Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: Vår ref: Deres ref:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 14.11.13 Vår ref: 011.3 Deres ref:"

Transkript

1 Referat fra Studentparlamentsmøte 09/13 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Øystein Haug (AFT) Kristoffer Skorpen (AFT) FU Kristoffer Gjørtz(AFT) FO Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) Ole Edward Johns Nystad (AITeL) Synne Trudesdatter Grønvold (AHS) Synnøve Lein (AHS) FU Tonje Strugstad (AHS) Ida Aas (ALT) Turid Hovind (ALT) FO Åshild Stava (ALT) Helga Steinsvåg (ASP) Anette Turtumøygard Kalløkken (ASP) FD Marta Sofi Dragsund Ellingsen (HHiT) Ingvild Tajet (HHiT) FO Arve Lingsaas (HHiT) Thor Axel Gamst Straume(HHiT) Helle Jørstad(ALT) Magnus Bjerke(AFT) Petter Aaker(AFT) Nina Jeanette Tollehaug(ASP) Fra SP-sak 41/13 FO: forfall orientert, FD: forfall delvis, FU: forfall uorientert. Observatører: Innkalling: Godkjent Ordstyrer: Eirik Uthus Referent: Kine Sørli Tellekorps: Nina J. Tollehaug, Petter Aaker, Silje Olin Myklebust. Observatører: Pia Helen Bjørsvik(OK), Rolf Erling Angelsen(OK), Silje O. Myklebust(OK), Dagrun Brandvik(Quak), Arne Sørensen Vevle(Quak), Øyvind L. Petersen(Quak), Kjell Aksel Olsen(Quak), Helen Nässelquist(Quak), Benjamin Gjermstad(Quak), Ulf Nystuen(ALT), Ida K. S. Foldvik(AHS), Nina J. Tollehaug(LS), Anders Lilleheim Vik(AFT), Knut Anders Kjeldsrud(AHS), Mari Greta Bårdsen(SiT Råd), Kaja Istad(VT)

2 Referat fra Studentparlamentsmøte 08/13: Godkjent SP-39/13 Regnskap og årsmelding Quak!2013 Saksbehandler innleder. Det stilles spørsmål til saken. - Quak har gjort en kjempe god jobb med knapp tid og få ressurser. Helheten vedtas enstemmig. godkjenner regnskap for Quak!2013. godkjenner årsmelding for Quak!2013. Kr settes av til Quak!2014. SP- 38/13 Valg Organisasjonskomite Saksbehandler innleder. Nåværende OK supplerer. Det stilles spørsmål til saken. Følgende kandidater melder seg: Rolf Erling Angelsen Åshild Stava Ulf Nystuen Rolf Erling Angelsen, Åshild Stava og Ulf Nystuen velges til Organisasjonskomiteen 2014 ved akklamasjon. SP-40/13 Engelskspråklige emner Saksbehandler innleder saken. Det stilles spørsmål til saken. - På AITeL benytter mange av studentene seg av informasjon(kurs etc.) på internett. Å innføre flere engelskspråklige emner på HiST vil derfor styrke konkurransen med andre høgskoler og universitet som tilbyr samme utdanning.

3 - På ASP har de et fag som heter «Global helse» som er i startfasen. Å ha dette på engelsk vil styrke dens relevans. - Et fokus på engelskspråklige emner er viktig i den stadig mer, globaliserte verden. - Flere engelskspråklige emner har ikke direkte innvirkning på studiekvaliteten. Mange vil bruke mye tid på å forstå pensum om mer blir på engelsk. Dette setter større krav til opplæringen som skjer på grunnskolen. - Å lære seg fagspråket i engelsk under utdanningen vil være viktig både under praksisperioder og ute i arbeidslivet. - Hva med å innføre egne fag hvor en underviser i fag-terminologien på fag? - Å ha engelske emner åpner opp for å ha fag med flere fra andre kulturer. - Bør det være et minstekrav om antall engelskspråklige emner? Å kun kreve at hvert studieprogram bør ha et emne på engelsk, kan være en hvilepute for de som kun innfører et emne. - Det som bør ligge til grunn er den faglige kvaliteten hos de faglige ansatte. - Det er viktig å få opp interessen rundt internasjonalisering på HiST blant de ansatte. Dette kan skape større engasjement for forbedring av internasjonaliseringen på HiST. - Det er viktig å få ballen til å rulle. Det tar tid å bygge opp emner på engelsk og det krever gode faglige ansatte som kan snakke engelsk uten «trøndersk aksent». - Konkurransesetting skaper alltid dynamikk. Å holde på det som allerede er, kan forhindre at en kommer seg videre. Om HiST setter i gang med engelskspråklige emner, vil dette også skape et større press for å forbedre engelskspråklige fag. - Det er viktig å kartlegge hvilke ressurser en har på HiST. Mange underviser allerede bedre på engelsk enn på norsk. - Noen avdelinger tilbyr enkelte valgfag på engelsk. Med dette gjelder ikke for alle. Det er dette vedtaket i denne saken vil gjøre noe med. - Det er ikke HiST sitt ansvar å ha opplæring i engelsk. Det må studentene selv ta ansvar for. - Det er også viktig å beholde emner på norsk. Mange sliter i engelsk og det er viktig å ta hensyn til dette. Tilleggsforslag fra Thomas Toft Linje 95: «allerede høsten 2014.» Forslaget faller. Tilleggsforslag fra Thomas Toft Linje 97: «HiST skal også sette sammen en arbeidsgruppe i løpet av våren 2014, som har som formål å kartlegge hvilke emner som serves best på et internasjonalt format. Gruppen skal bestå av minimum 1 student og 1 faglig ansatt per avdeling.» Forslaget vedtas med alminnelig flertall.

4 Helheten vedtas. krever at HiST skal ha tilbud om engelskspråklige emner på alle program. HiST skal også sette sammen en arbeidsgruppe i løpet av våren 2014, som har som formål å kartlegge hvilke emner som serves best på et internasjonalt format. Gruppen skal bestå av minimum 1 student og 1 faglig ansatt per avdeling. SP-41/13 Lik tilgang på læringsmidler Saksbehandler innleder. Det stilles spørsmål til saken. - Dette er det sårt behov for i undervisningen. Mange forelesere unngår å legge ut forelesningsnotatene etc. for å forhindre frafall i undervisningen. Mange frykter at studentene ikke vil møte opp om de begynner å legge ut notater. - Dette handler like mye om å tilrettelegge for alle læringsformer. Mange lærer best utenfor forelesningssalen. - Det er viktig at studentene får noe ut av å gå på forelesninger. Ikke bare oppramsing av pensum. - Det er ikke nødvendigvis en sammenheng mellom oppmøte og å legge ut forelesningsnotater. - Fellesskapsfølelsen med sitt kull er like viktig faktor for at studentene møter opp på undervisningen. - En må finne årsaken til hvorfor folk ikke møter opp i undervisningen. - Dette kan hjelpe flere til å tilrettelegge studiene slik at det passer deres livsstil. Helheten vedtas enstemmig. krever at HiST skal sørge for at undervisningsmateriell brukt i forelesninger og lignende, blir gjort tilgjengelig for studentene digitalt før undervisningen. Hvis dette skulle være umulig eller mot sin hensikt, skal materialet gjøres tilgjengelig snarest mulig etter forelesningen. SP-42/13 Mangfold i læringsmiljøet Saksbehandler innleder saken. Elementer fra diskusjon: - Det ønskes ofte et større mangfold blant studentene, men fremdeles underviser man mest på en måte(forelesning).

5 - Det er viktig med variasjon i læringsmetodene. Det er vanskelig å fokusere kun på en spesifikk måte. - Hva er egentlig studiekvalitet for studentene på HiST? Hva er viktig i et godt læringsmiljø? - Hvordan utnytte mangfoldet blant studenter og i fagene generelt? - Kan de faglige ansatte gå sammen på tvers av avdelingene for erfaringsutveksling? - Ønsker vi å forbedre studiekvaliteten i høyere utdanningen, så bør man se på grunnskolen og videregående. Der varierer man undervisningen mye bedre. Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. Eventuelt Kine: Informerer om julebordet. Karen: Etterlyser blind-dates til Trine. Kaja: Orienterer om hva Velferdstinget har gjort siden sist SP-møte. Møtekritikk Møtet heves Trine K. Lorentsen Leder Kine Sørli Referent

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Prinsipprogram StOr 2011-2014. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger

Prinsipprogram StOr 2011-2014. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Prinsipprogram StOr 2011-2014 Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Vedtatt av Studentparlamentet 10.12.2010 INNLEDNING Dokumentet omhandler de prinspippene som StOr bygger sin politikk

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg - høringssvar fra UHR Vi viser

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Verktøyene åpner muligheter, men det er nettpedagogikken som skal gjøre dem virkelige, klarer vi å følge opp?

Verktøyene åpner muligheter, men det er nettpedagogikken som skal gjøre dem virkelige, klarer vi å følge opp? Verktøyene åpner muligheter, men det er nettpedagogikken som skal gjøre dem virkelige, klarer vi å følge opp? La meg straks bekjenne at jeg er amatør innen både nettlæring og generell pedagogikk. Amatør

Detaljer

Den nye studiehverdagen

Den nye studiehverdagen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen og Vibeke Opheim Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf

Detaljer

og hva forventer vi av deg?

og hva forventer vi av deg? Studieveiledning ved NTNU Hva kan du forvente av oss og hva forventer vi av deg? D e t s k a p e n d e u n i v e r s i t e t Hva kan du forvente av oss og hva forventer vi av deg? Vi som jobber med veiledning

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Vedtatt på landsstyremøte 3, 26. januar

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Utvikling av et sett med indikatorer

Utvikling av et sett med indikatorer Utvikling av et sett med indikatorer for inkluderende opplæring i Europa Europeisk senter for utvikling av tilpasset opplæring Rapporten er resultatet av et prosjekt som mottok støtte fra EUs Program for

Detaljer

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger Mange foreldre ønsker å bidra til at deres barn får ta del i et godt

Detaljer

Hvordan forbedre skoler?

Hvordan forbedre skoler? Hvordan forbedre skoler? av ulf blossing, anna hagen, torgeir nyen og åsa söderström Arbeidet med å forbedre skoler er ofte krevende prosesser som fordrer mye tid og engasjement. Likevel ender de ofte

Detaljer