Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012"

Transkript

1 Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars

2 Deltakerliste Delegatnr. Etternavn Fornavn Skole Verv 1 Marie Furulund Høgskolen i Bergen Delegat 2 Hilde Thorbjørnsen Høgskolen i Bergen Delegat 3 Sander Rivedal Tjugen Høgskolen i Bergen Delegat 4 Oda Catherine Campo Åsheim Høgskolen i Bergen Delegat 5 Bjørn H. Grinde Høgskolen i Bergen Delegat 6 Benedicte Næss Høgskolen i Bergen Delegat 8 Thomas Paulsen Høgskolen i Bergen Delegat 52 Stine Drotningsvik Høgskolen i Bergen Delegat 9 Runhild Heggem Høgskolen i Hedmark, Hamar Delegat 11 Anne Christine S. Bjørnstad Høgskolen i Oslo og Akershus Delegat 12 Jeanett Strøm Olsen Høgskolen Stord/Haugesund Delegat 13 Therese Fjell Høgskolen Stord/Haugesund Delegat 14 Thea Sivertsen Høgskolen Stord/Haugesund Delegat 15 heidi magnussen Høgskolen Stord/Haugesund Delegat 16 Marie Elise Sollied Høgskolen i Sør-Trøndelag Delegat 17 Line Larsen Rømma Høgskolen i Sør-Trøndelag Delegat 18 Michelle Larsen Høgskolen i Telemark Delegat 19 Kajsa Borgehaven Høgskolen i Telemark Delegat 20 Martin Bildøy Asheim Høgskolen i Vestfold Delegat 21 Joachim Fagervold Høgskolen i Vestfold Delegat 22 Desiré Poulsen Høgskolen i Vestfold Delegat 23 Lars Erik Solvang Loraas Høgskolen i Vestfold Delegat 24 Maren Berg Johansen Høgskolen i Vestfold Delegat 25 Stian Westby Høgskolen i Vestfold Delegat 26 Hilde Christie-Otnes Høgskulen i Volda Delegat 27 Charlotte Lillenes Høgskulen i Volda Delegat 28 Victoria Flåten Refsnes Høgskulen i Volda Delegat 29 signe britt kjosaas NLA Høgskolen Delegat 31 Anette Eliassen Håland NLA Høgskolen Delegat 32 Stine Rolandsen NLA Høgskolen Delegat 33 Camilla R. Solheim NTNU Delegat 34 Marit Nerås Krogsæter NTNU Delegat 35 Eivind Harsvik NTNU Delegat 36 Snorre Ursin Persen NTNU Delegat 37 Silje Hansen Universtitetet i Agder Delegat 38 Pascale Robinson Universitetet i Agder Delegat 39 Per Anders B. Gogstad Universitetet i Agder Delegat 40 Nils Ingvar Egeland Universitetet i Agder Delegat 41 Susanne Oprann Universitetet i Agder Delegat 45 Mari Nordsæther Universitetet i Nordland Delegat 48 Johan Glen Joseph Universitetet i Stavanger Delegat 53 Magne Rydland Utdanningsforbundet Delegat 2

3 54 Gunnar Opstad Utdanningsforbundet Delegat 55 Solveig Eldegard Utdanningsforbundet Delegat 158 Stine Solberg Høgskolen i Vestfold varadelegat 100 Ida Sandholtbråten Leder 101 Jan Ola Ellingvåg Nestleder 102 Linda Haukelid Universitetet i Stavanger AU 103 Daniel Windt NLA Høgskolen AU 104 Bjørnar B. Rønning Menighetsfakultetet AU 107 Marja-Leena Eriksen Høgskolen i Oslo og Akershus LS 111 Nils-Jakob Herleiksplass Høgskolen i Vestfold LS 112 ingerid Hustvedt Høgskolen Stord/Haugesund Ls 113 Anna Mong Andreassen Høgskolen i Bergen LS 114 Anders Hausvik NLA Høgskolen LS 116 Line Charlotte Johansen Universitetet i Tromsø LS 117 Kristine Evjen NTNU LS 118 Ann Mathilde Jostad Høgskolen i Hedmark, Hamar LS 119 Vegard Snaunes Universitetet i Agder LS 120 Gunnar Oustad Høgskolen i Finnmark LS 121 Martin Sørby Jensen Høgskulen i Volda LS 122 Arnt Gunnar Johansen Universitetet i Stavanger LS + Internasjonalt utvalg 140 Torstein Nielsen Hole Universitetet i Bergen Internasjonalt Utvalg 142 Marianne Tollefsen Valgkomiteen 143 Bård Henry Landsem Paulsen Valgkomiteen 144 Dag Atle Eksund Valgkomiteen 145 Elisabeth Udnes Redaktør 146 Karl Tellefsen Administrasjonskonsulent Ståle Nordøen Ordstyrer Kathrine Hestø Hansen Ordstyrer Katrine Knutsen Ordstyrer Søren Evensen Kure Protokollfører Jesper Vedde Gulbrandsen Protokollfører Stine Christensen Holtet sekretariatskoordinator Ingeborg Haanæs Sekretariatet Muna Ali Osman Sekretariatet Helge Ødegård Hovland Sekreteriatet 150 Markus Lindgren Lärarforbundet Student 151 Sandra Kristoffersson Lärarförbundet student 3

4 152 Anne Marit Ringvold Norsk studentorganisasjon 153 Anna Mohn Sneve Norsk Sykepleierforbund Student 154 Eivind Sogn Norsk sykepleierforbund student 160 Freddy Grip LR Stud 159 Øystein Wormdal Redaktør for festskriftet 156 Ragnhild Ingeberg Ergon Live Braathen Ellingsen Leder Knut Eri Bjelland Leder Trine Berg Jakobsen Leder Line Bergersen Studio LL, Kristiansand Linda Susanne Espeland Studio LL, Kristiansand Mimi Bjerkestrand Utdanningsforbundet Leder 01/12 Konstituering a) Godkjenning av fullmakter Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner alle påmeldte. Forslagsstiller: Kontrollkomiteen. b) Valg av ordstyrere og protokollførere Forslag til vedtak: Katrine Knutsen, Kathrine Hestø Hansen og Ståle Nordøen velges til ordstyrere. Jesper Vedde Gulbransen og Søren Evensen Kure velges til protokollførere. Forslagsstiller: Landsstyret c) Valg av protokollunderskrivere Forslag til vedtak: 4

5 Følgende velges som protokollunderskrivere for landsmøtet: Sander Tjugen Maren Berg Johansen Forslagsstiller: Landsstyret d) Godkjenning av innkalling Forslag til vedtak: Innkallingen til Pedagogstudentenes landsmøte mars 2012 godkjennes. Forslagsstiller: Landsstyret e) Godkjenning av saksliste Sak 1 Sak 2 Konstituering A Godkjenning av fullmakter B Valg av ordstyrere og protokollførere C Valg av protokollunderskrivere D Godkjenning av innkalling E Godkjenning av saksliste F Godkjenning av dagsorden G Godkjenning av forretningsorden H Valg av tellekorps I Valg av redaksjonskomité i sak 04/11 Prinsipprogram J Valg av redaksjonskomité i sak 05/11 - Arbeidsprogram K Valg av ekstra redaksjonskomiteer L Valg av redaksjonskomité i sak 9/11 Resolusjoner M Valg av medlem i fullmaktskomité? Informasjonssaker A Årsmelding fra landsstyret 5

6 B Årsrapporter fra lokallagene C Årsmelding fra arbeidsutvalget D Årsmelding fra kontoret E Årsmelding fra Utdanningsforbundets sentralstyre F Årsmelding fra Utdanningsforbundets representantskap G Rapport fra kontaktforum UH H Økonomiorientering I Medlemsrapport J PS i mediebildet K Årsmelding fra redaksjonen L Årsmelding fra valgkomiteen M årsmelding fra internasjonalt utvalg Sak 3 Landsmøtedebatten: Har du virkelig tenkt til å bli lærer? Sak 4 Arbeidsprogram Sak 5 Våre lærerutdannere Sak 6 Profesjonsetikk Sak 7 Økonomifordeling 2012 Sak 8 Valg Sak 9 Resolusjoner Eventuelt Forslag til vedtak: Sakslisten for landsmøtet 2012 godkjennes. Forslagsstiller: Landsstyret f) Godkjenning av dagsorden Forslag til vedtak: Dagsorden for landsmøtet i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 2012 godkjennes. Forslagsstiller: Landsstyret 6

7 g) Godkjenning av forretningsorden Forslag nr: 1 Sak: 01/12 Side: 3 Linje: 105 Strykningsforslag Forslagsstiller UiS Alle som stiller til valg må være til stede under selve valget for å være valgbar. Forslaget falt mot 17 Forslag til vedtak: Landsmøtet vedtar forretningsordenen slik den foreligger, med eventuelle endringer. Forslagsstiller: Landsstyret h) Valg av tellekorps Forslag til vedtak: Følgende oppnevnes til tellekorps 1 under landsmøtet: Anders Hausvik Anna Mong Andreassen Ann Mathilde Jostad Kristine Evjen Vegard Snaunes Arnt Gunnar Johansen Følgende oppnevnes til tellekorps 2 under landsmøtet: Nils-Jakob Herleiksplass Marja-Lena Eriksen Line Charlotte Johansen Ingerid Hustvedt Martin Sørby Jensen Gunnar Oustad Forslagsstiller: Landsstyret 7

8 i) Valg av redaksjonskomité for sak 04: arbeidsprogram Forslag til vedtak: Følgende personer oppnevnes til redaksjonskomité for sak 04 under landsmøtet: Stian Westby Victoria Flåten Refsnes Pascale Robinson Forslagsstiller: Landsstyret j) Valg av redaksjonskomité for 05: Våre lærerutdannere Forslag til vedtak: Følgende personer oppnevnes til redaksjonskomité for sak 05 under landsmøtet: Signe Britt Kjosnes Camilla Solheim Martin Asheim Forslagsstiller: Landsstyret k) Valg av ekstrakomiteer Forslag til vedtak: Følgende personer oppnevnes til ekstrakomité 1 under landsmøtet: Eivind Harsvik Maren Berg Johansen Marie Furulund Følgende personer oppnevnes til ekstrakomité 2 under landsmøtet: Hilde Thorbjørnsen Charlotte Lillenes 8

9 Snorre Ursin Persen Forslagsstiller: Landsstyret l) Valg av resolusjonskomité Forslag til vedtak: Følgende personer oppnevnes til redaksjonskomité for resolusjoner under landsmøtet: Thea Sivertsen Bjørn Grinde Stine Rolandsen Forslagsstiller: Landsstyret Sak 02/12 Informasjonssaker A Årsmelding fra landsstyret Tatt til orientering B Årsrapporter fra lokallagene Tatt til orientering C Årsmelding fra arbeidsutvalget Tatt til orientering D Årsmelding fra kontoret Tatt til orientering E Årsmelding fra Utdanningsforbundets sentralstyre Tatt til orientering F Årsmelding fra Utdanningsforbundets representantskap Tatt til orientering G Rapport fra kontaktforum UH Tatt til orientering H Økonomiorientering Tatt til orientering I Medlemsrapport Tatt til orientering J PS i mediebildet Tatt til orientering K Årsmelding fra redaksjonen Tatt til orientering L Årsmelding fra valgkomiteen Tatt til orientering M Årsmelding fra Internasjonalt utvalg Tatt til orientering Sak 03/12 Landsmøtedebatten: Har du virkelig tenkt til å bli lærer? 9

10 Sak: LM 03/12 Møtedato: Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hurdal Forslag til vedtak: Landsmøtet tar med seg innspillene videre i arbeidet på landsmøtet. Forslagsstiller: Landsstyret Sak 04/12 Arbeidsprogram Sak: LM 04/12 Møtedato: Saksansvarlig: Linda Haukelid Sted: Hurdal Forslag nr: 1 Sak: 04/12 Side: 1 Linje: 23 Strykningsforslag Forslagsstiller Anne Christine Bjørnstad og Hilde Thorbjørnsen I punkt 2 er det beskrevet spesifikke oppgaver på lokalt nivå.- Forslag nr: 2 Sak: 04/12 Side: 2 Linje: Forslagsstiller Nils Ingvar Egeland... strukturelle OG nasjonale føringer. DET SKAL ARBEIDES MED Å INFORMERE STUDENTER OM AT DENNE ORDNINGEN EKSISTERER, OG HVILKE FORVENTNINGER OG KRAV DET SKAL STILLES TIL KVALITETEN PÅ ORDNINGEN. 10

11 Vedtatt mot 1 stemme Forslag nr: 3 Sak: 04/12 Side: 2 Linje: 52 Forslagsstiller Susanne Oprann kvaliteten på tilbudet DENNE ORDNINGEN. Forslag nr: 4 Sak: 04/12 Side: 2 Linje: 61 Forslagsstiller Torstein Nielsen Hole PS SKAL VIDEREUTVIKLE POLITIKK OM SERTIFISERING AV LÆRERE. Forslag nr: 5 Sak: 04/12 Side: 2 Linje: 62 Forslagsstiller Maren Berg Johansen PS SKAL SETTE FOKUS PÅ KVALITETSSIKRING AV FAGET PEDAGOGIKK OG ELEVKUNNSKAP (PEL) I GRUNNSKOLELÆRERUTDANNINGEN. Vedtatt mot 3 og 1 avholdende Forslag nr: 6 Sak: 04/12 Side: 2 Linje: 72 Strykningsforslag Forslagsstiller Snorre Ursin Persen 11

12 Ledelsen skal arbeide for at PS er representert i relevante fora, der Nasjonalt Råd for Lærerutanning skal prioriteres. Forslag nr: 7 Sak: 04/12 Side: 2 Linje: 74 Forslagsstiller Snorre Ursin Persen PS SKAL LEGGE TIL RETTE FOR Å OPPRETTHOLDE OG VIDEREUTVIKLE ARBEIDET MED MEDLEMSBLADET, UNDER UTDANNING. mot 1 avholdende Forslag nr: 8 Sak: 04/12 Side: 2 Linje: 74 Forslagsstiller Maren Wigdel TIL NESTE LM SKAL LS LEGGE FREM FORSLAG TIL EN VISJON OG ET FORMÅL. Forslag nr: 9 Sak: 04/12 Side: 2 Linje: 80 Forslagsstiller Camilla Solheim...VED Å DRIVE MERKEVAREBYGGING OG SKAPE BLEST OM PEDAGOGSTUDENTENES ARRANGEMENTER. Vedtatt mot 1 Forslag nr: 10 Sak: 04/12 Side: 2 Linje: 82 12

13 Forslagsstiller Camilla Solheim Lokallagene skal fokusere på verving OG REKRUTTERING i første del av høstsemesteret, da spesielt på å verve OG REKRUTTERE førstestudenter. Vedtatt mot 10 og en avholdende Forslag nr: 11 Sak: 04/12 Side: 2 Linje: 86 Forslagsstiller Snorre Ursin Persen LOKALLAGENE SKAL HA SOM MÅL Å VÆRE PÅ TRYKK I UNDER UTDANNING I LØPET AV DEN KOMMENDE LANDSMØTEPERIODEN. Vedtatt mot 18 og 2 avholdende Forslag nr: 12 Sak: 04/12 Side: 2 Linje: 86 Forslagsstiller Lars Erik S. Loraas LOKALLAGENE SKAL KOMME MED BIDRAG TIL UNDER UTDANNING HVER 4. MÅNED. Faller til fordel for 11 Falt Forslag nr: 13 Sak: 04/12 Side: 2 Linje: 88 Forslagsstiller Thea Siversten LOKALLAGENE SKAL BIDRA TIL MEDLEMSBLADET UNDER UTDANNING. Faller til fordel for 11 Falt 13

14 Forslag nr: 14 Sak: 04/12 Side: 2 Linje: 88 Forslagsstiller Lars Erik Loraas LOKALLAGENE SKAL KOMME MED BIDRAG TIL UNDER UTDANNING MINST EN GANG I ÅRET. Vedtatt mot 3 avholdende Forslag nr: 15a Sak: 04/12 Side: 2 Linje: 88 Tilleggforslag Forslagsstiller Marie Sollied LOKALLAGENE SKAL JOBBE AKTIVT FOR SAMARBEID MED LEDELSEN PÅ SIN UTDANNINGSINSTITUSJON. Faller til fordel for 15b Falt Forslag nr: 15b Sak: 04/12 Side: 2 Linje: 88 Tilleggforslag Forslagsstiller Redaksjonskomiteen LOKALLAGENE SKAL JOBBE AKTIVT FOR Å ETABLERE ET SAMARBEID MED LEDELSEN PÅ SIN UTDANNINGSINSTITUSJON OG VIDEREUTVIKLE EVENTUELLE SAMARBEID SOM ALLEREDE EKSISTERER. Vedtatt mot 1 stemme og 2 avholdende Forslag til vedtak: Landsmøtet vedtar Arbeidsprogram med de vedtatte endringer som er kommet under møtet. Forslagsstiller: Landsstyret 14

15 Sak 05/12 Våre lærerutdannere Sak: LM 05/12 Møtedato: Saksansvarlig: Jan Ola Ellingvåg Sted: Hurdal Forslag nr: 1 Sak: 05/12 Side: 1 Linje: 8 Forslagsstiller Oda Cathrine Campo Åsheim En ET tettere kobling SAMARBEID Vedtatt med 1 avholdende Forslag nr: 2 Sak: 05/12 Side: 1 Linje: 8 Forslagsstiller Snorre Ursin Pedersen En ETT tettere kobling SAMARBEID mellom lærerutdannerene Faller til fordel for 1 Falt til fordel for 1 Forslag nr: 3 Sak: 05/12 Side: 1 Linje: 13 Forslagsstiller Marie Furulund får en tilhørighet til, 15

16 [det er kommaet som er ny tekst] Redaksjonell endring Behandles redaksjonelt Forslag nr: 4 Sak: 05/12 Side: 1 Linje: 15 Forslagsstiller Maren W. MED HOSPITERING MENES AT PRAKSISLÆRER SKAL DELTA I UNDERVISNING VED UTDANNINGSINSTITUSJONEN, ENTEN VED SELV Å FORELESE ELLER VED Å OBSERVERE EN FORELESNING. I TILLEGG SKAL UTDANNERE DELTA I UNDERVISNING VED AKTUELLE ALDERSTRINN FOR Å OPPRETTHOLDE OG OPPDATERE PRAKSISERFARING. DETTE SKAL SKJE OVER EN LENGRE PERIODE, OG DET UNDERSTREKES AT DET IKKE ER SNAKK OM FAST ANSETTELSE VED DENNE UTVEKSLINGEN. Vedtatt mot 5 og 2 avholdende Forslag nr: 5 Sak: 05/12 Side: 2 Linje: 45 Forslagsstiller Per Anders B. Gogstad MED HOSPITERING MENES AT VÅRE LÆRERUTDANNERE PRAKTISERER I SKOLE OG BARNEHAGE HVERT 5. ÅR. Faller til fordel for 19 b Falt til fordel for 19 b Forslag nr: 6 Sak: 05/12 Side: 2 Linje: 45 Forslagsstiller Camilla R. Solheim forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) 16

17 [ny tekst er parantesen] Redaksjonell endring Behandles redaksjonelt Forslag nr: 7 Sak: 05/12 Side: 2 Linje: 50 Strykningsforslag Forslagsstiller Stine Drotningsvik Vi ønsker de beste til å skulle bli Vedtatt mot 1 avholdende Forslag nr: 8 Sak: 05/12 Side: 2 Linje: 50 Strykningsforslag Forslagsstiller Signe Britt Kjosaas skulle Faller til fordel for forslag 7 Falt til fordel for forslag 7 Forslag nr: 9 Sak: 05/12 Side: 2 Linje: 54 Forslagsstiller Marit N. Krogsæter å bli lærerutdanner DETTE. Vedtatt mot 1 Forslag nr: 10 Sak: 05/12 Side: 2 Linje: 56 Forslagsstiller Stian Westby 17

18 De må også kjenne praksisfeltet DE MÅ HA ARBEIDSERFARING FRA PRAKSISFELTET Falt mot 29 og 6 avholdende Forslag nr: 11 Sak: 05/12 Side: 2 Linje: 56 Forslagsstiller Marie Furulund DE MÅ kjenne praksisfeltet, gi og være gode eksempler VÆRE OPPDATERT PÅ PRAKSISFELTET, SLIK AT DE KAN GI, OG VÆRE, GODE EKSEMPLER. mot 1 12 Forslag nr: Sak: 05/12 Side: 2 Linje: Forslagsstiller Sander Tjugen LÆRERUTDANNERE SKAL HA MASTERGRAD ELLER HØYERE MED TILHØRIGHET TIL SAMME PROFESJON SOM DE UTDANNER STUDENTER TIL. DE MÅ KJENNE PRAKSISFELTET, GI, OG VÆRE, GODE EKSEMPLER. Forslag nr: 12 B Sak: 05/12 Side: 2 Linje: Forslagsstiller Redaksjonskomiteen Lærerutdannerene skal ha mastergrad eller doktorgrad med tilhørlighet til samme profesjon som de utdanner studenter til. De må ha arbeidserfraring og være oppdatert på praksisfeltet slik at de kan være gode forbilder. 18

19 Falt mot 29 og 5 avholdende Forslag nr: 13 Sak: 05/12 Side: 2 Linje: 59 Forslagsstiller Line L. Romma HØYERE LØNN VIL GJØRE DET MER ATTRAKTIVT Å VÆRE LÆRERUTDANNER Vedtatt mot 10 og 4 avholdende Forslag nr: 14 Sak: 05/12 Side: 2 Linje: 61 Forslagsstiller Marit N. Krogsæter De skal motivere og være gode forbilder for studentene DE SKAL VÆRE GODE FORBILDER OG MOTIVATORER FOR STUDENTENE. Falt mot 23 og 10 avholdende Forslag nr: 15 Sak: 05/12 Side: 2 Linje: 61 Forslagsstiller Camilla R. Solheim Lærerutdannerne skal benytte varierte undervisningsmetoder. De skal motivere og være gode forbilder for studentene. OG MOTIVERES TIL PROBLEMBASERT LÆRING. Vedtatt med 1 avholdende Forslag nr: 16 Sak: 05/12 Side: 2 Linje: 64 Forslagsstiller Hilde T 19

20 DET ER viktig at de har erfaring fra å arbeide med den aldersgruppen de utdanner lærere for. Redaksjonell endring Behandles redaksjonelt Forslag nr: 17 Sak: 05/12 Side: 2 Linje: 70 Forslagsstiller Anne Christine S. Bjørnstad Nytt punkt: UTDANNINGSINSTITUSJONENE SKAL LEGE TIL RETTE FOR ET TETTERE SAMARBEID MELLOM LÆRERUTDANNERE, INNENFOR OG PÅ TVERS AV FAG. Vedtatt mot 3 og 1 avholdende Forslag nr: 18 Sak: 05/12 Side: 2 Linje: 70 Forslagsstiller Marie E. Sollied LÆRERUTDANNERE SKAL VIDEREFØRE DIDAKTISK KOMPETANSE TIL STUDENTENE. Vedtatt mot 16 og 8 avholdende Forslag nr: 19 Sak: 05/12 Side: 2 Linje: 74 Forslagsstiller Eivind Harsvik LÆRERUTDANNERE SKAL GJENNOMFØRE RELEVANT PRAKSIS VED HOSPITERING I SKOLE OG BARNEHAGE. Faller til fordel for 19 b Falt til fordel for 19b 20

21 Forslag nr: 19 B Sak: 05/12 Side: 2 Linje: 74 Forslagsstiller Redaksjonskomiteen LÆRERUTDANNERE SKAL GJENNOMFØRE RELEVANT PRAKSIS VED HOSPITERING I SKOLE OG BARNEHAGEN HVERT 5. ÅR. Vedtatt mot 8 og 3 avholdende Forslag nr: 20 Sak: 05/12 Side: 2 Linje: 81 Forslagsstiller Sander Tjugen ETTER STUDENTENES BEHOV Vedtatt mot 4 og 1 avholdende Forslag nr: 21 Sak: 05/12 Side: 3 Linje: 84 Forslagsstiller Line L. Rømma Praksislæreren har en signifikant SENTRAL rolle. Forslag nr: 22 Sak: 05/12 Side: 3 Linje: Strykningsforslag Forslagsstiller Bjørn H. Grinde Det skal kreves flere års arbeidserfaring fra læreryrket før man blir praksislærer. Nyutdannede skal ikke være praksislærere. 21

22 Vedtatt mot 6 og 1 avholdende Forslag nr: 23 Sak: 05/12 Side: 3 Linje: 102 Forslagsstiller Marie E. Sollied fra profesjonsfeltet, SAMT ÅRSTRINNET DET UTFØRES PRAKSIS PÅ, og inneha Vedtatt med 1 avholdende Forslag nr: 24 Sak: 05/12 Side: 3 Linje: 102 Forslagsstiller Martin Aasheim og inneha formell veiledningskompetanse STUDIEPOENG I VEILEDNINGSKOMPETANSE. Vedtatt mot 6 Forslag nr: 25 Sak: 05/12 Side: 3 Linje: 104 Forslagsstiller Benedicte Næss Øvingslærere PRAKSISLÆRERE Faller til fordel for 26 Fallt til fordel for 26 Forslag nr: 26 Sak: 05/12 Side: 3 Linje: 104 Forslagsstiller Victoria F. Refsnes Øvingslærere DE skal 22

23 Vedtatt mot 1 og 2 avholdende Forslag nr: 27 Sak: 05/12 Side: 3 Linje: 106 Forslagsstiller Line L. Rømma PRAKSISLÆRER BØR HA KOMPETANSE I FAGET DE VEILEDER STUDENTEN I. Falt mot 30 og 6 avholdende Forslag nr: 28 Sak: 05/12 Side: 3 Linje: Forslagsstiller Martin Asheim yrket RELEVANT TIL STUDENTENES PROGRESJON I STUDIET. Faller til fordel for 28b Falt til fordel for 28b Forslag nr: 28 b Sak: 05/12 Side: 3 Linje: Forslagsstiller Redkom PRAKSISLÆRERENE HAR ANSVAR FOR AT STUDENTENE SKAL FÅ INNBLIKK I ALLE ARBEIDSOPPGAVER I YRKET RELEVANT TIL STUDENTENES PROGRESJON I STUDIET. Forslag nr: 29 Sak: 05/12 Side: 3 Linje:

24 Strykningsforslag Forslagsstiller Silje Hansen Studentene skal ha mulighet til å evaluere praksislærer. Faller til fordel for 30b Falt til fordel for 30b Forslag nr: 30 Sak: 05/12 Side: 3 Linje: 108 Forslagsstiller Thea Sivertsen Studentene skal ha mulighet til å evaluere praksislærer, OG DET SKAL LEGGES TIL RETTE FOR AT EVALUERINGEN FORETAS SKRIFTLIG. Faller til fordel for 30b Falt til fordel for 30b Forslag nr: 30b Sak: 05/12 Side: 3 Linje: 108 Forslagsstiller Redaksjonskomiteen STUDENTENE SKAL EVALUERE PRAKSISLÆRER SKRIFTLIG. Forslag nr: 31 Sak: 05/12 Side: 3 Linje: 109 Forslagsstiller Sander Tjugen STUDENTENE OG PRAKSISLÆRERNE SKAL HA MULIGHET TIL Å LEVERE NOTAT KNYTTET MOT VEILEDNING OG KOMPETANSE FOR Å SIKRE STUDENTENES AMBISJONER OG GODT SAMARBEID MELLOM STUDENT OG PRAKSISLÆRER I PRAKSIS. 24

25 Forslag nr: 32 Sak: 05/12 Side: 3 Linje: 111 Forslagsstiller Desiré Paulsen praksislærer. DETTE INNEBÆRER BLANT ANNET FRIGJORT TID FRA ORDINÆRE ARBEIDSOPPGAVER TIL FOR- OG ETTERARBEID SAMMEN MED STUDENTENE. Faller til fordel for 32b Falt til fordel for 32b Forslag nr: 32b Sak: 05/12 Side: 3 Linje: 111 Forslagsstiller Redaksjonskomiteen praksislærer. DETTE INNEBÆRER BLANT ANNET FRIGJORT TID FRA ORDINÆRE ARBEIDSOPPGAVER TIL FOR- OG ETTERARBEID SAMMEN MED STUDENTENE. Forslag nr: 33 Sak: 05/12 Side: 3 Linje: 113 Strykningsforslag Forslagsstiller Desiré Paulsen Praksislærere skal ha redusert arbeidstid i de tidsrom hvor de har ansvar for studenter i praksis. Forslag nr: 34 Sak: 05/12 Side: 3 Linje: Forslagsstiller Mari Nordsæther Praksislærere skal ha mulighet til å drive egenutvikling EGEN FAGUTVIKLING for å øke egen kompetanse. Faller til fordel for 34 b 25

26 Falt til fordel for 34b Forslag nr: 34b Sak: 05/12 Side: 3 Linje: Forslagsstiller Redaksjonskomiten PRAKSISLÆRERE SKAL HA MULIGHET TIL Å DRIVE FAGLIG UTVIKLING FOR Å ØKE EGEN KOMPETANSE. Forslag nr: 35 Sak: 05/12 Side: 4 Linje: 130 Forslagsstiller Line Larsen Rømma PRAKSISSKOLEN MÅ LEGGE TIL RETTE FOR AT STDENTER I PRAKSIS FÅR UNDERVISE I DET FAGET DE SPESIALISERER SEG I, UAVHENGIG AV FAGENE TIL PRAKSISLÆRER. Falt mot 20 og 4 avholdende Forslag nr: 36 Sak: 05/12 Side: 4 Linje: 131 Forslagsstiller Marie E. Sollied LÆRERUTDANNERE FRA UTDANNINGSINSTITUSJON SKAL STØTTE STUDENT I PRAKSIS OG HA GOD KONTAKT MED STUDENT. Vedtatt mot 3 og 3 avholdende Forslag nr: 37 Sak: 05/12 Side: 4 Linje:

27 Forslagsstiller Susanne praksislærere, lærerutdannere, STUDENTER og utdanningsinstitusjon. Falt mot 23 og 4 avholdende Forslag nr: 38 Sak: 05/12 Side: 4 Linje: 142 Forslagsstiller Camilla R. Solheim praksisfeltet KNYTTET TIL SINE UNDERVISNINGSFAG. Vedtatt mot 1 og 1 avholdende Forslag nr: 39 Sak: 05/12 Side: 4 Linje: 144 Forslagsstiller Sander Tjugen SAMT VURDERE KVALITETEN AV DETTE SAMARBEIDET Vedtatt mot 15 og 8 avholdende Forslag nr: 40 Sak: 05/12 Side: 4 Linje: 145 Forslagsstiller Victoria F. Refsnes STUDENTENE SKAL INVOLVERES I FORSKNING SOM ALLEREDE PÅGÅR VED UTDANNINGSINSTITUSJONEN ELLER PRAKSISINSTITUSJONEN, DER DET ER HENSIKTSMESSIG. 27

28 Falt mot 22 og 10 avholdende Forslag nr: 41 Sak: 05/12 Side: 4 Linje: 146 Forslagsstiller Snorre Ursin Pedersen HOSPITERING MÅ FORSTÅS SLIK AT DET HER ER SNAKK OM EN SAMMENHENGENDE PERIODE I MÅLFELTET PÅLYDENDE TRE UKER ELLER MER HVERT FEMTE ÅR. DETTE INNEBÆRER INGEN ENDRINGER I HOSPITANTENS ANSETTELSESFORHOLD. Vedtatt mot 2 og 6 avholdende Forslag til vedtak: Landsmøtet vedtar Arbeidsprogram med de vedtatte endringer som er kommet under møtet. Forslagsstiller: Landsstyret Vedtatt mot 4 stemmer Protokolltilførsel: Snorre Ursin Persen NTNU Nils Ingvar Egeland UiA Eivind Harsvik NTNU Stian Westby HiVe Sak 06/12 Profesjonsetikk Sak: LM 06/12 Møtedato: Saksansvarlig: Ida Sandholtbråten Sted: Hurdal Forslag nr: 1 Sak: 06/12 Side: 2 Linje: Forslagsstiller Ida Sandholtbråten 28

29 Arbeidsutvalget tar med seg innspillene inn i høringssvaret på plattformen. Lokallagene og arbeidsutvalget LANDSSTYRET tar med seg innspillene til hvordan Pedagogstudentene skal arbeide med implementeringen av plattformen i vårt videre arbeid. Forslag til vedtak: Arbeidsutvalget tar med seg innspillene inn i høringssvaret på plattformen. Lokallagene og landsstyret tar med seg innspillene til hvordan Pedagogstudentene skal arbeide med implementeringen av plattformen i vårt videre arbeid. Forslagsstiller: Landsstyret Sak 07/12 Økonomifordeling orientering Sak: LM 07/12 Møtedato: Saksansvarlig: Karl Reksten Tellefsen Sted: Hurdal Forslag til vedtak: Landsmøtet tar økonomifordelingen til orientering. Forslagsstiller: Landsstyret Sak 08/11 Valg Sak: LM 08/12 Møtedato: Saksansvarlig: Valgkomiteen Sted: Hurdal Leder: Til valg: Jan Ola Ellingvåg 29

30 Valgkomiteens Jan Ola Ellingvåg Opptelling: Kandidat: 50 stemmer Blanke stemmer: 4 Jan Ola Ellingvåg er valgt som leder i Pedagogstudentene. Nestleder: Til valg: Kristine Evjen Bjørnar Bjørseth Rønning Martin Sørby Jensen (benkeforslag) Valgkomiteens Kristine Evjen Opptelling: Kristine Evjen: 24 Bjørnar Bjørseth Rønning: 28 Martin Sørby Jensen: 2 Bjørnar Bjørseth Rønning er valgt som nestleder i Pedagogstudentene. Arbeidsutvalg: Til valg: Linda Haukelid Daniel Windt Marie Furulund Martin Bildøy Asheim Valgkomiteens Linda Haukelid Marie Furulund Martin Bildøy Asheim 30

31 Opptelling: Linda Haukelid: 52 Daniel Windt: 29 Marie Furulund: 40 Martin Bildøy Asheim: 33 Blanke stemmer: 8 Linda Haukelid, Marie Furulund og Martin Bildøy Asheim er valgt til arbeidsutvalget i Pedagogstudentene. Valgkomité: Til valg: Anders Hausvik Ann Mathilde Jostad Kristina Evjen (benkeforslag) Valgkomiteens Anders Hausvik Ann Mathilde Jostad Anders Hausvik, Ann Mathilde Jostad og Kristina Evjen er valgt som valgkomité i Pedagogstudentene ved akklamasjon. Internasjonalt utvalg: Til valg: Nils Jakob Herleiksplass Valgkomiteens Nils Jakob Herleiksplass Opptelling: Nils Jakob Herleiksplass: 54 Nils Jakob Herleiksplass er valgt inn i Internasjonalt utvalg i Pedagogstudentene. 31

32 Redaktør: Til valg: Johan Glenn Joseph Elisabeth Udnes Valgkomiteens Elisabeth Udnes Opptelling: Johan Glenn Joseph: 12 Elisabeth Udnes: 42 Elisabeth Udnes er valgt som redaktør i Pedagogstudentene Sak 09/12 Resolusjoner Sak: LM 09/12 Møtedato: Saksansvarlig: Daniel Windt Sted: Hurdal Forslag nr: 1a Sak: 09/12 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Torstein Hole Pedagogstudentene er bekymret over utviklingen i Norsk utdanningspolitikk Som fremtidige lærere i barnehage og skole er Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet bekymret over utviklingen i norsk utdanningspolitikk. Dette bunner først og fremst i at vi mener at ønsket om å hevde seg i internasjonal konkurranse har medført at institusjoner som OECD har fått uforholdsmessig stor 32

33 makt i utviklingen av norsk skoleverk. I tillegg ser vi at norske politikere ønsker et datagrunnlag for å gjøre gode utdanningspolitiske veivalg gjennom tester som PISA, TIMMS og nasjonale prøver. Dette medfører at fokus går fra barns helhetlige utvikling, til vurdering av barn. Forskeren Gert Biers hevder at den internasjonale trenden går i en retning av «learnification of education». Dette bunner ut i et snevert kunnskapssyn, hvor kun prestasjoner i enkelte fag er viktig for utdanning. God utvikling og læring fordrer mer enn gode karakterer i norsk og matte, selv om kompetanse i disse fagene selvfølgelig er viktig. For det andre ser vi tendenser i England til at vanlige skoler konkurrerer mer mot hverandre for å få foreldre til å velge dem, fremfor å skape en best mulig utvikling for barna. Dette er beskrevet av Colin Crouch i Commercialization and citizenship: The case of education. Pedagogstudente i Utdanningsforbundet ønsker ikke en slik utvikling. Vi er urolige for at vi i fremtiden får et økt fokus på testresultater slik at foreldre blir forventet å velge mellom rangerte skoler som konkurrerer mot hverandre. Vurderinger skal kun være et middel for å nå målet, ikke et mål i seg selv. Dette kan utfordre prinsippene bak enhetsskolen. Til sist ser Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet at det er en økt, nesten kommersiell, konkurranse mellom skoler i fylker med fritt skolevalg for videregående. I barnehagefeltet argumenterer enkelte for mer konkurranse mellom barnehagene, slik at foreldrene må vurdere hvert enkelt tilbud for sitt barn. Det bør ikke oppstå et feilslått prinsipp om at en velger utdanningsløp for barnet sitt på samme måte som en velger vaskemaskin i butikken. I en tid hvor rangering av utdanning får stadig mer fokus mener vi at myndighetene har et særlig ansvar for å sikre kvalitet i alle utdanningsinstitusjoner. Konkurranse og rangering medfører nødvendigvis at noen tilbud forringes, mens noen heldige for et bedre tilbud. Pedagogstudentene mener både barna og vi som framtidige lærerne fortjener bedre. Sendes til Landsstyret, Kontoret og Under Utdanning. Faller til fordel for 1b 33

34 Falt Forslag nr: 1b Sak: 09/12 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Redaksjonskomité Pedagogstudentene er bekymret over utviklingen i Norsk utdanningspolitikk Som fremtidige lærere i barnehage og skole er Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet bekymret over utviklingen i norsk utdanningspolitikk. Dette bunner først og fremst i at vi mener at ønsket om å hevde seg i internasjonal konkurranse har medført at institusjoner som OECD har fått uforholdsmessig stor makt i utviklingen av norsk skoleverk. I tillegg ser vi at norske politikere ønsker et datagrunnlag for å gjøre gode utdanningspolitiske veivalg gjennom tester som PISA, TIMMS og nasjonale prøver. Dette medfører at fokus går fra barns helhetlige utvikling, til vurdering av barn. Forskeren Gert Biers hevder at den internasjonale trenden går i en retning av «learnification of education». Dette bunner ut i et snevert kunnskapssyn, hvor kun prestasjoner i enkelte fag er viktig for utdanning. God utvikling og læring fordrer mer enn gode karakterer i norsk og matematikk, selv om kompetanse i disse fagene selvfølgelig er viktig. For det andre ser vi tendenser i England til at vanlige skoler konkurrerer mer mot hverandre for å få foreldre til å velge dem, fremfor å skape en best mulig utvikling for barna. Dette er beskrevet av Colin Crouch i Commercialization and citizenship: The case of education. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet ønsker ikke en slik utvikling. Vi er urolige for at vi i fremtiden får et økt fokus på testresultater slik at foreldre blir forventet å velge mellom rangerte skoler som konkurrerer mot hverandre. Vurderinger skal kun være et middel for å nå målet, ikke et mål i seg selv. Dette kan utfordre prinsippene bak enhetsskolen. 34

35 Til sist ser Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet at det er en økt, nesten kommersiell, konkurranse mellom skoler i fylker med fritt skolevalg for videregående. I barnehagefeltet argumenterer enkelte for mer konkurranse mellom barnehagene, slik at foreldrene må vurdere hvert enkelt tilbud for sitt barn. Det bør ikke oppstå et feilslått prinsipp om at en velger utdanningsløp for barnet sitt på samme måte som en velger vaskemaskin i butikken. I en tid hvor rangering av utdanning får stadig mer fokus mener vi at myndighetene har et særlig ansvar for å sikre kvalitet i alle utdanningsinstitusjoner. Konkurranse og rangering medfører nødvendigvis at noen tilbud forringes, mens noen heldige for et bedre tilbud. Pedagogstudentene mener både barna og vi som framtidige lærerne fortjener bedre. Sendes til Landsstyret, Kontoret og Under Utdanning. Forslag nr: 2 Sak: 09/12 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Torstein Hole Pedagogstudentene er bekymret over utviklingen i Norsk utdanningspolitikk Som fremtidige lærere i barnehage og skole er Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet bekymret over utviklingen i norsk utdanningspolitikk. Dette bunner først og fremst i at vi mener at ønsket om å hevde seg i internasjonal konkurranse har medført at institusjoner som OECD har fått uforholdsmessig stor 35

36 makt i utviklingen av norsk skoleverk. I tillegg ser vi at norske politikere ønsker et datagrunnlag for å gjøre gode utdanningspolitiske veivalg gjennom tester som PISA, TIMMS og nasjonale prøver. Dette medfører at fokus går fra barns helhetlige utvikling, til vurdering av barn. Forskeren Gert Biers hevder at den internasjonale trenden går i en retning av «learnification of education». Dette bunner ut i et snevert kunnskapssyn, hvor kun prestasjoner i enkelte fag er viktig for utdanning. God utvikling og læring fordrer mer enn gode karakterer i norsk og matte, selv om kompetanse i disse fagene selvfølgelig er viktig. For det andre ser vi tendenser i England til at vanlige skoler konkurrerer mer mot hverandre for å få foreldre til å velge dem, fremfor å skape en best mulig utvikling for barna. Dette er beskrevet av Colin Crouch i Commercialization and citizenship: The case of education. Pedagogstudente i Utdanningsforbundet ønsker ikke en slik utvikling. Vi er urolige for at vi i fremtiden får et økt fokus på testresultater slik at foreldre blir forventet å velge mellom rangerte skoler som konkurrerer mot hverandre. Vurderinger skal kun være et middel for å nå målet, ikke et mål i seg selv. Dette kan utfordre prinsippene bak enhetsskolen, og er noe vi som fremtidige lærere ikke kan stå inne for. Sendes til Landsstyret, Kontoret og Under Utdanning. Faller til fordel for 2b Falt Forslag nr: 2b Sak: 09/12 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Redaksjonskomité 36

37 Pedagogstudentene er bekymret over utviklingen i Norsk utdanningspolitikk Som fremtidige lærere i barnehage og skole er Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet bekymret over utviklingen i norsk utdanningspolitikk. Dette bunner først og fremst i at vi mener at ønsket om å hevde seg i internasjonal konkurranse har medført at institusjoner som OECD har fått uforholdsmessig stor makt i utviklingen av norsk skoleverk. I tillegg ser vi at norske politikere ønsker et datagrunnlag for å gjøre gode utdanningspolitiske veivalg gjennom tester som PISA, TIMMS og nasjonale prøver. Dette medfører at fokus går fra barns helhetlige utvikling, til vurdering av barn. Forskeren Gert Biers hevder at den internasjonale trenden går i en retning av «learnification of education». Dette bunner ut i et snevert kunnskapssyn, hvor kun prestasjoner i enkelte fag er viktig for utdanning. God utvikling og læring fordrer mer enn gode karakterer i norsk og matematikk, selv om kompetanse i disse fagene selvfølgelig er viktig. For det andre ser vi tendenser i England til at vanlige skoler konkurrerer mer mot hverandre for å få foreldre til å velge dem, fremfor å skape en best mulig utvikling for barna. Dette er beskrevet av Colin Crouch i Commercialization and citizenship: The case of education. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet ønsker ikke en slik utvikling. Vi er urolige for at vi i fremtiden får et økt fokus på testresultater slik at foreldre blir forventet å velge mellom rangerte skoler som konkurrerer mot hverandre. Vurderinger skal kun være et middel for å nå målet, ikke et mål i seg selv. Dette kan utfordre prinsippene bak enhetsskolen, og er noe vi som fremtidige lærere ikke kan stå inne for. Sendes til Landsstyret, Kontoret og Under Utdanning. 37

38 Forslag nr: 3 Sak: 09/12 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Victoria Sendes til Kristin Halvorsen og KD: 22. mars Resolusjon fra landsstyret til Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Øk studentmobiliteten ved universiteter og høyskoler! PS mener det må tilrettelegges for studentmobilitet, som det i dag ikke er tilrettelagt for. Lav studentmobilitet senker kvaliteten i lærerutdanningene. Noen studenter ønsker, og i noen tilfeller må, bytte utdanningssted på grunn av fagområder og fordypning som tilbys i utdanningen sin. Mange studenter som bytter studiested opplever dette som problematisk på grunn av dårlig kommunikasjon mellom studieinstitusjonene. Mangel på godkjenning av tilegnede studiepoeng, er ofte et hinder for studentene som ønsker å bytte studieinstitusjon. Det er viktig å ivareta utdanningsinstitusjonenes særpreg, men ikke på bekostning av studentenes utdanningskvalitet. Vi krever ved dette at studentene ved overføring mellom utdanningsinstitusjoner blir tatt på alvor. Faller til fordel for 3b Falt 38

39 Forslag nr: 3b Sak: 09/12 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Redaksjonskomité Sendes til Kristin Halvorsen og KD: 22. mars Resolusjon fra landsstyret til Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Øk studentmobiliteten ved universiteter og høyskoler! PS mener det må tilrettelegges bedre for studentmobilitet. Lav studentmobilitet senker kvaliteten i lærerutdanningene. Noen studenter ønsker, og i noen tilfeller må, bytte utdanningssted på grunn av fagområder og fordypning som tilbys i utdanningen sin. Mange studenter som bytter studiested opplever dette som problematisk på grunn av dårlig kommunikasjon mellom studieinstitusjonene. Mangel på godkjenning av tilegnede studiepoeng, er ofte et hinder for studentene som ønsker å bytte studieinstitusjon. Det er viktig å ivareta utdanningsinstitusjonenes særpreg, men ikke på bekostning av studentenes utdanningskvalitet. Vi krever ved dette at studentene ved overføring mellom utdanningsinstitusjoner blir tatt på alvor. Vedtatt mot 4 og 3 avholdende Forslag nr: 4 Sak: 09/12 Side: Linje: 39

40 Resolusjon Forslagsstiller Silje Hansen Til lærerutdanningsinstitusjonene Flere fagvalg = engasjerte lærere Pedagogstudentene (PS) i utdanningsforbundet er rystet over de snevre fagvalgene vi blir tilbudt i den nye Grunnskolelærerutdanningen. Det må være mulighet for å velge fag ut i fra egne ønsker, da dette er helt grunnleggende for å bli de engasjerte og kompetente lærerne vi ønsker å bli! Vår yrkesstolthet svekkes og det vil ikke øke rekrutteringen til grunnskolelærerutdanningen. Dette er bekymringsverdig når Norge i følge statistisk sentralbyrå kommer til å mangle lærere i Med gode valgmuligheter får vi den fagkompetansen vi trenger! Forslag nr: 5 Sak: 09/12 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Jan Ola Ellingvåg Resolusjon fra landsmøtet til Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene takker for tilliten. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) ønsker å takke Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) for vedtaket som ble gjort på NRLU- møtet den 17. februar om å gi oss en observatørplass i rådet. PS har lenge ønsket en plass i rådet og tror 40

41 dette samarbeidet vil være en styrke for utviklingen av lærerutdanningene. Vi takker for tilliten, og ser frem til å være med på deres møter i tiden fremover. Sendes til: Nasjonalt råd for lærerutdanning. Falt mot 21 og 15 avholdende Forslag til vedtak: Arbeidsutvalget tar med seg de vedtatte resolusjonene tilbake til kontoret for utsendelse. Forslagsstiller: Landsstyret Permisjonssøknader Navn Bjørn Grinde Søker fravær fra dato møtestart Søker fravær til dato kl Er vara tilstede Nei Begrunnelse Avholder kurs Vedtak Innvilget Navn Hilde Thorbjørnsen Søker fravær fra dato kl Søker fravær til dato kl Er vara tilstede Nei Begrunnelse Prøve Vedtak Innvilget 41

42 Navn Snorre Ursin Pedersen Søker fravær fra dato kl Søker fravær til dato Er vara tilstede Nei Begrunnelse Fødsel Vedtak Innvilget Navn Stine Rolandsen Søker fravær fra dato Søker fravær til dato - Er vara tilstede Nei Begrunnelse Sykdom Vedtak Innvilget Navn Johan Glen Joseph Søker fravær fra dato kl Søker fravær til dato kl Er vara tilstede Nei Begrunnelse Sykdom Vedtak Innvilget Navn Maren Wigdel Søker fravær fra dato kl Søker fravær til dato - Er vara tilstede Nei Begrunnelse Fly går tidlig Vedtak Innvilget Protokollsignatur Vi bekrefter herved at vi har gått grundig gjennom denne protokollen, og vi går god for at den, så langt vi kan se, gir et riktig bilde av hva som er vedtatt på landsmøtet i Hurdal, Jesper Vedde Gulbrandsen Protokollfører Søren Evensen Kure Protokollfører Sander Tjugen Protokollunderskriver Maren Berg Johansen Protokollunderskriver 42

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012 Landsstyremøte Tønsberg 20-22. januar 2012 Navn Representerer 1 Kristine Evjen NTNU 2 Martin Jensen HVO 3 Maren Mikkelsen UiA 4 Pascale Robinson UiA 5 Ann-Mathilde Jostad HiHm 6 Runhild Heggem HiHm 7 Ingrid

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012 Landsstyremøte Stavanger 28-30. september 2012 Navn Representerer 1 Mari Nordsæther UiN 2 Eirik Øwre Nilsen UiN 3 Line Larsen Rømma HiST 4 Camilla Richardsen Solheim NTNU 5 Maren Berg Johansen HiVe 6 Michelle

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Landsstyremøte Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ingerid Hustvedt HSH 3 Vegard Snaunes UiA 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Victoria Flåten Refsenes

Detaljer

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Verv 1 Jan Ola Ellingvåg Leder 2 Bjørnar B. Rønning Nestleder 3 Linda Thu 4 Martin Asheim 5 Marie Furulund 6 Signe Britt Ø. Kjosaas

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Landsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Deltagerliste Arnt Gunnar Johansen Leder Bjørnar Bjørseth Rønning Nestleder Marie Furulund Martin Asheim Signe Britt Ø. Kjosaas NLA Høgskolen

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011 Landsstyremøte Oslo 13. -15. Mai 2011 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Hildur Bakkene AU 4 Daniel Windt AU 5 Linda Haukelid AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Martin

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011 Landsstyremøte Trondheim 18. 20. november 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ane Kooyman UiS 3 Torstein Nielsen Hole UiB 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Ingerid Merethe H. Hustvedt

Detaljer

Landsstyremøte. Volda september 2009

Landsstyremøte. Volda september 2009 Landsstyremøte Volda 18-20. september 2009 Navn Representerer 1 Gunnar Oustad HiFm 2 Per-Otto Jørgensen UiA 3 Bjørnar Sollie (vara) UiA 4 Linda Haukelid UiS 5 Anita Kvamme Nygård HiHm, Hamar 6 Irene Nystrøm

Detaljer

Landsstyremøte. Volda november 2010

Landsstyremøte. Volda november 2010 Landsstyremøte Volda 12-14. november 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Erna Thorsrud Ravn UiT 7 Kine

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Deltakere Arnt Gunnar Johansen Bjørnar Rønning Bjørn Roberg HBV avd. Vestfold Stine Drotningsvik HiB AU Synnøve Bjørgum HiSF Marie Furulund HiB Påtroppende

Detaljer

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013 Landsstyremøte Stord 18-20. januar 2013 Navn Representerer 1 Ingrid B. Wikeland UiT 2 Marta Tysdal HiNT 3 Ida Sovie Slettahjell HiNT 4 Stine Drotningsvik HiB 5 Oda Catherine Campo Åsheim HiB 6 Signe Britt

Detaljer

Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011

Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011 Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011 1 Deltakerliste Nr. Representerer Navn Status 1 HiB Marie Furulund Delegat 2 HiB Helene Øygarden Delegat 3 HiB Torstein Nielsen Hole Delegat 4 HiHm Per

Detaljer

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Skole Verv Jan Ola Ellingvåg Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Marie Furulund HiB Arbeidsutvalget Martin Ashem Høgskolen i Vestfold

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008 Landsstyremøte Trondheim 19.-21. september 2008 Navn Representerer 1 Muna Ali Osman NTNU 2 Stine Hjerpbakk HIST 3 Knut Eri Bjelland HiB 4 Svein Marthinsen HiBo 5 Hilde Lotsberg HiVo 6 Lene Sletten HiHm

Detaljer

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 22.11.13 24.11.13 VK PPK Varalandsstyrerepresentanter Landsstyrerepresentanter Deltakere Fornavn Etternavn Skole Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Martin Asheim

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen januar 2010

Landsstyremøte. Bergen januar 2010 Landsstyremøte Bergen 28-30.januar 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Martin

Detaljer

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm Navn Representerer Landsstyremøte 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ida Sandholtbråten AU 4 Ingeborg Haanæs AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Kristine Fiskeseth UiA 8

Detaljer

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008 Landsstyremøte Kristiansand 12. mars 2008 Navn Representerer 1 Philip Andreas Lyding UiA 2 Katrine Knutsen HiT 3 Stine Hjerpbakk HiST 4 Mariann Bratland HiNe 5 Svein Martinsen HiBo 6 Håkon Wahlquist HiB

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Deltakere Marie Furulund Martin Asheim AU Bjørn Roberg UiB Stine Drotningsvik HiB Camilla Rikardsen Solheim NTNU Helene Sommerseth Bakkland

Detaljer

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN Landsstyremøte Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Bjørnar Sollie UiA 3 Aase Marie Storeng HiB 4 Linda Haukelid UiS 5 Stine Hjerpbakk HiST 6 Inga Hanne Hansen HiTo 7 Søren Kure HiVe 8 Gunnar Oustad

Detaljer

Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på utdanningene.

Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på utdanningene. 1 Vedtatt landsmøte 2012 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Bakbenk Landsstyret AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Kontoret Leder Martin Asheim Kontoret Nestleder Bjørn Roberg

Detaljer

Landsstyremøte Nord Universitet

Landsstyremøte Nord Universitet Landsstyremøte Nord Universitet 15.1.2016 17.1.2016 Deltakere AU Navn: Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Elise Håkull Klungtveit Ruben Amble Hirsti Kristine Lund Klippenvåg Studiested, eller verv Leiar

Detaljer

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010 Landsstyremøte Tromsø 1-3. oktober 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Ola Rønning

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise Price-Stephens

Detaljer

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009 Landsstyremøte Bodø 23.-25. januar 2009 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Aase Marie Storeng HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 Inga

Detaljer

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsstyret AU Deltagerliste UiT Fornavn Jan Ola Bjørnar B. Linda Martin Marie Signe Britt Line Larsen Reidun-Marie Mari Vegard Stine Guro Michelle Ingrid Bjørnsdatter

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyret Diverse Deltakere AU Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Leder Martin Asheim Nestleder Stine Drotningsvik HiB Arbeidsutvalg

Detaljer

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012 Landsstyremøte Hamar 23-25. november 2012 Navn Representerer 1 Marja-Leena Eriksen HiOA 2 Tonje Ertsås HiNT 3 Åslaug Hansegård HiNT 4 Marit Nerås Krogsæter NTNU 5 Camilla Rikardsen Solheim NTNU 6 Guro

Detaljer

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006 Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole 27.-29. januar 2006 Deltakerliste Navn Representerer 1 Anne-Berit Stavenes HiØ 2 Erik Nygaard UiO 3 Julie Nilsen HiA 4 Daniel Olsen HiB 5 Heidi Amundsen HVO

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo november 2009

Landsstyremøte. Oslo november 2009 Landsstyremøte Oslo 20-22. november 2009 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Muna Ali Osman AU 4 Ruben Sangvik Olsen AU 5 Søren Kure AU 6 Gunnar Oustad HiFm 7 Per-Otto

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar 24.01.2014 26.01.2014 Bakbenk LS-Vara LS AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Arnt Gunnar Bjørnar Johansen Rønning Furulund Marie HiB Guro Trøseid Gjerstadberget

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Kathrine Knutsen HiTø 4 Hilde Lotsberg HVO 5 Bjørnar Sollie UiA 6 Magnhild S. Bye HiB 7 Jan-Rune Rafteseth

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Deltakerliste: Navn Anne Berit Stavenes Erik Nygaard Julie Nilsen Daniel Olsen Heidi Amundsen Stine Holtet Cecilie Grav Bård Olav Johannessen Charlotte

Detaljer

Landsstyremøte Stord januar 2017

Landsstyremøte Stord januar 2017 Landsstyremøte Stord 20.-22. januar 2017 KK VK LANDSSTYRET AU DELTAKERLISTE Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Frank Aleksander Bræin Jørgen Jakobsson Ruben Amble Hirsti Aud-Marit Sellereite Eskild Dragvik

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene

Detaljer

Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010

Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010 Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010 Nr. Representerer Navn Status 1 UiT Line Charlotte Johansen Delegat 2 UiT Bård Henry Landsem Paulsen Delegat 3 UiT Erna Thorsrud Ravn Delegat 4 UiT Line Mannerud

Detaljer

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Landsmøtepermen 7. april - 10. april 2016 Sundvolden Denne permen tilhører: Årets emneknagg: Følg Pedagogstudentene! #PSLM16 @pedagogstud_ @pedagogstud_ www.facebook.com/pedagogstudentene

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim november 2016

Landsstyremøte Trondheim november 2016 Landsstyremøte Trondheim 18.-20. november 2016 KOMITÉ/UTVALG LANDSSTYRET Frank Deltagerliste Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Ruben Amble Hirsti Leder Nestleder Aleksander Bræin AU Fullt Navn: Studiested

Detaljer

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Organisasjonen Pedagogstudentene består i dag av ca. 100 aktive tillitsvalgte på alle nivå, og har rundt 12 000 medlemmer. I løpet av perioden

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Deltakere AU Marie LS LS-vara Påtroppende VK Furulund Martin Asheim Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Kristine Lund Klippenvåg Tonje Ertsås

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1

Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1 Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1 Delegater Landsstyret Deltagerliste Delegatnr. Fornavn Etternavn Skole Verv 100 Arnt Gunnar Johansen Leder 101 Bjørnar B. Rønning Nestleder 102 Martin Bildøy Asheim

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Navn Representerer 1 Inger Marie Andreassen NTNU 2 Haakon Wahlquist HiB 4 Philip Andreas Lyding UiA 5 Leon Romestrand HiVo 6 Stine Hjerpbakk HiST 7

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008 Landsstyremøte Stavanger 21.-23. november 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Magnhild Bye HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 8 Inga

Detaljer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer VK AU Landsstyret Navn Kristin Johansen Kjos Aksel Stridh Haakon Wahlquist Irene Kokkinos Philip Andreas Lyding Leon Romestrand Aasne Sørumshaugen Mariann Bratland Katrine Knutsen Hanne Vange Vigdis Borlaug

Detaljer

04 Arbeidsprogram 2016/2017

04 Arbeidsprogram 2016/2017 1 04 Arbeidsprogram 2016/2017 Sak: LM 04/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Elise Håkull Klungtveit Sted: Sundvolden 1 2 3 Arbeidsprogrammet er Pedagogstudentenes styringsdokument, som legger grunnlaget

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for studenter som tar lærer- og pedagogutdanninger.

Detaljer

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningen skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn og unges læring og utvikling.

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009

Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009 Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009 Nr. Representerer Navn Status 1 HiO Mahyar Harirchi Delegat 2 HiO (Kom fredag ca kl 10) Juan Diaz Delegat 7 HiHm Anita Kvamme Nygård Delegat 8 HiHm Ann Mathilde

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

11 Høyere utdanning i fremtiden

11 Høyere utdanning i fremtiden 11 Høyere utdanning i fremtiden Sak: LM 11/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Landsmøte 2008 vedtok et politisk dokument som heter «Høyere utdanning

Detaljer

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) Landsmøte for (LFB) Referatet er ført etter saksrekkefølge, ikke behandlingsrekkefølge. 01-17 Godkjenning av innkalling Landsmøtet godkjenner innkallingen. 02-17 Godkjenning av delegater Landsmøtet godkjenner

Detaljer

DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING

DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING NAVN INSTITUSJON STILLING E-POST Kjell Aakerøe Gyldendal Akademisk Redaktør kjell.aakeroe@gyldendal.no Liv Aastad Prorektor

Detaljer

Landsstyremøte Oslo juni 2017

Landsstyremøte Oslo juni 2017 Landsstyremøte Oslo 9.-11. juni 2017 DELTAKERLISTE 1.1: Navn 1.4: Studiested Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Kristine Odgaard Jacobsen Aud-Marit Sellereite Frank Bræin Hedda Eia Vestad

Detaljer

Landsmøte i NCFU, Kongsberg, april Lokallagene, NCF Dato april 2012 Sted: Kongsberg vandrehjem. Referat Landsmøte i NCFU

Landsmøte i NCFU, Kongsberg, april Lokallagene, NCF Dato april 2012 Sted: Kongsberg vandrehjem. Referat Landsmøte i NCFU 1 2 3 4 5 6 7 Til Lokallagene, NCF Dato 13-15. april 2012 Sted: Kongsberg vandrehjem Referat Landsmøte i NCFU Delegat Jensrud Vegard Leder Delegat Røkke Mari Nestleder Delegat Berg Kristensen Sondre Agder

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 149 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

06 Politisk plattform for lektorutdanning

06 Politisk plattform for lektorutdanning 06 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. Sak: LM 06/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 Landsstyret vedtok i 2011 et politisk dokument om lærerutdanning

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn SØKERSEMINAR FOR NY GLU-MASTER OSLO, 16.JUNI 2016 Kristin Barstad, nestleder i NRLU Jacob Melting, leder av programgruppen,

Detaljer

Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1

Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1 Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1 Delegater Landsstyret Deltagerliste Delegatnummer: Navn: Studiested 100 Marie Furulund Kontoret 101 Martin Asheim Kontoret 102 Stine Drotningsvik HiB 103 Bjørn

Detaljer

Årsmelding for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 2011-2012

Årsmelding for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 2011-2012 Årsmelding for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 2011-2012 Årsmeldingen tar for seg de overordnede sakene Pedagogstudentene har jobbet med i perioden. Første del tar utgangspunkt i arbeidsprogrammet.

Detaljer

13 Hilde Lotsberg Vara-HVO 14 15 Anita Kvamme Nygård Vara-HiHm 16 Irene Nystrøm Vara-HiVe 17 Ola Rui Nygard Vara-HiO

13 Hilde Lotsberg Vara-HVO 14 15 Anita Kvamme Nygård Vara-HiHm 16 Irene Nystrøm Vara-HiVe 17 Ola Rui Nygard Vara-HiO Landsstyremøte Navn Representerer 1 Inga Hanne Hansen HiTo 2 Idar Leknes HiHm, Hamar 3 Gunnar Oustad HiFm 4 Bjørnar Bjørnseth Rønning HiB 5 6 Marianne Egren Halvorsen HiVe 7 Mahyar Harirchi HiO 8 Per-Otto

Detaljer

Line Gausdal, Ola Solberg Christoffersen

Line Gausdal, Ola Solberg Christoffersen Til Lokallagene, NCF Dato 31.10.2015 Sted: Brisk A/S sine lokaler, Ålesund Referat Landsmøte i NCFU Tilstede: 20 delegater 18 observatører Seks fra sentralstyret Tre fra sekretariatet Se vedlegg 1 for

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

Referat fra møtet 19. oktober. Innkalling og saksliste. RPU 10 Oppbygging av PPU

Referat fra møtet 19. oktober. Innkalling og saksliste. RPU 10 Oppbygging av PPU Referat fra møtet 19. oktober Tidspunkt og sted: Oslo, 19. oktober Tilstede: Hans-Kristian Hernes, Tine A. Hestbek, Jorunn Dahl Nordgård, Kristine Evjen, Geir Salvesen, Inger Margrethe Tallaksen, Rolf

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for studenter som tar lærer-

Detaljer

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: 24.-26. januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Vi hadde vårt første møte på landsstyremøte 1, i Oslo, juni 2016. Vi brukte helgen til å sette oss inn i organisasjonens politiske og organisatoriske dokumenter,

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B.

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B. 1. Konstituering A) Valg av dirigenter Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo B) Godkjenning av dagsorden Se vedlegg 1 B. Forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner dagsorden. 1.

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo

Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo 3.6.2016 5.6.2016 Deltakere LS1 Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Ruben Amble Hirsti Frank Aleksander Bræin Jørgen Jakobsson Maja Emilie Steen Spetaas

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Møtested: Elverum videregående skole Møtedato: 15 januar Tid: kl. 12-17 Innkalt: Lokallagene i Hedmark, alle medlemmer har møterett Dagsorden

Detaljer

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede:

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede: Referat Landstyremøte Dato: 14.3.2013 Tilstede: Sentralstyret Audun Lysbakken Silje Schei Tveitdal Jan Olav Andersen Ingrid Fiskaa Gulay Kutal Snorre Valen Andreas Halse Signe-Ann Jørgensen (vara) Fra

Detaljer

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016 FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Møteprotokoll LS-møte 4/2016 3. Mai 2016 Mariboesgate 13, Oslo 1 Mimmi Kvisvik innledet og informerte om hovedtariffoppgjøret 2016 LS-sak 26/16

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt.

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt. Referat fra møtet 29.-30. september Tilstede: Hans-Kristian Hernes, Tine A. Hestbek, Jorunn Dahl Nordgård, Kristine Evjen, Geir Salvesen, Inger Margrethe Tallaksen, Rolf Mikkelsen, Kevin Johansen, Marianne

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 23.9.2016 25.9.2016 KK Vara Landsstyret AU Deltakere Fullt navn: Studiested 101 Silje Marie Bentzen Leder 102 Bjørn Roberg Nestleder 103 Ruben Amble Hirsti Studentmedlem

Detaljer

Landsmøte 2008 Kristiansand, mars 2008

Landsmøte 2008 Kristiansand, mars 2008 Landsmøte 2008 Kristiansand, 13.-16. mars 2008 1 Deltakerliste Nr. Representerer Navn Status 1 UiA Bjørnar Sollie Delegat 2 UiA Hege Stensland Delegat 3 UiA Ingeborg Løfshus Delegat 5 Uia Ruben Sangvik

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 22. april 2005, Rica Hotel Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem Torill Høgseth Styremedlem

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

Vedta en tidsplan for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 6, 2016.

Vedta en tidsplan for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 6, 2016. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 00.05-16 Gjelder Godkjenning av tidsplan 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til tidsplan for landsmøtet 3 GODKJENNING

Detaljer

Vår ref.: msk Oslo 23.mai 2012

Vår ref.: msk Oslo 23.mai 2012 Vår ref.: msk Oslo 23.mai 2012 PROTOKOLL, FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING 04.-06. MAI I SANDNES FO-Studentenes arbeidsutvalg (AU) og lokallagene ved Diakonhjemmet Høgskole i Rogaland og

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

Referat fra UngOrgs årsmøte

Referat fra UngOrgs årsmøte Referat fra UngOrgs årsmøte 09.3.2017 Styreleder Trine Jakobsen Rydland ønsker velkommen Sak 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere Valg av ordstyrer Vedtak: Steffen Mio Kristiansen

Detaljer

REFERAT FRA AU-15-1314

REFERAT FRA AU-15-1314 Til Arbeidsutvalget Kopi til Fra Lage Nøst, referent Dato 10.02.2014 REFERAT FRA AU-15-1314 Møtedato 28.01.2014 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Hallvard Surlien Talsperson Ingrid

Detaljer

Sak 25/12 Godkjenning av innkalling og protokoller

Sak 25/12 Godkjenning av innkalling og protokoller Protokoll fra sentralstyremøte 5. mars 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Jan Olav Andersen, Olav Magnus Linge, Rolf Jørn Karlsen, Silje Schei Tveitdal og Ingrid Fiskaa, Signe Ann Jørgensen, Kristin Halvorsen,

Detaljer

Politisk dokument om struktur i høyere utdanning

Politisk dokument om struktur i høyere utdanning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Politisk dokument om struktur i høyere utdanning Høyere utdanning Det skal være høy kvalitet

Detaljer