Landsmøte 2009 Bergen, mars 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009"

Transkript

1 Landsmøte 2009 Bergen, mars 2009

2 Nr. Representerer Navn Status 1 HiO Mahyar Harirchi Delegat 2 HiO (Kom fredag ca kl 10) Juan Diaz Delegat 7 HiHm Anita Kvamme Nygård Delegat 8 HiHm Ann Mathilde Jostad Delegat 12 HiVe Marianne Egren Halvorsen Delegat 13 HiVe Øystein Thorin Kirkevold Delegat 14 HiVe Irene Nystrøm Delegat 17 UiA Linn-Renate Olavsen Delegat 18 UiA Ruben Sangvik Olsen Delegat 19 UiA Hege Stensland Delegat 20 UiA (Kom torsdag kveld) Ingeborg Løfshus Delegat 21 UiA (Fra lørdag) Per-Otto Jørgensen Delegat 28 HiB Mari Saxegaard Delegat 29 HiB Haakon Wahlquist Delegat 30 HiB Magnhild Bye Delegat 31 HiB Kristi Drabløs Delegat 32 HiB Knut Eri Bjelland Delegat 33 HiB Bjørnar Bjørnseth Rønning Delegat 34 UiB Marianne Hisken Pedersen Delegat 35 UiB Anne Høy Horsberg Delegat 38 HiVo Jesper Vedde Gulbrandsen Delegat 39 HiVo Dag Atle Lee Eksund Delegat 40 HiVo Jan Ola Ellingvåg Delegat 41 HiVo Åsa Sunniva Gravås Delegat 42 HiVo Torill Instanes Delegat 43 HiST Maren Eliassen Delegat 44 HiST Kaja Borgen Delegat 45 HiST Anne Tone Vestad Delegat 46 HiST Eivind Alvestad Delegat 47 HiST Magnus Leirfall Delegat 48 HiST Tor Bjarne Martinussen Delegat 49 NTNU Yvonne Bakken Delegat 50 NTNU Kristine Evjen Delegat 54 HiBo Silje Evjen Delegat 55 HiBo Cecilie Skaar Jensen Delegat 59 UiT Line Charlotte Johansen Delegat 60 UiT Benedicte Bolstad Delegat 64 HiFm (Kom fredag kl 17:00) Merethe Heide Delegat 100 AU Philip Andreas Lyding LS 101 AU Stine Christensen Holtet LS 102 AU Rebecca Haga LS 103 AU Ida Marie Antonsen LS 104 AU Idar Leknes LS

3 107 HiVe Søren Kure LS 108 UiA Bjørnar Sollie LS 109 UiS Linda Haukelid LS 110 HiB Aase Marie Storeng LS 112 HiVo ( kom sent torsdag) Hilde Lotsberg LS 113 HiST Stine Hjerpbakk LS 114 NTNU Muna Ali Osman LS 115 HiBo Svein Marthinsen LS 116 UiT Inga Hanne Hansen LS 117 HiFm Gunnar Oustad LS 118 PS-kontoret Pernille Adolfsen LS 139 LISTEN Ida Sandholtbråten LISTEN 140 Valgkomiteen Trine Berg Jacobsen VK 141 Valgkomiteen (kom på fredag) Bjørn Borkvik VK 142 Valgkomiteen Christina Marie Svensson VK 143 Kontrollkomiteen Øystein Wormdal KK 144 Kontrollkomiteen (kom fredag kveld) Irene Kokkinos KK 145 Kontrollkomiteen Karl Reksten Tellefsen KK 146 Redaktør Beate Riise Red. 147 Utdanningsforbundet Mimi Bjerkestrand Udf. 148 Utdanningsforbundet Ingunn Alver Udf. 149 Utdanningsforbundet Ada Freng Udf. 151 NSF - student Tone Moan Gjest 152 Studentenes Landsforbund Øystein Svelle Gjest 153 Lærerstuderendes Landskreds Lone Sønderby Kristensen Gjest 154 Lærerstuderendes Landskreds Marianne Sørensen Gjest Lärarforbundets 155 Studerandekommitté Jacob Möllstam Gjest 156 LR Stud Cajsa Johansson Gjest 158 Dekan HiB Bjørg Kristin Selvik Gjest 159 Kunnskapsdepartementet Statsråd Tora Aasland Gjest / Innleder 160 Kunnskapsdepartementet Statsråd Bård Vegar Solhjell Gjest 161 Høyre Hordaland Eivind Nævdal-Bolstad Gjest / Innleder Møteledelse Ordstyrer Ordstyrer Ordstyrer Protokollfører Protokollfører Kathrine Hestø Hansen Marius Eide Bruun Erik Nygaard Rita Sirirud Strandbakke Maren - Audhild Østvoll Presse Utdanning Presse

4 01/09 Konstituering Valg av fullmaktskomité Forslag til vedtak: Følgende velges som fullmaktskomité for landsmøtet: Øystein Wormdal, Karl Reksten Tellefsen og Muna Ali Osman. Forslagsstiller: Landsstyret valgt a) Godkjenning av fullmakter Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner alle påmeldte delegater, og landsstyrerepresentanter som har søkt om delegatstatus får dette. Forslagsstiller: Fullmaktskomiteen vedtatt b) Valg av ordstyrere og protokollførere Forslag til vedtak: Marius Eide Bruun, Kathrine Hestø Hansen og Erik Nygaard velges til ordstyrere. Rita Sirirud Strandbakke og Maren-Audhild Sætersmoen Østvoll velges til protokollførere. Forslagsstiller: Landsstyret valgt c) Valg av protokollunderskrivere Forslag til vedtak: Følgende velges som protokollunderskrivere for landsmøtet: Jan Ola Ellingsvåg og Line Charlotte Johansen Forslagsstiller:

5 Landsstyret valgt d) Godkjenning av innkalling Forslag til vedtak: Innkallingen til Pedagogstudentenes landsmøte mars 2008 godkjennes. Forslagsstiller: Landsstyret vedtatt e) Godkjenning av saksliste Sak 1 Sak 2 Konstituering A Godkjenning av fullmakter B Valg av ordstyrere og protokollførere C Valg av protokollunderskrivere D Godkjenning av innkalling E Godkjenning av saksliste F Godkjenning av dagsorden G Godkjenning av forretningsorden H Valg av tellekorps I Valg av redaksjonskomité for politisk plattform lærerutdanning for grunnskolen J Valg av redaksjonskomité for arbeidsprogram K Valg av redaksjonskomité for vedtektene L Valg av ekstrakomiteer M Valg av resolusjonskomité Informasjonssaker A Årsmelding fra landsstyret B Rapport fra Utdanningsforbundets representantskap C Rapport fra Utdanningsforbundets sentralstyre D Rapport fra Utdanningsforbundets seksjon HUK E Rapport fra Utdanningsforbundets seksjon Barnehage F Rapport fra Arbeidsutvalget G Økonomiorientering H Medlemsrapport I Årsmelding fra lokallagene J Rapport fra LISTEN K Rapport fra kontoret L Rapport fra redaksjonen

6 Sak 3 Sak 4 Sak 5 M PS i mediebilde N Rapport fra Valgkomiteen O Rapport fra Kontrollkomiteen Lærerutdanning for grunnskolen Arbeid med førskolelærerutdanningene Kvalitet i høyere utdanning blir vi kompetente yrkesutøvere eller en gjeng glade amatører? Sak 6 Arbeidsprogram Sak 7 Vedtekter for PS Sak 8 Økonomifordeling 2009 Sak 9 Valg Sak 10 Resolusjoner Eventuelt Forslag til vedtak: Sakslisten for landsmøtet 2009 godkjennes. Forslagsstiller: Landsstyret vedtatt f) Godkjenning av dagsorden Forslag til vedtak: Dagsorden for landsmøtet i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 2008 godkjennes. Forslagsstiller: Landsstyret vedtatt g) Godkjenning av forretningsorden Forslag nr: 1 Sak: 2/09 Side: Linje: 108 Strykningsforslag Forslagsstiller Valgkomiteen Alle som stiller til valg må være til stede under selve valget for å være valgbar.

7 Vedtatt mot 3 stemmer, 5 avholdende Forslag nr: 2 Sak: 2/09 Side: Linje: 117 Strykningsforslag Forslagsstiller Anne Høy Horsberg Landsstyrerepresentantene har stemmerett ved personvalg. Leder stemmer på vegne av arbeidsutvalget. Avvist mot 29 stemmer Forslag til vedtak: Landsmøtet vedtar forretningsordenen slik den foreligger, med eventuelle endringer. Forslagsstiller: Landsstyret vedtatt h) Valg av tellekorps Forslag til vedtak: Tellekorps 1: Hilde Lotsberg, Stine Hjerpbakk, Gunnar Oustad, Inga Hanne Hansen, Linda Haukelid Tellekorps 2: Aase Marie Storeng, Søren Kure, Muna Ali Osman, Svein Marthinsen, Bjørnar Sollie Forslagsstiller: Landsstyret valgt i) Valg av redaksjonskomité for Lærerutdanning for grunnskolen Forslag til vedtak: Følgende personer oppnevnes til redaksjonskomité for lærerutdanning for grunnskolen under landsmøtet: Jesper Vedde Gulbrandsen Kaja Borgen Marianne Egren Halvorsen

8 Forslagsstiller: Landsstyret valgt j) Valg av redaksjonskomité for Arbeidsprogram Forslag til vedtak: Følgende personer oppnevnes til redaksjonskomité for arbeidsprogrammet under landsmøtet: Haakon Wahlquist Per-Otto Jørgensen Kristine Evjen Forslagsstiller: Landsstyret valgt k) Valg av redaksjonskomité for Vedtekter Forslag til vedtak: Følgende personer oppnevnes til redaksjonskomité for vedtekter under landsmøtet: Hege Stensland Anita Kvamme Nygård Eivind Alvestad Forslagsstiller: Landsstyret valgt l) Valg av ekstrakomiteer Forslag til vedtak: Følgende personer oppnevnes til ekstrakomité 1 under landsmøtet: Kristi Drabløs Irene Nystrøm Ruben Sangvik Olsen Følgende personer oppnevnes til ekstrakomité 2 under landsmøtet: Silje Evjen Mari Saxegaard Åsa Sunniva Gravås

9 Forslagsstiller: Landsstyret valgt m) Valg av resolusjonskomité Forslag til vedtak: Følgende personer oppnevnes til redaksjonskomité for resolusjoner under landsmøtet: Tor- Bjarne Martinussen Dag-Atle Lee Eksund Ingeborg Løfshus Forslagsstiller: Landsstyret valgt Sak 02/09 Informasjonssaker Sak 2 Informasjonssaker A Årsmelding fra landsstyret B Rapport fra Utdanningsforbundets representantskap C Rapport fra Utdanningsforbundets sentralstyre D Rapport fra Utdanningsforbundets seksjon HUK E Rapport fra Utdanningsforbundets seksjon Barnehage F Rapport fra Arbeidsutvalget G Økonomiorientering H Medlemsrapport I Årsmelding fra lokallagene J Rapport fra LISTEN K Rapport fra kontoret L Rapport fra redaksjonen M PS i mediebilde N Rapport fra Valgkomiteen O Rapport fra Kontrollkomiteen Tatt til orientering Tatt til orientering Tatt til orientering Tatt til orientering Tatt til orientering Tatt til orientering Tatt til orientering Tatt til orientering Tatt til orientering Tatt til orientering Tatt til orientering Tatt til orientering Tatt til orientering Tatt til orientering Tatt til orientering 03 Lærerutdanning for grunnskolen

10 Sak: LM 03/09 Møtedato: mars Saksansvarlig: Rebecca Haga og Bjørnar Sollie Sted: Bergen Merknad: Landsstyrets innstilling legges frem på møtet Forslag nr: 1 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 5 Forslagsstiller Ingeborg Løfshus ( ) Og evne til å møte den enkelte elev på dens HANS/HENNES nivå Avvises Vedtatt mot 11 stemmer, 1 avholdende Forslag nr: 2 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 7 Forslagsstiller Knut Eri Bjelland ( ) for skolen, SAMT KOMPETANSE FOR Å KUNNE MØTE SAMFUNNETS BEHOV FOR LÆRERE. Avvises Forslag nr: 3 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 8 Forslagsstiller Jan Ola Ellingsvåg Pedagogisk innsikt og sosial forståelse GOD PEDAGOGISK OG SOSIAL KOMPETANSE

11 Forslag nr: 4 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 13 Forslagsstiller Marianne Egren Halvorsen Lærerutdanningen for grunnskolen HAR NÅ BLITT EVALUERT AV NOKUT OG RESULTATENE AV DENNE EVALUERINGEN FORSTERKER AT LÆRERUTDANNINGEN SKAL VÆRE EN FEMÅRIG MASTER. Skal være et femårig masterprogram med en DETTE FEMÅRIGE MASTERPROGRAMMET SKAL INNEHOLDE EN masteroppgave med profesjonsrettet eller fagdidaktisk profil. Avvises Forslag nr: 5 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 18 Forslagsstiller Yvonne Bakken STUDENTENGASJEMENT SKAL BLI TILRETTELAGT I STUDIET. Avvist mot 26 stemmer, 1 avholdende Forslag nr: 6 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 19 Forslagsstiller Knut Eri Bjelland Utdanningen skal KAN inneholde aldersspesialisering Avvises Vedtatt mot 12 stemmer, 2 avholdende Forslag nr: 7a Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 19

12 Forslagsstiller Jesper V. Gulbrandsen (...) aldersspesialisering. DENNE MÅ KOMME ETTER FELLES BASISUTDANNING. Avvises i fordel for 7b Falt Forslag nr: 7b Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 19 Forslagsstiller Red.kom ( )aldersspesialisering. DENNE MÅ KOMME ETTER EN FELLES BASISUTDANNING. Vedtatt mot 6 stemmer, 1 avholdende Forslag nr: 8 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 19 tilleggsforslag Forslagsstiller Jesper V. Gulbrandsen Spesialisering som SENERE retter seg mot de lavere trinnene skal ha fokus Vedtatt mot 1 stemme Forslag nr: 9 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 19 Forslagsstiller Kristi Drabløs Utdanningen skal inneholde alderspesialisering. (overskrift) Vedtatt mot 5 stemmer

13 Forslag nr: 10 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 19 Forslagsstiller Maren Eliassen Utdanning skal inneholde aldersspesialisering, MOT TRINN OG TRINN Avvist mot 23 stemmer, 1 avholdende Forslag nr: 11 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: Forslagsstiller Eivind Alvestad Spesialisering som retter seg mot de lavere trinnene skal ha fokus på faglig bredde MED NORSK OG MATEMATIKK SOM BASISFAG, og spesialisering mot de høyere trinnene skal ha fokus på faglig fordypning MED ET VALGFRITT BASISFAG. Avvist mot 25 stemmer, 5 avholdende Forslag nr: 12 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 22 Forslagsstiller Phillip A. Lyding DET MÅ SIKRES GODE OVERGANGSMULIGHETER MELLOM UTDANNINGSLØPENE. Vedtatt mot 1 stemme Forslag nr: 13 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 24

14 Forslagsstiller Kristi Drabløs Utdanningen må inneholde en obligatorisk del bestående av en profesjonsenhet som skal være grunnsteinen i utdanningen og studentenes profesjonsutvikling. EN PROFESJONSENHET SKAL VÆRE GRUNNSTEINEN I UTDANNINGEN (overskrift) GRUNNSKOLELÆRERUTDANNINGEN MÅ INNEHOLDE EN OBLIGATORISK DEL BESTÅENDE AV EN PROFESJONSENHET SOM SKAL VÆRE GRUNNLAGET FOR STUDENTENES PROFESJONSUTVIKLING. Vedtatt med 3 avholdende Forslag nr: 14 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 27 Strykingsforslag Forslagsstiller Kristi Drabløs Pedagogikkfaget skal være basisen i den felles opplæringen for grunnskolelærerutdanningen. Avvises Vedtatt mot 8 stemmer, 3 avholdende Forslag nr: 15 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: Forslagsstiller Benedicte Bolstad Linje 29-31(...) mangfoldige klasserommet, SLIK AT STUDENTENE MESTERER DE ULIKE SIDENE VED LÆRERYRKET BÅDE TEORETISKE OG PRAKTISKE. Vedtatt mot 3 stemmer, 2 avholdende Forslag nr: 16 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 30

15 Forslagsstiller Anita K. Nygård Skal ogå OGSÅ gi ( ) Avvises til fordel for forslag 15 Falt Forslag nr: 17 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 32 Strykningsforslag Forslagsstiller Søren Kure I tillegg ( ) matematikk. Avvist mot 21 stemmer, 13 avholdende Forslag nr: 18a Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 34 Forslagsstiller Tor Bjarne Martinussen (...)matematikk. VIDERE MÅ DEN OBLIGATORISKE BASISEN OPPRETTHOLDE OG STYRKE RLE FAGET. Avvises til fordel for 18b Falt Forslag nr: 18b Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 34 Forslagsstiller Red.kom (...)matematikk. VIDERE MÅ DEN OBLIGATORISKE BASISEN INNEHOLDE KUNNSKAP OM KULTURELT MANGFOLD.

16 Vedtatt mot 6 stemmer, 4 avholdende Forslag nr: 19a Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 36 Forslagsstiller Dag Atle Eksund I studiet skal det være åpent for å inkludere fag som ikke er undervisningsfag. INNEHOLDER FAGDIDAKTIKK, MEN ER RELEVANT I FORHOLD TIL YRKESKOMPETANSEN. Avvises til fordel for 19b Falt Forslag nr: 19b Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 36 Forslagsstiller Red.kom I studiet skal det være åpent for å inkludere fag som ikke er undervisningsfag, MEN SOM ER RELEVANTE I FORHOLD TIL YRKESKOMPETANSEN. Forslag nr: 20 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: endringsforslag Forslagsstiller Anne Tone Vestad DET ER VIKTIG AT STUDENTENE OPPNÅR KOMPETANSE OGSÅ INNENFOR EMNER SOM IKKE FALLER INN UNDER SPESIFIKKE FAG,SOM FOR EKSEMPEL FYSISK OG PSYKSIK HELSE, ERNÆRING, FYSISK AKTIVITET, FØRSTEHJELP, DRAMA, ADFERDSPROBLEMATIKK ETC. Avvises

17 Forslag nr: 21 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 39 Forslagsstiller Søren Kure (...) Som for eksempel helse og ernæring, fysisk aktivitet, førstehjelp, drama, psykisk helse etc. DIGITALE LÆREMIDLER OG FØRSTEHJELP. Avvises Vedtatt mot 6 stemmer, 4 avholdende Forslag nr: 22 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 39 Forslagsstiller Hege Stensland ( )noen spesielle fag. STUDIEFORLØPET Avvist mot 30 stemmer, 2 avholdende Forslag nr: 23 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 40 Forslagsstiller Anita K. Nygård ( ) førstehjelp, drama, psykisk helse, DIGITALE KUNNSKAPER etc. Avvises Avvist mot 25 stemmer, 1 avholdende Forslag nr: 24 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: Forslagsstiller Jan Ola Ellingsvåg

18 Det skal avholdes opplæring i disse emnene eller at de integreres i fagopplæringen OPPLÆRINGEN I DISSE EMNENE SKAL INTEGRERES I UTDANNINGEN Vedtatt med 3 avholdende Forslag nr: 25 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: Forslagsstiller Magnus Leirfall Linje flyttes opp til linje 15 Forslag nr: 26 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 46 Forslagsstiller Knut Eri Bjelland SØKERE TIL LÆRERUTDANNINGENE SKAL I FORKANT AV STUDIET FÅ EN GRUNDIG INNFØRING I HVA STUDIET GÅR UT PÅ, Avvises mot 1 Vedtatt mot 3 stemmer, 3 avholdende Forslag nr: 27 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 47 Forslagsstiller Kaja Borgen Internasjonale dimensjoner: Internasjonal kunnskap er viktig i grunnskolelærerutdanningen, slik at læreren kan møte utfordringene i det multikulturelle klasserommet. Det er nødvendig at

19 rammeplanen for utdanning er tilrettelagt for utveksling og utenlandspraksis. Gode finansieringsordninger må bli tilrettelagt for dette. Det må arbeides systematisk med å integrere internasjonale dimensjonen i fagene og utdanningen generelt. Med slik kompetanse er læreren rustet til å utdanne elevene med et internasjonalt perspektiv. Avvises til fordel for 31b Falt Forslag nr: 28 Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 47 Forslagsstiller Ida Sandholtbråten INTERNASJONALE DIMENSJONER (overskrift) DET MÅ ARBEIDES MED Å INTERGRERE INTERNASJONALE DIMESJONER I GRNNSKOLELÆRERUTDANNINGEN. DET ER VIKTIG AT RAMMEPLANEN FOR LÆRERUTDANNINGEN ER TILRETTELAGT FOR UTVEKSLING OG UTENLANDSPRAKSIS. I TILLEGG MÅ DE SOM IKKE REISER UT OGSÅ FÅ OPPLÆRING SOM TAR HENSYN TIL INTERNASJONALE DIMENSJONER VED LÆRERROLLEN. Avvises til fordel for 31b Falt Forslag nr: 29 Sak: 3/09 Side: 2 Linje: Strykningsforslag Forslagsstiller Knut Eri Bjelland Studentene skal ( ) og vurderingen. Vedtatt mot 14 stemmer, 3 avholdende Forslag nr: 30 Sak: 3/09 Side: 2 Linje: 57

20 Forslagsstiller Haakon Wahlquist (.) vurderingen (06), SOM ER ANSVARLIG FOR HVER ENKELT STUDENTS PROGRESJON. Avvises Forslag nr: 31a Sak: 3/09 Side: 2 Linje: 58 Forslagsstiller Anne Høy Horsberg INTERNASJONALISERING I LÆRERUTDANNINGEN. UTVEKSLING MÅ VÆRE EN REEL MULIGHET LÆRERUTDANNINGSPROGRAMMENE MÅ HA FLEKSIBILITET TIL AT UTVEKSLING OG KORTERE UTENLANDSOPPHOLD KAN INNPASSES I OG TILPASSES STUDENTENES STUDIE OG EMNEPLANER. UTDANNINSINSTITUSJONENE MÅ STIMULERE TIL HØY FREKVENS AV UTENLANDSOPPHOLD HOS BÅDE STUDENTER OG ANSATTE VED LÆRERUTDANNINGENE. Avvises til fordel for 31b Falt Forslag nr: 31b Sak: 3/09 Side: 1 Linje: 47 Forslagsstiller Red.kom INTERNASJONALISERING I LÆRERUTDANNINGEN DET MÅ ARBEIDES SYSTEMATISK MED Å INTERGRERE INTERNASJONALE DIMESJONER I GRNNSKOLELÆRERUTDANNINGEN. DET ER NØDVENDIG AT RAMMEPLANEN FOR LÆRERUTDANNINGEN ER TILRETTELAGT FOR UTVEKSLING OG UTENLANDSPRAKSIS, OG DET MÅ FINNES GODE FINANSIERINGSORDNINGER FOR DETTE.

21 Forslag nr: 32 Sak: 3/09 Side: 2 Linje: 62 Forslagsstiller Haakon Wahlquist Det må også komme (.) utdanningen, OG STUDENTENE SKAL VÆRE SIKRET KVALIFISERTE VEILEDERE SOM LEGGER TIL RETTE FOR FAGLIG UTVIKLING. Avvises Vedtatt med 1 avholdende Forslag nr: 33 Sak: 3/09 Side: 2 Linje: 64 Forslagsstiller Benedicte Bolstad FOR Å SIKRE KVALITET AV HØYERE UTDANNING, SKAL INSTISUSJONENE TILRETTELEGGE FOR STUDENTENGASJEMENT Vedtatt mot 11 stemmer, 7 avholdende Forslag nr: 34 Sak: 3/09 Side: 2 (+1) Linje: (+16-19) Forslagsstiller Kristi Drabløs Flytte linje til linje 19 (utdanningene skal være preget av forskning( ) Kunnskapsgrunnlag) Linje foreslås da STRØKET: Utdanningen skal gi evne til utvikling, og må være nært knyttet til forskning. Avvises Vedtatt mot 1 stemme, 3 avholdende

22 Forslag nr: 35 Sak: 3/09 Side: 2 Linje: 78 Strykingsforslag Forslagsstiller Knut Eri Bjelland Oppfølging og veiledning skal styrke studenters progresjon Vedtatt mot 9 stemmer, 10 avholdende Forslag nr: 36 Sak: 3/09 Side: 2 Linje: strykningsforslag Forslagsstiller Haakon Wahlquist Oppfølging og veiledning( ) rette for utvikling Avvises Forslag nr: 37 Sak: 3/09 Side: 2 Linje: 79 Forslagsstiller Knut Eri Bjelland (...) oppfølging av studentene BÅDE I FORHOLD TIL PRAKSIS OG STUDIEPROGRESJON Vedtatt med 1 avholdende Forslag nr: 38 Sak: 3/09 Side: 2 Linje: Forslagsstiller Knut Eri Bjelland

23 Linje flyttes til linje 68 Vedtatt mot 2 stemmer, 1 avholdende Forslag nr: 39 Sak: 3/09 Side: 2 Linje: Forslagsstiller Magnhild Sørfonden Bye ( )få en individuell tilbakemelding. HA MULIGHET TIL Å FÅ EN GRUNDIG BEGRUNNELSE FOR VURDERINGEN. Vedtatt mot 2 stemmer Forslag nr: 40 Sak: 3/09 Side: 2 Linje: Forslagsstiller Anne Tone Vestad Ved vurdering av eksamen OG OPPGAVER skal studentene i tillegg til karakterer få en GRUNDIG individuell tilbakemelding BEGRUNNELSE PÅ DENNE. Avvises Vedtatt mot 5 stemmer Forslag nr: 41 Sak: 3/09 Side: 2 Linje: 97 Forslagsstiller Linn Renate Olavsen DET BØR UTARBEIDES ET DOKUMENT OM HVORDAN DETTE SKAL GJØRES I SAMARBEID MED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. DOKUMENTET DEFINERER NASJONALE FØRINGER FOR Å SIKRE EN FELLES STRUKTUR Avvises

24 Vedtatt med 1 avholdende Forslag nr: 42 Sak: 3/09 Side: 2 Linje: 97 Forslagsstiller Juan Diaz DET SKAL INFORMERES GRUNDIG OM SKIKKETHETSVURDERING, OG OM HVORDAN SAKSGANGEN FOREGÅR FRA START TIL SLUTT OG DET SKAL LEGGES VEKT PÅ SIKRING MOT MISBRUK AV SKIKKETHETSVURDERINGEN. OG UNDERSTREKE BÅDE ELEVERS OG ADMINISTRASNONENS PLIKT OG ANSVAR I FORHOLD TIL SKIKKETHETSVURDERING. Avvises Vedtatt mot 8 stemmer, 11 avholdende Forslag til vedtak: Landsmøtet vedtar landsstyrets forslag til ny politisk plattform til lærerutdanningen for grunnskolen med de endringene som er fremkommet på møte. Forslagsstiller: Landsstyret 04 Arbeid med førskolelærerutdanningene. Sak: LM 04/09 Møtedato: mars 2009 Saksansvarlig: Philip Andreas Lyding Sted: Bergen Merknad: Landsstyrets forslag til vedtak legges frem ved landsmøtets start. Forslag til vedtak: Ledelsen tar med seg innspillene fra debatten i det videre arbeidet med førskolelærerutdanningene. Landsmøtet vedtar å opprette en ad-hocgruppe som har som mandat å være rådgivende for landsstyret i utviklingen av PS politikk på området. Gruppen skal ta for seg dagens førskolelærerutdanninger, aktuell forskning og andre

25 bakgrunnsdokumenter, og på bakgrunn av dette arbeidet, utarbeide et skriftlig dokument. Ad-hocgruppen skal være bestående av tre studenter som har virketid fra oppnevning fra landsstyremøtet i april til landsmøtet i Forslagsstiller: Landsstyret 05 Kvalitet i høyere utdanning Blir vi kompetente yrkesutøvere eller en gjeng med glade amatører? Sak: LM 05/09 Møtedato: mars 2009 Saksansvarlig: Philip Andreas Lyding Sted: Bergen Forslag til vedtak: Landsmøtet tar med seg innspillene fra debatten videre i sitt arbeid på landsmøtet Forslagsstiller: Landsstyret 06 Arbeidsprogram Sak: LM 06/09 Møtedato: mars Saksansvarlig: Idar Leknes Sted: Bergen Merknad: Dissens Landsstyrets innstilling ligger vedlagt Forslag nr: 1 Sak: 6/09 Side: 1 Linje: 26 Forslagsstiller Ingeborg Løfshus ( ) et sterkt profesjonsfokus og være aktive i kvalitetssikringen av dette. PS SKAL VÆRE AKTIVE I KVALITETSSIKRINGEN AV UTDANNINGEN.

26 komiteens Forslag nr: 2 Sak: 6/09 Side: 1 Linje: 28 Forslagsstiller Anne Høy Horsberg PS SKAL ARBEIDE AKTIVT FOR AT MÅLENE I GNIST KAMPANJEN OPPNÅS. komiteens Avvises Avvist mot 22 stemmer, 6 avholdende Forslag nr: 3 Sak: 6/09 Side: 2 Linje: 67 Forslagsstiller Anne Høy Horsberg PS SKAL FØLGE MED OG DELTA I DEBATTEN RUNDT SERTIFISERING AV LÆRERE. komiteens Vedtatt med 1 avholdende Forslag nr: 4 Sak: 6/09 Side: 2 Linje: 69 Forslagsstiller Jan Ola Ellingsvåg PS SKAL JOBBE FOR Å FREMME HELTIDSSTUDENTEN OG DENS ØKONOMISKE SITUASJON. komiteens

27 Forslag nr: 5 Sak: 6/09 Side: 2 Linje: 69 Forslagsstiller Dag Atle Lee PS SKAL ARBEIDE FOR Å GI LOKALLAGENE KLARE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SKIKKETHETSVURDERING, OG PÅSE AT DE ULIKE UTDANNINGSINSTITUSJONENE GIR SINE LÆRERE OG STUDENTER INFORMASJON OM BRUKEN AV DENNE. komiteens Avvises Vedtatt med 2 avholdende Forslag nr: 6 Sak: 6/09 Side: 2 Linje: 87 Forslagsstiller Knut Eri Bjelland PS SKAL I LØPET AV LANDSMØTEPERIODEN EVALUERE KK SITT MANDAT MED SIKTE PÅ Å ÅPNE MANDATENE SOM SAK PÅ LM komiteens Vedtatt mot 3 stemmer, 3 avholdende Forslag nr: 7 Sak: 6/09 Side: 3 Linje: 103 Forslagsstiller Ida Sandholtbråten PS SKAL TA INITIATIV TIL AT LISTENS ORGANISERING UTREDES FOR Å STYRKE DET NORDISKE SAMARBEIDET. komiteens Forslag nr: 8 Sak: 6/09 Side: 4 Linje:

28 Forslagsstiller Per Otto Jørgensen Studentene ( )som kommer EKSISTERENDE OG POTENSIELLE MEDLEMMER til gode. ( )for lokallagets EKSISTERENDE OG POTENSIELLE MEDLEMMER. komiteens Avvises til fordel for 10 Falt Forslag nr: 9a Sak: 6/09 Side: 4 Linje: 194 Forslagsstiller Anne Høy Horsberg LOKALLAGSSTYRENE SKAL ARBEIDE FOR REKRUTTERING AV STUDENTAMBASSADØRER I FORBINDELSE MED GNIST. komiteens Avvises til fordel for 9b Avvist mot 24 stemmer, 3 avholdende Forslag nr: 9b Sak: 6/09 Side: 1 Linje: 29 Forslagsstiller Red.kom PS SKAL ARBEIDE FOR REKRUTTERING AV STUDENTAMBASSADØRER I FORBINDELSE MED GNIST. komiteens Avvises Vedtatt mot 3 stemmer, 2 avholdende Forslag nr: 10 Sak: 6/09 Side: 4 Linje: 196 Forslagsstiller Ingeborg Løfshus Lokallagets POTENSIELLE OG EKSISTERENDE medlemmer.

29 komiteens Forslag nr: 11a Sak: 6/09 Side: 5 Linje: 213 Forslagsstiller Søren Kure, Eivind Alvestad, Mari Saxegaard, Silje Evjen og Anita Kvamme Nygård DET ER ØNSKELIG AT LOKALLAGSSTYRENE PÅTAR SEG Å REPRESENTERE OG INLUDERE PASSIVE STUDIESTEDER I EGET FYLKE. MÅLET ER PÅ SIKT AT DISSE STUDIESTEDENE OPPRETTER EGNE LOKALLAG. komiteens Avvises til fordel for 11b Falt Forslag nr: 11b Sak: 6/09 Side: 5 Linje: 213 Forslagsstiller Red.kom DET ER ØNSKELIG AT LOKALLAGSSTYRENE PÅTAR SEG Å REPRESENTERE OG INLUDERE PASSIVE STUDIESTEDER I EGET FYLKE ELLER INNENFOR SAMME UTDANNINGSINSTITUSJON. MÅLET ER PÅ SIKT AT DISSE STUDIESTEDENE OPPRETTER EGNE LOKALLAG. komiteens Vedtatt mot 1 stemme, 2 avholdende Forslag nr: 12 Sak: 6/09 Side: 5 Linje: 219 Forslagsstiller Hege Stensland Lokallagsstyret ( ) studiet SAMT og PÅSE at (...)

30 komiteens Avvist mot 19 stemmer, 9 avholdende Forslag til vedtak: Landsmøtet vedtar arbeidsprogram for perioden 2009/2010 med de endringene som er framkommet på møtet. Forslagsstiller: Landsstyret Vedlegg: Dissens: 1. LS sin innstilling til nytt arbeidsprogram 2. Gjeldende arbeidsprogram (se kapittel 12 i permen) 3. Prinsipprogram for PS (se kapittel 12 i permen) Linda Haukelid har tatt ut dissens på punktet i forslag til nytt arbeidsprogrammet på linje 38-39, side Vedtekter for PS Sak: LM 07/09 Møtedato: mars Saksansvarlig: Stine Christensen Holtet Sted: Bergen Merknad: Landsstyrets innstilling ligger vedlagt Forslag nr: 1 Sak: 7/09 Side: Gjennom- Strykningsforslag Forslagsstiller Øystein Thorin Kirkevold gående Linje: Eks: side 1, linje 11 ( ) som tar lærer- og pedagogutdanninger. Avvises Vedtatt mot 2 stemmer, 1 avholdende Forslag nr: 2 Sak: 7/09 Side: 1 Linje: 21-24

31 Forslagsstiller Eivind Alvestad STUDENTER VED HØGSKOLER OG UNIVERSITET SOM TAR STUDIER SOM KAN GI KOMPETANSE SOM PEDAGOGISK PERSONALE i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, folkehøgskole, høgskoler eller universitet HAR RETT TIL MEDLEMSSKAP I PEDAGOGSTUDENTENE. Dette gjelder studenter både i grunnutdanning og direkte påfølgende videreutdanning Forslag nr: 3 Sak: 7/09 Side: 1 Linje: 36 Forslagsstiller Jesper Vedde Gulbrandsen ETT ÅRS MEDLEMSSKAP AV UTDANNINGSFORBUNDET ETTER ENDT UTDANNING. Avvises Vedtatt mot 1 stemme Forslag nr: 4 Sak: 7/09 Side: 2 Linje: 43 Forslagsstiller Anne Høy Horsberg ( ) organisasjonen SOM HELHET. Forslag nr: 5 Sak: 7/09 Side: 3 Linje: 83 Strykningsforslag Forslagsstiller Knut Eri Bjelland

32 Kontrollkomité Vedtatt mot 14 stemmer, 5 avholdende Forslag nr: 6a Sak: 7/09 Side: 3 Linje: 97 Strykningsforslag Forslagsstiller Anne Høy Horsberg Ved personvalg har delegater og landsstyrerepresentanter stemmeplikt. Avvises til fordel for 6a Falt Forslag nr: 6b Sak: 7/09 Side: 3 Linje: 97 Strykningsforslag Forslagsstiller Red.kom. Ved personvalg har delegater og landsstyrerepresentanter stemmeplikt. Leder stemmer på vegne av AU. Avvises Vedtatt mot 12 stemmer Forslag nr: 7a Sak: 7/09 Side: 5 Linje: 167 Forslagsstiller Anita Nygård ( ) lokallag. ET LOKALLAG KAN PÅTA SEG Å REPRESENTERE OG INKLUDERE PASSIVE STUDIESTED I EGET FYLKE. MÅLET ER PÅ SIKT AT ALLE STUDIESTEDER SKAL KUNNE OPPRETTE ET EGET LOKALLAG. Faller til fordel for 7b Falt

33 Forslag nr: 7b Sak: 7/09 Side: 5 Linje: 167 Forslagsstiller Red.kom. ( ) lokallag. ET LOKALLAG KAN PÅTA SEG Å REPRESENTERE OG INKLUDERE PASSIVE STUDIESTED I EGET FYLKE. Vedtatt mot 10 stemmer, 3 avholdende Forslag nr: 8 Sak: 7/09 Side: 5 Linje: 180 Forslagsstiller Hege Stensland ( ) delegater til landsmøtet, EVENTUELLE ANDRE VERV Forslag nr: 9 Sak: 7/09 Side: 5 Linje: Forslagsstiller Anne Høy Horsberg 184: Lokallagsstyret har fullmakt til å foreta eventuelle suppleringsvalg i perioden hvis det er behov for det. 193: LOKALLAGSSTYRET KAN I PERIODEN FORETA SUPPLERINGSVALG AV VERV I STYRET DERSOM DET ER BEHOV FOR DET. Vedtatt med 1 avholdende

34 Forslag nr: 10 Sak: 7/09 Side: 5 Linje: 184 Forslagsstiller Anne Høy Horsberg Lokallagsstyret har KAN INNVILGES fullmakt til å foreta eventuelle suppleringsvalg i perioden hvis det er behov for det. Faller til fordel for 9 Falt Forslag nr: 11 Sak: 7/09 Side: 5 Linje: 190 Forslagsstiller Anne Høy Horsberg Lokallagsstyrene arbeider regionalt AKTIVT for å holde seg oppdatert i utdanningspolitikk som er aktuell for styret. Avvises Avvist mot 20 stemmer, 7 avholdende Forslag nr: 12 Sak: 7/09 Side: 5 Linje: 193 Forslagsstiller Knut Eri Bjelland LOKALLAGSSTYRET KAN INNVILGE TALE-, OG FORSLAGSRETT TIL HELTIDSSTUDENTER SOM TIDLIGERE HAR VÆRT ELLER FORTSATT ER MEDLEM AV UTDANNINGSFORBUNDET. Forslag nr: 13a Sak: 7/09 Side: 6 Linje: 221 Forslagsstiller Hege Stensland

35 Uttalelse fra ( ) følge saken. BEGRUNNELSENE FOR LANDSMØTET SINE ENDRINGER SKAL FØLGE MED DE NYE VEDTEKTENE TIL UTDANNINGSFORBUNDET. Avvises til fordel for 13b Vedtatt mot 1 stemmer, 3 avholdende Forslag nr: 13b Sak: 7/09 Side: 6 Linje: 221 Forslagsstiller Red.kom. Uttalelse fra ( ) følge saken. BEGRUNNELSEN FOR ENDRINGENE PÅ LANDSMØTET I PEDAGOGSTUDENTENE SKAL FØLGE DE NYE VEDTEKTENE. Avvist mot 24 stemmer, 14 avholdende Forslag til vedtak: Landsmøtet vedtar nye vedtekter for Pedagogstudentene med de endringene som kom fram under behandlingen. Vedtektene er gyldige når de godkjennes av sentralstyret til Utdanningsforbundet. Forslagsstiller: Landsstyret Vedtatt mot 2 stemmer, 4 avholdende Protokolltilførsel: Vedrørende forslag om å innføre stemmerett for landsstyrerepresentanter i personvalg under landsmøtet. Undertegnede finner det svært beklagelig og kritikkverdig at landsstyret ikke har lagt opp til en bredere prosess i møtet i organisasjonens øverste organ rundt dette forslaget. Forslaget innebærer en vesentlig endring i organisasjonspraksis, og omhandler videre en særs viktig og prinsipiell demokratisak spørsmål om hvem som skal ha stemmerett i organisasjonens øverste organ. Anne Høy Horsberg

36 Protokolltilførsel: Undertegnede tar sterk avstand fra vedtaket om å inkludere landsstyrerepresentanter blant de stemmeberettigede ved personvalg under landsmøtet. Dette forslaget innebærer en alvorlig svekkelse av demokratiet i organisasjonen og vil bidra til å gjøre den mer topptung. Landsstyret og landsmøtet er videre to adskilte organ med ulike mandater, og muligheten til innflytelse på valg og vedtak i hvert organ må forbeholdes de som er direkte valgte til de respektive organene. Ytterligere et problem ved vedtaket er at det nå blir mulig for en enkelt person å ha dobbeltstemme i personvalg ved landsmøtet, siden det ikke foreligger noen hindring for at landsstyrerepresentanter også kan stille som landsmøtedelegater. En siste ting å påpeke ved forslaget er at landsstyrerepresentantene, slik ordlyden er nå har stemmeplikt, men ikke stemmerett. Anne Høy Horsberg Magnhild Sørfonden Bye Mari Saxegaard Åsa Sunniva Gravås Kristi Drabløs Haakon Wahlquist Marianne H. Pedersen 08 Økonomifordeling for 2009 Sak: LM 08/09 Møtedato: mars 2009 Saksansvarlig: Pernille Adolfsen Sted: Bergen Framlegg til vedtak: Landsmøtet tar landstyrets vedtak til økonomifordeling for 2009 og PS økonomiske situasjon til orientering. Forslaget laget av: Landsstyret 09 Valg Sak: LM 09/09 Møtedato: mars Saksansvarlig: Rebecca Haga Sted: Bergen

37 Merknad: Valgkomiteen legger fram sin innstilling på landsmøtet Leder: Til valg: Stine Christensen Holtet Valgkomiteens Stine Christensen Holtet Opptelling: Stine Christensen Holtet: 49 stemmer Blanke stemmer: 0 Stine Christensen Holtet er valgt som leder i Pedagogstudentene. Nestleder: Til valg: Idar Leknes Stine Hjerpbakk Valgkomiteens Stine Hjerpbakk Opptelling: Idar Leknes: 12 stemmer Stine Hjerpbakk: 36 stemmer Blankt: 1 stemme Stine Hjerpbakk er valgt som nestleder i Pedagogstudentene. Arbeidsutvalg: Til valg: Muna Ali Osman Søren Kure Tor Bjarne Martinussen Ruben Sangvik Olsen Anne Tone Vestad Valgkomiteens Muna Ali Osman Søren Kure Ruben Sangvik Olsen

38 Opptelling: Muna Ali Osman: 41 stemmer Søren Kure: 40 stemmer Tor Bjarne Martinussen: 18 stemmer Ruben Sangvik Olsen: 37 stemmer Anne Tone Vestad: 5 stemmer Muna Ali Osman, Søren Kure og Ruben Sangvik Olsen er valgt til arbeidsutvalget i Pedagogstudentene. Valgkomité: Til valg: Svein Marthinsen Hege Stensland Valgkomiteens Svein Marthinsen Hege Stensland Opptelling: Svein Marthinsen: 47 stemmer Hege Stensland: 45 stemmer Blankt: 4 stemmer Svein Marthinsen og Hege Stensland er valgt som valgkomité i Pedagogstudentene. Forslag nr: Sak: 9/09 Side: Linje: Til vedtaket Forslagsstiller Valgkomiteen Landsmøtet gir landsstyret fullmakt til å foreta nødvendig suppleringsvalg til valgkomité ved landsstyremøtet i april Redaktør: Til valg: Beate Stavdal Riise

39 Valgkomiteens Beate Stavdal Riise Opptelling: Beate Stavdal Riise: 49 stemmer Blankt: 0 stemmer Beate Stavdal Riise er valgt som redaktør i Pedagogstudentene Kontrollkomité: Til valg: Øystein Wormdal Irene Kokkinos Karl Reksten Tellefsen Valgkomiteens Øystein Wormdal Opptelling: Øystein Wormdal: 47 stemmer Irene Kokkinos: 46 stemmer Karl Reksten Tellefsen: 47 stemmer Blankt: 1 stemme Forkastet: 1 stemme Øystein Wormdal, Irene Kokkinos og Karl Reksten Tellefsen er valgt som Kontrollkomité i Pedagogstudentene. 10 Resolusjoner Sak: LM 10/09 Møtedato: mars Saksansvarlig: Ida Marie Antonsen Sted: Bergen Forslag nr: 1 Sak: 10/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Linn-Renate Olavsen Førskolelæreren - barnehagens viktigste kvalitetsgarantist!

40 Pedagogstudentene mener at førskolelærerprofesjonen må få tilbake sin status som barnehagens kvalitetsgarantist. For å oppnå dette er det nødvendig å reversere lovendringen fra 2005 som sier at annen treårig pedagogisk høgskoleutdanning med videreutdanning innen barnehagepedagogikk, er likeverdig med førskolelærerutdanningen. Fra 1975 til 2005 var førskolelærerne forbeholdt retten til ped.leder- og Styrer stillinger. Dispensasjon kunne gis der det var mangel på førskolelærere. I 2005 med lov om barnehager 18 blir annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk, stilt likeverdig med førskolelærerutdanningen. (se også Lov om barnehager 17 andre ledd siste del og tredje ledd, samt 18 ledd to om dispensasjon) Dette mener pedagogstudentene ikke kan likestilles med den treårige førskolelærerutdanningen, da metodikken med lange tradisjoner baserer seg på å integrere fagområdene i barnas daglige aktiviteter og særegenhet. Pedagogikk er et vidt felt, og dermed kan ikke kunnskap i faget være ensbetydende med det å være en kompetent leder i en pedagogisk virksomhet som barnehagen skal være. Utdanningsinstitusjonene. Førskolelærerutdanningen skal utdanne kompetente og profesjonelle yrkesutøvere som er best kvalifisert til å jobbe med barn i barnehage. Førskolelærerne har vært sett på garantisten for god kvalitet i barnehagen i følge politiske dokumenter som uttaler seg barnehagespørsmål. Det arbeides nå med å differensiere allmennlærerutdanningen ut fra den forståelse at ulike aldersgrupper har behov for ulik kunnskap og metodikk, dette vil gjelde for barn i barnehagen også. De endringer barnehagene har vært i gjennom de siste 20 årene, er det førskolelærere som har stått for. Departementets undersøkelse av foreldrenes tilfredshet med barnehagene viser at 90% er fornøyd med tilbudet som til nå har vært forvaltet av styrere og pedagogisk ledere med førskolelærerutdanning. Med den offensive barnehageutbyggingen som har vært, står man med en manko på 4400 førskolelærere, for å unngå svekking av kvaliteten bør førskolelærerne fortsatt stå som garantister for et godt barnehagtilbud. Førskolelærere bør være forbeholdt stillingene som pedagogiske ledere og styrere i barnehagen, fordi dette er med på å sikre kvaliteten i barnehagen. Andre profesjoner med annen pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning innen barnehagepedagogikk, kan derimot få tilgang på andre stillinger. Pedagogstudentene krever at denne lovteksten tilbakeføres til den teksten som var i forrige lov. Dagens lov kan svekke profesjonens

41 legitimitet i befolkningen, og som da kan komme til å gå ut over barnehagens kvalitet. Hvem oppfordringen kan gå til. Hvis oppfordringen går til Utdanningsforbundet kan de oppfordres til å synliggjøre konsekvenser av dagens lovtekst overfor Regjering og Storting og gjøre det til en kampsak å endre lovteksten. Hvis oppfordringen skal gå til departementet må det formuleres annerledes og kanskje med fokus på kvalitetsmeldingen. Det skal også være landsmøte I Utdanningsforbundet til høsten. Pedagogstudentene har også representanter med talerett der og denne saken burde absolutt løftes frem der. Det kan de vedta sammen med resolusjonen hvis de får flertall for det da. De kan også prøve å få Utdanningsforbundet Vest-Agder til å støtte eller bringe frem saken. Res.koms Sendes til landsstyret for videre behandling Forslag nr: 2 Sak: 10/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Magnhild Bye Ta vare på egen studentorganisasjon Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) er skuffet over Utdanningsforbundets lave grad av tilstedeværelse under landsmøtet til sin egen studentorganisasjon. I følge våre vedtekter, som Utdanningsforbundet godkjenner, har vår moderorganisasjon 3 representanter med tale- og forslagsrett. PS synes det er trist at Utdanningsforbundet ikke prioriterer dette landsmøtet, og på den måten ikke viser engasjement eller interesse for vår politikk. Mange av våre saker angår i høyeste grad også Utdanningsforbundet. Signaleffekten ved å i så liten grad være til stede, er uheldig ettersom det fremstår som at vårt arbeid ikke er viktig. Vi opplever samarbeidet med Utdanningsforbundet som viktig, både for moderforbundet og egen organisasjon. Det blir imidlertid vanskelig å kommunisere dette til våre medlemmer når Utdanningsforbundet ikke benytter seg av sin vedtektsfestede rett til oppmøte på Pedagogstudentenes landsmøte. Statsråd Tora Aasland var på eget landsmøte, men prioriterte likevel å komme til oss og høre våre meninger. Vi synes det er merkelig at vår egen moderorganisasjon ikke prioriterer oss på samme måte.

42 Res.koms Foreslås sendt til Utdanningsforbundet Forslag nr: 3a Sak: 10/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Anne Tone Vestad Gi lærerstudentene mer spesialpedagogikk I Stortingsmelding 11 kommer det frem et forslag om å utvide pedagogikkfaget til 60 studiepoeng og kalle det Pedagogikk og Elevkunnskap. Landsmøtet til Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) vil i den anledningen sette fokus på den rollen spesialpedagogikk vil ha i dette faget. Vi ser positivt på at spesialpedagogikk er nevnt som en viktig del av Pedagogikk og Elevkunnskap, men stiller oss skeptiske til hvorvidt det i realiteten skal bli satt et større fokus på dette, når det skal presses inn sammen med alt annet som også skal inn. Medlemmene i PS har lenge etterlyst et større fokus på spesialpedagogikk og PS krever derfor at denne viktige delen av pedagogikken vil komme bedre frem i fremtiden. Avvises til fordel for 3b Falt Forslag nr: 3b Sak: 10/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Anne Tone Vestad Gi lærerstudentene mer spesialpedagogikk I Stortingsmelding 11 kommer det frem et forslag om å utvide pedagogikkfaget til 60 studiepoeng og kalle det Pedagogikk og Elevkunnskap. Landsmøtet til Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) vil i den anledningen sette fokus på den rollen spesialpedagogikk vil ha i dette faget. Vi ser positivt på at spesialpedagogikk er nevnt som en viktig del av Pedagogikk og Elevkunnskap. Vi stiller oss skeptiske til hvorvidt det i realiteten blir satt et større fokus på dette, da det allerede er mange andre emner som også skal prioriteres i faget. Medlemmene i PS har lenge etterlyst et større fokus på spesialpedagogikk og PS krever derfor at denne viktige delen av pedagogikken vil komme bedre frem i fremtiden.

43 Foreslås sendt til kunnskapsdepartementet, Utdanningsforbundet og utdanningsinstitusjonene. Vedtatt mot 12 stemmer, 4 avholdende Forslag nr: 4a Sak: 10/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Line Charlotte Hansen Flerkulturelt perspektiv i utdanningene. PS ønsker større vekt på flerkulturelle perspektiv i utdanningene våre. I skoler og barnehager vil vi møte det multikulturelle samfunnet. Dette trenger vi kunnskap og kompetanse om for å kunne ta i bruk som ressurser i opplæringen, derfor må dette gjenspeiles i våre utdanninger. Kompetanse om situasjonen til minoritetsspråklige og flerkulturelle barn er viktig, siden disse barna har større utfordringer i utdanningssystemet. Dette er noe som kan forebygges ved en god opplæring, men dette krever at lærere og pedagoger har god nok kunnskap om dette. Vi mener det er skuffende at det flerkulturelle perspektivet ikke kommer til syne på en god nok måte i forslaget til ny lærerutdanning. Særlig med tanke på at RLE-faget er foreslått fjernet fra den nye lærerutdanninga og det nye skisserte pedagogikkfaget ikke tar vare på flerkulturelle perspektivet som RLE-faget inntil nå har ivaretatt. Videre mener vi at det er positivt at emner om kulturelt mangfold er befestet i rammeplanen for førskolelærerutdanningen. Men vi savner klarere føringer for hvor mye dette skal inkluderes i det enkelte fag og det enkelte utdanningsløp. Dette resulterer i at det er stor variasjon hvorvidt studenter får god kompetanse i dette emnet gjennom førskolelærerutdanningen. Vi lever i et samfunn med multikulturelle skoler og barnehager. Det må vi som går på pedagogiske utdanninger være rustet til å møte. Res.koms Avvises til fordel for forslag 4b Vedtatt med 2 avholdende Forslag nr: 4b Sak: 10/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller resolusjonskomiteen Flerkulturelt perspektiv i utdanningene. PS ønsker større vekt på flerkulturelle perspektiv i utdanningene våre. I skoler og barnehager vil vi møte det multikulturelle samfunnet. Dette trenger vi kunnskap og

44 kompetanse om for å kunne ta i bruk som ressurser i opplæringen, derfor må dette gjenspeiles i våre utdanninger. Kompetanse om situasjonen til minoritetsspråklige og flerkulturelle barn er viktig, siden disse barna har større utfordringer i utdanningssystemet. Dette er noe som kan forebygges ved en god opplæring, men det krever at lærere og pedagoger har god nok kunnskap om dette. Vi mener det er skuffende at det flerkulturelle perspektivet ikke kommer til syne på en god nok måte i st.mld. 11. RLE-faget er foreslått fjernet som obligatorisk fag i utdanningen og det nye skisserte pedagogikkfaget tar ikke vare på det flerkulturelle perspektivet som RLE-faget inntil nå har ivaretatt. Videre mener vi at det er positivt at emner om kulturelt mangfold er befestet i rammeplanen for førskolelærerutdanningen, men vi savner klarere føringer for hvor mye dette skal inkluderes i det enkelte fag og det enkelte utdanningsløp. Dette resulterer i at det er stor variasjon hvorvidt studenter får god kompetanse i dette emnet gjennom førskolelærerutdanningen. Vi lever i et samfunn med multikulturelle skoler og barnehager. Det må vi som går på pedagogiske utdanninger være rustet til å møte. Res.koms Foreslås sendt til kunnskapsdepartementet Avvist mot (med) 25 stemmer, 6 avholdende Forslag nr: 5 Sak: 10/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Søren Kure Mentortjeneste for alle! St. meld. 11 går langt i å fastslå behovet for veiledning av nyutdannede lærere og å påpeke verdien av dette. Kunnskapsdepartementet lover at alle nyutdannede lærere skal få dette tilbudet. Landsmøtet 2009 i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er glade for at dette løftet omsider er gitt, men lurer på hvordan departementet har til hensikt å gjennomføre denne utvidelsen av dagens ordning. I dagens ordning, Veiledning av nyutdannede lærere, er mentortjenesten et tilbud som gis i enkelte kommuner, og som det også påpekes i stortingsmeldingen er det langt fra alle kommuner som velger å tilby dette. Landsmøtet i Pedagogstudentene mener dette tilbudet er såpass viktig for nyutdannede lærere at det ikke bør kunne avhenge av den enkelte kommunes økonomi og politiske prioriteringer. Vi vil se at Kunnskapsdepartementet gjør alvor av løftet om en mentortjeneste for alle.

45 Res.koms Foreslås sendt til kunnskapsdepartementet og media Vedtatt mot 1 stemme, 13 avholdende Forslag nr: 6 Sak: 10/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Philip Andreas Lyding Elever baserer yrkesvalg på mangelfull rådgivning! Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) støtter NITO-studentenes bekymring knyttet til kvaliteten på rådgivningstjenesten i grunn- og videregående opplæring. Kunnskap om høyere utdanning, arbeidsliv og utdanningsløp er elementært for å kunne gi elevene gode råd om studie-, og yrkesvalg. PS tar utfordringen fra NITO-studentene og vil gjerne være med og sette kvaliteten på rådgivningstjenesten på dagsorden! Res.koms Foreslås sendt til: NITO-studentenes landsmøte Vedtatt med 1 avholdende Forslag nr: 7a Sak: 10/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Magnus Leirfall Generell studiekompetanse etter en yrkesrettet vei den rette veien å gå? I NOU 2008:18 Fagopplæring for framtida foreslår utvalgets flertall at fullført videregående opplæring skal gjøre elevene generelt studieforberedte uavhengig av utdanningsprogram. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet mener at en slik utvanning av kravet om generell studiekompetanse vil være et uheldig grep, som verken vil tjene den enkelte elev/student eller kvaliteten i videregående opplæring og høyere utdanning. En av farene ved dette er at kompetansen som de teoretiske fagene gir, mister sin relevans og kan gå tapt. Samtidig risikerer elever fra en yrkesfaglig utdanningsvei å komme inn på et studieløp som de ikke er faglig foreberedt på. Forslaget fra utvalget

46 kan dermed virke mot sin hensikt ved å gi potensielle studenter adgang til studier som de i neste omgang kan få problemer med å gjennomføre. Dette kan føre til at frafallet fra høyere utdanning øker ytterligere. Vi vil understreke verdien av at vi i det norske utdanningssystemet har to ulike utdanningsløp - ett som leder til studiekompetanse og studier innenfor høyere utdanning og ett som leder til fag- eller svennebrev. Begge løpene har sin egenart og verdi både for den enkelte elev/lærling/student og for arbeidsliv og samfunnsliv, og kan ikke rangeres i forhold til hverandre. Målet med fag- og yrkesopplæringen må være å utdanne gode fag- og yrkesutøvere, mens de studieforberedende studieretningene skal gi et solid, felles grunnlag for å lykkes i høyere utdanning. Vi ser derfor store problemer knyttet opp mot forslaget om å gi yrkesfaglige automatisk adgang til høgre utdanning og at begrepet generell studiekompetanse får mindre betydning. PS mener at ordningen vi har i dag, med at kandidater fra en yrkesfaglig vei må ta et år med allmennfaglig påbygging fungerer godt. Gjennom dette året vil disse kandidatene få en kompetanse som gjør at de stiller likt med elevene fra en allmennfaglig studieretning. Res.koms Avvises til fordel for 7b Falt Forslag nr: 7b Sak: 10/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Res.kom Bør yrkesfag gi generell studiekompetanse? I NOU 2008:18 Fagopplæring for framtida foreslår utvalgets flertall at fullført videregående opplæring skal gjøre elevene generelt studieforberedte uavhengig av utdanningsprogram. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet mener at en slik utvanning av kravet om generell studiekompetanse vil være et uheldig grep, som verken vil tjene den enkelte elev/student eller kvaliteten i videregående opplæring og høyere utdanning. En av farene ved dette er at kompetansen som de teoretiske fagene gir, mister sin relevans og kan gå tapt. Samtidig risikerer elever fra en yrkesfaglig utdanningsvei å komme inn på et studieløp som de ikke er faglig foreberedt på. Forslaget fra utvalget

47 kan dermed virke mot sin hensikt ved å gi potensielle studenter adgang til studier som de i neste omgang kan få problemer med å gjennomføre. Dette kan føre til at frafallet fra høyere utdanning øker ytterligere. Vi vil understreke verdien av at vi i det norske utdanningssystemet har to ulike utdanningsløp - ett som leder til studiekompetanse og studier innenfor høyere utdanning og ett som leder til fag- eller svennebrev. Begge løpene har sin egenart og verdi både for den enkelte elev/lærling/student og for arbeidsliv og samfunnsliv, og kan ikke rangeres i forhold til hverandre. Målet med fag- og yrkesopplæringen må være å utdanne gode fag- og yrkesutøvere, mens de studieforberedende studieretningene skal gi et solid, felles grunnlag for å lykkes i høyere utdanning. Vi ser derfor store problemer knyttet opp mot forslaget om å gi yrkesfaglige automatisk adgang til høgre utdanning og at begrepet generell studiekompetanse får mindre betydning. Pedagogstudentene mener at ordningen vi har i dag, med at kandidater fra en yrkesfaglig vei må ta et år med allmennfaglig påbygging fungerer godt. Gjennom dette året vil disse kandidatene få en kompetanse som gjør at de stiller likt med elevene fra en allmennfaglig studieretning. Res.koms Foreslås sendt til: Utdanningsforbundet og Kunnskapsdepartementet. Forslag nr: 8 Sak: 10/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Ingeborg Løfshus Gi pedagogene handlingsrom! Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) registrer at Utdanningsetaten i Oslo (UDE) fortsetter sin innsnevring av pedagogenes handlingsrom, senest gjennom piloteringen av kartleggingsverktøyet Her kommer jeg. Å pålegge arbeidstakere å benytte denne formen for ferdigproduserte sjekklister er hemmende og oppleves som et grovt tillitsbrudd. Førskolelærere og lærer tilhører en høyt utdannet yrkesgruppe og vi krever frihet til å utøve vårt arbeid på en best mulig måte. Innføringen av Her kommer jeg inngår i en lang rekke begrensninger i pedagogens handlingsfrihet. Det er symptomatisk at arbeidstakerrepresentanter ikke har fått mulighet for medbestemmelse i saken.

48 Vi som skal bli pedagoger i skole og barnehage ønsker oss en arbeidsgiver som gir oss rom for profesjonell yrkesutøvelse. Oslo kommunes stadige overkjøring av egne arbeidstakere gjør kommunen til en svært lite attraktiv arbeidsplass. Pedagogstudentene ser med bekymring på utviklingen i Oslo, og forventer at Oslo kommune tar de nødvendige grep for å gjenreise tilliten. Det kan være nødvendig for å dekke den drastiske førskolelærermangelen i hovedstaden. Sendes til: presse, UDE, udf Oslo, KOUK Res.koms Vedtatt med 2 avholdende Forslag nr: 9 Sak: 10/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Jan Ola Ellingsvåg Kvalitet fremfor kontroll Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) har registrert at flere utdanningsinstitusjoner bruker obligatorisk undervisning som svar på manglende oppmøte til undervisning. Denne bruken av obligatorisk undervisning er svært uheldig. Pedagogstudentene mener obligatorisk undervisning kun skal brukes der kunnskapen ikke kan tilegnes på annen måte enn ved oppmøte, som for eksempel seminar, gruppearbeid, tema- og prosjektarbeid etc. Eksamen, arbeidskrav og praksis skal prøve ut og vise hvor kompetent man er ikke hvor mange ganger man er tilstede på forelesninger. Forelesninger med en god kvalitet og et godt innhold vil gi oppmøte, uavhengig av om det er obligatorisk oppmøte eller ei. Vi som studenter har et ansvar for å bli kompetente yrkesutøvere, og ønsker å bli gitt dette ansvaret. Retningslinjene for obligatorisk undervisning bestemmes i dag lokalt ikke nasjonalt. Stortingsmelding nr 11 Læreren Rollen og utdanningen slår fast at obligatoriske krav i studiet skal i første rekke stimulere til læring, ikke fungere som kontroll. Det er derfor viktig at hver enkelt institusjon tar et ansvar, og har klare retningslinjer for bruken av obligatorisk undervisning, der fokuset er kvalitet ikke kontroll. Pedagogstudentene krever derfor at obligatorisk undervisning kun brukes der kunnskapen bare tilegnes ved personlig oppmøte. Sendes til: Utdanningsinstitusjonene

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsstyret AU Deltagerliste UiT Fornavn Jan Ola Bjørnar B. Linda Martin Marie Signe Britt Line Larsen Reidun-Marie Mari Vegard Stine Guro Michelle Ingrid Bjørnsdatter

Detaljer

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningen skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn og unges læring og utvikling.

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyret Diverse Deltakere AU Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Leder Martin Asheim Nestleder Stine Drotningsvik HiB Arbeidsutvalg

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Skikkethetsvurdering. Lærer og stolt av det. Førskolelærerutdanningen er under lupen. Tema. Jubileum. www.pedagogstudentene.no

Skikkethetsvurdering. Lærer og stolt av det. Førskolelærerutdanningen er under lupen. Tema. Jubileum. www.pedagogstudentene.no Skikkethetsvurdering Lærer og stolt av det Førskolelærerutdanningen er under lupen Tema Jubileum www.pedagogstudentene.no Vinneren er kåret! I fjor arrangerte vi en konkurranse der medlemmene ble oppfordret

Detaljer

Innst. S. nr. 202. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.meld. nr.

Innst. S. nr. 202. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.meld. nr. Innst. S. nr. 202 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.meld. nr. 14 (2008 2009) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om internasjonalisering

Detaljer

Studentliv og sosialisering

Studentliv og sosialisering P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning Tema Studentliv og sosialisering No 1 2007 Mobilitet er viktig! Landsmøtet 2007 Faddertid! Hurra! Studietur till Tanzania Vi skal

Detaljer

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG Sak Side LM5 00.0315 Godkjenning av forretningsorden 1 LM5 02.0215 Rammebudsjett for 2016 2 LM5 05.0215 Handlingsplan for NSO 2015/2016 5 LM5 05.0315 Prinsipper for oppførsel

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE HOTEL HADELAND 23-25. NOVEMBER

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE HOTEL HADELAND 23-25. NOVEMBER UTKAST TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE HOTEL HADELAND 23-25. NOVEMBER Landstingsrepresentanter Ingvild Aalgaard Høgskolen i Bergen Vernepleie Kristine Titlestad Høgskolen i Bergen Sosialt arbeid Eva Vilhelmine

Detaljer

Lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom policy og profesjon. Lise Granlund, Sølvi Mausethagen og Elaine Munthe. HiO-rapport 2011 nr 2

Lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom policy og profesjon. Lise Granlund, Sølvi Mausethagen og Elaine Munthe. HiO-rapport 2011 nr 2 Lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom policy og profesjon Lise Granlund, Sølvi Mausethagen og Elaine Munthe HiO-rapport 2011 nr 2 HiO-rapport 2011 nr 2 Lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom

Detaljer

Den moderne skolen og barnehagen

Den moderne skolen og barnehagen P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 2 2007 Multikulturelle aspekter i norsk skole En skole for alle Prinsipper for framtiden GERFEC PS drar på sommerleir Tema Den

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS411/12 Dato/tid 26.04.2012 00:00 Referent Morten Edvardsen Arkiv 2012001528 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 4 LS4 00.14-11/12 Godkjenning av innkalling LS4 00.15-11/12

Detaljer

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning En helhetlig tilnærming til lærerutdanning Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 1. september 2011 1 1 1. versjon som ble sendt til KD var datert 15.08.2011. En

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Deltakere AU Marie LS LS-vara Påtroppende VK Furulund Martin Asheim Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Kristine Lund Klippenvåg Tonje Ertsås

Detaljer

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59 Innhold: Fylkesårsmøte Aust-Agder 20. - 21. mai 2015... 3 Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling og fullmakter... 5 Sak 1.2 Valg av Dirigenter... 8 Sak 1.3 Saksliste... 9 Sak 1.4

Detaljer

Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger

Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger Utdannings- og orskningsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse 2003-11-15 SAY/OSØ 2003-06-17 200305514 Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre

Detaljer

ELEVTINGET. 1. innkalling

ELEVTINGET. 1. innkalling ELEVTINGET 1. innkalling 1. innkalling til Elevtinget 2014 Elevorganisasjonen 2013 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Morten Østigård, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

(2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

(2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innst. O. nr. 48 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Ot.prp. nr. 79 (2003-2004) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om universiteter

Detaljer

Innst. 192 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Innst. 192 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innst. 192 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.meld. nr. 44 (2008 2009) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om utdanningslinja

Detaljer

Delte meninger om rammeplanutvalgets forslag

Delte meninger om rammeplanutvalgets forslag 4 2011 Litteraturfestivalrapport: Trass og bøker i barnehagen Terje Overland om problemløsning i et systemperspektiv Kirsten Flaten om angst hos førskolebarn Et møte med Turid Thorsby Jansen Camilla Eline

Detaljer

Lærerprofesjon. Tema. Veiene til lærerprofesjon i Norden. Når krise oppstår. Hvordan kan datamaskiner bidra til et enklere skoleliv?

Lærerprofesjon. Tema. Veiene til lærerprofesjon i Norden. Når krise oppstår. Hvordan kan datamaskiner bidra til et enklere skoleliv? Tema Lærerprofesjon Veiene til lærerprofesjon i Norden Når krise oppstår Hvordan kan datamaskiner bidra til et enklere skoleliv? www.pedagogstudentene.no Konkurranse Er det noe som opptar eller provoserer

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer