1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm"

Transkript

1 Navn Representerer Landsstyremøte 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ida Sandholtbråten AU 4 Ingeborg Haanæs AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Kristine Fiskeseth UiA 8 Ann Mathilde Jostad HiHm 9 Marianne Tollefsen HiVe 10 Bård Henry Landsem Paulsen UiT Tønsberg 29.april-2.mai Gunnar Oustad HiFm, Alta 12 Elin Tegnander HiO 13 Karina Solli Iversen HiNe 14 Snorre Ursin Persen NTNU 15 Søren Kure HiVe 16 Erna Thorsrud Ravn UiT 17 Anita Kvamme Nygård HiHm 18 Irene Nystrøm KK 19 Idar Leknes KK 20 Øystein Wormadal KK 21 Ida Marie Antonsen VK 22 Marianne Halvorsen VK 23 Beate Riise UU 24 Kathrine Hestø Hansen ordstyrer 25 Kathrine Knutsen ordstyrer 26 Ståle Nordøen protokollfører 26 Pernille Adolfsen Administrasjonskonsulent

2 Sak Tittel Saksbehandler Merknad 00/10 Konstituering Valg av: ordstyrere protokollførere protokollunderskrivere Godkjenning av saksliste og dagsorden Godkjenning av forretningsorden Stine Chr. Holtet Endelig forslag til forretningsorden legges frem på møtet. Én eventueltsak 01/10 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Kontrollkomiteen I Rapport fra Valgkomiteen J Rapport fra redaksjonen Landsstyrerepresentantene Ingeborg L. Haanæs Stine Hjerpbakk Stine Chr. Holtet Ida Sandholtbråten Pernille Adolfsen Pernille Adolfsen Kontrollkomiteen Valgkomiteen Beate Riise Utleveres på møtet Vedlegg Vedlegg Ettersendes Vedlegg Utleveres på møtet Utleveres på møtet Vedlegg Vedlegg Ettersendes 22/10 Konkretisering av arbeidsprogrammet Dag Atle Lee Eksund Vedlegg 23/10 Tema for konferansen 2010 Stine Hjerpbakk Vedlegg 24/10 Verving og rekruttering Ida Sandholtbråten Vedlegg 25/10 Evaluering av landsmøtet 2010 Stine Chr. Holtet Vedlegg 26/10 Organisatoriske retningslinjer Stine Chr. Holtet Vedlegg 27/10 Oppnevning av prinsipprogramkomité (PPK) Ida Sandholtbråten Vedlegg 28/10 Konkretisering og strategi av FLU-plattformen Ingeborg L. Haanæs Vedlegg

3 29/10 Resolusjoner Ingeborg L. Haanæs Vedlegg 30/10 Val av vara-au Dag Atle Lee Eksund Vedlegg Eventuelt Møtedatoer Dag Atle Lee Eksund 00/10 Konstituering Kathrine Hestø Hansen og Katrine Knutsen velges til ordstyrere Valgt Ståle Nordøen velges til protokollfører. Valgt Bjørnar Bjørseth Rønning velges til protokollunderskriver. Valgt

4 Bård Henry Landsem Paulsen, Karina Solli Iversen og Kristine Fiskeseth oppnevnes til redaksjonskomité for resolusjoner. Valgt Forretningsorden godkjennes slik den foreligger. Saksliste godkjennes slik den foreligger. Med én eventueltsak, møteplan ved Dag Atle Lee Eksund. Dagsorden godkjennes med foreslåtte endringer.

5 Gunnar Oustad, Snorre Ursin Persen og Ann Mathilde Jostad oppnevnes til ekstrakomité 01 Orienteringssaker Sak: LS 01/10 Møtedato: 30.april-2.mai Saksansvarlig: - Sted: Tønsberg 01/10 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Kontrollkomiteen I Rapport fra Valgkomiteen J Rapport fra redaksjonen Landsstyrerepresentantene Ingeborg L. Haanæs Stine Hjerpbakk Stine Chr. Holtet Ida Sandholtbråten Pernille Adolfsen Pernille Adolfsen Kontrollkomiteen Valgkomiteen Beate Riise Utleveres på møtet Vedlegg Vedlegg Ettersendes Vedlegg Utleveres på møtet Utleveres på møtet Vedlegg Vedlegg Ettersendes

6 22 Konkretisering av arbeidsprogram Sak: LS 22/10 Møtedato: 30.april 2. mai Saksansvarlig: Dag Atle Lee Eksund Sted: Tønsberg Forslag til vedtak Landsstyret tar med seg innspela til konkretiseringa av Arbeidsprogram Lokallagsstyra har eit særskild ansvar for å konkretisere lokalt arbeid. Forslagstiller Arbeidsutvalet Vedlegg: Arbeidsutvalet sin konkretisering av Arbeidsprogram Arbeidsutvalet utarbeidar eit konkretisert dokument som eit hjelpemiddel for alle nivå i organisasjonen. 23 Tema for konferansen 2010 Sak: LS 23/10 Møtedato: 30.april 2.mai Saksansvarlig: Stine Hjerpbakk Sted: Tønsberg Landsstyret vedtar at Barn og unge som utfordrer blir temaet for konferansen Forslagstiller:

7 24 Verving og rekruttering Sak: LS 24/10 Møtedato: 30.april 2. mai Saksansvarlig: Ida Sandholtbråten Sted: Tønsberg tar med seg innspillene videre i arbeidet med å utvikle overordnede verve- og rekrutteringsstrategier. Landsstyrerepresentantene tar med seg innspillene fra debatten tilbake til lokallagene for å sette fokus på dette lokalt. Forslagstiller: Vedlegg: s ideer til strategier i verve- og rekrutteringsarbeidet. 25 Evaluering av landsmøtet 2010 Sak: LS 25/10 Møtedato: 30.april 2.mai Saksansvarlig: Stine Christensen Holtet Sted: Tønsberg Landsstyret tar med seg innspillene videre i arbeidet med å arrangere landsmøtet i 2011.

8 26 Organisatoriske retningslinjer Sak: LS 26/10 Møtedato: 30.april 2.mai Saksansvarlig: Stine Christensen Holtet Sted: Tønsberg Forslag nr: 1 Sak: 26/10 Side: 4 Linje: 152 og Type: Endringsforslag Forslagsstiller KJØNN En kjønnsfordeling med minst 50% kvinner skal tilstrebes (iht Utdanningsforbundet sine vedtekter) Landsstyret vedtar Organisatoriske retningslinjer med vedtatte endringer. Vedlegg: 1. s innstilling til organisatoriske retningslinjer. 2. Organisatoriske retningslinjer som gjelder i dag. 3. Vedtektene 4. Mandater

9 27 Oppnevning av prinsipprogramkomité (PPK) Sak: LS 27/10 Møtedato: 30.april 2.mai Saksansvarlig: Ida Sandholtbråten Sted: Tønsberg Landsstyret gir arbeidsutvalget mandat til å oppnevne prinsipprogramkomiteen. Komiteen skal i tråd med sitt mandat utarbeide forslag til prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet. 28 Konkretisering og strategi av FLU-plattformen Sak: LS 28/10 Møtedato: 30.april - 02.mai Saksansvarlig: Ingeborg Løfshus Haanæs Sted: Tønsberg Landsstyret tar med seg innspillene fra debatten videre i arbeidet med FLU-platformen. Vedlegg: Politisk plattform for FLU

10 29 Resolusjoner Sak: LS 29/10 Møtedato: 30.april 2.mai Saksansvarlig: Ingeborg Løfshus Haanæs Sted: Tønsberg Forslag nr: 1a Sak: 29/10 Side: Linje: Type: Forslagsstiller Resolusjon Ida Sandholtbråten Utdanning first Landsstyret i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er kritiske til programmet Teach First, som sikter på å bruke skolen som øvingsarena for kommende ledere i Statoil. Det betyr en oppgradering av statusen til læreryrket når Statoil ser på klasserommet som en arena for å trene eventuelle fremtidige ledere, uttalte direktøren for Utdanningsetaten i Oslo, Astrid Søgnen til Aftenposten PS mener det er en undergraving av lærerprofesjonen og lærerutdanningene at kandidater uten annen bakgrunn en egen skolegang og et intensivkurs i England, skal ut i full lærerjobb i norsk skole fra første arbeidsdag. PS er positive til at flere ønsker å bli lærere, men det er viktig at man sikrer at disse har en god pedagogisk og didaktisk kompetanse. En god lærer er ikke bare flink innenfor sitt fagfelt, men må også kunne lære bort sitt fag. Det er gjennom lærerutdanningene at denne kompetansen tilegnes. En utdanning som består av et intensivkurs i England og PPU-studie mens man er i full jobb vekker bekymring. Et PPU-studie på 60 studiepoeng er et fulltidsstudie og skal ikke la seg kunne kombinere med full jobb. Norsk skole trenger dyktige lærere - ikke kun dyktige ledere. Det er grunn til å spørre om det er elevenes læring eller kandidatenes læring som er i fokus i Teach First. Elevene fortjener den beste skolegangen og de beste lærerne - De beste utdannede lærerne! Res.koms Faller til fordel for 1b

11 innstilling: Falt Forslag nr: 1b Sak: 29/10 Side: Linje: Type: Forslagsstiller Resolusjon Res.kom. Utdanning first Landsstyret i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er kritiske til programmet Teach First, som sikter på å bruke skolen som treningsarena for kommende ledere i Statoil. Det betyr en oppgradering av statusen til læreryrket når Statoil ser på klasserommet som en arena for å trene eventuelle fremtidige ledere, uttalte direktøren for Utdanningsetaten i Oslo, Astrid Søgnen til Aftenposten PS mener dette er en undergraving av lærerprofesjonen og lærerutdanningene. Kandidater uten annen bakgrunn enn egen skolegang og et intensivkurs i England skal ut i full lærerjobb i den norske skolen fra første arbeidsdag. PS er positive til at flere ønsker å bli lærere, men det er viktig at man sikrer at disse har en god pedagogisk og didaktisk kompetanse. En god lærer er ikke bare flink innenfor sitt fagfelt, men må også kunne lære bort sitt fag. Det er gjennom lærerutdanningene at denne kompetansen tilegnes. En utdanning som består av et intensivkurs og PPU-studie, mens man er i full jobb vekker bekymring. Et PPU-studie på 60 studiepoeng er et fulltidsstudium og skal ikke la seg kunne kombinere med full jobb.

12 Norsk skole trenger dyktige lærere - ikke kun dyktige ledere. Det er grunn til å spørre om det er elevenes læring eller kandidatenes læring som er i fokus i Teach First. Elevene fortjener den beste skolegangen og de beste lærerne - De beste utdannede lærerne! Kontoret utreder hvem det er hensiktsmessig å sende resolusjonen til. Res.koms innstilling: Vedtas Forslag nr: 2a Sak: 29/10 Side: Linje: Type: Forslagsstiller Resolusjon Karina Solli Iversen Cyberlærere gjennom GLU ser vi på med GRU! I forbindelse med oppstarten av den nye grunnskolelærerutdanningen som innføres høsten 2010 har det dukket opp en mengde forskjellige studiemodeller. Blant annet et nettbasert studie som organiseres ved nettbaserte veiledninger, praksis i skolen og meget få samlinger. En av skolene som tilbyr dette er Høgskolen i Telemark, de tilbyr følgende studieløp første studieår på 1-7 trinn: 3-4 økter med nettbasert veiledning fordelt på to dager i ukentlig. 3 samlinger i året med en varighet på 3-4 dager, altså fra 9 til 12 dager totalt i året. 5 uker praksis, hvorav du kan få godkjent noe praksis fra egen arbeidsplass. 1 Vi, Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, er kritiske til slike nettbaserte løsninger. Spesielt ser vi utfordringer knyttet til studentenes utvikling innenfor:

13 Metodebruk. Hvordan kan en lære praktiske metoder igjennom veiledning på nett? Arbeid i team. Sikrer 9-12 dager sammen med medstudenter et godt grunnlag for arbeid i team? Deltagelse i profesjonsfellesskapet. Her stiller vi spørsmål omkring studentens muligheter til å sosialiseres inn i profesjonsfellesskapet, skape relasjoner og utvikle sin egen profesjonsidentitet. I tillegg til disse punktene stiller vi oss svært kritiske til hvorvidt det er gjennomførbart med en fortløpende skikkethetsvurdering innenfor denne modellen. Vi ser ikke at denne typen utdanning kan kvalitetssikres på samme linje som de andre studiemodellene og mener at dette ikke er et likeverdig tilbud. I den forbindelse krever vi en kvalitetssikring av studentene som går ut av denne modellen. Om dette ikke er gjennomførbart krever vi at studiet blir lagt ned. 1 Grunnskolelaerer [Lest: kl ] Res.koms innstilling: Avvises Innstilling enstemmig vedtatt Forslag nr: 2b Sak: 29/10 Side: Linje: Type: Forslagsstiller Resolusjon Res.kom

14 Cyberlærere gjennom GLU ser vi på med GRU! I forbindelse med oppstarten av den nye grunnskolelærerutdanningen, som innføres høsten 2010, har det dukket opp flere nettbaserte studiemodeller. En av skolene som tilbyr denne modellen er Høgskolen i Telemark. De har lagt opp til følgende studieløp for sine førsteårsstudenter på 1-7 trinn: 3-4 økter med nettbasert veiledning fordelt på to dager i ukentlig. 3 samlinger i året med en varighet på 3-4 dager, altså fra 9 til 12 dager totalt i året. 5 uker praksis, hvorav du kan få godkjent noe praksis fra egen arbeidsplass. 2 Vi, Landsstyret i Pedagogstudentene, er kritiske til slike nettbaserte løsninger. Spesielt ser vi utfordringer knyttet til studentenes utvikling innenfor: Metodebruk. Hvordan kan en lære praktiske metoder igjennom veiledning på nett? Arbeid i team. Sikrer 9-12 dager sammen med medstudenter et godt grunnlag for arbeid i team? Deltagelse i profesjonsfellesskapet. Her stiller vi spørsmål omkring studentens muligheter til å sosialiseres inn i profesjonsfellesskapet, skape relasjoner og utvikle sin egen profesjonsidentitet. I tillegg til disse punktene stiller vi oss svært kritiske til hvorvidt det er gjennomførbart med en fortløpende skikkethetsvurdering innenfor denne modellen. Vi ser ikke at denne typen utdanning kan kvalitetssikres på samme linje som de andre studiemodellene og mener at dette ikke er et likeverdig tilbud. Vi krever en kvalitetssikring av studentene som går ut av denne modellen. Om dette ikke er gjennomførbart krever vi at studiet blir lagt ned. Sendes til: Høgskolene som tilbyr disse modellene (Høgskolen i Telemark, Høgskolen i Bodø, Høgskolen i Hedmark med flere?). Kunnskapsdepartementet. Utdanningsforbundet. Andre relevante adressater som kontoret anser som hensiktsmessig. 2 [Lest: kl ]

15 Res.koms innstilling: Vedtas Avvist med 6, 1 avholdende Forslag nr: 3a Sak: 29/10 Side: Linje: Type: Forslagsstiller Resolusjon Snorre Persen Styrket lærerutdanning redusert frafall? Frafallet i den videregående opplæringen har i lengre tid fått stor plass i mediebildet. Årsaken til frafallet er sammensatt av flere faktorer og er en utfordring som må tas tak i. På bakgrunn av denne sammensetningen er det flere områder som kan utbedres for å snu denne trenden. Blant annet bør ungdomsskoleelever få en bedre veiledning inn i vgs, overgangen u-skole vgs må gjøres så enkel som mulig og signaler på frafall må fanges opp og bearbeides på et mye tidligere stadium enn før. Landsstyret i Pedagogstudentene ønsker å rette fokus mot å styrke lærerutdanningene som retter seg mot arbeid i den videregående opplæringen. Dette er et lite berørt tema i frafallsdebatten. Det er avgjørende at fremtidige lærere har en solid utdanning med profesjonen som et hovedmål. De som underviser i vgs må få inngående kunnskap om elevenes læring og utvikling gjennom utdanningen.vektlegging av deres pedagogiske utdanning er et viktig

16 fokusområde, og det er avgjørende for profesjonen som knytter seg til undervisning i videregående opplæring at de Derfor mener vi at en styrket lærerutdanning som et middel for redusert frafall er et aspekt som bør utredes. Res.koms innstilling: Faller til fordel for 3b Falt Forslag nr: 3b Sak: 29/10 Side: Linje: Type: Forslagsstiller Resolusjon Res.kom. Styrket lærerutdanning redusert frafall? Frafallet i den videregående opplæringen har i lengre tid fått stor plass i mediebildet. Årsaken til frafallet er sammensatt av flere faktorer og er en utfordring som må tas tak i. På bakgrunn av denne sammensetningen er det flere områder som kan utbedres for å snu denne trenden. Blant annet bør ungdomsskoleelever få en bedre veiledning inn i videregående skole. Overgangen ungdomsskole videregående skole må gjøres så enkel som mulig. Signaler på frafall må også fanges opp og bearbeides på et mye tidligere stadium enn før. Landsstyret i Pedagogstudentene ønsker å rette fokus mot å styrke lærerutdanningene som retter seg mot arbeid i den videregående opplæringen. Dette er et lite berørt tema i frafallsdebatten.

17 Det er avgjørende at fremtidige lærere har en solid utdanning med profesjonen som et hovedmål. De som underviser i videregående skole må få inngående kunnskap om elevenes læring og utvikling gjennom utdanningen. Vektlegging av deres pedagogiske og didaktiske utdanning er et viktig fokusområde. Det er i tilegg avgjørende for profesjonen i videregående opplæring at de tilegner seg den kompetansen som behøves for å fange opp faresignaler forbundet med frafall. Derfor mener vi at en styrket lærerutdanning som et middel for redusert frafall er et aspekt som bør utredes. Kontoret utreder hvem det er hensiktsmessig å sende resolusjonen til. Res.koms innstilling: Vedtas tar med seg de vedtatte resolusjonene tilbake til kontoret for utsendelse.

18 30 Val av vara-au Sak: LS 30/10 Møtedato: 30.april 2. mai Saksansvarlig: Dag Atle Lee Eksund Sted: Tønsberg Vara AU Kandidater fra valgkomiteen: Snorre Ursin Persen, Søren Kure, Bjørnar Bjørseth Rønning Andre kandidater: nei Valgkomiteens innstilling: Bjørnar Bjørseth Rønning Stemmetall runde 1: Søren Kure 1 Snorre Ursin Persen 4 Bjørnar Bjørseth Rønning 4 Stemmetall runde 2: Snorre Ursin Persen 4 Bjørnar Bjørseth Rønning 5 Landsstyret velger Bjørnar Bjørseth Rønning som vara til arbeidsutvalet. Forslagstiller: Arbeidsutvalet Bjørnar Bjørseth Rønning valgt til Vara AU Vedlegg: Mandat for Studentmedlemmer i AU finner dere under sak 26/10 Organisatoriske retningslinjer.

19 Permisjonssøknader Navn Elin Tegnander Søker fravær fra dato :00 Søker fravær til dato Er vara til stede Begrunnelse Vedtak Ut møtet Nei Jobb Innvilget Navn Bård H.L. Paulsen Søker fravær fra dato :00 Søker fravær til dato :00 Er vara til stede Begrunnelse Vedtak Nei Familie Innvilget Navn Ingeborg L. Haanæs Søker fravær fra dato :00 Søker fravær til dato Er vara til stede Begrunnelse Vedtak Ut møtet Nei Konfirmasjon Innvilget

20 Protokollsignatur Vi bekrefter herved at vi har gått grundig gjennom denne protokollen, og vi går god for at den, så langt vi kan se, gir et riktig bilde av hva som er vedtatt på landsstyremøtet i Tønsberg 30.april 2.mai Ståle Nordøen Protokollfører Bjørnar Bjørseth Rønning Protkollunderskriver Idar Leknes Kontrollkomitéen

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013 Landsstyremøte Stord 18-20. januar 2013 Navn Representerer 1 Ingrid B. Wikeland UiT 2 Marta Tysdal HiNT 3 Ida Sovie Slettahjell HiNT 4 Stine Drotningsvik HiB 5 Oda Catherine Campo Åsheim HiB 6 Signe Britt

Detaljer

Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009

Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009 Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009 Nr. Representerer Navn Status 1 HiO Mahyar Harirchi Delegat 2 HiO (Kom fredag ca kl 10) Juan Diaz Delegat 7 HiHm Anita Kvamme Nygård Delegat 8 HiHm Ann Mathilde

Detaljer

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Skole Verv Jan Ola Ellingvåg Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Marie Furulund HiB Arbeidsutvalget Martin Ashem Høgskolen i Vestfold

Detaljer

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsstyret AU Deltagerliste UiT Fornavn Jan Ola Bjørnar B. Linda Martin Marie Signe Britt Line Larsen Reidun-Marie Mari Vegard Stine Guro Michelle Ingrid Bjørnsdatter

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Landsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Deltagerliste Arnt Gunnar Johansen Leder Bjørnar Bjørseth Rønning Nestleder Marie Furulund Martin Asheim Signe Britt Ø. Kjosaas NLA Høgskolen

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Deltakere AU Marie LS LS-vara Påtroppende VK Furulund Martin Asheim Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Kristine Lund Klippenvåg Tonje Ertsås

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyret Diverse Deltakere AU Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Leder Martin Asheim Nestleder Stine Drotningsvik HiB Arbeidsutvalg

Detaljer

Engasjert! UnderUtdanning. Tema. Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010. Engasjement koster

Engasjert! UnderUtdanning. Tema. Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010. Engasjement koster P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2010 Engasjert! Tema Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010 Engasjement koster Vi skal bli lærere

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-14/15 Dato/tid 31.05.2015 00:00 Referent Wenche Danielsen Åsheim Arkiv 2015001257 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 6 LS5 00.05.01-14/15 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Høringsuttalelse Høring - Rapport om spesialpedagogikk

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Høringsuttalelse Høring - Rapport om spesialpedagogikk Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Rapport om spesialpedagogikk 2014002662 Høringsuttalelse Høringsuttalelse: Utdanning

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012 1 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012 torsdag 15.mars 2012 kl. 18.00 på Hotell Vic Årsmøtedokumentene ble sendt i et eksemplar til hver av klubbene i barnehager og skoler, til kontakter på andre arbeidsplasser.

Detaljer

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her Vår dato 13.03.14 Telefon Vår ref. SP-møte 02-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Eleven i sentrum. UnderUtdanning. Landsmøtet. Tema. i Pedagogstudentene. Skolens og elevenes muligheter for mer læring. LUS ikke gammeldags

Eleven i sentrum. UnderUtdanning. Landsmøtet. Tema. i Pedagogstudentene. Skolens og elevenes muligheter for mer læring. LUS ikke gammeldags P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2008 Tema Eleven i sentrum Landsmøtet i Pedagogstudentene 2008 Skolens og elevenes muligheter for mer læring LUS ikke gammeldags

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for studenter som tar lærer- og pedagogutdanninger.

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for studenter som tar lærer- og pedagogutdanninger.

Detaljer

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59 Innhold: Fylkesårsmøte Aust-Agder 20. - 21. mai 2015... 3 Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling og fullmakter... 5 Sak 1.2 Valg av Dirigenter... 8 Sak 1.3 Saksliste... 9 Sak 1.4

Detaljer

ÅRSMØTE. Quality Straand Hotel & Resort, 7. - 9. mai 2012 PROTOKOLL

ÅRSMØTE. Quality Straand Hotel & Resort, 7. - 9. mai 2012 PROTOKOLL ÅRSMØTE Quality Straand Hotel & Resort, 7. - 9. mai 2012 PROTOKOLL Vår dato: 26.03.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Delegater

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE HOTEL HADELAND 23-25. NOVEMBER

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE HOTEL HADELAND 23-25. NOVEMBER UTKAST TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE HOTEL HADELAND 23-25. NOVEMBER Landstingsrepresentanter Ingvild Aalgaard Høgskolen i Bergen Vernepleie Kristine Titlestad Høgskolen i Bergen Sosialt arbeid Eva Vilhelmine

Detaljer

Høringsuttalelse fra NSO 2010:

Høringsuttalelse fra NSO 2010: Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse fra NSO 2010: Høring NOU 2010:7 Mangfold og mestring. språklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet.

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Tid: Mandag 31. januar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Ulrikke Phils Hus Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11: Tid: Mandag 22. november 2010 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer