INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING STUDENTPARLAMENTET"

Transkript

1 Dato: Tidsrom: Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter 20 min 3/14 Valg: Arbeidsprogramkomité 10 min 4/14 Valg: Valgkomite 10 min 5/14 Course of Actions for International Affairs 45 min Pause 10 min 6/14 Valg: Delegater landsmøte NSO 15 min 7/14 Orientering: Møteplan vår min 8/14 Diskusjonssak: StOrs 20års markering 30 min 9/14 Val av Revisor 15 min Eventuelt Møteevaluering Hilsen studentstyret ved Universitetet i Stavanger Håkon Ohren Patrick Langeland Sverre Gaupås Leder Nestleder Tillitsvalgtsansvarlig Lisa Fyrileiv Gamaal El-Attar Nadia Heyler Rettighetstansvarlig Internasjonalt ansvarlig Fag- og Læringsmiljøansvarlig

2 Konstituering - valg av ordstyrer, referent og bisitter INNKALLING Godkjenninger - Godkjenning av innkalling - Godkjenning av saksliste og dagsorden - Godkjenning av protokoll for forrige møte - Saker under eventuelt : Innkalling, saksliste, dagsorden og protokoll godkjennes med de endringer som måtte fremkomme i møtet. Orienteringer: Studentstyret Universitetsstyrerepresentantene Nasjonal studentorganisasjon Representanter i nasjonale organ tilknyttet StOr Studentsamskipnaden i Stavanger Velferdstinget i Stavanger Fadder Eventuelt

3 Saksnr: 1/14 Gjelder: Studentvalgrapporten 2013 Saksbehandler: Patrick Langeland Studentvalgrapporten 2013 Etter studentvalget skal Parlamentsvalgkomiteen (PVK) legge frem en rapport. I vedtekter og valgreglementet heter det i 39 om Valgkomiteen sitt arbeid: Valgkomiteen sine oppgaver er å: ( ) 8) utarbeide en rapport om studentvalget og presentere den for det nye Studentparlamentet. Rapporten skal inneholde en utregning av plassfordeling mellom listene i Studentparlamentet. Rapporten fra studentvalget 2013 godkjennes.

4 Saksnr: 2/14 Gjelder: Valg: Velferdstingsrepresentanter Saksbehandler: Gamaal M. El-Attar I Velferdstinget har UiS 11 plasser og 11 varaplasser. Disse skal fylles og det er parlamentet som oppnevner og velger delegatene. Velferdstinget er det øverste velferdspolitiske organet i Stavanger. Der møtes representanter fra UiS, BI, Kunstskolen i Rogaland, Diakonhjemmet høyskole, Misjonshøyskolen og andre skoler for å diskutere velferdspolitikk. Listene/AU foreslår selv kandidater i møtet : StOr velger følgende velferdstingsmedlemmer for UiS osv Vara: osv

5 Saksnr: 3/14 Gjelder: Valg: Arbeidsprogramkomité Saksbehandler: Nadia Heyler Arbeidsprogrammet 2013/14 Det er nødvendig å nedsette en komité som skal utarbeide StOrs arbeidsprogram for studieåret 2014/2015. Arbeidsprogrammet skal inneholde hovedoppgavene til StOr for det kommende året, og skal gjenspeile Studentparlamentets prioriteringer. Arbeidsprogrammet vedtas på siste Studentparlamentsmøte før sommeren. Tidligere år har komiteen bestått av et medlem fra AU en representant fra hver liste. Lisa Johansen Fyrileiv,,, og velges som arbeidsprogramkomité.

6 Saksnr: 4/14 Gjelder: Valg: Valgkomite Saksbehandler: Sverre Gaupås Utdrag fra vedtektene: Valgkomiteen består av 3 medlemmer der leder velges særskilt Valgkomiteen velges på det første Studentparlamentsmøtet i vårsemesteret Et av medlemmene skal velges blant Studentparlamentets medlemmer Valgkomiteen velges på første Studentparlamentsmøte på vårsemesteret. I henhold til vedtektene skal det velges en komite som rekrutterer, intervjuer og gir innstilling til studentparlamentet på valg av Arbeidsutvalg, UiS styrerepresentanter og kontrollkomiteen. Personer som har meldt sin interesse er: Stian Aasberg Johansen, Farhia Nur, Patrick Langeland StOr velger, og som valgkomite. velges som leder av komiteen.

7 Saksnr: 5/14 Gjelder: Course of Actions for International Affairs (CAIA) Saksbehandler: Gamaal M. El-Attar Course of Actions for International Affairs (CAIA) Strategy of international affairs er et viktig dokument for AU som revideres i hvert 3. år. Det handler om StOr sin strategi i forhold til internasjonale studenter og studenter som skal på utveksling. Det er stor forandring som har skjedd ved UiS og i studentpolitikken siden forrige strategi ble vedtatt. Dette vil nå si at flere av de sentrale punktene i forrige strategi er videreført men dokumentet er nå betydelig mer omfattende. SP satte ned et utvalg til å lage ny Strategy of International Affairs i mai 2013 og utvalget er ferdig med dokumentet i Des Utvalget ved internasjonalt ansvarlig innstilt frem dokumentet til AU til StOr og AU har vurdert arbeidet og løfter sitt egen utkast til SP nå. Dette dokumentet blir gjeldende f.o.m 2014 t.o.m Hoved endring: AU har først og fremst har endret navnet til dokumentet til å passe bedre på at det blir mer tilpassing til formålene av dokumentet. Dokumentet skal hete Course of Actions for International Affaris Utkastet er mer ryddig og mer enkelt. Poenget er at det blir let å forstå dokumentet til de kommende internasjonalt ansvarlige i StOr på fremtiden. Vi har inne mer konkret politikk, som vil kunne bli dratt opp igjen på ved mer detaljerte dokumenter i form av politiske uttalelser eller dokumenter. Oppbygging av dokumentet er delt til fire hoved punktene: Internasjonal studentene, utveksling, samarbeid partnere og solidaritet. Hvert punkt inneholder dagens situasjon, utfordring og løsning eller hva StOr ønsker skal bidra til å løfte frem viktigheten av internasjonalisering. Studentparlamentet vedtar Course of Actions for International Affairs

8 Saksnr: 6/14 Gjelder: Valg: Delegater landsmøte NSO Saksbehandler: Sverre Gaupås Norsk Studentorganisasjon (NSO) har landsmøte som over 3 dager, mars, i Tønsberg. NSO dekker alle kostnader for reise, mat og opphold på hotell og konferansesenter i Tønsberg. UiS har totalt 10 delegatplasser og i tillegg skal det velges varaer. De som stiller som delegater skal også reise på regionsmøte i Bergen den mars, som er en del av opplæringen og introduksjonen til NSO og NSO-landsmøte. Anine Klepp og Håkon Ohren er i tillegg med som landsstyredelegater, de som er landsstyredelegater kan ikke sitte som landsmøtedelegater i følge vedtektene. Arbeidsutvalget innstiller på Patrick Langeland som delegasjonsleder som anbefales valgt særskilt. Personer som har meldt sin interesse: Patrick Langeland, Nadia Heyler, Gamaal El-Attar, Sverre Gaupås, Lisa Fyrileiv, Caroline Midtlien StOr velger Patrick Langeland til delegasjonsleder. StOr velger følgende ni andre delegater til landsmøte NSO: Osv. Vara: osv

9 Saksnr: 7/14 Gjelder: Orientering: Møteplan vår 2014 Saksbehandler: Håkon Ohren Arbeidsutvalget har gjennomgått våren og ønsker å stryke marsmøte fra kalenderen grunnet mye aktivitet i denne måneden. Det er forberedelser til NSOs landsmøte og en tettpakket måned. Dette vil lette på et ellers ganske tett program og neste parlamentsmøte vil da bli 9. april. Møtedatoene for våren: Onsdag 9. april Fredag 9. mai (Valgforsamling og sommeravslutning) Studentparlamentet tar saken til orientering.

10 Saksnr: 8/14 Gjelder: Diskusjonssak: StOrs 20års markering Saksbehandler: Nadia Heyler I 2014 fyller StOr 20 år. Det e satt av ,- til feiring av jubileet. AU anser det som mest hensiktsmessig at feiringen blir lagt til høstsemestret For at dette skal kunne bli en vellykket markering er det, slik AU ser det, vesentlig å begynne planleggingen i god tid. Hvordan jubileet skal feires står StOr fritt til å velge. Det kan nevnes at UiS også har jubileum i 2014 og feirer 10 år. En slags felles feiring kan være et alternativ. Diskusjon Hvordan ønsker vi at denne feiringen skal bli? : Det gjøres ikke vedtak i diskusjonsaker

11 Saksnr: 9/14 Gjelder: Valg av revisor Saksbehandler: Kaja Gjersem Nygaard StOr har avsluttet regnskapet for 2013, inkludert i årsregnskapet er både StOr og Fadder. I den forbindelse skal Studentparlamentet velge revisor. StOr`s regnskap har tidligere år blitt revidert av Line Røreng. Hun har tidligere vært leder for StOr, og svært engasjert i studentpolitikken ved UiS. Røreng jobber i dag i bedriftsmarkedet, offentlig sektor i Sparebank 1 SR-Bank, og fått tillatelse av SR-Bank til å utføre dette arbeidet for StOr for kroner Det har i år vært vanskelig å komme i kontakt med Røreng, og på grunn av dette kontaktet Organisasjonskonsulenten Ernst &Young for å få inn et alternativt tilbud. Ernst &Young er villig til å påta seg arbeidet, men kostnaden vil være noe høyere enn hva man har budsjettert med. Ernst & Young er også villig til å sitte som revisor over en lengre tidsperiode til en kostnad på mellom 10- og kroner. Organisasjonskonsulent vurderer det som om Ernst &Young vil være å foretrekke som revisor, da deres virksomhet er revisjon, de er upartiske til organisasjonen vår, samt at man da ikke er avhengig av å komme i kontakt med en enkeltperson. Går vi for Ernst & Young vil det komme en økonomisak på neste parlamentsmøte. Studentstyret innstiller på Ernst & Young som revisor. Studentparlamentet velger Ernst & Young som revisor for StOr.

12 Eventuelt Møteevaluering

PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTET

PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Tilstede:, Joakim Bjørnstad, Anniken Gjærum Olsen, Karl Magnus Horpestad, Olav D. Snørteland, Anine Klepp, Daniel Iniesta, Torjus Fongaard,

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 14.05.2015 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 21.05.2015 Møtested: Auditorium 1, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til

Detaljer

Informasjonsplan for StOr

Informasjonsplan for StOr StudentOrganisasjonen StOr Informasjonsplan for StOr Studieåret 2011/2012 Studentstyret ved UiS 23.08.2011 1. Innledning Bakgrunn: I arbeidsprogrammet for 2011/2012 under kapitel 2 punkt 2.3, står det

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 04/10: Tid: Mandag 22. mars 2010: kl 17:00 Sted: Det Akademiske Kvarter, Tivoli Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R10 Møtetid: 17.30 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold VT 24/15 Protokoll for VT 02/15... 3 VT 25/15 Orienteringer... 9 Plikter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 12.02.14 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 19.02.14 klokken 17:00 Møtested: Teorifagsbygget Hus 1, rom 1.343 (NB!) Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Saksbeh:KSØ Dato: 28.01.14 Vår ref: 011.0 Møtedato:06.02.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Dato: 06.02.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling

Detaljer

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner.

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne, Sist revidert på landsmøtet i Stavanger 8-10. mai 2015. 1: Mål og prinsipper Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Styringsdokument NSOs vedtekter

Styringsdokument NSOs vedtekter Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Styringsdokument NSOs vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2012. 20XX0000X NSOs vedtekter VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Studiested Kjeller Tirsdag 12.03.2013 17:00-21:20 Husk å si fra uansett om du kommer eller ikke, så vi kan innkalle vararepresentantene. Du når oss på tlf. 22 45 28

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2009

Studenttingsmøte nr. 3~2009 Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 30. MARS KL.

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer