INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14"

Transkript

1 Saksbeh:KSØ Dato: Vår ref: Møtedato: Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Dato: Tid: Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling og saksliste Referat til godkjenning Referat fra konstituerende Studentparlamentsmøte Referat fra ekstraordinært Studentparlamentsmøte Godkjenning Godkjenning SP-02/14 Valg til Læringsmiljøutvalget(LMU) Valg Saksbehandler: Kine Sørli SP-04/14 Valg Landsmøtet NSO Valg Saksbehandler: Kine Sørli SP-05/14 Suppleringsvalg LMU Valg Saksbehandler: Kine Sørli SP-06/14 Budsjett Quak!2014 Vedtak Saksbehandler: Kine Sørli SP-07/14 Tilrettelegging for studenter med verv Vedtak Saksbehandler: Trine Kvistad Lorentsen SP-08/14 Krav om digitalt utstyr Vedtak Saksbehandler: Trine Kvistad Lorentsen Eventuelt Møtekritikk Sosialt etter møtet: For de som vil, går vi et eller annet egnet sted etter møtet. NB: Husk å melde fra (tlf el ) så tidlig som mulig om du ikke kan møte! Med vennlig hilsen Trine K. Lorentsen leder Kine Sørli Organisasjonskonsulent

2 Saksbeh: Dato: Vår ref: Referat fra konstituerende Studentparlamentsmøte Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) Anders Lilleheim Vik(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) Ole Edward Johns Nystad (AITeL) Knut- Anders Kjelsrud(AHS) Andrea Ohna Harjo (AHS) FD Ida Kristine Foldvik (AHS) Morten Djupdal (ALT) Helle Jørstad (ALT) Sindre Augusto Garcia(ALT) Helga Steinsvåg (ASP) Håvard Hjeraas (ASP) Thor Axel Gamst Straume (HHiT) FO Ingvild Tajet (HHiT) Arve Lingsaas (HHiT) FO: forfall orientert, FD: forfall delvis, FU: forfall uorientert. Observatører: Innkalling: Godkjent Ordstyrer: Trine Kvistad Lorentsen Referent: Ida Aas Tellekorps: Simon U. Sandvåg, Nina J. Tollehaug og Kaja Istad Observatører: Fredrik Oterhals (Vara AiTel), Petter Aaker (HS), Synne Grønvold (Vara AHS), Nina J. Tollehaug (LS/vara ASP), Simon U. Sandvåg (STi), Kaja Istad (VT), Pia H. Bjørsvik (OK) SP-01/14 Valg til arbeidsutvalget Saksbehandler innleder. Det stilles spørsmål til saken.

3 Saksbeh: Dato: Vår ref: Læringsmiljø- og inkluderingsansvarlig Følgende kandidater meldte seg: Andrea Ohna Harjo og Knut-Anders Kjelsrud Det stilles spørsmål til kandidatene Andrea Ohna Harjo velges som læringsmiljø- og inkluderingsansvarlig ved skriftlig valg Internasjonalt ansvarlig Følgende kandidater meldte seg: Thomas Toft og Ole Edward Johns Nystad Det stilles spørsmål til kandidatene Thomas Toft velges som internasjonalt ansvarlig ved skriftlig valg Fag- og forskningsansvarlig Følgende kandidater meldte seg: Knut-Anders Kjelsrud, Anders Lilleheim Vik og Morten Djupdal Det stilles spørsmål til kandidatene Morten Djupdal velges som fag- og forskningsansvarlig ved skriftlig valg SP- 02/14 Valg til Læringsmiljøutvalget Saksbehandler innleder. Følgende kandidater meldte seg: Synne Grønvold og Fredrik Oterhals Det stilles spørsmål til kandidatene Synne Grønvold velges som fast representant i læringsmiljøutvalget ved skriftlig valg

4 Saksbeh: Dato: Vår ref: Vara Følgende kandidater meldte seg: Fredrik Oterhals og Knut-Anders Kjelsrud stemmer over å utsette vara-valget til nestemøte da det er uklart om antall faste plasser i LMU. Det er enstemmig vedtatt. Eventuelt Thomas Toft Får mye spørsmål om hva SP er fra medstudenter, og synes det er vanskelig å svare spesifikt på. - Hva kan vi gjøre? - Sosiale media - Oppdatere informasjon på nettsiden Møtekritikk Møtet heves Trine K. Lorentsen Leder Ida Aas Referent

5 Saksbeh: Dato: Vår ref: Referat fra ekstraordinært Studentparlamentsmøte Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) FO Anders Lilleheim Vik(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) Ole Edward Johns Nystad (AITeL) Knut- Anders Kjelsrud(AHS) Andrea Ohna Harjo (AHS) Ida Kristine Foldvik (AHS) Morten Djupdal (ALT) FO Helle Jørstad (ALT) FO Sindre Augusto Garcia(ALT) FO Helga Steinsvåg (ASP) FO Håvard Hjeraas (ASP) FO Thor Axel Gamst Straume (HHiT) Ingvild Tajet (HHiT) Arve Lingsaas (HHiT) Vara Åshild Stava(ALT) Vara Nina Jeanette Tollehaug(ASP) FO: forfall orientert, FD: forfall delvis, FU: forfall uorientert. Observatører: Innkalling: Godkjent Ordstyrer: Trine Kvistad Lorentsen Referent: Kine Sørli Tellekorps: Simon U. Sandvåg, Synne Grønvold, Elena Slydal Observatører: Petter Aaker(HS), Rolf Erling Angelsen(OK), Synne Grønvold(AHS), Elena Slydal(Sti), Simon Utseth Sandvåg(Sti)

6 Saksbeh: Dato: Vår ref: SP-03/14 Suppleringsvalg til arbeidsutvalget Ordstyrer innleder saken. Følgende kandidater stiller: Knut- Anders Kjelsrud Ole-Edward Johns Nystad Det stilles spørsmål til kandidatene. Ole Edward velges som fag- og forskningspolitisk ansvarlig i arbeidsutvalget. Eventuelt Arve: Synes det var hyggelig å se alle før jul Kine: Orienterer om oppstartsseminar. Trine: Orienterer om lucia-tog 13. desember. Møtekritikk Møtet heves kl Trine K. Lorentsen Leder Ida Aas Referent

7 Saksbeh: KSØ Dato: SP-02/13: VALG LÆRINGSMILJØUTVALGET Saksbehandler: Kine Sørli Definisjoner: AU Arbeidsutvalget SP LMU Læringsmiljøutvalget UHL Universitets- og høgskoleloven Bakgrunn: Kravet om et læringsmiljøutvalg kom gjennom kvalitetsreformen og er lovfestet i universitetsog høgskolelovens 44. Her heter det at hver utdanningsinstitusjon har ansvaret for studentens totale læringsmiljø i samarbeid med samskipnaden. Det er styrets ansvar å se til at dette blir overholdt. For at styret skal være kontinuerlig oppdatert på situasjonen skal det opprettes et LMU som har ansvar for å komme med rapporter og forslag til tiltak for forbedringer. LMU rapporterer direkte til styret. LMU består av: Høgskoledirektøren eller den hun formynder Teknisk sjef Leder fra en av avdelingene 1 fra rådgivningstjenesten for personer med funksjonsnedsetting 4 studenter 1 observatør fra SiT med tale og møterett Tilsattes medlemmer/varamedlemmer oppnevnes for ordinær valgperiode (4 år). Studentmedlemmene oppnevnes for ett år av gangen; ett medlem/2 vara følger kalenderåret, og to medlemmer/vara har studieåret som funksjonsperiode. Ledervervet i utvalget veksler hvert år mellom de tilsatte og studentene, og i år er det en student som leder utvalget. Saksbehandlers vurdering:

8 Saksbeh: KSØ Dato: velger en representant og to vararepresentanter med funksjonstid kalenderåret Saksbehandlers innstilling: Innstiller ikke på personvalg. Det skal nå kun velges to vararepresentanter for kalenderåret Kandidatene det kan stemmes på er Fredrik Oterhals og Knut- Anders Kjelsrud, såfremt ingen flere stiller.

9 Saksbeh: KSØ Dato: SP-04/14: Saksbehandler: VALG LANDSMØTEDELEGATER Kine Sørli Definisjoner: AU SP NSO LM Arbeidsutvalget Norsk Studentorganisasjon Landsmøtet i NSO Bakgrunn: NSO er en paraplyorganisasjon for studentdemokratiene i Norge. Organisasjonen representerer om lag studenter. NSO arbeider aktivt overfor politikere, byråkrati, media, lånekassen og ledelsen på lærestedene for å bedre studenters faglige, sosiale og økonomiske vilkår. NSO skal avholde sitt landsmøte fra mars 2014 ved Quality Hotel i Tønsberg mars er det regionmøte i Trondheim. Dette er et forberedende møte til LM- 14. Landsmøtet skal behandle økonomi- og fullmaktssaker, rapporter og styringsdokument, samt valg og andre innkomne saker. Det vil bli arrangert 3-4 formøter før LM i løpet av februar-mars. Enkelte av møtene holdes sammen med NTNU sine delegater. HiST har 8 delegater til regionmøtet, og til Landsmøtet i NSO. Saksbehandlers vurdering: Det er ingen andre krav til å være landsmøtedelegat enn at man er student ved HiST. Alle som stiller til valg som Landsmøtedelegat bør også være med på regionmøtet, og på alle formøtene.

10 Saksbeh: KSØ Dato: Saksbehandlers innstilling: SP velger 8 delegater og vara til å delta på vegne av HiST studentene på Landsmøtet i 2014 for NSO. Det innstilles ikke til personvalg.

11 Saksbeh: KSØ Dato: SP-05/14: Saksbehandler: Definisjoner: AU SP LMU UHL Bakgrunn: SUPPLERINGSVALG LÆRINGSMILJØUTVALGET Kine Sørli Arbeidsutvalget Læringsmiljøutvalget Universitets- og høgskoleloven Kravet om et læringsmiljøutvalg kom gjennom kvalitetsreformen og er lovfestet i universitetsog høgskolelovens 44. Her heter det at hver utdanningsinstitusjon har ansvaret for studentens totale læringsmiljø i samarbeid med samskipnaden. Det er styrets ansvar å se til at dette blir overholdt. For at styret skal være kontinuerlig oppdatert på situasjonen skal det opprettes et LMU som har ansvar for å komme med rapporter og forslag til tiltak for forbedringer. LMU rapporterer direkte til styret. LMU består av: Høgskoledirektøren eller den hun formynder Teknisk sjef Leder fra en av avdelingene 1 fra rådgivningstjenesten for personer med funksjonsnedsetting 4 studenter 1 observatør fra SiT med tale og møterett Tilsattes medlemmer/varamedlemmer oppnevnes for ordinær valgperiode (4 år). Studentmedlemmene oppnevnes for ett år av gangen; ett medlem/2 vara følger kalenderåret, og to medlemmer/vara har studieåret som funksjonsperiode. Ledervervet i utvalget veksler hvert år mellom de tilsatte og studentene, og i år er det en student som leder utvalget. Saksbehandlers vurdering:

12 Saksbeh: KSØ Dato: Da noen av våre faste representanter og varaer er nødt til å trekke seg på grunn av utveksling og andre verv, må gjennomføre suppleringsvalg for studieåret 2013/2014. skal velge en ny fast representant for studieåret 2013/2014. Funksjonstiden er fram til juni Det skal også velges to vara for perioden fram til juni 2014 Saksbehandlers innstilling: Innstiller ikke på personvalg.

13 Saksbeh: KSØ Dato: SP-06/14 BUDSJETT QUAK! 2014 Vedlegg Budsjett Quak! 2014 Saksbehandler Kine Sørli Forkortelser SP HiST Quak! Fadderuken for HiST, DMMH og NKF DMMH Dronning Mauds Minne Høgskole NKF Norges Kreative Fagskole Bakgrunn ble foreningen Fadderuken Quak! stiftet. SP er generalforsamlingen for fadderuken Quak! i kraft av å være det øverste studentorganet ved høyskolen. Generalforsamlingens oppgaver: 1. Velge Quak!sjef 2. Godkjenne årsrapport fra Fadderuka Quak! 3. Godkjenne regnskap 4. Vedta budsjett 5. Vedta nye vedtekter og vedtektsendringer 6. Vedta nye reglement og instrukser og endringer i disse. Saksbehandlers vurdering Budsjettet til Quak!2014 tar utgangspunkt i fjorårets budsjett med noen justeringer. Største forskjellen fra fjorårets budsjett ligger i estimert salg av Quak!bånd. Quak!2014 har valgt å sette Quak!bånd-prisen til 200kr pr. bånd. For å nå det budsjetterte målet med kr i salg av Quak!bånd, vil det si at Quak! må selge 3000 bånd. Et optimistisk mål da det tilsvarer at alle nye studenter må kjøpe båndet. På en annen måte så er det svært positivt at Quak! ønsker å senke prisen pr. bånd. Saksbehandler stiller seg positiv til at Quak! har økt postene for møtemat og teambuilding. Verv i Quak! er ikke lønnet og derfor er det også på sin plass at Quak! bruker en andel på mat og aktiviteter til de frivillige i organisasjonen. Det er ofte lange dager for kjernestyret og det bør derfor settes av en post for innkjøp av mat. Saksbehandler vil derimot gi en oppfordring til Quak! om at dette ikke kun skal gå til leder.

14 Saksbeh: KSØ Dato: Saksbehandler ser at Quak!2014 setter av en god sum penger til materiell og profilering. Dette er et område som ikke har vært prioritert de siste årene og det oppfordres til at Quak! klarer å bruke av denne posten i år. Quak! har mer å gå på når det gjelder profilering og profileringsartikler. Quak!2014 bes om å holde seg til budsjettet. Ved store budsjettendringer skal Quak! tidligst mulig, legge fram et revidert budsjett. Saksbehandlers innstilling HiST, som generalforsamling for Quak!, godkjenner budsjettet for Quak! 2014.

15 Budsjett Quak!2014 Fjorårets mot årets postvis Driftsinntekter Resultat 2013 Budsjett 2014 Driftsinntekter Budsjett Salgsinntekt Quak!Bånd Salg kr ,00 Støtte HIST kr ,00 kr ,00 Sponsorinntekt kr ,00 Quak!Bånd Salg kr ,00 kr ,00 Støtte kr ,00 Sponsorinntekt kr ,00 kr ,00 Egenandel Quak!14 kr ,00 Støtte Sit kr ,00 kr ,00 Egenandel gensere* kr 7000,00 Støtte DMMH kr ,00 kr ,00 kr ,00 Støtte NKF kr ,00 kr ,00 Driftskonstnader Egenandel kr ,00 kr ,00 Kompensasjon for jobbing kr ,00 Driftsinntekter kr ,00 kr ,00 Møtemat kr ,00 Turer kr ,00 Driftskostnader (negative tall) Quak! kos kr ,00 Lønnskostnad kr ,00 Kompensasjon for jobbing kr ,00 kr ,00 Annen driftskostnad Møtemat kr ,51 kr ,00 Avskrivninger kr ,00 Quak!Seminar kr ,67 kr ,00 Betalingsterminaler kr ,00 Evalueringstur kr ,04 kr ,00 Leiebilkostnader kr ,00 Teambuilding/Quak!kos kr ,20 kr ,00 Mamut- Regnskapsprogram kr ,00 Lønnskostnader kr ,42 kr ,00 Småanskeffelser kr ,00 Annen driftskostnad Kontorrekvisita kr ,00 Avskrivninger kr ,49 kr ,00 Telefon og SMS-tjenester kr ,00 Betalingsterminaler kr ,50 kr ,00 Profileringsutstyr Quak! * kr ,00 Leiebilkostnader kr ,05 kr ,00 Gaver og premier kr ,00 Videreutvikling SMS-system kr ,50 kr - Lisens kr ,00 Mamut- Regnskapsprogram kr 2 985,00 kr ,00 Arrangementer kr ,00 Quak!skjorter kr ,00 kr ,00 Bank og kortgebyr kr ,00 Quak! gensere styret* kr - kr ,00 kr ,00 Småanskaffelser kr 5 122,00 kr ,00 Driftskost. uten egenandel ,00 Kontorrekvisita kr ,94 kr ,00 Quak!snakk kr ,00 kr ,00 Telefon kr 460,09 kr -500,00 Driftskostnader kr ,00 SMS-tjeneste bruk kr ,48 kr ,00 Matriell/Reklame kr ,77 kr ,00 Driftsresultat kr ,00 Kostnader 2012 kr 6 687,75 kr - Gaver og premier kr ,00 kr ,00 Finansinntekter kr ,00 Lisens kr ,35 kr ,00 Immatrikuleringsfest kr ,00 kr ,00 Rebusløp kr 7 848,67 kr ,00 Quak!Ball kr ,00 kr ,00 Barnas aktivitetsdag kr 998,70 kr ,00 Jumpstart kr 6 580,50 kr ,00 Dagen med det rare i kr ,00 kr ,00 Avdelingsvise dager kr ,85 kr ,00 Stand-up kr ,00 kr ,00 Mini-Quak!* kr - kr -6000,00 Quak!Bånd dagen kr - kr ,00 Aktivitetsdag kr ,19 kr ,00 Infomøte kr 2 000,00 kr ,00 Kick-off kr ,00 kr ,00 MP3-prosjekt kr 6 255,67 kr - Bank og kortgebyr kr 4 140,80 kr ,00 Egenandel Quak!14 kr ,00 kr - Annen driftskostnad kr ,30 kr ,00 Driftskostnader kr ,72 kr ,00 Driftsresultat kr ,72 kr ,00 Finansinntekter kr ,48 kr ,00 Resultat kr ,24 kr ,00 Quak!2014

16 Saksbeh: TKL Dato: SP-07/14 TILRETTELEGGING FOR STUDENTER MED VERV PÅ HIST Vedlegg Fristasjonsavtale- Høgskolen i Bergen Saksbehandler Trine Kvistad Lorentsen Definisjoner AU Arbeidsutvalget SP HiB Høgskolen i Bergen HiST Høgskolen i Sør- Trøndelag NSO Norsk Studentorganisasjon NSF Norsk Sykepleierforbund NITO Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon Hensikt ønsker at det skal utarbeides sentrale retningslinjer for fravær i forbindelse med studentrepresentasjon på HiST. Bakgrunn Høsten 2013 hadde en diskusjonssak om tilrettelegging for studenter med verv(sp-sak 33/13). Ut fra denne diskusjonen kom det fram at SP ønsker en sentral avtale for hvordan en kan sikre like rettigheter for studenter med verv. Dette bør begrenses til tillitsvalgt/studentpolitiske verv og som gagner HiST. Trondheim som studieby er kjent for frivillighetskulturen blant studenter. Studentene på HiST er ikke et unntak og mange har verv knyttet til høgskolen og utenfor. Av disse studentene er det mange som har verv knyttet til utdanningspolitiske organisasjoner, slik som, NSO og organisasjoner som er knyttet opp mot studienes fagområde. For å følge opp disse vervene, kan det kreves at studentene må ta fri fra undervisning. Dette kan lett skape konflikt mellom studier og verv da det kan være vanskelig å få fri fra undervisning. HiST har, som Norges nest største høgskole, en sentral plass i utdannings-norge, også blant studentene. Man kan skryte på seg studentledere av nasjonale organisasjoner som NSFstudent, og heltidsverv i arbeidsutvalget til Norsk Studentorganisasjon. For å kunne ta slike verv må man starte på bunnen og jobbe seg opp på både kunnskap og erfaring.

17 Saksbeh: TKL Dato: Mange studier på HiST har obligatorisk oppmøte i undervisningen og øvinger. Dette kan i mange tilfeller være nødvendig for å tilegne seg viktig kunnskap, men det kan også vanskeliggjøre oppfølgingen av verv. Det samme gjelder praksisperioder hvor det er krav om deltakelse i et gitt antall timer. Ofte er tidsrammen såpass trang at det krever deltakelse under samtlige dager i praksisperioden. Spesielt de helsefaglige utdanningene har lange praksisperioder og dette setter begrensninger for oppfølging av verv. Studentene opplever at det praktiseres svært ulikt å få tilrettelagt for sine verv som studentrepresentanter. Noen avdelinger har som uskreven norm at studentene kan ha to studentpolitiske dager under praksisperiodene, mens andre fører fravær som fravær uansett årsak. Dette kan føre til at mange studenter vegrer seg for å ta på seg verv, som igjen kan føre til lav rekruttering blant de vervene som finnes internt og eksternt. Saksbehandlers vurdering Saksbehandler ser det svært uheldig at studenter opplever forskjellsbehandling når det gjelder å få tilrettelagt undervisning for å kunne følge opp verv. Mye av møteaktiviteten i HiST sine interne råd og utvalg foregår på dagtid mens de ansatte er på jobb. Dette faller ofte sammen med undervisningstiden og kan i verste fall føre til at studentene ikke blir representert i råd og utvalg som angår studentene. ønsker at det skal settes sentrale retningslinjer til hvordan det kan tilrettelegges for studentaktivitet som faller utenfor det faglige. Trondheim som studieby har mange ulike studentorganisasjoner og enda flere verv som skal dekkes. ønsker at det i denne omgang skal utarbeides sentrale retningslinjer for studentpolitiske og faglige relevante verv. Det vil si tillitsvalgtarbeid, verv knyttet opp mot studentdemokratiet og verv i faglige organisasjoner (som for eksempel Pedagogstudentene, Fellesorganisasjonen, NiTO-studentene og NSF-studentene). Dette er også verv som kan bidra til å fremme studiekvaliteten på HiST og vil derfor gjøre HiST til en mer attraktiv høgskole. I denne saken er det ikke snakk om å gi studentene helt fri fra undervisning, men tilby dem et tilpasset undervisningsopplegg som kan kombineres med vervene. Dette kan være å gi studentene et arbeidskrav tilsvarende den obligatoriske undervisningen, eller muligheter til å ta igjen øvinger eller forelesninger. Ved Høgskolen i Bergen(HiB) har en avtale med høgskoleledelsen der studentrepresentanter ved institusjonen har krav på organisasjonsfri fra obligatorisk undervisning eller praksis i inntil 10 dager(tilsvarende 75 timer) pr. studieår. Dette skal ikke gjelde som fravær, og ved praksis eller hvor det finnes særlig grunn til det, skal organisasjonsfri avtales på forhånd. Studentene må selv dokumentere fraværet ved protokoller og referater.

18 Saksbeh: TKL Dato: Om HiST skal gå inn for samme modell som HiB, er opp til SP å finne ut. 10 dager i løpet av et studieår kan være mye, alt etter som hvordan undervisningen er organisert på studiene. Det er viktig å huske at en først og fremst er student og at det ikke skal gå ut over studieprogresjonen til vedkommende. Samtidig er det også derfor nødvendig med tilrettelegging slik at studentene kan engasjere seg og samtidig følge opp studiene. Saksbehandler stiller seg derfor positiv til en sentral avtale som skal gjelde for alle studentrepresentanter på HiST. Saksbehandlers innstilling krever: - At studentrepresentanter ved HiST skal ha krav på inntil 5 dager organisasjonsfri pr. studieår fra obligatorisk undervisning og praksis. Dette skal ikke telle som fravær og må dokumenteres av studentene selv. Arbeidsutvalget innstilling krever: - Det skal utarbeides en avtale mellom ledelsen ved HiST og tillitsvalgte i studentutvalg og studentorganisasjoner. Denne avtalen skal godkjennes i før den signeres. - At studentrepresentanter ved HiST skal ha krav på inntil 5(37,5timer) dager organisasjonsfri pr. studieår fra obligatorisk undervisning og praksis. Dette skal ikke telle som fravær og må dokumenteres av studentene selv.

19

20

21

22

23

24 Saksbeh: TKL Dato: SP-08/14 KRAV TIL EGET DIGITALT UTSTYR Saksbehandler Trine Kvistad Lorentsen Definisjoner AU Arbeidsutvalget SP HiST Høgskolen i Sør- Trøndelag Hensikt skal vedta om HiST kan kreve at studentene har eget digitalt utstyr til bruk i undervisningen. Bakgrunn fikk i desember 2013 i oppdrag av HiST til å finne ut hva høgskolen kan kreve at studentene skal disponere eget digitalt utstyr. Dette spørsmålet er aktuelt da de siste innspillene for det nye campuset på Kalvskinnet, skal fastsettes. Høgskolen vil frigjøre mest mulig areal for fleksibel bruk. Datasaler krever mye areal og gir lite fleksibilitet i arealbruk. Behovet for datasaler er heller ikke like stort som tidligere, da mange studenter disponerer eget utstyr som bærbar data/mac og nettbrett. Høgskolen ønsker at antall datasaler skal med tiden reduseres til null. Dagens samfunn kjennetegnes av at vi benytter oss av digitale hjelpemidler i stor grad. Vi bruker nettbank, leser nyheter på nett og bruker generelt digitale hjelpemidler i det daglige. Fra grunnskolen og videregående er dagens studenter vant til å bruke data til skolearbeidet og til eksamen. Høyere utdanning kjennetegnes dessverre ved at de henger etter i den digitale utviklingen, men også på dette området begynner det å skje ting. I 2013 ble det opprettet et prosjekt som skulle se på innføring av digital eksamen på HiST. Dette prosjektet ble opprettet etter initiativ fra s vedtak SP-sak 10/13. Allerede ved høstsemesteret ble det gjennomført digitale eksamener og dette er en utvikling som kun vil fortsette videre. Det forventes også at studentene har tilgang til internett. It s learning er en læringsplattform som brukes som informasjonskanal ut til studentene. De fleste studentene har i dag tilgang til internett nesten over alt hvor de beveger seg. Trådløst internett finnes nesten over alt og ved hjelp av smart-telefoner, er det få som har problemer med å holde seg oppdatert på internett.

25 Saksbeh: TKL Dato: I 2013 ble det endelig innvilget tilskudd til bygging av Teknologibygget. Teknologibygget er en del av samlokaliseringsprosjektet til HiST, hvor de ønsker å lokalisere sine campus i en akse langs Elgesetergate. Planene til dette bygget er opprinnelig fra 2003 og høgskolen går nå i gjennom planene for å fornye og tilpasse bygget til dagens og fremtidens behov. Saksbehandlers vurdering Saksbehandler er positiv til at høgskolen ønsker å tenke nyskapende om campus. En fleksibel bruk av undervisningslokalene er fremtidsrettet og gjør at lokalene kan brukes hele døgnet, både som undervisningsrom og grupperom. Samtidig blir det muligheter for å fornye undervisningsmetodene siden en kan utnytte rommene bedre. I loven om universiteter og høgskoler er det ikke noe som begrenser at høgskolen kan sette krav om eget utstyr. Men dette må forekomme i kravene om opptak til de spesifikke studiene. På HiST er det kun AITeL som setter krav til at studentene skal disponere eget utstyr, hvor data har en sentral plass i utdanningen. Data i sosionomutdanningen vil for eksempel ikke ha en like sentral rolle. I den videregående skolen må skolen selv sørge for at elevene har tilgang på egen data om det er nødvendig. Dette vil for eksempel være om skolen legger opp opplæringen slik at elevene må ha data både hjemme og på skolen. I slike tilfeller kan skolen derimot kreve at elevene betaler en årlig egenandel. Denne egenandelen kan ikke være høyere enn den laveste satsen for utstyrsstipend. Saksbehandler ser derfor dette som en mulig løsning for høgskolen, om de går inn for å kreve eget digitalt utstyr. Om HiST skal kreve at studentene har eget utstyr, er det en del problemstillinger som må avklares. Hvem har ansvar for utstyret når det brukes i sammenheng med studier? Hvilket utstyr vil det stilles krav om? I den digitale verden finnes det utallige typer datamaskiner, nettbrett og andre digitale hjelpemidler. Det er stor variasjon i bruksområde og størrelse på programvare, samt pris. Det finnes rimelige datamaskiner, men disse har gjerne begrenset kapasitet og vil ikke tåle store programvarer etc. En del studier på HiST bruker programvarer som krever såpass mye kapasitet av dataene at studentene ikke vil ha tilstrekkelige ressurser på sine private datamaskiner, uten at dette vil være svært kostbart for studentene. Saksbehandler ber også SP om å vurdere hvilket utstyr høgskolen kan kreve. Flere og flere går over til å bruke nettbrett og disse har ofte lite muligheter til tekstbehandling etc. De fleste studentene har tilgang til internett via smarttelefoner og nettbrett og er fornøyd med dette. Å skulle pålegge studenter til å investere i datamaskiner til bruk i undervisningen, kan dermed bli problematisk. Det er ikke lenger gitt at alle disponerer bærbare datamaskiner Kan studentene kreve at høgskolen skal ha ansvaret for det digitale utstyret om det går i stykker i forbindelse med studiene? Vil studenten kunne kreve at høgskolen skal stille med reserve-utstyr i slike tilfeller?

26 Saksbeh: TKL Dato: Saksbehandler mener også at det bør komme tydelig fram at høgskolen krever at studentene disponerer eget digitalt utstyr og hvilket utstyr de bør ha, om dette blir tilfellet. Det må avklares nøye om hvem som har ansvaret. Det bør også utarbeides god infrastruktur slik at studentene kan bruke sine egne datamaskiner. Med infrastruktur menes et godt trådløst internett, stikkontakter til alle, tilgang til programvare og ikke minst, et supportsenter som kan ta for seg alle henvendelser fra studentene. Saksbehandlers innstilling mener at HiST kan kreve at studentene skal disponere eget digitalt utstyr, dersom HiST sørger for klare retningslinjer til krav om digitalt utstyr for studentene. HiST bør også sørge for at det opprettes et supportsenter som skal tilrettelegge for studentenes behov. Arbeidsutvalgets innstilling mener: - At HiST kan kreve at studentene skal disponere eget digitalt utstyr, dersom HiST sørger for klare retningslinjer til krav om digitalt utstyr. Dette kravet må gjøres kjent for studenten ved opptakskrav og tilbud om studieplass. - At HiST må sørge for at det er god infrastruktur for bruk av digitalt utstyr i studiehverdagen. - At HiST må ha et brukersenter som er tilgjengelig for alle HiST-studenter og kan hjelpe med alle problemer man måtte ha med sitt digitale utstyr. - At Brukersenteret bør også tilby diverse datakurs for studenter.

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 27.02.14 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 27.02.14 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) Anders Lilleheim Vik(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL)

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Vår ref: 011.0 Møtedato:10.04.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Dato: 10.04.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: KA-GU412 SAKSLISTE Innkalling og saksliste Referat til godkjenning

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 14.11.13 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 14.11.13 Vår ref: 011.3 Deres ref: Referat fra Studentparlamentsmøte 09/13 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Øystein Haug (AFT) Kristoffer Skorpen (AFT) FU Kristoffer Gjørtz(AFT)

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) Gjermund Hansen Eggen(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) FO Ole

Detaljer

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS)

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS) Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Øystein Haug Kristoffer Skorpen (AFT) FU Raymond Rudshagen (AFT) FU Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) Ole Edward

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 18.04.13 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 18.04.13 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Øystein Haug FO Kristoffer Skorpen (AFT) FO Kristoffer Gjørtz(AFT) FU Francesca Frugård (AFT) FO Thomas Toft (AITeL) Ole

Detaljer

Observatører: Petter Aaker(AFT), Morten Telle(DMMH), Nina J. Tollehaug(LS), Maria Honerød(Sti), Jone Trovåg(Sti), Thomas Toft(OK), Maiken Vasset(VT)

Observatører: Petter Aaker(AFT), Morten Telle(DMMH), Nina J. Tollehaug(LS), Maria Honerød(Sti), Jone Trovåg(Sti), Thomas Toft(OK), Maiken Vasset(VT) Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Øystein Haug (AFT) Thomas K. Eriksen(AFT) Charlotte Gjerden(AFT) FO Ingrid Søfteland (AFT) Laila Gjertsen (AITeL) FO Fredrik

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/14 Saksbeh:KSØ Dato: 30.04.14 Vår ref: 011.0 Møtedato:07.05.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/14 Dato: 11.09.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: KA-GU411 SAKSLISTE Innkalling og

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/13

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/13 KSØ 19.11.12 011.1 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/13 24.01.2013 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling og saksliste Godkjenning Referat til

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13 Dato: 30.09.2013 Vår ref: 011.0 Møtedato: Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13 Dato: 12.09.2013 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling og saksliste

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14 Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia MØTEINNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE Studenttingsmøte 01/2013 Dato: 27.11.12 Møtetid: 17.15 Utsendt: 13.11.12 Møtested: Rådssalen, Hovedbygget på Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 02/15

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 02/15 Saksbeh:KSØ Dato: 11.02.15 011.0 Møtedato:18.02.15 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 02/15 Dato: 18.02.2015 Tid: 17.00-23.00 Sted: KA-412, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling og

Detaljer

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag Læringsmiljøutvalget Bakgrunn og etablering Lov om universiteter og høgskoler 4 3, første ledd, gir styret ved institusjonen

Detaljer

LM5 06.01-15 POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH-SEKTOREN REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING

LM5 06.01-15 POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH-SEKTOREN REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING LM5 06.01-15 POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH-SEKTOREN REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING Komiteens medlemmer: Tina Melfjord (NTNU) Line Willerud (UiO) Gro Anita Tømmerås (HiNT) Gjermund Håkonseth

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: 24.02.16 Representanter og vara Observatører. Møtested: DI42 Kl. 17.00 Referent: Kine Nilsen Myre.

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: 24.02.16 Representanter og vara Observatører. Møtested: DI42 Kl. 17.00 Referent: Kine Nilsen Myre. MØTEREFERAT Til: Arbeidsutvalget Dato: 24.02.16 Representanter og vara Observatører Møtested: DI42 Kl. 17.00 Referent: Kine Nilsen Myre Kopi til: Administrasjonen SiT Konsernstyret Studentutvalg Studentmedia

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Til: MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14 Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Kopi til: Referent: Tellekorps: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 20/14

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 20/14 MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.13 - Møtetid: 14.05 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Tilstede: Forfall: Observatører:

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 19.10.06 14 stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 19.10.06 14 stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 19.10.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012

Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012 Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag www.hist.no/lmu Læringsmiljøutvalget Årsrapport 2011 og Handlingsplan 2012 Bakgrunn og etablering Lov om universiteter

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 Tid: 17.12.2014 Sted: Kongsberg Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Trine Mathisen Eli Sjøen Eton Williams

Detaljer

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/14. Dato: 30.10.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/14. Dato: 30.10.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/14 Dato: 30.10.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.30 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2011

Studenttingsmøte nr. 2~2011 Studenttingsmøte nr. 2~2011 Mandag 14. mars 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2011, MANDAG 14. MARS KL.

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Oversikt over verv Tillitsvalgt på campus Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Studentrådsstyret Det er studentrådene, de tillitsvalgte som velger hvem som skal sitte i studentrådsstyret.

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP)

REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 Definisjoner/forkortelser/informasjon

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 Dato: 27.01.14 - Møtetid: 10.15 - Møtested: Møterommet på STi Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Tilstede: Forfall: Observatører: Referent:

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes .. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Innkallingen

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 17/13. Dato: onsdag 15. mai kl 09.15. - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 17/13. Dato: onsdag 15. mai kl 09.15. - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 17/13 Dato: onsdag 15. mai kl 09.15. - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste AU-møte 17/13 den 15.

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.11.13 Vår ref: 011.0 Møtedato:14.11.13 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13 Dato: 14.11.13 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: HiST Kalvskinnet, Retorten Kl.18.15 21.30 Referent: Arnstein Kroglund Fiskum Kopi til: 3 stk:

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 01/14. Dato: 28.11.13 - Møtetid: 1715 - Møtested: Rådsalen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 01/14. Dato: 28.11.13 - Møtetid: 1715 - Møtested: Rådsalen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 01/14 Dato: 28.11.13 - Møtetid: 1715 - Møtested: Rådsalen Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU Administrasjonen NTNU Studentutvalg/

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 27.08.14 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15 Studentparlamentet: Camilla J. Hansen

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 22.01.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R3 Møtetid: 18.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 22.01.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R3 Møtetid: 18. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 22.01.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R3 Møtetid: 18.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG 1 Navn og formål VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG Navnet på foreningen er Norsk Lektorlag, som forkortes NLL. Norsk Lektorlag skal arbeide for: å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår å ivareta medlemmenes

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

REFERAT ARBEIDSUTVALGET

REFERAT ARBEIDSUTVALGET REFERAT ARBEIDSUTVALGET Tid: 27.08.14 Sted: Drammen Referent: Emma Vestli Tilstede: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Eli Kristin Sjøen Henrik Søhoel Rikke Andersen Trine Mathisen Emma Vestli Inger Lene

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte.

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte. TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013 OSLO, 10.09.2012 REFERAT MØTE 29/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Tid: Tirsdag 25.09.2012, kl. 09:00 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika 231/12

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

MØTEREFERAT 3/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: 21.02.13 Representanter og vara Observatører. Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl.18.15 21.

MØTEREFERAT 3/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: 21.02.13 Representanter og vara Observatører. Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl.18.15 21. MØTEREFERAT 3/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 21.02.13 Representanter og vara Observatører Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl.18.15 21.30 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96 Siste endring av reglementet ble gjort den 29.01.15 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21.00 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

Instruks for arbeidsutvalget

Instruks for arbeidsutvalget Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET 1. Generelt Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget", "Forretningsorden for Velferdstinget", og "Økonomiinstruks for Velferdstinget".

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, PTleder, NLD, SPA, ØA, MA, PÅ NA, PT UA, PT NLD, PT, ØA, PT SA, UA, PT KA, SA, FA, HR, PT HR Sak 51 15:

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 12.12.2014 Tidsrom: 16:00 18:00 Sted: Stavanger Rådhus foredragssalen Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 44/14 Kontrollkomiteens rapport 2014 10 min Sak 45/14 Valg av

Detaljer

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15. Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15. Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15 Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20.25 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé

Detaljer

REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING 29.04.2015

REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING 29.04.2015 REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING 29.04.2015 Tid: 29.04.2015 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra Parlamentsforsamling: Kenneth Røyseth Andersen Tina Bredesen Aase Lena

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Innhold VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Ikrafttredelse 19.01.2014. Sist endret 28.01.2015

Innhold VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Ikrafttredelse 19.01.2014. Sist endret 28.01.2015 VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Vedtatt av Parlamentsforsamling Ikrafttredelse 19.01.2014 Sist endret 28.01.2015 Innhold Kapittel A. Navn, formål, myndighet og definisjon...

Detaljer

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 Tid: 15.10.2014 Sted: Videokonferanse Vestfold, Kongsberg og Ringerike Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra styret: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Kapittel 1 Navn og formål

Kapittel 1 Navn og formål Kapittel 1 Navn og formål 1.1 Navn Organisasjonens navn er Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik. 1.2 Definisjoner Høgskolen: Høgskolen i Gjøvik (HiG) Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik: Er

Detaljer

Vedtekter. Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013.

Vedtekter. Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013. 1 Foreningens navn Vedtekter Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013. 2 Formål Linjeforening for studenter ved avdeling for informatikk og medieteknikk

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 17.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, klubben Kl.18.15 22.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 17.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, klubben Kl.18.15 22. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 17.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, klubben Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

Forfall Navn Funksjon Representerer Ann-Gøril Hugaas Medlem PHS Bente Larsen Medlem SSiB Grete Lysfjord Medlem FBA

Forfall Navn Funksjon Representerer Ann-Gøril Hugaas Medlem PHS Bente Larsen Medlem SSiB Grete Lysfjord Medlem FBA MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.03.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 Til stede: Berit Skorstad Leder Rektoratet Terje Halvorsen

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ascend

Vedtekter for foreningen Ascend Vedtekter for foreningen Ascend ğ1 Foreningens navn Foreningens navn er Ascend. ğ2 Formål 1. Ascend er en frivillig interesseorganisasjon av og for studenter ved ved Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Møtet satt med 23/25 stemmeberettigede

Møtet satt med 23/25 stemmeberettigede Møte i studentparlamentet 03.12.15 Sosialistisk Studentlag Tilstede Vara 1 Bendik Storvik Nilsen Ja 2 Ina Marie Ruud Guttulsrød Ja Sosialdemokratiske studenter 3 Kari Ripel Eie Ja 4 Morten Antonsen Ja

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.04.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-16/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer