Landsstyremøte. Stord januar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013"

Transkript

1 Landsstyremøte Stord januar 2013 Navn Representerer 1 Ingrid B. Wikeland UiT 2 Marta Tysdal HiNT 3 Ida Sovie Slettahjell HiNT 4 Stine Drotningsvik HiB 5 Oda Catherine Campo Åsheim HiB 6 Signe Britt Kjosaas NLA 7 Ellen Bjørkelid HiOA 8 Kine Nossen HiOA 9 Tobias Fogth-Jakobsen HiST 10 Amalie Bakke HiST 11 Brynjar Ingolfsson HVO 12 Jeanett Strøm Olsen HSH 13 Reidun Marie Hinderaker HSH 14 Maren Berg Johansen HiVe 15 Joachim Fagervold HiVe 16 Camilla R. Solheim NTNU 17 Martin Mørk Schau UiS 18 Tor Gunnar Roalkvam UiS 19 Siri Anfinsen UiA 20 Vegard Snaunes UiA 21 Markus Johansen Sørem HSF 22 Guro Gjerstadberget HSF 24 Linda Thu AU 25 Marie Furulund AU 27 Martin Asheim AU 28 Bjørnar Bjørseth Rønning AU 29 Jan Ola Ellingvåg AU 30 Karl Reksten Tellefsen Adm. konsulent 31 Arnt-Gunnar Johansen IU 32 Nils-Jakop Herleiksplass IU 33 Kristine Evjen VK 34 Andres Brekke Hausvik VK 35 Stine Holtet Ordstyrer 36 Kathrine Knutsen Ordstyrer 37 Philip Andreas Lyding Ordstyrer 38 Øystein Wormdal Protokollfører

2 Tittel Saksbehandler Merknad Sak 00/13 Konstituering Valg av: ordstyrere Jan Ola Ellingvåg protokollførere protokollunderskrivere komiteer Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste og dagsorden Godkjenning av forretningsorden 01/13 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Valgkomiteen I Rapport fra Internasjonalt utvalg Landsstyrerepresentantene Martin Asheim Bjørnar B. Rønning Jan Ola Ellingvåg Jan Ola Ellingvåg Karl Reksten Tellefsen Karl Reksten Tellefsen Valgkomiteen Internasjonalt utvalg Gis ut på møtet Vedlagt Vedlagt Muntlig på møtet Vedlagt Gis ut på møtet Gis ut på møtet Gis ut på møtet Gis ut på møtet J Rapport fra redaksjonen Elisabeth Udnes Gis ut på møtet 02/13 Arbeidsprogram Marie Furulund Vedlegg 03/13 Forretningsorden for landsmøtet 2013 Marie Furulund Vedlegg 04/13 Økonomifordeling 2013 Jan Ola Ellingvåg 05/13 Veiledningsordning for nyutdannede Jan Ola Ellingvåg Vedlegg 06/13 Landsstyrets oppgaver på landsmøte Linda Thu 07/13 Saker til landsmøtet Linda Thu Vedlegg 08/13 Mandater Martin Asheim Vedlegg 09/13 Årsmelding fra landsstyret Bjørnar B. Rønning Vedlegg 10/13 Resolusjoner Martin Asheim Vedlegg Eventuelt

3 00/12 Konstituering Stine C. Holtet, Kathrine Knutsen og Philip A. Lyding oppnevnes til ordstyrere. Forslagsstiller: Valgt Øystein Wormdal oppnevnes til protokollfører. Forslagsstiller: Valgt Signe Britt Kjosaas og Maren Berg Johansen oppnevnes til protokollunderskrivere. Forslagsstiller: Valgt Camilla R. Solheim, Ida Sofie Slettahjell og Tobias Foght-Jakobsen oppnevnes til resolusjonskomité. Forslagstiller: Valgt Guro Gjerstadberget, Kine Nossen og Vegard Snaunes oppnevnes til redaksjonskomité for arbeidsprogram. Forslagstiller: Valgt Ingrid B. Wikeland, Martin Mørk Schau og Brynjar Ingolfsson oppnevnes til redaksjonskomité for mandater. Forslagstiller: Valgt

4 Innkalling godkjent. Saksliste godkjent med én sak til eventuelt: 11 A Kontrollkomité Dagsorden godkjent. Forretningsorden godkjent. 01 Orienteringssaker Sak: LS 01/12 Møtedato: november 2012 Saksansvarlig: Sted: Hamar 01/13 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Valgkomiteen I Rapport fra Internasjonalt utvalg J Rapport fra redaksjonen Landsstyrerepresentantene Martin Asheim Bjørnar B. Rønning Jan Ola Ellingvåg Jan Ola Ellingvåg Karl Reksten Tellefsen Karl Reksten Tellefsen Valgkomiteen Internasjonalt utvalg Elisabeth Udnes 02 Arbeidsprogram Sak: LS 02/13 Møtedato: januar Saksansvarlig: Marie Furulund Sted: Stord Forslag nr: 1 Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 54 Strykningsforslag Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen «lærerprofesjonens etiske plattform» Behandles redaksjonelt

5 Godkjent Forslag nr: 2 Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 57 Forslagsstiller Maren Berg Johansen PS skal arbeide for at det settes tydeligere krav TIL STUDENTENE i lærerutdanningene. Falt mot 14 stemmer Forslag nr: 3 Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 63 Forslagsstiller Maren Berg Johansen 8-13, og at det opprettes følgegrupper til disse utdanningene. PS SKAL VÆRE EN PÅDRIVER TIL AT DET OPPRETTES FØLGEGRUPPER TIL DISSE UTDANNINGENE OG AT DET ER STUDENTREPRESENTANTER I HVER AV GRUPPENE. Forslag nr: 4a Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 74 Forslagsstiller Ingrid B. Wikeland PS skal arbeide for at PS er ORGANISASJONEN HAR MEDLEMMER representert i relevante fora både nasjonalt og lokalt. Faller som konsekvens av 4b Falt Forslag nr: 4b Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 74

6 Forslagsstiller Arbeidsprogramkomiteen PS skal arbeide for at ORGANISASJONEN ER representert i relevante fora både nasjonalt og lokalt. Forslag nr: 5 Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 75 Forslagsstiller Vegard Snaunes PS SKAL ARBEIDE FOR Å REKRUTTERE FLERE TILLITSVALGTE OG SØRGE FOR GODE SKOLERINGSTILBUD. Vedtatt med 1 avholdende Forslag nr: 6a Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 78 Forslagsstiller Camilla R. Solheim - Lokallagene skal fokusere på verving OG REKRUTTERING i første del av høstsemesteret, da spesielt på å verve førsteårsstudenter OG ALLE UTDANNINGER ORGANISASJONEN REPRESENTERER. Avvises Vedtatt mot 5 stemmer og 2 avholdende Forslag nr: 6b Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 78 Forslagsstiller Arbeidsprogramkomiteen - Lokallagene skal fokusere på verving OG REKRUTTERING i første del av høstsemesteret, spesielt på å verve førsteårsstudenter OG REPRESENTANTER FRA ALLE UTDANNINGER PS REPRESENTERER.

7 Falt mot 9 stemmer Forslag nr: 7 Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 81 Forslagsstiller Stine Drotningsvik opprettholdt ved Maren Berg Johansen skal ha som mål å være på trykk i Under Utdanning. SKAL HA SOM MÅL Å KOMME MED BIDRAG TIL «UNDER UTDANNING» Faller som følge av forslag 8 Falt Forslag nr: 8 Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 81 Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen Lokallagene skal ha som mål å VÆRE SYNLIGE I MEDIA OG KOMME MED BIDRAG TIL være på trykk i «Under Utdanning» i løpet av den kommende landsmøteperioden. Vedtatt mot 3 stemmer Forslag nr: 9 Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 84 Forslagsstiller Kine Nossen Lokallagene skal på årsmøte lage et årshjul og bli enige om kjernesaker OG ARRANGEMENTER for den kommende perioden. Vedtatt med 2 avholdende Forslag nr: 10

8 Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 86 Forslagsstiller Reidun Marie Hinderaker LOKALLAGENE SKAL JOBBE AKTIVT FOR Å ETABLERE ET SAMARBEID MED LEDELSEN PÅ SIN UTDANNINGSINSTITUSJON, OG VIDEREUTVIKLE EVENTUELLE SAMARBEID SOM ALLEREDE EKSISTERER. Forslag nr: 11 Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 86 Forslagsstiller Guro Gjerstadberget LOKALLAGENE SKAL SØRGE FOR FAGLIGE, SOSIALE OG POLITISKE MØTEPLASSER FOR SINE MEDLEMMER. Forslag nr: 12 Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 86 Forslagsstiller Maren Berg Johansen LOKALLAGENE SKAL ARBEIDE FOR Å SYNLIGGJØRE PS OVERFOR IKKE-AKTIVE MEDLEMMER. Avvises Vedtatt mot 4 stemmer Forslag nr: 13 Sak: 02/13 Side: 2 Linje: 87 Forslagsstiller Kine Nossen LOKALLAGENE SKAL IKKE BARE VÆRE EN POLITISK ARENA, MEN OGSÅ EN SOSIAL. Faller som konsekvens av 11

9 Falt Landsstyret innstiller på det foreslåtte arbeidsprogrammet med vedtatte endringer til landsmøtet 2013 Forslagsstiller: 03 Forretningsorden på landsmøtet 2013 Sak: LS 03/13 Møtedato:18-20.januar Saksansvarlig: Marie Furulund Sted: Stord Forslag nr: 1 Sak: 03/13 Side: 3 Linje: 115 Strykningsforslag Forslagsstiller IU Landsstyret vedtar forslag til forretningsorden for landsmøtet 2013 med de endringene som kom fram under behandlingen. Forslaget legges fram for landsmøtet til Pedagogstudentene Forslagsstiller: 04 Økonomifordeling 2013 Sak: LS 04/13 Møtedato: januar Saksansvarlig: Jan Ola Ellingvåg Sted: Stord

10 Landsstyret vedtar AU sitt forslag med eventuelle endringer til økonomifordeling for sentral møtevirksomhet 2013, som en rettledning for PS-arbeidet inneværende år. Landsmøtet skal orienteres om denne fordelingen. Forslagsstiller: 05 Veiledningsordning for nyutdannede Sak: LS 05/13 Møtedato: januar Saksansvarlig: Jan Ola Ellingvåg Sted: Stord Forslag nr: 1 Sak: 06/13 Side: 2 Linje: Forslagsstiller Opprinnelig forslag i sakspapirene LANDSSTYRET TAR MED SEG INNSPILLENE VIDERE I ARBEIDET MED LANDSMØTESAK OM VEILEDNINGSORDNINGEN FOR NYUTDANNEDE LÆRERE I BANEHAGE OG SKOLE. Landsstyret og lokallagene tar med seg innspillene videre i arbeidet med veiledningsordningen for nyutdannede lærere i barnehage og skole. PS oppfordrer utdanningsinstitusjonene om å levere ut informasjon om veiledningsordningen for nyutdannede lærere og førskolelærere sammen med vitnemål. Forslagstiller:.

11 (strøket, jf. forslag 1) 06 Landsstyrets oppgaver på landsmøte 2013 Sak: LS 06/13 Møtedato: januar 2013 Saksansvarlig: Linda Thu Sted: Stord Landsstyret er innforstått med sine oppgaver og sin rolle under landsmøtet. Forslagsstiller: 07 Saker til landsmøte 2013 Sak: LS 07/13 Møtedato: januar 2013 Saksansvarlig: Linda Thu Sted: Stord Forslag nr: 1 Sak: 07/13 Side: 2 Linje: 44 Forslagsstiller LS innstiller på at mandatene blir landsmøtesak i tillegg til landsmøtedebatt og paneldebatt, samt de obligatoriske sakene. I tillegg ønsker vi innspillsaken XXXXX I TILLEGG SKAL MANDAT FOR PRINSIPPROGRAMKOMITE OG INNSPILLSSAK «VEILEDNING FOR NYUTDANNEDE LÆRERE» VÆRE SAKER. LS innstiller på at mandatene blir landsmøtesak i tillegg til landsmøtedebatt og paneldebatt, samt de obligatoriske sakene. I tillegg ønsker vi innspillsaken XXXXX Forslagsstiller:

12 (se nytt og endret forslag, jf. forslag 1) 08 Mandater Sak: LS 08/13 Møtedato: januar Saksansvarlig: Martin Asheim Sted: Stord Mandat for leder Forslag nr: 1 Sak: 08/13 Side: Mandat leder Linje: 7 eller 32 Forslagsstiller Kine Nossen LEDER BØR TILSTREBE Å IKKE HA SENTRALE VERV INNENFOR PARTIPOLITISKE ORGANISASJONER Faller som konsekvens av forslag 2b Falt Forslag nr: 2 Sak: 08/13 Side: Mandat leder Linje: 24 Forslagsstiller Camilla R. Solheim organisasjonen, OG ANBEFALES Å IKKE INNEHA VERV UTENFOR ORGANISASJONEN. Faller som konsekvens av 2b Falt Forslag nr: 2b Sak: 08/13 Side: Mandat leder Linje: 24 Forslagsstiller Mandatkomiteen organisasjonen, OG ANBEFALES Å IKKE INNEHA PARTIPOLITISKE VERV UTENFOR ORGANISASJONEN.

13 Forslag nr: 3 Sak: 08/13 Side: Mandat leder Linje: 30 Strykingsforslag Forslagsstiller Signe Britt Kjosaas Leder har kontor i Utdanningsforbundets kontorer i Hausmannsgate, Oslo. Avvises Forslag nr: 4 Sak: 08/13 Side: Mandat leder Linje: 32 Forslagsstiller Camilla R. Solheim - LEDER SKAL GI ÅRSRAPPORT OG ERFARINGSSKRIV SKRIFTLIG. Falt mot 8 stemmer, 1 avholdende Forslag nr: 4b Sak: 08/13 Side: Mandat leder Linje: 32 Forslagsstiller Mandatskomiteen - LEDER SKAL GI SKRIFTLIG ÅRSRAPPORT OG ERFARINGSSKRIV TIL PÅTROPPENDE LEDER I LØPET AV OVERLAPPINGSPERIODEN. Falt mot 7, 1 avholdende Mandat for nestleder Merknad: Det bes om redaksjonell endring ved bruk av benevnelsen «kontaktforum universitet og høgskole». Forslag nr: 5 Sak: 08/13 Side: Mandat nestleder Linje: 7 eller 30

14 Forslagsstiller Kine Nossen NESTLEDER BØR TILSTREBE Å IKKE HA SENTRALE VERV INNENFOR PARTIPOLITISKE ORGANISASJONER. Faller som konsekvens av forslag 6B Falt Forslag nr: 6a Sak: 08/13 Side: Mandat Forslagsstiller Camilla R. Solheim nestleder Linje: 22 organisasjonen, OG ANBEFALES Å IKKE INNEHA VERV UTENFOR ORGANISASJONEN. Faller som konsekvens av 6B Falt Forslag nr: 6b Sak: 08/13 Side: Mandat Forslagsstiller Mandatskomiteen nestleder Linje: 22 organisasjonen, OG ANBEFALES Å IKKE INNEHA PARTIPOLITISKE VERV UTENFOR ORGANISASJONEN. Mandat for arbeidsutvalg Forslag nr: 7 Sak: 08/13 Side: Mandat AU Linje: 15 Forslagsstiller Tobias Fogth-Jakobsen

15 lokallagslederskolering og skolering i forkant av hvert landsmøte LOKALLAGSLEDER- OG LANDSMØTESKOLERING. Forslag nr: 8a Sak: 08/13 Side: Mandat AU Linje: 21 Forslagsstiller Camilla R. Solheim OG SKAL TILSTREBE AT ALLE UTDANNINGER BLIR REPRESENTERT. Avvises Vedtatt med 1 avholdende Forslag nr: 8b Sak: 08/13 Side: Mandat AU Linje: 21 Forslagsstiller Mandatskomiteen AU PLIKTER Å TILEGNE SEG KUNNSKAP OM UTDANNINGEN TIL MEDLEMMENE, OG BØR ARBEIDE FOR AT ALLE UTDANNINGENE ER REPRESENTERT I ALLE LEDD I ORGANISASJONEN. Falt mot 9 stemmer, 2 avholdende Forslag nr: 9 Sak: 08/13 Side: Mandat AU Linje: 30 Forslagsstiller Martin M. Schau Studentmedlemmene velges på landsmøtet og har virketid fra landsmøtets slutt til og med neste landsmøte FØRSTE LANDSSTYREMØTE ETTER NESTE ÅRS LANDSMØTE. Avvises

16 Forslag nr: 10 Sak: 08/13 Side: Mandat AU Linje: 37 Forslagsstiller Martin M. Schau VED VALG AV NYTT AU SKAL DET VÆRE EN PERIODE HVOR INFORMASJON OG ERFARING OVERLEVERES DET NYVALGTE AU. Falt mot 6 stemmer, 5 avholdende Mandat for IU Forslag nr: 11 Sak: 08/13 Side: Mandat IU Linje: 33 Forslagsstiller For å være valgbar skal BØR Mandat for redaktør Forslag nr: 12 Sak: 08/13 Side: Mandat redaktør Strykningsforslag Forslagsstiller Reidun Marie Hinderaker Linje: 8-9 Redaktør skal ha en tett dialog med kontoret i utformingen av medlemsbladet. Forslag nr: 13a Sak: 08/13 Side: Mandat Forslagsstiller Camilla R. Solheim redaktør Linje: 14

17 OG HA TETT DIALOG MED BIDRAGSYTERE. Faller for forslag 13b Falt Forslag nr: 13b Sak: 08/13 Side: Mandat Forslagsstiller Mandatskomiteen redaktør Linje: 14 OG OPPRETTHOLDE TETT DIALOG MED BIDRAGSYTERE. Forslag nr: 14 Sak: 08/13 Side: Mandat redaktør Forslagsstiller Reidun Marie Hinderaker Linje: 16 Redaktørens ansvar at materiell og innhold leveres TIL kontoret i god tid. Behandles redaksjonelt Godkjent Forslag nr: 15 Sak: 08/13 Side: Mandat redaktør Forslagsstiller Reidun Marie Hinderaker Linje: 30 dialog med MELLOM kontoret OG REDAKTØR i utformingen av hver utgave. dersom forslag 12 blir vedtatt. Landsstyret innstiller på mandatene med de vedtatte endringene som er kommet under møtet.

18 Forslagstiller: Vedtatt med 1 avholdende 09 Årsmelding fra landsstyret Sak: LS 09/12 Møtedato: januar Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Stord Forslag nr: 1 Sak: 34/12 Side: 2 Linje: 45 Forslagsstiller xxx MAREN BERG JOHANSEN og xxx REIDUN MARIE HINDERAKER ferdigstiller årsmelding fra landsstyret ut fra de innspill som har kommet frem under debatten, og sender den ut på høring til landsstyret før neste møte. XXX og XXX legger fram årsmelding fra landsstyret for landsmøtet, etter de retningslinjer som landsstyret legger. Forslagsstiller: 10 Resolusjoner Sak: LS 10/13 Møtedato: januar Saksansvarlig: Martin Asheim Sted: Stord

19 Forslag nr: 1a Sak: 10/13 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Guro Gjerstadberget Barnehagelæreren - en leder! Barnehagelærerutdanningen er også en lederutdanning! Som barnehagelærere blir vi ikke bare profesjonelle pedagoger, vi blir også ledere. Den pedagogiske lederen skal ikke bare lede barnegruppa og samarbeide med foreldrene, vedkommende skal også lede personalet. Ikke alle studenter er klar over dette når de søker på studiet. Tilbakemeldinger viser også at mange nyutdannede føler at de mangler kompetanse i å lede personalet. En positiv utvikling er at den nye barnehagelærerutdanningen har styrket lederkompetansen med et eget kunnskapsområde. I årets promoteringskampanje for utdanningen bruker Kunnskapsdepartementet begrepet "leder" aktivt om barnehagelæreren. Vi i Pedagogstudentene mener at studentene, utdanningsinstitusjonene og barnehagefeltet skal bruke begrepet "leder" aktivt i omtalen av profesjonen, for å fortsette å sette fokus på den unike pedagogiske lederkompetansen. Dette mener vi vil være med på å øke yrkesstoltheten og statusen til yrket. Sendes til: Utdanningsforbundet og utdanningsinstitusjonene Faller for 1b Falt Forslag nr: 1b Sak: 10/13 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Resolusjonskomiteen Barnehagelæreren - en leder! Barnehagelærerutdanningen er også en lederutdanning! Som barnehagelærere blir vi profesjonelle pedagoger og ledere. Den pedagogiske lederen skal lede barnegruppa, samarbeide med foreldrene samt lede personalet. Mange studenter er ikke klare over lederrollen når de søker på studiet. Tilbakemeldinger viser også at mange nyutdannede føler at de mangler kompetanse i å lede personalet. En positiv utvikling er at den nye barnehagelærerutdanningen har styrket lederkompetansen med et eget kunnskapsområde. I årets promoteringskampanje for utdanningen bruker Kunnskapsdepartementet begrepet "leder" aktivt om barnehagelæreren. Vi i Pedagogstudentene mener at studentene,

20 utdanningsinstitusjonene og barnehagefeltet skal bruke begrepet "leder" aktivt i omtalen av profesjonen, for å fortsette å sette fokus på den unike pedagogiske lederkompetansen. Dette mener vi vil være med på å øke yrkesstoltheten og statusen til yrket. Sendes til: Utdanningsforbundet og utdanningsinstitusjonene som tilbyr aktuelle utdanninger Merknad: Landsstyret gir kontoret fullmakt til å bytte ut benevnelsen «profesjonen» med benevnelsen «lærere i barnehagen». Forslag nr: 2 Sak: 10/13 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Ida Sofie Slettahjell Vi er lærere og stolt av det! I dag kan alle som underviser kalle seg lærer. En lærer har tre sider en faglig, didaktisk og pedagogisk. Skal det være nok med en, to eller ingen av disse sidene? Etter endt lærerutdanning ender vi opp med samme tittel som ufaglærte «lærere». Hva sier dette om utdanningen vår, og hvilket budskap sender vi da ut? Vi i Pedagogstudentene mener vi i samarbeid med Utdanningsforbundet MÅ jobbe for å beskytte tittelen vår som lærer! Sendes til: Utdanningsforbundet Videresendes til landsmøtet Forslag nr: 3 Sak: 10/13 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Stine Drotningsvik Master for barnehagelærere Barnehagelærere og førskolelærere med master har lett for å havne i stillinger utenfor barnehagen. Barnehagen trenger flere pedagoger. Å få på plass flere relevante masterprogram for de med barnehagelærerutdanning og førskolelærerutdanning, vil gjøre yrket mer attraktivt for flere og øke kompetansen i barnehagen. Dette vil også være med på å øke statusen til yrket.

21 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet ønsker å satse på dette området. Ved å få flere masterprogram som kvalifiserer til stillinger i barnehagen, vil det bidra til mer forskning på barnehagen. Dette mener vi vil være en positiv utvikling. Sendes til: Utdanningsinstitusjonene Avvises Forslag nr: 4 Sak: 10/13 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Camilla R. Solheim Ikke så nøye, så lenge jeg får godkjent Lærerstudenter opplever et misforhold mellom hva vi blir formidlet gjennom utdanningen og den oppfølgingen vi møter fra våre lærerutdannere. Det er helt klart at vi som fremtidige lærere skal gi våre elever god formativ vurdering. Det forventes av oss. Samtidig opplever vi selv å få tilbake oppgaver som kun er vurdert godkjent/ikke godkjent. Hvorfor forventes det ikke mer? Når en slik summativ vurdering blir brukt uten noen tilleggskommentar, skaper dette en norm for hvordan lærerstudentene vil gi vurdering til sine fremtidige elever. Samtidig som det legger føringer for hvilepute istedenfor å se nytteverdien av oppgaven ved en fremtidig anledning. Hensikten med vurdering av oppgaven er ikke målet i seg selv, men at vurderingen er et verktøy for progresjon i faget. Dette er grunnen for at vi krever en mer utfyllende oppfølging. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) krever at avstanden mellom idealskolen vi skal undervise i og virkeligheten vi møter gjennom utdanningen utjevnes. Ved å få vurdering godkjent/ ikke godkjent trenger man ikke å strekke seg og det blir kun et arbeidskrav for å kunne gå opp til eksamen. Slike holdninger burde unngås hos lærerstudenter, derfor mener PS at denne holdningen også må endres hos lærerutdannerne. «Det spiller ingen rolle hvor langt unna gjerdet du kaster, så lenge ballen havner på riktig side.» Sendes til: Utdanningsinstitusjonene og Utdanningsforbundet Videresendes til neste landsstyremøte (i forkant av landsmøtet) Forslag nr: 5 Sak: 10/13 Side: Linje:

22 Resolusjon Forslagsstiller Kine Nossen Resolusjon om fag i praksis Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) har fått henvendelser fra flere studenter som ikke får undervise i fagvalgene sine. Rammeplanen for grunnskolelærerutdanningen påpeker at formålet med den nye lærerutdanningen blant annet er at studentene skal få solide faglige og didaktiske kunnskaper. Praksis skal også være tilpasset studentens fagvalg i alle studieår. I rammeplanen for PPU, faglærer- og lærerutdanning står det at praksisopplæring blir bestemt av hver enkelt utdanningsinstitusjon. Dette medfører at noen studenter ikke får fagkombinasjonen sin i praksis. PS krever at alle lærerstudenter får praksis tilpasset fagvalgene sine, og at praksisinstitusjoner legger til rette for at studentene får undervise i sine respektive fag. Sendes til: Utdanningsinstitusjonene Merknad: Landsstyret gir kontoret fullmakt til å endre resolusjonens overskrift. tar med seg de vedtatte resolusjonene tilbake til kontoret for utsendelse. Forslagsstiller: 11 Eventuelt Sak: LS 11/13 Møtedato: januar Saksansvarlig: - Sted: Stord 11 A Kontrollkomité

23 Permisjonssøknader Navn Jeanett Strøm Olsen Søker fravær fra dato kl Søker fravær til dato kl Er vara til stede Ja Begrunnelse Henting av møtedeltaker Vedtak Innvilget Navn Søker fravær fra dato Søker fravær til dato Er vara til stede Begrunnelse Vedtak Reidun Marie Hinderaker kort tid før pause til pause Ja Forberede servering i pause Innvilget Navn Jeanett Strøm Olsen Søker fravær fra dato kl Søker fravær til dato kl Er vara til stede Ja Begrunnelse Praktisk ifm. arrangement Vedtak Innvilget Navn Anette Tjessem Søker fravær fra dato kl Søker fravær til dato ut møtet Er vara til stede - Begrunnelse Hjemreise Vedtak Innvilget Navn Siri Anfinsen Søker fravær fra dato kl Søker fravær til dato ut møtet Er vara til stede - Begrunnelse Hjemreise Vedtak Innvilget

24 Navn Vegard Snaunes Søker fravær fra dato kl Søker fravær til dato ut møtet Er vara til stede - Begrunnelse Hjemreise Vedtak Innvilget

25 Protokollsignatur Vi bekrefter herved at vi har gått grundig gjennom denne protokollen, og vi går god for at den, så langt vi kan se, gir et riktig bilde av hva som er vedtatt på landsstyremøtet på Stord, januar Øystein Wormdal protokollfører Karl Reksten Tellefsen administrasjonskonsulent Signe Britt Kjosaas protokollunderskriver Maren Berg Johansen protokollunderskriver

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012 Landsstyremøte Stavanger 28-30. september 2012 Navn Representerer 1 Mari Nordsæther UiN 2 Eirik Øwre Nilsen UiN 3 Line Larsen Rømma HiST 4 Camilla Richardsen Solheim NTNU 5 Maren Berg Johansen HiVe 6 Michelle

Detaljer

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Verv 1 Jan Ola Ellingvåg Leder 2 Bjørnar B. Rønning Nestleder 3 Linda Thu 4 Martin Asheim 5 Marie Furulund 6 Signe Britt Ø. Kjosaas

Detaljer

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012 Landsstyremøte Tønsberg 20-22. januar 2012 Navn Representerer 1 Kristine Evjen NTNU 2 Martin Jensen HVO 3 Maren Mikkelsen UiA 4 Pascale Robinson UiA 5 Ann-Mathilde Jostad HiHm 6 Runhild Heggem HiHm 7 Ingrid

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Landsstyremøte Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ingerid Hustvedt HSH 3 Vegard Snaunes UiA 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Victoria Flåten Refsenes

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Landsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Deltagerliste Arnt Gunnar Johansen Leder Bjørnar Bjørseth Rønning Nestleder Marie Furulund Martin Asheim Signe Britt Ø. Kjosaas NLA Høgskolen

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011 Landsstyremøte Oslo 13. -15. Mai 2011 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Hildur Bakkene AU 4 Daniel Windt AU 5 Linda Haukelid AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Martin

Detaljer

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 22.11.13 24.11.13 VK PPK Varalandsstyrerepresentanter Landsstyrerepresentanter Deltakere Fornavn Etternavn Skole Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Martin Asheim

Detaljer

Landsstyremøte. Volda september 2009

Landsstyremøte. Volda september 2009 Landsstyremøte Volda 18-20. september 2009 Navn Representerer 1 Gunnar Oustad HiFm 2 Per-Otto Jørgensen UiA 3 Bjørnar Sollie (vara) UiA 4 Linda Haukelid UiS 5 Anita Kvamme Nygård HiHm, Hamar 6 Irene Nystrøm

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Deltakere Arnt Gunnar Johansen Bjørnar Rønning Bjørn Roberg HBV avd. Vestfold Stine Drotningsvik HiB AU Synnøve Bjørgum HiSF Marie Furulund HiB Påtroppende

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Deltakere Marie Furulund Martin Asheim AU Bjørn Roberg UiB Stine Drotningsvik HiB Camilla Rikardsen Solheim NTNU Helene Sommerseth Bakkland

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011 Landsstyremøte Trondheim 18. 20. november 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ane Kooyman UiS 3 Torstein Nielsen Hole UiB 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Ingerid Merethe H. Hustvedt

Detaljer

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Skole Verv Jan Ola Ellingvåg Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Marie Furulund HiB Arbeidsutvalget Martin Ashem Høgskolen i Vestfold

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Bakbenk Landsstyret AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Kontoret Leder Martin Asheim Kontoret Nestleder Bjørn Roberg

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008 Landsstyremøte Trondheim 19.-21. september 2008 Navn Representerer 1 Muna Ali Osman NTNU 2 Stine Hjerpbakk HIST 3 Knut Eri Bjelland HiB 4 Svein Marthinsen HiBo 5 Hilde Lotsberg HiVo 6 Lene Sletten HiHm

Detaljer

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008 Landsstyremøte Kristiansand 12. mars 2008 Navn Representerer 1 Philip Andreas Lyding UiA 2 Katrine Knutsen HiT 3 Stine Hjerpbakk HiST 4 Mariann Bratland HiNe 5 Svein Martinsen HiBo 6 Håkon Wahlquist HiB

Detaljer

Landsstyremøte Nord Universitet

Landsstyremøte Nord Universitet Landsstyremøte Nord Universitet 15.1.2016 17.1.2016 Deltakere AU Navn: Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Elise Håkull Klungtveit Ruben Amble Hirsti Kristine Lund Klippenvåg Studiested, eller verv Leiar

Detaljer

Landsstyremøte. Volda november 2010

Landsstyremøte. Volda november 2010 Landsstyremøte Volda 12-14. november 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Erna Thorsrud Ravn UiT 7 Kine

Detaljer

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012 Landsstyremøte Hamar 23-25. november 2012 Navn Representerer 1 Marja-Leena Eriksen HiOA 2 Tonje Ertsås HiNT 3 Åslaug Hansegård HiNT 4 Marit Nerås Krogsæter NTNU 5 Camilla Rikardsen Solheim NTNU 6 Guro

Detaljer

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN Landsstyremøte Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Bjørnar Sollie UiA 3 Aase Marie Storeng HiB 4 Linda Haukelid UiS 5 Stine Hjerpbakk HiST 6 Inga Hanne Hansen HiTo 7 Søren Kure HiVe 8 Gunnar Oustad

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise Price-Stephens

Detaljer

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006 Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole 27.-29. januar 2006 Deltakerliste Navn Representerer 1 Anne-Berit Stavenes HiØ 2 Erik Nygaard UiO 3 Julie Nilsen HiA 4 Daniel Olsen HiB 5 Heidi Amundsen HVO

Detaljer

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009 Landsstyremøte Bodø 23.-25. januar 2009 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Aase Marie Storeng HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 Inga

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyret Diverse Deltakere AU Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Leder Martin Asheim Nestleder Stine Drotningsvik HiB Arbeidsutvalg

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar 24.01.2014 26.01.2014 Bakbenk LS-Vara LS AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Arnt Gunnar Bjørnar Johansen Rønning Furulund Marie HiB Guro Trøseid Gjerstadberget

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen januar 2010

Landsstyremøte. Bergen januar 2010 Landsstyremøte Bergen 28-30.januar 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Martin

Detaljer

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm Navn Representerer Landsstyremøte 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ida Sandholtbråten AU 4 Ingeborg Haanæs AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Kristine Fiskeseth UiA 8

Detaljer

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsstyret AU Deltagerliste UiT Fornavn Jan Ola Bjørnar B. Linda Martin Marie Signe Britt Line Larsen Reidun-Marie Mari Vegard Stine Guro Michelle Ingrid Bjørnsdatter

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Kathrine Knutsen HiTø 4 Hilde Lotsberg HVO 5 Bjørnar Sollie UiA 6 Magnhild S. Bye HiB 7 Jan-Rune Rafteseth

Detaljer

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010 Landsstyremøte Tromsø 1-3. oktober 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Ola Rønning

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Deltakere AU Marie LS LS-vara Påtroppende VK Furulund Martin Asheim Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Kristine Lund Klippenvåg Tonje Ertsås

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo november 2009

Landsstyremøte. Oslo november 2009 Landsstyremøte Oslo 20-22. november 2009 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Muna Ali Osman AU 4 Ruben Sangvik Olsen AU 5 Søren Kure AU 6 Gunnar Oustad HiFm 7 Per-Otto

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Navn Representerer 1 Inger Marie Andreassen NTNU 2 Haakon Wahlquist HiB 4 Philip Andreas Lyding UiA 5 Leon Romestrand HiVo 6 Stine Hjerpbakk HiST 7

Detaljer

Landsstyremøte Stord januar 2017

Landsstyremøte Stord januar 2017 Landsstyremøte Stord 20.-22. januar 2017 KK VK LANDSSTYRET AU DELTAKERLISTE Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Frank Aleksander Bræin Jørgen Jakobsson Ruben Amble Hirsti Aud-Marit Sellereite Eskild Dragvik

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Vi hadde vårt første møte på landsstyremøte 1, i Oslo, juni 2016. Vi brukte helgen til å sette oss inn i organisasjonens politiske og organisatoriske dokumenter,

Detaljer

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Organisasjonen Pedagogstudentene består i dag av ca. 100 aktive tillitsvalgte på alle nivå, og har rundt 12 000 medlemmer. I løpet av perioden

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

04 Arbeidsprogram 2016/2017

04 Arbeidsprogram 2016/2017 1 04 Arbeidsprogram 2016/2017 Sak: LM 04/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Elise Håkull Klungtveit Sted: Sundvolden 1 2 3 Arbeidsprogrammet er Pedagogstudentenes styringsdokument, som legger grunnlaget

Detaljer

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: 24.-26. januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Deltakerliste: Navn Anne Berit Stavenes Erik Nygaard Julie Nilsen Daniel Olsen Heidi Amundsen Stine Holtet Cecilie Grav Bård Olav Johannessen Charlotte

Detaljer

Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011

Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011 Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011 1 Deltakerliste Nr. Representerer Navn Status 1 HiB Marie Furulund Delegat 2 HiB Helene Øygarden Delegat 3 HiB Torstein Nielsen Hole Delegat 4 HiHm Per

Detaljer

Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012

Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012 Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012 1 Deltakerliste Delegatnr. Etternavn Fornavn Skole Verv 1 Marie Furulund Høgskolen i Bergen Delegat 2 Hilde Thorbjørnsen Høgskolen i Bergen Delegat 3 Sander

Detaljer

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Landsmøtepermen 7. april - 10. april 2016 Sundvolden Denne permen tilhører: Årets emneknagg: Følg Pedagogstudentene! #PSLM16 @pedagogstud_ @pedagogstud_ www.facebook.com/pedagogstudentene

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008 Landsstyremøte Stavanger 21.-23. november 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Magnhild Bye HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 8 Inga

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer VK AU Landsstyret Navn Kristin Johansen Kjos Aksel Stridh Haakon Wahlquist Irene Kokkinos Philip Andreas Lyding Leon Romestrand Aasne Sørumshaugen Mariann Bratland Katrine Knutsen Hanne Vange Vigdis Borlaug

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim november 2016

Landsstyremøte Trondheim november 2016 Landsstyremøte Trondheim 18.-20. november 2016 KOMITÉ/UTVALG LANDSSTYRET Frank Deltagerliste Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Ruben Amble Hirsti Leder Nestleder Aleksander Bræin AU Fullt Navn: Studiested

Detaljer

Landsstyremøte Oslo juni 2017

Landsstyremøte Oslo juni 2017 Landsstyremøte Oslo 9.-11. juni 2017 DELTAKERLISTE 1.1: Navn 1.4: Studiested Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Kristine Odgaard Jacobsen Aud-Marit Sellereite Frank Bræin Hedda Eia Vestad

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1

Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1 Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1 Delegater Landsstyret Deltagerliste Delegatnr. Fornavn Etternavn Skole Verv 100 Arnt Gunnar Johansen Leder 101 Bjørnar B. Rønning Nestleder 102 Martin Bildøy Asheim

Detaljer

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: 9.-12. november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Detaljer

13 Hilde Lotsberg Vara-HVO 14 15 Anita Kvamme Nygård Vara-HiHm 16 Irene Nystrøm Vara-HiVe 17 Ola Rui Nygard Vara-HiO

13 Hilde Lotsberg Vara-HVO 14 15 Anita Kvamme Nygård Vara-HiHm 16 Irene Nystrøm Vara-HiVe 17 Ola Rui Nygard Vara-HiO Landsstyremøte Navn Representerer 1 Inga Hanne Hansen HiTo 2 Idar Leknes HiHm, Hamar 3 Gunnar Oustad HiFm 4 Bjørnar Bjørnseth Rønning HiB 5 6 Marianne Egren Halvorsen HiVe 7 Mahyar Harirchi HiO 8 Per-Otto

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1

Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1 Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1 Delegater Landsstyret Deltagerliste Delegatnummer: Navn: Studiested 100 Marie Furulund Kontoret 101 Martin Asheim Kontoret 102 Stine Drotningsvik HiB 103 Bjørn

Detaljer

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre.

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre. 17 Langtidsplan for oppfølging av organisasjonsutvalgets rapport Sak: LS 17/17 Møtedato: 9.-11. juni Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Lærernes Hus, Oslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo

Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo 3.6.2016 5.6.2016 Deltakere LS1 Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Ruben Amble Hirsti Frank Aleksander Bræin Jørgen Jakobsson Maja Emilie Steen Spetaas

Detaljer

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 09 Resolusjoner Sak: LM 09/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 En resolusjon er utspill til media, politikere og andre aktuelle fora og aktører som

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 23.9.2016 25.9.2016 KK Vara Landsstyret AU Deltakere Fullt navn: Studiested 101 Silje Marie Bentzen Leder 102 Bjørn Roberg Nestleder 103 Ruben Amble Hirsti Studentmedlem

Detaljer

Hvilket ansvar har framtidens lærere og pedagoger for å fremme likestilling, mangfold og motarbeide diskriminering?

Hvilket ansvar har framtidens lærere og pedagoger for å fremme likestilling, mangfold og motarbeide diskriminering? 10 Landsmøtedebatten Sak: LM 10/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Jørgen Jakobsson Sted: Sundvolden 1 Landsmøtedebatten 2 3 4 5 6 7 8 Pedagogstudentene har som tradisjon å starte landsmøtet med

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene

Detaljer

07 Økonomifordeling 2017

07 Økonomifordeling 2017 07 Økonomifordeling 2017 Sak: LM 07/16 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 2 16 17 20 21 Regnskapsposter Budsjett 2016 Budsjett 2017 Endring 1 Landsstyremøter AU-møte

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010

Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010 Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010 Nr. Representerer Navn Status 1 UiT Line Charlotte Johansen Delegat 2 UiT Bård Henry Landsem Paulsen Delegat 3 UiT Erna Thorsrud Ravn Delegat 4 UiT Line Mannerud

Detaljer

Drivkraft i utviklinga av lærarprofesjonen? Framsteg og utfordringar for grunnskulelærarutdanningane. Elaine Munthe 19. mars 2013

Drivkraft i utviklinga av lærarprofesjonen? Framsteg og utfordringar for grunnskulelærarutdanningane. Elaine Munthe 19. mars 2013 Drivkraft i utviklinga av lærarprofesjonen? Framsteg og utfordringar for grunnskulelærarutdanningane Elaine Munthe 19. mars 2013 Innhald i rapporten: Samandrag Kap 1: Om Følgjegruppa og rapporten (inkl.

Detaljer

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) Landsmøte for (LFB) Referatet er ført etter saksrekkefølge, ikke behandlingsrekkefølge. 01-17 Godkjenning av innkalling Landsmøtet godkjenner innkallingen. 02-17 Godkjenning av delegater Landsmøtet godkjenner

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

REFERAT FRA AU-15-1314

REFERAT FRA AU-15-1314 Til Arbeidsutvalget Kopi til Fra Lage Nøst, referent Dato 10.02.2014 REFERAT FRA AU-15-1314 Møtedato 28.01.2014 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Hallvard Surlien Talsperson Ingrid

Detaljer

06 Politisk plattform for lektorutdanning

06 Politisk plattform for lektorutdanning 06 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. Sak: LM 06/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 Landsstyret vedtok i 2011 et politisk dokument om lærerutdanning

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/10

Program og saksliste Sak: GF 03/10 Program og saksliste Sak: GF 03/10 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva, det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité Vedtekter 2008 2009 Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring 1 Elevorganisasjonen er en landsomfattende

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer

Landsstyremøte Stavanger september 2017

Landsstyremøte Stavanger september 2017 Landsstyremøte Stavanger 22.-24. september 2017 KK VK LANDSSTYRET AU DELTAKERLISTE Hedda Eia Vestad Ruben Amble Hirsti Frank Aleksander Bræin Kristine Odgaard Jacobsen Leder Nestleder Aud-Marit Sellereite

Detaljer

Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009

Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009 Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009 Nr. Representerer Navn Status 1 HiO Mahyar Harirchi Delegat 2 HiO (Kom fredag ca kl 10) Juan Diaz Delegat 7 HiHm Anita Kvamme Nygård Delegat 8 HiHm Ann Mathilde

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

Valg av ordstyrer og referent, godkjenning av referat, innkalling og dagsorden. Valg av protokollunderskrivere og tellekorps.

Valg av ordstyrer og referent, godkjenning av referat, innkalling og dagsorden. Valg av protokollunderskrivere og tellekorps. SFR-LUI PROTOKOLL Studentenes fakultetsråd LUI Ekstraordinært allmøte Dato: 21.09.17 Tid: 15.30-17.00 Sted: Følg med på Facebookarrangement: Innkalt: Alle studenter ved Fakultet for Lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer verksemda til organisasjonen. 1 Innhald DEL 1 FORMÅL OG MEDLEMSKAP... 3 1 Formål... 3 2 Medlemskap... 3 DEL 2 STYRINGSSTRUKTUR...

Detaljer

Line Gausdal, Ola Solberg Christoffersen

Line Gausdal, Ola Solberg Christoffersen Til Lokallagene, NCF Dato 31.10.2015 Sted: Brisk A/S sine lokaler, Ålesund Referat Landsmøte i NCFU Tilstede: 20 delegater 18 observatører Seks fra sentralstyret Tre fra sekretariatet Se vedlegg 1 for

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT LM6 05.01-16 Vedtekter vedlegg 4 1 VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT Forslag nr. Hva forslaget gjelder Innstilling Merknad 1 1 2.2 - Vedtak om utmeldelse fra NSO. Strykningsforslag 2 2 2.4

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Vedta en tidsplan for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 6, 2016.

Vedta en tidsplan for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 6, 2016. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 00.05-16 Gjelder Godkjenning av tidsplan 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til tidsplan for landsmøtet 3 GODKJENNING

Detaljer

Årsmelding for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 2011-2012

Årsmelding for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 2011-2012 Årsmelding for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 2011-2012 Årsmeldingen tar for seg de overordnede sakene Pedagogstudentene har jobbet med i perioden. Første del tar utgangspunkt i arbeidsprogrammet.

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer

Ungdommens fylkesting

Ungdommens fylkesting Ungdommens fylkesting Møteinnkalling Sted: Rica Olrud Hotel Dato: 15.-16.11.2014 kl. 10:00 Dette dokumentet er elektronisk godkjent. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte 15.-16.112014 SAKSLISTE

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer