Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS)"

Transkript

1 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Øystein Haug Kristoffer Skorpen (AFT) FU Raymond Rudshagen (AFT) FU Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) Ole Edward Johns Nystad (AITeL) Synne Trudesdatter Grønvold (AHS) FO Anne Berit Eik (AHS) Tonje Strugstad (AHS) Ida Aas (ALT) Åshild Stava (ALT) Karen Marie Skaret (ALT) Helga Steinsvåg (ASP) Anette Turtumøygard Kalløkken (ASP) Håvard Dalby (TØH) FO Ingvild Tajet (TØH) FO Arve Lingsaas (TØH) Vara Synnøve Lein(AHS) FO: forfall orientert, FD: forfall delvis, FU: forfall uorientert. Observatører: Innkalling: Godkjent Ordstyrer: Gunhild Foss Heggem Referent: Kine Sørli Tellekorps: Simon Sandvåg, Madeleine, Trine Kvistad, Referat fra Studentparlamentsmøte 09/12 Observatører: Simon Sandvåg(Sti), Madeleine Lorås(Sti), Trine Kvistad(LS), Jarle Alexander Møller(VT), Andreas Nilsen Kosmo(VT) Referat fra konstituerende Studentparlamentsmøte: Godkjent SP-03/13 Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS) Saksbehandler innleder. Nåværende vara supplerer. Følgende kandidat melder seg: 1/5

2 Thomas Toft Det stilles spørsmål til kandidaten Thomas Toft velges ved akklamasjon som 3. vara til Høgskolestyret. SP-07/13 Revidering av måldokument Saksbehandler innleder saken. - Hvordan bør HiST få flere studenter inn? En forutsetning for å kunne sende studenter på utveksling. - Mer engelskspråklig undervisning på HiST, i hvert fall på studier hvor yrkesspråket er engelsk. - Mer engelsk undervisning vil også gjøre studentene tryggere i situasjoner hvor man snakker med fremmedspråklige. - Open Access er fokus for vårsemesteret. Det er viktig at forskning gjort ved HiST blir tilgjengelig for studenter og ansatte ved institusjonen. - Fokus på et læringsmiljø som tilrettelegger for heltidsstudenten er viktig, og det er også viktig at midlertidige løsninger ivaretar disse behovene. - SLUM er veldig viktig for studentutvalgene og dette forumet må være i fokus, også for neste ledelse. Endringsforslag fra Trine Kvistad Linje 28: Endre overskrift til internasjonalisering. Tilleggsforslag fra Trine Kvistad Linje 37: «og ledelsen skal gjennom ulike forum, jobbe aktivt for at høgskolen legger til rette for internasjonalisering gjennom bl.a å gjennomføre fag og moduler på engelsk.» Forslaget faller som konsekvens for forslaget fra Thomas Toft. Tilleggsforslag fra Thomas Toft Linje 37: «Endre utdanningsspråk der det lar seg gjøre til engelsk. Dette vil gi bedre praktisk utdanning i henhold til et realistisk arbeidsliv, samt øke, og lettere tilrettelegge internasjonal utveksling.» Endringsforslag fra Anne Berit Eik Linje 61: «skal være en pådriver for universell utforming på HiST og anvendelse av denne. Dette for å minske behovet for individuell tilrettelegging og skape et mer inkluderende miljø.» 2/5

3 Det stemmes over helheten Måldokument vedtas enstemmig. SP-06/13 Informasjonsplan 2013 Saksbehandler innleder. - Ny nettside er på vei og kanskje logoen bør oppgraderes samtidig? - Er hjemmeside fortsatt aktuelt eller har Facebook/Twitter tatt over denne plassen? - En hjemmeside er mer legitimt og en plass hvor en finner informasjon, Facebook/Twitter er mer nyhetskanaler. - Hvor mye informasjon skal være på engelsk? Bør man fokusere på det alle viktigste? - bør lage en informasjonsvideo for å rekruttere nye medlemmer og spre informasjon ut til alle studentene på HiST. - s medlemmer bør promotere seg selv på sine avdelinger. Det er bra at alle gjør litt, for da er det lettere å få gjort mer. Endringsforslag fra Francesca Frugård Linje 14: «Utvikle ny nettside, og på samme tid få laget en ny logo for SP.» Tilleggsforslag fra Karen Marie Skaret Linje 19: «Ha egen oppslagstavle på alle HiST-campus til formidling av informasjon og kampanjer fra.» Tilleggsforslag fra Edward Johns Nystad Linje 32: «SP skal bruke nye mediekanaler aktivt.» Tilleggsforslag fra Åshild Stava og Karen Marie Skaret Linje 70: «Ha en informasjonsfilm om SP som kan brukes til å informere studentene om SP, rekruttering og valg.» Endringsforslag fra Synnøve Lein 3/5

4 Linje 128: «Studentparlamentsmedlemmene forventes å sørge for at de tillitsvalgte vet at de finnes og vet hvem de er, og stille seg tilgjengelig for å hjelpe dem.» Forslagsholder trekker forslaget Endringsforslag fra Thomas Toft Linje 128: «Studentutvalgslederne skal oppfordres av SLUM til å invitere Studentparlamentsmedlemmene på sin avdeling til møtene sine. Parlamentsmedlemmene bør stille seg til rådighet så ofte som mulig til dette.» Forslaget faller som konsekvens av at forslaget til Ida Aas blir vedtatt. Endringsforslag fra Ida Aas Linje 128: «Alle Studentparlamentsmedlemmer er pliktige til å gjøre seg bemerket og tilgjengelige blant samtlige tillitsvalgte på sin avdeling.» Det stemmes over helheten Informasjonsplan for 2013 vedtas enstemmig. SP-05/13 Automatisk begrunnelse på eksamen Saksbehandler innleder saken. - En begrunnelse gir studenten en bedre oversikt over hva vedkommende faktisk kan og ikke kan. - En begrunnelse kan også være en kvalitetssikring av sensuren. - Automatisk begrunnelse bidrar til å lette den byråkratiske veien det er for å be om begrunnelse og en eventuell klagegang. - Begrunnelse på eksamen trenger ikke koste mer enn dagens ordning hvor en må søke om begrunnelse/klage. - En sensorveiledning sier lite om hvorfor karakteren ble som det ble. En begrunnelse vil si noe om hvilken kunnskap kandidaten har. Endringsforslag fra Synnøve Lein Linje 81 strykes. Forslaget faller Endringsforslag fra Thomas Toft Stryk 73-83, men beholde linje 84. Forslaget faller 4/5

5 Endringsforslag fra Ida Aas Linje 83: «Ved emner fra og med 15 studiepoeng.» Tilleggsforslag fra Trine Kvistad Linje 86: «ser på en individuell begrunnelse av karakter som et viktig ledd i kvalitetssikringen av eksamen, i tillegg til å styrke studiekvaliteten og HiST-studenten. ser at dette arbeidet kan være ressurskrevende, men påpeker viktigheten av at dette ikke må ikke eller svekke andre områder innen studiekvaliteten.» Det stemmes over helheten. Helheten vedtas med to avholdende. Arbeidsutvalgets innstilling: krever: - Begrunnelse på karakter automatisk ved: o Strykkarakter o Bacheloroppgave o Masteroppgave o Ved emner fra og med 15 studiepoeng - HiST må tilrettelegge og gjøre byråkratiet i forbindelse med begrunnelse på eksamen enklere. - ser på en individuell begrunnelse av karakter som et viktig ledd i kvalitetssikringen av eksamen, i tillegg til å styrke studiekvaliteten og HiSTstudenten. ser at dette arbeidet kan være ressurskrevende, men påpeker viktigheten av at dette må ikke eller svekke andre områder innen studiekvaliteten. Eventuelt Anne Berit: Orienterer om at inntaksundersøkelsen ble tatt opp i sist LMU-møte. Gina: Kontoret skal ryddes førstkommende mandag og oppfordrer alle som føler for det til å delta. Arve: Vil gjerne ha oversikt over bursdagene til alle SP-medlemmene for å kunne sette pris på de enkelte medlemmenes bursdager. Møtekritikk. Møtet hevet kl Gina Helstad leder Kine Sørli referent 5/5

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 14.11.13 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 14.11.13 Vår ref: 011.3 Deres ref: Referat fra Studentparlamentsmøte 09/13 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Øystein Haug (AFT) Kristoffer Skorpen (AFT) FU Kristoffer Gjørtz(AFT)

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 27.02.14 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 27.02.14 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) Anders Lilleheim Vik(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL)

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13 Dato: 30.09.2013 Vår ref: 011.0 Møtedato: Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13 Dato: 12.09.2013 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling og saksliste

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Saksbeh:KSØ Dato: 28.01.14 Vår ref: 011.0 Møtedato:06.02.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Dato: 06.02.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.11.13 Vår ref: 011.0 Møtedato:14.11.13 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13 Dato: 14.11.13 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE

Detaljer

Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen

Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning Samordningsutvalg for praksis i grunnskolen Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen Tidspunkt: Mandag 12. mai 2014, kl. 9.00 11.30

Detaljer

Referat Studentrådsmøte 14. november 2012. Møteleder: Jarle Alexander Møller(FTR2) Tilstede:

Referat Studentrådsmøte 14. november 2012. Møteleder: Jarle Alexander Møller(FTR2) Tilstede: Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat Studentrådsmøte 14.

Detaljer

Høringsuttalelse fra NSO 2010:

Høringsuttalelse fra NSO 2010: Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse fra NSO 2010: Høring NOU 2010:7 Mangfold og mestring. språklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet.

Detaljer

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Studiested Kjeller Tirsdag 12.03.2013 17:00-21:20 Husk å si fra uansett om du kommer eller ikke, så vi kan innkalle vararepresentantene. Du når oss på tlf. 22 45 28

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Referatsaker. til møte. Velferdstinget. den

Referatsaker. til møte. Velferdstinget. den Referatsaker til møte i Velferdstinget den 26. november MØTEREFERAT 11/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 22.10.13 Representanter og vara Observatører Møtested: K 5 kjemihall, Gløshaugen Kl.18.15 20.30 Referent:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 29.august 2012 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 29.august 2012 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 29.08.12 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 29.august 2012 kl. 16.15 Studentparlamentet: Silje Linnerud

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14 Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16.03.11/163.26 SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen Sak 28/11 Referat 4.-6. mars 2011 Tilstede: Dan-Raoul Miranda, Anders Garbom Backe, Matias

Detaljer

Handlingsplan for funksjonshemmede studenter

Handlingsplan for funksjonshemmede studenter HØGSKOLEN I ÅLESUND Handlingsplan for funksjonshemmede studenter Revidert og vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 8.desember 2005 INNHOLD 1. Innledning 3 2. Overordnede mål 3 3. Hovedmål 3 4. Hva

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer

Møtereferat Studenttingsmøte 02/14

Møtereferat Studenttingsmøte 02/14 Møtereferat Studenttingsmøte 02/14 Dato:02.02.14 - Møtetid: kl 10 - Møtested: Dolmsundet hotell, Hitra Til: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Kopi til: Styret NTNU Administrasjonen

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her Vår dato 13.03.14 Telefon Vår ref. SP-møte 02-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 136 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kari, Atle, Lisa Marie, Cathrine, Maria, Vibeke, Lise, Kay, Trude, Helene,

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.september 2012 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.september 2012 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 26.09.12 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.september 2012 kl. 16.15 Studentparlamentet: Rolf Bjarne

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 17. februar 2015 Tid: kl.

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Klasserom vektertorget 2. etg.(inn til venstre) Tid: Torsdag 21. august etter stiftelsesmøte kl 16.15. Tilstede: Ann Kristin,

Detaljer