Innholdsfortegnelse LM 01/17 Konstituering... 4 Forslag til vedtak... 4 LM 01/17A Godkjenning av fullmakter Forslag til vedtak...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse LM 01/17 Konstituering... 4 Forslag til vedtak... 4 LM 01/17A Godkjenning av fullmakter Forslag til vedtak..."

Transkript

1 Innholdsfortegnelse LM 01/17 Konstituering... 4 Forslag til vedtak... 4 LM 01/17A Godkjenning av fullmakter... 5 Forslag til vedtak... 5 LM 01/17B Valg av ordstyrere og protokollfører... 6 Forslag til vedtak... 6 LM 01/17C Valg av protokollunderskrivere... 7 Forslag til vedtak... 7 LM 01/17D Godkjenning av innkalling... 8 Forslag til vedtak... 8 LM 01/17E Godkjenning av saksliste... 9 Forslag til vedtak... 9 Endringsforslag (1) LM 01/17F Godkjenning av dagsorden Forslag til vedtak LM 01/17G Godkjenning av forretningsorden...12 Forslag til vedtak...12 LM 01/17H Godkjenning av valgreglement Forslag til vedtak LM 01/17I Valg av tellekorps...14 Forslag til vedtak...14 LM 01/17K Valg av redaksjonskomité i sak 04/ Forslag til vedtak LM 01/17L Redaksjonskomité i sak 06/ Forslag til vedtak...16 LM 01/17M Valg av redaksjonskomité i sak 09/ Forslag til vedtak LM 01/17N Valg av ekstra redaksjonskomitéer Forslag til vedtak LM 03/17 Prinsipprogram...19 Forslag til vedtak...19 Endringsforslag (1) Endringsforslag (9)...21 Endringsforslag (12) Endringsforslag (13) Endringsforslag (14) Endringsforslag (16) Endringsforslag (19) Endringsforslag (21) Endringsforslag (29) Endringsforslag (33) Endringsforslag (39) Endringsforslag (40) Endringsforslag (51) Endringsforslag (52)

2 Endringsforslag (58) Endringsforslag (62) Endringsforslag (66) Endringsforslag (67) Endringsforslag (68) Endringsforslag (70) Endringsforslag (71) Endringsforslag (73)...41 Endringsforslag (77) Endringsforslag (81) Endringsforslag (82) LM 05/17 Under Utdanning Forslag til vedtak LM 06/17 Politisk plattform for lektorutdanning trinn Forslag til vedtak Endringsforslag (5) Endringsforslag (6) Endringsforslag (7) Endringsforslag (8) Endringsforslag (10) Endringsforslag (11) Endringsforslag (12) LM 07/17 Økonomi Forslag til vedtak LM 11/17 Høyere utdanning i fremtiden Forslag til vedtak LM 10/17 Landsmøtedebatt Endringsforslag (1) LM 12/17 Tiltak fra organisasjonsutvalgets rapport Endringsforslag (3) a/17 Vedtektene Endringsforslag (1) LM 04/17 Arbeidsprogram Endringsforslag (1) Endringsforslag (4) Endringsforslag (12)...61 Endringsforslag (13) Endringsforslag (19) Endringsforslag (22) Endringsforslag (23) Endringsforslag (24) Endringsforslag (27) LM 08/17A Valg av leder Endringsforslag (3) LM 08/17B Valg av nestleder Endringsforslag (1) LM 08/17C Valg av tre studentmedlemmer til arbeidsutvalget Endringsforslag (1) LM 09/17 Resolusjoner

3 Endringsforslag (1) Endringsforslag (2) Endringsforslag (4) LM 08/17D Valg av ett medlem til internasjonalt utvalg Endringsforslag (1) LM 08/17E Valg av ett medlem til kontrollkomitéen - to års periode Endringsforslag (1) LM 08/17F Valg av ett medlem til kontrollkomitéen - ett års periode Endringsforslag (1) LM 08/17 Valg av tre medlemmer til valgkomitéen Endringsforslag (1) /17G Valg av ett medlem til internasjonalt utvalg - ett års periode Endringsforslag (1)

4 LM 01/17 Konstituering Forslag til vedtak Forslagsstiller: Landsmøtet 2017 ser seg konstituert. 4

5 LM 01/17A Godkjenning av fullmakter Forslag til vedtak Forslagsstiller: Fullmaktskomiteen legger fram sin innstilling på landsmøtet. Instilling: Fullmaktskomiteen Godkjenner delegatene på landsmøtet for pedagogstudentene 2017 ved untak av delegatende fra følgende lokallag: NTNU, UiT Alta, UiS, HsN Drammen, HsN Notodden, HVL Stord, UiT Tromsø, UiO. Fullmaktskomiteen innstiller på at landsmøtet godkjenner de ikke godkjente delegatene med merknad. Vedtatt 5

6 LM 01/17B Valg av ordstyrere og protokollfører Forslag til vedtak Forslagsstiller: Philip Andreas Lyding, Marie Elise Sollied og Oda Kristine Myklebust velges til ordstyrere. Helge Ødegård Hovland velges til protokollfører. 6

7 LM 01/17C Valg av protokollunderskrivere Forslag til vedtak Forslagsstiller: Henriette Haakonsen, Jonas Ohlgren Østvik og Elise Håkull Klungtveit velges som protokollunderskrivere for landsmøtet. 7

8 LM 01/17D Godkjenning av innkalling Forslag til vedtak Forslagsstiller: Innkallingen til landsmøtet for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet april 2017 godkjennes. 8

9 LM 01/17E Godkjenning av saksliste Forslag til vedtak Forslagsstiller: Sakslisten for landsmøtet 2017 godkjennes. 9

10 Endringsforslag (1) Forslagsstiller: 100 Silje Marie Bentzen, Arbeidsutvalget, Leder Linje: 1 Sak til eventuelt: Veiledningsordning for nyutdannede 10

11 LM 01/17F Godkjenning av dagsorden Forslag til vedtak Forslagsstiller: Dagsorden for landsmøtet i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 2017 godkjennes med eventuelle endringer. 11

12 LM 01/17G Godkjenning av forretningsorden Forslag til vedtak Forslagsstiller: Landsmøtet vedtar forretningsorden for landsmøtet 2017 med eventuelle endringer. 12

13 LM 01/17H Godkjenning av valgreglement Forslag til vedtak Forslagsstiller: Landsmøtet vedtar valgreglement for landsmøtet 2017 med eventuelle endringer. 13

14 LM 01/17I Valg av tellekorps Forslag til vedtak Forslagsstiller: Følgende oppnevnes til tellekorps 1 under landsmøtet: Åsne Lund, Simen Tjølsen Oftedahl, Martha Nyrud Troe, Hedda Eia Vestad og Kristine Odgaard Jacobsen. Følgende oppnevnes til tellekorps 2 under landsmøtet: Maja Emilie Steen Spetaas, Tonje Selbekk, Charlotte Johansen Fossum, Aud- Marit Sellereite og Hanna Nyrud. 14

15 LM 01/17K Valg av redaksjonskomité i sak 04/17 Forslag til vedtak Forslagsstiller: Følgende personer oppnevnes til redaksjonskomité i sak 04/17 Arbeidsprogram 2017/2018: Kathrine Sundmoen Krogh, Mari Michelsen og Jeanett Bugge Rydgren. 15

16 LM 01/17L Redaksjonskomité i sak 06/17 Forslag til vedtak Forslagsstiller: Følgende personer oppnevnes til redaksjonskomité i sak 06/17 Politisk plattform for lektorutdanning trinn: Astrid G. Strømmegjerde, Katharina Dimmen Kristoffersen og Tor-Erik Tøllefsen. 16

17 LM 01/17M Valg av redaksjonskomité i sak 09/17 Forslag til vedtak Forslagsstiller: Følgende personer oppnevnes til redaksjonskomité for sak 09/17 - Resolusjoner: Guro Hårstad, Sofie Bartholomay Lingner og Håkon Sandmo Hannevig. 17

18 LM 01/17N Valg av ekstra redaksjonskomitéer Forslag til vedtak Forslagsstiller: Følgende personer oppnevnes til ekstrakomité Arbeidsprogram under landsmøtet: Iril Myrvang Gjørv, Kristian Bentsen og Marte Ytreland. Følgende personer oppnevnes til ekstrakomité Resolusjoner under landsmøtet: Atle Jansen, Line Siggerud og Vilde Systad. Følgende personer oppnevnes til ekstrakomité Politisk plattform for lektorutdanning trinn under landsmøtet: Catharina Fallet Sundby, Mona Spange Wikdahl og Martin Bugge-Næss Wettre. Følgende personer oppnevnes til ekstrakomité Prinsipprogram 1 under landsmøtet: Nora Røsshag, Stian Kåsa og Hanne D. Longva. Følgende personer oppnevnes til ekstrakomité Prinsipprogram 2 under landsmøtet: Kent Ivar Olsen, Erlend Johan Farstad og Magnus Landa. 18

19 LM 03/17 Prinsipprogram Forslag til vedtak Forslagsstiller: Landsmøtet vedtar prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet for perioden , med de vedtatte endringene. 19

20 Endringsforslag (1) Forslagsstiller: 37 Guro Hårstad, Landsmøtedelegat, NTNU Linje: Linje Våre utdanninger skal være (...) i skole og barnehage (stryke hele teksten på linje 49-54) VÅRE UTDANNINGER SKAL VÆRE FREMTIDSRETTEDE OG SIKRE AT VI FÅR NØDVENDIG KUNNSKAP, FERDIGHETER OG KOMPETANSE TIL Å MØTE HVER ELEV OG HVERT BARN I EN MANGFOLDIG SKOLE OG BARNEHAGE. HENSYNET TIL ELEVEN SKAL STÅ I SENTRUM, OG DETTE ER AVGJØRENDE NÅR VI DEFINERER KVALITETEN PÅ VÅRE UTDANNINGER. For Mot Blank Tot antall stemmer: 65 Delegater nåværende: 65 Delegater fraværende: 9 20

21 Endringsforslag (9) Forslagsstiller: 43 Mona Spange Wikdahl, Landsmøtedelegat, NTNU Linje: 6-7 pedagogstudentene i utdanningsforbundet er studentorganisasjonen til utdanningsforbundet, og er... For Mot Blank Tot antall stemmer: 65 Delegater nåværende: 65 Delegater fraværende: 9 21

22 Endringsforslag (12) Forslagsstiller: 39 Kathrine Sundmoen Krogh, Landsmøtedelegat, NTNU Linje: Som student har vi rett (...) Dette er våre rettigheter og plikter STUDENTENE HAR RETT TIL Å PÅVIRKE EGEN UTDANNING, OG MÅ STILLE HØYE KRAV TIL BÅDE UTDANNINGENE OG EGEN INNSATS SOM STUDENTER 22

23 Endringsforslag (13) Forslagsstiller: 39 Kathrine Sundmoen Krogh, Landsmøtedelegat, NTNU Linje: Linje Vi skal utdannes til å bli (...) nytdannedes kompetanse og åpne blikk (stryke hele teksten på linje 72-81) UTDANNINGENE SKAL GJØRE STUDENTENE I STAND TIL Å UTVIKLE OG UTFORDRE ETABLERTE PRAKSISER OG UTDANNINGSPOLITISK STYRING, FOR DERMED Å KUNNE BIDRA TIL Å STYRKE PROFESJONEN. ET FUNDAMENT I UTDANNINGEN MÅ DERFOR VÆRE DEN ENKELTE STUDENTS PROFESJONELLE UTVIKLING. DET ER VIKTIG Å SIKRE EN GOD OVERGANG MELLOM UTDANNING OG YRKE, FOR Å GJØRE STUDENTENE TIL PROFESJONELLE YRKESUTØVERE. PROFESJONSFELLESSKAPET MÅ VERDSETTE OG TA I BRUK DEN NYUTDANNEDES KOMPETANSE 23

24 Endringsforslag (14) Forslagsstiller: 37 Guro Hårstad, Landsmøtedelegat, NTNU Linje: Alle våre utdanninger skal (...) grunnleggende i våre utdanninger (stryke hele teksten på linje 56-65) LÆRER- OG PEDAGOGUTDANNINGENE MÅ VÆRE FORANKRET I FORSKNING, VÆRE YRKESNÆRE OG HA ET TYDELIG PROFESJONSFOKUS. EN TYDELIG SAMMENHENG MELLOM TEORI OG PRAKSIS GJENNOM UTDANNINGEN ER VIKTIG, SLIK AT STUDENTENE TILEGNER SEG NØDVENDIG FAGLIG, SOSIAL OG EMOSJONELL KOMPETANSE, SAMT PEDAGOGISKE FERDIGHETER. UTDANNINGENE SKAL VÆRE KREVENDE OG MOTIVERENDE OG BIDRA TIL Å GJØRE STUDENTENE I STAND TIL Å OPPFYLLE SAMFUNNSMANDATET: Å FREMME BARNEHAGEBARN OG ELEVERS LEK, LÆRING, UTVIKLING OG DANNING. DET BESTE FOR BARNEHAGEBARN OG ELEVER MÅ VÆRE GRUNNLEGGENDE I VÅRE UTDANNINGER. 24

25 Endringsforslag (16) Forslagsstiller: 37 Guro Hårstad, Landsmøtedelegat, NTNU Linje: Høyere utdanning skal bidra til god samfunnsutvikling. Derfor er nasjonale rammer en viktig faktor for å sikre likeverdige utdanningstilbud av høy kvalitet. Universitets- og høgskolesektoren er i kontinuerlig endring, og det er viktig at endringer i struktur og organisering ikke går på bekostning av kvalitet i utdanningene. Myndighetene må sikre rammer som skaper forutsigbarhet for utdanningsinstitusjonene, og dermed også fagmiljøene og studentene. HØYERE UTDANNING SKAL BIDRA TIL GOD SAMFUNNSUTVIKLING, OG FORUTSIGBARE NASJONALE RAMMER ER EN VIKTIG FAKTOR FOR Å SIKRE LIKEVERDIGE UTDANNINGSTILBUD AV HØY KVALITET. DET ER VIKTIG AT STRUKTURELLE OG ORGANISATORISKE ENDRINGER I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN IKKE GÅR PÅ BEKOSTNING AV KVALITET I UTDANNINGENE. 25

26 Endringsforslag (19) Forslagsstiller: 37 Guro Hårstad, Landsmøtedelegat, NTNU Linje: Pedagogikk er (...) fellesnevneren for alle lærerutdanninger (stryke hele linje ). Flyttes opp til linje 197. PEDAGOGIKK, DIDAKTIKK, DISIPLINFAG OG PRAKSIS ER GRUNNSTEINENE I LÆRERUTDANNINGENE. PROFESJONSFAGET HAR ET SÆRSKILT ANSVAR FOR PROGRESJON OG PRAKSIS, OG ER FELLES FOR ALLE LÆRERUTDANNINGER. 26

27 Endringsforslag (21) Forslagsstiller: 37 Guro Hårstad, Landsmøtedelegat, NTNU Linje: Praksislærerne er (...) profesjonen de skal ut i (stryke hele linje ) PRAKSISLÆRERNE ER LÆRERUTDANNERE I PRAKSISFELTET, OG ER VIKTIGE FOR STUDENTENES UTVIKLING OG MØTE MED YRKESLIVET. PRAKSIS SKAL SIKRE NÆRHET TIL FELTET OG TILKNYTNING TIL PROFESJONEN, OG GJØRE STUDENTENE TRYGGE I MØTE MED YRKESHVERDAGEN. PRAKSIS MÅ OGSÅ ETTERSTREBES I DE PEDAGOGISKE OG SPESIALPEDAGOGISKE UTDANNINGENE FOR Å SIKRE AT STUDENTENE FÅR TILSTREKKELIG MED PRAKSISERFARING. 27

28 Endringsforslag (29) Forslagsstiller: 37 Guro Hårstad, Landsmøtedelegat, NTNU Linje: Gode utdannere er (...) praksisfeltet (stryke hele linje ). EN AV DE VIKTIGSTE FAKTORENE FOR KVALITET I UTDANNINGENE ER GODE LÆRERUTDANNERE, OG LÆRERUTDANNERNES HELHETLIGE KOMPETANSE ER AVGJØRENDE FOR STUDENTENES FREMTIDIGE YRKESUTØVELSE. DE MÅ DERFOR INNEHA PEDAGOGISK, DISIPLINFAGLIG OG DIDAKTISK KOMPETANSE, SAMT ERFARING FRA OG KOMPETANSE OM PRAKSISFELTET. 28

29 Endringsforslag (33) Forslagsstiller: 19 Håkon Sandmo Hannevig, Landsmøtedelegat, HiOA Linje: Enkelte utdanninger stiller spesielle krav (...) veiledning i studiet (stryke hele linje ) DET ER VIKTIG Å DIFFERENSIERE KRAVENE UTDANNINGENE STILLER TIL FORKUNNSKAPER, FOR Å KUNNE UTDANNE LÆRERE OG PEDAGOGER TIL ALLE LEDD I UTDANNINGSSYSTEMET. DET SKAL VÆRE ULIKE VEIER INN I LÆRER- OG PEDAGOGYRKET, OG ALLE SKAL SIKRE AT STUDENTENE HAR NØDVENDIG KOMPETANSE TIL ARBEID I BARNEHAGE, SKOLE OG STØTTESYSTEM. 29

30 Endringsforslag (39) Forslagsstiller: 18 Henriette Haakonsen, Landsmøtedelegat, HiOA Linje: ( ) diskriminering knyttet til kjønnsidentitet, seksuell legning, klasse, etnisitet, religion og funksjonsevne. VÅRE UTDANNINGER SKAL HA FOKUS PÅ NORMKRITIKK OG GI STUDENTENE KUNNSKAP I Å BEKJEMPE ALLE FORMER FOR DISKRIMINERING. 30

31 Endringsforslag (40) Forslagsstiller: 41 Marte Voldsund, Landsmøtedelegat, NTNU Linje: 323 UTDANNINGSINSTITUSJONENE HAR ANSVAR FOR Å SIKRE STUDENTENES TILGANG TIL FORELESNINGENE OG AKTUELT PENSUM I FAGENE 31

32 Endringsforslag (51) Forslagsstiller: 18 Henriette Haakonsen, Landsmøtedelegat, HiOA Linje: 439 ( ) og har nye og annerledes SAMTIDSRETTEDE utfordringer. FRAMTIDENS BARNEHAGE OG SKOLE ER I KONTINUERLIG ENDRING OG HAR NYE OG SAMTIDSRETTEDE UTFORDRINGER. 32

33 Endringsforslag (52) Forslagsstiller: 37 Guro Hårstad, Landsmøtedelegat, NTNU Linje: Utdanningene skal gjøre oss rustet til å være en del av et profesjonsfellesskap i endring, og samtidig gi oss verktøy som gjør at vi kan være kritiske og stå mot gamle kulturer, tradisjoner og politisk styring som ikke er til det beste for barn og unge. 33

34 Endringsforslag (58) Forslagsstiller: 41 Marte Voldsund, Landsmøtedelegat, NTNU Linje: Yrkene vi utdanner oss til må ha lønnsvilkår som, BASERT PÅ UTDANNINGSGRAD, gjør dem attraktive, og SAMT arbeidsvilkår som gjør det mulig å utføre yrket på en god måte. 34

35 Endringsforslag (62) Forslagsstiller: 18 Henriette Haakonsen, Landsmøtedelegat, HiOA Linje: Linje Våre utdanninger er de (...) yrkesutøvere (stryke hele linje ) VÅRE UTDANNINGER SKAL VÆRE FORSKNINGSFORANKREDE, PROFESJONSRETTEDE OG PRAKSISNÆRE, OG KVALIFISERE TIL ARBEID SOM PEDAGOGISK PERSONALE I UTDANNINGSSYSTEMET. STUDENTENE SKAL VÆRE FORBEREDTE TIL Å MØTE HVERDAGEN I BARNEHAGE, SKOLE OG STØTTESYSTEM, OG VÆRE RUSTET TIL Å VIRKE I OG UTVIKLE PROFESJONEN. UTDANNINGENE SKAL BYGGE PÅ PROFESJONSETIKK OG GJØRE STUDENTENE I STAND TIL Å REFLEKTERE KRITISK OG GJØRE VALG TIL DET BESTE FOR BARN OG UNGE. 35

36 Endringsforslag (66) Forslagsstiller: 40 Vilde Systad, Landsmøtedelegat, NTNU Linje: 164 Høyere utdanning skal være gratis, også for internasjonale studenter. DETTE INKLUDERER PRAKSIS OG OBLIGATORISKE AKTIVITETER. 36

37 Endringsforslag (67) Forslagsstiller: 43 Mona Spange Wikdahl, Landsmøtedelegat, NTNU Linje: praksis FORELESNINGER OG OBLIGATORISKE DELER AV STUDIET må ikke gå på bekostning av forelesninger og obligatoriske deler av studiet PRAKSIS 37

38 Endringsforslag (68) Forslagsstiller: 57 Katharina Dimmen Kristoffersen, Landsmøtedelegat, UiO Linje: 327 løpende helhetlig vurdering av praksis, PRAKSISLÆRER og -VEILEDER. 38

39 Endringsforslag (70) Forslagsstiller: 21 Mariulina Dietenhofer, Landsmøtedelegat, HiOA Linje: Politiattest skal kreves AV ALLE ved opptak til alle lærerutdanninger og fornyes hvert andre TREDJE år. 39

40 Endringsforslag (71) Forslagsstiller: 72 Oliver Lode, Landsmøtedelegat, UiO Linje: 497 VeilederE og veisøker NYUTDANNEDE skal ha avsatt tid og kompensasjon til veiledning. 40

41 Endringsforslag (73) Forslagsstiller: 19 Håkon Sandmo Hannevig, Landsmøtedelegat, HiOA Linje: 280 (...) bachelorgrad i idrettsfag IDRETTSVITENSKAP ( ) - bachelorgrad i IDRETTSVITENSKAP med minimum 180 studiepoeng i faget. 41

42 Endringsforslag (77) Forslagsstiller: 72 Oliver Lode, Landsmøtedelegat, UiO Linje: Tematikken på veiledningen skal bestemmes ut fra veisøkers NYUTDANNEDES behov, og veisøker NYUTDANNEDE skal være delaktig i tematiseringen 42

43 Endringsforslag (81) Forslagsstiller: 124 Tarald Nikolaisen, Landsstyrerepresentant, Tromsø Linje: (...) Studenter skal ha klagerett og mulighet til å få begrunnelse ved alle eksamener. Studenter skal ha klagerett ved formelle feil og på karakter, samt ha mulighet til å få begrunnelse for karakter ved alle eksamener. 43

44 Endringsforslag (82) Forslagsstiller: 21 Mariulina Dietenhofer, Landsmøtedelegat, HiOA Linje: 323 UTDANNINGSINSTITUTSJONENE SKAL LEGGE TIL RETTE FOR Å GI STUDENTER RELEVANT KOMPETANSE OM UTREDNINGSVERKTØY, SAMT SØRGE FOR TILSTREKKELIG OPPLÆRING INNEN PSYKISK HELSE OG BARN OG UNGE SOM BEFINNER SEG I VANSKELIGE LIVSSITUASJONER. Protokolltilførsel: Forslag 48 Mona Spange Wikdahl, Delegat 43 Camilla Rønnevik, Delegat 33 Kontoret fikk fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer. 44

45 LM 05/17 Under Utdanning Forslag til vedtak Forslagsstiller: Landsmøtet avvikler medlemsbladet Under Utdanning. Dersom vedtaket går gjennom åpner Landsmøte vedtektene for å avvikle vervet som redaktør. For Mot Blank 57 5 Ikke tillatt Tot antall stemmer: 62 Delegater nåværende: 62 Delegater fraværende: 12 45

46 LM 06/17 Politisk plattform for lektorutdanning trinn Forslag til vedtak Forslagsstiller: Landsmøtet vedtar «Politisk plattform for lektorutdanning for trinn 8-13» med de vedtatte endringer som har kommet fram på møtet. 46

47 Endringsforslag (5) Forslagsstiller: 40 Vilde Systad, Landsmøtedelegat, NTNU Linje: Faget bør ha et spesielt fokus på å legge til rette for at studentene får SKAL GI STUDENTENE kunnskap i å differensiere undervisningen til de ulike alderstrinnene og studieprogrammene på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. For Mot Blank Tot antall stemmer: 63 Delegater nåværende: 63 Delegater fraværende: 11 47

48 Endringsforslag (6) Forslagsstiller: 44 Eline Berge Rathe, Landsmøtedelegat, NTNU Linje: 35 LEKTORUTDANNINGEN MÅ SØRGE FOR Å GI KOMPETANSE I DE FAGOMRÅDENE EN FORMELT BLIR KVALIFISERT TIL Å UNDERVISE I For Mot Blank Tot antall stemmer: 62 Delegater nåværende: 63 Delegater fraværende: 11 48

49 Endringsforslag (7) Forslagsstiller: 42 Magnus Landa, Landsmøtedelegat, NTNU Linje: Praksisperiodene må legges utenfor undervisningen FORELESNINGER OG OBLIGATORISKE AKTIVITETER på campus MÅ TILPASSES PRAKSIS, slik at disse ikke overlapper. For Mot Blank Tot antall stemmer: 62 Delegater nåværende: 63 Delegater fraværende: 11 49

50 Endringsforslag (8) Forslagsstiller: 4 Chanice Sørlie Johansen, Landsmøtedelegat, Bodø Linje: 20 UT I FRA DE FAGENE SOM TILBYS PÅ INSTITUSJONENE SKAL DET LEGGES TIL RETTE FOR FRITT VALG AV FAGKOMBINASJONER. For Mot Blank 60 2 Ikke tillatt Tot antall stemmer: 62 Delegater nåværende: 63 Delegater fraværende: 11 50

51 Endringsforslag (10) Forslagsstiller: 40 Vilde Systad, Landsmøtedelegat, NTNU Linje: 39 Lektorutdanning trinn skal gi studentene særskilt kunnskap om BARN, ungdom OG UNGE VOKSNES utvikling og læring. For Mot Blank Tot antall stemmer: 62 Delegater nåværende: 63 Delegater fraværende: 11 51

52 Endringsforslag (11) Forslagsstiller: 41 Marte Voldsund, Landsmøtedelegat, NTNU Linje: Det skal være et bredt tilbud av masterprogram, både innenfor disiplinfag og fagdidaktikk, som sikrer spesialisering innenfor ulike fag og emner som er relevante for arbeid i ungdomsskole og videregående opplæring. DISIPLINFAG OG FAGDIDAKTIKK BØR VÆRE INTEGRERTE DELER AV EMNENE SOM TILBYS VED UTDANNINGEN. For Mot Blank Tot antall stemmer: 61 Delegater nåværende: 63 Delegater fraværende: 11 52

53 Endringsforslag (12) Forslagsstiller: 38 Kristian Vinnelrød, Landsmøtedelegat, NTNU Linje: Lektorutdanning TRINN trinn skal være en integrert femårig masterutdanning med en profesjonsrelevant masteroppgave der studentene skal velge mellom en DISIPLINfaglig eller fagdidaktisk profil. DET ER INSTITUSJONENS ANSVAR Å SØRGE FOR AT STUDENTEN FÅR VEILEDNING SOM SAMSVARER MED MASTEROPPGAVEN. For Mot Blank Tot antall stemmer: 61 Delegater nåværende: 63 Delegater fraværende: 11 Kontoret fikk fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer. 53

54 LM 07/17 Økonomi Forslag til vedtak Forslagsstiller: Landsmøtet ser seg orientert om økonomifordelingen for

55 LM 11/17 Høyere utdanning i fremtiden Forslag til vedtak Forslagsstiller: Landsmøte opphever dokumentet «Høyere utdanning i fremtiden». For Mot Blank Tot antall stemmer: 54 Delegater nåværende: 54 Delegater fraværende: 20 55

56 LM 10/17 Landsmøtedebatt Endringsforslag (1) Forslagsstiller: 103 Jørgen Jakobsson, Arbeidsutvalget, Studentmedlem Linje: 10/ Landsstyret tar med seg innspillene i det videre arbeidet med å sikre mangfold, likestilling og jobbe mot all form for diskriminering. ORGANISASJONEN tar... For Mot Blank 58 0 Ikke tillatt Tot antall stemmer: 58 Delegater nåværende: 58 Delegater fraværende: 16 56

57 LM 12/17 Tiltak fra organisasjonsutvalgets rapport Endringsforslag (3) Forslagsstiller: 100 Silje Marie Bentzen, Arbeidsutvalget, Leder Linje: 93 Pedagogstudentene skal bruke organisasjonsutvalgets rapport OG INNSPILLENE TIL LANDSMØTET, videre i utviklingen av organisasjonen. Landsstyret skal på første møte lage en konkret langtidsplan for de ulike forslagene som ligger i rapporten. For Mot Blank Tot antall stemmer: 62 Delegater nåværende: 62 Delegater fraværende: 12 57

58 05a/17 Vedtektene Endringsforslag (1) Forslagsstiller: 101 Bjørn Roberg, Arbeidsutvalget, Nestleder Linje: 63, 121, 143, 178 Linje 63 å motta medlemsblad Linje 121 internasjonalt utvalg, redaktør, kontrollkomité, Linje 143 Komiteer OG utvalg og redaktør har møteplikt Linje 178 Komiteer OG utvalg og redaktør har møteplikt For Mot Blank 55 7 Ikke tillatt Tot antall stemmer: 62 Delegater nåværende: 62 Delegater fraværende: 12 58

59 LM 04/17 Arbeidsprogram Endringsforslag (1) Forslagsstiller: 67 Erlend Christoffer Larsen, Landsmøtedelegat, Vestfold Linje: Organisasjonen skal jobbe for høy kvalitet i alle lærerutdanningene VÅRE UTDANNINGER. For Mot Blank Tot antall stemmer: 63 Delegater nåværende: 63 Delegater fraværende: 11 59

60 Endringsforslag (4) Forslagsstiller: 22 Sigrid Tjeldflåt, Landsmøtedelegat, HiOA Linje: 50 Pedagogstudentene skal utarbeide politisk plattform for yrkesfaglærerutdanningen og ppuy PRAKTISK PEDAGOGISK UTDANNING-YRKESFAG. For Mot Blank Tot antall stemmer: 63 Delegater nåværende: 63 Delegater fraværende: 11 60

61 Endringsforslag (12) Forslagsstiller: 33 Camilla Rønnevik, Landsmøtedelegat, Notodden Linje: 75 Lokallagene skal synliggjøre seg på studiestedene OGSÅ i forbindelse med jubileumsåret. For Mot Blank Tot antall stemmer: 62 Delegater nåværende: 63 Delegater fraværende: 11 61

62 Endringsforslag (13) Forslagsstiller: 31 Malin Mehlum Skjuleng, Landsmøtedelegat, HVL Bergen Linje: 69 Pedagogstudentene LOKALLAGENE skal For Mot Blank Tot antall stemmer: 63 Delegater nåværende: 63 Delegater fraværende: 11 62

63 Endringsforslag (19) Forslagsstiller: 41 Marte Voldsund, Landsmøtedelegat, NTNU Linje: Pedagogstudentene skal arbeide for at aktiviteter som kreves for å bestå utdanningen ikke skal føre til merkostnad EGENBETALING for studentene på utdanningsinstitusjonene For Mot Blank Tot antall stemmer: 62 Delegater nåværende: 63 Delegater fraværende: 11 63

64 Endringsforslag (22) Forslagsstiller: 57 Katharina Dimmen Kristoffersen, Landsmøtedelegat, UiO Linje: 54 PEDAGOGSTUDENTENE SKAL ARBEIDE FOR Å STYRKE NYNORSKUNDERVISNINGEN I VÅRE UTDANNINGER. For Mot Blank Tot antall stemmer: 63 Delegater nåværende: 63 Delegater fraværende: 11 64

65 Endringsforslag (23) Forslagsstiller: 18 Henriette Haakonsen, Landsmøtedelegat, HiOA Linje: 48 Pedagogstudentene skal synliggjøre seg som en inkluderende organisasjon som arbeider for mangfold og likestilling, og mot MOTARBEIDER all form for diskriminering. For Mot Blank Tot antall stemmer: 63 Delegater nåværende: 63 Delegater fraværende: 11 65

66 Endringsforslag (24) Forslagsstiller: 43 Mona Spange Wikdahl, Landsmøtedelegat, NTNU Linje: 42...skole, blir en lovfestet nasjonal ordning, med nasjonale føringer. For Mot Blank Tot antall stemmer: 63 Delegater nåværende: 63 Delegater fraværende: 11 66

67 Endringsforslag (27) Forslagsstiller: 54 Vegard O. Y. Huthmacher, Landsmøtedelegat, UiA Linje: Linje 62-63: Pedagogstudentene skal bruke rapporten fra organisasjonsutvalget til å videreutvikle organisasjonen. Endringsforslag: Pedagogstudentene skal bruke rapporten fra organisasjonsutvalget ORGANISASJONSUTVALGETS RAPPORT OG INNSPILLENE TIL LANDSMØTET, videre i utviklingen av organisasjonen. For Mot Blank Tot antall stemmer: 63 Delegater nåværende: 63 Delegater fraværende: 11 Kontoret fikk fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer. 67

68 LM 08/17A Valg av leder Endringsforslag (3) Forslagsstiller: 146 Sofie Kirkemo, Valgkomitéen, Valgkomitéen Linje: 1 Hedda Eia Vestad Hedda Eia Vestad: 78 stemmer, 3 blanke stemmer. 68

69 LM 08/17B Valg av nestleder Endringsforslag (1) Forslagsstiller: 146 Sofie Kirkemo, Valgkomitéen, Valgkomitéen Linje: 1 # Navn Seksjon Kjønn Leder Stemmer 1 Ruben Amble Hirsti M 80 Blanke stemmer: 1 Tot antall stemmer: 81 Delegater nåværende: 81 Delegater fraværende: 11 69

70 LM 08/17C Valg av tre studentmedlemmer til arbeidsutvalget Endringsforslag (1) Forslagsstiller: 144 Anne May Viddal, Valgkomitéen, Valgkomitéen Linje: 1 # Navn Seksjon Kjønn Leder Stemmer 1 Frank Aleksander Bræin, Arbeidsutvalget M 74 2 Kristine Odgaard Jacobsen, Landsstyrerepresentant K 60 3 Aud-Marit Sellereite, Landsstyrerepresentant K 58 Blanke stemmer: 0 Tot antall stemmer: 81 Delegater nåværende: 81 Delegater fraværende: 11 4 Kari Egelandsdal, Landsstyrerepresentant K 36 5 Blank 1 K 14 6 Blank 2 K 1 70

71 LM 09/17 Resolusjoner Endringsforslag (1) Forslagsstiller: 118 Hanna Nyrud, Landsstyrerepresentant, Stord Linje: Ny resolusjon En god lærer trenger en god lærerutdanner. Det er et problem at vi skal bli gode lærere når vi ikke har garanti for å møte gode lærerutdannere i studiet. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet mener at det skal kreves utdanning innen pedagogikk for å kunne undervise på høgskole eller universitet. I tillegg krever vi at lærerutdannerne skal ha relevant erfaring fra praksisfeltet. Dersom de ikke oppfyller disse kravene, kan de bruke første undervisningsår på å skaffe seg den kompetansen som kreves. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet krever at: Utdannerne har relevant utdanning innen pedagogikk Utdannerne har minst 2 år relevant arbeidserfaring Sendes til de kontoret mener det er relevant for. For Mot Blank 52 0 Ikke tillatt Tot antall stemmer: 52 Delegater nåværende: 58 Delegater fraværende: 16 71

72 Endringsforslag (2) Forslagsstiller: 118 Hanna Nyrud, Landsstyrerepresentant, Stord Linje: Ny resolusjon Kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold i utdanningene Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet mener det er essensielt at lærere har kompetanse om elever som bryter med normer for kjønn og seksualitet for å kunne arbeide i en mangfoldig skole. Lærerstudenter må derfor lære om dette mangfoldet i utdanningen sin, i tillegg til hvordan de skal formidle denne kunnskapen i møte med elever. Dette er viktig for å skape gode holdninger blant elevene, samt sikre en trygg og inkluderende hverdag for alle barn i møte med skole og barnehage. Vi foreslår at dette kan oppnås ved at utdanningsinstitusjonene inkluderer emnet i profesjonsfaget, som en del av pensum, og gjennom et samarbeid med organisasjoner som Rosa kompetanse skole, et tiltak i regi av FRI foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, finansiert av Utdanningdirektoratet. Sendes til de kontoret vurderer den som relevant for. For Mot Blank Tot antall stemmer: 56 Delegater nåværende: 57 Delegater fraværende: 17 72

73 Endringsforslag (4) Forslagsstiller: 32 Stig Eriksen, Landsmøtedelegat, NLA Linje: 1 Resolusjon I 2007 ble Norge dømt i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for brudd på menneskerettighetene. Saken hadde vært i samtlige nivå i det Norske rettssystemet uten å vinne frem. Det dreide seg om KRL-faget. Den kristne formålsparagrafen til det tidligere faget skapte en skjevhet i hvordan faget ble undervist i. Den samme tendensen ser vi i dag, hvor minst 50% av KRLE-faget skal handle om kristendom Prop. 82 L ( ). Det ble videre nevnt at: «Målene for hva elevene skal lære i KRLE-faget forandres ikke. Endringen fra RLE til KRLE er en del av både regjeringsplattformen og samarbeidsavtalen med støttepartiene Venstre og Kristelig folkeparti.» Regjeringen.no Skjevheten mellom antall kompetansemål og tiden som skal brukes viser at kristendommen får en særegen plass i det norske utdanningssystemet. Dette er uheldig i en tid hvor vi ser at intoleranse for andre kulturer blusser opp i store deler av vesten. Det fundamentale spørsmålet er hvorvidt KRLE-faget skal stå for en vitenskapelig og samfunnsfaglig tilnærming av faget eller ikke. Vi har et ansvar for å belyse flere deler av en stadig mer globalisert verden som samtidig blir mer polarisert. Ved å inkludere «k» i RLE-faget skaper man et polarisert miljø både blant elever, men også utad. Det viser en mangel på forståelse til andre kulturer og religioner. Samfunnet er i konstant utvikling og da må dette gjenspeiles i hvordan man presenterer faget. Man blir ikke flinke til å sammenligne religioner, etiske problemstillinger og moralske dilemmaer ved å ha en overvekt av én idé. Skolene i Norge skal ha et verdinøytralt undervisningsopplegg for å sikre at barnehagebarn og elever skal få en så bred forståelse for de forskjellige elementene i KRLE-faget. Det er en bred enighet at Norges sosialdemokratiske tankegang har bidratt sterkt til det velferdssamfunnet vi har. Ville vi akseptert at en politisk ideologi skulle fått 50% av samfunnsfagstimene? Pedagogstudentene vil Fjerne K - en i KRLE Arbeide for å gjøre RLE-faget mer faglig balansert Likestille idéer og religioner i utdanningsøyemed Sendes til de kontoret mener det er relevant for. For Mot Blank

74 Tot antall stemmer: 58 Delegater nåværende: 59 Delegater fraværende: 15 74

75 LM 08/17D Valg av ett medlem til internasjonalt utvalg Endringsforslag (1) Forslagsstiller: 144 Anne May Viddal, Valgkomitéen, Valgkomitéen Linje: 1 # Navn Seksjon Kjønn Leder Stemmer 1 Stian Kåsa, Landsmøtedelegat M 76 Blanke stemmer: Ikke tillatt Tot antall stemmer: 78 Delegater nåværende: 78 Delegater fraværende: 14 2 Blank M 2 75

76 LM 08/17E Valg av ett medlem til kontrollkomitéen - to års periode Endringsforslag (1) Forslagsstiller: 145 Espen Walmsnæss, Valgkomitéen, Valgkomitéen Linje: 1 # Navn Seksjon Kjønn Leder Stemmer 1 Sindre Garcia, Kontrollkomitéen M 65 Blanke stemmer: 0 Tot antall stemmer: 79 Delegater nåværende: 79 Delegater fraværende: 13 2 Simen Tjølsen Oftedahl, Landsstyrerepresentant M 14 76

77 LM 08/17F Valg av ett medlem til kontrollkomitéen - ett års periode Endringsforslag (1) Forslagsstiller: 145 Espen Walmsnæss, Valgkomitéen, Valgkomitéen Linje: 1 # Navn Seksjon Kjønn Leder Stemmer 1 Elise Håkull Klungtveit, Kontrollkomitéen K 59 Blanke stemmer: 0 Tot antall stemmer: 79 Delegater nåværende: 79 Delegater fraværende: 13 2 Tonje Selbekk, Landsstyrerepresentant K 20 77

78 LM 08/17 Valg av tre medlemmer til valgkomitéen Endringsforslag (1) Forslagsstiller: 146 Sofie Kirkemo, Valgkomitéen, Valgkomitéen Linje: 1 # Navn Seksjon Kjønn Leder Stemmer 1 Martin Furland, Landsmøtedelegat M 65 2 Espen Walmsnæss, Valgkomitéen M 63 3 Mona Spange Wikdahl, Landsmøtedelegat K 48 Blanke stemmer: 0 Tot antall stemmer: 79 Delegater nåværende: 79 Delegater fraværende: 13 4 Mari Michelsen, Landsmøtedelegat K 39 5 Hanna Louise Price-Stephens, Landsstyrerepresentant K 14 6 Blank M 4 7 Blank K 4 78

79 08/17G Valg av ett medlem til internasjonalt utvalg - ett års periode Endringsforslag (1) Forslagsstiller: 146 Sofie Kirkemo, Valgkomitéen, Valgkomitéen Linje: 1 # Navn Seksjon Kjønn Leder Stemmer 1 Tarald Nikolaisen, Landsstyrerepresentant M 68 Blanke stemmer: 9 Tot antall stemmer: 77 Delegater nåværende: 78 Delegater fraværende: 14 79

80 Permisjonssøknader Følgende har fått innvilget permisjoner: Ragnhild Malm Jensen 142 (redaktør) fredag til landsmøtedebatt til resolusjoner, rapport kk, ekstratid Årsak: skriving + eksamen. Catharina Fallet Sundby HIOA Delegatnummer 16 Ønsker permisjon fredag og lørdag for å arbeide med bacheloroppgave: Fredag :45-17:35 Fredag :35-21:40 Lørdag :05-15:10 Lørdag :25-17:40 Kristine Lund Klippenvåg (delegat 2) søker permisjon fra fredag klokken 10:30-11:50, fra start av Sak om Under Utdanning og frem til start av Prinsipprogammet. Grunnet arbeid med masteroppgave. Kristian Vinnelrød (delegat 38) søker permisjon fra arbeidsprogram fredag klokken for å gjøre kompensatprisk arbeid for et obligatorisk arbeidskrav fremlegg jeg skulle være med på idag. Delegat nr 34, Ida Enge Monsen søker permisjon fredag frå til grunna intervju og frå og ut dagen grunna arbeid med Bachelor oppgåve. Stig Eriksen ønsker permisjon fredag fra 1645 (eller når vi blir ferdig med prinsipprogram saken) til 2140 (når saken om høyere utdanning i fremtiden begynner). Jeg trenger å jobbe med obligatoriske arbeidskrav. Delegat nummer 130, Charlotte Johansen Fossum søker permisjon fredag fra 16:45-17:35 og fra 19:35-22:30 på grunn av bacheloroppgave skriving. Tarald Nikolaisen (delegat 124) søker med dette permisjon fra og fra Tenker å ha streamen på slik at jeg ikke går glipp av det, men er nødt å få skrevet eksamen. Vilde Systad ønsker å søke permisjon fra landsmøtet fredag fra kl p.g.a eksamensskriving. Martha Nyrud (delegat 133) søker permisjon fredag fra 19:55 til 23:15 pga. bachelorskrivning. Redaksjonskomite for prinsipprogrammet: fra fredag 19:30 og ut dagen. Ekstraredaksjonskomite for prinsipprogrammet fra fredag 19:30 og ut dagen. Guro Kvist (delegat 70) søker permisjon fredag fra 22:00 og ut dagen grunnet oppgaveskrivning. Charlotte Fossum (Delegat 130) ønsker permisjon fredag fra 21:25 og ut dagen pga. bachelorskrivning. 80

81 Alice Bakkeby Wernér, delgatnr 20, søker permisjon lørdag fra kl til kl ( tilbake før valget). For skriving av Bachelor Stig Eriksen ønsker permisjon fra prinsipprogram saken er ferdig til valget begynner lørdag. Joakim Olsson ønsker å søke om permisjon fra til lunsj lørdag 29/4, grunnet skriving av tale. Ber om permisjon for Astrid G. Strømmegjerde, Katharina Dimmen Kristoffersen og Tor- Erik Tøllefsen frå laurdag etter sak om politisk plattform for lektorutd. grunna arbeid i redaksjonskomité. Delegat nr 34 søker permisjon frå lørdag lunsj til valget grunna sjukdom Kristian Vinnelrød (deligatnr 38) Søker om permisjon fra lørdag klokken grunnet av en vond rygg. Catharina Sundby (delegat 16) ønsker permisjon under saken «politisk plattform for lektorutdanningen». Stig Eriksen ønsker permisjon fra valget er ferdig lørdag til middag på grunn av arbeidskrav. Kathrine Sundmoen ønsker å søke om permisjon fra etter saken Valg og til gruppebilde, etc, idag - lørdag. Må få jobbet med en eksamen. Catharina Sundby ønsker permisjon under saken "politisk plattform for lektor". Fra start til slutt pga. bachelorskrivning. Cathrine Ryssmo (delegat 8) ønsker perm etter valget er ferdig lørdag pga sykdom. Ca 1-1,5time. Marthe Kristine Karlsen ønsker permisjon fra etter valget og til pyntetid på lørdag. Dette pga hodepine. Catharina Sundby ønsker permisjon søndag fra 10:10 til 11:00 pga. sykdom. Marthe Kristine Karlsen (delegat 48) søker permisjon fra 9 til 13 på søndag grunnet sykdom Elin Cathrine Morgan Brastad søker permisjon fra 9 til 11 på søndag pga. sykdom. Delegat 34, Ida Enge Monsen søker permisjon under valgsaken på søndag grunna sjukdom. Camilla Lund (delegat 6) søker permisjon fra 12:30 til lunsj på søndag pga. sykdom. 81

82 Protokollsignatur Vi bekrefter herved at vi har gått grundig gjennom denne protokollen, og vi går god for at den, så langt vi kan se, gir et riktig bilde av hva som er vedtatt på Landsmøtet på Sundvolden Helge Ødegård Hovland protokollfører Elise H. Klungtveit kontrollkomiteen Henriette Haakonsen protokollunderskriver Jonas Ohlgren Østvik protokollunderskriver 82

Landsstyremøte Stord januar 2017

Landsstyremøte Stord januar 2017 Landsstyremøte Stord 20.-22. januar 2017 KK VK LANDSSTYRET AU DELTAKERLISTE Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Frank Aleksander Bræin Jørgen Jakobsson Ruben Amble Hirsti Aud-Marit Sellereite Eskild Dragvik

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim november 2016

Landsstyremøte Trondheim november 2016 Landsstyremøte Trondheim 18.-20. november 2016 KOMITÉ/UTVALG LANDSSTYRET Frank Deltagerliste Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Ruben Amble Hirsti Leder Nestleder Aleksander Bræin AU Fullt Navn: Studiested

Detaljer

Landsstyremøte Nord Universitet

Landsstyremøte Nord Universitet Landsstyremøte Nord Universitet 15.1.2016 17.1.2016 Deltakere AU Navn: Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Elise Håkull Klungtveit Ruben Amble Hirsti Kristine Lund Klippenvåg Studiested, eller verv Leiar

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise Price-Stephens

Detaljer

Landsstyremøte Stavanger september 2017

Landsstyremøte Stavanger september 2017 Landsstyremøte Stavanger 22.-24. september 2017 KK VK LANDSSTYRET AU DELTAKERLISTE Hedda Eia Vestad Ruben Amble Hirsti Frank Aleksander Bræin Kristine Odgaard Jacobsen Leder Nestleder Aud-Marit Sellereite

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise

Detaljer

Landsstyremøte Oslo juni 2017

Landsstyremøte Oslo juni 2017 Landsstyremøte Oslo 9.-11. juni 2017 DELTAKERLISTE 1.1: Navn 1.4: Studiested Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Kristine Odgaard Jacobsen Aud-Marit Sellereite Frank Bræin Hedda Eia Vestad

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på utdanningene.

Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på utdanningene. 1 Vedtatt landsmøte 2012 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 23.9.2016 25.9.2016 KK Vara Landsstyret AU Deltakere Fullt navn: Studiested 101 Silje Marie Bentzen Leder 102 Bjørn Roberg Nestleder 103 Ruben Amble Hirsti Studentmedlem

Detaljer

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Verv 1 Jan Ola Ellingvåg Leder 2 Bjørnar B. Rønning Nestleder 3 Linda Thu 4 Martin Asheim 5 Marie Furulund 6 Signe Britt Ø. Kjosaas

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Deltakere Arnt Gunnar Johansen Bjørnar Rønning Bjørn Roberg HBV avd. Vestfold Stine Drotningsvik HiB AU Synnøve Bjørgum HiSF Marie Furulund HiB Påtroppende

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Landsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Deltagerliste Arnt Gunnar Johansen Leder Bjørnar Bjørseth Rønning Nestleder Marie Furulund Martin Asheim Signe Britt Ø. Kjosaas NLA Høgskolen

Detaljer

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 22.11.13 24.11.13 VK PPK Varalandsstyrerepresentanter Landsstyrerepresentanter Deltakere Fornavn Etternavn Skole Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Martin Asheim

Detaljer

04 Arbeidsprogram 2016/2017

04 Arbeidsprogram 2016/2017 1 04 Arbeidsprogram 2016/2017 Sak: LM 04/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Elise Håkull Klungtveit Sted: Sundvolden 1 2 3 Arbeidsprogrammet er Pedagogstudentenes styringsdokument, som legger grunnlaget

Detaljer

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012 Landsstyremøte Tønsberg 20-22. januar 2012 Navn Representerer 1 Kristine Evjen NTNU 2 Martin Jensen HVO 3 Maren Mikkelsen UiA 4 Pascale Robinson UiA 5 Ann-Mathilde Jostad HiHm 6 Runhild Heggem HiHm 7 Ingrid

Detaljer

Politisk dokument om struktur i høyere utdanning

Politisk dokument om struktur i høyere utdanning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Politisk dokument om struktur i høyere utdanning Høyere utdanning Det skal være høy kvalitet

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Deltakere AU Marie LS LS-vara Påtroppende VK Furulund Martin Asheim Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Kristine Lund Klippenvåg Tonje Ertsås

Detaljer

06 Politisk plattform for lektorutdanning

06 Politisk plattform for lektorutdanning 06 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. Sak: LM 06/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 Landsstyret vedtok i 2011 et politisk dokument om lærerutdanning

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo

Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo 3.6.2016 5.6.2016 Deltakere LS1 Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Ruben Amble Hirsti Frank Aleksander Bræin Jørgen Jakobsson Maja Emilie Steen Spetaas

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Deltakere Marie Furulund Martin Asheim AU Bjørn Roberg UiB Stine Drotningsvik HiB Camilla Rikardsen Solheim NTNU Helene Sommerseth Bakkland

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Landsstyremøte Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ingerid Hustvedt HSH 3 Vegard Snaunes UiA 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Victoria Flåten Refsenes

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 2017-2020 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for studenter som tar lærer- og pedagogutdanninger.

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Bakbenk Landsstyret AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Kontoret Leder Martin Asheim Kontoret Nestleder Bjørn Roberg

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012 Landsstyremøte Stavanger 28-30. september 2012 Navn Representerer 1 Mari Nordsæther UiN 2 Eirik Øwre Nilsen UiN 3 Line Larsen Rømma HiST 4 Camilla Richardsen Solheim NTNU 5 Maren Berg Johansen HiVe 6 Michelle

Detaljer

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Landsmøtepermen 7. april - 10. april 2016 Sundvolden Denne permen tilhører: Årets emneknagg: Følg Pedagogstudentene! #PSLM16 @pedagogstud_ @pedagogstud_ www.facebook.com/pedagogstudentene

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er studentorganisasjonen til Utdanningsforbundet, og er en partipolitisk

Detaljer

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningen skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn og unges læring og utvikling.

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011 Landsstyremøte Oslo 13. -15. Mai 2011 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Hildur Bakkene AU 4 Daniel Windt AU 5 Linda Haukelid AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Martin

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008 Landsstyremøte Trondheim 19.-21. september 2008 Navn Representerer 1 Muna Ali Osman NTNU 2 Stine Hjerpbakk HIST 3 Knut Eri Bjelland HiB 4 Svein Marthinsen HiBo 5 Hilde Lotsberg HiVo 6 Lene Sletten HiHm

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for studenter som tar lærer-

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyret Diverse Deltakere AU Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Leder Martin Asheim Nestleder Stine Drotningsvik HiB Arbeidsutvalg

Detaljer

Landsmøte Sundvollen april

Landsmøte Sundvollen april Landsmøte Sundvollen 7.- 10. april 2016 1 DELEGATER LANDSSTYRET AU Deltagerliste Rolle Navn Merknad Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Elise Håkull Klungtveit Arbeidsutvalgsmedlem Kristine

Detaljer

Hvilket ansvar har framtidens lærere og pedagoger for å fremme likestilling, mangfold og motarbeide diskriminering?

Hvilket ansvar har framtidens lærere og pedagoger for å fremme likestilling, mangfold og motarbeide diskriminering? 10 Landsmøtedebatten Sak: LM 10/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Jørgen Jakobsson Sted: Sundvolden 1 Landsmøtedebatten 2 3 4 5 6 7 8 Pedagogstudentene har som tradisjon å starte landsmøtet med

Detaljer

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008 Landsstyremøte Kristiansand 12. mars 2008 Navn Representerer 1 Philip Andreas Lyding UiA 2 Katrine Knutsen HiT 3 Stine Hjerpbakk HiST 4 Mariann Bratland HiNe 5 Svein Martinsen HiBo 6 Håkon Wahlquist HiB

Detaljer

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Vi hadde vårt første møte på landsstyremøte 1, i Oslo, juni 2016. Vi brukte helgen til å sette oss inn i organisasjonens politiske og organisatoriske dokumenter,

Detaljer

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013 Landsstyremøte Stord 18-20. januar 2013 Navn Representerer 1 Ingrid B. Wikeland UiT 2 Marta Tysdal HiNT 3 Ida Sovie Slettahjell HiNT 4 Stine Drotningsvik HiB 5 Oda Catherine Campo Åsheim HiB 6 Signe Britt

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Detaljer

Landsstyremøte. Volda september 2009

Landsstyremøte. Volda september 2009 Landsstyremøte Volda 18-20. september 2009 Navn Representerer 1 Gunnar Oustad HiFm 2 Per-Otto Jørgensen UiA 3 Bjørnar Sollie (vara) UiA 4 Linda Haukelid UiS 5 Anita Kvamme Nygård HiHm, Hamar 6 Irene Nystrøm

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for studenter som tar lærer- og pedagogutdanninger.

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Skole Verv Jan Ola Ellingvåg Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Marie Furulund HiB Arbeidsutvalget Martin Ashem Høgskolen i Vestfold

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011 Landsstyremøte Trondheim 18. 20. november 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ane Kooyman UiS 3 Torstein Nielsen Hole UiB 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Ingerid Merethe H. Hustvedt

Detaljer

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006 Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole 27.-29. januar 2006 Deltakerliste Navn Representerer 1 Anne-Berit Stavenes HiØ 2 Erik Nygaard UiO 3 Julie Nilsen HiA 4 Daniel Olsen HiB 5 Heidi Amundsen HVO

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for studenter

Detaljer

Landsstyremøte. Volda november 2010

Landsstyremøte. Volda november 2010 Landsstyremøte Volda 12-14. november 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Erna Thorsrud Ravn UiT 7 Kine

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN Landsstyremøte Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Bjørnar Sollie UiA 3 Aase Marie Storeng HiB 4 Linda Haukelid UiS 5 Stine Hjerpbakk HiST 6 Inga Hanne Hansen HiTo 7 Søren Kure HiVe 8 Gunnar Oustad

Detaljer

Høringssvar - Nye nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Høringssvar - Nye nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 er en interesseorganisasjon for lærer- og pedagogstudenter, med rundt 20 000 medlemmer. Vi setter fokus på kvaliteten i våre utdanninger og tar ansvar for fremtidens utdanningssystem. Universitets- og

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: 9.-12. november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Detaljer

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG 8 13 Vedlegg 5 til oversendelsesbrev til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009 Landsstyremøte Bodø 23.-25. januar 2009 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Aase Marie Storeng HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 Inga

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE /2017

SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE /2017 SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE 5 206/207 Saksnummer Tittel Side SST5 00 Konstituering SST5 00.05-6/7 Konstituering SST5 0 Rapporter og orienteringer 4 SST5 0.0-6/7 Rapporter 4 SST5 0.-6/7 Protokollsaker

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 23.03.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST5 06.17-16/17 Gjelder Saker til NSOs landsmøte 2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Innstillinger i saker til NSOs landsmøte

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre.

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre. 17 Langtidsplan for oppfølging av organisasjonsutvalgets rapport Sak: LS 17/17 Møtedato: 9.-11. juni Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Lærernes Hus, Oslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

Vedta en tidsplan for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 6, 2016.

Vedta en tidsplan for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 6, 2016. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 00.05-16 Gjelder Godkjenning av tidsplan 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til tidsplan for landsmøtet 3 GODKJENNING

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 1 ANJA LANDSVERK Vedtektskomiteen Studiested: VID - VID vitenskapelige høgskole Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid E-post: Landsverka@gmail.com Telefon:

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Navn Representerer 1 Inger Marie Andreassen NTNU 2 Haakon Wahlquist HiB 4 Philip Andreas Lyding UiA 5 Leon Romestrand HiVo 6 Stine Hjerpbakk HiST 7

Detaljer

Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1

Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1 Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1 Delegater Landsstyret Deltagerliste Delegatnummer: Navn: Studiested 100 Marie Furulund Kontoret 101 Martin Asheim Kontoret 102 Stine Drotningsvik HiB 103 Bjørn

Detaljer

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm Navn Representerer Landsstyremøte 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ida Sandholtbråten AU 4 Ingeborg Haanæs AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Kristine Fiskeseth UiA 8

Detaljer

11 Høyere utdanning i fremtiden

11 Høyere utdanning i fremtiden 11 Høyere utdanning i fremtiden Sak: LM 11/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Landsmøte 2008 vedtok et politisk dokument som heter «Høyere utdanning

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Deltakerliste: Navn Anne Berit Stavenes Erik Nygaard Julie Nilsen Daniel Olsen Heidi Amundsen Stine Holtet Cecilie Grav Bård Olav Johannessen Charlotte

Detaljer

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: 24.-26. januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5. 10. trinn ved Samisk høgskole i VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder samisk grunnskolelærerutdanning som tilbys

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 149 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) Landsmøte for (LFB) Referatet er ført etter saksrekkefølge, ikke behandlingsrekkefølge. 01-17 Godkjenning av innkalling Landsmøtet godkjenner innkallingen. 02-17 Godkjenning av delegater Landsmøtet godkjenner

Detaljer

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012 Landsstyremøte Hamar 23-25. november 2012 Navn Representerer 1 Marja-Leena Eriksen HiOA 2 Tonje Ertsås HiNT 3 Åslaug Hansegård HiNT 4 Marit Nerås Krogsæter NTNU 5 Camilla Rikardsen Solheim NTNU 6 Guro

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17

Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17 Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17 Om dokumentet Dagsorden forteller hvilke saker generalforsamlingen skal behandle og når sakene skal behandles. Dokumenter - Styrets forslag til dagsorden Forslag

Detaljer

Årsmelding fra landsstyret

Årsmelding fra landsstyret Årsmelding fra landsstyret 2016-2017 3 Årsmeldingen tar for seg de overordnede sakene Pedagogstudentene har jobbet med i perioden. Punktene fra arbeidsprogrammet står i rød kursiv og innledningsvis i hvert

Detaljer

Høringssvar - Nye nasjonale retningslinjer for praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag

Høringssvar - Nye nasjonale retningslinjer for praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag er en interesseorganisasjon for lærer- og pedagogstudenter, med rundt 20 000 medlemmer. Vi setter fokus på kvaliteten i våre utdanninger og tar ansvar for fremtidens utdanningssystem. Universitets- og

Detaljer

Høringssvar - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser

Høringssvar - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser Om Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en interesseorganisasjon for lærer- og pedagogstudenter, med over 17 500 medlemmer. Vi setter fokus på kvaliteten

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer

07 Økonomifordeling 2017

07 Økonomifordeling 2017 07 Økonomifordeling 2017 Sak: LM 07/16 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 2 16 17 20 21 Regnskapsposter Budsjett 2016 Budsjett 2017 Endring 1 Landsstyremøter AU-møte

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 5 10

Forslag til Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 5 10 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 5 10 1 Virkeområde og formål Forskriftens virkeområde er utdanning som kvalifiserer for tilsetting som lektor på 5. 10. trinn i grunnskolen,

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen januar 2010

Landsstyremøte. Bergen januar 2010 Landsstyremøte Bergen 28-30.januar 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Martin

Detaljer

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 09 Resolusjoner Sak: LM 09/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 En resolusjon er utspill til media, politikere og andre aktuelle fora og aktører som

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Kathrine Knutsen HiTø 4 Hilde Lotsberg HVO 5 Bjørnar Sollie UiA 6 Magnhild S. Bye HiB 7 Jan-Rune Rafteseth

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar 24.01.2014 26.01.2014 Bakbenk LS-Vara LS AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Arnt Gunnar Bjørnar Johansen Rønning Furulund Marie HiB Guro Trøseid Gjerstadberget

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer