INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14"

Transkript

1 Saksbeh:KSØ Dato: Vår ref: Møtedato: Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Dato: Tid: Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling og saksliste Referat til godkjenning Referat fra konstituerende Studentparlamentsmøte Referat fra ekstraordinært Studentparlamentsmøte Godkjenning Godkjenning SP-02/14 Valg til Læringsmiljøutvalget(LMU) Valg Saksbehandler: Kine Sørli SP-04/14 Valg Landsmøtet NSO Valg Saksbehandler: Kine Sørli SP-05/14 Suppleringsvalg LMU Valg Saksbehandler: Kine Sørli SP-06/14 Budsjett Quak!2014 Vedtak Saksbehandler: Kine Sørli SP-07/14 Tilrettelegging for studenter med verv Vedtak Saksbehandler: Trine Kvistad Lorentsen SP-08/14 Krav om digitalt utstyr Vedtak Saksbehandler: Trine Kvistad Lorentsen Eventuelt Møtekritikk Sosialt etter møtet: For de som vil, går vi et eller annet egnet sted etter møtet. NB: Husk å melde fra (tlf el ) så tidlig som mulig om du ikke kan møte! Med vennlig hilsen Trine K. Lorentsen leder Kine Sørli Organisasjonskonsulent

2 Saksbeh: Dato: Vår ref: Referat fra konstituerende Studentparlamentsmøte Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) Anders Lilleheim Vik(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) Ole Edward Johns Nystad (AITeL) Knut- Anders Kjelsrud(AHS) Andrea Ohna Harjo (AHS) FD Ida Kristine Foldvik (AHS) Morten Djupdal (ALT) Helle Jørstad (ALT) Sindre Augusto Garcia(ALT) Helga Steinsvåg (ASP) Håvard Hjeraas (ASP) Thor Axel Gamst Straume (HHiT) FO Ingvild Tajet (HHiT) Arve Lingsaas (HHiT) FO: forfall orientert, FD: forfall delvis, FU: forfall uorientert. Observatører: Innkalling: Godkjent Ordstyrer: Trine Kvistad Lorentsen Referent: Ida Aas Tellekorps: Simon U. Sandvåg, Nina J. Tollehaug og Kaja Istad Observatører: Fredrik Oterhals (Vara AiTel), Petter Aaker (HS), Synne Grønvold (Vara AHS), Nina J. Tollehaug (LS/vara ASP), Simon U. Sandvåg (STi), Kaja Istad (VT), Pia H. Bjørsvik (OK) SP-01/14 Valg til arbeidsutvalget Saksbehandler innleder. Det stilles spørsmål til saken.

3 Saksbeh: Dato: Vår ref: Læringsmiljø- og inkluderingsansvarlig Følgende kandidater meldte seg: Andrea Ohna Harjo og Knut-Anders Kjelsrud Det stilles spørsmål til kandidatene Andrea Ohna Harjo velges som læringsmiljø- og inkluderingsansvarlig ved skriftlig valg Internasjonalt ansvarlig Følgende kandidater meldte seg: Thomas Toft og Ole Edward Johns Nystad Det stilles spørsmål til kandidatene Thomas Toft velges som internasjonalt ansvarlig ved skriftlig valg Fag- og forskningsansvarlig Følgende kandidater meldte seg: Knut-Anders Kjelsrud, Anders Lilleheim Vik og Morten Djupdal Det stilles spørsmål til kandidatene Morten Djupdal velges som fag- og forskningsansvarlig ved skriftlig valg SP- 02/14 Valg til Læringsmiljøutvalget Saksbehandler innleder. Følgende kandidater meldte seg: Synne Grønvold og Fredrik Oterhals Det stilles spørsmål til kandidatene Synne Grønvold velges som fast representant i læringsmiljøutvalget ved skriftlig valg

4 Saksbeh: Dato: Vår ref: Vara Følgende kandidater meldte seg: Fredrik Oterhals og Knut-Anders Kjelsrud stemmer over å utsette vara-valget til nestemøte da det er uklart om antall faste plasser i LMU. Det er enstemmig vedtatt. Eventuelt Thomas Toft Får mye spørsmål om hva SP er fra medstudenter, og synes det er vanskelig å svare spesifikt på. - Hva kan vi gjøre? - Sosiale media - Oppdatere informasjon på nettsiden Møtekritikk Møtet heves Trine K. Lorentsen Leder Ida Aas Referent

5 Saksbeh: Dato: Vår ref: Referat fra ekstraordinært Studentparlamentsmøte Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) FO Anders Lilleheim Vik(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) Ole Edward Johns Nystad (AITeL) Knut- Anders Kjelsrud(AHS) Andrea Ohna Harjo (AHS) Ida Kristine Foldvik (AHS) Morten Djupdal (ALT) FO Helle Jørstad (ALT) FO Sindre Augusto Garcia(ALT) FO Helga Steinsvåg (ASP) FO Håvard Hjeraas (ASP) FO Thor Axel Gamst Straume (HHiT) Ingvild Tajet (HHiT) Arve Lingsaas (HHiT) Vara Åshild Stava(ALT) Vara Nina Jeanette Tollehaug(ASP) FO: forfall orientert, FD: forfall delvis, FU: forfall uorientert. Observatører: Innkalling: Godkjent Ordstyrer: Trine Kvistad Lorentsen Referent: Kine Sørli Tellekorps: Simon U. Sandvåg, Synne Grønvold, Elena Slydal Observatører: Petter Aaker(HS), Rolf Erling Angelsen(OK), Synne Grønvold(AHS), Elena Slydal(Sti), Simon Utseth Sandvåg(Sti)

6 Saksbeh: Dato: Vår ref: SP-03/14 Suppleringsvalg til arbeidsutvalget Ordstyrer innleder saken. Følgende kandidater stiller: Knut- Anders Kjelsrud Ole-Edward Johns Nystad Det stilles spørsmål til kandidatene. Ole Edward velges som fag- og forskningspolitisk ansvarlig i arbeidsutvalget. Eventuelt Arve: Synes det var hyggelig å se alle før jul Kine: Orienterer om oppstartsseminar. Trine: Orienterer om lucia-tog 13. desember. Møtekritikk Møtet heves kl Trine K. Lorentsen Leder Ida Aas Referent

7 Saksbeh: KSØ Dato: SP-02/13: VALG LÆRINGSMILJØUTVALGET Saksbehandler: Kine Sørli Definisjoner: AU Arbeidsutvalget SP LMU Læringsmiljøutvalget UHL Universitets- og høgskoleloven Bakgrunn: Kravet om et læringsmiljøutvalg kom gjennom kvalitetsreformen og er lovfestet i universitetsog høgskolelovens 44. Her heter det at hver utdanningsinstitusjon har ansvaret for studentens totale læringsmiljø i samarbeid med samskipnaden. Det er styrets ansvar å se til at dette blir overholdt. For at styret skal være kontinuerlig oppdatert på situasjonen skal det opprettes et LMU som har ansvar for å komme med rapporter og forslag til tiltak for forbedringer. LMU rapporterer direkte til styret. LMU består av: Høgskoledirektøren eller den hun formynder Teknisk sjef Leder fra en av avdelingene 1 fra rådgivningstjenesten for personer med funksjonsnedsetting 4 studenter 1 observatør fra SiT med tale og møterett Tilsattes medlemmer/varamedlemmer oppnevnes for ordinær valgperiode (4 år). Studentmedlemmene oppnevnes for ett år av gangen; ett medlem/2 vara følger kalenderåret, og to medlemmer/vara har studieåret som funksjonsperiode. Ledervervet i utvalget veksler hvert år mellom de tilsatte og studentene, og i år er det en student som leder utvalget. Saksbehandlers vurdering:

8 Saksbeh: KSØ Dato: velger en representant og to vararepresentanter med funksjonstid kalenderåret Saksbehandlers innstilling: Innstiller ikke på personvalg. Det skal nå kun velges to vararepresentanter for kalenderåret Kandidatene det kan stemmes på er Fredrik Oterhals og Knut- Anders Kjelsrud, såfremt ingen flere stiller.

9 Saksbeh: KSØ Dato: SP-04/14: Saksbehandler: VALG LANDSMØTEDELEGATER Kine Sørli Definisjoner: AU SP NSO LM Arbeidsutvalget Norsk Studentorganisasjon Landsmøtet i NSO Bakgrunn: NSO er en paraplyorganisasjon for studentdemokratiene i Norge. Organisasjonen representerer om lag studenter. NSO arbeider aktivt overfor politikere, byråkrati, media, lånekassen og ledelsen på lærestedene for å bedre studenters faglige, sosiale og økonomiske vilkår. NSO skal avholde sitt landsmøte fra mars 2014 ved Quality Hotel i Tønsberg mars er det regionmøte i Trondheim. Dette er et forberedende møte til LM- 14. Landsmøtet skal behandle økonomi- og fullmaktssaker, rapporter og styringsdokument, samt valg og andre innkomne saker. Det vil bli arrangert 3-4 formøter før LM i løpet av februar-mars. Enkelte av møtene holdes sammen med NTNU sine delegater. HiST har 8 delegater til regionmøtet, og til Landsmøtet i NSO. Saksbehandlers vurdering: Det er ingen andre krav til å være landsmøtedelegat enn at man er student ved HiST. Alle som stiller til valg som Landsmøtedelegat bør også være med på regionmøtet, og på alle formøtene.

10 Saksbeh: KSØ Dato: Saksbehandlers innstilling: SP velger 8 delegater og vara til å delta på vegne av HiST studentene på Landsmøtet i 2014 for NSO. Det innstilles ikke til personvalg.

11 Saksbeh: KSØ Dato: SP-05/14: Saksbehandler: Definisjoner: AU SP LMU UHL Bakgrunn: SUPPLERINGSVALG LÆRINGSMILJØUTVALGET Kine Sørli Arbeidsutvalget Læringsmiljøutvalget Universitets- og høgskoleloven Kravet om et læringsmiljøutvalg kom gjennom kvalitetsreformen og er lovfestet i universitetsog høgskolelovens 44. Her heter det at hver utdanningsinstitusjon har ansvaret for studentens totale læringsmiljø i samarbeid med samskipnaden. Det er styrets ansvar å se til at dette blir overholdt. For at styret skal være kontinuerlig oppdatert på situasjonen skal det opprettes et LMU som har ansvar for å komme med rapporter og forslag til tiltak for forbedringer. LMU rapporterer direkte til styret. LMU består av: Høgskoledirektøren eller den hun formynder Teknisk sjef Leder fra en av avdelingene 1 fra rådgivningstjenesten for personer med funksjonsnedsetting 4 studenter 1 observatør fra SiT med tale og møterett Tilsattes medlemmer/varamedlemmer oppnevnes for ordinær valgperiode (4 år). Studentmedlemmene oppnevnes for ett år av gangen; ett medlem/2 vara følger kalenderåret, og to medlemmer/vara har studieåret som funksjonsperiode. Ledervervet i utvalget veksler hvert år mellom de tilsatte og studentene, og i år er det en student som leder utvalget. Saksbehandlers vurdering:

12 Saksbeh: KSØ Dato: Da noen av våre faste representanter og varaer er nødt til å trekke seg på grunn av utveksling og andre verv, må gjennomføre suppleringsvalg for studieåret 2013/2014. skal velge en ny fast representant for studieåret 2013/2014. Funksjonstiden er fram til juni Det skal også velges to vara for perioden fram til juni 2014 Saksbehandlers innstilling: Innstiller ikke på personvalg.

13 Saksbeh: KSØ Dato: SP-06/14 BUDSJETT QUAK! 2014 Vedlegg Budsjett Quak! 2014 Saksbehandler Kine Sørli Forkortelser SP HiST Quak! Fadderuken for HiST, DMMH og NKF DMMH Dronning Mauds Minne Høgskole NKF Norges Kreative Fagskole Bakgrunn ble foreningen Fadderuken Quak! stiftet. SP er generalforsamlingen for fadderuken Quak! i kraft av å være det øverste studentorganet ved høyskolen. Generalforsamlingens oppgaver: 1. Velge Quak!sjef 2. Godkjenne årsrapport fra Fadderuka Quak! 3. Godkjenne regnskap 4. Vedta budsjett 5. Vedta nye vedtekter og vedtektsendringer 6. Vedta nye reglement og instrukser og endringer i disse. Saksbehandlers vurdering Budsjettet til Quak!2014 tar utgangspunkt i fjorårets budsjett med noen justeringer. Største forskjellen fra fjorårets budsjett ligger i estimert salg av Quak!bånd. Quak!2014 har valgt å sette Quak!bånd-prisen til 200kr pr. bånd. For å nå det budsjetterte målet med kr i salg av Quak!bånd, vil det si at Quak! må selge 3000 bånd. Et optimistisk mål da det tilsvarer at alle nye studenter må kjøpe båndet. På en annen måte så er det svært positivt at Quak! ønsker å senke prisen pr. bånd. Saksbehandler stiller seg positiv til at Quak! har økt postene for møtemat og teambuilding. Verv i Quak! er ikke lønnet og derfor er det også på sin plass at Quak! bruker en andel på mat og aktiviteter til de frivillige i organisasjonen. Det er ofte lange dager for kjernestyret og det bør derfor settes av en post for innkjøp av mat. Saksbehandler vil derimot gi en oppfordring til Quak! om at dette ikke kun skal gå til leder.

14 Saksbeh: KSØ Dato: Saksbehandler ser at Quak!2014 setter av en god sum penger til materiell og profilering. Dette er et område som ikke har vært prioritert de siste årene og det oppfordres til at Quak! klarer å bruke av denne posten i år. Quak! har mer å gå på når det gjelder profilering og profileringsartikler. Quak!2014 bes om å holde seg til budsjettet. Ved store budsjettendringer skal Quak! tidligst mulig, legge fram et revidert budsjett. Saksbehandlers innstilling HiST, som generalforsamling for Quak!, godkjenner budsjettet for Quak! 2014.

15 Budsjett Quak!2014 Fjorårets mot årets postvis Driftsinntekter Resultat 2013 Budsjett 2014 Driftsinntekter Budsjett Salgsinntekt Quak!Bånd Salg kr ,00 Støtte HIST kr ,00 kr ,00 Sponsorinntekt kr ,00 Quak!Bånd Salg kr ,00 kr ,00 Støtte kr ,00 Sponsorinntekt kr ,00 kr ,00 Egenandel Quak!14 kr ,00 Støtte Sit kr ,00 kr ,00 Egenandel gensere* kr 7000,00 Støtte DMMH kr ,00 kr ,00 kr ,00 Støtte NKF kr ,00 kr ,00 Driftskonstnader Egenandel kr ,00 kr ,00 Kompensasjon for jobbing kr ,00 Driftsinntekter kr ,00 kr ,00 Møtemat kr ,00 Turer kr ,00 Driftskostnader (negative tall) Quak! kos kr ,00 Lønnskostnad kr ,00 Kompensasjon for jobbing kr ,00 kr ,00 Annen driftskostnad Møtemat kr ,51 kr ,00 Avskrivninger kr ,00 Quak!Seminar kr ,67 kr ,00 Betalingsterminaler kr ,00 Evalueringstur kr ,04 kr ,00 Leiebilkostnader kr ,00 Teambuilding/Quak!kos kr ,20 kr ,00 Mamut- Regnskapsprogram kr ,00 Lønnskostnader kr ,42 kr ,00 Småanskeffelser kr ,00 Annen driftskostnad Kontorrekvisita kr ,00 Avskrivninger kr ,49 kr ,00 Telefon og SMS-tjenester kr ,00 Betalingsterminaler kr ,50 kr ,00 Profileringsutstyr Quak! * kr ,00 Leiebilkostnader kr ,05 kr ,00 Gaver og premier kr ,00 Videreutvikling SMS-system kr ,50 kr - Lisens kr ,00 Mamut- Regnskapsprogram kr 2 985,00 kr ,00 Arrangementer kr ,00 Quak!skjorter kr ,00 kr ,00 Bank og kortgebyr kr ,00 Quak! gensere styret* kr - kr ,00 kr ,00 Småanskaffelser kr 5 122,00 kr ,00 Driftskost. uten egenandel ,00 Kontorrekvisita kr ,94 kr ,00 Quak!snakk kr ,00 kr ,00 Telefon kr 460,09 kr -500,00 Driftskostnader kr ,00 SMS-tjeneste bruk kr ,48 kr ,00 Matriell/Reklame kr ,77 kr ,00 Driftsresultat kr ,00 Kostnader 2012 kr 6 687,75 kr - Gaver og premier kr ,00 kr ,00 Finansinntekter kr ,00 Lisens kr ,35 kr ,00 Immatrikuleringsfest kr ,00 kr ,00 Rebusløp kr 7 848,67 kr ,00 Quak!Ball kr ,00 kr ,00 Barnas aktivitetsdag kr 998,70 kr ,00 Jumpstart kr 6 580,50 kr ,00 Dagen med det rare i kr ,00 kr ,00 Avdelingsvise dager kr ,85 kr ,00 Stand-up kr ,00 kr ,00 Mini-Quak!* kr - kr -6000,00 Quak!Bånd dagen kr - kr ,00 Aktivitetsdag kr ,19 kr ,00 Infomøte kr 2 000,00 kr ,00 Kick-off kr ,00 kr ,00 MP3-prosjekt kr 6 255,67 kr - Bank og kortgebyr kr 4 140,80 kr ,00 Egenandel Quak!14 kr ,00 kr - Annen driftskostnad kr ,30 kr ,00 Driftskostnader kr ,72 kr ,00 Driftsresultat kr ,72 kr ,00 Finansinntekter kr ,48 kr ,00 Resultat kr ,24 kr ,00 Quak!2014

16 Saksbeh: TKL Dato: SP-07/14 TILRETTELEGGING FOR STUDENTER MED VERV PÅ HIST Vedlegg Fristasjonsavtale- Høgskolen i Bergen Saksbehandler Trine Kvistad Lorentsen Definisjoner AU Arbeidsutvalget SP HiB Høgskolen i Bergen HiST Høgskolen i Sør- Trøndelag NSO Norsk Studentorganisasjon NSF Norsk Sykepleierforbund NITO Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon Hensikt ønsker at det skal utarbeides sentrale retningslinjer for fravær i forbindelse med studentrepresentasjon på HiST. Bakgrunn Høsten 2013 hadde en diskusjonssak om tilrettelegging for studenter med verv(sp-sak 33/13). Ut fra denne diskusjonen kom det fram at SP ønsker en sentral avtale for hvordan en kan sikre like rettigheter for studenter med verv. Dette bør begrenses til tillitsvalgt/studentpolitiske verv og som gagner HiST. Trondheim som studieby er kjent for frivillighetskulturen blant studenter. Studentene på HiST er ikke et unntak og mange har verv knyttet til høgskolen og utenfor. Av disse studentene er det mange som har verv knyttet til utdanningspolitiske organisasjoner, slik som, NSO og organisasjoner som er knyttet opp mot studienes fagområde. For å følge opp disse vervene, kan det kreves at studentene må ta fri fra undervisning. Dette kan lett skape konflikt mellom studier og verv da det kan være vanskelig å få fri fra undervisning. HiST har, som Norges nest største høgskole, en sentral plass i utdannings-norge, også blant studentene. Man kan skryte på seg studentledere av nasjonale organisasjoner som NSFstudent, og heltidsverv i arbeidsutvalget til Norsk Studentorganisasjon. For å kunne ta slike verv må man starte på bunnen og jobbe seg opp på både kunnskap og erfaring.

17 Saksbeh: TKL Dato: Mange studier på HiST har obligatorisk oppmøte i undervisningen og øvinger. Dette kan i mange tilfeller være nødvendig for å tilegne seg viktig kunnskap, men det kan også vanskeliggjøre oppfølgingen av verv. Det samme gjelder praksisperioder hvor det er krav om deltakelse i et gitt antall timer. Ofte er tidsrammen såpass trang at det krever deltakelse under samtlige dager i praksisperioden. Spesielt de helsefaglige utdanningene har lange praksisperioder og dette setter begrensninger for oppfølging av verv. Studentene opplever at det praktiseres svært ulikt å få tilrettelagt for sine verv som studentrepresentanter. Noen avdelinger har som uskreven norm at studentene kan ha to studentpolitiske dager under praksisperiodene, mens andre fører fravær som fravær uansett årsak. Dette kan føre til at mange studenter vegrer seg for å ta på seg verv, som igjen kan føre til lav rekruttering blant de vervene som finnes internt og eksternt. Saksbehandlers vurdering Saksbehandler ser det svært uheldig at studenter opplever forskjellsbehandling når det gjelder å få tilrettelagt undervisning for å kunne følge opp verv. Mye av møteaktiviteten i HiST sine interne råd og utvalg foregår på dagtid mens de ansatte er på jobb. Dette faller ofte sammen med undervisningstiden og kan i verste fall føre til at studentene ikke blir representert i råd og utvalg som angår studentene. ønsker at det skal settes sentrale retningslinjer til hvordan det kan tilrettelegges for studentaktivitet som faller utenfor det faglige. Trondheim som studieby har mange ulike studentorganisasjoner og enda flere verv som skal dekkes. ønsker at det i denne omgang skal utarbeides sentrale retningslinjer for studentpolitiske og faglige relevante verv. Det vil si tillitsvalgtarbeid, verv knyttet opp mot studentdemokratiet og verv i faglige organisasjoner (som for eksempel Pedagogstudentene, Fellesorganisasjonen, NiTO-studentene og NSF-studentene). Dette er også verv som kan bidra til å fremme studiekvaliteten på HiST og vil derfor gjøre HiST til en mer attraktiv høgskole. I denne saken er det ikke snakk om å gi studentene helt fri fra undervisning, men tilby dem et tilpasset undervisningsopplegg som kan kombineres med vervene. Dette kan være å gi studentene et arbeidskrav tilsvarende den obligatoriske undervisningen, eller muligheter til å ta igjen øvinger eller forelesninger. Ved Høgskolen i Bergen(HiB) har en avtale med høgskoleledelsen der studentrepresentanter ved institusjonen har krav på organisasjonsfri fra obligatorisk undervisning eller praksis i inntil 10 dager(tilsvarende 75 timer) pr. studieår. Dette skal ikke gjelde som fravær, og ved praksis eller hvor det finnes særlig grunn til det, skal organisasjonsfri avtales på forhånd. Studentene må selv dokumentere fraværet ved protokoller og referater.

18 Saksbeh: TKL Dato: Om HiST skal gå inn for samme modell som HiB, er opp til SP å finne ut. 10 dager i løpet av et studieår kan være mye, alt etter som hvordan undervisningen er organisert på studiene. Det er viktig å huske at en først og fremst er student og at det ikke skal gå ut over studieprogresjonen til vedkommende. Samtidig er det også derfor nødvendig med tilrettelegging slik at studentene kan engasjere seg og samtidig følge opp studiene. Saksbehandler stiller seg derfor positiv til en sentral avtale som skal gjelde for alle studentrepresentanter på HiST. Saksbehandlers innstilling krever: - At studentrepresentanter ved HiST skal ha krav på inntil 5 dager organisasjonsfri pr. studieår fra obligatorisk undervisning og praksis. Dette skal ikke telle som fravær og må dokumenteres av studentene selv. Arbeidsutvalget innstilling krever: - Det skal utarbeides en avtale mellom ledelsen ved HiST og tillitsvalgte i studentutvalg og studentorganisasjoner. Denne avtalen skal godkjennes i før den signeres. - At studentrepresentanter ved HiST skal ha krav på inntil 5(37,5timer) dager organisasjonsfri pr. studieår fra obligatorisk undervisning og praksis. Dette skal ikke telle som fravær og må dokumenteres av studentene selv.

19

20

21

22

23

24 Saksbeh: TKL Dato: SP-08/14 KRAV TIL EGET DIGITALT UTSTYR Saksbehandler Trine Kvistad Lorentsen Definisjoner AU Arbeidsutvalget SP HiST Høgskolen i Sør- Trøndelag Hensikt skal vedta om HiST kan kreve at studentene har eget digitalt utstyr til bruk i undervisningen. Bakgrunn fikk i desember 2013 i oppdrag av HiST til å finne ut hva høgskolen kan kreve at studentene skal disponere eget digitalt utstyr. Dette spørsmålet er aktuelt da de siste innspillene for det nye campuset på Kalvskinnet, skal fastsettes. Høgskolen vil frigjøre mest mulig areal for fleksibel bruk. Datasaler krever mye areal og gir lite fleksibilitet i arealbruk. Behovet for datasaler er heller ikke like stort som tidligere, da mange studenter disponerer eget utstyr som bærbar data/mac og nettbrett. Høgskolen ønsker at antall datasaler skal med tiden reduseres til null. Dagens samfunn kjennetegnes av at vi benytter oss av digitale hjelpemidler i stor grad. Vi bruker nettbank, leser nyheter på nett og bruker generelt digitale hjelpemidler i det daglige. Fra grunnskolen og videregående er dagens studenter vant til å bruke data til skolearbeidet og til eksamen. Høyere utdanning kjennetegnes dessverre ved at de henger etter i den digitale utviklingen, men også på dette området begynner det å skje ting. I 2013 ble det opprettet et prosjekt som skulle se på innføring av digital eksamen på HiST. Dette prosjektet ble opprettet etter initiativ fra s vedtak SP-sak 10/13. Allerede ved høstsemesteret ble det gjennomført digitale eksamener og dette er en utvikling som kun vil fortsette videre. Det forventes også at studentene har tilgang til internett. It s learning er en læringsplattform som brukes som informasjonskanal ut til studentene. De fleste studentene har i dag tilgang til internett nesten over alt hvor de beveger seg. Trådløst internett finnes nesten over alt og ved hjelp av smart-telefoner, er det få som har problemer med å holde seg oppdatert på internett.

25 Saksbeh: TKL Dato: I 2013 ble det endelig innvilget tilskudd til bygging av Teknologibygget. Teknologibygget er en del av samlokaliseringsprosjektet til HiST, hvor de ønsker å lokalisere sine campus i en akse langs Elgesetergate. Planene til dette bygget er opprinnelig fra 2003 og høgskolen går nå i gjennom planene for å fornye og tilpasse bygget til dagens og fremtidens behov. Saksbehandlers vurdering Saksbehandler er positiv til at høgskolen ønsker å tenke nyskapende om campus. En fleksibel bruk av undervisningslokalene er fremtidsrettet og gjør at lokalene kan brukes hele døgnet, både som undervisningsrom og grupperom. Samtidig blir det muligheter for å fornye undervisningsmetodene siden en kan utnytte rommene bedre. I loven om universiteter og høgskoler er det ikke noe som begrenser at høgskolen kan sette krav om eget utstyr. Men dette må forekomme i kravene om opptak til de spesifikke studiene. På HiST er det kun AITeL som setter krav til at studentene skal disponere eget utstyr, hvor data har en sentral plass i utdanningen. Data i sosionomutdanningen vil for eksempel ikke ha en like sentral rolle. I den videregående skolen må skolen selv sørge for at elevene har tilgang på egen data om det er nødvendig. Dette vil for eksempel være om skolen legger opp opplæringen slik at elevene må ha data både hjemme og på skolen. I slike tilfeller kan skolen derimot kreve at elevene betaler en årlig egenandel. Denne egenandelen kan ikke være høyere enn den laveste satsen for utstyrsstipend. Saksbehandler ser derfor dette som en mulig løsning for høgskolen, om de går inn for å kreve eget digitalt utstyr. Om HiST skal kreve at studentene har eget utstyr, er det en del problemstillinger som må avklares. Hvem har ansvar for utstyret når det brukes i sammenheng med studier? Hvilket utstyr vil det stilles krav om? I den digitale verden finnes det utallige typer datamaskiner, nettbrett og andre digitale hjelpemidler. Det er stor variasjon i bruksområde og størrelse på programvare, samt pris. Det finnes rimelige datamaskiner, men disse har gjerne begrenset kapasitet og vil ikke tåle store programvarer etc. En del studier på HiST bruker programvarer som krever såpass mye kapasitet av dataene at studentene ikke vil ha tilstrekkelige ressurser på sine private datamaskiner, uten at dette vil være svært kostbart for studentene. Saksbehandler ber også SP om å vurdere hvilket utstyr høgskolen kan kreve. Flere og flere går over til å bruke nettbrett og disse har ofte lite muligheter til tekstbehandling etc. De fleste studentene har tilgang til internett via smarttelefoner og nettbrett og er fornøyd med dette. Å skulle pålegge studenter til å investere i datamaskiner til bruk i undervisningen, kan dermed bli problematisk. Det er ikke lenger gitt at alle disponerer bærbare datamaskiner Kan studentene kreve at høgskolen skal ha ansvaret for det digitale utstyret om det går i stykker i forbindelse med studiene? Vil studenten kunne kreve at høgskolen skal stille med reserve-utstyr i slike tilfeller?

26 Saksbeh: TKL Dato: Saksbehandler mener også at det bør komme tydelig fram at høgskolen krever at studentene disponerer eget digitalt utstyr og hvilket utstyr de bør ha, om dette blir tilfellet. Det må avklares nøye om hvem som har ansvaret. Det bør også utarbeides god infrastruktur slik at studentene kan bruke sine egne datamaskiner. Med infrastruktur menes et godt trådløst internett, stikkontakter til alle, tilgang til programvare og ikke minst, et supportsenter som kan ta for seg alle henvendelser fra studentene. Saksbehandlers innstilling mener at HiST kan kreve at studentene skal disponere eget digitalt utstyr, dersom HiST sørger for klare retningslinjer til krav om digitalt utstyr for studentene. HiST bør også sørge for at det opprettes et supportsenter som skal tilrettelegge for studentenes behov. Arbeidsutvalgets innstilling mener: - At HiST kan kreve at studentene skal disponere eget digitalt utstyr, dersom HiST sørger for klare retningslinjer til krav om digitalt utstyr. Dette kravet må gjøres kjent for studenten ved opptakskrav og tilbud om studieplass. - At HiST må sørge for at det er god infrastruktur for bruk av digitalt utstyr i studiehverdagen. - At HiST må ha et brukersenter som er tilgjengelig for alle HiST-studenter og kan hjelpe med alle problemer man måtte ha med sitt digitale utstyr. - At Brukersenteret bør også tilby diverse datakurs for studenter.

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 14.11.13 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 14.11.13 Vår ref: 011.3 Deres ref: Referat fra Studentparlamentsmøte 09/13 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Øystein Haug (AFT) Kristoffer Skorpen (AFT) FU Kristoffer Gjørtz(AFT)

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Undervisningskvalitet... 5 Vurderingsformer... 6 Elitemiljøer... 7 Internasjonale

Detaljer

STUD IEHÅN 08-09. A v d e l i n g f o r t e k n o l o g i

STUD IEHÅN 08-09. A v d e l i n g f o r t e k n o l o g i STUD IEHÅN 0809 v d e l i n g f o r t e k n o l o g i Kontaktinformasjon vdeling for teknologi vdelingens servicesenter Besøksadresse: Postadresse: Tlf.:/faks: Epost: E.C. Dahls gate 2 700 Trondheim 73

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte)

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte) fra Landsstyremøte 2 (LS2) 2010/11 26. 28. november 2010 Sørmarka kurs- og konferansesenter INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER LS2 00.05-10/11 Godkjenning av innkalling LS2 00.06-10/11 Godkjenning av saksliste

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

NMBU veterinærhøgskolen. Håndbok for studenter

NMBU veterinærhøgskolen. Håndbok for studenter NMBU veterinærhøgskolen Håndbok for studenter Sist endret: 01.04.2014 1 OM HÅNDBOKEN 2 NY STUDENT PÅ NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN 3 Opptak og mottak 3 Kort introduksjon til oppbygging av NMBU veterinærhøgskolen

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

Håndbok for studenter (Versjon august 2012)

Håndbok for studenter (Versjon august 2012) Håndbok for studenter (Versjon august 2012) 1 2 OM HÅNDBOKEN 3 NY STUDENT PÅ NVH 4 Opptak og mottak 4 Kort introduksjon til oppbygging av NVH og studieorganisering. 4 Informasjon ved studiestart 5 STUDIEADMINISTRATIVE

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer