Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011"

Transkript

1 Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april

2 Deltakerliste Nr. Representerer Navn Status 1 HiB Marie Furulund Delegat 2 HiB Helene Øygarden Delegat 3 HiB Torstein Nielsen Hole Delegat 4 HiHm Per Øistein Holt Delegat 5 HiHm Daniel Ervik Delegat 6 HiHm Olena Fedorova Delegat 7 HINT Ina Nikoline Berg Monsen Delegat 8 HiO Marja-Leena Eriksen Delegat 10 HiOf Hildur Bakkene Delegat 12 HiVe Søren Evensen Kure Delegat 13 HiVe Erik Salminen Delegat 14 HiVe Stian Westby Delegat 15 HiVe Nils-Jakob Herleiksplass Delegat 18 HiVolda Martin Sørby Jensen Delegat 19 HiVolda Marit Gjertsen Delegat 20 HiVolda Brynjar Ingolfsson Delegat 21 HiVolda Elisabeth Udnes Delegat 22 HiVolda Gunnhild J. Brimheim Delegat 23 HiVolda Charlotte Lillenes Delegat 24 HSH Ingerid Hustvedt Delegat 26 NLA Signe Britt Kjosaas Delegat 27 NLA Marte Moe Engevik Delegat 28 NLA Stine Rolandsen Delegat 29 NLA Anders Hausvik Delegat 30 NTNU Snorre Ursin Persen Delegat 31 NTNU Eivind Harsvik Delegat 32 UiA Pascale Robinson Delegat 33 UiA Per Anders B. Gogstad Delegat 34 UiA Mari Håland Delegat 35 UiA Vegard Snaunes Delegat 36 UiA Alice Hoy Delegat 37 UiA Nils Ingvar Egeland Delegat 38 UiA Ragnhild Ueland Delegat 39 UiS Ane Kooyman Delegat 44 UiT Erna Thorsrud Ravn Delegat 45 UiT Line Charlotte Johansen Delegat 46 HiSF Vegard Ulvund Delegat 47 HiSF Svanhild Nybø Delegat 48 HiSF Marte Kvammen Delegat 49 HSH Øystein Grøndahl Delegat 50 UiS Stine Elisabeth Skorpe Delegat 2

3 51 UiS Arnt Gunnar Johansen Delegat 52 UiT Kine Mari Eilertsen Delegat 100 AU Stine Christensen Holtet LS 101 AU Stine Hjerpbakk LS 102 AU Ida Sandholtbråten LS 103 AU Dag Atle Eksund LS 104 AU Ingeborg Haanæs LS 107 HiVe Marianne Tollefsen LS 111 NTNU Kristine Evjen LS 112 UiA Kristine Villanger Fiskeseth LS 113 UiS Linda Haukelid LS 114 UiT Bård Henry Landsem Paulsen LS 115 HiB Bjørnar Bjørseth Rønning LS 116 HiHm Ann Mathilde Jostad LS 118 HiVolda Jan Ola Ellingvåg LS 119 HSH Thea Sivertsen LS 120 NLA Daniel Windt LS 122 PS-kontoret Pernille Adolfsen Admin.k. 140 Valgkomiteen Muna Ali Osman VK 141 Valgkomiteen Marianne Halvorsen VK 142 Valgkomiteen Ida Marie Antonsen VK 143 Kontrollkomiteen Øystein Wormdal KK 144 Kontrollkomiteen Irene Nystrøm KK 145 Kontrollkomiteen Idar Leknes KK 146 Redaktør Elin Tegnander Red. 147 Utdanningsforbundet Reidun Blankholm Delegat 148 Utdanningsforbundet Steffen Handal Delegat 149 Utdanningsforbundet Hege Elisabeth Valås Delegat 150 Utdanningsforbundet Magne Rydland Delegat 152 Norsk Studentorganisasjon Eirik Uthus Gjest 153 NITO-studentene Espen Tveitevåg Gjest 154 LL Tobias Holst Gjest 155 LL Kasper Nordborg Kiær Gjest 156 LR Stud Friedrich Heger Gjest 157 LR Stud Freddy Grip Gjest 158 Studerande Komiteen Marcus Friberg Gjest 159 Studerande Komiteen Anders Larsson Gjest 160 Utdanningsforbundet Mimi Bjerkestrand Gjest 161 Kunnskapsdepartementet Kyrre Lekve Gjest 162 NITO-studentene Lasse Bjerke Gjest Møteledelse Ordstyrer Ordstyrer Karl Reksten Tellefsen Kathrine Hestø Hansen 3

4 Ordstyrer Protokollfører Protokollfører Sekretariat Katrine Knutsen Kaja Borgen Anne Tone Vestad Helge Hovland 01/11 Konstituering a) Godkjenning av fullmakter Landsmøtet godkjenner alle påmeldte. Forslagsstiller: Kontrollkomiteen. b) Valg av ordstyrere og protokollførere Katrine Knutsen, Kathrine Hestø Hansen og Karl Reksten Tellefsen velges til ordstyrere. Anne Tone Vestad og Kaja Borgen velges til protokollførere. Forslagsstiller: Landsstyret c) Valg av protokollunderskrivere Følgende velges som protokollunderskrivere for landsmøtet: Kine Mari Eilertsen og Elisabeth Udnes. Forslagsstiller: Landsstyret 4

5 d) Godkjenning av innkalling Innkallingen til Pedagogstudentenes landsmøte godkjennes. Forslagsstiller: Landsstyret e) Godkjenning av saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Konstituering A Godkjenning av fullmakter B Valg av ordstyrere og protokollførere C Valg av protokollunderskrivere D Godkjenning av innkalling E Godkjenning av saksliste F Godkjenning av dagsorden G Godkjenning av forretningsorden H Valg av tellekorps I Valg av redaksjonskomité i sak 04/11 Prinsipprogram J Valg av redaksjonskomité i sak 05/11 - Arbeidsprogram K Valg av ekstra redaksjonskomiteer L Valg av redaksjonskomité i sak 9/11 - Resolusjoner M Valg av medlem i fullmaktskomité? Informasjonssaker A Årsmelding fra landsstyret B Årsmelding fra lokallagene C Årsmelding fra arbeidsutvalget D Årsmelding fra kontoret E Årsmelding fra Utdanningsforbundets sentralstyre F Årsmelding fra Utdanningsforbundets representantskap G Økonomiorientering H Medlemsrapport I PS i mediebilde J Rapport fra redaksjonen K Rapport fra valgkomiteen L Rapport fra kontrollkomiteen Utdannet for fremtiden? - Er lærerutdanningene rettet mot dagens eller morgendagens skole 5

6 og barnehage? Sak 4 Prinsipprogram Sak 5 Arbeidsprogram Sak 6 Kontrollkomiteen Sak 7 Økonomifordeling 2011 Sak 8 Valg Sak 9 Resolusjoner Eventuelt Sakslisten for landsmøtet 2011 godkjennes. Forslagsstiller: Landsstyret f) Godkjenning av dagsorden Dagsorden for landsmøtet i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 2011 godkjennes. Forslagsstiller: Landsstyret g) Godkjenning av forretningsorden Landsmøtet vedtar forretningsordenen slik den foreligger, med eventuelle endringer. Forslagsstiller: Landsstyret 6

7 Merknad: I forbindelse med valg, søndag 3.4, ble forretningsorden åpnet og følgende forslag kom inn: Forslag nr: 1 Sak: 01g/11 Side: 3 Linje: 106 Forslagsstiller Alice Hoy Alle som stiller til valg må IKKE være til stede under selve valget for å være valgbar. Vedtatt mot 2 avholdende h) Valg av tellekorps Følgende oppnevnes til tellekorps 1 under landsmøtet: Bjørnar Bjørseth Rønning, Ann Mathilde Jostad, Marianne Tollefsen, Jan Ola Ellingvåg og Thea Sivertsen. Følgende oppnevnes til tellekorps 2 under landsmøtet: Kristine Evjen, Linda Haukelid, Daniel Windt, Kristine Villanger Fiskeseth og Bård Henry Landsem Paulsen. Forslagsstiller: Landsstyret i) Valg av redaksjonskomité for Prinsipprogram Følgende personer oppnevnes til redaksjonskomité for prinsipprogrammet under landsmøtet: Arnt Gunnar Johansen, Erna Thorsrud Ravn og Martin Sørby Jensen Forslagsstiller: Landsstyret 7

8 j) Valg av redaksjonskomité for Arbeidsprogram Følgende personer oppnevnes til redaksjonskomité for arbeidsprogrammet under landsmøtet: Hildur Bakkene, Alice Hoy og Snorre Ursin Persen Forslagsstiller: Landsstyret k) Valg av ekstrakomiteer Følgende personer oppnevnes til ekstrakomité 1 under landsmøtet: Line Charlotte Johansen, Torstein Hole og Nils-Jakob Herleiksplass Følgende personer oppnevnes til ekstrakomité 2 under landsmøtet: Stian Westby, Marit Gjertsen og Vegard Snaunes Forslagsstiller: Landsstyret l) Valg av resolusjonskomité Følgende personer oppnevnes til redaksjonskomité for resolusjoner under landsmøtet: Søren Kure, Pascale Robinson og Stine Elisabeth Skorpe Forslagsstiller: Landsstyret 8

9 Sak 02/08 Informasjonssaker A Årsmelding fra landsstyret Tatt til orientering B Årsmelding fra lokallagene Tatt til orientering C Årsmelding fra arbeidsutvalget Tatt til orientering D Rapport fra kontoret Tatt til orientering E Rapport fra Utdanningsforbundets sentralstyre Tatt til orientering F Rapport fra Utdanningsforbundets representantskap Tatt til orientering G Økonomiorientering Tatt til orientering H Medlemsrapport Tatt til orientering I PS i mediebildet Tatt til orientering J Årsmelding fra redaksjonen Tatt til orientering K Årsmelding fra valgkomiteen Tatt til orientering L Rapport fra Kontrollkomiteen Tatt til orientering Sak 03/11 Utdannet for fremtiden? Er lærerutdanningene rettet mot dagens eller morgendagens skole og barnehage? Sak: LM 03/11 Møtedato: Saksansvarlig: Ida Sandholtbråten Sted: Hurdal Landsmøtet tar debatten til orientering i sitt videre arbeid. Forslagsstiller: Landsstyret 9

10 Sak 04/11 Prinsipprogram Sak: LM 04/11 Møtedato: Saksansvarlig: Stine Christensen Holtet Sted: Hurdal Dissenser: - Linda Haukelid har tatt ut dissens i kapitelet Våre Utdanninger. - Marianne Tollefsen, Dag Atle Lee Eksund og Tore Flø Brekke har tatt ut dissens på følgende punkt: Det skal være mange og gode mastertilbud i førskolelærerutdanningene som kvalifiserer til arbeid i barnehagen. - Kristine V. Fiskeseth har tatt ut dissens på prinsippet om at førskolelærerutdanningen skal være en femårig masterutdanning. Forslag nr: 1 Sak: 04/11 Side: 2 Linje: 61 Strykningsforslag Forslagsstiller Ane Kooyman Det skal i hovedsak benyttes (..) Vedtatt mot 15 Forslag nr: 2 Sak: 04/11 Side: 2 Linje: Endringsforslag Forslagsstiller Nils-Jakob Herleiksplass (Det skal )ha klagerett med OG mulighet ( ) Forslag nr: 3a Sak: 04/11 Side: 2 Linje: Strykningsforslag Forslagsstiller Torstein Hole Eksamen skal gi en objektiv og rettferdig vurdering av hver enkelt student uavhengig av andre studenters prestasjoner. til fordel for forslag 3b Falt til fordel for forslag 3b 10

11 Forslag nr: 3b Sak: 04/11 Side: 2 Linje: Strykningsforslag Forslagsstiller Stine Elisabeth Skorpe Eksamen skal gi en objektiv og rettferdig vurdering av hver enkelt student uavhengig av andre studenters prestasjoner. Vedtatt mot 17 Forslag nr: 4 Sak: 04/11 Side: 2 Linje: 83 Forslagsstiller Line Charlotte Johansen Hele punktet flyttes til linje 81. Forslag nr: 5 Sak: 04/11 Side: 3 Linje: Endringsforslag Forslagsstiller Elisabeth Udnes Grunnskolelærerutdanningen ( ) kvalifiserer til arbeid i barnehage. DET SKAL LEGGES TIL RETTE FOR GODE MASTERTILBUD I LÆRERUTDANNINGENE. Vedtatt mot 3 og 1 avholdende Forslag nr: 6 Sak: 04/11 Side: 3 Linje: 113 Forslagsstiller Linda Haukelid DET SKAL LEGGES TIL RETTE FOR FLERE MASTERPROGRAM I GRUNNSKOLELÆRERUTDANNINGENE. Vedtatt mot 2 Forslag nr: 7 Sak: 04/11 Side: 3 Linje: 113 Strykningsforslag Forslagsstiller Linda Haukelid Grunnskoleutdanningen skal være en femårig masterutdanning. 11

12 Vedtatt mot 6 Forslag nr: 8 Sak: 04/11 Side: 3 Linje: 113 Forslagsstiller Per Øistein Holt Grunnskoleutdanningen skal KUNNE være en femårig masterutdanning. Vedtatt mot 6 Forslag nr: 9 Sak: 04/11 Side: 3 Linje: 114 Forslagsstiller Marit Gjertsen (..) som kvalifiserer til OG ER RELEVANT FOR arbeid i barnehage. Forslag nr: 10 Sak: 04/11 Side: 3 Linje: Endringsforslag Forslagsstiller Ingeborg Haanæs Det skal være mange ( ) arbeid i barnehage. FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN SKAL VÆRE EN FEM-ÅRIG MASTERUTDANNING. Vedtatt mot 9 Forslag nr: 11 Sak: 04/11 Side: 3 Linje: 120 Endringsforslag Forslagsstiller Snorre Ursin Persen Alle våre utdanninger skal inneholde PRAKTISERE en grundig (..) Vedtatt mot 2 12

13 Forslag nr: 12 Sak: 04/11 Side: 3 Linje: 120 Forslagsstiller Torstein Hole skal inneholde ET INTERVJU I FORBINDELSE MED en grundig.. til fordel for redaksjonskomiteen Falt til fordel for 13b Forslag nr: 13a Sak: 04/11 Side: 3 Linje: 120 Forslagsstiller Redaksjonskomiteen SKIKKETHETSVURDERINGEN SKAL INNEHOLDE ET INTERVJU SOM EN DEL AV EVALUERINGEN. til fordel for 13b Falt til fordel for 13b Forslag nr: 13b Sak: 04/11 Side: 3 Linje: 120 Forslagsstiller Redaksjonskomiteen SKIKKETHETSVURDERINGEN SKAL INNEHOLDE ET INTERVJU I LØPET AV FØRSTE STUDIEÅR. Vedtatt mot 13 og 2 avholdende Forslag nr: 14a Sak: 04/11 Side: 3 Linje: 127 Endringsforslag Forslagsstiller Dag Atle Lee Eksund Opptak til lærerutdanningen (..) studiekompetanse. DET SKAL VÆRE KARAKTERKRAV FOR Å KOMME INN PÅ LÆRERUTDANNINGENE. 2 mot 1 Falt med 22 og 1 avholdende Forslag nr: 14b Sak: 04/11 Side: 3 Linje: 127 Forslagsstiller Erna Ravn 13

14 Opptak til utdanningen skal skje på grunnlag av generell studiekompetanse I TILLEGG SKAL DET KREVES KARAKTER 3 ELLER HØYERE I NORSK OG I DE FAG MAN SKAL HA UNDERVISNINGSKOMPETANSE I. Forslag nr: 14c Sak: 04/11 Side: 3 Linje: 127 Endringsforslag Forslagsstiller Marianne Tollefsen Opptak ( ) relevant yrkeserfaring. DET SKAL VÆRE KARAKTERKRAV VED OPPTAK TIL LÆRERUTDANNINGENE. DER KANDIDATEN IKKE OPPFYLLER KRAVENE SKAL KANDIDATEN FÅ TILBUD OM FORBEREDENDE KURS FOR Å KVALIFISERE SEG TIL OPPTAK. Red.koms Avvises Vedtatt mot 8 og 1 avholdende Forslag nr: 15 Sak: 04/11 Side: 3 Linje: 131 Forslagsstiller Arnt Gunnar Johansen POLITIATTEST, OGSÅ OMFATTER VOLD MOT BARN, SKAL KREVES VED OPPTAK TIL ALLE LÆRERUTDANNINGER. Vedtatt mot 5 Forslag nr: 16 Sak: 04/11 Side: 3 Linje: 131 Forslagsstiller Daniel Ervik Politiattest skal kreves ved opptak til alle lærerutdanningene. POLITIATTESTEN SKAL HA SÆRLIG FOKUS PÅ OVERGREP MOT BARN. Vedtatt mot 3 Forslag nr: 17 Sak: 04/11 Side: 3 Linje: 131 Forslagsstiller Stine Elisabeth Skorpe 14

15 UTVIDET politiattest skal kreves ved opptak til alle lærerutdanninger. Forslag nr: 18 Sak: 04/11 Side: 3 Linje: 133 Forslagsstiller Olena Fedorova OPPLÆRING AV STUDENTENE TIL Å TA I BRUK BARNEVERN Vedtatt mot 1 og 1 avholdende Forslag nr: 19 Sak: 04/11 Side: 3 Linje: 133 Forslagsstiller Marit Gjertsen UTDANNINGENE SKAL SIKRE AT STUDENTENE HAR GODE KUNNSKAPER I FORHOLD TIL INNVOLVERING AV OG SAMARBEID MED ANDRE RELEVANTE YRKESGRUPPER. Vedtatt mot 9 Forslag nr: 20 Sak: 04/11 Side: 3 Linje: 133 Forslagsstiller Marie Furulund MAN SKAL SIKRE IVARETAKELSEN AV STUDENTER SOM FØLGER GAMLE RAMMEPLANER Vedtatt med 28 og 1 avholdende Forslag nr: 21 Sak: 04/11 Side: 4 Linje: 152 Forslagsstiller Snorre Ursin Persen Det skal legges til rette for, OG FORVENTES at (..) 15

16 Forslag nr: 22 Sak: 04/11 Side: 4 Linje: Strykningsforslag Forslagsstiller Stian Westby Lærerutdannerne skal føle tilhørighet til lærerutdanningen uavhengig av hvor de er rekruttert fra Red.koms vedtas Forslag nr: 23 Sak: 04/11 Side: 4 Linje: 158 Forslagsstiller Martin Jensen LÆRERUTDANNERNE SKAL PRAKTISERE DEN PEDAGOGIKKEN DE LÆRER BORT. Vedtatt mot 2 avholdende Forslag nr: 24 Sak: 04/11 Side: 4 Linje: 168 Endringsforslag Forslagsstiller Ane Kooyman All praksis skal være veiledet og vurdert. STUDENTENE SKAL VEILEDES OG GIS VURDERING KONTINUERLIG. FØR, UNDER OG ETTER PRAKSIS. Vedtatt mot 4 Forslag nr: 25 Sak: 04/11 Side: 4 Linje: 173 Forslagsstiller Helene Øygarden PRAKSISPERIODENE SKAL VÆRE AV EN TILSTREKKELIG LENGDE SOM SIKRER AT STUDENTENE FÅR GJENNOMFØRT OPPGAVER PÅ EN TILFREDSSTILLENDE MÅTE. Vedtatt mot 20 Forslag nr: 26 Sak: 04/11 Side: 5 Linje: 185 Forslagsstiller Gunnhild Brimheim 16

17 Praksis i ledelse OG ADMINISTRASJON skal være en del av førskolelærerstudiet. Forslag nr: 27 Sak: 04/11 Side: 5 Linje: 194 Forslagsstiller Pascale Robinson DET MÅ VÆRE MULIGHET FOR FRAVÆR I PRAKSIS. Vedtatt mot 5 Forslag nr: 28 Sak: 04/11 Side: 5 Linje: Strykningsforslag Forslagsstiller Øystein G. PS ønsker et utdanningssystem som ivaretar alle og som sikrer barn og unges rett til utdanning av høy kvalitet. Forslag nr: 29 Sak: 04/11 Side: 5 Linje: 226 Forslagsstiller Nils-Jakob Herleiksplass Nyutdannende og (..) NYUTDANNEDE Vedtatt mot 2 avholdende Landsmøtet vedtar prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) for perioden med de endringer som er kommet fram i løpet av behandlingen. Forslagsstiller: Landsstyret 17

18 Protokolltilførsel: Side 3 linje 113, innstillingsdokumentet (forslag nr. 7): Linda Haukelid og Ane Kooyman Side 3 linje 127, innstillingsdokumentet (forslag nr. 14a): Nils-Jakob Herleiksplass, Marit Gjertsen og Dag Atle Lee Eksund Sak 05/11 Arbeidsprogram Sak: LM 05/11 Møtedato: Saksansvarlig: Stine Hjerpbakk Sted: Hurdal Forslag nr: 1 Sak: 05/11 Side: 2 Linje: 58 Forslagsstiller Line Charlotte Johansen PS skal sette fokus på faget pedagogikk og elevkunnskap (PEL) OG PRAKSIS i grunnskolelærerutdanningen., 2 mot 1 Forslag nr: 2 Sak: 05/11 Side: 2 Linje: 58 Forslagsstiller Torstein Hole PS skal sette fokus på KVALITETSSIKRING AV faget pedagogikk og elevkunnskap ( ) Forslag nr: 3 Sak: 05/11 Side: 2 Linje: Forslagsstiller Stine Elisabeth Skorpe PS skal sette fokus på faget pedagogikk og elevkunnskap (PEL) i grunnskolelærerutdanningen. Vedtatt mot 1 18

19 Forslag nr: 4 Sak: 05/11 Side: 2 Linje: 66 Forslagsstiller Marit Gjertsen ( ) arbeide for at en EGEN rammeplan ( ) enstemmig vedtatt Forslag nr: 5 Sak: 05/11 Side: 2 Linje: Forslagsstiller Anders Hausvik PS SKAL SETTE FOKUS PÅ KVALITET I LÆRERUTDANNINGENE RETTET MOT OG TRINN. Forslag nr: 6 Sak: 05/11 Side: 2 Linje: Strykningsforslag Forslagsstiller Stine Elisabeth Skorpe PS skal sette fokus på kvaliteten i lærerutdanningene, rettet mot trinn, blant annet gjennom å arbeide for at en rammeplan for femårig lektorutdanning blir utarbeidet. Forslag nr: 7 Sak: 05/11 Side: 2 Linje: 70 Strykningsforslag Forslagsstiller Eivind Harsvik ( ) ved universitet/høgskole. Falt med 31 Forslag nr: 8 Sak: 05/11 Side: 2 Linje: 70 19

20 Forslagsstiller Torstein Hole SPESIELT FOR Å LEGGE TIL RETTE FOR Å UTVIDE MASTERTILBUDENE VED INSTITUSJONENE. 2 mot 1 Vedtatt mot 1 Forslag nr: 9 Sak: 05/11 Side: 2 Linje: 73 Forslagsstiller Torstein Hole ( ) førskolelærerutdanningen. DETTE MÅ SEES I SAMMENHENG MED ET KOMPETANSELØNNSYSTEM. 2 mot 1 Falt med 22 og 4 avholdende Forslag nr: 10 Sak: 05/11 Side: 2 Linje: 76 Forslagsstiller Nils Ingvar Egeland PS SKAL SIKRE IVARETAKELSEN AV ALLMENLÆRERSTUDENTER SOM FØLGER GAMLE RAMMEPLANER, OG JOBBE FOR AT DISSE, PÅ TROSS AV INNFØRINGEN AV GLU FÅR ET FULLVERDIG STUDIETILBUD FREM TIL AVGANGSÅRET. Vedtatt mot 6 og 1 avholdende Forslag nr: 11 Sak: 05/11 Side: 2 Linje: 77 Forslagsstiller Marie Furulund PS SKAL JOBBE FOR AT STUDENTER SOM TAR LÆRERUTDANNING RETTET MOT SKOLEN MÅ SIKRES PRAKSIS I DE FAG UTDANNINGENE BESTÅR AV OG PÅ DE ALDERSTRINN DE SKAL UNDERVISE I. Vedtatt mot 2 20

21 Forslag nr: 12 Sak: 05/11 Side: 2 Linje: 77 Forslagsstiller Olena Fedorova PEDAGOGSTUDENTENE SKAL SETTE FOKUS PÅ GYLDIG FRAVÆR I PRAKSIS. Forslag nr: 13 Sak: 05/11 Side: 2 Linje: 77 Forslagsstiller Vegard Snaunes PS SKAL SETTE FOKUS PÅ GYLDIG FRAVÆR I LÆRERUTDANNINGENE. Vedtatt mot 5 Forslag nr: 14 Sak: 05/11 Side: 2 Linje: 94 Forslagsstiller Erna Ravn PS SKAL ARRANGERE KURSET ALLE VIL HA EN ENGASJERT LÆRER VED FLEST MULIGE UTDANNINGSINSTITUSJONER. Vedtatt mot 1 og 1 avholdende Forslag nr: 15 Sak: 05/11 Side: 2 Linje: 94 Forslagsstiller Erna Ravn PS SKAL VIDEREUTVIKLE KURSET ALLE VIL HA EN ENGASJERT LÆRER. Vedtatt mot 1 Forslag nr: 16 Sak: 05/11 Side: 3 Linje: 109 Forslagsstiller Gunnhild Brimheim 21

22 Lokallagene skal ( ) verve førsteårsstudenter OG PPU-STUDENTER. Vedtatt mot 4 Forslag nr: 17a Sak: 05/11 Side: 3 Linje: 112 Endringsforslag Forslagsstiller Per Anders Gogstad Lokallagene skal drive merkevarebygging OG SKAPE BLEST OM PS-ARRANGEMENT på sitt studiested. til fordel for 17d Falt til fordel for 17d Forslag nr: 17b Sak: 05/11 Side: 3 Linje: 112 Endringsforslag Forslagsstiller Marja-Leena Eriksen Lokallagene skal drive merkevarebygging PROFILERING på sitt studiested. til fordel for 17d Falt til fordel for 17d Forslag nr: 17c Sak: 05/11 Side: 3 Linje: 114 Strykningsforslag Forslagsstiller Eivind Harsvik Lokallagene skal skape stor blest om PS-arrangementer. til fordel for 17d Falt til fordel for 17d Forslag nr: 17d Sak: 05/11 Side: 3 Linje: 112 Endringsforslag Forslagsstiller Redaksjonskomiteen Lokallagene skal drive merkevarebygging på sitt studiested. Lokallagene skal skape stor blest om PS-arrangementer. PÅ STUDIESTEDET SKAL LOKALLAGENE DRIVE MERKEVAREBYGGING OG SKAPE BLEST OM PS-ARRANGEMENT 22

23 Red.koms Vedtas Vedtatt mot 12 Forslag nr: 18 Sak: 05/11 Side: 3 Linje: 112 Forslagsstiller Erna Ravn LOKALLAGENE SKAL ARBEIDE AKTIVT FOR Å REKRUTTERE NYE MEDLEMMER TIL LOKALLAGENE. Vedtatt mot 3 Forslag nr: 19 Sak: 05/11 Side: 3 Linje: 114 Strykningsforslag Forslagsstiller Alice Hoy Lokallagene skal skape stor blest om PS-arrangementer. Red.koms Faller til fordel for 17d Falt til fordel for 17d Forslag nr: 20a Sak: 05/11 Side: 3 Linje: 113 Forslagsstiller Alice Hoy LOKALLAGENE SKAL JOBBE AKTIVT FOR SAMARBEID MED LEDELSEN PÅ SIN UTDANNINGSINSTITUSJON. Vedtatt mot 7 Forslag nr: 20b Sak: 05/11 Side: 3 Linje: 119 Forslagsstiller Erna Ravn LOKALLAGENE SKAL UTVIKLE ET SAMARBEID MED LEDELSEN PÅ SIN UTDANNINGSINSTITUSJON. til fordel for 20a 23

24 Falt til fordel for 20a Forslag nr: 21 Sak: 05/11 Side: 3 Linje: 115 Forslagsstiller Øystein Grøndahl LOKALLAGENE SKAL SE PÅ MULIGHETEN FOR Å SAMARBEIDE MED UTDANNINGSINSTITUSJONENE OG ANDRE STUDENTORGANISASJONER. Vedtatt mot 3 Forslag nr: 22 Sak: 05/11 Side: 3 Linje: 116 Endringsforslag Forslagsstiller Øystein Grøndahl Lokallagene skal se på muligheten for å delta i studentdemokratiet og GNIST regionalt, OG FOR Å SAMARBEIDE MED UTDANNINGSINSTITUSJONENE OG ANDRE STUDENTORGANISASJONER. Forslag nr: 23 Sak: 05/11 Side: 3 Linje: 118 Strykningsforslag Forslagsstiller Stian Westby Lokallagene ( ) perioden. Vedtatt mot 4 Forslag nr: 24 Sak: 05/11 Side: 3 Linje: 118 Endringsforslag Forslagsstiller Nils-Jakob Herleiksplass Lokallagene skal på årsmøtet bli enige om KARTLEGGE POTENSIELLE kjernesaker for den kommende perioden. Vedtatt mot 4 24

25 Forslag nr: 25 Sak: 05/11 Side: 3 Linje: 119 Forslagsstiller Per Øistein Holt LOKALLAGENE SKAL ARBEIDE AKTIVT FOR Å FREMME BEVISSTGJØRING BLANT STUDENTER OM LÆRERENS ROLLE I SAMFUNNET, MED FOKUS PÅ NYE STUDENTER. Forslag nr: 26 Sak: 05/11 Side: 3 Linje: 119 Forslagsstiller Mari Håland LOKALLAGENE SKAL ARBEIDE MED Å OPPRETTHOLDE KONTAKT MED NÅVÆRENDE OG NYE MEDLEMMER. Falt med 22 og 4 avholdende Landsmøtet vedtar arbeidsprogram for perioden 2011/2012 med de endringene som er framkommet på møtet. Forslagsstiller: Landsstyret Sak 06/11 Kontrollkomité i PS Sak: LM 06/11 Møtedato: Saksansvarlig: Ingeborg Løfshus Haanæs Sted: Hurdal Landsmøtet 2011 vedtar at Kontrollkomiteen legges ned. Forslagsstiller: Landsstyret Vedtas mot 10 og 8 avholdende 25

26 Sak 07/11 Økonomifordeling 2011 Sak: LM 07/11 Møtedato: Saksansvarlig: Pernille Adolfsen Sted: Hurdal Landsmøtet 2011 tar landsstyrets vedtak til økonomifordeling for 2011 og PS økonomiske situasjon til orientering. Forslagsstiller: Landsstyret Sak 08/11 Valg Sak: LM 08/11 Møtedato: Saksansvarlig: Dag Atle Lee Eksund Sted: Hurdal Leder: Til valg: Ida Sandholtbråten Valgkomiteens Ida Sandholtbråten Opptelling: Ida Sandholtbråten: 51 stemmer Blanke stemmer: 1 Forkastet: 1 Ida Sandholtbråten er valgt som leder i Pedagogstudentene. 26

27 Nestleder: Til valg: Jan Ola Ellingvåg Bård Henry Landsem Paulsen Bjørnar Bjørseth Rønning Valgkomiteens Bjørnar Bjørseth Rønning Opptelling: Jan Ola Ellingvåg:30 Bård Henry Landsem Paulsen:7 Bjørnar Bjørseth Rønning:16 Jan Ola Ellingvåg er valgt som nestleder i Pedagogstudentene. Arbeidsutvalg: Til valg: Linda Haukelid Hildur Bakkene Erna Ravn Daniel Windt Valgkomiteens Linda Haukelid Erna Ravn Daniel Windt Opptelling: Linda Haukelid:45 Hildur Bakkene:46 Erna Ravn:14 Daniel Windt:41 Linda Haukelid, Hildur Bakkene og Daniel Windt er valgt til arbeidsutvalget i Pedagogstudentene. 27

28 Valgkomité: Til valg: Kristine Villanger Fiskeseth Alice Hoy Marianne Tollefsen Bård Henry Landsem Paulsen (benket seg) Valgkomiteens Kristine Villanger Fiskeseth Alice Hoy Marianne Tollefsen Opptelling: Kristine Villanger Fiskeseth:9 Alice Hoy:47 Marianne Tollefsen:43 Bård Henry Landsem Paulsen:49 Blank: 11 Alice Hoy, Marianne Tollefsen og Bård Henry Landsem Paulsen er valgt som valgkomité i Pedagogstudentene. Internasjonalt utvalg: Til valg: 2 årig: Arnt Gunnar Johansen Irene Nystrøm 1 årig: Martin Sørby Jensen Torstein Hole (benket seg) Irene Nystrøm (benket seg) Valgkomiteens 2 årig: Arnt Gunnar Johansen 1 årig: Ingen Opptelling: 28

29 2 årig: Arnt Gunnar Johansen:47 Irene Nystrøm:5 Blank:1 1 årig: Torstein Hole: 29 Martin Sørby Jensen: 2 Irene Nystrøm: 21 Blank: 1 Arnt Gunnar Johansen og Torstein Hole er valgt inn i Internasjonalt utvalg i Pedagogstudentene. Redaktør: Til valg: Elisabeth Udnes Valgkomiteens Elisabeth Udnes Valg ved akklamasjon Elisabeth Udnes er valgt som redaktør i Pedagogstudentene Sak 09/11 Resolusjoner Sak: LM 09/11 Møtedato: Saksansvarlig: Dag Alte Lee Eksund Sted: Hurdal Forslag nr: 1 Sak: 09/11 Resolusjon Forslagsstiller Bjørnar B. Rønning 29

30 Styrk skikkethetsvurderingen i lærerutdanningene Alle utdanningsinstitusjoner som tilbyr utdanninger rettet mot skole og barnehage i Norge er pålagt å ha en gjennomgående skikkethetsvurdering. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) ser med bekymring på hvordan denne blir gjennomført i dag. Fra forskrift for skikkethetsvurdering finner man klart at: "Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer ( )" og "Ved studiestart skal institusjonen sørge for at alle studentene får informasjon om skikkethetsvurderingen og hva den innebærer." Skikkethetsvurderingen ser vi i PS på som en viktig del av lærerutdanningene. Når vi skal bli vurdert i skikkethet må vi ha tydelige vurderingskriterier og en forståelse for hva vi blir vurdert etter. Det er en nødvendighet for at vi skal kunne få en god helhetsvurdering. Ved å ha en gjennomgående skikkethetsvurdering av høy kvalitet er man med på å heve standarden på studentene og sikre kvaliteten på studiet ved at de som blir utdannet er skikket og innehar de egenskapene yrket krever. Derfor krever vi at vurderingskriteriene må gjøres mer tilgjengelig og en må skape en dialog for at studentene skal kunne delta. For å få en god helhetsvurdering av studentene må vi ha en gjennomgående skikkethetsvurdering der alle parter i utdanningen skal delta. Sendes til: KD, Utdanningsinstitusjoner som tilbyr lærerutdanninger Red.koms Vedtas Forslag nr: 2a Sak: 09/11 Resolusjon Forslagsstiller Øystein Grøndahl Politisk representasjon. Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) skal samordne og styrke norsk lærerutdanning for forskning innenfor lærerutdanningsfeltet. 30

31 I NRLU er blant andre høgskoler og universiteter representert. Utdanningsforbundet har en plass i NRLU og Norsk Studentorganisasjon (NSO) har fire plasser. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) har ikke engang observatørplass, til tross for PS er en interesseorganisasjon som er spesialisert på lærerutdanning. PS har en egen utdanningspolitisk stemme, uavhengig av Utdanningsforbundet, og kan derfor ikke representeres fullt ut av Utdanningsforbundet. Vi mener derfor at PS skal ha fast medlemsplass i NRLU. Red.koms Avvises til fordel for 2b Falt til fordel for 2b Forslag nr: 2b Sak: 09/11 Resolusjon Forslagsstiller Res.komite Gi Pedagogstudentene plass i NRLU! Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) skal samordne og styrke norsk lærerutdanning for forskning innenfor lærerutdanningsfeltet. I NRLU er blant andre høgskoler og universiteter representert. Utdanningsforbundet har en plass i NRLU og Norsk Studentorganisasjon (NSO) har fire plasser. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) er ikke representert i rådet, til tross for at vi er en interesseorganisasjon som er spesialisert på lærerutdanning. PS har en egen utdanningspolitisk stemme, uavhengig av Utdanningsforbundet, og kan derfor ikke representeres fullt ut av Utdanningsforbundet. Vi er framtidens lærere og bør bli hørt. Derfor mener vi at PS skal ha fast medlemsplass i NRLU. Sendes til: NSO, NRLU, KD Red.koms Vedtas Forslag nr: 3a Sak: 09/11 Resolusjon Forslagsstiller Vegard Snaunes Praksisreglementet må endres! 31

32 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) ser med bekymring på praktiseringen av praksisreglementet i lærerutdanningene. På noen utdanningsinstitusjoner er det nulltoleranse for fravær under praksisperioden. Dette er svært uheldig for studenter som opplever ulike uforutsigbare hendelser eller andre grunner til gyldig fravær som gjør at fraværet ikke er til å unngå. Slik praksisordningen foreligger, kan studenter ved noen institusjoner risikere å ikke få gå opp til eksamen på grunn av en dags fravær i praksisperioden. De nasjonale føringene i rammeplanen for GLU setter krav om min. 100 dager. Endringene må ikke tolkes dit hen at studentene opplever nulltoleranse for fravær. PS mener at praksis må likestilles med obligatorisk undervisning, når det gjelder fraværsmuligheter. Dersom øvingslærer mangler vurderingsgrunnlag ved fravær, mener PS at fraværet må tas igjen. Det er oppsiktsvekkende dersom studiet ikke har regler som i det hele tatt minner om det vanlige arbeidslivet. PS krever endring nå! Tillit fra LM om at man kan foreta redaksjonelle endringer før utsendelse når det gjelder formuleringen praksisreglementet Falt med 37 og 2 avholdende Forslag nr: Sak: 09/11 Forslagsstiller 3b Resolusjon Res.komite Urettferdige fraværsregler i praksis! Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) ser med bekymring på de ulike tolkningene av de nasjonale føringene for praksis i grunnskolelærerutdanningene. På noen utdanningsinstitusjoner praktiseres det nulltoleranse for fravær under praksisperioden. Dette er svært uheldig for studenter som opplever uforutsigbare hendelser eller andre grunner til gyldig fravær som gjør at studenten ikke har mulighet til å være tilstede i praksis. Slik praksisordningen foreligger, kan studenter ved noen institusjoner risikere å ikke få gå opp til eksamen på grunn av en dags fravær i praksisperioden. 32

33 De nasjonale føringene i rammeplanen for GLU setter krav om min. 100 dager praksis. Endringene må ikke tolkes dit hen at studentene opplever nulltolleranse for fravær. PS mener at praksis må likestilles med obligatorisk undervisning, når det gjelder fraværsmuligheter. Dersom øvingslærer mangler vurderingsgrunnlag ved fravær, mener PS at fraværet må tas igjen. Det er oppsiktsvekkende dersom studiet ikke har fraværsregler som ville være rimelig overfor en vanlig arbeidstaker. PS krever endring nå! Sendes til: KD, Utdanningsinstitusjonene Red.koms Vedtas Falt med 30 og 2 avholdende Arbeidsutvalget tar med seg de vedtatte resolusjonene tilbake til kontoret for utsendelse. Forslagsstiller: Landsstyret 33

34 Permisjonssøknader Navn Snorre Ursin Persen Søker fravær fra dato kl Søker fravær til dato kl Er vara tilstede Nei Begrunnelse Sent fly pga praksis Vedtak Innvilget Navn Eivind Harsvik Søker fravær fra dato kl Søker fravær til dato kl Er vara tilstede Nei Begrunnelse Sent fly pga opptak til HV-innsatsstyrke Vedtak Innvilget Navn Kristine Villanger Fiskeseth Søker fravær fra dato kl Søker fravær til dato kl Er vara tilstede Nei Begrunnelse Studietur Vedtak Innvilget Navn Marie Furulund Søker fravær fra dato kl Søker fravær til dato kl 18:30 Er vara tilstede nei Begrunnelse Helsemessige årsaker Vedtak Innvilget Navn Marja-Leena Eriksen Søker fravær fra dato Søker fravær til dato Er vara tilstede nei Begrunnelse Sykdom Vedtak Innvilget Navn Søren Kure Søker fravær fra dato under sak 2 Søker fravær til dato Er vara tilstede Nei Begrunnelse Forberedelser til landsmøtemiddagen Vedtak Innvilget 34

35 Protokollsignatur Vi bekrefter herved at vi har gått grundig gjennom denne protokollen, og vi går god for at den, så langt vi kan se, gir et riktig bilde av hva som er vedtatt på landsmøtet i Hurdal, 31. mars og 3. april Anne Tone Vestad Protokollfører Kaja Borgen Protokollfører Kine Mari Eilertsen Protokollunderskriver Elisabeth Udnes Protokollunderskriver Idar Leknes Kontrollkomité 35

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011 Landsstyremøte Oslo 13. -15. Mai 2011 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Hildur Bakkene AU 4 Daniel Windt AU 5 Linda Haukelid AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Martin

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Landsstyremøte Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ingerid Hustvedt HSH 3 Vegard Snaunes UiA 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Victoria Flåten Refsenes

Detaljer

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012 Landsstyremøte Tønsberg 20-22. januar 2012 Navn Representerer 1 Kristine Evjen NTNU 2 Martin Jensen HVO 3 Maren Mikkelsen UiA 4 Pascale Robinson UiA 5 Ann-Mathilde Jostad HiHm 6 Runhild Heggem HiHm 7 Ingrid

Detaljer

Landsstyremøte. Volda november 2010

Landsstyremøte. Volda november 2010 Landsstyremøte Volda 12-14. november 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Erna Thorsrud Ravn UiT 7 Kine

Detaljer

Landsstyremøte. Volda september 2009

Landsstyremøte. Volda september 2009 Landsstyremøte Volda 18-20. september 2009 Navn Representerer 1 Gunnar Oustad HiFm 2 Per-Otto Jørgensen UiA 3 Bjørnar Sollie (vara) UiA 4 Linda Haukelid UiS 5 Anita Kvamme Nygård HiHm, Hamar 6 Irene Nystrøm

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012 Landsstyremøte Stavanger 28-30. september 2012 Navn Representerer 1 Mari Nordsæther UiN 2 Eirik Øwre Nilsen UiN 3 Line Larsen Rømma HiST 4 Camilla Richardsen Solheim NTNU 5 Maren Berg Johansen HiVe 6 Michelle

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011 Landsstyremøte Trondheim 18. 20. november 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ane Kooyman UiS 3 Torstein Nielsen Hole UiB 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Ingerid Merethe H. Hustvedt

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen januar 2010

Landsstyremøte. Bergen januar 2010 Landsstyremøte Bergen 28-30.januar 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Martin

Detaljer

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Verv 1 Jan Ola Ellingvåg Leder 2 Bjørnar B. Rønning Nestleder 3 Linda Thu 4 Martin Asheim 5 Marie Furulund 6 Signe Britt Ø. Kjosaas

Detaljer

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm Navn Representerer Landsstyremøte 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ida Sandholtbråten AU 4 Ingeborg Haanæs AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Kristine Fiskeseth UiA 8

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008 Landsstyremøte Trondheim 19.-21. september 2008 Navn Representerer 1 Muna Ali Osman NTNU 2 Stine Hjerpbakk HIST 3 Knut Eri Bjelland HiB 4 Svein Marthinsen HiBo 5 Hilde Lotsberg HiVo 6 Lene Sletten HiHm

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Landsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Deltagerliste Arnt Gunnar Johansen Leder Bjørnar Bjørseth Rønning Nestleder Marie Furulund Martin Asheim Signe Britt Ø. Kjosaas NLA Høgskolen

Detaljer

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010 Landsstyremøte Tromsø 1-3. oktober 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Ola Rønning

Detaljer

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013 Landsstyremøte Stord 18-20. januar 2013 Navn Representerer 1 Ingrid B. Wikeland UiT 2 Marta Tysdal HiNT 3 Ida Sovie Slettahjell HiNT 4 Stine Drotningsvik HiB 5 Oda Catherine Campo Åsheim HiB 6 Signe Britt

Detaljer

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN Landsstyremøte Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Bjørnar Sollie UiA 3 Aase Marie Storeng HiB 4 Linda Haukelid UiS 5 Stine Hjerpbakk HiST 6 Inga Hanne Hansen HiTo 7 Søren Kure HiVe 8 Gunnar Oustad

Detaljer

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 22.11.13 24.11.13 VK PPK Varalandsstyrerepresentanter Landsstyrerepresentanter Deltakere Fornavn Etternavn Skole Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Martin Asheim

Detaljer

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008 Landsstyremøte Kristiansand 12. mars 2008 Navn Representerer 1 Philip Andreas Lyding UiA 2 Katrine Knutsen HiT 3 Stine Hjerpbakk HiST 4 Mariann Bratland HiNe 5 Svein Martinsen HiBo 6 Håkon Wahlquist HiB

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Deltakere Arnt Gunnar Johansen Bjørnar Rønning Bjørn Roberg HBV avd. Vestfold Stine Drotningsvik HiB AU Synnøve Bjørgum HiSF Marie Furulund HiB Påtroppende

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo november 2009

Landsstyremøte. Oslo november 2009 Landsstyremøte Oslo 20-22. november 2009 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Muna Ali Osman AU 4 Ruben Sangvik Olsen AU 5 Søren Kure AU 6 Gunnar Oustad HiFm 7 Per-Otto

Detaljer

Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012

Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012 Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012 1 Deltakerliste Delegatnr. Etternavn Fornavn Skole Verv 1 Marie Furulund Høgskolen i Bergen Delegat 2 Hilde Thorbjørnsen Høgskolen i Bergen Delegat 3 Sander

Detaljer

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009 Landsstyremøte Bodø 23.-25. januar 2009 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Aase Marie Storeng HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 Inga

Detaljer

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Skole Verv Jan Ola Ellingvåg Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Marie Furulund HiB Arbeidsutvalget Martin Ashem Høgskolen i Vestfold

Detaljer

Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010

Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010 Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010 Nr. Representerer Navn Status 1 UiT Line Charlotte Johansen Delegat 2 UiT Bård Henry Landsem Paulsen Delegat 3 UiT Erna Thorsrud Ravn Delegat 4 UiT Line Mannerud

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Bakbenk Landsstyret AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Kontoret Leder Martin Asheim Kontoret Nestleder Bjørn Roberg

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Deltakere Marie Furulund Martin Asheim AU Bjørn Roberg UiB Stine Drotningsvik HiB Camilla Rikardsen Solheim NTNU Helene Sommerseth Bakkland

Detaljer

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006 Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole 27.-29. januar 2006 Deltakerliste Navn Representerer 1 Anne-Berit Stavenes HiØ 2 Erik Nygaard UiO 3 Julie Nilsen HiA 4 Daniel Olsen HiB 5 Heidi Amundsen HVO

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Kathrine Knutsen HiTø 4 Hilde Lotsberg HVO 5 Bjørnar Sollie UiA 6 Magnhild S. Bye HiB 7 Jan-Rune Rafteseth

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Navn Representerer 1 Inger Marie Andreassen NTNU 2 Haakon Wahlquist HiB 4 Philip Andreas Lyding UiA 5 Leon Romestrand HiVo 6 Stine Hjerpbakk HiST 7

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar 24.01.2014 26.01.2014 Bakbenk LS-Vara LS AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Arnt Gunnar Bjørnar Johansen Rønning Furulund Marie HiB Guro Trøseid Gjerstadberget

Detaljer

Landsstyremøte Nord Universitet

Landsstyremøte Nord Universitet Landsstyremøte Nord Universitet 15.1.2016 17.1.2016 Deltakere AU Navn: Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Elise Håkull Klungtveit Ruben Amble Hirsti Kristine Lund Klippenvåg Studiested, eller verv Leiar

Detaljer

Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009

Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009 Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009 Nr. Representerer Navn Status 1 HiO Mahyar Harirchi Delegat 2 HiO (Kom fredag ca kl 10) Juan Diaz Delegat 7 HiHm Anita Kvamme Nygård Delegat 8 HiHm Ann Mathilde

Detaljer

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012 Landsstyremøte Hamar 23-25. november 2012 Navn Representerer 1 Marja-Leena Eriksen HiOA 2 Tonje Ertsås HiNT 3 Åslaug Hansegård HiNT 4 Marit Nerås Krogsæter NTNU 5 Camilla Rikardsen Solheim NTNU 6 Guro

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise Price-Stephens

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer VK AU Landsstyret Navn Kristin Johansen Kjos Aksel Stridh Haakon Wahlquist Irene Kokkinos Philip Andreas Lyding Leon Romestrand Aasne Sørumshaugen Mariann Bratland Katrine Knutsen Hanne Vange Vigdis Borlaug

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008 Landsstyremøte Stavanger 21.-23. november 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Magnhild Bye HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 8 Inga

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene

Detaljer

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Landsmøtepermen 7. april - 10. april 2016 Sundvolden Denne permen tilhører: Årets emneknagg: Følg Pedagogstudentene! #PSLM16 @pedagogstud_ @pedagogstud_ www.facebook.com/pedagogstudentene

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Landsstyremøte Stord januar 2017

Landsstyremøte Stord januar 2017 Landsstyremøte Stord 20.-22. januar 2017 KK VK LANDSSTYRET AU DELTAKERLISTE Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Frank Aleksander Bræin Jørgen Jakobsson Ruben Amble Hirsti Aud-Marit Sellereite Eskild Dragvik

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Deltakerliste: Navn Anne Berit Stavenes Erik Nygaard Julie Nilsen Daniel Olsen Heidi Amundsen Stine Holtet Cecilie Grav Bård Olav Johannessen Charlotte

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyret Diverse Deltakere AU Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Leder Martin Asheim Nestleder Stine Drotningsvik HiB Arbeidsutvalg

Detaljer

13 Hilde Lotsberg Vara-HVO 14 15 Anita Kvamme Nygård Vara-HiHm 16 Irene Nystrøm Vara-HiVe 17 Ola Rui Nygard Vara-HiO

13 Hilde Lotsberg Vara-HVO 14 15 Anita Kvamme Nygård Vara-HiHm 16 Irene Nystrøm Vara-HiVe 17 Ola Rui Nygard Vara-HiO Landsstyremøte Navn Representerer 1 Inga Hanne Hansen HiTo 2 Idar Leknes HiHm, Hamar 3 Gunnar Oustad HiFm 4 Bjørnar Bjørnseth Rønning HiB 5 6 Marianne Egren Halvorsen HiVe 7 Mahyar Harirchi HiO 8 Per-Otto

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Deltakere AU Marie LS LS-vara Påtroppende VK Furulund Martin Asheim Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Kristine Lund Klippenvåg Tonje Ertsås

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim november 2016

Landsstyremøte Trondheim november 2016 Landsstyremøte Trondheim 18.-20. november 2016 KOMITÉ/UTVALG LANDSSTYRET Frank Deltagerliste Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Ruben Amble Hirsti Leder Nestleder Aleksander Bræin AU Fullt Navn: Studiested

Detaljer

Årsmelding for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 2011-2012

Årsmelding for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 2011-2012 Årsmelding for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 2011-2012 Årsmeldingen tar for seg de overordnede sakene Pedagogstudentene har jobbet med i perioden. Første del tar utgangspunkt i arbeidsprogrammet.

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsstyret AU Deltagerliste UiT Fornavn Jan Ola Bjørnar B. Linda Martin Marie Signe Britt Line Larsen Reidun-Marie Mari Vegard Stine Guro Michelle Ingrid Bjørnsdatter

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise

Detaljer

04 Arbeidsprogram 2016/2017

04 Arbeidsprogram 2016/2017 1 04 Arbeidsprogram 2016/2017 Sak: LM 04/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Elise Håkull Klungtveit Sted: Sundvolden 1 2 3 Arbeidsprogrammet er Pedagogstudentenes styringsdokument, som legger grunnlaget

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Organisasjonen Pedagogstudentene består i dag av ca. 100 aktive tillitsvalgte på alle nivå, og har rundt 12 000 medlemmer. I løpet av perioden

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1

Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1 Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1 Delegater Landsstyret Deltagerliste Delegatnr. Fornavn Etternavn Skole Verv 100 Arnt Gunnar Johansen Leder 101 Bjørnar B. Rønning Nestleder 102 Martin Bildøy Asheim

Detaljer

Landsmøte 2008 Kristiansand, mars 2008

Landsmøte 2008 Kristiansand, mars 2008 Landsmøte 2008 Kristiansand, 13.-16. mars 2008 1 Deltakerliste Nr. Representerer Navn Status 1 UiA Bjørnar Sollie Delegat 2 UiA Hege Stensland Delegat 3 UiA Ingeborg Løfshus Delegat 5 Uia Ruben Sangvik

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

06 Politisk plattform for lektorutdanning

06 Politisk plattform for lektorutdanning 06 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. Sak: LM 06/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 Landsstyret vedtok i 2011 et politisk dokument om lærerutdanning

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Vedta en tidsplan for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 6, 2016.

Vedta en tidsplan for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 6, 2016. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 00.05-16 Gjelder Godkjenning av tidsplan 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til tidsplan for landsmøtet 3 GODKJENNING

Detaljer

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: 24.-26. januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/10

Program og saksliste Sak: GF 03/10 Program og saksliste Sak: GF 03/10 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva, det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Line Gausdal, Ola Solberg Christoffersen

Line Gausdal, Ola Solberg Christoffersen Til Lokallagene, NCF Dato 31.10.2015 Sted: Brisk A/S sine lokaler, Ålesund Referat Landsmøte i NCFU Tilstede: 20 delegater 18 observatører Seks fra sentralstyret Tre fra sekretariatet Se vedlegg 1 for

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) Landsmøte for (LFB) Referatet er ført etter saksrekkefølge, ikke behandlingsrekkefølge. 01-17 Godkjenning av innkalling Landsmøtet godkjenner innkallingen. 02-17 Godkjenning av delegater Landsmøtet godkjenner

Detaljer

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 09 Resolusjoner Sak: LM 09/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 En resolusjon er utspill til media, politikere og andre aktuelle fora og aktører som

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17

Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17 Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17 Om dokumentet Dagsorden forteller hvilke saker generalforsamlingen skal behandle og når sakene skal behandles. Dokumenter - Styrets forslag til dagsorden Forslag

Detaljer

VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016

VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016 vedlegg 1 1 2 VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016 Vedtatt på NSOs landsmøte 2016. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 FORRETNINGSORDEN

Detaljer

Referat fra UngOrgs årsmøte

Referat fra UngOrgs årsmøte Referat fra UngOrgs årsmøte 09.3.2017 Styreleder Trine Jakobsen Rydland ønsker velkommen Sak 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere Valg av ordstyrer Vedtak: Steffen Mio Kristiansen

Detaljer

Landsmøte i NCFU, Kongsberg, april Lokallagene, NCF Dato april 2012 Sted: Kongsberg vandrehjem. Referat Landsmøte i NCFU

Landsmøte i NCFU, Kongsberg, april Lokallagene, NCF Dato april 2012 Sted: Kongsberg vandrehjem. Referat Landsmøte i NCFU 1 2 3 4 5 6 7 Til Lokallagene, NCF Dato 13-15. april 2012 Sted: Kongsberg vandrehjem Referat Landsmøte i NCFU Delegat Jensrud Vegard Leder Delegat Røkke Mari Nestleder Delegat Berg Kristensen Sondre Agder

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: 42.02.14 - Møtetid: 18.15 R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Styret

Detaljer

Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1

Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1 Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1 Delegater Landsstyret Deltagerliste Delegatnummer: Navn: Studiested 100 Marie Furulund Kontoret 101 Martin Asheim Kontoret 102 Stine Drotningsvik HiB 103 Bjørn

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 29. august 2011 Tilstede: Dekan Knut Patrick Hanevik (HiO) (leder NRLU) Fagdekan Ann Gøril Hugaas (HBO) Studiekoordinator, PPU Signe

Detaljer

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Vi hadde vårt første møte på landsstyremøte 1, i Oslo, juni 2016. Vi brukte helgen til å sette oss inn i organisasjonens politiske og organisatoriske dokumenter,

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 2017.

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 2017. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 24.03.2017-26.03.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 00.03-17 Gjelder Godkjenning av forretningsorden 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til forretningsorden 3 GODKJENNING

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU10-17/18 Dato/tid 05.10.2017 13:30 Protokollfører Bjørn-Anders Hind (Sekretariatet) Arkiv Sak 17/58, journalpost 2017002859 Til stede: Mats Johansen Beldo, Anne

Detaljer

2.1.1 Valg av møteleder Kjartan Lindøe og Simon Ingebrigtsen er foreslått som møteleder. Det finnes ingen andre kandidater.

2.1.1 Valg av møteleder Kjartan Lindøe og Simon Ingebrigtsen er foreslått som møteleder. Det finnes ingen andre kandidater. Møtet settes 13:26 Sak 1. Godkjenning av innkalling Forberedt av Marcus Sæthershagen Innkallinga godtas med merknad om for sen formell innkallelse og styret instrueres til å forbedre dette til neste korsvei.

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for studenter som tar lærer- og pedagogutdanninger.

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Valg av ordstyrer og referent, godkjenning av referat, innkalling og dagsorden. Valg av protokollunderskrivere og tellekorps.

Valg av ordstyrer og referent, godkjenning av referat, innkalling og dagsorden. Valg av protokollunderskrivere og tellekorps. SFR-LUI PROTOKOLL Studentenes fakultetsråd LUI Ekstraordinært allmøte Dato: 21.09.17 Tid: 15.30-17.00 Sted: Følg med på Facebookarrangement: Innkalt: Alle studenter ved Fakultet for Lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE /2017

SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE /2017 SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE 5 206/207 Saksnummer Tittel Side SST5 00 Konstituering SST5 00.05-6/7 Konstituering SST5 0 Rapporter og orienteringer 4 SST5 0.0-6/7 Rapporter 4 SST5 0.-6/7 Protokollsaker

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 5 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 8. oktober 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det akademiske kvarter. 5 VT 60/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var

Detaljer

LM RESOLUSJONER REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING

LM RESOLUSJONER REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING LM5 03.01-15 RESOLUSJONER REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING Komiteens medlemmer: Mats Belbo (UiT) Aleksander Milde (HiL) Isabel Byrkjeflot Nærø (HiOA) Eirin Vetaas (UiA) Andreas Olsbø (HiB) REDAKSJONSKOMITEENS

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

REFERAT FRA AU-15-1314

REFERAT FRA AU-15-1314 Til Arbeidsutvalget Kopi til Fra Lage Nøst, referent Dato 10.02.2014 REFERAT FRA AU-15-1314 Møtedato 28.01.2014 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Hallvard Surlien Talsperson Ingrid

Detaljer

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B.

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B. 1. Konstituering A) Valg av dirigenter Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo B) Godkjenning av dagsorden Se vedlegg 1 B. Forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner dagsorden. 1.

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 149 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.april 2017, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.april 2017, klokken 16.15 1 SP-sak Protokoll Møtedato 26.04.17 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.april 2017, klokken 16.15 Studentparlamentet: STA-styret:

Detaljer