13 Hilde Lotsberg Vara-HVO Anita Kvamme Nygård Vara-HiHm 16 Irene Nystrøm Vara-HiVe 17 Ola Rui Nygard Vara-HiO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "13 Hilde Lotsberg Vara-HVO 14 15 Anita Kvamme Nygård Vara-HiHm 16 Irene Nystrøm Vara-HiVe 17 Ola Rui Nygard Vara-HiO"

Transkript

1 Landsstyremøte Navn Representerer 1 Inga Hanne Hansen HiTo 2 Idar Leknes HiHm, Hamar 3 Gunnar Oustad HiFm 4 Bjørnar Bjørnseth Rønning HiB 5 6 Marianne Egren Halvorsen HiVe 7 Mahyar Harirchi HiO 8 Per-Otto Jørgensen UiA 9 Silje Evjen HiBo 10 Ida Sandholtbråten HiST/LISTEN 11 Rebecca Haga UiB 12 Ida Marie Antonsen HVO 13 Hilde Lotsberg Vara-HVO Anita Kvamme Nygård Vara-HiHm 16 Irene Nystrøm Vara-HiVe 17 Ola Rui Nygard Vara-HiO Egersund april Philip Lyding AU 20 Stine Holtet AU 21 Søren Kure AU 22 Ruben Sangvik Olsen AU 23 Muna Ali Osman AU /LISTEN 24 Svein Marthinsen VK 25 Hege Stensland VK 26 Øystein Wormdal KK 27 Kathrine H. Hansen Ordstyrer 28 Marius Bruun Ordstyrer 29 Pernille Adolfsen adm.konsulent 30 Rita Sirirud Strandbakke Protokollfører 31 Stine Hjerpbakk påtroppende 32 Åshild Iversen arrangør 33 Helle Strømman arrangør 34 Ingeborg Løfshus arrangør

2 Sak Tittel Saksbehandler Merknad 00/09 Konstituering Valg av: ordstyrere protokollførere protokollunderskrivere Godkjenning av saksliste og dagsorden Godkjenning av forretningsorden Philip Andreas Lyding Ny forretningsorden 01/09 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra LISTEN I Rapport fra Kontrollkomiteen J Rapport fra Valgkomiteen Landsstyrerepresentantene Ruben Sangvik Olsen Stine Chr. Holtet Philip Andreas Lyding Muna Ali Osman Pernille Adolfsen Pernille Adolfsen LISTEN- representantene Kontrollkomiteen Valgkomiteen Vedlegg Ettersendes Vedlegg Muntlig på møtet K Rapport fra redaksjonen Beate Riise Muntlig på møtet 22/09 Organisatoriske retningslinjer Philip Andreas Lyding Vedlegg 23/09 Konkretisering av arbeidsprogrammet Stine Hjerpbakk Vedlegg 24/09 Tema for konferansen 2009 Søren Evensen Kure Vedlegg 25/09 Verving og rekruttering Stine Chr. Holtet Vedlegg 26/09 Evaluering av landsmøtet 2009 Søren Evensen Kure Vedlegg 27/09 Oppnevning av ad-hoc-gruppe for FLU Ruben Sangvik Olsen Vedlegg 28/09 Utdanningsforbundets landsmøte Ruben Sangvik Olsen Vedlegg 29/09 Pedagogikkfaget i lærerutdanningene Muna Ali Osman Vedlegg 30/09 Resolusjoner Ruben Sangvik Olsen Vedlegg 31/09 Valg Muna Ali Osman Vedlegg Eventuelt 00/09 Konstituering Marius Eide Bruun og Kathrine Hestø Hansen oppnevnes til ordstyrere. Forslagsstiller: Valgt

3 Rita Sirirud Strandbakke oppnevnes til protokollfører. Forslagsstiller: Valgt Øystein Wormdal, Idar Leknes og Per-Otto Jørgensen oppnevnes til protokollunderskrivere. Forslagsstiller: Valgt Marianne Egren Halvorsen, Inga Hanne Hansen og Bjørnar Bjørnseth Rønning oppnevnes til resolusjonskomité. Forslagstiller: Valgt Per-Otto Jørgensen, Ida-Marie Antonsen og Silje Evjen oppnevnes til redaksjonskomité til sak 22/09 Organisatoriske Retningslinjer. Forslagstiller: Valgt Mahyar Harirchi, Ida Sandholtbråten og Rebecca Haga oppnevnes til Ekstrakomité. Forslagstiller: Valgt Forslag nr: 1 Sak: 00/09 Konstituering - Forretningsorden Tilleggsforslag Forslagsstiller Stine Holtet - Side: 1 Linje: 29

4 PÅTROPPENDE LEDELSE HAR TALE- OG FORSLAGSRETT. Forslag nr: 2 Sak: 00/09 Konstituering - Side: 2 Linje: 9 Forretningsorden Endringsforslag Forslagsstiller Philip Andreas Lyding - ( ) kan noen av de øvrige møtedeltakerne ANDRE være tilstede ( ) Forslag nr: 3 Sak: 00/09 Konstituering - Forretningsorden Endringsforslag Forslagsstiller Muna Ali Osman - Side: 2 Linje: 42 ( ) dersom en av landsstyrerepresentantene DE STEMMEBERETTIGEDE krever det. Forslag nr: 4 Sak: 00/09 Konstituering - Forretningsorden Tilleggsforslag Forslagsstiller Stine Holtet - Ved ANDRE GANGS stemmelikhet i LS ( ) Side: 3 Linje: 5 Forslag nr: 5 Sak: 00/09 Konstituering - Forretningsorden Side: 3 Linje: 39

5 Endringsforslag Forslagsstiller Ruben Sangvik Olsen - xxx Forretningsorden godkjennes. Forslagsstiller: Saksliste og dagsorden godkjent med fem saker til eventuelt: A: Møtedatoer () B: Internasjonale dimensjoner i lærerutdanningene (LISTEN) C: Retningslinjer for komitéarbeid (Idar Leknes) D: Innhold på høstleir E: Morgendagens barnehage og skole 01 Orienteringssaker Sak: LS 02/09 Møtedato: april 2009 Saksansvarlig: Sted: Egersund 01/09 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra LISTEN I Rapport fra Kontrollkomiteen J Rapport fra Valgkomiteen K Rapport fra redaksjonen Landsstyrerepresentantene Ruben Sangvik Olsen Philip Andreas Lyding Philip Andreas Lyding Muna Ali Osman Pernille Adolfsen Pernille Adolfsen LISTEN- representantene Kontrollkomiteen Valgkomiteen Vedlegg Vedlegg Muntlig på møtet Muntlig på møtet

6 22 Organisatoriske retningslinjer Sak: 22/09 Møtedato: april Saksansvarlig: Philip Andreas Lyding Sted: Egersund Forslag nr: 1 Sak: 22/09 Side: 2 Linje: 38 Tilleggsforslag Forslagsstiller Inga Hanne Hansen LANDSMØTET ER DET ØVERSTE BESLUTTENDE ORGAN I ORGANISASJONEN. Forslag nr: 2 Sak: 22/09 Side: 2 Linje: 51 Tilleggsforslag Forslagsstiller Idar Leknes - HA ANSVAR FOR AT SAKER FRA LOKALLAGENE KAN BLI FREMMET. Forslag nr: 3 Sak: 22/09 Side: 2 Linje: 54 Endringsforslag Forslagsstiller Idar Leknes ( ) delta med representanter på VELGE REPRESENTANTER TIL ( ) Avvist med 7 stemmer, 1 avholdende Forslag nr: 4 Sak: 22/09 Side: 2 Linje: 60 Endringsforslag Forslagsstiller Søren Kure - Ved andre TREDJE gangs stemmelikhet i landsstyret kan leder velge å benytte TELLER LEDERS dobbeltstemme.

7 Forslag nr: 5 Sak: 22/09 Side: 3 Linje: 97 Tilleggsforslag Forslagsstiller Ida Marie Antonsen ÅRSMØTET ER DET ØVERSTE ORGANET LOKALT. Forslag nr: 6 Sak: 22/09 Side: 3 Linje: 104 Tilleggsforslag Forslagsstiller Ida Sandholtbråten LOKALLAGENE ER ORGANISASJONENS FUNDAMENT OG LEDES AV LOKALLAGSSTYRENE. Forslag nr: 7 Sak: 22/09 Side: 4 Linje: 144 Tilleggsforslag Forslagsstiller Idar Leknes Redaktøren for medlemsbladet skal ikke inneha andre sentrale verv I PS. Vedtatt med 1 avholdende Forslag nr: 8 Sak: 22/09 Side: 5 Linje: 184 Endringsforslag Forslagsstiller Søren Kure - xx.xx.xxxx Landsstyret vedtar Organisatoriske retningslinjer med vedtatte endringer.

8 Forslagsstiller: 23 Konkretisering av arbeidsprogrammet Sak: LS 23/09 Møtedato: april Saksansvarlig: Stine Hjerpbakk Sted: Egersund Landsstyrerepresentantene tar med seg innspillene tilbake til lokallagene, og er ansvarlig for å gjøre Arbeid for lokalt nivå fullstendig. Landsstyret tar med seg innspillene i sitt videre arbeid. sender ut det endelige dokumentet til alle lokallagene. Forslagsstiller: Vedlegg: Arbeidsprogrammet for 2009/ Tema for konferansen 2009 Sak: LS 24/09 Møtedato: april Saksansvarlig: Søren Evensen Kure Sted: Egersund Forslag nr: 1 Sak: 24/09 Side: Linje: Endringsforslag Forslagsstiller Marianne Halvorsen Landsstyret vedtar at HVORDAN LEDE OG MOTIVERE BARN OG VOKSNE I DAGENS SKOLE OG BARNEHAGE? PRAKTISK LEDELSE OG MOTIVASJON blir temaet for konferansen høsten 2009.

9 Vedtatt Forslag nr: 2 Sak: 24/09 Side: Linje: Endringsforslag Forslagsstiller Idar Leknes Landsstyret vedtar at DET NYE NORGE blir temaet for konferansen høsten MULIGE UNDERTEMA TIL DETTE ER: - SAMARBEID MED MINORITETSFORELDRE - FRAMTIDAS SKOLE OG BARNEHAGE - SOSIOKULTURELLT PERSPEKTIV PÅ LÆRING OG LÆREVANSKER - KONFLIKTHÅNDTERING Falt Forslag nr: 3 Sak: 24/09 Side: Linje: Endringsforslag Forslagsstiller Ida Sandholtbråten Landsstyret vedtar at SOSIALE UTFORDRINGER I DAGENS SKOLE OG BARNEHAGE blir temaet for konferansen høsten Falt Forslag nr: 4 Sak: 24/09 Side: Linje: Endringsforslag Forslagsstiller Marianne Halvorsen Landsstyret vedtar at DET HANDLER OM Å VÅGE! blir temaet for konferansen høsten BRUKEN AV ALTERNATIVE LÆRINGSMETODER FOR LÆRING FOR Å FAVNE FLERE BARN I UNDERVISNINGSØYEMED. HVORFOR TENKE TRADISJONELT NÅR MAN KAN TENKE ALTERNATIVT? UNDERTEMA ER SOSIALE UTFORDRINGER I DAGENS BARNEHAGE OG SKOLE. AT MAN VÅGER Å TA TAK I DETTE. Falt

10 Landsstyret vedtar at Hvordan lede og motivere barn og voksne i dagens skole? praktisk ledelse og motivasjon blir temaet for konferansen høsten Forslagstiller: Marianne Halvorsen 25 Verving og rekruttering Sak: LS 25/09 Møtedato: april Saksansvarlig: Stine Chr. Holtet Sted: Egersund tar med seg innspillene videre i verve- og rekrutteringsarbeidet. Landsstyrerepresentantene tar med seg innspillene fra debatten tilbake til lokallagene for å sette fokus på dette lokalt. Forslagstiller: 26 Evaluering av Landsmøtet 2009 Sak: LS 26/09 Møtedato: april Saksansvarlig: Søren Evensen Kure Sted: Egersund Landsstyret tar med seg innspillene videre i arbeidet med å arrangere landsmøtet i Forslagsstiller:

11 27 Oppnevning av ad-hoc-gruppe for Flu Sak: LS 27/09 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Sangvik Olsen Sted: Egersund Kandidater: Stian Vestby Linn Renate Olavsen Ann Mathilde Jostad Gunnar Oustad Marianne E. Halvorsen s innstilling: Stian Vestby Linn Renate Olavsen Ann Mathilde Jostad Avstemming: Stian Vestby 9 stemmer Linn Renate Olavsen 10 stemmer Ann Mathilde Jostad 10 stemmer Gunnar Oustad 2 stemmer Marianne E. Halvorsen 1 stemme Blanke stemmer: 1 stemme LS oppnevner Stian Vestby, Linn Renate Olavsen og Ann Mathilde Jostad til ad-hoc gruppen som skal jobbe med førskolelæreutdannelsene. Forslagsstiller: 28 Utdanningsforbundets landsmøte Sak: LS 28/09 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Sangvik Olsen Sted: Egersund PS skal være representert med følgende personer på Utdanningsforbundets landsmøte 2009: 1. Stine Christensen Holtet

12 2. Stine Hjerpbakk 3. Søren Evensen Kure Forslagsstiller 29 Pedagogikkfaget i lærerutdanningene Sak: LS 29/09 Møtedato: april Saksansvarlig: Muna Ali Osman Sted: Egersund Landstyret tar med seg innspillene i sitt videre arbeid. Forslagsstiller: 30 Resolusjoner Sak: LS 30/09 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Sangvik Olsen Sted: Egersund Forslag nr: 1 Sak: 30/09 Side: Resolusjoner Resolusjon Forslagsstiller Bjørnar Bjørnseth Rønning Linje: StL + NSU = SANT Landsstyret i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) vil med dette gratulere StL og NSU med den offisielle forlovelsen som nå er inngått. Vi vil ønske dere lykke til med den spennende sammenslåingsprosessen dere nå går inn i.

13 Vi i PS har hatt stor nytte av samarbeidet med både StL og NSU og håper på et godt samarbeid også i tiden som kommer. Lykke til! Mvh Landsstyret i PS Sendes til: StL og NSU Forslag nr: 2A Sak: 30/09 Resolusjoner Resolusjon Forslagsstiller Irene Nystrøm Sikring av overgangsordninger Side: Linje: Landsstyret i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet(PS) mener at utdanningsinstitusjonene må jobbe for at nye studenter opplever en god overgang fra den gamle allmennlærerutdanningen, og over til den nye todelte grunnskolelærerutdanningen. Vi vil minne på at det nå har foregått en stor rekrutteringskampanje, GNIST, som har ført til et økt antall søkere. Det er viktig at de nye studentene møter så få vanskeligheter som mulig når den nye lærerutdanningen trer i kraft. Derfor er det viktig at utdanningsinstitusjonene samarbeider med hverandre, drøfter og vurderer hva som forventes av den nye utdanningen for å sikre færrest mulige usikkerhetsmomenter for lærere, og ikke minst de nye studentene. Vi vil med dette sitere hva som står i stortingsmelding 11 (2009): Det er viktig å gi informasjon til studentene og skoleeier om overgangsordninger, for eksempel knyttet til valg av studieløp mot grunnskolen. Det må sikres at studenten ikke opplever noen mangler i sin utdannelse. Studentene må få god informasjon om hvilken påvirkning overgangsordningen får for fagvalg senere i utdanningen og jobbsammenheng. Sendes til: Utdanningsinstitusjonene og Kunnskapsdepartementet Res.koms innstilling: Avvises, til fordel for forslag nr. 2B

14 Forslag nr: 2B Sak: 30/09 Side: Resolusjoner Resolusjon Forslagsstiller Resolusjonskomiteen. Linje: Unngå flopp, når nivået går opp! Landsstyret i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet(PS) mener at utdanningsinstitusjonene må jobbe for at nye studenter opplever en god overgang fra den gamle allmennlærerutdanningen, og over til den nye todelte grunnskolelærerutdanningen. Vi vil minne på at det nå har foregått en stor rekrutteringskampanje, GNIST, som har ført til et økt antall søkere. Det er viktig at de nye studentene møter så få vanskeligheter som mulig når den nye lærerutdanningen trer i kraft. Derfor er det viktig at utdanningsinstitusjonene samarbeider med hverandre, drøfter og vurderer hva som forventes av den nye utdanningen for å sikre færrest mulige usikkerhetsmomenter for lærere, og ikke minst de nye studentene. Vi vil med dette sitere hva som står i stortingsmelding 11 (2009): Det er viktig å gi informasjon til studentene og skoleeier om overgangsordninger, for eksempel knyttet til valg av studieløp mot grunnskolen. Det må sikres at studenten ikke opplever noen mangler i sin utdannelse. Studentene må få god informasjon om hvilken påvirkning overgangsordningen får for fagvalg senere i utdanningen og jobbsammenheng. Sendes til: Utdanningsinstitusjonene og Kunnskapsdepartementet Res.koms innstilling: Vedtas Avvist med 11 stemmer, 1 avholdende Forslag nr: 3 Sak: 30/09 Resolusjoner Resolusjon Forslagsstiller Idar Leknes Gode mastertilbud for framtida Side: Linje:

15 PS ønsker at flere studenter skal ha muligheter til å få kompetanse på masternivå. Det er etterspørsel etter lærere med en slik kompetanse. Derfor må tilbud om masterutdanninger opprettholdes og det må sikres god kvalitet på dem. Flere av dagens mastertilbud for lærerstudenter opplever lave eller varierende søkertall og det er stor usikkerhet om disse tilbudene blir opprettholdt. PS mener derfor at de økonomiske rammene for lærerutdanningsmasterne må være gode nok til at vi får stabile tilbud med høy kvalitet. Mulighet til en mastergradsfordypning vil også være en viktig del av profileringen til utdanningsinstitusjonene og dette vil også være viktig i forhold til valg av studiested og studieløp. Derfor er det uheldig både for studenter og den enkelte utdanningsinstitusjon om disse blir nedlagt. Det må allerede nå settes fokus på å utvikle de gode mastertilbud for allmennlærerstudenter, siden det er politisk vilje til at de ulike lærerutdanningene på sikt skal opp på et mastergradsnivå. I årene som kommer, vil det også være et økende behov for lærere som er faglig kvalifiserte til å jobbe innen videregående skoler. For å møte dette behovet, må man sikre at mange nok har mulighet til å få denne kompetansen. Tilbud om mastergradsutdanninger må derfor bli opprettholdt og utviklet. Skal vi sikre god kompetanse i utdanningsfeltet, må vi ha gode masterutdanninger. Sendes til: Utdanningsinstitusjonene Res.koms innstilling: Sendes til AU for videre behandling Forslag nr: 4 Sak: 30/09 Resolusjoner Resolusjon Forslagsstiller Ida Sandholtbråten Side: Linje: Gjør pedagogikkfaget mer profesjonsrettet! I følge dagens rammeplan skal pedagogikkfaget være en yrkesdannende komponent i allmennlærerutdanningen. PS erfarer at dagens fag i stor grad er preget av teori og håper at pedagogikkfaget i den nye grunnskolelærerutdanninga vil være mer profesjonsrettet og yrkesdannende. Det signaliseres at faget skal utvides til 60 studiepoeng og PS håper at rammeplanen legger opp til at innholdet i faget vil være mer praktisk rettet og bidra at teori og praksis blir tettere knyttet sammen. Det praktiske innholdet i faget kan for eksampel være simulerte elev- og foreldresamtaler, situasjonsbestemt ledelse og direkte kontakt med aktører man som lærer må forholde seg til.

16 PS vil at det nye pedagogikkfaget skal være med på å gjøre framtidas lærere bedre rustet til å jobbe i dagens skole! Res.koms innstilling: Videresendes til kontoret for videre arbeid og utsending. Forslag nr: 5 Sak: 30/09 Side: Resolusjoner Resolusjon Forslagsstiller Inga Hanne Hansen Linje: Gratulerer! Pedagogstudentene i utdanningsforbundet (PS), vil med dette gratulere med en svært vellykket rekrutteringskampanje. Det er gledelig å se at en slik kampanje gir så gode resultater. PS finner det inspirerende for vårt arbeid at det vises så stor interesse for lærerutdanningene. Det blir spennende å følge med på utviklingen videre i prosessen. Vi ser fram til et godt samarbeid! Med vennlig hilsen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Sendes til: Forsknings- og Høyere Utdanningsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Utdanningsforbundet Res.koms innstilling: Vedtas. Forslag nr: 6 Sak: 30/09 Resolusjoner Resolusjon Forslagsstiller Ida Sandholtbråten Side: Linje: Gi oss mulighet til å være heltidsstudenter! PS mener at det er på høy tid at studiefinansieringen av høyere utdanning forbedres. Vi vil være studenter på heltid og det bør sikres gjennom gode finansieringsordninger! Studiefinansiering skal bidra til at alle har mulighet til å ta

17 høyere utdanning og sikre økonomisk trygghet. Dette ivaretas ikke av dagens ordning. De økonomiske bevilgningene bør økes slik at det er mulig for studentene å være fulltidsstudenter. At studenter må arbeide ved siden av studiene for å dekke nødvendige utgifter, bidrar til at studentene arbeider mer enn 100% ukentlig. Det er studiet som skal være fulltidsjobben til studenter! I tillegg mener PS at utbetalingsstrukturen av studielån og stipend må gjøres om til å bli mer jevnlig fordelt. Studiefinansieringen er i dag fordelt på ti måneder og dette er uheldig, da studiene er fordelt over elleve måneder. Studenter har ofte utgifter gjennom hele året i forbindelse med blant annet bosted. Bedre studiefinansiering vil gi oss muligheten til å være heltidsstudenter! Sendes til finansdepartementet, KD, forsknings- og høyere utdanningsdepartementet. Res.koms innstilling: Vedtas Forslag nr: 7 Sak: 30/09 Resolusjoner Resolusjon Forslagsstiller Muna Ali Osman Side: Linje: Quality in teacher educations; We deserve the best! The quality in the teacher educations is an issue that has been up for debate in all the Nordic countries, and LISTEN (the co-operation of student teachers in the Nordic countries) has also discussed this matter. As student teachers we experience that there are certain adjustments in the financial support for our educations, that needs to be taken into consideration, to uphold a high quality in the future teacher educations. We fear a decrease of quality in our educations when the institutions need to have passing students in order to get their financial support. It is a serious threat to our educations, and will result in teachers of a lower quality. The financing of the education must be organized in a way that supports and upholds the quality of the educations. Regardless of the amount of students that are applying they have a right to receive knowledge at its best, the institutions must have the financial support to uphold a quality of the highest standard.

18 LISTEN demands that the financial aspect should not determine or be an obstacle for educating good teachers for our schools. Sendes tilbake til LISTEN-Board for videre utsendelse. Res.koms innstilling: Vedtas, men forbehold om at LS s innspill ivaretas. Forslag nr: 8 Sak: 30/09 Resolusjoner Resolusjon Forslagsstiller Ida Sandholtbråten Side: Linje: High quality education equals high quality teachers. The quality in the teacher educations is an issue that has been up for debate in all the Nordic countries, and LISTEN (the co-operation of student teachers in the Nordic countries) has also discussed this matter. We want the quality of our education to be secured. As student teachers we experience varieties in the quality of our lectures, and we demand equal quality in lectures throughout the teacher education. The teachers in the teacher education must have a high standard for their lectures, they must give the students something in addition to what is written in the curriculum. In order to be a good teacher you need to have a didactic knowledge, this goes for the teachers at the teacher education also. We need to not only learn about didactics, but also be taught in a didactical way. Student teacher institutions must have a close connection to public schools and secure that students can connect theory with the reality in school. The quality of the lectures must be of a so high standard that the students must attend in order for them to graduate. Student teachers have an obligation to be prepared for and attend lectures. It is important that they take responsibility and understand that this is mandatory in order for them to develop into good teachers. Sendes tilbake til LISTEN-Board for videre arbeid. Res.koms innstilling: Sendes tilbake til LISTEN, for videre behandling

19 Forslag nr: 9 Sak: 30/09 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Ida Sandholtbråten Tilrettelegg for internasjonalisering! Pedagogstudentene forventer at det blir bedre tilrettelagt for internasjonalisering i den nye grunnskolelærerutdanningen enn det er i dagens allmennlærerutdanning. Stortingsmelding nr. 11 Læreren. Rollen og utdanningen slår fast at: internasjonalisering av lærerutdanningene er viktig for å fremme flerkulturell kunnskap og forståelse i skolen og samfunnet. NIFUs rapport Borte bra, men hjemme best fra 2008, om norske studenter i utlandet, viser at få allmennlærerstudenter velger å ta deler av studiet i utlandet. Dagens rammeplan for allmennlærerutdanningen er med på å begrense studentutveksling. Det er viktig at den nye rammeplanen fremhever viktigheten av internasjonal erfaring og tilrettelegger for det. Stortingsmeldingen fremhever at: For å øke studentmobiliteten i lærerutdanningene er det nødvendig å skape rom organisatorisk og tematisk for et internasjonalt semester eller lignende i de fireårige utdanningsprogrammene. PS har høye forventninger til det foreslåtte pilotprosjektet som vil tilrettelegge for et semester med studentutveksling. Sendes til: KD, media, LISTEN Res.koms innstilling: Sendes videre til LS tar med seg de vedtatte resolusjonene tilbake til kontoret for utsendelse. LS godkjenner statement Quality in the teacher educations; we deserve the best! med forbehold om at LS sine innspill blir ivaretatt. LS sender statement High quality education equals high quality teachers tilbake til LISTEN for videre behandling.

20 Forslagsstiller: 31 Valg av vara AU og VK Sak: LS 31/09 Møtedato: april Saksansvarlig: Muna Ali Osman Sted: Egersund Vara AU Til valg: Tor Bjarne Martinussen Irene Nystrøm Anne Tone Vestad Valgkomiteens innstilling: Anne Tone Vestad Resultat: Tor Bjarne Martinussen 7 stemmer Irene Nystrøm 4 stemmer Anne Tone Vestad 1 stemme Valgkomitémedlem Til valg: Rebecca Haga Vidar Haga Monika Jørstad Valgkomiteens innstilling: Rebecca Haga Resultat: Rebecca Haga 12 stemmer Vidar Haga ingen stemmer Monika Jørstad ingen stemmer Forslag til vedtak Landsstyret velger Tor Bjarne Martinussen som vara til arbeidsutvalget. Landsstyret velger Rebecca Haga som medlem av valgkomiteen Eventuelt A: Møtedatoer ()

21 Forslag til møtedatoer for Landsmøteperioden 2009/2010 Høstleir og landsstyremøte : september 2009 (HiVo) Høstkonferanse: oktober 2009 Landsstyremøte: november 2009 Landsstyremøte: januar 2010 (UiT?) Regionalt seminar: februar 2010 Landsstyremøte: 17. mars 2010 (HiST?) Landsmøte: mars 2010 (HiST?) Landsstyremøte: april 2010 B: Internasjonale dimensjoner i lærerutdanningene (LISTEN) LISTEN-representantene tar med seg innspillene videre i LISTENs arbeid med dokumentet International dimension in the teacher education. C: Retningslinjer for komitéarbeid (Idar Leknes) Forslag om å utarbeide retningslinjer for komitéarbeid. D: Innhold på høstleir (Idar Leknes) Forslag: - Kurs for lokallagsledere; hvordan drive vervearbeid og lignende. - Hvordan drive kontakt med media? Hente inn foredragsholder som jobber i media hva er de ute etter? - Innføring i PS styrende dokumenter. Være bevisst på hvordan man setter seg inn i disse papirene. Eks: Lage caser, skrive resolusjoner, jobbe med det, ikke kun en presentasjon. - Tale-, og debatteknikk. - Politisk påvirkning. - Utflukt. - Delta i debatt med LS. - Vara-LS deltar på skoleringsbiten. Noen kan velge å bli med på LS-møtet, dersom de føler at det er mest hensiktsmessig. - Drama og rollespill. E: Morgendagens barnehage og skole Landsstyret og arbeidsutvalget tar med seg innspillene fra diskusjonen.

22 Protokollsignatur Vi bekrefter herved at vi har gått grundig gjennom denne protokollen, og vi går god for at den, så langt vi kan se, gir et riktig bilde av hva som er vedtatt på landsstyremøtet i Egersund, april Rita Sirirud Strandbakke Protokollfører Øystein Wormdal For kontrollkomiteen Idar Leknes Protokollunderskriver Per-Otto Jørgensen Protokollunderskriver

Landsstyremøte. Volda september 2009

Landsstyremøte. Volda september 2009 Landsstyremøte Volda 18-20. september 2009 Navn Representerer 1 Gunnar Oustad HiFm 2 Per-Otto Jørgensen UiA 3 Bjørnar Sollie (vara) UiA 4 Linda Haukelid UiS 5 Anita Kvamme Nygård HiHm, Hamar 6 Irene Nystrøm

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008 Landsstyremøte Trondheim 19.-21. september 2008 Navn Representerer 1 Muna Ali Osman NTNU 2 Stine Hjerpbakk HIST 3 Knut Eri Bjelland HiB 4 Svein Marthinsen HiBo 5 Hilde Lotsberg HiVo 6 Lene Sletten HiHm

Detaljer

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN Landsstyremøte Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Bjørnar Sollie UiA 3 Aase Marie Storeng HiB 4 Linda Haukelid UiS 5 Stine Hjerpbakk HiST 6 Inga Hanne Hansen HiTo 7 Søren Kure HiVe 8 Gunnar Oustad

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011 Landsstyremøte Oslo 13. -15. Mai 2011 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Hildur Bakkene AU 4 Daniel Windt AU 5 Linda Haukelid AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Martin

Detaljer

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008 Landsstyremøte Kristiansand 12. mars 2008 Navn Representerer 1 Philip Andreas Lyding UiA 2 Katrine Knutsen HiT 3 Stine Hjerpbakk HiST 4 Mariann Bratland HiNe 5 Svein Martinsen HiBo 6 Håkon Wahlquist HiB

Detaljer

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009 Landsstyremøte Bodø 23.-25. januar 2009 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Aase Marie Storeng HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 Inga

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo november 2009

Landsstyremøte. Oslo november 2009 Landsstyremøte Oslo 20-22. november 2009 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Muna Ali Osman AU 4 Ruben Sangvik Olsen AU 5 Søren Kure AU 6 Gunnar Oustad HiFm 7 Per-Otto

Detaljer

Landsstyremøte. Volda november 2010

Landsstyremøte. Volda november 2010 Landsstyremøte Volda 12-14. november 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Erna Thorsrud Ravn UiT 7 Kine

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Landsstyremøte Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ingerid Hustvedt HSH 3 Vegard Snaunes UiA 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Victoria Flåten Refsenes

Detaljer

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm Navn Representerer Landsstyremøte 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ida Sandholtbråten AU 4 Ingeborg Haanæs AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Kristine Fiskeseth UiA 8

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012 Landsstyremøte Stavanger 28-30. september 2012 Navn Representerer 1 Mari Nordsæther UiN 2 Eirik Øwre Nilsen UiN 3 Line Larsen Rømma HiST 4 Camilla Richardsen Solheim NTNU 5 Maren Berg Johansen HiVe 6 Michelle

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Deltakere Arnt Gunnar Johansen Bjørnar Rønning Bjørn Roberg HBV avd. Vestfold Stine Drotningsvik HiB AU Synnøve Bjørgum HiSF Marie Furulund HiB Påtroppende

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Kathrine Knutsen HiTø 4 Hilde Lotsberg HVO 5 Bjørnar Sollie UiA 6 Magnhild S. Bye HiB 7 Jan-Rune Rafteseth

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008 Landsstyremøte Stavanger 21.-23. november 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Magnhild Bye HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 8 Inga

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011 Landsstyremøte Trondheim 18. 20. november 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ane Kooyman UiS 3 Torstein Nielsen Hole UiB 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Ingerid Merethe H. Hustvedt

Detaljer

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010 Landsstyremøte Tromsø 1-3. oktober 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Ola Rønning

Detaljer

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012 Landsstyremøte Tønsberg 20-22. januar 2012 Navn Representerer 1 Kristine Evjen NTNU 2 Martin Jensen HVO 3 Maren Mikkelsen UiA 4 Pascale Robinson UiA 5 Ann-Mathilde Jostad HiHm 6 Runhild Heggem HiHm 7 Ingrid

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Landsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Deltagerliste Arnt Gunnar Johansen Leder Bjørnar Bjørseth Rønning Nestleder Marie Furulund Martin Asheim Signe Britt Ø. Kjosaas NLA Høgskolen

Detaljer

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Verv 1 Jan Ola Ellingvåg Leder 2 Bjørnar B. Rønning Nestleder 3 Linda Thu 4 Martin Asheim 5 Marie Furulund 6 Signe Britt Ø. Kjosaas

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Navn Representerer 1 Inger Marie Andreassen NTNU 2 Haakon Wahlquist HiB 4 Philip Andreas Lyding UiA 5 Leon Romestrand HiVo 6 Stine Hjerpbakk HiST 7

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen januar 2010

Landsstyremøte. Bergen januar 2010 Landsstyremøte Bergen 28-30.januar 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Martin

Detaljer

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013 Landsstyremøte Stord 18-20. januar 2013 Navn Representerer 1 Ingrid B. Wikeland UiT 2 Marta Tysdal HiNT 3 Ida Sovie Slettahjell HiNT 4 Stine Drotningsvik HiB 5 Oda Catherine Campo Åsheim HiB 6 Signe Britt

Detaljer

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006 Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole 27.-29. januar 2006 Deltakerliste Navn Representerer 1 Anne-Berit Stavenes HiØ 2 Erik Nygaard UiO 3 Julie Nilsen HiA 4 Daniel Olsen HiB 5 Heidi Amundsen HVO

Detaljer

Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009

Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009 Landsmøte 2009 Bergen, 19.-22. mars 2009 Nr. Representerer Navn Status 1 HiO Mahyar Harirchi Delegat 2 HiO (Kom fredag ca kl 10) Juan Diaz Delegat 7 HiHm Anita Kvamme Nygård Delegat 8 HiHm Ann Mathilde

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Deltakere Marie Furulund Martin Asheim AU Bjørn Roberg UiB Stine Drotningsvik HiB Camilla Rikardsen Solheim NTNU Helene Sommerseth Bakkland

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Bakbenk Landsstyret AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Kontoret Leder Martin Asheim Kontoret Nestleder Bjørn Roberg

Detaljer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer VK AU Landsstyret Navn Kristin Johansen Kjos Aksel Stridh Haakon Wahlquist Irene Kokkinos Philip Andreas Lyding Leon Romestrand Aasne Sørumshaugen Mariann Bratland Katrine Knutsen Hanne Vange Vigdis Borlaug

Detaljer

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Skole Verv Jan Ola Ellingvåg Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Marie Furulund HiB Arbeidsutvalget Martin Ashem Høgskolen i Vestfold

Detaljer

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 22.11.13 24.11.13 VK PPK Varalandsstyrerepresentanter Landsstyrerepresentanter Deltakere Fornavn Etternavn Skole Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Martin Asheim

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise Price-Stephens

Detaljer

Landsstyremøte Nord Universitet

Landsstyremøte Nord Universitet Landsstyremøte Nord Universitet 15.1.2016 17.1.2016 Deltakere AU Navn: Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Elise Håkull Klungtveit Ruben Amble Hirsti Kristine Lund Klippenvåg Studiested, eller verv Leiar

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Deltakere AU Marie LS LS-vara Påtroppende VK Furulund Martin Asheim Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Kristine Lund Klippenvåg Tonje Ertsås

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010

Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010 Landsmøte 2010 Trondheim, 18.-21. mars 2010 Nr. Representerer Navn Status 1 UiT Line Charlotte Johansen Delegat 2 UiT Bård Henry Landsem Paulsen Delegat 3 UiT Erna Thorsrud Ravn Delegat 4 UiT Line Mannerud

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyret Diverse Deltakere AU Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Leder Martin Asheim Nestleder Stine Drotningsvik HiB Arbeidsutvalg

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Deltakerliste: Navn Anne Berit Stavenes Erik Nygaard Julie Nilsen Daniel Olsen Heidi Amundsen Stine Holtet Cecilie Grav Bård Olav Johannessen Charlotte

Detaljer

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012 Landsstyremøte Hamar 23-25. november 2012 Navn Representerer 1 Marja-Leena Eriksen HiOA 2 Tonje Ertsås HiNT 3 Åslaug Hansegård HiNT 4 Marit Nerås Krogsæter NTNU 5 Camilla Rikardsen Solheim NTNU 6 Guro

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Organisasjonen Pedagogstudentene består i dag av ca. 100 aktive tillitsvalgte på alle nivå, og har rundt 12 000 medlemmer. I løpet av perioden

Detaljer

Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011

Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011 Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011 1 Deltakerliste Nr. Representerer Navn Status 1 HiB Marie Furulund Delegat 2 HiB Helene Øygarden Delegat 3 HiB Torstein Nielsen Hole Delegat 4 HiHm Per

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise

Detaljer

Landsstyremøte Stord januar 2017

Landsstyremøte Stord januar 2017 Landsstyremøte Stord 20.-22. januar 2017 KK VK LANDSSTYRET AU DELTAKERLISTE Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Frank Aleksander Bræin Jørgen Jakobsson Ruben Amble Hirsti Aud-Marit Sellereite Eskild Dragvik

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Landsmøtepermen 7. april - 10. april 2016 Sundvolden Denne permen tilhører: Årets emneknagg: Følg Pedagogstudentene! #PSLM16 @pedagogstud_ @pedagogstud_ www.facebook.com/pedagogstudentene

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Vi hadde vårt første møte på landsstyremøte 1, i Oslo, juni 2016. Vi brukte helgen til å sette oss inn i organisasjonens politiske og organisatoriske dokumenter,

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim november 2016

Landsstyremøte Trondheim november 2016 Landsstyremøte Trondheim 18.-20. november 2016 KOMITÉ/UTVALG LANDSSTYRET Frank Deltagerliste Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Ruben Amble Hirsti Leder Nestleder Aleksander Bræin AU Fullt Navn: Studiested

Detaljer

Landsstyremøte Oslo juni 2017

Landsstyremøte Oslo juni 2017 Landsstyremøte Oslo 9.-11. juni 2017 DELTAKERLISTE 1.1: Navn 1.4: Studiested Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Kristine Odgaard Jacobsen Aud-Marit Sellereite Frank Bræin Hedda Eia Vestad

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar 24.01.2014 26.01.2014 Bakbenk LS-Vara LS AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Arnt Gunnar Bjørnar Johansen Rønning Furulund Marie HiB Guro Trøseid Gjerstadberget

Detaljer

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: 24.-26. januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

Landsmøte 2008 Kristiansand, mars 2008

Landsmøte 2008 Kristiansand, mars 2008 Landsmøte 2008 Kristiansand, 13.-16. mars 2008 1 Deltakerliste Nr. Representerer Navn Status 1 UiA Bjørnar Sollie Delegat 2 UiA Hege Stensland Delegat 3 UiA Ingeborg Løfshus Delegat 5 Uia Ruben Sangvik

Detaljer

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre.

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre. 17 Langtidsplan for oppfølging av organisasjonsutvalgets rapport Sak: LS 17/17 Møtedato: 9.-11. juni Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Lærernes Hus, Oslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

Høringssvar Utkast til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn.

Høringssvar Utkast til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn. Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 150 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 149 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 09 Resolusjoner Sak: LM 09/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 En resolusjon er utspill til media, politikere og andre aktuelle fora og aktører som

Detaljer

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningen skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn og unges læring og utvikling.

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 24.mai 2017, klokken 15.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 24.mai 2017, klokken 15.15 1 SP-sak Protokoll Møtedato 24.05.17 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 24.mai 2017, klokken 15.15 Studentparlamentet: STA-styret:

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo

Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo 3.6.2016 5.6.2016 Deltakere LS1 Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Ruben Amble Hirsti Frank Aleksander Bræin Jørgen Jakobsson Maja Emilie Steen Spetaas

Detaljer

06 Politisk plattform for lektorutdanning

06 Politisk plattform for lektorutdanning 06 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. Sak: LM 06/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 Landsstyret vedtok i 2011 et politisk dokument om lærerutdanning

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Tirsdag 24.januar 2017, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Tirsdag 24.januar 2017, klokken 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 24.01.17 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Tirsdag 24.januar 2017, klokken 16.15 Studentparlamentet: Mats Cromann

Detaljer

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) Landsmøte for (LFB) Referatet er ført etter saksrekkefølge, ikke behandlingsrekkefølge. 01-17 Godkjenning av innkalling Landsmøtet godkjenner innkallingen. 02-17 Godkjenning av delegater Landsmøtet godkjenner

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

04 Arbeidsprogram 2016/2017

04 Arbeidsprogram 2016/2017 1 04 Arbeidsprogram 2016/2017 Sak: LM 04/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Elise Håkull Klungtveit Sted: Sundvolden 1 2 3 Arbeidsprogrammet er Pedagogstudentenes styringsdokument, som legger grunnlaget

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

07 Økonomifordeling 2017

07 Økonomifordeling 2017 07 Økonomifordeling 2017 Sak: LM 07/16 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 2 16 17 20 21 Regnskapsposter Budsjett 2016 Budsjett 2017 Endring 1 Landsstyremøter AU-møte

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 27. 08. 2015 Tid 12:00 14:00 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent,

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

Årsmelding for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 2011-2012

Årsmelding for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 2011-2012 Årsmelding for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 2011-2012 Årsmeldingen tar for seg de overordnede sakene Pedagogstudentene har jobbet med i perioden. Første del tar utgangspunkt i arbeidsprogrammet.

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012

Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012 Landsmøte 2012 Hurdal, 22. til 25. mars 2012 1 Deltakerliste Delegatnr. Etternavn Fornavn Skole Verv 1 Marie Furulund Høgskolen i Bergen Delegat 2 Hilde Thorbjørnsen Høgskolen i Bergen Delegat 3 Sander

Detaljer

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsstyret AU Deltagerliste UiT Fornavn Jan Ola Bjørnar B. Linda Martin Marie Signe Britt Line Larsen Reidun-Marie Mari Vegard Stine Guro Michelle Ingrid Bjørnsdatter

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.april 2017, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.april 2017, klokken 16.15 1 SP-sak Protokoll Møtedato 26.04.17 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.april 2017, klokken 16.15 Studentparlamentet: STA-styret:

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 23.9.2016 25.9.2016 KK Vara Landsstyret AU Deltakere Fullt navn: Studiested 101 Silje Marie Bentzen Leder 102 Bjørn Roberg Nestleder 103 Ruben Amble Hirsti Studentmedlem

Detaljer

Grønn Ungdom er ungdomspartiet til Miljøpartiet de Grønne. Realitet Stadfester at vi er ungdomspartiet til MDG. Vedtatt Ikke vedtatt

Grønn Ungdom er ungdomspartiet til Miljøpartiet de Grønne. Realitet Stadfester at vi er ungdomspartiet til MDG. Vedtatt Ikke vedtatt Endringsforslag til vedtektene F 1 Forslag Ny 1.4 Grønn Ungdom er ungdomspartiet til Miljøpartiet de Grønne Stadfester at vi er ungdomspartiet til MDG Forslagsstiller Anniken Wullum F 2 Forslag Ny 5.4

Detaljer

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: 9.-12. november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 26. oktober 2011 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen deltok på hele møtet.

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

Vedtekter. NITO Studentene

Vedtekter. NITO Studentene Vedtekter NITO Studentene 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 Formål NITO Studentene har til formål å arbeide for ingeniør- og teknologistudenter. NITO Studentene skal ivareta deres interesser i studentpolitiske

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr Læreren rollen og utdanningen Hanna Marit Jahr Hovedgrep En ny lærerutdanning som er tilpasset skolen og samfunnets behov. Spesialisering: To likeverdige grunnskoleutdanninger, en for 1.-7. trinn og en

Detaljer

IEA TEACHER EDUCATION STUDY: TEDS-M

IEA TEACHER EDUCATION STUDY: TEDS-M IEA TEACHER EDUCATION STUDY: TEDS-M 2008 Voss 26. september 2008 Liv Sissel Grønmo IEA TEACHER EDUCATION STUDY: TEDS-M 2008 A CROSS-NATIONAL STUDY OF PRIMARY AND SECONDARY MATHEMATICS TEACHER PREPARATION

Detaljer

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtatt på landsmøtet I Oslo 25-27 mars 2015 1 FORMÅL Ungdom Mot Narkotika UMN er en ungdomsorganisasjon som spesielt arbeider for ungdom og mot narkotika. Organisasjonens

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer