AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014"

Transkript

1 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø og inkludering Thomas Krogstad Eriksen FO: forfall orientert, FD: forfall delvis, FU: forfall uorientert. Innkalling: Godkjent Referent: Kine Sørli Observatører: Thomas Toft(OK), Hanna Agersborg Aanjesen(OK), Åshild Stava(OK) Referat fra s møte 01/15: Referat fra arbeidsutvalgsmøte 01/15: Godkjent Godkjent AU-03/15 Regnskap 2014 Arbeidsutvalget godkjenner regnskap for AU-07/15 Saker til neste Studentparlaments møte 02/15 Arbeidsutvalget godkjenner at følgende sak tas opp på neste Studentparlaments møte 02/15 SP-06/15 Valg til LM-NSO Valg AU-04/15 Nasjonalt ansvar for studentane sitt læringsmiljø - Resolusjonen vil gi NSO en påminnelse om at læringsmiljøet også er en viktig del av høyere utdanning.

2 - Kan SP heller si at NSO skal opprette en egen læringsmiljøansvarlig? - Vil det være nok press om flere medlemslag stiller seg bak resolusjonen? - Læringsmiljø er et bredt felt og påvirker det totale bildet for studentene. - Endringsforslag fra Thomas K. E: Linje 73: NSO må ta en koordinerende rolle i arbeidet» Forslaget vedtas ved alminnelig flertall. Det stemmes over helheten Helheten vedtas med de endringer som kommer frem under møtet. AU- 05/15 Revidering av måldokument Bør SP fortsatt jobbe for at prisdifferensieringen mellom NTNU- og HiST-studentene skal være lik null? HiST vil jo bli NTNU i løpet av nær framtid. - SP bør jobbe for at forelesere bruker sin forskning i forelesningene. Tilleggsforslag fra Marte Linje 15: «Vi skal jobbe for at foreleserne alltid skal ta med ny forskning i forelesningene. Pensum skal være oppdatert i henhold til nåværende forskning for å sikre best mulig faglig kompetanse.» Tilleggsforslag fra Thomas E: Linje 56: «skal jobbe for at studenter som er i praksis ikke skal ha noen ekstra utgifter i forhold til en vanlig dag ved studiestedet.» Endringsforslag fra Magnus: Linje 65: Fjerne «tredje» Forslag vedtas enstemmig Endringsforslag fra Magnus: Linje 66-67: Fjerne setningen angående prisdifferensiering. Forslag vedtas alminnelig flertall

3 Endringsforslag fra Synne og Magnus: Linje 71-82: Fremtidig organisering av høgskolen skal ta en aktiv rolle i strukturdebatten for å sørge for at studentenes interesser blir hørt. Vi skal arbeide for likebehandling av studentene på hele den nye institusjonen. Vi vil arbeide for at det fokuseres på styrking av det som i dag er hovedoppgaven til høgskolen, profesjonsutdanning. Det skal arbeides for at storfusjonen har fokus på kvalitetsheving av institusjonene og utdanningene, med mål om å etablere gode samarbeid på tvers av byene. Det skal allerede nå, opprettes et samarbeid med studentdemokratiene i de andre byene, og lages en modell for å sikre studentstemmen på alle nivå, på den nye institusjonen. Forslaget vedtas med alminnelig flertall. Endringsforslag fra Magnus: Linje 79: Endre «I HiST2020- prosessen» til «I organisering av utdanningsinstitusjonen» Forslaget faller som konsekvens. Endringsforslag fra Ingrid Stryke linje 100. Forslag vedtas enstemmig Tilleggsforslag fra Synne: Mellom linje : «Vi skal arbeide for å lage en ny møtestruktur med SLUM, for å sikre kontinuitet og faglig påfyll.» Forslag vedtas enstemmig Det stemmes over helheten. Helheten vedtas enstemmig med de endringer som kommer frem under møtet. AU- 06/15 Tverrfaglig samhandling i praksis og teori Synne innleder saken. - Lærere bør også inn i et tverrfaglig samarbeid med helse- og sosialfagene. - Tverrfaglighet er like viktig i praksis som i teorien

4 - Det bør være fokus på tverrfaglighet mellom alle studiene, ikke bare i helsefagene. - Kan «Eksperter i Team» være løsningen for å sørge for tverrfaglighet i studiene? - Det finnes ulike tverrfaglige samarbeid på HiST, men de er pdd skjult. - Hvordan kan man skape tverrfaglig samarbeid best i praksis? - Hva med å slå sammen fag, for eksempel anatomi-eksamen bør gis som et emne? - Hvordan kan de ulike studieretningene som i grunn tar samme fag, faktisk ta samme fag? - Hvordan kan dette samkjøres? Ulike studieretninger har ofte ulikt fokusområder. Det fattes ikke vedtak i diskusjonsaker. AU-08/15 Premisser for fusjon Saksbehandler innleder. Det har kommet inn et helhetlig endringsforslag. Forslagsholder forklarer bakgrunnen for forslaget. Det stilles spørsmål til saken. Det stemmes over hvilket forslag som skal ligge til grunn Endringsforslaget stemmes inn. - Det er viktig å ha et fusjonsstyre som består av rektorene fra alle de institusjonene som inngår i fusjonen. Dette for å sikre medvirkning fra alle. - Bør det være et studentombud på hvert campus? Hvordan sikrer man likebehandling av alle studenter? - Hva skjer med studenter som har avsluttet studiene på HiST og tar opp eksamen ved den nye institusjonen? Studieretten gjelder uansett om institusjonen endrer seg. - Tilleggsforslag fra Magnus Den daglige ledelsen gis fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer. Tilleggsforslag fra Marte: Linje 11: «Et godt utarbeidet og fungerende kvalitetssikringssystem.»

5 Tilleggsforslag fra Synne Linje 28: «.. valgsystem som sikrer geografisk forankring til råd og utvalg på institusjonen.» Tilleggsforslag fra Thomas E: Linje 35: «HiST må ivareta alle studentene sine. Også de som er uteksaminert. Studenter som mangler fag, eller ønsker å forbedre karakterer, må få mulighet til fullføre, også etter fusjonen.» Tilleggsforslag fra Synne Linje 40: «gjennomsiktighet, det skal gis innsikt i alle møter, sakspapirer o.l.» Endringsforslag fra Synne: Linje 42-43: «Det må lages et valgreglement som sikrer geografisk forankring til studentdemokratiet.» Endringsforslag fra Synne og Marte: Linje 70-71: «gjennomgang av fakultetsstrukturen for den nye institusjonen, for å sikre et helhetlig fagmiljø.» Endringsforslag fra Synne Stryk fra «må arbeides» Tilleggsforslag fra Synne Linje 81: «Det må være på plass et kvalitetssikringssystem som ivaretar rammene for studiekvalitet i utdanningen.» Tilleggsforslag fra Synne: Linje 90: «, som vil si at rektor er ansatt og er daglig leder for den administrative og faglige virksomheten på institusjonen. Styreleder er da oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.»

6 Endringsforslag fra Synne: Linje flyttes til linje 67 og legge til «..bør minst bestå av..» legge til «opprette et fakultet for økonomi» Forslaget vedtas med alminnelig flertall Det stemmes over helheten. Helheten vedtas enstemmig med de endringer som har kommet frem under møtet. Eventuelt: Kine: Orienterer om bakgrunnen til IKT-undersøkelsen for studentene. Synne: Orienterer om LS i helgen. Møtekritikk Møtet heves Synne T. Grønvold Leder Kine Sørli Referent

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 14.11.13 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 14.11.13 Vår ref: 011.3 Deres ref: Referat fra Studentparlamentsmøte 09/13 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Øystein Haug (AFT) Kristoffer Skorpen (AFT) FU Kristoffer Gjørtz(AFT)

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Saksbeh:KSØ Dato: 28.01.14 Vår ref: 011.0 Møtedato:06.02.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Dato: 06.02.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Møtereferat Studenttingsmøte 02/14

Møtereferat Studenttingsmøte 02/14 Møtereferat Studenttingsmøte 02/14 Dato:02.02.14 - Møtetid: kl 10 - Møtested: Dolmsundet hotell, Hitra Til: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Kopi til: Styret NTNU Administrasjonen

Detaljer

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG Sak Side LM5 00.0315 Godkjenning av forretningsorden 1 LM5 02.0215 Rammebudsjett for 2016 2 LM5 05.0215 Handlingsplan for NSO 2015/2016 5 LM5 05.0315 Prinsipper for oppførsel

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14 Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.11.13 Vår ref: 011.0 Møtedato:14.11.13 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13 Dato: 14.11.13 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R3 (Realfagsbygget) Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning I forbindelse med innspillsmøte med Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-14/15 Dato/tid 31.05.2015 00:00 Referent Wenche Danielsen Åsheim Arkiv 2015001257 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 6 LS5 00.05.01-14/15 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Even Holth Rustad var møteleder, og Helene Kolstad Skovdahl var referent.

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Even Holth Rustad var møteleder, og Helene Kolstad Skovdahl var referent. Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat Allmøte 05.november

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 STUDENTTINGET - studentens stemme MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS3-13/14 Dato/tid 24.01.2014 12:00 Referent Tord Kleppe Kristensen Arkiv 2013005667 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 4 LS3 00.09-13/14 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTET

PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Tilstede:, Joakim Bjørnstad, Anniken Gjærum Olsen, Karl Magnus Horpestad, Olav D. Snørteland, Anine Klepp, Daniel Iniesta, Torjus Fongaard,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 14.05.2015 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 21.05.2015 Møtested: Auditorium 1, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 136 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kari, Atle, Lisa Marie, Cathrine, Maria, Vibeke, Lise, Kay, Trude, Helene,

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Studentarbeidsplasser på psykologisk fakultet (C12)

Studentarbeidsplasser på psykologisk fakultet (C12) SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 215 Tid: kl 16:15-18:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 7/13: Sak 8/13: Faste orienteringer

Detaljer

Studenttinget 2013/2014

Studenttinget 2013/2014 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir 27.11.2013 SAK: 00-13/14 KONSTITUERING... 2 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 3 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE... 4 SAK: 03-13/14 GODKJENNING

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

ALL- OG STIFTELSESMØTE 07.04.14

ALL- OG STIFTELSESMØTE 07.04.14 ALL- OG STIFTELSESMØTE 07.04.14 Agenda Velge møteleder og referent Studentdemokrati - trenger vi det? Studentdemokratiet ved Psypro i dag Forslag til ny organisering Gjennomgang av vedtekter Universitetsloven

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 24.04.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer