Landsmøte 2009 Bergen, mars 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009"

Transkript

1 Landsmøte 2009 Bergen, mars 2009

2 Nr. Representerer Navn Status 1 HiO Mahyar Harirchi Delegat 2 HiO (Kom fredag ca kl 10) Juan Diaz Delegat 7 HiHm Anita Kvamme Nygård Delegat 8 HiHm Ann Mathilde Jostad Delegat 12 HiVe Marianne Egren Halvorsen Delegat 13 HiVe Øystein Thorin Kirkevold Delegat 14 HiVe Irene Nystrøm Delegat 17 UiA Linn-Renate Olavsen Delegat 18 UiA Ruben Sangvik Olsen Delegat 19 UiA Hege Stensland Delegat 20 UiA (Kom torsdag kveld) Ingeborg Løfshus Delegat 21 UiA (Fra lørdag) Per-Otto Jørgensen Delegat 28 HiB Mari Saxegaard Delegat 29 HiB Haakon Wahlquist Delegat 30 HiB Magnhild Bye Delegat 31 HiB Kristi Drabløs Delegat 32 HiB Knut Eri Bjelland Delegat 33 HiB Bjørnar Bjørnseth Rønning Delegat 34 UiB Marianne Hisken Pedersen Delegat 35 UiB Anne Høy Horsberg Delegat 38 HiVo Jesper Vedde Gulbrandsen Delegat 39 HiVo Dag Atle Lee Eksund Delegat 40 HiVo Jan Ola Ellingvåg Delegat 41 HiVo Åsa Sunniva Gravås Delegat 42 HiVo Torill Instanes Delegat 43 HiST Maren Eliassen Delegat 44 HiST Kaja Borgen Delegat 45 HiST Anne Tone Vestad Delegat 46 HiST Eivind Alvestad Delegat 47 HiST Magnus Leirfall Delegat 48 HiST Tor Bjarne Martinussen Delegat 49 NTNU Yvonne Bakken Delegat 50 NTNU Kristine Evjen Delegat 54 HiBo Silje Evjen Delegat 55 HiBo Cecilie Skaar Jensen Delegat 59 UiT Line Charlotte Johansen Delegat 60 UiT Benedicte Bolstad Delegat 64 HiFm (Kom fredag kl 17:00) Merethe Heide Delegat 100 AU Philip Andreas Lyding LS 101 AU Stine Christensen Holtet LS 102 AU Rebecca Haga LS 103 AU Ida Marie Antonsen LS 104 AU Idar Leknes LS

3 107 HiVe Søren Kure LS 108 UiA Bjørnar Sollie LS 109 UiS Linda Haukelid LS 110 HiB Aase Marie Storeng LS 112 HiVo ( kom sent torsdag) Hilde Lotsberg LS 113 HiST Stine Hjerpbakk LS 114 NTNU Muna Ali Osman LS 115 HiBo Svein Marthinsen LS 116 UiT Inga Hanne Hansen LS 117 HiFm Gunnar Oustad LS 118 PS-kontoret Pernille Adolfsen LS 139 LISTEN Ida Sandholtbråten LISTEN 140 Valgkomiteen Trine Berg Jacobsen VK 141 Valgkomiteen (kom på fredag) Bjørn Borkvik VK 142 Valgkomiteen Christina Marie Svensson VK 143 Kontrollkomiteen Øystein Wormdal KK 144 Kontrollkomiteen (kom fredag kveld) Irene Kokkinos KK 145 Kontrollkomiteen Karl Reksten Tellefsen KK 146 Redaktør Beate Riise Red. 147 Utdanningsforbundet Mimi Bjerkestrand Udf. 148 Utdanningsforbundet Ingunn Alver Udf. 149 Utdanningsforbundet Ada Freng Udf. 151 NSF - student Tone Moan Gjest 152 Studentenes Landsforbund Øystein Svelle Gjest 153 Lærerstuderendes Landskreds Lone Sønderby Kristensen Gjest 154 Lærerstuderendes Landskreds Marianne Sørensen Gjest Lärarforbundets 155 Studerandekommitté Jacob Möllstam Gjest 156 LR Stud Cajsa Johansson Gjest 158 Dekan HiB Bjørg Kristin Selvik Gjest 159 Kunnskapsdepartementet Statsråd Tora Aasland Gjest / Innleder 160 Kunnskapsdepartementet Statsråd Bård Vegar Solhjell Gjest 161 Høyre Hordaland Eivind Nævdal-Bolstad Gjest / Innleder Møteledelse Ordstyrer Ordstyrer Ordstyrer Protokollfører Protokollfører Kathrine Hestø Hansen Marius Eide Bruun Erik Nygaard Rita Sirirud Strandbakke Maren - Audhild Østvoll Presse Utdanning Presse

4 01/09 Konstituering Valg av fullmaktskomité Forslag til vedtak: Følgende velges som fullmaktskomité for landsmøtet: Øystein Wormdal, Karl Reksten Tellefsen og Muna Ali Osman. Forslagsstiller: Landsstyret valgt a) Godkjenning av fullmakter Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner alle påmeldte delegater, og landsstyrerepresentanter som har søkt om delegatstatus får dette. Forslagsstiller: Fullmaktskomiteen vedtatt b) Valg av ordstyrere og protokollførere Forslag til vedtak: Marius Eide Bruun, Kathrine Hestø Hansen og Erik Nygaard velges til ordstyrere. Rita Sirirud Strandbakke og Maren-Audhild Sætersmoen Østvoll velges til protokollførere. Forslagsstiller: Landsstyret valgt c) Valg av protokollunderskrivere Forslag til vedtak: Følgende velges som protokollunderskrivere for landsmøtet: Jan Ola Ellingsvåg og Line Charlotte Johansen Forslagsstiller:

5 Landsstyret valgt d) Godkjenning av innkalling Forslag til vedtak: Innkallingen til Pedagogstudentenes landsmøte mars 2008 godkjennes. Forslagsstiller: Landsstyret vedtatt e) Godkjenning av saksliste Sak 1 Sak 2 Konstituering A Godkjenning av fullmakter B Valg av ordstyrere og protokollførere C Valg av protokollunderskrivere D Godkjenning av innkalling E Godkjenning av saksliste F Godkjenning av dagsorden G Godkjenning av forretningsorden H Valg av tellekorps I Valg av redaksjonskomité for politisk plattform lærerutdanning for grunnskolen J Valg av redaksjonskomité for arbeidsprogram K Valg av redaksjonskomité for vedtektene L Valg av ekstrakomiteer M Valg av resolusjonskomité Informasjonssaker A Årsmelding fra landsstyret B Rapport fra Utdanningsforbundets representantskap C Rapport fra Utdanningsforbundets sentralstyre D Rapport fra Utdanningsforbundets seksjon HUK E Rapport fra Utdanningsforbundets seksjon Barnehage F Rapport fra Arbeidsutvalget G Økonomiorientering H Medlemsrapport I Årsmelding fra lokallagene J Rapport fra LISTEN K Rapport fra kontoret L Rapport fra redaksjonen

6 Sak 3 Sak 4 Sak 5 M PS i mediebilde N Rapport fra Valgkomiteen O Rapport fra Kontrollkomiteen Lærerutdanning for grunnskolen Arbeid med førskolelærerutdanningene Kvalitet i høyere utdanning blir vi kompetente yrkesutøvere eller en gjeng glade amatører? Sak 6 Arbeidsprogram Sak 7 Vedtekter for PS Sak 8 Økonomifordeling 2009 Sak 9 Valg Sak 10 Resolusjoner Eventuelt Forslag til vedtak: Sakslisten for landsmøtet 2009 godkjennes. Forslagsstiller: Landsstyret vedtatt f) Godkjenning av dagsorden Forslag til vedtak: Dagsorden for landsmøtet i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 2008 godkjennes. Forslagsstiller: Landsstyret vedtatt g) Godkjenning av forretningsorden Forslag nr: 1 Sak: 2/09 Side: Linje: 108 Strykningsforslag Forslagsstiller Valgkomiteen Alle som stiller til valg må være til stede under selve valget for å være valgbar.

7 Vedtatt mot 3 stemmer, 5 avholdende Forslag nr: 2 Sak: 2/09 Side: Linje: 117 Strykningsforslag Forslagsstiller Anne Høy Horsberg Landsstyrerepresentantene har stemmerett ved personvalg. Leder stemmer på vegne av arbeidsutvalget. Avvist mot 29 stemmer Forslag til vedtak: Landsmøtet vedtar forretningsordenen slik den foreligger, med eventuelle endringer. Forslagsstiller: Landsstyret vedtatt h) Valg av tellekorps Forslag til vedtak: Tellekorps 1: Hilde Lotsberg, Stine Hjerpbakk, Gunnar Oustad, Inga Hanne Hansen, Linda Haukelid Tellekorps 2: Aase Marie Storeng, Søren Kure, Muna Ali Osman, Svein Marthinsen, Bjørnar Sollie Forslagsstiller: Landsstyret valgt i) Valg av redaksjonskomité for Lærerutdanning for grunnskolen Forslag til vedtak: Følgende personer oppnevnes til redaksjonskomité for lærerutdanning for grunnskolen under landsmøtet: Jesper Vedde Gulbrandsen Kaja Borgen Marianne Egren Halvorsen

8 Forslagsstiller: Landsstyret valgt j) Valg av redaksjonskomité for Arbeidsprogram Forslag til vedtak: Følgende personer oppnevnes til redaksjonskomité for arbeidsprogrammet under landsmøtet: Haakon Wahlquist Per-Otto Jørgensen Kristine Evjen Forslagsstiller: Landsstyret valgt k) Valg av redaksjonskomité for Vedtekter Forslag til vedtak: Følgende personer oppnevnes til redaksjonskomité for vedtekter under landsmøtet: Hege Stensland Anita Kvamme Nygård Eivind Alvestad Forslagsstiller: Landsstyret valgt l) Valg av ekstrakomiteer Forslag til vedtak: Følgende personer oppnevnes til ekstrakomité 1 under landsmøtet: Kristi Drabløs Irene Nystrøm Ruben Sangvik Olsen Følgende personer oppnevnes til ekstrakomité 2 under landsmøtet: Silje Evjen Mari Saxegaard Åsa Sunniva Gravås

9 Forslagsstiller: Landsstyret valgt m) Valg av resolusjonskomité Forslag til vedtak: Følgende personer oppnevnes til redaksjonskomité for resolusjoner under landsmøtet: Tor- Bjarne Martinussen Dag-Atle Lee Eksund Ingeborg Løfshus Forslagsstiller: Landsstyret valgt Sak 02/09 Informasjonssaker Sak 2 Informasjonssaker A Årsmelding fra landsstyret B Rapport fra Utdanningsforbundets representantskap C Rapport fra Utdanningsforbundets sentralstyre D Rapport fra Utdanningsforbundets seksjon HUK E Rapport fra Utdanningsforbundets seksjon Barnehage F Rapport fra Arbeidsutvalget G Økonomiorientering H Medlemsrapport I Årsmelding fra lokallagene J Rapport fra LISTEN K Rapport fra kontoret L Rapport fra redaksjonen M PS i mediebilde N Rapport fra Valgkomiteen O Rapport fra Kontrollkomiteen Tatt til orientering Tatt til orientering Tatt til orientering Tatt til orientering Tatt til orientering Tatt til orientering Tatt til orientering Tatt til orientering Tatt til orientering Tatt til orientering Tatt til orientering Tatt til orientering Tatt til orientering Tatt til orientering Tatt til orientering 03 Lærerutdanning for grunnskolen

10 Sak: LM 03/09 Møtedato: mars Saksansvarlig: Rebecca Haga og Bjørnar Sollie Sted: Bergen Merknad: Landsstyrets innstilling legges frem på møtet Forslag nr: 1 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 5 Forslagsstiller Ingeborg Løfshus ( ) Og evne til å møte den enkelte elev på dens HANS/HENNES nivå Avvises Vedtatt mot 11 stemmer, 1 avholdende Forslag nr: 2 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 7 Forslagsstiller Knut Eri Bjelland ( ) for skolen, SAMT KOMPETANSE FOR Å KUNNE MØTE SAMFUNNETS BEHOV FOR LÆRERE. Avvises Forslag nr: 3 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 8 Forslagsstiller Jan Ola Ellingsvåg Pedagogisk innsikt og sosial forståelse GOD PEDAGOGISK OG SOSIAL KOMPETANSE

11 Forslag nr: 4 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 13 Forslagsstiller Marianne Egren Halvorsen Lærerutdanningen for grunnskolen HAR NÅ BLITT EVALUERT AV NOKUT OG RESULTATENE AV DENNE EVALUERINGEN FORSTERKER AT LÆRERUTDANNINGEN SKAL VÆRE EN FEMÅRIG MASTER. Skal være et femårig masterprogram med en DETTE FEMÅRIGE MASTERPROGRAMMET SKAL INNEHOLDE EN masteroppgave med profesjonsrettet eller fagdidaktisk profil. Avvises Forslag nr: 5 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 18 Forslagsstiller Yvonne Bakken STUDENTENGASJEMENT SKAL BLI TILRETTELAGT I STUDIET. Avvist mot 26 stemmer, 1 avholdende Forslag nr: 6 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 19 Forslagsstiller Knut Eri Bjelland Utdanningen skal KAN inneholde aldersspesialisering Avvises Vedtatt mot 12 stemmer, 2 avholdende Forslag nr: 7a Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 19

12 Forslagsstiller Jesper V. Gulbrandsen (...) aldersspesialisering. DENNE MÅ KOMME ETTER FELLES BASISUTDANNING. Avvises i fordel for 7b Falt Forslag nr: 7b Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 19 Forslagsstiller Red.kom ( )aldersspesialisering. DENNE MÅ KOMME ETTER EN FELLES BASISUTDANNING. Vedtatt mot 6 stemmer, 1 avholdende Forslag nr: 8 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 19 tilleggsforslag Forslagsstiller Jesper V. Gulbrandsen Spesialisering som SENERE retter seg mot de lavere trinnene skal ha fokus Vedtatt mot 1 stemme Forslag nr: 9 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 19 Forslagsstiller Kristi Drabløs Utdanningen skal inneholde alderspesialisering. (overskrift) Vedtatt mot 5 stemmer

13 Forslag nr: 10 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 19 Forslagsstiller Maren Eliassen Utdanning skal inneholde aldersspesialisering, MOT TRINN OG TRINN Avvist mot 23 stemmer, 1 avholdende Forslag nr: 11 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: Forslagsstiller Eivind Alvestad Spesialisering som retter seg mot de lavere trinnene skal ha fokus på faglig bredde MED NORSK OG MATEMATIKK SOM BASISFAG, og spesialisering mot de høyere trinnene skal ha fokus på faglig fordypning MED ET VALGFRITT BASISFAG. Avvist mot 25 stemmer, 5 avholdende Forslag nr: 12 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 22 Forslagsstiller Phillip A. Lyding DET MÅ SIKRES GODE OVERGANGSMULIGHETER MELLOM UTDANNINGSLØPENE. Vedtatt mot 1 stemme Forslag nr: 13 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 24

14 Forslagsstiller Kristi Drabløs Utdanningen må inneholde en obligatorisk del bestående av en profesjonsenhet som skal være grunnsteinen i utdanningen og studentenes profesjonsutvikling. EN PROFESJONSENHET SKAL VÆRE GRUNNSTEINEN I UTDANNINGEN (overskrift) GRUNNSKOLELÆRERUTDANNINGEN MÅ INNEHOLDE EN OBLIGATORISK DEL BESTÅENDE AV EN PROFESJONSENHET SOM SKAL VÆRE GRUNNLAGET FOR STUDENTENES PROFESJONSUTVIKLING. Vedtatt med 3 avholdende Forslag nr: 14 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 27 Strykingsforslag Forslagsstiller Kristi Drabløs Pedagogikkfaget skal være basisen i den felles opplæringen for grunnskolelærerutdanningen. Avvises Vedtatt mot 8 stemmer, 3 avholdende Forslag nr: 15 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: Forslagsstiller Benedicte Bolstad Linje 29-31(...) mangfoldige klasserommet, SLIK AT STUDENTENE MESTERER DE ULIKE SIDENE VED LÆRERYRKET BÅDE TEORETISKE OG PRAKTISKE. Vedtatt mot 3 stemmer, 2 avholdende Forslag nr: 16 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 30

15 Forslagsstiller Anita K. Nygård Skal ogå OGSÅ gi ( ) Avvises til fordel for forslag 15 Falt Forslag nr: 17 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 32 Strykningsforslag Forslagsstiller Søren Kure I tillegg ( ) matematikk. Avvist mot 21 stemmer, 13 avholdende Forslag nr: 18a Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 34 Forslagsstiller Tor Bjarne Martinussen (...)matematikk. VIDERE MÅ DEN OBLIGATORISKE BASISEN OPPRETTHOLDE OG STYRKE RLE FAGET. Avvises til fordel for 18b Falt Forslag nr: 18b Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 34 Forslagsstiller Red.kom (...)matematikk. VIDERE MÅ DEN OBLIGATORISKE BASISEN INNEHOLDE KUNNSKAP OM KULTURELT MANGFOLD.

16 Vedtatt mot 6 stemmer, 4 avholdende Forslag nr: 19a Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 36 Forslagsstiller Dag Atle Eksund I studiet skal det være åpent for å inkludere fag som ikke er undervisningsfag. INNEHOLDER FAGDIDAKTIKK, MEN ER RELEVANT I FORHOLD TIL YRKESKOMPETANSEN. Avvises til fordel for 19b Falt Forslag nr: 19b Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 36 Forslagsstiller Red.kom I studiet skal det være åpent for å inkludere fag som ikke er undervisningsfag, MEN SOM ER RELEVANTE I FORHOLD TIL YRKESKOMPETANSEN. Forslag nr: 20 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: endringsforslag Forslagsstiller Anne Tone Vestad DET ER VIKTIG AT STUDENTENE OPPNÅR KOMPETANSE OGSÅ INNENFOR EMNER SOM IKKE FALLER INN UNDER SPESIFIKKE FAG,SOM FOR EKSEMPEL FYSISK OG PSYKSIK HELSE, ERNÆRING, FYSISK AKTIVITET, FØRSTEHJELP, DRAMA, ADFERDSPROBLEMATIKK ETC. Avvises

17 Forslag nr: 21 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 39 Forslagsstiller Søren Kure (...) Som for eksempel helse og ernæring, fysisk aktivitet, førstehjelp, drama, psykisk helse etc. DIGITALE LÆREMIDLER OG FØRSTEHJELP. Avvises Vedtatt mot 6 stemmer, 4 avholdende Forslag nr: 22 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 39 Forslagsstiller Hege Stensland ( )noen spesielle fag. STUDIEFORLØPET Avvist mot 30 stemmer, 2 avholdende Forslag nr: 23 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 40 Forslagsstiller Anita K. Nygård ( ) førstehjelp, drama, psykisk helse, DIGITALE KUNNSKAPER etc. Avvises Avvist mot 25 stemmer, 1 avholdende Forslag nr: 24 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: Forslagsstiller Jan Ola Ellingsvåg

18 Det skal avholdes opplæring i disse emnene eller at de integreres i fagopplæringen OPPLÆRINGEN I DISSE EMNENE SKAL INTEGRERES I UTDANNINGEN Vedtatt med 3 avholdende Forslag nr: 25 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: Forslagsstiller Magnus Leirfall Linje flyttes opp til linje 15 Forslag nr: 26 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 46 Forslagsstiller Knut Eri Bjelland SØKERE TIL LÆRERUTDANNINGENE SKAL I FORKANT AV STUDIET FÅ EN GRUNDIG INNFØRING I HVA STUDIET GÅR UT PÅ, Avvises mot 1 Vedtatt mot 3 stemmer, 3 avholdende Forslag nr: 27 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 47 Forslagsstiller Kaja Borgen Internasjonale dimensjoner: Internasjonal kunnskap er viktig i grunnskolelærerutdanningen, slik at læreren kan møte utfordringene i det multikulturelle klasserommet. Det er nødvendig at

19 rammeplanen for utdanning er tilrettelagt for utveksling og utenlandspraksis. Gode finansieringsordninger må bli tilrettelagt for dette. Det må arbeides systematisk med å integrere internasjonale dimensjonen i fagene og utdanningen generelt. Med slik kompetanse er læreren rustet til å utdanne elevene med et internasjonalt perspektiv. Avvises til fordel for 31b Falt Forslag nr: 28 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 47 Forslagsstiller Ida Sandholtbråten INTERNASJONALE DIMENSJONER (overskrift) DET MÅ ARBEIDES MED Å INTERGRERE INTERNASJONALE DIMESJONER I GRNNSKOLELÆRERUTDANNINGEN. DET ER VIKTIG AT RAMMEPLANEN FOR LÆRERUTDANNINGEN ER TILRETTELAGT FOR UTVEKSLING OG UTENLANDSPRAKSIS. I TILLEGG MÅ DE SOM IKKE REISER UT OGSÅ FÅ OPPLÆRING SOM TAR HENSYN TIL INTERNASJONALE DIMENSJONER VED LÆRERROLLEN. Avvises til fordel for 31b Falt Forslag nr: 29 Sak: 3/09 Side: 2 Linje: Strykningsforslag Forslagsstiller Knut Eri Bjelland Studentene skal ( ) og vurderingen. Vedtatt mot 14 stemmer, 3 avholdende Forslag nr: 30 Sak: 3/09 Side: 2 Linje: 57

20 Forslagsstiller Haakon Wahlquist (.) vurderingen (06), SOM ER ANSVARLIG FOR HVER ENKELT STUDENTS PROGRESJON. Avvises Forslag nr: 31a Sak: 3/09 Side: 2 Linje: 58 Forslagsstiller Anne Høy Horsberg INTERNASJONALISERING I LÆRERUTDANNINGEN. UTVEKSLING MÅ VÆRE EN REEL MULIGHET LÆRERUTDANNINGSPROGRAMMENE MÅ HA FLEKSIBILITET TIL AT UTVEKSLING OG KORTERE UTENLANDSOPPHOLD KAN INNPASSES I OG TILPASSES STUDENTENES STUDIE OG EMNEPLANER. UTDANNINSINSTITUSJONENE MÅ STIMULERE TIL HØY FREKVENS AV UTENLANDSOPPHOLD HOS BÅDE STUDENTER OG ANSATTE VED LÆRERUTDANNINGENE. Avvises til fordel for 31b Falt Forslag nr: 31b Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 47 Forslagsstiller Red.kom INTERNASJONALISERING I LÆRERUTDANNINGEN DET MÅ ARBEIDES SYSTEMATISK MED Å INTERGRERE INTERNASJONALE DIMESJONER I GRNNSKOLELÆRERUTDANNINGEN. DET ER NØDVENDIG AT RAMMEPLANEN FOR LÆRERUTDANNINGEN ER TILRETTELAGT FOR UTVEKSLING OG UTENLANDSPRAKSIS, OG DET MÅ FINNES GODE FINANSIERINGSORDNINGER FOR DETTE.

21 Forslag nr: 32 Sak: 3/09 Side: 2 Linje: 62 Forslagsstiller Haakon Wahlquist Det må også komme (.) utdanningen, OG STUDENTENE SKAL VÆRE SIKRET KVALIFISERTE VEILEDERE SOM LEGGER TIL RETTE FOR FAGLIG UTVIKLING. Avvises Vedtatt med 1 avholdende Forslag nr: 33 Sak: 3/09 Side: 2 Linje: 64 Forslagsstiller Benedicte Bolstad FOR Å SIKRE KVALITET AV HØYERE UTDANNING, SKAL INSTISUSJONENE TILRETTELEGGE FOR STUDENTENGASJEMENT Vedtatt mot 11 stemmer, 7 avholdende Forslag nr: 34 Sak: 3/09 Side: 2 (+1) Linje: (+16-19) Forslagsstiller Kristi Drabløs Flytte linje til linje 19 (utdanningene skal være preget av forskning( ) Kunnskapsgrunnlag) Linje foreslås da STRØKET: Utdanningen skal gi evne til utvikling, og må være nært knyttet til forskning. Avvises Vedtatt mot 1 stemme, 3 avholdende

22 Forslag nr: 35 Sak: 3/09 Side: 2 Linje: 78 Strykingsforslag Forslagsstiller Knut Eri Bjelland Oppfølging og veiledning skal styrke studenters progresjon Vedtatt mot 9 stemmer, 10 avholdende Forslag nr: 36 Sak: 3/09 Side: 2 Linje: strykningsforslag Forslagsstiller Haakon Wahlquist Oppfølging og veiledning( ) rette for utvikling Avvises Forslag nr: 37 Sak: 3/09 Side: 2 Linje: 79 Forslagsstiller Knut Eri Bjelland (...) oppfølging av studentene BÅDE I FORHOLD TIL PRAKSIS OG STUDIEPROGRESJON Vedtatt med 1 avholdende Forslag nr: 38 Sak: 3/09 Side: 2 Linje: Forslagsstiller Knut Eri Bjelland

23 Linje flyttes til linje 68 Vedtatt mot 2 stemmer, 1 avholdende Forslag nr: 39 Sak: 3/09 Side: 2 Linje: Forslagsstiller Magnhild Sørfonden Bye ( )få en individuell tilbakemelding. HA MULIGHET TIL Å FÅ EN GRUNDIG BEGRUNNELSE FOR VURDERINGEN. Vedtatt mot 2 stemmer Forslag nr: 40 Sak: 3/09 Side: 2 Linje: Forslagsstiller Anne Tone Vestad Ved vurdering av eksamen OG OPPGAVER skal studentene i tillegg til karakterer få en GRUNDIG individuell tilbakemelding BEGRUNNELSE PÅ DENNE. Avvises Vedtatt mot 5 stemmer Forslag nr: 41 Sak: 3/09 Side: 2 Linje: 97 Forslagsstiller Linn Renate Olavsen DET BØR UTARBEIDES ET DOKUMENT OM HVORDAN DETTE SKAL GJØRES I SAMARBEID MED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. DOKUMENTET DEFINERER NASJONALE FØRINGER FOR Å SIKRE EN FELLES STRUKTUR Avvises

24 Vedtatt med 1 avholdende Forslag nr: 42 Sak: 3/09 Side: 2 Linje: 97 Forslagsstiller Juan Diaz DET SKAL INFORMERES GRUNDIG OM SKIKKETHETSVURDERING, OG OM HVORDAN SAKSGANGEN FOREGÅR FRA START TIL SLUTT OG DET SKAL LEGGES VEKT PÅ SIKRING MOT MISBRUK AV SKIKKETHETSVURDERINGEN. OG UNDERSTREKE BÅDE ELEVERS OG ADMINISTRASNONENS PLIKT OG ANSVAR I FORHOLD TIL SKIKKETHETSVURDERING. Avvises Vedtatt mot 8 stemmer, 11 avholdende Forslag til vedtak: Landsmøtet vedtar landsstyrets forslag til ny politisk plattform til lærerutdanningen for grunnskolen med de endringene som er fremkommet på møte. Forslagsstiller: Landsstyret 04 Arbeid med førskolelærerutdanningene. Sak: LM 04/09 Møtedato: mars 2009 Saksansvarlig: Philip Andreas Lyding Sted: Bergen Merknad: Landsstyrets forslag til vedtak legges frem ved landsmøtets start. Forslag til vedtak: Ledelsen tar med seg innspillene fra debatten i det videre arbeidet med førskolelærerutdanningene. Landsmøtet vedtar å opprette en ad-hocgruppe som har som mandat å være rådgivende for landsstyret i utviklingen av PS politikk på området. Gruppen skal ta for seg dagens førskolelærerutdanninger, aktuell forskning og andre

25 bakgrunnsdokumenter, og på bakgrunn av dette arbeidet, utarbeide et skriftlig dokument. Ad-hocgruppen skal være bestående av tre studenter som har virketid fra oppnevning fra landsstyremøtet i april til landsmøtet i Forslagsstiller: Landsstyret 05 Kvalitet i høyere utdanning Blir vi kompetente yrkesutøvere eller en gjeng med glade amatører? Sak: LM 05/09 Møtedato: mars 2009 Saksansvarlig: Philip Andreas Lyding Sted: Bergen Forslag til vedtak: Landsmøtet tar med seg innspillene fra debatten videre i sitt arbeid på landsmøtet Forslagsstiller: Landsstyret 06 Arbeidsprogram Sak: LM 06/09 Møtedato: mars Saksansvarlig: Idar Leknes Sted: Bergen Merknad: Dissens Landsstyrets innstilling ligger vedlagt Forslag nr: 1 Sak: 6/09 Side: 1 Linje: 26 Forslagsstiller Ingeborg Løfshus ( ) et sterkt profesjonsfokus og være aktive i kvalitetssikringen av dette. PS SKAL VÆRE AKTIVE I KVALITETSSIKRINGEN AV UTDANNINGEN.

26 komiteens Forslag nr: 2 Sak: 6/09 Side: 1 Linje: 28 Forslagsstiller Anne Høy Horsberg PS SKAL ARBEIDE AKTIVT FOR AT MÅLENE I GNIST KAMPANJEN OPPNÅS. komiteens Avvises Avvist mot 22 stemmer, 6 avholdende Forslag nr: 3 Sak: 6/09 Side: 2 Linje: 67 Forslagsstiller Anne Høy Horsberg PS SKAL FØLGE MED OG DELTA I DEBATTEN RUNDT SERTIFISERING AV LÆRERE. komiteens Vedtatt med 1 avholdende Forslag nr: 4 Sak: 6/09 Side: 2 Linje: 69 Forslagsstiller Jan Ola Ellingsvåg PS SKAL JOBBE FOR Å FREMME HELTIDSSTUDENTEN OG DENS ØKONOMISKE SITUASJON. komiteens

27 Forslag nr: 5 Sak: 6/09 Side: 2 Linje: 69 Forslagsstiller Dag Atle Lee PS SKAL ARBEIDE FOR Å GI LOKALLAGENE KLARE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SKIKKETHETSVURDERING, OG PÅSE AT DE ULIKE UTDANNINGSINSTITUSJONENE GIR SINE LÆRERE OG STUDENTER INFORMASJON OM BRUKEN AV DENNE. komiteens Avvises Vedtatt med 2 avholdende Forslag nr: 6 Sak: 6/09 Side: 2 Linje: 87 Forslagsstiller Knut Eri Bjelland PS SKAL I LØPET AV LANDSMØTEPERIODEN EVALUERE KK SITT MANDAT MED SIKTE PÅ Å ÅPNE MANDATENE SOM SAK PÅ LM komiteens Vedtatt mot 3 stemmer, 3 avholdende Forslag nr: 7 Sak: 6/09 Side: 3 Linje: 103 Forslagsstiller Ida Sandholtbråten PS SKAL TA INITIATIV TIL AT LISTENS ORGANISERING UTREDES FOR Å STYRKE DET NORDISKE SAMARBEIDET. komiteens Forslag nr: 8 Sak: 6/09 Side: 4 Linje:

28 Forslagsstiller Per Otto Jørgensen Studentene ( )som kommer EKSISTERENDE OG POTENSIELLE MEDLEMMER til gode. ( )for lokallagets EKSISTERENDE OG POTENSIELLE MEDLEMMER. komiteens Avvises til fordel for 10 Falt Forslag nr: 9a Sak: 6/09 Side: 4 Linje: 194 Forslagsstiller Anne Høy Horsberg LOKALLAGSSTYRENE SKAL ARBEIDE FOR REKRUTTERING AV STUDENTAMBASSADØRER I FORBINDELSE MED GNIST. komiteens Avvises til fordel for 9b Avvist mot 24 stemmer, 3 avholdende Forslag nr: 9b Sak: 6/09 Side: 1 Linje: 29 Forslagsstiller Red.kom PS SKAL ARBEIDE FOR REKRUTTERING AV STUDENTAMBASSADØRER I FORBINDELSE MED GNIST. komiteens Avvises Vedtatt mot 3 stemmer, 2 avholdende Forslag nr: 10 Sak: 6/09 Side: 4 Linje: 196 Forslagsstiller Ingeborg Løfshus Lokallagets POTENSIELLE OG EKSISTERENDE medlemmer.

29 komiteens Forslag nr: 11a Sak: 6/09 Side: 5 Linje: 213 Forslagsstiller Søren Kure, Eivind Alvestad, Mari Saxegaard, Silje Evjen og Anita Kvamme Nygård DET ER ØNSKELIG AT LOKALLAGSSTYRENE PÅTAR SEG Å REPRESENTERE OG INLUDERE PASSIVE STUDIESTEDER I EGET FYLKE. MÅLET ER PÅ SIKT AT DISSE STUDIESTEDENE OPPRETTER EGNE LOKALLAG. komiteens Avvises til fordel for 11b Falt Forslag nr: 11b Sak: 6/09 Side: 5 Linje: 213 Forslagsstiller Red.kom DET ER ØNSKELIG AT LOKALLAGSSTYRENE PÅTAR SEG Å REPRESENTERE OG INLUDERE PASSIVE STUDIESTEDER I EGET FYLKE ELLER INNENFOR SAMME UTDANNINGSINSTITUSJON. MÅLET ER PÅ SIKT AT DISSE STUDIESTEDENE OPPRETTER EGNE LOKALLAG. komiteens Vedtatt mot 1 stemme, 2 avholdende Forslag nr: 12 Sak: 6/09 Side: 5 Linje: 219 Forslagsstiller Hege Stensland Lokallagsstyret ( ) studiet SAMT og PÅSE at (...)

30 komiteens Avvist mot 19 stemmer, 9 avholdende Forslag til vedtak: Landsmøtet vedtar arbeidsprogram for perioden 2009/2010 med de endringene som er framkommet på møtet. Forslagsstiller: Landsstyret Vedlegg: Dissens: 1. LS sin innstilling til nytt arbeidsprogram 2. Gjeldende arbeidsprogram (se kapittel 12 i permen) 3. Prinsipprogram for PS (se kapittel 12 i permen) Linda Haukelid har tatt ut dissens på punktet i forslag til nytt arbeidsprogrammet på linje 38-39, side Vedtekter for PS Sak: LM 07/09 Møtedato: mars Saksansvarlig: Stine Christensen Holtet Sted: Bergen Merknad: Landsstyrets innstilling ligger vedlagt Forslag nr: 1 Sak: 7/09 Side: Gjennom- Strykningsforslag Forslagsstiller Øystein Thorin Kirkevold gående Linje: Eks: side 1, linje 11 ( ) som tar lærer- og pedagogutdanninger. Avvises Vedtatt mot 2 stemmer, 1 avholdende Forslag nr: 2 Sak: 7/09 Side: 1 Linje: 21-24

31 Forslagsstiller Eivind Alvestad STUDENTER VED HØGSKOLER OG UNIVERSITET SOM TAR STUDIER SOM KAN GI KOMPETANSE SOM PEDAGOGISK PERSONALE i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, folkehøgskole, høgskoler eller universitet HAR RETT TIL MEDLEMSSKAP I PEDAGOGSTUDENTENE. Dette gjelder studenter både i grunnutdanning og direkte påfølgende videreutdanning Forslag nr: 3 Sak: 7/09 Side: 1 Linje: 36 Forslagsstiller Jesper Vedde Gulbrandsen ETT ÅRS MEDLEMSSKAP AV UTDANNINGSFORBUNDET ETTER ENDT UTDANNING. Avvises Vedtatt mot 1 stemme Forslag nr: 4 Sak: 7/09 Side: 2 Linje: 43 Forslagsstiller Anne Høy Horsberg ( ) organisasjonen SOM HELHET. Forslag nr: 5 Sak: 7/09 Side: 3 Linje: 83 Strykningsforslag Forslagsstiller Knut Eri Bjelland

32 Kontrollkomité Vedtatt mot 14 stemmer, 5 avholdende Forslag nr: 6a Sak: 7/09 Side: 3 Linje: 97 Strykningsforslag Forslagsstiller Anne Høy Horsberg Ved personvalg har delegater og landsstyrerepresentanter stemmeplikt. Avvises til fordel for 6a Falt Forslag nr: 6b Sak: 7/09 Side: 3 Linje: 97 Strykningsforslag Forslagsstiller Red.kom. Ved personvalg har delegater og landsstyrerepresentanter stemmeplikt. Leder stemmer på vegne av AU. Avvises Vedtatt mot 12 stemmer Forslag nr: 7a Sak: 7/09 Side: 5 Linje: 167 Forslagsstiller Anita Nygård ( ) lokallag. ET LOKALLAG KAN PÅTA SEG Å REPRESENTERE OG INKLUDERE PASSIVE STUDIESTED I EGET FYLKE. MÅLET ER PÅ SIKT AT ALLE STUDIESTEDER SKAL KUNNE OPPRETTE ET EGET LOKALLAG. Faller til fordel for 7b Falt

33 Forslag nr: 7b Sak: 7/09 Side: 5 Linje: 167 Forslagsstiller Red.kom. ( ) lokallag. ET LOKALLAG KAN PÅTA SEG Å REPRESENTERE OG INKLUDERE PASSIVE STUDIESTED I EGET FYLKE. Vedtatt mot 10 stemmer, 3 avholdende Forslag nr: 8 Sak: 7/09 Side: 5 Linje: 180 Forslagsstiller Hege Stensland ( ) delegater til landsmøtet, EVENTUELLE ANDRE VERV Forslag nr: 9 Sak: 7/09 Side: 5 Linje: Forslagsstiller Anne Høy Horsberg 184: Lokallagsstyret har fullmakt til å foreta eventuelle suppleringsvalg i perioden hvis det er behov for det. 193: LOKALLAGSSTYRET KAN I PERIODEN FORETA SUPPLERINGSVALG AV VERV I STYRET DERSOM DET ER BEHOV FOR DET. Vedtatt med 1 avholdende

34 Forslag nr: 10 Sak: 7/09 Side: 5 Linje: 184 Forslagsstiller Anne Høy Horsberg Lokallagsstyret har KAN INNVILGES fullmakt til å foreta eventuelle suppleringsvalg i perioden hvis det er behov for det. Faller til fordel for 9 Falt Forslag nr: 11 Sak: 7/09 Side: 5 Linje: 190 Forslagsstiller Anne Høy Horsberg Lokallagsstyrene arbeider regionalt AKTIVT for å holde seg oppdatert i utdanningspolitikk som er aktuell for styret. Avvises Avvist mot 20 stemmer, 7 avholdende Forslag nr: 12 Sak: 7/09 Side: 5 Linje: 193 Forslagsstiller Knut Eri Bjelland LOKALLAGSSTYRET KAN INNVILGE TALE-, OG FORSLAGSRETT TIL HELTIDSSTUDENTER SOM TIDLIGERE HAR VÆRT ELLER FORTSATT ER MEDLEM AV UTDANNINGSFORBUNDET. Forslag nr: 13a Sak: 7/09 Side: 6 Linje: 221 Forslagsstiller Hege Stensland

35 Uttalelse fra ( ) følge saken. BEGRUNNELSENE FOR LANDSMØTET SINE ENDRINGER SKAL FØLGE MED DE NYE VEDTEKTENE TIL UTDANNINGSFORBUNDET. Avvises til fordel for 13b Vedtatt mot 1 stemmer, 3 avholdende Forslag nr: 13b Sak: 7/09 Side: 6 Linje: 221 Forslagsstiller Red.kom. Uttalelse fra ( ) følge saken. BEGRUNNELSEN FOR ENDRINGENE PÅ LANDSMØTET I PEDAGOGSTUDENTENE SKAL FØLGE DE NYE VEDTEKTENE. Avvist mot 24 stemmer, 14 avholdende Forslag til vedtak: Landsmøtet vedtar nye vedtekter for Pedagogstudentene med de endringene som kom fram under behandlingen. Vedtektene er gyldige når de godkjennes av sentralstyret til Utdanningsforbundet. Forslagsstiller: Landsstyret Vedtatt mot 2 stemmer, 4 avholdende Protokolltilførsel: Vedrørende forslag om å innføre stemmerett for landsstyrerepresentanter i personvalg under landsmøtet. Undertegnede finner det svært beklagelig og kritikkverdig at landsstyret ikke har lagt opp til en bredere prosess i møtet i organisasjonens øverste organ rundt dette forslaget. Forslaget innebærer en vesentlig endring i organisasjonspraksis, og omhandler videre en særs viktig og prinsipiell demokratisak spørsmål om hvem som skal ha stemmerett i organisasjonens øverste organ. Anne Høy Horsberg

36 Protokolltilførsel: Undertegnede tar sterk avstand fra vedtaket om å inkludere landsstyrerepresentanter blant de stemmeberettigede ved personvalg under landsmøtet. Dette forslaget innebærer en alvorlig svekkelse av demokratiet i organisasjonen og vil bidra til å gjøre den mer topptung. Landsstyret og landsmøtet er videre to adskilte organ med ulike mandater, og muligheten til innflytelse på valg og vedtak i hvert organ må forbeholdes de som er direkte valgte til de respektive organene. Ytterligere et problem ved vedtaket er at det nå blir mulig for en enkelt person å ha dobbeltstemme i personvalg ved landsmøtet, siden det ikke foreligger noen hindring for at landsstyrerepresentanter også kan stille som landsmøtedelegater. En siste ting å påpeke ved forslaget er at landsstyrerepresentantene, slik ordlyden er nå har stemmeplikt, men ikke stemmerett. Anne Høy Horsberg Magnhild Sørfonden Bye Mari Saxegaard Åsa Sunniva Gravås Kristi Drabløs Haakon Wahlquist Marianne H. Pedersen 08 Økonomifordeling for 2009 Sak: LM 08/09 Møtedato: mars 2009 Saksansvarlig: Pernille Adolfsen Sted: Bergen Framlegg til vedtak: Landsmøtet tar landstyrets vedtak til økonomifordeling for 2009 og PS økonomiske situasjon til orientering. Forslaget laget av: Landsstyret 09 Valg Sak: LM 09/09 Møtedato: mars Saksansvarlig: Rebecca Haga Sted: Bergen

37 Merknad: Valgkomiteen legger fram sin innstilling på landsmøtet Leder: Til valg: Stine Christensen Holtet Valgkomiteens Stine Christensen Holtet Opptelling: Stine Christensen Holtet: 49 stemmer Blanke stemmer: 0 Stine Christensen Holtet er valgt som leder i Pedagogstudentene. Nestleder: Til valg: Idar Leknes Stine Hjerpbakk Valgkomiteens Stine Hjerpbakk Opptelling: Idar Leknes: 12 stemmer Stine Hjerpbakk: 36 stemmer Blankt: 1 stemme Stine Hjerpbakk er valgt som nestleder i Pedagogstudentene. Arbeidsutvalg: Til valg: Muna Ali Osman Søren Kure Tor Bjarne Martinussen Ruben Sangvik Olsen Anne Tone Vestad Valgkomiteens Muna Ali Osman Søren Kure Ruben Sangvik Olsen

38 Opptelling: Muna Ali Osman: 41 stemmer Søren Kure: 40 stemmer Tor Bjarne Martinussen: 18 stemmer Ruben Sangvik Olsen: 37 stemmer Anne Tone Vestad: 5 stemmer Muna Ali Osman, Søren Kure og Ruben Sangvik Olsen er valgt til arbeidsutvalget i Pedagogstudentene. Valgkomité: Til valg: Svein Marthinsen Hege Stensland Valgkomiteens Svein Marthinsen Hege Stensland Opptelling: Svein Marthinsen: 47 stemmer Hege Stensland: 45 stemmer Blankt: 4 stemmer Svein Marthinsen og Hege Stensland er valgt som valgkomité i Pedagogstudentene. Forslag nr: Sak: 9/09 Side: Linje: Til vedtaket Forslagsstiller Valgkomiteen Landsmøtet gir landsstyret fullmakt til å foreta nødvendig suppleringsvalg til valgkomité ved landsstyremøtet i april Redaktør: Til valg: Beate Stavdal Riise

39 Valgkomiteens Beate Stavdal Riise Opptelling: Beate Stavdal Riise: 49 stemmer Blankt: 0 stemmer Beate Stavdal Riise er valgt som redaktør i Pedagogstudentene Kontrollkomité: Til valg: Øystein Wormdal Irene Kokkinos Karl Reksten Tellefsen Valgkomiteens Øystein Wormdal Opptelling: Øystein Wormdal: 47 stemmer Irene Kokkinos: 46 stemmer Karl Reksten Tellefsen: 47 stemmer Blankt: 1 stemme Forkastet: 1 stemme Øystein Wormdal, Irene Kokkinos og Karl Reksten Tellefsen er valgt som Kontrollkomité i Pedagogstudentene. 10 Resolusjoner Sak: LM 10/09 Møtedato: mars Saksansvarlig: Ida Marie Antonsen Sted: Bergen Forslag nr: 1 Sak: 10/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Linn-Renate Olavsen Førskolelæreren - barnehagens viktigste kvalitetsgarantist!

40 Pedagogstudentene mener at førskolelærerprofesjonen må få tilbake sin status som barnehagens kvalitetsgarantist. For å oppnå dette er det nødvendig å reversere lovendringen fra 2005 som sier at annen treårig pedagogisk høgskoleutdanning med videreutdanning innen barnehagepedagogikk, er likeverdig med førskolelærerutdanningen. Fra 1975 til 2005 var førskolelærerne forbeholdt retten til ped.leder- og Styrer stillinger. Dispensasjon kunne gis der det var mangel på førskolelærere. I 2005 med lov om barnehager 18 blir annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk, stilt likeverdig med førskolelærerutdanningen. (se også Lov om barnehager 17 andre ledd siste del og tredje ledd, samt 18 ledd to om dispensasjon) Dette mener pedagogstudentene ikke kan likestilles med den treårige førskolelærerutdanningen, da metodikken med lange tradisjoner baserer seg på å integrere fagområdene i barnas daglige aktiviteter og særegenhet. Pedagogikk er et vidt felt, og dermed kan ikke kunnskap i faget være ensbetydende med det å være en kompetent leder i en pedagogisk virksomhet som barnehagen skal være. Utdanningsinstitusjonene. Førskolelærerutdanningen skal utdanne kompetente og profesjonelle yrkesutøvere som er best kvalifisert til å jobbe med barn i barnehage. Førskolelærerne har vært sett på garantisten for god kvalitet i barnehagen i følge politiske dokumenter som uttaler seg barnehagespørsmål. Det arbeides nå med å differensiere allmennlærerutdanningen ut fra den forståelse at ulike aldersgrupper har behov for ulik kunnskap og metodikk, dette vil gjelde for barn i barnehagen også. De endringer barnehagene har vært i gjennom de siste 20 årene, er det førskolelærere som har stått for. Departementets undersøkelse av foreldrenes tilfredshet med barnehagene viser at 90% er fornøyd med tilbudet som til nå har vært forvaltet av styrere og pedagogisk ledere med førskolelærerutdanning. Med den offensive barnehageutbyggingen som har vært, står man med en manko på 4400 førskolelærere, for å unngå svekking av kvaliteten bør førskolelærerne fortsatt stå som garantister for et godt barnehagtilbud. Førskolelærere bør være forbeholdt stillingene som pedagogiske ledere og styrere i barnehagen, fordi dette er med på å sikre kvaliteten i barnehagen. Andre profesjoner med annen pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning innen barnehagepedagogikk, kan derimot få tilgang på andre stillinger. Pedagogstudentene krever at denne lovteksten tilbakeføres til den teksten som var i forrige lov. Dagens lov kan svekke profesjonens

41 legitimitet i befolkningen, og som da kan komme til å gå ut over barnehagens kvalitet. Hvem oppfordringen kan gå til. Hvis oppfordringen går til Utdanningsforbundet kan de oppfordres til å synliggjøre konsekvenser av dagens lovtekst overfor Regjering og Storting og gjøre det til en kampsak å endre lovteksten. Hvis oppfordringen skal gå til departementet må det formuleres annerledes og kanskje med fokus på kvalitetsmeldingen. Det skal også være landsmøte I Utdanningsforbundet til høsten. Pedagogstudentene har også representanter med talerett der og denne saken burde absolutt løftes frem der. Det kan de vedta sammen med resolusjonen hvis de får flertall for det da. De kan også prøve å få Utdanningsforbundet Vest-Agder til å støtte eller bringe frem saken. Res.koms Sendes til landsstyret for videre behandling Forslag nr: 2 Sak: 10/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Magnhild Bye Ta vare på egen studentorganisasjon Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) er skuffet over Utdanningsforbundets lave grad av tilstedeværelse under landsmøtet til sin egen studentorganisasjon. I følge våre vedtekter, som Utdanningsforbundet godkjenner, har vår moderorganisasjon 3 representanter med tale- og forslagsrett. PS synes det er trist at Utdanningsforbundet ikke prioriterer dette landsmøtet, og på den måten ikke viser engasjement eller interesse for vår politikk. Mange av våre saker angår i høyeste grad også Utdanningsforbundet. Signaleffekten ved å i så liten grad være til stede, er uheldig ettersom det fremstår som at vårt arbeid ikke er viktig. Vi opplever samarbeidet med Utdanningsforbundet som viktig, både for moderforbundet og egen organisasjon. Det blir imidlertid vanskelig å kommunisere dette til våre medlemmer når Utdanningsforbundet ikke benytter seg av sin vedtektsfestede rett til oppmøte på Pedagogstudentenes landsmøte. Statsråd Tora Aasland var på eget landsmøte, men prioriterte likevel å komme til oss og høre våre meninger. Vi synes det er merkelig at vår egen moderorganisasjon ikke prioriterer oss på samme måte.

42 Res.koms Foreslås sendt til Utdanningsforbundet Forslag nr: 3a Sak: 10/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Anne Tone Vestad Gi lærerstudentene mer spesialpedagogikk I Stortingsmelding 11 kommer det frem et forslag om å utvide pedagogikkfaget til 60 studiepoeng og kalle det Pedagogikk og Elevkunnskap. Landsmøtet til Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) vil i den anledningen sette fokus på den rollen spesialpedagogikk vil ha i dette faget. Vi ser positivt på at spesialpedagogikk er nevnt som en viktig del av Pedagogikk og Elevkunnskap, men stiller oss skeptiske til hvorvidt det i realiteten skal bli satt et større fokus på dette, når det skal presses inn sammen med alt annet som også skal inn. Medlemmene i PS har lenge etterlyst et større fokus på spesialpedagogikk og PS krever derfor at denne viktige delen av pedagogikken vil komme bedre frem i fremtiden. Avvises til fordel for 3b Falt Forslag nr: 3b Sak: 10/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Anne Tone Vestad Gi lærerstudentene mer spesialpedagogikk I Stortingsmelding 11 kommer det frem et forslag om å utvide pedagogikkfaget til 60 studiepoeng og kalle det Pedagogikk og Elevkunnskap. Landsmøtet til Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) vil i den anledningen sette fokus på den rollen spesialpedagogikk vil ha i dette faget. Vi ser positivt på at spesialpedagogikk er nevnt som en viktig del av Pedagogikk og Elevkunnskap. Vi stiller oss skeptiske til hvorvidt det i realiteten blir satt et større fokus på dette, da det allerede er mange andre emner som også skal prioriteres i faget. Medlemmene i PS har lenge etterlyst et større fokus på spesialpedagogikk og PS krever derfor at denne viktige delen av pedagogikken vil komme bedre frem i fremtiden.

43 Foreslås sendt til kunnskapsdepartementet, Utdanningsforbundet og utdanningsinstitusjonene. Vedtatt mot 12 stemmer, 4 avholdende Forslag nr: 4a Sak: 10/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Line Charlotte Hansen Flerkulturelt perspektiv i utdanningene. PS ønsker større vekt på flerkulturelle perspektiv i utdanningene våre. I skoler og barnehager vil vi møte det multikulturelle samfunnet. Dette trenger vi kunnskap og kompetanse om for å kunne ta i bruk som ressurser i opplæringen, derfor må dette gjenspeiles i våre utdanninger. Kompetanse om situasjonen til minoritetsspråklige og flerkulturelle barn er viktig, siden disse barna har større utfordringer i utdanningssystemet. Dette er noe som kan forebygges ved en god opplæring, men dette krever at lærere og pedagoger har god nok kunnskap om dette. Vi mener det er skuffende at det flerkulturelle perspektivet ikke kommer til syne på en god nok måte i forslaget til ny lærerutdanning. Særlig med tanke på at RLE-faget er foreslått fjernet fra den nye lærerutdanninga og det nye skisserte pedagogikkfaget ikke tar vare på flerkulturelle perspektivet som RLE-faget inntil nå har ivaretatt. Videre mener vi at det er positivt at emner om kulturelt mangfold er befestet i rammeplanen for førskolelærerutdanningen. Men vi savner klarere føringer for hvor mye dette skal inkluderes i det enkelte fag og det enkelte utdanningsløp. Dette resulterer i at det er stor variasjon hvorvidt studenter får god kompetanse i dette emnet gjennom førskolelærerutdanningen. Vi lever i et samfunn med multikulturelle skoler og barnehager. Det må vi som går på pedagogiske utdanninger være rustet til å møte. Res.koms Avvises til fordel for forslag 4b Vedtatt med 2 avholdende Forslag nr: 4b Sak: 10/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller resolusjonskomiteen Flerkulturelt perspektiv i utdanningene. PS ønsker større vekt på flerkulturelle perspektiv i utdanningene våre. I skoler og barnehager vil vi møte det multikulturelle samfunnet. Dette trenger vi kunnskap og

44 kompetanse om for å kunne ta i bruk som ressurser i opplæringen, derfor må dette gjenspeiles i våre utdanninger. Kompetanse om situasjonen til minoritetsspråklige og flerkulturelle barn er viktig, siden disse barna har større utfordringer i utdanningssystemet. Dette er noe som kan forebygges ved en god opplæring, men det krever at lærere og pedagoger har god nok kunnskap om dette. Vi mener det er skuffende at det flerkulturelle perspektivet ikke kommer til syne på en god nok måte i st.mld. 11. RLE-faget er foreslått fjernet som obligatorisk fag i utdanningen og det nye skisserte pedagogikkfaget tar ikke vare på det flerkulturelle perspektivet som RLE-faget inntil nå har ivaretatt. Videre mener vi at det er positivt at emner om kulturelt mangfold er befestet i rammeplanen for førskolelærerutdanningen, men vi savner klarere føringer for hvor mye dette skal inkluderes i det enkelte fag og det enkelte utdanningsløp. Dette resulterer i at det er stor variasjon hvorvidt studenter får god kompetanse i dette emnet gjennom førskolelærerutdanningen. Vi lever i et samfunn med multikulturelle skoler og barnehager. Det må vi som går på pedagogiske utdanninger være rustet til å møte. Res.koms Foreslås sendt til kunnskapsdepartementet Avvist mot (med) 25 stemmer, 6 avholdende Forslag nr: 5 Sak: 10/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Søren Kure Mentortjeneste for alle! St. meld. 11 går langt i å fastslå behovet for veiledning av nyutdannede lærere og å påpeke verdien av dette. Kunnskapsdepartementet lover at alle nyutdannede lærere skal få dette tilbudet. Landsmøtet 2009 i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er glade for at dette løftet omsider er gitt, men lurer på hvordan departementet har til hensikt å gjennomføre denne utvidelsen av dagens ordning. I dagens ordning, Veiledning av nyutdannede lærere, er mentortjenesten et tilbud som gis i enkelte kommuner, og som det også påpekes i stortingsmeldingen er det langt fra alle kommuner som velger å tilby dette. Landsmøtet i Pedagogstudentene mener dette tilbudet er såpass viktig for nyutdannede lærere at det ikke bør kunne avhenge av den enkelte kommunes økonomi og politiske prioriteringer. Vi vil se at Kunnskapsdepartementet gjør alvor av løftet om en mentortjeneste for alle.

45 Res.koms Foreslås sendt til kunnskapsdepartementet og media Vedtatt mot 1 stemme, 13 avholdende Forslag nr: 6 Sak: 10/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Philip Andreas Lyding Elever baserer yrkesvalg på mangelfull rådgivning! Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) støtter NITO-studentenes bekymring knyttet til kvaliteten på rådgivningstjenesten i grunn- og videregående opplæring. Kunnskap om høyere utdanning, arbeidsliv og utdanningsløp er elementært for å kunne gi elevene gode råd om studie-, og yrkesvalg. PS tar utfordringen fra NITO-studentene og vil gjerne være med og sette kvaliteten på rådgivningstjenesten på dagsorden! Res.koms Foreslås sendt til: NITO-studentenes landsmøte Vedtatt med 1 avholdende Forslag nr: 7a Sak: 10/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Magnus Leirfall Generell studiekompetanse etter en yrkesrettet vei den rette veien å gå? I NOU 2008:18 Fagopplæring for framtida foreslår utvalgets flertall at fullført videregående opplæring skal gjøre elevene generelt studieforberedte uavhengig av utdanningsprogram. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet mener at en slik utvanning av kravet om generell studiekompetanse vil være et uheldig grep, som verken vil tjene den enkelte elev/student eller kvaliteten i videregående opplæring og høyere utdanning. En av farene ved dette er at kompetansen som de teoretiske fagene gir, mister sin relevans og kan gå tapt. Samtidig risikerer elever fra en yrkesfaglig utdanningsvei å komme inn på et studieløp som de ikke er faglig foreberedt på. Forslaget fra utvalget

46 kan dermed virke mot sin hensikt ved å gi potensielle studenter adgang til studier som de i neste omgang kan få problemer med å gjennomføre. Dette kan føre til at frafallet fra høyere utdanning øker ytterligere. Vi vil understreke verdien av at vi i det norske utdanningssystemet har to ulike utdanningsløp - ett som leder til studiekompetanse og studier innenfor høyere utdanning og ett som leder til fag- eller svennebrev. Begge løpene har sin egenart og verdi både for den enkelte elev/lærling/student og for arbeidsliv og samfunnsliv, og kan ikke rangeres i forhold til hverandre. Målet med fag- og yrkesopplæringen må være å utdanne gode fag- og yrkesutøvere, mens de studieforberedende studieretningene skal gi et solid, felles grunnlag for å lykkes i høyere utdanning. Vi ser derfor store problemer knyttet opp mot forslaget om å gi yrkesfaglige automatisk adgang til høgre utdanning og at begrepet generell studiekompetanse får mindre betydning. PS mener at ordningen vi har i dag, med at kandidater fra en yrkesfaglig vei må ta et år med allmennfaglig påbygging fungerer godt. Gjennom dette året vil disse kandidatene få en kompetanse som gjør at de stiller likt med elevene fra en allmennfaglig studieretning. Res.koms Avvises til fordel for 7b Falt Forslag nr: 7b Sak: 10/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Res.kom Bør yrkesfag gi generell studiekompetanse? I NOU 2008:18 Fagopplæring for framtida foreslår utvalgets flertall at fullført videregående opplæring skal gjøre elevene generelt studieforberedte uavhengig av utdanningsprogram. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet mener at en slik utvanning av kravet om generell studiekompetanse vil være et uheldig grep, som verken vil tjene den enkelte elev/student eller kvaliteten i videregående opplæring og høyere utdanning. En av farene ved dette er at kompetansen som de teoretiske fagene gir, mister sin relevans og kan gå tapt. Samtidig risikerer elever fra en yrkesfaglig utdanningsvei å komme inn på et studieløp som de ikke er faglig foreberedt på. Forslaget fra utvalget

47 kan dermed virke mot sin hensikt ved å gi potensielle studenter adgang til studier som de i neste omgang kan få problemer med å gjennomføre. Dette kan føre til at frafallet fra høyere utdanning øker ytterligere. Vi vil understreke verdien av at vi i det norske utdanningssystemet har to ulike utdanningsløp - ett som leder til studiekompetanse og studier innenfor høyere utdanning og ett som leder til fag- eller svennebrev. Begge løpene har sin egenart og verdi både for den enkelte elev/lærling/student og for arbeidsliv og samfunnsliv, og kan ikke rangeres i forhold til hverandre. Målet med fag- og yrkesopplæringen må være å utdanne gode fag- og yrkesutøvere, mens de studieforberedende studieretningene skal gi et solid, felles grunnlag for å lykkes i høyere utdanning. Vi ser derfor store problemer knyttet opp mot forslaget om å gi yrkesfaglige automatisk adgang til høgre utdanning og at begrepet generell studiekompetanse får mindre betydning. Pedagogstudentene mener at ordningen vi har i dag, med at kandidater fra en yrkesfaglig vei må ta et år med allmennfaglig påbygging fungerer godt. Gjennom dette året vil disse kandidatene få en kompetanse som gjør at de stiller likt med elevene fra en allmennfaglig studieretning. Res.koms Foreslås sendt til: Utdanningsforbundet og Kunnskapsdepartementet. Forslag nr: 8 Sak: 10/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Ingeborg Løfshus Gi pedagogene handlingsrom! Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) registrer at Utdanningsetaten i Oslo (UDE) fortsetter sin innsnevring av pedagogenes handlingsrom, senest gjennom piloteringen av kartleggingsverktøyet Her kommer jeg. Å pålegge arbeidstakere å benytte denne formen for ferdigproduserte sjekklister er hemmende og oppleves som et grovt tillitsbrudd. Førskolelærere og lærer tilhører en høyt utdannet yrkesgruppe og vi krever frihet til å utøve vårt arbeid på en best mulig måte. Innføringen av Her kommer jeg inngår i en lang rekke begrensninger i pedagogens handlingsfrihet. Det er symptomatisk at arbeidstakerrepresentanter ikke har fått mulighet for medbestemmelse i saken.

48 Vi som skal bli pedagoger i skole og barnehage ønsker oss en arbeidsgiver som gir oss rom for profesjonell yrkesutøvelse. Oslo kommunes stadige overkjøring av egne arbeidstakere gjør kommunen til en svært lite attraktiv arbeidsplass. Pedagogstudentene ser med bekymring på utviklingen i Oslo, og forventer at Oslo kommune tar de nødvendige grep for å gjenreise tilliten. Det kan være nødvendig for å dekke den drastiske førskolelærermangelen i hovedstaden. Sendes til: presse, UDE, udf Oslo, KOUK Res.koms Vedtatt med 2 avholdende Forslag nr: 9 Sak: 10/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Jan Ola Ellingsvåg Kvalitet fremfor kontroll Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) har registrert at flere utdanningsinstitusjoner bruker obligatorisk undervisning som svar på manglende oppmøte til undervisning. Denne bruken av obligatorisk undervisning er svært uheldig. Pedagogstudentene mener obligatorisk undervisning kun skal brukes der kunnskapen ikke kan tilegnes på annen måte enn ved oppmøte, som for eksempel seminar, gruppearbeid, tema- og prosjektarbeid etc. Eksamen, arbeidskrav og praksis skal prøve ut og vise hvor kompetent man er ikke hvor mange ganger man er tilstede på forelesninger. Forelesninger med en god kvalitet og et godt innhold vil gi oppmøte, uavhengig av om det er obligatorisk oppmøte eller ei. Vi som studenter har et ansvar for å bli kompetente yrkesutøvere, og ønsker å bli gitt dette ansvaret. Retningslinjene for obligatorisk undervisning bestemmes i dag lokalt ikke nasjonalt. Stortingsmelding nr 11 Læreren Rollen og utdanningen slår fast at obligatoriske krav i studiet skal i første rekke stimulere til læring, ikke fungere som kontroll. Det er derfor viktig at hver enkelt institusjon tar et ansvar, og har klare retningslinjer for bruken av obligatorisk undervisning, der fokuset er kvalitet ikke kontroll. Pedagogstudentene krever derfor at obligatorisk undervisning kun brukes der kunnskapen bare tilegnes ved personlig oppmøte. Sendes til: Utdanningsinstitusjonene

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN Landsstyremøte Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Bjørnar Sollie UiA 3 Aase Marie Storeng HiB 4 Linda Haukelid UiS 5 Stine Hjerpbakk HiST 6 Inga Hanne Hansen HiTo 7 Søren Kure HiVe 8 Gunnar Oustad

Detaljer

Landsstyremøte. Volda september 2009

Landsstyremøte. Volda september 2009 Landsstyremøte Volda 18-20. september 2009 Navn Representerer 1 Gunnar Oustad HiFm 2 Per-Otto Jørgensen UiA 3 Bjørnar Sollie (vara) UiA 4 Linda Haukelid UiS 5 Anita Kvamme Nygård HiHm, Hamar 6 Irene Nystrøm

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008 Landsstyremøte Trondheim 19.-21. september 2008 Navn Representerer 1 Muna Ali Osman NTNU 2 Stine Hjerpbakk HIST 3 Knut Eri Bjelland HiB 4 Svein Marthinsen HiBo 5 Hilde Lotsberg HiVo 6 Lene Sletten HiHm

Detaljer

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008 Landsstyremøte Kristiansand 12. mars 2008 Navn Representerer 1 Philip Andreas Lyding UiA 2 Katrine Knutsen HiT 3 Stine Hjerpbakk HiST 4 Mariann Bratland HiNe 5 Svein Martinsen HiBo 6 Håkon Wahlquist HiB

Detaljer

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009 Landsstyremøte Bodø 23.-25. januar 2009 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Aase Marie Storeng HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 Inga

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Landsstyremøte Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ingerid Hustvedt HSH 3 Vegard Snaunes UiA 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Victoria Flåten Refsenes

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011 Landsstyremøte Oslo 13. -15. Mai 2011 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Hildur Bakkene AU 4 Daniel Windt AU 5 Linda Haukelid AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Martin

Detaljer

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningen skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn og unges læring og utvikling.

Detaljer

Landsstyremøte. Volda november 2010

Landsstyremøte. Volda november 2010 Landsstyremøte Volda 12-14. november 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Erna Thorsrud Ravn UiT 7 Kine

Detaljer

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012 Landsstyremøte Tønsberg 20-22. januar 2012 Navn Representerer 1 Kristine Evjen NTNU 2 Martin Jensen HVO 3 Maren Mikkelsen UiA 4 Pascale Robinson UiA 5 Ann-Mathilde Jostad HiHm 6 Runhild Heggem HiHm 7 Ingrid

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012 Landsstyremøte Stavanger 28-30. september 2012 Navn Representerer 1 Mari Nordsæther UiN 2 Eirik Øwre Nilsen UiN 3 Line Larsen Rømma HiST 4 Camilla Richardsen Solheim NTNU 5 Maren Berg Johansen HiVe 6 Michelle

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo november 2009

Landsstyremøte. Oslo november 2009 Landsstyremøte Oslo 20-22. november 2009 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Muna Ali Osman AU 4 Ruben Sangvik Olsen AU 5 Søren Kure AU 6 Gunnar Oustad HiFm 7 Per-Otto

Detaljer

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm Navn Representerer Landsstyremøte 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ida Sandholtbråten AU 4 Ingeborg Haanæs AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Kristine Fiskeseth UiA 8

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011 Landsstyremøte Trondheim 18. 20. november 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ane Kooyman UiS 3 Torstein Nielsen Hole UiB 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Ingerid Merethe H. Hustvedt

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008 Landsstyremøte Stavanger 21.-23. november 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Magnhild Bye HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 8 Inga

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Kathrine Knutsen HiTø 4 Hilde Lotsberg HVO 5 Bjørnar Sollie UiA 6 Magnhild S. Bye HiB 7 Jan-Rune Rafteseth

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Navn Representerer 1 Inger Marie Andreassen NTNU 2 Haakon Wahlquist HiB 4 Philip Andreas Lyding UiA 5 Leon Romestrand HiVo 6 Stine Hjerpbakk HiST 7

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Deltakere Arnt Gunnar Johansen Bjørnar Rønning Bjørn Roberg HBV avd. Vestfold Stine Drotningsvik HiB AU Synnøve Bjørgum HiSF Marie Furulund HiB Påtroppende

Detaljer

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006 Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole 27.-29. januar 2006 Deltakerliste Navn Representerer 1 Anne-Berit Stavenes HiØ 2 Erik Nygaard UiO 3 Julie Nilsen HiA 4 Daniel Olsen HiB 5 Heidi Amundsen HVO

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Landsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Deltagerliste Arnt Gunnar Johansen Leder Bjørnar Bjørseth Rønning Nestleder Marie Furulund Martin Asheim Signe Britt Ø. Kjosaas NLA Høgskolen

Detaljer

13 Hilde Lotsberg Vara-HVO 14 15 Anita Kvamme Nygård Vara-HiHm 16 Irene Nystrøm Vara-HiVe 17 Ola Rui Nygard Vara-HiO

13 Hilde Lotsberg Vara-HVO 14 15 Anita Kvamme Nygård Vara-HiHm 16 Irene Nystrøm Vara-HiVe 17 Ola Rui Nygard Vara-HiO Landsstyremøte Navn Representerer 1 Inga Hanne Hansen HiTo 2 Idar Leknes HiHm, Hamar 3 Gunnar Oustad HiFm 4 Bjørnar Bjørnseth Rønning HiB 5 6 Marianne Egren Halvorsen HiVe 7 Mahyar Harirchi HiO 8 Per-Otto

Detaljer

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010 Landsstyremøte Tromsø 1-3. oktober 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Ola Rønning

Detaljer

Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010

Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010 Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010 Nr. Representerer Navn Status 1 UiT Line Charlotte Johansen Delegat 2 UiT Bård Henry Landsem Paulsen Delegat 3 UiT Erna Thorsrud Ravn Delegat 4 UiT Line Mannerud

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Deltakerliste: Navn Anne Berit Stavenes Erik Nygaard Julie Nilsen Daniel Olsen Heidi Amundsen Stine Holtet Cecilie Grav Bård Olav Johannessen Charlotte

Detaljer

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Verv 1 Jan Ola Ellingvåg Leder 2 Bjørnar B. Rønning Nestleder 3 Linda Thu 4 Martin Asheim 5 Marie Furulund 6 Signe Britt Ø. Kjosaas

Detaljer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer VK AU Landsstyret Navn Kristin Johansen Kjos Aksel Stridh Haakon Wahlquist Irene Kokkinos Philip Andreas Lyding Leon Romestrand Aasne Sørumshaugen Mariann Bratland Katrine Knutsen Hanne Vange Vigdis Borlaug

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen januar 2010

Landsstyremøte. Bergen januar 2010 Landsstyremøte Bergen 28-30.januar 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Martin

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Deltakere Marie Furulund Martin Asheim AU Bjørn Roberg UiB Stine Drotningsvik HiB Camilla Rikardsen Solheim NTNU Helene Sommerseth Bakkland

Detaljer

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013 Landsstyremøte Stord 18-20. januar 2013 Navn Representerer 1 Ingrid B. Wikeland UiT 2 Marta Tysdal HiNT 3 Ida Sovie Slettahjell HiNT 4 Stine Drotningsvik HiB 5 Oda Catherine Campo Åsheim HiB 6 Signe Britt

Detaljer

Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011

Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011 Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011 1 Deltakerliste Nr. Representerer Navn Status 1 HiB Marie Furulund Delegat 2 HiB Helene Øygarden Delegat 3 HiB Torstein Nielsen Hole Delegat 4 HiHm Per

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 149 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 22.11.13 24.11.13 VK PPK Varalandsstyrerepresentanter Landsstyrerepresentanter Deltakere Fornavn Etternavn Skole Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Martin Asheim

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Bakbenk Landsstyret AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Kontoret Leder Martin Asheim Kontoret Nestleder Bjørn Roberg

Detaljer

Landsmøte 2008 Kristiansand, mars 2008

Landsmøte 2008 Kristiansand, mars 2008 Landsmøte 2008 Kristiansand, 13.-16. mars 2008 1 Deltakerliste Nr. Representerer Navn Status 1 UiA Bjørnar Sollie Delegat 2 UiA Hege Stensland Delegat 3 UiA Ingeborg Løfshus Delegat 5 Uia Ruben Sangvik

Detaljer

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Skole Verv Jan Ola Ellingvåg Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Marie Furulund HiB Arbeidsutvalget Martin Ashem Høgskolen i Vestfold

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise Price-Stephens

Detaljer

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: 24.-26. januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

Landsstyremøte Nord Universitet

Landsstyremøte Nord Universitet Landsstyremøte Nord Universitet 15.1.2016 17.1.2016 Deltakere AU Navn: Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Elise Håkull Klungtveit Ruben Amble Hirsti Kristine Lund Klippenvåg Studiested, eller verv Leiar

Detaljer

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: 9.-12. november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyret Diverse Deltakere AU Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Leder Martin Asheim Nestleder Stine Drotningsvik HiB Arbeidsutvalg

Detaljer

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Landsmøtepermen 7. april - 10. april 2016 Sundvolden Denne permen tilhører: Årets emneknagg: Følg Pedagogstudentene! #PSLM16 @pedagogstud_ @pedagogstud_ www.facebook.com/pedagogstudentene

Detaljer

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Vi hadde vårt første møte på landsstyremøte 1, i Oslo, juni 2016. Vi brukte helgen til å sette oss inn i organisasjonens politiske og organisatoriske dokumenter,

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

06 Politisk plattform for lektorutdanning

06 Politisk plattform for lektorutdanning 06 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. Sak: LM 06/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 Landsstyret vedtok i 2011 et politisk dokument om lærerutdanning

Detaljer

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Organisasjonen Pedagogstudentene består i dag av ca. 100 aktive tillitsvalgte på alle nivå, og har rundt 12 000 medlemmer. I løpet av perioden

Detaljer

04 Arbeidsprogram 2016/2017

04 Arbeidsprogram 2016/2017 1 04 Arbeidsprogram 2016/2017 Sak: LM 04/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Elise Håkull Klungtveit Sted: Sundvolden 1 2 3 Arbeidsprogrammet er Pedagogstudentenes styringsdokument, som legger grunnlaget

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene

Detaljer

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 09 Resolusjoner Sak: LM 09/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 En resolusjon er utspill til media, politikere og andre aktuelle fora og aktører som

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Deltakere AU Marie LS LS-vara Påtroppende VK Furulund Martin Asheim Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Kristine Lund Klippenvåg Tonje Ertsås

Detaljer

Høringssvar Utkast til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn.

Høringssvar Utkast til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn. Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 150 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) Landsmøte for (LFB) Referatet er ført etter saksrekkefølge, ikke behandlingsrekkefølge. 01-17 Godkjenning av innkalling Landsmøtet godkjenner innkallingen. 02-17 Godkjenning av delegater Landsmøtet godkjenner

Detaljer

Landsstyremøte Stord januar 2017

Landsstyremøte Stord januar 2017 Landsstyremøte Stord 20.-22. januar 2017 KK VK LANDSSTYRET AU DELTAKERLISTE Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Frank Aleksander Bræin Jørgen Jakobsson Ruben Amble Hirsti Aud-Marit Sellereite Eskild Dragvik

Detaljer

Høringssvar - Nye nasjonale retningslinjer for treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Høringssvar - Nye nasjonale retningslinjer for treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag er en interesseorganisasjon for lærer- og pedagogstudenter, med rundt 20 000 medlemmer. Vi setter fokus på kvaliteten i våre utdanninger og tar ansvar for fremtidens utdanningssystem. Universitets- og

Detaljer

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012 Landsstyremøte Hamar 23-25. november 2012 Navn Representerer 1 Marja-Leena Eriksen HiOA 2 Tonje Ertsås HiNT 3 Åslaug Hansegård HiNT 4 Marit Nerås Krogsæter NTNU 5 Camilla Rikardsen Solheim NTNU 6 Guro

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17 Dato: 26.01.17- Møtetid: 09.15- - Møtested: Store møterom gamle fysikk Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Til stede: Forfall: Marte

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar 24.01.2014 26.01.2014 Bakbenk LS-Vara LS AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Arnt Gunnar Bjørnar Johansen Rønning Furulund Marie HiB Guro Trøseid Gjerstadberget

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim november 2016

Landsstyremøte Trondheim november 2016 Landsstyremøte Trondheim 18.-20. november 2016 KOMITÉ/UTVALG LANDSSTYRET Frank Deltagerliste Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Ruben Amble Hirsti Leder Nestleder Aleksander Bræin AU Fullt Navn: Studiested

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 08.09.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201603206-7 Inge Haraldstad, 23461761

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer verksemda til organisasjonen. 1 Innhald DEL 1 FORMÅL OG MEDLEMSKAP... 3 1 Formål... 3 2 Medlemskap... 3 DEL 2 STYRINGSSTRUKTUR...

Detaljer

Sak 10. Profesjonsetisk råd

Sak 10. Profesjonsetisk råd Sak 10 Profesjonsetisk råd 1 Bakgrunn for hvorfor saken fremmes på årsmøtet i Hedmark og Landsmøtet. Landsmøtet 2012 ba sentralstyret om å utrede mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd og legge

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell Vedtekter 2016 2017 Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 05.11.2016 1 Innholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 KONTINGENT... 4 4 LANDSMØTET... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE...

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr Læreren rollen og utdanningen Hanna Marit Jahr Hovedgrep En ny lærerutdanning som er tilpasset skolen og samfunnets behov. Spesialisering: To likeverdige grunnskoleutdanninger, en for 1.-7. trinn og en

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Byrådssak 1407 /13 Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. LIGA ESARK-03-201300286-56 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 14.6.2013

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Silje Schei Tveitdal, Ingrid Fiskaa, Anna Tresse, Gülay Kutal, Bjørn Kjensli og Bård Vegar Solhjell (fra 16:50). Forfall Rolf

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer