport fra Internasjonalt utvalg J Rapport fra redaksjonen Landsstyrerepresentantene Martin Asheim Bjørnar B. Rønning Jan Ola Ellingvåg Jan Ola Ellingvåg Karl Reksten Tellefsen Karl Reksten Tellefsen Valgkomiteen Internasjonalt utvalg Elisabeth Udnes 02 Arbeidsprogram Sak: LS 02/13 Møtedato: januar Saksansvarlig: Marie Furulund Sted: Stord Forslag nr: 1 Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 54 Strykningsforslag Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen «lærerprofesjonens etiske plattform» Behandles redaksjonelt

5 Godkjent Forslag nr: 2 Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 57 Forslagsstiller Maren Berg Johansen PS skal arbeide for at det settes tydeligere krav TIL STUDENTENE i lærerutdanningene. Falt mot 14 stemmer Forslag nr: 3 Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 63 Forslagsstiller Maren Berg Johansen 8-13, og at det opprettes følgegrupper til disse utdanningene. PS SKAL VÆRE EN PÅDRIVER TIL AT DET OPPRETTES FØLGEGRUPPER TIL DISSE UTDANNINGENE OG AT DET ER STUDENTREPRESENTANTER I HVER AV GRUPPENE. Forslag nr: 4a Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 74 Forslagsstiller Ingrid B. Wikeland PS skal arbeide for at PS er ORGANISASJONEN HAR MEDLEMMER representert i relevante fora både nasjonalt og lokalt. Faller som konsekvens av 4b Falt Forslag nr: 4b Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 74

6 Forslagsstiller Arbeidsprogramkomiteen PS skal arbeide for at ORGANISASJONEN ER representert i relevante fora både nasjonalt og lokalt. Forslag nr: 5 Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 75 Forslagsstiller Vegard Snaunes PS SKAL ARBEIDE FOR Å REKRUTTERE FLERE TILLITSVALGTE OG SØRGE FOR GODE SKOLERINGSTILBUD. Vedtatt med 1 avholdende Forslag nr: 6a Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 78 Forslagsstiller Camilla R. Solheim - Lokallagene skal fokusere på verving OG REKRUTTERING i første del av høstsemesteret, da spesielt på å verve førsteårsstudenter OG ALLE UTDANNINGER ORGANISASJONEN REPRESENTERER. Avvises Vedtatt mot 5 stemmer og 2 avholdende Forslag nr: 6b Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 78 Forslagsstiller Arbeidsprogramkomiteen - Lokallagene skal fokusere på verving OG REKRUTTERING i første del av høstsemesteret, spesielt på å verve førsteårsstudenter OG REPRESENTANTER FRA ALLE UTDANNINGER PS REPRESENTERER.

7 Falt mot 9 stemmer Forslag nr: 7 Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 81 Forslagsstiller Stine Drotningsvik opprettholdt ved Maren Berg Johansen skal ha som mål å være på trykk i Under Utdanning. SKAL HA SOM MÅL Å KOMME MED BIDRAG TIL «UNDER UTDANNING» Faller som følge av forslag 8 Falt Forslag nr: 8 Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 81 Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen Lokallagene skal ha som mål å VÆRE SYNLIGE I MEDIA OG KOMME MED BIDRAG TIL være på trykk i «Under Utdanning» i løpet av den kommende landsmøteperioden. Vedtatt mot 3 stemmer Forslag nr: 9 Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 84 Forslagsstiller Kine Nossen Lokallagene skal på årsmøte lage et årshjul og bli enige om kjernesaker OG ARRANGEMENTER for den kommende perioden. Vedtatt med 2 avholdende Forslag nr: 10

8 Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 86 Forslagsstiller Reidun Marie Hinderaker LOKALLAGENE SKAL JOBBE AKTIVT FOR Å ETABLERE ET SAMARBEID MED LEDELSEN PÅ SIN UTDANNINGSINSTITUSJON, OG VIDEREUTVIKLE EVENTUELLE SAMARBEID SOM ALLEREDE EKSISTERER. Forslag nr: 11 Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 86 Forslagsstiller Guro Gjerstadberget LOKALLAGENE SKAL SØRGE FOR FAGLIGE, SOSIALE OG POLITISKE MØTEPLASSER FOR SINE MEDLEMMER. Forslag nr: 12 Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 86 Forslagsstiller Maren Berg Johansen LOKALLAGENE SKAL ARBEIDE FOR Å SYNLIGGJØRE PS OVERFOR IKKE-AKTIVE MEDLEMMER. Avvises Vedtatt mot 4 stemmer Forslag nr: 13 Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 87 Forslagsstiller Kine Nossen LOKALLAGENE SKAL IKKE BARE VÆRE EN POLITISK ARENA, MEN OGSÅ EN SOSIAL. Faller som konsekvens av 11

9 Falt Landsstyret innstiller på det foreslåtte arbeidsprogrammet med vedtatte endringer til landsmøtet 2013 Forslagsstiller: 03 Forretningsorden på landsmøtet 2013 Sak: LS 03/13 Møtedato:18-20.januar Saksansvarlig: Marie Furulund Sted: Stord Forslag nr: 1 Sak: 03/13 Side: 3 Linje: 115 Strykningsforslag Forslagsstiller IU Landsstyret vedtar forslag til forretningsorden for landsmøtet 2013 med de endringene som kom fram under behandlingen. Forslaget legges fram for landsmøtet til Pedagogstudentene Forslagsstiller: 04 Økonomifordeling 2013 Sak: LS 04/13 Møtedato: januar Saksansvarlig: Jan Ola Ellingvåg Sted: Stord

10 Landsstyret vedtar AU sitt forslag med eventuelle endringer til økonomifordeling for sentral møtevirksomhet 2013, som en rettledning for PS-arbeidet inneværende år. Landsmøtet skal orienteres om denne fordelingen. Forslagsstiller: 05 Veiledningsordning for nyutdannede Sak: LS 05/13 Møtedato: januar Saksansvarlig: Jan Ola Ellingvåg Sted: Stord Forslag nr: 1 Sak: 06/13 Side: 2 Linje: Forslagsstiller Opprinnelig forslag i sakspapirene LANDSSTYRET TAR MED SEG INNSPILLENE VIDERE I ARBEIDET MED LANDSMØTESAK OM VEILEDNINGSORDNINGEN FOR NYUTDANNEDE LÆRERE I BANEHAGE OG SKOLE. Landsstyret og lokallagene tar med seg innspillene videre i arbeidet med veiledningsordningen for nyutdannede lærere i barnehage og skole. PS oppfordrer utdanningsinstitusjonene om å levere ut informasjon om veiledningsordningen for nyutdannede lærere og førskolelærere sammen med vitnemål. Forslagstiller:.

11 (strøket, jf. forslag 1) 06 Landsstyrets oppgaver på landsmøte 2013 Sak: LS 06/13 Møtedato: januar 2013 Saksansvarlig: Linda Thu Sted: Stord Landsstyret er innforstått med sine oppgaver og sin rolle under landsmøtet. Forslagsstiller: 07 Saker til landsmøte 2013 Sak: LS 07/13 Møtedato: januar 2013 Saksansvarlig: Linda Thu Sted: Stord Forslag nr: 1 Sak: 07/13 Side: 2 Linje: 44 Forslagsstiller LS innstiller på at mandatene blir landsmøtesak i tillegg til landsmøtedebatt og paneldebatt, samt de obligatoriske sakene. I tillegg ønsker vi innspillsaken XXXXX I TILLEGG SKAL MANDAT FOR PRINSIPPROGRAMKOMITE OG INNSPILLSSAK «VEILEDNING FOR NYUTDANNEDE LÆRERE» VÆRE SAKER. LS innstiller på at mandatene blir landsmøtesak i tillegg til landsmøtedebatt og paneldebatt, samt de obligatoriske sakene. I tillegg ønsker vi innspillsaken XXXXX Forslagsstiller:

12 (se nytt og endret forslag, jf. forslag 1) 08 Mandater Sak: LS 08/13 Møtedato: januar Saksansvarlig: Martin Asheim Sted: Stord Mandat for leder Forslag nr: 1 Sak: 08/13 Side: Mandat leder Linje: 7 eller 32 Forslagsstiller Kine Nossen LEDER BØR TILSTREBE Å IKKE HA SENTRALE VERV INNENFOR PARTIPOLITISKE ORGANISASJONER Faller som konsekvens av forslag 2b Falt Forslag nr: 2 Sak: 08/13 Side: Mandat leder Linje: 24 Forslagsstiller Camilla R. Solheim organisasjonen, OG ANBEFALES Å IKKE INNEHA VERV UTENFOR ORGANISASJONEN. Faller som konsekvens av 2b Falt Forslag nr: 2b Sak: 08/13 Side: Mandat leder Linje: 24 Forslagsstiller Mandatkomiteen organisasjonen, OG ANBEFALES Å IKKE INNEHA PARTIPOLITISKE VERV UTENFOR ORGANISASJONEN.

13 Forslag nr: 3 Sak: 08/13 Side: Mandat leder Linje: 30 Strykingsforslag Forslagsstiller Signe Britt Kjosaas Leder har kontor i Utdanningsforbundets kontorer i Hausmannsgate, Oslo. Avvises Forslag nr: 4 Sak: 08/13 Side: Mandat leder Linje: 32 Forslagsstiller Camilla R. Solheim - LEDER SKAL GI ÅRSRAPPORT OG ERFARINGSSKRIV SKRIFTLIG. Falt mot 8 stemmer, 1 avholdende Forslag nr: 4b Sak: 08/13 Side: Mandat leder Linje: 32 Forslagsstiller Mandatskomiteen - LEDER SKAL GI SKRIFTLIG ÅRSRAPPORT OG ERFARINGSSKRIV TIL PÅTROPPENDE LEDER I LØPET AV OVERLAPPINGSPERIODEN. Falt mot 7, 1 avholdende Mandat for nestleder Merknad: Det bes om redaksjonell endring ved bruk av benevnelsen «kontaktforum universitet og høgskole». Forslag nr: 5 Sak: 08/13 Side: Mandat nestleder Linje: 7 eller 30

14 Forslagsstiller Kine Nossen NESTLEDER BØR TILSTREBE Å IKKE HA SENTRALE VERV INNENFOR PARTIPOLITISKE ORGANISASJONER. Faller som konsekvens av forslag 6B Falt Forslag nr: 6a Sak: 08/13 Side: Mandat Forslagsstiller Camilla R. Solheim nestleder Linje: 22 organisasjonen, OG ANBEFALES Å IKKE INNEHA VERV UTENFOR ORGANISASJONEN. Faller som konsekvens av 6B Falt Forslag nr: 6b Sak: 08/13 Side: Mandat Forslagsstiller Mandatskomiteen nestleder Linje: 22 organisasjonen, OG ANBEFALES Å IKKE INNEHA PARTIPOLITISKE VERV UTENFOR ORGANISASJONEN. Mandat for arbeidsutvalg Forslag nr: 7 Sak: 08/13 Side: Mandat AU Linje: 15 Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen

15 lokallagslederskolering og skolering i forkant av hvert landsmøte LOKALLAGSLEDER- OG LANDSMØTESKOLERING. Forslag nr: 8a Sak: 08/13 Side: Mandat AU Linje: 21 Forslagsstiller Camilla R. Solheim OG SKAL TILSTREBE AT ALLE UTDANNINGER BLIR REPRESENTERT. Avvises Vedtatt med 1 avholdende Forslag nr: 8b Sak: 08/13 Side: Mandat AU Linje: 21 Forslagsstiller Mandatskomiteen AU PLIKTER Å TILEGNE SEG KUNNSKAP OM UTDANNINGEN TIL MEDLEMMENE, OG BØR ARBEIDE FOR AT ALLE UTDANNINGENE ER REPRESENTERT I ALLE LEDD I ORGANISASJONEN. Falt mot 9 stemmer, 2 avholdende Forslag nr: 9 Sak: 08/13 Side: Mandat AU Linje: 30 Forslagsstiller Martin M. Schau Studentmedlemmene velges på landsmøtet og har virketid fra landsmøtets slutt til og med neste landsmøte FØRSTE LANDSSTYREMØTE ETTER NESTE ÅRS LANDSMØTE. Avvises

16 Forslag nr: 10 Sak: 08/13 Side: Mandat AU Linje: 37 Forslagsstiller Martin M. Schau VED VALG AV NYTT AU SKAL DET VÆRE EN PERIODE HVOR INFORMASJON OG ERFARING OVERLEVERES DET NYVALGTE AU. Falt mot 6 stemmer, 5 avholdende Mandat for IU Forslag nr: 11 Sak: 08/13 Side: Mandat IU Linje: 33 Forslagsstiller For å være valgbar skal BØR Mandat for redaktør Forslag nr: 12 Sak: 08/13 Side: Mandat redaktør Strykningsforslag Forslagsstiller Reidun Marie Hinderaker Linje: 8-9 Redaktør skal ha en tett dialog med kontoret i utformingen av medlemsbladet. Forslag nr: 13a Sak: 08/13 Side: Mandat Forslagsstiller Camilla R. Solheim redaktør Linje: 14

17 OG HA TETT DIALOG MED BIDRAGSYTERE. Faller for forslag 13b Falt Forslag nr: 13b Sak: 08/13 Side: Mandat Forslagsstiller Mandatskomiteen redaktør Linje: 14 OG OPPRETTHOLDE TETT DIALOG MED BIDRAGSYTERE. Forslag nr: 14 Sak: 08/13 Side: Mandat redaktør Forslagsstiller Reidun Marie Hinderaker Linje: 16 Redaktørens ansvar at materiell og innhold leveres TIL kontoret i god tid. Behandles redaksjonelt Godkjent Forslag nr: 15 Sak: 08/13 Side: Mandat redaktør Forslagsstiller Reidun Marie Hinderaker Linje: 30 dialog med MELLOM kontoret OG REDAKTØR i utformingen av hver utgave. dersom forslag 12 blir vedtatt. Landsstyret innstiller på mandatene med de vedtatte endringene som er kommet under møtet.

18 Forslagstiller: Vedtatt med 1 avholdende 09 Årsmelding fra landsstyret Sak: LS 09/12 Møtedato: januar Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Stord Forslag nr: 1 Sak: 34/12 Side: 2 Linje: 45 Forslagsstiller xxx MAREN BERG JOHANSEN og xxx REIDUN MARIE HINDERAKER ferdigstiller årsmelding fra landsstyret ut fra de innspill som har kommet frem under debatten, og sender den ut på høring til landsstyret før neste møte. XXX og XXX legger fram årsmelding fra landsstyret for landsmøtet, etter de retningslinjer som landsstyret legger. Forslagsstiller: 10 Resolusjoner Sak: LS 10/13 Møtedato: januar Saksansvarlig: Martin Asheim Sted: Stord

19 Forslag nr: 1a Sak: 10/13 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Guro Gjerstadberget Barnehagelæreren - en leder! Barnehagelærerutdanningen er også en lederutdanning! Som barnehagelærere blir vi ikke bare profesjonelle pedagoger, vi blir også ledere. Den pedagogiske lederen skal ikke bare lede barnegruppa og samarbeide med foreldrene, vedkommende skal også lede personalet. Ikke alle studenter er klar over dette når de søker på studiet. Tilbakemeldinger viser også at mange nyutdannede føler at de mangler kompetanse i å lede personalet. En positiv utvikling er at den nye barnehagelærerutdanningen har styrket lederkompetansen med et eget kunnskapsområde. I årets promoteringskampanje for utdanningen bruker Kunnskapsdepartementet begrepet "leder" aktivt om barnehagelæreren. Vi i Pedagogstudentene mener at studentene, utdanningsinstitusjonene og barnehagefeltet skal bruke begrepet "leder" aktivt i omtalen av profesjonen, for å fortsette å sette fokus på den unike pedagogiske lederkompetansen. Dette mener vi vil være med på å øke yrkesstoltheten og statusen til yrket. Sendes til: Utdanningsforbundet og utdanningsinstitusjonene Faller for 1b Falt Forslag nr: 1b Sak: 10/13 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Resolusjonskomiteen Barnehagelæreren - en leder! Barnehagelærerutdanningen er også en lederutdanning! Som barnehagelærere blir vi profesjonelle pedagoger og ledere. Den pedagogiske lederen skal lede barnegruppa, samarbeide med foreldrene samt lede personalet. Mange studenter er ikke klare over lederrollen når de søker på studiet. Tilbakemeldinger viser også at mange nyutdannede føler at de mangler kompetanse i å lede personalet. En positiv utvikling er at den nye barnehagelærerutdanningen har styrket lederkompetansen med et eget kunnskapsområde. I årets promoteringskampanje for utdanningen bruker Kunnskapsdepartementet begrepet "leder" aktivt om barnehagelæreren. Vi i Pedagogstudentene mener at studentene,

20 utdanningsinstitusjonene og barnehagefeltet skal bruke begrepet "leder" aktivt i omtalen av profesjonen, for å fortsette å sette fokus på den unike pedagogiske lederkompetansen. Dette mener vi vil være med på å øke yrkesstoltheten og statusen til yrket. Sendes til: Utdanningsforbundet og utdanningsinstitusjonene som tilbyr aktuelle utdanninger Merknad: Landsstyret gir kontoret fullmakt til å bytte ut benevnelsen «profesjonen» med benevnelsen «lærere i barnehagen». Forslag nr: 2 Sak: 10/13 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Ida Sofie Slettahjell Vi er lærere og stolt av det! I dag kan alle som underviser kalle seg lærer. En lærer har tre sider en faglig, didaktisk og pedagogisk. Skal det være nok med en, to eller ingen av disse sidene? Etter endt lærerutdanning ender vi opp med samme tittel som ufaglærte «lærere». Hva sier dette om utdanningen vår, og hvilket budskap sender vi da ut? Vi i Pedagogstudentene mener vi i samarbeid med Utdanningsforbundet MÅ jobbe for å beskytte tittelen vår som lærer! Sendes til: Utdanningsforbundet Videresendes til landsmøtet Forslag nr: 3 Sak: 10/13 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Stine Drotningsvik Master for barnehagelærere Barnehagelærere og førskolelærere med master har lett for å havne i stillinger utenfor barnehagen. Barnehagen trenger flere pedagoger. Å få på plass flere relevante masterprogram for de med barnehagelærerutdanning og førskolelærerutdanning, vil gjøre yrket mer attraktivt for flere og øke kompetansen i barnehagen. Dette vil også være med på å øke statusen til yrket.

21 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet ønsker å satse på dette området. Ved å få flere masterprogram som kvalifiserer til stillinger i barnehagen, vil det bidra til mer forskning på barnehagen. Dette mener vi vil være en positiv utvikling. Sendes til: Utdanningsinstitusjonene Avvises Forslag nr: 4 Sak: 10/13 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Camilla R. Solheim Ikke så nøye, så lenge jeg får godkjent Lærerstudenter opplever et misforhold mellom hva vi blir formidlet gjennom utdanningen og den oppfølgingen vi møter fra våre lærerutdannere. Det er helt klart at vi som fremtidige lærere skal gi våre elever god formativ vurdering. Det forventes av oss. Samtidig opplever vi selv å få tilbake oppgaver som kun er vurdert godkjent/ikke godkjent. Hvorfor forventes det ikke mer? Når en slik summativ vurdering blir brukt uten noen tilleggskommentar, skaper dette en norm for hvordan lærerstudentene vil gi vurdering til sine fremtidige elever. Samtidig som det legger føringer for hvilepute istedenfor å se nytteverdien av oppgaven ved en fremtidig anledning. Hensikten med vurdering av oppgaven er ikke målet i seg selv, men at vurderingen er et verktøy for progresjon i faget. Dette er grunnen for at vi krever en mer utfyllende oppfølging. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) krever at avstanden mellom idealskolen vi skal undervise i og virkeligheten vi møter gjennom utdanningen utjevnes. Ved å få vurdering godkjent/ ikke godkjent trenger man ikke å strekke seg og det blir kun et arbeidskrav for å kunne gå opp til eksamen. Slike holdninger burde unngås hos lærerstudenter, derfor mener PS at denne holdningen også må endres hos lærerutdannerne. «Det spiller ingen rolle hvor langt unna gjerdet du kaster, så lenge ballen havner på riktig side.» Sendes til: Utdanningsinstitusjonene og Utdanningsforbundet Videresendes til neste landsstyremøte (i forkant av landsmøtet) Forslag nr: 5 Sak: 10/13 Side: Linje:

22 Resolusjon Forslagsstiller Kine Nossen Resolusjon om fag i praksis Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) har fått henvendelser fra flere studenter som ikke får undervise i fagvalgene sine. Rammeplanen for grunnskolelærerutdanningen påpeker at formålet med den nye lærerutdanningen blant annet er at studentene skal få solide faglige og didaktiske kunnskaper. Praksis skal også være tilpasset studentens fagvalg i alle studieår. I rammeplanen for PPU, faglærer- og lærerutdanning står det at praksisopplæring blir bestemt av hver enkelt utdanningsinstitusjon. Dette medfører at noen studenter ikke får fagkombinasjonen sin i praksis. PS krever at alle lærerstudenter får praksis tilpasset fagvalgene sine, og at praksisinstitusjoner legger til rette for at studentene får undervise i sine respektive fag. Sendes til: Utdanningsinstitusjonene Merknad: Landsstyret gir kontoret fullmakt til å endre resolusjonens overskrift. tar med seg de vedtatte resolusjonene tilbake til kontoret for utsendelse. Forslagsstiller: 11 Eventuelt Sak: LS 11/13 Møtedato: januar Saksansvarlig: - Sted: Stord 11 A Kontrollkomité

23 Permisjonssøknader Navn Jeanett Strøm Olsen Søker fravær fra dato kl Søker fravær til dato kl Er vara til stede Ja Begrunnelse Henting av møtedeltaker Vedtak Innvilget Navn Søker fravær fra dato Søker fravær til dato Er vara til stede Begrunnelse Vedtak Reidun Marie Hinderaker kort tid før pause til pause Ja Forberede servering i pause Innvilget Navn Jeanett Strøm Olsen Søker fravær fra dato kl Søker fravær til dato kl Er vara til stede Ja Begrunnelse Praktisk ifm. arrangement Vedtak Innvilget Navn Anette Tjessem Søker fravær fra dato kl Søker fravær til dato ut møtet Er vara til stede - Begrunnelse Hjemreise Vedtak Innvilget Navn Siri Anfinsen Søker fravær fra dato kl Søker fravær til dato ut møtet Er vara til stede - Begrunnelse Hjemreise Vedtak Innvilget

24 Navn Vegard Snaunes Søker fravær fra dato kl Søker fravær til dato ut møtet Er vara til stede - Begrunnelse Hjemreise Vedtak Innvilget

25 Protokollsignatur Vi bekrefter herved at vi har gått grundig gjennom denne protokollen, og vi går god for at den, så langt vi kan se, gir et riktig bilde av hva som er vedtatt på landsstyremøtet på Stord, januar Øystein Wormdal protokollfører Karl Reksten Tellefsen administrasjonskonsulent Signe Britt Kjosaas protokollunderskriver Maren Berg Johansen protokollunderskriver

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012 Landsstyremøte Stavanger 28-30. september 2012 Navn Representerer 1 Mari Nordsæther UiN 2 Eirik Øwre Nilsen UiN 3 Line Larsen Rømma HiST 4 Camilla Richardsen Solheim NTNU 5 Maren Berg Johansen HiVe 6 Michelle

Detaljer

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Verv 1 Jan Ola Ellingvåg Leder 2 Bjørnar B. Rønning Nestleder 3 Linda Thu 4 Martin Asheim 5 Marie Furulund 6 Signe Britt Ø. Kjosaas

Detaljer

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012 Landsstyremøte Tønsberg 20-22. januar 2012 Navn Representerer 1 Kristine Evjen NTNU 2 Martin Jensen HVO 3 Maren Mikkelsen UiA 4 Pascale Robinson UiA 5 Ann-Mathilde Jostad HiHm 6 Runhild Heggem HiHm 7 Ingrid

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Landsstyremøte Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ingerid Hustvedt HSH 3 Vegard Snaunes UiA 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Victoria Flåten Refsenes

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Landsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Deltagerliste Arnt Gunnar Johansen Leder Bjørnar Bjørseth Rønning Nestleder Marie Furulund Martin Asheim Signe Britt Ø. Kjosaas NLA Høgskolen

Detaljer

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 22.11.13 24.11.13 VK PPK Varalandsstyrerepresentanter Landsstyrerepresentanter Deltakere Fornavn Etternavn Skole Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Martin Asheim

Detaljer

Landsstyremøte. Volda september 2009

Landsstyremøte. Volda september 2009 Landsstyremøte Volda 18-20. september 2009 Navn Representerer 1 Gunnar Oustad HiFm 2 Per-Otto Jørgensen UiA 3 Bjørnar Sollie (vara) UiA 4 Linda Haukelid UiS 5 Anita Kvamme Nygård HiHm, Hamar 6 Irene Nystrøm

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Deltakere Arnt Gunnar Johansen Bjørnar Rønning Bjørn Roberg HBV avd. Vestfold Stine Drotningsvik HiB AU Synnøve Bjørgum HiSF Marie Furulund HiB Påtroppende

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Deltakere Marie Furulund Martin Asheim AU Bjørn Roberg UiB Stine Drotningsvik HiB Camilla Rikardsen Solheim NTNU Helene Sommerseth Bakkland

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011 Landsstyremøte Trondheim 18. 20. november 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ane Kooyman UiS 3 Torstein Nielsen Hole UiB 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Ingerid Merethe H. Hustvedt

Detaljer

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Skole Verv Jan Ola Ellingvåg Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Marie Furulund HiB Arbeidsutvalget Martin Ashem Høgskolen i Vestfold

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008 Landsstyremøte Trondheim 19.-21. september 2008 Navn Representerer 1 Muna Ali Osman NTNU 2 Stine Hjerpbakk HIST 3 Knut Eri Bjelland HiB 4 Svein Marthinsen HiBo 5 Hilde Lotsberg HiVo 6 Lene Sletten HiHm

Detaljer

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008 Landsstyremøte Kristiansand 12. mars 2008 Navn Representerer 1 Philip Andreas Lyding UiA 2 Katrine Knutsen HiT 3 Stine Hjerpbakk HiST 4 Mariann Bratland HiNe 5 Svein Martinsen HiBo 6 Håkon Wahlquist HiB

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Bakbenk Landsstyret AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Kontoret Leder Martin Asheim Kontoret Nestleder Bjørn Roberg

Detaljer

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012 Landsstyremøte Hamar 23-25. november 2012 Navn Representerer 1 Marja-Leena Eriksen HiOA 2 Tonje Ertsås HiNT 3 Åslaug Hansegård HiNT 4 Marit Nerås Krogsæter NTNU 5 Camilla Rikardsen Solheim NTNU 6 Guro

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise Price-Stephens

Detaljer

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009 Landsstyremøte Bodø 23.-25. januar 2009 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Aase Marie Storeng HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 Inga

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyret Diverse Deltakere AU Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Leder Martin Asheim Nestleder Stine Drotningsvik HiB Arbeidsutvalg

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen januar 2010

Landsstyremøte. Bergen januar 2010 Landsstyremøte Bergen 28-30.januar 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Martin

Detaljer

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm Navn Representerer Landsstyremøte 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ida Sandholtbråten AU 4 Ingeborg Haanæs AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Kristine Fiskeseth UiA 8

Detaljer

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsstyret AU Deltagerliste UiT Fornavn Jan Ola Bjørnar B. Linda Martin Marie Signe Britt Line Larsen Reidun-Marie Mari Vegard Stine Guro Michelle Ingrid Bjørnsdatter

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Deltakere AU Marie LS LS-vara Påtroppende VK Furulund Martin Asheim Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Kristine Lund Klippenvåg Tonje Ertsås

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Kathrine Knutsen HiTø 4 Hilde Lotsberg HVO 5 Bjørnar Sollie UiA 6 Magnhild S. Bye HiB 7 Jan-Rune Rafteseth

Detaljer

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010 Landsstyremøte Tromsø 1-3. oktober 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Ola Rønning

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Navn Representerer 1 Inger Marie Andreassen NTNU 2 Haakon Wahlquist HiB 4 Philip Andreas Lyding UiA 5 Leon Romestrand HiVo 6 Stine Hjerpbakk HiST 7

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo november 2009

Landsstyremøte. Oslo november 2009 Landsstyremøte Oslo 20-22. november 2009 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Muna Ali Osman AU 4 Ruben Sangvik Olsen AU 5 Søren Kure AU 6 Gunnar Oustad HiFm 7 Per-Otto

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise

Detaljer

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Organisasjonen Pedagogstudentene består i dag av ca. 100 aktive tillitsvalgte på alle nivå, og har rundt 12 000 medlemmer. I løpet av perioden

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Deltakerliste: Navn Anne Berit Stavenes Erik Nygaard Julie Nilsen Daniel Olsen Heidi Amundsen Stine Holtet Cecilie Grav Bård Olav Johannessen Charlotte

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008 Landsstyremøte Stavanger 21.-23. november 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Magnhild Bye HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 8 Inga

Detaljer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer VK AU Landsstyret Navn Kristin Johansen Kjos Aksel Stridh Haakon Wahlquist Irene Kokkinos Philip Andreas Lyding Leon Romestrand Aasne Sørumshaugen Mariann Bratland Katrine Knutsen Hanne Vange Vigdis Borlaug

Detaljer

Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012

Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012 Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012 1 Deltakerliste Delegatnr. Etternavn Fornavn Skole Verv 1 Marie Furulund Høgskolen i Bergen Delegat 2 Hilde Thorbjørnsen Høgskolen i Bergen Delegat 3 Sander

Detaljer

04 Arbeidsprogram 2016/2017

04 Arbeidsprogram 2016/2017 1 04 Arbeidsprogram 2016/2017 Sak: LM 04/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Elise Håkull Klungtveit Sted: Sundvolden 1 2 3 Arbeidsprogrammet er Pedagogstudentenes styringsdokument, som legger grunnlaget

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1

Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1 Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1 Delegater Landsstyret Deltagerliste Delegatnr. Fornavn Etternavn Skole Verv 100 Arnt Gunnar Johansen Leder 101 Bjørnar B. Rønning Nestleder 102 Martin Bildøy Asheim

Detaljer

13 Hilde Lotsberg Vara-HVO 14 15 Anita Kvamme Nygård Vara-HiHm 16 Irene Nystrøm Vara-HiVe 17 Ola Rui Nygard Vara-HiO

13 Hilde Lotsberg Vara-HVO 14 15 Anita Kvamme Nygård Vara-HiHm 16 Irene Nystrøm Vara-HiVe 17 Ola Rui Nygard Vara-HiO Landsstyremøte Navn Representerer 1 Inga Hanne Hansen HiTo 2 Idar Leknes HiHm, Hamar 3 Gunnar Oustad HiFm 4 Bjørnar Bjørnseth Rønning HiB 5 6 Marianne Egren Halvorsen HiVe 7 Mahyar Harirchi HiO 8 Per-Otto

Detaljer

Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1

Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1 Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1 Delegater Landsstyret Deltagerliste Delegatnummer: Navn: Studiested 100 Marie Furulund Kontoret 101 Martin Asheim Kontoret 102 Stine Drotningsvik HiB 103 Bjørn

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo

Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo 3.6.2016 5.6.2016 Deltakere LS1 Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Ruben Amble Hirsti Frank Aleksander Bræin Jørgen Jakobsson Maja Emilie Steen Spetaas

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 09 Resolusjoner Sak: LM 09/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 En resolusjon er utspill til media, politikere og andre aktuelle fora og aktører som

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 23.9.2016 25.9.2016 KK Vara Landsstyret AU Deltakere Fullt navn: Studiested 101 Silje Marie Bentzen Leder 102 Bjørn Roberg Nestleder 103 Ruben Amble Hirsti Studentmedlem

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

REFERAT FRA AU-15-1314

REFERAT FRA AU-15-1314 Til Arbeidsutvalget Kopi til Fra Lage Nøst, referent Dato 10.02.2014 REFERAT FRA AU-15-1314 Møtedato 28.01.2014 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Hallvard Surlien Talsperson Ingrid

Detaljer

Drivkraft i utviklinga av lærarprofesjonen? Framsteg og utfordringar for grunnskulelærarutdanningane. Elaine Munthe 19. mars 2013

Drivkraft i utviklinga av lærarprofesjonen? Framsteg og utfordringar for grunnskulelærarutdanningane. Elaine Munthe 19. mars 2013 Drivkraft i utviklinga av lærarprofesjonen? Framsteg og utfordringar for grunnskulelærarutdanningane Elaine Munthe 19. mars 2013 Innhald i rapporten: Samandrag Kap 1: Om Følgjegruppa og rapporten (inkl.

Detaljer

Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009

Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009 Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009 Nr. Representerer Navn Status 1 HiO Mahyar Harirchi Delegat 2 HiO (Kom fredag ca kl 10) Juan Diaz Delegat 7 HiHm Anita Kvamme Nygård Delegat 8 HiHm Ann Mathilde

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene

Detaljer

Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010

Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010 Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010 Nr. Representerer Navn Status 1 UiT Line Charlotte Johansen Delegat 2 UiT Bård Henry Landsem Paulsen Delegat 3 UiT Erna Thorsrud Ravn Delegat 4 UiT Line Mannerud

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

Line Gausdal, Ola Solberg Christoffersen

Line Gausdal, Ola Solberg Christoffersen Til Lokallagene, NCF Dato 31.10.2015 Sted: Brisk A/S sine lokaler, Ålesund Referat Landsmøte i NCFU Tilstede: 20 delegater 18 observatører Seks fra sentralstyret Tre fra sekretariatet Se vedlegg 1 for

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Årsmelding for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 2011-2012

Årsmelding for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 2011-2012 Årsmelding for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 2011-2012 Årsmeldingen tar for seg de overordnede sakene Pedagogstudentene har jobbet med i perioden. Første del tar utgangspunkt i arbeidsprogrammet.

Detaljer

Protokoll landsstyremøte 11.-12. februar 2012

Protokoll landsstyremøte 11.-12. februar 2012 Protokoll landsstyremøte 11.-12. februar 2012 Sted: Universitetsgata 20, Oslo Til stede med stemmerett: Andreas I. Berg (leder), Elisabeth Fongen (Oslo), Sindre Punsvik (Trondheim), Ingvar Tølløv Skjerve

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Retningslinjer Faglige og politiske komiteer

Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Retningslinjer Faglige og politiske komiteer Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Retningslinjer Faglige og politiske komiteer Vedtatt 13.05.2013 2013002158 Retningslinjer for faglige og politiske

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje TIDSRAMME Fredag 1. mai kl. 10.00-17.00 Lunsj kl 1230 (Ikke bestemt sted), middag kl 1900 (YO Sushi, Østbanehallen) Lørdag

Detaljer

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite 0 VALG Sak Side LM 0.0- Valg av arbeidsutvalg LM 0.0- Valg til kontrollkomiteen LM 0.0- Valg av valgkomite LM 0.0- Valg av politiske komiteer LM 0.0- Valg av sentralstyre #LMNSO NSOs landsmøte Møtedato.0.-.0.

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON VEDTEKTER for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014 Kapittel 1: FORMÅL 1.1. Natur og Ungdom, Luondu ja Nuorat, har som formål å arbeide for framsynt disponering av, vern om og en jevnere fordeling

Detaljer

PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om endringer

PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om endringer Til FO-Studentenes lokallag FO-Studentenes valgkomite Kopi: FOs avdelinger FOs politiske ledelse Vår ref.: sro Oslo 14. mars 2013 PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om

Detaljer

Landsmøte Sundvollen april

Landsmøte Sundvollen april Landsmøte Sundvollen 7.- 10. april 2016 1 DELEGATER LANDSSTYRET AU Deltagerliste Rolle Navn Merknad Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Elise Håkull Klungtveit Arbeidsutvalgsmedlem Kristine

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningen skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn og unges læring og utvikling.

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig interesseorganisasjon for

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 29. august 2011 Tilstede: Dekan Knut Patrick Hanevik (HiO) (leder NRLU) Fagdekan Ann Gøril Hugaas (HBO) Studiekoordinator, PPU Signe

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent Til Kopi til Fra Dato Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent 02.09.14 Referat fra FS06 Møtedato Møtetid Møtested 02.09.14 17:30 Munkegata

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

REFERAT FRA AU-12-1314

REFERAT FRA AU-12-1314 Til Landsstyret Kopi til Sentralstyret Fra Arbeidsutvalget Dato 06.11.2013 Saksnr. REFERAT FRA AU-12-1314 Møtedato 06.11.2013 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Ingrid Ophaug Dahl

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG Sist endret av Landsmøtet 2015 1 NAVN OG FORMÅL Navnet på foreningen er Norsk Lektorlag, som forkortes NLL. Norsk Lektorlag skal arbeide for: å bedre medlemmenes lønns- og

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Hedmark 21. mars 2007

Landsstyremøte. Høgskolen i Hedmark 21. mars 2007 Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark 21. mars 2007 Navn Representerer 1 Knut Eri Bjelland Leder 2 Erik Nygaard Nestleder 3 Karl Reksten Tellefsen AU 4 Aksel Stridh AU 5 Rita S Strandbakke AU 6 Idar Leknes

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 03/14-15 den 27.oktober 2014 kl.17:00 avholdt i seminarrom E, Studentsenteret SP 33/14-15 Vedtakssak Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker

Detaljer

Referat fra SST20-09/10]

Referat fra SST20-09/10] Til Sentralstyret Kopi til Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen og Landsstyret Fra Rachel Corneil, Politisk nestleder Dato 3. februar 2010 Referat fra SST20-09/10] Møtedato 27. januar 2010

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014 1 2 3 VEDTEKTER Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf... 0 2 Navn... 0 3 Organisasjon... 0 4 Medlemskap...

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 Tid: 17.12.2014 Sted: Kongsberg Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Trine Mathisen Eli Sjøen Eton Williams

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 1/12 MØTE 14. FEBRUAR 2012 KL. 12:00 15:45 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Kontorsjef

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Vedtekter. NITO Studentene

Vedtekter. NITO Studentene Vedtekter NITO Studentene 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 Formål NITO Studentene har til formål å arbeide for ingeniør- og teknologistudenter. NITO Studentene skal ivareta deres interesser i studentpolitiske

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for studenter som tar lærer-

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

SAKSLISTE. 001 Godkjenning av innkalling. 002 Valg av ordstyrer og referent. 003 Sosial runde. 004 Arbeidsutvalget og Grønn Ungdom

SAKSLISTE. 001 Godkjenning av innkalling. 002 Valg av ordstyrer og referent. 003 Sosial runde. 004 Arbeidsutvalget og Grønn Ungdom Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret Dato 13.12.2015 Fra Isa Maline Alstadius Isene Møtedato: 13.12.2015 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 09.00-19:00 Tilstede Anna Serafima Svendsen

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 27.08.14 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15 Studentparlamentet: Camilla J. Hansen

Detaljer

VEDTEKTER - Sist endret 18.04.2015. Vedtekter

VEDTEKTER - Sist endret 18.04.2015. Vedtekter Vedtekter Vedtatt på Stiftelsesmøte 16. august 2007 Endret på Landsmøtet 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2014.Sist endret 18.04.2015 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer