INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/13"

Transkript

1 KSØ Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/ Tid: Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling og saksliste Godkjenning Referat til godkjenning - Referat fra konstituerende Studentparlamentsmøte Godkjenning - Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 01/13 Godkjenning SP-03/13 Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS) Valg Saksbehandler: Kine Sørli SP-05/13 Automatisk begrunnelse på eksamen Vedtak Saksbehandler: Martin Fredheim SP-06/13 Informasjonsplan 2013 Vedtak Saksbehandler: Gina Helstad SP-07/13 Revidering av måldokument Vedtak Saksbehandlere: Gina Helstad og Martin Fredheim Eventuelt Møtekritikk Sosialt etter møtet: For de som vil, går vi et eller annet egnet sted etter møtet. NB: Husk å melde fra (tlf el ) så tidlig som mulig om du ikke kan møte! Med vennlig hilsen Gina Helstad leder Kine Sørli Organisasjonskonsulent 1/1

2 Møtedato: KSØ Referat fra konstituerende Studentparlamentsmøte 2013 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Kristoffer Skorpen (AFT) Raymond Rudshagen (AFT) Francesca Frugård (AFT) FO Thomas Toft (AITeL) Ole Edward Johns Nystad (AITeL) Synne Trudesdatter Grønvold (AHS) Anne Berit Eik (AHS) Tonje Strugstad (AHS) Ida Aas (ALT) Åshild Stava (ALT) Karen Marie Skaret (ALT) Helga Steinsvåg (ASP) Anette Turtumøygard Kalløkken (ASP) Håvard Dalby (TØH) Ingvild Tajet (TØH) Arve Lingsaas (TØH) Vara Kristoffer Gjørtz(AFT) FO: forfall orientert, FD: forfall delvis, FU: forfall uorientert. Observatører: Innkalling: Godkjent Ordstyrer: Gina Helstad Referent: Kine Sørli Tellekorps: Alexandra Løvland, Rolf Erling Angelsen, Jon Mikkel Haugen Observatører: Rolf Erling Angelsen(OK), Jim Pedersen(HS), Carina Rømme(HS), Alexandra Løvland(VT), Dennis Eriksen(AITeL), Synnøve Lein(AHS), Trine Kvistad(LS) Innkalling: Godkjent Dagsorden: Godkjent SP- 01/13 Valg til Arbeidsutvalget 1/3

3 Møtedato: KSØ Den daglige ledelsen innleder saken. Tidligere AU-medlemmer supplerer. Følgende kandidater melder seg som internasjonalt ansvarlig: Helga Steinsvåg Kristoffer Skorpen Det stilles spørsmål til kandidatene. Helga Steinsvåg blir valgt som internasjonalt ansvarlig i Arbeidsutvalget. Følgende kandidater melder seg som læringsmiljø- og inkluderingsansvarlig: Ingvild Tajet Synne T. Grønvold Det stilles spørsmål til kandidatene. Synne Grønvold blir valgt som læringsmiljø- og inkluderingsansvarlig i Arbeidsmiljøutvalget. Følgende kandidater melder seg: Arve Lingaas Thomas Toft Raymond Rudshagen Det stilles spørsmål til kandidatene Arve Lingaas blir fag- og forskningspolitisk ansvarlig i Arbeidsutvalget. SP-02/13 Valg til Læringsmiljøutvalget Saksbehandler innleder i saken. Følgende kandidat melder seg: Synnøve Lein Det stilles spørsmål til kandidaten. Synnøve Lein velges inn ved akklamasjon som fast representant til LMU. Følgende kandidater melder seg som vara: Thomas Toft Tonje Strugstad Det stilles spørsmål til kandidatene. Thomas Toft og Tonje Strugstad velges inn ved akklamasjon som vara til LMU. 2/3

4 Møtedato: KSØ Eventuelt Jim: Høgskolestyret har bestilt en sak om å se på organiseringen av HiST. Oppfordrer studentene med å komme med tilbakemelding. Møtekritikk. Møtet er hevet Gina Helstad leder Kine Sørli referent 3/3

5 Møtedato: KSØ Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 01/13 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Fag- og forskningspolitisk Arve Lingaas Internasjonalt Helga Steinsvåg Læringsmiljø og inkludering Synne Grønvold FO: forfall orientert, FD: forfall delvis, FU: forfall uorientert. Innkalling: Godkjent Referent: Kine Sørli Observatører: Pia Helen Bjørsvik(OK) Referat fra konstituerende møte: Godkjent AU-02/13 Saker til neste Studentparlamentsmøte 01/13 Saksbehandler innleder saken og forklarer omstendighetene rundt saken. OK skal sjekke hvordan vi legger fram saken. Arbeidsutvalget vedtar å ta opp følgende sak på kommende møte: SP- 03/13 Suppleringsvalg av vararepresentant til Høgskolestyret Valg Følgende sak utsettes til SP-møte 02/13 SP-04/13 Ansettelse av ledelse i AU-01/13 Automatisk begrunnelse på eksamen Saksbehandler innleder saken. Det stilles spørsmål til saken. Elementer fra debatt: - Hvordan skal man spesifisere hva som er avsluttende eksamen? - Hva med alle de ulike eksamenene som er på HiST? Noen har emner som utgjør en karakter, andre har alle eksamener gir enkelt karakterer. - En lignende sak ble tatt opp i 2011, men denne vil spesifisere mer eksakt hva mener. - Dette er en kostbar endring og hva vil dette gå på bekostning av? - Hadde det vært lurere å vedta en mulighetsstudie først? - Et slikt vedtak fra SP bør ikke være for bredt, men heller ikke for vidt. 1/5

6 Møtedato: KSØ Bør man definere at begrunnelse skal automatisk følge sensuren etter hvor mange studiepoeng faget har? Endringsforslag fra Gina Linje 76: «krever: begrunnelse på karakter automatisk ved: - Strykkarakter - Bacheloroppgave - Ved emner med mer enn 15 studiepoeng Forslaget vedtas ved flertall. Endringsforslag fra Synne: Linje 77: «Automatisk begrunnelse på strykkarakter og på avsluttende eksamener(uansett eksamensform) og bacheloroppgave.» Forslaget Endringsforslag fra Helga: Linje 77: «krevjer: At studenter ved HiST får automatisk grunngjeving på karakter ved strykkarakter, bachelor- og masteroppgåver samt avsluttande eksamenar som tel 15 studiepoeng eller meir.» Tilleggsforslag fra Gina: Linje 78: «HiST må tilrettelegge og gjøre byråkratiet i forbindelse med begrunnelse på eksamen enklere.» Forslaget vedtas ved flertall. Endringsforslag fra Arve: Linje 77-78: «At HiST utfører en mulighetsstudie.. Forslaget faller med en avholdende. Det stemmes over helheten. Helheten vedtas ved flertall med en i mot. Arbeidsutvalget vedtar at: krever: begrunnelse på karakter automatisk ved: - Strykkarakter - Bacheloroppgave - Ved emner med mer enn 15 studiepoeng - HiST må tilrettelegge og gjøre byråkratiet i forbindelse med begrunnelse på eksamen enklere. Dissens fra Arve Lingaas Jeg mener at AU-sak 01/13 i praksis ikke lar seg gjennomføre. Dette fordi det vil innebære store kostnader for HiST, som evt da vil forringe studentenes tilbud på andre områder. 2/5

7 Møtedato: KSØ AU-03/13 Informasjonsplan 2013 Saksbehandler innleder. Elementer fra debatt: - Bør NSO være en del av kontinuerlig rekruttering? - Studentparlamentsmedlemmene bør ta mer ansvar og være mer synlig på sine avdelinger. - Dette er et viktig dokument for Studentparlamentsmedlemmene og de må gjøres oppmerksomme på hva dokumentet faktisk betyr for dem. - Linjene mellom SP-medlemmene og sine avdelinger bør klarlegges bedre. mene er valgt av studenter fra sine avdelinger og derfor bør de også orientere sine avdelinger om hva som foregår. Tilleggsforslag fra Helga: Linje 82-83: «Samarbeide med studentutvala og tillitsvalte på avdelingane om informasjonsmateriell..» Forslaget vedtas enstemmig. Tilleggsforslag fra Helga: Linje 84-85: «Parlamentsmedlemmene vert oppfordra til å vere fadderar eller samarbeide med fadderane på si avdeling for å rekruttere..» Forslaget vedtas enstemmig. Tilleggsforslag fra Arve: Linje 92: «.. På et tidlig tidspunkt, aller helst på kveldstid, i løpet av studieåret..» Forslagsholder trekker forslaget. Tilleggsforslag fra Helga: Linje 93: «Bidra aktivt til at i rekrutteringen og gjennomføringen av tillitsvalgtskonferansen, og foreta ringerunde i forkant av denne for å styrke oppmøte.» Forslaget vedtas ved flertall. Tilleggsforslag fra Arve: Linje : «De enkelte Studentparlamentsmedlemmene er ansvarlige for at studentene ved egen avdeling kjenner til SP gjennom informasjonsarbeid og profilering.» Forslaget vedtas enstemmig. Tilleggsforslag fra Synne: Linje 126: «Studentparlamentsmedlemmene forventes å ta kontakt med alle tillitsvalgte for sin avdeling på alle linjene og ha en aktiv forbindelse med disse.» 3/5

8 Møtedato: KSØ Forslaget vedtas enstemmig. Det stemmes over helheten. Arbeidsutvalgets innstilling: vedtar Informasjonsplan 2013 med de endringer som eventuelt kommer opp under møtet. AU-04/13 Revidering av måldokument Saksbehandlerne innleder. Det stilles spørsmål til saken. Elementer fra debatt: - Praksis og teoretisk undervisning, hvor skal fokuset ligge? Ideelt bør det være likt fokus på disse områdene. - Utveksling er en viktig del for å øke studiekvaliteten ved HiST og bør være et viktig fokus for SP. - Campus og læringsmiljø har tatt mye tid i høst med tanke på Teknologibygg og statsbudsjett for Tilleggsforslag fra Helga: Linje 20-21: «Praksisstudier skal likestillast med ordinær teoretisk undervisning kva angår kvalitetsutvikling.» Forslaget vedtas enstemmig. Tilleggsforslag fra Synne: Linje 23: «SP vil at HiST skal ha klart alle mulige praksisplasser før studiestart for å sikre nok praksisplasser.» Forslaget vedtas enstemmig. Tilleggsforslag fra Synne: Linje 89: «Opprette en forbindelse med alle tillitsvalgte på kullene.» Forslaget vedtas enstemmig. Det stemmes over helheten med de endringer som har kommet fram under møtet. Arbeidsutvalget vedtar forslag til revidert måldokument for med de endringer som har kommet fram. 4/5

9 Møtedato: KSØ Eventuelt Gina: Orienterer om programmet til oppstartsseminaret. Møtekritikk. Møtet hevet kl Gina Helstad leder Kine Sørli referent 5/5

10 KSØ SP-03/13: Saksbehandler: SUPPLERINGSVALG AV VARAREPRESENTANTER TIL HØGSKOLESTYRET Kine Sørli Definisjoner: AU SP HS Arbeidsutvalget Høgskolestyret Bakgrunn: Høgskolestyret er øverste organ for HiST. Budsjett, reglementer, overordnede planer, høringsuttalelser til departement er følgelig saker man vil stifte bekjentskap med. Høgskolestyret består av 1 teknisk-administrativ tilsatt, 4 faglig tilsatte, 2 studenter og 4 eksterne medlemmer, inkludert ekstern styreleder. Styret avholder 5 møter pr år, hvor noen av dem er to dagers. Studentrepresentantene har også tale- og forslagsrett på s og Arbeidsutvalgets møter. Studentmedlemmene i Høgskolestyret får en godtgjørelse på kr ,-. Saksbehandlers vurdering: Det skal velges en 3.vara til Høgskolestyret. Funksjonstiden er ut studieåret 2012/2013. Saksbehandlers innstilling: Innstiller ikke til personvalg. 1/1

11 MFR (011.2) SP-05/13 AUTOMATISK BEGRUNNELSE PÅ EKSAMENSKARAKTER Ressurslitteratur: Universitets- og høgskoleloven Forskrift om studier og eksamen ved HiST Saksbehandler Martin Fredheim Definisjoner AU Arbeidsutvalget SP SP-HiOA ved Høgskolen i Oslo og Akershus HA Høgskoleadministrasjonen HiST UH-lov Universitets og høgskoleloven FSE-HiST Forskrift om studier og eksamen ved Bakgrunn Enhver student har rett til å kreve begrunnelse og eventuelt påklage en sensur på enhver eksamen eller arbeide som er utslagsgivende for vitnemålskarakter eller endelig resultat. I dag er det slik at om en student ønsker å få vite hvorfor karakteren ble som den ble er studenten nødt til å be spesielt om begrunnelse. Av mange kan dette oppleves som ressurskrevende og byråkratisk, som kan føre til at mange gir opp å be om begrunnelse for sin karakter. Rett til begrunnelse på eksamen er regulert av UH-lovens 5-3, og FSE-HiSTs I UH-loven står det at kandidaten har rett på begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner. I ordlyden heter det at begrunnelse skal normalt være gitt to uker etter kandidaten har bedt om dette (2. ledd). Frist for å be om begrunnelse er satt til en uke ved elektronisk karakter eller en uke etter kandidaten fikk kjennskap til karakteren (senest 3 uker etter kunngjøring). I FSE-HiST henvises det til UH-loven, uten nevneverdig utbrodering foruten noen praktiske kunngjøringer. Etter saksbehandlers vurdering utelukker ikke lovverket at HiST kan sende ut begrunnelse på karakterfastsetting samtidig som karakteren blir kunngjort. Saksbehandlers vurdering 1/2

12 MFR (011.2) Saksbehandler ber SP se prinsipielt på saken. Det kan stemme at med dagens anvendelse av ressurser så vil automatisk begrunnelse føre til svært stor merbelastning på administrative prosesser. Likevel kan man si at automatisk begrunnelse på eksamen er riktig og viktig. UH-loven sier i 3-9 første ledd at universiteter og høyskoler skal sørge for at kandidatenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte. Saksbehandler anser begrunnelse på hva som gjøres riktig. Hva som har vekstpotensial og hva som eventuelt er svakt som et viktig virkemiddel i å sikre at sensureringen av kandidatens ferdigheter foregår på en faglig betryggende måte. Ressursene skal ikke styre fagligheten; det er faglighetens krav som avgjør hvilke ressurser som trengs. For å sette det på spissen kan man spørre seg: er det ikke riktig ut ifra faglig skjønn at en student som stryker på eksamen automatisk får tilbakemelding på sine prestasjoner? Dette anses som et viktig ledd i forbedring av prestasjoner. I punkt 4.4 i prinsipprogrammet til ved Høgskolen i Oslo og Akershus står det: Automatisk begrunnelse skal gis ved alle avsluttende skriftlige eksamener. SP-HiOA har politikk på at det skal være automatikk i at begrunnelsen utleveres sammen med eksamenskarakter. De har imidlertid spesifisert at dette skal gjelde skriftlige, avsluttende eksamener. Dette kan være et godt utgangspunkt for SPs politikk på området. Det kan også være enklere å få innført politikken vår i HiSTs rutiner dersom vi konsentrerer oss om de viktige, avsluttende eksamenene. Saksbehandlers innstilling krever: - Automatisk begrunnelse på karakter ved avsluttende, skriftlige eksamener. - Automatisk begrunnelse på strykkarakter Arbeidsutvalgets innstilling krever: -begrunnelse på karakter automatisk ved: - Strykkarakter - Bacheloroppgave - Ved emner med mer enn 15 studiepoeng -HiST må tilrettelegge og gjøre byråkratiet i forbindelse med begrunnelse på eksamen enklere. Dissens fra Arve Lingaas Jeg mener at AU-sak 01/13 i praksis ikke lar seg gjennomføre. Dette fordi det vil innebære store kostnader for HiST, som evt da vil forringe studentenes tilbud på andre områder. 2/2

13 012.2 (011.2) SP-06/13 INFORMASJONSPLAN 2013 Vedlegg Informasjonsplan 2013 Informasjonsplan 2011 Saksbehandler Gina Helstad Definisjoner AU Arbeidsutvalget SP Bakgrunn I henhold til Informasjonsstrategi for linje : Det skal hvert år utarbeides en informasjonsplan for det kommende år. Denne skal behandles på første møte i SP hvert kalenderår hvor det står at informasjonsplanen skal revideres årlig. Dette ble ikke gjort i 2012 og det er derfor på tide med en ny revidering Saksbehandlers vurdering Saksbehandler mener en slik informasjonsplan er viktig for å klargjøre de ulike oppgavene og rollene har. En informasjonsplan skal si noe om ansvarsfordelingen av synliggjøringen av organisasjonen, samt si noe om hvilke arrangement skal sette fokus på. Informasjonsplanen sier noe om hvilke mål bør ha for å bli bedre kjent blant alle studentene på campus. Saksbehandler har likevel valgt å korte ned og konkretisere noen av punktene i planen henhold til den forrige. Dette for å unngå å legge for mye føringer, men heller la det være opp til sittende ledelse og SP-medlemmene hvordan de ulike målene skal nås. Informasjonsplanen for 2013 legger opp til at medlemmene av SP skal ha en mer aktiv rolle under de ulike arrangementene i regi av SP. Det vil si at hvert enkelt medlem skal hjelpe til under promoteringen av valg ved å stå på stand og bidra til rekruttering av nye medlemmer. Det oppfordres også at medlemmer av SP bidrar til rekrutteringen av ulike verv som velges i SP. Saksbehandlers innstilling 1/2

14 012.2 (011.2) vedtar Informasjonsplan 2013 med de endringer som eventuelt kommer opp under møtet. 2/2

15 GHE (011.2) Informasjonsplan for HiST 2013 Informasjonsplanen bygger på «s informasjonsstrategi ». Informasjonsplanen inneholder oversikt over det kontinuerlige informasjonsarbeidet skal gjøre i Kontinuerlig arbeid Synlighet for studentene og på campus skal primært informere gjennom nettsiden og sosiale medier. Dette skal til en hver tid være oppdatert. Rekrutteringsarbeid er en viktig del av dette og skal foregå kontinuerlig, med vekt på å oppdatere informasjon om ledige verv minst månedlig. skal: - utvikle ny nettside - oppdatere.com jevnlig - jobbe aktivt med å bli bedre kjent blant studentene ved HiST, blant annet gjennom mer utadrettet virksomhet, da også utenom de tunge profileringsperiodene - sette fokus på bedre og mer kreativ markedsføring av Media skal være mer synlig i studentmedia, lokalmedia og andre kanaler som når studenter og beslutningstagere gjennom studieåret. Dette skal skje gjennom nyhetssaker, redaksjonelt stoff og offentlig debatt. skal: - være aktive i offentlig debatt gjennom kronikker og leserinnlegg - sette dagsorden for nyhetssaker og debatter rundt aktuelle lokale og nasjonale saker som angår studentene - legge ut aktuelle pressemeldinger på nettsiden - forsøke å skape debatt blant studentene om sakene før de kommer opp i studentparlamentsmøtene - bruke sosiale medier aktivt Informasjonsflyt i tillitsvalgtapparatet Alle tillitsvalgte skal ha kunnskap om sitt eget verv, og om hvilke personer de kan kontakte. Informasjon fra skal spres nedover i tillitsvalgtapparatet ved HiST. skal: - fornye samarbeidsavtalene med studentutvalgene og følge opp disse - sørge for at stillingsinstrukser og beskrivelser av verv valgt av skal være tilgjengelig på nettsidene - sørge for at alle nyvalgte tillitsvalgte får informasjon om sitt verv rett etter å ha blitt valgt - ha dialog med tillitsvalgte i verv som velger eller innstiller til - Ledelsen skal på hvert SP-møte informere SP om deres medievirksomhet siden forrige møte. 1/3

16 GHE (011.2) Informasjon for internasjonale studenter bør sørge for at det finnes sammendrag av viktige saker på engelsk for internasjonale studenter på hjemmesiden. Dette for å sørge for integrering av internasjonale studenter ved HiST til studentdemokratiet. skal: - øke engelskspråklig informasjon - samarbeide med internasjonal seksjon med spredning av informasjon rundt rettigheter og studentdemokratiet NSO skal bidra med å sette dagsorden i Norsk Studentorganisasjon. Deltakelse ved ulike arrangementer i NSOs regi utgjør en naturlig del av. Det er derfor viktig med en god dialog med Trondheims LS-delegater. Rekruttering Kontinuerlig rekruttering For å sikre bred rekruttering, samt opprettholde studentdemokratiets troverdighet er avhengig av en aktiv rekrutteringspolitikk. skal: - sørge for at informasjon om når ut til alle studenter ved HiST - promotere parlamentet på samtlige campus ved studiestart og i forbindelse med valg til parlamentet - tilstrebe reelle valg til de verv, råd og utvalg som velger til Faste arrangementer Immatrikulering skal være tilstede under immatrikuleringen og ha aktuell informasjon tilgjengelig for alle studenter ved HiST. Det bør være et mål om at alle studenter blir oppmerksom på s rolle. skal: - være kreative og oppsøkende i profileringsarbeidet under immatrikuleringen - være synlig under immatrikuleringen til HiST og fadderuken Quak!. - ha materiell og profileringsartikler til utdeling - samarbeide med studentutvalgene og tillitsvalgte på avdelingene om informasjonsmateriell til de nye studentene på de ulike avdelinger/campus. - oppfordre alle parlamentsmedlemmer til å være faddere eller samarbeide med fadderne for å rekruttere nye medlemmer til bordet Tillitsvalgtkonferansen Dette tiltaket gjennomføres i samarbeid mellom HiST og. Tillitsvalgtkonferansen bør være på et tidlig tidspunkt i løpet av studieåret og sørge for å gi de tillitsvalgte en nødvendig opplæring. skal: - bidra til at tillitsvalgtkonferansen blir gjennomført i løpet av høst semesteret 2/3

17 GHE (011.2) bidra aktivt i rekrutteringen og gjennomføringen av tillitsvalgtkonferansen, og foreta ringe runde i forkant av denne for å styrke oppmøte. Valg Alle medlemmer av skal være med i promotering og rekruttering av nye kandidater til valget. skal etterstrebe reelle valg til alle plasser og sørge for en reliabel valgprosent. Dette krever en oppsøkende promotering på de ulike campusene. Ansvarsfordeling Det står kort om ulike ansvarsområder i dokumentet. Her kommer en mer overordnet oversikt over ansvarsfordelingen Leder Leder har det overordnede medieansvaret, og er den som skal uttale seg i media om s mening i saker. Leder har også hovedansvaret for pressemeldinger. Leder har hovedansvar for å representere i offentlige sammenhenger. Nestleder Nestleder har ansvar for daglig profileringsarbeid, spesielt med vekt på nettsidene og eventuelt informasjonstavler. Ledelsen Har ansvar for gjennomføring av de store årlige arrangementene. Arbeidsutvalget mene i arbeidsutvalget skal bistå leder i mediasaker innenfor sitt ansvarsområde. mene har også et ansvar for å bistå ledelsen i koordineringen av de store årlige arrangementene, og hjelpe leder med en helhetlig mediestrategi. Studentparlamentsmedlemmene Alle Studentparlamentsmedlemmer skal bidra til at studentdemokratiet er synlig, og til å bruke media fritt for å få ut sine synspunkter i saker. Arbeidsutvalget skal bistå medlemmene med dette arbeidet. Studentparlamentsmedlemmene skal ha en aktiv rolle under profilering av årlige arrangement. De enkelte Studentparlamentsmedlemmene er ansvarlige for at studentene ved egen avdeling kjenner til SP gjennom informasjonsarbeid og profilering. Studentparlamentsmedlemmene forventes å ta kontakt med alle tillitsvalgte for sin avdeling på alle linjene og ha en aktiv forbindelse med disse. Endringer i informasjonsplanen Informasjonsplanen gjelder til ny informasjonsplan er vedtatt, eller planen er vedtatt fjernet. Informasjonsplanen skal revideres årlig. Jf. Informasjonsstrategi for linje : Det skal hvert år utarbeides en informasjonsplan for det kommende år. Denne skal behandles på første møte i SP hvert kalenderår. Hvis s ledelse ikke finner at det er økonomisk forsvarlig å gjennomføre alle punkter i informasjonsplanen skal informeres om dette. 3/3

18 CRØ (011.2) Informasjonsplan for HiST 2011 Informasjonsplanen bygger på s informasjonsstrategi Informasjonsplanen inneholder oversikt over det kontinuerlige informasjonsarbeidet skal gjøre i 2011 og de store kampanjene som skal gjøres i løpet av året. Kontinuerlig arbeid Synlighet på campus skal primært informere gjennom nettsiden. Annet profileringsmateriale skal henvise til nettsiden. Nettsiden og annet profileringsmateriale skal til en hver tid være oppdatert. Rekrutteringsarbeid skal foregå kontinuerlig, med vekt på å oppdatere informasjon om ledige verv månedlig. skal: - oppdatere.com jevnlig - jobbe aktivt med å bli en mer kjent merkevare på campus, blant annet gjennom mer utadrettet virksomhet, da også utenom de tunge profileringsperiodene - Bruke infoskjermer der det er mulig. Disse skal brukes til profilering av valg, kampanjer og s politikk - sette fokus på bedre og mer kreativ markedsføring av - undersøke mulighetene for å lage en ny nettside, med mål om at denne skal kunne lanseres før høstsemesteret Media skal være mer synlig i studentmedia, lokalmedia og andre kanaler som når studenter gjennom studieåret. Dette skal skje gjennom nyhetssaker, redaksjonelt stoff og offentlig debatt. skal: - henvende seg til pressen både gjennom pressemeldinger og ved å ta kontakt med journalister for å selge inn saker - etterstrebe og etablere kontakt med faste journalister fra studentmedia og media for øvrig - være aktive i offentlig debatt gjennom kronikker og leserinnlegg - ordne med en egen presseside på studentparlamentet.com med oversikt over tidligere pressemeldinger, pressebilder og kontaktinformasjon - forsøke å skape debatt blant studentene om sakene før de kommer opp i studentparlamentsmøtene - Sette dagsorden for debatter rundt aktuelle lokale og nasjonale saker som angår studentene - bruke sosiale medier aktivt Informasjonsflyt i tillitsvalgtapparatet Alle tillitsvalgte skal ha kunnskap om sitt eget verv, og om hvilke personer de kan kontakte. Informasjon fra skal spres nedover i tillitsvalgtapparatet ved HiST. skal: 1/4

19 CRØ (011.2) sørge for å ha samarbeidsavtaler med studentutvalgene og følge opp disse. - sørge for at stillingsinstrukser og beskrivelser av verv valgt av skal være tilgjengelig på nettsidene - sørge for at alle nyvalgte tillitsvalgte får informasjon om sitt verv rett etter å ha bitt valgt - ha dialog med tillitsvalgte i verv som velger til eller innstiller - Ledelsen skal på hvert SP-møte informere SP om deres medievirksomhet siden forrige møte. - Innhente informasjon fra alle ledd i tillitsmannsordningen ved HiST og aktivt bruke denne informasjonen til utforming av s politikk. Informasjon for internasjonale studenter skal tilstrebe at nettsiden er tospråklig, og at det finnes sammendrag av aktive saker på engelsk. Dette fordi det er viktig for å ha god kontakt med internasjonale studenter. skal: - øke engelskspråklig informasjon - samarbeide med internasjonal seksjon med spredning av informasjon rundt rettigheter og studentdemokratiet NSO skal holde seg oppdatert på den til enhver tid aktuelle nasjonale studentpolitikken. Dette skal gjøres gjennom å delta på formøter med Trondheims LSdelegater, samt gjennom å delta aktivt på arrangementer i regi av NSO. Rekruttering Kontinuerlig rekruttering For å sikre bred rekruttering, samt opprettholde studentdemokratiets troverdighet er avhengig av en aktiv rekrutteringspolitikk. skal: - ut på samtlige campus ved HiST for å promotere parlamentet ved studiestart og i forbindelse med valg til parlamentet - tilstrebe reelle valg til de verv, råd og utvalg som velger til - Arbeide for at informasjon om er på trykk i alle relevante medier hvor man kan nå HiST-studenter Faste arrangementer Immatrikulering skal være synlig på stand sammen med Velferdstinget. Til immatrikuleringen skal det finnes profileringsmateriale og informasjonsmateriale om studentdemokratiet. skal også ha informasjon rettet mot faddere igjennom Quak!. skal: - ha stand på aktuelt sted under immatrikuleringen til HiST. 2/4

20 CRØ (011.2) ha materiell og profileringsartikler til utdeling der profileres. - utforme informasjonshefte som sendes ut med inntakspapirene til de nye studentene - presentere på scenen under immatrikuleringen - samarbeide med studentutvalgene om informasjonsmateriell til de nye studentene på de ulike avdelinger/campus. - være kreative og oppsøkende i profileringsarbeidet under immatrikuleringen - oppfordre alle parlamentsmedlemmer til å være faddere for å rekruttere nye medlemmer til bordet Tillitsvalgtkonferansen Dette er et tiltak fra HiST sin side som er med å bidrar til for å gjennomføre. Dette gjennomføres en gang i året, like etter at tillitsvalgte har blitt valgt i forbindelse med studiestart. skal: - bidra til at tillitsvalgtkonferansen bli gjennomført i løpet av høst semesteret. - bidra aktivt i forarbeidet og gjennomføringen av tillitsvalgtkonferansen. Ansvarsfordeling Det står kort om ulike ansvarsområder i dokumentet. Her kommer en mer overordnet oversikt over ansvarsfordelingen Leder Leder har det overordnede medieansvaret, og er den som skal uttale seg i media om s mening i saker. Leder har også hovedansvaret for pressemeldinger. Leder har hovedansvar for å representere i offentlige sammenhenger. Nestleder Nestleder har ansvar for daglig profileringsarbeid, spesielt med vekt på nettsidene og eventuelt informasjonstavler. Ledelsen Har ansvar for gjennomføring av de store årlige arrangementene Arbeidsutvalget mene i arbeidsutvalget skal bistå leder i mediasaker innenfor sitt ansvarsområde. mene har også et ansvar for å bistå ledelsen i koordineringen av de store årlige arrangementene, og hjelpe leder med en helhetlig mediestrategi. Studentparlamentsmedlemmene Alle Studentparlamentsmedlemmer har mulighet til å bidra til at studentdemokratiet er synlig, og til å bruke media fritt for å få ut sine synspunkter i saker. Arbeidsutvalget skal bistå medlemmene med dette arbeidet. Studentparlamentsmedlemmene skal delta i profileringsarbeidet. Endringer i informasjonsplanen Informasjonsplanen gjelder til ny informasjonsplan er vedtatt, eller planen er vedtatt fjernet. 3/4

21 CRØ (011.2) Informasjonsplanen skal revideres årlig. Jf. Informasjonsstrategi for linje : Det skal hvert år utarbeides en informasjonsplan for det kommende år. Denne skal behandles på første møte i SP vert kalender år. Hvis s ledelse ikke finner at det er økonomisk forsvarlig å gjennomføre alle punkter i informasjonsplanen skal informeres om dette. 4/4

22 GHE/MFR (011.2) SP-07/13 REVIDERING AV MÅLDOKUMENT Vedlegg Måldokument Saksbehandler Gina Helstad og Martin Fredheim Definisjoner AU Arbeidsutvalget SP HiST Bakgrunn Høsten 2012 har vært preget av tungt fokus på teknologibygget. Denne saken har hatt en tidsbruk som SP ikke har kunnet forutse. Måldokumentprioriteringen kommer til å styres av gjennomslagsmulighet og hvilke prosesser som foregår parallelt på HiST. Eksempelvis har HiST, sammen med SP, tatt initiativ til å se på praksisreglementet i løpet av våren Derfor vil det være naturlig for SP å bruke tid på dette. Samme begrunnelsen brukes om tidsbruken til teknologibygg-saken i høst: det var nødvendig å prioritere tid på denne saken. Sakspapiret utgjør en kortfattet beskrivelse av hva SP har gjort knyttet til hvert av måldokumentets fire punkter. Deretter følger en konkret beskrivelse av hva SP skal bruke tid på i våren Saksbehandlers vurdering Kvalitet i praksisstudier: Praksisftw-kampanjen har blitt planlagt i løpet av høsten 2012, denne gangen med mer fokus på å påvirke beslutningstakere. I løpet av høsten har det kommet frem at HiST vil gå inn i en dialog med SP om praksisreglementet. I løpet av våren 2013 vil : Samarbeide med HiST rundt revidering av praksisreglementet og jobbe for implementering av SPs politikk i dette reglementet Fremme SPs politikk og jobbe aktivt for realiseringen av denne i utvalg og aktuelle fora Utveksling: har i løpet av høsten 2012 satt fokus på utveksling og internasjonalisering ved gjennomføring av internasjonal uke. Her ble HiSTs utvekslingstilbud profilert på alle 1/2

23 GHE/MFR (011.2) avdelinger. Det ble også arrangert en utvekslingsworkshop der internasjonal koordinator på HiST, studiedirektør mfl. deltok. I informasjonsplanen for 2013 foreslås det et eget punkt om informasjon til internasjonale studenter. Blant tiltakene er å oversette informasjon om studenters rettigheter og studentdemokratiet i samarbeid med HiST. I løpet av våren 2013 vil : Fremme SPs internasjonaliserings- og utvekslingspolitikki aktuelle samarbeidsorgan. Videreføre arbeidet fra internasjonal uke ved å vektlegge og arbeide for å forenkle HiSTs utvekslingsbyråkrati Forsking og utvikling: Studiekvalitetsdagen 2012 ble gjennomført med fokus på FoU-basert utdanning, her var også tilstede og tydeliggjorde hva FoU betyr for studentene og hva det er viktig å vektlegge. Forskning og utvikling er også vektlagt av SP under SKB-dagen, Dekanmøter og til Høgskolestyret. I løpet av våren 2013 vil : Føre en sak om Open Access og jobbe aktivt for gjennomslag med denne politikken. Fremme SPs politikk og jobbe aktivt for realiseringen av denne i utvalg og aktuelle fora Læringsmiljø og campus: har lagt omfattende ressurser ned i arbeidet rundt teknologibygget. Manglende bevilgninger over statsbudsjettet har ført til at ledelsen har brukt mye tid på å synliggjøre behovet for bedre infrastruktur på HiST. Dette har foregått lokalt i Trondheim, men også nasjonalt. Innsatsen har vært rettet mot HiST-studenter, lokale og nasjonale beslutningstakere og lokal/nasjonal media. I løpet av våren 2013 vil : Fortsette å sette fokus på den prekære infrastruktursituasjonen som møter HiSTstudenter daglig i media og mot beslutningstakere. Fremme SPs politikk og jobbe aktivt for realiseringen av denne i utvalg og aktuelle fora Saksbehandlers innstilling Måldokument vedtas revidert med de endringer fremkommer i møtet 2/2

24 GHE/MFR MÅLDOKUMENT Måldokumentet består av en politisk og en organisatorisk del. Det beskriver s (SP) viktigste prioriteringsområder i perioden Måldokumentet beskriver de overordnede sakene som vil gå i dybden på. Premissene for høgskolens virksomhet styres i stor grad gjennom budsjettet, og skal komme med prioriteringer og krav til neste års budsjett i løpet av våren POLITISKE PRIOROTERINGER Kvalitet i praksisstudier skal jobbe for å bedre støtteordningene til studenter som avholder praksisstudier i og utenfor Trondheimsregionen. Vi vil at praksisreglementet skal sikre at studentene blir ivaretatt økonomisk og faglig. Praksisstudier skal likestilles med ordinær teoretisk undervisning, hva angår kvalitetsutvikling. vil at alle praksisveiledere skal ha dokumentert veilederkompetanse. Vi skal jobbe for at HiST sikrer at studenter i praksis får en pedagogisk, tilrettelagt og profesjonell oppfølging. vil at HiST skal ha klart alle mulige praksisplasser før studiestart for å sikre nok praksisplasser. Utveksling skal jobbe for lettere tilgjengelighet og informasjon om utvekslingsstudier. Vi vil fjerne unødvendige byråkratiske barrierer som vanskeliggjør prosessen for studenten. Vi vil at det skal etableres gode og langsiktige utvekslingsavtaler som gjør at studieprogresjonen og kvalitet opprettholdes. Det skal være faste rutiner i søknadsprosessen, underveis og i etterkant av studiene. Studentene skal evaluere og gi tilbakemeldinger fortløpende, dette skal brukes til kvalitetssikring av utvekslingsapparatet. skal jobbe for at det finnes beredskapsplaner for alle studenter som reiser på utveksling, uansett varighet og omfang. Videre må inkludering av utvekslingsstudenter som kommer til HiST bedres. Vi skal også jobbe for at utvekslingsstudenter som kommer til HiST får den faglige og sosiale oppfølgingen de trenger. Forskning og utvikling skal jobbe for at faglig relevant forskning skal brukes gjennom hele studiet og være en rød tråd gjennom utdanningen. skal jobbe for at den forskningen som skjer på HiST skal være lett tilgjengelig for høgskolens studenter. Dette skal være tilgjengelig gjennom Open access løsninger. Vi vil at studentene skal inkluderes tidlig i 1/3

25 GHE/MFR relevante forskningsprosjekter, og at det skal drives vesentlig mer studentaktiv forskning. skal jobbe for at studentene skal ha enklere tilgang til informasjon og tilbudene om innovasjon. Læringsmiljø og campus skal jobbe for at alle studenter på HiST har et adekvat fysisk og psykisk læringsmiljø som muliggjør å studere på heltid. Vi vil kartlegge antall lesesalsplasser og synliggjøre behovet for flere. skal være en aktiv pådriver for at midlertidige løsninger ikke reduserer studiekvalitet eller læringsmiljø. Vi skal også jobbe for at midlertidige løsninger blir kortvarig, og at nye permanente campusløsninger realiseres raskest mulig. skal jobbe for at HiST bedrer tilgjengeligheten og tilretteleggingen for sine studenter, og være en pådriver for universell utforming på HiST ORGANISERING AV STUDENTPARLAMENTET Vi skal sørge for at organiseringen av og våre aktiviteter er tilfredsstillende og i henhold til våre vedtekter, styringsdokument og samarbeidsavtaler på alle nivå, men med særlig fokus på følgende: Møter og andre faste aktiviteter - Fulltallig Studentparlament ved alle møter - Oppdatere styringsdokumenter og stillingsinstrukser - Gjennomføre de faste motivasjons- og oppstartsseminarene for våre medlemmer Valg - skal jobbe aktivt for å gjennomføre reelle valg ved de valg vi innstiller eller velger til. - Studentparlamentsvalget i november skal prioriteres og profileres. Vi skal jobbe aktivt for en høyere valgoppslutning enn tidligere. Profilering - Profilering skal prioriteres, alle studenter skal vite hva er og hva vi gjør. Synliggjøring gjennom kampanjer og profileringsmateriell vil være naturlig. - Vi skal være synlige for studentene på campus, nettside, sosiale medier og i det offentlige rom. - Oppdatere informasjonsstrategien og bruke denne som et verktøy i profileringsarbeidet - Opprette en forbindelse med alle tillitsvalgte på kullene Samarbeid med andre relevante aktører - Styrke og bistå studentutvalgene ved avdelingene - Bistå i opprettelse av Studentutvalg der det ikke eksisterer - SLUM skal styrkes som samarbeidsorgaorgan 2/3

26 GHE/MFR Opprettholde og utvikle samarbeidet, og være en ressurs for fadderuka Quak! - Opprettholde politisk og faglig samarbeid med andre studentpolitiske organer i Trøndelag - Aktivt bruke Norsk studentorganisasjon som en ressurs for å påvirke og løfte vår politikk. Bruke vårt nettverk til å fylle ledige verv i NSO. 3/3

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS)

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS) Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Øystein Haug Kristoffer Skorpen (AFT) FU Raymond Rudshagen (AFT) FU Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) Ole Edward

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 14.11.13 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 14.11.13 Vår ref: 011.3 Deres ref: Referat fra Studentparlamentsmøte 09/13 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Øystein Haug (AFT) Kristoffer Skorpen (AFT) FU Kristoffer Gjørtz(AFT)

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 18.04.13 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 18.04.13 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Øystein Haug FO Kristoffer Skorpen (AFT) FO Kristoffer Gjørtz(AFT) FU Francesca Frugård (AFT) FO Thomas Toft (AITeL) Ole

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 27.02.14 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 27.02.14 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) Anders Lilleheim Vik(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL)

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Vår ref: 011.0 Møtedato:10.04.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Dato: 10.04.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: KA-GU412 SAKSLISTE Innkalling og saksliste Referat til godkjenning

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) Gjermund Hansen Eggen(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) FO Ole

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

Observatører: Petter Aaker(AFT), Morten Telle(DMMH), Nina J. Tollehaug(LS), Maria Honerød(Sti), Jone Trovåg(Sti), Thomas Toft(OK), Maiken Vasset(VT)

Observatører: Petter Aaker(AFT), Morten Telle(DMMH), Nina J. Tollehaug(LS), Maria Honerød(Sti), Jone Trovåg(Sti), Thomas Toft(OK), Maiken Vasset(VT) Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Øystein Haug (AFT) Thomas K. Eriksen(AFT) Charlotte Gjerden(AFT) FO Ingrid Søfteland (AFT) Laila Gjertsen (AITeL) FO Fredrik

Detaljer

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia MØTEINNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE Studenttingsmøte 01/2013 Dato: 27.11.12 Møtetid: 17.15 Utsendt: 13.11.12 Møtested: Rådssalen, Hovedbygget på Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: Møtetid: R 10, Realfagsbygget Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: Møtetid: R 10, Realfagsbygget Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: 04.09.14 - Møtetid: 17.15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: Til: Kopi til: Saksliste: STi-sak 31/14 Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttinget NTNU studentenes stemme Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. Studenttinget skal bli

Detaljer

Handlingsplan for studieåret

Handlingsplan for studieåret 1 2 3 4 5 6 Handlingsplan for studieåret 2013-14 Revidert 25. februar 2014 Studentparlamentets (SP) handlingsplan tar for seg Studentparlamentets politiske prioriteringer det kommende året. Dokumentet

Detaljer

Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget

Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget Vedtatt på STi-møte den 30. august 2012 Gjelder fra 1.september 2012 Studenttinget NTNU (STi) er studentene ved NTNU sitt øverste valgte organ, og er opprettet for

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13 Dato: 30.09.2013 Vår ref: 011.0 Møtedato: Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13 Dato: 12.09.2013 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling og saksliste

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Godkjent av AU 14.02.2017 Felles beskrivelse Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) er Studentparlamentets ansikt utad, og skal jobbe med å formidle Studentparlamentets

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Saksbeh:KSØ Dato: 28.01.14 Vår ref: 011.0 Møtedato:06.02.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Dato: 06.02.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag Læringsmiljøutvalget Bakgrunn og etablering Lov om universiteter og høgskoler 4 3, første ledd, gir styret ved institusjonen

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17 Dato: 26.01.17- Møtetid: 09.15- - Møtested: Store møterom gamle fysikk Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Til stede: Forfall: Marte

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 Dato: 27.01.14 - Møtetid: 10.15 - Møtested: Møterommet på STi Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Tilstede: Forfall: Observatører: Referent:

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG 1 2 3 MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KAPITTEL 1 GENERELT 1-1 Konstituering Arbeidsutvalget

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Godkjent av AU, 16.02.16 Leder Leder av Studentparlamentet(SP-HiOA) har ansvaret for å sørge for at alle drar i samme retning, og skal ha hovedansvaret for

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL 2010

VEDTAKSPROTOKOLL 2010 VEDTAKSPROTOKOLL 2010 Konstituerende Studentparlamentsmøte SP-01/10 Valg til Arbeidsutvalget Nils Mange Killinberg ble valgt til studiekvalitetsansvarlig. Rolf Erling T. Angelsen ble valgt til læringsmiljø

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet Arbeidsplan 2016 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet (SR) skal fortsette arbeidet med Studentrådets tildelingsmidler. SR skal kontinuerlig arbeide for å gjøre tildelingsmidlene

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: 24.09.15 - Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt: 18.09.2015 Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Kopi til: Styret NTNU

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Studentleder plikter å følge den til enhver gjeldende beskrivelse. Beskrivelsen er et utfyllende og bindende avtaledokument for studentleder,

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV:

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: Hvert fakultet/institutt har et studentråd som er ledet av Studentrådsstyret. Dette styret består av syv studenter som er urnevalgt av studentene på

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Arbeidsprogram. studieåret 2016/2017. Studentorganisasjonen StOr

Arbeidsprogram. studieåret 2016/2017. Studentorganisasjonen StOr Arbeidsprogram studieåret 2016/2017 Studentorganisasjonen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 13.05.2016 Arbeidsprogrammet er et styringsdokument som beskriver hva StOr skal jobbe med i perioden sommeren

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14 Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Pia Helen Bjørsvik

Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Pia Helen Bjørsvik Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Pia Helen Bjørsvik Nestleder Olav Reppen Breivik Studiekvalitet Laila Solør (AFT) FO L&I Thea Indahl Mæhlum (ASP) Internasjonalt Per Christian Rasmussen (ALT) Hanne

Detaljer

Stillingsinstruks for campusleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Stillingsinstruks for campusleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Stillingsinstruks for campusleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Campusleder plikter å følge den til enhver gjeldende beskrivelse. Beskrivelsen er et utfyllende og bindende avtaledokument for campusleder,

Detaljer

Instruks for arbeidsutvalget

Instruks for arbeidsutvalget Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET 1. Generelt Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget", "Forretningsorden for Velferdstinget", og "Økonomiinstruks for Velferdstinget".

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2009-2010 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 9 sider Innhold ARBEIDSPROGRAM 2009-2010... 1 1. KVALITET I STUDIENE... 3 1.1. OPPGAVER... 3 1.2. ARBEIDSPRINSIPP...

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 Tid: Mandag 31. oktober 2016 Møtestart kl. 17:00,

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING 29.04.2015

REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING 29.04.2015 REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING 29.04.2015 Tid: 29.04.2015 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra Parlamentsforsamling: Kenneth Røyseth Andersen Tina Bredesen Aase Lena

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: 42.02.14 - Møtetid: 18.15 R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Styret

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96 Siste endring av reglementet ble gjort den 29.01.15 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn

Detaljer

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte.

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte. TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013 OSLO, 10.09.2012 REFERAT MØTE 29/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Tid: Tirsdag 25.09.2012, kl. 09:00 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika 231/12

Detaljer

Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012

Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012 Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag www.hist.no/lmu Læringsmiljøutvalget Årsrapport 2011 og Handlingsplan 2012 Bakgrunn og etablering Lov om universiteter

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål Juristforeningen i Tromsø skal sørge for et godt sosialt miljø blant jusstudentene i Tromsø ved å tilby et rikt aktivitetstilbud.

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2010-2011 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 5 sider ARBEIDSPROGRAM 2009/2010 Den daglige driften blir foretatt av et Studentstyre på fem medlemmer og en organisasjonskonsulent.

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Til: MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14 Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Kopi til: Referent: Tellekorps: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Avd IR, Sarpsborg Møtedato: 02.02.06 Arkivref: wwg/02-06 Innstilling fra: - Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 02-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 02.07/ 2015 Tid 12:00-14.30 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent,

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Handlingsplan for studieåret

Handlingsplan for studieåret 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Handlingsplan for studieåret 2012-13 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar for

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2013/2014

Arbeidsprogram studieåret 2013/2014 Arbeidsprogram studieåret 2013/2014 Studentorganisasjonen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 24.05.13 Arbeidsprogrammet til StOr er et styringsdokument som forteller StOr hvilke oppgaver det er forventet

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg 1 Formål Medisinsk- odontologisk Studentutvalg (MOSU) er det høyeste studentpolitiske organ ved Det medisinsk- odontologiske fakultet (MOF) ved (UiB),

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

STUDENTPARLAMENTSMØTE

STUDENTPARLAMENTSMØTE Side 0 av 5 UNIVERSITET I OSLO STUDENTPARLAMENTSMØTE Møte nr. 1 b) for Studentparlamentet 16/17 Mandag 6. juni 2016 Rådssalen, Lucy Smiths hus Klokken 17:00 18:30 NAVN:. Side 1 av 5 TIL: Studentparlamentet

Detaljer

Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg

Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg Møtedato: 03.09.2015 Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg STi-sak 31/15 Nytt studentdemokrati for 2016 Vedlegg Studenttingets vedtekter: http://www.studenttinget.no/wpcontent/uploads/2013/02/reglement1.pdf

Detaljer

SAK SP/AU 161/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK SP/AU 161/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden REFERAT MØTE 20/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG OSLO, 17.07.2012 Tid: Tirsdag 17.juli 2012, kl. 1530 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika 161/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 Tid: 15.10.2014 Sted: Videokonferanse Vestfold, Kongsberg og Ringerike Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra styret: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand

Detaljer

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 2015 Tid Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent, Anette

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 2016 Tid Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent, Anette

Detaljer

Valg av ordstyrer og referent, godkjenning av referat, innkalling og dagsorden. Valg av protokollunderskrivere og tellekorps.

Valg av ordstyrer og referent, godkjenning av referat, innkalling og dagsorden. Valg av protokollunderskrivere og tellekorps. SFR-LUI PROTOKOLL Studentenes fakultetsråd LUI Ekstraordinært allmøte Dato: 21.09.17 Tid: 15.30-17.00 Sted: Følg med på Facebookarrangement: Innkalt: Alle studenter ved Fakultet for Lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 20/14

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 20/14 MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.13 - Møtetid: 14.05 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Tilstede: Forfall: Observatører:

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.30 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/14 Saksbeh:KSØ Dato: 30.04.14 Vår ref: 011.0 Møtedato:07.05.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/14 Dato: 11.09.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: KA-GU411 SAKSLISTE Innkalling og

Detaljer

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette.

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette. Arbeidsplan 2014 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet skal fortsette arbeidet med ordningen Studentrådets tildelingsmidler. SR skal arbeide for å gjøre tildelingsmidlene bedre

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT LM6 05.01-16 Vedtekter vedlegg 4 1 VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT Forslag nr. Hva forslaget gjelder Innstilling Merknad 1 1 2.2 - Vedtak om utmeldelse fra NSO. Strykningsforslag 2 2 2.4

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

MØTEREFERAT 06/15. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 06/15. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 06/15 Til: Arbeidsutvalget Dato: 30.04.15 Representanter og vara Observatører Møtested: R3, Gløshaugen Kl. 17.15 Referent: Kine Nilsen Myre Kopi til: Administrasjonen SiT Konsernstyret Studentutvalg

Detaljer