Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013"

Transkript

1 Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013

2 Deltagerliste Fornavn Etternavn Skole Verv Jan Ola Ellingvåg Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Marie Furulund HiB Arbeidsutvalget Martin Ashem Høgskolen i Vestfold Arbeidsutvalget Guro Gjerstadberget HiSF Arbeidsutvalget Arnt Gunnar Johansen Påtroppende leder Reidun-Marie Hinderaker HSH/Stord Landsstyrerepresentant Tobias Fogth-Jakobsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Landsstyrerepresentant Synnøve Bjørgum Hisf/Sogndal Landsstyrerepresentant Arienne Kildahl Universitetet i Tromsø Landsstyrerepresentant Maria Sagen Hannisdal Høgskolen i Østfold Landsstyrerepresentant Desire Poulsen Høgskolen i Vestfold Landsstyrerepresentant Therese Huset Nymo HiT avd. Porsgrunn Landsstyrerepresentant Signe Britt Kjosaas NLA Høyskolen Landsstyrerepresentant Liv Eirin Stene UiB Landsstyrerepresentant Michael Andreassen Universitetet i Stavanger Landsstyrerepresentant Stine Drotningsvik HiB Landsstyrerepresentant Marit Nerås Krogsæter NTNU Landsstyrerepresentant Michelle Larsen Høgskolen i Telemark, Porsgrunn LS-Vara Ida Kristine Svendssen Hisf/Sogndal LS-Vara Bjørn Roberg HiVe LS-Vara Vegard Snaunes UiA Valgkomiteen Joachim Fagervold Valgkomiteen Jeanett Strøm Olsen Høgskolen Stord/Haugesund Valgkomiteen Nils-Jakob Herleiksplass HiVe Internasjonalt utvalg Katrine Knutsen Ordstyrer Philip Andreas Lyding Ordstyrer Stine Holtet Ordstyrer Marianne Tollefsen Protokollfører Karl Reksten Tellefsen Konsulent

3 Sak Tittel Saksbehandler Merknad 00/13 Konstituering Valg av: ordstyrere Jan Ola Ellingvåg protokollførere protokollunderskrivere - Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste og dagsorden Godkjenning av forretningsorden 01/13 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Valgkomiteen I Rapport fra Internasjonalt utvalg Landsstyrerepresentantene Martin Asheim Bjørnar B. Rønning Jan Ola Ellingvåg Jan Ola Ellingvåg Karl Reksten Tellefsen Karl Reksten Tellefsen Valgkomiteen Internasjonalt utvalg J Rapport fra redaksjonen Redaktør 18/13 Oppnevning av Prinsipprogramkomité Marie Furulund Vedlegg 19/13 Organisatoriske retningslinjer Martin Asheim Vedlegg 20/13 Profesjonsetikk Bjørnar B. Rønning 21/13 Konkretisering av arbeidsprogram Arnt Gunnar Johansen Vedlegg 22/13 Tema for konferansen 2013 Guro T. Gjerstadberget 23/13 Valg av Vara-AU Jan Ola Ellingvåg 24/13 Resolusjoner Jan Ola Ellingvåg Vedlegg Eventuelt Deles ut på møtet Deles ut på møtet 00/13 Konstituering Stine C. Holtet, Kathrine Knutsen og Philip A. Lyding oppnevnes til ordstyrere. Arbeidsutvalget Vedtatt Marianne Tollefsen oppnevnes til protokollfører. Karl Reksten Tellefsen fører protokoll til Tollefsen ankommer.

4 Arbeidsutvalget Vedtatt Signe Britt Kjosaas og Tobias Fogth-Jakobsen velges til protokollunderskrivere. Arbeidsutvalget Vedtatt Innkalling godkjent. Saksliste godkjent. Dagsorden godkjent. Forretningsorden godkjent. Redaksjonskomiteer: Ekstra komitè Michael Andreassen Arienne Kildahl Maria Sagen Hannisdal Arbeidsutvalget Vedtatt Resolusjonskomitè: Marit N. Krogsæther Desire Poulsen Liv Eirin Stene Forslagsstiller AU Vedtatt 01 Orienteringssaker 01/13 A, lokallagsrapporter Landsstyret ser seg informert i sak 01/13 A, lokallagsrapporter. 01/13 B, Rapport fra arbeidsutvalget Landsstyret ser seg informert i sak 01/13 B, rapport fra arbeidsutvalget.

5 01/13 C, Rapport fra kontoret Landsstyret ser seg informert i sak 01/13 C, rapport fra kontoret. 01/13 D, Rapport fra sentralstyret Landsstyret ser seg informert i sak 01/13 D, rapport fra sentralstyret. 01/13 E, Rapport PS i mediebildet Landsstyret ser seg informert i sak 01/13 E, rapport PS i mediebildet. 01/13 E, Rapport PS i mediebildet Landsstyret ser seg informert i sak 01/13 E, rapport PS i mediebildet. 01/13 F, Rapport - Økonomi Landsstyret ser seg informert i sak 01/13 F, rapport - Økonomi. 01/13 G, Rapport - medlemstall Landsstyret ser seg informert i sak 01/13 G, rapport - medlemstall. 01/13 I, Rapport fra internasjonalt utvalg Landsstyret ser seg informert i sak 01/13 I, rapport internasjonalt utvalg. 01/13 J, Rapport fra redaksjonen Landsstyret ser seg informert i sak 01/13 J, rapport fra redaksjonen. 18/13 Oppnevning av Prinsipprogramkomité Stiller sitt kandidatur: Camilla Solheim Maren Berg Johansen Jan Ola Ellingvåg Sindre Garcia Desiré Poulsen Opptelling: Maren 9 Jan Ola 13 Sindre 7 Camilla 6 Desiré 4 Forslag nr: 1

6 Sak: 18/13 Side: 2 Linje: 65 Forslagsstiller AU LANDSSTYRET OG PRINSIPPORGRKOMITEEN TAR MED SEG INNSPILLENE FRA DEBATTEN I DET VIDERE ARBEIDET. Vedtatt Landsstyret oppnevner følgende personer til å sitte i prinsipprogramkomiteen fram til landsmøtet 2014: Maren Berg Johansen Jan Ola Ellingvåg Sindre Garcia Komiteen skal i tråd med sitt mandat utarbeide forslag til prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet. Landsstyret og prinsipprogramkomiteen tar med seg innspillene fra debatten i det videre arbeidet. Arbeidsutvalget Vedtatt mot 1, 1 avholdende Protokolltilførsel PS NTNU vil protokollføre at LS-representanten var uenig i vedtaket og mener at man bør ha en større bredde av lærerutdanninger i komiteen. Marit N. Krogsæter 19 Organisatoriske retningslinjer Landsstyret vedtar Organisatoriske retningslinjer med vedtatte endringer.

7 Arbeidsutvalget Vedtatt 20 Profesjonsetikk Arbeidsutvalget og landsstyret tar med seg innspillene videre i arbeidet med å sette fokus på profesjonsetikk i lærerutdanningene. Arbeidsutvalget Vedtatt 21 Konkretisering av arbeidsprogram Forslag til vedtak Landsstyret tar med seg innspillene til konkretiseringen av Arbeidsprogram Det ferdigstilte dokumentet blir sendt til lokallagsleder, slik at lokallagene kan fortsette konkretiseringen. Lokallagene konkretiserer lokalt nivå i lokallagsstyrene. Forslagstiller Arbeidsutvalget Vedtatt 22 Tema for konferansen 2013 Forslag nr: 1 Sak: 22/13 Side: 2 Linje: 48 Forslagsstiller Marit Krogsæter Landsstyret vedtar at xxxx blir temaet for konferansen LANDSSTYRET VEDTAR AT HELSE BLIR TEMAET FOR KONFERANSEN Falt mot 8, 1 avholdende Forslag nr: 2 Sak: 22/13 Side: 2 Linje: 48 Forslagsstiller AU

8 xxxx PROFESJONSETIKK Trukket Forslag nr: 3 Sak: 22/13 Side: 2 Linje: 48 Forslagsstiller Tobias Landsstyret vedtar at xxxx BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE OG SEKSUALITET blir temaet for konferansen Falt mot 7, 1 avholdende Forslag nr: 4 Sak: 22/13 Side: 2 Linje: 48 Forslagsstiller Synnøve Bjørgum Landsstyret vedtar at xxxx SEKSUALITET BLANT BARN OG UNGE blir temaet for konferansen Falt mot 10, 2 avholdende Forslag nr: 5 Sak: 22/13 Side: 2 Linje: 48 Forslagsstiller Synnøve Bjørgum Landsstyret vedtar at xxxx SEKSUALITET BLANT BARN blir temaet for konferansen Trukket Forslag nr: 6 Sak: 22/13 Side: 2 Linje: 48 Forslagsstiller AU xxxx DEN PROFESJONELLE LÆRER

9 Vedtatt mot 2, 2 avholdende Forslag nr: 7 Sak: 22/13 Side: 2 Linje: 48 Forslagsstiller Desiré Poulsen Xxxx PROFESJONALITET I LÆRERROLLEN (STUDENTROLLEN) Falt mot 9, 1 avholdende Landsstyret vedtar at den profesjonelle lærer blir temaet for konferansen Forslagstiller: Arbeidsutvalget Vedtatt mot 2, 2 avholdende 23 Valg av vara-au Til valg: Reidun-Marie Hinderaker Valgkomiteens innstilling: Reidun-Marie Hinderaker Reidun-Marie Hinderaker er valgt til vara-au 24 Resolusjoner Forslag nr: 1 Sak: 24/13 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Maria PS har i sin politikk definert skikkethetsvurdering som vurdering av lærerstudenter, men vi ønsker et lignende tiltak for profesjonsutdannerne. Ledelsen på skolen skal ta tilbakemeldinger til etterretning, og behandle dette profesjonelt. Vurderingen skal være av konstruktiv form, og skal følges opp av ledelsen for å se evt. forbedringspotensialer.

10 Avvises Vedtatt Forslag nr: 2 Sak: 24/13 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Desiré Poulsen Nei til karakterer i barneskolen! På Høyres landsmøte 2013 ble det vedtatt at partiet går inn for en karakterordning på mellomtrinnet. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) stiller seg svært kritisk til en slik ordning på bakgrunn av internasjonal forskning. I vår utdanning er begreper som formativ vurdering og vurdering for læring, sentrale. Vi har fått innføring i relevant forskning om læringsutbyttet av målrettede tilbakemeldinger. En studie gjort av Hattie og Timperley (2007) viser hvordan slike tilbakemeldinger har betydelig effekt på læring. Studien slår fast at tilbakemeldinger må knyttes til elevenes mål, nåværende oppnåelse og hvor de skal videre. På den måten må tilbakemeldinger knyttes til alle aspekter av en læringsprosess, og ikke kun evaluere elevenes sluttferdigheter. Hattie og Timperley (2007) viser til annen forskning (se Black & William, 1998; Crooks, 1998) og understreker at det er lite læringsfremmende å kombinere karakterer og tilbakemeldinger. Faktisk gir korte og skriftlige kommentarer alene, betydelige forbedrede resultater (se Page, 1958). Dermed mener PS det er bekymringsverdig å gå inn for en karakterordning sammen med de eksisterende tilbakemeldingene elevene får i dag. Det har ikke kommet gode argumenter og begrunnelser for eventuell innføring av karakterer på mellomtrinnet. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er bekymret for at en slik innføring skal ha negativ effekt på elevenes læringsutbytte, og stjele tid fra arbeid med tilbakemeldinger. Derfor mener vi det er lite hensiktsmessig å gå inn for en slik ordning. Sendes til alle stortingspartier + KD Referanser Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. Assessment in Education, 5(1), 7-75 Butler, R. (1988). Enhancing and undermining instrinsic motivation: The effects of task-involving and ego-involving evaluation on interest and performance. British Journal of Educational Psychology, 79, Crooks, T. J. (1988). The impact of classroom evaluation on students. Reviews of Educational Research, 5, Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. Review of Educational Research, 77(1), Vedtas

11 Vedtatt Forslag nr: 3 Sak: 24/13 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Desiré Poulsen Behold lærere i skolen! Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) mener ordningen for veiledning av nyutdannede bør bli prioritert. En god veiledningsordning vil bidra til at lærere søker seg til skolen og blir værende der. Fjorårets tall fra SSB avdekket at det vil mangle så mange som lærere ved norske skoler om åtte år. Markedsundersøkelsen gjort av TNS Gallup avdekket en stor andel lærere utenfor skolen, betegnet som reservestyrken. De hevdet læreryrket ble ensomt og pekte på for lite tid til å tenke gjennom, diskutere og samarbeide med kolleger. Dette kan tyde på en manglende oppfølging og integrering fra skolens side. Vi ser det derfor som urovekkende at denne veiledningsordningen fortsatt ikke er implementert i mange kommuner. På bakgrunn av undersøkelsen og en økende mangel på kvalifisert personal i skolen, krever PS at midler til veiledningsordningen må øremerkes, slik at kommunene må prioritere ivaretakelse av nyutdannede lærere. Sendes KD og KS Vedtas Vedtatt Forslag nr: 4 Sak: 24/13 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller AU Utgifter for studenter i praksis, hvem betaler?

12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) opplever at flere lærerstudenter må gjennomføre praksis langt unna både bosted og studiested. Dette kan medføre ekstra reise- og boutgifter. Disse utgiftene må lærerstudentene ofte dekke selv, uavhengig av avstand til praksisskole og -barnehage. PS har forståelse for at noen utdanningsinstitusjoner må sende studenter langt for gi de et godt praksistilbud med kvalifiserte veiledere. Likevel ønsker vi ikke at den enkelte student skal ta regningen for høye reise-, og i noen tilfeller, bokostnader. I Norge skal høyere utdanning være gratis og dette må også gjelde for praksisperiodene. Praksis skal ikke være en økonomisk belastning for studenten. PS krever derfor at det settes nasjonale satser for godtgjørelse av reise og eventuelle ekstra bokostnader i praksisperiodene. Sendes UNIO-studentene Vedtas (har endra mottaker fra Kunnskapsdepartementet til UNIO-studentene) Vedtatt Forslag nr: 5 Sak: 24/13 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Arbeidsutvalget Vi trenger grunnleggende spesialpedagogisk kunnskap! I St.meld. 30 Kultur for læring kan en lese: Likeverdig, inkluderende og tilpasset opplæring er overordnede prinsipper i skolen. Det betyr at opplæringen må være tilgjengelig for alle, og at alle skal få gode muligheter for læring, mestring og utvikling. For å kunne utøve vårt samfunnsmandat i det mangfoldet og den diversiteten vi møter i barnehage og skole trenger vi grunnleggende spesialpedagogisk kunnskap. Spesialpedagogisk kunnskap er et fokusområde vi opplever blir lite prioritert i våre utdanninger. Vi mener mer grunnleggende spesialpedagogisk kunnskap vil sette bedre rammer for samarbeid mellom lærere og fagetater i kommuner og fylker, og gjøre at barn med atferds- og lærevansker kan få hjelp på et tidligere tidspunkt. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) ønsker derfor mer om grunnleggende spesialpedagogikk i lærerutdanningene. Sendes til: Kunnskapsministeren, Utdanningsforbundet, Utdanningsinstitusjonene i Norge, Politiske partier, Utdanningsdirektoratet

13 Avvises Falt mot 7, 2 avholdende Arbeidsutvalget tar med seg de vedtatte resolusjonene tilbake til kontoret for utsendelse. Kontoret får fullmakt til å vurdere mottaker(e) av de resolusjonene hvor dette ikke allerede er bestemt, eller til andre aktører som ikke er nevnt i de enkelte resolusjonene. Arbeidsutvalget. Vedtatt Permisjonssøknader Navn Vegard Snausnes Søker fravær fra dato Søker fravær til dato Er vara til stede Ja Begrunnelse Må rekke eneste buss som går hjem Vedtak Innvilget Navn Søker fravær fra dato Søker fravær til dato Er vara til stede Begrunnelse Vedtak

14 Protokollsignatur Vi bekrefter herved at vi har gått grundig gjennom denne protokollen, og vi går god for at den, så langt vi kan se, gir et riktig bilde av hva som er vedtatt på landsstyremøtet i Oslo, 31. mai 02. juni Marianne Tollefsen protokollfører Karl Reksten Tellefsen administrasjonskonsulent Signe Britt Kjosaas protokollunderskriver Tobias Fogth-Jakobsen protokollunderskriver

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Landsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Deltagerliste Arnt Gunnar Johansen Leder Bjørnar Bjørseth Rønning Nestleder Marie Furulund Martin Asheim Signe Britt Ø. Kjosaas NLA Høgskolen

Detaljer

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsstyret AU Deltagerliste UiT Fornavn Jan Ola Bjørnar B. Linda Martin Marie Signe Britt Line Larsen Reidun-Marie Mari Vegard Stine Guro Michelle Ingrid Bjørnsdatter

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Deltakere AU Marie LS LS-vara Påtroppende VK Furulund Martin Asheim Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Kristine Lund Klippenvåg Tonje Ertsås

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyret Diverse Deltakere AU Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Leder Martin Asheim Nestleder Stine Drotningsvik HiB Arbeidsutvalg

Detaljer

Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009

Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009 Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009 Nr. Representerer Navn Status 1 HiO Mahyar Harirchi Delegat 2 HiO (Kom fredag ca kl 10) Juan Diaz Delegat 7 HiHm Anita Kvamme Nygård Delegat 8 HiHm Ann Mathilde

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-14/15 Dato/tid 31.05.2015 00:00 Referent Wenche Danielsen Åsheim Arkiv 2015001257 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 6 LS5 00.05.01-14/15 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG Sak Side LM5 00.0315 Godkjenning av forretningsorden 1 LM5 02.0215 Rammebudsjett for 2016 2 LM5 05.0215 Handlingsplan for NSO 2015/2016 5 LM5 05.0315 Prinsipper for oppførsel

Detaljer

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Side 1 av 9 Grunnlagsdokument Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Grunnlagsdokumentet er revidert våren 2014 i forbindelse med videreføringen av satsingen på Vurdering for læring og

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS411/12 Dato/tid 26.04.2012 00:00 Referent Morten Edvardsen Arkiv 2012001528 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 4 LS4 00.14-11/12 Godkjenning av innkalling LS4 00.15-11/12

Detaljer

Master i barnehagen. Kunnskapsministeren. Funkisnytt. www.pedagogstudentene.no

Master i barnehagen. Kunnskapsministeren. Funkisnytt. www.pedagogstudentene.no Master i barnehagen Kunnskapsministeren Funkisnytt www.pedagogstudentene.no Bjørn, Stine og Synnøve Pedagogstudentene har valgt ny ledelse for landsmøteperioden 2014 2015 Påtroppende leder, starter 1.

Detaljer

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no Lær kidsa koding Etter- og videreutdanning Makt og misbruk www.pedagogstudentene.no Unngå brann Av Tor Erik Skaar, Norsk brannvernforening Jula nærmer seg, eksamenstiden har begynt, og det er en hektisk

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Rådsmøtet ble avviklet ved Radisson SAS Royal Garden Hotel. Tidsrammen var mandag 9. februar

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Studentliv og sosialisering

Studentliv og sosialisering P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning Tema Studentliv og sosialisering No 1 2007 Mobilitet er viktig! Landsmøtet 2007 Faddertid! Hurra! Studietur till Tanzania Vi skal

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.11.2014 Tidsrom: 16:30-19:30 Sted: Styrerommet, Arne Rettedal Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 36/14 Fadderapport 2014 20 min Sak 37/14 Vedtektsendring: Habilitet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Innst. 192 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Innst. 192 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innst. 192 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.meld. nr. 44 (2008 2009) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om utdanningslinja

Detaljer

ELEVTINGET. 1. innkalling

ELEVTINGET. 1. innkalling ELEVTINGET 1. innkalling 1. innkalling til Elevtinget 2014 Elevorganisasjonen 2013 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Morten Østigård, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Innhold. NSFs formål side 4. En hilsen fra studentstyret side 6. Årsmøtesak 1 Oppnevning av ordstyrere og protokollførere side 9

Innhold. NSFs formål side 4. En hilsen fra studentstyret side 6. Årsmøtesak 1 Oppnevning av ordstyrere og protokollførere side 9 Innhold NSFs formål side 4 En hilsen fra studentstyret side 6 Årsmøtesak 1 Oppnevning av ordstyrere og protokollførere side 9 Årsmøtesak 2 Årsberetning for NSF Student 2014-2015 side 16 Årsmøtesak 3 Internasjonalt

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS05-10/11 Dato/tid 03.01.2011 10:00 Referent Janne Nyhus Arkiv 2011002616 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS5 00.18-10/11 Godkjenning av innkalling LS5 00.19-10/11

Detaljer

Lærerprofesjon. Tema. Veiene til lærerprofesjon i Norden. Når krise oppstår. Hvordan kan datamaskiner bidra til et enklere skoleliv?

Lærerprofesjon. Tema. Veiene til lærerprofesjon i Norden. Når krise oppstår. Hvordan kan datamaskiner bidra til et enklere skoleliv? Tema Lærerprofesjon Veiene til lærerprofesjon i Norden Når krise oppstår Hvordan kan datamaskiner bidra til et enklere skoleliv? www.pedagogstudentene.no Konkurranse Er det noe som opptar eller provoserer

Detaljer

Kommunevalget på udf.no Med slagordet Tenk framtid stem skole og barnehage starter Utdanningsforbundet

Kommunevalget på udf.no Med slagordet Tenk framtid stem skole og barnehage starter Utdanningsforbundet Forbundsnytt Nr. 3 2011 6. april Leder i Utdanningsforbundet, Mimi Bjerkestrand, er fohandlingsleder i Unio kommune i årets mellomoppgjør som starter 27. april. Årets lønnsoppgjør Lønnsforhandlingene i

Detaljer

Vurdering for læring

Vurdering for læring Vurdering for læring En teoretisk analyse av lærerens vurderingskompetanse Ingunn Larsen Masteroppgave i pedagogikk Kunnskap, utdanning og læring Det Utdanningsvitenskaplige fakultet Pedagogisk forskningsinstitutt

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16.03.11/163.26 SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen Sak 28/11 Referat 4.-6. mars 2011 Tilstede: Dan-Raoul Miranda, Anders Garbom Backe, Matias

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 STUDENTTINGET - studentens stemme MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-12/13 Dato/tid 31.05.2013 14:00 Referent Inger Marie Skinderhaug og Tord Kristensen Arkiv 2013003438 INNHOLD 00 Konstituering Side LS5 00.00-12/13 Konstituering

Detaljer